Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: július 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Futaki Sándor, Tímár Ella, Kutyej Pál, Köles István, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő. Igazoltan távol volt: Dr. Kerekes Attila és Csicsely Ilona képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Meghívottként jelen volt: Dr. Kiss Gyula aljegyző, Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Gulyás György jogász, Dr. Csernus Ibolya jogász, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Csernus István, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese, Dr. Marosvölgyi Emese, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Török Tamás, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály közbeszerzési ügyintézője, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Opauszki Zoltán kabinetvezető Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 16 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen Dr. Kerekes Attila és Dr. Csicsely Ilona képviselő jelentette be. Az ülést megnyitotta. Tájékoztatásul közölte, hogy a képviselői kérdésekre, illetve észrevételekre a Bejelentések napirend keretében biztosít lehetőséget. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Javasolta, hogy a napokban elhunyt Dr. Cserei Pál, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökének emléke előtt egy perces néma felállással adózzanak. (Kazetta 1/ )

2 2 Vantara Gyula polgármester: Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Nincs. Szavazásra bocsátotta a napirend tervezetet. - Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Nyilvános ülés: 1.) Tájékoztató a hosszú távú kötelezettség teljesítésének feltételeiről Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) Döntés a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási feladatainak finanszírozására tárgyú közbeszerzési eljárásban Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3.) Döntési jogkör átruházása a Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése építészeti, gépészeti és elektromos munkarész tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Kérte, hogy egy perces, néma felállással emlékezzenek Dr. Cserei Pálra. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Tájékoztató a hosszú távú kötelezettség teljesítésének feltételeiről Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az Állami Számvevőszék előírásainak megfelelően szerepel az előterjesztésben a várható bevétel. A évi országos költségvetéssel kapcsolatban amelyet a parlament véglegesen tárgyalt különböző információk láttak napvilágot. Többek között az is, hogy bizonyos adófajták, amelyek beszedése eddig önkormányzati kompetenciába tartozott, változni fog. Példaként az illetékbevételt említették, illetve érintőlegesen szó volt az iparűzési adóról is. A bevételi prognosztizációban 2012-től 2018-ig milliárd Ft helyi adóbevételt terveztek. A várható kormányzati intézkedések tudatában ez az összeg mennyire megalapozott? (Kazetta 1/ )

3 3 Strifler Attila képviselő: Ugyan az előterjesztés egy tájékoztató, mégis észrevételt tesz. Takács Péter képviselő is említette már, szó volt az országgyűlésben a évi költségvetés tárgyalásáról, ami sajnálatos módon az önkormányzati rendszert súlyosan érinti. Látni lehet, hogy 400 milliárd forinttal kevesebb forrást biztosít az önkormányzatok számára. A kötelező önkormányzati feladatokat az állam támogatás, illetve a településekről származó kötelező bevételek fedezik. Az állam az önkormányzati feladatok egy részét átvállalja, ezzel összefüggésben csökkenti a támogatás mértékét. Azonban azt is fontos megjegyezni, hogy a feladatok átvállalása és a támogatás csökkentése nincs összhangban egymással, hiszen a támogatást nagyobb mértékben csökkenti az állam, mint amilyen mértékben elvonja a feladatokat. Az előterjesztés 3. számú melléklete a helyi adókból származó bevételeket tartalmazza, azaz milliárd Ft-ot, amire Takács Péter képviselő is rákérdezett. Amennyiben az önkormányzatoktól valóban forrásokat vonnak el - mind például a személyi jövedelemadó, gépjárműadó 60 %-a, és a különböző illetékbevételek - hogyan tud teljesíteni a következő években? Véleménye szerint ez csak úgy lehetséges, ha adót emel a város, vagy úgy adónemet vezet be. Ugyanakkor látható, hogy az önkormányzat forrása jelentősen csökken, ezzel párhuzamosan viszont folyamatosan emelkednek azok a költségek, amelyek a felvett hitelek finanszírozására fordítódnak ben 571 millió Ft adósságot kell törlesztenie a városnak, míg évben 718 millió Ft-ot, 2014-ben 990 millió Ft, 2015-ben az újonnan felálló testületnek már azzal kell szembesülnie, hogy 1 milliárd Ft-ot meghaladó összeget kell finanszíroznia. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatban a hitel finanszírozásának forrásaként a vagyoni elem értékesítését jelölték meg. Aggályosnak tartja, hogy a város feléli vagyonát, annak csak örülhet, ha marad még vagyon, amivel a következő testület gazdálkodhat. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kicsit zavarban van, mivel kormánypárti képviselő létére nem tud azokról a dolgokról, amelyekről az ellenzéki képviselők szóltak, hiszen a témát jelenleg tárgyalja a parlament. Az biztos, hogy az előterjesztés nemcsak a jövőről, hanem az eddigi tényekről is szól. Békéscsaba költségvetését februárban fogadta el a testület. A képviselők által idézett táblázatok a költségvetés mellékletét is képezték. Jelenlegi ismeretek szerint került összeállításra a táblázat. Nyilván gördülő tervezéssel a körülmények változását követően változtatni szükséges a terveken. Jelen pillanatban a jegyző asszony által készített beszámoló nem erről szól, hanem arról, hogy ismereteink szerint hogyan kívánják biztosítani a város működését. Kiemelte azokat a pontokat, amelyeket a képviselőtársak elfelejtettek, illetve nem tartottak fontosnak. A testület egy gazdasági programot is elfogadott, ami szerint további beruházásokat csak körültekintetően, nagyon indokolt esetben hajtanak végre. Arról is szól, hogy azokat a lehető legnagyobb állami támogatással valósítsák meg. Ide kapcsolódna a jelenleg elérhető legjobb piaci kamatok mellett, árfolyamkockázat nélkül felveendő 490 millió Ft hitel, ami a következő előterjesztés része. Az előterjesztés kapcsán négy Európai Uniós beruházás támogatásáról van szó. A képviselőtársak aggodalmukban összeszámolják, mire is veszi fel a 490 millió Ft-os önerőnek megfelelő hitelt az önkormányzat, amely 3.2 milliárd Ftot eredményez a városnak, az önerő több mint hétszeresét?

4 4 A jegyző asszony előterjesztése az Állami Számvevőszék kötelezése alapján készült. A harmadik pontban az önerős beruházásokat igyekeznek a lehetőségekhez igazítani. Létezik olyan, amit Strifler Attila, illetve Takács Péter képviselő elmondott, de az előterjesztés nem a jövőbelátás tudományáról szól, hanem a jelen állapotról. Hallani lehet arról is, hogy a kormány az önkormányzatok hitelezési rendszerét, illetve adósságállományát bizonyos fokig kompenzálja, vagy átvállalja, melynek első lépcsője a kórház vonatkozásában megvalósult. Az előterjesztés részletes, megalapozott, átlátható, kiszámítható, ezért elfogadásra javasolja. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Nem kíván vitázni Dr. Ferenczi Attila képviselővel, mivel az előterjesztésben tények szerepelnek. Az biztos, hogy 13,5 milliárd Ft-nál többet kell visszafizetni különböző pénzintézeteknek az eddig felvett hitelek, illetve kötvények kibocsájtása kapcsán. Azon, hogy a felvett összeg milyen fejlesztéseket alapozott meg, lehet vitázni. Nyilván a kormánypárti többség azt fogja mondani, hogy megalapozottságuk hihetetlenül fontos volt, az ellenzék pedig azt, hogy van közöttük olyan fejlesztés, amellyel nem minden esetben és nem mindenáron ért egyet. Azonban nem ez a kérdés, hanem az, hogy a felvett hitelt hogyan tudja az önkormányzat visszafizetni. Lehet bízni az állami konszolidációban, viszont arról is hallani, hogy az önkormányzatok forrását elveszik. Kár hiú reményekben hinni, abban, hogy a kormányzat meggondolja magát és ugyanakkora támogatást biztosít, mint az előző évi költségvetésben beállított összeg. Aki ezt gondolja, az nincs tisztában az ország helyzetével, másrészt nem látja a parlament hektikus, átgondolatlan, nem a jogbiztonságra törekvő metódusát. A jövő évi költségvetés sarokszámai ismertek, az önkormányzatok nagy valószínűséggel kevesebb forráshoz jutnak, így a város a folyó kiadásainak fedezésére kevesebb összegből gazdálkodhat. Ezt a helyzetet kell orvosolni. A számokból az is kiderül, hogy Vantara Gyula polgármester nem véletlenül tervez 2014-ig polgármesterként, hiszen 2015-ben lesz a legmagasabb az adósságállomány, amit vissza kell fizetni. Megérti, hogy a polgármesternek nincs ötlete, hogyan kell a helyzetet megoldani. Nyugodtan fordulhat az ellenzékhez, hogyan csökkenthető a hiány. Mosolyoghat a polgármester, de az elmúlt hat éves regnálása alatt túl sok ötletet nem hallott, illetve nem látott tőle. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Dr. Ferenczi Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy saját maga sem jövőbelátó, de a évi adatok között a város várható adóbevétele milliárd Ft. Ezért kérdezte, hogy a jegyző asszony a jelenlegi helyzetben ezt az összeget mennyire tartja megalapozottnak. Szintén ténykérdés, hogy az Állami Számvevőszék elnöke Domokos László is elmondta véleményét a évi költségvetéssel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb kockázati tényezőt az önkormányzatok finanszírozásában, egész pontosan alulfinanszírozásában jelölte meg. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Válaszában egyrészt csak ismételni tudja, hogy az Állami Számvevőszék által előírt kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat az előterjesztés kapcsán. A médiában olvasható hírek jelen pillanatban nem tények. A beszámoló a jelenlegi ismeretek alapján készült. Amennyiben jogszabályi kötelezéssel és megállapításokkal ismertté

5 5 válnak az elvonások, nyilván újra kell tervezni a táblázatot. Az előterjesztés tájékoztató jellegű, a beszámolási kötelezettségnek tesz eleget. Strifler Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy valóban napirenden van az állami és önkormányzati feladatok szétválasztása. Helyi önkormányzati szinten úgy jelenik meg, hogy a jegyzőhöz delegált, jelenleg majdnem hatáskörből kíván a kormány elvinni helyi hatásköröket, hatósági jogköröket, amelyeket vélhetően a járási hivatalokhoz fog telepíteni. A járási hivatalokról szóló törvényt elfogadták, jelenleg csak online formában olvasható. A hatáskörök ismertek, finanszírozás kapcsán az állam fogja eldönteni, hogy a feladatalapú finanszírozásból mennyi lesz amelyet elvisz és mennyi lesz az, amit itt hagy. A jegyzői hatáskörök igen jelentős része a továbbiakban is a helyi önkormányzati közigazgatásban marad. Tekintettel arra, hogy nemcsak törvények szabályozzák az önkormányzati feladatokat, illetve a hatósági jogköröket, hanem egyéb más jogszabályok is, amelyek még nem születtek meg, ezért arról, hogy milyen állami feladatok kerülnek el, nincs ismerete. Csak a közigazgatási jogszabályok ismeretében tud a változásról beszámolni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a 3. sz. melléklet a saját bevételek, illetve az adósságot kezelő ügyletek arányait, fizetési kötelezettségeit mutatja be, ami aggodalmat váltott ki az ellenzék soraiban. Az összes mutatóban a jelenleg érvényes előírások alatt van Békéscsaba, hiszen az eladósodottság mértékében a határként szabott értékek alatt van. Miklós Attila képviselő figyelmét felhívta arra, hogy örül annak, hogy megtervezi a polgármester jövőjét is, de a évi adósságszolgálat mintegy 40 %-a előtt keletkezett. Ez természetes folyamat, mert mindig kap és hagy is örökségül a korábbi testület, amit nem tart ördögtől valónak. Biztosan elkerülte a képviselő figyelmét, amit Dr. Ferenczi Attila képviselő is említett, hogy 1,- Ft önerőhöz 6-8,- Ft-os támogatást nyer a város. Amennyiben ennél kedvezőbb konstrukciót ismer a városfejlesztési célok megvalósítására, ne titkolja tovább, mondja el. Lehet sok mindent mondani, de az látszik, hogy után minden valószínűség szerint az unió nem fog ilyen mértékű és mennyiségű támogatást nyújtani Magyarország számára, mint jelenleg. Elment volna a hajó! Már többször folytattak vitát arról, mely beruházásokat, hogyan valósíthatják meg. A jelenlegi közgyűlési többség és a város vezetése ezeket tartotta célszerűnek, érdemlegesnek. Többször kihangsúlyozták, írásban jelezzék melyik beruházásokat nem célszerű megvalósítani. Mindegyikre vannak érvek, ellenérvek. Amennyiben nem használják ki a 2006-ban kapott lehetőséget, vétettek volna a város ellen. Módosító javaslat nem volt, a vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 11 igen, 1 nem határozattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 231/2012. (VII. 11.) közgy. H A T Á R O Z A T

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hosszú távú kötelezettség teljesítésének feltételeiről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: július 11. Napirend tárgya: Döntés a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási feladatainak finanszírozására tárgyú közbeszerzési eljárásban Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 1. pontját változatlanul elfogadta, a 2. pont kiegészítését az alábbiak szerint javasolja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a hitel biztosítékaként jelzálogjog bejegyzéséhez az alábbi ingatlanokra: - Békéscsaba, Andrássy út /9/A/9, 2932/9/A/10, 2932/9/A/11, 2932/9/A/12, 2932/9/A/13, 2932/9/A/15 - Békéscsaba, Szabadság tér /9/A/40, 2932/9/A/42, 2932/9/A/43, 2932/9/A/44, 2932/9/A/45, 2932/9/A/46 - Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/ /50 hrsz. - Békéscsaba, Haán Lajos utca /3 hrsz. - Békéscsaba, Derkovits sor /1 hrsz. - Békéscsaba, Batsányi utca (rendelő) 8672/2 hrsz. Előterjesztőként a bizottság által javasolt kiegészítést elfogadja. Mindkét bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: A fedezetként felsorolt ingatlanok között azok szerepelnek, amelyeken a fejlesztés történik. Legnagyobb sajnálatára a Batsányi utcai rendelőn nem történt fejlesztés, ezért módosító javaslatában kezdeményezte a fedezetként felsorolt elemek közül történő kivételét. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Pontosításként közölte, hogy nem a bizottság tette az előbb ismertetett javaslatot, hiszen az előterjesztő javaslatát hagyta jóvá. Csatlakozva Dr. Fábián Ágnes tanácsnok hozzászólásához, javasolta, vizsgálják meg azoknak az ingatlanoknak a helyzetét, amelyek további fedezetként figyelembe vehetők. Ugyancsak vizsgálják meg a sportcsarnok melletti jelentős értékű ingatlan területét, (volt STOP-SHOP) ahol évek óta nem történt kötbérfizetés. Nem titkolandó, hogy a belváros rehabilitációhoz a következő évben újabb fedezetet kell biztosítani. Amennyiben nem gondolkodnak időben, nem biztos, hogy elfogadható fedezetet tudnak biztosítani a pénzintézet számára. Meggyőződése, hogy az Andrássy út 2. szám alatti ingatlan önmagában is megfelel hitelfedezetként. Nem szeretné, ha abba a csapdába kerülne az önkormányzat, mint a

7 7 lakosság, hogy többszörös fedezetet kérve a pénzintézet 20 évig kötelezettséget ír elő. Kérte Vantara Gyula polgármestert, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak adja feladatul azon ingatlanvagyon áttekintését, amely nem kerül értékesítésre, de fedezetként számba vehető. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Az ÖKDB ülésen a tárgyalásos eljárás során alkalma volt megismerni az OTP ajánlatát, illetve feltételrendszerét. Kérdését Tarné Stuber Éva osztályvezetőhöz intézte: Azokhoz a feltételekhez képest, amelyek esetében engedményt kértek, - konkrétan a későbbi hitelfelvételhez történő engedély kapcsán történt változás? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy előterjesztőként elfogadja a Batsányi utcai rendelőintézet felsorolásból történő törlését. Tudni kell azonban, hogy a hitel biztosítékaként saját tulajdonú ingatlant lehet csak felajánlani. Az OTP ragaszkodik az első számú hitelhelyhez. Leírták, hogy 516 millió Ft fedezet biztosítása szükséges. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az ÖKDB üléséhez képest egyéb tárgyalások nem történtek az OTP-vel. Az ott elhangzottak szerint a hitelezési szigor nemcsak OTP specifikus, változott a hitelezési gyakorlat, az önkormányzatok helyzete, eladósodottsági szintje egész Magyarországon. Az ÖKDB ülésen elhangzott, hogy az előzetes írásbeli hozzájárulást rugalmasan kezelik, ha Békéscsaba hitelképes lesz. Megjegyezte, hogy az első napirendnél bemutatott táblázat, - amelyet a pénzintézet, illetve a számlavezető is vizsgál - mutatói alapján Békéscsaba hitelképes. Bízik abban, hogy jövőre, vagy azt követően is bármelyik testület olyan hiteligényt támasztani, hogy hitelképes marad a város, melytől a pénzintézet nem tud eltekinteni. Hrabovszki György képviselő kérdésére válaszolva: azon pontokat tudták befogadni, amelyek az ülésen is elhangzottak. (munkanapok és határidők vonatkozásában plusz engedmények) (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Alapvetően a fejlesztési hitel felvételét nem tartja ördögtől való dolognak abban az esetben, amikor egy jó gazdasági környezet uralkodik és abból kifolyólag könnyen belátható, miért éri meg hitelt felvenni, valamint látszik a visszafizetés lehetősége. A jelenlegi gazdasági környezetben ez a biztonság messzemenően nem áll rendelkezésre. A hitelek felvételére négy nyertes pályázat miatt került sor, amelyből két iskola ingatlan is érintett. Nem ismert, hogy az iskolákkal kapcsolatban mi történik. Nem tudják, milyen mi a célja az államnak, hiszen a Széll Kálmán 2.0 változata szerint nem, a jelenlegi törvény szerint viszont január 1-től az iskolák állami tulajdonba kerülnek. Feltételezi, ha mégis állami tulajdonba kerülnek az oktatási intézmények, az állam átvállalja az önkormányzat hiteleit ugyanúgy, mint a kórház esetében is tette. A jelzáloggal kapcsolatban álláspontja szerint az lenne a legjobb, ha egyetlen ingatlant terhelnének meg. Mindenképpen szeretné, ha az Agórát terhelnék jelzáloggal, hiszen 2 milliárd Ft-ból épül meg és jóval nagyobb összegű és értékű fedezet, mint a felvenni kívánt hitel összege. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ennek lehetnek akadályai. Reméli, hogy a bank elfogadja. A hitelfelvételt az általa képviselt Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja.

8 8 Aggályát fejezte, nincs meggyőződve arról, hogy a hitelt valóban fel kell venni. A közelmúltban tárgyalt a testület az iskolák értékesítéséről, amelyből 200 millió Ft bevétele származott. Ezt megelőzően a Szarvasi úton is sor került telekértékesítésre, ami további 170 millió Ft értékben eredményezett bevételt. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Mikrofonon kívül megjegyezte, hogy nem fizették ki a vételárat, mivel nem lett eredményes a pályázat. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: További ingatlan értékesítésekre is sor került, ezért mérlegelni kellene, honnan tudnak forrást átcsoportosítani a feladatok elvégzésére. Célszerű lenne megvizsgálni azt is, milyen intézményeket támogat a város. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Strifler Attila képviselő a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja. Biztosan emlékszik arra, hogy a februárjában elfogadott költségvetés úgy lett megállapította, hogy az említett tételeket magába foglalta. Nem további, hanem betervezett bevételek. A hitelfelvételt is tervezték, az áthozott pénzmaradvány mellett. Éppen ezért az a javaslat, hogy a költségvetést máshonnan közelítsék meg, mint egy költségvetésileg az egyensúly érdekében bevételi-kiadási oldalon egyensúlyban lévő költségvetésből, emeljenek ki 490 millió Ft-os tételt, nem lehetséges. Átgondolandó Strifler képviselő részéről a javaslat. A további bevételeknél például az ingatlan hasznosítás a vagyoni bevételek között tervezett. Tájékoztatásként elmondta, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője által kifogásolt hitelfelvétellel négy támogatott beruházást valósít meg az önkormányzat. A Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 287 millió Ft támogatás mellett 57 millió Ft, a Belvárosi Iskola épületgépészeti és energetikai fejlesztése 230 millió Ft támogatás mellett 39 millió Ft, az Agóra Multifunkcionális Közösségi Központ millió Ft támogatás mellett 206 millió Ft, valamint a belváros rehabilitáció millió Ft támogatás mellett 166 millió Ft önrészt igényel. Tiszta szívvel ajánlja valamennyi képviselőnek, hogy a korszerűsítést, beruházást, fejlesztést támogassák, hiszen az előterjesztés szerinti hitelfelvétel ezen beruházások önerejének biztosításához szükséges. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Visszautasította Dr. Ferenczi Attila képviselő ócska csúsztatását, miszerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja a felsorolt beruházásokat. Nem a beruházás megvalósítását, hanem magát a hitel felvételét nem támogatják. A felsorolt beruházásoknak más forrást jelölnének. Ugyanakkor azt is aggályosnak tartja, - ezért célszerű mérlegelni - hogy a hitelfelvétellel milyen egyéb kötelezettséget vállal a város. Nemcsak arról van szó, hogy felveszi a hitelt és törleszti, hanem arról is, hogy a továbbiakban maga az OTP Bank beleszól abba, hogy a későbbiekben milyen hitelt vehet fel az önkormányzat. Minden egyes döntéshez ezen túl a pénzintézet hozzájárulása szükséges. Úgy gondolja, hogy ez komolyan veszélyezteti akár a tiszta verseny lehetőségét is. Amennyiben a későbbiekben az önkormányzat hitelt kíván felvenni, a közbeszerzési eljárás kihirdetése előtt, az OTP Bank jóváhagyása szükséges. Így a bank sokkal hamarabb tud a versenytársaktól tájékozódni arról, hogy milyen hitelt kíván felvenni a város. Ez is egy lehetséges veszélyforrás, amelyre véleménye szerint kötelessége felhívni a képviselők figyelmét. (Kazetta 1/ )

9 9 Dr. Ferenczi Attila képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Furcsán hangzik az ócska csúsztatás kifejezés egy olyan képviselő szájából, aki nyilvánosan vallotta be, hogy ócskán csúsztat. Furcsán hangzik ez a mondat egy olyan képviselőtől, akinek halvány fogalma sincs a költségvetésről. Bizottsági tagként olyan badarságokat mond és állít, amit ha legalább figyelt volna a bizottsági ülésen, tudnia kellene. A közgyűlés is tárgyalta a költségvetést. Az ócska csúsztatáshoz az is hozzátartozik, hogy Strifler Attila képviselő rövidtávú memóriája nem működik kellően, hiszen elhangzott, hogy az önerő mely megvalósítandó beruházás feltétele. Önerő nélkül a beruházások nem valósulhatnak meg. Aki tagadja, és nem támogatja az önerő felvételét, az nem támogatja a beruházásokat sem, bármi furcsán is hangzik. Jó lenne, ha Strifler Attila képviselő átgondolná, amit mond. Amennyiben a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja a hitel felvételét, a beruházásokat akadályozza. Fentieket csak azért mondta el, mert nem szeretne a hazaáruló bűneibe kerülni, mert a következő felszólalásnál biztosan ez lesz a mozgalom retorikája. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A vita zárásaként az alábbi megjegyzést tette: A évi költségvetés összeállításánál a hitel felvétele - sőt még ennél 160 millió Ft-tal több, a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet beruházásának önereje - tervezve volt, valamennyi eladósodottsági mutatóval együtt. Ismételten kihangsúlyozta, hogy Békéscsaba nem éri el az eladósodottsági mutatót. A költségvetés 200 millió Ft-os tartalékot is tartalmaz, amely a évi kiemelten magas törlesztő részlet enyhítését, kiváltását szolgálja. Ehhez szükséges két nagyobb ingatlan értékesítése, melyből az egyik bekövetkezett, de a másik még szükséges ahhoz, hogy a megfelelő tartalék rendelkezésre álljon. Jelenleg öt pénzintézetnél van hitele a városnak. Valamennyi hitel felvétele nyílt versenytárgyaláson dől el, ezért nem tudja értelmezni Strifler Attila képviselő azon kijelentését, miszerint az OTP előnyben lesz, hiszen csak a hozzájárulásával lehet hitelt felvenni. Békéscsaba Megyei Jogú Város meghirdeti, hogy 400 millió Ft hitelt vesz fel, majd nyilvános versenytárgyaláson dönt. A jelenlegi hitel refinanszírozott, az MNB legkedvezőbb hitelkonstrukciója. Az MNB-től közvetlenül nem lehet hitelt felvenni, ezért van áttét. A CIB, az MKB és valamennyi pénzintézet, amely az önkormányzatnak hitelez, egyforma eséllyel indul. A hitelfelvétel szabadsága, a döntés joga továbbra is az önkormányzatnál marad, nem szól bele senki. A jelzálogként felajánlott ingatlanok menüsorából az OTP választ 512 millió Ft értékben, majd jelzálogot jegyez be önkormányzati tulajdonú ingatlanra. Ismételten megerősítette, hogy előterjesztőként befogadja a Batsányi utcai ingatlan kivételére irányuló módosító javaslatot. Az elhangzott módosítással szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 232/2012. (VII. 11.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási

10 10 feladatainak finanszírozására hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének, a ezer Ft hitel nyújtójának az alábbi pénzintézetet rendeli el kihirdetni: Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Ajánlati ár: 3 havi EURIBOR + RKO1 + 2,4000 % 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a hitel biztosítékaként jelzálogjog bejegyzéséhez az alábbi ingatlanokra: Békéscsaba, Andrássy út 2. Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4. Békéscsaba, Derkovits sor /9/A/9, 2932/9/A/10, 2932/9/A/11, 2932/9/A/12, 2932/9/A/13, 2932/9/A/ /9/A/40, 2932/9/A/42, 2932/9/A/43, 2932/9/A/44, 2932/9/A/45, 2932/9/A/ /50 hrsz. 2951/3 hrsz. 3922/1 hrsz. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a hitelszerződések, valamint a jelzálogszerződés aláírására, szükség esetén további korlátozottan forgalomképes vagy üzleti vagyon jelzálogjoggal való megterhelésére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július 11. Napirend tárgya: Döntési jogkör átruházása a Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése építészeti, gépészeti és elektromos munkarész tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Takács Péter képviselő: Ügyrendi hozzászólásában jelezte, hogy Dr. Ferenczi Attila képviselő bizottsági felhatalmazásra irányuló javaslatáról nem döntött a testület. Hiányolta, hogy az ingatlanvagyon áttekintésére vonatkozó határidő és felelős sem került megjelölésre. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A bizottság maga határozza meg. Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 11 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 233/2012. (VII. 11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 23. (2) bekezdése alapján utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot arra, hogy a

11 11 Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése építészeti, gépészeti és elektromos munkarész tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban kiválassza a nyertes ajánlattevőt. Felelős: Tímár Ella, az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke Határidő: július 6. Napirend tárgya: BEJELENTÉSEK Takács Péter képviselő: Képviselői kérdése visszanyúlik a januári ülésig, amikor is Miklós Attila képviselő kérdést intézett a polgármesterhez azzal kapcsolatban, hogy az Esély Pedagógiai Központban az elmúlt időszakban mekkora összeget fordított munkaügyi perekre és az abból következő ítéletek megtérítésére. A polgármestertől 15 napon belül érkezett válasz szerint az ügy komolyságára való tekintettel vizsgálatot rendel el az adott intézménynél, melynek eredményéről tájékoztatja a képviselőt. Képviselői kérdés lévén szó, valamennyi képviselőt tájékoztatni kellett volna. Érdeklődött Miklós Attila képviselőtől, aki szerint nem kapott választ. Sikerült a vizsgálatot lefolytatni? Amennyiben igen, mi volt az eredménye? Dr. Fábián Ágnes tanácsnok jogosan tett javaslatot arra, hogy az Erzsébethelyi ingatlan kerüljön ki a jelzáloggal terhelt ingatlanok közül. Az Erzsébethelyi Egészségház ügyében korábban hosszas vitára került sor. Tudomása szerint azért nem foglalkozik az önkormányzat az Erzsébethelyi rendelő felújításával ami egyébként rendkívül indokolt lenne mert várja mi lesz az egészségházzal. E tekintetben milyen előrelépés történt? (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Tájékoztatásul közölte, hogy Miklós Attila többször is feltette a kérdést, melyre személye adott szóbeli választ, amit a képviselő nem fogadott el. Ezt követően írásban adott választ, amit a képviselő szintén nem fogadott el. Akkor úgy döntött a közgyűlés, sőt felkérte a Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottságot, hogy oda kerüljön a probléma megoldása. A jegyző asszony vizsgáló bizottságot rendelt el, az anyagot a bizottságnak megküldték. A Bizottság Hrabovszki György képviselő jelenlétében véleményt nyilvánított. Ezzel gyakorlatilag maga a probléma lezárásra került. Ezért nem szerepelt a képviselői kérdések között a válasz, mert amikor szóban meg lett válaszolva, a közgyűlés elfogadta a választ. Ennek ellenére a bizottság elé került az anyag, a bizottság határozatát Kutyej Pál bizottsági elnök valószínű szívesen megküldi. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az Egészségházzal kapcsolatban elmondta, hogy a betegek ellátását semmi nem veszélyezteti, az továbbra is zavartalan. Probléma, hogy törvényi változásokra hivatkozva az ingatlant megvásárló vállalkozó nem tudja megépíteni a gyógyszertárat. A telek az önkormányzaté, haszonélvezeti joga van. Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázatokat, sajnos nincs egészségügyi intézmény felújítására irányuló pályázat. Takács Péter képviselő elfogadja a két választ? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Kiss Tibor alpolgármester válaszát elfogadja. Kérte, hogy a bizottság által tárgyalt vizsgálat eredményét továbbítsák részére.

12 12 Vantara Gyula polgármester válaszával kapcsolatban érdeklődött, ha két évig nem történik semmi az ügyben, és pereskedésre kerül sor, hogyan tovább? (Kazetta 1/ /2. 003) Vantara Gyula polgármester: Valószínű, hogy pert indít az önkormányzat. Jelenleg a jogi képviselők egyeztetik álláspontjaikat. A szeptemberi, illetve az októberi testületi ülésen tájékoztatják a képviselőket. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A kiegészítéssel együtt elfogadja a választ. Amennyiben az ügylet nem jön létre, az egészségügyért felelős választott tisztségviselők már régen kezdeményezték volna a rendelő felújítását. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Többször kezdeményezték a rendelő felújítását, melynek költsége évi áron 300 millió Ft. Ezért döntöttek a pályázati lehetőség kihasználása mellett. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselő, a Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Kiegészítésként elmondta, hogy tudomása szerint a vállalkozás nem akarja megépíteni az egészségházat, mivel gyógyszertárat szeretett volna létesíteni, de arra nem kapott engedélyt. Ezért nem éri meg neki az egészségház létrehozása. Jó, ha megkezdődik a per és az önkormányzat visszanyeri a területet. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén tájékoztatta a testületet, hogy a munkaterv szerint a következő testületi ülésre szeptember 28-án kerül sor. A közgyűlést 17 órakor befejezetté nyilvánította. A nyárra kellemes pihenést kívánt. (Kazetta 1/ ) K.m.f. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztés napirendre történő felvétele A közgyűlés 14

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 22-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozat: 256/2009. (XII.21.) számú

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

7/2012. számú április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2012. (IV.05.sz. Kth.)

7/2012. számú április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2012. (IV.05.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3168-2/2012. 7/2012. számú 2012. április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 49-50/2012. (IV.05.sz. Kth.)

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 1/ 2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2016. január 28-án 18,00 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben