Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: július 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének soron kívüli nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Futaki Sándor, Tímár Ella, Kutyej Pál, Köles István, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő. Igazoltan távol volt: Dr. Kerekes Attila és Csicsely Ilona képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Meghívottként jelen volt: Dr. Kiss Gyula aljegyző, Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Gulyás György jogász, Dr. Csernus Ibolya jogász, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Csernus István, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese, Dr. Marosvölgyi Emese, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Török Tamás, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály közbeszerzési ügyintézője, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Opauszki Zoltán kabinetvezető Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 16 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen Dr. Kerekes Attila és Dr. Csicsely Ilona képviselő jelentette be. Az ülést megnyitotta. Tájékoztatásul közölte, hogy a képviselői kérdésekre, illetve észrevételekre a Bejelentések napirend keretében biztosít lehetőséget. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Javasolta, hogy a napokban elhunyt Dr. Cserei Pál, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökének emléke előtt egy perces néma felállással adózzanak. (Kazetta 1/ )

2 2 Vantara Gyula polgármester: Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Nincs. Szavazásra bocsátotta a napirend tervezetet. - Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Nyilvános ülés: 1.) Tájékoztató a hosszú távú kötelezettség teljesítésének feltételeiről Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) Döntés a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási feladatainak finanszírozására tárgyú közbeszerzési eljárásban Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3.) Döntési jogkör átruházása a Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése építészeti, gépészeti és elektromos munkarész tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Kérte, hogy egy perces, néma felállással emlékezzenek Dr. Cserei Pálra. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Tájékoztató a hosszú távú kötelezettség teljesítésének feltételeiről Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az Állami Számvevőszék előírásainak megfelelően szerepel az előterjesztésben a várható bevétel. A évi országos költségvetéssel kapcsolatban amelyet a parlament véglegesen tárgyalt különböző információk láttak napvilágot. Többek között az is, hogy bizonyos adófajták, amelyek beszedése eddig önkormányzati kompetenciába tartozott, változni fog. Példaként az illetékbevételt említették, illetve érintőlegesen szó volt az iparűzési adóról is. A bevételi prognosztizációban 2012-től 2018-ig milliárd Ft helyi adóbevételt terveztek. A várható kormányzati intézkedések tudatában ez az összeg mennyire megalapozott? (Kazetta 1/ )

3 3 Strifler Attila képviselő: Ugyan az előterjesztés egy tájékoztató, mégis észrevételt tesz. Takács Péter képviselő is említette már, szó volt az országgyűlésben a évi költségvetés tárgyalásáról, ami sajnálatos módon az önkormányzati rendszert súlyosan érinti. Látni lehet, hogy 400 milliárd forinttal kevesebb forrást biztosít az önkormányzatok számára. A kötelező önkormányzati feladatokat az állam támogatás, illetve a településekről származó kötelező bevételek fedezik. Az állam az önkormányzati feladatok egy részét átvállalja, ezzel összefüggésben csökkenti a támogatás mértékét. Azonban azt is fontos megjegyezni, hogy a feladatok átvállalása és a támogatás csökkentése nincs összhangban egymással, hiszen a támogatást nagyobb mértékben csökkenti az állam, mint amilyen mértékben elvonja a feladatokat. Az előterjesztés 3. számú melléklete a helyi adókból származó bevételeket tartalmazza, azaz milliárd Ft-ot, amire Takács Péter képviselő is rákérdezett. Amennyiben az önkormányzatoktól valóban forrásokat vonnak el - mind például a személyi jövedelemadó, gépjárműadó 60 %-a, és a különböző illetékbevételek - hogyan tud teljesíteni a következő években? Véleménye szerint ez csak úgy lehetséges, ha adót emel a város, vagy úgy adónemet vezet be. Ugyanakkor látható, hogy az önkormányzat forrása jelentősen csökken, ezzel párhuzamosan viszont folyamatosan emelkednek azok a költségek, amelyek a felvett hitelek finanszírozására fordítódnak ben 571 millió Ft adósságot kell törlesztenie a városnak, míg évben 718 millió Ft-ot, 2014-ben 990 millió Ft, 2015-ben az újonnan felálló testületnek már azzal kell szembesülnie, hogy 1 milliárd Ft-ot meghaladó összeget kell finanszíroznia. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatban a hitel finanszírozásának forrásaként a vagyoni elem értékesítését jelölték meg. Aggályosnak tartja, hogy a város feléli vagyonát, annak csak örülhet, ha marad még vagyon, amivel a következő testület gazdálkodhat. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kicsit zavarban van, mivel kormánypárti képviselő létére nem tud azokról a dolgokról, amelyekről az ellenzéki képviselők szóltak, hiszen a témát jelenleg tárgyalja a parlament. Az biztos, hogy az előterjesztés nemcsak a jövőről, hanem az eddigi tényekről is szól. Békéscsaba költségvetését februárban fogadta el a testület. A képviselők által idézett táblázatok a költségvetés mellékletét is képezték. Jelenlegi ismeretek szerint került összeállításra a táblázat. Nyilván gördülő tervezéssel a körülmények változását követően változtatni szükséges a terveken. Jelen pillanatban a jegyző asszony által készített beszámoló nem erről szól, hanem arról, hogy ismereteink szerint hogyan kívánják biztosítani a város működését. Kiemelte azokat a pontokat, amelyeket a képviselőtársak elfelejtettek, illetve nem tartottak fontosnak. A testület egy gazdasági programot is elfogadott, ami szerint további beruházásokat csak körültekintetően, nagyon indokolt esetben hajtanak végre. Arról is szól, hogy azokat a lehető legnagyobb állami támogatással valósítsák meg. Ide kapcsolódna a jelenleg elérhető legjobb piaci kamatok mellett, árfolyamkockázat nélkül felveendő 490 millió Ft hitel, ami a következő előterjesztés része. Az előterjesztés kapcsán négy Európai Uniós beruházás támogatásáról van szó. A képviselőtársak aggodalmukban összeszámolják, mire is veszi fel a 490 millió Ft-os önerőnek megfelelő hitelt az önkormányzat, amely 3.2 milliárd Ftot eredményez a városnak, az önerő több mint hétszeresét?

4 4 A jegyző asszony előterjesztése az Állami Számvevőszék kötelezése alapján készült. A harmadik pontban az önerős beruházásokat igyekeznek a lehetőségekhez igazítani. Létezik olyan, amit Strifler Attila, illetve Takács Péter képviselő elmondott, de az előterjesztés nem a jövőbelátás tudományáról szól, hanem a jelen állapotról. Hallani lehet arról is, hogy a kormány az önkormányzatok hitelezési rendszerét, illetve adósságállományát bizonyos fokig kompenzálja, vagy átvállalja, melynek első lépcsője a kórház vonatkozásában megvalósult. Az előterjesztés részletes, megalapozott, átlátható, kiszámítható, ezért elfogadásra javasolja. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Nem kíván vitázni Dr. Ferenczi Attila képviselővel, mivel az előterjesztésben tények szerepelnek. Az biztos, hogy 13,5 milliárd Ft-nál többet kell visszafizetni különböző pénzintézeteknek az eddig felvett hitelek, illetve kötvények kibocsájtása kapcsán. Azon, hogy a felvett összeg milyen fejlesztéseket alapozott meg, lehet vitázni. Nyilván a kormánypárti többség azt fogja mondani, hogy megalapozottságuk hihetetlenül fontos volt, az ellenzék pedig azt, hogy van közöttük olyan fejlesztés, amellyel nem minden esetben és nem mindenáron ért egyet. Azonban nem ez a kérdés, hanem az, hogy a felvett hitelt hogyan tudja az önkormányzat visszafizetni. Lehet bízni az állami konszolidációban, viszont arról is hallani, hogy az önkormányzatok forrását elveszik. Kár hiú reményekben hinni, abban, hogy a kormányzat meggondolja magát és ugyanakkora támogatást biztosít, mint az előző évi költségvetésben beállított összeg. Aki ezt gondolja, az nincs tisztában az ország helyzetével, másrészt nem látja a parlament hektikus, átgondolatlan, nem a jogbiztonságra törekvő metódusát. A jövő évi költségvetés sarokszámai ismertek, az önkormányzatok nagy valószínűséggel kevesebb forráshoz jutnak, így a város a folyó kiadásainak fedezésére kevesebb összegből gazdálkodhat. Ezt a helyzetet kell orvosolni. A számokból az is kiderül, hogy Vantara Gyula polgármester nem véletlenül tervez 2014-ig polgármesterként, hiszen 2015-ben lesz a legmagasabb az adósságállomány, amit vissza kell fizetni. Megérti, hogy a polgármesternek nincs ötlete, hogyan kell a helyzetet megoldani. Nyugodtan fordulhat az ellenzékhez, hogyan csökkenthető a hiány. Mosolyoghat a polgármester, de az elmúlt hat éves regnálása alatt túl sok ötletet nem hallott, illetve nem látott tőle. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Dr. Ferenczi Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy saját maga sem jövőbelátó, de a évi adatok között a város várható adóbevétele milliárd Ft. Ezért kérdezte, hogy a jegyző asszony a jelenlegi helyzetben ezt az összeget mennyire tartja megalapozottnak. Szintén ténykérdés, hogy az Állami Számvevőszék elnöke Domokos László is elmondta véleményét a évi költségvetéssel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb kockázati tényezőt az önkormányzatok finanszírozásában, egész pontosan alulfinanszírozásában jelölte meg. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Válaszában egyrészt csak ismételni tudja, hogy az Állami Számvevőszék által előírt kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat az előterjesztés kapcsán. A médiában olvasható hírek jelen pillanatban nem tények. A beszámoló a jelenlegi ismeretek alapján készült. Amennyiben jogszabályi kötelezéssel és megállapításokkal ismertté

5 5 válnak az elvonások, nyilván újra kell tervezni a táblázatot. Az előterjesztés tájékoztató jellegű, a beszámolási kötelezettségnek tesz eleget. Strifler Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy valóban napirenden van az állami és önkormányzati feladatok szétválasztása. Helyi önkormányzati szinten úgy jelenik meg, hogy a jegyzőhöz delegált, jelenleg majdnem hatáskörből kíván a kormány elvinni helyi hatásköröket, hatósági jogköröket, amelyeket vélhetően a járási hivatalokhoz fog telepíteni. A járási hivatalokról szóló törvényt elfogadták, jelenleg csak online formában olvasható. A hatáskörök ismertek, finanszírozás kapcsán az állam fogja eldönteni, hogy a feladatalapú finanszírozásból mennyi lesz amelyet elvisz és mennyi lesz az, amit itt hagy. A jegyzői hatáskörök igen jelentős része a továbbiakban is a helyi önkormányzati közigazgatásban marad. Tekintettel arra, hogy nemcsak törvények szabályozzák az önkormányzati feladatokat, illetve a hatósági jogköröket, hanem egyéb más jogszabályok is, amelyek még nem születtek meg, ezért arról, hogy milyen állami feladatok kerülnek el, nincs ismerete. Csak a közigazgatási jogszabályok ismeretében tud a változásról beszámolni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a 3. sz. melléklet a saját bevételek, illetve az adósságot kezelő ügyletek arányait, fizetési kötelezettségeit mutatja be, ami aggodalmat váltott ki az ellenzék soraiban. Az összes mutatóban a jelenleg érvényes előírások alatt van Békéscsaba, hiszen az eladósodottság mértékében a határként szabott értékek alatt van. Miklós Attila képviselő figyelmét felhívta arra, hogy örül annak, hogy megtervezi a polgármester jövőjét is, de a évi adósságszolgálat mintegy 40 %-a előtt keletkezett. Ez természetes folyamat, mert mindig kap és hagy is örökségül a korábbi testület, amit nem tart ördögtől valónak. Biztosan elkerülte a képviselő figyelmét, amit Dr. Ferenczi Attila képviselő is említett, hogy 1,- Ft önerőhöz 6-8,- Ft-os támogatást nyer a város. Amennyiben ennél kedvezőbb konstrukciót ismer a városfejlesztési célok megvalósítására, ne titkolja tovább, mondja el. Lehet sok mindent mondani, de az látszik, hogy után minden valószínűség szerint az unió nem fog ilyen mértékű és mennyiségű támogatást nyújtani Magyarország számára, mint jelenleg. Elment volna a hajó! Már többször folytattak vitát arról, mely beruházásokat, hogyan valósíthatják meg. A jelenlegi közgyűlési többség és a város vezetése ezeket tartotta célszerűnek, érdemlegesnek. Többször kihangsúlyozták, írásban jelezzék melyik beruházásokat nem célszerű megvalósítani. Mindegyikre vannak érvek, ellenérvek. Amennyiben nem használják ki a 2006-ban kapott lehetőséget, vétettek volna a város ellen. Módosító javaslat nem volt, a vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 11 igen, 1 nem határozattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 231/2012. (VII. 11.) közgy. H A T Á R O Z A T

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hosszú távú kötelezettség teljesítésének feltételeiről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: július 11. Napirend tárgya: Döntés a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási feladatainak finanszírozására tárgyú közbeszerzési eljárásban Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 1. pontját változatlanul elfogadta, a 2. pont kiegészítését az alábbiak szerint javasolja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a hitel biztosítékaként jelzálogjog bejegyzéséhez az alábbi ingatlanokra: - Békéscsaba, Andrássy út /9/A/9, 2932/9/A/10, 2932/9/A/11, 2932/9/A/12, 2932/9/A/13, 2932/9/A/15 - Békéscsaba, Szabadság tér /9/A/40, 2932/9/A/42, 2932/9/A/43, 2932/9/A/44, 2932/9/A/45, 2932/9/A/46 - Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/ /50 hrsz. - Békéscsaba, Haán Lajos utca /3 hrsz. - Békéscsaba, Derkovits sor /1 hrsz. - Békéscsaba, Batsányi utca (rendelő) 8672/2 hrsz. Előterjesztőként a bizottság által javasolt kiegészítést elfogadja. Mindkét bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: A fedezetként felsorolt ingatlanok között azok szerepelnek, amelyeken a fejlesztés történik. Legnagyobb sajnálatára a Batsányi utcai rendelőn nem történt fejlesztés, ezért módosító javaslatában kezdeményezte a fedezetként felsorolt elemek közül történő kivételét. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Pontosításként közölte, hogy nem a bizottság tette az előbb ismertetett javaslatot, hiszen az előterjesztő javaslatát hagyta jóvá. Csatlakozva Dr. Fábián Ágnes tanácsnok hozzászólásához, javasolta, vizsgálják meg azoknak az ingatlanoknak a helyzetét, amelyek további fedezetként figyelembe vehetők. Ugyancsak vizsgálják meg a sportcsarnok melletti jelentős értékű ingatlan területét, (volt STOP-SHOP) ahol évek óta nem történt kötbérfizetés. Nem titkolandó, hogy a belváros rehabilitációhoz a következő évben újabb fedezetet kell biztosítani. Amennyiben nem gondolkodnak időben, nem biztos, hogy elfogadható fedezetet tudnak biztosítani a pénzintézet számára. Meggyőződése, hogy az Andrássy út 2. szám alatti ingatlan önmagában is megfelel hitelfedezetként. Nem szeretné, ha abba a csapdába kerülne az önkormányzat, mint a

7 7 lakosság, hogy többszörös fedezetet kérve a pénzintézet 20 évig kötelezettséget ír elő. Kérte Vantara Gyula polgármestert, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak adja feladatul azon ingatlanvagyon áttekintését, amely nem kerül értékesítésre, de fedezetként számba vehető. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Az ÖKDB ülésen a tárgyalásos eljárás során alkalma volt megismerni az OTP ajánlatát, illetve feltételrendszerét. Kérdését Tarné Stuber Éva osztályvezetőhöz intézte: Azokhoz a feltételekhez képest, amelyek esetében engedményt kértek, - konkrétan a későbbi hitelfelvételhez történő engedély kapcsán történt változás? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy előterjesztőként elfogadja a Batsányi utcai rendelőintézet felsorolásból történő törlését. Tudni kell azonban, hogy a hitel biztosítékaként saját tulajdonú ingatlant lehet csak felajánlani. Az OTP ragaszkodik az első számú hitelhelyhez. Leírták, hogy 516 millió Ft fedezet biztosítása szükséges. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az ÖKDB üléséhez képest egyéb tárgyalások nem történtek az OTP-vel. Az ott elhangzottak szerint a hitelezési szigor nemcsak OTP specifikus, változott a hitelezési gyakorlat, az önkormányzatok helyzete, eladósodottsági szintje egész Magyarországon. Az ÖKDB ülésen elhangzott, hogy az előzetes írásbeli hozzájárulást rugalmasan kezelik, ha Békéscsaba hitelképes lesz. Megjegyezte, hogy az első napirendnél bemutatott táblázat, - amelyet a pénzintézet, illetve a számlavezető is vizsgál - mutatói alapján Békéscsaba hitelképes. Bízik abban, hogy jövőre, vagy azt követően is bármelyik testület olyan hiteligényt támasztani, hogy hitelképes marad a város, melytől a pénzintézet nem tud eltekinteni. Hrabovszki György képviselő kérdésére válaszolva: azon pontokat tudták befogadni, amelyek az ülésen is elhangzottak. (munkanapok és határidők vonatkozásában plusz engedmények) (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Alapvetően a fejlesztési hitel felvételét nem tartja ördögtől való dolognak abban az esetben, amikor egy jó gazdasági környezet uralkodik és abból kifolyólag könnyen belátható, miért éri meg hitelt felvenni, valamint látszik a visszafizetés lehetősége. A jelenlegi gazdasági környezetben ez a biztonság messzemenően nem áll rendelkezésre. A hitelek felvételére négy nyertes pályázat miatt került sor, amelyből két iskola ingatlan is érintett. Nem ismert, hogy az iskolákkal kapcsolatban mi történik. Nem tudják, milyen mi a célja az államnak, hiszen a Széll Kálmán 2.0 változata szerint nem, a jelenlegi törvény szerint viszont január 1-től az iskolák állami tulajdonba kerülnek. Feltételezi, ha mégis állami tulajdonba kerülnek az oktatási intézmények, az állam átvállalja az önkormányzat hiteleit ugyanúgy, mint a kórház esetében is tette. A jelzáloggal kapcsolatban álláspontja szerint az lenne a legjobb, ha egyetlen ingatlant terhelnének meg. Mindenképpen szeretné, ha az Agórát terhelnék jelzáloggal, hiszen 2 milliárd Ft-ból épül meg és jóval nagyobb összegű és értékű fedezet, mint a felvenni kívánt hitel összege. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ennek lehetnek akadályai. Reméli, hogy a bank elfogadja. A hitelfelvételt az általa képviselt Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja.

8 8 Aggályát fejezte, nincs meggyőződve arról, hogy a hitelt valóban fel kell venni. A közelmúltban tárgyalt a testület az iskolák értékesítéséről, amelyből 200 millió Ft bevétele származott. Ezt megelőzően a Szarvasi úton is sor került telekértékesítésre, ami további 170 millió Ft értékben eredményezett bevételt. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Mikrofonon kívül megjegyezte, hogy nem fizették ki a vételárat, mivel nem lett eredményes a pályázat. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: További ingatlan értékesítésekre is sor került, ezért mérlegelni kellene, honnan tudnak forrást átcsoportosítani a feladatok elvégzésére. Célszerű lenne megvizsgálni azt is, milyen intézményeket támogat a város. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Strifler Attila képviselő a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja. Biztosan emlékszik arra, hogy a februárjában elfogadott költségvetés úgy lett megállapította, hogy az említett tételeket magába foglalta. Nem további, hanem betervezett bevételek. A hitelfelvételt is tervezték, az áthozott pénzmaradvány mellett. Éppen ezért az a javaslat, hogy a költségvetést máshonnan közelítsék meg, mint egy költségvetésileg az egyensúly érdekében bevételi-kiadási oldalon egyensúlyban lévő költségvetésből, emeljenek ki 490 millió Ft-os tételt, nem lehetséges. Átgondolandó Strifler képviselő részéről a javaslat. A további bevételeknél például az ingatlan hasznosítás a vagyoni bevételek között tervezett. Tájékoztatásként elmondta, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője által kifogásolt hitelfelvétellel négy támogatott beruházást valósít meg az önkormányzat. A Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 287 millió Ft támogatás mellett 57 millió Ft, a Belvárosi Iskola épületgépészeti és energetikai fejlesztése 230 millió Ft támogatás mellett 39 millió Ft, az Agóra Multifunkcionális Közösségi Központ millió Ft támogatás mellett 206 millió Ft, valamint a belváros rehabilitáció millió Ft támogatás mellett 166 millió Ft önrészt igényel. Tiszta szívvel ajánlja valamennyi képviselőnek, hogy a korszerűsítést, beruházást, fejlesztést támogassák, hiszen az előterjesztés szerinti hitelfelvétel ezen beruházások önerejének biztosításához szükséges. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Visszautasította Dr. Ferenczi Attila képviselő ócska csúsztatását, miszerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja a felsorolt beruházásokat. Nem a beruházás megvalósítását, hanem magát a hitel felvételét nem támogatják. A felsorolt beruházásoknak más forrást jelölnének. Ugyanakkor azt is aggályosnak tartja, - ezért célszerű mérlegelni - hogy a hitelfelvétellel milyen egyéb kötelezettséget vállal a város. Nemcsak arról van szó, hogy felveszi a hitelt és törleszti, hanem arról is, hogy a továbbiakban maga az OTP Bank beleszól abba, hogy a későbbiekben milyen hitelt vehet fel az önkormányzat. Minden egyes döntéshez ezen túl a pénzintézet hozzájárulása szükséges. Úgy gondolja, hogy ez komolyan veszélyezteti akár a tiszta verseny lehetőségét is. Amennyiben a későbbiekben az önkormányzat hitelt kíván felvenni, a közbeszerzési eljárás kihirdetése előtt, az OTP Bank jóváhagyása szükséges. Így a bank sokkal hamarabb tud a versenytársaktól tájékozódni arról, hogy milyen hitelt kíván felvenni a város. Ez is egy lehetséges veszélyforrás, amelyre véleménye szerint kötelessége felhívni a képviselők figyelmét. (Kazetta 1/ )

9 9 Dr. Ferenczi Attila képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Furcsán hangzik az ócska csúsztatás kifejezés egy olyan képviselő szájából, aki nyilvánosan vallotta be, hogy ócskán csúsztat. Furcsán hangzik ez a mondat egy olyan képviselőtől, akinek halvány fogalma sincs a költségvetésről. Bizottsági tagként olyan badarságokat mond és állít, amit ha legalább figyelt volna a bizottsági ülésen, tudnia kellene. A közgyűlés is tárgyalta a költségvetést. Az ócska csúsztatáshoz az is hozzátartozik, hogy Strifler Attila képviselő rövidtávú memóriája nem működik kellően, hiszen elhangzott, hogy az önerő mely megvalósítandó beruházás feltétele. Önerő nélkül a beruházások nem valósulhatnak meg. Aki tagadja, és nem támogatja az önerő felvételét, az nem támogatja a beruházásokat sem, bármi furcsán is hangzik. Jó lenne, ha Strifler Attila képviselő átgondolná, amit mond. Amennyiben a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja a hitel felvételét, a beruházásokat akadályozza. Fentieket csak azért mondta el, mert nem szeretne a hazaáruló bűneibe kerülni, mert a következő felszólalásnál biztosan ez lesz a mozgalom retorikája. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A vita zárásaként az alábbi megjegyzést tette: A évi költségvetés összeállításánál a hitel felvétele - sőt még ennél 160 millió Ft-tal több, a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet beruházásának önereje - tervezve volt, valamennyi eladósodottsági mutatóval együtt. Ismételten kihangsúlyozta, hogy Békéscsaba nem éri el az eladósodottsági mutatót. A költségvetés 200 millió Ft-os tartalékot is tartalmaz, amely a évi kiemelten magas törlesztő részlet enyhítését, kiváltását szolgálja. Ehhez szükséges két nagyobb ingatlan értékesítése, melyből az egyik bekövetkezett, de a másik még szükséges ahhoz, hogy a megfelelő tartalék rendelkezésre álljon. Jelenleg öt pénzintézetnél van hitele a városnak. Valamennyi hitel felvétele nyílt versenytárgyaláson dől el, ezért nem tudja értelmezni Strifler Attila képviselő azon kijelentését, miszerint az OTP előnyben lesz, hiszen csak a hozzájárulásával lehet hitelt felvenni. Békéscsaba Megyei Jogú Város meghirdeti, hogy 400 millió Ft hitelt vesz fel, majd nyilvános versenytárgyaláson dönt. A jelenlegi hitel refinanszírozott, az MNB legkedvezőbb hitelkonstrukciója. Az MNB-től közvetlenül nem lehet hitelt felvenni, ezért van áttét. A CIB, az MKB és valamennyi pénzintézet, amely az önkormányzatnak hitelez, egyforma eséllyel indul. A hitelfelvétel szabadsága, a döntés joga továbbra is az önkormányzatnál marad, nem szól bele senki. A jelzálogként felajánlott ingatlanok menüsorából az OTP választ 512 millió Ft értékben, majd jelzálogot jegyez be önkormányzati tulajdonú ingatlanra. Ismételten megerősítette, hogy előterjesztőként befogadja a Batsányi utcai ingatlan kivételére irányuló módosító javaslatot. Az elhangzott módosítással szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 232/2012. (VII. 11.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási

10 10 feladatainak finanszírozására hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének, a ezer Ft hitel nyújtójának az alábbi pénzintézetet rendeli el kihirdetni: Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Ajánlati ár: 3 havi EURIBOR + RKO1 + 2,4000 % 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a hitel biztosítékaként jelzálogjog bejegyzéséhez az alábbi ingatlanokra: Békéscsaba, Andrássy út 2. Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4. Békéscsaba, Derkovits sor /9/A/9, 2932/9/A/10, 2932/9/A/11, 2932/9/A/12, 2932/9/A/13, 2932/9/A/ /9/A/40, 2932/9/A/42, 2932/9/A/43, 2932/9/A/44, 2932/9/A/45, 2932/9/A/ /50 hrsz. 2951/3 hrsz. 3922/1 hrsz. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a hitelszerződések, valamint a jelzálogszerződés aláírására, szükség esetén további korlátozottan forgalomképes vagy üzleti vagyon jelzálogjoggal való megterhelésére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július 11. Napirend tárgya: Döntési jogkör átruházása a Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése építészeti, gépészeti és elektromos munkarész tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Takács Péter képviselő: Ügyrendi hozzászólásában jelezte, hogy Dr. Ferenczi Attila képviselő bizottsági felhatalmazásra irányuló javaslatáról nem döntött a testület. Hiányolta, hogy az ingatlanvagyon áttekintésére vonatkozó határidő és felelős sem került megjelölésre. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A bizottság maga határozza meg. Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 11 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 233/2012. (VII. 11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 23. (2) bekezdése alapján utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot arra, hogy a

11 11 Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése építészeti, gépészeti és elektromos munkarész tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban kiválassza a nyertes ajánlattevőt. Felelős: Tímár Ella, az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke Határidő: július 6. Napirend tárgya: BEJELENTÉSEK Takács Péter képviselő: Képviselői kérdése visszanyúlik a januári ülésig, amikor is Miklós Attila képviselő kérdést intézett a polgármesterhez azzal kapcsolatban, hogy az Esély Pedagógiai Központban az elmúlt időszakban mekkora összeget fordított munkaügyi perekre és az abból következő ítéletek megtérítésére. A polgármestertől 15 napon belül érkezett válasz szerint az ügy komolyságára való tekintettel vizsgálatot rendel el az adott intézménynél, melynek eredményéről tájékoztatja a képviselőt. Képviselői kérdés lévén szó, valamennyi képviselőt tájékoztatni kellett volna. Érdeklődött Miklós Attila képviselőtől, aki szerint nem kapott választ. Sikerült a vizsgálatot lefolytatni? Amennyiben igen, mi volt az eredménye? Dr. Fábián Ágnes tanácsnok jogosan tett javaslatot arra, hogy az Erzsébethelyi ingatlan kerüljön ki a jelzáloggal terhelt ingatlanok közül. Az Erzsébethelyi Egészségház ügyében korábban hosszas vitára került sor. Tudomása szerint azért nem foglalkozik az önkormányzat az Erzsébethelyi rendelő felújításával ami egyébként rendkívül indokolt lenne mert várja mi lesz az egészségházzal. E tekintetben milyen előrelépés történt? (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Tájékoztatásul közölte, hogy Miklós Attila többször is feltette a kérdést, melyre személye adott szóbeli választ, amit a képviselő nem fogadott el. Ezt követően írásban adott választ, amit a képviselő szintén nem fogadott el. Akkor úgy döntött a közgyűlés, sőt felkérte a Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottságot, hogy oda kerüljön a probléma megoldása. A jegyző asszony vizsgáló bizottságot rendelt el, az anyagot a bizottságnak megküldték. A Bizottság Hrabovszki György képviselő jelenlétében véleményt nyilvánított. Ezzel gyakorlatilag maga a probléma lezárásra került. Ezért nem szerepelt a képviselői kérdések között a válasz, mert amikor szóban meg lett válaszolva, a közgyűlés elfogadta a választ. Ennek ellenére a bizottság elé került az anyag, a bizottság határozatát Kutyej Pál bizottsági elnök valószínű szívesen megküldi. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az Egészségházzal kapcsolatban elmondta, hogy a betegek ellátását semmi nem veszélyezteti, az továbbra is zavartalan. Probléma, hogy törvényi változásokra hivatkozva az ingatlant megvásárló vállalkozó nem tudja megépíteni a gyógyszertárat. A telek az önkormányzaté, haszonélvezeti joga van. Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázatokat, sajnos nincs egészségügyi intézmény felújítására irányuló pályázat. Takács Péter képviselő elfogadja a két választ? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Kiss Tibor alpolgármester válaszát elfogadja. Kérte, hogy a bizottság által tárgyalt vizsgálat eredményét továbbítsák részére.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 14-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Szekeres György

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 5-én (kedd) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 18. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IV-13.031/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben