Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 2005.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek T1 T2 T 3 T 4 a, b, c, d, e évi bevételek összefoglalása 2005.évi kiadások összefoglalása Hitelállomány alakulása Mérlegek (intézményi, önkorm.i hivatali, város össz.), városszintű vagyonkimutatás, kimutatás a tulajdoni részesedésekről T 5 a-g Elszámolás az állami hozzájárulások igénybevételérôl T 6 a - c A évi pénzkészlet változása Gyôr Megyei Jogú Város 2005.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete R 1 a, b Bevételek és kiadások összefoglalása R 2 Intézményi bevételek és kiadások részletezése R 3/a, b Polg.m.Hiv. bevételek és kiadások részletezése R 4 a, b, A 2005.évi pénzmaradvány c elszámolása R 5 Az intézmények 2005.évi pénzmaradványa a,b,c R 6. A évi pénzmaradvány és záró értékpapír állomány felosztása R 7/a A évi összevont (pénzforgalmi) bevételek és kiadások R 7/b A beszámoló összevont mérlege R 8 A teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszám R 9 a, b, A kisebbségi önkormányzatok bevételei és c, d kiadásai R 10 A lakásgazdálkodás 2005.évi bevételei és kiadásai R.11 A közvetett támogatások bemutatása R.12 A évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása Egyszerüsített éves költségvetési beszámoló E 1 E2 E 3 E 4 Egyszerüsített mérleg Egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Egyszerüsített pénzmaradvány elszámolás Egyszerüsített eredményelszámolás 2

3 napirendi pont A Polgármester előterjesztése Beszámoló Győr Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, és kapcsolódóan a pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő: Tisztelt Közgyűlés! A város évi gazdálkodását értékelve összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a korábbi két évben tett intézkedéseink így az intézményhálózat működtetésének racionalizálása, a döntő költségtényezőt jelentő személyi juttatások növekedési ütemének kezelhetővé tétele a létszám csökkentésével, a fejlesztési célok megvalósításához külső forrás bevonása stb.- éreztették pozitív hatásukat. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a kitűzött céljaink megvalósítása mellett a város pénzügyi helyzetében a kiegyensúlyozottság irányába mozdultunk el, hanem jelentős összegű (2,4 milliárd Ft) pénzügyi forrást eredményezett a évi feladataink ellátásához. Ugyanakkor tudatosan szakítottunk azzal a több éves gyakorlattal, hogy Győr városa hitelállomány nélkül gazdálkodik, de hitelt kizárólag beruházási célra a Nádor aluljáró építésével összefüggésben vettünk fel. Az év végi pénzmaradvány hasonló nagyságrendű, mint a hitelbevétel, ez stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást jelez. Az év végi szabad pénzeszközök terhére történő rövid távú, 1,8 milliárd Ft összegű befektetés mellett a évet az intézmények 228 millió Ft nagyságrendű pénzmaradványán felül 624,5 millió Ft-tal zártuk, a számviteli szabályok szerinti korrekciókat tartalmazó 1,1 milliárd Ft bevétel kiesés és 1,7 milliárd Ft kiadási megtakarítás eredőjeként. Már a költségvetés tervezésének időszakában is ismert volt, hogy elsősorban az ingatlan értékesítésből remélt bevételek tekintetében számos bizonytalansági tényezővel kerültek számba vételre forrás lehetőségeink és a bevétel kieséshez nem kis mértékben járult hozzá a különböző pályázati pénzek utófinanszírozási rendszere. A kiadási előirányzatokhoz viszonyított pénzügyi teljesítésből adódó kiadási megtakarítás arra enged következtetni, hogy a pénzügyi lehetőségek nem akadályozták a évi feladatok végrehajtását. Ezt támasztja alá a folyószámlahitel igénybevételének csökkenő gyakorisága és nagyságrendje (2004. évben 6 hónap során átlagosan 117 millió Ft/hó, évben 4 hónap során csupán 2 millió Ft/hó folyószámlahitelt kellett igénybe venni). A 2005-ös gazdasági év pénzügyi folyamatai közül ki kell emelnünk a évi adóerőképesség miatt, a évi beszámoló kapcsán fizetendő összeg visszatérülését. Mint az a mai közgyűlés korábbi napirendi pontjából ismert, Győr városa a zárszámadási törvény keretében visszakapta a véleményünk szerint méltánytalanul elvont pótbefizetés összegét. A számviteli szabályok szerint ez a évi pénzforgalmi bevétel a évi pénzmaradványt módosítja, így a Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa mínusz eft-ról plusz eft-ra változott. Miután ennek felosztására évre vonatkozóan nem kerülhetett sor, a évi pénzmaradvány részévé vált. Ennek együttes összege egyúttal megváltoztatta azt a évi terv készítésekor még fennálló állapotot, hogy évről fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek legyenek, azaz a évi költségvetési rendeletet más, időközbeni változások miatt bekövetkező okok mellett - e tekintetben is módosítanunk kell. 3

4 B e v é t e l A város (korrekciókkal helyesbített) bevételi főösszege 38,7 milliárd Ft, amely csökkentve a 2,7 milliárd Ft-nak megfelelő külső forrással 8,8 %-kal haladja meg az előző évit (a két év bevételi főösszegének abszolút értékét véve alapul a növekedés 16,9 %). A hitelbevétel évi forrásaink 7,09 %-át tette ki, az intézményi bevételek 11,18 %-ban járultak hozzá a kiadások finanszírozásához. A működési jellegű bevételek arányát (79,36 %) szembeállítva a működési kiadások arányával (78,44 %), megállapítható, hogy felhalmozási kiadásainkból egy milliárd Ft-ot a működési többletek finanszíroztak. A polgármesteri hivatalnál képződött bevételek 31,6 milliárd Ft-ot tesznek ki, mely közel 3,4 milliárd Ft-tal magasabb az előző év teljesítéséhez képest, a módosított előirányzatot pedig 1,1 milliárd Ft-tal haladja meg. Ez döntő hányadában az önkormányzati sajátos bevételek elsősorban a helyi adók és egyéb működési bevételek - figyelemre méltó túlteljesítésének köszönhető. Ezen bevételi többletek ellentételezni tudták a kötelező államháztartási tartalékként kezelt központi forrás kiesést, valamint a lakásgazdálkodási és a felhalmozási bevétel elmaradás kisebb hányadát, de élnünk kellett a hosszú távú hitel felvétel eszközével is. A működést szolgáló önkormányzati saját bevételeken belül: -- az illetékbevételek teljesítése több mint 15,65 %-kal marad el a tervezett összegtől, de a évi teljesítésnél is kevesebb 108 millió Ft-tal. Ez igazolni látszik azon feltevésünket, hogy az ingatlanpiac pangása nemcsak a vagyonértékesítési bevételeink alakulására volt kedvezőtlen hatással, hanem az illetékekből származó bevételeink is csökkennek, -- a helyi adó bevételek évhez viszonyított impozáns növekedésében (21 %) jelentős szerepe volt az építményadóból és iparűzési adóból származó bevételek adómértékek változatlansága ellenére bekövetkező- emelkedésének. Az adópótlékok és bírságok közel 3- szoros túlteljesítése azt támasztja alá, hogy az adózási fegyelem javulásában komoly szerepe volt az elmúlt évben folytatott intenzív adófeltárási- és adóbehajtási tevékenységnek, -- kedvezőtlenül hatott az államháztartási tartalék zárolásának fenntartása a helyben maradó személyi jövedelemadóból származó bevételünkre (a 383 millió Ft összegű bevétel kiesés az eredeti előirányzat 17,25 %-ának elmaradásával járt). Intézményeink bevételeinek tervezési megalapozottsága valamelyest javulni látszik, míg évben az (alultervezett) eredeti előirányzathoz képest több mint 70 %-kal volt magasabb az év végi teljesítés, addig évben ez a mutató csak 50 % feletti. A felhalmozási bevételek körében folytatódott az a tendencia, hogy a döntő hányadot jelentő állami és uniós pályázati pénzek rendelkezésre bocsátására utólag kerül sor, így azok teljesítése meglehetősen alacsony. A saját hatáskörünkben elérhető felhalmozási bevételek teljesítési %-a ugyan emelkedett az előző évhez viszonyítva, de összegszerűségében közel 10 %-al elmarad attól. Ez tette szükségessé - ezen bevételek közel 2,5-szeresét elérő felhalmozási kiadásaink teljesíthetősége érdekében a bevezetőben említett fejlesztési hitel felvételét. Bár a hitel felvételére nagyon kedvező kondíciókkal került sor, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az elkövetkezendő években a tőke- és kamattörlesztő részletek csökkentik a felhalmozási bevételek ma változatlannak tűnő szerkezete és nagyságrendje mellett a beruházási, fejlesztési és felújítási feladatok azonos szintű és mértékű megvalósításának lehetőségét. 4

5 A évi lakásgazdálkodási bevételek radikális csökkenése kapcsán az önfinanszírozó képességének megszűnését állapíthattuk meg. Ez még markánsabban jelentkezett év során, és a lakásgazdálkodás 1995-től kezdődő külön kezelése óta először zárt nem kis összegű hiánnyal (a 200 millió Ft-ot meghaladja és közel egy negyede az év során realizált bevételnek). A végrehajtás során beigazolódott, hogy a lakásalap már nem képes fejlesztési, beruházási feladatok finanszírozására, ezért évtől kezdődően a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó terület előkészítések kiadási jogcímei is a nagy költségvetés fejlesztési blokkjába kerültek át. Mivel a lakásgazdálkodás bevételi lehetőségeinek csökkenése tovább folytatódik, a évi hiány leküzdésének esélyét annak ellenére, hogy a évi tervben ezt így szerepeltetjük nem tartjuk biztatónak. Megoldásként a lakásgazdálkodási feladatok áttekintése és azok átrendezése mutatkozik. A megszokott gyakorlat szerint ütemesen érkező központi támogatások, mint bevételek közül említést érdemel a tömegközlekedés támogatása és a Zsinagóga épületének felújítására és Győrszentiváni Településközpont megépítésére érkező címzett támogatás. Az átvett pénzeszközök és egyéb bevételek aránya ugyan kismértékű az összbevételen belül, de említést érdemel a lakóépületek azbeszt-mentesítésére kapott összeg nagyságrendje, valamint a évi adóerő-képesség miatti visszatérülés. K i a d á s Az előző évhez viszonyított forrásbővüléssel arányos mértékben került sor a város évi kiadásainak bővülésére is. A működési-felhalmozási kiadások arányát tekintve a beruházási, fejlesztési, felújítási feladatok komoly mértékű emelkedéséről adhatunk számot. A város 38,2 milliárd Ft főösszegű kiadásainak beleértve a lakásgazdálkodást is 21,56 %-kát tették ki felhalmozási kiadások. De ha csak a beruházásra, út-híd fenntartásra és felújításra, valamint intézmény karbantartásra és felújításra fordított kiadásokat tekintjük, ezek aránya is meghaladja a évi teljes felhalmozási kiadás arányát. Abszolút összegében a fenti célokra közel 6,4 milliárd Ft-ot költöttünk, szemben a évi 3,15 milliárd Ft-tal. Bár a főösszegen belül a működési kiadások aránya jelentősen csökkent (85,36 %-ról 78,44%-ra), mérsékelt ütemű 4,5 %-os emelkedése is megközelítőleg 1,2 milliárd Ft többlettel járt 2004-hez képest. Majdnem teljes egészében (1,1 milliárd Ft erejéig) az intézményműködtetés, -fenntartás körében jelentkeztek olyan jogszabályi kötelezettségeink meghatározóan a közalkalmazotti bérfejlesztés -, amelyek a működési kiadások növekedésével jártak. Néhány %-kal emelkedtek egyéb működési jellegű (városüzemeltetési, szociálpolitikai, központilag kezelt) kiadásaink, csökkentek a Polgármesteri Hivatal igazgatási költségei (5,5 %-kal, 120 millió Ft-ot meghaladó összegben) és az előző évről fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek teljesítésére eszközölt működési kiadásaink mértéke az előző évinek 1/10-ét sem éri el (2004. évben: 222 millió Ft, évben 18 millió Ft). Az intézményi működési, fenntartási kiadások alakulására ható főbb tényezőket a fentiekben vázoltuk, de meg kell említenünk, hogy abban szerepet játszott a takarékosabb gazdálkodásra ösztönző forrásbiztosítás, és a költségvetési rendeletben meghatározott szigorú szabályozórendszer. Kedvező irányba hatott az intézményi beszerzések korlátozása, párosulva a központosított beszerzési tartalék intézményével, továbbá az intézményi támogatások rendelkezésre bocsátásának időbeli korlátozása, valamint az, hogy pótelőirányzatok biztosítására csak az év végi teljesítési adatok birtokában, erősen korlátozottan került sor. 5

6 A közgyűlés januári döntése értelmében 278 millió Ft összegben került sor az intézményhálózat alapvető működési hiányainak rendezésére. Ennek ellenére a feladat elmaradások, a mutatószámokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatívák visszafizetési kötelezettsége stb. miatt az intézményektől elvonandó pénzeszközök, továbbá az intézményi kört is kedvezőtlenül érintő pályázati utófinanszírozási rendszer következtében vannak negatív pénzmaradvánnyal záró intézményeink. Ezek rendezésére a évi szabad pénzmaradvány keretében teszünk javaslatot. Az igazgatási (működési) feladatok bővülése ellenére az ezzel összefüggő kiadások összege mint azt már jeleztük hez képest abszolút értékében is kisebb. A kiadás csökkenés irányába hatott, hogy köztisztviselői körben nem volt bérfejlesztés 2005-ben, és csökkentésre kerültek a köztisztviselőket megillető egyéb (pl. üdülési hozzájárulás) juttatások is. A központilag kezelt előirányzatok folyó évi kiadásokra felhasznált összege 10 %-kal magasabb a évi teljesítésnél, ez nagyobb részt azzal magyarázható, hogy a központosított előirányzatokból érkező 135 millió Ft összegű tömegközlekedési normatívát önkormányzatunknak ugyanekkora összeggel kellett kiegészítenie. A kisebbségi, a részönkormányzati kiadásokra, a különböző keretekre és a tömegközlekedésen felüli támogatásokra szánt előirányzatok nagyságrendje a évivel azonos mértékben álltak rendelkezésre, és teljesítésükben is hasonló tendenciák tapasztalhatók. Az év elején nem látható problémák megoldására tartalékolt pénzeszközeink nagysága megegyezett az előző évivel. Ugyanakkor - míg a évi zárszámadáskor ezek szinte teljes körű felhasználásáról kellett beszámolnunk évben látszólag ennek közel fele megmaradt. Erre azért kényszerültünk, mivel nem teljesült a évi költségvetési törvényben előírt azon feltétel, hogy az önkormányzatok számára kötelezően előírt államháztartási tartalék felszabadítására a gazdasági folyamatok kedvező alakulása esetén az év második felében kerül sor. A városüzemeltetési célú kiadások évhez viszonyított 2,6 %-os növekedése nem tudta biztosítani, hogy a köztisztaság, park- és temetőfenntartás, stb. területén a lakossági igényeknek teljes mértékben eleget tegyünk. A korábbi években elért színvonal megtartását is csak új munkaszervezési módszerek és intézkedések összekapcsolásával, megtételével lehetett biztosítani. A szociálpolitikai kiadások emelkedése mértékének (13,6 %, illetve 105 millió Ft) oka a lakásfenntartási támogatásban és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásokban részesülők számának radikális emelkedése. Fejlesztési és beruházási kiadásokra 2005-ben 5,6 milliárd Ft-ot, az előző évinek (2,2 milliárd Ft) majdnem 3-szorosát állt módunkban felhasználni. Egyrészt a már említett külső forrás bevonása következtében, másrészt elkezdődhettek és a kívánt ütemben folytatódhattak azok a nagy beruházások, amelyeket az önkormányzat - a következő évek fejlesztéseit megalapozó előkészítés évének szánt es évben alapozott meg. Ezek közül is kiemelkedik a Tihanyi Á. úti aluljáróra és kapcsolódó közlekedési hálózat fejlesztésekre költött közel 2,9 milliárd Ft és a Szennyvíztisztító telep továbbépítésére fordított 1,7 milliárd Ft összegű beruházási kiadás. A város fejlődése szempontjából nem kisebb jelentőséggel bíró vízrendezési feladatokra, a Zsinagóga épületének felújítására, a lakóépületek azbesztmentesítésére és a közötti időszakra vonatkozó tervezési feladatokra egyenként ugyan kisebb nagyságrendben (200 millió Ft körül) eszközölt fejlesztési kiadások is megközelítik az 1 milliárd Ft-ot. 6

7 Mint azt a bevételeknél jeleztük, a lakásgazdálkodás kiadásaival összefüggésben is a feladat-ellátás szűkülését lehet megállapítani ben 217 millió Ft-tal kevesebbet költöttünk e célokra, mint az előző évben, elsősorban a fejlesztési jellegű kiadások területén, illetve mérséklődött a lakásvásárlás és a lakásépítés is csökkent. Ennek ellenére - miután a lakásgazdálkodás ingatlanhasznosításból származó bevételei szinte elhanyagolhatóak - a lakásgazdálkodás hiányának oka az alap felhalmozási egyensúlytalansága. Ugyanakkor kiemelendő a Széchenyi tervi pályázathoz kapcsolódó lakóépületek (ablakcsere) felújításának teljesítése (642 millió Ft). Az egyéb lakásgazdálkodási kiadásoknál a korábbi évekhez képest korlátozottabb mértékben, 110 millió Ft összegben volt lehetőségünk önkormányzati lakásépítési és vásárlási kölcsön nyújtására. A felhalmozási kiadások közül az utak-hidak fenntartásával összefüggésben az előző évihez hasonló mértékű forrást tudtunk biztosítani a költségvetés tervezésekor, de év közben pótelőirányzat juttatásával, illetve a szilárd burkolatú utak karbantartására adott regionális pályázati források önrészének biztosításával növelni tudtuk az e célra fordítható pénzeszközök nagyságát. Az utak-hidak alapvető karbantartási munkálataira koncentrálva prioritást biztosítottunk a közlekedési hálózat minőségi fejlesztésének, mint azt már a beruházási, fejlesztési feladatok értékelésénél jeleztük. E prioritás a évi fejlesztéseink során még erőteljesebben fog érvényesülni. Továbbra sem tudtunk előbbre lépni az intézményi létesítmények felújítása, karbantartása terén, hiszen a évi szint biztosítása mindössze az un. vis maior jellegű feladatokra volt elegendő. Összefoglalva megállapítható, hogy a város évi gazdálkodása igaz a működési területek anyagi lehetőségei bővülésének elmaradásával a kitűzött céloknak (a működés terén a jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a felhalmozás terén a fejlesztés éve ) megfelelően alakult. A kedvező pénzügyi folyamatok eredményeként megteremtődött az áthúzódó kötelezettségek fedezete, és az 1,3 milliárd Ft nagyságrendű szabad forrás mintegy 4 %-kal bővíti évi lehetőségeinket. Tisztelt Közgyűlés! A évi pénzmaradvány elszámolása A város (az intézmények és a polgármesteri hivatal) évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradványának elszámolását az alábbiakban terjesztem elő: Az intézményhálózat évi pénzmaradványa eft, melynek jelentős része szállítókkal szembeni (áthúzódó) kötelezettségekkel, és különösen középfokú oktatási intézményeknél, az év végén kapott szakképzési hozzájárulásokkal, valamint az alkalmazott - szoros, a tényleges szükséglethez igazodó, elsőként az intézményi bevételeket igénybe vevő - finanszírozási renddel függ össze. A mellékelt táblázatok közül az R.4.a. számú összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi pénzmaradvány kialakulására ható tényezőket, míg az R.5.a-b-c. számú intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt (kiadási főcsoport bontásban), bemutatva a negatív pénzmaradványokat, illetve a maradványokat terhelő elvonásokat is. 7

8 Az intézményi pénzmaradványok jóváhagyására általában azokon a kiadási főcsoportokon kerül(t) sor, ahol azok keletkeztek. Javasolom a Közgyűlésnek, hogy az intézmények pénzmaradványából -- a feladatelmaradással kapcsolatos, már számba vett elvonásokon túl -- további elvonásra ugyan ne kerüljön sor, de hívjuk fel az intézmények figyelmét arra, hogy kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványaikat (amely 101,6 millió Ft) kizárólag az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használják fel. A viszonylag magas intézményi szabad pénzmaradványra tekintettel nyomatékosítsuk azt is, hogy évközi intézményi pót-előirányzatok biztosítására csak a valóban indokolt esetekben kerül(het) sor. A polgármesteri hivatal évi pénzmaradványa beleértve a évi módosított pénzmaradványt is eft. Ezt növeli a év során az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárolt, és az év végi zárlatkor a mérlegben megjelentetett eft értékpapír-állomány. Javaslom, hogy a évi pénzmaradvány és év végi értékpapír-állomány felhasználására a R.6. sz. mellékletben foglaltak szerint kerüljön sor. Kérem a Közgyűlést, hogy a évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés -- és mellékletei -- alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta. 2. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a szakmai munkát magasabb szinten kiszolgáló egységes gazdasági tevékenység biztosítása érdekében a évi pénzmaradvány terhére 80 millió Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott integrált pénzügyi-gazdasági rendszer intézményhálózatban január 1-jétől történő bevezetésének előkészítésére. Elrendeli a fenntartásában működő valamennyi intézmény számára az OrganP integrált pénzügyi-gazdasági rendszer január 1- jétől történő alkalmazását. Határidő: - az előkészítésre szeptember a rendszer próbaüzemi működtetésére október december 31. Felelős: Balogh József polgármester Győr, április 14. Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda Véleményezte: Pénzügyi Bizottság Jogi, Etikai, Közigazgatási Bizottság Balogh József polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Kovács Lajos jegyző 8

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.031-8/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 25. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.024-5/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 09. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács április 30-i ülésére BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2015 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2015. április 30-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Többcélú

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.029-9/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 26. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

2012. évi költségvetés összeállítása

2012. évi költségvetés összeállítása Tervezet. 2012. évi költségvetés összeállítása A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a finanszírozási rendszerről rendelkező fejezeteinek 2008. január 1. hatálybalépésével a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben