Impresszum. Imprint. Tartalomjegyzék: Index. Impresszum 4. Imprint. Kincses Károly: Navigare necesse est 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Impresszum. Imprint. Tartalomjegyzék: Index. Impresszum 4. Imprint. Kincses Károly: Navigare necesse est 6"

Átírás

1 1

2 2 3

3 Impresszum Imprint A könyv az NKA Fotóművészeti Kollégiuma pályázati támogatásával készült 2012-ben Published in 2012 with the aid of the Hungarian Cultural Fund, in 2012 Kiadja: SosemArt Kulturális Egyesület Published by SosemArt Cultural Association Felelős kiadó / publisher : Szolga Hajnal elnök Szász János képek: Szász János hagyatéka János Szász images: The János Szász Estate Fotók / photos: Szász János, családi fényképek Szöveg / text Kincses Károly Fordította / translation: Szász Balázs a fordítást ellenőrizte / translation proofread by dr. Sohár Anikó Szerkesztette / edited by Kincses Károly Projektmenedzser / project manager: Szolga Hajnal Címlap, grafikai terv / designed by Bodó Márton Nyomda / printed by Pauker Nyomda, 1047 Budapest, Baross utca ISBN KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS / WE WISH TO THANK: Bagi Ádám Horváth Gábor Felicides Ildikó és Papp Géza (Lab4Art Kft.) Marsalkó Péter Nagy Attila Dobos Dorka PTE Művészeti Kar Pauker Nyomda Vértes Gábor Miklós Árpád Sólya Éva Tartalomjegyzék: Index Impresszum 4 Imprint Kincses Károly: Navigare necesse est 6 A vályogtól a panelig 17 építészeti és néprajzi fotók From adobe to concrete Architectural and ethnographic photographs Az utca fotográfusa 61 zsánerek Photographer of the street Candid photographs Tüke 89 Pécs Home Photographs of Pécs Land art 105 táj/kép LandArt Landscapes Képjegyzék 120 Index of images 4 5

4 Kincses Károly: Navigare necesse est Nagyon furcsa, fordított utat jár be dr. Szász János. Élt, ameddig élt, fotózott, kiállított és publikált a kor lehetőségei szerint, ért el sikereket, érték kudarcok, de tevékenysége összességében megmaradt egy tehetséges magyar fotóamatőr keretein belül. Voltak és vannak ilyenek számosan, akiket életükben egy viszonylag szűk szakmai réteg ismer, aztán haláluk után nagyon gyorsan elfelejtődnek. No, nem azért, mert képeik között, életművükben ne maradtak volna fenn érdekes, figyelemreméltó, művészi munkák. Nem azért. Majd minden életmű látens módon magában rejti ezek lehetőségét, mondatja velem a harmincéves fotómuzeológusi tapasztalat. De ezekével ellentétben Szász János életműve, nem hogy nem felejtődött el, lett néhány leltári számmá egy poros múzeumi raktárban, hanem teljesen meglepő módon új életre kelt. Újraértékelődött az egész pályafutás, képei közül számos új hangsúlyt, kiemelt jelentőséget kapott, új közegekben tűntek fel, s hirtelen azt vettükvesszük észre, hogy a nemzetközi fotó-műkereskedelem komolyan számít a megmaradt vintázsfotóira. Kiállítások nyílnak rangos helyeken itthon és külföldön, árverések kurrens tételeivé válnak bizonyos fényképei, más anyanyelveken trenírozott szájak formálják a doktorszasz nevet, körülményesen szétválasztva a sz betű két elemét, birkózva ezzel a világ nagy részének érthetetlen és lehetetlen magyar nyelvvel. Eme kijelentéseim igazáról, cseppet sem túlzó voltáról a kétkedőknek nagyon könnyű meggyőződni, forráslista a könyv végén. Aki pedig a tényeknek sem hisz, hát az járjon utána, vagy finnyogjon kedve szerint. Mi többiek, akik közelről vagy távolabbról látjuk ezt a néhány éve zajló folyamatot, széttárhatnánk a kezünket, hát igen, csoda történt De nem. A csodára még várni kell. Szász János képeivel csak annyi történt, amennyit oly sok hazai fotóművész megérdemelt volna, pontosabban megérdemelne, inkább életében, mint halála után, nevezetesen az, hogy néhány lelkes, tehetséges, ügyszerető ember a család hathatós segítségével megfelelő irányba fordította Szász csónakjának vitorláját, s az eddigi ellenszélben araszolást a hátszélben való, egyre gyorsuló hajózás váltotta fel. Kezdetben kicsit fújni kellett ugyan a passzátszelet, hogy meginduljon, de aztán idővel minden a helyére került. Gondolhatunk erről bármit, a világ ilyen, s e kedvező fordulat nélkül senki, ismétlem, senki nem lehet fotográfusként ismert, elismert, híres, netán még annál is több. Navigare necesse est, azaz Hajózni muszáj! Helyiérték-problémák Ugyanazok a képek, melyek évtizedekig jó elvoltak a magyar fotóélet biztonságos tavacskáiban, de igazából a tavacskákon túl a kutya sem ismerte őket, most kihajóztak Európába, átkeltek a La Manche csatornán, német, francia és angol galériákban kelletik magukat, komoly szakemberek csettintenek, ha meglátják őket. Egy-egy megvett Szász kép ellenértékét az átlagosnál kicsit hosszabb számsorral írják le, és hirtelenjében két kiállítás is nyílt képeiből szűkebb pátriájában, Pécsett. Miért is? Beszélnek itt össze-vissza. Új tehetség, új felfedezés lári-fári. Ami már önmagában is kezelhetetlen feltevés egy hét esztendeje halott, előtte negyven évig a magyar fotográfia, a fotóművészet, az amatőrfotó (így, ebben a sorrendben) tevékeny és ismert résztvevőjével kapcsolatban. Kérdések tömkelegét fogalmazhatjuk ez ügyben. Mi az oka, hogy egy lezárt, befejezett életművet, egy igazából nem rejtett, nem titokban készült képanyagot, egy személyében cseppet sem ismeretlen alkotót új felfedezésként ünnepelünk? Válasz erre az egy kérdésre is több van. Egy. Talán tudatlanságon, ismerethiányon alapuló média tam-tam, média rezsgés, mely időnként felkap egy dolgot, nagy lelkendezéssel vállára veszi, kör becipeli, majd hamarosan unottan az árokba hajítja? Igen, minden bizonnyal jó helyen kapiskálunk. Szokott ilyen lenni, miért pont most ne lehetne így? De csak ez? Szerintem nem. Kettő. Feltételezhető egy személy, egy csoport, egy intézmény, aki a háttérből mozgatja a dolgokat. Igen, itt is van. A család, az unoka. Néhány barát. Önkéntes segítők. Erről majd talán később még szólok. Három és talán a honi viszonyok között legjellemzőbb, az a közeg, az a struktúra, mely biztosította és biztosítja a hazai fotós életben való langy tapicskolást, oly módon, hogy a viszonylag kevés kiállítási, megjelenési lehetőséget jól elosztják egymás között, mindenki kivárja, míg rá következik a sor, de cserébe onnantól mindenki hiheti és hirdetheti, hogy ő fene nagy fotóművész. Nem is lenne ezzel baj, miért kéne elvenni kinek-kinek hitét, önbírását, lohasztani lelkesedését, de ugyanakkor nem ártana szembenézni azzal a ténnyel sem, hogy ugyanez mennyire akadályozza az igazi szelekciót, az értékek normális érvényesülését. Azzal, hogy érett, nemzetközi mércével is mérhető alkotások a hazai ünneplés után bekerülhessenek a valódi megmérettetést jelentő nemzetközi művészeti élet fórumaira, amik pedig nem olyanok, maradjanak meg a szerző szűk köre privát örömének, mert az sem lényegtelen. 6 7

5 Szász képeinek nagy része érett a világban való forgolódásra. Alig néhány napja jött meg amerikai tudós barátom levele, melyben azt írja, hogy a magyar fotósok újvilágbéli, angol és bármilyen országbéli igazi érvényesülését a képekhez hozzárendelt tudás, információ, piár, befektetett pénz, megfelelő prezentáció hiánya mellett még egy dolog akadályozza. Nevezetesen, hogy a legtöbb itt készült kép, régebben és most is, egy olyan sajátos nyelvjárásban beszél, melyet az amúgy érzékeny és a fotó iránt nyitott amerikai és nyugat-európai közönség nem ért. Csak azok tudják értékelni ezeket az amúgy önmagukban gyakran kiváló fotókat, akik beleássák magukat a témába, tudnak középeurópaiul, akik elsajátítják a képek által használt idiómákat, akik munkát fektetnek a képek megértésébe. Valljuk meg, ilyenek nincsenek túl sokan még arrafelé sem. Ám vannak olyan képek, melyekről kiderül, hogy szélesebb körben érvényes nyelven képesek kommunikálni. André Kertész, Munkácsi Márton, Capa, Escher Károly vagy mások fotográfiáit szinte mindenki képes érteni, nem kell melléjük kétkötetes szótár. Szász képeiről is ez derül ki szépen, lassan. Tudatosan felépítve, jó helyeken megmutatva, értő emberek bábáskodására bízva, meg fogják találni maguknak azt a helyet, melyet már sokkal korábban, ilyetén családi hátszél nélkül is el kellett volna, hogy foglaljanak. Valaki, aki sohasem az, aki A dr. Szászt tehetségének megfelelő pályára kerülését akadályozó tényezők egyike-másika világosan kiderül élete történetéből és az 1940-es évektől a rendszerváltásig és kicsit még utána is sorjázó évek nálunk lezajlott történelmi eseményeiből. Valaki, aki sohasem az, aki mondtam a két évvel ezelőtti bécsi kiállítás-megnyitón elmondott beszédemben. Szétnéztem a fele osztrák, fele magyar közönségen, kutatva a szemekben, nézve az arcokat, értik-e, mire megy ki a játék. Ha akkor nem is, a végére mindannyian tudták, mire gondoltam. Dr. Szász János annak ellenére nem volt jogász egyetlen másodpercig sem, hogy summa cum laude minősítéssel végezte el a jogi egyetemet. Nem értik, miért, ugye? De ha azt mondom: 1948-at írtunk, és azt mondom, hogy nevezett ifjú jogász édesapja katonatiszt volt a Horthy-hadseregben, és ezt a következő, semmivel sem különb rendszer ezt megbocsáthatatlan bűnnek tekintette, akkor talán értik a szó jelentését: osztályidegen. Feltéve persze, hogy elég idősek, vagy jó történelemtanáruk volt. Ez, az azóta szerencsére már a nyelvünkből is szinte kipusztult összetett szó akkoriban sok ember szerencsétlenségét, végzetét jelentette Magyarországon. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy Szász az egyetem megkezdése és befejezése közti időben egy kicsit háborúzott a második világháborúban, egy kicsit angol hadifogságba esett Karintiában, és mire hazaért a haza hős védelmezője, szüleit már kitelepítették családi házukból. De ez tényleg csak kis korfestő színesként van itt megemlítve. Ha nem jogász, bár jogászdoktor, akkor fényképész kell, hogy legyen. Igen, tényleg. Diplomával a zsebében elvégezte a fotószakiskolát, papírja volt erről is, de ennek ellenére mégsem fényképezőgépével kereste a maga és családja betevő falatjaira valót, hanem kirakatrendező, dekoratőr, grafikus és miegyéb lett. Azt hiszik, viccelek, vagy túlzok, ha azt mondom, ez meg azért volt, mert azt a fényképészt, akinél elkezdett dolgozni, koholt vádak alapján elítélték, a fényképész feleségét öngyilkosságba kergették, szó szerint, mert a rendőrség harmadik emeletéről vetette le magát kétségbeesésében. Nem, nem lódítok, ilyen életek is jutottak 60 évvel ezelőtt Kelet-Európa e tájékán. Aztán persze lett dr. Szász Jánosból fényképész is. Azzal bízták meg, hogy az ottani, jól csengő nevű építőipari tervezővállalat által kifejlesztett lakótelepi típusházakat fényképezze, de helyette, mellette elkészítette az egyik legszebb könyvet, amit még főiskolásként, anno 1978-ban a kezembe foghattam, mi több, sovánka ösztöndíjamból meg is vettem. Népi építészetünk nyomában címen jelent meg. A múltkor hirdettek egyet valamelyik antikvárium.hu oldalon, vegyék meg, nem járnak vele rosszul! Bár dr. Szász fényképész, mi több, hivatásos fotós a munkakönyve alapján, mégsem igazán az, sokkal inkább fotóművész. Ezt a címet akkoriban nem adták nagyon könnyen, még ki kellett érdemelni. Dr. Szász János 1958-tól fogva kiállítások tucatjain vett részt, nyert elismeréseket, díjakat, okleveleket garmadával, országhatáron belül és mondjuk így a szocialista szektor baráti államaiban rendezett baráti kiállításokon. Szinte kizárólag fekete-fehér képekből álló életművének minden fotóján látni, mily kínosan ügyelt a pontos expozícióra, a felvételek élességére, az abszolút pontos kompozícióra. Minden labormunkát saját maga végzett, mestere volt szakmájának. Kitalált és sikerrel alkalmazott egy olyan technikát, amelynek során képei összetéveszthetetlenül egyéni karaktert nyertek. A normál fedettségű negatívot BH-s kemény papírra nagyította, szűken világította, az előhívás folyamán a végletekig erőltette a hívódást, majd vörösvérlúgsóval kimosta a tónusokat, így nyerve ezeket a grafikai hatású felvételeket. Most döbbenek rá, mindez, ami nekünk még két évtizede is anyanyelvi szinten volt meg a fényképezésből, ma már a nagy többségnek avitt, történeti duma, elolvasásra sem érdemes, ugorjunk Más formai jegyek is jellemezték persze. Ezek és ehhez társuló sajátos látásmódja tették szászossá fényképeit. Bár jogászdoktorként fotográfus, fotós helyett dekoratőr, majd pedig fényképészként fotóművész, egy újabb csavarral, fotóművész helyett meg tanár és idegenvezető. És ez miért? kérdezhetik joggal. Megválaszolok erre is. Itt már nem a történelmi események viszik a prímet. Először a szürke hályog támadta meg a szemét, majd a zöld hályog. Az előbbit megműtötték, az utóbbival nem bírtak ben leszázalékolták. Folyamatosan romlott a 8 9

6 látása, s ez egy fényképésznek, aki fotóművész, ugye, értik, mennyire tragikus. És mégis, ezt követően, folyékony németséggel még éveken, egy évtizeden át mesélt Pécs nevezetességeiről az odalátogató turistáknak a sosemvoltjogászból fényképészhelyett fotóművészsemlehetett idegenvezető. És közben tanította a fényképészifjoncokat, megszervezte az Országos Középiskolai Fotópályázatot, előadásokat tartott, a Mecseki Fotóklub munkáját organizálta, szóval tette a dolgát, s már betegen egyszer ezt mondta: A Fészek Klub, Budapest Klubban volt egy kiállításom ben. A vendégkönyvbe egy látogató azt írta, hogy irigyli a szememet. Na, gondolom, most már nem irigyli annyira. Akkor még nem voltam elég érett e mondat megértéséhez, azt hittem, viccel Szász János bácsi. A képeivel jó három évtizede, vele is bő negyed százada ismerkedtem meg. Talán barátkoztunk is, de egészen biztosan nagyon élveztem szelíd iróniáját, hallgattam bőven áradó történeteit, szerettem képeit. Mondott egyszer valamit, azt máig nem felejtettem, s remélem még egy kis ideig nem is fogom. Így hangzott: Oscar Wilde-dal szólván: kisigényű ember vagyok, beérem a legjobbal is. Hát, valahogy így kéne. És most, talán, esetleg az ember, aki életében sohasem az volt, aki, most végre lett Valaki. Károly Kincses : Navigare necesse est The road that dr. János Szász took is a very strange, inverted one. He lived his life, took photographs, exhibited, and published articles - according to the possibilities of the era; had successes, faced failures, yet all in all, his activity remained within the confines of a talented Hungarian amateur photographer. There have been and there are several like him, those who are known in their life by a relatively limited professional circle, then are quickly forgotten after their deaths. This is not because their oeuvres do not hold interesting works of true art vaunting attention. That s not the reason. The three decades spent in the field of photography museology suggest that nearly all oeuvres hold, latently, the above possibilities. Yet contrary to these the oeuvre of János Szász not only has not been forgotten; not only was it spared from becoming a mere inventory number in a dusty museum store room, but, quite surprisingly, has received a whole new life. The whole career has been re-evaluated, many of his images received new accents, a heightened importance, appeared in wholly new contexts and we suddenly saw and continue to see - that the international art market holds the remaining vintage photographs of his in high esteem. Exhibitions are opened in places of stature in Hungary and abroad, certain photographs of his became favourable items at auctions, mouths trained on other tongues form the name doktorszasz, trying, to split the letter sz into its two components, struggling with this impossible language of ours, Hungarian, so unintelligible for most the world. been replaced by an ever-gathering sailing speed on the waters of the international art world. In the beginning the westerly had to be blown a bit, for the boat to get started, but after a time everything found its rightful place. Regardless of what one may think about the above, the world is thus; and, without this welcome turn of events no-one, let me repeat: no-one can be a known, renowned, famous photographer, or more. Navigare necesse est that is: to sail is necessary. Questions of value The same images that, for decades were fine off in the safe little ponds of Hungarian photography, but apart from these ponds, truly nobody knew them, have sailed through the LaManche and are making themselves a name in German, British and French galleries; serious professionals smack their lips upon seeing them. The price of a purchased Szász print is written with a slightly longer number than is usual, and we suddenly saw two exhibitions opening at once in his hometown of Pécs. How may this be, then? There is talk of many things. New talent, a new discovery... moontalk and gibberish. In themselves unsupportable propositions about someone who s been dead for seven years, having been, for forty years a respected and active participant in Hungary s professional photography circles, its art- and photography scene (in this order). One may pose a myriad of questions in this regard. I did not spare myself, I asked them. How can it be that we are celebrating an oeuvre that is concluded, closed, one that was not clandestinely made, an artist not at all unknown as a recent discovery? There are more than one answers to this question. Those who doubt the truth of my statements, or the fact that they are far from exaggeration may be assured by the list of sources at the end of the book. And those who do not even trust facts, well, you should seek out the truth for yourselves, or sulk if you see fit. The rest of us, those, who have been following, from near or further afar this process for the last few years, we may throw up our arms in the air: well, yes, we have witnessed a miracle... Alas, this is not the case. The miracle remains yet to be seen. What befell the photographs of János Szász is merely that what so many further Hungarian photographers would have merited, or, rather, would merit if possible, during their lifetime, rather than after their death; that a few talented, dedicated people, with the full support of the family, have steered the sails of Szász s boat in the right direction, and the struggle against dead wind has One. Possibly it is media-hullabaloo based on ignorance; one which picks up a thing, lifts it up amidst rejoicing, does the rounds with it, only to discard it, bored, into the ditch? It is likely that we are not far off the mark... It has happened before, why not now? But is this all to it? No, I think there is more. Two. One may assume the presence of a person, a group, an institution which is in the background pulling the strings. Yes, we have that here too, the family, a few friends, volunteers who contribute, more on which later. Three - and perhaps most characteristic of Hungarian public life - is the environment, the structure which has ensured and still ensures the lukewarm bathwater that the Hungarian photography scene is wallowing in: how we decide between ourselves which one of us can use 10 11

7 the few-in-between exhibition possibilities, so all are waiting for their turn to come, and when it is their turn, from that point on they all may think that they are great photographers. This would not be a problem as such; why take away the self-belief, self-respect of any of us; still, it would do a lot of good to confront ourselves with how all this obstructs true selection, the coming to light of true values. So that mature oeuvres of a universal value and stature may take their place, after the Hungarian celebration, in the fora of the international art world too, their true test, and those that are of a local importance remain the private joy of the artist and his circle: something not to be underestimated, either. The pictures made by János Szász are mature enough to be presented on the world stage. Just a few days ago the letter of my dear American friend arrived, in which he wrote that apart from the lack of knowledge, information, PR, invested money and adequate presentation, there is one thing that impedes the spread of Hungarian photography in the West. Namely that most of the images taken here, earlier and now also, speak in a dialect that the Western European and American public simply does not understand. Only those can value these, at time excellent photographs, who dwelve into the topic, speak in Central European, who have learnt the idioms used here, who invest time into understanding these images. Let us concede that these are few in between in the West. There are however, images of which it has been proved that they communicate in a language understood by a wider circle, images which communicate on a higher plane. The photographs taken by André Kertész, Martin Munkácsi, Capa or Károly Escher can be understood by all; no need of a two-volume dictionary to decipher them. This is what is slowly and surely proven of Szász s images. With conscious work behind it, shown in all the right places, nurtured by discerning professionals they will take their place - a place they should have taken up much earlier, even without this support from the family. the first year of the Communist regime, and if I say that the young lawyer s father had been a staff general in the previous, right-wing regime s army, an unforgiveable sin in the new order, you may understand the stamp on his back: class enemy. Presuming, of course, that you are old enough, or that you have had a good history teacher. This expression, since then luckily withered away to its roots from our language, meant tragedy and fate to many, many people in Hungary of the time. I just add, as an afterthought, that between starting and finishing the university, he went a little to war, got into a British prisoners of war camp in Austria a bit, and arrived home to find his whole family shoved into a single room of their previous 12-room mansion, everything else looted. But this is just to add some colour to my tale of the times. If not lawyer -even with a doctorate in law then, surely, he must have been a photographer. Yes, quite. With his fresh diploma in his pocket, he finished photography school, had a paper to prove it, but instead of making a living with camera in hand he started out as a decorator, a signwriter, graphic artist and whatnot. You think I am exaggerating or joking that this happened because the photographer under whom he had started work was indicted on made-up charges and his wife driven to suicide, literally, for she jumped, out of sheer desperation, from the 3rd floor window of the police building where she was being interrogated. No, I am not telling tall tales, such lives were also lived in this part of Eastern Europe 60 years ago. Then, of course, János Szász did become a photographer too. He was commissioned by the nationally renowned central architectural office of his city to photograph the new-style blocks of flats, but instead, or as a side-project he made one of the most beautiful books available to me as a poor student to buy, after saving up for it from my meagre stipend in It was published under the title In the footsteps of our rural architecture. The other day I saw a copy on the homepage antikvárium.hu. Do purchase it, you will not be disappointed! Looking at his life s story and the series of events shaping Hungary from the 1940s up until the fall of the Iron Curtain, and even a bit after, the obstructions Szász s talent had to face in finding its deserved place are revealed. Somebody who is never what he is I said in my speech on opening, in Vienna, his first in a set of triumphant exhibitions the world over. I looked around my half Hungarian, half Austrian audience, scanning their eyes, to see if they had understood what I was on about. Even if at that point they hadn t, by the end of my speech all had grasped the gist of it. Dr. János Szász did not, for one second work as a lawyer, despite finishing Law School summa cum laude. You don t understand, do you? But if I say we are in 1948, Although a photographer by profession, he was not that, rather, a photo-artist. At that time, this title was not so simply handed out; one had to work hard to get it. From 1958 on, János Szász took part in dozens of exhibitions, won numerous awards, received special mentions and certificates by the dozen within Hungary, and also outside, especially in the allied, shall we say friendly nations of the Socialist bloc. On all of the images of his oeuvre, made up nearly exclusively of black-and-white images, it is obvious how painstaking care was given to the accurate exposition, pin sharpness, the unflinchingly exact composition. He carried out all printing works himself, was a great master of his craft. He invented and success

8 fully implemented a process, through which his images have achieved the unmistakable unique character they own. He took the negative of normal hardness, enlarged it on BH hard paper, lit it sparingly and during processing, he stretched the process to the max, then, in the end with paintbrush and sponge painstakingly bleached out all the tones with a unique mix of chemicals he perfected, in the end arriving at the very graphic images we see today. It is only now that I am stunned by the fact that this, which was a mother tongue in photography, is, by now, for the larger populace, bygone, historical talk, not even vaunting to be read, let us skip... He had, of course further unique characteristics to his work, all of which combined to make his images Szászean. Although, lawyer-turned photographer, photographerturned photo-artist, with a further twist of fate he became photo-artist turned teacher and tourist guide. And why that? - you may ask, rightfully. I ll answer this too. Here, the baton was not held by historical events. His eyes were attacked first by gray, then by green cataracts. The first was operated on, the second could not be dealt with. In 1981 he was sent to early retirement. He gradually lost his sight, and this, for a photographer who is furthermore an artist you see, how tragic this may have been. And still, after this, with his perfect German he guided tourists coming to his hometown of Pécs for years, for a decade, telling them about the various monuments and the history... And in the meanwhile taught young photography students, organised the National Secondary School Photography Exhibition, held talks, wrote articles on photography, organised the life of the Mecsek Photography Club, that is: he did what he had to do; and one day, well into his illness he said to me: I had an exhibition in 1972 in {Hungary s most prestigious independent exhibition space} Fészek Klub. A visitor wrote into the guestbook that he envied my eyes. Well, I think, he does not envy it so much anymore. At the time I was not mature enough for understanding this sentence, I thought good old uncle Szász is cracking jokes. I got to know his images about three decades ago, himself a quarter of a century ago. We may have even been friends, but I am sure that I greatly enjoyed his gentle irony, listened to his free-flowing stories, loved his photographs. He once said something that I haven t forgotten ever since, and hope not to forget for a long time. It went like this. To quote Oscar Wilde freely: I am but a man of humble pretences. The best is good enough for me. Well, somehow like this. And now, the man, who, during his life never was what he was, has finally become Someone

9 16 17

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 32 33

18 34 35

19 36 37

20 38 39

21 40 41

22 42 43

23 44 45

24 46 47

25 48 49

26 50 51

27 52 53

28 54 55

29 56 57

30 58 59

31 Az utca fotógráfusa zsánerek Photographer of the street Candid photographs 60 61

32 62 63

33 64 65

34 66 67

35 68 69

36 70 71

37 72 73

38 74 75

39 76 77

40 78 79

41 80 81

42 82 83

43 84 85

44 86 87

45 Tüke Pécs Home Photographs of Pécs 88 89

46 90 91

47 92 93

48 94 95

49 96 97

50 98 99

51

52

53 Land art Táj/kép LandArt Landscapes

54

55

56

57

58

59

60

61 Képjegyzék Index Életrajzi Biographical Csendélet / Still life, Matty k. 18x24 cm zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Nádor Galéria Pécs, HotShoe Gallery London, Megj./Appeared in: könyv, Bonhams Photographs auction catalogue, November 2011, London. Szitovszky Jánosné (Balatonlelle): Szász János és családja / János Szász and family x13.5 cm zselatinos ezüst Zelesny Károly: Szász János 4 éves korában(jános Szász, aged x15 cm, gázfénypapír, család tul. képoldalon aláírt, hátán német nyelvű felirat Csehi fotó: Szász János 9 évesen / János Szász, aged 9 Pécs, ,6x13,5 cm, zselatinos ezüst, barnítva, család tulajdona Kitekintés (Kilátás) / Outlook (View) x60 cm zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Fészek Klub, Budapest 1973., Collegium Hungaricum, Bécs Díj: MFSZ Év képe pályázatán 1973-ban első lett. Megj: Fotóművészet, o., Fotó, sz o., Előhívás. A Mecseki Fotóklub 50 éve ( ) Alexandra, Pécs, és Modern Visions: Hungarian Photography. Then and Now. Hotshoe Books, London, Őszi csendélet (Ősz) / Autumn Still life (Autumn) k. 50x60 cm zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Orsz. Fotóműv. Kiáll. Bp , Interfoto 65 Prága és Jablonec nad Nisom/Csehszlovákia 1966, V. International Salon of Photographia Loride/Jugoszlávia, Fészek Klub, Budapest Teátrum Galéria, Szekszárd Collegium Hungaricum, Bécs/ Ausztria Megj: Fényképművészeti Tájékoztató, V-VI. sz. Fotó, o. Sarló / Sickle k. 18x24 cm zselatinos ezüst Bakonyjákói pajta / Barn from Bakonyjákó k. 30x40 cm, zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Kulich Gyula Premfotó Kiállítás A vályogtól a panelig építészeti és néprajzi fotók From adobe to concrete Architectural and ethnographic photographs Fotósétán Vadas Ernővel k. Vadas Ernő gratulál Szász Jánosnak egy pályázaton elért sikeréért / Ernő Vadas congratulating János Szász for his success at a competition. MADOME, Budapest, x12 cm, zselatinos ezüst Füleskorsó a ház előtti fejőszéken / Pitcher on a stool k. 13x24 cm zselatinos ezüst DÉDÁSZ számítógépközpont Pécs / Computer centre, k. (A tűzzománcot tervezte: Lantos Ferenc) 15x24 cm zselatinos ezüst Zománcfríz a Pécs-Kertvárosi óvoda homlokzatán / Enamel frieze on a kindergarten facade, (Lantos Ferenc tervei alapján) k. 16,5x24 cm zselatinos ezüst Kihalt / Extinct x60 cm zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Nádor Galéria Pécs, Szász Jánosné: Szász János a Balatonon, / János Szász at Lake Balaton, 1950 k. Kiáll./Exh.: Fészek Klub, Budapest 1973., Collegium Hungaricum, Bécs Megj: FotoVideo sz. 66. o. Ism: Szász János Pécsett / János Szász in Pécs k. 13x18 cm zselatinos ezüst Modern Visions: Hungarian Photography. Then and Now. Hotshoe Books, London, Szemeim / My Eyes k. Megj./Appeared in: Time Out Pécs, January 2011 Áprilisi portré (Önarckép) / April portrait (Self portrait) k. 12x24 cm zselatinos ezüst, Kiáll./Exhibited at: Fészek Klub, Budapest 1973., Collegium Hungaricum, Bécs Megj./Appeared in: Fotó, sz. borító 3., Artmagazin 1/ Modern enteriőr / Modern enterior k. 18x24 cm zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Nádor Galéria Pécs, 2011 Megj./ Appeared in: 2. Biksady aukció katalógusa 2011 május. Nézőtér / Auditorium. (háttal Bence Pál, a Fotó főszerkesztője a széksorokban) Szekszárd, a Babits Mihály Művelődési Központ filmszínház ,8x40 cm zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Székely Aladár Orsz. Kiáll. Gyula, 1971., Collegium Hungaricum, Bécs Megj./Appeared in: R/éti/ P/ál/: Amatőrképek. Népművelés, XXI. évf. 9. sz o. és Modern Visions: Hungarian Photography. Then and Now. Hotshoe Books, London, Filmszínház / Movie Hall (Babits Mihály Művelődési Központ, Tillai Ernő tervei alapján épült) x60 cm zselatinos ezüst Kiáll./Exh.: Collegium Hungaricum, Bécs Megj. / Appeared in: Modern Visions: Hungarian Photography. Then and Now. Hotshoe Books, London, Artmagazin 1/2011 Templomkertben / Church courtyard k. 18x24 cm zselatinos ezüst

Impresszum. Imprint. Tartalomjegyzék: Index. Impresszum 4. Imprint. Kincses Károly: Navigare necesse est 6

Impresszum. Imprint. Tartalomjegyzék: Index. Impresszum 4. Imprint. Kincses Károly: Navigare necesse est 6 Impresszum Imprint A könyv az NKA Fotóművészeti Kollégiuma pályázati támogatásával készült 2012-ben Published in 2012 with the aid of the Hungarian Cultural Fund, in 2012 Kiadja: SosemArt Kulturális Egyesület

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

we supply green Garden Bonsai Collection

we supply green Garden Bonsai Collection we supply green Garden Bonsai Collection www.orienttrend.eu Tisztelt Hölgyem/Uram! A katalógus, melyet kezében tart, hét év kitartó munkájának gyümölcse. Történetem a Japán Kerti Bonsaiokkal 2006-ban kezdődött,

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

JÁNOS PETŐ ( ) graphic artist and painter

JÁNOS PETŐ ( ) graphic artist and painter János PETŐ JÁNOS PETŐ (1940-2009) graphic artist and painter Biography listed in the frontline of home graphics. János Pető was born in Mezőkövesd in 1940. His virtuoso talent for drawing attracted the

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

Nemzetközi Kenguru Matematikatábor

Nemzetközi Kenguru Matematikatábor Nemzetközi Kenguru Matematikatábor 2011. augusztus 19-27., Werbellinsee, Németország BESZÁMOLÓ Bevezető Idén hetedik alkalommal került megrendezére a Nemzetközi Kenguru Matematikatábor (7. Internationale

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben