SZEKCIÓBEOSZTÁSOK április 10. (péntek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKCIÓBEOSZTÁSOK. 2015. április 10. (péntek)"

Átírás

1 SZEKCIÓBEOSZTÁSOK Tavaszi Szél Konferencia április Eszterházy Károly Főiskola Állam- és Jogtudományi szekció Magánjogi alszekció Szekcióvezető: Dr. Pusztahelyi Réka 14:00-14:20 Szalma Borbála Miként tekinthet(ne) a robotokra a magánjog? 14:20-14:40 Bodó László A konszernek jogalanyiságának aktuális kérdései 14:40-15:00 Sápi Edit 15:00-15:20 15:20-15:40 Nagy Gergő Alaptalan gazdagodás kontra kártérítés gondolatok a szerzői jogi jogsértés jogkövetkezményeiről Papik Orsolya Bernadett A mezőgazdasági üzem jelentéstartalma 15:40-16:00 SZÜNET A sérelemdíj kérdései és problematikái az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése első éve után 16:00-16:20 Kriston Edit A devizahitelek és az érvénytelenség 16:20-16:40 Baksa Gréta 16:40-17:00 Molnár Tamás Alternatív vitarendezés Németországban a családjogi jogvitákban A közjegyzői nemperes eljárások történeti fejlődése napjainkig a Pp. Kodifikáció tükrében 17:00-17:20 Fodor András A másért való felelősség egyes kérdései az új Ptk-ban 14:00-14:20 Bathó Gábor Állam- és Jogtudományi szekció Jogelméleti és Jogtörténeti alszekció Szekcióvezető: Prof. Dr. Szabó Miklós A Tiszák kormányai Tisza Kálmán és Tisza István kormányainak, azok szerkezetének és működésének összevetése 14:20-14:40 Zelena Viktória Preimplantációs diagnosztika a jogász szemével 14:40-15:00 Rottler Violetta Gyermekvesztés egykor és ma kultúrtörténeti jogtörténeti megközelítés, valamint a hatályos szabályozás áttekintése. Privilegizálás pro és kontra Európában

2 15:00-15:20 Grünczeisz Kata 15:20-15:40 SZÜNET A bírói igazságosság kérdése a jogi érvelések vizsgálatának szemszögéből 15:40-16:00 Hegedős Soma Az erőszak és a jog kapcsolódási pontjai 16:00-16:20 Zsoldics Zsófia A jogi felelősség újkori történetének áttekintése 16:20-16:40 Szabó Erzsébet Jegyzetek a legfiatalabb ókori jogforrásokhoz A tisztességes eljárás követelményének elméleti és 16:40-17:00 Vörös Eszter gyakorlati aspektusai, jogbölcseleti megközelítés 14:00-14:20 Kovács Ramóna 14:20-14:40 Ludmerszki Edit 14:40-15:00 Oláh Csilla Biológiatudományi szekció Szekcióvezető: Prof. Dr. Kovács Kornél Szikes talajok bennszülött Arbuszkuláris Mikorrhiza gomba közösségének vizsgálatai Enzimkinetikai vizsgálatok és PCR-alapú vírusszámbecslés csíkos mozaik vírussal fertőzött és stresszkivédő hatóanyagokkal előkezelt kukorica gyökeréből és leveléből Az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai és stresszvédő hatásának vizsgálata 15:00-15:20 Krüzselyi Dániel Egyes bazídiumos nagygombák antibakteriális anyagai 15:20-15:40 SZÜNET 15:40-16:00 Ludman Márta 16:00-16:20 Tóth Liliána A CRISPR/CAS9 génmódosító rendszer alkalmazása a növényi RNS csendesítés komponenseinek vizsgálatára A Neosartorya fonalasgomba nemzetség által termelt új, β-defenzinszerű antifungális proteinek vizsgálata Vízfolyásokon végzett odonatológiai felmérések élőhelyi 16:20-16:40 Kolozsvári István háttérváltozóinak adatlapon történő rögzítési lehetőségei 14:00-14:20 Pápa Zsuzsanna 14:20-14:40 Kalvach Arnold 14:40-15:00 Csontos János 15:00-15:20 Grósz Tímea Fizikatudományi szekció Szekcióvezető: dr habil Paripás Béla 15:20-15:40 SZÜNET A spektroszkópiai ellipszometriai interdiszciplináris alkalmazásai Metaanyagok törésmutatójának vizsgálata a beesési szög függvényében Különböző lézerekkel kezelt üvegszerű szén vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel Magasabb rendű diszperzió mérése Bragg-típusú és fotonikus kristály szerkezetű optikai szálakon

3 15:40-16:00 Major Balázs Néhány ciklusú elektromágneses impulzusok polarizációs állapotának diffrakció okozta változásai 16:00-16:20 Fülöp Anikó Agykérgi interakciók hálózati modelljei 16:20-16:40 Gulyás Krisztina Környezettudomány a közoktatásban Irodalomtudományi szekció Modern irodalom alszekció Szekcióvezető: Dr. Kusper Judit 14:00-14:20 Jován Katalin 14:20-14:40 Balog Edit Otilia A betegség toposzának nyelvi, poétikai reprezentációja Orbán Ottó költészetében Kazinczy Ferenc és Török Sophie szövegekben reprezentált emberképe 14:40-15:00 Bozsó Georgina The Newly Born Woman is a Man? 15:00-15:20 Széman E. Rózsa Munkás szavalókórus és munkás-mozgalmista szavalók a as évek Erdélyében 15:20-15:40 SZÜNET 15:40-16:00 Váradi Ábel 16:00-16:20 Madarász Kulcsár Sarolta 16:20-16:40 Sánta Balázs Én, identitás, álom buddhista tanítás és praxis Szabó Lőrinc poétikájában Egy új nemzedék beszédmódja (a sztereotípiák vizsgálata a HÍD áprilisi számában) Perspectivity and Narrative Structure in Victorian Nonsense Literature: Lewis Carroll and Edward Lear 16:40-17:00 Kovács Natália Performativitás és teatralitás Esterházy Péter szövegeiben Kémia és Környezettudományi szekció Szekcióvezető: Dr. habil. Rétfalvi Tamás 14:00-14:20 Szabó Piroska 14:20-14:40 Karlik Máté 14:40-15:00 Kovács Tamara 15:00-15:20 Tajti Ádám 15:20-15:40 Ungor Ditta Anita A C/N arány hatása a Chlorella mikroalga anaerob fermentációban történő hasznosítására Városi talajminták toxikus fémtartalmának vizsgálata környezetfizikai módszerekkel Budapest XI. kerületében Foszfin-oxidok redukciója szilánokkal Környezetbarát megfontolások H-foszfonátok alkoholízise mikrohullámú körülmények között Biofunkcionalizált Arany nanoklaszterek szintézise A zsákos és társasházi háztól menő szelektív 15:40-16:00 Misik Tamás hulladékgyűjtés elemzése Eger városában

4 14:00-14:20 Közgazdaságtudományi szekció Versenyképesség, innováció és optimalizáció alszekció Szekcióvezető: Dr. Kása Richárd Almádi Bernadett Terjeszkedési lehetőségek az ellátási láncban 14:20-14:40 Gulyás Gabriella Fejlesztések a magyar szállítmányozás területén 14:40-15:00 Illés Balázs Opportunities in smart city specialization 15:00-15:20 Juhász-Dóra Katalin 15:20-15:40 SZÜNET A qualitative study on hotel competitiveness in Hungary 15:40-16:00 Szabó István Technology transfer and governmental measures 16:00-16:20 Varga Zoltán Egy kereslet-előrejelző modell kritikája és fejlesztési lehetőségei II. Burgenland és Nyugat-Dunántúl K+F+I szektorának 16:20-16:40 Keresztes Gábor összehasonlítása 14:00-14:20 Dános Zsolt 14:20-14:40 14:40-15:00 Gál Balázs Sándor Nagy Andrea - Konka Boglárka 15:00-15:20 Nagy Balázs Közgazdaságtudományi szekció Regionális gazdaságtani alszekció Szekcióvezető: Dr. habil. Kovács Tibor 15:20-15:40 SZÜNET 15:40-16:00 Szendi Dóra 16:00-16:20 Veres Anita 16:20-16:40 Vizkeleti Anna A Pólus program szerepe a miskolci várostérség fejlődésében Helyszínválasztás vizsgálata, környezeti és gazdasági szempontból - megújuló energiatermelés céljára VoC modellek és társadalomtudományos teljesítmény az Európai Unióban Regionális Versenyképesség a Kárpát-medence Országaiban Különös Tekintettel A Humán Tőkére Economic Convergence Processes Across Germany With Special Regards on Gamma Convergence Nyugat-európai gazdaságtudományi egyetemek és üzleti iskolák rangsorbeli eltéréseinek vizsgálata Cirkulárgazdaság, mint egy lehetséges út a fenntarthatósághoz 16:40-17:00 Vörös Tünde A sport, mint telepítési tényező 17:00-17:20 Berkecz-Kovács Lívia A klaszter-alapú gazdaságfejlesztés sikerei és kihívásai a Dél-alföldi régióban 17:20-17:40 Sőreg Krisztina A szabadpiaci mechanizmusok és állami intervenciók

5 összehasonlító elemzése a BRIC-országok példáján keresztül 14:00-14:20 Gereles Anna Közgazdaságtudományi szekció Agrár-, gazdaság- és energiapolitika alszekció Szekcióvezető: Dr. Papanek Gábor Integration processes in the dairy industry of Ukraine as a major component of its development 14:20-14:40 Golovics József Az agyelszívási adó relevanciája a XXI. században 14:40-15:00 Vaszari Tamás Az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési politikájának kihívásai után 15:00-15:20 Kurmai Viktória A meggyfeldolgozás üzemgazdasági elemzése 15:20-15:40 SZÜNET 15:40-16:00 16:00-16:20 Nagy Zita Barbara Schaub Anita, Haffner Tamás Új fogalmak a közgazdaságtanban Energia hatékony, megújuló energiaforrásokon alapuló magyar energiapolitika megvalósítását támogató uniós források a as időszakban A magyar és francia bortermelő ágazat 16:20-16:40 Szűcs Gábor tőkeszerkezetének vizsgálata 14:00-14:20 14:20-14:40 Harsányi Csongor Harsányi Csongor 14:40-15:00 Járdán Zsolt 15:00-15:20 Láng Alina 15:20-15:40 Lócsi Dóra Közgazdaságtudományi szekció Marketing és menedzsment alszekció Szekcióvezető: Dr. Novotny Ádám 15:40-16:00 SZÜNET 16:00-16:20 Majoros Károly Tamás 16:20-16:40 Pap Katalin Case studies of corporate social responsibility from the present and the past Comparison of two companies corporate social responsibility from the present A vállalati coaching folyamatok közgazdaságtani hatásai A new function of the organizational structure - a systemspsychodynamics approach of the traditional organizational designs Televíziós reklámok vizsgálata interkulturális kontextusban Intuitív Racionalizmus A példaképek, mint a fogyasztói magatartás mozgatórugói a éves korosztály szemében

6 16:40-17:00 Papp Adrienn 17:00-17:20 Schütt Margit Az együttműködés és a co-creation jelentősége az innovációban A szociális mikrohitelezés. A kiútprogram tapasztalatai alapján Hogyan változott a nők és különös tekintettel a fiatal nők 17:20-17:40 Vatamány Bella munkaerőpiaci helyzete? Műszaki szekció I. Szekcióvezető: Dr. Lukács Zsolt 14:00-14:20 Adorján Anna 14:20-14:40 Antal Örs 14:40-15:00 Bortnyik Kornél 15:00-15:20 Budai Csaba Iparterületek revitalizációja - Értékteremtés és design értékmegőrzéssel A hazánkban kialakuló szélviharok, mint szélsőséges időjárási jelenségek hatásai az épületekre, a károk megelőzésének műszaki lehetőségei Mágneses keveréssel készített Al-Ni eutektikus ötvözet mikroszerkezetének jellemzése számítógépi képelemzéssel On the response of digitally controlled systems with dry friction 15:20-15:40 Budai Dávid Fejlesztési irányok az alumínium autógyártásban 15:40-16:00 SZÜNET 16:00-16:20 Csizmadia Dóra 16:20-16:40 Fáskerty Péter József 16:40-17:00 Földesi Krisztina 17:00-17:20 Gárdonyi Gábor, Manhertz Gábor Tájépítészeti eszközök és lehetőségek a városi vízgazdálkodásban Budapest példáján A gépjárművek intelligens rendszereinek hatása a gépjárművezetőkre A biometrikus azonosításhoz kapcsolódó averziók szekvenciális vizsgálata Belsőégésű motor üzemállapotának jellemzésére alkalmas polárdiagramos megjelenítési módszerek Művészeti és művészettudományi szekció Szekcióvezető: Dr. habil Szíjjártó Imre, Hegyesi Hudok Margit 14:00-14:20 14:20-14:40 Bukáné Kaskötő Marietta Nakahara Yusuke 14:40-15:00 Tokodi Gábor A szent zene szolgálatában adalékok a cecilianizmus magyarországi történetéhez Folklorising the Folksong? Béla Bartók and Mikrokosmos No. 127 New Hungarian Folksong ( Erdő, erdő de magos a teteje ) A zenepedagógiai hatékonyság aspektusai a században 15:00-15:20 SZÜNET 15:20-15:40 Takács Attila Indigenous Research Dilemma

7 15:40-16:00 Benke Attila Aszfaltok csavargója A kortárs western kérdései 16:00-16:20 Bodó Renáta Palace of culture in Sighet ( ) Nyelvtudományi szekció I. Szekcióvezető: Dr. Zimányi Árpád 14:00-14:20 Talabér János A tanulói ülésrend modifikációjának és az abból eredő pszicholingvisztikai tényezőknek hatása az idegen-nyelvi kommunikációra és dolgozateredményekre 14:20-14:40 Nagy Natália Beregszász földrajzi nevei 14:40-15:00 Tóth Alinka Beszélek, hogy beszéljek! afáziaterápiás eljárás ( Constraint-induced aphasia therapy magyar nyelvű eredményei) 15:00-15:20 Kókai Krisztina The system of the names of months in the northern khanty 15:20-15:40 SZÜNET 15:40-16:00 Ambrus Tünde Laura 16:00-16:20 Daróczi Ildikó 16:20-16:40 Drávucz Fanni Magyarországi politikai mémek a kognitív nyelvészetben Az egyszeri szóalkotások jellemzői és funkciói az online hírportálokon A poliszém-hálózat funkciója az érzelemfogalmak rendszerében 16:40-17:00 Szalkay Attila A ת szó fonetikai változásai egyes bibliafordításokban Szociológia és multidiszciplináris társadalomtudományok szekció I. Szekcióvezető: Dr. Kerülő Judit 14:00-14:20 Bognárné Lizák Dorina 14:20-14:40 Fehér András 14:40-15:00 Buvár Ágnes 15:00-15:20 Farkas Anett Adatok egy határszéli és egy partiumi település görög katolikusainak identitáskérdéseihez Sportmarketing sajátosságai a sportlétesítmények esetében a DVSC Labdarúgó Klub példáján keresztül What is the matter with advertising: Consumers social representation about company-consumer communication A vallásháború közösséget formáló jelensége Pamlényban 15:20-15:40 SZÜNET 15:40-16:00 Kaczur-Somfay Dorottya 16:00-16:20 Simon Krisztián A magyarországi hulladékgazdálkodással kapcsolatos kommunikáció újragondolása Hagyomány Szellemi kulturális örökség identitás: Létavértesi Májusi Málé Fesztivál 16:20-16:40 Erdős Menta A fogyasztók étkezési szokásainak pozitív és negatív

8 Bernadett változása napjainkban A Zöld logisztika, ezen belül is a zöld beszerzés szerepe és 16:40-17:00 Horváth Adrienn Jelentősége a termelő vállalkozások életében Történelem- és politikatudományi szekció Politikatudományi alszekció Szekcióvezető: Dr. Horváth Ágnes Etnikai identitás, kisebbségpolitika 14:00-14:20 Gyantár Noémi 14:20-14:40 Bayerné Sipos Mónika 14:40-15:00 Szabó Tamás Magyar nemzeti identitás a jugoszláviai magyar sajtó tükrében ( /90) Kisebbségi magyar civil társadalom Ukrajnában A magyar-román alapszerződés parlamenti vitája. Összehasonlító elemzés 15:00-15:20 Galambos László Szakértői kormányok Európában 15:20-15:40 SZÜNET Kormányzás, parlamenti pártok 15:40-16:00 Dobos Arnold A parlamentáris rendszerek prezidencializálódása 16:00-16:20 Kaszap Márton 16:20-16:40 Végh Roland 16:40-17:00 Mousa Aida Zsófia Adaptáció vagy ellenállás? A brit pártrendszer átalakulásának lehetősége az EU-ban Az izraeli pártrendszerben bekövetkezett változások bemutatása a március 17-i választások eredménye alapján Elfeledett palesztinok: A diaszpórában élő sokadik generációs palesztinok identitásának kérdése Agrártudományi szekció Szekcióvezető: Dr. Facskó Ferenc Regionális agrártudományok alszekció 10:00-10:20 Mészáros Szilvia 10:20-10:40 Kató Eszter 10:40-11:00 Dancsokné Fóris Edina Közúthálózati fejlesztések táji hatásai és kezelésük a tervezői gyakorlatban Kockaházak szerepe a falusi utcaképben Szentmártonkáta példáján Város-vidék kapcsolatok a hazai vidékfejlesztési tervdokumentumokban 11:00-11:20 Szabó Péter A magyarországi pinceszövetkezetek elemzése a

9 11:20-11:40 Csíder Ibolya 11:40-12:00 Árgyelán Tímea 12:00-12:20 Törökné Kiss Klára Ágnes 12:20-12:40 Kovács Vilmos termesztéstechnológia és a területi elhelyezkedés tükrében Complexity of ecosystem services in agricultural fields, in particular the biodiversity Tájváltozás kutatás eredményei magyar és spanyol példán. "reziliencia táji kontextusban" Marketing szerepe a borok világában 12:40-14:00 EBÉDSZÜNET 14:00-14:20 Tisza Ákos 14:20-14:40 Pálfi Xénia 14:40-15:00 Csikós Anett 15:00-15:20 Horváth Dóra Elvira 15:20-15:40 Csorvási Éva A szerbiai bortörvény és a nyomon követés alkalmazhatósága Klasszikus agrártémák alszekció 15:40-16:00 SZÜNET 16:00-16:20 Fodor István 16:20-16:40 Gazdag Orsolya Kapilláris elektroforézis - egyszálú konformációs DNS polimorfizmus (CE-SSCP) módszer alkalmazása a házigalamb (Columba livia domestica) DNS mintázatának meghatározásához Orvosi olajkészítmény tesztelése a szőlő (Vitis vinifera L.) gombakórokozói elleni védekezés céljából A szőlő korai tőkeelhalásáért felelős kórokozók azonosítása Növénykondicionáló készítmények hatása a paradicsom vegetatív és generatív tulajdonságaira Bioaktív takarmány-kiegészítők hatása intenzíven nevelt pontyivadék (Cyprinus carpio) termelési paramétereire The losses due to displaced abomasum on a large-scale Hungarian dairy farm: a case study A talaj mikrobióta DNS kivonásának és molekuláris vizsgálatának módszertani fejlesztése 16:40-17:00 Szabó Edina Sörök tápértékének változása a sörfőzés során 17:00-17:20 Várallyay Szilvia Hidropónikus körülmények között nevelt napraforgó tápoldatának ph-érték változása különböző arzén kezelések hatására Biokészítmények alkalmazása és felhasználásuk aktuális 17:20-17:40 Jakab Anita kérdései Állam- és Jogtudományi szekció Nemzetközi Jogi, Európa-jogi és Munkajogi, Szociális Jogi alszekció Szekcióvezető: Dr. Kardos Gábor 10:00-10:20 Bartók Tünde Az illegális migránsok szociális jogai Franciaországban 10:20-10:40 Marinkás György Az oroszországi őslakos népek helyzetének áttekintő elemzése

10 10:40-11:00 Buzás Péter 11:00-11:20 Béres Nóra 11:20-11:40 Kémeri Zsófia Eszter 11:40-12:00 Angyal Zoltán 12:00-12:20 Balogh Áron Péter 12:30-14:00 EBÉDSZÜNET 14:00-14:20 Dodik Setiawan Nur Heriyanto 14:20-14:40 Hrecska Renáta 14:40-15:00 Papp Nikolett Emberi méltóság-koncepciók az EJEB bioetikával kapcsolatos gyakorlatában Gondolatok a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának vitás kérdéseiről Paternalizmus a bioetikában - az orvos szerepe az egyéni döntéshozatalban Az Egységes Szanálási Mechanizmus létrehozásának egyes intézményi és jogi vonatkozású kérdései Salary and grievance arbitration in the CBA of the National Hockey League The Scope And Effect Of Immunity Principles In International Private And Business Law Fejlesztési lehetőségek a nemzetközi szervezetek munkajogában Az államfők nemzetközi jogállására vonatkozó szabályozás fejlődése 15:20-15:40 Csege Gyula Magyarország a migrációs változásokhoz kapcsolódó biztonsági ellenőrzések viszonylatában, a jogszabályi lehetőségek tükrében Állam- és Jogtudományi szekció Büntetőjogi, Büntetőeljárás Jogi és Kriminilisztikai alszekció Szekcióvezető: Dr. Jacsó Judit 10:00-10:20 Udvarhelyi Bence 10:20-10:40 Huang Gui Az Európai Unió büntetőjogi hatáskörei a Lisszaboni Szerződés után The obstacles and responses on the international criminal justice cooperation in China: the perpective of the criminal sanction system 10:40-11:00 Belinszky Adrienn A költségvetési csalás, mint "új" tényállás értékelése 11:00-11:20 Hati Csilla 11:20-11:40 Kormos Tímea 11:40-12:00 Miskovics Mariann 12:00-12:20 Monori Zsuzsanna Éva 12:30-14:00 EBÉDSZÜNET 14:00-14:20 Sorbán Kinga Tolmács közvetítésével történő kihallgatás kockázatai a büntetőeljárásban Az ismeretlen személyazonosságú vízi holttestek azonosítása 1951 és 1995 között Assault against public officials with a deadly weapon - changing tendencies A zaklatás büntetőjogi tényállásainak jogalkalmazási nehézségei Informatikai bűncselekmények és nyomozásuk az Egyesült Királyságban

11 14:20-14:40 Mészáros Ádám Szükség törvényt bont? Néhány szükségcselekmény elvi és gyakorlati kérdései 14:40-15:00 Bihari Erika Bíró szerepe e büntetőperben bírói etika és szubjektivitás 15:00-15:20 Szabó Patrik A büntető igazságszolgáltatás hivatásos alanyainál felbukkanó előítéletesség mérhetőségének módszertani kérdései 15:20-15:40 Láris Liliána Az Európai Nyomozási Határozat (ENYH) 15:40-16:00 Juhász Andrea Erika Embertelen és megalázó bánásmód az időskorú fogvatartottakkal szemben Állam- és Jogtudományi szekció Alkotmányjogi Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi alszekció Szekcióvezető: Dr. Varga Zoltán 14:00-14:20 Szamek Gabriella Környezet és verseny 14:20-14:40 14:40-15:00 Cseporán Zsolt Kőmíves Péter Miklós A helyi önkormányzati képviselők méltatlanságának intézménye A magyar felsőoktatási rendszer átalakulása és jövőbeli kihívásai 15:00-15:20 Rimaszécsi János Az alkotmánybíróság, mint hatalmi ág a 21. században 15:20-15:40 Balla Zsuzsa A közbeszerzési rendszer ellenőrzése jogi és gazdasági aspektusból 15:40-16:00 SZÜNET 16:00-16:20 Németh Tamás A Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az országos közutak kezelőjének helye a közigazgatás szervezetrendszerében 16:20-16:40 Papp Olga Az uniós jog hatása a helyi önkormányzatokra 16:40-17:00 László Vilmos Csongor A pedagógusok előmeneteli rendszere a Nemzeti köznevelési törvény tükrében A vízhez való alkotmányos jogunk (Természetes. Liptai Noémi 17:00-17:20 Természetes?) Filozófiatudományi szekció Szekcióvezető: Dr. Schwendtner Tibor, Dr. habil Antal Éva 10:00-10:20 Orszagh Judit Max Scheler On the Nature of Person 10:20-10:40 Takó Ferenc 10:40-11:00 Nemesi Nikoletta Political theory and the history of political thought in Maruyama Masao s writings Kritikai megjegyzések Noonan kontingens azonosságról alkotott koncepciójáról 11:00-11:20 Tánczos Péter A nyelvileg felfogott kiválóság Friedrich Schlegel és

12 Friedrich Nietzsche árja-elmélete 11:20-11:40 Tódor Imre A politikai konstitutív a(nta)gonisztikus dimenziója - Carl Schmitt és Chantal Mouffe 11:40-12:00 Ziegler Zsolt A relációs felelősség elmélete 12:00-12:20 Rusu Rowenna A New Age filozófiája Földtudományi szekció Szekcióvezető: Dr. Zákányi Balázs 10:00-10:20 Sándor Gábor, Horváth Adrienn 10:20-10:40 Lelovics Enikő 10:40-11:00 Leskó Máté Zsigmond 11:00-11:20 Misi Dávid 11:20-11:40 Nezdei Csilla 11:40-12:00 Takács Ágnes 12:00-12:20 Varga Tamás Városi talajok általános tulajdonságainak összehasonlítása LCZ osztályozási módszerek összehasonlítása szegedi adatokon Nagy felbontású ásványtani vizsgálat a gerecsei Tölgyháti-kőfejtőben Negatív extrém klimatikus események vizsgálatának lehetősége erdeifenyő évgyűrűk segítségével a Dunántúlon Balatoni Riviéra, mint második Mediterráneum? A levendula szerepe Tihany életében A városi fás vegetáció humán bioklimatológiai jelentősége A dunaföldvári Bölcskei-völgy morfológiai szintjeinek összehasonlító statisztikai vizsgálata 12:30-14:00 EBÉDSZÜNET 14:00-14:20 Bende Csaba 14:20-14:40 Hohl Zsófia 14:40-15:00 Horváth Zoltán 15:00-15:20 Kápolnai Zsombor 15:20-15:40 Kriska Olivér 15:40-16:00 Vasárus Gábor László A közösségi keretek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a szegedi közösségi keretek példáján A zalai németek, avagy tudományos riport egy ismeretlen nemzetiségi közösségről Második generációs QR-kódok alkalmazása a turisztikai térhasználat alakításában nyugat-balatoni kerékpárút esettanulmány példáján Egy magyar innováció sikere a dualizmus korában: a hengerszék Menekültügyi helyzetkép Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar határtérségben A külterületi szuburbanizáció néhány jellegzetessége a győri agglomeráció példáján Had- és Rendészettudományi szekció Katonai Műszaki és Katasztrófavédelmi alszekció

13 Szekcióvezető: Dr. Németh András százados 9:40-10:00 Szendrő Éva A bioterrorizums élelmiszerláncot fenyegető veszélyei 10:00-10:20 Urbán Anett 10:20-10:40 Dr. Schweickhardt Gotthilf 10:40-11:00 Prohászka Petra 11:00-11:20 Kiss Dávid 11:20-11:40 Balog Fatime Az éjszakai beavatkozások sajátosságai a veszélyes anyagok jelenlétében Az Európai Unió hatása a hazai önkéntes mentőszervezetekre A honvédelmi kötelezettségek és a különleges jogrend kapcsolatának vizsgálata A többszempontú döntéselmélet módszerének felhasználása és hasznosíthatósága a védelemgazdaság struktúráját jelentő gazdasági hálózat pontjainak kiválasztásában, különleges jogrend idején Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás (VÉSZ) fejlesztésének lehetőségei 11:40-12:00 Berki Gábor Kiberhadviselési képességek a világban 12:00-12:20 Orbók Ákos Az autonóm katonai járművek alkalmazhatósága 12:20-12:40 Mátyás Dániel Robotok felhasználásának újszerű aspektusai a rendvédelemben A magyar (királyi) honvédségben alkalmazott 12:40-13:00 Sebők István aknavetők a Trianoni döntéstől az 1948-as reformig 14:00-14:20 14:20-14:40 14:40-15:00 Had- és Rendészettudományi szekció Biztonságpolitikai és Társadalomtudományi alszekció Szekcióvezető: Dr. Németh András százados, Dr. Szabó Csaba r. százados Kalamár Norbert Kiss Petra Hajdu Veronika A riasztási fokozatok értelmezése, ismertetése valamint az elrendelt fokozatban a kárhelyszinre vonulni köteles szerek bemutatása Lenni vagy nem lenni a NATO a hidegháború utolsó évtizedében A katonai pszichológiai műveletek és a marketing összefüggésrendszere az információ, valamint a kommunikáció függvényében 15:00-15:20 dr. Petruska Ferenc Lehetőségek a felsőoktatási sportegyesületekben 15:20-15:40 15:40-16:00 Kerekes András Harangozó Dániel 16:00-16:20 SZÜNET Hermann Breith, a páncélos csapatok tábornokának életrajza - különös tekintettel az évi magyarországi harccselekményekre A párt ökle vagy az ököl pártja? - Civil-katonai kapcsolatok a szocialista Jugoszláviában ( )

14 16:20-16:40 Bányász Péter Egy terrortámadás reflexiói a közösségi médiában 16:40-17:00 17:00-17:20 Vajkai Edina Ligetvári Krisztina Viták a bevándorlásról - a Charlie Hebdo-merénylet kapcsán Az ivóvízhiány, mint biztonsági probléma további konfliktusokat implikál 17:20-17:40 Dr. Nyitrai Endre Felderítés és a bizonyítás kriminalisztikai megközelítésből 2015.április 11. (szombat) Hittudományi szekció Szekcióvezető: Dr. habil. Kodácsy Tamás 10:00-10:20 Földvári Katalin A mirákulumos könyvek szerepe egy kegykép történetének feltárásában - Az eredeti pócsi ikonhoz kapcsolódó imameghallgatások 10:20-10:40 10:40-11:00 Nemeshegyi- Horvát György Kovács Enikő Hajnalka KING DAVID'S WAY TO POWER DEPTICTED THROUGH THE FEMALE SUPPORTING CHARACTERS A fontosabb metaforák értelmezése az 59. panasz zsoltárban 11:00-11:20 Sipőcz Diána Hinduizmus, mint életvégi megküzdési stratégia 11:20-11:40 Bacsó Benjámin 110 éves állami elismerés - mozgalomból elismert felekezet 11:40-12:00 Kovály Erzsébet Az egyházi ének és a lelki egészség összefüggései Irodalomtudományi szekció Modern és régi irodalom alszekció Szekcióvezető: dr. habil Loboczky János 10:00-10:20 dr. Izsák-Somogyi Katalin Az emlékőrzés ambivalenciája Gergely Ágnes munkásságában 10:20-10:40 Péró Krisztina Oslói terek egyéni utak 10:40-11:00 Pavelka Orsolya- Petra 11:00-11:20 Posta Anna Női szerepminták Jósika Miklós regényeiben és a z irodalmi divatlapokban Leonhardus Mokoschinus Historiarum Veteris Testamenti Heroico Carmine Redditarum című művének paratextusai 11:20-11:40 Szőke Eszter Diskurzus a tragédiáról a cinquecento Itáliájában 11:40-12:00 Dobsai Gabriela 12:00-12:20 Jakab-Zalánffy Eszter 12:20-12:40 Nemes László Sztárai Mihály irodalmi munkásságának hatása a Drávaszögben Machiavelli-hatások Alessandro Manzoni műveiben Az egyetemen keletkező tudástípusok és a könyvtárak

15 Közgazdaságtudományi szekció Pénzügyi alszekció Szekcióvezető: Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita 10:00-10:20 Balogh Imre 10:20-10:40 Dang Thai Binh 10:40-11:00 Füstös Hajnalka 11:00-11:20 Gergelyné Kása Marianna 11:20-11:40 Szepesváry László 11:40-12:00 Szilágyi Tibor Pál Pénzügyi válságkezelés: Szlovéniai tanulságok Magyarország számára Credit guarantee system for SMEs in Vietnam and lessons learned from the success of Japan A gazdasági világválság bankszabályozásra gyakorolt hatása az Európai Unióban Tőkeszerkezet a válságban a válság tőkeszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálati kerete, külön figyelemmel a közép-kelet európai vállalatok tőkeszerkezetének kínálati és makrotényezőire a as gazdasági világválság során Dinamikus modellek alkalmazása életbiztosítások cash flow előrejelzésére Beruházási projekt kockázatok vizsgálata és feltárt dimenziói primer kutatási eredmények alapján 12:00-12:20 Tóth Róbert Egy sikeres vállalkozás növekedésének életciklusai 12:20-12:40 Vékás Péter Asymptotic testing of the conditional value-at-risk Közigazgatás-tudományi szekció Szekcióvezető: Dr. Boros Anita 10:00-10:15 Lőrincz András A bizalom funkciója az állam legitimitásában 10:15-10:30 Bozsó Gábor 10:30-10:45 Cziráki Szabina 10:45-11:00 Darida Zsuzsa 11:00-11:15 Erdősi Péter 11:15-11:30 Streih-Klotz Georgina 11:30-11:45 Klotz Péter How are we doing? - Developing the good state and governance index A tehetséggondozás megjelenése a klebelsbergi oktatási reformban Személyiségfejlesztés hatásainak vizsgálata a közigazgatásban Különbségek és hasonlóságok a kritikus infrastruktúrák kockázatainak tárgyalásában - Összehasonlító elemzés Rendészeti vezetőképző tanfolyamok eredményességének vizsgálata Szervezeti integritás kockázatok csökkentése munkaköri kockázatelemzés segítségével 11:45-12:00 Kocsis Diána Közös európai eljárási szabályok hatása 12:00-12:15 Krauss Ferenc Gábor Challenges of incentive compensation management among public officials

16 12:15-12:30 Orbán Anna 12:30-14:00 EBÉDSZÜNET Az e-közigazgatási kutatások trendje - Áttekintés a nemzetközi és hazai irodalmak alapján 14:00-14:15 Reiterer Zoltán Jogkövetkezmények az élelmiszerlánc szabályozásában 14:15-14:30 Siposné Sinóros- Szabó Laura 14:30-14:45 Hohmann Balázs 14:45-15:00 Bokor András Measuring project efficiency by data envelopment analysis Civil szervezetek ügyféli jogállásának dilemmái és társadalmi megítélése Stratégiai vagyonpolitikai intézkedések Magyarországon: az állam tulajdonosi pozíciójának erősítése az elmúlt években 15:00-15:15 Bordás Péter Változások a helyi közszolgáltatások szervezésében 15:15-15:30 Buda Lorina EU crisis management 15:30-15:45 SZÜNET 15:45-16:00 Dömötör Ildikó A közigazgatás megújítása 16:00-16:15 Pál Emese A közigazgatási bíráskodás szervezeti kérdései 16:15-16:30 Polgár Miklós 16:30-16:45 Papp Gergely-Som Zoltán 16:45-17:00 Tózsa Réka A Ket.-ben szabályozott határidők szerepe és hatása a közigazgatási peres eljárásokra A e-befogadás feltételrendszere és annak fejlesztése és az információbiztonság tükrében A felsőoktatási modernizáció nemzetközi trendjei - a felsőoktatási közpolitika 50 árnyalata Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban: 17:00-17:15 Pollák Kitti fellebbezés vagy bírósági felülvizsgálat? Az előadások 10 percesek, melyeket 5 perc vita követ! 10:00-10:20 Kommunikáció- és médiatudományi szekció Szekcióvezető: Dr. Pólya Tamás Illés Zsófia, Szemere Alexandra, Szabó Krisztina 10:20-10:40 Csordás Hédi Játék határok nélkül. Kreatív módszerek és alkalmazásuk az érveléstechnika oktatásban Hatékony érvelés, szavakkal vagy képekkel? A reklámfilmek argumentációs problematikái 10:40-11:00 Szondy Réka Eladhatjuk a társadalmi célokat úgy, mint a szappant? 11:00-11:20 Deli Eszter Médiaérvelés 11:20-11:30 SZÜNET 11:30-11:50 Barkóczi Janka Aligátor a fürdőben (Az 1944-es év reprezentációja a Magyar Világhíradóban)

17 11:50-12:10 Neag Annamária 12:10-12:30 Pelle Veronika 12:30-14:00 EBÉDSZÜNET Media Literacy in the Context of the 2012 National Core Curriculum The Challenges of Researching and Promoting New Media Literacy: Conceptualization, Investigation, Education 14:00-14:20 Nagy Erzsébet Györgyi 14:20-14:40 András Hanga 14:40-15:00 Juhász Gergely 15:00-15:20 Nagy Ágnes Third culture kids (Harmadik kultúrás gyerekek) Többségi tudattal, kisebbségi románként élni Székelyföldön - esettanulmány A kollektív emlékezet rekonstruálása az online csoportokban Makrogazdasági vonatkozású angol, olasz és magyar sajtócímek vizsgálata 15:20-15:40 SZÜNET 15:40-16:00 Rényi Ádám 16:00-16:20 Vékey Zoltán A tudás fogalmának változásai a televíziós vetélkedőműsorok tükrében Az online hírek értéke - A digitális médiatermékek üzleti modell keresése 16:20-16:40 Bálint Gyürke Kata Gendertudatosság a médiában 16:40-17:00 Szabó Vivien Power Dressing - Az imázs maga az ember Az előadások 10 percesek, melyeket 5 perc vita követ! Matematika és Informatikatudományi szekció Szekcióvezető: Dr. Kovács Szilveszter 10:00-10:20 Cserép Máté Generalized revision control of geospatial features 10:20-10:40 Csont István Interaktív online lekérdező felület fejlesztése Debrecen Város helytörténeti katalógusának internetes használatára 10:40-11:00 Csubák Dániel A hacktivizmus visszhangjai Twitteren 11:00-11:20 Dobos Sándor 11:20-11:40 11:40-12:00 Erdősné Németh Ágnes Kvaszingerné Prantner Csilla 12:00-12:20 Knapp Ádám Mobile Application Maintenance testing requirements - or how to avoid the maintenance driven malicious attacks Egy feladat megközelítése több szinten 12:30-14:00 EBÉDSZÜNET Oktatást segítő tanári weboldalak hardver, szoftver és humán eszközökkel történő használhatósági tesztelésének eredményei LTE/LTE-Advanced-ben alkalmazott csatornabecslés analitikus vizsgálata

18 14:00-14:20 Kolozsvári Szilvia GAIA módszertan használatának vizsgálata intelligens tervezőeszköz megoldásban 14:20-14:40 Kovács László Stirling számok vizsgálata HPC környezetben 14:40-15:00 Nagy Balázs 15:00-15:20 Szalayné Tahy Zsuzsanna Biztonsági öv detektálása mesterséges neurális hálózatok segítségével Az informatika más... 15:20-15:40 Szimkovics Tamás LMS rendszerek használhatósági vizsgálata 15:40-16:00 Szücs Katalin Mobil eszközök biztonsága 16:00-16:20 Vancsics Béla 16:20-16:40 Varga Norbert 16:40-17:00 Varga Tamás Coverage mátrixok klaszterező eljárásainak összehasonlítása Multi-interfész alapú IPv6 mobilitás kezelési architektúra A Jövő Internetének alkalmazásaihoz Efficient Simulation of Quantum-based Searching between non-ideal conditions 17:00-17:20 Vörös Péter Software Defined Networking Az újragondolt hálózat A general framework for analysing the growth of multisector economies through agent-based simulation 17:20-17:40 Zlatniczki Ádám Műszaki szekció II. Szekcióvezető: Dr. Kuzsella László 10:00-10:20 Gáspár Marcell 10:20-10:40 Gombos Katalin 10:40-11:00 Hegyi Pál 11:00-11:20 Kocsi Balázs 11:20-11:40 Mikáczó Viktória Próbatest fejlesztése kis hőbevitellel készült hegesztett kötések hőhatásövezetének fizikai szimulációjához Brightness perception of samples depending on size and shape on achromatic backgound Baleseti adatok vizsgálata a városi úthálózat-topológia függvényében Folyamat optimalizálás paraméteres hibamód-és hatáselemzéssel Theoretical and experimental investigation of pressure rise generated by dust explosion 11:40-12:00 Nagy Viktor Célforgalmi mátrix előállítása E-ticketing adatokból Műszaki szekció III. Szekcióvezető: Dr. Hegedűs György 14:00-14:20 Nyikes Zoltán A közfeladatot ellátó szervezetek információbiztonságának kialakításának néhány kérdése 14:20-14:40 Szakonyi Petra Impact of EU and national funded bicycle network

19 development projects on the modal-split and quality of life in cities 14:40-15:00 Szűcs Ildikó Mechanical investigation of safety, tempered glass 15:00-15:20 Szüle Veronika Szilentblokk rezgéseinek termomechanikai vizsgálata 15:20-15:40 Takács Gábor 15:40-16:00 SZÜNET 16: Tokodi Dániel Hőátadási jelenségek vizsgálata mikroméretű csatornákat tartalmazó integrált hűtőeszközökben Az intelligens vasúti közlekedési rendszer megvalósításának néhány kérdése 16:20-16:40 Urbin Ágnes Sportszemüvegek hatása a színlátásra 16:40-17:00 Varga Zoltán Vákuum-hőszigetelések alkalmazása Repedést tartalmazó rétegelt kompozit lemez 17:00-17:20 Juhász Zoltán kihajlásvizsgálata végeselemes módszerrel 10:00-10:20 Tóth Gabriella 10:20-10:40 10:40-11:00 11:00-11:20 Vácziné Takács Edit Szabó Martina Katalin Szilágyi Varga Zsuzsa Nyelvtudományi szekció II. Szekcióvezető: Dr. habil Lőrincz Julianna A nyelvtani nem kategóriája okozta fordítási stratégiák vizsgálata Bibliai szereplők neveinek jelentősége és funkciója a szépirodalomban A polaritást váltott kifejezések kezelési lehetőségei a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében Helynév-szociológiai vizsgálatok a romániai Kisbábonyban 11:20-11:40 Kazamér Éva Az intratextualitás típusai Parti Nagy Lajos lírájában 11:40-12:00 Molnár Ljubić Mónika Nemek közti különbségek a horvátországi magyar fiatalok Facebook posztjainak tükrében A pragmatika önmeghatározásáról és hovatartozásáról 12:00-12:20 Országh Judit filozófiai nézőpontból 10:00-10:20 Bánfai Krisztina 10:20-10:40 Barad Csilla Mária dr. Orvos- és Egészségtudományi szekció I. Szekcióvezető: Dr. Zsuga Judit Effects of embryo transfer to the spatiotemporal lipid distribution of the embryo-maternal network during early stage embryogenesis A sonic hedgehog növekedési faktor bélidegrendszer fejlődésére gyakorolt hatásának vizsgálata embriómanipulációs módszerekkel 10:40-11:00 Csetényi Bettina Patkány cinguláris kérgébe adott IL-1β mikroinjekció

20 11:00-11:20 Hormay Edina 11:20-11:40 Lajkó Adrienn 11:40-12:00 Szabó István Dr. homeosztatikus hatásainak vizsgálata Glukóz tolerancia változások laboratóriumi patkányban cinguláris kérgi streptozotocin mikroinjekciót követően Investigating Galectin-9 molecule expression by peripheral and decidual mononuclear cells in pregnant mice A medialis orbitofrontalis kérgi glukóz-monitorozó idegsejtek komplex funkcionális sajátosságai 12:00-12:20 Török Dénes Determination of the essential number of motoneurons required to produce functionally useful hindlimb locomotion 10:00-10:20 Balogh Enikő 10:20-10:40 Bohonyi Noémi 10:40-11:00 Fekécs Zoltán 11:00-11:20 Schilli Gabriella Krisztina 11:20-11:40 Szász István 11:40-12:00 Szirmay Balázs Dr. 12:00-12:20 Temesfői Viktória Orvos- és Egészségtudományi szekció II. Szekcióvezető: Dr. Gesztelyi Rudolf The effect of iron on osteoblastic, chondrogenic and adipogenic differentiation of mesenchymal stem cells Up-regulation of Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) and Ankyrin 1 (TRPA1) ion channels in the eutopic and ectopic endometrium of patients with endometriosis Humán indukált pluripotens őssejtek transzplantációjával előidézett funkcionális javulás gerincvelő sérülést követően PIBF variánsok expressziójának jellemzése MEC-1 sejtekben Primer tumor és metasztázis eredetű melanoma sejtvonal párok génexpressziós változásai PLX4720 BRAF kináz inhibitor hatására Humán orosomucoid a klinikai laboratóriumi diagnosztikában Három dimenziós szövettenyésztési eljárás fejlesztése keringő tumorsejtek vizsgálatához Az Oxidált hemoglobin formák szerepe az 12:20-12:40 Tolnai Emese intraventriculáris vérzést követő neuro-inflammációban Orvos- és Egészségtudományi szekció III. Szekcióvezető: Dr. Gesztelyi Rudolf, Dr. Zsuga Judit 14:00-14:20 Budai Anna Dr. 14:20-14:40 Dénes Rita Veronika A gyermekkori tompalátás korszerű szűrése egy klinikai vizsgálat első eredményei Magyarország demográfiai változásai és az egészségügy minőségfejlesztésének szükségessége

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

SZEKCIÓBEOSZTÁSOK. 2015. április 10. (péntek)

SZEKCIÓBEOSZTÁSOK. 2015. április 10. (péntek) SZEKCIÓBEOSZTÁSOK Tavaszi Szél Konferencia 2015. április 10-12. Eszterházy Károly Főiskola Állam- és Jogtudományi szekció Magánjogi alszekció Szekcióvezető: Dr. Pusztahelyi Réka 14:00-14:20 Szalma Borbála

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Jogász-nappali-osztatlan képzés

Jogász-nappali-osztatlan képzés Előtag Név Agócs Bianka Albert Enikő Bacsó Anett Balázs Gergely István Balázs Gergő Béla Banda Lívia Éva Baráth Árpád Gergő Bata Edina Belinszky Adrienn Berei Adrienn Bódis Rita Bodnár Zsuzsa Anna Bőde

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város 1. Nemesi Barbara Kecskemét 94 2. Bajcsi Bertold Gergő Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Győr 94 3. Sás Viktória 4. Fekete Enikő Szakközépiskola és Szakközépiskola és Békéscsaba

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok 2007. július 7. Tata Versenybírósági ülés kezdete: 2007. július 7. 7. 30 9:00 K-1 férfi serdülő VI. kcs. 2000m 1 Allaga Tamás Építők 2 Antal Bálint Nagymaros 3 Kun

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 i Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 A i Gimnázium és Szakképző Iskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2011-2012-es tanévre Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 72960777038 41 szakács Agócs Zalán 71983917058 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 74126042208 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV amely készült FUNRE 2014 úszóversenyen

VERSENYJEGYZŐKÖNYV amely készült FUNRE 2014 úszóversenyen a verseny helye: Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda 50 méter / 8 pálya / elektromos időmérés a verseny ideje: 2014.08.03-2014.08.04 a verseny rendezője: a verseny engedélyszáma. 1203 Hullám 91 ÚVE,

Részletesebben