A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata"

Átírás

1 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki Kar A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata [Assessing transport connections of the Theme Park development in Békéscsaba] Készítette: Konzulens: Külsı konzulens: Szántó Ágnes, építımérnök hallgató Varga Róbert, okl. közlekedésmérnök egyetemi tanársegéd, BME Közlekedésgazdasági Tanszék Lukácsi László, okl. építészmérnök, fıépítész Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Kalandpark fejlesztési projekt vizsgálata A Kalandpark településszerkezeten belüli elhelyezkedése A Kalandpark használati sajátosságai A Kalandpark tömegközlekedési ellátottsága Az autóbusz-hálózattal való lefedettség és menetrendek A Kalandpark tömegközlekedésének fejlesztési lehetıségei A Kalandpark forgalmi vizsgálata Parkolás A javasolt megvalósítási változat Összefoglalás Irodalomjegyzék Melléklet A fejlesztési területek elhelyezkedése Békéscsabán A Körös Volán helyijárati vonalhálózati térképe Releváns autóbusz menetrendek Fényképmelléklet a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókról I

3 Ábrajegyzék 1. ábra: A Kalandpark elhelyezkedése Békéscsabán (forrás: Google Maps) ábra: A Kalandpark 500m-es körzetében található parkolók elhelyezkedése (forrás: Google Maps) Táblázatjegyzék 1. táblázat: A Kalandpark statisztikákon és helyi sajátosságokon alapuló becsült parkolóigénye táblázat: A Kalandpark területének 500m-es körzetében található parkolóhelyek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark fejlesztési projekt javasolt közlekedésfejlesztési intézkedéseinek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata II

4 1. Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata több akcióterületen jelentıs fejlesztéseket hajt végre az ágazati és regionális operatív programok keretében, az Európai Unió támogatásával. A Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 egyik jelentıs eleme a Kalandpark akcióterület, mely, kulturális, rekreációs, sportolási lehetıséget és gasztronómiai élményt nyújt majd minden korosztály számára. A park 43 hektáron zöldmezıs beruházásként valósul meg több ütemben a város határán, a Gyulai út mentén. A vizsgált projekthez kapcsolódóan kiemelkedı szempont az egyszerő, biztonságos és környezetbarát megközelíthetıség és a felmerülı parkolási igények kielégítése. Az indokolt mobilitási igények hatékony kiszolgálása érdekében a közlekedési vizsgálat kitér a fejlesztési területek településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságokra, a tömegközlekedési ellátottságra, és a terület forgalmi terheltségére. A dolgozat a jelenlegi parkolási helyzet és szokások felmérése alapján határozza meg a várható parkolási igényeket. A Kalandpark közlekedési kapcsolatainak vizsgálata során figyelembe veszi a közutak növekvı forgalmának hatását, az alternatív parkolási lehetıségeket, a projekt fejlesztési ütemtervéhez kapcsolódó parkolóhelyek fejlesztési ütemtervét. A dolgozat vizsgálat célja a Kalandpark projekthez kapcsolódó közlekedésfejlesztési alternatívák bemutatása, különös tekintettel a parkolási igények kielégítésére, a kiépítendı parkolóhelyek számának ellenırzésére és felülvizsgálatára a releváns jogszabályok 2 figyelembe vételével. 1 Magyar Pályázatkészítı Iroda Zrt. (2009): Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia; 263 oldal 2 A hivatkozott jogszabályokat az irodalomjegyzék tartalmazza. 1

5 2. A Kalandpark fejlesztési projekt vizsgálata A békéscsabai Kalandpark a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes Turisztikai Termék és Attrakció Fejlesztés támogatására meghirdetett pályázati forrásból megvalósuló projekt. A Békéscsaba Kalandpark helyszíne a városhoz közel esı parkerdı területe, mely 43 hektárnyi területen helyezkedik el. A projekt a város természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében a városlakók, valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza A Kalandpark településszerkezeten belüli elhelyezkedése A Kalandpark fejlesztési területe Békéscsaba dél-keleti részén, a városi Parkerdı területén fekszik. Északról a 445. számú állami közút (Gyulai út), Keletrıl a Körte sor, Dél-Nyugatról (részben) a Berzsenyi utca határolja. A Kalandpark városon belüli elhelyezkedését az 1. ábra mutatja. A park közelében elhelyezkedı településrészek az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az abban rögzített sorrend alapján a következık: 4. övezet: Belvárostól észak-keletre esı városrész (Oncsa-, Béke-kertek); 5. övezet: Belvárostól keletre esı kisvárosias övezet (a fejlesztés ebben a városrészben valósul meg); 6. övezet: Lencsési vegyes övezet (lakótelep); 7. övezet: Belvárostól délre esı kisvárosias övezet. 2

6 Kalandpark 1. ábra: A Kalandpark elhelyezkedése Békéscsabán (forrás: Google Maps) 2.2. A Kalandpark használati sajátosságai A Kalandpark projekt számos, a város lakóinak minıségi kikapcsolódását, felfrissülését, sportolási, gasztronómiai és kulturális igényeik kielégítését szolgáló fejlesztést tartalmaz. Fentieken túl a turizmus fellendülésén keresztül a város és a helyi vállalkozók bevonásával, szoros együttmőködésével a helyi gazdaság fellendítésében is jelentıs szerepet játszik. 3

7 A beruházás megvalósításával várhatóan 30 új munkahely létesül Békéscsabán, de közvetve jelentıs hatást gyakorol a kapcsolódó vállalkozások munkaigényére is (személyfuvarozás, szálláshelyek, vendéglátás, kolbászkészítés, rendezvényszervezés, kerékpárkölcsönzés, stb.). A Kalandpark projekt fıbb célkitőzései az alábbiakban foglalhatók össze 3 : 1. A tervezés célja a Békéscsaba Parkerdı erdıterületének környezetrendezési eszközökkel elérhetı revitalizációja. 2. Békéscsabán a turizmus fellendülésének markáns szerepe lehet a helyi gazdaság fejlıdésének elısegítésében. 3. A város egész éven átívelı programokat, fesztiválokat, kiállításokat szervez, amelyek egyre több vendéget vonzanak Békéscsabára. 4. Szükség van egy olyan turisztikai helyszín létrehozására, amely nívós helyszínt biztosíthat a már sikeres és látogatott eseményeknek és további attrakcióknak. 5. A projekt általános célkitőzése egy olyan alternatív turisztikai termék létrehozása, amely kiegészíti a megye / régió turisztikai kínálatát. 6. Önmagában is versenyképes, akár elsıdleges turisztikai célpontként. 7. Meghosszabbítja az idelátogató turisták itt tartózkodásának idejét. 8. Kihasználva a határmentiséget, vendégek sokaságát csábítja ide a szolgáltatások, attrakciók híján lévı külföldi nagyvárosokból és környezetükbıl. A projekt tartalma (állandó és idıszakos funkciók): m 2 -es erdei tó létrehozása, 2. megvilágított, akadálymentesített erdei sétaútvonal kialakítása, 3 Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009): Kalandpark prezentáció; ppt, 26 dia 4

8 3. megvilágított gyalogtúra (futó) útvonal megépítése, 4. a gyalogtúra útvonal mentén háziállat-simogatóhely, 5. kanopi-pálya (a látogatók négy-öt méteres magasságban, kötélpályán közlekedve ismerkedhetnek meg a környezet értékeivel), 6. erdei kiszolgálóhelyek, pihenıhelyek, 7. szánkódomb, a szánkódomb tetején kilátó, mőanyag snowboard pálya és hófánk pálya építése, 8. hılégballon leszállóhely, 9. vízi-csúszda, 10. rendezvénytér, 11. vidámpark, 12. kolbászfalu. 5

9 2.3. A Kalandpark tömegközlekedési ellátottsága Az autóbusz-hálózattal való lefedettség és menetrendek A Kalandpark megépülése után várhatóan a tömegközlekedésben is számottevı igényként jelenik meg a Kalandpark megközelíthetısége menetrend szerinti helyi (és helyközi) autóbuszjáratokkal. Jelenleg a Kalandpark autóbusz hálózati lefedettsége több viszonylattal is megoldott. A Körös Volán Zrt. járatai a Gyulai úton, illetve a Bajza utcán megfelelı sőrőséggel közlekednek, egyes járatok (17G, 17V) a Körte sor érintésével kötik össze a városközpontot a Lencsési lakóteleppel. A Kalandpark elérhetıségében szerepet játszó megállóhelyek: 1. Iskolacentrum, 2. Sportcsarnok, 3. ÁNTSZ, 4. Körte sor, 5. Fıiskola (Szent István Egyetem Gazdasági Kar), 6. Eü. Gyermekotthon, 7. Degré utca, 8. Erdélyi sor, 9. Ifjúsági tábor fb., 10. Lencsési ford. A Kalandpark tömegközlekedési hálózati lefedettségét szemléltetı helyi járati vonalhálózati térképet a Melléklet 5.1 fejezet szemlélteti, a április 1. óta érvényes menetrendet és a megállóhelyeket a Melléklet 5.3 fejezet tartalmazza A Kalandpark tömegközlekedésének fejlesztési lehetıségei A viszonylatok közül érdemes néhány járat útvonalát megfelelıen megalapozott vizsgálatokkal úgy módosítani, hogy legyen megállóhelyük a Kalandpark tervezett Gyulai úti fıbejáratánál is, továbbá a 2. ütem befejezését követıen, az 1. ütem üzemeltetési tapasztalatai és 6

10 a várható látogatószám alapján szóba jöhet egy új viszonylat létrehozása Kalandpark végállomással. Ehhez további, részletes vizsgálatok és folyamatos egyeztetések szükségesek a Körös Volán Zrt. szakembereivel A Kalandpark forgalmi vizsgálata A Kalandparknak tervezett közúti kapcsolata a területét is határoló 445. számú állami közúttal (Gyulai út) és a Körte sorral lesz. Az elkerülı út megépülésével a Gyulai út forgalmi viszonyai jelentısen megváltoztak. Ennek egyik legfontosabb jellemzıje, hogy jelentıs mértékben csökkent a tranzit nehézgépjármővek aránya, továbbá a román határ felıl érkezı tranzit személyforgalom is nagyobb arányban használja az elkerülı utat. A Körte sor a Lencsési lakótelepet köti össze a város keleti, észak-keleti városrészeivel. A Kalandparkot határoló utak forgalomnagyságait a következı csomópontokban vizsgáltuk: 1. Gyula út Bajza utca, 2. Gyulai út Körte sor, 3. Gyulai út 44.sz. elkerülı út (Lukoil benzinkút) Parkolás Jelenleg a Kalandpark tervezett területéhez közel (a Gyulai úti tervezett fıbejárat, és egy lehetséges Körte sori bejárat kb. 500 méteres körzetében) összesen férıhely kapacitású, nagyrészt szilárd burkolatú parkolók találhatók. A Kalandpark környezetének meglévı magánterület esetében egyeztetések után bevonható parkolóit az 2. táblázat és 2. ábra mutatja be. A férıhelyek számának megállapítása helyszíni bejárás és a parkolási szokások megfigyelését követıen valósult meg. A néhol szükség szerint széles tartományban megadott férıhely számok ennek megfelelıen kerültek megállapításra. A vizsgálatba bevont parkolók jelentıs része közterület, kisebb részük azonban magánterület (Sportcsarnok, Cirkusz tér, Oktatási Központ és a Szent István Egyetem Gazdasági Kar területe). Ezek igénybevétele az OTÉK 42 (11) 4 alapján a parkolási rendeletben rögzített feltételekhez 4 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK) 7

11 köthetı. Kis ráfordítással, megfelelı szervezéssel és forgalomtechnikai eszközökkel ezek a parkolók is könnyő, egyszerő megközelíthetıséget biztosíthatnak a Kalandpark látogatóinak. Az OTÉK 42 (11) kimondja, hogy Ha a település adottságai lehetıvé vagy szükségessé teszik, a települési önkormányzat a település egész vagy rész területén a helyi parkolási rendeletben 5 szabályozva a (2) bekezdés szerinti gépjármő-várakozóhelyek (parkolók) kialakítását a legfeljebb 500 m- en belül parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetıleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelıjének hozzájárulásával megengedheti. A kalkulált parkolási mérleg alapján a Kalandpark kiszolgálásához 1000 férıhelyes parkoló szükséges. Az elméleti megalapozottságú, országos statisztikákon alapuló számított parkoló férıhely számra a valóságban nagy valószínőséggel nem lesz szükség, azok megépítése jelentıs költség, a kihasználatlan parkolók üzemeltetése pedig jelentıs költség (burkolatjavítás, felfestések, hóeltakarítás, stb.). A Kalandpark vonzáskörzetében várhatóan felmerülı parkolási igényeket alapozza meg az 1. táblázat. A táblázatban szereplı adatok statisztikákon alapulnak és a helyi viszonyokhoz, sajátosságokhoz alkalmazkodnak. sorszám parkolási igény megnevezése várható idıtartam (nap)** várható vendégszám (fı/nap)** parkolóigény (férıhely db/nap)*** 1 Kolbászfesztivál Sörfesztivál Kulturális programok* Hétvégi programok Állandó programok (hétköznap) összesen 365 *fesztiválok, koncertek, gasztronómiai programok, kulturális rendezvények ** a várható idıtartam és vendégszám az elmúlt évek statisztikái és a helyi sajátosságok alapján becsült adatok *** a várható vendégszámból az OTÉK alapján számítható (4 vendég/szgk.) 1. táblázat: A Kalandpark statisztikákon és helyi sajátosságokon alapuló becsült parkolóigénye 5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (Egységes szerkezetben a 44/2007. XII.17.), 28/2008. (V.26.), 48/2008. (XI.24.), 26/2009. (VI.29.) önk. rendelettel 8

12 A tapasztalatok alapján a Sportcsarnok területén (ill. késıbb részben a Kalandpark területén) megrendezendı nagyobb rendezvények idején (pl. Kolbászfesztivál, Sörfesztivál) a meglévı és a parkolási mérleg alapján kalkulált parkolóhelyek (összesen kb ) együttesen sem képesek teljes mértékben kielégíteni a csupán néhány napon keresztül felmerülı parkolási igényeket, s ez szakmailag nem is lehet elvárható cél. A csúcsidıszakok parkolási igényeinek kielégítése ugyanis (az 1000 helyett) kb új parkolóhely megépítésével lenne lehetséges. 6 Egy ilyen nagyságrendő parkolóhely megépítése és üzemeltetése az alábbi problémákat veti fel: 1. területigény (> m 2 (közel 3 futballpálya területe), 2. megépítés költsége, 3. üzemeltetés és fenntartás költsége, 4. parkolás gazdálkodás (ingyenes/fizetıs, idıszakok, differenciáltság), 5. illegális parkolás (nehézgépjármővek, autóbuszok, illegális gyorsulási versenyek, stb.). Konklúzióként levonható, hogy egy 1000 férıhelyes parkoló a csúcsidıszak (nagyobb rendezvények) igényeit nem képes kielégíteni, míg a Kalandpark hétköznapi (és hétvégi) parkolási igényeinek kiszolgálására egy kisebb kapacitású parkoló is alkalmas. Részletes megvalósítási javaslat a fejezetben található. Az említett, nagyobb volumenő rendezvények forgalmi vizsgálatának elkészítése a város élhetısége, a zavartalan és biztonságos forgalom lebonyolódás és a környezeti értékek védelme érdekében javasolt. 6 Összehasonlításként a Szarvasi úti TESCO parkolóhelyeinek száma kb db. 9

13 Sorszám Parkoló megnevezése Minimum férıhely (db) Maximum férıhely (db) 1 Sportcsarnok Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók Tulajdoni viszonyok Burkolat Forgalomtechnika Megjegyzés túlnyomórészt aszfalt, kisebb magánterület felfestések hiányoznak, ingyenes parkolás, a földes részek (önkormányzat) parkoló bejáratánál megállást tiltó táblák (vívócsarnoknál) magánterület aszfalt és térkı megfelelıen szabályozott a parkolási lehetıségek nagymértékben függnek a Sportcsarnok állandó és idıszakos rendezvényeitıl (rendezvény sátor, kiállítók, önkormányzati faházak, stb.), a Sportcsarnok körüli füves terület szükség esetén bevonható (forgalomtechnikai intézkedések, kaszálás, stb.) az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható közterület aszfalt ingyenes, megfelelıen szabályozott - 4 Cirkusz tér magánterület vegyes, a Bajza utca felıli szektor aszfalt, a cirkusz kör füves, körben kavicsos út, a Gyulai úti szektorok térkövezve 5 ÁNTSZ elıtti parkoló közterület aszfalt, rossz minıségő hétköznapokon ingyenes, a Bajza utcai szektorban felfestett parkolóhelyek ingyenes, "buszforduló" jellege miatt rossz kihasználtságú, felfestések hiányoznak 6 Trófea Hotel elıtti parkoló közterület aszfalt ingyenes, a felfestések hiányoznak 7 volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) magánterület térkı megfeleıen szabályozott, jelentıs része elkerített 8 volt Interfruct Áruház magánterület aszfalt megfelelıen szabályozott, körbekerített 9 Körte sor közterület földes parkoló, az út aszfaltozott nem szabályozott, a Körte sor 2x1 sáv 10 Kisfényesi út 0 0 közterület aszfalt, földes útpadka egysávos (szők) út 11 Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) 5 10 közterület földes nincs kijelölt parkolóhely 12 Gyöngy presszó 8 10 magánterület aszfalt kijelölt parkolóhelyek Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) magánterület (önkormányzat) vegyes, fıleg aszfalt részben kijelölt parkolóhelyek közterület aszfalt 2x1 sáv, megfelelı szélesség 15 Praktiker Áruház magánterület aszfalt kijelölt parkolóhelyek 16 Lukoil benzinkút magánterület aszfalt és térkı Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos), kb m Lukoil és kertészet közötti aszfaltozott szakasz Gyulai út és 44.sz. elkerülı út közti összekötı út (Skoda szalonnal szemben, Stihl szaküzlet mellett) közterület aszfalt részben kijelölt parkolóhelyek + kamionparkoló (elkerítve) nincsenek felfestések, az útszakasz gyér forgalmú és megfelelıen széles közterület aszfalt nincsenek felfestések közterület földút nincs szabályozva 20 Trófea utca közterület vegyes (aszfalt, földút) nincs szabályozva, keskeny középsı szakasz alkalmatlan 21 Gyulai út 0 0 közterület aszfalt 2x1 sáv, megállást tiltó táblák 22 Gabonamúzeum magánterület földes nincs szabályozva összesen a Bajza utcai szektort gyakran veszik igénybe nehézgépjármővek (kamionok); a megváltozott tulajdoni viszonyok miatt OTÉK 42 (11) érvényes, a fejlesztési tervek alapján csak rövid távon lehet számolni vele a parkoló áttervezésével parkolóhely alakítható ki a Trófea Hotel önkormányzati tulajdonjoga miatt könnyen bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; ezt nehezíti, hogy az Interfruct áruház nem mőködik, nincs kiszolgáló személyzet a földes parkoló a fejlesztések során módosulhat (áttervezés, aszfaltozás, stb.); a Körte sor rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználása közlekedésbiztonsági szempontból még az útpadkán sem javasolt (zavartalan forgalomáramlás, megközelíthetıség) mentık, tőzoltók rendezvények idején ideiglenes parkolóhelyek kialakítására jelen állapotában alkalmatlan, várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt ezen parkoló igénybevételén túl a Berzsenyi utca Körte sor és Málnás utca közti szakasza jelen állapotában rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználására nem alkalmas, várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt az útszakasz kezelıjével való egyeztetés után bevonható, biztonsítni kell a zavartalan, biztonságos forgalomáramlást; ellentétes döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt megfelelı forgalomtechnikai szabályozással, kaszálással, a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett bevonható, ehhez az út kezelıjének hozzájárulása is szükséges, a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt kb. 150m szakaszon, a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett, az útpadka kaszálásával, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt a Gyulai út felıli szakasz megfelelı forgalomtechnikai eszközökkel, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználása közlekedésbiztonsági szempontból még az útpadkán sem javasolt, jelenleg is tilos az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható 2. táblázat: A Kalandpark területének 500m-es körzetében található parkolóhelyek összefoglaló táblázata 10

14 Kalandpark ábra: A Kalandpark 500m-es körzetében található parkolók elhelyezkedése (forrás: Google Maps) A javasolt megvalósítási változat A Kalandpark állandó és idıszakos funkcióinak (és ezek parkolási igényeinek) figyelembevételével (lásd 2.2 fejezet) az optimális cél a Kalandpark területén új parkoló férıhely kialakítása. Ez a férıhelyszám a kisebb vonzáskörő, fıleg helyi érdekeltségő rendezvényeken várhatóan teljes mértékben ki tudja szolgálni a felmerülı parkolási igényeket. Bár sem ez, sem a kalkulált parkolási mérleg alapján tervezett 1000 új férıhely sem képes kielégíteni a csúcsidıszak igényeit ( férıhely), de a kiépítésre javasolt férıhelyes parkoló és az 500 méteres körzetben található (maximum 7 perc rágyaloglás), szükség 11

15 esetén (és egyeztetések után) bevonható parkolóhely együttesen eleget tesz a parkolási igényeknek. A meglévı és megépítendı parkolóhelyek férıhelyszámait a 3. táblázat tartalmazza. Mivel a beruházás megvalósulásával várhatóan 30 új munkahely létesül Békéscsabán, valamint biztosítani kell a legkönnyebb megközelíthetıséget a kerekesszékkel közlekedıknek illetve a kisgyermekes családoknak (speciális jelölést, felfestést igényel), ezért a megépítendı férıhelyes parkolón belül férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítását tartjuk célszerőnek a Kalandpark fıbejáratához legközelebb esı parkoló részen. Ez a férıhelyszám alkalmas a napi szintő, valamint az átlagos hétvégi parkolási igények kielégítésére. Feltételezhetı, hogy a fejezetben tárgyalt tömegközlekedés hálózati és szolgáltatási színvonal fejlesztésének köszönhetıen a tömegközlekedés kedvezı alternatíva lesz a Kalandpark eléréséhez, így elsısorban a helyi lakosok várhatóan nagyobb arányban fogják igénybe venni a rendezvények idején. Ez a jelenség ugyancsak elmondható a kerékpáros infrastruktúra (hálózat és kerékpár tároló) jövıbeli fejlesztéseinek következményeképpen. Összességében tehát a fejlesztések és megfelelı kommunikáció hatására várható a motorizált egyéni közlekedés arányának kismértékő csökkenése, a modal split arányainak változása a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés javára. Amennyiben azonban mindezekkel együtt a meglévı és javasolt parkoló férıhelyszám sem lenne elég, illetve igényként megfogalmazódik, többek között a szabálytalan parkolások elkerülése érdekében célszerő lehet egy olyan ráhordó jellegő autóbuszos szolgáltatás (Körös Volán vagy vállalkozó által üzemeltetett, szóló buszos vagy kisbuszos) bevezetése, mely a város más, nagyobb parkolóiból (TESCO, OBI, Autóbusz Pályaudvar, Szabadság tér, Szent István tér) speciális, a rendezvény programjához igazított menetrenddel szállítja a vendégeket a Kalandparkba. Ennek megvalósításához átgondolt forgalomszervezés és hatékony kommunikáció, valamint az illegális parkolást elkerülendı megfelelı ellenırzés szükséges. Természetesen a Kalandpark ez a ráhordó szolgáltatás az 500 méteres körzeten belüli parkolókra is alkalmazható. 12

16 Sorszám Megnevezés Parkoló férőhelyek száma (férőhely db) 1 OTÉK alapján kalkulált parkolószám m-es körzetben található parkolószám Közlekedési vizsgálattal alátámasztott indokolt megépítendő parkolószám A motorizációs fok növekedésének figyelembevételével indokolt megépítendő parkolószám táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata A javasolt parkolási fejlesztéseket a 4. táblázat tartalmazza. sorszám fejlesztés megnevezése ütemezés megjegyzés összesen férıhelyes parkoló kiépítése ezen belül férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítása a területet érintı helyi autóbuszjáratok útvonalán megállóhely létesítése a Kalandparknál a területet érintı helyközi autóbuszjáratok útvonalának kisebb módosítása, új megálló létrehozása a Kalandparknál a nagyobb rendezvények ideje alatt idıszakos autóbuszok biztosítása nagyobb parkolók (pl. Tesco, Praktiker) és a Kalandpark között 1. és 2. fejlesztési ütemben 1. fejlesztési ütemben 1. és 2. fejlesztési ütemben funkciók alapján arányosan ütemezve napi szintő és átlagos hétvégi igények kielégítése, kisgyermekesek, kerekesszékkel közlekedık, dolgozók Körös Volán Zrt-vel egyeztetve, további részletes vizsgálatot igényel 2. fejlesztési Körös Volán Zrt-vel egyeztetve, további ütemben és részletes vizsgálatot igényel hosszútávon 1. és 2. fejlesztési ütemben Körös Volán Zrt-vel egyeztetve; pl. kereslet orientált kisbuszos szolgáltatás; magánfuvarozók bevonása; további részletes vizsgálatot igényel 4. táblázat: A Kalandpark fejlesztési projekt javasolt közlekedésfejlesztési intézkedéseinek összefoglaló táblázata 13

17 3. Összefoglalás Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terv részeként a Kalandpark és az Agóra fejlesztési projektre (IVS akcióterületek) közlekedési vizsgálat készül. Az indokolt mobilitási igények hatékony kiszolgálása érdekében a vizsgálat kitér a fejlesztési területek településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságokra, a tömegközlekedési ellátottságra, és a terület forgalmi terheltségére. Célja a projektekhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési alternatívák bemutatása, különös tekintettel a parkolási igények kielégítésére, a kiépítendı parkolóhelyek számának ellenırzésére és felülvizsgálatára, a releváns jogszabályok 7 figyelembe vételével. A Kalandpark projekt a város természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében a városlakók, valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza, emellett a turizmus fellendülésén keresztül a város és a helyi vállalkozók bevonásával, szoros együttmőködésével a helyi gazdaság fellendítésében is jelentıs szerepet játszik. A Kalandpark megépülése után várhatóan a tömegközlekedésben is számottevı igényként jelenik meg a Kalandpark megközelíthetısége menetrend szerinti helyi (és helyközi) autóbuszjáratokkal. Jelenleg a Kalandpark autóbusz hálózati lefedettsége több viszonylattal is megoldott, de 1-2 év üzemeltetési tapasztalat és megfelelıen megalapozott vizsgálatok alapján több járat útvonalát célszerő lehet úgy módosítani, hogy legyen megállóhelyük a Kalandparknál is. Hosszú távú célként felmerülhet egy új viszonylat létrehozása Kalandpark végállomással. A Kalandparknak tervezett közúti kapcsolata a területét is határoló 445. számú állami közúttal (Gyulai út) és a Körte sorral lesz. Jelenleg a Kalandpark tervezett területéhez közel (a Gyulai úti tervezett fıbejárat, és egy lehetséges Körte sori bejárat kb. 500 méteres körzetében) összesen férıhely kapacitású, nagyrészt szilárd burkolatú parkolók találhatók. A kalkulált parkolási mérleg alapján a Kalandpark kiszolgálásához 1000 férıhelyes parkoló szükséges, ami számos problémát (üzemeltetési, parkolásgazdálkodási) vet fel, másrészt csúcsidıszakban (nagyobb rendezvények, évente néhány nap) így sem képes kielégíteni a parkolási igényeket, ezzel szemben a Kalandpark hétköznapi (és hétvégi) parkolási igényeinek kiszolgálására egy kisebb kapacitású parkoló is alkalmas. A Kalandpark állandó és idıszakos funkcióinak (és 7 A hivatkozott jogszabályokat az irodalomjegyzék tartalmazza. 14

18 ezek parkolási igényeinek) figyelembevételével az optimális cél a Kalandpark területén egy férıhelyes parkoló, valamint ennek részeként egy férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítása a napi szintő átlagos forgalom kielégítésére. Sorszám Megnevezés Parkoló férőhelyek száma (férőhely db) 1 OTÉK alapján kalkulált parkolószám m-es körzetben található parkolószám Közlekedési vizsgálattal alátámasztott indokolt megépítendő parkolószám A motorizációs fok növekedésének figyelembevételével indokolt megépítendő parkolószám táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata Megfontolandó a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókkal összekapcsolva egy ráhordó jellegő autóbuszos (kisbuszos, vállalkozó által üzemeltetett) szolgáltatás, mely a nagyobb rendezvények ideje alatt a város más pontjain található nagyobb parkolók és a Kalandpark között közlekedik speciális menetrenddel. 15

19 4. Irodalomjegyzék Felhasznált irodalmak [ 1 ] 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK) [ 2 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5/2006 (I.26.) sz. önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 19/2008 (III. 27), 27/2009. (VI.29.) kgy. sz. módosítással; Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata; 67 oldal [ 3 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjérıl (Egységes szerkezetben az 55/2006. (XII.18.), 43/2007. (XII.17.), 53/2008. (XII.22.) önk. rendelettel) [ 4 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (Egységes szerkezetben a 44/2007. XII.17.), 28/2008. (V.26.), 48/2008. (XI.24.), 26/2009. (VI.29.) önk. rendelettel [ 5 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 108/2004 (II.26.), 41/2006 (I.26) és 202/2008 (III.27) sz. határozataival módosított 507/2000. sz. határozata egységes szerkezetben a módosításokkal, A Településszerkezeti Terv Leírása; 14 oldal [ 6 ] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztálya (2003): ÚT :2003, a Településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei, tartalmi követelmények; 34 oldal [ 7 ] Magyar Pályázatkészítı Iroda Zrt. (2009): Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia; 263 oldal [ 8 ] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (2005): Békéscsaba Megyei Jogú Város Városfejlesztési Koncepciója, III. Kötet, Városfejlesztési Stratégia; 59 oldal [ 9 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2008): Mőszaki Leírás a Kalandpark megnevezéső projekt kiviteli tervdokumentációihoz; 11 oldal [ 10 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009): Kalandpark prezentáció; ppt, 26 dia [ 11 ] Fajzi Építész Stúdió Kft. (2009): Agóra Multifunkcionális Közösségi Központ Építési Engedélyterv [ 12 ] C. Jotin Khisty (1990): Tranportation Engineering; 673 oldal [ 13 ] Fi István (2000): Forgalmi tervezés, technika, menedzsment; egyetemi tankönyv, 673 oldal 16

20 Internetes hivatkozások jegyzéke 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város portálja: 2. Körös Volán Zrt. honlapja: 3. Google térkép: maps.google.com 17

21 5. Melléklet 18

22 5.1. A fejlesztési területek elhelyezkedése Békéscsabán Forrás: Google Maps Agóra Kalandpark 19

23 5.2. A Körös Volán helyijárati vonalhálózati térképe Forrás: Körös Volán Zrt. Agóra Kalandpark 20

24 5.3. Releváns autóbusz menetrendek forrás: Körös Volán Zrt. (a közlekedési vizsgálat idején, április 1-tıl érvényes menetrend) A kékkel jelölt megállók a Kalandpark vonzáskörzetében találhatók. 21

25 22

26 23

27 5.4. Fényképmelléklet a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókról 1. Kalandpark fényképmelléklet: Sportcsarnok Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók Kalandpark fényképmelléklet: Cirkusz tér Kalandpark fényképmelléklet: ÁNTSZ elıtti parkoló Kalandpark fényképmelléklet: Trófea Hotel elıtti parkoló Kalandpark fényképmelléklet: volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) Kalandpark fényképmelléklet: volt Interfruct Áruház Kalandpark fényképmelléklet: Körte sor Kalandpark fényképmelléklet: Kisfényesi út Kalandpark fényképmelléklet: Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) Kalandpark fényképmelléklet: Gyöngy Presszó Kalandpark fényképmelléklet: Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) Kalandpark fényképmelléklet: Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) Kalandpark fényképmelléklet: Praktiker Áruház Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil benzinkút Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos) Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil és kertészet közötti aszfaltozott szakasz Kalandpark fényképmelléklet: Gyulai út és 44.sz. elkerülı út közti összekötı út (Skoda szalonnal szemben, Stihl szaküzlet mellett) Kalandpark fényképmelléklet: Trófea utca Kalandpark fényképmelléklet: Gyulai út Kalandpark fényképmelléklet: Gabonamúzeum

28 1. Kalandpark fényképmelléklet: Sportcsarnok 25

29 2. Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara 26

30 3. Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók 27

31 4. Kalandpark fényképmelléklet: Cirkusz tér 5. Kalandpark fényképmelléklet: ÁNTSZ elıtti parkoló 28

32 6. Kalandpark fényképmelléklet: Trófea Hotel elıtti parkoló 7. Kalandpark fényképmelléklet: volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) 29

33 8. Kalandpark fényképmelléklet: volt Interfruct Áruház 30

34 9. Kalandpark fényképmelléklet: Körte sor 31

35 10. Kalandpark fényképmelléklet: Kisfényesi út 32

36 11. Kalandpark fényképmelléklet: Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) 12. Kalandpark fényképmelléklet: Gyöngy Presszó 33

37 13. Kalandpark fényképmelléklet: Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) 14. Kalandpark fényképmelléklet: Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) 34

38 15. Kalandpark fényképmelléklet: Praktiker Áruház 35

39 16. Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil benzinkút 17. Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos) 36

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI ÉS HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TAGOZAT AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont)

BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont) BÁTASZÉK VÁROS Elızetes Akcióterületi Terve (Városközpont) ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2010. (I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: 2010. JANUÁR 1 1 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KözOP) Egyeztetési változat 2006. október 16. 1/71 TARTALOMJEGYZÉK A közlekedés a magyar gazdaságban... 4 Kiinduló szakmapolitikai és szakmai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A 2-ES METRÓVONAL GÖDÖLLİI HÉV VONAL KAPCSOLATÁNAK JAVÍTÁSI LEHETİSÉGEI ÉS A BUDAI OLDAL KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Akcióterületi terv A városközpont értékmegırzı megújítása 2009. március 11. HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail:

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Jelentés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Jelentés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Parkolási koncepciója - II. fordulós tárgyalás Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Barna Barbara mőszaki ügyintézı Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság:

Részletesebben

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás 4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás Az elızı fejezet helyzetfelmérésének eredménye egy írásos helyzetleírás, amely, ha valóban leírj a település állapotait, szinte adja magából a célok kitőzését,

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008.

A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008. A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA 2008. 1. / 99 A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008. Készült a Balatoni Integrációs

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egységes szerkezetben a 2009. május 15-ei KT ülésen elfogadott módosításokkal KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

A MONORI STRÁZSAHEGY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A MONORI STRÁZSAHEGY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A MONORI STRÁZSAHEGY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési munkaanyag! Megbízó: MONOR KÖRNYÉKI STRÁZSA BORREND Megbízott: HÉGELY PÉTER SZAKÉRTİ ÉS PROJEKTFEJLESZTİ IRODÁJA Monor, 2009. február 4. Közremőködı

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020.

Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020. Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020. Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben