A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata"

Átírás

1 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki Kar A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata [Assessing transport connections of the Theme Park development in Békéscsaba] Készítette: Konzulens: Külsı konzulens: Szántó Ágnes, építımérnök hallgató Varga Róbert, okl. közlekedésmérnök egyetemi tanársegéd, BME Közlekedésgazdasági Tanszék Lukácsi László, okl. építészmérnök, fıépítész Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Kalandpark fejlesztési projekt vizsgálata A Kalandpark településszerkezeten belüli elhelyezkedése A Kalandpark használati sajátosságai A Kalandpark tömegközlekedési ellátottsága Az autóbusz-hálózattal való lefedettség és menetrendek A Kalandpark tömegközlekedésének fejlesztési lehetıségei A Kalandpark forgalmi vizsgálata Parkolás A javasolt megvalósítási változat Összefoglalás Irodalomjegyzék Melléklet A fejlesztési területek elhelyezkedése Békéscsabán A Körös Volán helyijárati vonalhálózati térképe Releváns autóbusz menetrendek Fényképmelléklet a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókról I

3 Ábrajegyzék 1. ábra: A Kalandpark elhelyezkedése Békéscsabán (forrás: Google Maps) ábra: A Kalandpark 500m-es körzetében található parkolók elhelyezkedése (forrás: Google Maps) Táblázatjegyzék 1. táblázat: A Kalandpark statisztikákon és helyi sajátosságokon alapuló becsült parkolóigénye táblázat: A Kalandpark területének 500m-es körzetében található parkolóhelyek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark fejlesztési projekt javasolt közlekedésfejlesztési intézkedéseinek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata II

4 1. Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata több akcióterületen jelentıs fejlesztéseket hajt végre az ágazati és regionális operatív programok keretében, az Európai Unió támogatásával. A Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 egyik jelentıs eleme a Kalandpark akcióterület, mely, kulturális, rekreációs, sportolási lehetıséget és gasztronómiai élményt nyújt majd minden korosztály számára. A park 43 hektáron zöldmezıs beruházásként valósul meg több ütemben a város határán, a Gyulai út mentén. A vizsgált projekthez kapcsolódóan kiemelkedı szempont az egyszerő, biztonságos és környezetbarát megközelíthetıség és a felmerülı parkolási igények kielégítése. Az indokolt mobilitási igények hatékony kiszolgálása érdekében a közlekedési vizsgálat kitér a fejlesztési területek településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságokra, a tömegközlekedési ellátottságra, és a terület forgalmi terheltségére. A dolgozat a jelenlegi parkolási helyzet és szokások felmérése alapján határozza meg a várható parkolási igényeket. A Kalandpark közlekedési kapcsolatainak vizsgálata során figyelembe veszi a közutak növekvı forgalmának hatását, az alternatív parkolási lehetıségeket, a projekt fejlesztési ütemtervéhez kapcsolódó parkolóhelyek fejlesztési ütemtervét. A dolgozat vizsgálat célja a Kalandpark projekthez kapcsolódó közlekedésfejlesztési alternatívák bemutatása, különös tekintettel a parkolási igények kielégítésére, a kiépítendı parkolóhelyek számának ellenırzésére és felülvizsgálatára a releváns jogszabályok 2 figyelembe vételével. 1 Magyar Pályázatkészítı Iroda Zrt. (2009): Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia; 263 oldal 2 A hivatkozott jogszabályokat az irodalomjegyzék tartalmazza. 1

5 2. A Kalandpark fejlesztési projekt vizsgálata A békéscsabai Kalandpark a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes Turisztikai Termék és Attrakció Fejlesztés támogatására meghirdetett pályázati forrásból megvalósuló projekt. A Békéscsaba Kalandpark helyszíne a városhoz közel esı parkerdı területe, mely 43 hektárnyi területen helyezkedik el. A projekt a város természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében a városlakók, valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza A Kalandpark településszerkezeten belüli elhelyezkedése A Kalandpark fejlesztési területe Békéscsaba dél-keleti részén, a városi Parkerdı területén fekszik. Északról a 445. számú állami közút (Gyulai út), Keletrıl a Körte sor, Dél-Nyugatról (részben) a Berzsenyi utca határolja. A Kalandpark városon belüli elhelyezkedését az 1. ábra mutatja. A park közelében elhelyezkedı településrészek az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az abban rögzített sorrend alapján a következık: 4. övezet: Belvárostól észak-keletre esı városrész (Oncsa-, Béke-kertek); 5. övezet: Belvárostól keletre esı kisvárosias övezet (a fejlesztés ebben a városrészben valósul meg); 6. övezet: Lencsési vegyes övezet (lakótelep); 7. övezet: Belvárostól délre esı kisvárosias övezet. 2

6 Kalandpark 1. ábra: A Kalandpark elhelyezkedése Békéscsabán (forrás: Google Maps) 2.2. A Kalandpark használati sajátosságai A Kalandpark projekt számos, a város lakóinak minıségi kikapcsolódását, felfrissülését, sportolási, gasztronómiai és kulturális igényeik kielégítését szolgáló fejlesztést tartalmaz. Fentieken túl a turizmus fellendülésén keresztül a város és a helyi vállalkozók bevonásával, szoros együttmőködésével a helyi gazdaság fellendítésében is jelentıs szerepet játszik. 3

7 A beruházás megvalósításával várhatóan 30 új munkahely létesül Békéscsabán, de közvetve jelentıs hatást gyakorol a kapcsolódó vállalkozások munkaigényére is (személyfuvarozás, szálláshelyek, vendéglátás, kolbászkészítés, rendezvényszervezés, kerékpárkölcsönzés, stb.). A Kalandpark projekt fıbb célkitőzései az alábbiakban foglalhatók össze 3 : 1. A tervezés célja a Békéscsaba Parkerdı erdıterületének környezetrendezési eszközökkel elérhetı revitalizációja. 2. Békéscsabán a turizmus fellendülésének markáns szerepe lehet a helyi gazdaság fejlıdésének elısegítésében. 3. A város egész éven átívelı programokat, fesztiválokat, kiállításokat szervez, amelyek egyre több vendéget vonzanak Békéscsabára. 4. Szükség van egy olyan turisztikai helyszín létrehozására, amely nívós helyszínt biztosíthat a már sikeres és látogatott eseményeknek és további attrakcióknak. 5. A projekt általános célkitőzése egy olyan alternatív turisztikai termék létrehozása, amely kiegészíti a megye / régió turisztikai kínálatát. 6. Önmagában is versenyképes, akár elsıdleges turisztikai célpontként. 7. Meghosszabbítja az idelátogató turisták itt tartózkodásának idejét. 8. Kihasználva a határmentiséget, vendégek sokaságát csábítja ide a szolgáltatások, attrakciók híján lévı külföldi nagyvárosokból és környezetükbıl. A projekt tartalma (állandó és idıszakos funkciók): m 2 -es erdei tó létrehozása, 2. megvilágított, akadálymentesített erdei sétaútvonal kialakítása, 3 Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009): Kalandpark prezentáció; ppt, 26 dia 4

8 3. megvilágított gyalogtúra (futó) útvonal megépítése, 4. a gyalogtúra útvonal mentén háziállat-simogatóhely, 5. kanopi-pálya (a látogatók négy-öt méteres magasságban, kötélpályán közlekedve ismerkedhetnek meg a környezet értékeivel), 6. erdei kiszolgálóhelyek, pihenıhelyek, 7. szánkódomb, a szánkódomb tetején kilátó, mőanyag snowboard pálya és hófánk pálya építése, 8. hılégballon leszállóhely, 9. vízi-csúszda, 10. rendezvénytér, 11. vidámpark, 12. kolbászfalu. 5

9 2.3. A Kalandpark tömegközlekedési ellátottsága Az autóbusz-hálózattal való lefedettség és menetrendek A Kalandpark megépülése után várhatóan a tömegközlekedésben is számottevı igényként jelenik meg a Kalandpark megközelíthetısége menetrend szerinti helyi (és helyközi) autóbuszjáratokkal. Jelenleg a Kalandpark autóbusz hálózati lefedettsége több viszonylattal is megoldott. A Körös Volán Zrt. járatai a Gyulai úton, illetve a Bajza utcán megfelelı sőrőséggel közlekednek, egyes járatok (17G, 17V) a Körte sor érintésével kötik össze a városközpontot a Lencsési lakóteleppel. A Kalandpark elérhetıségében szerepet játszó megállóhelyek: 1. Iskolacentrum, 2. Sportcsarnok, 3. ÁNTSZ, 4. Körte sor, 5. Fıiskola (Szent István Egyetem Gazdasági Kar), 6. Eü. Gyermekotthon, 7. Degré utca, 8. Erdélyi sor, 9. Ifjúsági tábor fb., 10. Lencsési ford. A Kalandpark tömegközlekedési hálózati lefedettségét szemléltetı helyi járati vonalhálózati térképet a Melléklet 5.1 fejezet szemlélteti, a április 1. óta érvényes menetrendet és a megállóhelyeket a Melléklet 5.3 fejezet tartalmazza A Kalandpark tömegközlekedésének fejlesztési lehetıségei A viszonylatok közül érdemes néhány járat útvonalát megfelelıen megalapozott vizsgálatokkal úgy módosítani, hogy legyen megállóhelyük a Kalandpark tervezett Gyulai úti fıbejáratánál is, továbbá a 2. ütem befejezését követıen, az 1. ütem üzemeltetési tapasztalatai és 6

10 a várható látogatószám alapján szóba jöhet egy új viszonylat létrehozása Kalandpark végállomással. Ehhez további, részletes vizsgálatok és folyamatos egyeztetések szükségesek a Körös Volán Zrt. szakembereivel A Kalandpark forgalmi vizsgálata A Kalandparknak tervezett közúti kapcsolata a területét is határoló 445. számú állami közúttal (Gyulai út) és a Körte sorral lesz. Az elkerülı út megépülésével a Gyulai út forgalmi viszonyai jelentısen megváltoztak. Ennek egyik legfontosabb jellemzıje, hogy jelentıs mértékben csökkent a tranzit nehézgépjármővek aránya, továbbá a román határ felıl érkezı tranzit személyforgalom is nagyobb arányban használja az elkerülı utat. A Körte sor a Lencsési lakótelepet köti össze a város keleti, észak-keleti városrészeivel. A Kalandparkot határoló utak forgalomnagyságait a következı csomópontokban vizsgáltuk: 1. Gyula út Bajza utca, 2. Gyulai út Körte sor, 3. Gyulai út 44.sz. elkerülı út (Lukoil benzinkút) Parkolás Jelenleg a Kalandpark tervezett területéhez közel (a Gyulai úti tervezett fıbejárat, és egy lehetséges Körte sori bejárat kb. 500 méteres körzetében) összesen férıhely kapacitású, nagyrészt szilárd burkolatú parkolók találhatók. A Kalandpark környezetének meglévı magánterület esetében egyeztetések után bevonható parkolóit az 2. táblázat és 2. ábra mutatja be. A férıhelyek számának megállapítása helyszíni bejárás és a parkolási szokások megfigyelését követıen valósult meg. A néhol szükség szerint széles tartományban megadott férıhely számok ennek megfelelıen kerültek megállapításra. A vizsgálatba bevont parkolók jelentıs része közterület, kisebb részük azonban magánterület (Sportcsarnok, Cirkusz tér, Oktatási Központ és a Szent István Egyetem Gazdasági Kar területe). Ezek igénybevétele az OTÉK 42 (11) 4 alapján a parkolási rendeletben rögzített feltételekhez 4 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK) 7

11 köthetı. Kis ráfordítással, megfelelı szervezéssel és forgalomtechnikai eszközökkel ezek a parkolók is könnyő, egyszerő megközelíthetıséget biztosíthatnak a Kalandpark látogatóinak. Az OTÉK 42 (11) kimondja, hogy Ha a település adottságai lehetıvé vagy szükségessé teszik, a települési önkormányzat a település egész vagy rész területén a helyi parkolási rendeletben 5 szabályozva a (2) bekezdés szerinti gépjármő-várakozóhelyek (parkolók) kialakítását a legfeljebb 500 m- en belül parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetıleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelıjének hozzájárulásával megengedheti. A kalkulált parkolási mérleg alapján a Kalandpark kiszolgálásához 1000 férıhelyes parkoló szükséges. Az elméleti megalapozottságú, országos statisztikákon alapuló számított parkoló férıhely számra a valóságban nagy valószínőséggel nem lesz szükség, azok megépítése jelentıs költség, a kihasználatlan parkolók üzemeltetése pedig jelentıs költség (burkolatjavítás, felfestések, hóeltakarítás, stb.). A Kalandpark vonzáskörzetében várhatóan felmerülı parkolási igényeket alapozza meg az 1. táblázat. A táblázatban szereplı adatok statisztikákon alapulnak és a helyi viszonyokhoz, sajátosságokhoz alkalmazkodnak. sorszám parkolási igény megnevezése várható idıtartam (nap)** várható vendégszám (fı/nap)** parkolóigény (férıhely db/nap)*** 1 Kolbászfesztivál Sörfesztivál Kulturális programok* Hétvégi programok Állandó programok (hétköznap) összesen 365 *fesztiválok, koncertek, gasztronómiai programok, kulturális rendezvények ** a várható idıtartam és vendégszám az elmúlt évek statisztikái és a helyi sajátosságok alapján becsült adatok *** a várható vendégszámból az OTÉK alapján számítható (4 vendég/szgk.) 1. táblázat: A Kalandpark statisztikákon és helyi sajátosságokon alapuló becsült parkolóigénye 5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (Egységes szerkezetben a 44/2007. XII.17.), 28/2008. (V.26.), 48/2008. (XI.24.), 26/2009. (VI.29.) önk. rendelettel 8

12 A tapasztalatok alapján a Sportcsarnok területén (ill. késıbb részben a Kalandpark területén) megrendezendı nagyobb rendezvények idején (pl. Kolbászfesztivál, Sörfesztivál) a meglévı és a parkolási mérleg alapján kalkulált parkolóhelyek (összesen kb ) együttesen sem képesek teljes mértékben kielégíteni a csupán néhány napon keresztül felmerülı parkolási igényeket, s ez szakmailag nem is lehet elvárható cél. A csúcsidıszakok parkolási igényeinek kielégítése ugyanis (az 1000 helyett) kb új parkolóhely megépítésével lenne lehetséges. 6 Egy ilyen nagyságrendő parkolóhely megépítése és üzemeltetése az alábbi problémákat veti fel: 1. területigény (> m 2 (közel 3 futballpálya területe), 2. megépítés költsége, 3. üzemeltetés és fenntartás költsége, 4. parkolás gazdálkodás (ingyenes/fizetıs, idıszakok, differenciáltság), 5. illegális parkolás (nehézgépjármővek, autóbuszok, illegális gyorsulási versenyek, stb.). Konklúzióként levonható, hogy egy 1000 férıhelyes parkoló a csúcsidıszak (nagyobb rendezvények) igényeit nem képes kielégíteni, míg a Kalandpark hétköznapi (és hétvégi) parkolási igényeinek kiszolgálására egy kisebb kapacitású parkoló is alkalmas. Részletes megvalósítási javaslat a fejezetben található. Az említett, nagyobb volumenő rendezvények forgalmi vizsgálatának elkészítése a város élhetısége, a zavartalan és biztonságos forgalom lebonyolódás és a környezeti értékek védelme érdekében javasolt. 6 Összehasonlításként a Szarvasi úti TESCO parkolóhelyeinek száma kb db. 9

13 Sorszám Parkoló megnevezése Minimum férıhely (db) Maximum férıhely (db) 1 Sportcsarnok Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók Tulajdoni viszonyok Burkolat Forgalomtechnika Megjegyzés túlnyomórészt aszfalt, kisebb magánterület felfestések hiányoznak, ingyenes parkolás, a földes részek (önkormányzat) parkoló bejáratánál megállást tiltó táblák (vívócsarnoknál) magánterület aszfalt és térkı megfelelıen szabályozott a parkolási lehetıségek nagymértékben függnek a Sportcsarnok állandó és idıszakos rendezvényeitıl (rendezvény sátor, kiállítók, önkormányzati faházak, stb.), a Sportcsarnok körüli füves terület szükség esetén bevonható (forgalomtechnikai intézkedések, kaszálás, stb.) az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható közterület aszfalt ingyenes, megfelelıen szabályozott - 4 Cirkusz tér magánterület vegyes, a Bajza utca felıli szektor aszfalt, a cirkusz kör füves, körben kavicsos út, a Gyulai úti szektorok térkövezve 5 ÁNTSZ elıtti parkoló közterület aszfalt, rossz minıségő hétköznapokon ingyenes, a Bajza utcai szektorban felfestett parkolóhelyek ingyenes, "buszforduló" jellege miatt rossz kihasználtságú, felfestések hiányoznak 6 Trófea Hotel elıtti parkoló közterület aszfalt ingyenes, a felfestések hiányoznak 7 volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) magánterület térkı megfeleıen szabályozott, jelentıs része elkerített 8 volt Interfruct Áruház magánterület aszfalt megfelelıen szabályozott, körbekerített 9 Körte sor közterület földes parkoló, az út aszfaltozott nem szabályozott, a Körte sor 2x1 sáv 10 Kisfényesi út 0 0 közterület aszfalt, földes útpadka egysávos (szők) út 11 Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) 5 10 közterület földes nincs kijelölt parkolóhely 12 Gyöngy presszó 8 10 magánterület aszfalt kijelölt parkolóhelyek Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) magánterület (önkormányzat) vegyes, fıleg aszfalt részben kijelölt parkolóhelyek közterület aszfalt 2x1 sáv, megfelelı szélesség 15 Praktiker Áruház magánterület aszfalt kijelölt parkolóhelyek 16 Lukoil benzinkút magánterület aszfalt és térkı Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos), kb m Lukoil és kertészet közötti aszfaltozott szakasz Gyulai út és 44.sz. elkerülı út közti összekötı út (Skoda szalonnal szemben, Stihl szaküzlet mellett) közterület aszfalt részben kijelölt parkolóhelyek + kamionparkoló (elkerítve) nincsenek felfestések, az útszakasz gyér forgalmú és megfelelıen széles közterület aszfalt nincsenek felfestések közterület földút nincs szabályozva 20 Trófea utca közterület vegyes (aszfalt, földút) nincs szabályozva, keskeny középsı szakasz alkalmatlan 21 Gyulai út 0 0 közterület aszfalt 2x1 sáv, megállást tiltó táblák 22 Gabonamúzeum magánterület földes nincs szabályozva összesen a Bajza utcai szektort gyakran veszik igénybe nehézgépjármővek (kamionok); a megváltozott tulajdoni viszonyok miatt OTÉK 42 (11) érvényes, a fejlesztési tervek alapján csak rövid távon lehet számolni vele a parkoló áttervezésével parkolóhely alakítható ki a Trófea Hotel önkormányzati tulajdonjoga miatt könnyen bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; ezt nehezíti, hogy az Interfruct áruház nem mőködik, nincs kiszolgáló személyzet a földes parkoló a fejlesztések során módosulhat (áttervezés, aszfaltozás, stb.); a Körte sor rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználása közlekedésbiztonsági szempontból még az útpadkán sem javasolt (zavartalan forgalomáramlás, megközelíthetıség) mentık, tőzoltók rendezvények idején ideiglenes parkolóhelyek kialakítására jelen állapotában alkalmatlan, várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt ezen parkoló igénybevételén túl a Berzsenyi utca Körte sor és Málnás utca közti szakasza jelen állapotában rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználására nem alkalmas, várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt az útszakasz kezelıjével való egyeztetés után bevonható, biztonsítni kell a zavartalan, biztonságos forgalomáramlást; ellentétes döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt megfelelı forgalomtechnikai szabályozással, kaszálással, a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett bevonható, ehhez az út kezelıjének hozzájárulása is szükséges, a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt kb. 150m szakaszon, a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett, az útpadka kaszálásával, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt a Gyulai út felıli szakasz megfelelı forgalomtechnikai eszközökkel, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználása közlekedésbiztonsági szempontból még az útpadkán sem javasolt, jelenleg is tilos az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható 2. táblázat: A Kalandpark területének 500m-es körzetében található parkolóhelyek összefoglaló táblázata 10

14 Kalandpark ábra: A Kalandpark 500m-es körzetében található parkolók elhelyezkedése (forrás: Google Maps) A javasolt megvalósítási változat A Kalandpark állandó és idıszakos funkcióinak (és ezek parkolási igényeinek) figyelembevételével (lásd 2.2 fejezet) az optimális cél a Kalandpark területén új parkoló férıhely kialakítása. Ez a férıhelyszám a kisebb vonzáskörő, fıleg helyi érdekeltségő rendezvényeken várhatóan teljes mértékben ki tudja szolgálni a felmerülı parkolási igényeket. Bár sem ez, sem a kalkulált parkolási mérleg alapján tervezett 1000 új férıhely sem képes kielégíteni a csúcsidıszak igényeit ( férıhely), de a kiépítésre javasolt férıhelyes parkoló és az 500 méteres körzetben található (maximum 7 perc rágyaloglás), szükség 11

15 esetén (és egyeztetések után) bevonható parkolóhely együttesen eleget tesz a parkolási igényeknek. A meglévı és megépítendı parkolóhelyek férıhelyszámait a 3. táblázat tartalmazza. Mivel a beruházás megvalósulásával várhatóan 30 új munkahely létesül Békéscsabán, valamint biztosítani kell a legkönnyebb megközelíthetıséget a kerekesszékkel közlekedıknek illetve a kisgyermekes családoknak (speciális jelölést, felfestést igényel), ezért a megépítendı férıhelyes parkolón belül férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítását tartjuk célszerőnek a Kalandpark fıbejáratához legközelebb esı parkoló részen. Ez a férıhelyszám alkalmas a napi szintő, valamint az átlagos hétvégi parkolási igények kielégítésére. Feltételezhetı, hogy a fejezetben tárgyalt tömegközlekedés hálózati és szolgáltatási színvonal fejlesztésének köszönhetıen a tömegközlekedés kedvezı alternatíva lesz a Kalandpark eléréséhez, így elsısorban a helyi lakosok várhatóan nagyobb arányban fogják igénybe venni a rendezvények idején. Ez a jelenség ugyancsak elmondható a kerékpáros infrastruktúra (hálózat és kerékpár tároló) jövıbeli fejlesztéseinek következményeképpen. Összességében tehát a fejlesztések és megfelelı kommunikáció hatására várható a motorizált egyéni közlekedés arányának kismértékő csökkenése, a modal split arányainak változása a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés javára. Amennyiben azonban mindezekkel együtt a meglévı és javasolt parkoló férıhelyszám sem lenne elég, illetve igényként megfogalmazódik, többek között a szabálytalan parkolások elkerülése érdekében célszerő lehet egy olyan ráhordó jellegő autóbuszos szolgáltatás (Körös Volán vagy vállalkozó által üzemeltetett, szóló buszos vagy kisbuszos) bevezetése, mely a város más, nagyobb parkolóiból (TESCO, OBI, Autóbusz Pályaudvar, Szabadság tér, Szent István tér) speciális, a rendezvény programjához igazított menetrenddel szállítja a vendégeket a Kalandparkba. Ennek megvalósításához átgondolt forgalomszervezés és hatékony kommunikáció, valamint az illegális parkolást elkerülendı megfelelı ellenırzés szükséges. Természetesen a Kalandpark ez a ráhordó szolgáltatás az 500 méteres körzeten belüli parkolókra is alkalmazható. 12

16 Sorszám Megnevezés Parkoló férőhelyek száma (férőhely db) 1 OTÉK alapján kalkulált parkolószám m-es körzetben található parkolószám Közlekedési vizsgálattal alátámasztott indokolt megépítendő parkolószám A motorizációs fok növekedésének figyelembevételével indokolt megépítendő parkolószám táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata A javasolt parkolási fejlesztéseket a 4. táblázat tartalmazza. sorszám fejlesztés megnevezése ütemezés megjegyzés összesen férıhelyes parkoló kiépítése ezen belül férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítása a területet érintı helyi autóbuszjáratok útvonalán megállóhely létesítése a Kalandparknál a területet érintı helyközi autóbuszjáratok útvonalának kisebb módosítása, új megálló létrehozása a Kalandparknál a nagyobb rendezvények ideje alatt idıszakos autóbuszok biztosítása nagyobb parkolók (pl. Tesco, Praktiker) és a Kalandpark között 1. és 2. fejlesztési ütemben 1. fejlesztési ütemben 1. és 2. fejlesztési ütemben funkciók alapján arányosan ütemezve napi szintő és átlagos hétvégi igények kielégítése, kisgyermekesek, kerekesszékkel közlekedık, dolgozók Körös Volán Zrt-vel egyeztetve, további részletes vizsgálatot igényel 2. fejlesztési Körös Volán Zrt-vel egyeztetve, további ütemben és részletes vizsgálatot igényel hosszútávon 1. és 2. fejlesztési ütemben Körös Volán Zrt-vel egyeztetve; pl. kereslet orientált kisbuszos szolgáltatás; magánfuvarozók bevonása; további részletes vizsgálatot igényel 4. táblázat: A Kalandpark fejlesztési projekt javasolt közlekedésfejlesztési intézkedéseinek összefoglaló táblázata 13

17 3. Összefoglalás Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terv részeként a Kalandpark és az Agóra fejlesztési projektre (IVS akcióterületek) közlekedési vizsgálat készül. Az indokolt mobilitási igények hatékony kiszolgálása érdekében a vizsgálat kitér a fejlesztési területek településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságokra, a tömegközlekedési ellátottságra, és a terület forgalmi terheltségére. Célja a projektekhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési alternatívák bemutatása, különös tekintettel a parkolási igények kielégítésére, a kiépítendı parkolóhelyek számának ellenırzésére és felülvizsgálatára, a releváns jogszabályok 7 figyelembe vételével. A Kalandpark projekt a város természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében a városlakók, valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza, emellett a turizmus fellendülésén keresztül a város és a helyi vállalkozók bevonásával, szoros együttmőködésével a helyi gazdaság fellendítésében is jelentıs szerepet játszik. A Kalandpark megépülése után várhatóan a tömegközlekedésben is számottevı igényként jelenik meg a Kalandpark megközelíthetısége menetrend szerinti helyi (és helyközi) autóbuszjáratokkal. Jelenleg a Kalandpark autóbusz hálózati lefedettsége több viszonylattal is megoldott, de 1-2 év üzemeltetési tapasztalat és megfelelıen megalapozott vizsgálatok alapján több járat útvonalát célszerő lehet úgy módosítani, hogy legyen megállóhelyük a Kalandparknál is. Hosszú távú célként felmerülhet egy új viszonylat létrehozása Kalandpark végállomással. A Kalandparknak tervezett közúti kapcsolata a területét is határoló 445. számú állami közúttal (Gyulai út) és a Körte sorral lesz. Jelenleg a Kalandpark tervezett területéhez közel (a Gyulai úti tervezett fıbejárat, és egy lehetséges Körte sori bejárat kb. 500 méteres körzetében) összesen férıhely kapacitású, nagyrészt szilárd burkolatú parkolók találhatók. A kalkulált parkolási mérleg alapján a Kalandpark kiszolgálásához 1000 férıhelyes parkoló szükséges, ami számos problémát (üzemeltetési, parkolásgazdálkodási) vet fel, másrészt csúcsidıszakban (nagyobb rendezvények, évente néhány nap) így sem képes kielégíteni a parkolási igényeket, ezzel szemben a Kalandpark hétköznapi (és hétvégi) parkolási igényeinek kiszolgálására egy kisebb kapacitású parkoló is alkalmas. A Kalandpark állandó és idıszakos funkcióinak (és 7 A hivatkozott jogszabályokat az irodalomjegyzék tartalmazza. 14

18 ezek parkolási igényeinek) figyelembevételével az optimális cél a Kalandpark területén egy férıhelyes parkoló, valamint ennek részeként egy férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítása a napi szintő átlagos forgalom kielégítésére. Sorszám Megnevezés Parkoló férőhelyek száma (férőhely db) 1 OTÉK alapján kalkulált parkolószám m-es körzetben található parkolószám Közlekedési vizsgálattal alátámasztott indokolt megépítendő parkolószám A motorizációs fok növekedésének figyelembevételével indokolt megépítendő parkolószám táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata Megfontolandó a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókkal összekapcsolva egy ráhordó jellegő autóbuszos (kisbuszos, vállalkozó által üzemeltetett) szolgáltatás, mely a nagyobb rendezvények ideje alatt a város más pontjain található nagyobb parkolók és a Kalandpark között közlekedik speciális menetrenddel. 15

19 4. Irodalomjegyzék Felhasznált irodalmak [ 1 ] 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK) [ 2 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5/2006 (I.26.) sz. önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 19/2008 (III. 27), 27/2009. (VI.29.) kgy. sz. módosítással; Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata; 67 oldal [ 3 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjérıl (Egységes szerkezetben az 55/2006. (XII.18.), 43/2007. (XII.17.), 53/2008. (XII.22.) önk. rendelettel) [ 4 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (Egységes szerkezetben a 44/2007. XII.17.), 28/2008. (V.26.), 48/2008. (XI.24.), 26/2009. (VI.29.) önk. rendelettel [ 5 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 108/2004 (II.26.), 41/2006 (I.26) és 202/2008 (III.27) sz. határozataival módosított 507/2000. sz. határozata egységes szerkezetben a módosításokkal, A Településszerkezeti Terv Leírása; 14 oldal [ 6 ] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztálya (2003): ÚT :2003, a Településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei, tartalmi követelmények; 34 oldal [ 7 ] Magyar Pályázatkészítı Iroda Zrt. (2009): Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia; 263 oldal [ 8 ] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (2005): Békéscsaba Megyei Jogú Város Városfejlesztési Koncepciója, III. Kötet, Városfejlesztési Stratégia; 59 oldal [ 9 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2008): Mőszaki Leírás a Kalandpark megnevezéső projekt kiviteli tervdokumentációihoz; 11 oldal [ 10 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009): Kalandpark prezentáció; ppt, 26 dia [ 11 ] Fajzi Építész Stúdió Kft. (2009): Agóra Multifunkcionális Közösségi Központ Építési Engedélyterv [ 12 ] C. Jotin Khisty (1990): Tranportation Engineering; 673 oldal [ 13 ] Fi István (2000): Forgalmi tervezés, technika, menedzsment; egyetemi tankönyv, 673 oldal 16

20 Internetes hivatkozások jegyzéke 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város portálja: 2. Körös Volán Zrt. honlapja: 3. Google térkép: maps.google.com 17

21 5. Melléklet 18

22 5.1. A fejlesztési területek elhelyezkedése Békéscsabán Forrás: Google Maps Agóra Kalandpark 19

23 5.2. A Körös Volán helyijárati vonalhálózati térképe Forrás: Körös Volán Zrt. Agóra Kalandpark 20

24 5.3. Releváns autóbusz menetrendek forrás: Körös Volán Zrt. (a közlekedési vizsgálat idején, április 1-tıl érvényes menetrend) A kékkel jelölt megállók a Kalandpark vonzáskörzetében találhatók. 21

25 22

26 23

27 5.4. Fényképmelléklet a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókról 1. Kalandpark fényképmelléklet: Sportcsarnok Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók Kalandpark fényképmelléklet: Cirkusz tér Kalandpark fényképmelléklet: ÁNTSZ elıtti parkoló Kalandpark fényképmelléklet: Trófea Hotel elıtti parkoló Kalandpark fényképmelléklet: volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) Kalandpark fényképmelléklet: volt Interfruct Áruház Kalandpark fényképmelléklet: Körte sor Kalandpark fényképmelléklet: Kisfényesi út Kalandpark fényképmelléklet: Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) Kalandpark fényképmelléklet: Gyöngy Presszó Kalandpark fényképmelléklet: Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) Kalandpark fényképmelléklet: Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) Kalandpark fényképmelléklet: Praktiker Áruház Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil benzinkút Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos) Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil és kertészet közötti aszfaltozott szakasz Kalandpark fényképmelléklet: Gyulai út és 44.sz. elkerülı út közti összekötı út (Skoda szalonnal szemben, Stihl szaküzlet mellett) Kalandpark fényképmelléklet: Trófea utca Kalandpark fényképmelléklet: Gyulai út Kalandpark fényképmelléklet: Gabonamúzeum

28 1. Kalandpark fényképmelléklet: Sportcsarnok 25

29 2. Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara 26

30 3. Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók 27

31 4. Kalandpark fényképmelléklet: Cirkusz tér 5. Kalandpark fényképmelléklet: ÁNTSZ elıtti parkoló 28

32 6. Kalandpark fényképmelléklet: Trófea Hotel elıtti parkoló 7. Kalandpark fényképmelléklet: volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) 29

33 8. Kalandpark fényképmelléklet: volt Interfruct Áruház 30

34 9. Kalandpark fényképmelléklet: Körte sor 31

35 10. Kalandpark fényképmelléklet: Kisfényesi út 32

36 11. Kalandpark fényképmelléklet: Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) 12. Kalandpark fényképmelléklet: Gyöngy Presszó 33

37 13. Kalandpark fényképmelléklet: Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) 14. Kalandpark fényképmelléklet: Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) 34

38 15. Kalandpark fényképmelléklet: Praktiker Áruház 35

39 16. Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil benzinkút 17. Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos) 36

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése napirendi pont Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése Javaslat a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályairól szóló 66/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-413 /2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-i ülésére Tárgy: Közterület-használati

Részletesebben

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY ELFOGADOTT 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

2010. december 23. napján tartandó

2010. december 23. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12 / Sorszám: 5 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete december

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELİZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

Smart transport smart city

Smart transport smart city Smart transport smart city dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 2015. december 9. Tanszéki értekezlet Előzmények 2 Előzmények A közlekedések

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata A parkolási koncepció elfogadásáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı- testülete a parkolási koncepció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

1. Parkolóhelyek létesítése

1. Parkolóhelyek létesítése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról * Szekszárd

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Kecskeméti kerékpáros koncepció

Kecskeméti kerékpáros koncepció Kecskeméti területi szervezet Kecskeméti kerékpáros koncepció Jobbágy Zsigmond 2010. december 17. KIK VAGYUNK? A Magyar Kerékpárosklub 2002-ben alakult civil szervezet Ezer fı feletti taglétszám Országos

Részletesebben

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előadás felépítése Hogyan éltünk az eddigi lehetőségekkel (2006-2013) 2014-2020:

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata VOLT IFJÚSÁGI TÁBOR INGATLAN Békéscsaba, 2010. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Lencsési út 138. 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv 4.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes EDEN - Kiváló Európai Desztinációk Akadálymentes Turizmus Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes Érzékenyítı konferencia Kaposvár, 2013. augusztus 14. Az együttmőködésben részt vevık földrajzi elhelyezkedése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Parkolóhely megváltás Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Dr. Csarnai Judit osztályvezetı Hatósági Osztály Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. február 20. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében DDOP-5.1.2/A-2009-0001 Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében Megítélt támogatás: 66.606.765,-Ft Projekt neve: Hosszú távú helyi,

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Bizottságok! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság együttes ülésére Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon Tisztelt Bizottságok! A 2012. március 1-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről DAKK Zrt. (jogelődjének) beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről Szeged, 2015. június 2. Tartalomjegyzék 1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Egy városi MESH RLAN pilothálózat tapasztalatai a Digitális Gyır projekt tükrében

Egy városi MESH RLAN pilothálózat tapasztalatai a Digitális Gyır projekt tükrében Egy városi MESH RLAN pilothálózat tapasztalatai a Digitális Gyır projekt tükrében Fehér András 1 Tartalom Projektkörnyezet A hálózat Hálózat felügyelet Alkalmazások 2 Projektkörnyezet Digitális Gyır 2003

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: AZ ELİTERJESZTİ NEVE: A Képviselı-testület 2012. január 17-i ülése Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására

Részletesebben

Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben

Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben XV. Városi Közlekedés Aktuális Kérdései KTE konferencia Balatonfenyves 2015.09. 10. Előadó: Nagy Attila vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Borturisztikai szolgáltat

Borturisztikai szolgáltat Borturisztikai szolgáltat ltatások minısítési si rendszere Mi a borút? Összetett turisztikai termék: Sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik Szervezett egységben (hálózatban) mőködik Piacra jutását közösségi

Részletesebben

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Radisson SAS Béke Hotel Dr. Orosz Csaba Dr. Orosz Csaba ügyvezetı igazgató okleveles építımérnök TeRRaCe Kft Nemzetközi kitekintés Több jelentıs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

Tervezett hálózati és menetrendi változások

Tervezett hálózati és menetrendi változások Tervezett hálózati és menetrendi változások Bevezetés Pécs tömegközlekedése az elmúlt időszakban számos átalakításon ment keresztül. A fonódó hálózatként elnevezett új tömegközlekedési rendszer mintegy

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl.

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. Vecsés Vecsés, 2011. május 1 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás A

Részletesebben

Hívom a buszt. Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben. Előadó: Nagy Attila

Hívom a buszt. Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben. Előadó: Nagy Attila Hívom a buszt Igényvezérelt közösségi buszközlekedés bevezetése Debrecenben. Előadó: Nagy Attila 2014.09.30. vezérigazgató 1 Bevezetés Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2009-0001 azonosítószámú, Debreceni közösségi közlekedés

Részletesebben

REGIOPLAN FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A 3/2013 (III.14.) ÖR. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A 3/2013 (III.14.) ÖR. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TLEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben