A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata"

Átírás

1 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki Kar A békéscsabai Kalandpark projekt közlekedési kapcsolatainak vizsgálata [Assessing transport connections of the Theme Park development in Békéscsaba] Készítette: Konzulens: Külsı konzulens: Szántó Ágnes, építımérnök hallgató Varga Róbert, okl. közlekedésmérnök egyetemi tanársegéd, BME Közlekedésgazdasági Tanszék Lukácsi László, okl. építészmérnök, fıépítész Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Kalandpark fejlesztési projekt vizsgálata A Kalandpark településszerkezeten belüli elhelyezkedése A Kalandpark használati sajátosságai A Kalandpark tömegközlekedési ellátottsága Az autóbusz-hálózattal való lefedettség és menetrendek A Kalandpark tömegközlekedésének fejlesztési lehetıségei A Kalandpark forgalmi vizsgálata Parkolás A javasolt megvalósítási változat Összefoglalás Irodalomjegyzék Melléklet A fejlesztési területek elhelyezkedése Békéscsabán A Körös Volán helyijárati vonalhálózati térképe Releváns autóbusz menetrendek Fényképmelléklet a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókról I

3 Ábrajegyzék 1. ábra: A Kalandpark elhelyezkedése Békéscsabán (forrás: Google Maps) ábra: A Kalandpark 500m-es körzetében található parkolók elhelyezkedése (forrás: Google Maps) Táblázatjegyzék 1. táblázat: A Kalandpark statisztikákon és helyi sajátosságokon alapuló becsült parkolóigénye táblázat: A Kalandpark területének 500m-es körzetében található parkolóhelyek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark fejlesztési projekt javasolt közlekedésfejlesztési intézkedéseinek összefoglaló táblázata táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata II

4 1. Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata több akcióterületen jelentıs fejlesztéseket hajt végre az ágazati és regionális operatív programok keretében, az Európai Unió támogatásával. A Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 egyik jelentıs eleme a Kalandpark akcióterület, mely, kulturális, rekreációs, sportolási lehetıséget és gasztronómiai élményt nyújt majd minden korosztály számára. A park 43 hektáron zöldmezıs beruházásként valósul meg több ütemben a város határán, a Gyulai út mentén. A vizsgált projekthez kapcsolódóan kiemelkedı szempont az egyszerő, biztonságos és környezetbarát megközelíthetıség és a felmerülı parkolási igények kielégítése. Az indokolt mobilitási igények hatékony kiszolgálása érdekében a közlekedési vizsgálat kitér a fejlesztési területek településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságokra, a tömegközlekedési ellátottságra, és a terület forgalmi terheltségére. A dolgozat a jelenlegi parkolási helyzet és szokások felmérése alapján határozza meg a várható parkolási igényeket. A Kalandpark közlekedési kapcsolatainak vizsgálata során figyelembe veszi a közutak növekvı forgalmának hatását, az alternatív parkolási lehetıségeket, a projekt fejlesztési ütemtervéhez kapcsolódó parkolóhelyek fejlesztési ütemtervét. A dolgozat vizsgálat célja a Kalandpark projekthez kapcsolódó közlekedésfejlesztési alternatívák bemutatása, különös tekintettel a parkolási igények kielégítésére, a kiépítendı parkolóhelyek számának ellenırzésére és felülvizsgálatára a releváns jogszabályok 2 figyelembe vételével. 1 Magyar Pályázatkészítı Iroda Zrt. (2009): Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia; 263 oldal 2 A hivatkozott jogszabályokat az irodalomjegyzék tartalmazza. 1

5 2. A Kalandpark fejlesztési projekt vizsgálata A békéscsabai Kalandpark a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes Turisztikai Termék és Attrakció Fejlesztés támogatására meghirdetett pályázati forrásból megvalósuló projekt. A Békéscsaba Kalandpark helyszíne a városhoz közel esı parkerdı területe, mely 43 hektárnyi területen helyezkedik el. A projekt a város természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében a városlakók, valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza A Kalandpark településszerkezeten belüli elhelyezkedése A Kalandpark fejlesztési területe Békéscsaba dél-keleti részén, a városi Parkerdı területén fekszik. Északról a 445. számú állami közút (Gyulai út), Keletrıl a Körte sor, Dél-Nyugatról (részben) a Berzsenyi utca határolja. A Kalandpark városon belüli elhelyezkedését az 1. ábra mutatja. A park közelében elhelyezkedı településrészek az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az abban rögzített sorrend alapján a következık: 4. övezet: Belvárostól észak-keletre esı városrész (Oncsa-, Béke-kertek); 5. övezet: Belvárostól keletre esı kisvárosias övezet (a fejlesztés ebben a városrészben valósul meg); 6. övezet: Lencsési vegyes övezet (lakótelep); 7. övezet: Belvárostól délre esı kisvárosias övezet. 2

6 Kalandpark 1. ábra: A Kalandpark elhelyezkedése Békéscsabán (forrás: Google Maps) 2.2. A Kalandpark használati sajátosságai A Kalandpark projekt számos, a város lakóinak minıségi kikapcsolódását, felfrissülését, sportolási, gasztronómiai és kulturális igényeik kielégítését szolgáló fejlesztést tartalmaz. Fentieken túl a turizmus fellendülésén keresztül a város és a helyi vállalkozók bevonásával, szoros együttmőködésével a helyi gazdaság fellendítésében is jelentıs szerepet játszik. 3

7 A beruházás megvalósításával várhatóan 30 új munkahely létesül Békéscsabán, de közvetve jelentıs hatást gyakorol a kapcsolódó vállalkozások munkaigényére is (személyfuvarozás, szálláshelyek, vendéglátás, kolbászkészítés, rendezvényszervezés, kerékpárkölcsönzés, stb.). A Kalandpark projekt fıbb célkitőzései az alábbiakban foglalhatók össze 3 : 1. A tervezés célja a Békéscsaba Parkerdı erdıterületének környezetrendezési eszközökkel elérhetı revitalizációja. 2. Békéscsabán a turizmus fellendülésének markáns szerepe lehet a helyi gazdaság fejlıdésének elısegítésében. 3. A város egész éven átívelı programokat, fesztiválokat, kiállításokat szervez, amelyek egyre több vendéget vonzanak Békéscsabára. 4. Szükség van egy olyan turisztikai helyszín létrehozására, amely nívós helyszínt biztosíthat a már sikeres és látogatott eseményeknek és további attrakcióknak. 5. A projekt általános célkitőzése egy olyan alternatív turisztikai termék létrehozása, amely kiegészíti a megye / régió turisztikai kínálatát. 6. Önmagában is versenyképes, akár elsıdleges turisztikai célpontként. 7. Meghosszabbítja az idelátogató turisták itt tartózkodásának idejét. 8. Kihasználva a határmentiséget, vendégek sokaságát csábítja ide a szolgáltatások, attrakciók híján lévı külföldi nagyvárosokból és környezetükbıl. A projekt tartalma (állandó és idıszakos funkciók): m 2 -es erdei tó létrehozása, 2. megvilágított, akadálymentesített erdei sétaútvonal kialakítása, 3 Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009): Kalandpark prezentáció; ppt, 26 dia 4

8 3. megvilágított gyalogtúra (futó) útvonal megépítése, 4. a gyalogtúra útvonal mentén háziállat-simogatóhely, 5. kanopi-pálya (a látogatók négy-öt méteres magasságban, kötélpályán közlekedve ismerkedhetnek meg a környezet értékeivel), 6. erdei kiszolgálóhelyek, pihenıhelyek, 7. szánkódomb, a szánkódomb tetején kilátó, mőanyag snowboard pálya és hófánk pálya építése, 8. hılégballon leszállóhely, 9. vízi-csúszda, 10. rendezvénytér, 11. vidámpark, 12. kolbászfalu. 5

9 2.3. A Kalandpark tömegközlekedési ellátottsága Az autóbusz-hálózattal való lefedettség és menetrendek A Kalandpark megépülése után várhatóan a tömegközlekedésben is számottevı igényként jelenik meg a Kalandpark megközelíthetısége menetrend szerinti helyi (és helyközi) autóbuszjáratokkal. Jelenleg a Kalandpark autóbusz hálózati lefedettsége több viszonylattal is megoldott. A Körös Volán Zrt. járatai a Gyulai úton, illetve a Bajza utcán megfelelı sőrőséggel közlekednek, egyes járatok (17G, 17V) a Körte sor érintésével kötik össze a városközpontot a Lencsési lakóteleppel. A Kalandpark elérhetıségében szerepet játszó megállóhelyek: 1. Iskolacentrum, 2. Sportcsarnok, 3. ÁNTSZ, 4. Körte sor, 5. Fıiskola (Szent István Egyetem Gazdasági Kar), 6. Eü. Gyermekotthon, 7. Degré utca, 8. Erdélyi sor, 9. Ifjúsági tábor fb., 10. Lencsési ford. A Kalandpark tömegközlekedési hálózati lefedettségét szemléltetı helyi járati vonalhálózati térképet a Melléklet 5.1 fejezet szemlélteti, a április 1. óta érvényes menetrendet és a megállóhelyeket a Melléklet 5.3 fejezet tartalmazza A Kalandpark tömegközlekedésének fejlesztési lehetıségei A viszonylatok közül érdemes néhány járat útvonalát megfelelıen megalapozott vizsgálatokkal úgy módosítani, hogy legyen megállóhelyük a Kalandpark tervezett Gyulai úti fıbejáratánál is, továbbá a 2. ütem befejezését követıen, az 1. ütem üzemeltetési tapasztalatai és 6

10 a várható látogatószám alapján szóba jöhet egy új viszonylat létrehozása Kalandpark végállomással. Ehhez további, részletes vizsgálatok és folyamatos egyeztetések szükségesek a Körös Volán Zrt. szakembereivel A Kalandpark forgalmi vizsgálata A Kalandparknak tervezett közúti kapcsolata a területét is határoló 445. számú állami közúttal (Gyulai út) és a Körte sorral lesz. Az elkerülı út megépülésével a Gyulai út forgalmi viszonyai jelentısen megváltoztak. Ennek egyik legfontosabb jellemzıje, hogy jelentıs mértékben csökkent a tranzit nehézgépjármővek aránya, továbbá a román határ felıl érkezı tranzit személyforgalom is nagyobb arányban használja az elkerülı utat. A Körte sor a Lencsési lakótelepet köti össze a város keleti, észak-keleti városrészeivel. A Kalandparkot határoló utak forgalomnagyságait a következı csomópontokban vizsgáltuk: 1. Gyula út Bajza utca, 2. Gyulai út Körte sor, 3. Gyulai út 44.sz. elkerülı út (Lukoil benzinkút) Parkolás Jelenleg a Kalandpark tervezett területéhez közel (a Gyulai úti tervezett fıbejárat, és egy lehetséges Körte sori bejárat kb. 500 méteres körzetében) összesen férıhely kapacitású, nagyrészt szilárd burkolatú parkolók találhatók. A Kalandpark környezetének meglévı magánterület esetében egyeztetések után bevonható parkolóit az 2. táblázat és 2. ábra mutatja be. A férıhelyek számának megállapítása helyszíni bejárás és a parkolási szokások megfigyelését követıen valósult meg. A néhol szükség szerint széles tartományban megadott férıhely számok ennek megfelelıen kerültek megállapításra. A vizsgálatba bevont parkolók jelentıs része közterület, kisebb részük azonban magánterület (Sportcsarnok, Cirkusz tér, Oktatási Központ és a Szent István Egyetem Gazdasági Kar területe). Ezek igénybevétele az OTÉK 42 (11) 4 alapján a parkolási rendeletben rögzített feltételekhez 4 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK) 7

11 köthetı. Kis ráfordítással, megfelelı szervezéssel és forgalomtechnikai eszközökkel ezek a parkolók is könnyő, egyszerő megközelíthetıséget biztosíthatnak a Kalandpark látogatóinak. Az OTÉK 42 (11) kimondja, hogy Ha a település adottságai lehetıvé vagy szükségessé teszik, a települési önkormányzat a település egész vagy rész területén a helyi parkolási rendeletben 5 szabályozva a (2) bekezdés szerinti gépjármő-várakozóhelyek (parkolók) kialakítását a legfeljebb 500 m- en belül parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetıleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelıjének hozzájárulásával megengedheti. A kalkulált parkolási mérleg alapján a Kalandpark kiszolgálásához 1000 férıhelyes parkoló szükséges. Az elméleti megalapozottságú, országos statisztikákon alapuló számított parkoló férıhely számra a valóságban nagy valószínőséggel nem lesz szükség, azok megépítése jelentıs költség, a kihasználatlan parkolók üzemeltetése pedig jelentıs költség (burkolatjavítás, felfestések, hóeltakarítás, stb.). A Kalandpark vonzáskörzetében várhatóan felmerülı parkolási igényeket alapozza meg az 1. táblázat. A táblázatban szereplı adatok statisztikákon alapulnak és a helyi viszonyokhoz, sajátosságokhoz alkalmazkodnak. sorszám parkolási igény megnevezése várható idıtartam (nap)** várható vendégszám (fı/nap)** parkolóigény (férıhely db/nap)*** 1 Kolbászfesztivál Sörfesztivál Kulturális programok* Hétvégi programok Állandó programok (hétköznap) összesen 365 *fesztiválok, koncertek, gasztronómiai programok, kulturális rendezvények ** a várható idıtartam és vendégszám az elmúlt évek statisztikái és a helyi sajátosságok alapján becsült adatok *** a várható vendégszámból az OTÉK alapján számítható (4 vendég/szgk.) 1. táblázat: A Kalandpark statisztikákon és helyi sajátosságokon alapuló becsült parkolóigénye 5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (Egységes szerkezetben a 44/2007. XII.17.), 28/2008. (V.26.), 48/2008. (XI.24.), 26/2009. (VI.29.) önk. rendelettel 8

12 A tapasztalatok alapján a Sportcsarnok területén (ill. késıbb részben a Kalandpark területén) megrendezendı nagyobb rendezvények idején (pl. Kolbászfesztivál, Sörfesztivál) a meglévı és a parkolási mérleg alapján kalkulált parkolóhelyek (összesen kb ) együttesen sem képesek teljes mértékben kielégíteni a csupán néhány napon keresztül felmerülı parkolási igényeket, s ez szakmailag nem is lehet elvárható cél. A csúcsidıszakok parkolási igényeinek kielégítése ugyanis (az 1000 helyett) kb új parkolóhely megépítésével lenne lehetséges. 6 Egy ilyen nagyságrendő parkolóhely megépítése és üzemeltetése az alábbi problémákat veti fel: 1. területigény (> m 2 (közel 3 futballpálya területe), 2. megépítés költsége, 3. üzemeltetés és fenntartás költsége, 4. parkolás gazdálkodás (ingyenes/fizetıs, idıszakok, differenciáltság), 5. illegális parkolás (nehézgépjármővek, autóbuszok, illegális gyorsulási versenyek, stb.). Konklúzióként levonható, hogy egy 1000 férıhelyes parkoló a csúcsidıszak (nagyobb rendezvények) igényeit nem képes kielégíteni, míg a Kalandpark hétköznapi (és hétvégi) parkolási igényeinek kiszolgálására egy kisebb kapacitású parkoló is alkalmas. Részletes megvalósítási javaslat a fejezetben található. Az említett, nagyobb volumenő rendezvények forgalmi vizsgálatának elkészítése a város élhetısége, a zavartalan és biztonságos forgalom lebonyolódás és a környezeti értékek védelme érdekében javasolt. 6 Összehasonlításként a Szarvasi úti TESCO parkolóhelyeinek száma kb db. 9

13 Sorszám Parkoló megnevezése Minimum férıhely (db) Maximum férıhely (db) 1 Sportcsarnok Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók Tulajdoni viszonyok Burkolat Forgalomtechnika Megjegyzés túlnyomórészt aszfalt, kisebb magánterület felfestések hiányoznak, ingyenes parkolás, a földes részek (önkormányzat) parkoló bejáratánál megállást tiltó táblák (vívócsarnoknál) magánterület aszfalt és térkı megfelelıen szabályozott a parkolási lehetıségek nagymértékben függnek a Sportcsarnok állandó és idıszakos rendezvényeitıl (rendezvény sátor, kiállítók, önkormányzati faházak, stb.), a Sportcsarnok körüli füves terület szükség esetén bevonható (forgalomtechnikai intézkedések, kaszálás, stb.) az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható közterület aszfalt ingyenes, megfelelıen szabályozott - 4 Cirkusz tér magánterület vegyes, a Bajza utca felıli szektor aszfalt, a cirkusz kör füves, körben kavicsos út, a Gyulai úti szektorok térkövezve 5 ÁNTSZ elıtti parkoló közterület aszfalt, rossz minıségő hétköznapokon ingyenes, a Bajza utcai szektorban felfestett parkolóhelyek ingyenes, "buszforduló" jellege miatt rossz kihasználtságú, felfestések hiányoznak 6 Trófea Hotel elıtti parkoló közterület aszfalt ingyenes, a felfestések hiányoznak 7 volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) magánterület térkı megfeleıen szabályozott, jelentıs része elkerített 8 volt Interfruct Áruház magánterület aszfalt megfelelıen szabályozott, körbekerített 9 Körte sor közterület földes parkoló, az út aszfaltozott nem szabályozott, a Körte sor 2x1 sáv 10 Kisfényesi út 0 0 közterület aszfalt, földes útpadka egysávos (szők) út 11 Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) 5 10 közterület földes nincs kijelölt parkolóhely 12 Gyöngy presszó 8 10 magánterület aszfalt kijelölt parkolóhelyek Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) magánterület (önkormányzat) vegyes, fıleg aszfalt részben kijelölt parkolóhelyek közterület aszfalt 2x1 sáv, megfelelı szélesség 15 Praktiker Áruház magánterület aszfalt kijelölt parkolóhelyek 16 Lukoil benzinkút magánterület aszfalt és térkı Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos), kb m Lukoil és kertészet közötti aszfaltozott szakasz Gyulai út és 44.sz. elkerülı út közti összekötı út (Skoda szalonnal szemben, Stihl szaküzlet mellett) közterület aszfalt részben kijelölt parkolóhelyek + kamionparkoló (elkerítve) nincsenek felfestések, az útszakasz gyér forgalmú és megfelelıen széles közterület aszfalt nincsenek felfestések közterület földút nincs szabályozva 20 Trófea utca közterület vegyes (aszfalt, földút) nincs szabályozva, keskeny középsı szakasz alkalmatlan 21 Gyulai út 0 0 közterület aszfalt 2x1 sáv, megállást tiltó táblák 22 Gabonamúzeum magánterület földes nincs szabályozva összesen a Bajza utcai szektort gyakran veszik igénybe nehézgépjármővek (kamionok); a megváltozott tulajdoni viszonyok miatt OTÉK 42 (11) érvényes, a fejlesztési tervek alapján csak rövid távon lehet számolni vele a parkoló áttervezésével parkolóhely alakítható ki a Trófea Hotel önkormányzati tulajdonjoga miatt könnyen bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; ezt nehezíti, hogy az Interfruct áruház nem mőködik, nincs kiszolgáló személyzet a földes parkoló a fejlesztések során módosulhat (áttervezés, aszfaltozás, stb.); a Körte sor rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználása közlekedésbiztonsági szempontból még az útpadkán sem javasolt (zavartalan forgalomáramlás, megközelíthetıség) mentık, tőzoltók rendezvények idején ideiglenes parkolóhelyek kialakítására jelen állapotában alkalmatlan, várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt ezen parkoló igénybevételén túl a Berzsenyi utca Körte sor és Málnás utca közti szakasza jelen állapotában rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználására nem alkalmas, várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt az útszakasz kezelıjével való egyeztetés után bevonható, biztonsítni kell a zavartalan, biztonságos forgalomáramlást; ellentétes döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható; a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt megfelelı forgalomtechnikai szabályozással, kaszálással, a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett bevonható, ehhez az út kezelıjének hozzájárulása is szükséges, a távolság miatt kisbuszos szolgáltatással való összekapcsolása javasolt a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt kb. 150m szakaszon, a zavartalan forgalomáramlás biztosítása mellett, az útpadka kaszálásával, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt a Gyulai út felıli szakasz megfelelı forgalomtechnikai eszközökkel, az út kezelıjével való egyeztetés után bevonható, ellenkezı döntés esetén várakozást tiltó tábla kihelyezése javasolt rendezvények idején ideiglenes parkolásra való felhasználása közlekedésbiztonsági szempontból még az útpadkán sem javasolt, jelenleg is tilos az OTÉK 42 (10) és (11) alapján egyeztetések után bevonható 2. táblázat: A Kalandpark területének 500m-es körzetében található parkolóhelyek összefoglaló táblázata 10

14 Kalandpark ábra: A Kalandpark 500m-es körzetében található parkolók elhelyezkedése (forrás: Google Maps) A javasolt megvalósítási változat A Kalandpark állandó és idıszakos funkcióinak (és ezek parkolási igényeinek) figyelembevételével (lásd 2.2 fejezet) az optimális cél a Kalandpark területén új parkoló férıhely kialakítása. Ez a férıhelyszám a kisebb vonzáskörő, fıleg helyi érdekeltségő rendezvényeken várhatóan teljes mértékben ki tudja szolgálni a felmerülı parkolási igényeket. Bár sem ez, sem a kalkulált parkolási mérleg alapján tervezett 1000 új férıhely sem képes kielégíteni a csúcsidıszak igényeit ( férıhely), de a kiépítésre javasolt férıhelyes parkoló és az 500 méteres körzetben található (maximum 7 perc rágyaloglás), szükség 11

15 esetén (és egyeztetések után) bevonható parkolóhely együttesen eleget tesz a parkolási igényeknek. A meglévı és megépítendı parkolóhelyek férıhelyszámait a 3. táblázat tartalmazza. Mivel a beruházás megvalósulásával várhatóan 30 új munkahely létesül Békéscsabán, valamint biztosítani kell a legkönnyebb megközelíthetıséget a kerekesszékkel közlekedıknek illetve a kisgyermekes családoknak (speciális jelölést, felfestést igényel), ezért a megépítendı férıhelyes parkolón belül férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítását tartjuk célszerőnek a Kalandpark fıbejáratához legközelebb esı parkoló részen. Ez a férıhelyszám alkalmas a napi szintő, valamint az átlagos hétvégi parkolási igények kielégítésére. Feltételezhetı, hogy a fejezetben tárgyalt tömegközlekedés hálózati és szolgáltatási színvonal fejlesztésének köszönhetıen a tömegközlekedés kedvezı alternatíva lesz a Kalandpark eléréséhez, így elsısorban a helyi lakosok várhatóan nagyobb arányban fogják igénybe venni a rendezvények idején. Ez a jelenség ugyancsak elmondható a kerékpáros infrastruktúra (hálózat és kerékpár tároló) jövıbeli fejlesztéseinek következményeképpen. Összességében tehát a fejlesztések és megfelelı kommunikáció hatására várható a motorizált egyéni közlekedés arányának kismértékő csökkenése, a modal split arányainak változása a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés javára. Amennyiben azonban mindezekkel együtt a meglévı és javasolt parkoló férıhelyszám sem lenne elég, illetve igényként megfogalmazódik, többek között a szabálytalan parkolások elkerülése érdekében célszerő lehet egy olyan ráhordó jellegő autóbuszos szolgáltatás (Körös Volán vagy vállalkozó által üzemeltetett, szóló buszos vagy kisbuszos) bevezetése, mely a város más, nagyobb parkolóiból (TESCO, OBI, Autóbusz Pályaudvar, Szabadság tér, Szent István tér) speciális, a rendezvény programjához igazított menetrenddel szállítja a vendégeket a Kalandparkba. Ennek megvalósításához átgondolt forgalomszervezés és hatékony kommunikáció, valamint az illegális parkolást elkerülendı megfelelı ellenırzés szükséges. Természetesen a Kalandpark ez a ráhordó szolgáltatás az 500 méteres körzeten belüli parkolókra is alkalmazható. 12

16 Sorszám Megnevezés Parkoló férőhelyek száma (férőhely db) 1 OTÉK alapján kalkulált parkolószám m-es körzetben található parkolószám Közlekedési vizsgálattal alátámasztott indokolt megépítendő parkolószám A motorizációs fok növekedésének figyelembevételével indokolt megépítendő parkolószám táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata A javasolt parkolási fejlesztéseket a 4. táblázat tartalmazza. sorszám fejlesztés megnevezése ütemezés megjegyzés összesen férıhelyes parkoló kiépítése ezen belül férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítása a területet érintı helyi autóbuszjáratok útvonalán megállóhely létesítése a Kalandparknál a területet érintı helyközi autóbuszjáratok útvonalának kisebb módosítása, új megálló létrehozása a Kalandparknál a nagyobb rendezvények ideje alatt idıszakos autóbuszok biztosítása nagyobb parkolók (pl. Tesco, Praktiker) és a Kalandpark között 1. és 2. fejlesztési ütemben 1. fejlesztési ütemben 1. és 2. fejlesztési ütemben funkciók alapján arányosan ütemezve napi szintő és átlagos hétvégi igények kielégítése, kisgyermekesek, kerekesszékkel közlekedık, dolgozók Körös Volán Zrt-vel egyeztetve, további részletes vizsgálatot igényel 2. fejlesztési Körös Volán Zrt-vel egyeztetve, további ütemben és részletes vizsgálatot igényel hosszútávon 1. és 2. fejlesztési ütemben Körös Volán Zrt-vel egyeztetve; pl. kereslet orientált kisbuszos szolgáltatás; magánfuvarozók bevonása; további részletes vizsgálatot igényel 4. táblázat: A Kalandpark fejlesztési projekt javasolt közlekedésfejlesztési intézkedéseinek összefoglaló táblázata 13

17 3. Összefoglalás Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terv részeként a Kalandpark és az Agóra fejlesztési projektre (IVS akcióterületek) közlekedési vizsgálat készül. Az indokolt mobilitási igények hatékony kiszolgálása érdekében a vizsgálat kitér a fejlesztési területek településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságokra, a tömegközlekedési ellátottságra, és a terület forgalmi terheltségére. Célja a projektekhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési alternatívák bemutatása, különös tekintettel a parkolási igények kielégítésére, a kiépítendı parkolóhelyek számának ellenırzésére és felülvizsgálatára, a releváns jogszabályok 7 figyelembe vételével. A Kalandpark projekt a város természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében a városlakók, valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza, emellett a turizmus fellendülésén keresztül a város és a helyi vállalkozók bevonásával, szoros együttmőködésével a helyi gazdaság fellendítésében is jelentıs szerepet játszik. A Kalandpark megépülése után várhatóan a tömegközlekedésben is számottevı igényként jelenik meg a Kalandpark megközelíthetısége menetrend szerinti helyi (és helyközi) autóbuszjáratokkal. Jelenleg a Kalandpark autóbusz hálózati lefedettsége több viszonylattal is megoldott, de 1-2 év üzemeltetési tapasztalat és megfelelıen megalapozott vizsgálatok alapján több járat útvonalát célszerő lehet úgy módosítani, hogy legyen megállóhelyük a Kalandparknál is. Hosszú távú célként felmerülhet egy új viszonylat létrehozása Kalandpark végállomással. A Kalandparknak tervezett közúti kapcsolata a területét is határoló 445. számú állami közúttal (Gyulai út) és a Körte sorral lesz. Jelenleg a Kalandpark tervezett területéhez közel (a Gyulai úti tervezett fıbejárat, és egy lehetséges Körte sori bejárat kb. 500 méteres körzetében) összesen férıhely kapacitású, nagyrészt szilárd burkolatú parkolók találhatók. A kalkulált parkolási mérleg alapján a Kalandpark kiszolgálásához 1000 férıhelyes parkoló szükséges, ami számos problémát (üzemeltetési, parkolásgazdálkodási) vet fel, másrészt csúcsidıszakban (nagyobb rendezvények, évente néhány nap) így sem képes kielégíteni a parkolási igényeket, ezzel szemben a Kalandpark hétköznapi (és hétvégi) parkolási igényeinek kiszolgálására egy kisebb kapacitású parkoló is alkalmas. A Kalandpark állandó és idıszakos funkcióinak (és 7 A hivatkozott jogszabályokat az irodalomjegyzék tartalmazza. 14

18 ezek parkolási igényeinek) figyelembevételével az optimális cél a Kalandpark területén egy férıhelyes parkoló, valamint ennek részeként egy férıhelyes szilárd burkolatú parkoló kialakítása a napi szintő átlagos forgalom kielégítésére. Sorszám Megnevezés Parkoló férőhelyek száma (férőhely db) 1 OTÉK alapján kalkulált parkolószám m-es körzetben található parkolószám Közlekedési vizsgálattal alátámasztott indokolt megépítendő parkolószám A motorizációs fok növekedésének figyelembevételével indokolt megépítendő parkolószám táblázat: A Kalandpark meglévı és megépítésre javasolt parkolóhelyeinek összefoglaló táblázata Megfontolandó a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókkal összekapcsolva egy ráhordó jellegő autóbuszos (kisbuszos, vállalkozó által üzemeltetett) szolgáltatás, mely a nagyobb rendezvények ideje alatt a város más pontjain található nagyobb parkolók és a Kalandpark között közlekedik speciális menetrenddel. 15

19 4. Irodalomjegyzék Felhasznált irodalmak [ 1 ] 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK) [ 2 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5/2006 (I.26.) sz. önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 19/2008 (III. 27), 27/2009. (VI.29.) kgy. sz. módosítással; Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata; 67 oldal [ 3 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjérıl (Egységes szerkezetben az 55/2006. (XII.18.), 43/2007. (XII.17.), 53/2008. (XII.22.) önk. rendelettel) [ 4 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (Egységes szerkezetben a 44/2007. XII.17.), 28/2008. (V.26.), 48/2008. (XI.24.), 26/2009. (VI.29.) önk. rendelettel [ 5 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 108/2004 (II.26.), 41/2006 (I.26) és 202/2008 (III.27) sz. határozataival módosított 507/2000. sz. határozata egységes szerkezetben a módosításokkal, A Településszerkezeti Terv Leírása; 14 oldal [ 6 ] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztálya (2003): ÚT :2003, a Településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei, tartalmi követelmények; 34 oldal [ 7 ] Magyar Pályázatkészítı Iroda Zrt. (2009): Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia; 263 oldal [ 8 ] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (2005): Békéscsaba Megyei Jogú Város Városfejlesztési Koncepciója, III. Kötet, Városfejlesztési Stratégia; 59 oldal [ 9 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2008): Mőszaki Leírás a Kalandpark megnevezéső projekt kiviteli tervdokumentációihoz; 11 oldal [ 10 ] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009): Kalandpark prezentáció; ppt, 26 dia [ 11 ] Fajzi Építész Stúdió Kft. (2009): Agóra Multifunkcionális Közösségi Központ Építési Engedélyterv [ 12 ] C. Jotin Khisty (1990): Tranportation Engineering; 673 oldal [ 13 ] Fi István (2000): Forgalmi tervezés, technika, menedzsment; egyetemi tankönyv, 673 oldal 16

20 Internetes hivatkozások jegyzéke 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város portálja: 2. Körös Volán Zrt. honlapja: 3. Google térkép: maps.google.com 17

21 5. Melléklet 18

22 5.1. A fejlesztési területek elhelyezkedése Békéscsabán Forrás: Google Maps Agóra Kalandpark 19

23 5.2. A Körös Volán helyijárati vonalhálózati térképe Forrás: Körös Volán Zrt. Agóra Kalandpark 20

24 5.3. Releváns autóbusz menetrendek forrás: Körös Volán Zrt. (a közlekedési vizsgálat idején, április 1-tıl érvényes menetrend) A kékkel jelölt megállók a Kalandpark vonzáskörzetében találhatók. 21

25 22

26 23

27 5.4. Fényképmelléklet a Kalandpark 500m-es körzetében található parkolókról 1. Kalandpark fényképmelléklet: Sportcsarnok Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók Kalandpark fényképmelléklet: Cirkusz tér Kalandpark fényképmelléklet: ÁNTSZ elıtti parkoló Kalandpark fényképmelléklet: Trófea Hotel elıtti parkoló Kalandpark fényképmelléklet: volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) Kalandpark fényképmelléklet: volt Interfruct Áruház Kalandpark fényképmelléklet: Körte sor Kalandpark fényképmelléklet: Kisfényesi út Kalandpark fényképmelléklet: Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) Kalandpark fényképmelléklet: Gyöngy Presszó Kalandpark fényképmelléklet: Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) Kalandpark fényképmelléklet: Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) Kalandpark fényképmelléklet: Praktiker Áruház Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil benzinkút Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos) Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil és kertészet közötti aszfaltozott szakasz Kalandpark fényképmelléklet: Gyulai út és 44.sz. elkerülı út közti összekötı út (Skoda szalonnal szemben, Stihl szaküzlet mellett) Kalandpark fényképmelléklet: Trófea utca Kalandpark fényképmelléklet: Gyulai út Kalandpark fényképmelléklet: Gabonamúzeum

28 1. Kalandpark fényképmelléklet: Sportcsarnok 25

29 2. Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem és Iskolacentrum belsı udvara 26

30 3. Kalandpark fényképmelléklet: Szent István Egyetem Gazdasági kar fıbejárt elıtti parkolók 27

31 4. Kalandpark fényképmelléklet: Cirkusz tér 5. Kalandpark fényképmelléklet: ÁNTSZ elıtti parkoló 28

32 6. Kalandpark fényképmelléklet: Trófea Hotel elıtti parkoló 7. Kalandpark fényképmelléklet: volt Citroen szalon (Gyulai út, városhatár) 29

33 8. Kalandpark fényképmelléklet: volt Interfruct Áruház 30

34 9. Kalandpark fényképmelléklet: Körte sor 31

35 10. Kalandpark fényképmelléklet: Kisfényesi út 32

36 11. Kalandpark fényképmelléklet: Berzsenyi utca (Körte sor és Málnás utca közt) 12. Kalandpark fényképmelléklet: Gyöngy Presszó 33

37 13. Kalandpark fényképmelléklet: Arany János Kollégium (volt KISZ tábor) 14. Kalandpark fényképmelléklet: Praktikerhez vezetı út (a Gyulai út és az áruház közt) 34

38 15. Kalandpark fényképmelléklet: Praktiker Áruház 35

39 16. Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil benzinkút 17. Kalandpark fényképmelléklet: Lukoil mögötti útszakasz (Gyulai úttal párhuzamos) 36

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése napirendi pont Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése Javaslat a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályairól szóló 66/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése

III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY ELFOGADOTT 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. III/2. sz. melléklet VIII. 3. 2. Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztésének, ifjúsági parkok létrehozásának ütemezése LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELİZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata VOLT IFJÚSÁGI TÁBOR INGATLAN Békéscsaba, 2010. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Lencsési út 138. 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv 4.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előadás felépítése Hogyan éltünk az eddigi lehetőségekkel (2006-2013) 2014-2020:

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: AZ ELİTERJESZTİ NEVE: A Képviselı-testület 2012. január 17-i ülése Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata A parkolási koncepció elfogadásáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı- testülete a parkolási koncepció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Parkolóhely megváltás Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Dr. Csarnai Judit osztályvezetı Hatósági Osztály Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében DDOP-5.1.2/A-2009-0001 Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében Megítélt támogatás: 66.606.765,-Ft Projekt neve: Hosszú távú helyi,

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/422-395; Fax: 32/310-838; E-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu Szám: 13972/2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben

Borturisztikai szolgáltat

Borturisztikai szolgáltat Borturisztikai szolgáltat ltatások minısítési si rendszere Mi a borút? Összetett turisztikai termék: Sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik Szervezett egységben (hálózatban) mőködik Piacra jutását közösségi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kórház utcai járdaszakasz áthelyezése Előterjesztő:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. év október 15.-i ülésére Tárgy: Zirc, Kálvária, Petőfi utcák és Rákóczi téri üzletház közlekedésrendjének felülvizsgálata Előadó:

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 324/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a parkolás

Részletesebben

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Radisson SAS Béke Hotel Dr. Orosz Csaba Dr. Orosz Csaba ügyvezetı igazgató okleveles építımérnök TeRRaCe Kft Nemzetközi kitekintés Több jelentıs

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Tervezett hálózati és menetrendi változások

Tervezett hálózati és menetrendi változások Tervezett hálózati és menetrendi változások Bevezetés Pécs tömegközlekedése az elmúlt időszakban számos átalakításon ment keresztül. A fonódó hálózatként elnevezett új tömegközlekedési rendszer mintegy

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről DAKK Zrt. (jogelődjének) beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről Szeged, 2015. június 2. Tartalomjegyzék 1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI KOVÁCS ÁRON Pécsi Tudományegyetem Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI FİUTCA KÖZTÉRÉPÍTÉSZETI HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT

NAGYKOVÁCSI FİUTCA KÖZTÉRÉPÍTÉSZETI HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT NAGYKOVÁCSI FİUTCA KÖZTÉRÉPÍTÉSZETI HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Koncepció 2. Közlekedésfejlesztés 2.1. Autós forgalom, parkolás 2.2. Tömegközlekedés 2.3. Kerékpáros közlekedés 2.4. Gyalogos

Részletesebben

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése 38 38A 238 278 279 280 938 Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése Új, korszerű, égszínkék, alacsonypadlós buszok Új, közvetlen járatok Sűrűbb közlekedés éjjel-nappal 2014. augusztus 23-ától átalakul

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl.

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. Vecsés Vecsés, 2011. május 1 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás A

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint.

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.

Részletesebben