Nagykovácsi és környezetének fejlesztései. Forgalmi vizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykovácsi és környezetének fejlesztései. Forgalmi vizsgálat"

Átírás

1 FÕMTERV MÉRNÖKI TERVEZÕ ZRT Budapest, Lövõház u. 37. * 1276 Bp. pf. 104 * Tel.: * Fax: * * Tsz.: Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Budapest, június hó

2 Tsz.: Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Készítette a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat megbízásából a FİMTERV Mérnöki Tervezı Zrt. Budapest, június 9093_Nagykovacsi

3 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Tartalomjegyzék Bevezetı Vizsgálat tárgya, célja és módszertana Nagykovácsi közlekedési kapcsolatai, forgalmi helyzete Nagykovácsi közúti közlekedési kapcsolatai Jelenlegi forgalmi helyzet Távlati forgalom meghatározása A fejlesztések által keltett forgalmak, azok útszakaszra történı ráterhelése A tervezett beépítések által keltett forgalmak A forgalmak útszakaszra történı ráterhelése A j. út pályaszerkezetének vizsgálata Összefoglalás Ábrajegyzék 1. ábra A forgalomfejlıdés rétegei ábra Nagykovácsi elhelyezkedése a térségben ábra M0 körgyőrő tervezett nyomvonala ábra Modal-split jelenlegi értékei Nagykovácsi-Remeteszılıs között ábra Nagykovácsi és Remeteszılıs várható fejlıdési trendjei ábra Forgalomszámlálási helyszínek ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délelıtt) ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délután) ábra Mértékadó órai forgalom alakulása ábra A kereskedelmi forgalom területi megoszlása ábra A fejlesztési forgalmak irányonkénti megoszlása ábra Új utazások aránya a keltett forgalomhoz képest _Nagykovacsi 43/2

4 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Tervezık: Kádi Ottó okl. közlekedésmérnök KÖ-korl/ Darócziné Végh Júlia okl. építımérnök KÉ-T/ Dunszt Ádám okl. közlekedésmérnök tervezı gyakornok. A tervezési munkában közremőködtek: Kiss Károly belsı ellenır. Takács Miklós irodavezetı. Munkatársak: Kissné Németh Gabriella Turnerné Várnai Eszter Debreczeni Gábor Jakkel Ottó 9093_Nagykovacsi 43/3

5 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Bevezetı Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából elkészítettük Nagykovácsi és Remeteszılıs településekre tervezett létesítmények forgalmi vizsgálatát. A tanulmány fı célja a két település közigazgatási határain belül tervezett fejlesztései által keltett forgalmak jelenlegi és távlati közúthálózatra ( j. út és kapcsolódó csomópontjai) gyakorolt hatásának forgalmi vizsgálata volt. A terv több alkalommal egyeztetésre került a Megrendelıvel. Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzata tartalmazza azokat a településhez tartozó övezeteket, melyeken különféle funkciók szerinti létesítmények kialakítása lehetséges. A tervezettek között megtalálható közintézmény, lakó, szálloda, sport, wellness, egészségügyi és kereskedelmi funkciójú létesítmény is. Nagykovácsi Pest megye 3001 hektáros területén elterülı, legmagasabban fekvı községe, településszerkezetét tekintve zsáktelepülés. A sajátos mikroklímájú, 330 méteres tengerszint feletti völgykatlant a Budai hegység méter magas mészkı- és dolomithegyei veszik körül. Szomszédos települései (10 km-es körzetben): Budajenı, Budakeszi, Páty, Piliscsaba (Klotildliget), Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pilisborosjenı, Remeteszılıs, Solymár és Telki. Nagykovácsi a Közép-Magyarországi Régió, a pilisvörösvári kistérség része. Sok turista és kikapcsolódásra vágyó keresi fel a Nagykovácsit és környékét behálózó, jelzett turistautakon a hegyoldalakat, erdıket és erdei pihenıhelyeket. A település folyamatosan fejlıdik, míg lakónépessége 1997-ben 4447 fı volt, addig ez jelenleg 6289 fı, ami több, mint 40%-os növekedést jelent. 1. Vizsgálat tárgya, célja és módszertana Nagykovácsi és Remeteszılıs a budapesti agglomeráció egyik legszebb területén fekvı települések. A településeket övezı külterületek nagy része természetvédelmi terület. A Budapesthez közel, nyugodt, csendes környezetben fekvı, gyönyörő természeti adottságokkal rendelkezı Nagykovácsi a 90 es években megindult szuburbanizáció egyik kedvelt célpontja lett. A dinamikusan fejlıdı településeken igény mutatkozik új típusú szolgáltatások létesítésére, ill. a meglévıek fejlesztésére is. Nagykovácsi nagyközség 8/2004.(III.16.) Kt. számú többször módosított Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) rendelkezik a település közigazgatási határain belüli beépítésre szánt területekkel. Ezen területeken a rendelet által meghatározott funkciójú létesítmények építése lehetséges. Az egyes építendı létesítményekre vonatkozó szabályozási 9093_Nagykovacsi 43/4

6 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése tervek már elkészültek, ill. egyeztetés alatt állnak, de egyes területek hasznosítására még csak önkormányzati elképzelések vannak Az egyes beépítésre szánt területekre tervezett létesítmények helyszínét és funkcióját az 1. sz. táblázat foglalja össze: Közintézmény Amerikai Nemzetközi Iskola bıvítése Kecskeháti ingatlanfejlesztés Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika Sportközpont Szolgáltató funkciójú létesítmény Kereskedelmi létesítmény (Szupermarket) Nagykovácsi Sport- és Wellness-szálloda Hotel és Konferencia Központ Terület Ady Endre utca Vértes utca által határolt terület Amerikai Nemzetközi Iskola Remeteszılıs (Vénusz utcával szemben) Amerikai iskolától keletre esı terület (0124/45 hrsz.) Remeteszılıs sz. út és Királyka utca - Madár u. közötti terület Amerikai Iskolával szemben a j. út túloldalán lévı terület Amerikai Iskolától keletre esı terület (4684, 4698 hrsz.) 4802/1, 4802/2 hrsz. területek Funkció Oktatási Oktatási Lakóövezet Egészségügyi intézmény Sport és szabadidıs tevékenység Szolgáltató Kereskedelmi Üdülési és pihenı 0124/25,26,27 hrsz. területek Üdülési és pihenı 1. sz. táblázat A településeken belüli fejlesztések A fenti beruházások megvalósulása a közlekedés volumenében forgalomnövekedést fog okozni. A forgalom nagyságának jövıbeni meghatározásánál azonban nemcsak a fejlesztések által keltett forgalomnagyságokat kell figyelembe venni. Számolni kell azzal is, hogy a települések lakos száma ill. a motorizáció növekedése is többlet forgalmat fog eredményezni (1. ábra). A távlati forgalomnagyságok meghatározása ezen tényezık figyelembevételével történik. 9093_Nagykovacsi 43/5

7 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése 1. ábra A forgalomfejlıdés rétegei 2. Nagykovácsi közlekedési kapcsolatai, forgalmi helyzete 2.1 Nagykovácsi közúti közlekedési kapcsolatai Nagykovácsi egyetlen közúti (és egyben közlekedési) kapcsolatát a 2x1 sávos 11104, j. országos bekötıút jelenti, mely Budapestre (II. kerület) biztosít közvetlen eljutási lehetıséget. 2. ábra Nagykovácsi elhelyezkedése a térségben Egyéni közlekedés Az Országos Közúti Adatbank (OKA) adatait vizsgálva a bekötıút (Nagykovácsi és a körforgalom közötti szakaszának) átlagos napi keresztmetszeti forgalma (ÁNF) 2005-ben _Nagykovacsi 43/6

8 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Egységjármő(továbbiakban: E)/nap volt, melybıl a személy- és kistehergépkocsi forgalom 4191 E/nap, a tehergépkocsi forgalom pedig 231 E/nap volt. A mértékadó órai keresztmetszeti forgalmat az átlagos napi forgalom 10%-kával számíthatjuk, ami 531 E/ó csúcsórai értéket jelent. A Közutak Tervezési Szabályzata (KTSZ) szerint az erre az útszakaszra vonatkozó megfelelı szolgáltatási szinthez tartozó kétirányú forgalomnagyság 1500 E/ó, míg az eltőrhetı szinthez tartozó 2000 E/ó, melybıl következik, hogy az OKA szerint a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva az útszakasz még jelentıs, 64%-os kapacitástartalékkal rendelkezik. A település jövıbeni megközelítését meghatározza a jelenleg tervezési fázisban (tanulmány terv) lévı M0 gyorsforgalmi út megépülése. A körgyőrő tervezett vonala Nagykovácsit és Remeteszılıst keletrıl kerülné el. A j. úttal való kapcsolata a jelenlegi tervezési fázisban még nem tisztázott. 3. ábra M0 körgyőrő tervezett nyomvonala Tömegközlekedés A vizsgált útszakasz egyetlen tömegközlekedési kapcsolatát a BKV 63 jelzéső autóbuszjárata jelenti. Naponta 140 járat közlekedik, reggeli csúcsidıszakban 8-20 percenként, a délutáni csúcsidıszakban percenként. Napközben perces járatsőrőséggel közlekednek az autóbuszok. A településen végzett forgalomszámlálással egyidıben a 63-as autóbuszjárat utasforgalmának meghatározása céljából folthatásmérés történt. Az autóbuszok foglaltsági szintjeihez 9093_Nagykovacsi 43/7

9 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése különbözı értékek lettek rendelve, melyekbıl a következı kihasználtság eredmények adódtak: Reggeli csúcsidıszak (6:00 9:00) Délutáni csúcsidıszak (15:30 18:30) Nagykovácsi Budapest 53 % 18 % Budapest - Nagykovácsi 18 % 37 % 2. sz. táblázat A BKV 63-as viszonylatának kihasználtsága A Nagykovácsi - Budapest irányban a reggeli, Budapest Nagykovácsi irányban pedig a délutáni csúcsidıszakban magasabb a járatok kihasználtsága (hivatásforgalom), A napszakok ellenkezı irányaiban az autóbuszok alacsonyabb kihasználtsággal közlekednek. Nagykovácsi modal-split arányából látható (4. ábra), hogy a lakosok utazásaik nagyobb részét személygépkocsival végzik. 4. ábra Modal-split jelenlegi értékei Nagykovácsi-Remeteszılıs között A közlekedési munkamegosztás arányában csúcsidıszakban jellemzıen tehát az egyéni közlekedés dominál. Érdemes megjegyezni, hogy a Fımterv Zrt. által korábban készített Észak budai területek és agglomerációs kapcsolatok közösségi közlekedésének fejlesztése (2006) címő tanulmányban még 67/33 %-os modal-split arány szerepel. A közösségi közlekedés 9093_Nagykovacsi 43/8

10 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése arányának csökkenése bizonyítja, hogy az ide költözık utazásaikhoz nagyobb részt személygépkocsit használnak. 2.2 Jelenlegi forgalmi helyzet A település motorizációs foka jelenleg 389 szgk/1000 lakos. Ez az érték magasabb a Pest megyei (357 szgk/1000 lakos) ill. a budapesti (350 szgk/1000 lakos) értéknél is (2008 év végi KSH adatok). A személygépkocsi állomány és a motorizációs fok várható alakulása a lakónépesség változásának függvényében becsülhetı meg. A trendek megállapítása a lakónépesség lineáris növekedését feltételezve az elmúlt évekre vonatkozó értékek alapján történt. Az 5. ábrán a lakónépesség, a személygépkocsi állomány nagyság és a motorizációs szint alakulását ábrázolja. Lakosszám, személygépkocsi állomány, motorizáció változása [fı ]; [d b ] [s z g k / l a k o s ] Lakosszám Szgk. állomány Motorizáció évek prognózis ábra Nagykovácsi és Remeteszılıs várható fejlıdési trendjei Adatok forrása: év végi KSH ill. önkormányzati adatok 9093_Nagykovacsi 43/9

11 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése A település eddigi fejlıdési ütemét tekintve a motorizációs fok várható értéke 2015-ben 417 szgk/1000 lakos, 2020-ban pedig 431 szgk/1000 lakos. A jelenlegi forgalomnagyságok meghatározására június 3-án (iskolaidıben) a reggeli (6:00 9:00) ill. délutáni (15:30 18:30) csúcsidıszakokban forgalomszámlálásokat végeztünk. az alábbi csomópontokban (6. ábra): Ady Endre utca Kossuth Lajos utca csomópont ( A ), Nagykovácsi út Amerikai iskola csomópont ( B ), Nagykovácsi út Madár utca csomópont ( C ), Nagykovácsi út Vénusz utca csomópont ( D ). A számlálást jármőkategóriák szerint lett végezve, az eredmények pedig egységjármő szorzókkal egységjármővekre lettek átszámítva. A 12. oldalon a forgalomszámlálások alapján kapott reggeli és délutáni csúcsórai keresztmetszeti forgalmak láthatóak. A melléklet oldalán pedig a mért eredményeket szemléltetı csomóponti forgalomáramlási ábrák és görgetett órás forgalomlefolyási ábrák találhatóak. A forgalomszámlálások alapján teherforgalom az összes forgalom 2,8%-át teszi ki. 6. ábra Forgalomszámlálási helyszínek 9093_Nagykovacsi 43/10

12 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése 2.3 Távlati forgalom meghatározása A jövıbeni forgalom nagyságának meghatározására két módszer került alkalmazásra. 1. módszer: A távlati forgalmak meghatározása regressziós számítással lehetséges. Az alkalmazott függvény változatlan modal-split arányokat feltételezve - a jelenlegi forgalomnagyságból, a motorizációs fejlıdésbıl ill. a lakos szám változásából végez becslést. Az alkalmazott függvény: ahol: F i, h = F h M M i 2009 Li L 2009 F h - a forgalom nagysága (2009-ben mért adatok alapján); L i - adott év lakónépessége; M - motorizációs trend (M i = 269,01 Éi i 0,1485, ahol É i (évek száma) = adott év 1996) M motorizációs szint 2009-ben (391 szgk/1000 lakos); L i - adott év lakónépessége; L lakónépesség 2009-ben (6925 fı). Az elvégzett forgalomszámlálás eredményeibıl a fenti összefüggést felhasználva a forgalomnagyságának eredményeit a 12. oldalon lévı diagramok szemléltetik délelıtti és délutáni csúcsórai bontásban. Számítások szerint a j. úton a csúcsórai forgalom nagysága a települések jelenlegi fejlıdési ütemét feltételezve a megfelelı és eltőrhetı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság értékét (1500 E/ó és 2000E/ó) 2020-ig nem lépi át ( oldalak). Összehasonlításképp a jelenlegi csúcsórai forgalomnagyság jelenleg Solymáron (1107. sz. úton, km szelvénynél (Shell kút)) reggel 2200 E/ó, délután pedig 1200 E/ó körül alakul. 9093_Nagykovacsi 43/11

13 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délelıtt) 1800 F o r g a l o m n a g y s á g [ E / h ] Ady Endre utcától Nagykovácsi központ felé Ady Endre út és Amerikai Iskola között Amerikai Iskola és Madár utca között Madár utca és Vénusz utca között Vénusz utcától Budapest felé évek 7. ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délelıtt) Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délután) F o rg alo m n ag yság [E j/h ] Ady Endre utcától Nagykovácsi központ felé Ady Endre út és Amerikai Iskola között Amerikai Iskola és Madár utca között Madár utca és Vénusz utca között Vénusz utcától Budapest felé évek 8. ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délután) 9093_Nagykovacsi 43/12

14 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/13

15 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/14

16 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/15

17 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 2. módszer: A forgalom távlati nagyságának meghatározása az ÚT sz. Útügyi Mőszaki Elıírás módszerének használatával is meghatározásra került. Az ÉÁNF (Éves Átlagos Napi Forgalom) meghatározásához alkalmazott összefüggések: f f j, t, k j, t, k 3 j, t, k 2 j, t, k év1 / év0 = a év1 év0 ) + b ( év1 év0 ) + c ( év1 év0 ) ( + d j, t, k j, t, k 3 j, t, k 2 j, t, k év2 / év0 = a év2 év0 ) + b ( év2 év0 ) + c ( év2 év0 ) j, t, k j, t, k év2 / év0 f év2 / év1 = j, t, k f év1/ év0 ÉÁNF ahol: a f j j év2 = ÉÁNFév1 ( + d f j, t, k év2 / év1 j, t, k j, t, k j, t, k j, t, k, b, c, d - adott útkategóriára vonatkozó paraméterek, melynek értékei: j, t, k j, t, k Jármőkategóriák Paraméterek a b c d Személygépkocsi -0, , , Autóbusz 0, , , Tehergépkocsi -0, , ,016 1 Motorkerékpár -0, , , Nehézjármő -0, , , Az Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából 5 évente kerül sor teljes körő országos forgalomszámlálásra. A köztes idıszakban a fent bemutatott összefüggések segítségével végzik a forgalom nagyságának elırebecslését. A számításnál az Országos Közúti Adatbank 2005-ben a j. úton (11+00 szelvénynél) mért forgalmai kerültek felhasználásra. A mérést kézi számlálással végezték 5 idıpontban: 1 vagy két nyári hétköznap, 1 vagy 2 tavaszi/ıszi hétköznap és 1 nyári vasárnap. Ezek szerint a Nagykovácsi út napi forgalma 5302 E/nap. A napi forgalomból a forgalom jellegéhez hozzárendelt csúcsóra tényezı segítségével a mértékadó óra forgalma (MOF) számítható. A MOF 2005-ben 530 E/ó volt. A jelenlegi reggeli csúcsóra forgalmából a fenti összefüggést felhasználva történt a távlati forgalom nagyságának meghatározása. A kapott értékeket a 9. ábra mutatja be. Az alacsonyabb távlati forgalomnagyság oka, hogy a módszer csak a forgalom változásának tendenciájából becsli a távlati forgalom nagyságát és nem veszi figyelembe a demográfiai változásokat. Ezért ez a módszer kevésbé alkalmas egy adott dinamikusan növekvı település vagy térség forgalomnövekedésének jövıbeni leírására. 9093_Nagykovacsi 43/16

18 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Távlati forgalom nagysága [E/nap] 1150 Forgalomnagyság [E/nap] évek 9. ábra Mértékadó órai forgalom alakulása 3. A fejlesztések által keltett forgalmak, azok útszakaszra történı ráterhelése A fejlesztési forgalmak a 2. fejezetben meghatározott forgalomfejlıdésen felül lettek a j. út vizsgált útszakaszára ráterhelve. A délelıtti és a délutáni forgalomnagyságok korábbi vizsgálatok és kutatások eredményeit felhasználva kerültek meghatározásra. Az egyes funkciók által keltett forgalmak a 3.1 fejezetben kerülnek részletesen ismertetésre. A forgalomkeltéshez a meglévı szabályozási terveket, építész mőszaki leírásokat és engedélyezési terveket használtuk fel, ill. ahol ezek nem álltak rendelkezésre, ott hasonló funkciójú és beépítési környezető épületekre vonatkozó paraméterek kerültek alkalmazásra. 3.1 A tervezett beépítések által keltett forgalmak A vizsgált fejlesztések átnézeti helyszínrajza a 22. oldalon található. Lakások Kecskehát településrész A HÉSZ szerint a területen ~150 lakás kialakítására van lehetıség. A tervezett forgalomnagyságok meghatározásánál ez az ingatlanfejlesztés, mint új fejlesztés kerül figyelembevételre. A lakóingatlanok forgalmának meghatározása az alábbiak szerint történt: motorizációs szint 400szgk./1000 lakos (M) egyéni- /tömegközlekedés részaránya: 77/23% (K e /K tk ) a reggeli induló és a délutáni érkezı csúcsóra forgalma a napi irányonkénti forgalom 40%-a. 9093_Nagykovacsi 43/17

19 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései átlagos személygépkocsi foglaltság: 1,3 fı (t) Ezek alapján a reggeli csúcsórai induló forgalom [E/ó] a következıképpen számítható: 0,4 á, 1000 A délutáni csúcsórában az ellentétes irányú csúcsórai forgalom hasonlóképpen számolható. Intézményi. irodai jellegő fejlesztések Amerikai Nemzetközi Iskola fejlesztése A megbízótól kapott adatszolgáltatás szerint a jelenlegi létesítményfejlesztés után +10 kisbusz, és a jelenlegi iskolai közúti forgalom 20%-os növekedése prognosztizálható. Konferencia központ A tervek szerint a Hotel és Konferencia központ projekt részeként egy 200 férıhelyes konferenciaközpont kerül kialakításra. A konferencia központ intézményi, irodai funkció tekinthetı, hiszen jellemzıen a reggeli csúcsórában az érkezı forgalom (rendezvények kezdete), míg délután az induló forgalom (rendezvények vége) képvisel nagyobb forgalmat. Nevelési-oktatási egység (Intézményi funkció) A fejlesztésre konkrét tervek még nem, csak elképzelések vannak, ezért ennél a területfejlesztésnél egy középfokú iskola megépítésének forgalmával számoltunk. A létesítmény bruttó területe a hasonló funkciójú építményekhez viszonyítva került meghatározásra. Intézményi-irodai funkciójú létesítmények csúcsórai forgalmának [E/ó] számítása: ahol: é,. 40 K e : egyéni tömegközlekedés részaránya A: létesítmény bruttó területe [m 2 ] átlagos személygépkocsi foglaltság: jelen esetben 1,1 fı (t) A délutáni csúcsórában az ellentétes irányú forgalom hasonlóképpen számolható. 9093_Nagykovacsi 43/18

20 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Kereskedelem Kereskedelemi létesítmény a tervezett Klinika mellett Nagykovácsi Önkormányzatának tervei között szerepel a tervezett Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika mellett egy kereskedelmi funkciójú létesítmény megvalósítása. A fejlesztésre valós igény mutatkozik, hiszen a legközelebb lévı nagyobb szupermarket és komplex funkciókat nyújtó (STOP-SHOP jellegő) létesítmény a területtıl 7 km-re fekszik. A létesítménybe érkezı forgalom várhatóan körülbelül 90-10%-os mértékben fog megoszlani a vizsgált települések és az azon kívülrıl (pl: Adyliget, II. kerület) érkezık között (10. ábra). További, kereskedelmi jellegő létesítmények A kereskedelmi funkciók közé sorolhatóak pl.: az éttermek és a Sebestyéndombbal szemben tervezett szolgáltató funkciójú létesítmények is, hiszen ezek mindegyike döntı módon a délutáni idıszakokban generál nagyobb forgalmat. Kereskedelmi funkciójú létesítmények forgalmának számítása: ú ó / é á ahol: q i : csúcsóra tényezı, melynek értéke sok tényezıtpl (pl: egyéni közlekedés részarány, konkurencia helyzet, nyitva tartás, közvetlen vásárlóközönség nagysága stb.) függ. Jelen esetben, a reggeli idıszakban a 0,01, délutániban pedig a 0,04 értékkel számolunk. A: a létesítmény bruttó területe [m 2 ] 10. ábra A kereskedelmi forgalom területi megoszlása 9093_Nagykovacsi 43/19

21 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Hotel és egyéb funkciójú létesítmények Nagykovácsi Sport- és Wellness-szálloda Az engedélyezési tervvel rendelkezı projekt szerint a Nagykovácsi út 4. sz. alatt egy 110 szobás hotel épül kb.: 1000m 2 wellness részleggel. A hotel egyértelmően Budapest irányából fog csaknem 100%-os többletforgalmat jelenteni, de a wellness funkció és a megjelenı új munkahelyek miatt Nagykovácsi és Remeteszılıs felıl is jelentkezik majd új forgalom. Szállodáknál a reggeli és a délutáni idıszakokban ugyanakkorra forgalom megjelenésével lehet számolni, forgalmi csúcsok nincsenek. Hotel és Konferencia központ projekt A tervek szerint a hotel 150 szobával és egy 40 fı befogadására alkalmas rekreációs központtal valósulna meg. A hotel nyújtotta komplex szolgáltatások egyidıben történı igénybevétele 30%-ra becsülhetı. Sportközpont Az elképzelések szerint Remeteszılıs Királyka u. és Madár u. közötti részén létesülne egy szabadidı és sport funkciójú létesítmény. A forgalmak meghatározásához egy 50 férıhelyes sportlétesítmény létrehozását feltételeztük. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika Az engedélyezési tervvel rendelkezı klinika az Amerikai Nemzetközi Iskolától keletre fog megépülni. Nem csak fekvı- de ambuláns járóbetegellátás is mőködni fog az intézményben. Hasonlóan a szállodákhoz a reggeli és a délutáni idıszakokban ugyanakkorra forgalom megjelenésével lehet számolni, forgalmi csúcsok itt sincsenek. Az egyéb funkciójú létesítmények forgalmát a férıhelyek alapján lehet kiszámolni. A csúcsórai forgalmak függnek a kihasználtságtól, a tartózkodási idıtıl, és az egyéni közlekedés részarányától. A kapott eredmények összefoglalása a 3. sz. táblázatban található. 9093_Nagykovacsi 43/20

22 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Funkció Utca (él) Reggeli forgalom [E/ó] Délutáni forgalom [E/ó] érkezı induló érkezı induló Közintézmény (iskola) Amerikai Nemzetközi Iskola Kecskehát településrész (lakóingatlanok) Ady Endre u Amerikai iskola lakás Klinika egyéb Sportközpont egyéb Szolgáltató funkciójú létesítmények kereskedelem Kereskedelmi létesítmény kereskedelem Sport -és Wellness-szálloda szálloda Hotel és Konferencia központ projekt Szálloda szálloda Konferencia központ intézményiroda intézményiroda Intézményiroda Wellness egyéb Étterem kereskedelem sz. táblázat A területen keltett forgalmak összefoglalása 9093_Nagykovacsi 43/21

23 9093_Nagykovacsi 43/22

24 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 3.2 A forgalmak útszakaszra történı ráterhelése A tervezett és vizsgált fejlesztések által keltett forgalom Nagykovácsi és Remeteszılıs felıl várhatóan jóval kisebb mértékben fog megjelenni (11. ábra), ennek oka, hogy a fejlesztések nagy része olyan típusú lesz, melyeknek a Budapest felıl irányban lesz nagyobb közönségvonzó hatása. 11. ábra A fejlesztési forgalmak irányonkénti megoszlása Az 3. sz. táblázatban található fejlesztéseket, valamint a térség jelenlegi intézményi, kereskedelemi, szolgáltató, szabadidıs stb. tevékenységeit vizsgálva a két településrıl új forgalomként a teljes keltett forgalom kb.: 45-60%-a fog megjelenni. Ennek magyarázata, hogy a jelenlegi Budapesti úticélú utazások a konkurens szolgáltatások, valamint munkahelyek megjelenésével területen belül fognak maradni. Ezzel szemben a Budapest felıl érkezı forgalom szinte 100%-ban új forgalomként fog megjelenni, mivel a vizsgált területen kívülrıl teljesen új funkciók fognak megjelenni a területen (12. ábra). Ez alól kivételt csak a kereskedelmi funkciójú létesítmények fognak jelenteni, ezeknél a forgalom döntıen a vizsgált települések felıl fog megjelenni, de csak részben új forgalomként (az átalakuló úticélú utazások miatt). 12. ábra Új utazások aránya a keltett forgalomhoz képest 9093_Nagykovacsi 43/23

25 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései A 25. oldal a fejlesztések által keltett reggeli és délutáni csúcsidıszaki forgalmak vizsgált útszakaszra történı ráterhelését mutatja be. Az 3. sz. táblázatban kerül ismertetésre, hogy az egyes fejlesztések melyik a j. utat keresztezı utcában ill. élen (jelenleg még nem létezı utca) jelennek meg. Az egyes új éleken (utcákban) megjelenı forgalom várhatóan sehol sem lesz több E/óránál. A csúcsidıszakokban a legnagyobb forgalomnövekedés a Madár u. és a Vénusz u. között jelenik meg ( E/óra), Nagykovácsi irányában haladva a többletforgalmak nagysága csökken. A oldalak a jelenlegi, a 2015-ös és a 2020-as állapotnak megfelelı (forgalomfejlıdés + fejlesztések forgalma) reggeli és délutáni csúcsórai kétirányú terheléseit mutatja be (a oldalakon: kétirányú forgalmak, oldalakon pedig a keresztmetszeti forgalmak szerepelnek). A kapott eredményekbıl kapott következtetései: A folyópálya forgalma nagy távlatban (2020 év) a megfelelı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot mintegy 200 E/órával meghaladja de, nem éri el az eltőrhetı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot (4. sz. táblázat). (A szolgáltatási szintekhez tartozó forgalomnagyságokat a Közutak Tervezése (ÚT ) c. útügyi mőszaki elıírás tartalmazza) A létesülı új, fejlesztésekhez kapcsolódó utcákban és csomópontokban torlódás nem lesz várható Nagykovácsi belterületén még 2020-ban is több mint 40% kapacitástartalék lesz; a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva majdnem 300 E/ó tartalék mutatkozik. 9093_Nagykovacsi 43/24

26 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Útszakasz Jelenleg Jelenleg Sávok száma F [E/ó] Megfelelı szolgáltatási szint forgalomnagysága [E/ó] Eltőrhetı szolgáltatási szint forgalomnagysága [E/ó] Kapacitástartalék a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva [E/ó] Kapacitástartalék a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva [%] j. út (Ady Endre u. Amerikai Nemzetközi Iskola között) Kapacitástartalék a eltőrhetı szolgáltatási szinthez viszonyítva [E/ó] Kapacitástartalék az eltőrhetı szolgáltatási szinthez viszonyítva [%] reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % j. út (Vénusz utcától keletre) reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % 4. sz. táblázat Kapacitáskihasználtságok a jelzéső úton (fejlesztési forgalommal együtt) 9093_Nagykovacsi 43/25

27 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/26

28 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/27

29 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/28

30 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/29

31 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/30

32 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/31

33 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/32

34 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/33

35 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 3.3 A j. út pályaszerkezetének vizsgálata A Nagykovácsi út jelenlegi burkolatszerkezete a rendelkezésre álló, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-tıl származó adatok alapján a következı: AB-12 aszfaltbeton kopóréteg 4 cm AB-12 aszfaltbeton kopóréteg 4 cm Aszfalt kiegyenlítı réteg 2 cm K-22 kiegyenlítı réteg 6 cm Betonalap 20 cm (feltételezett rétegvastagság) A közelmúltban végzett forgalomszámlálási adatok ismeretében a várható forgalomra a vonatkozó Útügyi Mőszaki Elıírás (Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerısítése ÚT ) alapján számolva a forgalmi terhelést, az útpálya E nagyon nehéz útkategóriába sorolható. Pályaszerkezet méretezése ÁNF = E j/nap ÁNF a =300 j/nap e a = 1,3 (jármőátszámítási szorzó) z = 1,50 (tengelyszorzó) t = 15 év (tervezési élettartam) r = 1,00 (irányszorzó) s = 1,00 (sávszorzó) f N = 1,00 Tervezési forgalom: TF = z x 1,25 x 365 x t x r x s x f N x (ÁNF x e a ) = 1,5 x 1,25 x 365 x 15 x 0,7 x 1,00 x 1,00 x ( x 1,3) = egységtengely/élettartam E Nagyon nehéz tervezési kategória A forgalmi terhelésnek megfelelı, szükséges pályaszerkezeti rétegvastagságok a 20 cm betonalapot feltételezve: Teljes aszfaltréteg vastagság: 18 cm. A jelenlegi 16 cm összvastagságú aszfaltrétegre ennek megfelelıen elegendı lenne 2 cm vékony aszfaltszınyegezés. Azonban az alaprétegre vonatkozó adatok bizonytalansága, valamint az alapréteg állapotára vonatkozó információ hiánya miatt ez az eredmény csak a pályaszerkezet feltárás, és burkolat teherbírás mérés eredményének ismeretében véglegesíthetı. 9093_Nagykovacsi 43/34

36 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 4. Összefoglalás Nagykovácsi és Remeteszılıs közigazgatási határain belül tervezett fejlesztések által keltett forgalmak volumenének meghatározása korábbi vizsgálatok és kutatások eredményeit felhasználva történt, a távlati forgalmi terhelések meghatározásának másik bemenete pedig a forgalomszámlálások eredményei voltak. A tervezett fejlesztések által keltett forgalomnak a jelenlegi forgalomra való ráterhelése lényeges forgalomnövekedést a vizsgált területen belül sehol sem eredményez. A várható legnagyobb forgalomnövekedés ( E/ó) a Madár utca és a Vénusz utca között jelenik meg. A vizsgálatok alapján a fejlesztések által keltett forgalom 45-60%-a az érintett településekrıl fog megjelenni új forgalomként, mivel az addigi Budapesti célirányú utazások a vizsgált területen belül maradnak. A vizsgált területen kívülrıl Budapest felıl megjelenı forgalom teljes egészében új forgalomként fog jelentkezni, az eddig nem létezı, új funkciók megjelenésének eredményeként. Vizsgálva a jövıbeni (2015 és 2020) forgalomnagyságokat megállapítható, hogy a lakónépesség és a motorizáció okozta forgalomfejlıdés, valamint a fejlesztések által keltett forgalom a jelenlegi csúcsórai forgalomhoz képest kb.: 45% (2015) ill. 70%-kal (2020) fog nıni, de együttese, csak a Madár utcától keletre esı útszakaszokon fogja meghaladni a megfelelı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot. Távlatban az eltőrhetı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot egyik vizsgált keresztmetszetben sem fogja az út forgalma meghaladni. A lakónépesség és motorizációs fejlıdés okozta forgalomfejlıdés Remeteszılıs határában (457 E/ó) az új létesítmények forgalmának (218 E/ó) több mint kétszeresét fogja 2020-ban kitenni. A j. út 2020-ban várható szabad kapacitása a vizsgált szakasz legnagyobb forgalmú részén (Remeteszılıs keleti végénél) majdnem 300 E/óra, Nagykovácsi belterületén pedig 900 E/ó lesz. A létesülı új, fejlesztésekhez kapcsolódó utcákban és csomópontokban permanens torlódás nem lesz várható, a csomópontok szők kapacitást nem fognak jelenteni. Fontos megjegyezni, hogy ugyan a vizsgált útszakaszon torlódások várhatóan nem fognak kialakulni, de a már jelenleg is túlterhelt és jellemzıen a csúcsidıszakokban torlódó Nagyrét u. Nagykovácsi út körforgalmú csomópont és Hővösvölgyi út kapacitáskorlátja miatt ezeken a helyeken az utazási idık további megnövekedése, ill. a mai állapotnál jelentısebb torlódások várhatóak, mivel az érintett útszakaszok és csomópontjaik már nem képesek a jelenleginél nagyobb volumenő közúti forgalom levezetésére. A térség fenntartható dinamikus fejlıdésének érdekében javasolt és szükséges a j. út mellett fekvı települések és városrészek (Nagykovácsi, Remeteszılıs, Adyliget) Budapest irányú közúti kapcsolatait (Nagykovácsi út, Nagyrét u., Hővösvölgyi út stb.) részletesen vizsgálni és elemezni. 9093_Nagykovacsi 43/35

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI ÉS HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TAGOZAT AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI

Részletesebben

Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN

Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN A forgalomszámlálások felhasználásával, azon belül is a keresztmetszeti forgalomszámlálások segítségével vizsgáljuk

Részletesebben

1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.)

1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.) Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.) Összeállította: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 507 Környezetvédelmi Szakosztály 1117 Budapest, Dombóvári u. 17-19 Tel:06-1/371

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A 2-ES METRÓVONAL GÖDÖLLİI HÉV VONAL KAPCSOLATÁNAK JAVÍTÁSI LEHETİSÉGEI ÉS A BUDAI OLDAL KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve - Felmérés 1 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN

Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Jármőtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési

Részletesebben

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz Összefoglaló a Budapest II. kerület Hidász utca Hűvösvölgyi út Riadó utca Pasaréti út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez készült közlekedési hatástanulmányhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV KEREPES NAGYKÖZSÉGRE 2012 STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS munkaközi anyag Budapest, 2006. február hó KÖZLEKEDÉS 1 Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE munkaközi anyag HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE STRATÉGIAI TERV

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE STRATÉGIAI TERV Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ E STRATÉGIAI TERV Budapest, 2006. július hó 1 Fvárosi Tervez Iroda Kft. Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ E STRATÉGIAI TERV Készítette: Közlekedés Kft. Dr.

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ Munkaszám: 29/04. Dátum: 2005. szeptember Megbízó: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Generáltervező: PRO URBE MÉRNÖKI

Részletesebben

1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE A munka első fázisában áttanulmányoztuk a FÖMTERV Rt. generáltervezésében 2001-2002-ben készített Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét, valamint a BFVT

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egységes szerkezetben a 2009. május 15-ei KT ülésen elfogadott módosításokkal KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Győr MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve

Győr MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Győr MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve Kerékpáros barát Győr Második kötet Koncepció és Tanulmányterv Győr, 2009. november 1 Konzorcium

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁS

BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁS BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarészek Leírás Esszencia A változtatással érintett területek elhelyezkedése a településen - ábra A megváltoztatásra

Részletesebben

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008.

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008. 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító eng. száma: KTM 224/97 Budapest Ferihegy Nemzetközi

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KözOP) Egyeztetési változat 2006. október 16. 1/71 TARTALOMJEGYZÉK A közlekedés a magyar gazdaságban... 4 Kiinduló szakmapolitikai és szakmai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építmérnöki Kar 2005. évi Tudományos Diákköri Konferencia www.vit.bme.hu/tdk/2005 Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Szerz: Friedl Ferenc,

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben