Nagykovácsi és környezetének fejlesztései. Forgalmi vizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykovácsi és környezetének fejlesztései. Forgalmi vizsgálat"

Átírás

1 FÕMTERV MÉRNÖKI TERVEZÕ ZRT Budapest, Lövõház u. 37. * 1276 Bp. pf. 104 * Tel.: * Fax: * * Tsz.: Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Budapest, június hó

2 Tsz.: Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Készítette a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat megbízásából a FİMTERV Mérnöki Tervezı Zrt. Budapest, június 9093_Nagykovacsi

3 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Tartalomjegyzék Bevezetı Vizsgálat tárgya, célja és módszertana Nagykovácsi közlekedési kapcsolatai, forgalmi helyzete Nagykovácsi közúti közlekedési kapcsolatai Jelenlegi forgalmi helyzet Távlati forgalom meghatározása A fejlesztések által keltett forgalmak, azok útszakaszra történı ráterhelése A tervezett beépítések által keltett forgalmak A forgalmak útszakaszra történı ráterhelése A j. út pályaszerkezetének vizsgálata Összefoglalás Ábrajegyzék 1. ábra A forgalomfejlıdés rétegei ábra Nagykovácsi elhelyezkedése a térségben ábra M0 körgyőrő tervezett nyomvonala ábra Modal-split jelenlegi értékei Nagykovácsi-Remeteszılıs között ábra Nagykovácsi és Remeteszılıs várható fejlıdési trendjei ábra Forgalomszámlálási helyszínek ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délelıtt) ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délután) ábra Mértékadó órai forgalom alakulása ábra A kereskedelmi forgalom területi megoszlása ábra A fejlesztési forgalmak irányonkénti megoszlása ábra Új utazások aránya a keltett forgalomhoz képest _Nagykovacsi 43/2

4 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Tervezık: Kádi Ottó okl. közlekedésmérnök KÖ-korl/ Darócziné Végh Júlia okl. építımérnök KÉ-T/ Dunszt Ádám okl. közlekedésmérnök tervezı gyakornok. A tervezési munkában közremőködtek: Kiss Károly belsı ellenır. Takács Miklós irodavezetı. Munkatársak: Kissné Németh Gabriella Turnerné Várnai Eszter Debreczeni Gábor Jakkel Ottó 9093_Nagykovacsi 43/3

5 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Bevezetı Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából elkészítettük Nagykovácsi és Remeteszılıs településekre tervezett létesítmények forgalmi vizsgálatát. A tanulmány fı célja a két település közigazgatási határain belül tervezett fejlesztései által keltett forgalmak jelenlegi és távlati közúthálózatra ( j. út és kapcsolódó csomópontjai) gyakorolt hatásának forgalmi vizsgálata volt. A terv több alkalommal egyeztetésre került a Megrendelıvel. Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzata tartalmazza azokat a településhez tartozó övezeteket, melyeken különféle funkciók szerinti létesítmények kialakítása lehetséges. A tervezettek között megtalálható közintézmény, lakó, szálloda, sport, wellness, egészségügyi és kereskedelmi funkciójú létesítmény is. Nagykovácsi Pest megye 3001 hektáros területén elterülı, legmagasabban fekvı községe, településszerkezetét tekintve zsáktelepülés. A sajátos mikroklímájú, 330 méteres tengerszint feletti völgykatlant a Budai hegység méter magas mészkı- és dolomithegyei veszik körül. Szomszédos települései (10 km-es körzetben): Budajenı, Budakeszi, Páty, Piliscsaba (Klotildliget), Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pilisborosjenı, Remeteszılıs, Solymár és Telki. Nagykovácsi a Közép-Magyarországi Régió, a pilisvörösvári kistérség része. Sok turista és kikapcsolódásra vágyó keresi fel a Nagykovácsit és környékét behálózó, jelzett turistautakon a hegyoldalakat, erdıket és erdei pihenıhelyeket. A település folyamatosan fejlıdik, míg lakónépessége 1997-ben 4447 fı volt, addig ez jelenleg 6289 fı, ami több, mint 40%-os növekedést jelent. 1. Vizsgálat tárgya, célja és módszertana Nagykovácsi és Remeteszılıs a budapesti agglomeráció egyik legszebb területén fekvı települések. A településeket övezı külterületek nagy része természetvédelmi terület. A Budapesthez közel, nyugodt, csendes környezetben fekvı, gyönyörő természeti adottságokkal rendelkezı Nagykovácsi a 90 es években megindult szuburbanizáció egyik kedvelt célpontja lett. A dinamikusan fejlıdı településeken igény mutatkozik új típusú szolgáltatások létesítésére, ill. a meglévıek fejlesztésére is. Nagykovácsi nagyközség 8/2004.(III.16.) Kt. számú többször módosított Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) rendelkezik a település közigazgatási határain belüli beépítésre szánt területekkel. Ezen területeken a rendelet által meghatározott funkciójú létesítmények építése lehetséges. Az egyes építendı létesítményekre vonatkozó szabályozási 9093_Nagykovacsi 43/4

6 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése tervek már elkészültek, ill. egyeztetés alatt állnak, de egyes területek hasznosítására még csak önkormányzati elképzelések vannak Az egyes beépítésre szánt területekre tervezett létesítmények helyszínét és funkcióját az 1. sz. táblázat foglalja össze: Közintézmény Amerikai Nemzetközi Iskola bıvítése Kecskeháti ingatlanfejlesztés Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika Sportközpont Szolgáltató funkciójú létesítmény Kereskedelmi létesítmény (Szupermarket) Nagykovácsi Sport- és Wellness-szálloda Hotel és Konferencia Központ Terület Ady Endre utca Vértes utca által határolt terület Amerikai Nemzetközi Iskola Remeteszılıs (Vénusz utcával szemben) Amerikai iskolától keletre esı terület (0124/45 hrsz.) Remeteszılıs sz. út és Királyka utca - Madár u. közötti terület Amerikai Iskolával szemben a j. út túloldalán lévı terület Amerikai Iskolától keletre esı terület (4684, 4698 hrsz.) 4802/1, 4802/2 hrsz. területek Funkció Oktatási Oktatási Lakóövezet Egészségügyi intézmény Sport és szabadidıs tevékenység Szolgáltató Kereskedelmi Üdülési és pihenı 0124/25,26,27 hrsz. területek Üdülési és pihenı 1. sz. táblázat A településeken belüli fejlesztések A fenti beruházások megvalósulása a közlekedés volumenében forgalomnövekedést fog okozni. A forgalom nagyságának jövıbeni meghatározásánál azonban nemcsak a fejlesztések által keltett forgalomnagyságokat kell figyelembe venni. Számolni kell azzal is, hogy a települések lakos száma ill. a motorizáció növekedése is többlet forgalmat fog eredményezni (1. ábra). A távlati forgalomnagyságok meghatározása ezen tényezık figyelembevételével történik. 9093_Nagykovacsi 43/5

7 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése 1. ábra A forgalomfejlıdés rétegei 2. Nagykovácsi közlekedési kapcsolatai, forgalmi helyzete 2.1 Nagykovácsi közúti közlekedési kapcsolatai Nagykovácsi egyetlen közúti (és egyben közlekedési) kapcsolatát a 2x1 sávos 11104, j. országos bekötıút jelenti, mely Budapestre (II. kerület) biztosít közvetlen eljutási lehetıséget. 2. ábra Nagykovácsi elhelyezkedése a térségben Egyéni közlekedés Az Országos Közúti Adatbank (OKA) adatait vizsgálva a bekötıút (Nagykovácsi és a körforgalom közötti szakaszának) átlagos napi keresztmetszeti forgalma (ÁNF) 2005-ben _Nagykovacsi 43/6

8 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Egységjármő(továbbiakban: E)/nap volt, melybıl a személy- és kistehergépkocsi forgalom 4191 E/nap, a tehergépkocsi forgalom pedig 231 E/nap volt. A mértékadó órai keresztmetszeti forgalmat az átlagos napi forgalom 10%-kával számíthatjuk, ami 531 E/ó csúcsórai értéket jelent. A Közutak Tervezési Szabályzata (KTSZ) szerint az erre az útszakaszra vonatkozó megfelelı szolgáltatási szinthez tartozó kétirányú forgalomnagyság 1500 E/ó, míg az eltőrhetı szinthez tartozó 2000 E/ó, melybıl következik, hogy az OKA szerint a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva az útszakasz még jelentıs, 64%-os kapacitástartalékkal rendelkezik. A település jövıbeni megközelítését meghatározza a jelenleg tervezési fázisban (tanulmány terv) lévı M0 gyorsforgalmi út megépülése. A körgyőrő tervezett vonala Nagykovácsit és Remeteszılıst keletrıl kerülné el. A j. úttal való kapcsolata a jelenlegi tervezési fázisban még nem tisztázott. 3. ábra M0 körgyőrő tervezett nyomvonala Tömegközlekedés A vizsgált útszakasz egyetlen tömegközlekedési kapcsolatát a BKV 63 jelzéső autóbuszjárata jelenti. Naponta 140 járat közlekedik, reggeli csúcsidıszakban 8-20 percenként, a délutáni csúcsidıszakban percenként. Napközben perces járatsőrőséggel közlekednek az autóbuszok. A településen végzett forgalomszámlálással egyidıben a 63-as autóbuszjárat utasforgalmának meghatározása céljából folthatásmérés történt. Az autóbuszok foglaltsági szintjeihez 9093_Nagykovacsi 43/7

9 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése különbözı értékek lettek rendelve, melyekbıl a következı kihasználtság eredmények adódtak: Reggeli csúcsidıszak (6:00 9:00) Délutáni csúcsidıszak (15:30 18:30) Nagykovácsi Budapest 53 % 18 % Budapest - Nagykovácsi 18 % 37 % 2. sz. táblázat A BKV 63-as viszonylatának kihasználtsága A Nagykovácsi - Budapest irányban a reggeli, Budapest Nagykovácsi irányban pedig a délutáni csúcsidıszakban magasabb a járatok kihasználtsága (hivatásforgalom), A napszakok ellenkezı irányaiban az autóbuszok alacsonyabb kihasználtsággal közlekednek. Nagykovácsi modal-split arányából látható (4. ábra), hogy a lakosok utazásaik nagyobb részét személygépkocsival végzik. 4. ábra Modal-split jelenlegi értékei Nagykovácsi-Remeteszılıs között A közlekedési munkamegosztás arányában csúcsidıszakban jellemzıen tehát az egyéni közlekedés dominál. Érdemes megjegyezni, hogy a Fımterv Zrt. által korábban készített Észak budai területek és agglomerációs kapcsolatok közösségi közlekedésének fejlesztése (2006) címő tanulmányban még 67/33 %-os modal-split arány szerepel. A közösségi közlekedés 9093_Nagykovacsi 43/8

10 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése arányának csökkenése bizonyítja, hogy az ide költözık utazásaikhoz nagyobb részt személygépkocsit használnak. 2.2 Jelenlegi forgalmi helyzet A település motorizációs foka jelenleg 389 szgk/1000 lakos. Ez az érték magasabb a Pest megyei (357 szgk/1000 lakos) ill. a budapesti (350 szgk/1000 lakos) értéknél is (2008 év végi KSH adatok). A személygépkocsi állomány és a motorizációs fok várható alakulása a lakónépesség változásának függvényében becsülhetı meg. A trendek megállapítása a lakónépesség lineáris növekedését feltételezve az elmúlt évekre vonatkozó értékek alapján történt. Az 5. ábrán a lakónépesség, a személygépkocsi állomány nagyság és a motorizációs szint alakulását ábrázolja. Lakosszám, személygépkocsi állomány, motorizáció változása [fı ]; [d b ] [s z g k / l a k o s ] Lakosszám Szgk. állomány Motorizáció évek prognózis ábra Nagykovácsi és Remeteszılıs várható fejlıdési trendjei Adatok forrása: év végi KSH ill. önkormányzati adatok 9093_Nagykovacsi 43/9

11 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése A település eddigi fejlıdési ütemét tekintve a motorizációs fok várható értéke 2015-ben 417 szgk/1000 lakos, 2020-ban pedig 431 szgk/1000 lakos. A jelenlegi forgalomnagyságok meghatározására június 3-án (iskolaidıben) a reggeli (6:00 9:00) ill. délutáni (15:30 18:30) csúcsidıszakokban forgalomszámlálásokat végeztünk. az alábbi csomópontokban (6. ábra): Ady Endre utca Kossuth Lajos utca csomópont ( A ), Nagykovácsi út Amerikai iskola csomópont ( B ), Nagykovácsi út Madár utca csomópont ( C ), Nagykovácsi út Vénusz utca csomópont ( D ). A számlálást jármőkategóriák szerint lett végezve, az eredmények pedig egységjármő szorzókkal egységjármővekre lettek átszámítva. A 12. oldalon a forgalomszámlálások alapján kapott reggeli és délutáni csúcsórai keresztmetszeti forgalmak láthatóak. A melléklet oldalán pedig a mért eredményeket szemléltetı csomóponti forgalomáramlási ábrák és görgetett órás forgalomlefolyási ábrák találhatóak. A forgalomszámlálások alapján teherforgalom az összes forgalom 2,8%-át teszi ki. 6. ábra Forgalomszámlálási helyszínek 9093_Nagykovacsi 43/10

12 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése 2.3 Távlati forgalom meghatározása A jövıbeni forgalom nagyságának meghatározására két módszer került alkalmazásra. 1. módszer: A távlati forgalmak meghatározása regressziós számítással lehetséges. Az alkalmazott függvény változatlan modal-split arányokat feltételezve - a jelenlegi forgalomnagyságból, a motorizációs fejlıdésbıl ill. a lakos szám változásából végez becslést. Az alkalmazott függvény: ahol: F i, h = F h M M i 2009 Li L 2009 F h - a forgalom nagysága (2009-ben mért adatok alapján); L i - adott év lakónépessége; M - motorizációs trend (M i = 269,01 Éi i 0,1485, ahol É i (évek száma) = adott év 1996) M motorizációs szint 2009-ben (391 szgk/1000 lakos); L i - adott év lakónépessége; L lakónépesség 2009-ben (6925 fı). Az elvégzett forgalomszámlálás eredményeibıl a fenti összefüggést felhasználva a forgalomnagyságának eredményeit a 12. oldalon lévı diagramok szemléltetik délelıtti és délutáni csúcsórai bontásban. Számítások szerint a j. úton a csúcsórai forgalom nagysága a települések jelenlegi fejlıdési ütemét feltételezve a megfelelı és eltőrhetı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság értékét (1500 E/ó és 2000E/ó) 2020-ig nem lépi át ( oldalak). Összehasonlításképp a jelenlegi csúcsórai forgalomnagyság jelenleg Solymáron (1107. sz. úton, km szelvénynél (Shell kút)) reggel 2200 E/ó, délután pedig 1200 E/ó körül alakul. 9093_Nagykovacsi 43/11

13 Nagykovácsi és környezetének fejlesztése Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délelıtt) 1800 F o r g a l o m n a g y s á g [ E / h ] Ady Endre utcától Nagykovácsi központ felé Ady Endre út és Amerikai Iskola között Amerikai Iskola és Madár utca között Madár utca és Vénusz utca között Vénusz utcától Budapest felé évek 7. ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délelıtt) Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délután) F o rg alo m n ag yság [E j/h ] Ady Endre utcától Nagykovácsi központ felé Ady Endre út és Amerikai Iskola között Amerikai Iskola és Madár utca között Madár utca és Vénusz utca között Vénusz utcától Budapest felé évek 8. ábra Forgalomnagyság jövıbeni alakulása (délután) 9093_Nagykovacsi 43/12

14 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/13

15 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/14

16 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/15

17 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 2. módszer: A forgalom távlati nagyságának meghatározása az ÚT sz. Útügyi Mőszaki Elıírás módszerének használatával is meghatározásra került. Az ÉÁNF (Éves Átlagos Napi Forgalom) meghatározásához alkalmazott összefüggések: f f j, t, k j, t, k 3 j, t, k 2 j, t, k év1 / év0 = a év1 év0 ) + b ( év1 év0 ) + c ( év1 év0 ) ( + d j, t, k j, t, k 3 j, t, k 2 j, t, k év2 / év0 = a év2 év0 ) + b ( év2 év0 ) + c ( év2 év0 ) j, t, k j, t, k év2 / év0 f év2 / év1 = j, t, k f év1/ év0 ÉÁNF ahol: a f j j év2 = ÉÁNFév1 ( + d f j, t, k év2 / év1 j, t, k j, t, k j, t, k j, t, k, b, c, d - adott útkategóriára vonatkozó paraméterek, melynek értékei: j, t, k j, t, k Jármőkategóriák Paraméterek a b c d Személygépkocsi -0, , , Autóbusz 0, , , Tehergépkocsi -0, , ,016 1 Motorkerékpár -0, , , Nehézjármő -0, , , Az Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából 5 évente kerül sor teljes körő országos forgalomszámlálásra. A köztes idıszakban a fent bemutatott összefüggések segítségével végzik a forgalom nagyságának elırebecslését. A számításnál az Országos Közúti Adatbank 2005-ben a j. úton (11+00 szelvénynél) mért forgalmai kerültek felhasználásra. A mérést kézi számlálással végezték 5 idıpontban: 1 vagy két nyári hétköznap, 1 vagy 2 tavaszi/ıszi hétköznap és 1 nyári vasárnap. Ezek szerint a Nagykovácsi út napi forgalma 5302 E/nap. A napi forgalomból a forgalom jellegéhez hozzárendelt csúcsóra tényezı segítségével a mértékadó óra forgalma (MOF) számítható. A MOF 2005-ben 530 E/ó volt. A jelenlegi reggeli csúcsóra forgalmából a fenti összefüggést felhasználva történt a távlati forgalom nagyságának meghatározása. A kapott értékeket a 9. ábra mutatja be. Az alacsonyabb távlati forgalomnagyság oka, hogy a módszer csak a forgalom változásának tendenciájából becsli a távlati forgalom nagyságát és nem veszi figyelembe a demográfiai változásokat. Ezért ez a módszer kevésbé alkalmas egy adott dinamikusan növekvı település vagy térség forgalomnövekedésének jövıbeni leírására. 9093_Nagykovacsi 43/16

18 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Távlati forgalom nagysága [E/nap] 1150 Forgalomnagyság [E/nap] évek 9. ábra Mértékadó órai forgalom alakulása 3. A fejlesztések által keltett forgalmak, azok útszakaszra történı ráterhelése A fejlesztési forgalmak a 2. fejezetben meghatározott forgalomfejlıdésen felül lettek a j. út vizsgált útszakaszára ráterhelve. A délelıtti és a délutáni forgalomnagyságok korábbi vizsgálatok és kutatások eredményeit felhasználva kerültek meghatározásra. Az egyes funkciók által keltett forgalmak a 3.1 fejezetben kerülnek részletesen ismertetésre. A forgalomkeltéshez a meglévı szabályozási terveket, építész mőszaki leírásokat és engedélyezési terveket használtuk fel, ill. ahol ezek nem álltak rendelkezésre, ott hasonló funkciójú és beépítési környezető épületekre vonatkozó paraméterek kerültek alkalmazásra. 3.1 A tervezett beépítések által keltett forgalmak A vizsgált fejlesztések átnézeti helyszínrajza a 22. oldalon található. Lakások Kecskehát településrész A HÉSZ szerint a területen ~150 lakás kialakítására van lehetıség. A tervezett forgalomnagyságok meghatározásánál ez az ingatlanfejlesztés, mint új fejlesztés kerül figyelembevételre. A lakóingatlanok forgalmának meghatározása az alábbiak szerint történt: motorizációs szint 400szgk./1000 lakos (M) egyéni- /tömegközlekedés részaránya: 77/23% (K e /K tk ) a reggeli induló és a délutáni érkezı csúcsóra forgalma a napi irányonkénti forgalom 40%-a. 9093_Nagykovacsi 43/17

19 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései átlagos személygépkocsi foglaltság: 1,3 fı (t) Ezek alapján a reggeli csúcsórai induló forgalom [E/ó] a következıképpen számítható: 0,4 á, 1000 A délutáni csúcsórában az ellentétes irányú csúcsórai forgalom hasonlóképpen számolható. Intézményi. irodai jellegő fejlesztések Amerikai Nemzetközi Iskola fejlesztése A megbízótól kapott adatszolgáltatás szerint a jelenlegi létesítményfejlesztés után +10 kisbusz, és a jelenlegi iskolai közúti forgalom 20%-os növekedése prognosztizálható. Konferencia központ A tervek szerint a Hotel és Konferencia központ projekt részeként egy 200 férıhelyes konferenciaközpont kerül kialakításra. A konferencia központ intézményi, irodai funkció tekinthetı, hiszen jellemzıen a reggeli csúcsórában az érkezı forgalom (rendezvények kezdete), míg délután az induló forgalom (rendezvények vége) képvisel nagyobb forgalmat. Nevelési-oktatási egység (Intézményi funkció) A fejlesztésre konkrét tervek még nem, csak elképzelések vannak, ezért ennél a területfejlesztésnél egy középfokú iskola megépítésének forgalmával számoltunk. A létesítmény bruttó területe a hasonló funkciójú építményekhez viszonyítva került meghatározásra. Intézményi-irodai funkciójú létesítmények csúcsórai forgalmának [E/ó] számítása: ahol: é,. 40 K e : egyéni tömegközlekedés részaránya A: létesítmény bruttó területe [m 2 ] átlagos személygépkocsi foglaltság: jelen esetben 1,1 fı (t) A délutáni csúcsórában az ellentétes irányú forgalom hasonlóképpen számolható. 9093_Nagykovacsi 43/18

20 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Kereskedelem Kereskedelemi létesítmény a tervezett Klinika mellett Nagykovácsi Önkormányzatának tervei között szerepel a tervezett Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika mellett egy kereskedelmi funkciójú létesítmény megvalósítása. A fejlesztésre valós igény mutatkozik, hiszen a legközelebb lévı nagyobb szupermarket és komplex funkciókat nyújtó (STOP-SHOP jellegő) létesítmény a területtıl 7 km-re fekszik. A létesítménybe érkezı forgalom várhatóan körülbelül 90-10%-os mértékben fog megoszlani a vizsgált települések és az azon kívülrıl (pl: Adyliget, II. kerület) érkezık között (10. ábra). További, kereskedelmi jellegő létesítmények A kereskedelmi funkciók közé sorolhatóak pl.: az éttermek és a Sebestyéndombbal szemben tervezett szolgáltató funkciójú létesítmények is, hiszen ezek mindegyike döntı módon a délutáni idıszakokban generál nagyobb forgalmat. Kereskedelmi funkciójú létesítmények forgalmának számítása: ú ó / é á ahol: q i : csúcsóra tényezı, melynek értéke sok tényezıtpl (pl: egyéni közlekedés részarány, konkurencia helyzet, nyitva tartás, közvetlen vásárlóközönség nagysága stb.) függ. Jelen esetben, a reggeli idıszakban a 0,01, délutániban pedig a 0,04 értékkel számolunk. A: a létesítmény bruttó területe [m 2 ] 10. ábra A kereskedelmi forgalom területi megoszlása 9093_Nagykovacsi 43/19

21 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Hotel és egyéb funkciójú létesítmények Nagykovácsi Sport- és Wellness-szálloda Az engedélyezési tervvel rendelkezı projekt szerint a Nagykovácsi út 4. sz. alatt egy 110 szobás hotel épül kb.: 1000m 2 wellness részleggel. A hotel egyértelmően Budapest irányából fog csaknem 100%-os többletforgalmat jelenteni, de a wellness funkció és a megjelenı új munkahelyek miatt Nagykovácsi és Remeteszılıs felıl is jelentkezik majd új forgalom. Szállodáknál a reggeli és a délutáni idıszakokban ugyanakkorra forgalom megjelenésével lehet számolni, forgalmi csúcsok nincsenek. Hotel és Konferencia központ projekt A tervek szerint a hotel 150 szobával és egy 40 fı befogadására alkalmas rekreációs központtal valósulna meg. A hotel nyújtotta komplex szolgáltatások egyidıben történı igénybevétele 30%-ra becsülhetı. Sportközpont Az elképzelések szerint Remeteszılıs Királyka u. és Madár u. közötti részén létesülne egy szabadidı és sport funkciójú létesítmény. A forgalmak meghatározásához egy 50 férıhelyes sportlétesítmény létrehozását feltételeztük. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika Az engedélyezési tervvel rendelkezı klinika az Amerikai Nemzetközi Iskolától keletre fog megépülni. Nem csak fekvı- de ambuláns járóbetegellátás is mőködni fog az intézményben. Hasonlóan a szállodákhoz a reggeli és a délutáni idıszakokban ugyanakkorra forgalom megjelenésével lehet számolni, forgalmi csúcsok itt sincsenek. Az egyéb funkciójú létesítmények forgalmát a férıhelyek alapján lehet kiszámolni. A csúcsórai forgalmak függnek a kihasználtságtól, a tartózkodási idıtıl, és az egyéni közlekedés részarányától. A kapott eredmények összefoglalása a 3. sz. táblázatban található. 9093_Nagykovacsi 43/20

22 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Funkció Utca (él) Reggeli forgalom [E/ó] Délutáni forgalom [E/ó] érkezı induló érkezı induló Közintézmény (iskola) Amerikai Nemzetközi Iskola Kecskehát településrész (lakóingatlanok) Ady Endre u Amerikai iskola lakás Klinika egyéb Sportközpont egyéb Szolgáltató funkciójú létesítmények kereskedelem Kereskedelmi létesítmény kereskedelem Sport -és Wellness-szálloda szálloda Hotel és Konferencia központ projekt Szálloda szálloda Konferencia központ intézményiroda intézményiroda Intézményiroda Wellness egyéb Étterem kereskedelem sz. táblázat A területen keltett forgalmak összefoglalása 9093_Nagykovacsi 43/21

23 9093_Nagykovacsi 43/22

24 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 3.2 A forgalmak útszakaszra történı ráterhelése A tervezett és vizsgált fejlesztések által keltett forgalom Nagykovácsi és Remeteszılıs felıl várhatóan jóval kisebb mértékben fog megjelenni (11. ábra), ennek oka, hogy a fejlesztések nagy része olyan típusú lesz, melyeknek a Budapest felıl irányban lesz nagyobb közönségvonzó hatása. 11. ábra A fejlesztési forgalmak irányonkénti megoszlása Az 3. sz. táblázatban található fejlesztéseket, valamint a térség jelenlegi intézményi, kereskedelemi, szolgáltató, szabadidıs stb. tevékenységeit vizsgálva a két településrıl új forgalomként a teljes keltett forgalom kb.: 45-60%-a fog megjelenni. Ennek magyarázata, hogy a jelenlegi Budapesti úticélú utazások a konkurens szolgáltatások, valamint munkahelyek megjelenésével területen belül fognak maradni. Ezzel szemben a Budapest felıl érkezı forgalom szinte 100%-ban új forgalomként fog megjelenni, mivel a vizsgált területen kívülrıl teljesen új funkciók fognak megjelenni a területen (12. ábra). Ez alól kivételt csak a kereskedelmi funkciójú létesítmények fognak jelenteni, ezeknél a forgalom döntıen a vizsgált települések felıl fog megjelenni, de csak részben új forgalomként (az átalakuló úticélú utazások miatt). 12. ábra Új utazások aránya a keltett forgalomhoz képest 9093_Nagykovacsi 43/23

25 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései A 25. oldal a fejlesztések által keltett reggeli és délutáni csúcsidıszaki forgalmak vizsgált útszakaszra történı ráterhelését mutatja be. Az 3. sz. táblázatban kerül ismertetésre, hogy az egyes fejlesztések melyik a j. utat keresztezı utcában ill. élen (jelenleg még nem létezı utca) jelennek meg. Az egyes új éleken (utcákban) megjelenı forgalom várhatóan sehol sem lesz több E/óránál. A csúcsidıszakokban a legnagyobb forgalomnövekedés a Madár u. és a Vénusz u. között jelenik meg ( E/óra), Nagykovácsi irányában haladva a többletforgalmak nagysága csökken. A oldalak a jelenlegi, a 2015-ös és a 2020-as állapotnak megfelelı (forgalomfejlıdés + fejlesztések forgalma) reggeli és délutáni csúcsórai kétirányú terheléseit mutatja be (a oldalakon: kétirányú forgalmak, oldalakon pedig a keresztmetszeti forgalmak szerepelnek). A kapott eredményekbıl kapott következtetései: A folyópálya forgalma nagy távlatban (2020 év) a megfelelı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot mintegy 200 E/órával meghaladja de, nem éri el az eltőrhetı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot (4. sz. táblázat). (A szolgáltatási szintekhez tartozó forgalomnagyságokat a Közutak Tervezése (ÚT ) c. útügyi mőszaki elıírás tartalmazza) A létesülı új, fejlesztésekhez kapcsolódó utcákban és csomópontokban torlódás nem lesz várható Nagykovácsi belterületén még 2020-ban is több mint 40% kapacitástartalék lesz; a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva majdnem 300 E/ó tartalék mutatkozik. 9093_Nagykovacsi 43/24

26 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései Útszakasz Jelenleg Jelenleg Sávok száma F [E/ó] Megfelelı szolgáltatási szint forgalomnagysága [E/ó] Eltőrhetı szolgáltatási szint forgalomnagysága [E/ó] Kapacitástartalék a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva [E/ó] Kapacitástartalék a megfelelı szolgáltatási szinthez viszonyítva [%] j. út (Ady Endre u. Amerikai Nemzetközi Iskola között) Kapacitástartalék a eltőrhetı szolgáltatási szinthez viszonyítva [E/ó] Kapacitástartalék az eltőrhetı szolgáltatási szinthez viszonyítva [%] reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % j. út (Vénusz utcától keletre) reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % reggel % % 2x délután % % 4. sz. táblázat Kapacitáskihasználtságok a jelzéső úton (fejlesztési forgalommal együtt) 9093_Nagykovacsi 43/25

27 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/26

28 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/27

29 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/28

30 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/29

31 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/30

32 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/31

33 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/32

34 Nagykovácsi Budapest 9093_Nagykovacsi 43/33

35 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 3.3 A j. út pályaszerkezetének vizsgálata A Nagykovácsi út jelenlegi burkolatszerkezete a rendelkezésre álló, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-tıl származó adatok alapján a következı: AB-12 aszfaltbeton kopóréteg 4 cm AB-12 aszfaltbeton kopóréteg 4 cm Aszfalt kiegyenlítı réteg 2 cm K-22 kiegyenlítı réteg 6 cm Betonalap 20 cm (feltételezett rétegvastagság) A közelmúltban végzett forgalomszámlálási adatok ismeretében a várható forgalomra a vonatkozó Útügyi Mőszaki Elıírás (Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerısítése ÚT ) alapján számolva a forgalmi terhelést, az útpálya E nagyon nehéz útkategóriába sorolható. Pályaszerkezet méretezése ÁNF = E j/nap ÁNF a =300 j/nap e a = 1,3 (jármőátszámítási szorzó) z = 1,50 (tengelyszorzó) t = 15 év (tervezési élettartam) r = 1,00 (irányszorzó) s = 1,00 (sávszorzó) f N = 1,00 Tervezési forgalom: TF = z x 1,25 x 365 x t x r x s x f N x (ÁNF x e a ) = 1,5 x 1,25 x 365 x 15 x 0,7 x 1,00 x 1,00 x ( x 1,3) = egységtengely/élettartam E Nagyon nehéz tervezési kategória A forgalmi terhelésnek megfelelı, szükséges pályaszerkezeti rétegvastagságok a 20 cm betonalapot feltételezve: Teljes aszfaltréteg vastagság: 18 cm. A jelenlegi 16 cm összvastagságú aszfaltrétegre ennek megfelelıen elegendı lenne 2 cm vékony aszfaltszınyegezés. Azonban az alaprétegre vonatkozó adatok bizonytalansága, valamint az alapréteg állapotára vonatkozó információ hiánya miatt ez az eredmény csak a pályaszerkezet feltárás, és burkolat teherbírás mérés eredményének ismeretében véglegesíthetı. 9093_Nagykovacsi 43/34

36 Nagykovácsi és környezetének fejlesztései 4. Összefoglalás Nagykovácsi és Remeteszılıs közigazgatási határain belül tervezett fejlesztések által keltett forgalmak volumenének meghatározása korábbi vizsgálatok és kutatások eredményeit felhasználva történt, a távlati forgalmi terhelések meghatározásának másik bemenete pedig a forgalomszámlálások eredményei voltak. A tervezett fejlesztések által keltett forgalomnak a jelenlegi forgalomra való ráterhelése lényeges forgalomnövekedést a vizsgált területen belül sehol sem eredményez. A várható legnagyobb forgalomnövekedés ( E/ó) a Madár utca és a Vénusz utca között jelenik meg. A vizsgálatok alapján a fejlesztések által keltett forgalom 45-60%-a az érintett településekrıl fog megjelenni új forgalomként, mivel az addigi Budapesti célirányú utazások a vizsgált területen belül maradnak. A vizsgált területen kívülrıl Budapest felıl megjelenı forgalom teljes egészében új forgalomként fog jelentkezni, az eddig nem létezı, új funkciók megjelenésének eredményeként. Vizsgálva a jövıbeni (2015 és 2020) forgalomnagyságokat megállapítható, hogy a lakónépesség és a motorizáció okozta forgalomfejlıdés, valamint a fejlesztések által keltett forgalom a jelenlegi csúcsórai forgalomhoz képest kb.: 45% (2015) ill. 70%-kal (2020) fog nıni, de együttese, csak a Madár utcától keletre esı útszakaszokon fogja meghaladni a megfelelı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot. Távlatban az eltőrhetı szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot egyik vizsgált keresztmetszetben sem fogja az út forgalma meghaladni. A lakónépesség és motorizációs fejlıdés okozta forgalomfejlıdés Remeteszılıs határában (457 E/ó) az új létesítmények forgalmának (218 E/ó) több mint kétszeresét fogja 2020-ban kitenni. A j. út 2020-ban várható szabad kapacitása a vizsgált szakasz legnagyobb forgalmú részén (Remeteszılıs keleti végénél) majdnem 300 E/óra, Nagykovácsi belterületén pedig 900 E/ó lesz. A létesülı új, fejlesztésekhez kapcsolódó utcákban és csomópontokban permanens torlódás nem lesz várható, a csomópontok szők kapacitást nem fognak jelenteni. Fontos megjegyezni, hogy ugyan a vizsgált útszakaszon torlódások várhatóan nem fognak kialakulni, de a már jelenleg is túlterhelt és jellemzıen a csúcsidıszakokban torlódó Nagyrét u. Nagykovácsi út körforgalmú csomópont és Hővösvölgyi út kapacitáskorlátja miatt ezeken a helyeken az utazási idık további megnövekedése, ill. a mai állapotnál jelentısebb torlódások várhatóak, mivel az érintett útszakaszok és csomópontjaik már nem képesek a jelenleginél nagyobb volumenő közúti forgalom levezetésére. A térség fenntartható dinamikus fejlıdésének érdekében javasolt és szükséges a j. út mellett fekvı települések és városrészek (Nagykovácsi, Remeteszılıs, Adyliget) Budapest irányú közúti kapcsolatait (Nagykovácsi út, Nagyrét u., Hővösvölgyi út stb.) részletesen vizsgálni és elemezni. 9093_Nagykovacsi 43/35

JELMAGYARÁZAT: lakóépület kereskedelmi épület középület

JELMAGYARÁZAT: lakóépület kereskedelmi épület középület ivó kút 01 Nyelvstúdió Iskola Nagykovácsi és térsége Nagykovácsi és főutcája Nagykovácsi Pest megye 3001 hektáros területén elterülő, legmagasabban fekvő községe, településszerkezetét tekintve zsáktelepülés.

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet Tsz.: VV-T 2014 05 VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELİZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Budapest egységes forgalmi modellje, indikátorok a stratégiai tervezéshez. Mobilitás - tervezés Fórum, 2015.03.04.,Budapest, Ábel Melinda, BKK Zrt.

Budapest egységes forgalmi modellje, indikátorok a stratégiai tervezéshez. Mobilitás - tervezés Fórum, 2015.03.04.,Budapest, Ábel Melinda, BKK Zrt. Budapest egységes forgalmi modellje, indikátorok a stratégiai tervezéshez Mobilitás - tervezés Fórum, 2015.03.04.,Budapest, Ábel Melinda, BKK Zrt. A forgalmi modellezés szerepe és helye a közlekedéstervezésben

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR ESETTANULMÁNY: PÁLYASZERKEZET ERŐSÍTÉS MÉRETEZÉS FWD EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 1 1 A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR 2 2 1 ALKALMAZOTT MÉRETEZÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Cégismertető 2008. Közlekedés modellezése felsőfokon... 1023. Budapest, Harcsa utca 2.

Cégismertető 2008. Közlekedés modellezése felsőfokon... 1023. Budapest, Harcsa utca 2. Közlekedés modellezése felsőfokon... Cégismertető 2008. KVANTITÁS-CONSULTING KFT 1023. Budapest, Harcsa utca 2. www.kvantitas.hu Telefonszám:336 10 48 Faxszám: 336 10 49 E-mail: drmakula@kvantitas.hu Cégünk,

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN ÚTÉPÍTÉS Tóth Kinga 2013. november 28. Miről lesz szó? a tér jelenlegi közlekedése és az infrastruktúra

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

2. Közúti forgalmi alapismeretek

2. Közúti forgalmi alapismeretek SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 2. Közúti forgalmi alapismeretek Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr,

Részletesebben

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve Tervezte: RT-PLAN Kft. 3519 Miskolc Iglói u. 3. 1/1. Tel: (46)450-527 (70) 317-2112 Email:reko@rt-plan.com Tervszám: RTP-1/2015 www.rt-plan.com

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI HOMOLA ZOLTÁN UNITEF 83 Zrt. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012. szeptember 12. Tartalom 1. Röviden az M0 útgyűrűről 2.

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁRPILIS KÖZSÉG SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. Szakági alátámasztó munkarészek KÖZLEKEDÉS. Szekszárd, 2007.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁRPILIS KÖZSÉG SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. Szakági alátámasztó munkarészek KÖZLEKEDÉS. Szekszárd, 2007. SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szakági alátámasztó munkarészek KÖZLEKEDÉS Szekszárd, 2007. június SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 1. A település

Részletesebben

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Magyargencs a 8412. jelű Várkesző- Vönöck összekötő út mellett található. A település a térség kistérségi központjától Pápától 19 kilométerre északnyugatra,

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. Készítette: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 Veszprém, Kistó utca 25. Tsz.:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása (A szintbeni vasúti átjárók biztonságos és mozgáskorlátozottak számára kényelmes mőszaki kialakítása) Gábor Miklós (KTI), Dr.Koren

Részletesebben

Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell

Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell Bencze Zsolt KTI Nonprofit Kft. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012 szeptember 12. A burkolat leromlásának meghatározása: Valamely paraméter változása,

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT Ostffyasszonyfa Vas megye északkeleti részén fekszik. A térségben található városokhoz Sárvár, Celldömölk viszonylag közel helyezkedik el. Főútvonal a község közigazgatási

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása Budapest 2007. szeptember 13. Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 2. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január)

Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január) Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Elıszó... 3 Bevezetés... 5 Miért az egészségtervek?... 5 A Dunabogdányi egészségtervtıl várt hasznok, egészségnyereség...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok,. október hó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl

É R T E S Í T É S. a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl 1 AV-3/2009. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. FAX: 06 / 36-521-110 É R T E S Í T É S a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl A menetrendben meghirdetett

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

MESTERISKOLA TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Körmendy Mária, Pető Zoltán

MESTERISKOLA TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Körmendy Mária, Pető Zoltán KÖZLEKEDÉSTERVEZÉSI MESTERISKOLA ÚTHÁLÓZATFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS Körmendy Mária, Pető Zoltán TELEPÜLÉSRENDEZÉS GYAKORLATI PÉLDÁK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (1125/2005 (V.25) Főv.

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

A Magyarországon használatos illetve itt kifejlesztett kapacitásszámítási eljárások

A Magyarországon használatos illetve itt kifejlesztett kapacitásszámítási eljárások 28. Szintbeni csomópontok kapacitása A Magyarországon használatos illetve itt kifejlesztett kapacitásszámítási eljárások 28. 1. Szintbeli jelzőtáblával szabályozott csomópontok méretezési kérdései, bevezetés

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására ECALL WORK-SHOP 2013. NOVEMBER 12. Dr. Jankó Domokos Biztonságkutató Mérnöki Iroda

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat 77. sz. elnökségi őlés 3. napirendi pont Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Budapest, 2009. március 3. Cholnokyné Ferenczi

Részletesebben

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Kaposvár Tóth István Alpolgármester Csomóponti átvezetések, Kereszteződések Elemváltások Kezdet- és végződés kialakítása Dalos Péter tervezőmérnök

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán)

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán) TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu Városi Kerékpárforgalmi létesítmények

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben