és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval rsaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval komlosf@pr.hu rsaság"

Átírás

1 Magyar Hidrológiai TársasT rsaság XXXII.. Országos VándorgyV ndorgyőlés július j Szeged, Egyetem u Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtani Tanszékcsopor kcsoport 7. SZEKCIÓ (Grasselly Gyula terem) HIDROGEOLÓGIA GIA ÉS S MÉRNM RNÖKGEOLÓGIA GIA IDİSZER SZERŐ FELADATAI július j 3. csütört rtök k 8:30-13:30 Elnök: Dr. Lénárt L LászlL szló Szekciótitk titkár: Máriás s Ferenc Komlós s Ferenc (12:10 12:30): 12:30): A hıszivattyh és s a felszínalatti víz v z hıjének h hasznosítása sa magyar hıszivattyh szivattyúvalval 1

2 Mottó Az a kötelessk telességünk, hogy a tudást gyarapítsuk. Bízom B benne, hogy a társadalom, amelyben élek értelmesen fogja használni a megszerzett tudást. st. [1] Teller Ede ( ) Itt jelzem, hogy a szögletes zárójelbe z írt számok értelmezése a beküld ldött dolgozathoz tartozó Irodalom -ban olvasható. 2

3 Hıszivattyúzás s (1) [5,6] A villamos főtés f s (tiszta, környezetkk rnyezetkímélı főtés) mindenki számára ismert, de költsk ltségessége miatt hazánkban ma még m nem tekinthetı energiahatékony módszernek. A fejlett országokban szélesk leskörően en elterjedt hıszivattyh szivattyús főtéstechnika ezzel szemben a tisztán n villamos főtéshez f használand landó villamos energia töredt redékét t használja fel, mivel a hıt h t a külsk lsı környezetbıl l (levegıbıl, l, vízbv zbıl l vagy földbf ldbıl) l) emeli be,, illetve szivattyúzza a hasznosíthat tható hımérsékletre. A A hıszivattyh szivattyú a jövıbe j tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetıvé teszi az épületek hatékony főtését, f t, bármilyen b forrásb sból l származz rmazzék k is a villamos energia. [4] Csökkenti az üvegházgáz- ill. a tüzelt zelésbıl l (eléget getésbıl) eredı egészs szségkárosító szennyezı anyagok (pl. NO X, CO) ) kibocsátását. t. 3

4 Hıszivattyúzás s (2) [5,6] A földhı energiaforrás s egyik legnagyobb elınye, hogy évszaktól és s napszaktól l is független f állandó energiaforrásk sként használhat lható.. Ezért kiemelten szolgalmazni célszerc lszerő a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k szélesk leskörő elterjesztését és alkalmazását t főtési, f hőtési h és s használati meleg víz v z (HMV) ellátási feladatokra. A földgf ldgáztüzelés s (gázkaz zkazánok, gázbojlerek) g helyettesítésénél szüks kség g van a CO 2 -kibocsátás nélküli li olcsó paksi áramra, valamint a folyadékh khőtök, split klímák és s az ún. légkondik felvált ltásainál l is a Magyar Termék k Nagydíj -as (2012) hatékony geotermikus hıszivattyh szivattyúk k mőködtetm dtetésére. A földgf ldgáz-importot és s a károsanyagk rosanyag-kibocsátást st is csökkenteni tudjuk a megújul juló energia-felhaszn felhasználás s jelentıs növelésével ( Függetlened( ggetlenedés s az energiafügg ggıségtıl ). A kitőnı minıségő hıszivattyúk k hazai gyárt rtásával exportunk 4 is növekedhet, n hıszivattyh szivattyú importunk pedig csökkenhet!

5 Válasz a környezetvk rnyezetvédelem és s a munkanélk lküliség g gondjaira Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért A nuklen ukleáris és s megújul juló energia integrálása Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél Épületek (építm( tmények) főtése/hf se/hőtése/hmv se/hmv (önt( ntözıvíz) z) elıáll llítása hıszivattyh szivattyúvalval Ivóvíz hıhasznosításasa hıszivattyúvalval Csurgalék-hévíz hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval Fürdıbıl és s uszodából l elfolyó víz z hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe V4-ek ek* összefogásával a hıszivattyh szivattyúipar ipar megteremtése *A A Visegrádi Együttm ttmőködés s a visegrádi országok, visegrádi négyek n vagy V4-ek ek: : Csehország, Lengyelország, g, Szlovákia és s Magyarország g regionális szervezete. Célja C ezen közép-eurk európai országok gazdasági, gi, diplomáciai és s politikai érdekeinek közös k s képviselete, k esetleges lépéseinekl összehangolása. sa. 5

6 szivattyúvalval Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért [2] Évenkénti nti statisztika bevezetését t javaslom a kivitelezett hıszivattyús s rendszerek hıforrh forrásainak és s hajtóenergi energiáinak inak figyelembevétel telével, amely a következk vetkezı oldalakon láthatl tható ún. Hı (1/3, 2/3 és s 3/3) címmel. Az évenkénti nti statisztika nyomon követheti k a hazai fejlıdést, a hazai és s nemzetközi zi hıszivattyh szivattyús s helyzet piaci összehasonlítását. t. A táblt blázat kitölt ltése az országos megújul juló energia felhasználását t illetve elszámol molását t mőszaki m alapokra helyezi, megkönny nnyíti az éves magyarországi gi összefoglaló jelentések készítıinek a munkáját. A világviszonylat gviszonylatú szélesebb körők ismertetés érdekében az a IEA (International Energy Agency) ) felé hıszivattyúkról l szóló statisztikai elıírást illetve szabályoz lyozást javasolhatnánk. nk. 6

7 Hı (1/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

8 Hı (2/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

9 Hı (3/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

10 szivattyúvalval Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél 1) Jelzem, hogy Hı blázat -át t kivéve ve a következk vetkezı dián n berajzolt elvi mőködéső, m, nevezetesen gıznemg znemő munkaközeg zegő villamos hıszivattyh szivattyút értek a hıszivattyh szivattyú fogalma alatt (ez ma a legelterjedtebb megoldású hıszivattyú). 2) Jelenleg mőködım és s tervezett távft vfőtési rendszer a milánói (Canavese System), amelynek elvi kapcsolási si rajza a következk vetkezı dián n láthatl tható [31] ben már m r majd 2015-ben lakos hıellh ellátását t biztosítja tja [9]. 3) A Magyarországon gon lévıl mintegy száz z távht vhıszolgáltató a teljes energiafelhasználásunk sunk 6%-át t teszi ki és s a hazai népessn pesség 15%-át érinti. 4) Budapest főtésének f fıbb f törtt rténeti szakaszai: szilárd tüzelt zelıanyag városi gáz g főtıolaj földgáz villamos hıszivattyh szivattyú (áram + megújul juló energia és/vagy hulladékh khı)?! [10] 10

11 Legnagyobb geotermikus távft vfőtés s vázlata v [9] 11

12 Hıszivattyúk k a kertészetekben [15] 1) A hıszivattyh szivattyú kertészeti alkalmazása olyan növényhn nyházakban, nevezetesen fóliasf liasátrakban és s fıleg f üvegházakban indokolt, amelyekben a teljes naptári évben termelnek zöldsz ldséget, dísznövényt nyt vagy gombát, vagyis ahol elıírt technológiai igény a főtés f és s a hőtés h s [12,13,14,15,16]. 2) A hıszivattyh ellátott növényhn nyházi termesztés s az agráriumban riumban megvalósul suló közfoglalkoztatási programhoz is illeszthetı.. Ezt a munkát t az ország g minden szánt ntóterületén lehet végezni. v Nem kell hozzá pince, geotermikusan kedvezı adottságú terület, tovább bbá könnyen elvégezhet gezhetı betanított tott munkát t igényel egész évben. 3) Az üvegházi dísznd sznövények nyek a legdrágább mezıgazdas gazdasági gi áruk közzé tartoznak, és s igénylik a kondicionált környezetet. k 12

13 szivattyúvalval Növényház z főtése f és s hőtése h talajvizes hı (nincs váltv ltószelep) Bal oldal: főtési f üzemmód d elvi kapcsolási si rajza jobb oldal: hőtési h üzemmód d elvi kapcsolási si rajza Forrás: Liong Chai Chengwei: STUDY ON A GROUNDWATER SOURCE HEAT PUMP COOLING SYSTEM IN SOLAR GREENHOUSE. CIGR - International Conference of Agricultural Engineering XXXVII. Congresso Brasileiro de Engenharia AgricolaBrazil,, August 31 to Septenber 4,

14 Referencia bemutatása: MHT XXIX. OVGY Termálv lvíz z energiatakarékos kos felhasználás [22,23]. Alföld ld Aqua Termálf lfürdı és s Strand (Nagykırös) épületkülsıje és hıközpontja a magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérséklető hıszivattyúkkal Forrás: : Geowatt Kft. 14

15 szivattyúvalval Referencia bemutatása: MHT XXXI. OVGY Ivóvíz hıhasznosításasa hıszivattyúvalval [25,26,27] A Vastalanító épület (Zalav( Zalavíz Zrt.) hıközpontja a magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérsh rséklető hıszivattyúkkal a földgáz tüzelıanyag kiváltására meglévı melegvízüzemő főtésnél és használati melegvíz (HMV) ellátásánál Forrás: : Geowatt Kft. 15

16 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás s (1): 2012 és 2013-ban a 10 éve üzemelı épületnél radiátoros főtésre f és s HMV ellátásra Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı épület külsk lsı és s a jobb oldali képen: k úszómedence: 20 5,5 1,2 = 132 m C, ülımedence: 7,8 4,7 0,95 = 34,8 m C. Forrás: Nuszpel József (Imperial Holding Kft.) 16

17 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (2) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) hıszivattyús s rendszerének nek fıbb f mőszaki m adatai: a hıszivattyh szivattyúk k hıforrh forrása: elfolyó termálv lvíz; elfolyó termálv lvíz z tárolt roló (táptart ptartály) térfogata: 30 m 3 ; táptartály hımérsh rséklet: 33 C; folyadékáram: 6,66 m 3 /h; teljes kicserélend lendı hı: : 123,3 kw; Tranter típusú szerelhetı ún. elsıdleges hıcserh cserélı primer oldali hılépcsıje: : 33/17 C; hıcserélı hıszivattyú oldali hılépcsıje: : 22,4//16,5 C; hıcserélı primer oldali ellenáll llása: 3,97 kpa; hıszivattyú oldali ellenáll llás: 24,65 kpa; magyar gyártm rtmányú hıszivattyúk: = Vaporline GWI33-HDW (50 kw); = Vaporline GW 96-HACW (150 kw); puffertartályok lyok: = használati meleg vízre v (HMV( HMV-re): 2000 liter; = főtésre: f 1000 liter; főtési hıleadók: : lapradiátor (meglévı egycsöves kiskörös rendszer); főtési hılépcsı: : 63/48 C; várható átlagos főtési f tényezt nyezı (SCOP): 5,0 kwh/kwh. 17

18 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (3) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kikırös) hıközpont alaprajzi elrendezés Forrás: : Geowatt Kft. 18

19 szivattyúvalval Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (4) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) Hıközpont.. A magyar fejlesztéső és s gyárt rtású hıszivattyúiról l készk szült felvételek Forrás: : Geowatt Kft. 19

20 szivattyúvalval Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (5) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) hıközpont függıleges csıterv Forrás: : Geowatt Kft. 20

21 szivattyúvalval Az EU hıszivattyh szivattyús s szisztémájától l eltérı magyar fejlesztés s jellemzıi A fejlesztés s lényege l az SCOP érték k növeln velése, a CO 2 -megtakarítás maximalizálása és s a méretezm retezési átlagos főtési f hımérsh rséklet 60 C fölé emelése volt azért, hogy meglévı radiátoros főtéseknf seknél l is jój hatékonys konysággal alkalmazható legyen pl. 63/57 C-os hılépcsıvel [21]. A célokat c egyrészt az EVI Scroll-kompresszorokra alapozott reverzáló (vált ltószelepes), multifunkciós [főtı aktív v hőtı h használati meleg víz-v (HMV-)) termelı] hıkörfolyamat kidolgozásával érték k el. A fejlesztés s a fentieken túl t l a hıszivattyh szivattyúk k felhasználásának, nak, illetve kihasználhat lhatóságának növeln velésére irányult. Így olyan multifunkciós,, a hıkörfolyamatot megfordító váltószeleppel rendelkezı készülékek lettek kifejlesztve, amelyek a főtési f funkció mellett aktív v hőtést h és s a HMV termelésre a körfolyamat k túlhevt lhevítési hıjét h t használja igen hatékonyan. Nagy hőtési h hıigh igénynél l az aktív v hőtés h s 7/12 C-os hılépcsıvel is biztosíthat tható. 21

22 szivattyúvalval Váltószelepes ún. reverzáló multifunkciós (főtı, hőtı és HMV elıállító), növelt hımérséklető hıszivattyú kapcsolási rajza (a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalban bejegyzett szám: U ) 22

23 szivattyúvalval EVI Scroll-kompresszor alkalmazási tartománya és a magyar hıszivattyúfejlesztés elvi kapcsolása, valamint elvi hıkörfolyamata nyomás entalpia (logp h) diagramban 23

24 szivattyúvalval A desuperheateres HMV elıállítás megoldás hıkörfolyamata T s (hımérséklet [K] entrópia [kj/kg K]) diagramban (a túlhevítés piros színnel jelölve) Felvétel a desuperheaterrıl Forrás: Geowatt Kft. 24

25 Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe [17] 1844-es Védegylet V célja c a mai viszonyokra is idıszer szerővé vált! Ismeretes, hogy a Hungarikum Bizottság g fontos célkitc lkitőzése, hogy nemzeti értékeinket és s a hungarikumokat a magyar és s a nemzetközi zi nyilvánoss nosság g minél l szélesebb körben k megismerje, hiszen ezen értékek is a magyar mőszaki m hagyományok megtestesítıi, a nemzeti egység g erısítését, t, a magyarság összefogását t szolgálj lják, ami fejlıdésünkh nkhöz z egyértelm rtelmően en hozzátartozik BÜSZKESÉGEINK A HUNGARIKUMOK. Javaslom a tárgyi t hıszivattyh szivattyú-család d felvétel telét t a Magyar Értéktárba. Kérem K a Hungarikum Bizottság g elnökét, titkárát és tagjait, valamint ez ügyben illetékes szakemberek szíves támogatását t javaslatom megvalósításához. 25

26 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (1) 1) Magyar eredmény, hogy a különfk nféle igényekre optimalizált lt készülékeket fejlesztettek, illetve napjainkban is fejlesztenek. 2) A magyar fejlesztéső ún. másodgenerm sodgenerációs s Vaporline hıszivattyúk, a legújabb R410A munkaközeggel (hőtıközeggel) mőködı ún. EVI rendszerő kompresszorokkal max. 65/59 C főtési hılépcsıvel képesek igen hatékonyan mőködni. m 3) Jelenleg tíz t z teljesítm tmény fokozatban van gyárt rtás s négyfn gyféle típusú hıszivattyút t folyadék-víz, valamint víz-víz v z kivitelben. Ez így 80 db hıszivattyh szivattyú típust jelent, amelynek a kidolgozott három- illetve kétdimenzik tdimenziós s tervdokumentáci ciójával, és s tervezési segédlet dletével rendelkeznek. 4) Az a technika, amelyet a magyar fejlesztés s képvisel, k az európai szinten a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k terület letén n egyáltal ltalán nem létezik. l Meglátásunk szerint olyan értéket képvisel, k amelyet nem kihasználni vétek v [27,33]. 26

27 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (2) 1) Az EU olajszüks kségletének 90%-át t importálja és s a földgf ldgáz importja is eléri a 60%-ot (a földgf ldgáz z import nálunk n több, t 80%), így az EU érdekelt az energiahatékonys konyságban, a hıszivattyh szivattyús technológia szélesk leskörő növelésében. 2) Megítélésem szerint az EU ig tartó következı idıszak szakában a V4-ek (www.visegradgroup.eu) összefogásával eredményess nyessé tehetnénk nk a hıszivattyh szivattyúipart ipart országunkban. 3) A hıszivattyh szivattyúzás s nagyarány nyú megújul juló energiaforrást vagy hulladékh khıt hasznosít, és s mőködtetm dtetéséhez felhasználhat lható a nukleáris villamosenergia-termel termelésbıl l származ rmazó olcsóbb áram. Akkor örülnék k igazán, ha országunk zászlz szlóvivıje lehetne e csúcstechnika cstechnika világviszonylat gviszonylatú,, szélesebb körők elterjesztésének [30]. 4) HıszivattyH szivattyúiparunk iparunk megteremtésével szakmánk sikeres lehetne Európában! 27

28 Összefoglalás s (1) 1) A hazai energiafelhasználás s közismert k adata, hogy főtési f és hőtési célra c 40% fordítódik! dik! Magyarországon gon a lakó- és középületek főtésére f fordított energiamennyiség g az országos energiafelhasználás s egyharmadára ra tehetı. [28] 2) A hıszivattyh szivattyúzás s világszerte elismerten energetikailag a leghatékonyabb főtésif si-hőtési technológia, így az energiatakarékoss kosság, a globális lis CO 2 -kibocsátás és s a helyi légszennyezés s csökkent kkentésének nek egyik kulcseleme. 3) Országunk kétszeresen k is érintett a hıszivattyh szivattyúk k elterjesztése se témájában. Egyrészt világviszonylatban is elıny nyıs s geotermikus és s hidrológiai [8] adottságunk révén, r amelyek birtokában ban a hıszivattyús s rendszerekre való átállás s jelentısen javítan taná egész gazdasági gi helyzetünket. MásrM srészt szt nagy lépés l s a fenntartható energetika és s a munkahelyteremtés s irány nyába [32,35]. 28

29 szivattyúvalval Összefoglalás s (2) 4) Összefoglalásként rögzr gzíthetı,, hogy nemzetközileg zileg versenyképes hazai tudásalap salapú fejlesztéseken seken alapuló innováci ciós szakértelem célirc lirányos erısítése se és s hasznosítása sa lehetne azokon a területeken, amelyeken a szakmai hagyományok, és s a fejlesztési si igény találkozik. lkozik. 5) Ez a technológia kapcsolódva egyéb b magyarországi gi kiemelkedı technológi giákhoz hozzájárulhatna közvetlenk zvetlenül és közvetve a Magyarország g fejlıdéséhez. 6) Joggal remélj ljük amit meggyızıdéssel vallok is,, hogy a hıszivattyú általános energiagazdaságunk gunk racionalizálásának nak a közeljövıben egyik legért rtékesebb eszközévé fog válni! v lni! [34] 29

30 Köszönetnyilvánítás A szerzı ezúton is megkösz szöni Fodor Zoltán (Geowatt Kft.) és Kapros Zoltán PhD doktorjelölt lt (Magyar Energetikai és s KözmK zmő-szabályozási Hivatal) uraknak a Magyar Hidrológiai TársasT rsaság XXXII.. Országos VándorgyV ndorgyőlésére re (Szeged, 2014.) beküld ldött 20. oldalas dolgozathoz nyújtott értékes segíts tséget. Szíves figyelmüket megkösz szönöm! 30

A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány

A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány Európai Nap Napja SunDay gödöllg llıi rendezvény ny Idıpontja: 2014. június j 15. (vasárnap) 10:00 13:00 13:00 Helye: Szent István n Egyetem, GödöllG llı Földszinti Rektori DíszteremD Helyi szervezı: Szent

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? XVII. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2014. október 7 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? Magyar Energia Szimpózium MESZ 2014 Budapest, 2014. szeptember 25. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 18. találkozója Idıpontja: 2014. szeptember 25. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád Mőszaki és Természettudományi Konferencia Mőszaki Szekció (M136) 2013. november 11. 16:50 17:10 Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád KOMLÓS Ferenc a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary)

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Hidrotermikus hı hıszivattyúzási lehetıségei a Duna

Részletesebben

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop WILO ÉPÜLETENERGETIKAI NAPOK - konferencia 4 szekcióval Technikai szervezı: Magyar

Részletesebben

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás:

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás: XVI. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári Krt. 42. 2013. október 8 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ*

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Fodor Zoltán - Komlós Ferenc HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található 1400 lakossal. A település távlati fejlesztési

Részletesebben

Kertészeti termesztés korszerűsítése magyar hőszivattyúval

Kertészeti termesztés korszerűsítése magyar hőszivattyúval Magyar Hidrológiai TársasT rsaság (Centenáriumi Éve) XXXIV.. Országos VándorgyV ndorgyűlés Debrecen, 2016.. július j 6 8. Debreceni Egyetem, Informatikai Kar 4028 Debrecen, Kassai út t 26. 7. szekció:

Részletesebben

Magyar geotermikus hıszivattyú-család

Magyar geotermikus hıszivattyú-család Tanuljunk a természettıl! Irányok és módszerek az ipari ökológiában a Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2013. december 6 7. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. október 16-án, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A MEGÚJUL JULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA OTKA Workshop ME, GázmG zmérnöki Tanszék 2004. november 4. készült a OTKA T046224 kutatási projekt

Részletesebben

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A (megújuló) energia jelen és s jövőj EU stratégia 2007: az energiahatékonys konyság g 20%-os növeln velése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkent

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Hıszivattyús rendszerek jelentısége XIII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, 2010. OKTÓBER 5-17. Elıadás [2010. október 8. (péntek) 10:30 11:15]: Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval XIV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2011. október 11 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás:

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Az előadás időpontja: 2016. március 17. Felkérő: Tóth Marianna megbízott igazgató Mivel fogunk fűteni, hűteni és használati

Részletesebben

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval XV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2012. október 9 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás: 2012.

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége MHT Hidrogeológiai Szakosztály előadóülése Helyszín: Budapest, IX. ker. Üllői út 25. IV. em. 433. Időpont: 2015. október 27. 13.00 15.00 Az előadóülés egyik előadója: KOMLÓS Ferenc okl. gépészmérnök, a

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6.

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 2. Szekció Telepített nagyberendezések. Hıszivattyúk 2009. november 4. (szerda)

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége Budapesti Olajosok Hagyományőrző Körének rendezvénye Helyszín: ELGI Székház, 1145 Budapest, Columbus utca 17 23. Kezdési időpont: 2015. november 26-án, csütörtök 16:00 Levezető elnök: Dr. Szabó György

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez A Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2010. november 18-19. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (Fényház, F4 terem) 2010. november 18., csütörtök 16:40 17:00 Fodor

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN gyakorlati teremtésvédelmi konferencia Debrecen, Megújuló Energiapark: 2016. június 3 4. Előadás: Kertészeti

Részletesebben

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban Társrendezı: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Idıpont: 2012. október 11-12. Helyszín: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Mővelıdési Központ és Közösségi Ház 3. Szekció A tervezés szereplıi; vállalkozók, civilek,

Részletesebben

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23.

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23. E-tanúsítás s 2013. január r 1-től 1 Változó jogszabályok Papp Zoltán épület energetikai tanúsító BMS Center Kft. 2013.05.23. Mi az energetikai tanúsítv tvány? és s mire használjuk ljuk Az energetikai

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros községben 1

Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros községben 1 Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezető-főtanácsos Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros községben 1 Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, harmadik komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem. Elıadás címe: Elıadó: Komlós Ferenc

Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem. Elıadás címe: Elıadó: Komlós Ferenc 25. 10:00 óra Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Házigazda: Kerényi A. Ödön Elıadás címe: Hıszivattyú ma Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

Energiahatékonyság hıszivattyúval*

Energiahatékonyság hıszivattyúval* Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Energiahatékonyság hıszivattyúval* Jelenleg a hıszivattyúk leginkább elterjedt típusa a gıznemő munkaközeges, villamos motorral hajtott kompresszoros változata, amelynek

Részletesebben

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt. Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.hu A szonda és kollektor tervezésrıl általában Magyarországon

Részletesebben

1141 Budapest, Zsigárd u.21. Tel:06(1)221-1458; Fax:06(1)422-0004 06/20/9729-663 www.hidro-geodrilling.hu; adam@hidro-geodrilling.

1141 Budapest, Zsigárd u.21. Tel:06(1)221-1458; Fax:06(1)422-0004 06/20/9729-663 www.hidro-geodrilling.hu; adam@hidro-geodrilling. 1141 Budapest, Zsigárd u.21. Tel:06(1)221-1458; Fax:06(1)422-0004 06/20/9729-663 www.hidro-geodrilling.hu; adam@hidro-geodrilling.hu Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. GEOTERMIKUS HİSZIVATTYH

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai Büki Gergely Budapesti Szkeptikus Konferencia 2010. február 27. Az energiaellátás s rendszere - feladatok Végenergi a-felhaszná

Részletesebben

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-elıállítás Főtés-rásegítés Medence főtés Technológiai melegvíz-elıállítás

Részletesebben

tumokban: 1978. kezdet 1996. HTH 2005. HTH módosítása

tumokban: 1978. kezdet 1996. HTH 2005. HTH módosítása OROSZLÁNYI ESETTANULMÁNY NY Előad adó: : Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Termelő oldali előzm zmények ismertetése se: Hosszú Távú Hőértékesítési si Keretszerződés (HTH) a VÉRT

Részletesebben

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı

Részletesebben

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek Megújuló energiával a biodiverzitás megőrzéséért című tudományos ülés A Magyar Tudomány Kiemelt Rendezvénye Helyszín: MTA székház, II. emeleti kisterem Időpont: 2009. november 13., 10:00 12:30 Szervező:

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért vel a környezettudatos energiafelhasználásért Adszorpciós hőtı 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Adszorpciós hőtı Hulladékhı egyes ipari területeken Hulladék energia Hasznos energia Chemical forest Products

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

III. Napenergia-hasznos konferencia és s kiáll. és alkalmazása napkollektoros rendszerekben

III. Napenergia-hasznos konferencia és s kiáll. és alkalmazása napkollektoros rendszerekben III. Napenergia-hasznos hasznosítás s az épületgépészetben konferencia és s kiáll llítás és alkalmazása napkollektoros rendszerekben Misinkó Sándor megújul juló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari

Részletesebben

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II.

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Szent István n Egyetem Gazdaság- és s TársadalomtudomT rsadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Személyes Vezetés s Tanszék SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Salgó-Nemes Károly Szervezet és s Környezet

Részletesebben

rnyezetvédelemmel kapcsolatos

rnyezetvédelemmel kapcsolatos A visszasajtolás s törvt rvényi háttereh 2003. évi CXX. törvt rvény egyes törvt rvények környezetvk rnyezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosm dosításáról A vízgazdv zgazdálkodásról l szóló

Részletesebben

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése 2010. június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5.

Részletesebben

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. márc. 1.) Komlós

Részletesebben

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2011. 09. 22 Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Műegyetem Kutatóegyetemi program Napi Gazdaság Konferencia 1 Előadás

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Miért hıszivattyú? A felhasználónak: - Olcsó főtés/hőtés/melegvíz ellátás! - Függetlenedés a gázáraktól - Könnyen elhelyezhetı az épületben - Biztonságos,

Részletesebben

Vaporline hőszivattyúk

Vaporline hőszivattyúk Vaporline hőszivattyúk Előadó: Fodor Zoltán gépészmérnök,épületgépész mérnök A MÉGSZ geotermikus hőszivattyús tagozat elnöke Honlap: www. geowatt.hu; email: geowatt@geowatt.hu Copyright, 1996 Dale Carnegie

Részletesebben

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire!

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! http://webaruhaz.permanent.hu 1 SPARK Hıszivattyú-család fejlesztési

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc

Elıadó: Komlós Ferenc 2012. november 29. 10:00 óra OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet Házigazda: Bárdy László Elıadás címe: Városok hıszivattyús főtése Elıadó:

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal. 1. Általános leírás A TriAqua rendszer egy levegı-víz hıszivattyú, amely speciálisan a használati melegvíz-elıállításra lett kifejlesztve. Emellett főt télen, hőt nyáron bármely típusú épületben. A rendszer

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, második komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással Magyar Energia Szimpózium MESZ 2015 Budapest, 2015. szeptember 24. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 19. találkozója Időpontja: 2015. szeptember 24. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Magyarország kereskedelmi áruházai

Magyarország kereskedelmi áruházai Kaszkád hőtéstechnikai rendszer és hıszivattyús főtési-hőtési rendszer együttmőködése Magyarország kereskedelmi áruházai A B C D E F G H I J össz db m2 átlag össz m2 Diszkont áruházak 190 83 153 65 1500

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAP Budaörs 2007. április 26. A geotermális és s geotermikus hőszivattyh szivattyús energiahasznosítás s lehetőségei a mezőgazdas gazdaságbangban Szabó Zoltán gépészmérnök, projektvezető A

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

FANTONI: CLIMACUSTIK. POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer

FANTONI: CLIMACUSTIK. POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer FANTONI: CLIMACUSTIK POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer Luigi Cresi,, Patt Gruppo Fantoni FANTONI- CLIMACUSTIK Hűtő fűtő Klimarendszer

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL www.rehau.com Construction Automotive Industry BEVEZETİ GONDOLATOK KLÍMAVÁLTOZÁS 150 m² 300 m² > 300 m² A globális felmelegedés tudományos tény, amit

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

Intelligens kommunális villamos fogyasztásmérés lehetőségének vizsgálata kutatás fejlesztés s keretében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nél Dr. Dán András 1, Dr. Vajta László 2, Kálmán Viktor 2,

Részletesebben

Építmények energetikai követelményei

Építmények energetikai követelményei Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló

Részletesebben

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája 2012. szeptember 27. 11.00 15.00 óra Erdei Ferenc Közösségi Színtér 6914 Pitvaros,

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása XV. Országos Energiatakarékossági és Megújuló Energetikai Konferencia és Ausztriai Energiatakarékossági Szakvásár Sopron Wels 2010. március 4 5. Előadás címe: Hőszivattyús rendszerek alkalmazása Előadó:

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL *

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * Fodor Zoltán (Geowatt Kft.), Komlós Ferenc (ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos): IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * A legtöbb tudományos eredmény akkor születik, amikor a kutató

Részletesebben

A biomassza energetikai felhasználása,

A biomassza energetikai felhasználása, A biomassza energetikai felhasználása, sa, hazai szabályoz lyozás Dr. Nagy JózsefJ vezető főtanácsos szakmai tanácsad csadó Földművelésügyi és s Vidékfejleszt kfejlesztési si Minisztérium I. Ökoenergetikai

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

tervezni? tyás a laboratóriumi riumi diagnosztika Fekete Máty

tervezni? tyás a laboratóriumi riumi diagnosztika Fekete Máty A magyar laboratóriumi riumi ellátórendszer struktúrája. Lehet reális racionalizálást tervezni? Fekete Máty tyás a laboratóriumi riumi diagnosztika országos szakfelügyel gyelı fıorvosa Képzési és szakmapolitikai

Részletesebben

HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A RT.

HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A RT. KORSZERŰ,, KÖRNYEZETVK RNYEZETVÉDŐ, MEGÚJUL JULÓ ENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT. RT. SZÉKESFEH KESFEHÉRVÁR R TÁRSADALMI T FELELŐSS SSÉGVÁLLALÁSI PROGRAM Nagy István Nagy Adaptív v

Részletesebben

Módszertan és számítások

Módszertan és számítások ALAPKUTATÁSOK A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVHEZ C kötet MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Módszertan és

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben