és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval rsaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval komlosf@pr.hu rsaság"

Átírás

1 Magyar Hidrológiai TársasT rsaság XXXII.. Országos VándorgyV ndorgyőlés július j Szeged, Egyetem u Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtani Tanszékcsopor kcsoport 7. SZEKCIÓ (Grasselly Gyula terem) HIDROGEOLÓGIA GIA ÉS S MÉRNM RNÖKGEOLÓGIA GIA IDİSZER SZERŐ FELADATAI július j 3. csütört rtök k 8:30-13:30 Elnök: Dr. Lénárt L LászlL szló Szekciótitk titkár: Máriás s Ferenc Komlós s Ferenc (12:10 12:30): 12:30): A hıszivattyh és s a felszínalatti víz v z hıjének h hasznosítása sa magyar hıszivattyh szivattyúvalval 1

2 Mottó Az a kötelessk telességünk, hogy a tudást gyarapítsuk. Bízom B benne, hogy a társadalom, amelyben élek értelmesen fogja használni a megszerzett tudást. st. [1] Teller Ede ( ) Itt jelzem, hogy a szögletes zárójelbe z írt számok értelmezése a beküld ldött dolgozathoz tartozó Irodalom -ban olvasható. 2

3 Hıszivattyúzás s (1) [5,6] A villamos főtés f s (tiszta, környezetkk rnyezetkímélı főtés) mindenki számára ismert, de költsk ltségessége miatt hazánkban ma még m nem tekinthetı energiahatékony módszernek. A fejlett országokban szélesk leskörően en elterjedt hıszivattyh szivattyús főtéstechnika ezzel szemben a tisztán n villamos főtéshez f használand landó villamos energia töredt redékét t használja fel, mivel a hıt h t a külsk lsı környezetbıl l (levegıbıl, l, vízbv zbıl l vagy földbf ldbıl) l) emeli be,, illetve szivattyúzza a hasznosíthat tható hımérsékletre. A A hıszivattyh szivattyú a jövıbe j tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetıvé teszi az épületek hatékony főtését, f t, bármilyen b forrásb sból l származz rmazzék k is a villamos energia. [4] Csökkenti az üvegházgáz- ill. a tüzelt zelésbıl l (eléget getésbıl) eredı egészs szségkárosító szennyezı anyagok (pl. NO X, CO) ) kibocsátását. t. 3

4 Hıszivattyúzás s (2) [5,6] A földhı energiaforrás s egyik legnagyobb elınye, hogy évszaktól és s napszaktól l is független f állandó energiaforrásk sként használhat lható.. Ezért kiemelten szolgalmazni célszerc lszerő a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k szélesk leskörő elterjesztését és alkalmazását t főtési, f hőtési h és s használati meleg víz v z (HMV) ellátási feladatokra. A földgf ldgáztüzelés s (gázkaz zkazánok, gázbojlerek) g helyettesítésénél szüks kség g van a CO 2 -kibocsátás nélküli li olcsó paksi áramra, valamint a folyadékh khőtök, split klímák és s az ún. légkondik felvált ltásainál l is a Magyar Termék k Nagydíj -as (2012) hatékony geotermikus hıszivattyh szivattyúk k mőködtetm dtetésére. A földgf ldgáz-importot és s a károsanyagk rosanyag-kibocsátást st is csökkenteni tudjuk a megújul juló energia-felhaszn felhasználás s jelentıs növelésével ( Függetlened( ggetlenedés s az energiafügg ggıségtıl ). A kitőnı minıségő hıszivattyúk k hazai gyárt rtásával exportunk 4 is növekedhet, n hıszivattyh szivattyú importunk pedig csökkenhet!

5 Válasz a környezetvk rnyezetvédelem és s a munkanélk lküliség g gondjaira Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért A nuklen ukleáris és s megújul juló energia integrálása Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél Épületek (építm( tmények) főtése/hf se/hőtése/hmv se/hmv (önt( ntözıvíz) z) elıáll llítása hıszivattyh szivattyúvalval Ivóvíz hıhasznosításasa hıszivattyúvalval Csurgalék-hévíz hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval Fürdıbıl és s uszodából l elfolyó víz z hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe V4-ek ek* összefogásával a hıszivattyh szivattyúipar ipar megteremtése *A A Visegrádi Együttm ttmőködés s a visegrádi országok, visegrádi négyek n vagy V4-ek ek: : Csehország, Lengyelország, g, Szlovákia és s Magyarország g regionális szervezete. Célja C ezen közép-eurk európai országok gazdasági, gi, diplomáciai és s politikai érdekeinek közös k s képviselete, k esetleges lépéseinekl összehangolása. sa. 5

6 szivattyúvalval Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért [2] Évenkénti nti statisztika bevezetését t javaslom a kivitelezett hıszivattyús s rendszerek hıforrh forrásainak és s hajtóenergi energiáinak inak figyelembevétel telével, amely a következk vetkezı oldalakon láthatl tható ún. Hı (1/3, 2/3 és s 3/3) címmel. Az évenkénti nti statisztika nyomon követheti k a hazai fejlıdést, a hazai és s nemzetközi zi hıszivattyh szivattyús s helyzet piaci összehasonlítását. t. A táblt blázat kitölt ltése az országos megújul juló energia felhasználását t illetve elszámol molását t mőszaki m alapokra helyezi, megkönny nnyíti az éves magyarországi gi összefoglaló jelentések készítıinek a munkáját. A világviszonylat gviszonylatú szélesebb körők ismertetés érdekében az a IEA (International Energy Agency) ) felé hıszivattyúkról l szóló statisztikai elıírást illetve szabályoz lyozást javasolhatnánk. nk. 6

7 Hı (1/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

8 Hı (2/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

9 Hı (3/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

10 szivattyúvalval Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél 1) Jelzem, hogy Hı blázat -át t kivéve ve a következk vetkezı dián n berajzolt elvi mőködéső, m, nevezetesen gıznemg znemő munkaközeg zegő villamos hıszivattyh szivattyút értek a hıszivattyh szivattyú fogalma alatt (ez ma a legelterjedtebb megoldású hıszivattyú). 2) Jelenleg mőködım és s tervezett távft vfőtési rendszer a milánói (Canavese System), amelynek elvi kapcsolási si rajza a következk vetkezı dián n láthatl tható [31] ben már m r majd 2015-ben lakos hıellh ellátását t biztosítja tja [9]. 3) A Magyarországon gon lévıl mintegy száz z távht vhıszolgáltató a teljes energiafelhasználásunk sunk 6%-át t teszi ki és s a hazai népessn pesség 15%-át érinti. 4) Budapest főtésének f fıbb f törtt rténeti szakaszai: szilárd tüzelt zelıanyag városi gáz g főtıolaj földgáz villamos hıszivattyh szivattyú (áram + megújul juló energia és/vagy hulladékh khı)?! [10] 10

11 Legnagyobb geotermikus távft vfőtés s vázlata v [9] 11

12 Hıszivattyúk k a kertészetekben [15] 1) A hıszivattyh szivattyú kertészeti alkalmazása olyan növényhn nyházakban, nevezetesen fóliasf liasátrakban és s fıleg f üvegházakban indokolt, amelyekben a teljes naptári évben termelnek zöldsz ldséget, dísznövényt nyt vagy gombát, vagyis ahol elıírt technológiai igény a főtés f és s a hőtés h s [12,13,14,15,16]. 2) A hıszivattyh ellátott növényhn nyházi termesztés s az agráriumban riumban megvalósul suló közfoglalkoztatási programhoz is illeszthetı.. Ezt a munkát t az ország g minden szánt ntóterületén lehet végezni. v Nem kell hozzá pince, geotermikusan kedvezı adottságú terület, tovább bbá könnyen elvégezhet gezhetı betanított tott munkát t igényel egész évben. 3) Az üvegházi dísznd sznövények nyek a legdrágább mezıgazdas gazdasági gi áruk közzé tartoznak, és s igénylik a kondicionált környezetet. k 12

13 szivattyúvalval Növényház z főtése f és s hőtése h talajvizes hı (nincs váltv ltószelep) Bal oldal: főtési f üzemmód d elvi kapcsolási si rajza jobb oldal: hőtési h üzemmód d elvi kapcsolási si rajza Forrás: Liong Chai Chengwei: STUDY ON A GROUNDWATER SOURCE HEAT PUMP COOLING SYSTEM IN SOLAR GREENHOUSE. CIGR - International Conference of Agricultural Engineering XXXVII. Congresso Brasileiro de Engenharia AgricolaBrazil,, August 31 to Septenber 4,

14 Referencia bemutatása: MHT XXIX. OVGY Termálv lvíz z energiatakarékos kos felhasználás [22,23]. Alföld ld Aqua Termálf lfürdı és s Strand (Nagykırös) épületkülsıje és hıközpontja a magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérséklető hıszivattyúkkal Forrás: : Geowatt Kft. 14

15 szivattyúvalval Referencia bemutatása: MHT XXXI. OVGY Ivóvíz hıhasznosításasa hıszivattyúvalval [25,26,27] A Vastalanító épület (Zalav( Zalavíz Zrt.) hıközpontja a magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérsh rséklető hıszivattyúkkal a földgáz tüzelıanyag kiváltására meglévı melegvízüzemő főtésnél és használati melegvíz (HMV) ellátásánál Forrás: : Geowatt Kft. 15

16 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás s (1): 2012 és 2013-ban a 10 éve üzemelı épületnél radiátoros főtésre f és s HMV ellátásra Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı épület külsk lsı és s a jobb oldali képen: k úszómedence: 20 5,5 1,2 = 132 m C, ülımedence: 7,8 4,7 0,95 = 34,8 m C. Forrás: Nuszpel József (Imperial Holding Kft.) 16

17 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (2) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) hıszivattyús s rendszerének nek fıbb f mőszaki m adatai: a hıszivattyh szivattyúk k hıforrh forrása: elfolyó termálv lvíz; elfolyó termálv lvíz z tárolt roló (táptart ptartály) térfogata: 30 m 3 ; táptartály hımérsh rséklet: 33 C; folyadékáram: 6,66 m 3 /h; teljes kicserélend lendı hı: : 123,3 kw; Tranter típusú szerelhetı ún. elsıdleges hıcserh cserélı primer oldali hılépcsıje: : 33/17 C; hıcserélı hıszivattyú oldali hılépcsıje: : 22,4//16,5 C; hıcserélı primer oldali ellenáll llása: 3,97 kpa; hıszivattyú oldali ellenáll llás: 24,65 kpa; magyar gyártm rtmányú hıszivattyúk: = Vaporline GWI33-HDW (50 kw); = Vaporline GW 96-HACW (150 kw); puffertartályok lyok: = használati meleg vízre v (HMV( HMV-re): 2000 liter; = főtésre: f 1000 liter; főtési hıleadók: : lapradiátor (meglévı egycsöves kiskörös rendszer); főtési hılépcsı: : 63/48 C; várható átlagos főtési f tényezt nyezı (SCOP): 5,0 kwh/kwh. 17

18 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (3) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kikırös) hıközpont alaprajzi elrendezés Forrás: : Geowatt Kft. 18

19 szivattyúvalval Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (4) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) Hıközpont.. A magyar fejlesztéső és s gyárt rtású hıszivattyúiról l készk szült felvételek Forrás: : Geowatt Kft. 19

20 szivattyúvalval Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás (5) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) hıközpont függıleges csıterv Forrás: : Geowatt Kft. 20

21 szivattyúvalval Az EU hıszivattyh szivattyús s szisztémájától l eltérı magyar fejlesztés s jellemzıi A fejlesztés s lényege l az SCOP érték k növeln velése, a CO 2 -megtakarítás maximalizálása és s a méretezm retezési átlagos főtési f hımérsh rséklet 60 C fölé emelése volt azért, hogy meglévı radiátoros főtéseknf seknél l is jój hatékonys konysággal alkalmazható legyen pl. 63/57 C-os hılépcsıvel [21]. A célokat c egyrészt az EVI Scroll-kompresszorokra alapozott reverzáló (vált ltószelepes), multifunkciós [főtı aktív v hőtı h használati meleg víz-v (HMV-)) termelı] hıkörfolyamat kidolgozásával érték k el. A fejlesztés s a fentieken túl t l a hıszivattyh szivattyúk k felhasználásának, nak, illetve kihasználhat lhatóságának növeln velésére irányult. Így olyan multifunkciós,, a hıkörfolyamatot megfordító váltószeleppel rendelkezı készülékek lettek kifejlesztve, amelyek a főtési f funkció mellett aktív v hőtést h és s a HMV termelésre a körfolyamat k túlhevt lhevítési hıjét h t használja igen hatékonyan. Nagy hőtési h hıigh igénynél l az aktív v hőtés h s 7/12 C-os hılépcsıvel is biztosíthat tható. 21

22 szivattyúvalval Váltószelepes ún. reverzáló multifunkciós (főtı, hőtı és HMV elıállító), növelt hımérséklető hıszivattyú kapcsolási rajza (a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalban bejegyzett szám: U ) 22

23 szivattyúvalval EVI Scroll-kompresszor alkalmazási tartománya és a magyar hıszivattyúfejlesztés elvi kapcsolása, valamint elvi hıkörfolyamata nyomás entalpia (logp h) diagramban 23

24 szivattyúvalval A desuperheateres HMV elıállítás megoldás hıkörfolyamata T s (hımérséklet [K] entrópia [kj/kg K]) diagramban (a túlhevítés piros színnel jelölve) Felvétel a desuperheaterrıl Forrás: Geowatt Kft. 24

25 Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe [17] 1844-es Védegylet V célja c a mai viszonyokra is idıszer szerővé vált! Ismeretes, hogy a Hungarikum Bizottság g fontos célkitc lkitőzése, hogy nemzeti értékeinket és s a hungarikumokat a magyar és s a nemzetközi zi nyilvánoss nosság g minél l szélesebb körben k megismerje, hiszen ezen értékek is a magyar mőszaki m hagyományok megtestesítıi, a nemzeti egység g erısítését, t, a magyarság összefogását t szolgálj lják, ami fejlıdésünkh nkhöz z egyértelm rtelmően en hozzátartozik BÜSZKESÉGEINK A HUNGARIKUMOK. Javaslom a tárgyi t hıszivattyh szivattyú-család d felvétel telét t a Magyar Értéktárba. Kérem K a Hungarikum Bizottság g elnökét, titkárát és tagjait, valamint ez ügyben illetékes szakemberek szíves támogatását t javaslatom megvalósításához. 25

26 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (1) 1) Magyar eredmény, hogy a különfk nféle igényekre optimalizált lt készülékeket fejlesztettek, illetve napjainkban is fejlesztenek. 2) A magyar fejlesztéső ún. másodgenerm sodgenerációs s Vaporline hıszivattyúk, a legújabb R410A munkaközeggel (hőtıközeggel) mőködı ún. EVI rendszerő kompresszorokkal max. 65/59 C főtési hılépcsıvel képesek igen hatékonyan mőködni. m 3) Jelenleg tíz t z teljesítm tmény fokozatban van gyárt rtás s négyfn gyféle típusú hıszivattyút t folyadék-víz, valamint víz-víz v z kivitelben. Ez így 80 db hıszivattyh szivattyú típust jelent, amelynek a kidolgozott három- illetve kétdimenzik tdimenziós s tervdokumentáci ciójával, és s tervezési segédlet dletével rendelkeznek. 4) Az a technika, amelyet a magyar fejlesztés s képvisel, k az európai szinten a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k terület letén n egyáltal ltalán nem létezik. l Meglátásunk szerint olyan értéket képvisel, k amelyet nem kihasználni vétek v [27,33]. 26

27 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (2) 1) Az EU olajszüks kségletének 90%-át t importálja és s a földgf ldgáz importja is eléri a 60%-ot (a földgf ldgáz z import nálunk n több, t 80%), így az EU érdekelt az energiahatékonys konyságban, a hıszivattyh szivattyús technológia szélesk leskörő növelésében. 2) Megítélésem szerint az EU ig tartó következı idıszak szakában a V4-ek (www.visegradgroup.eu) összefogásával eredményess nyessé tehetnénk nk a hıszivattyh szivattyúipart ipart országunkban. 3) A hıszivattyh szivattyúzás s nagyarány nyú megújul juló energiaforrást vagy hulladékh khıt hasznosít, és s mőködtetm dtetéséhez felhasználhat lható a nukleáris villamosenergia-termel termelésbıl l származ rmazó olcsóbb áram. Akkor örülnék k igazán, ha országunk zászlz szlóvivıje lehetne e csúcstechnika cstechnika világviszonylat gviszonylatú,, szélesebb körők elterjesztésének [30]. 4) HıszivattyH szivattyúiparunk iparunk megteremtésével szakmánk sikeres lehetne Európában! 27

28 Összefoglalás s (1) 1) A hazai energiafelhasználás s közismert k adata, hogy főtési f és hőtési célra c 40% fordítódik! dik! Magyarországon gon a lakó- és középületek főtésére f fordított energiamennyiség g az országos energiafelhasználás s egyharmadára ra tehetı. [28] 2) A hıszivattyh szivattyúzás s világszerte elismerten energetikailag a leghatékonyabb főtésif si-hőtési technológia, így az energiatakarékoss kosság, a globális lis CO 2 -kibocsátás és s a helyi légszennyezés s csökkent kkentésének nek egyik kulcseleme. 3) Országunk kétszeresen k is érintett a hıszivattyh szivattyúk k elterjesztése se témájában. Egyrészt világviszonylatban is elıny nyıs s geotermikus és s hidrológiai [8] adottságunk révén, r amelyek birtokában ban a hıszivattyús s rendszerekre való átállás s jelentısen javítan taná egész gazdasági gi helyzetünket. MásrM srészt szt nagy lépés l s a fenntartható energetika és s a munkahelyteremtés s irány nyába [32,35]. 28

29 szivattyúvalval Összefoglalás s (2) 4) Összefoglalásként rögzr gzíthetı,, hogy nemzetközileg zileg versenyképes hazai tudásalap salapú fejlesztéseken seken alapuló innováci ciós szakértelem célirc lirányos erısítése se és s hasznosítása sa lehetne azokon a területeken, amelyeken a szakmai hagyományok, és s a fejlesztési si igény találkozik. lkozik. 5) Ez a technológia kapcsolódva egyéb b magyarországi gi kiemelkedı technológi giákhoz hozzájárulhatna közvetlenk zvetlenül és közvetve a Magyarország g fejlıdéséhez. 6) Joggal remélj ljük amit meggyızıdéssel vallok is,, hogy a hıszivattyú általános energiagazdaságunk gunk racionalizálásának nak a közeljövıben egyik legért rtékesebb eszközévé fog válni! v lni! [34] 29

30 Köszönetnyilvánítás A szerzı ezúton is megkösz szöni Fodor Zoltán (Geowatt Kft.) és Kapros Zoltán PhD doktorjelölt lt (Magyar Energetikai és s KözmK zmő-szabályozási Hivatal) uraknak a Magyar Hidrológiai TársasT rsaság XXXII.. Országos VándorgyV ndorgyőlésére re (Szeged, 2014.) beküld ldött 20. oldalas dolgozathoz nyújtott értékes segíts tséget. Szíves figyelmüket megkösz szönöm! 30

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése 2010. június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5.

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. márc. 1.) Komlós

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Összefoglaló Az építményekben felhasznált energia mennyiségének csökkentése elengedhetetlen

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA MŐSZAKI ÉS MEZİGAZDASÁGI KAR JÁRMŐ- ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK NYÍREGYHÁZA SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója.

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA ALAPÍTVA: 1908 Energiabiztonság: velünk együtt Az energiatárolás fontossága A hőszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A MEE állásfoglalása az

Részletesebben

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu Megújul juló energiaház, hibrid házh Nagy István Nagy Adaptív v Kft +36-20 20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu adaptiv.hu Tartalom: 1. Miért kell szemléletm letmód d váltv ltás s az épületenergetiká- ban?

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2

GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2 Komlós Ferenc, Kimmel István 1 GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2 Köztudott, hogy Földünk, a Glóbus belső magja izzó tömeg és a gömb középpontjától kifele haladva egyre alacsonyabb a hőmérséklet. Magyarországon

Részletesebben

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos 22. energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HÓ SZIVATTYÚZÁS Az Energia Központ Kht. kiadványa Budapest, 2008. A borítón Handbauer Magdolna Az energia velünk

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus

Részletesebben

STRUKTÚRÁK ÉS FOLYAMATOK VIDÉKEN A

STRUKTÚRÁK ÉS FOLYAMATOK VIDÉKEN A DR. CSEGŐDI TIBOR LÁSZLÓ: STRUKTÚRÁK ÉS FOLYAMATOK VIDÉKEN A JÖVŐ VÁROSAI ÉS VIDÉKE, AVAGY KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATAI, ÉS AZ ELENA- PROGRAM Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Vaszil Lajos: Csináljuk jól! HŐSZIVATTYÚZÁS (kézirat, 2007. december 2.) csináljuk jól!

Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Vaszil Lajos: Csináljuk jól! HŐSZIVATTYÚZÁS (kézirat, 2007. december 2.) csináljuk jól! csináljuk jól! energiahatékonysági sorozat Handbauer Magdolna Az energia velünk van, fűtés/hűtés földhővel című grafik ája Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HŐSZIVATTYÚZÁS 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Részletesebben

Pintér Gábor. Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon. címő Ph.D értekezés

Pintér Gábor. Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon. címő Ph.D értekezés Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon címő Ph.D értekezés Pintér Gábor Témavezetı:

Részletesebben