A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány"

Átírás

1 Európai Nap Napja SunDay gödöllg llıi rendezvény ny Idıpontja: június j 15. (vasárnap) 10:00 13:00 13:00 Helye: Szent István n Egyetem, GödöllG llı Földszinti Rektori DíszteremD Helyi szervezı: Szent István n Egyetem Fizika és s Folyamatirány nyítási Tanszék Komlós s Ferenc (rendezvény ny egyik elıad adója): A hıszivattyh szivattyúzás jelentısége számok nélkn 1

2 Mottók [1] Látni, amit már m r mindenki látott l és s azt gondolni róla, r amire még m g senki nem gondolt! Szent-Gy Györgyi Albert ( ) 1986) Az a kötelessk telességünk, hogy a tudást gyarapítsuk. Bízom benne, hogy a társadalom, t amelyben élek értelmesen fogja használni a megszerzett tudást. st. Teller Ede ( ) 2

3 Hıszivattyúzás s (1) [2,3] A villamos főtés f s (tiszta, környezetkk rnyezetkímélı főtés) mindenki számára ismert, de költsk ltségessége miatt hazánkban ma még m nem tekinthetı energiahatékony módszernek. m A fejlett országokban szélesk leskörően en elterjedt hıszivattyh szivattyús főtéstechnika ezzel szemben a tisztán n villamos főtéshez f használand landó villamos energia töredt redékét t használja fel, mivel a hıt h t a külsk lsı környezetbıl l (levegıbıl, l, vízbv zbıl l vagy földbf ldbıl) l) emeli be,, illetve szivattyúzza a hasznosíthat tható hımérsékletre. A A hıszivattyh szivattyú a jövıbe j tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetıvé teszi az épületek hatékony főtését, f t, bármilyen b forrásb sból l származz rmazzék k is a villamos energia. [4] Csökkenti az üvegházgáz- ill. a tüzelt zelésbıl l (eléget getésbıl) eredı egészs szségkárosító szennyezı anyagok (pl. NO X, CO) ) kibocsátását. t. 3

4 Hıszivattyúzás s (2) A földhf ldhı energiaforr aforrás egyik legnagyobb elınye, hogy évszaktól és s napszaktól l is független f állandó energiaforrásk sként használhat lható.. Ezért kiemelten szolgalmazni célszerc lszerő a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k szélesk leskörő elterjesztését és alkalmazását t főtési, f hőtési h és s használati meleg víz v z (HMV) ellátási feladatokra. A földgf ldgáztüzelés s (gázkaz( zkazánok, gázbojlerek) ) helyettesítésénél szüks kség g van a CO 2 -kibocsátás s nélkn i li olcsó paksi áramra, valamint a folyadékh khőtık, k, split klímák és s az ún. légkondik felvált ltásánál is a Magyar Termék k Nagydíj -as (2012) hatékony geotermikus hıszivattyúk mőködtetésére. A földgf ldgáz-importot és s a károsanyagk rosanyag-kibocsátást st is csökkenteni tudjuk a megújul julóenergia-felhasználás jelentıs növelésével ( Függetlened( ggetlenedés s az energiafügg ggıségtıl ). A kitőnı minıségő hıszivattyúk k hazai gyárt rtásával exportunk 4 is növekedhet, n hıszivattyh szivattyú importunk pedig csökkenhet!

5 Válasz a környezetvk rnyezetvédelem és s a munkanélk iség g gondjaira Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért A nuklen ukleáris és s megújul juló energia integrálása Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél Épületek (építm( tmények) főtése/hf se/hőtése/hmv se/hmv (önt( ntözıvíz) z) elıáll llítása hıszivattyh szivattyúvalval Ivóvíz hıhasznosításasa hıszivattyúvalval Csurgalék-hévíz z hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval Fürdıbıl és s uszodából l elfolyó víz z hasznosítása sa hıszivattyúvalval Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe V4-ek ek* összefogásával a hıszivattyh szivattyúipar ipar megteremtése *A A Visegrádi Együttm ttmőködés s a visegrádi országok, visegrádi négyek n vagy V4-ek: Csehország, Lengyelország, g, Szlovákia és s Magyarország g regionális szervezete. Célja C ezen közép-eurk európai országok gazdasági, gi, diplomáciai és s politikai érdekeinek közös k s képviselete, k esetleges lépéseinekl összehangolása. sa. 5

6 Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért [5] 1) Évenkénti nti statisztika bevezetését t javaslom a kivitelezett hıszivattyús s rendszerek hıforrh forrásainak és s hajtóenergi energiáinak inak figyelembevétel telével, amely a következk vetkezı oldalakon láthatl tható Hıszivattyúzás s táblt blázata (1/3, 2/3 és s 3/3) címmel. 2) Az évenkénti nti statisztika nyomon követheti k a hazai fejlıdést, a hazai és s nemzetközi zi hıszivattyh szivattyús s helyzet piaci összehasonlítását. t. 3) A táblt blázat kitölt ltése az országos megújul juló energia felhasználását t illetve elszámol molását t mőszaki m alapokra helyezi, és megkönny nnyíti az éves magyarországi gi összefoglaló jelentések készítıinek a munkáját. 4) A világviszonylat gviszonylatú szélesebb körők ismertetés érdekében az a IEA (International Energy Agency) ) felé hıszivattyúkról l szóló statisztikai elıírást illetve szabályoz lyozást javasolhatnánk. nk. 6

7 Hıszivattyúzás s táblt blázata (1/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

8 Hıszivattyúzás s táblt blázata (2/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

9 Hıszivattyúzás s táblt blázata (3/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

10 Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél 1) Jelzem, hogy Hıszivattyúzás s táblt blázat -át t kivéve ve a következk vetkezı dián n berajzolt elvi mőködéső, m, nevezetesen gıznemő munkaközeg zegő villamos hıszivattyh szivattyút értek a hıszivattyh szivattyú fogalma alatt (ez ma a legelterjedtebb megoldású hıszivattyú). 2) Jelenleg mőködım és s tervezett távft vfőtési rendszer a milánói (Canavese System), amelynek elvi kapcsolási si rajza a következk vetkezı dián n láthatl tható [9] ben már m r majd 2015-ben lakos hıellh ellátását t biztosítja tja [6]. 3) A Magyarországon gon lévıl mintegy száz z távht vhıszolgáltató a teljes energiafelhasználásunk sunk 6%-át t teszi ki és s a hazai népessn pesség 15%-át érinti. 4) Budapest főtésének f fıbb f törtt rténeti szakaszai: szilárd tüzelt zelıanyag városi gáz g főtıolaj földgáz villamos hıszivattyh szivattyú (áram + megújul juló energia és/vagy hulladékh khı)?! [7] 10

11 Legnagyobb geotermikus távft vfőtés s vázlata v [8] 11

12 Hıszivattyúk k csoportos megtápl plálása tápfolyadék k vezetékp kpárokkal [9] 12

13 Komlós Ferenc: A hıszivattyúzás jelentısége számok né Autószalon főtése és hőtése Fóton magyar geotermikus hıszivattyúval [10] Fotó: Tulok András, az épület külsı, déli tájolású fıbejárata (Fót, Fehérkı u. 4/a). A hıszivattyús hıközpont elvi kapcsolási rajza a következı dián látható. Megtérülés: 22 hónap! 13

14 Hıszivattyú gépészeti elvi kapcsolási si rajz A magyar hıszivattyh szivattyúról és s a puffertartály lyáról készült felvétel [10] Forrás: : Geowatt Kft. 14

15 Hıszivattyúk k a kertészetekben [11] 1) A hıszivattyh szivattyú kertészeti alkalmazása olyan növényhn nyházakban, nevezetesen fóliasf liasátrakban és s fıleg f üvegházakban indokolt, amelyekben a teljes naptári évben termelnek zöldsz ldséget, dísznövényt nyt vagy gombát, vagyis ahol elıírt technológiai igény a főtés f és s a hőtés h s [12,13,14,15,16]. 2) A hıszivattyh szivattyúval val ellátott növényhn nyházi termesztés s az agráriumban riumban megvalósul suló közfoglalkoztatási programhoz is illeszthetı.. Ezt a munkát t az ország g minden szánt ntóterületén lehet végezni. v Nem kell hozzá pince, geotermikusan kedvezı adottságú terület, tovább bbá könnyen elvégezhet gezhetı betanított tott munkát t igényel egész évben. 3) Az üvegházi dísznd sznövények nyek a legdrágább mezıgazdas gazdasági gi áruk közzé tartoznak, és s igénylik a kondicionált környezetet. k 15

16 Termálv lvíz z energiatakarékos kos felhasználása sa [17] Alföld ld Aqua Termálf lfürdı és s Strand (Nagykırös) épületkülsıje és hıközpontja a magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérsh rséklető hıszivattyúkkal Forrás: : Geowatt Kft. 16

17 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás s (1) [18] (radiátoros főtésre f és s HMV ellátásra) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı épület külsk lsı és s a jobb oldali képen: k úszómedence: 20 5,5 1,2 = 132 m C, ülımedence: 7,8 4,7 0,95 = 34,8 m C. Forrás: Nuszpel József (Imperial Holding Kft.) Forr zsef (Imperial Holding Kft.) 17

18 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás s (2) [18] Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) hıközpont.. A magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérsh rséklető hıszivattyúiról l készk szült felvételek Forrás: : Geowatt Kft. 18

19 Ivóvíz z hıhasznosh hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval A felszíni víz, v a talajvíz és s a nagyobb mélysm lységben elhelyezkedı rétegvíz z a lakosság g háztarth ztartási és s az ipar vízszv zszükségletének a kielégítését t szolgálja, lja, emellett jelentıs s hıenergih energiát t is tartalmaz! Zalaegerszegen, a Zalavíz z Zrt.-nél, a cég c g Balatoni u. telephelyén létesítették k a földgf ldgáz z tüzelt zelıanyag kivált ltására meglévı radiátoros főtésnf snél és s HMV ellátásn snál [19, 20, 21]. 19

20 Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe [15,16] 1844-es Védegylet V célja c a mai viszonyokra is idıszer szerővé vált. Ismeretes, hogy a Hungarikum Bizottság g fontos célkitc lkitőzése, hogy nemzeti értékeinket és s a hungarikumokat a magyar és s a nemzetközi zi nyilvánoss nosság g minél l szélesebb körben k megismerje, hiszen ezen értékek is a magyar mőszaki m hagyományok megtestesítıi, a nemzeti egység g erısítését, t, a magyarság összefogását t szolgálj lják, ami fejlıdésünkh nkhöz z egyértelm rtelmően en Hozzátartozik. BÜSZKESÉGEINK A HUNGARIKUMOK. Javaslom a tárgyi t hıszivattyh szivattyú-család d felvétel telét t a Magyar Értéktárba. Kérem K a Hungarikum Bizottság g elnökét, titkárát és tagjait, valamint ez ügyben illetékes szakemberek szíves támogatását t javaslatom megvalósításához. 20

21 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (1) 1) Magyar eredmény, hogy a különfk nféle igényekre optimalizált lt készülékeket fejlesztettek, illetve napjainkban is fejlesztenek. 2) A magyar fejlesztéső ún. másodgenerm sodgenerációs Vaporline hıszivattyúk, a legújabb R410A munkaközeggel (hőtıközeggel) mőködı ún. EVI rendszerő kompresszorokkal max.. 65/59 C főtési hılépcsıvel képesek igen hatékonyan mőködni m [23]. 3) Jelenleg tíz t z teljesítm tményfokozatban van gyárt rtás, a négyfn gyféle típusú hıszivattyú folyadék-víz, valamint víz-víz v z kivitelő.. Ez így 80 db hıszivattyh szivattyú típust jelent, amelyek kidolgozott három- illetve kétdimenzik tdimenziós s tervdokumentáci cióval, és s tervezési segédlettel rendelkeznek. 4) Az a technika, amelyet a magyar fejlesztés s képvisel, k az európai szinten a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k terület letén n egyáltal ltalán nem létezik. l Meglátásunk szerint ezért olyan értéket képvisel, k amelyet nem kihasználni vétek v [21,22]. 21

22 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (2) 1) Az EU olajszüks kségletének a 90%-át t importálja lja, és s a földgf ldgáz importja is eléri a 60%-ot (a földgf ldgáz z import nálunk n több, t 80%), így az EU érdekelt az energiahatékonys konyságban, a hıszivattyh szivattyús technológia szélesk leskörő növelésében. 2) Megítélésem szerint az EU ig tartó következı idıszak szakában a V4-ek (www.visegradgroup.eu) összefogásával eredményess nyessé tehetnénk nk a hıszivattyh szivattyúipart ipart országunkban. 3) A hıszivattyh szivattyúzás s nagyarány nyú megújul juló energiaforrást vagy hulladékh khıt hasznosít, és s mőködtetm dtetéséhez felhasználhat lható a nukleáris villamosenergia-termel termelésbıl l származ rmazó olcsóbb áram. Akkor örülnék k igazán, ha országunk zászlz szlóvivıje lehetne e csúcstechnika cstechnika világviszonylat gviszonylatú,, szélesebb körők elterjesztésének [24]. 4) Hıszivattyúiparunk iparunk megteremtésével szakmánk sikeres lehetne Európában! 22

23 Összefoglalás 1) A hazai energiafelhasználás s közismert k adata, hogy főtési f és hőtési célra c 40% fordítódik! dik! Magyarországon gon a lakó- és középületek főtésére f fordított energiamennyiség g az országos energiafelhasználás s egyharmadára ra tehetı. [25] 2) A hıszivattyh szivattyúzás s világszerte elismerten energetikailag a leghatékonyabb főtésif si-hőtési technológia, így az energiatakarékoss kosság, a globális lis CO 2 -kibocsátás és s a helyi légszennyezés s csökkent kkentésének nek egyik kulcseleme. 3) Országunk kétszeresen k is érintett a hıszivattyh szivattyúk k elterjesztése se témájában. Egyrészt világviszonylatban is elıny nyıs s geotermikus és s hidrológiai adottságunk révén, r amelyek birtokában ban a hıszivattyús s rendszerekre való átállás s jelentısen javítan taná egész gazdasági gi helyzetünket. MásrM srészt szt nagy lépés l s a fenntartható energetika és s a munkahelyteremtés s irány nyába [26,27]. 23

24 [1] Marx György: A marslakók érkezése (244, 351 o.). Akadémiai Kiadó,, Bp [2] Ádám Béla Büki Gergely Maiyek Tarek: Geotermikus energia. Hıszivattyúzás. s. Energetikai szakkönyvek. MérnM rnöki Kamara Nonprofit Kft ISBN [3] Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Dr. Vajda József Vaszil Lajos: Hıszivattyús s rendszerek. Heller LászlL szló szület letésének centenárium riumára. ra. (Heat Pump Systems. To the centenary of the birth Laszló Heller). Magánkiad nkiadás, Dunaharaszti ISBN (ISBN ) 8) [4] David J.C. MacKay (fordította: Both Elıd): Fenntartható energia mellébesz beszélés s nélkn l (184 oldal). Kiadja a Vertis Zrt. és s a Typotex Kiadó Kft [5] Komlós Ferenc: Vízenergia hıhasznosh hasznosítása sa statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért. Elektrotechnika, 106. évfolyam, 2013/06 szám (21 oldal). [6] Prof. Dr. Ladislaus Rybach, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH): Sustainable Geothermal Energy Supply in Urban Areas címő vetítettk tettképes elıad adása. Brussels, 15 November [7] Komlós Ferenc Fodor Zoltán: Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása sa hıszivattyúval val távft vfőtési rendszerekhez. Ipari Ökológia, (2012) 1 évfolyam, 1. szám m ( oldal). [8] Székely Ferenc Dsc.: Vízszint és s hımérsh rsékletváltozások numerikus modellezése hıszivattyh szivattyúhoz kapcsolt talajvízkutakban zkutakban címő,, Magyar Hidrológiai Társaság g Hidrogeológiai giai Szakosztály március m 10-i i vetítettk tettképes elıad adás. Hévizeink és s hasznosításuk. suk. Magyar Tudomány, 171. évfolyam 2010/12. szám m (1478. oldal). [9] Komlós Ferenc Fodor Zoltán: Városok hıszivattyh szivattyús s főtése. f Átfogó tervre lenne szüks kség. Magyar Épületgépészet, LX. évfolyam, 2011/5. szám, oldal. [10] Kaszanitzky Csilla Komlós Ferenc: Új j autószalon Fóton F magyar hıszivattyúval. val. Építészfórum honlapon (2012. július j :46); Magyar Installateur, 22. évfolyam, október, oldal. [11] Karai János: Épületgépészet a termesztıtelepeken. telepeken. Akadémia Kiadó,, Bp [12] Komlós Ferenc: A hıszivattyh szivattyú hangsúlya a kertgazdaságban. gban. Mezıgazdas gazdasági gi Technika, LIV. évfolyam, április, oldal. [13] Komlós Ferenc: Hıszivattyúk k a kertészetben. Kertészet és s Szılészet, 62. évfolyam, 27. szám, július j 3. ( oldal). [14] Komlós Ferenc: Hıszivattyúk k a kertészetekben. Energiatudatos megoldások a vidékfejleszt kfejlesztésben címő lap digitális változatv ltozatában a digitális Építési Megoldások 2014/1. különszk nszámaként ( oldal, az Építési Megoldások, valamint a Vidék és s Gazdaság g közös k s digitális lapszáma). Irodalom [15] Komlós Ferenc: Főtés, hőtés h s a kertgazdaságban gban és s a magyar geotermikus hıszivattyú. Magyar Épületgépészet, LXIII. évfolyam, 2014/4. szám, oldal. [16] Komlós Ferenc: Hıszivattyúk k a kertészetekben és s a magyar geotermikus Hıszivattyú. Elektrotechnika, 107. évfolyam, 2014/6 szám, oldal. [17] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Termálvizes fürdf rdı bıvítése hıszivattyh szivattyúk k alkalmazásával. Energiagazdálkod lkodás, 52. évfolyam, 2011/6. szám, oldal. A nagykırösi strand energiatudatos bıvítése. b Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/3. szám, oldal. [18] Komlós Ferenc: A hıszivattyh szivattyúzás s táblt blázata és s a felszínalatti víz v z hıjénekh hasznosítása sa magyar hıszivattyh szivattyúval. val. Magyar Hidrológiai TársasT rsaság g XXXII. Országos VándorgyV ndorgyőlésre beküld ldött dolgozat. Szeged, július j [19] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Ivóvíz z hıhasznosh hasznosítása sa Magyar Termék Nagydíjas hıszivattyúval. val. Magyar Hidrológiai TársasT rsaság g XXXI. Országos VándorgyV ndorgyőlés s dolgozata (6. szekció Vízellátás). GödöllG llı,2013. július j [20] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Ivóvíz z hıhasznosh hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúval. val. Magyar Épületgépészet, LXII. évfolyam, 2013/7-8. szám, oldal. [21] Fodor Zoltán Komlós Ferenc dr. Balikó Sándor: Ivóvíz z hıjénekh hasznosítása. sa. Energiagazdálkod lkodás, 54. évfolyam, 2013/5. szám, oldal. [22] Komlós Ferenc: Hıenergia alapigények a hıszivattyh szivattyúk k alkalmazása és s a Heller-terv célkitc lkitőzései tükrt krében. Elektrotechnika, 105. évfolyam, 2012/09 szám, oldal. [23 ] Fodor Zoltán: Kórházak energetikai felújításának lehetısége hıszivattyh szivattyúk alkalmazásával. Magyar Installateur, 24. évfolyam, júniusj [24] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Érvek, adatok, számítások sok a hıszivattyh szivattyúk alkalmazásához. Gondolatok jelenünkr nkrıl és s jövınkrj nkrıl. Mérnök Újság g JÚNIUSJ NIUS JÚLIUS digitális változatv ltozatában + PLUSZ, old. [25] Dr. Széll Mária: Transzparens épületszerkezetek (12. oldal). Kiadó: : Szerényi nyiés s Gazsó Bt. Pécs, P 2001.) [26] Lovas Rezsı akadémikus (szerkesztı): KöztestK ztestületi Stratégiai Programok 1. Áttekintés s Magyarország g energiastratégi giájáról. MTA Bp ( oldal). [27] Fodor Zoltán: A földhf ldhı hıszivattyús s rendszerek fajlagos költsk ltségei főtéskorszerősítéseknél l I. és s II. Magyar Installateur, 24. évfolyam, február-március rcius ( oldal) és s április ( oldal). Szíves figyelmüket köszk szönöm! 24

és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval komlosf@pr.hu rsaság

és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval komlosf@pr.hu rsaság Magyar Hidrológiai TársasT rsaság XXXII.. Országos VándorgyV ndorgyőlés 2014. július j 2 4. 2 6722 Szeged, Egyetem u. 2 6. 2 Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Hidrotermikus hı hıszivattyúzási lehetıségei a Duna

Részletesebben

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. október 16-án, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége MHT Hidrogeológiai Szakosztály előadóülése Helyszín: Budapest, IX. ker. Üllői út 25. IV. em. 433. Időpont: 2015. október 27. 13.00 15.00 Az előadóülés egyik előadója: KOMLÓS Ferenc okl. gépészmérnök, a

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? XVII. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2014. október 7 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval XV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2012. október 9 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás: 2012.

Részletesebben

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban Társrendezı: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Idıpont: 2012. október 11-12. Helyszín: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Mővelıdési Központ és Közösségi Ház 3. Szekció A tervezés szereplıi; vállalkozók, civilek,

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? Magyar Energia Szimpózium MESZ 2014 Budapest, 2014. szeptember 25. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 18. találkozója Idıpontja: 2014. szeptember 25. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, harmadik komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád Mőszaki és Természettudományi Konferencia Mőszaki Szekció (M136) 2013. november 11. 16:50 17:10 Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád KOMLÓS Ferenc a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary)

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Hıszivattyús rendszerek jelentısége XIII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, 2010. OKTÓBER 5-17. Elıadás [2010. október 8. (péntek) 10:30 11:15]: Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége Budapesti Olajosok Hagyományőrző Körének rendezvénye Helyszín: ELGI Székház, 1145 Budapest, Columbus utca 17 23. Kezdési időpont: 2015. november 26-án, csütörtök 16:00 Levezető elnök: Dr. Szabó György

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval XIV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2011. október 11 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás:

Részletesebben

Kertészeti termesztés korszerűsítése magyar hőszivattyúval

Kertészeti termesztés korszerűsítése magyar hőszivattyúval Magyar Hidrológiai TársasT rsaság (Centenáriumi Éve) XXXIV.. Országos VándorgyV ndorgyűlés Debrecen, 2016.. július j 6 8. Debreceni Egyetem, Informatikai Kar 4028 Debrecen, Kassai út t 26. 7. szekció:

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással Magyar Energia Szimpózium MESZ 2015 Budapest, 2015. szeptember 24. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 19. találkozója Időpontja: 2015. szeptember 24. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop WILO ÉPÜLETENERGETIKAI NAPOK - konferencia 4 szekcióval Technikai szervezı: Magyar

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek Megújuló energiával a biodiverzitás megőrzéséért című tudományos ülés A Magyar Tudomány Kiemelt Rendezvénye Helyszín: MTA székház, II. emeleti kisterem Időpont: 2009. november 13., 10:00 12:30 Szervező:

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A MEGÚJUL JULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA OTKA Workshop ME, GázmG zmérnöki Tanszék 2004. november 4. készült a OTKA T046224 kutatási projekt

Részletesebben

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A (megújuló) energia jelen és s jövőj EU stratégia 2007: az energiahatékonys konyság g 20%-os növeln velése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkent

Részletesebben

Magyar geotermikus hıszivattyú-család

Magyar geotermikus hıszivattyú-család Tanuljunk a természettıl! Irányok és módszerek az ipari ökológiában a Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2013. december 6 7. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN gyakorlati teremtésvédelmi konferencia Debrecen, Megújuló Energiapark: 2016. június 3 4. Előadás: Kertészeti

Részletesebben

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez A Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2010. november 18-19. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (Fényház, F4 terem) 2010. november 18., csütörtök 16:40 17:00 Fodor

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Az előadás időpontja: 2016. március 17. Felkérő: Tóth Marianna megbízott igazgató Mivel fogunk fűteni, hűteni és használati

Részletesebben

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6.

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 2. Szekció Telepített nagyberendezések. Hıszivattyúk 2009. november 4. (szerda)

Részletesebben

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás:

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás: XVI. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári Krt. 42. 2013. október 8 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ*

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Fodor Zoltán - Komlós Ferenc HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található 1400 lakossal. A település távlati fejlesztési

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája 2012. szeptember 27. 11.00 15.00 óra Erdei Ferenc Közösségi Színtér 6914 Pitvaros,

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai Büki Gergely Budapesti Szkeptikus Konferencia 2010. február 27. Az energiaellátás s rendszere - feladatok Végenergi a-felhaszná

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

Energiahatékonyság hıszivattyúval*

Energiahatékonyság hıszivattyúval* Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Energiahatékonyság hıszivattyúval* Jelenleg a hıszivattyúk leginkább elterjedt típusa a gıznemő munkaközeges, villamos motorral hajtott kompresszoros változata, amelynek

Részletesebben

Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem. Elıadás címe: Elıadó: Komlós Ferenc

Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem. Elıadás címe: Elıadó: Komlós Ferenc 25. 10:00 óra Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Házigazda: Kerényi A. Ödön Elıadás címe: Hıszivattyú ma Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök

Részletesebben

Zöld ipari innovációk konferencia

Zöld ipari innovációk konferencia ÖKOINDUSTRIA 2015. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2015. október 14 16. Budapest, II. ker. Millenáris, B Csarnok Zöld ipari innovációk konferencia

Részletesebben

rnyezetvédelemmel kapcsolatos

rnyezetvédelemmel kapcsolatos A visszasajtolás s törvt rvényi háttereh 2003. évi CXX. törvt rvény egyes törvt rvények környezetvk rnyezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosm dosításáról A vízgazdv zgazdálkodásról l szóló

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc

Elıadó: Komlós Ferenc 2012. november 29. 10:00 óra OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet Házigazda: Bárdy László Elıadás címe: Városok hıszivattyús főtése Elıadó:

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23.

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23. E-tanúsítás s 2013. január r 1-től 1 Változó jogszabályok Papp Zoltán épület energetikai tanúsító BMS Center Kft. 2013.05.23. Mi az energetikai tanúsítv tvány? és s mire használjuk ljuk Az energetikai

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Házigazda: Bárdy László

Házigazda: Bárdy László Helyszín: Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet, OMM Elektrotechnikai Múzeum: Zipernowsky Terem Szervező: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület ETE "Szenior Energetikusok Klubja" Házigazda:

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése 2010. június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5.

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Módszertan és számítások

Módszertan és számítások ALAPKUTATÁSOK A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVHEZ C kötet MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Módszertan és

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

A biomassza energetikai felhasználása,

A biomassza energetikai felhasználása, A biomassza energetikai felhasználása, sa, hazai szabályoz lyozás Dr. Nagy JózsefJ vezető főtanácsos szakmai tanácsad csadó Földművelésügyi és s Vidékfejleszt kfejlesztési si Minisztérium I. Ökoenergetikai

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Geotermia a XXI. században

Geotermia a XXI. században Geotermia a XXI. században IV. kisteleki szakmai fórum 2008.02.26. Hőszivattyús földhő hasznosítás s aktuális helyzete Magyarországon gon az EU helyzet tükrében Ádám Béla elnök ÉTE Hőszivattyús Szakosztály

Részletesebben

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. márc. 1.) Komlós

Részletesebben

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros 2006. május 3. 1

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros 2006. május 3. 1 Tóth LászlL szló A megújul juló energiaforrások időszer szerű kérdései Fenntartható Jövő Konferencia Dunaújv jváros 2006. május m 3. 1 Bevezetés Célok Források: alapvető művek Internet: www.lap.hu www.zoldtech.hu

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

tumokban: 1978. kezdet 1996. HTH 2005. HTH módosítása

tumokban: 1978. kezdet 1996. HTH 2005. HTH módosítása OROSZLÁNYI ESETTANULMÁNY NY Előad adó: : Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Termelő oldali előzm zmények ismertetése se: Hosszú Távú Hőértékesítési si Keretszerződés (HTH) a VÉRT

Részletesebben

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén

nergiatudományi nyi Az MTA EnergiatudomE tudományos programja juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Az MTA EnergiatudomE nergiatudományi nyi Kutatóközpont tudományos programja Kutatás-fejleszt fejlesztés s a nukleáris és s a megújul juló forrásokra alapozott energiatermelés s terület letén Horváth Ákos

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

A kép forrása: OCHSNER cég

A kép forrása: OCHSNER cég GONDOLATOK A BIOMASSZA ÉS A HŐSZIVATTY SZIVATTYÚS S RENDSZER KAPCSOLATÁRÓL Előadó: Komlós Ferenc épületgépészeti vezető tervező A kép forrása: OCHSNER cég Mottó: Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el,

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2011. 09. 22 Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Műegyetem Kutatóegyetemi program Napi Gazdaság Konferencia 1 Előadás

Részletesebben

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt. Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.hu A szonda és kollektor tervezésrıl általában Magyarországon

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus.

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása XV. Országos Energiatakarékossági és Megújuló Energetikai Konferencia és Ausztriai Energiatakarékossági Szakvásár Sopron Wels 2010. március 4 5. Előadás címe: Hőszivattyús rendszerek alkalmazása Előadó:

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. május 15-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II.

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Szent István n Egyetem Gazdaság- és s TársadalomtudomT rsadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Személyes Vezetés s Tanszék SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Salgó-Nemes Károly Szervezet és s Környezet

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, második komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser Handa Orsolya Regionális fejlesztések sekért felelős s projekt menedzser Az ENEREA Észak-Alföldi ldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés.

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés. ENERGOexpo 2009 VII. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia 2009. 09. 29 10. 01. Kölcsey Konferencia Központ Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Szervező: V-Trade Kiállítások Kft., ETE, MEE, MTESZ Előadás

Részletesebben

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL *

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * Fodor Zoltán (Geowatt Kft.), Komlós Ferenc (ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos): IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * A legtöbb tudományos eredmény akkor születik, amikor a kutató

Részletesebben

Intelligens kommunális villamos fogyasztásmérés lehetőségének vizsgálata kutatás fejlesztés s keretében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nél Dr. Dán András 1, Dr. Vajta László 2, Kálmán Viktor 2,

Részletesebben

HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A RT.

HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A RT. KORSZERŰ,, KÖRNYEZETVK RNYEZETVÉDŐ, MEGÚJUL JULÓ ENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT. RT. SZÉKESFEH KESFEHÉRVÁR R TÁRSADALMI T FELELŐSS SSÉGVÁLLALÁSI PROGRAM Nagy István Nagy Adaptív v

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE www.rehau.hu Bau Automotive Industrie FELELİSSÉG KIZÁRÁSA A REHAU Akadémia szemináriuma információt biztosít a REHAU ügyfeleinek a feltüntetett

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Építmények energetikai követelményei

Építmények energetikai követelményei Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 A geotermikus energia és a megújuló energiák Dr. Büki Gergely Geotermikus Aktualitások Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány Készült

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE Dr. Ivelics Ramon PhD tudományos munkatárs Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezetipari és Megújuló-energetikai Kompetencia

Részletesebben

Miért időszerű hazánkban a hőszivattyú?...

Miért időszerű hazánkban a hőszivattyú?... MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG (MET alapításának 25. évfordulója, első nap: 2016. szept. 21. 14 17 óra) KETTŐS JUBILEUMI RENDEZVÉNY Helyszín: 1028 Budapest, II. ker. (Pesthidegkút), Templom u. 2-10., Klebelsberg

Részletesebben