A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány"

Átírás

1 Európai Nap Napja SunDay gödöllg llıi rendezvény ny Idıpontja: június j 15. (vasárnap) 10:00 13:00 13:00 Helye: Szent István n Egyetem, GödöllG llı Földszinti Rektori DíszteremD Helyi szervezı: Szent István n Egyetem Fizika és s Folyamatirány nyítási Tanszék Komlós s Ferenc (rendezvény ny egyik elıad adója): A hıszivattyh szivattyúzás jelentısége számok nélkn 1

2 Mottók [1] Látni, amit már m r mindenki látott l és s azt gondolni róla, r amire még m g senki nem gondolt! Szent-Gy Györgyi Albert ( ) 1986) Az a kötelessk telességünk, hogy a tudást gyarapítsuk. Bízom benne, hogy a társadalom, t amelyben élek értelmesen fogja használni a megszerzett tudást. st. Teller Ede ( ) 2

3 Hıszivattyúzás s (1) [2,3] A villamos főtés f s (tiszta, környezetkk rnyezetkímélı főtés) mindenki számára ismert, de költsk ltségessége miatt hazánkban ma még m nem tekinthetı energiahatékony módszernek. m A fejlett országokban szélesk leskörően en elterjedt hıszivattyh szivattyús főtéstechnika ezzel szemben a tisztán n villamos főtéshez f használand landó villamos energia töredt redékét t használja fel, mivel a hıt h t a külsk lsı környezetbıl l (levegıbıl, l, vízbv zbıl l vagy földbf ldbıl) l) emeli be,, illetve szivattyúzza a hasznosíthat tható hımérsékletre. A A hıszivattyh szivattyú a jövıbe j tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetıvé teszi az épületek hatékony főtését, f t, bármilyen b forrásb sból l származz rmazzék k is a villamos energia. [4] Csökkenti az üvegházgáz- ill. a tüzelt zelésbıl l (eléget getésbıl) eredı egészs szségkárosító szennyezı anyagok (pl. NO X, CO) ) kibocsátását. t. 3

4 Hıszivattyúzás s (2) A földhf ldhı energiaforr aforrás egyik legnagyobb elınye, hogy évszaktól és s napszaktól l is független f állandó energiaforrásk sként használhat lható.. Ezért kiemelten szolgalmazni célszerc lszerő a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k szélesk leskörő elterjesztését és alkalmazását t főtési, f hőtési h és s használati meleg víz v z (HMV) ellátási feladatokra. A földgf ldgáztüzelés s (gázkaz( zkazánok, gázbojlerek) ) helyettesítésénél szüks kség g van a CO 2 -kibocsátás s nélkn i li olcsó paksi áramra, valamint a folyadékh khőtık, k, split klímák és s az ún. légkondik felvált ltásánál is a Magyar Termék k Nagydíj -as (2012) hatékony geotermikus hıszivattyúk mőködtetésére. A földgf ldgáz-importot és s a károsanyagk rosanyag-kibocsátást st is csökkenteni tudjuk a megújul julóenergia-felhasználás jelentıs növelésével ( Függetlened( ggetlenedés s az energiafügg ggıségtıl ). A kitőnı minıségő hıszivattyúk k hazai gyárt rtásával exportunk 4 is növekedhet, n hıszivattyh szivattyú importunk pedig csökkenhet!

5 Válasz a környezetvk rnyezetvédelem és s a munkanélk iség g gondjaira Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért A nuklen ukleáris és s megújul juló energia integrálása Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél Épületek (építm( tmények) főtése/hf se/hőtése/hmv se/hmv (önt( ntözıvíz) z) elıáll llítása hıszivattyh szivattyúvalval Ivóvíz hıhasznosításasa hıszivattyúvalval Csurgalék-hévíz z hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval Fürdıbıl és s uszodából l elfolyó víz z hasznosítása sa hıszivattyúvalval Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe V4-ek ek* összefogásával a hıszivattyh szivattyúipar ipar megteremtése *A A Visegrádi Együttm ttmőködés s a visegrádi országok, visegrádi négyek n vagy V4-ek: Csehország, Lengyelország, g, Szlovákia és s Magyarország g regionális szervezete. Célja C ezen közép-eurk európai országok gazdasági, gi, diplomáciai és s politikai érdekeinek közös k s képviselete, k esetleges lépéseinekl összehangolása. sa. 5

6 Statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért [5] 1) Évenkénti nti statisztika bevezetését t javaslom a kivitelezett hıszivattyús s rendszerek hıforrh forrásainak és s hajtóenergi energiáinak inak figyelembevétel telével, amely a következk vetkezı oldalakon láthatl tható Hıszivattyúzás s táblt blázata (1/3, 2/3 és s 3/3) címmel. 2) Az évenkénti nti statisztika nyomon követheti k a hazai fejlıdést, a hazai és s nemzetközi zi hıszivattyh szivattyús s helyzet piaci összehasonlítását. t. 3) A táblt blázat kitölt ltése az országos megújul juló energia felhasználását t illetve elszámol molását t mőszaki m alapokra helyezi, és megkönny nnyíti az éves magyarországi gi összefoglaló jelentések készítıinek a munkáját. 4) A világviszonylat gviszonylatú szélesebb körők ismertetés érdekében az a IEA (International Energy Agency) ) felé hıszivattyúkról l szóló statisztikai elıírást illetve szabályoz lyozást javasolhatnánk. nk. 6

7 Hıszivattyúzás s táblt blázata (1/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

8 Hıszivattyúzás s táblt blázata (2/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

9 Hıszivattyúzás s táblt blázata (3/3) Forrás: Kapros Z., Komlós s F

10 Hıszivattyú alkalmazása a távft vfőtésnél 1) Jelzem, hogy Hıszivattyúzás s táblt blázat -át t kivéve ve a következk vetkezı dián n berajzolt elvi mőködéső, m, nevezetesen gıznemő munkaközeg zegő villamos hıszivattyh szivattyút értek a hıszivattyh szivattyú fogalma alatt (ez ma a legelterjedtebb megoldású hıszivattyú). 2) Jelenleg mőködım és s tervezett távft vfőtési rendszer a milánói (Canavese System), amelynek elvi kapcsolási si rajza a következk vetkezı dián n láthatl tható [9] ben már m r majd 2015-ben lakos hıellh ellátását t biztosítja tja [6]. 3) A Magyarországon gon lévıl mintegy száz z távht vhıszolgáltató a teljes energiafelhasználásunk sunk 6%-át t teszi ki és s a hazai népessn pesség 15%-át érinti. 4) Budapest főtésének f fıbb f törtt rténeti szakaszai: szilárd tüzelt zelıanyag városi gáz g főtıolaj földgáz villamos hıszivattyh szivattyú (áram + megújul juló energia és/vagy hulladékh khı)?! [7] 10

11 Legnagyobb geotermikus távft vfőtés s vázlata v [8] 11

12 Hıszivattyúk k csoportos megtápl plálása tápfolyadék k vezetékp kpárokkal [9] 12

13 Komlós Ferenc: A hıszivattyúzás jelentısége számok né Autószalon főtése és hőtése Fóton magyar geotermikus hıszivattyúval [10] Fotó: Tulok András, az épület külsı, déli tájolású fıbejárata (Fót, Fehérkı u. 4/a). A hıszivattyús hıközpont elvi kapcsolási rajza a következı dián látható. Megtérülés: 22 hónap! 13

14 Hıszivattyú gépészeti elvi kapcsolási si rajz A magyar hıszivattyh szivattyúról és s a puffertartály lyáról készült felvétel [10] Forrás: : Geowatt Kft. 14

15 Hıszivattyúk k a kertészetekben [11] 1) A hıszivattyh szivattyú kertészeti alkalmazása olyan növényhn nyházakban, nevezetesen fóliasf liasátrakban és s fıleg f üvegházakban indokolt, amelyekben a teljes naptári évben termelnek zöldsz ldséget, dísznövényt nyt vagy gombát, vagyis ahol elıírt technológiai igény a főtés f és s a hőtés h s [12,13,14,15,16]. 2) A hıszivattyh szivattyúval val ellátott növényhn nyházi termesztés s az agráriumban riumban megvalósul suló közfoglalkoztatási programhoz is illeszthetı.. Ezt a munkát t az ország g minden szánt ntóterületén lehet végezni. v Nem kell hozzá pince, geotermikusan kedvezı adottságú terület, tovább bbá könnyen elvégezhet gezhetı betanított tott munkát t igényel egész évben. 3) Az üvegházi dísznd sznövények nyek a legdrágább mezıgazdas gazdasági gi áruk közzé tartoznak, és s igénylik a kondicionált környezetet. k 15

16 Termálv lvíz z energiatakarékos kos felhasználása sa [17] Alföld ld Aqua Termálf lfürdı és s Strand (Nagykırös) épületkülsıje és hıközpontja a magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérsh rséklető hıszivattyúkkal Forrás: : Geowatt Kft. 16

17 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás s (1) [18] (radiátoros főtésre f és s HMV ellátásra) Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı épület külsk lsı és s a jobb oldali képen: k úszómedence: 20 5,5 1,2 = 132 m C, ülımedence: 7,8 4,7 0,95 = 34,8 m C. Forrás: Nuszpel József (Imperial Holding Kft.) Forr zsef (Imperial Holding Kft.) 17

18 Elfolyó termálv lvíz z hasznosítás s (2) [18] Hotel Imperial Gyógysz gyszálló és s Gyógyf gyfürdı (Kiskırös) s) hıközpont.. A magyar fejlesztéső és s gyárt rtású növelt hımérsh rséklető hıszivattyúiról l készk szült felvételek Forrás: : Geowatt Kft. 18

19 Ivóvíz z hıhasznosh hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúvalval A felszíni víz, v a talajvíz és s a nagyobb mélysm lységben elhelyezkedı rétegvíz z a lakosság g háztarth ztartási és s az ipar vízszv zszükségletének a kielégítését t szolgálja, lja, emellett jelentıs s hıenergih energiát t is tartalmaz! Zalaegerszegen, a Zalavíz z Zrt.-nél, a cég c g Balatoni u. telephelyén létesítették k a földgf ldgáz z tüzelt zelıanyag kivált ltására meglévı radiátoros főtésnf snél és s HMV ellátásn snál [19, 20, 21]. 19

20 Védegylet, és s termékjavaslat a hungarikum győjtem jteménybe [15,16] 1844-es Védegylet V célja c a mai viszonyokra is idıszer szerővé vált. Ismeretes, hogy a Hungarikum Bizottság g fontos célkitc lkitőzése, hogy nemzeti értékeinket és s a hungarikumokat a magyar és s a nemzetközi zi nyilvánoss nosság g minél l szélesebb körben k megismerje, hiszen ezen értékek is a magyar mőszaki m hagyományok megtestesítıi, a nemzeti egység g erısítését, t, a magyarság összefogását t szolgálj lják, ami fejlıdésünkh nkhöz z egyértelm rtelmően en Hozzátartozik. BÜSZKESÉGEINK A HUNGARIKUMOK. Javaslom a tárgyi t hıszivattyh szivattyú-család d felvétel telét t a Magyar Értéktárba. Kérem K a Hungarikum Bizottság g elnökét, titkárát és tagjait, valamint ez ügyben illetékes szakemberek szíves támogatását t javaslatom megvalósításához. 20

21 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (1) 1) Magyar eredmény, hogy a különfk nféle igényekre optimalizált lt készülékeket fejlesztettek, illetve napjainkban is fejlesztenek. 2) A magyar fejlesztéső ún. másodgenerm sodgenerációs Vaporline hıszivattyúk, a legújabb R410A munkaközeggel (hőtıközeggel) mőködı ún. EVI rendszerő kompresszorokkal max.. 65/59 C főtési hılépcsıvel képesek igen hatékonyan mőködni m [23]. 3) Jelenleg tíz t z teljesítm tményfokozatban van gyárt rtás, a négyfn gyféle típusú hıszivattyú folyadék-víz, valamint víz-víz v z kivitelő.. Ez így 80 db hıszivattyh szivattyú típust jelent, amelyek kidolgozott három- illetve kétdimenzik tdimenziós s tervdokumentáci cióval, és s tervezési segédlettel rendelkeznek. 4) Az a technika, amelyet a magyar fejlesztés s képvisel, k az európai szinten a geotermikus hıszivattyh szivattyúk k terület letén n egyáltal ltalán nem létezik. l Meglátásunk szerint ezért olyan értéket képvisel, k amelyet nem kihasználni vétek v [21,22]. 21

22 V4-ek összefogásával hıszivattyh szivattyúipar ipar (2) 1) Az EU olajszüks kségletének a 90%-át t importálja lja, és s a földgf ldgáz importja is eléri a 60%-ot (a földgf ldgáz z import nálunk n több, t 80%), így az EU érdekelt az energiahatékonys konyságban, a hıszivattyh szivattyús technológia szélesk leskörő növelésében. 2) Megítélésem szerint az EU ig tartó következı idıszak szakában a V4-ek (www.visegradgroup.eu) összefogásával eredményess nyessé tehetnénk nk a hıszivattyh szivattyúipart ipart országunkban. 3) A hıszivattyh szivattyúzás s nagyarány nyú megújul juló energiaforrást vagy hulladékh khıt hasznosít, és s mőködtetm dtetéséhez felhasználhat lható a nukleáris villamosenergia-termel termelésbıl l származ rmazó olcsóbb áram. Akkor örülnék k igazán, ha országunk zászlz szlóvivıje lehetne e csúcstechnika cstechnika világviszonylat gviszonylatú,, szélesebb körők elterjesztésének [24]. 4) Hıszivattyúiparunk iparunk megteremtésével szakmánk sikeres lehetne Európában! 22

23 Összefoglalás 1) A hazai energiafelhasználás s közismert k adata, hogy főtési f és hőtési célra c 40% fordítódik! dik! Magyarországon gon a lakó- és középületek főtésére f fordított energiamennyiség g az országos energiafelhasználás s egyharmadára ra tehetı. [25] 2) A hıszivattyh szivattyúzás s világszerte elismerten energetikailag a leghatékonyabb főtésif si-hőtési technológia, így az energiatakarékoss kosság, a globális lis CO 2 -kibocsátás és s a helyi légszennyezés s csökkent kkentésének nek egyik kulcseleme. 3) Országunk kétszeresen k is érintett a hıszivattyh szivattyúk k elterjesztése se témájában. Egyrészt világviszonylatban is elıny nyıs s geotermikus és s hidrológiai adottságunk révén, r amelyek birtokában ban a hıszivattyús s rendszerekre való átállás s jelentısen javítan taná egész gazdasági gi helyzetünket. MásrM srészt szt nagy lépés l s a fenntartható energetika és s a munkahelyteremtés s irány nyába [26,27]. 23

24 [1] Marx György: A marslakók érkezése (244, 351 o.). Akadémiai Kiadó,, Bp [2] Ádám Béla Büki Gergely Maiyek Tarek: Geotermikus energia. Hıszivattyúzás. s. Energetikai szakkönyvek. MérnM rnöki Kamara Nonprofit Kft ISBN [3] Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Dr. Vajda József Vaszil Lajos: Hıszivattyús s rendszerek. Heller LászlL szló szület letésének centenárium riumára. ra. (Heat Pump Systems. To the centenary of the birth Laszló Heller). Magánkiad nkiadás, Dunaharaszti ISBN (ISBN ) 8) [4] David J.C. MacKay (fordította: Both Elıd): Fenntartható energia mellébesz beszélés s nélkn l (184 oldal). Kiadja a Vertis Zrt. és s a Typotex Kiadó Kft [5] Komlós Ferenc: Vízenergia hıhasznosh hasznosítása sa statisztika a hıszivattyh szivattyúzásért. Elektrotechnika, 106. évfolyam, 2013/06 szám (21 oldal). [6] Prof. Dr. Ladislaus Rybach, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH): Sustainable Geothermal Energy Supply in Urban Areas címő vetítettk tettképes elıad adása. Brussels, 15 November [7] Komlós Ferenc Fodor Zoltán: Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása sa hıszivattyúval val távft vfőtési rendszerekhez. Ipari Ökológia, (2012) 1 évfolyam, 1. szám m ( oldal). [8] Székely Ferenc Dsc.: Vízszint és s hımérsh rsékletváltozások numerikus modellezése hıszivattyh szivattyúhoz kapcsolt talajvízkutakban zkutakban címő,, Magyar Hidrológiai Társaság g Hidrogeológiai giai Szakosztály március m 10-i i vetítettk tettképes elıad adás. Hévizeink és s hasznosításuk. suk. Magyar Tudomány, 171. évfolyam 2010/12. szám m (1478. oldal). [9] Komlós Ferenc Fodor Zoltán: Városok hıszivattyh szivattyús s főtése. f Átfogó tervre lenne szüks kség. Magyar Épületgépészet, LX. évfolyam, 2011/5. szám, oldal. [10] Kaszanitzky Csilla Komlós Ferenc: Új j autószalon Fóton F magyar hıszivattyúval. val. Építészfórum honlapon (2012. július j :46); Magyar Installateur, 22. évfolyam, október, oldal. [11] Karai János: Épületgépészet a termesztıtelepeken. telepeken. Akadémia Kiadó,, Bp [12] Komlós Ferenc: A hıszivattyh szivattyú hangsúlya a kertgazdaságban. gban. Mezıgazdas gazdasági gi Technika, LIV. évfolyam, április, oldal. [13] Komlós Ferenc: Hıszivattyúk k a kertészetben. Kertészet és s Szılészet, 62. évfolyam, 27. szám, július j 3. ( oldal). [14] Komlós Ferenc: Hıszivattyúk k a kertészetekben. Energiatudatos megoldások a vidékfejleszt kfejlesztésben címő lap digitális változatv ltozatában a digitális Építési Megoldások 2014/1. különszk nszámaként ( oldal, az Építési Megoldások, valamint a Vidék és s Gazdaság g közös k s digitális lapszáma). Irodalom [15] Komlós Ferenc: Főtés, hőtés h s a kertgazdaságban gban és s a magyar geotermikus hıszivattyú. Magyar Épületgépészet, LXIII. évfolyam, 2014/4. szám, oldal. [16] Komlós Ferenc: Hıszivattyúk k a kertészetekben és s a magyar geotermikus Hıszivattyú. Elektrotechnika, 107. évfolyam, 2014/6 szám, oldal. [17] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Termálvizes fürdf rdı bıvítése hıszivattyh szivattyúk k alkalmazásával. Energiagazdálkod lkodás, 52. évfolyam, 2011/6. szám, oldal. A nagykırösi strand energiatudatos bıvítése. b Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/3. szám, oldal. [18] Komlós Ferenc: A hıszivattyh szivattyúzás s táblt blázata és s a felszínalatti víz v z hıjénekh hasznosítása sa magyar hıszivattyh szivattyúval. val. Magyar Hidrológiai TársasT rsaság g XXXII. Országos VándorgyV ndorgyőlésre beküld ldött dolgozat. Szeged, július j [19] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Ivóvíz z hıhasznosh hasznosítása sa Magyar Termék Nagydíjas hıszivattyúval. val. Magyar Hidrológiai TársasT rsaság g XXXI. Országos VándorgyV ndorgyőlés s dolgozata (6. szekció Vízellátás). GödöllG llı,2013. július j [20] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Ivóvíz z hıhasznosh hasznosítása sa hıszivattyh szivattyúval. val. Magyar Épületgépészet, LXII. évfolyam, 2013/7-8. szám, oldal. [21] Fodor Zoltán Komlós Ferenc dr. Balikó Sándor: Ivóvíz z hıjénekh hasznosítása. sa. Energiagazdálkod lkodás, 54. évfolyam, 2013/5. szám, oldal. [22] Komlós Ferenc: Hıenergia alapigények a hıszivattyh szivattyúk k alkalmazása és s a Heller-terv célkitc lkitőzései tükrt krében. Elektrotechnika, 105. évfolyam, 2012/09 szám, oldal. [23 ] Fodor Zoltán: Kórházak energetikai felújításának lehetısége hıszivattyh szivattyúk alkalmazásával. Magyar Installateur, 24. évfolyam, júniusj [24] Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Érvek, adatok, számítások sok a hıszivattyh szivattyúk alkalmazásához. Gondolatok jelenünkr nkrıl és s jövınkrj nkrıl. Mérnök Újság g JÚNIUSJ NIUS JÚLIUS digitális változatv ltozatában + PLUSZ, old. [25] Dr. Széll Mária: Transzparens épületszerkezetek (12. oldal). Kiadó: : Szerényi nyiés s Gazsó Bt. Pécs, P 2001.) [26] Lovas Rezsı akadémikus (szerkesztı): KöztestK ztestületi Stratégiai Programok 1. Áttekintés s Magyarország g energiastratégi giájáról. MTA Bp ( oldal). [27] Fodor Zoltán: A földhf ldhı hıszivattyús s rendszerek fajlagos költsk ltségei főtéskorszerősítéseknél l I. és s II. Magyar Installateur, 24. évfolyam, február-március rcius ( oldal) és s április ( oldal). Szíves figyelmüket köszk szönöm! 24

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése 2010. június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5.

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. márc. 1.) Komlós

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Összefoglaló Az építményekben felhasznált energia mennyiségének csökkentése elengedhetetlen

Részletesebben

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója.

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA ALAPÍTVA: 1908 Energiabiztonság: velünk együtt Az energiatárolás fontossága A hőszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A MEE állásfoglalása az

Részletesebben

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos 22. energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HÓ SZIVATTYÚZÁS Az Energia Központ Kht. kiadványa Budapest, 2008. A borítón Handbauer Magdolna Az energia velünk

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Vaszil Lajos: Csináljuk jól! HŐSZIVATTYÚZÁS (kézirat, 2007. december 2.) csináljuk jól!

Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Vaszil Lajos: Csináljuk jól! HŐSZIVATTYÚZÁS (kézirat, 2007. december 2.) csináljuk jól! csináljuk jól! energiahatékonysági sorozat Handbauer Magdolna Az energia velünk van, fűtés/hűtés földhővel című grafik ája Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HŐSZIVATTYÚZÁS 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA*

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök, vezető-főtanácsos Munkahely: Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda Lakcím: 2330

Részletesebben

GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2

GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2 Komlós Ferenc, Kimmel István 1 GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2 Köztudott, hogy Földünk, a Glóbus belső magja izzó tömeg és a gömb középpontjától kifele haladva egyre alacsonyabb a hőmérséklet. Magyarországon

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

2015/3 www.mee.hu. 2015. június 3-4. Hotel Azúr Siófok. Magyar Elektrotechnikai Egyesület

2015/3 www.mee.hu. 2015. június 3-4. Hotel Azúr Siófok. Magyar Elektrotechnikai Egyesület A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja ALaPÍTVa: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDEd: 1908 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Frekvenciaváltók közvetlen szabályozása

Részletesebben

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu Megújul juló energiaház, hibrid házh Nagy István Nagy Adaptív v Kft +36-20 20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu adaptiv.hu Tartalom: 1. Miért kell szemléletm letmód d váltv ltás s az épületenergetiká- ban?

Részletesebben

STRUKTÚRÁK ÉS FOLYAMATOK VIDÉKEN A

STRUKTÚRÁK ÉS FOLYAMATOK VIDÉKEN A DR. CSEGŐDI TIBOR LÁSZLÓ: STRUKTÚRÁK ÉS FOLYAMATOK VIDÉKEN A JÖVŐ VÁROSAI ÉS VIDÉKE, AVAGY KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATAI, ÉS AZ ELENA- PROGRAM Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIÁJA c. szaktanulmány VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓJA

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIÁJA c. szaktanulmány VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓJA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIÁJA c. szaktanulmány VEZETİI

Részletesebben