Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XX. Évfolyam, 5. szám, december Az OTP Bank társadalmi szerepvállalásának része a hátrányos helyzetû gyermekek megsegítése. Bankunk idén 25 millió forint adománnyal támogatja a magyar Máltai Szeretetszolgálat Mozgó játszótér programját. Kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendôt kíván az OTP Bank! Beszámoló az Öngondoskodás 2012 Konferenciáról A Takarékossági Világnaphoz köthetô kétnapos rendezvényre több mint 200 vendég látogatott el. A színvonalas eseményen több OTP Bank ve zetô is elôadást tartott. A Portfolio.hu, az OTP Bank, valamint a tízéves OTP Egészségpénztár szervezésében október 29-én és 30-án rendezték meg az Öngondoskodás 2012 Konferenciát, amelyen a bankok, biztosítók, alapkezelôk és pénztárak részvételével az iparág legaktuálisabb kérdéseire kerestek válaszokat. A Takarékossági Világnaphoz köthetô kétnapos konferencia elsô napján az öngondoskodás egészségügyi, a másodikon annak pénzügyi aspektusai kerültek a középpontba. A rendezvényen az egészségügyi és a gazdasági élet szakértôi köztük az OTP (folytatás a 2. oldalon) Nívós díjjal ismerték el az OTP Birkenhof Szállodát A Karintiai Idegenforgalmi Hivatal Minôségi kitüntetését vehették át az OTP Bank Ausztriában mûködô szállodájának a Hotel OTP Birkenhof ve zetôi. A kitüntetést a szolgáltatások minôsége, a helyi turizmusban be töltött kiemelkedô szerepe miatt ítél ték oda a népszerû üdülôhelynek. Kevesen tudják, hogy az OTP Bank egy szállodát is üzemeltet Ausztriában. Az épület 1996 óta van a pénzintézet tulajdonában, a vendégek 95%-a magyar, de rendszeresen megfordulnak ott olasz, szlovák, román és természetesen osztrák vendégek is. A hotel üzemeltetésérôl 17 fôs személyzet gondoskodik, akik közül 12-en magyarok. A szálloda vezetésétôl megtudtuk, hogy sok vendégük számára kiemelten fontos, hogy a személyzet magyarul tud számukra információkat biztosítani. Az idei téli szezonban számos kedvezmény várja a Bad Kleinkirchheimbe látogató vendégeket, ezek közül elég kiemelni a kedvezményes síbérleteket vagy termálfürdô belépôket. A hagyományos szolgáltatásokon felül squash pálya, fitnesz terem, bowling pálya, úszómedence is várja az aktív pihenésre vágyókat. A minôségi kitûntetés elnyeréséhez a szállodának elôször pályázni kellett, majd azt követôen a Karintiai Idegenforgalmi Hivatal által támasztott szigorú minôségi követelményeknek is folyamatosan meg kellett fe lelni. A minôségi kiszolgálás elsôsorban a tisztaságot, a minôségi alapanyagokból készített széles ételválasztékot jelenti, de a díj odaítélésekor az ítészek értékelték a szálloda vendégközpontúságát, illetve azt is, hogy milyen mértékben kínálja a helyi termékeket és szolgáltatásokat. A kitüntetést idén márciusban adták át elôször, tehát a második alkalommal már sikerrel szerepelt a megmérettetésen a Birkenhof Szálloda. További részletek:

2 Beszámoló az Öngondoskodás 2012 Konferenciáról (folytatás az 1. oldalról) Csoport több vezetôje tartottak elôadásokat, illetve ütköztették nézeteiket a kerekasztal beszélgetések alkalmával. Az elsô napon dr. Pongrácz Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesének meg nyitója után Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezetô igaz gatója tartotta meg elôadását. Ôket követték az egészségügyi témában jártas szakemberek prezentációi, több nézôpontból körüljárva az öngondoskodás aktuális kérdéseit. A konferencia elsô napján két kerekasztal beszélgetést is tartottak. A Prevenció vagy gyógyítás címû panelbeszélgetésen egykori egészségügyi miniszterek, valamint a kormányzat egészségpolitikai tanácsadója ültek le egy asztalhoz. Az Egészség és egészségtudatosság a munkahelyeken panelbeszélgetésen pedig Magyarország vezetô vállalatainak HR igazgatói vettek részt, ôk a munkahelyi egészségtudatosság fontosságára hívták fel a figyelmet. A konferencia második napján a hosszútávú megtakarítások fontosságára helyezôdött a hangsúly. A megtakarítási piac döntéshelyzetben lévô szereplôinek közremû- ködésével a prezentációk, panelbeszélgetések során a hallgatóság választ kapott a téma kiemelt kérdéseire. Az OTP Bank ezen a napon mutatta be az OTP Öngondoskodási Index immáron ne gyedik mérésének eredményét, amelyet Kovács Antal vezérigazgató-helyettes prezentált. A pénzintézet tavaly júliusban indította útjára az OTP Öngondoskodási Indexet, amelynek köszön hetôen idôrôl-idôre nyomon követ hetô a magyar társadalom öngondoskodási állapota és fejlôdése. A felmérés kitér a családról való gondoskodásra, az önképzésben rejlô lehetôségekre, az egészségmegôrzésre és a környezetvédelemre is. Az O.K. Európa egyik különleges oktatási intézménye lesz Az OTP Fáy András Alapítvány irányításával egy egyedülálló oktatási intézmény nyílik meg hamarosan. Az Oktatóközpontban pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket oktatnak világszínvonalú eszközökkel, tartalommal és pedagógiai módszerekkel. Dr. Vizi E. Szilveszter szerint az intézmény a magyar köznevelés egy mérföldköve, a társadalomnak pedig egy gyógyító eszköze lehet. Az OTP Fáy András Alapítvány 19 éve végzi a középiskolákat segítô, támogató tevékenységét óta Dr. Vizi E. Szilveszter kuratóriumi elnök irányításával az Alapítvány hosszú távú szakmai programokat kínál a középiskoláknak, a diákoknak, a tanároknak és a diákok szüleinek egyaránt. Ezek középpontjában a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs tevékenység áll, amelyet karrier-tanácsadói és életvezetési programok, tudományos programok és folyamatos a területen hiánypótlónak számító kutatás-fejlesztés támogat. Az Alapítvány oktató-nevelô és képzô szakmai munkája mellett jelentôs mecenatúra tevékenységet is folytat. Kiemelkedô programja a már hat éve tartó, középiskolák könyvtárfejlesztési támogatását célzó kezdeményezése, a Könyvhullám. Ennek keretében eddig több mint 700 iskola, több mint 40 ezer darab könyvet, közel 1500 folyóirat-elôfizetést és számtalan oktatási eszközt kapott az Alapítványtól. A Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontjának (O.K.) tervei már 2010-ben megszülettek. Az alapítvány a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán 1,1 milliárd Ft-ot nyert el az Oktatóközpont létrehozására, a program 1,6 1,7 milliárdos teljes költségének fennmaradó részét OTP Bank Nyrt. támogatásával maga finanszírozza. A közép-európai térségben is egyedülálló O.K. Budapesten, a VI. kerületi Benczúr utcában nyitja meg kapuit. Saját tantermeiben fogadja és oktatja majd az ország különbözô pontjairól érkezô diákokat, akik a legmodernebb audiovizuális eszközökkel támogatott elôadásokon és tréningprogramokon vehetnek részt. Az O.K. a diákok oktatásán túl pénzügyi és gazdasági tudatosságra nevelô szakembereket, tanárokat is képez. A tudományos központ az oktatáshoz kapcsolódóan nyilvános kutatásokat végez, amelyek alapján szakmai ajánlásokat készít és módszertani fejlesztéseket valósít meg. Emellett az intézmény e-learning és tanácsadásra épülô távoktatási programokat, valamint a középiskolákba utazó oktatói hálózatot üzemeltet. Bôvebb információért forduljon az O.K. Köz ponthoz: Páll Krisztina, O.K. programszervezô Telefon: OTP: 42,5 milliárd forint adózott eredmény a harmadik negyedévben Az elôzô negyedéves korrigált adózott eredményt jelentôsen, 16 százalékkal haladta meg az OTP Bank harmadik negyedévi eredménye. A profithoz egyre jelentôsebb mértékben járul hozzá orosz és bolgár leánybank teljesítménye. Az OTP Csoport elsô kilenc havi számviteli adózott eredménye 96,4 milliárd fo rint, korrigált eredménye pedig 123,7 milliárd forint. Utóbbi 6 százalékkal marad el az elôzô év azonos idôszakának teljesítményétôl. A bankcsoport harmadik negyedéves korrigált adózott eredménye 43 milliárd forint volt. Az OTP Bank mikro- és kisvállalati hitelei 9%-kal, az agrárszektornak nyújtott hitelek pedig 15%-kal nôttek az elsô kilenc hónapban. A Csoport konszolidált tôkemegfelelési mutatója tovább javult. A portfólióromlás jelentôsen lassult a harmadik negyedévben, amely az erôsebb forintárfolyam és az árfolyamgát pozitív hatása mellett a javuló nagyvállalati portfóliónak is köszönhetô. A harmadik negyedévben a külföldi leányvállalatok profit-hozzájárulása 19,5 milliárd forint volt, ez 26 százalékkal jobb, mint az elôzô negyedévben. A kilenchavi külföldi eredmény gyakorlatilag az orosz és a bolgár leánybankok teljesítményéhez köthetô. 2

3 Óvatos optimizmus az ingatlanpiacon Egyedi folyamatok figyelhetôek meg a hazai ingatlanpiacon, derül ki az OTP Jelzálogbank legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképébôl. Az év elsô három hónapját a végtörlesztésnek köszönhetôen jelentôs forgalomélénkülés és országos átlagban csekély árcsökkenés jellemezte, míg a második negyedév ezeket a hatásokat korrigálta. Mindent egybevetve az elsô fél év óvatos optimizmussal értékelhetô. Három százalékkal csökkent az országos lakóingatlan-forgalom 2012 elsô félévében az elôzô év hasonló idôszakához képest derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos tranzakciós adatbázisa alapján az OTP Népszerûbb lakótelepek Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az adásvételekbôl a lakótelepi lakások, ami vélhetôen az elmúlt évek egyre látványosabb vevôi árérzékenységének köszönhetô. Mutatja ezt, hogy 2008-ról 2012-re Budapesten nagyjából 20-ról 25 százalékra, míg a megyeszékhelyeken 30-ról 35 százalékra nôtt a lakóingatlan-forgalmon belüli részesedésük. Jelzálogbank által készített legfrissebb lakóingatlan Értéktérkép elemzésbôl. Az év elsô három hónapjában 10 százalékos forgalomélénkülést regisztráltak, míg a második negyedévet éppen az elôre hozott vásárlások miatt átlagosan 15 százalékos csökkenés jellemezte. Összességében a vizsgált félévben a megyék közül kilencben nôtt, tízben csökkent, míg Budapesten öszszességében négy százalékkal csökkent az adásvételek száma. Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezetô elemzôje szerint ugyanakkor egyértelmûen pozitív jel, hogy az árak tekintetében lassú fellendülés figyelhetô meg. Az elsô negyedévet ugyan még 1,7 százalékos árcsökkenés jellemezte ennek oka szintén a végtörlesztésben keresendô, ám a második negyedévben már csekély áremelkedést mérhettünk emelte ki az elemzô. Ami a vidéki ingatlanpiacot illeti, az elsô félév egészében 12 megyét jellemezte pozitív irányú elmozdulás. Érdekesség, hogy számos megyében látványosan elvált egymástól a megyeszékhely és a többi település árváltozása. Ilyen például Veszprém megye, ahol összességében 6 százalékos áremelkedést mutatnak a számok, míg Veszprém városában 2 százalékos csökkenést. Budapesten 2 százalék körüli volt az idei elsô féléves árcsökkenés a korábbi adatokhoz viszonyítva. Nagy a jó fûtés vonzereje Az emelkedô energiaköltségek miatt mind fontosabb döntési szempont az ingatlanvásárlók számára, hogy milyen típusú fûtési rendszerrel rendelkezik a kiszemelt lakás vagy ház derül ki az OTP Ingatlanpont friss piaci kitekintésébôl. Mindez az árakban is megjelenik: egy korszerû fûtési rendszer érzékelhetôen, akár százalékkal is megemelheti az ingatlan értékét. Meghatározó szemponttá vált az ingatlanvásárlók körében, hogy a kiszemelt lakás vagy ház milyen típusú és mennyire korszerû fûtési rendszerrel bír, illetve ezen felül milyen energetikai adottságokkal rendelkezik állítja az OTP Ingatlanpont friss piaci kitekintésében. Az országos ingatlanközvetítô hálózat értékesítési tapasztalataiból kiderül: a jó fûtés jelentôsen, akár százalékkal is megemelheti az ingatlan piaci értékét, és nagyban javíthatja eladhatóságát is. A növekvô energiaköltségek mellett egyre jobban odafigyelnek a vásárlók a kiszemelt ingatlan várható rezsijére, amelyet viszont jelentôs mértékben a fûtési rendszer típusa határoz meg. hangsúlyozta Kosztolánczy György, az OTP Ingatlanpont ügyvezetô igazgatója. Az egyedileg szabályozható és mérhetô fûtési rendszerek a legkeresettebbek a piacon, illetve ezen felül még a házközponti fûtés számít viszonylag jól eladhatónak. A hagyományos, téglaépítésû társasházi lakásoknál a legkeresettebbek a gázcirkó fûtésû ingatlanok, míg panel esetében a felújított, panelprogramos, egyedi szabályozású és hômennyiség mérésû lakások iránt mutatkozik kereslet. Ami a családi házakat illeti, kevésbé a fûtési rendszer típusa, inkább a gépészet korszerûsége számít az elsôdleges szempontnak, illetve a ház energetikai állapota, azaz például a korszerû szigetelés, illetve a modern nyílászárók megléte. A családi házak esetében jellemzô trend az is, hogy mind többen egészítik ki a fûtési rendszerüket napkollektorral, napelemes megoldásokkal, vagy egyéb megújuló energiát használó technikával. 3

4 Új, prémium kiszolgálást nyújtó OTP Bank fiók nyílt a budai Hegyvidék Központban Október 12-én nyitotta meg kapuit Magyarország elsô környezettudatos üzlet- és szolgáltató központja Budapest XII. kerületében az Apor Vilmos téren. A központban kiemelt helyen, közel 650 négyzetméter alapterületen nyílt meg az OTP Bank fiókja, valamint az OTP Travel irodája. Az új fiók megjelenése tökéletesen igazodik a 21. századi igényekhez. Az ügyféltérben 4 ülô és 1 álló pultot helyeztünk el, ezek lehetôvé teszik, hogy az ügyfeleket mindig az igényeiknek megfelelô kiszolgálásban tudjuk részesíteni. Emellett bôvítettük a fióki munkatársak számát, valamint az elérhetô szolgáltatások körét is" említette Devecseri Tamás fiókvezetô. Olyan, ügyfélélményt növelô szolgáltatásokkal is kedvezünk az idelátogatóknak, mint például a 24 órás zónában felszerelt videofal amelyen a bank aktivitásait, CSR tevékenységét, támogatott rendezvényeit bemutató kisfilmek futnak, valamint a kisgyermekes családok komfortjához hozzájáruló gyereksarok". A bevásárlóközpont jól megközelíthetô helyen található, további elônye, hogy minden ügyfél 1 órát ingyenesen tud parkolni, így a banki, befektetési ügyintézés után még bevásárlásra is juthat idô a színvonalas üzletekben. A fiókban a hitelektôl a megtakarításokig, a lakossági számlavezetéstôl a vállalkozói számlavezetésig minden téren ki tud- ják szolgálni a betérô ügyfelek igényeit. A már megszokottak mellett újdonságként elérhetôek a Prémium szolgáltatások azon ügyfeleink számára, akik a normál lakossági ügyfélkiszolgálásnál többre, személyesebb kiszolgálásra, tanácsadásra vágynak. A Hegyvidék Bevásárló Központban olyan exkluzív környezet került kialakításra Budapesten második helyszínként ahol egy fiókban elérhetô a Privát Banki és a Kiemelt Privát Banki kiszolgálás is. Dedikált tanácsadóink, magas szakmai színvonalú, egyénre szabott ügyintézést biztosítanak. Fiókunkban különösen ügyelünk ügyfeleink kényelmére, biztonságára és a diszkrécióra. Várakozásaink szerint az új helyszínen megvalósuló Privát Banki és Kiemelt Privát Banki kiszolgálás ügyfeleink megelégedésére szolgál és továbbra is bizalommal fordulnak tanácsadó kollégáinkhoz nyilatkozta Devecseri Tamás. Több mint két és fél milliárd forintot költöttek idén a SZÉP kártyákról Az idei év a hosszú hétvégék éve volt. Az OTP Széchenyi Pihenôkártya birtokosok pedig úgy tûnik, az augusztus 20-i munkaszüneti napokon költöttek legszívesebben. Ez alatt a három nap alatt összesen több mint 816 millió forintnyi juttatást használtak fel a plasztik lapokról. Az idei hosszú hétvégéken, összesen mintegy 2,6 milliárd forintnyi juttatást használtak fel az OTP SZÉP kártya birtokosai. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben alig húsz nap alatt keletkezett a fizetések tíz százaléka. A legnagyobb összegeket a nyári szezonnal is egybe esô augusztus 20-i munkaszüneti idôszak alatt fizették az OTP Pénztárszolgáltató ügyfelei. Az augusztus 18 és 20 közötti idôszakban ugyanis több mint 816 millió forint felett voltak az OTP SZÉP kártyás költések. Ma a több mint kártyabirtokos mintegy elfogadóhelyen, összesen több mint felhasználási lehetôség közül választhat OTP SZÉP kártyájával fizetve. A legnépszerûbb alszámla a hosszú hétvégék alatt is a vendéglátási zseb volt, errôl 1,3 milliárd forintot költöttek, míg a szálláshelyirôl 840 millió forintot. Harmadik helyen a szabadidô alszámla végzett mintegy 302 millió forinttal. A hosszú hétvégék komoly feladatot jelentenek az OTP SZÉP kártyát kezelô informatikai rendszereknek, hiszen ezekben az idôszakokban, néhány nap alatt akkora forgalmat kell lebonyolítanunk, mint máskor egy egész hét alatt. Az OTP SZÉP kártya rendszere a várakozásoknak megfelelôen teljesített ezeken a vizsgákon, bírta a terhelést. Mindez számunkra azt jelenti, hogy az informatikai hátterünk biztonsággal, hatékonyan tudja kiszolgálni ügyfeleinket. - értékelte a tapasztalatokat Róth Lajos, az OTP Pénztárszolgáltató vezérigazgatója. Az OTP SZÉP kártyákra november közepéig több mint 49 milliárd forintnyi feltöltés érkezett a mintegy munkáltatói partnertôl, amibôl a kártyabirtokosok eddig 28 milliárd forintot költöttek el. 4

5 Korlátok nélkül nyílt nap az esélyegyenlôség jegyében Nagyothalló, siket és mozgáskorlátozott ügyfeleket láttak vendégül Budapesten az Andrássy úti és a Fény utcai fiók munkatársai és a programhoz csatlakozó önkéntesek. A cél az akadálymentesítés továbbfejlesztése volt az érintettek bevonásával. Az OTP Bank nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelôsségvállalásra, és ennek keretében a speciális igényû ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszolgálására. Ennek érdekében akadálymentesítés-fejlesztési programot indított a pénzintézet. Két fiókba hívták az érintetteket, hogy osszák meg mindennapi gyakorlati tapasztalataikat, lássák el tanácsokkal a területen dolgozó szakembereket. A tapasztalatok beépítésével a folyamatosan fejlôdô fiókok még jobban szolgálhatják a megváltozott képességû ügyfelek igényeit. A fejlesztések nem csu- pán a fizikai környezet tekintetében jelentenek majd könnyebbséget a rászorulóknak, de a kommunikációs akadálymentesítés is fontos szempont az innovációk tervezésekor. Az OTP Bank által több éve támogatott KézenFogva Alapítvány közremûködésével az Andrássy úti fiókba mintegy 20 siket és nagyothalló, a Fény utcai fiókba több mint 10 mozgáskorlátozott vendég jött el. Az Önkéntes 50 program keretében megtartott eseményen a megváltozott képességû ügyfelek a fióki és önkéntes munkatársakkal együtt járták végig a helyiségeket, próbálták ki az ügyintézés és tanácsadás szituációit, közösen szerezve tapasztalatot arról, milyen nehézségekkel szembesülhetnek a siket és nagyothalló, illetve a kerekesszékes ügyfelek. A találkozó nem csak arra volt jó, hogy kiderüljön, sokszor némi odafigyeléssel és körültekintéssel is már feloldhatóak az akadályok, hanem arra is, hogy könnyebbé tegye a kapcsolatfelvételt, az egymás közötti kommunikációt. Az Andrássy úti esemény keretében például az önkéntes munkatársak a vendégek aktív közremûködésével a jelnyelv néhány egyszerûbb mozdulatát is elsajátíthatták. A segítség lóháton érkezik A november 30. és december 2. között megrendezett OTP Bank Lovas Világkupa nem csak arra teremtett alkalmat, hogy a lósport világsztárjai összemérhessék erejüket. A lovas ünnepen a jótékonyság legalább akkora szerepet játszott. 17 nemzet több mint 50 lovasa és 150 sportlova állt rajthoz a rendezvény három napja alatt a Papp László Budapest Sportarénában. Az esemény rangját jól mutatja, hogy a vasárnapi program részeként megrendezett Fogathajtó Világkupa verseny mezônyét öt világbajnok és összesen 21 világbajnoki cím fémjelezte. A sport- érték mellett azonban a szervezôk fontos küldetése volt, hogy mind többen megismerkedhessenek a lovas világ szépségével. Ennek érdekében a pénteki napot immáron hagyományosan a gyerekeknek szentelték: több mint tízezer kisiskolás ingyen tekinthette meg a színes, a díjugratástól a pónigaloppon át a kutyás bemutatóig ívelô programot. Természetesen a legnagyobb siker a világhírû Lorenzo nyolclovas szabadidomításos bemutatóját kísérte, a nézôtéri jó hangulatról pedig a Gangnam Style gondoskodott: amikor felcsendült az idei éve megaslágere, a gyerekek egyszerre kezdtek a mindenki által ismert lovacskázós táncba. Bankunk, mint a lovas ünnep névadó szponzora nem csak a szûk értelemben vett lovas sport elkötelezett támogatója, de társadalmi felelôssége tudatában évek óta segíti a Magyar Lovasterápia Szövetség munkáját is. A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Lovasterápiás Központja 2003 óta mûködik Fóton. A központban hetente átlagosan száz gyermekkel foglalkoznak, három éves kortól, az ô speciális igényeikhez alkalmazkodva. A szövetség szakemberei a lovasterápiával képesek segítséget nyújtani értelmi fogyatékossággal élô, mozgáskorlátozott, gyengénlátó, vak, magatartásproblémákkal küzdô, hiperaktív, autizmussal élô, érzelmi és beilleszkedési problémákkal küzdô gyerekeknek. A Magyar Lovasterápia Szövetség támogatásáról szólt az OTP Bank által kezdeményezett jótékonysági akció is. A Lovas Világkupa elôtti héten a Lego Monobrand Store-ral közös program keretében a budapesti Árkád bevásárlóközpontban felépült a lovasterápia legszínesebb csikója. A LEGO kép építésébôl a 200 forint értékû jótékonysági csomagokban található kockákkal mindenki kivehette a részét, aki szeretett volna a nemes ügy mellé állni. A LEGO csikóra az OTP Bank Lovas Világkupa ideje alatt lehetett licitálni, az online aukció végül forintos eredménnyel zárult. A jótékonysági akció szervezôi a vásárlásból és a licitálásból befolyt teljes összeget valamivel több, mint 500 ezer Ft-ot a Magyar Lovasterápia Szövetségnek ajánlották fel. Az OTP Bank ezen felül vállalta, hogy ugyanekkora összeggel külön is támogatja a szövetség munkáját. 5

6 Fölszállott a Páva Fölszállott a páva címmel 2012 márciusában közös produkcióban megvalósuló népzenei és néptánc vetélkedôt hirdetett az MTVA, a Duna Kedves Olvasó! Az OTP Bank vezetôi több mint húsz évvel ezelôtt gondolták úgy, hogy egy színes magazinnal teszik még közvetlenebbé az ügyfelekkel folytatott kommunikációt. A két évtized alatt rengeteg érdekes cikk, fontos információ jutott el az újság révén az olvasókhoz. Volt, aki csak a fiókokban nézte át a lapot, de sokan már rögtön az utolsó lapon szereplô rejtvényhez lapoztak és versenybe szálltak a nyereményekért. Az elmúlt években gyökeresen megváltoztak a hírfogyasztási szokásaink, rengeteget nézünk televíziót, a hírek és információk nagy részét immáron az internetrôl szerezzük, a nyomtatott lapok háttérbe szorultak. Az információs társadalom kihívásaira válaszul az OTP Bank is egy korszerûbb, lényegesen több ügyfelet és érdeklôdôt elérô módszert alkalmaz a jövôben arra, hogy eljuttassa számukra a bankhoz kötôdô híreket. Ez a csatorna pedig a 2013-tól havi rendszerességgel jelentkezô OTP Híradó, amelyet nem csupán a bank honlapján, de a youtube.com oldalon is bárki megtekinthet. Ez lesz az az új információforrás, amely felváltja a papír alapú OTP Bankó Magazint. A próbaadást máris több ezren nézték meg a oldalon. A híradó fogadtatása rendkívül pozitív volt. A jövô évtôl kezdve pedig sorra következnek majd az újabb adások friss és érdekes információkkal. Azon dolgozunk, hogy minél informatívabb, közérthetôbb és nem utolsósorban szórakoztató legyen az OTP Bank Híradója. Az emberek többsége tart a változástól, úgy gondolják, hogy nem képesek megszokni az újat, a modern dolgokat. Most mégis arra kérjük Önt, az olvasót, hogy fogadja el ezt a változást. Ezúton is köszönjük, hogy az elmúlt években rendszeres olvasója volt a Bankó Magazinnak. Bízunk benne, hogy megszereti az új OTP Híradót és sikerül Önt meggyôznünk arról, hogy a korábbiaknál kényelmesebb módon, még aktuálisabb információkhoz tud jutni a rendszeresen jelentkezô hírmûsor segítségével. Várjuk Önt az OTP Bank honlapján! Üdvözlettel: A szerkesztôk Televízió és a Hagyományok Háza, az OTP Bank támogatásával. Összefogással a cukorbetegekért! Napjainkban egyre többet hallunk a népbetegséggé váló diabétesz mind gyakoribb elôfordulásáról. Ennek oka, hogy jelenleg a magyar lakosság több mint 10%-át érinti ez a betegség. A Diabétesz Kontroll Program, célja, hogy felhívja a figyelmet a diabétesz legfontosabb problémáira, választ adjon a hétköznapok gyakorlati kérdéseire, és hasznos tanácsokat nyújtson a betegség kezelésére. Az OTP Bank különös figyelmet fordít arra, hogy tevékenységével elôsegítse a közösségi értékek, a hagyományok ápolását, valamint a nemzeti értékek megóvását, így a pénzintézet örömmel állt a kezdeményezés mellé. A versenyre a teljes magyar nyelvterületen tevékenykedô, 16 és 35 év közötti, amatôr népzenei és néptánc szólisták, illetve együttesek jelentkezhettek. Az eseménysorozattal a szervezô intézmények tisztelegni kívánnak mindazok elôtt, akik Bartók és Kodály szellemi örököseiként az elmúlt négy évtized alatt életben tartották nemzeti kultúránk legôsibb ágát, a hagyományos népi kultúrát. A verseny a 40 éve indult táncházmozgalom ünnepe is. A sorozattal emléket kívánnak állítani a 120 éve született zeneszerzô-népzenekutató Lajtha Lászlónak, a 130 éve született Kodály Zoltánnak, a magyar néptánckutatás nemzetközi hírnevét megalapozó, 80 éve született Martin Györgynek, valamint a tizenöt éve Kolozsváron elhunyt zenetörténész-népzenekutató Jagamas Jánosnak. Több mint ezren jelentkeztek a vetélkedôsorozatra a teljes magyar nyelvterületrôl. A selejtezôket hét hazai és határon túli városban tartották. A zsûri ezekbôl választotta ki a 48 elôdöntôs, élô adásban bemutatkozó produkciót. A versenyzôk novembertôl élôben, hétrôl hétre négy kategóriában csaptak össze, ezzel is erôsítve és terjesztve a hazai kultúrát. Az elô- és középdöntôk után kategóriánként 3 versenyzô jutott a december 15-i döntôbe. A diabétesz súlyos szövôdményei közé tartoznak a szív- és érrendszeri megbetegedések, agyvérzés, veseelégtelenség, vakság, szexuális zavarok, és ide sorolhatjuk a cukorbetegség miatt elvégzett éves szinten kb végtagamputációt is! A szakemberek véleménye szerint nem lehet eléggé hangsúlyozni a megelôzés fontosságát. Gyökeres életmódváltással, egészségtudatos szemlélet kialakulásával sokat tehetünk a betegség elkerülése érdekében. A Diabétesz Kontroll Program hatékony módszerekkel hívja fel a figyelmet a diabétesz okozta problémákra, a mindennapokban is használható gyakorlati válaszokkal látja el azokat akiknél már diagnosztizálták a betegséget, de azok is fontos információkhoz juthatnak akik meg szeretnék elôzni a betegség kialakulását. A Diabétesz Kontroll Program csomagban megtalálhatók a gyógyszeres kezeléssel, vércukor-önellenôrzéssel, testmozgással, táplálkozással, lábápolással kapcsolatos tudnivalók, amelyek megkönnyítik a 2-es típusú cukorbetegek mindennapjait. Ezen felül, a Program résztvevôi igénybe vehetik a Támogatók kínálta egyedi kedvezményeket is. A Diabétesz Kontroll Program létrehozói, a Roche Magyarország Kft., a Merck Kft., a Scholl termékek forgalmazója, a Reckitt-Benckiser Magyarország Kft., valamint az ország piacvezetô egészségpénztára, az OTP Egészségpénztár bíznak abban, hogy a Diabétesz Kontroll Program, valamint a Program online változata segítséget nyújt a diabétesz hatékony menedzselésében, a megelôzésében, és az egészségtudatos életmód mind szélesebb körû terjesztésében. A téma iránt érdeklôdôk részletes információkat találnak a oldalon. 6

7 7

8 Német közmondás Semmikor Néma szabó! Csupor Finom mûbôr Olasz tó Tragikus értesülés VesszÔ, husáng Talajfajta Asztag Amely helyre J Becézett bacilus Lábbeli Harcra szólító jel Szójárulék Lovat fékez 5 Jogtalan jövedelem Rag: én párja Hal petéje 1 Csatvégek! Nyomul Felirat könyvön Leányág, régiesen Remegés, izgalom A Bankó idei ötfordulós pályázatában a öt keresztrejtvény számozott négy zetei nek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrendjében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra vonatkozó meg álla pí tást tartalmaz. A megfejtôk az így össze állított mondatot január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejt vényt he lye sen meg fejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. A ke reszt rejt vény fôsora i nak meg fejtôi között 5 db aján dék cso magot sor so lunk ki. A decemberi megfejtés beküldésének határideje: január 18. A megfejtéseket nyílt levelezôlapon a következô címre küldjék: 1054 Budapest, Vadász utca 12. OTP Bank Médiakommunikációs osztály. Októberi rejtvényünk helyes megoldása: A természetben minden tiszta és igaz. Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Magyar László, Budapest; Takács Lajos, Gyula; Hérincs Istvánné, Budapest; Tóth Sándorné, Debrecen; Bérces Jenô, Budapest. Az októberi ANAGRAMMA játékot helyesen megoldók közül ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Szabados Béláné, Budapest; Vargáné Aranyi Julianna, Tiszaújváros; Sántáné Tóth Edit, Budapest. Kétségbe von Majomfajta 4 Selyemszövet Tapos Arra a helyre Talján, itáliai Dolmány féle 3 Februári feladványunk: REJTVÉNYVIRÁG. A virágok közepén találja a beírandó szavak összekevert betûit. Mindig a nyíltól induljon el az óramutató járásával egyezôen! Melyik szó olvasható a középsô virágban? A megfejtést január 23-ig kérjük eljuttatni a szerkesztôségbe. A helyes megoldást beküldôk közül 3 nyertest sorsolunk ki. A nyertesek listáját az OTP Bank honlapján közöljük: Énekel (tájszóval) Víziállat Csattanó virág Játék: lapos orsó 8 Adó része! Gondozó Kenetteljes HATÁRO- ZOTT NÉVELÔ Árvíz, özön Nem ide Szintén ne ÉtelízesítÔ Exkluzív, elôkelô 2 Az itteni Zuhant Kipling kígyója Sziesztázik Tûzzel kilyukaszt Barátocskám Megérkezik SapkaellenzÔ Hosszmérték volt REJTVÉNYvirág AKCUAH ATOLAC LSLPOA SNKÁLU ATLIÁG ICGEIL NGANMÁ MTTAMA CKÉEMA Animális Esetlen Szándékozik Cukros Kerek nyílás, népiesen 7 Bújtat Európai Unió (rövidítve) 6 BANKÓ ÜGYFÉLMAGAZIN Ez a lap ajándék Önnek XX. évfolyam 5. szám, december Az OTP Bank Nyrt. ügyfeleknek szóló ingyenes kiadványa ben 5 alkalommal (február, május, augusztus, október, december). Felelôs szerkesztô: Szûts Ildikó Szerkesztô: Endrényi Balázs, Paparó Tamás Szerkesztôség: 1054 Budapest, Vadász utca 12. Telefon: Szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs kiadó: OTP Bank Nyrt. Készült: az Artemis Kft. gondozásában 8

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XX. Évfolyam, 1. szám, 2012. február www.otpbank.hu Több juttatás, rengeteg élmény: ez az OTP SZÉP kártya Lényegesen megváltozott a béren kívüli juttatások rendszere 2012-re.

Részletesebben

Világhitel négy devizanemben. meghatározását, irányítani kívánják a havi törlesztôrészlet alakulását. Változtatható devizanemek

Világhitel négy devizanemben. meghatározását, irányítani kívánják a havi törlesztôrészlet alakulását. Változtatható devizanemek Az OTP Bank ügyfélmagazinja XV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2007. OKTÓBER Világhitel négy devizanemben A hitelfelvételeknél Magyarországon is a jelzálog alapú hitelek dominálnak, ami növeli a bankrendszer, és ezen

Részletesebben

Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk

Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2009. OKTÓBER www.otpbank.hu ÚJ BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biztos kézben Az OTP Bank a MasterCard -dal együttmûködésben elsôként alkalmazza

Részletesebben

betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció

betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. FEBRUÁR A bizalom hatvan éve a jövôért Pénzügytörténeti eseményre került sor 60 évvel ezelôtt: 1949. március 1-jén létrejött az Országos Takarékpénztár

Részletesebben

HA KARÁCSONY, AKKOR ÁRUHITEL

HA KARÁCSONY, AKKOR ÁRUHITEL 2004. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK! HA KARÁCSONY, AKKOR ÁRUHITEL A karácsonyi ajándékvásárlás idején a lap immár

Részletesebben

Magyarország legértékesebb védjegye

Magyarország legértékesebb védjegye Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2008. OKTÓBER Magyarország legértékesebb védjegye A legértékesebb hazai védjegy az OTP Bank, olvasható a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján. A Magyar

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 6. szám, 2011. december www.otpbank.hu Kedves partnereinket ebben az évben a gyermekek önfeledt mosolyával ajándékozzuk meg és kívánunk boldog karácsonyt és eredményekben

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 5. szám, 2011. október www.otpbank.hu Takarékossági Világnap A világ takarékpénztárainak 1924 októberében Milánóban rendezett nemzetközi konferenciáján Európa,

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVIII. Évfolyam, 4. szám, 2010. augusztus A forinthitelezés bôvülése lendületet adhat a lakáspiacnak Az ingatlanpiaci ár- és forgalomesés elérte a mélypontját, és már a fellendülés

Részletesebben

csr vállalati felelősségvállalási jelentés

csr vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 magas szintű ügyfélkiszolgálás pénzügyi kultúra fejlesztése szakértő munkatársak 4 OTP BANK VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI

Részletesebben

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron.

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron. Tíz év a tőzsdén A hazai és külföldi befektetők 1995. augusztus 10-én kereskedhettek először az OTP Bank részvényeivel, illetve Globális Letéti Igazolásaival (GDR) Budapesten, Londonban és Luxemburgban.

Részletesebben

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 2006. június OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap rövid távú, akár néhány napos pénzek elhelyezésekor is versenyképes, kiszámítható hozamot

Részletesebben

SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában

SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában 2006. október SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában Az energia gazdaságos, ésszerű felhasználását előirányzó Szemünk Fénye Program finanszírozására 2006. augusztus 23-án

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások 2004. augusztus Új attraktív termékek és innovatív ok Devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 55% Az OTP Bankcsoport piaci részesedése a háztartások lakáscélú hiteleiből Az OTP Bank tovább

Részletesebben

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek 2006. április Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek Az OTP Bank a piacon egyedülálló szolgáltatást nyújt az ingatlanfedezetű hitelek körében: a svájci frank alapú lakás- és jelzálog típusú hitelekre

Részletesebben

vállalati felelősségvállalási jelentés csr

vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr 4 TISZTELT OLVASÓ 2013, ahogy a hazai bankrendszer egésze, úgy az OTP Bank számára is mozgalmas év volt.

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. december 11. évfolyam 4. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM Beszámoló a MaReSz rendkívüli

Részletesebben

Akciók, kedvezmények, ajánlatok

Akciók, kedvezmények, ajánlatok 2006. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK. Akciók, kedvezmények, ajánlatok Az OTP Bank novemberben és decemberben a korábbi

Részletesebben

csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011

csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 OTP Önkéntes Program stabilitás Európa egyik legstabilabb bankja munkahelymegőrzés nőtt a foglalkoztatottak

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

CSR JELENTÉS 2011-2012

CSR JELENTÉS 2011-2012 CSR JELENTÉS 2011-2012 1 TARTALOM 1. A BUDAPEST BANK-CSOPORT 4 2. INTERJÚ ZOLNAI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓVAL 6 3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÉN ELÉRT FŐBB EREDMÉNYEK 8 4. FELELŐS MŰKÖDÉS ÉS ÉRINTETTJEINK

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

Minden ISKOLÁSNAK jár egy INGYEN pár szemüveglencse*

Minden ISKOLÁSNAK jár egy INGYEN pár szemüveglencse* 12 13. oldal Igazi színészünnepnek adott otthont a Győri Nemzeti Színház az elmúlt hétvégén: nyílt napot tartottak, itt osztották ki a Kaszás Attila-díjat és konferenciát is rendeztek. 28. oldal A kadet

Részletesebben

a 2009/2010 üzleti évrôl

a 2009/2010 üzleti évrôl a 2009/2010 üzleti évrôl Vállalati Felelôsségvállalás Jelentés Vezérigazgatói köszöntô 2009 után immár második ízben számolunk be a Tesco vállalati felelôsségvállalás jelentésében társadalmi és környezeti

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

impresszum K&H Csoport kiadta felelős kiadó

impresszum K&H Csoport kiadta felelős kiadó K&H Csoport fenntarthatósági jelentés 2010 nnimpresszum K&H Csoport központi cím: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. levelezési cím: 1851 Budapest központi telefonszám: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 e-mail:

Részletesebben