BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Körjegyzőség: BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI- PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Körjegyzőség: BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI- PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI"

Átírás

1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Körjegyzőség: BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI- PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉS A képzések és kérdőíves felmérések megteremtették az alapját a szervezeten belüli folyamatok felülvizsgálatának irányaira, javaslatokat körvonalaztak a racionálisabb működés megteremtésére az alábbi területeken: - iratkezelés (körjegyzőség hivatalaként komplex) - ügyintézés, ügyfél-elégedettség - hivatalon belüli információ áramlás - képviselő-testületi munka - új feladatok megoldása. Egyértelművé vált, hogy a Balatonföldvári Polgármesteri Hivatalnak is szüksége van minőségügyi rendszerek bevezetésére, a közigazgatási feladatok mértéke, komplexitása, valamint az erőforrások stagnáló vagy netán csökkenő volta miatt. Nem kezelhető már egy hivatal pl. 10 évvel ezelőtti szemlélettel, valamint olyan eszközre van szükség, mely a működést hatékonyabbá, átláthatóbbá, szervezettebbé, szabályozottabbá, ellenőrizhetővé teszi, s a túlzottan bürokratikus hivatalt az európai normáknak megfelelő, szolgáltató jellegű, ügyfélbarát hivatallá alakítja át. Ezzel megteremtve alapját az önkormányzati és civil, ill. vállalkozói szféra együttműködésének. Nem elegendő csak a működés színvonalának biztosítása, hanem a minőség folyamatos fejlesztése is szükséges. Szervezeten belül felülvizsgált folyamatok, konkrét megvalósított intézkedések, folyamatváltoztatások a szervezetfejlesztési pályázati projekt megvalósítása kapcsán: Helyzetelemzés Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala, mely egyben hét település körjegyzősége, - az ország legnagyobb körjegyzősége - körzetközpont, és - kistérségi központi hivatal, mindig is elöl járt az újító gondolatok alkalmazásában, azonban ezek rendszerezése időről időre visszatérő feladat, ugyanis a visszacsatolás és értékelés nélkül nincs rendszerezett előremenetel. Számunkra rendkívül fontos, hogy kivívott szerepünket ne csak megtartsuk, de tovább is fejlesszük. Ehhez nem elég a belső igény, de független külső szemlélet igénybevétele is fontos. Eredmény: a projekt alapján nem egy egyszeri változás, hanem egy folyamatos mozgás és visszacsatolás. Szervezeti feltételek A Hivatal struktúrája az elmúlt húsz évben folyamatosan fejlődött, azonban így sem mondható el, hogy mindenben megfelel a várakozásoknak. Igazodni kellett a körzetközponti és kistérségi központi igényekhez, e mellett meg kellett felelni a körjegyzőségi elvárásoknak, ugyanakkor a Testület elvárása, a karcsúság és a hatékonyság.

2 A hivatal szervezetfejlesztésének egyik iránya a karcsúsítás, olcsóság mindenkor szempont, de áttekintve a feladatokat, ez nem lehet egyedüli cél, mert a létszámleépítés egyúttal a szakszerűség rovására is mehet, ezért figyelembe kellett venni, hogy leépítés helyett azonos létszámmal, vagy kisebb létszámbővítéssel többletfeladatokat kell felvállalni. Ennek folyamatai a kiskincstár, majd a GAMESZ és a Közösségi Ház gazdálkodásának a Hivatal által történő ellátása, mely a gazdaságosságra és a szakszerűségre jótékonyan hatott. Eredmény: A korábbi létszámokhoz képest karcsúbb, és mégis hatékonyabb hivatali szerkezet. Áttekinthetőség javulása, folyamatkövetés biztosítása. 1., A hivatal szervezeti rendszere ugyan illeszkedik a fő folyamatokhoz az ellátandó feladatokhoz mérten, ugyanakkor hamar rá kellett jönnünk, hogy az eljárásokból az osztályok közötti feladat- és információkezelés, az együttműködési, kapcsolati rend hiányzik. Ennek kiküszöbölése céljából osztályvezetői értekezleteken megvitatjuk az aktuális és folyamatosan ismétlődő hivatali osztályok kapcsolódási pontjait, melyek az osztályvezetőkön keresztül jutnak el a feladatért felelős kollégák felé. Ezen értekezleteket havonta egy alkalommal kibővítettük az önkormányzati intézményvezetőkkel, ahol a hivatali és intézményi munka kapcsolódása is konkrétabbá vált. A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSÉNÉL az alábbi elvárásokat vettük figyelembe: - a hivatali szervezet átalakítása, az ügyintézési idő csökkentése és az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása, az ügyintéző szabad kapacitásának növekedése, ezáltal a helyettesíthetőség megteremtése - Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának (munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) - Rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása - A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása - Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe - projekt szemlélet megerősítése Szervezeti- és személyi feltételek vizsgálatának az alábbi szempontokat vettük figyelembe: Szervezeti feltételek: a Hivatal struktúrája az elmúlt húsz évben folyamatosan fejlődött, azonban így sem mondható el, hogy mindenben megfelel a várakozásoknak. Igazodni kellett a körzetközponti és kistérségi központi igényekhez, e mellett meg kellett felelni a körjegyzőségi elvárásoknak, ugyanakkor a Testület elvárása, a karcsúság és a hatékonyság. A hivatal szervezetfejlesztésének egyik iránya a karcsúsítás, olcsóság mindenkor szempont, de áttekintve a feladatokat, ez nem lehet egyedüli cél, mert a létszámleépítés egyúttal a szakszerűség rovására is mehet, ezért figyelembe kellett venni, hogy leépítés helyett azonos létszámmal, vagy kisebb létszámbővítéssel többletfeladatokat kell felvállalni. Ennek folyamatai a kiskincstár, majd a GAMESZ és a Közösségi Ház gazdálkodásának a Hivatal által történő ellátása, mely a gazdaságosságra és a szakszerűségre jótékonyan hatott. Eredmény: A korábbi létszámokhoz képest karcsúbb, és mégis hatékonyabb hivatali szerkezet. Áttekinthetőség javulása, folyamatkövetés biztosítása. Személyi feltételek: a./ Döntési mechanizmus személyi feltételeinek korszerűsítése

3 Elsődleges szempont volt a döntési mechanizmusban a személyi feltételek akként való alakítása, hogy az a gyorsaságot, naprakészséget szolgálja, méghozzá oly módon, hogy kihasználja a személyi kapcsolatokban rejlő előnyt. b./ Személyi kapcsolatokból eredő hatékonyságnövelés Megfelelő személyek egy helyen történő elhelyezése, munkakörök ütemezése, és ennek alapján a helyettesítés rendjének meghatározása. c./ Részmunkaidős és hátrányos helyzetben lévők bevonása. A jelenlegi jogi szabályozás még nem követi a német tapasztalatokat, ahol a Beamter az valóban érdemi ügyintézőt jelent, és a kiegészítő feladatokra alkalmazható más személy, melynek jogállása eltérő. Fontos az is, hogy hátrányos helyzetű személyek kerüljenek be a közigazgatásba. Eredmény: Helyettesítés javulása, segítőkészség, munkatársak lojalitásának javulása, hangulati elemek kiküszöbölése. Eredmények az információáramlás, azonos típusú feladatellátás javítása érdekében: - heti osztályvezetői apparátusi értekezletek után minden osztályvezető saját osztályán is megtartja értekezletét, a fontos információkat megosztja a kollégáival (így nem a hivatalon kívülről informálódjanak a kollégák akár saját dolgukról) - 7 településből álló körjegyzőség hivatalaként a települési referensek azonos típusú, minden települést érintő helyi rendelkezések előkészítésében, rendeletek megalkotásában előzetesen egyeztetnek, a 7 településre vonatkozóan egységesen készítik elő a tervezeteket a képviselő-testületi jóváhagyásra - a folyamatosan ismétlődő, különböző szervezeti egységeket is érintő feladatok a felülvizsgált munkaköri leírásokban kerülnek meghatározásra (folyamatban van). Pl. az adó osztály meghatározott időközönként milyen adatokat, kimutatásokat köteles más szervezeti egységek, hivatalon kívüli szervek (Turisztikai Egyesület munkaszervezete) felé eljuttatni - a pályázati rendszer működtetése átgondolásra került: a jogi-, műszaki- és pénzügyi osztály együttműködésével történik, figyelembe véve a pályázatkészítés és közbeszerzés feladatait (kvázi önálló pályázatíró referensi státusz koordináló feladatkör) - honlap megújítás, feltöltés: felelős kolléga személyes felmérést készít, ötletek, javaslatok összegyűjtve 2., A kérdőívek kiértékelése, valamint a problémamegoldó tréningek eredményei alapján bevezetésre került, hogy komplexebb, több osztályt és intézményt érintő feladat kapcsán (pl.: intézményátszervezés, önkormányzati finanszírozás-ingatlanügyek, pályázatkészítés) a kijelölt/felelős ügyintéző intézkedési tervet készít az elvégzendő feladatokról, melyet az osztályvezetői értekezleten bemutat. A feladat közös megtárgyalása után az adott területre kijelölésre kerülnek a felelős ügyintézők, konkrét feladatok és határidők meghatározásával. 3., A hivatali ügyintézők ösztönzésére a képviselő-testület pályázatot írt ki, ahol összesen 3 pályázótól 6 területet illetően érkezett pályázat. Észrevételek, ötletek a szakmai munka és költségvetés készítés során beépítésre kerültek. 4., Iratkezelés, iktatás, ÜGYVITELI RENDSZER fejlesztésénél az alábbi elvárásokat vettük figyelembe:

4 A civil és a vállalkozó szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa tökéletes legyen, valamint a partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba megtörténjen, ill. a hivatali ügyintézők munkakörülményei megfelelőek legyenek. Eredmények: - havonta közzétett pénzügyi helyzet, önkormányzat egészére, intézményekre különkülön - helyi hálózat kialakításra került, ügyintézők saját mappával rendelkeznek - minden dokumentum elérhető egy közös mappában - egységes formanyomtatványok, iratminták, közérthető nyelvezet a honlapon is - jogszabályok elérhetővé tétele megtörtént 5., A képviselő-testület által kiírt ösztönző pályázati intézkedés folytatásaként ún. ötletláda kerül elhelyezésre a hivatalban, mely a dolgozók javaslatait gyűjti (visszacsatolás, vélemények negyedévente való kiértékelése) Egyéb opció: online lehetőséggel bővíteni (lakosság részére is) 6., A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSÉNÉL a következő elvárásokat vettük figyelembe: A szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére: A lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tétele érdekében megvalósult a képviselő-testületi előterjesztések önkormányzati honlapon való elérhetővé tétele, az ülések élőben való közvetítése (online is egyben a világhálón). 7., Belső és külső technikai kommunikáció eredmények: a./ Információáramlás - A döntést elősegítő szoftverek alkalmazása nagyban segíti a gyors helyzetfelismerést, és a megalapozott döntést. Ezt elsősorban a pénzügy területén sikerült alkalmazni (Ecostat) megfelelően, de már az igazgatás, és a műszak területén is van rá megoldás. - Hálózati kapcsolatok alkalmazását sikerült megoldani hivatalon belül is, mivel a solaris kiszolgáló rendszeren keresztül mindenki elérhet mindenkit, és egymás számára rendelkezésre állnak. - Sikerült kiterjeszteni szinte mindenki számára az elérhetőséget, mely a külső kapcsolatot szolgálja. - A kistérségi fénykábel hathatós eszköz úgy a körjegyzőség, mint az egész kistérség vonatkozásában. - Központi szerver alkalmazása megvalósult a kistérség nagyobbik felére. b./ Ügyfélszolgálat működése - Fontos, hogy az ügyfelek felé segítőkészséget és bizalomkeltést mutassunk már a belépéskor, ezért - személyes üdvözléskor megnyerő viselkedés - monitoros ügyfél-tájékoztatás - ügyfélirányító, érkeztető, beléptető módszereket alkalmazunk. - Postázási rendszer szoftveres megoldása. c./ Környezettudatos szemlélet - Elektronikus ügyintézés bővítése, papírhasználat csökkentése. (Balatonföldvár országosan másodikként kezdte 1998-ban, melyet kistérségi szintre fejlesztett 2009-ben.) - Környezetre ártalmas anyagok (festékpatron, akkumulátor, elemek) szelektív gyűjtése.

5 8., A hivatal szervezetének átalakításában ún. törzsidő bevezetése is megfontolásra került, de az ügyfélszolgálati napok miatt egyenlőre nem valósult meg. Egyéb folyamatban lévő szervezet-átalakítási intézkedések: a., Kompetenciamérés bevezetése (munkavégzés minőségének javítása, köztisztviselők motíválása) - meg kell határozni, melyek azok az alapkészségek, melyekkel minden köztisztviselőnek rendelkeznie kell o munkakörökre, egyenként, osztályvezetőkhöz rendelve o teljesítményértékelés ugyan már nincs, ettől függetlenül annak alkalmazása javasolt o évenkénti kompetenciaelemzés szükséges felelősség terhelés feladatmegoldás érzelmi kompetenciák, stb., b., a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességet mérő mutatószámok bevezetése. c., stratégiai tervezés, meglévő koncepciók, stratégiák (IVS) valamint külső dokumentumok (USZT, DDAT) és éves költségvetés összekapcsolása. d., a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata, új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása (folyamatban, Eco-STAT könyvelő szoftver bevezetése megtörtént). e., ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása), f., az intézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása. A kollégákat is rá kell vezetni, hogy tervezzék meg a feladataikat, tevékenységüket (persze akinél ez releváns). A rendszer hosszútávú, eredményes és sikeres működtetéséhez a hivatal apparátusának részéről nélkülözhetetlen egy minőségközpontú szemlélet megteremtése és gyakorlat kialakítása. Ez nem megy egyik napról a másikra, csak igen rendszeres, következetes, szorgalmas munkával működhet. Tervezett visszacsatolások, további mérések:

6 - cél- és értékrend szerinti ügyfél és eredmény központú működés megteremtése (megvizsgálva, hogy hol vannak elmaradások, melyek a működésben lévő kritikus pontok) ehhez szükségesek a további mérések, - ügyfél-elégedettségi kérdőív használata: a Polgármesteri Hivatal minőségpolitikájának egyik fő eleme az ügyfél központúság elve, a hivatal szolgáltató hivatalként való működtetése, Ennek érdekében ügyfél-elégedettségi felmérést fogunk végezni (milyen célból kereste fel a hivatalt? mennyi időt töltött el ügyintézéssel? kapott-e kellő információkat? hogyan minősíti a hivatalt más hivatal okhoz képest az ügyintézés színvonalát tekintve? stb.) a mérést végezhetjük folyamatosan is, portán, vagy ügyintézőknél átmeneti időre kiadott kérdőívezéssel (pl. adott hónapban minden ügyintéző adjon az intézkedése után kérdőívet az ügyfélnek) - elégedettség-mérés a hivatal dolgozói körében: nagyon fontos a munkatársak véleménye, munkahelyi körülmények, információ áramlás, közvetlen felettesekkel való viszony, stb. vizsgálata (kérdőívnél anonim, zárt kérdések alkalmazása, 5-10 perc alatt kitölthetően ha mindez megfelelő komolyságú és következetes, személyi és osztályonkénti célok, minőségi javulást előidéző javaslatok keletkezhetnek hiteles következtetések: valós igények, konfortosabb munkahely, jelenlegi félelmek feloldása, hatékonyabb működés, visszacsatolás kollégáknak az intézkedésekről, oda-vissza, kommunikáció javítás az azonos szinten lévő beosztottak között, beosztott-felettes között, érezhetővé tenni hogy minden egyes személy fontos, a hivatal motorjának egy-egy alkatrésze - a hivatal apparátusa garanciát jelentsen a hatékony működésre o professzionális o rendszerető o önfejlesztő o ügyfélbarát o stb. - a szabályozottság érdekében egységesíthetőek a munkaköri leírások, a felelősségi viszonyok, döntési hatáskör, kiadmányozási jogkör, stb. is rögzítethető benne (folyamatos karbantartása is szükséges) - minőségbiztosítási rendszer bevezetése a bevezetőben leírtak alapján pl. egy ISO tanúsítás megléte azért is lényeges a hivatal számára is, mert pl. Uniós pályázatok esetében csak ennek birtokában vagyunk képesek azonos szinten versenyezni az önkormányzatokkal (országon belüli verseny mindössze a szűkös források lehívása miatt értendő), európai uniós társainkkal (a vállalkozói szférában komolyabb cégeknél e tanúsítvány megléte alapkövetelmény) Mit is érthetünk minőség alatt? - a feladatok ellátását biztosító döntési és eljárási rendszer működése optimális - a minőségpolitika értelemszerűen egységesen érvényes valamennyi önkormányzati tevékenységre és működési folyamatra: o a Polgármesteri Hivatal hatóságai eljárásaiban a jogszabályi megfelelőség mellett ügyfélközpontú gondolkodásmódot és eljárási technikát alkalmazzon o az önkormányzat által biztosított városüzemeltetési feladatok ellátásának minősége megfelelő legyen

7 o az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer az alapító okiratban meghatározott alapvető tevékenységi körök ellátásán túl, feleljen meg a lakosság és a városunkba látogató vendégek minőséget elváró követelményeinek o a Képviselő-testület és Bizottságok működésének rendszere megfeleljen a törvényesség, eredményesség és hatékonyság követelményeinek o a városban működő helyi vállalkozások működése önkormányzati oldalról támogatott legyen o a kistérségben kivívott körzetközponti, igazgatási, oktatási, kulturális és idegenforgalmi vezető szerepét megőrizve és továbbfejlesztve életbe maradjon a jelen körülmények ismeretében o a beszerzések során az önkormányzatnak messzemenően a gazdaságosság, racionalitás, hatékonyság és nyilvánosság elveinek meg kell felelni, elvárva a minőséget a beszállítóktól is o a feladatok ellátásához legyen hozzárendelve felelős, erőforrás és szaktudás A minőségirányítás megvalósítója tehát a Képviselő-testület valamennyi tagja, valamint a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója. A bevezetést követően a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülnie a rendszernek, ahol a minősítésre való felkészülés időszaka a hivatali apparátusra átmenetileg többletterheket ró, s várhatóan képzéseken is részt kell venni, de a várható előnyök, amelyek a pontosabb, magasabb minőségű munkában jelentkeznek, kompenzálják a terheket. A fent említett minőségi követelmények, szempontok alapján, magunkban átgondolva, közösen kell megfogalmazni, hogy mit akarunk elérni a minőségbiztosítási rendszer bevezetésétől és működtetésétől! Feladatok: - felmérés, vizsgálat az önkormányzat szervezeti egységeit illetően, - minőségbiztosítási rendszer alapjainak megteremtése, alapdokumentumok elkészítése (minőségbiztosítási kézikönyv), - eljárások, célok, folyamatok, dokumentálás leírása az egyes szervezeti egységekre is vonatkozóan, azok bevonásával - rendszer működtetése, auditálás Várható eredmények, előnyök: - elkészül egy szabványokra épülő dokumentum, amely az önkormányzati folyamatok szabályozását tartalmazza (egységesen rögzíti az elvárásokat és eljárási szabályokat) - a vezetés számára biztosított a feladatok minőségi végrehajtása - folyamatok felülvizsgálata, ellenőrzése, belső minőségügyi felülvizsgálat történik meg - kiküszöbölhető ill. feltárható a nem megfelelő feladat-ellátás - az ISO 9001 jelzésű szabvány önkormányzatra való adaptálása történik meg - rögzítésre kerülnek az alkalmazottak képzésével és oktatásával kapcsolatos kötelezettségek, azok elvei, felelősségi rendszere - sikeres auditálással Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiszolgált lakosság, az önkormányzattal kapcsolatba kerülő vállalkozások, civil szervezetek minőségi szolgáltatást kapnak, amely többek között a gyors, pontos, emberbarát, szervezett, hatékony és dokumentált jelzőkkel illethető.

8 A fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges annak irányvonalát, célkitűzéseit megfogalmazni. Ennek tehet eleget a hivatal minőségpolitikája, mely évente határozhat meg célokat a hivatal működésének jobbítása, tökéletesítése céljából (mérhetőség, objektivitás fontos). Egy idő után el kell jutni odáig, hogy ne csak pályáztassuk a gondolkodást hanem egyenesen elvárjuk a teljesítmény és hatékonyság növelését szolgáló új megoldások keresését és tényleges megvalósítását. További főbb eredmények összefoglalva: I. Az országosan másodikként bevezetett papírmentes ügykezelés megteremtette a lehetőséget az ügyintézés folyamatainak állandó figyelemmel kísérésére. II. A hálózati szoftver megteremtette a lehetőséget, hogy az ügyintézők állandó digitális kapcsolatban álljanak egymással, a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása. III. A digitális kapcsolat lehetővé tette, hogy az ügyfélszolgálat felhasználja egymás nyilvántartásait - a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása. IV. A körjegyzőség települései azonos, vagy hasonló munkafolyamatait egy-egy ügyintéző több településre is el tudta egy időegység alatt végezni, így jelentős időmegtakarítás érhető el. V. Rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása akként, hogy egy-egy személy több körjegyzőségi település rendeletét is elkészítheti a törzshálón, lehetővé téve közben, hogy a megfelelő település referense egyéniesíthesse saját településére. Tájékoztatás (közvetlenül nem szervezetfejlesztés, de az alapja onnan indul) I. Földvári Hírek II. A testületi döntések rendszeres ismertetése A megkezdett televíziós tájékoztatás kiterjesztése. III. A Földvári Hírek terjedelmének csökkentése, és a tv előtérbe helyezése IV. Testületi ülések nyilvános közvetítése V. Testületi üléseken túl egyéb hírek, tájékoztatók VI. Kistérségi és a városi hírek összekapcsolása VII. A televízió és az Internet összekapcsolása ÜGYVITELI RENDSZER A partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba (naprakész infók a honlapon, és a soron következő nyilvános testületi ülésen lehet bevonni a döntéshozatalba a nyilvánosságot (havonta közzétett pénzügyi helyzet, önkormányzat egészére, intézményekre külön-külön) Megvalósítás: I. Fázis Valamennyi önkormányzati előterjesztés ülés előtt felkerül a honlapra, Mindenki számára elérhető ben visszajelzés II. Fázis Új honlap bevezetése interaktív formában A projekt eredményességének hatása I./ Belső hatás munkatársak felé

9 testületek felé II./ Külső hatás ügyfelek felé körjegyzőség felé kistérség/körzetközpont felé felettes szervek felé Eredmény : A hivatal elismertségének javítása Tapasztalatok átadása más hivatalok számára Minta értékű hely cím kialakítása Balatonföldvár Város Önkormányzata az ÁROP keretében megvalósított szervezetfejlesztési program kapcsán intézkedéseivel megteremtette a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének, valamint egy magas szinten meghatározott színvonalú munkavégzés feltételeinek alapjait.

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ HALMAJ KÖRJEGYZŐSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP 1.A.2) 2009. NOVEMBER 30. Halmaj Körjegyzőség polgármesteri

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben

Lakossági és vállalkozói igényfelmérés az ügyfélszolgálati tevékenységek színvonalával, hiányzó, fejlesztendő elemekkel kapcsolatosan

Lakossági és vállalkozói igényfelmérés az ügyfélszolgálati tevékenységek színvonalával, hiányzó, fejlesztendő elemekkel kapcsolatosan Lakossági és vállalkozói igényfelmérés az ügyfélszolgálati tevékenységek színvonalával, hiányzó, fejlesztendő elemekkel kapcsolatosan Tanulmány Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatala számára 2009. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A szervezetfejlesztés

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A siker receptje, avagy út a Magyar Közigazgatási Minőségdíj eléréséhez Csigáné Brocskó Márta Minőségrendszerek egy városiasodó település önkormányzatánál

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése 2008. évben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közzétett egy pályázati felhívást az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítési és szervezetfejlesztési. Stratégiája

Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítési és szervezetfejlesztési. Stratégiája Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítési és szervezetfejlesztési Stratégiája 1. A Stratégia célja: A stratégia célja új szervezési-működési kultúra megvalósítása a polgármesteri hivatalban,

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

A PÜSPÖKLADÁNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE - ÁROP-1.A.2./A-2008-0261 PÁLYÁZATI PROJEKT SZERVEZETFEJLESZTÉSI JAVASLATOK Készítette: REALINVEST 91 Kft. 4032 Debrecen Illyés Gy. u. 2/c.

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 Készült: Szombathely, 2010. május-szeptember

Részletesebben