BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Körjegyzőség: BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI- PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Körjegyzőség: BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI- PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI"

Átírás

1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Körjegyzőség: BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI- PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉS A képzések és kérdőíves felmérések megteremtették az alapját a szervezeten belüli folyamatok felülvizsgálatának irányaira, javaslatokat körvonalaztak a racionálisabb működés megteremtésére az alábbi területeken: - iratkezelés (körjegyzőség hivatalaként komplex) - ügyintézés, ügyfél-elégedettség - hivatalon belüli információ áramlás - képviselő-testületi munka - új feladatok megoldása. Egyértelművé vált, hogy a Balatonföldvári Polgármesteri Hivatalnak is szüksége van minőségügyi rendszerek bevezetésére, a közigazgatási feladatok mértéke, komplexitása, valamint az erőforrások stagnáló vagy netán csökkenő volta miatt. Nem kezelhető már egy hivatal pl. 10 évvel ezelőtti szemlélettel, valamint olyan eszközre van szükség, mely a működést hatékonyabbá, átláthatóbbá, szervezettebbé, szabályozottabbá, ellenőrizhetővé teszi, s a túlzottan bürokratikus hivatalt az európai normáknak megfelelő, szolgáltató jellegű, ügyfélbarát hivatallá alakítja át. Ezzel megteremtve alapját az önkormányzati és civil, ill. vállalkozói szféra együttműködésének. Nem elegendő csak a működés színvonalának biztosítása, hanem a minőség folyamatos fejlesztése is szükséges. Szervezeten belül felülvizsgált folyamatok, konkrét megvalósított intézkedések, folyamatváltoztatások a szervezetfejlesztési pályázati projekt megvalósítása kapcsán: Helyzetelemzés Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala, mely egyben hét település körjegyzősége, - az ország legnagyobb körjegyzősége - körzetközpont, és - kistérségi központi hivatal, mindig is elöl járt az újító gondolatok alkalmazásában, azonban ezek rendszerezése időről időre visszatérő feladat, ugyanis a visszacsatolás és értékelés nélkül nincs rendszerezett előremenetel. Számunkra rendkívül fontos, hogy kivívott szerepünket ne csak megtartsuk, de tovább is fejlesszük. Ehhez nem elég a belső igény, de független külső szemlélet igénybevétele is fontos. Eredmény: a projekt alapján nem egy egyszeri változás, hanem egy folyamatos mozgás és visszacsatolás. Szervezeti feltételek A Hivatal struktúrája az elmúlt húsz évben folyamatosan fejlődött, azonban így sem mondható el, hogy mindenben megfelel a várakozásoknak. Igazodni kellett a körzetközponti és kistérségi központi igényekhez, e mellett meg kellett felelni a körjegyzőségi elvárásoknak, ugyanakkor a Testület elvárása, a karcsúság és a hatékonyság.

2 A hivatal szervezetfejlesztésének egyik iránya a karcsúsítás, olcsóság mindenkor szempont, de áttekintve a feladatokat, ez nem lehet egyedüli cél, mert a létszámleépítés egyúttal a szakszerűség rovására is mehet, ezért figyelembe kellett venni, hogy leépítés helyett azonos létszámmal, vagy kisebb létszámbővítéssel többletfeladatokat kell felvállalni. Ennek folyamatai a kiskincstár, majd a GAMESZ és a Közösségi Ház gazdálkodásának a Hivatal által történő ellátása, mely a gazdaságosságra és a szakszerűségre jótékonyan hatott. Eredmény: A korábbi létszámokhoz képest karcsúbb, és mégis hatékonyabb hivatali szerkezet. Áttekinthetőség javulása, folyamatkövetés biztosítása. 1., A hivatal szervezeti rendszere ugyan illeszkedik a fő folyamatokhoz az ellátandó feladatokhoz mérten, ugyanakkor hamar rá kellett jönnünk, hogy az eljárásokból az osztályok közötti feladat- és információkezelés, az együttműködési, kapcsolati rend hiányzik. Ennek kiküszöbölése céljából osztályvezetői értekezleteken megvitatjuk az aktuális és folyamatosan ismétlődő hivatali osztályok kapcsolódási pontjait, melyek az osztályvezetőkön keresztül jutnak el a feladatért felelős kollégák felé. Ezen értekezleteket havonta egy alkalommal kibővítettük az önkormányzati intézményvezetőkkel, ahol a hivatali és intézményi munka kapcsolódása is konkrétabbá vált. A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSÉNÉL az alábbi elvárásokat vettük figyelembe: - a hivatali szervezet átalakítása, az ügyintézési idő csökkentése és az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása, az ügyintéző szabad kapacitásának növekedése, ezáltal a helyettesíthetőség megteremtése - Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának (munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) - Rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása - A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása - Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe - projekt szemlélet megerősítése Szervezeti- és személyi feltételek vizsgálatának az alábbi szempontokat vettük figyelembe: Szervezeti feltételek: a Hivatal struktúrája az elmúlt húsz évben folyamatosan fejlődött, azonban így sem mondható el, hogy mindenben megfelel a várakozásoknak. Igazodni kellett a körzetközponti és kistérségi központi igényekhez, e mellett meg kellett felelni a körjegyzőségi elvárásoknak, ugyanakkor a Testület elvárása, a karcsúság és a hatékonyság. A hivatal szervezetfejlesztésének egyik iránya a karcsúsítás, olcsóság mindenkor szempont, de áttekintve a feladatokat, ez nem lehet egyedüli cél, mert a létszámleépítés egyúttal a szakszerűség rovására is mehet, ezért figyelembe kellett venni, hogy leépítés helyett azonos létszámmal, vagy kisebb létszámbővítéssel többletfeladatokat kell felvállalni. Ennek folyamatai a kiskincstár, majd a GAMESZ és a Közösségi Ház gazdálkodásának a Hivatal által történő ellátása, mely a gazdaságosságra és a szakszerűségre jótékonyan hatott. Eredmény: A korábbi létszámokhoz képest karcsúbb, és mégis hatékonyabb hivatali szerkezet. Áttekinthetőség javulása, folyamatkövetés biztosítása. Személyi feltételek: a./ Döntési mechanizmus személyi feltételeinek korszerűsítése

3 Elsődleges szempont volt a döntési mechanizmusban a személyi feltételek akként való alakítása, hogy az a gyorsaságot, naprakészséget szolgálja, méghozzá oly módon, hogy kihasználja a személyi kapcsolatokban rejlő előnyt. b./ Személyi kapcsolatokból eredő hatékonyságnövelés Megfelelő személyek egy helyen történő elhelyezése, munkakörök ütemezése, és ennek alapján a helyettesítés rendjének meghatározása. c./ Részmunkaidős és hátrányos helyzetben lévők bevonása. A jelenlegi jogi szabályozás még nem követi a német tapasztalatokat, ahol a Beamter az valóban érdemi ügyintézőt jelent, és a kiegészítő feladatokra alkalmazható más személy, melynek jogállása eltérő. Fontos az is, hogy hátrányos helyzetű személyek kerüljenek be a közigazgatásba. Eredmény: Helyettesítés javulása, segítőkészség, munkatársak lojalitásának javulása, hangulati elemek kiküszöbölése. Eredmények az információáramlás, azonos típusú feladatellátás javítása érdekében: - heti osztályvezetői apparátusi értekezletek után minden osztályvezető saját osztályán is megtartja értekezletét, a fontos információkat megosztja a kollégáival (így nem a hivatalon kívülről informálódjanak a kollégák akár saját dolgukról) - 7 településből álló körjegyzőség hivatalaként a települési referensek azonos típusú, minden települést érintő helyi rendelkezések előkészítésében, rendeletek megalkotásában előzetesen egyeztetnek, a 7 településre vonatkozóan egységesen készítik elő a tervezeteket a képviselő-testületi jóváhagyásra - a folyamatosan ismétlődő, különböző szervezeti egységeket is érintő feladatok a felülvizsgált munkaköri leírásokban kerülnek meghatározásra (folyamatban van). Pl. az adó osztály meghatározott időközönként milyen adatokat, kimutatásokat köteles más szervezeti egységek, hivatalon kívüli szervek (Turisztikai Egyesület munkaszervezete) felé eljuttatni - a pályázati rendszer működtetése átgondolásra került: a jogi-, műszaki- és pénzügyi osztály együttműködésével történik, figyelembe véve a pályázatkészítés és közbeszerzés feladatait (kvázi önálló pályázatíró referensi státusz koordináló feladatkör) - honlap megújítás, feltöltés: felelős kolléga személyes felmérést készít, ötletek, javaslatok összegyűjtve 2., A kérdőívek kiértékelése, valamint a problémamegoldó tréningek eredményei alapján bevezetésre került, hogy komplexebb, több osztályt és intézményt érintő feladat kapcsán (pl.: intézményátszervezés, önkormányzati finanszírozás-ingatlanügyek, pályázatkészítés) a kijelölt/felelős ügyintéző intézkedési tervet készít az elvégzendő feladatokról, melyet az osztályvezetői értekezleten bemutat. A feladat közös megtárgyalása után az adott területre kijelölésre kerülnek a felelős ügyintézők, konkrét feladatok és határidők meghatározásával. 3., A hivatali ügyintézők ösztönzésére a képviselő-testület pályázatot írt ki, ahol összesen 3 pályázótól 6 területet illetően érkezett pályázat. Észrevételek, ötletek a szakmai munka és költségvetés készítés során beépítésre kerültek. 4., Iratkezelés, iktatás, ÜGYVITELI RENDSZER fejlesztésénél az alábbi elvárásokat vettük figyelembe:

4 A civil és a vállalkozó szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa tökéletes legyen, valamint a partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba megtörténjen, ill. a hivatali ügyintézők munkakörülményei megfelelőek legyenek. Eredmények: - havonta közzétett pénzügyi helyzet, önkormányzat egészére, intézményekre különkülön - helyi hálózat kialakításra került, ügyintézők saját mappával rendelkeznek - minden dokumentum elérhető egy közös mappában - egységes formanyomtatványok, iratminták, közérthető nyelvezet a honlapon is - jogszabályok elérhetővé tétele megtörtént 5., A képviselő-testület által kiírt ösztönző pályázati intézkedés folytatásaként ún. ötletláda kerül elhelyezésre a hivatalban, mely a dolgozók javaslatait gyűjti (visszacsatolás, vélemények negyedévente való kiértékelése) Egyéb opció: online lehetőséggel bővíteni (lakosság részére is) 6., A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSÉNÉL a következő elvárásokat vettük figyelembe: A szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére: A lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tétele érdekében megvalósult a képviselő-testületi előterjesztések önkormányzati honlapon való elérhetővé tétele, az ülések élőben való közvetítése (online is egyben a világhálón). 7., Belső és külső technikai kommunikáció eredmények: a./ Információáramlás - A döntést elősegítő szoftverek alkalmazása nagyban segíti a gyors helyzetfelismerést, és a megalapozott döntést. Ezt elsősorban a pénzügy területén sikerült alkalmazni (Ecostat) megfelelően, de már az igazgatás, és a műszak területén is van rá megoldás. - Hálózati kapcsolatok alkalmazását sikerült megoldani hivatalon belül is, mivel a solaris kiszolgáló rendszeren keresztül mindenki elérhet mindenkit, és egymás számára rendelkezésre állnak. - Sikerült kiterjeszteni szinte mindenki számára az elérhetőséget, mely a külső kapcsolatot szolgálja. - A kistérségi fénykábel hathatós eszköz úgy a körjegyzőség, mint az egész kistérség vonatkozásában. - Központi szerver alkalmazása megvalósult a kistérség nagyobbik felére. b./ Ügyfélszolgálat működése - Fontos, hogy az ügyfelek felé segítőkészséget és bizalomkeltést mutassunk már a belépéskor, ezért - személyes üdvözléskor megnyerő viselkedés - monitoros ügyfél-tájékoztatás - ügyfélirányító, érkeztető, beléptető módszereket alkalmazunk. - Postázási rendszer szoftveres megoldása. c./ Környezettudatos szemlélet - Elektronikus ügyintézés bővítése, papírhasználat csökkentése. (Balatonföldvár országosan másodikként kezdte 1998-ban, melyet kistérségi szintre fejlesztett 2009-ben.) - Környezetre ártalmas anyagok (festékpatron, akkumulátor, elemek) szelektív gyűjtése.

5 8., A hivatal szervezetének átalakításában ún. törzsidő bevezetése is megfontolásra került, de az ügyfélszolgálati napok miatt egyenlőre nem valósult meg. Egyéb folyamatban lévő szervezet-átalakítási intézkedések: a., Kompetenciamérés bevezetése (munkavégzés minőségének javítása, köztisztviselők motíválása) - meg kell határozni, melyek azok az alapkészségek, melyekkel minden köztisztviselőnek rendelkeznie kell o munkakörökre, egyenként, osztályvezetőkhöz rendelve o teljesítményértékelés ugyan már nincs, ettől függetlenül annak alkalmazása javasolt o évenkénti kompetenciaelemzés szükséges felelősség terhelés feladatmegoldás érzelmi kompetenciák, stb., b., a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességet mérő mutatószámok bevezetése. c., stratégiai tervezés, meglévő koncepciók, stratégiák (IVS) valamint külső dokumentumok (USZT, DDAT) és éves költségvetés összekapcsolása. d., a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata, új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása (folyamatban, Eco-STAT könyvelő szoftver bevezetése megtörtént). e., ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása), f., az intézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása. A kollégákat is rá kell vezetni, hogy tervezzék meg a feladataikat, tevékenységüket (persze akinél ez releváns). A rendszer hosszútávú, eredményes és sikeres működtetéséhez a hivatal apparátusának részéről nélkülözhetetlen egy minőségközpontú szemlélet megteremtése és gyakorlat kialakítása. Ez nem megy egyik napról a másikra, csak igen rendszeres, következetes, szorgalmas munkával működhet. Tervezett visszacsatolások, további mérések:

6 - cél- és értékrend szerinti ügyfél és eredmény központú működés megteremtése (megvizsgálva, hogy hol vannak elmaradások, melyek a működésben lévő kritikus pontok) ehhez szükségesek a további mérések, - ügyfél-elégedettségi kérdőív használata: a Polgármesteri Hivatal minőségpolitikájának egyik fő eleme az ügyfél központúság elve, a hivatal szolgáltató hivatalként való működtetése, Ennek érdekében ügyfél-elégedettségi felmérést fogunk végezni (milyen célból kereste fel a hivatalt? mennyi időt töltött el ügyintézéssel? kapott-e kellő információkat? hogyan minősíti a hivatalt más hivatal okhoz képest az ügyintézés színvonalát tekintve? stb.) a mérést végezhetjük folyamatosan is, portán, vagy ügyintézőknél átmeneti időre kiadott kérdőívezéssel (pl. adott hónapban minden ügyintéző adjon az intézkedése után kérdőívet az ügyfélnek) - elégedettség-mérés a hivatal dolgozói körében: nagyon fontos a munkatársak véleménye, munkahelyi körülmények, információ áramlás, közvetlen felettesekkel való viszony, stb. vizsgálata (kérdőívnél anonim, zárt kérdések alkalmazása, 5-10 perc alatt kitölthetően ha mindez megfelelő komolyságú és következetes, személyi és osztályonkénti célok, minőségi javulást előidéző javaslatok keletkezhetnek hiteles következtetések: valós igények, konfortosabb munkahely, jelenlegi félelmek feloldása, hatékonyabb működés, visszacsatolás kollégáknak az intézkedésekről, oda-vissza, kommunikáció javítás az azonos szinten lévő beosztottak között, beosztott-felettes között, érezhetővé tenni hogy minden egyes személy fontos, a hivatal motorjának egy-egy alkatrésze - a hivatal apparátusa garanciát jelentsen a hatékony működésre o professzionális o rendszerető o önfejlesztő o ügyfélbarát o stb. - a szabályozottság érdekében egységesíthetőek a munkaköri leírások, a felelősségi viszonyok, döntési hatáskör, kiadmányozási jogkör, stb. is rögzítethető benne (folyamatos karbantartása is szükséges) - minőségbiztosítási rendszer bevezetése a bevezetőben leírtak alapján pl. egy ISO tanúsítás megléte azért is lényeges a hivatal számára is, mert pl. Uniós pályázatok esetében csak ennek birtokában vagyunk képesek azonos szinten versenyezni az önkormányzatokkal (országon belüli verseny mindössze a szűkös források lehívása miatt értendő), európai uniós társainkkal (a vállalkozói szférában komolyabb cégeknél e tanúsítvány megléte alapkövetelmény) Mit is érthetünk minőség alatt? - a feladatok ellátását biztosító döntési és eljárási rendszer működése optimális - a minőségpolitika értelemszerűen egységesen érvényes valamennyi önkormányzati tevékenységre és működési folyamatra: o a Polgármesteri Hivatal hatóságai eljárásaiban a jogszabályi megfelelőség mellett ügyfélközpontú gondolkodásmódot és eljárási technikát alkalmazzon o az önkormányzat által biztosított városüzemeltetési feladatok ellátásának minősége megfelelő legyen

7 o az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer az alapító okiratban meghatározott alapvető tevékenységi körök ellátásán túl, feleljen meg a lakosság és a városunkba látogató vendégek minőséget elváró követelményeinek o a Képviselő-testület és Bizottságok működésének rendszere megfeleljen a törvényesség, eredményesség és hatékonyság követelményeinek o a városban működő helyi vállalkozások működése önkormányzati oldalról támogatott legyen o a kistérségben kivívott körzetközponti, igazgatási, oktatási, kulturális és idegenforgalmi vezető szerepét megőrizve és továbbfejlesztve életbe maradjon a jelen körülmények ismeretében o a beszerzések során az önkormányzatnak messzemenően a gazdaságosság, racionalitás, hatékonyság és nyilvánosság elveinek meg kell felelni, elvárva a minőséget a beszállítóktól is o a feladatok ellátásához legyen hozzárendelve felelős, erőforrás és szaktudás A minőségirányítás megvalósítója tehát a Képviselő-testület valamennyi tagja, valamint a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója. A bevezetést követően a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülnie a rendszernek, ahol a minősítésre való felkészülés időszaka a hivatali apparátusra átmenetileg többletterheket ró, s várhatóan képzéseken is részt kell venni, de a várható előnyök, amelyek a pontosabb, magasabb minőségű munkában jelentkeznek, kompenzálják a terheket. A fent említett minőségi követelmények, szempontok alapján, magunkban átgondolva, közösen kell megfogalmazni, hogy mit akarunk elérni a minőségbiztosítási rendszer bevezetésétől és működtetésétől! Feladatok: - felmérés, vizsgálat az önkormányzat szervezeti egységeit illetően, - minőségbiztosítási rendszer alapjainak megteremtése, alapdokumentumok elkészítése (minőségbiztosítási kézikönyv), - eljárások, célok, folyamatok, dokumentálás leírása az egyes szervezeti egységekre is vonatkozóan, azok bevonásával - rendszer működtetése, auditálás Várható eredmények, előnyök: - elkészül egy szabványokra épülő dokumentum, amely az önkormányzati folyamatok szabályozását tartalmazza (egységesen rögzíti az elvárásokat és eljárási szabályokat) - a vezetés számára biztosított a feladatok minőségi végrehajtása - folyamatok felülvizsgálata, ellenőrzése, belső minőségügyi felülvizsgálat történik meg - kiküszöbölhető ill. feltárható a nem megfelelő feladat-ellátás - az ISO 9001 jelzésű szabvány önkormányzatra való adaptálása történik meg - rögzítésre kerülnek az alkalmazottak képzésével és oktatásával kapcsolatos kötelezettségek, azok elvei, felelősségi rendszere - sikeres auditálással Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiszolgált lakosság, az önkormányzattal kapcsolatba kerülő vállalkozások, civil szervezetek minőségi szolgáltatást kapnak, amely többek között a gyors, pontos, emberbarát, szervezett, hatékony és dokumentált jelzőkkel illethető.

8 A fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges annak irányvonalát, célkitűzéseit megfogalmazni. Ennek tehet eleget a hivatal minőségpolitikája, mely évente határozhat meg célokat a hivatal működésének jobbítása, tökéletesítése céljából (mérhetőség, objektivitás fontos). Egy idő után el kell jutni odáig, hogy ne csak pályáztassuk a gondolkodást hanem egyenesen elvárjuk a teljesítmény és hatékonyság növelését szolgáló új megoldások keresését és tényleges megvalósítását. További főbb eredmények összefoglalva: I. Az országosan másodikként bevezetett papírmentes ügykezelés megteremtette a lehetőséget az ügyintézés folyamatainak állandó figyelemmel kísérésére. II. A hálózati szoftver megteremtette a lehetőséget, hogy az ügyintézők állandó digitális kapcsolatban álljanak egymással, a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása. III. A digitális kapcsolat lehetővé tette, hogy az ügyfélszolgálat felhasználja egymás nyilvántartásait - a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása. IV. A körjegyzőség települései azonos, vagy hasonló munkafolyamatait egy-egy ügyintéző több településre is el tudta egy időegység alatt végezni, így jelentős időmegtakarítás érhető el. V. Rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása akként, hogy egy-egy személy több körjegyzőségi település rendeletét is elkészítheti a törzshálón, lehetővé téve közben, hogy a megfelelő település referense egyéniesíthesse saját településére. Tájékoztatás (közvetlenül nem szervezetfejlesztés, de az alapja onnan indul) I. Földvári Hírek II. A testületi döntések rendszeres ismertetése A megkezdett televíziós tájékoztatás kiterjesztése. III. A Földvári Hírek terjedelmének csökkentése, és a tv előtérbe helyezése IV. Testületi ülések nyilvános közvetítése V. Testületi üléseken túl egyéb hírek, tájékoztatók VI. Kistérségi és a városi hírek összekapcsolása VII. A televízió és az Internet összekapcsolása ÜGYVITELI RENDSZER A partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba (naprakész infók a honlapon, és a soron következő nyilvános testületi ülésen lehet bevonni a döntéshozatalba a nyilvánosságot (havonta közzétett pénzügyi helyzet, önkormányzat egészére, intézményekre külön-külön) Megvalósítás: I. Fázis Valamennyi önkormányzati előterjesztés ülés előtt felkerül a honlapra, Mindenki számára elérhető ben visszajelzés II. Fázis Új honlap bevezetése interaktív formában A projekt eredményességének hatása I./ Belső hatás munkatársak felé

9 testületek felé II./ Külső hatás ügyfelek felé körjegyzőség felé kistérség/körzetközpont felé felettes szervek felé Eredmény : A hivatal elismertségének javítása Tapasztalatok átadása más hivatalok számára Minta értékű hely cím kialakítása Balatonföldvár Város Önkormányzata az ÁROP keretében megvalósított szervezetfejlesztési program kapcsán intézkedéseivel megteremtette a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének, valamint egy magas szinten meghatározott színvonalú munkavégzés feltételeinek alapjait.

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A kommunikáció teljes tartalma

A kommunikáció teljes tartalma A kommunikáció teljes tartalma 2008. július 14-én Zirc Városi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtott a VÁTI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt: "Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán" ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 Magyarországon a Nemzeti

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: dr. Molnár Éva jegyző

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: dr. Molnár Éva jegyző BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 140- /2010. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2010. november 18-i

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselő Testület elvárásaihoz kötött célok mutatószámai Kintlévőségek aránya Ne

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 1k) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata KORÁBBI SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében Korábbi

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Visszajelző dokumentáció Összefoglaló NAGYKOVÁCSI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Tartott STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Budapest, 2009. június 19. Visszajelző anyag a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának tartott stratégiai

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal: 06 40 638

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben