3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről"

Átírás

1

2 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

3 I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A cafetéria-juttatások rendszerének célja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal (a továbbiakban: Kormányhivatal) foglalkoztatási jogviszonyban állók számára egységes elvek alapján szabályozott, az egyéni igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása. 2. A szabályzat hatálya 1. A cafetéria-juttatásokkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a) a Kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre; b) a Kormányhivatallal munkaviszonyban álló munkavállalókra, kivéve a közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatottakat; c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban foglalkoztatott, valamint a különleges foglalkoztatási állományba helyezett foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott). 2. A cafetéria-juttatás a foglalkoztatotti jogviszony létrejöttének napjától, annak megszűnése napjáig vehető igénybe. 3. Nem jogosult a foglalkoztatotti jogviszonya fennállása alatt cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, állami szerv és kormánytisztviselő közötti megállapodás alapján határozott ideig az Európai Unió, vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében szakértői tevékenységet ellátó kormánytisztviselő, továbbá a kormánytisztviselő azon időtartam tekintetében, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a foglalkoztatottat a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát a jogosultság szempontjából nem lehet összeszámítani. 4. Az I. fejezet 3.1. pontjában meghatározott cafetéria keret egy naptári évben, a szabályzatban meghatározott juttatási formák igénybevételére használható fel. A cafetéria-juttatások rendszere a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: 1) Széchenyi Pihenő Kártya, 2) Étkezési Erzsébet-utalvány, 3) helyi utazási bérlet, 4) iskolakezdési támogatás, 5) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, 6) önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás, 3. Juttatások keretösszegének meghatározása 1. A cafetéria-juttatás mértéke évben bruttó forint. 2. Az I. fejezet 2.4. pontja szerinti 1)-6) alpontokba sorolt cafetéria juttatások a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. szerinti béren kívüli juttatásnak 1

4 minősülnek. A cafetéria keret biztosítja a fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, személyi jövedelemadó (a továbbiakban: szja) és egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: eho) megfizetésére is. Ezen cafetéria-juttatások esetében évben az szja és az eho alapja egyaránt a juttatás értékének 1,19-szerese. Az adó alapjának szja mértéke 16 %, eho mértéke 14.%. 3. A juttatások az Erzsébet utalványok kivételével, minimum 1000 Ft/időszak értékben igényelhetők. Az igényelt cafetéria-juttatások formáját és összegét a kereteken belül a foglalkoztatott határozza meg úgy, hogy 1000 Ft feletti maradvány ne képződjön. A tárgyévben fel nem használt cafetéria keret nem vihető át a következő évre. 4. A cafetéria keret ezer forintra kerekített időarányos részére jogosult a) a határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel rendelkező foglalkoztatott, illetve b) azon foglalkoztatott, akinek a Kormányhivatallal fennálló jogviszonya év közben keletkezik és/vagy szűnik meg, c) akinek a kerete tartós távollét miatt csökken. 5. Az időarányos juttatási keretet az I. fejezet 6.1. pontjában foglaltak szerint a naptári napokat figyelembe véve kell megállapítani. 6. A cafetéria-juttatások éves keretösszegének 30%-a illeti meg az I. fejezet 2.1. c) pontja szerinti foglalkoztatási jogviszonyba helyezett foglalkoztatottat. 7. A cafetéria keret terhére, Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla, Étkezési Erzsébet-utalvány, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, és az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás csak teljes évre, havi egyenlő összegben igényelhető. 8. A Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára, illetve szabadidő alszámlájára két részletben, félévente egyenlő összegben igényelhető a juttatás. A Kormányhivatal az első részletet legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig, a második részletet legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig utalja át. 4. Bejelentési, adatszolgáltatási, nyilatkozattételi és tájékoztatási kötelezettség 1. A cafetéria igényléssel és juttatással kapcsolatos nyilvántartásokat a Pénzügyi Főosztály számítástechnikai (webcafe) program segítségével vezeti, és teljesíti a cafetéria-juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. 2. A Humánpolitikai Főosztály köteles legkésőbb tárgyév február 15-ig a foglalkoztatottak névjegyzékét jelölve rajta különösen, a foglalkoztatott személyes adatait, adóazonosító jelét, a foglalkoztatotti jogviszony kezdő időpontját, annak jellegét (határozatlan vagy határozott időtartam dátumát), a foglalkoztatott szervezeti egységét, tartósan távollévő foglalkoztatottak esetén a tartós távollét kezdőidőpontját, és amennyiben ismert, várható munkába állásuk időpontját a számítástechnikai programba rögzíteni. 3. A foglalkoztatott köteles a cafetéria igénylését a Kormányhivatal által biztosított számítástechnikai programban rögzíteni és a számítástechnikai program által generált nyilatkozatokat, azok mellékleteivel együtt 2 példányban kinyomtatni és aláírva, szervezeti egységenként (törzshivatal, szakigazgatási szervek, járási hivatalok) összegyűjtve, a munkáltatói aláírás után 1 példányban a Pénzügyi Főosztályra eljuttatni. Egy példányt a dolgozó köteles megőrizni öt évig. 4. Amennyiben a foglalkoztatott cafetéria igénylésre irányuló nyilatkozatát, neki felróható okok miatt, elmulasztotta volna megtenni, a rendelkezésére álló cafetéria összeget a Széchenyi Pihenő Kártya szállás alszámlájára utalja a Pénzügyi Főosztály. 5. Amennyiben a foglalkoztatott más kifizetőtől cafetéria-juttatásban részesül, az Szja. törvény 71. -ában előírt nyilatkozattételi felelőssége - a másik kifizetőtől igénybevett további juttatások tekintetében - a másik juttató felé áll fenn, a BAZMKH-tól igénybevett juttatás tekintetében. 6. Jogszabályi rendelkezéssel ellentétes (különösen ilyennek számít a keretösszeget meghaladó igénylés), ellentmondásos, a szabályzatnak nem megfelelő, vagy hiányosan előterjesztett cafetéria igény esetében 2

5 a foglalkoztatottat a Pénzügyi Főosztály hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a foglalkoztatott hiánypótlási kötelezettségének a felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül nem tesz eleget, cafetéria igényét a rendelkezésre álló adatok alapján, a vonatkozó jogszabályokra és jelen szabályozásra figyelemmel lehet csak teljesíteni. Amennyiben a hiány olyan természetű, hogy pótlása nélkül a cafetéria-juttatások egyetlen eleme sem adható, úgy kell eljárni, mintha a cafetéria igénylésre irányuló nyilatkozatát elmulasztotta volna megtenni a foglalkoztatott. 7. A foglalkoztatott, vagy megbízottja köteles a cafetéria jogosultságát befolyásoló változásról, (különösen tartós távollét 30 napot meghaladó időtartama) legkésőbb a változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével írásban tájékoztatni a Pénzügyi Főosztályt. 8. Az I. fejezet 4.2. pontjában foglaltakon túl a Humánpolitikai Főosztály 3 munkanapon belül köteles rögzíteni a számítástechnikai programba azt, ha a Kormányhivatal új foglalkoztatottal létesít cafetériajuttatásra jogosító jogviszonyt, valamint köteles az új vagy tartós távollétről visszatérő foglalkoztatott figyelmét felhívni arra, hogy keresse meg személyesen, vagy ben a Pénzügyi Főosztály cafetéria ügyintézőjét. 9. A Kormányhivatallal év közben cafetéria-juttatásra jogosultságot teremtő foglalkoztatotti jogviszonyt létesítő, valamint a tartós távollétről visszatérő foglalkoztatott bejelenti a Pénzügyi Főosztálynak a tárgyévben eddig igénybevett cafetéria-juttatását (8. sz. melléklet). A Pénzügyi Főosztály megállapítja a rendelkezésére álló arányosított cafetéria keretet és erről, valamint a jelen szabályzat alapján választható juttatásokról és a cafetéria igénylésre biztosított program elérhetőségéről tájékoztatja a foglalkoztatottat. A foglalkoztatott a cafetéria igénylési kötelezettségét az értesítést követő 10 munkanapon belül köteles teljesíteni, és aláírt cafetéria igényét eljuttatni a Pénzügyi Főosztályra. 10. Ha a foglalkoztatott jogviszonya év közben megszűnik, erről a túlfizetések megelőzése érdekében, az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével írásban köteles tájékoztatni a Pénzügyi Főosztály cafetéria ügyintézőjét. A Humánpolitikai Főosztály a tudomására jutott változást köteles azonnal rögzíteni a programban. 11. A foglalkoztatotti jogviszonyt csak a Pénzügyi Főosztály által aláírt elszámoló lap megszerzése után lehet megszüntetni. 5. Visszafizetési kötelezettség 1. Ha a foglalkoztatott jogviszonya, illetve cafetéria jogosultsága év közben megszűnik, vagy a cafetériajuttatás rá nézve irányadó jogosultsági összege tartós távollét miatt csökken, köteles a részére nyújtott cafetéria-juttatások Pénzügyi Főosztály által meghatározott időarányos részét meghaladóan igénybe vett összegét a Kormányhivatal részére visszafizetni. 2. A foglalkoztatott a cafetéria igényének bejelentésekor a számítástechnikai program által kinyomtatott nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy az őt megillető járandóságokból a Kormányhivatal minden további feltétel nélkül levonhatja a részére már átadott cafetéria-juttatás azon értékét, amelyre nem jogosult. 3. A visszafizetés módja elsősorban a foglalkoztatottat megillető járandóságokból történő levonás. Amennyiben ez nem lehetséges, a visszafizetés a foglalkoztatott részéről átutalással, vagy készpénzátutalási megbízással történhet. 4. A jogosultsági összegen felül juttatott cafetéria visszafizetése esetén figyelemmel kell lenni a foglalkoztatott I. fejezet 4.6. pontjában foglalt nyilatkozatára is. A nyilatkozat megtételének elmulasztása azonban nem mentesíti a foglalkoztatottat a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól. 3

6 6. Egyéb rendelkezések 1 A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni év 365 napból áll. 2. A szabályzat vonatkozásában közeli hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pontja értelmében: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 3 Az elektronikusan leadott cafetéria igény módosítására nincs lehetőség. A foglalkoztatott felelőssége, hogy az elektronikusan rögzitett és a Pénzügyi Főosztályra aláírva leadott igények egyezzenek. II. fejezet A CAFETÉRIA RENDSZERBE TARTOZÓ EGYES JUTTATÁSOK 7. Széchenyi Pihenő Kártya 1. A Kormányhivatal a foglalkoztatottak étkezését, pihenését, rekreációját Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP-kártya) formájában támogatja. 2. A SZÉP-kártya számlára utalt támogatás, amely bankkártya elven működik, azonban az elektronikus utalvány készpénzre, vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem váltható. A SZÉP-kártya három, egymástól elkülönített, az alábbiakban felsorolt alszámlákból áll, az Szja. tv. 71. (1) bekezdésének c) pontja alapján: a) Szálláshely alszámla, amellyel legfeljebb Ft támogatás vehető igénybe (alkalmanként Ft), b) Vendéglátás alszámla, amellyel legfeljebb Ft támogatás vehető igénybe (havi Ft), c) Szabadidő alszámla, amellyel legfeljebb Ft támogatás vehető igénybe (alkalmanként Ft). 3. A SZÉP-kártyával igénybe vehető szolgáltatások tételes TEÁOR számmal ellátott felsorolását a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése tartalmazza. 4. Amennyiben a foglalkoztatott a SZÉP-kártya juttatást választja, meg kell adnia, hogy azt melyik kártyakibocsátó intézménytől kéri. A Kormányhivatalnál választható kártyakibocsátó az OTP Bank Nyrt. vagy az MKB Bank Zrt. 5. A kártya megrendelése a foglalkoztatott cafetéria igénye alapján a Pénzügyi Főosztály feladata. 6. A cafetéria kereten belül a SZÉP-kártya elemei kombinálva is válaszhatók. 7. Az alszámlák közötti évközbeni átvezetésre nincs lehetőség. 8. A tárgyévben SZÉP-kártya útján adott, a következő naptári év december 31-ig fel nem használt támogatás visszatérítésére nincs lehetőség. 8. Erzsébet-utalvány 1. Az Étkezési Erzsébet-utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon kibocsátott, fogyasztásra kész étel és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás igénybevételére felhasználható utalvány. 2. A juttatásra fordított összegnek havonta azonos mértékűnek és 500 forinttal oszthatónak kell lennie. Az 4

7 Étkezési Erzsébet-utalvány legkisebb igénybe vehető havi összege forint. A juttatás maximális havi összege forint. 3. A foglalkoztatott cafetéria igénye szerint meghatározott összegű Erzsébet-utalvány kiosztása májustól havonta történik, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. 4. A tárgyévben juttatott utalványok a következő év december 31. napjáig használhatók fel. 9. Helyi utazási bérlet 1. A helyi utazási bérletet a foglalkoztatott kizárólag saját használatára veheti meg, erről az igénylés összesítő lapján nyilatkozni köteles. 2. A helyi utazási bérlet elszámolása a munkáltató nevére (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz.) kiállított számla alapján történik. A számlára az elszámolásra történő leadást megelőzően a foglalkoztatott köteles ráírni a nevét. 3. A helyi utazási bérletről kiállított számlát szervezeti egységenként (a törzshivatal főosztályai, szakigazgatási szervek, járási hivatalok) összegyűjtve, a Pénzügyi Főosztályon kell leadni, legkésőbb a számla kiállítását követő hó 10. napjáig, a 3. sz. melléklet szerinti elszámoló lap mellékleteként, 30 napos bérlet vásárlása esetén az elszámolás hónapjának pontos megjelölésével. 10. Iskolakezdési támogatás 1. Iskolakezdési támogatást az a foglalkoztatott vehet igénybe, akinek gyermeke a közoktatásban, vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban tanulói jogviszonyban áll, nappali tagozatos oktatásban vesz részt, feltéve, hogy a foglalkoztatott a gyermeknek a családok támogatásáról szóló törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője vagy e szülőnek vele közös háztartásban élő házastársa. 2. Az iskolakezdési támogatást kizárólag utalvány formájában lehet igénybe venni. A Kormányhivatal által biztosított utalvány a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlás céljára használható fel. 3. A cafetéria keretében az iskolakezdési támogatás gyermekenként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti minimálbér összegének ( forint) 30%-a, azaz forint értékben igényelhető. 4. Amennyiben a foglalkoztatott nem az előző pontban meghatározott maximális értékben kívánja az iskolakezdési támogatást igénybe venni, az általa igényelt összegnek forinttal oszthatónak kell lennie. 5. Az iskolakezdési támogatás igénylése során a foglalkoztatottnak a 4. sz. mellékletben nyilatkoznia kell arról, hogy a) a gyermek akire tekintettel igénybe kívánja venni az iskolakezdési támogatást megfelel a pontban foglalt feltételeknek, és őt saját háztartásban tartja el, b) ő, vagy a vele közös háztartásban élő házastársa jogosult családi pótlékra, c) a támogatásban részesített gyermeknek mi az adóazonosító jele, ennek hiányában TAJ-száma. 6. Iskolakezdési támogatást évben a Kormányhivatallal október 1. után foglalkoztatotti jogviszonyt létesítők nem igényelhetnek

8 Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás 1. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás annak fizethető, aki önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. 2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke legfeljebb havi forint lehet. 3. A juttatást havi egyenlő részletekben, az év valamennyi hónapjára kell igényelni. A tárgyévben folyamatosan több határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatott a pénztári tagdíját minden jogviszonyában, havonta azonos összegben kérheti. 4. A cafetéria igényben választott összegnek el kell érnie az adott pénztár által meghatározott tagdíjminimumot. A juttatás igénybevétele esetén a foglalkoztatottnak az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell adnia. 5. A hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő utalása havonta egyszer történik a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, illetve a cafetéria igény regisztrálását követő hónap 15. napjáig. 12. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás 1. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás annak a foglalkoztatottnak fizethető, aki önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár tagja. 2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás mértéke legfeljebb havi forint lehet. 3. A juttatást havi egyenlő részletekben, az év valamennyi hónapjára kell igényelni. A tárgyévben folyamatosan több határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatott a pénztári tagdíját egész évben havonta azonos összegben kérheti. 4. A cafetéria igényben választott összegnek el kell érnie az adott pénztár által meghatározott tagdíjminimumot. A juttatás igénybevétele esetén a foglalkoztatottnak a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell adnia. 5. A hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő utalása havonta egyszer történik a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, illetve a cafetéria igény regisztrálását követő hónap 15. napjáig. Miskolc, március 6

9 1. sz. melléklet Nyilatkozat tartós távollét bejelentése tárgyában Kormánytisztviselő neve:. Adóazonosító jele. Szervezeti egység:.. Távollét/jogviszony megszűnés kezdő időpontja:. Távollét (várható) befejező időpontja:. Távollét oka:. Dátum:. Kormánytisztviselő aláírása Dátum:.... Foglalkoztató aláírása Átvevő: Keltezés: Pénzügyi Főosztály 7

10 2. a) sz. melléklet NYILATKOZAT Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla igénybevételéhez évre Munkatárs neve: Kártyabirtokos vezeték neve: Kártyabirtokos utóneve: Kártyán szereplő név: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől Irányítószám: Város: Közterület név: Közterület jelleg: Házszám: Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla juttatásban a) részesültem b) nem részesültem Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla juttatás értéke: Megfizetett ellenérték:... Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató 8

11 2. b) sz. melléklet NYILATKOZAT Széchenyi Pihenő Kártya Vendéglátás alszámla igénybevételéhez évre Munkatárs neve: Kártyabirtokos vezeték neve: Kártyabirtokos utóneve: Kártyán szereplő név: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől Irányítószám: Város: Közterület név: Közterület jelleg: Házszám: Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya Vendéglátás alszámla juttatásban a) részesültem b) nem részesültem Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya Vendéglátás alszámla juttatás értéke: Megfizetett ellenérték:... Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató 9

12 2. c) sz. melléklet NYILATKOZAT Széchenyi Pihenő Kártya Szabadidő alszámla igénybevételéhez évre Munkatárs neve: Kártyabirtokos vezeték neve: Kártyabirtokos utóneve: Kártyán szereplő név: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől Irányítószám: Város: Közterület név: Közterület jelleg: Házszám: Kijelentem, hogy más kifizetőtői Széchenyi Pihenő Kártya Szabadidő alszámla juttatásban a) részesültem b) nem részesültem Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya Szabadidő alszámla juttatás értéke: Megfizetett ellenérték:... Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató 10

13 3. sz. melléklet Összesítő A helyi utazási költségtérítés elszámolásához Időszak év. hó Kormánytisztviselő neve:. Adóazonosító jele:.. Szervezeti egység:.. Megnevezés Számla szerinti adatok Cafetériában elszámolni kívánt utazási költségtérítés összege (Ft) 1.Számla sorszáma Időszak: Számlában szereplő utazási bérletszelvény ára Elszámolni kívánt összeg (cafetéria nyilatkozat szerint), nem szükséges, hogy megegyezzen a számlán szereplő bérlet költségével, de annál nagyobb összegű nem lehet. 2. Számla sorszáma.ft Időszak: Számlában szereplő utazási bérletszelvény ára Elszámolni kívánt összeg (cafetéria nyilatkozat szerint), nem szükséges, hogy megegyezzen a számlán szereplő bérlet költségével, de annál nagyobb összegű nem lehet. Összesen.Ft Ft. Melléklet: db, fenti sorszámú számla Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját, helyi utazási céljaimra veszem igénybe a cafetéria nyilatkozatomban szerepeltetett, helyi közlekedési bérletet. Más munkáltatótól helyi utazási bérlettérítésben nem részesülök. Dátum: Dátum Munkatárs aláírása Ellenőrizte: Pénzügyi Főosztály: 11

14 4. sz. melléklet Adatlap iskolakezdési támogatáshoz évre Munkatárs neve: Szervezeti egység: Munkahely: Munkatárs adóazonosító jele: Kijelentem, hogy a évben az alábbiakban felsorolt gyermekek után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra*: Gyermekek adatai: Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem. Keltezés:.. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató *Iskolakezdési támogatásban azok a munkavállalók részesülhetnek, akiknek általános iskolába vagy középiskolába járó gyermekük van. Fontos, hogy a szülő vagy a gyám jogosult legyen a családi pótlékra, anélkül ugyanis nem adható támogatás. Ugyanazon gyermek után mindkét szülő részesülhet a támogatásban, így annak összege akár a duplájára is nőhet. Támogatásban részesülhet a nem vér szerinti szülő is, amennyiben családi pótlékra jogosult házastárssal él együtt. Az EGT-tagállamban lévő oktatási intézmény látogatása nem zárja ki a juttatás lehetőségét. 12

15 5. sz. melléklet NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról évre Név: Szakigazgatási szerv: Szervezeti egység: Adóazonosító jel: Tájékoztatom a Hivatalt, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. Ft. b) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, c) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 1 Megnevezése: Címe: Azonosítószáma: Bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja. törvény 71. (5) bekezdés a) pont szerinti bevételt más juttatótól 2 a) nem szerzek b) a következők szerint szerzek: Hozzájárulást adó munkáltató: Hónap: Hozzájárulás mértéke: Keltezés: A nyilatkozatot átvettem:.. Munkatárs aláírása.. Munkáltató 1 Az a)-b) pontok megjelölése esetén kell kitölteni. 2 A kívánt rész aláhúzandó. 13

16 6. sz. melléklet NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról évre Név: Szakigazgatási szerv: Szervezeti egység: Adóazonosító jel: Tájékoztatom a Hivatalt, hogy önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. Ft. b) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 1 Megnevezése: Címe: Azonosítószáma: Bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja. törvény 71. (5) bekezdés a) pont szerinti bevételt más juttatótól 2 a) nem szerzek b) a kővetkezők szerint szerzek: Hozzájárulást adó munkáltató: Hónap: Hozzájárulás mértéke Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:. Munkáltató 1 Az a)-b) pontok megjelölése esetén kell kitölteni. 2 A kívánt rész aláhúzandó. 14

17 7. sz. melléklet Cafeteria összesítő lap Az igényelt juttatásokról... -re Munkatárs neve:... Munkatárs adóazonosítója:... Munkatárs szervezeti egysége:... Munkahely:... Munkatárs igényelt juttatásai az aktiv időszakra: - Juttatási csoport Juttatás megnevezése Igényelt összeg Adók és költségek Igényelt összesen: 0 Ft Adók összesen: 0 Ft Mindösszesen: 0 Ft Kijelentem, hogy a cafetéria szabályzatban foglaltakat ismerem, a juttatásokkal kapcsolatos tájékoztatót megkaptam. A valótlan vagy hiányos nyilatkozatból, bejelentési kötelezettség elmulasztásából, illetve a juttatások törvényi szabályozástól eltérő felhasználásából eredő jogkövetkezmények a munkavállalót terhelik. Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilatkozathoz és a kapcsolódó adminisztrációhoz szükséges adataim felhasználásra kerüljenek. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam jogosulatlanul igénybe vett juttatás értékét a munkabéremből levonják. Fenti nyilatkozatot, mint akaratommal mindendben egyezőt a mai napon aláírtam. Kelt, Munkatárs neve Választott juttatási elemekhez előírt dokumentumok listája: Sorszám Nyilatkozat fájlnév Leadva 1. Nyilatkozatokat átvettem: Kelt,... Munkáltató 15

18 8. sz. melléklet Nyilatkozat évben más foglalkoztatótól kapott cafetéria-juttatásról Kormánytisztviselő neve:. Adóazonosító jele. címe:.. Szervezeti egység:. BAZMKH jogviszony kezdő időpontja: létesítésének módja: áthelyezés egyéb évben cafetéria-juttatásban nem részesültem. Dátum:. Kormánytisztviselő aláírása évben cafetéria-juttatásban az alábbiak szerint részesültem: (nettó érték forintban) Erzsébetutalvány Iskolakezdési támogatás Helyi közlekedési bérlet Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj SZÉP kártya szállás SZÉP kártya szabadidő SZÉP kártya vendéglátás jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Dátum:. Kormánytisztviselő aláírása Átvevő: Keltezés: Pénzügyi Főosztály 16

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017.

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017. TERVEZET Szőc Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzattal Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a polgármester cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2017. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ A szabályzattal az önkormányzati hivatal a közszolgálati

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 XXV-1/18-1/2014. SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. -a, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 53/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A polgármesteri cafetéria-szabályzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2011. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirád Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzattal Nyirád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és. Szolgáltató Szervezet juttatásai

Polgármesteri Hivatal Ellátó és. Szolgáltató Szervezet juttatásai Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet juttatásai 1./ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet intézmény vezető részéről elismeri és támogatja az intézmény

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselők cafetériajuttatásának

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

/2017. (.. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásról. Csépke András vezérigazgató

/2017. (.. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásról. Csépke András vezérigazgató Készítette: MÁV-START Zrt. Szervezeti egység megjelölése: Humánerőforrás gazdálkodás és kontrolling Készítő neve, elérhetősége: Fodorné Burján Andrea (tel.: 01/77-02) 8380/2017/START /2017. (.. MÁV-START

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

Választható cafeteria elemek évben

Választható cafeteria elemek évben Választható cafeteria elemek 2017. évben A KSZ 77. pontja, valamint jelen utasítás alapján a Társaság az alábbi választható cafeteria juttatásokat biztosítja. A választható juttatások együttes, közterhekkel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kafetéria Szabályzat

Kafetéria Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Kafetéria Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A kafetéria szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A társaságnál alkalmazható

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA Szám: 106/2/2009. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Az Igazságügyi

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. Telefon: (22) 460-004 Fax: (22) 460-229 e-mail: jegyzo@martonvasar.hu MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: Ph/1312/2011. Martonvásár

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről 1./ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató

Részletesebben

Cafetéria nyilvántartás

Cafetéria nyilvántartás A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése Az előterjesztést

Részletesebben

2005. évi 2. számú szabályzat az egyéb juttatásokról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. q) pontja alapján

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben