Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) (1957) ÁVH parancsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953"

Átírás

1 (1945) (1957) 1. doboz (0,12 ifm) 1. doboz 1. kötet december /1. Eln. ÁVH- 2. Kajli József kinevezése március /1950. ÁVH V. biz. 01. Határőrség fegyelmi helyzete és intézkedések a fegyelmi fenyítő hatalom gyakorlásában mutatkozó hibák kiküszöbölésére március /1950. ÁVH V. biz. 02. Az Államvédelmi Hatóság beosztottjainak fegyelmi fenyítő hatalma április /1950. Eln. ÁVH 5. Április 4-i beszéd szövege június ÁVH Eln. sz. 06. A lakosság bevonása a Határőrség munkájába június /1950. ÁVH V. biz. 07. Az Államvédelmi Hatóság megyei osztályainak irányítása és ellenőrzése augusztus /1950. ÁVH V. biz. 08. Szabó Mihály volt áv. százados azonnali hatállyal történő elbocsátása szeptember /1950. ÁVH V. biz. 10. Bolgár Pál áv. őrnagy őrizetbe vétele szeptember /1950. ÁVH V. biz Korompai József áv. őrnagy, Radványi Dezső áv. őrnagy és Kovács István áv. százados őrizetbe vétele szeptember /1950. ÁVH V. biz Az Államvédelmi Hatóságon a kiadmányozási jog szabályozása szeptember /1950. ÁVH V. biz Egységes titkos ügyviteli rendszer bevezetése az Államvédelmi Hatóság valamennyi operatív szervénél 1/25

2 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet szeptember /1950. ÁVH V. biz Gerő István áv. hdgy. elbocsátása és Képli László áv. alhdgy. lefokozása szeptember /1950. ÁVH V. biz ÁVH feladata a rendőrségen és az államvédelmi karhatalmon belüli elhárító munka megszervezése és irányítása október /1950. ÁVH V. biz Szendy György áv. őrnagy felmentése, Sin Sándor áv. fhdgy. kinevezése október / Piros László kinevezése október /1950. ÁVH V. biz Kajli József áv. ezredes és Beszédes Antal áv. alezredes átengedése a Honvédséghez október /1950. ÁVH V. biz Piros László kinevezése november /1950. ÁVH V. biz Ügynöki- és informátorhálózat átigazolása (felülvizsgálata) a megyei osztályokon november /1950. ÁVH V. biz Őrizetbevételi és kihallgatási eljárásokra vonatkozó utasítások megszegése november /1950. ÁVH V. biz Panasz az Államvédelmi Hatóság egyes beosztottai ellen, akik menetjegy nélkül utaznak november /1950. ÁVH V. biz Az Államvédelmi Hatóság beosztottaihoz nem méltó szabálytalanságok elkövetése november /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság munkáján belül a Jelentőszolgálat feladata 2/25

3 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet november /1950. ÁVH T. biz Utasítás röpcédulák, falfeliratok továbbításával kapcsolatban november /1950. ÁVH T. biz Állami személygépkocsik felhasználásának módja november /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság szervei új állományának kidolgozása és állománybizottság összeállítása november /1950. ÁVH 035. Murányi Vilmos áv. alezredes halálának közlése december /1950. ÁVH T. biz Nyomozói munkakörbe kerülő beosztottak rendfokozatának megállapítása december /1950. ÁVH T. biz Fegyverzet készleteinek pontos megállapítása, nyilvántartása érdekében leltározás elrendelése december /1950. ÁVH T. biz Értesítés a Hatóságnak a Belügyminisztérium épületébe való költözéséről december /1950. ÁVH T. biz Munkavégzéssel kapcsolatos kifogások december /1950. ÁVH T. biz Átszervezés következtében felállítandó egységek parancsnoki teendőinek ideiglenes ellátása december /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság szervei munkájának jobb megszervezése október sz. Választói névjegyzékbe való felvétel ellenőrzése 3/25

4 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet november sz. MÁV arcképes igazolványok érvényesítése december sz. Lakásokon lévő telefonok számának összesítése é. n. sz. n. Tájékoztató a beosztási illetményfokozatokról az Államvédelmi Hatóság kötelékében szeptember /1949. E.H. számhoz Az Államvédelmi Hatóság tényleges állományába tartozó rendőrségi alkalmazottaknak (szerződéses alkalmazottaknak) illetményrendezése szeptember /1950. ÁVH Megfelelő illetményfokozatokba való sorolás január /1950. ÁVH Az Államvédelmi Hatóság tagjainak és szerződéses alkalmazottainak illetményrendezése január 2. 01/1951. ÁVH T. biz. 1. Gépjárműhasználattal kapcsolatos utasítások és előírások betartása január 3. 02/1950. ÁVH T. biz. 2. Államvédelmi Hatóság központi szerveinél és megyei osztályainál szolgálatot teljesítő tisztek számára a katonai általános alapismeretek január 6. 03/1951. ÁVH T. biz. 3. Elhárító szervek és beosztottaik megnevezése január 9. 04/1951. ÁVH T. biz. 4. Államvédelmi Hatóság Szolgálati Szabályzatának kidolgozására bizottság kijelölése szeptember /1951. ÁVH T. biz. 73. A Zalaegerszegi Osztály vezetőjének és beosztottainak fenyítése 4/25

5 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet január /1951. ÁVH T. biz. 5. Az Államvédelmi Hatóság beosztottai előléptetésének szabályozása január /1951. ÁVH T. biz. 6. Legfontosabb feladat "a vasfegyelem rövid időn belüli megteremtése" január /1951. ÁVH T. biz. 7. Budapest területén élő szervezetlen lakosság hálózati operatív biztosítása január /1951. ÁVH T. biz. 8. Szakmai továbbképzés elrendelése február 1. 09/1951. ÁVH T. biz. 9. Államvédelmi polgári alkalmazottak elnevezéssel új állománycsoport rendszeresítése február /1951. ÁVH T. biz. 10. Államvédelmi Hatóság tisztjeinek "különleges ruhailletménye" február /1951. ÁVH T. biz. 11. A honvédség tiszti karának utánpótlása tartalékos tiszti tanfolyamokon kiképzett személyekkel február /1951. ÁVH T. biz. 12. Gépjárműbalesetek nagymérvű növekedése, gépjárművek karbantartása február /1951. ÁVH T. biz. 14. Titoktartás és éberség rendszabály betartásának ellenőrzése március /1951. ÁVH T. biz. 15. Szabadság igénybevételére való jogosultság március /1951. ÁVH T. biz. 16. A Hatóság beosztottainál lévő lőfegyverek nyilvántartásba vétele 5/25

6 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet március /1951. ÁVH T. biz. 17. Megyei osztályokon szakmai továbbképzés megindítása március /1951. ÁVH T. biz. 18. Gépjárművekre felhasznált üzemanyag 25%-os csökkentése március /1951. ÁVH T. biz. 19. Az egész ország területére vonatkozó takarékossági határozat kapcsán "Takarékossági Bizottság" felállítása április /1951. ÁVH T. biz. 21. A Hatóság operatív munkája a délszlávlakta területen április /1951. ÁVH T. 22. Április 4-i beszéd szövege április /1951. ÁVH T. biz. 23. Parancsnoki tisztség alóli felmentések és megbízások április /1951. ÁVH T. biz. 24. Az Államvédelmi Hatóság szerveinek megnövekedett feladataihoz segítség április /1951. ÁVH T. biz. 25. Az Államvédelmi Hatóság növekvő feladatainak mindenre kiterjedő időnkénti ellenőrzése április /1951. ÁVH T. biz. 27. Új rendfokozati jelzése rendszeresítése beosztott tisztek, századosok számára április /1951. ÁVH T. biz. 29. Katonai fegyelem megszilárdítása szeptember 25. sz. n. Ideiglenes eligazítás a titkos ügyiratok kezelésére 6/25

7 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet május /1951. ÁVH T. biz. 30. Május 1-jei beszéd szövege május /1951. ÁVH T. biz. 31. Egyes javaslatok és határozatok anyagi biztosításának hiánya miatt a végrehajtás nem, vagy csak késve hajtható végre május /1951. ÁVH T. biz. 32. Államvédelmi Hatóság katonai rendfokozattal ellátott beosztottjainak pisztollyal való ellátása május /1951. ÁVH T. biz. 33. Az ÁVH operatív kádereinek szakmai továbbképzésének eredménye az operatív munka minőségének javulásában május /1951. ÁVH T. biz. 34. Felmentések és megbízások május /1951. ÁVH T. biz. 35. Házasságkötési engedélyek kiadásának szabályozása május /1951. ÁVH T. biz. 36. Felmentések és megbízások május /1951. ÁVH T. biz. 37. Az Államvédelmi Hatóság szerveit érdeklő magánszemélyek, szervezetek és intézmények által, vagy címért küldött postai küldemények ellenőrzése május /1951. ÁVH T. biz. 38. Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom legénységi állományának átszervezése május /1951. ÁVH T. biz. 39. Távbeszélő készülékek illetve vonalak engedély nélküli igénybevétele május /1951. ÁVH T. biz. 40. Államvédelmi Hatóság központi épületében állandó ügyeleti szolgálat szabályozása 7/25

8 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet június /1951. ÁVH T. biz. 41. Az ÁVH szervei operatív beszámolásának módjáról és határidejéről június /1951. ÁVH T. biz. 42. Gyors-, gép- és helyesírási tanfolyamok indítása június /1951. ÁVH T. biz. 45. Az Államvédelmi Hatóság szerveinek a vasúti közlekedés vonalán végzendő munkájának jobb megszervezése június /1951. ÁVH T. biz. 44. Az Államvédelmi Hatóság által őrizetbevett személyekkel szembeni magatartás június /1951. ÁVH T. biz. 43. Az irodai munkakörbe beosztottak irodai rendfokozata és törzsfizetése június /1951. ÁVH T. biz. 46. Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom legénységi állományának átszervezése június /1951. ÁVH T. biz. 48. ÁVH Határőrségnél szolgálatot teljesítő tisztek átvétele az ÁVH állományába július /1951. ÁVH T. biz. 50. Őrizetbevételi hatáskör kiterjesztése az ÁVH vidéki osztályainak vezetőire június /1951. ÁVH T. biz. 49. A Hatóság operatív osztályain és némely megyei osztályon az operatív nyilvántartás hiányossága július /1951. ÁVH T. biz. 53. Őrizetbevételek július /1951. ÁVH T. biz. 51. Osztályvezetői megbízások 8/25

9 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet július /1951. ÁVH T. biz. 52. Önkényesen különböző építkezések, javítások és átalakítások engedélykérés nélküli elrendelése július /1951. ÁVH T. biz. 54. Két határőr "Dicsérő Elismerés"-ben részesítése július /1951. ÁVH T. biz. 55. Külföldre utazó személyek ellenőrzése július /1951. ÁVH T. biz. 56. Anyagok kiutalása a csapatok és intézetek felé július /1951. ÁVH T. biz. 57. Szolgálati jegyen történő anyagigénylések rendje július /1951. ÁVH T. biz. 58. Tábori sapka viselése, tábori zöld ing zubbony nélküli viselésének megszüntetése július /1951. ÁVH T. biz. 59. Parancs arról, hogy a központi szervek mely vidéki szervek, alosztályok munkáját irányítják és mely szervek munkájáért felelősek július /1951. ÁVH T. biz. 60. Belépési engedélyek kiadásának szabályozása július /1951. ÁVH T. biz. 61. Szabotázselhárító Osztály operatív munkájának ellenőrzése július /1951. ÁVH T. biz. 62. Tisztikar egy kis részének fegyelmezetlensége és felelőtlensége augusztus /1951. ÁVH T. biz. 63. Államvédelmi Hatóság tábornoki, tiszti, főtiszti és beosztott tiszti állománya számára új vállap rendszeresítése 9/25

10 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet augusztus /1951. ÁVH T. biz. 64. Elbocsátások és 3 fő Katonai Ügyészségnek történt átadása augusztus /1951. ÁVH T. biz. 65. Titkos rádió adóállomások felderítésére és elhárítására speciális technikai eszközökkel ellátott apparátus létrehozása augusztus /1951. ÁVH T. biz. 66. Államvédelmi Hatóság tagjai által végzett különös elismerést érdemlő munka jutalmazása augusztus /1951. ÁVH T. biz. 67. Határőrség és Belső Karhatalom alakulatainál őszi felügyeleti szemle elrendelése szeptember /1951. ÁVH T. biz. 69. Az MHK próbázások kötelező letétele szeptember /1951. ÁVH T. biz. 68. A Salgótarjáni Osztály operatív-hálózati munkájának felülvizsgálata szeptember /1951. ÁVH T. biz éves Dzerzsinszkij iskola beindítása szeptember /1951. ÁVH T. biz. 71. Vidéki vizsgálati alosztályok munkájának megjavítása szeptember /1951. ÁVH T. biz. 72. Vadászfegyver engedélyek kiadásának és vadászfegyverek tartásának szabályozása 3. kötet szeptember /1951. ÁVH T. biz. 74. A Hatóság fontosabb területén valamennyi beosztott részére nagyobb tűzerejű fegyverek kiadása október /1951. ÁVH T. biz. 78. Lőkiképzés megszervezése 10/25

11 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet szeptember /1951. ÁVH T. biz. 76. VIII. főosztály szervezése, III. főosztály és X/3. osztály átszervezése szeptember /1951. ÁVH T. biz. 75. Néphadsereg Napjára ünnepi beszéd szövege október /1951. ÁVH T. biz. 79. Országos Értekezlet megtartása október /1951. ÁVH T. biz. 80. ÁVH Bástya Sport Központ felállítása október /1951. ÁVH T. biz. 81. A megyei osztályok elnevezésének megváltoztatása október /1951. ÁVH T. biz. 83. Statisztikai lapok felfektetése az ÁVH beosztottakról október /1951. ÁVH T. biz. 85. Fedőigazolványok használatának szabályozása október /1951. ÁVH T. biz. 86. Iskolára való vezénylések és megbízások október /1951. ÁVH T. biz. 87. "Államvédelmi honvéd" elnevezés megváltoztatása október /1951. ÁVH T. biz. 88. Államvédelmi Hatóság valamennyi szervénél "bajtárs" megszólítás helyett "elvtárs" megszólítás használata november /1951. ÁVH T. biz. 91. Gépkocsik használatával kapcsolatos szabálytalanságok az elhárító osztályoknál 11/25

12 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet október /Min. Ir szám. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a Néphadsereg magasabb parancsnokainak október 12-én megtartott értekezletén október /Min. Ir Farkas Mihály vezérezredes, a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének október 12-én, a Néphadsereg magasabb parancsnoki november /1951. ÁVH T. biz. 93. Operatív szakmai távábbképzésben résztvevők vizsgáinak elrendelése november /1951. ÁVH T. biz. 95. Az ÁVH anyagi készleteinek számbavétele november /1951. ÁVH T. biz. 96. X/4. osztály megszervezése november /1951. ÁVH T. biz. 97. Őrizetbevételek foganatosítása az Államvédelmi Hatóságon november /1951. ÁVH T. biz. 98. A Békés Megyei Osztály fegyelmi helyzete november /1951. ÁVH T. biz. 99. Felmentés és megbízás a VII. Főosztály vezetésében december /1951. ÁVH T. biz A jegyrendszer eltörlésével, a mezőgazdasági termények forgalmának szabaddá tételével kapcsolatos munkában az Államvédelmi Hatóság december /1951. ÁVH T. biz Felmentés és megbízás az I. Főosztályon, átszervezés a VI. Főosztályon december /1951. ÁVH T. biz Az ÁVH egyes beosztottjainak jogtalan fegyverhasználata 12/25

13 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet december /1951. ÁVH T. biz Dicséretek és elbocsájtás december /1951. ÁVH T. biz Kitüntetések és jutalmazások július Az Államvédelmi Hatóság elhárító szervének jogai és kötelességei a rendőrségen belül január 16. TC-41/ sz. Gépkocsik parkírozásának szabályozása február 3. TC-120/ sz. 4. sz. kiegészítése február 9. TC-153/ sz évi ruharendelet február 26. TC-238/ sz. Az Államvédelmi Hatóság állományából fogyatékba kerülő bajtársak egyenruházatának megváltása március 9. TC-277/ sz. A Honvédségtől az ÁVH-hoz, vagy az ÁVH-tól a Honvédséghez áthelyezett beosztottak ruhaellátmányának szabályozása április 16. TC-465/ sz. Az 1933-as évben születettek rendőrségi bejelentése április 17. TC-471/ sz. Kenyér- és húsjegyekkel kapcsolatos intézkedések április 25. TC-494/ sz. Az ÁVH katonai rendfokozatba kinevezett női beosztottainak egyenruhával való ellátása 13/25

14 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet május 7. TC-548/ sz. Egyes szórakozóhelyek látogatásának megtiltása május 22. TC-597/ sz évre megrendelt tüzelőanyagok házhozszállítása június 15. TC-692/ sz. Az Államvédelmi Hatóság állományába tartozó hivatásos bajtársak és bajtársnők ruházatának, illetve ruházatuk tulajdonjogának szabályozása július 1. TC-746/ sz. Mértékutáni cipők elkészításánek szabályozása július 15. TC-801/ sz. Fekete belsejű borítékok magáncélokra való használatának megtiltása augusztus 1. TC-840/ sz. Önálló számadótest létesítése a Sport- és Kultúrosztályon augusztus 10. TC-881/ sz. Légó egyenruha rendszeresítése szeptember 1. TC-933/ sz. Vasúti kocsik használata és az utazással kapcsolatos szabályok szeptember 15. C-984/ sz. Egyenruházati cikkek vásárlásának szabályozása szeptember 25. TC-1020/ sz. Öltözet szabályozása a "Néphadsereg Napja" alkalmából október 1. TC-1038/ sz. Altiszti szolgálat átszervezése 14/25

15 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet október 15. TC-1086/ sz. Az áthelyezett, vagy elbocsájtott ÁVH beosztottak kölcsönkötvényének rendezése november 1. TC-1172/ sz. A Dobogókői üdülőben weekend beszüntetése november 15. TC-1227/ sz. Papírtakarékossággal kapcsolatos intézkedések december 1. TE-094/ sz. Önkényes beköltözködések megakadályozása december 15. TE-178/ sz. Módosítás a 22. sz. Háziparancs 1. Pontjához június /1951. ÁVH T. biz. 2. tiszti parancsa Az Államvédelmi Határőrség és Belső Karhatalom csapatainál végrehajtott tavaszi szemle november /1951. ÁVH T. biz. 89. Az Államvédelmi Határőrség és Belső Karhatalom csapatainál végrehajtott őszi szemle 4. kötet január 4. E-10/1952. ÁVH T. biz. 01. Dicséretek január 16. E: 48/1952. ÁVH T. biz. 02. "Titkos Ügyviteli szabályzat az Államvédelmi Hatóság számára" január 25. E/82/1952. ÁVH T. biz. 03. X/5. osztály megszervezése január 26. E-89/1952. ÁVH T. biz. 04. Gépkocsivezetők dicsérése és büntetése 15/25

16 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet február /1952. ÁVH T. biz. 05. Az operatív nyilvántartással kapcsolatos rendellenességek megszüntetése február /1952. ÁVH T. biz. 08. A megyei osztályok tájékoztatási munkájának megjavítása március /1952. ÁVH T. biz. 09. A VII/7. osztály átszervezése és VII/9. osztály felállítása március /1952. ÁVH T. biz Hazaárulások és szökések elkerülése és megakadályozása a fegyveres erőkön belül március /1952. ÁVH T. biz Kinevezési és előléptetési okmányok megszüntetése március /1952. ÁVH T. biz Felmentés és megbízás, egyes megyei osztályoknál március /1952. ÁVH T. biz Fegyelmi fenyítő és dicsérő jogkörök szabályozása március /1952. ÁVH T. biz Szabadságolások szabályozása az ÁVH Hőr. és BKH szerveinél március /1952. ÁVH T. biz Az államvédelmi továbbképzés II. részének megindítása március /1952. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom Politikai Osztályának átszervezése Politikai Csoportfőnökséggé április / Ünnepi beszéd április 4-én 16/25

17 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet április /1952. ÁVH T. biz Április 4-e alkalmából dicséretben részesültek felsorolása április /1952. ÁVH T. biz VIII. főosztály operatív nyilvántartása április /1952. ÁVH T. biz április 4-i díszelgéssel kapcsolatos határőr és belső karhatalmi dicséretek április /1952. ÁVH T. biz ÁVH Határőrség és Belső Karhatalom egységeinél tavaszi ellenőrző szemle levezetése április /1952. ÁVH T. biz Az ÁVH vezetői ügyelet eddigi rendszerének megszüntetése és újbóli szabályozása április /1952. ÁVH T Az ÁVH beosztottainak évi minősítése április /1952. ÁVH T Az ÁVH megyei osztályok, Katonai Elhárítás és felderítő szervek együttműködése május /1952. ÁVH T ÁVH híranyagainak titkosítása május / ÁVH T Államvédelmi Hatóság Belső Karhatalmának különválasztása a Határőrségtől május /1952. ÁVH T Katonai Törvényszék elé állítások és megrovás május /1952. ÁVH T Katonai fegyelem megszilárdítása 17/25

18 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet május /1952. ÁVH T ÁVH Határőrség tavaszi szemléjének kiértékelése június /1952. ÁVH T Az Államvédelmi Hatóság egyes osztályainak együttműködése az ellenség titkos hírközlési módszereinek felderítésében és megfejtésében június /1952. ÁVH T Az Államvédelmi Hatóság légoltalmának megszervezése július /1952. ÁVH T Vitkó László és Bosák Sándor államvédelmi határőrök megjutalmazása július /1952. ÁVH T Az ÁVH központi nyomozó ügyelet eddigi rendszerének megszüntetése és újbóli szabályozása július /1952. ÁVH T Gépjármű balesetek megszüntetése augusztus /1952. ÁVH T Katonai Törvényszék elé állítások és elbocsájtások augusztus /1952. ÁVH T Az ÁVH VII. főosztály, a Határőrség, a Belső Karhatalom hadtápszolgálatának egységes, központi Anyagellátó Főosztály szervezése augusztus /1952. ÁVH T éves Dzerzsinszkij iskola beindítása augusztus /1952. T. biz Új államvédelmi igazolványok kiadása szeptember /1952. T. biz Az Államvédelmi Hatóság Határőrség alakulatainál az Őszi Felügyeleti Szemle végrehajtása 18/25

19 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet szeptember /1952. ÁVH T Ünnepi beszéd szövege a Néphadsereg Napjára biz október /1952. ÁVH T Új államvédelmi igazolvány gondatlan kezelése biz november /1952. ÁVH T Dicséretek és jutalmak az őszi hadgyakorlaton végzett kiváló munkáért biz november /1952. ÁVH T. biz Kitüntetések, jutalmak és dicséretek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulója alkalmából, eredményes államvédelmi munkáért november /1952. ÁVH T Az Államvédelmi Hatóság fegyelmi helyzetének megszilárdítása biz november /1952. ÁVH T Ügyészi csoportok felállítása biz november /1952. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság katonai elhárítás beosztottainak politikai és katonai továbbképzése december /1952. ÁVH T. biz Az 1951/1952-es kiképzési évben az ÁVH Határőrség személyi állományában elért eredmények értékelése május /1952. ÁVH T. Fegyelmi utasítás az Államvédelmi Hatóság Belső Apparátusa számára január 15. E 49/ sz. Az Államvédelmi Hatóság Belső Apparátusában szolgálatot teljesítő elvtársak ruházati normájának megállapítása február / sz. Házasságkötésnél lakcím igazolása 19/25

20 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet március / sz. Lakásügyek intézése április / sz. Az évi háztartási tüzelő anyagok igénylése április / sz. Legénységi és tiszhelyettesi vállapok és rendfokozati jelzések kiadása május / sz. Az ÁVH beosztottak katonai szolgálat alól való felmentésének szabályozása június / sz. Szabadságos igazolványok kiadásának szabályozása június / sz. Rendelési idők szabályozása az orvosi rendelőkben július / sz. Felvételek az ÁVH gyermekotthonaiba szeptember / sz. A közületi gépjárművek sebességének korlátozása október / sz. A személyi állomány egészségügyi felülvizsgálata november / sz. A gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos pazarlás megszüntetése 5. kötet január /1953. ÁVH T. biz. 01. Felmentés és megbízás az V. Főosztály vezetésében 20/25

21 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet január /1953. ÁVH T. biz. 02. A Vizsgálati Főosztály átszervezése január 3. 17/1953. ÁVH T. biz évi rovancsolási utasítás január /1953. ÁVH T. 05. Megbízás és felmentés január /1953. ÁVH T. 06. Az ügykezelésben előforduló hiányosságok megszüntetése január /1953. ÁVH T. 07. Az Államvédelmi Hatóság beosztottainak összeírása a választók névjegyzékének elkészítésével kapcsolatban január /1953. ÁVH V. T állományú beosztottak választási összeírása Főosztály január /1953. ÁVH T Száj- és körömfájásos megbetegedésekkel kapcsolatos intézkedések március /1953. ÁVH T. 08. Megbízás és felmentés február /1953. ÁVH T. 09. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa határozatának ismertetése a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjei előléptetésének szabályozásáról március /1953. ÁVH T Iratanyagok igénybevételének szabályozása április /1953. ÁVH T április 4-i díszelgésen résztvevő Határőrség, belső karhatalmi egységek és operatív beosztottak jó munkájának elismerése 21/25

22 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet április /1953. ÁVH T Állományparancsok kiadásának szabályozása május /1953. ÁVH T Fenyítés ellenőrizetlen adatok jelentéséért május /1953. ÁVH T Székely Sándor áv. hadnagy fenyítése május /1953. ÁVH T Az Országos Rádiótávírász versenyben kiváló eredményt elért távírászok jó munkájának elismerése május /1953. ÁVH T Gépjárművek használatának szabályozása június /1953. ÁVH T A Hatóság egyes területein történt anyagi természetű visszaélések megszüntetése június /1953. ÁVH T Fenyítések június /1953. ÁVH T Megbízás, előléptetés június /1953. ÁVH T Kitüntetésekre vonatkozó határozatok ismertetése június /1953. ÁVH T ÁVH Határőrségnél "Kiváló Határőr" jelvény rendszeresítése június /1953. ÁVH T Az államvédelmi továbbképzés záróvizsgáinak elrendelése 22/25

23 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet június /1953. ÁVH T Kiváló és eredményes határszolgálat ellátásáért kitüntetések, jutalmazások és kedvezmények adása június /1953. ÁVH T Fegyverek és fegyvertartozékok leadásának szabályozása június /1953. ÁVH T Kalafusz Nándor és Rácz István áv. alhadnagyok fegyelmi ügye július / Dicséret és soronkívüli előléptetés július /1953. ÁVH T Államvédelmi beosztottak dicséretben való részesítése /1953. Sztálin halálával kapcsolatos beszéd szövege március / sz. Nemesfémből készült értéktárgyak beszerzésének szabályozása július / sz. Személyi vonatkozású iratokon születési adatok feltüntetése július / A Belügyminisztérium és az Államvédelmi Hatóság összevonásával kapcsolatos beszéd szövege július / sz. Internáltak folyamatos és zökkenőmentes szabadon bocsájtása utasítás augusztus / Leváltások, elbocsátások 23/25

24 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet augusztus / Katonai Törvényszék elé állítások, leváltások szeptember / Kinevezések, megbízások november / Megrovás, leváltás, fenyítés november / Belső Karhatalomnál "Kiváló Karhatalmi Szolgálatért" jelvény rendszeresítése november / Törvénysértések és a fegyelmi helyzet terén megmutatkozó hibák és hiányosságok ismertetése április /1953. ÁVH T Kitüntetés és előléptetés október / Szocialista Forradalom évfordulója ünnepségeinek zavartalan biztosítása december / A BM Határőrség 1952/53. kiképzési évben elért eredményeinek ismertetése január 2. E 231/1951. ÁVH Titkos Ügyviteli Szabályzat az Államvédelmi Hatóság számára december /1950. T. ÁVH biz. 1. tiszti Határőrség és Belső Karhatalom kiképzési évben végzett munka parancsa értékelése január 6. 03/1951. ÁVH T. biz. 3. Beosztás elnevezésének módosítása (duplum) 24/25

25 (1945) (1957) 1. doboz december /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság szervei munkájának jobb megszervezése (duplum) november /1950. ÁVH 035. Murányi Vilmos halála (duplum) december /1950. ÁVH T. biz Hatóság átköltözése a Belügyminisztérium épületébe (duplum) október /1950. ÁVH V. biz Felmentés, megbízás (duplum) október /1950. ÁVH V. biz Felmentések (duplum) október / Piros László kinevezése (duplum) Készült 4 példányban: 1.sz. pld.: Irattár 2.sz. pld.: Belső fonddosszié 3.sz. pld.: Kutatóterem 4.sz. pld.: Raktár Budapest, Nagy-Csere Áron 25/25

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i kollégiumi ülés Gépjárműveknél üzemanyag felhasználás szabályozása

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án. 10-26/13/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A M i n ő s í t é s m e g s z ű n t az 1995. évi LXV. tv. 38. figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK 013. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi november

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/ 1/ 1969. SZIGORÚAN TITKOS! 0 0 9 sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú PARANCSA Budapest, 1969. évi március hó 25-én ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE BM. III. Főcsoportfőnökség Titkársága Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45-13-15/1/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása:

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72

Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-1501/1965. SZIGORÚAN TITKOS! Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72 A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-1 0-1 5 0 1 /1 9 6 5 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1501/1965.

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A parancsokat tartalmazó köteteket a BM irattárában sorszámmal látták el. Az 1-5. számú köteteket az 1.4. ÁVH iratai alá soroltuk.

A parancsokat tartalmazó köteteket a BM irattárában sorszámmal látták el. Az 1-5. számú köteteket az 1.4. ÁVH iratai alá soroltuk. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.5 Egyesített Belügyminisztérium iratai (1949) 1953-1956 (1957) 1-; 0,60 ifm ################################################################################################################################################################

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/6. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 29-26/1972. A Belügyminisztérium III/6. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Dr. Csiha Gábor alezredes A HONVÉD ÜGYÉSZSÉG LÉTREJÖTTE ÉS ÁTALAKULÁSA 1946-1953.

Dr. Csiha Gábor alezredes A HONVÉD ÜGYÉSZSÉG LÉTREJÖTTE ÉS ÁTALAKULÁSA 1946-1953. Dr. Csiha Gábor alezredes A HONVÉD ÜGYÉSZSÉG LÉTREJÖTTE ÉS ÁTALAKULÁSA 1946-1953. Az 1946. évi I. törvény 2. -a az addigi Magyar Királyságot köztársasággá nyilvánította, az államforma váltás együtt járt

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 104/60/2012 sz. példány Darabszintű raktári jegyzék 1.12.2 Budapesti Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerveinek iratai 1957-1990 A jegyzéket adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/3. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/3. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/3. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 72-16-20/1972. A Belügyminisztérium III/3. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év,

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titk o s! Szám: 10-24 4/1962. 10 004. számú BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS HK: 10/1976.min. pcs. Budapest, 1962. m árcius 19. A szolgálati lakástelefonok

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/41/1964. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0041. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi október hó 12-én. Tárgy: A fegyveres testületek személyi állománya

Részletesebben

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás 1 Az 1924-1944-ig terjedő időszakban a ökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletek az alábbiakban vannak felsorolva, évenkénti csoportosításban. Az egyes rendeletek a megfefelő pdf dokumentumokban

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen:

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen: Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Raktári egységek száma 18 kisdoboz Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 2,25 ifm Összesen: 2,25 ifm ifm Raktári hely: FÜSZÉRT

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete a magyar államrendőrség államvédelmi osztálya szervezetének, továbbá feladat- és ügykörének megállapítása tárgyában. Az 1946. év október hó 4. napján

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.hu DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL I. Fejezet 1. Porta szolgálatot teljesítőket a feladat ellátásához megfelelő

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/5. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/5. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/5. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 98-37/1972. A Belügyminisztérium III/5. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

1./ AZ ÚJ TÍPUSÚ KATONAI ÜGYÉSZI SZERVEZET LÉTREJÖTTE. /1953-1956/

1./ AZ ÚJ TÍPUSÚ KATONAI ÜGYÉSZI SZERVEZET LÉTREJÖTTE. /1953-1956/ A KATONAI ÜGYÉSZSÉGEK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1953-1980 KÖZÖTT DR. SZÉKELY GYÖRGY NYÁ. DANDÁRTÁBORNOK (A 100 éves a honvéd ügyész c. konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata) 1./ AZ ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010.

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT 2010. 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3

Részletesebben

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás Egységes szerkezetben. Hatályos 2012. május 9-től. 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/IV. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/IV. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/IV. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 61-896/2/1972. A Belügyminisztérium III/IV. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÖLTÖZETEN HASZNÁLATOS HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEK KATALÓGUSA

NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÖLTÖZETEN HASZNÁLATOS HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEK KATALÓGUSA NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. Parancsnok: Raffai Antal István nör. altábornagy Tel: +36-30-450-4021 Fax: 92-318-725 e-mail: HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEKKEL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 16., hétfő Tartalomjegyzék 332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/V. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/V. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/V. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 36-39-4/1972. A Belügyminisztérium III/V. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1./ kapcsolatos

Részletesebben

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére Pályázatot

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános 1950-1988 Terjedelme: 209 doboz = 22,99 ifm 63 kötet = 1,58 ifm Összesen:

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG BALATONKENESEI REKREÁCIÓS KÖZPONT Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ állományában lévő beosztások betöltésére

Részletesebben