Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) (1957) ÁVH parancsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953"

Átírás

1 (1945) (1957) 1. doboz (0,12 ifm) 1. doboz 1. kötet december /1. Eln. ÁVH- 2. Kajli József kinevezése március /1950. ÁVH V. biz. 01. Határőrség fegyelmi helyzete és intézkedések a fegyelmi fenyítő hatalom gyakorlásában mutatkozó hibák kiküszöbölésére március /1950. ÁVH V. biz. 02. Az Államvédelmi Hatóság beosztottjainak fegyelmi fenyítő hatalma április /1950. Eln. ÁVH 5. Április 4-i beszéd szövege június ÁVH Eln. sz. 06. A lakosság bevonása a Határőrség munkájába június /1950. ÁVH V. biz. 07. Az Államvédelmi Hatóság megyei osztályainak irányítása és ellenőrzése augusztus /1950. ÁVH V. biz. 08. Szabó Mihály volt áv. százados azonnali hatállyal történő elbocsátása szeptember /1950. ÁVH V. biz. 10. Bolgár Pál áv. őrnagy őrizetbe vétele szeptember /1950. ÁVH V. biz Korompai József áv. őrnagy, Radványi Dezső áv. őrnagy és Kovács István áv. százados őrizetbe vétele szeptember /1950. ÁVH V. biz Az Államvédelmi Hatóságon a kiadmányozási jog szabályozása szeptember /1950. ÁVH V. biz Egységes titkos ügyviteli rendszer bevezetése az Államvédelmi Hatóság valamennyi operatív szervénél 1/25

2 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet szeptember /1950. ÁVH V. biz Gerő István áv. hdgy. elbocsátása és Képli László áv. alhdgy. lefokozása szeptember /1950. ÁVH V. biz ÁVH feladata a rendőrségen és az államvédelmi karhatalmon belüli elhárító munka megszervezése és irányítása október /1950. ÁVH V. biz Szendy György áv. őrnagy felmentése, Sin Sándor áv. fhdgy. kinevezése október / Piros László kinevezése október /1950. ÁVH V. biz Kajli József áv. ezredes és Beszédes Antal áv. alezredes átengedése a Honvédséghez október /1950. ÁVH V. biz Piros László kinevezése november /1950. ÁVH V. biz Ügynöki- és informátorhálózat átigazolása (felülvizsgálata) a megyei osztályokon november /1950. ÁVH V. biz Őrizetbevételi és kihallgatási eljárásokra vonatkozó utasítások megszegése november /1950. ÁVH V. biz Panasz az Államvédelmi Hatóság egyes beosztottai ellen, akik menetjegy nélkül utaznak november /1950. ÁVH V. biz Az Államvédelmi Hatóság beosztottaihoz nem méltó szabálytalanságok elkövetése november /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság munkáján belül a Jelentőszolgálat feladata 2/25

3 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet november /1950. ÁVH T. biz Utasítás röpcédulák, falfeliratok továbbításával kapcsolatban november /1950. ÁVH T. biz Állami személygépkocsik felhasználásának módja november /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság szervei új állományának kidolgozása és állománybizottság összeállítása november /1950. ÁVH 035. Murányi Vilmos áv. alezredes halálának közlése december /1950. ÁVH T. biz Nyomozói munkakörbe kerülő beosztottak rendfokozatának megállapítása december /1950. ÁVH T. biz Fegyverzet készleteinek pontos megállapítása, nyilvántartása érdekében leltározás elrendelése december /1950. ÁVH T. biz Értesítés a Hatóságnak a Belügyminisztérium épületébe való költözéséről december /1950. ÁVH T. biz Munkavégzéssel kapcsolatos kifogások december /1950. ÁVH T. biz Átszervezés következtében felállítandó egységek parancsnoki teendőinek ideiglenes ellátása december /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság szervei munkájának jobb megszervezése október sz. Választói névjegyzékbe való felvétel ellenőrzése 3/25

4 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet november sz. MÁV arcképes igazolványok érvényesítése december sz. Lakásokon lévő telefonok számának összesítése é. n. sz. n. Tájékoztató a beosztási illetményfokozatokról az Államvédelmi Hatóság kötelékében szeptember /1949. E.H. számhoz Az Államvédelmi Hatóság tényleges állományába tartozó rendőrségi alkalmazottaknak (szerződéses alkalmazottaknak) illetményrendezése szeptember /1950. ÁVH Megfelelő illetményfokozatokba való sorolás január /1950. ÁVH Az Államvédelmi Hatóság tagjainak és szerződéses alkalmazottainak illetményrendezése január 2. 01/1951. ÁVH T. biz. 1. Gépjárműhasználattal kapcsolatos utasítások és előírások betartása január 3. 02/1950. ÁVH T. biz. 2. Államvédelmi Hatóság központi szerveinél és megyei osztályainál szolgálatot teljesítő tisztek számára a katonai általános alapismeretek január 6. 03/1951. ÁVH T. biz. 3. Elhárító szervek és beosztottaik megnevezése január 9. 04/1951. ÁVH T. biz. 4. Államvédelmi Hatóság Szolgálati Szabályzatának kidolgozására bizottság kijelölése szeptember /1951. ÁVH T. biz. 73. A Zalaegerszegi Osztály vezetőjének és beosztottainak fenyítése 4/25

5 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet január /1951. ÁVH T. biz. 5. Az Államvédelmi Hatóság beosztottai előléptetésének szabályozása január /1951. ÁVH T. biz. 6. Legfontosabb feladat "a vasfegyelem rövid időn belüli megteremtése" január /1951. ÁVH T. biz. 7. Budapest területén élő szervezetlen lakosság hálózati operatív biztosítása január /1951. ÁVH T. biz. 8. Szakmai továbbképzés elrendelése február 1. 09/1951. ÁVH T. biz. 9. Államvédelmi polgári alkalmazottak elnevezéssel új állománycsoport rendszeresítése február /1951. ÁVH T. biz. 10. Államvédelmi Hatóság tisztjeinek "különleges ruhailletménye" február /1951. ÁVH T. biz. 11. A honvédség tiszti karának utánpótlása tartalékos tiszti tanfolyamokon kiképzett személyekkel február /1951. ÁVH T. biz. 12. Gépjárműbalesetek nagymérvű növekedése, gépjárművek karbantartása február /1951. ÁVH T. biz. 14. Titoktartás és éberség rendszabály betartásának ellenőrzése március /1951. ÁVH T. biz. 15. Szabadság igénybevételére való jogosultság március /1951. ÁVH T. biz. 16. A Hatóság beosztottainál lévő lőfegyverek nyilvántartásba vétele 5/25

6 (1945) (1957) 1. doboz 1. kötet március /1951. ÁVH T. biz. 17. Megyei osztályokon szakmai továbbképzés megindítása március /1951. ÁVH T. biz. 18. Gépjárművekre felhasznált üzemanyag 25%-os csökkentése március /1951. ÁVH T. biz. 19. Az egész ország területére vonatkozó takarékossági határozat kapcsán "Takarékossági Bizottság" felállítása április /1951. ÁVH T. biz. 21. A Hatóság operatív munkája a délszlávlakta területen április /1951. ÁVH T. 22. Április 4-i beszéd szövege április /1951. ÁVH T. biz. 23. Parancsnoki tisztség alóli felmentések és megbízások április /1951. ÁVH T. biz. 24. Az Államvédelmi Hatóság szerveinek megnövekedett feladataihoz segítség április /1951. ÁVH T. biz. 25. Az Államvédelmi Hatóság növekvő feladatainak mindenre kiterjedő időnkénti ellenőrzése április /1951. ÁVH T. biz. 27. Új rendfokozati jelzése rendszeresítése beosztott tisztek, századosok számára április /1951. ÁVH T. biz. 29. Katonai fegyelem megszilárdítása szeptember 25. sz. n. Ideiglenes eligazítás a titkos ügyiratok kezelésére 6/25

7 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet május /1951. ÁVH T. biz. 30. Május 1-jei beszéd szövege május /1951. ÁVH T. biz. 31. Egyes javaslatok és határozatok anyagi biztosításának hiánya miatt a végrehajtás nem, vagy csak késve hajtható végre május /1951. ÁVH T. biz. 32. Államvédelmi Hatóság katonai rendfokozattal ellátott beosztottjainak pisztollyal való ellátása május /1951. ÁVH T. biz. 33. Az ÁVH operatív kádereinek szakmai továbbképzésének eredménye az operatív munka minőségének javulásában május /1951. ÁVH T. biz. 34. Felmentések és megbízások május /1951. ÁVH T. biz. 35. Házasságkötési engedélyek kiadásának szabályozása május /1951. ÁVH T. biz. 36. Felmentések és megbízások május /1951. ÁVH T. biz. 37. Az Államvédelmi Hatóság szerveit érdeklő magánszemélyek, szervezetek és intézmények által, vagy címért küldött postai küldemények ellenőrzése május /1951. ÁVH T. biz. 38. Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom legénységi állományának átszervezése május /1951. ÁVH T. biz. 39. Távbeszélő készülékek illetve vonalak engedély nélküli igénybevétele május /1951. ÁVH T. biz. 40. Államvédelmi Hatóság központi épületében állandó ügyeleti szolgálat szabályozása 7/25

8 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet június /1951. ÁVH T. biz. 41. Az ÁVH szervei operatív beszámolásának módjáról és határidejéről június /1951. ÁVH T. biz. 42. Gyors-, gép- és helyesírási tanfolyamok indítása június /1951. ÁVH T. biz. 45. Az Államvédelmi Hatóság szerveinek a vasúti közlekedés vonalán végzendő munkájának jobb megszervezése június /1951. ÁVH T. biz. 44. Az Államvédelmi Hatóság által őrizetbevett személyekkel szembeni magatartás június /1951. ÁVH T. biz. 43. Az irodai munkakörbe beosztottak irodai rendfokozata és törzsfizetése június /1951. ÁVH T. biz. 46. Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom legénységi állományának átszervezése június /1951. ÁVH T. biz. 48. ÁVH Határőrségnél szolgálatot teljesítő tisztek átvétele az ÁVH állományába július /1951. ÁVH T. biz. 50. Őrizetbevételi hatáskör kiterjesztése az ÁVH vidéki osztályainak vezetőire június /1951. ÁVH T. biz. 49. A Hatóság operatív osztályain és némely megyei osztályon az operatív nyilvántartás hiányossága július /1951. ÁVH T. biz. 53. Őrizetbevételek július /1951. ÁVH T. biz. 51. Osztályvezetői megbízások 8/25

9 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet július /1951. ÁVH T. biz. 52. Önkényesen különböző építkezések, javítások és átalakítások engedélykérés nélküli elrendelése július /1951. ÁVH T. biz. 54. Két határőr "Dicsérő Elismerés"-ben részesítése július /1951. ÁVH T. biz. 55. Külföldre utazó személyek ellenőrzése július /1951. ÁVH T. biz. 56. Anyagok kiutalása a csapatok és intézetek felé július /1951. ÁVH T. biz. 57. Szolgálati jegyen történő anyagigénylések rendje július /1951. ÁVH T. biz. 58. Tábori sapka viselése, tábori zöld ing zubbony nélküli viselésének megszüntetése július /1951. ÁVH T. biz. 59. Parancs arról, hogy a központi szervek mely vidéki szervek, alosztályok munkáját irányítják és mely szervek munkájáért felelősek július /1951. ÁVH T. biz. 60. Belépési engedélyek kiadásának szabályozása július /1951. ÁVH T. biz. 61. Szabotázselhárító Osztály operatív munkájának ellenőrzése július /1951. ÁVH T. biz. 62. Tisztikar egy kis részének fegyelmezetlensége és felelőtlensége augusztus /1951. ÁVH T. biz. 63. Államvédelmi Hatóság tábornoki, tiszti, főtiszti és beosztott tiszti állománya számára új vállap rendszeresítése 9/25

10 (1945) (1957) 1. doboz 2. kötet augusztus /1951. ÁVH T. biz. 64. Elbocsátások és 3 fő Katonai Ügyészségnek történt átadása augusztus /1951. ÁVH T. biz. 65. Titkos rádió adóállomások felderítésére és elhárítására speciális technikai eszközökkel ellátott apparátus létrehozása augusztus /1951. ÁVH T. biz. 66. Államvédelmi Hatóság tagjai által végzett különös elismerést érdemlő munka jutalmazása augusztus /1951. ÁVH T. biz. 67. Határőrség és Belső Karhatalom alakulatainál őszi felügyeleti szemle elrendelése szeptember /1951. ÁVH T. biz. 69. Az MHK próbázások kötelező letétele szeptember /1951. ÁVH T. biz. 68. A Salgótarjáni Osztály operatív-hálózati munkájának felülvizsgálata szeptember /1951. ÁVH T. biz éves Dzerzsinszkij iskola beindítása szeptember /1951. ÁVH T. biz. 71. Vidéki vizsgálati alosztályok munkájának megjavítása szeptember /1951. ÁVH T. biz. 72. Vadászfegyver engedélyek kiadásának és vadászfegyverek tartásának szabályozása 3. kötet szeptember /1951. ÁVH T. biz. 74. A Hatóság fontosabb területén valamennyi beosztott részére nagyobb tűzerejű fegyverek kiadása október /1951. ÁVH T. biz. 78. Lőkiképzés megszervezése 10/25

11 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet szeptember /1951. ÁVH T. biz. 76. VIII. főosztály szervezése, III. főosztály és X/3. osztály átszervezése szeptember /1951. ÁVH T. biz. 75. Néphadsereg Napjára ünnepi beszéd szövege október /1951. ÁVH T. biz. 79. Országos Értekezlet megtartása október /1951. ÁVH T. biz. 80. ÁVH Bástya Sport Központ felállítása október /1951. ÁVH T. biz. 81. A megyei osztályok elnevezésének megváltoztatása október /1951. ÁVH T. biz. 83. Statisztikai lapok felfektetése az ÁVH beosztottakról október /1951. ÁVH T. biz. 85. Fedőigazolványok használatának szabályozása október /1951. ÁVH T. biz. 86. Iskolára való vezénylések és megbízások október /1951. ÁVH T. biz. 87. "Államvédelmi honvéd" elnevezés megváltoztatása október /1951. ÁVH T. biz. 88. Államvédelmi Hatóság valamennyi szervénél "bajtárs" megszólítás helyett "elvtárs" megszólítás használata november /1951. ÁVH T. biz. 91. Gépkocsik használatával kapcsolatos szabálytalanságok az elhárító osztályoknál 11/25

12 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet október /Min. Ir szám. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a Néphadsereg magasabb parancsnokainak október 12-én megtartott értekezletén október /Min. Ir Farkas Mihály vezérezredes, a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének október 12-én, a Néphadsereg magasabb parancsnoki november /1951. ÁVH T. biz. 93. Operatív szakmai távábbképzésben résztvevők vizsgáinak elrendelése november /1951. ÁVH T. biz. 95. Az ÁVH anyagi készleteinek számbavétele november /1951. ÁVH T. biz. 96. X/4. osztály megszervezése november /1951. ÁVH T. biz. 97. Őrizetbevételek foganatosítása az Államvédelmi Hatóságon november /1951. ÁVH T. biz. 98. A Békés Megyei Osztály fegyelmi helyzete november /1951. ÁVH T. biz. 99. Felmentés és megbízás a VII. Főosztály vezetésében december /1951. ÁVH T. biz A jegyrendszer eltörlésével, a mezőgazdasági termények forgalmának szabaddá tételével kapcsolatos munkában az Államvédelmi Hatóság december /1951. ÁVH T. biz Felmentés és megbízás az I. Főosztályon, átszervezés a VI. Főosztályon december /1951. ÁVH T. biz Az ÁVH egyes beosztottjainak jogtalan fegyverhasználata 12/25

13 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet december /1951. ÁVH T. biz Dicséretek és elbocsájtás december /1951. ÁVH T. biz Kitüntetések és jutalmazások július Az Államvédelmi Hatóság elhárító szervének jogai és kötelességei a rendőrségen belül január 16. TC-41/ sz. Gépkocsik parkírozásának szabályozása február 3. TC-120/ sz. 4. sz. kiegészítése február 9. TC-153/ sz évi ruharendelet február 26. TC-238/ sz. Az Államvédelmi Hatóság állományából fogyatékba kerülő bajtársak egyenruházatának megváltása március 9. TC-277/ sz. A Honvédségtől az ÁVH-hoz, vagy az ÁVH-tól a Honvédséghez áthelyezett beosztottak ruhaellátmányának szabályozása április 16. TC-465/ sz. Az 1933-as évben születettek rendőrségi bejelentése április 17. TC-471/ sz. Kenyér- és húsjegyekkel kapcsolatos intézkedések április 25. TC-494/ sz. Az ÁVH katonai rendfokozatba kinevezett női beosztottainak egyenruhával való ellátása 13/25

14 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet május 7. TC-548/ sz. Egyes szórakozóhelyek látogatásának megtiltása május 22. TC-597/ sz évre megrendelt tüzelőanyagok házhozszállítása június 15. TC-692/ sz. Az Államvédelmi Hatóság állományába tartozó hivatásos bajtársak és bajtársnők ruházatának, illetve ruházatuk tulajdonjogának szabályozása július 1. TC-746/ sz. Mértékutáni cipők elkészításánek szabályozása július 15. TC-801/ sz. Fekete belsejű borítékok magáncélokra való használatának megtiltása augusztus 1. TC-840/ sz. Önálló számadótest létesítése a Sport- és Kultúrosztályon augusztus 10. TC-881/ sz. Légó egyenruha rendszeresítése szeptember 1. TC-933/ sz. Vasúti kocsik használata és az utazással kapcsolatos szabályok szeptember 15. C-984/ sz. Egyenruházati cikkek vásárlásának szabályozása szeptember 25. TC-1020/ sz. Öltözet szabályozása a "Néphadsereg Napja" alkalmából október 1. TC-1038/ sz. Altiszti szolgálat átszervezése 14/25

15 (1945) (1957) 1. doboz 3. kötet október 15. TC-1086/ sz. Az áthelyezett, vagy elbocsájtott ÁVH beosztottak kölcsönkötvényének rendezése november 1. TC-1172/ sz. A Dobogókői üdülőben weekend beszüntetése november 15. TC-1227/ sz. Papírtakarékossággal kapcsolatos intézkedések december 1. TE-094/ sz. Önkényes beköltözködések megakadályozása december 15. TE-178/ sz. Módosítás a 22. sz. Háziparancs 1. Pontjához június /1951. ÁVH T. biz. 2. tiszti parancsa Az Államvédelmi Határőrség és Belső Karhatalom csapatainál végrehajtott tavaszi szemle november /1951. ÁVH T. biz. 89. Az Államvédelmi Határőrség és Belső Karhatalom csapatainál végrehajtott őszi szemle 4. kötet január 4. E-10/1952. ÁVH T. biz. 01. Dicséretek január 16. E: 48/1952. ÁVH T. biz. 02. "Titkos Ügyviteli szabályzat az Államvédelmi Hatóság számára" január 25. E/82/1952. ÁVH T. biz. 03. X/5. osztály megszervezése január 26. E-89/1952. ÁVH T. biz. 04. Gépkocsivezetők dicsérése és büntetése 15/25

16 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet február /1952. ÁVH T. biz. 05. Az operatív nyilvántartással kapcsolatos rendellenességek megszüntetése február /1952. ÁVH T. biz. 08. A megyei osztályok tájékoztatási munkájának megjavítása március /1952. ÁVH T. biz. 09. A VII/7. osztály átszervezése és VII/9. osztály felállítása március /1952. ÁVH T. biz Hazaárulások és szökések elkerülése és megakadályozása a fegyveres erőkön belül március /1952. ÁVH T. biz Kinevezési és előléptetési okmányok megszüntetése március /1952. ÁVH T. biz Felmentés és megbízás, egyes megyei osztályoknál március /1952. ÁVH T. biz Fegyelmi fenyítő és dicsérő jogkörök szabályozása március /1952. ÁVH T. biz Szabadságolások szabályozása az ÁVH Hőr. és BKH szerveinél március /1952. ÁVH T. biz Az államvédelmi továbbképzés II. részének megindítása március /1952. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom Politikai Osztályának átszervezése Politikai Csoportfőnökséggé április / Ünnepi beszéd április 4-én 16/25

17 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet április /1952. ÁVH T. biz Április 4-e alkalmából dicséretben részesültek felsorolása április /1952. ÁVH T. biz VIII. főosztály operatív nyilvántartása április /1952. ÁVH T. biz április 4-i díszelgéssel kapcsolatos határőr és belső karhatalmi dicséretek április /1952. ÁVH T. biz ÁVH Határőrség és Belső Karhatalom egységeinél tavaszi ellenőrző szemle levezetése április /1952. ÁVH T. biz Az ÁVH vezetői ügyelet eddigi rendszerének megszüntetése és újbóli szabályozása április /1952. ÁVH T Az ÁVH beosztottainak évi minősítése április /1952. ÁVH T Az ÁVH megyei osztályok, Katonai Elhárítás és felderítő szervek együttműködése május /1952. ÁVH T ÁVH híranyagainak titkosítása május / ÁVH T Államvédelmi Hatóság Belső Karhatalmának különválasztása a Határőrségtől május /1952. ÁVH T Katonai Törvényszék elé állítások és megrovás május /1952. ÁVH T Katonai fegyelem megszilárdítása 17/25

18 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet május /1952. ÁVH T ÁVH Határőrség tavaszi szemléjének kiértékelése június /1952. ÁVH T Az Államvédelmi Hatóság egyes osztályainak együttműködése az ellenség titkos hírközlési módszereinek felderítésében és megfejtésében június /1952. ÁVH T Az Államvédelmi Hatóság légoltalmának megszervezése július /1952. ÁVH T Vitkó László és Bosák Sándor államvédelmi határőrök megjutalmazása július /1952. ÁVH T Az ÁVH központi nyomozó ügyelet eddigi rendszerének megszüntetése és újbóli szabályozása július /1952. ÁVH T Gépjármű balesetek megszüntetése augusztus /1952. ÁVH T Katonai Törvényszék elé állítások és elbocsájtások augusztus /1952. ÁVH T Az ÁVH VII. főosztály, a Határőrség, a Belső Karhatalom hadtápszolgálatának egységes, központi Anyagellátó Főosztály szervezése augusztus /1952. ÁVH T éves Dzerzsinszkij iskola beindítása augusztus /1952. T. biz Új államvédelmi igazolványok kiadása szeptember /1952. T. biz Az Államvédelmi Hatóság Határőrség alakulatainál az Őszi Felügyeleti Szemle végrehajtása 18/25

19 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet szeptember /1952. ÁVH T Ünnepi beszéd szövege a Néphadsereg Napjára biz október /1952. ÁVH T Új államvédelmi igazolvány gondatlan kezelése biz november /1952. ÁVH T Dicséretek és jutalmak az őszi hadgyakorlaton végzett kiváló munkáért biz november /1952. ÁVH T. biz Kitüntetések, jutalmak és dicséretek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulója alkalmából, eredményes államvédelmi munkáért november /1952. ÁVH T Az Államvédelmi Hatóság fegyelmi helyzetének megszilárdítása biz november /1952. ÁVH T Ügyészi csoportok felállítása biz november /1952. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság katonai elhárítás beosztottainak politikai és katonai továbbképzése december /1952. ÁVH T. biz Az 1951/1952-es kiképzési évben az ÁVH Határőrség személyi állományában elért eredmények értékelése május /1952. ÁVH T. Fegyelmi utasítás az Államvédelmi Hatóság Belső Apparátusa számára január 15. E 49/ sz. Az Államvédelmi Hatóság Belső Apparátusában szolgálatot teljesítő elvtársak ruházati normájának megállapítása február / sz. Házasságkötésnél lakcím igazolása 19/25

20 (1945) (1957) 1. doboz 4. kötet március / sz. Lakásügyek intézése április / sz. Az évi háztartási tüzelő anyagok igénylése április / sz. Legénységi és tiszhelyettesi vállapok és rendfokozati jelzések kiadása május / sz. Az ÁVH beosztottak katonai szolgálat alól való felmentésének szabályozása június / sz. Szabadságos igazolványok kiadásának szabályozása június / sz. Rendelési idők szabályozása az orvosi rendelőkben július / sz. Felvételek az ÁVH gyermekotthonaiba szeptember / sz. A közületi gépjárművek sebességének korlátozása október / sz. A személyi állomány egészségügyi felülvizsgálata november / sz. A gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos pazarlás megszüntetése 5. kötet január /1953. ÁVH T. biz. 01. Felmentés és megbízás az V. Főosztály vezetésében 20/25

21 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet január /1953. ÁVH T. biz. 02. A Vizsgálati Főosztály átszervezése január 3. 17/1953. ÁVH T. biz évi rovancsolási utasítás január /1953. ÁVH T. 05. Megbízás és felmentés január /1953. ÁVH T. 06. Az ügykezelésben előforduló hiányosságok megszüntetése január /1953. ÁVH T. 07. Az Államvédelmi Hatóság beosztottainak összeírása a választók névjegyzékének elkészítésével kapcsolatban január /1953. ÁVH V. T állományú beosztottak választási összeírása Főosztály január /1953. ÁVH T Száj- és körömfájásos megbetegedésekkel kapcsolatos intézkedések március /1953. ÁVH T. 08. Megbízás és felmentés február /1953. ÁVH T. 09. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa határozatának ismertetése a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjei előléptetésének szabályozásáról március /1953. ÁVH T Iratanyagok igénybevételének szabályozása április /1953. ÁVH T április 4-i díszelgésen résztvevő Határőrség, belső karhatalmi egységek és operatív beosztottak jó munkájának elismerése 21/25

22 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet április /1953. ÁVH T Állományparancsok kiadásának szabályozása május /1953. ÁVH T Fenyítés ellenőrizetlen adatok jelentéséért május /1953. ÁVH T Székely Sándor áv. hadnagy fenyítése május /1953. ÁVH T Az Országos Rádiótávírász versenyben kiváló eredményt elért távírászok jó munkájának elismerése május /1953. ÁVH T Gépjárművek használatának szabályozása június /1953. ÁVH T A Hatóság egyes területein történt anyagi természetű visszaélések megszüntetése június /1953. ÁVH T Fenyítések június /1953. ÁVH T Megbízás, előléptetés június /1953. ÁVH T Kitüntetésekre vonatkozó határozatok ismertetése június /1953. ÁVH T ÁVH Határőrségnél "Kiváló Határőr" jelvény rendszeresítése június /1953. ÁVH T Az államvédelmi továbbképzés záróvizsgáinak elrendelése 22/25

23 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet június /1953. ÁVH T Kiváló és eredményes határszolgálat ellátásáért kitüntetések, jutalmazások és kedvezmények adása június /1953. ÁVH T Fegyverek és fegyvertartozékok leadásának szabályozása június /1953. ÁVH T Kalafusz Nándor és Rácz István áv. alhadnagyok fegyelmi ügye július / Dicséret és soronkívüli előléptetés július /1953. ÁVH T Államvédelmi beosztottak dicséretben való részesítése /1953. Sztálin halálával kapcsolatos beszéd szövege március / sz. Nemesfémből készült értéktárgyak beszerzésének szabályozása július / sz. Személyi vonatkozású iratokon születési adatok feltüntetése július / A Belügyminisztérium és az Államvédelmi Hatóság összevonásával kapcsolatos beszéd szövege július / sz. Internáltak folyamatos és zökkenőmentes szabadon bocsájtása utasítás augusztus / Leváltások, elbocsátások 23/25

24 (1945) (1957) 1. doboz 5. kötet augusztus / Katonai Törvényszék elé állítások, leváltások szeptember / Kinevezések, megbízások november / Megrovás, leváltás, fenyítés november / Belső Karhatalomnál "Kiváló Karhatalmi Szolgálatért" jelvény rendszeresítése november / Törvénysértések és a fegyelmi helyzet terén megmutatkozó hibák és hiányosságok ismertetése április /1953. ÁVH T Kitüntetés és előléptetés október / Szocialista Forradalom évfordulója ünnepségeinek zavartalan biztosítása december / A BM Határőrség 1952/53. kiképzési évben elért eredményeinek ismertetése január 2. E 231/1951. ÁVH Titkos Ügyviteli Szabályzat az Államvédelmi Hatóság számára december /1950. T. ÁVH biz. 1. tiszti Határőrség és Belső Karhatalom kiképzési évben végzett munka parancsa értékelése január 6. 03/1951. ÁVH T. biz. 3. Beosztás elnevezésének módosítása (duplum) 24/25

25 (1945) (1957) 1. doboz december /1950. ÁVH T. biz Az Államvédelmi Hatóság szervei munkájának jobb megszervezése (duplum) november /1950. ÁVH 035. Murányi Vilmos halála (duplum) december /1950. ÁVH T. biz Hatóság átköltözése a Belügyminisztérium épületébe (duplum) október /1950. ÁVH V. biz Felmentés, megbízás (duplum) október /1950. ÁVH V. biz Felmentések (duplum) október / Piros László kinevezése (duplum) Készült 4 példányban: 1.sz. pld.: Irattár 2.sz. pld.: Belső fonddosszié 3.sz. pld.: Kutatóterem 4.sz. pld.: Raktár Budapest, Nagy-Csere Áron 25/25

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/II. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 38-28/5/1972. A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912 Tartalom Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára 1981-1912... 1 Rendeleti Közlöny A Magyar Hadsereg számára, 1919... 24 Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, 1920-1921...

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/2. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/2. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/2. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 59-678/1972. A Belügyminisztérium III/2. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év,

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/1. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/1. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/1. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 34-13/16/1972. A Belügyminisztérium III/1. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 9., szerda 20. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2011. (III. 9.) HM utasítás a CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat

Részletesebben

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 3. számú PARANCSA

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 3. számú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Különösen fontos! 10-22/3/1984... számú példány A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 3. számú PARANCSA Budapest, 1984. február 23. Lássa (név, rendfokozat):

Részletesebben

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Intézményakkreditációs

Részletesebben

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT HADTUDOMÁNY HELGERT IMRE A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT Az 1867-ben létrejött Osztrák Magyar Monarchia a

Részletesebben

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

II. fejezet A RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDŐRKAPITÁNYSÁG V A S V Á R 9800 Vasvár, Járdányi prof. u. 10. Pf.:37 94/370-119 94/572-009 BM: 26/40-20 26/40-22 E-mail: Vasvarrk@vas.police.hu Szám: 18060/ /2014.ált J ó v á h a g y o m : Szombathely,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

J ó v á h a g y o m:

J ó v á h a g y o m: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u. 5-11. Szám: 40-225/2006. J ó v á h a g y o m:...... Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4135 Fax: (06-1)469-4137 J ó v

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer 3. számú függelék A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer Budapest, 201. NAV Irattári Terv Robotzsaru Neo Általános rész Humánpolitikai ügyek (itsz.: 1-0.) Jogi, igazgatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 2. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS KAPCSOLATRENDSZERE... 6 3. AZ INTÉZET FELADATAI... 6 4.

Részletesebben

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Szám:. Jóváhagyom: Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos országos parancsnok A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február 14. Határozatok Közigazgatási államtitkár felmentésérõl 91

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február 14. Határozatok Közigazgatási államtitkár felmentésérõl 91 CXL. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 77/2013. (I. 29.) KE határozat 78/2013. (I. 29.) KE határozat 12/2013. (I. 29.) ME határozat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

A BM III. Főcsoportfőnökségének szervezete 1967-ben

A BM III. Főcsoportfőnökségének szervezete 1967-ben III/I. (hírszerző) Csoportfőnökség a) Információt szerez: az imperialista államok kormányainak és reakciós pártjainak helyzetéről, kül- és belpolitikai terveiről, a haladó szervezetek és mozgalmak elleni

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Bérces Kamilla A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkajogi-humánpolitikai vizsgálata a 2011 2013 közötti időszakban ISBN 978-615-5269-52-3 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Haderőépítés és/vagy átalakítás 1945-től 1956-ig Magyar migráció 1956 és 1992 között Külföldi elemzők az 1956-os forradalomról

Részletesebben