Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez"

Átírás

1 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 14/2009.(VI.23.) számú határozatával Hatályba lép: augusztus 1-jén

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Az utasítás célja Az utasítás hatálya Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás személyi hatálya Általános rendelkezések Az Euro-eBank szolgáltatás ismertetése SMS-Info szolgáltatás ismertetése Szolgáltatás megrendelése Szolgáltatás aktiválása Euro-eBank szolgáltatás aktiválása SMS-Info szolgáltatás aktiválása A szolgáltatások használata Az Euro-eBank szolgáltatás használata Az SMS-Info szolgáltatás használata Felhasználói környezet...hiba! A könyvjelzı nem létezik Biztonság Euro-eBank szolgáltatás SMS-Info szolgáltatás Értesítések Bejelentések A rendszerek használatának letiltása Felhatalmazás Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások feldolgozása, számlainformáció szolgáltatás, egyéb szolgáltatások A szolgáltatások használatával kapcsolatos reklamáció Irattározás A rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos hibaelhárítás, karbantartás, szüneteltetés Felelısségi szabályok Díjak, egyéb költségek Az ESZV- Szerzıdés módosítása, megszőnése Záró rendelkezések

3 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A jelen utasítás célja, hogy egységesen szabályozza a Hitelszövetkezet elektronikus számlavezetési szolgáltatásához kapcsolódóan a szolgáltatás mőködésére vonatkozó elıírásokat, eljárásokat. 2. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 2.1. Az utasítás tárgyi hatálya A jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi, a Hitelszövetkezet által a számlatulajdonos számára nyitott és vezetett bankszámlákhoz kapcsolódóan az Euro-eBank rendszeren keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásra, valamint a SMS-Info szolgáltatásra vonatkozólag. Ezen utasítás alkalmazásában: Elektronikus szolgáltatás: A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között az Elektronikus Megbízást, valamint a Hitelszövetkezet által a bankszámlákra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani nyitva tartáson belüli személyes megjelenés, illetve nyomtatványok használata nélkül, a Felhasználói adatlapon megadott Felhasználók által. Részei: InternetBank, SMS-Info InternetBank: A Hitelszövetkezet által a Számlatulajdonos részére nyújtott kiegészítı szolgáltatás, amelyet web-böngészı segítségével a Hitelszövetkezet honlapján lehet igénybe venni. SMS-Info: A Hitelszövetkezet által a Számlatulajdonos részére nyújtott kiegészítı szolgáltatás, amelyet SMS képes telefonkészülék segítségével lehet igénybe venni. Elektronikus Megbízás: a Számlatulajdonos által létrehozott, az InternetBank rendszeren keresztül a Hitelszövetkezet részére megküldött, a Szerzıdésben meghatározott típusú pénzügyi tranzakció. Tranzakció: olyan banki teljesítés, amit a Hitelszövetkezet a Felhasználó kérésére hajt végre úgy, hogy elfogadja annak megbízását. Felhasználó: A Számlatulajdonos által a Hitelszövetkezetnél rendszeresített módon (Felhasználó adatlap) a bankszámlák feletti rendelkezési joggal felruházott természetes személy, akinek a Számlatulajdonos az Euro-eBank szolgáltatáshoz a bejelentett jogosultsági szintnek megfelelı hozzáférést biztosít. SMS (SHORT MESSAGE SERVICE): Távközlési szolgáltató azon szolgáltatása, mely lehetıvé teszi maximum 160 karakter terjedelmő alfanumerikus jelsorozat továbbítását mobil GSM telefonkészülékre. Üzenet: Automatikus módon, SMS formában a Szerzıdı Fél által megjelölt mobil telefonszámra megküldött banki információ. Automatikus üzenetküldés: SMS-Info szolgáltatás esetén a Hitelszövetkezet számlavezetı számítástechnikai rendszere által meghatározott rendszerességgel generált üzenet, amely a Szerzıdı Fél által megadott mobil telefonszámra megküldésre kerül Az utasítás személyi hatálya A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed mindazon szervezeti egységre, amely az elızı pontban felsoroltakkal kapcsolatos feladatokat ellátja, a végrehajtást ellenırzi. 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.1. Az Euro-eBank szolgáltatás ismertetése 3

4 Az Electra Magyarország piacvezetı Ügyfélterminál szolgáltatása. A rendszer fejlesztıje a Cardinál Kft. A rendszer teljes egészében magyar fejlesztéső és tökéletesen megfelel a magyar pénzügyi és gazdasági környezetnek. Az Electra nevet a szövetkezeti hitelintézetek Euro-eBank névre keresztelték, a továbbiakban mind a két elnevezés használata elfogadott. Az Euro-eBank két szolgáltatást foglal magába a HomeBank és az InternetBank szolgáltatást. A Hitelszövetkezet az InternetBank szolgáltatást kínálja tagjainak, ügyfeleinek. InternetBank szolgáltatás használatával az ügyfelek a legelterjedtebb böngészık segítségével léphetnek kapcsolatba a Hitelszövetkezettel, kérhetnek le információkat vagy kezdeményezhetnek átutalásokat. Jellemzıje a mobilitás, azaz az ügyfél nincs egyetlen géphez kötve, így akár otthonról, akár munkahelyérıl vagy hordozható számítógéprıl is elérheti a rendszer szolgáltatásait. Ajánlható: - magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak akik rendszeresen, többnyire információkérésre használják, valamint legfeljebb napi néhány megbízás beküldésére, - vállalkozásoknak, cégeknek az Euro-eBank rendszer modulja mellett kiegészítı szolgáltatásként, információkérésre, megbízások beküldésére. A felhasználók ilyenkor ugyanazokat az azonosítókat és jelszavakat használhatják, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatást veszik éppen igénybe SMS-Info szolgáltatás A szolgáltatást igénybe vevı Szerzıdı Fél a mobil telefonjára érkezı tájékoztató jellegő SMS üzeneten keresztül értesülhet a számláját érintı tranzakciókról. A szolgáltatást mind magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság és egyéni vállalkozó igénybe veheti. A Szerzıdı Félnek a Hitelszövetkezeti fióknál rendelkeznie kell lakossági folyószámlával, vagy vállalkozói pénzforgalmi számlával. A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell SMS üzenetek fogadására képes mobiltelefonnal. Az SMS-Info szolgáltatás lehetıséget nyújt arra, hogy a Szerzıdı Fél egyedi beállításokat alkalmazzon a szolgáltatás igénybevételekor. A legfontosabb állítható paraméterek: - Tranzakció kör (csak jóváírások, csak terhelés vagy teljes forgalom). - Egyenlegközlés kérése - Az üzenethez értékhatár rendelhetı Egy folyószámlához 3 db mobiltelefonszám adható meg. A terhelésekrıl illetve jóváírásokról szóló értesítések esetén limitösszeg is megadható, tehát csak a limitet meghaladó forgalmi tételekrıl kerül küldésre tájékoztatás az ügyfél részére Szolgáltatás megrendelése Az Euro-eBank kiegészítı szolgáltatásokat, illetve a SMS-Info kiegészítı szolgáltatást a Számlatulajdonos írásban, az Elektronikus Számlavezetés Szolgáltatási szerzıdés megkötésével és a kap- 4

5 csolódó adatlapok kitöltésével és a Hitelszövetkezetben történı leadásával rendelheti meg. A benyújtott megrendeléseken a Hitelszövetkezet ügyfélreferens munkatársa aláírás-vizsgálatot és személyazonosság ellenırzést végez. Amennyiben a Felhasználó a Hitelszövetkezetnél nem azonosított személy, úgy a Pénzmosási Szabályzat értelmében a szerzıdés(ek) megkötése elıtt a teljes körő azonosítást el kell végezni. Kapcsolódó nyomtatványok: ESZV-Általános Szerzıdési Feltételek: A Bankszámlaszerzıdés Általános Szerzıdési feltételeinek kiegészítése. Elektronikus Számlavezetés Szolgáltatási Szerzıdés (továbbiakban ESZV-Szerzıdés): a Számlatulajdonos és a Hitelszövetkezet között létrejött Bankszámla Szerzıdés kiegészítı szerzıdése az Elektronikus számlavezetési szolgáltatás (InternetBank, SMS-Info) igénybevétele tárgyában, amelynek mindenkori elválaszthatatlan részét képezik: 1. a Felhasználó adatlapok, 2. az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételek, 3. a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti Bankszámla Szerzıdés, 4. a Hitelszövetkezet mindenkori Üzletszabályzata és a 5. Hitelszövetkezet ügyfelekre és szolgáltatásokra vonatkozó egyéb általános szerzıdési feltételei és hirdetményei. Az ESZV-Szerzıdést és 1. számú mellékletét 2 példányban kell kiállítani, melybıl egy az ügyfélé, egy pedig az egységben marad. A Szerzıdés azonosító ESZV fiókkód - négyjegyő elınullázott folyamatos sorszám. Az EuroBank ügyfélazonosító szám értelemszerően az EuroBank rendszerben szereplı nyilvántartási szám, ezt kell a szerzıdéses dokumentumokra rávezetni jobbra igazítva, a fennmaradó rublikákat üresen hagyva. A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti határozatlan idejő ESZV-Szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Számlatulajdonos által hiánytalanul kitöltött és (cégszerően) két példányban aláírt ESZV-Szerzıdés(eke)t a Hitelszövetkezet cégszerő aláírásával elfogadja. Az ESZV-Szerzıdést és a kapcsolódó nyomtatványokat a Számlatulajdonos köteles a valóságnak megfelelıen és pontosan kitölteni. A nyomtatványok aláírásával a Számlatulajdonos és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Hitelszövetkezet az érintett szolgáltatás nyújtásának tekintetében kezelje. Az ESZV-Szerzıdés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételeket és az Euro-eBank szolgáltatással kapcsolatban megfogalmazott Felhasználói Kézikönyvet megismerte. Az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételek egy példányát a Hitelszövetkezet a Szerzıdéssel együtt a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja: - elsıdlegesen a Hitelszövetkezet fiókjaiban a hirdetmények között, - másodlagosan a Hitelszövetkezet Internetes honlapján elhelyezi, - harmadlagos az -en történı értesítés. A Hitelszövetkezet csak a Számlatulajdonos kifejezett kérésére köteles az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételek nyomtatott példányát a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani. Felhasználó Adatlap 5

6 A felhasználói jogokkal rendelkezı személyekre vonatkozóan töltendı ki, minden egyes számlához kapcsolódóan felhasználónként külön-külön. 2 példányban kell kiállítani, melybıl egy az ügyfélé, egy pedig az egységben marad. Euro-eBank szolgáltatás esetén (3.a. sz. melléklet): a csoport név és a felhasználó név kitöltése új felhasználónál nem követelmény. A felhasználó nevet, amennyiben az ügyfél ragaszkodik hozzá ı is megadhatja, ellenkezı esetben az admin munkatárs fogja képezni az ügyfél nevébıl. A cégszerő aláírási ponterı megadásánál legalább egy felhasználónak 10 ponttal kell rendelkeznie, a kliens modul telepítésnél a regisztrációs megbízás elküldéséhez ez feltétlenül szükséges. A cégszerő aláírás a levél jellegő megbízások elküldéséhez használatos. Az Euro-eBankban az is lehet felhasználó, aki a bankszámlán papíros megbízásokkal nem rendelkezhet, de ebben az esetben a pénzmosással kapcsolatos azonosítási kötelezettségnek eleget kell tenni a pénzmosási adatlap kitöltésével. A Felhasználó Adatlap kitöltésének részletes ismertetését a Kitöltési útmutató tartalmazza. SMS-Info szolgáltatás részletezı (3.b. sz. melléklet): 2 példányban kell kiállítani, melybıl egy az ügyfélé, egy pedig az egységben marad, a központi munkatárs részére nem kell továbbítani. A szolgáltatás részletezı kitöltésének részletes ismertetését a Kitöltési útmutató tartalmazza. Felhasználói kézikönyv A Felhasználói Kézikönyv az InternetBank rendszer részletes használatát és technikai feltételeit tartalmazza. A Számlatulajdonos és a Felhasználók által a Hitelszövetkezet honlapján (rövidített változat), valamint a program Súgó menüjébıl (teljes változat) érhetı el Szolgáltatás aktiválása Euro-eBank szolgáltatás (Internetbank) aktiválása Az ügyfélreferens munkatárs a kitöltött és cégszerően aláírt ESZV Szerzıdést, a Felhasználói Adatlapokat eljuttatja a Hitelszövetkezet központjába az Electra szolgáltatás koordinálására kijelölt admin munkatársak részére. Az admin munkatárs az adatlapok alapján elvégzi a rögzítést az Electra Admin programban, így aktiválva a szolgáltatást. Az InternetBank kiegészítı szolgáltatást a Hitelszövetkezet legkésıbb az ESZV-Szerzıdés megkötését követı öt munkanapon belül aktiválja a megrendelés során a Számlatulajdonos által megadott Felhasználók részére, a megrendelésben megadott bankszámlák tekintetében. Az aktiválásról a Hitelszövetkezet a kezdeti bejelentkezési jelszóborítékok megküldésével értesíti a Számlatulajdonost egy ügyféltájékoztató levél kíséretében, mely tartalmazza a legszükségesebb útmutatásokat. A jelszóborítékokat InternetBank szolgáltatás esetén a Felhasználó Adatlapon megjelölt formában vagy postai úton tértivevényes borítékban saját kezéhez megjelöléssel küldi meg a központi admin munkatárs a Felhasználó címére, vagy a számlavezetı fiókhoz juttatja el zárt borítékban egy átadás-átvételi elismervény mellékletében. Ebben az esetben az ügyfélreferens munkatárs gondoskodik a jelszóborítékok átadásáról. Amennyiben a Számlatulajdonos a meglévı Euro-eBank szolgáltatási elérésbe további bankszámlákat kíván bekapcsolni, úgy azokhoz a Bankszámla-szerzıdésekhez is meg kell kötni a ESZV- Szerzıdést, meg kell határozni a Felhasználók körét. A bekapcsolt további bankszámlák szintén legkésıbb 5 munkanapon belül érhetıek el a rendszerben, amelyrıl a Hitelszövetkezet külön értesítést nem küld a Számlatulajdonos felé SMS-Info szolgáltatás aktiválása 6

7 Az Eurobank számlavezetı rendszerben lehet beállítani, hogy az ügyfél a számláját érintı terhelésekrıl valamint jóváírásokról a tranzakció végrehajtását követıen SMS-ben értesüljön. Ezen kívül lehetıség van egyenleg információ kérésére is. Az Eurobankban szükséges paramétereket a számlavezetı munkatárs állítja be, így aktiválva a szolgáltatást. A SMS-Info kiegészítı szolgáltatást a Hitelszövetkezet az ESZV-Szerzıdés megkötését követı legkésıbb 2 munkanapon belül aktiválja. SMS-Info szolgáltatás szerzıdéskötéskor az ügyintézı átadja a felhasználó számára a Tájékoztató leírás. Beállításokat az Eurobankban az ügyintézı a Számla adatlap/egyéb/sms adatok felületen állítja be. Paraméterbeállítások: SMS küldés: csak SMS, csak TELEINFO illetve SMS és TELEINFO felé való adat küldésre, melybıl a csak SMS-t kell kiválasztani Jóváírás és Terhelési limit beállítására (ha mindkét limit 1 akkor ez azt jelenti, hogy minden forgalmi tételrıl kap SMS üzenetet az ügyfél, amennyiben az érték 0, akkor egyik tételrıl sem). Egyenlegközlés kell bejelölésével az ügyfél egyenlegközlı SMS-ket is kap, amennyiben a Szolgáltatás részletezı adatlapon a csak egyenlegközlést kérte, akkor a limiteket 0-ra kell állítani, és az Egyenlegközlést bejelölni. Telefonszámok: a megadott telefonszámokra küld SMS üzenetet a program forgalmazáskor. (PIN kód megadására TELEINFO esetén van lehetıség, mely szolgáltatást a Hitelszövetkezet nem vezette be) 3.5. A szolgáltatások használata Az Euro-eBank szolgáltatás használata A Felhasználók az alábbi információkról kaphatnak tájékoztatást az InternetBank rendszeren keresztül: számlaadatok, számlaforgalom, számlakivonat, megbízások adatai, visszautasított megbízás, egyéb tájékoztatások. A Felhasználók az alábbi Elektronikus Megbízások teljesítését kérhetik az InternetBank rendszeren keresztül: egyszeri megbízások (rögzítés, módosítás, beküldés), betétkezelés, készpénzigénylés. Készpénzfelvételi igényt az elektronikus számlavezetı rendszeren keresztül a hirdetményben megjelölt idıpontig nyújthatnak be az ügyfelek. 7

8 Az elektronikusan bejelentett készpénzfelvételi igényeket az admin munkatárs azonnal továbbítani köteles az érintett egység részére. Az egységek ennek ismeretében készítik el a készpénzigényüket és jelentik a központnak. A Felhasználók az alábbi egyéb szolgáltatásokat vehetik igénybe: Jelszóváltoztatás, ügyfélválasztás, megbízási sablonok létrehozása, üzenetek írása a Hitelszövetkezetnek SMS-Info szolgáltatás használata A szolgáltatást igénybe vevı Szerzıdı Fél a mobil telefonjára érkezı tájékoztató jellegő SMS üzeneten keresztül értesülhet a számláját érintı tranzakciókról. SMS küldés ideje: 7 órától - 16 óráig küld a rendszer SMS-t, amennyiben ezt megelızıen, vagy ezt követıen generálódik SMS, azt a következı napon fogja a rendszer kiküldeni. Egyenlegküldés ideje: 7 óra, amely csak az egyenleg megváltozása esetén kerül elküldésre, illetve az aznapi nyitóegyenleget tartalmazza. Kiküldött üzenetek tartalma: FORGALMAT KÖZLŐ SMS-EK ÁTUTALÁSOK TERHELÉS Terhelés: [összeg] Ft. Eszla [saját számlaszám], [címzett partner név] [partner számlaszám] [közlemény][forgalmi típus] JÓVÁÍRÁS Jóváírás: [összeg] Ft. Eszla [saját számlaszám], [küldı partner név] [partner számlaszám] [közlemény][forgalmi típus] ÁTVEZETÉSEK TERHELÉS Terhelés: [összeg] Ft. Eszla [saját számlaszám], [címzett partner név] [partner számlaszám] [közlemény][forgalmi típus] JÓVÁÍRÁS Jóváírás: [összeg] Ft. Eszla [saját számlaszám], [küldı partner név] [partner számlaszám] [közlemény][forgalmi típus] KÖLTSÉG-KAMAT ELSZÁMOLÁSOK Terhelés: [összeg] Ft. Eszla [saját számlaszám], [forgalmi típus] EGYENLEG ÉRTESÍTİ SMS-EK TARTALMA Aktuális egyenleg+összeg; Hitelkeret+Összeg; Dátum, Számlaszám; Napi összes jóváírás+összeg; Napi összes terhelés+összeg 3.6.Felhasználói környezet InternetBank: A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak Internet kapcsolattal rendelkezı számítógéppel és arra telepített web-böngészıvel kell rendelkezni. A szolgáltatás igénybevétel- 8

9 éhez Explorer 6.0, illetve ezzel kompatíbilis, illetve ezeknél frissebb verziójú böngészı szükséges. Az oldalak megtekintéséhez Internet Explorer, legalább as képernyıfelbontás és legalább 256 szín ajánlott. Az Internet kapcsolat sebességére vonatkoztatva javasolt a minimum Kbit/sec-os kapcsolat. SMS-Info: SMS fogadásra alkalmas berendezés Biztonság Euro-eBank szolgáltatás Az InternetBank rendszerek a beépített automatikus titkosító és ellenırzı rendszerek (elektronikus hitelesítı tanúsítvány, egyéb titkos azonosító adatok) segítségével biztosítják, hogy a Hitelszövetkezet vagy a Felhasználó által küldött, illetve fogadott adatokhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férhessen, illetve, hogy a küldött vagy fogadott adatokban eszközölt változások felismerhetıek legyenek. A Felhasználó az InternetBank rendszert személyre szóló Felhasználó név, valamint személyes, titkos Bejelentkezési jelszó alkalmazásával veheti igénybe. A Felhasználók az ESZV-Szerzıdés aláírását követıen az aktiválás során kapják meg a bejelentkezéshez szükséges információkat un. Jelszóborítékban: csoport név, felhasználó név, kezdeti bejelentkezési jelszó. A kezdeti bejelentkezési jelszót a Felhasználónak az elsı bejelentkezés alkalmával meg kell változtatnia! A kezdeti bejelentkezési jelszó meg nem változtatásából eredı károkért a Hitelszövetkezetet felelısség nem terheli. A Felhasználók biztonsági kódjaiért, azokkal való visszaélésért kizárólag a Felhasználó a felelıs. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a biztonsági kódokat megırizze, illetve, hogy jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, juthasson, ahhoz harmadik személy hozzá ne férjen, férhessen. A Felhasználóknak korlátlanul és feltétel nélkül jogában áll a biztonsági kódok (jelszavak) megváltoztatásának lehetısége. A Hitelszövetkezet javasolja az ügyfél részére a nagyobb biztonság érdekében - az 1. biztonsági szintő jelszavak 3 havonkénti megváltoztatását. Amennyiben a Felhasználó hibás belépési jelszót ad meg, úgy az InternetBank rendszer a hibás jelszó megadásnak tényét megjegyzi és jelzi a következı sikeres bejelentkezéskor. Három egymást követı, sikertelen bejelentkezés után az InternetBank rendszer automatikusan letiltja a Felhasználót. A biztonsági kódok (jelszavak) elfelejtése, illetve a Felhasználó sikertelen bejelentkezése miatti letiltás esetén a Felhasználó a Jelszó aktiválási adatlap kitöltésével, vagy azonos tartalmú ( ) címre küldésével kérvényezheti, hogy a Hitelszövetkezet - letiltott bejelentkezési jelszavát újraaktiválja, - új bejelentkezési jelszót képezzen, - kezdeti bejelentkezési jelszavát visszaállítsa, - letiltott aláírási jelszavát újraaktiválja, - aláírási jelszavát törölje, azaz üresre állítsa. A Jelszó aktiválási adatlapon a megfelelı helyre tett jelzéssel kell kiválasztani a kért újraaktiválási módot. A megjegyzés rovatba az újraaktiválás indoka tüntetendı fel. A számlatulajdonos adatainál az un. Fı kliens számla adatait kell szerepeltetni. A kitöltött adatlap faxon továbbítandó a központba. A jelszó újraaktiválási kérelemnek a Hitelszövetkezet 6 munkaórán belül köteles eleget tenni. Az új bejelentkezési jelszó kérvény bejelentését követıen a központi admin munkatárs az adott Felhasználóra vonatkozó korábbi bejelentkezési jelszavát érvényteleníti, és új jelszót küld, biztosít a Felhasználó számára. A jelszóborítékot az admin munkatárs zárt borítékban átadás-átvételi elis- 9

10 mervény kíséretében a számlavezetı egységbe postázza, a Felhasználó részére történı átadásról az ügyfélreferens munkatárs gondoskodik. A Felhasználó az új bejelentkezési jelszót az elsı belépés alkalmával köteles megváltoztatni. A Felhasználó az InternetBank rendszert a Csoport név, Felhasználó név és a saját maga által képzett Bejelentkezési jelszó (1. szintő biztonsági kód) és a 2. szintő biztonsági kód (aláírási jelszó) alkalmazásával használhatja. A biztonsági kódokat az InternetBank rendszer titkosítva tárolja, annak visszafejtésére a Hitelszövetkezet nem képes. 1. szintő Biztonsági Kód a Bejelentkezési jelszó: Az 1. színtő biztonsági kód az InternetBank rendszerbe történı bejelentkezéshez szükséges a csoportnév és felhasználónév azonosítók ismerete mellett. Az 1. színtő biztonsági kód szigorú biztonsági elıírások mellett, az adott Felhasználó számára készülı titkos azonosító kód, melyet a központi Admin program generál a szolgáltatás aktiválásakor. A Felhasználónak az InternetBank rendszer elsı használatkor, a bejelentkezés alkalmával - a Felhasználói Kézikönyvben leírtak szerint - kötelessége megváltoztatni egy általa kialakított minimum 5 karakterbıl álló egyedi azonosító kódra, jelszóra. Egy Felhasználónak általánosságban csak egy Bejelentkezési jelszava lehet, függetlenül attól, hogy hány számlára vonatkozóan rendelkezik jogosultsággal, valamint függetlenül attól, hogy éppen InternetBank szolgáltatást használ. 2. szintő Biztonsági Kód az Aláírási jelszó: Az InternetBank rendszeren belül a rögzített tranzakció-csomagok aláírására szolgál. A Felhasználó az 1-es szintő biztonsági kódjától (bejelentkezési jelszó) különbözı, 2. szintő (aláíró) kódjával (jelszó) írja alá az utalandó tranzakció-csomagot. A Felhasználó az aláírási jelszavát az elsı bejelentkezéskor állítja be, úgy hogy a régi aláírási jelszó mezıt üresen hagyva, csak az új jelszó mezıbe írja be az általa használni kívánt karaktereket. A jelszavak ékezetes betőket és írásjeleket nem tartalmazhatnak. Az InternetBank rendszer használata esetén a Felhasználó szerzıdéskötéskor igénye és lehetısége szerint két biztonsági megoldás közül választhat. Az egyik un. statikus - megoldás, hogy a 2 - es szintő biztonsági kódjával (aláírási jelszó) írja alá az utalandó tranzakció-csomagot. A másik un. dinamikus - megoldás, hogy az aláíráshoz szükséges SMS jelszót az aláírási gombra kattintva a rendszer automatikusan generálja, és SMS-ben elküldi a Felhasználó által megadott telefonra, ezt követıen 5 perc áll a Felhasználó rendelkezésére, hogy ezzel a jelszóval a tranzakció-csomagot aláírja és beküldje a Hitelszövetkezetbe. 5 perc után az SMS-jelszó érvényét veszti, az aláírást újra kell kezdeményezni. A felhasználó a limiten felüli dinamikus jelszó aláírási módot is választhatja, ebben az esetben a Hitelszövetkezet által hirdetményben közölt mindenkori limitösszeg feletti megbízások aláírásához küld SMS-t a rendszer. A Számlatulajdonos szerzıdéskötéskor a Felhasználói adatlapon nyilatkozik arról, hogy a 2. szintő biztonsági kód melyik megoldását kívánja a Felhasználó számára igénybe venni. A nagyobb biztonsági szint elérése érdekében a Hitelszövetkezet a dinamikus aláírási formát javasolja az ügyfelei részére. A választott biztonsági megoldás a Felhasználói adatlap módosításával változtatható SMS-Info szolgáltatás Az ügyfél a számláját érintı terhelésekrıl valamint jóváírásokról a tranzakció végrehajtását követıen SMS-ben értesül. Az SMS-t a Hitelszövetkezet csak a Felhasználói adatlapon megadott telefonszám(ok)ra teljesíti. A Hitelszövetkezet az üzenetek kiküldése során csakis az elindított üzenet tartalmáért és címzettjéért vállal felelısséget. Az üzenet meg nem érkezéséért, a késedelméért, téves kézbesítéséért, a kézbesített üzenetek illetéktelenek általi olvasásáért és azokból keletkezı károkért semmilyen fele- 10

11 lısséget nem vállal, semmilyen felelısség nem terheli. A megérkezett üzeneteket tájékoztató jellegőnek kell tekinteni. A Felhasználók az SMS rendszert az általa megadott SIM kártyáról veheti igénybe. Az adatlapon bejelentett SIM kártya hívószámának módosulásakor a Felhasználó kötelessége, és felelıssége a változás bejelentése, változtatás elmaradásából eredı károkért a Hitelszövetkezet felelısséget nem vállal, a Hitelszövetkezetet felelısség nem terheli. Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy a telefonszám megváltozásáról, megszőnésérıl, illetve a mobiltelefonszámhoz kapcsolódó mobiltelefon, SIM-kártya elvesztésérıl, ellopásáról, továbbá illetéktelen harmadik személy birtokba jutásáról haladéktalanul értesíti a Hitelszövetkezetet Értesítések A Számlatulajdonosoknak, Felhasználóknak szánt, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó értesítések elsıdleges módja a Hitelszövetkezet fiókjában a hirdetmények közötti elhelyezés, másodlagos a Hitelszövetkezet Internetes honlapja, harmadlagos az -en történı értesítés. A Hitelszövetkezet csak az elsıdleges értesítési formát garantálja, de a lehetıségein belül minden fórumon igyekszik tájékoztatni az ügyfeleit. A Hitelszövetkezet a Felhasználó részére értesítéseket és üzeneteket a Felhasználó által, a Felhasználói adatlapon megadott címre, SMS számra küld. Az így közzé tett értesítések, elküldött üzenetek a kifüggesztés, illetve elküldés pillanatában közöltnek tekintendıek. 4. BEJELENTÉSEK EURO-EBANK, SMS-INFO SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A Felhasználó haladéktalanul köteles a Hitelszövetkezetnek bejelenteni, ha észlelte, hogy (a) az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából (ırzése alól), vagy annak használatához tartozó azonosítókat, jelszavakat jogosulatlan harmadik személy is megismerte; (b) a bankszámlakivonaton, illetve a Bankszámlán jogosulatlan mőveletet tüntettek fel. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentı Felhasználó személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla (Bankszámlák) számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, feltételezett helyét, idıpontját. A bejelentéssel egyidejőleg a bejelentı Felhasználó köteles külön nyilatkozni arról, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszerhez való hozzáférésének törlését, vagy új jelszó biztosítását kéri. A letiltás bejelentésére a Jelszó letiltási adatlap szolgál. A Hitelszövetkezet a kérelemnek 6 munkaórán belül tesz eleget. A bejelentés elıtti, és utáni idıszakban keletkezett károk viselése a 227/2006 (XI.20.) Kormány rendeletben leírtak szerint történik. A személyesen, telefaxon tett bejelentés esetében, a Felhasználó személyazonosságának ellenırzése céljából a Hitelszövetkezet további - a Bankszámlával kapcsolatosan nyilvántartott adatot is kérhet. A Felhasználó a bejelentését - munkanapokon, munkaidıben a Hitelszövetkezet bármely fiókjánál személyesen, - a számlavezetı fiók nyitva tartásától függetlenül a Hitelszövetkezet központjának faxszámára történı faxküldéssel, - a hét bármely napján, a nap bármely szakában a címre, teheti meg. A megtett bejelentés visszavonhatatlan. A bejelentés megtétele során Számlatulajdonos jogosult (a) az InternetBank, SMS-Info szolgáltatások használatának megszüntetésére, (b) bármely Felhasználónak letiltására, 11

12 (c) bármely felhasználó jelszavának aktiválását kérni. Felhasználó jogosult (a) saját hozzáférésének letiltására, (b) jelszava aktiválását kérni. Az admin munkatárs a letiltási bejelentésekrıl olyan nyilvántartást köteles vezetni, melybıl megbízhatóan és megváltoztathatatlanul és utólag legalább 5 évig megállapíthatóan biztosított a bejelentések idıpontjának és tartalmának bizonyítása. A bejelentések nyilvántartása lapszámozott füzetben történik. A jelszó letiltási adatlap hivatkozási számát az admin munkatárs adja, képzése: sorszám/l/év. A letiltások központi nyilvántartásba vétele után a letiltás Admin rögzítésérıl a számlavezetı egység értesítést kap, az iktatott adatlap faxon történı megküldésével. 5. A RENDSZEREK HASZNÁLATÁNAK LETILTÁSA A Hitelszövetkezet bármikor, azonnali hatállyal jogosult az InternetBank, SMS-Info rendszer használatát, bármely Felhasználót, bármely bankszámlát véglegesen vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely Elektronikus Megbízás teljesítését megtagadni, felfüggeszteni, ha (a) a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó bejelentést tett, (b) bármely Jelszóval, vagy az InternetBank, SMS-Info rendszer használatához szükséges egyéb titkos azonosító adattal, illetve az InternetBank, SMS-Info rendszerrel való visszaélésre vonatkozóan a Hitelszövetkezet megítélése szerint alapos gyanú merül fel; (c) az InternetBank, SMS-Info biztonságos mőködését veszélyeztetı használatot, hibajelenséget észlel; (d) a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó megszegi az ESZV-szerzıdést; (e) a Számlatulajdonos kártól való megóvása érdekében ez szükséges; (f) egyéb a Hitelszövetkezet által indokolt biztonsági okból. A Számlatulajdonos a bankszámla felett a bejelentése esetén (ha az InternetBank, SMS-Info rendszer használata vagy valamennyi Felhasználó letiltásra kerül), illetve a Hitelszövetkezet letiltásra vonatkozó döntését követıen a Bankszámla Szerzıdés rendelkezései szerint rendelkezhet. A Számlatulajdonos letiltás esetén köteles a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében meghatározott összegő díjat a Hitelszövetkezetnek megfizetni. A letiltási díjjal a Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos Bankszámláját megterheli. 6. FELHATALMAZÁS EURO-EBANK SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A Felhasználónak az InternetBank, SMS-Info rendszer használatára vonatkozó jogosultságát a Számlatulajdonos által a ESZV-Szerzıdésben megjelölt feltételek határozzák meg. A Számlatulajdonos a szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelszövetkezetet, hogy mindaddig, amíg arról írásban másképpen nem rendelkezik: (a) Az ESZV-Szerzıdéshez tartozó Felhasználói adatlapon kért és kapott Felhasználó nevet, és a hozzátartozó, a Felhasználó által beállított jelszót az InternetBank rendszer bejelentkezési eljárása során mindaddig tekintse érvényes Bankszámlákhoz történı jogos, és engedélyezett hozzáférésnek, amíg a Felhasználó névhez megfelelı jelszót adnak meg, illetve a letiltásra, módosításra vonatkozóan a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos bejelentést nem tesz. 12

13 (b) Megbízzon az InternetBank rendszeren keresztül megfelelı pontértékő és aláírással ellátott, hozzá beérkezı bármely Elektronikus Megbízás helyességében, valódiságában, teljességében, pontosságában. A Hitelszövetkezetnek az elektronikus tranzakció-csomagok esetében kizárólag az összértékben megfelelı aláírás helyességérıl kell meggyızıdnie, és annak megfelelıssége esetén további ellenırzések nélkül teljesíti az Elektronikus Megbízást. A Hitelszövetkezet a biztonsági kódok ellenırzésén túl nem vizsgálja, hogy az InternetBank rendszerbe Felhasználóként bejelentkezı személy hozzáférésre jogosult-e, illetve, hogy a Számlatulajdonosnál a biztonsági szabályok betartására vagy kijátszására sor került-e. A Számlatulajdonos pontértékekben határozza meg a Felhasználók részére az átutalási jogot. Egy átutalás akkor tud teljesülni a rendszerben, ha az átutalást indító(k) minimum 10 pont értékő joggal rendelkezik, illetve rendelkeznek. 7. AZ ELEKTRONIKUS PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK FELDOLGOZÁSA AZ EURO-EBANK RENDSZERBEN A Felhasználó az InternetBank rendszer megfelelı funkcióinak alkalmazásával Elektronikus Megbízásait a Hitelszövetkezet által meghatározott szerkezető és tartalmú elektronikus adatállományként hozza létre és a rendszer segítségével a Hitelszövetkezethez elektronikus úton továbbítja. A Hitelszövetkezet az Euro-eBank szolgáltatás alkalmazásával beküldött elektronikus megbízások közül csak az InternetBank rendszer által fogadott és visszaigazolt (vagy beérkezés után lekérdezhetı) tételeket tekinti benyújtott, feldolgozandó tételnek. A Hitelszövetkezet az InternetBank alkalmazásával a Felhasználó által a Hitelszövetkezethez eljuttatott hibátlan tartalmú és formájú Elektronikus Megbízásokat feldolgozza, valamint a mindenkor hatályos pénzforgalmi elıírások figyelembevételével a teljesítés Hitelszövetkezetre háruló feladatait a megfelelı sorrendben végrehajtja. A Hitelszövetkezet az Elektronikus Megbízások teljesítésérıl vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról, illetve a bankszámla aktuális (teljesített) és archív adatairól a Felhasználó számára (lekérdezés által) számlainformációt nyújt. Az InternetBank rendszeren keresztül beadott Elektronikus Megbízások azonnal feldolgozásra kerülnek a Hitelszövetkezet számlavezetı rendszerében. A beadott megbízások teljesítése elıtt a Felhasználó Hitelszövetkezethez benyújtott írásbeli kérése (törlési megbízás), vagy az InternetBank rendszerben megírt, megfelelı pontértékben aláírt üzenete alapján a megbízás módosítható, illetve törölhetı. A már teljesült megbízások módosítása nem lehetséges. A teljesült megbízások korrekciója a Számlatulajdonos, és a másik fél feladata. A megbízásokat a Hitelszövetkezet az érkezésük sorrendjében teljesíti, az idısorrendet kötelezıen megelızı teljesítendı tételek kivételével. Az érkezés sorrendjére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A beérkezett készpénzfelvételi megbízás fedezet esetén a Hitelszövetkezet által azonnal lekönyvelésre kerül, tekintet nélkül a Számlatulajdonos által az InternetBank kiegészítı szolgáltatás keretében továbbított megbízásokra. A megbízások közül a Hitelszövetkezet - a Számlatulajdonos rendelkezése és az elızıekben meghatározott sorrendre tekintet nélkül a 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján benyújtott megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott sorrendben. A tételek benyújtásának idıpontja az InternetBank rendszer által adott idıpont. A Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül beérkezett Elektronikus Megbízásokat tárgynapi teljesítésre a vonatkozó hirdetményében megjelölt beérkezési határidık szerint fogadja el. 13

14 A Hitelszövetkezet a nem értéknapos Elektronikus Megbízást (a) amennyiben az a vonatkozó hirdetményében megjelölt határidın belül érkezett be a Hitelszövetkezethez, az adott banki munkanapon; (b) amennyiben a vonatkozó hirdetményében megjelölt határidın kívül érkezett be a Hitelszövetkezethez a következı banki munkanapon dolgozza fel. A Hitelszövetkezet az értéknapos Pénzforgalmi Megbízást a megjelölt értéknap szerint teljesíti, feltéve, hogy az a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében megjelölt befogadási határidın belül érkezett be a Hitelszövetkezethez, és van rá fedezet. A Számlatulajdonos visel minden abból eredı kárt, ha bármely okból ugyanazon Pénzforgalmi Megbízás teljesítésére a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerzıdésben elıírt más módon) és Elektronikus Megbízásként is megbízást ad a Hitelszövetkezet számára. Amennyiben a Számlatulajdonos egyes pénzforgalmi megbízásai különbözı módon - a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerzıdésben elıírt más módon), illetve Elektronikus Megbízásként - érkeznek be a Hitelszövetkezethez, akkor a Hitelszövetkezet a különbözı módon beérkezı pénzforgalmi megbízások beérkezésének egymáshoz viszonyított sorrendjét a Hitelszövetkezethez történı beérkezés sorrendje szerint, valamint a hatályos pénzforgalmi jogszabályok és rendelkezések szerint állapítja meg és dolgozza fel azokat. A Hitelszövetkezet az Elektronikus Megbízás teljesítésérıl vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról és a Bankszámla aktuális (teljesített) és archív adatairól az InternetBank rendszeren keresztül rendszeresen számlainformációt nyújt a Felhasználó számára, amit a Felhasználó lekérdezhet. A Felhasználó köteles minden olyan Elektronikus Megbízást ellenırizni, amelynek teljesítésérıl vagy visszautasításáról a Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül visszaigazolást nem biztosított A Hitelszövetkezet által papíros (írásos) formában küldött bankszámlakivonat minısül hitelesnek. Az InternetBank rendszer által küldött és abból kinyomtatott információk csak tájékoztató jellegőek. A Hitelszövetkezet a bankszámla kivonatot a vonatkozó bankszámlaszerzıdésben foglaltak szerint, továbbra is megküldi a Számlatulajdonosnak. 8. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓ Amennyiben a Számlatulajdonos valamely Elektronikus Megbízás teljesítését kifogásolja, akkor kifogását a hiba észlelését követıen a bankszámlakivonat rendelkezésre állását követı 15 (tizenöt) munkanapon belül munkanapokon, telefonon, illetıleg a Hitelszövetkezet által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt személyesen, a számlavezetı fiókjánál elıterjeszthet. Az észrevétel postai úton, vagy fax útján megküldött írásbeli bejelentéssel is elıterjeszthetı. A határidı elteltével a teljesítés elfogadottnak minısül. A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáló személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, idıpontját. A reklamáló személyazonosságának ellenırzése céljából a Hitelszövetkezet a reklamációt bejelentı személytıl további - a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatokat kérhet. A Hitelszövetkezet a reklamációt figyelmen kívül hagyhatja, ha a reklamációból a bankszámla, a Számlatulajdonos, a reklamáló személye nem azonosítható, vagy ha a reklamálás körülményei arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak. 14

15 A Hitelszövetkezet a reklamációt megvizsgálja és annak eredményérıl a reklamáció Hitelszövetkezethez történt igazolt bejelentésétıl számított 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost. 9. IRATTÁROZÁS Az Euro-eBank, SMS-Info szolgáltatással kapcsolatos valamennyi nyomtatvány a számlavezetı fiókban ügyféldossziéban tárolandó. A központban lévı kapcsolódó ügyféldokumentumok lefőzve, rendszerezetten egy helyen tárolandóak, biztosítva valamennyi admin munkatárs számára az elérhetıséget. 10. A RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS, SZÜNETELTETÉS A Hitelszövetkezet az InternetBank, SMS-Info rendszer elérhetıségét karbantartás idejére bejelentés nélkül szüneteltetheti. Ez idı alatt a kiszolgálás a Bankszámla Szerzıdésben foglaltak szerint történik. A Felhasználó az InternetBank, SMS-Info rendszer használatával kapcsolatban észlelt hibát telefonon, telefaxon, postai úton, en megküldött írásbeli bejelentéssel, illetve a hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt, a Hitelszövetkezet bármely fiókjánál személyesen teheti meg. A szolgáltatás koordinálásáért felelıs admin munkatárs által a Hitelszövetkezet, illetve megbízottja gondoskodik arról, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszer banki fogadó oldalán felmerülı hiba a hiba jellegétıl függıen gyorsan kijavításra kerüljön. A Felhasználói-környezet mőködésével összefüggésben felmerült hibák elhárításáról a Számlatulajdonos, és a Felhasználó saját költségére gondoskodik. A Hitelszövetkezet bejelentés nélkül az InternetBank, SMS-Info rendszer használatát karbantartás vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-mőködési okokból részben vagy egészben szüneteltetheti. Amennyiben az InternetBank használatának szüneteltetésére elıre tervezhetı karbantartási, javítási, egyéb szervezési-mőködési okból kerül sor, a Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül (elektronikus úton) elızetesen értesíti a Felhasználót. Amenynyiben az InternetBank rendszer használatának szüneteltetésére elıre nem tervezhetı karbantartási, javítási, egyéb szervezési-mőködési okból kerül sor, a Hitelszövetkezet a Felhasználót késedelem nélkül, az InternetBank rendszeren keresztül elektronikus úton értesíti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegébıl adódóan nem lehetséges, vagy a Hitelszövetkezet megítélése szerint a szünetelés okának mielıbbi elhárítása érdekében nem célravezetı. Az InternetBank rendszer fenti szüneteltetése esetén a szüneteltetés idıtartama alatt a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon vagy a Bankszámlaszerzıdésben elıírt más módon jogosult a Hitelszövetkezet részére megadni. 11. FELELİSSÉGI SZABÁLYOK Bejelentés esetén a Hitelszövetkezet az InternetBank, SMS-Info rendszer további használatának megakadályozása érdekében minden, a Hitelszövetkezettıl általában elvárható intézkedést megtesz akkor is, ha a Számlatulajdonos, illetve valamely Felhasználó az InternetBank, SMS-Info rendszer használata és ırzése során megszegte az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételek elıírásait. 15

16 A Hitelszövetkezet felel azért az InternetBank, SMS-Info rendszer használata miatt bekövetkezett kárért, amely abból származik, hogy a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó nem tudta megtenni az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételekben említett bejelentését. A kárviselésre vonatkozó szabályokat a 227/2006 Kormány rendelet tartalmazza. Az ügyfél (birtokos) köteles a kibocsátónak vagy az általa megbízott, a szerzıdésben meghatározott intézménynek az ott meghatározott módon haladéktalanul bejelenteni, hogy: az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából; az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kód, vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott; az elektronikus fizetési eszközzel felhatalmazás nélküli fizetési tranzakciót kezdeményeztek Az elektronikus számlavezetési szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásnak minısülnek különösen a következık: az InternetBank, SMS-Info rendszer használatához szükséges biztonsági kódok vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználó név, Jelszó, SMS/ ) elvesztése, illetve jogosulatlan harmadik személyre való átruházása vagy átadása; a biztonsági kódok kötelezı megváltoztatásának elmulasztása az elsı bejelentkezés alkalmával; a biztonsági kód felhasználásával végrehajtott jogosulatlan tranzakció, jogosulatlan tranzakció észlelését vagy az arról való tudomásszerzést követıen a Számlatulajdonos nem tesz haladéktalanul rendırségi feljelentést, a Felhasználó által észlelt jogosulatlan tranzakcióról a Felhasználó nem tájékoztatja haladéktalanul a Számlatulajdonost, a biztonsági kódok vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználó név, SMS/ ) ırzésére, kifürkészésének megakadályozására vonatkozó kötelezettség nem vagy hiányos teljesítése; a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése; az InternetBank, SMS-Info rendszernek bejelentés megtételét vagy a Szerzıdés megszőnését követı használata; az InternetBank, SMS-Info rendszer rendeltetésszerő és biztonságos használatára vonatkozó, az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételekben és a Felhasználói Kézikönyvben foglalt elıírások megsértése; az InternetBank, SMS-Info rendszer biztonságos és rendeltetésszerő mőködéséhez szükséges paraméterek megváltoztatása vagy ennek megkísérlése. 12. DÍJAK, EGYÉB KÖLTSÉGEK A Számlatulajdonos az InternetBank, SMS-Info használatáért, igénybevételéért a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében, vagy - a Felek eltérı megállapodása esetén - a Szolgáltatási Szerzıdésben meghatározott típusú és mértékő díjtételeket, költségeket, jutalékokat fizet a Hitelszövetkezet részére. A díjtételek megfizetése oly módon történik, hogy a Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos Szolgáltatási Szerzıdésben megjelölt bankszámláját, illetve - amennyiben azon a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre - a Hitelszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját esedékességkor megterheli. Az InternetBank, SMS-Info Felhasználói használatához szükséges, elektronikus összeköttetést biztosító hálózat (telefon, Internet szolgáltató, egyéb kommunikációs rendszer) elıfizetésének költségei a program felhasználóját terhelik. 16

17 A Szerzıdı Fél tudomásul veszi, hogy az SMS szolgáltatások sajátosságai miatt a szolgáltatás lemondása esetén, a Hitelszövetkezetnek joga van a szolgáltatás teljesített, de még ki nem egyenlített költségeinek és díjainak a beszedésére. 13. AZ ESZV- SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNÉSE A Hitelszövetkezet az ESZV-Általános Szerzıdési Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. A módosításra vonatkozó ajánlatát a Hitelszövetkezet a Honlapján teszi közzé. A módosítás feltéve, hogy a módosításra vonatkozó ajánlat hosszabb idıtartamot nem határoz meg az ajánlat kézhezvételétıl számított 30. napon hatályba lép, kivéve, ha a Szerzıdést a Számlatulajdonos ezen idıtartam alatt felmondja. A felmondási idı alatt a Szerzıdés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Hitelszövetkezet a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a felmondási idı lejártáig a Hitelszövetkezethez írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el. Az ESZV-Szerzıdés megszőnik, ha (a) a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos az ESZV-Szerzıdést közös megegyezéssel meghatározott határnapon megszüntetik; (b) az ESZV-Szerzıdést a Hitelszövetkezet vagy a Számlatulajdonos 30 (harminc) naptári napos felmondási határidıvel, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül, rendes felmondás útján felmondja; (c) a Számlatulajdonos a szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegi és emiatt a Hitelszövetkezet az ESZV-Szerzıdést azonnali hatállyal felmondja; (d) a Számlatulajdonos valamennyi Bankszámlája bármely okból megszőnik, a megszőnés idıpontjában azonnal; (e) a Hitelszövetkezet vagy a Számlatulajdonos jogutód nélkül megszőnik; (f) a Számlatulajdonossal szembeni megindított csıdeljárás keretében a Hitelszövetkezethez bejelentésre kerül az az értékhatár, amelyet meghaladó pénzügyi rendelkezések csak a vagyonfelügyelı hozzájárulásával fogadhatóak el. Az ESZV-Szerzıdés megszőnésének idıpontjától a Hitelszövetkezet az InternetBank, SMS-Info rendszer használatának lehetıségét megszünteti. A Hitelszövetkezet visszautasítja azon Elektronikus Megbízásokat, amelyek az ESZV-Szerzıdés megszőnésének idıpontjáig nem teljesíthetıek. A szerzıdés megszőnésérıl a Számlatulajdonos az ESZV-Szerzıdés Felbontási Záradékának kitöltésével rendelkezik. A szerzıdés megszőnésérıl a számlavezetı fiók ügyfélreferens munkatársa azonnal értesíteni köteles a központi admin munkatársat, aki az értesítés alapján megteszi az Admin rendszerben a szükséges beállításokat. Az SMS-Info szolgáltatás esetén az ügyfélreferens munkatárs a számlavezetı rendszerbıl a szolgáltatás törlését elvégzi. A Hitelszövetkezet a hirdetményt saját üzleti döntése alapján bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosított hirdetményt a hatálybalépését legalább 15 nappal megelızıen a Hitelszövetkezet a honlapján közzéteszi, és az ügyfélfogadásra kijelölt üzlethelyiségeiben kifüggeszti. A szolgáltatási szerzıdést a Hitelszövetkezet azonnali hatállyal felmondja, ha: - Az adatvédelmi szabályok megszegése, vagy az adatok jogtalan felhasználása, adathamisítás, jogszerőtlen másolat készítés ténye felmerül. - A rendszert a Számlatulajdonos illetéktelen harmadik személynek átadta. - A szerzıdésben és a kiegészítı üzletszabályzatban foglaltak megszegése esetén. - Amennyiben a biztosított adatkapcsolatot a szerzıdésben foglaltakon kívül más célra is igénybe vette, illetve más számára is átengedte. 17

18 14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Utasításban foglaltakat a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 14/2009.(VI.23.) számú határozatával jóváhagyta. Az Utasításban foglaltakat augusztus 1-jétıl kell alkalmazni. Debrecen, június 23. Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet 18

19 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Az Euro-eBank szolgáltatás kapcsolattartói 2. számú melléklet Elektronikus Számlavezetés Szolgáltatási Szerzıdés 3.a. számú melléklet Euro-eBank felhasználó adatlap 3.b. számú melléklet SMS-Info szolgáltatás részletezı adatlap 4.a. számú melléklet Kitöltési útmutató az Euro-eBank felhasználó adatlaphoz 4.b. számú melléklet Kitöltési útmutató az SMS-Info szolgáltatás részletezı adatlaphoz 5. számú melléklet kliens modul adatlap 6. számú melléklet kliens modul újratelepítési adatlap 7. számú melléklet kliens modul átadás-átvételi (telepítési) jegyzıkönyv 8. számú melléklet Jelszóboríték átadás-átvételi elismervény 9. számú melléklet Jelszó aktiválási adatlap 10. számú melléklet Jelszó letiltási adatlap 11. számú melléklet Ügyfélprogram felhasználói leírás 12. számú melléklet Ügyfélprogram telepítési leírás 13. számú melléklet ESZV Általános Szerzıdési Feltételek KÖZPONTBAN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK 14. számú melléklet ügyféltájékoztató jelszóborítékhoz 15. számú melléklet InternetBank ügyféltájékoztató jelszóborítékhoz 16. számú melléklet SMS-Info ügyféltájékoztató 17. számú melléklet Telepítési megbízás 19

20 1.számú melléklet Az Euro-eBank, SMS-Info szolgáltatás kapcsolattartói Központi admin munkatársak: Szegedi Erzsébet Udvarhelyi László ügyvezetı igazgató rendszergazda 20

21 2. sz. melléklet Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet. Fiók Szerzıdés azonosító: ESZV- - ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS, A BANKSZÁMLASZERZİDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése Természetes személy Vállalkozás A Számlatulajdonos neve: Anyja születési neve vagy cég esetén adószám: - - Bankszámlaszám: EuroBank Ügyfélazonosító: - A Hitelszövetkezet tölti ki!, mint Szolgáltatást Igénybevevı, valamint a Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 20.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 21

22 A Szolgáltatást Igénybevevı igénybe veszi a 1.számú mellékleten szereplı elektronikus számvezetési szolgáltatás(oka)t az ott megjelölt idıpontban, a kapcsolódó Felhasználói adatlapo(ko)n megadott Felhasználó(k) számára megrendelt szolgáltatások és jogosultságok tekintetében, a Hitelszövetkezetben kifüggesztett, jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı ESZV Általános Szerzıdési Feltételekben rögzített elıírások ismerete mellett, melynek rendelkezéseit magára nézve kötelezıen elfogadja. Jelen szerzıdés tekintetében a Számlatulajdonos és a Hitelszövetkezet közötti kapcsolattartás a Bankszámlaszerzıdésben megfogalmazottak szerint valósul meg. Jelen szerzıdés aláírásával a Bankszámlaszerzıdésben megadott adatkezelési hozzájárulás a megrendelt, és a mellékletben felsorolt elektronikus számlavezetési szolgáltatások tekintetében kerül kibıvítésre. Kelt:., év hó nap Számlatulajdonos (cégszerő) aláírása Hitelszövetkezet (cégszerő) aláírása FELBONTÁSI ZÁRADÉK: Fenti rendelkezésemet a mai nappal visszavonom. Kelt:.., év hó nap Számlatulajdonos (cégszerő) aláírása Hitelszövetkezet (cégszerő) aláírása 22

23 ESZV-Szerzıdés MELLÉKLET 2.sz. melléklet folytatás Szolgáltatás megnevezése: INTERNETBANK LÉTREHOZÁS MEGSZŐNTETÉS Idıpont: év hó nap Idıpont: év hó nap.. Ügyfél cégszerő aláírása.. Ügyfél cégszerő aláírása.. Hitelszövetkezet cégszerő aláírása.. Hitelszövetkezet cégszerő aláírása Szolgáltatás megnevezése: LÉTREHOZÁS MEGSZŐNTETÉS Idıpont: év hó nap Idıpont: év hó nap.. Ügyfél cégszerő aláírása.. Ügyfél cégszerő aláírása.. Hitelszövetkezet cégszerő aláírása.. Hitelszövetkezet cégszerő aláírása Szolgáltatás megnevezése: SMS-Info LÉTREHOZÁS MEGSZŐNTETÉS Idıpont: év hó nap Idıpont: év hó nap.. Ügyfél cégszerő aláírása.. Ügyfél cégszerő aláírása.. Hitelszövetkezet cégszerő aláírása.. Hitelszövetkezet cégszerő aláírása 23

24 3. a. számú melléklet E U R O - e B A N K F E L H A S Z N Á L Ó A D A T L A P InternetBank Új Módosítás Megszőntetés Számlatulajdonos EuroBank ügyfélazonosító: Számlatulajdonos neve: Számlatulajdonos adatai A Hitelszövetkezet tölti ki! ESZV szerzıdés száma: Számlaszám: Vezetéknév és utónév: Születési név: ESZV Felhasználó adatai Születési hely, idı: Lakcím: Mobiltelefon-szám: Telefonszám: Módosítás vagy Megszüntetés esetén kitöltendı! Csoport név Felhasználó név Jogosultság Forint átutalás (aláírási jog) Felhasználó jogosultsága csak fıszámlához fıszámlához és alszámlákhoz (Jelenlegi és az újonnan nyíló számlákra vonatkozóan egyaránt.) igen Aláírási ponterı (0-10 pont) pont nem 24

25 Internetbank szolgáltatás esetén Tranzakció aláírási mód SMS-telefonszám Dinamikus jelszó esetén! Jelszó boríték átvétele aláírási jelszóval, dinamikus (SMS) jelszóval limiten felüli dinamikus (SMS) jelszó 06- / - - postázandó lakcímre számlavezetı fiókba küldendı Cégszerő aláírás igen Aláírási ponterı (0-10 pont) pont nem Jelen adatlap aláírásával nyilatkozom, hogy a fent megjelölt aláírási/hitelesítési módot választottam, azt elfogadom és a változás bejelentéséig, illetve életbe lépéséig a számla feletti rendelkezés tekintetében kötelezı érvényőnek tekintem. Alulírott felhasználó a Számlatulajdonos bankszámla feletti elektronikus rendelkezıje/meghatalmazottja tudomásul veszem, hogy a Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet Electra rendszerének felhasználója vagyok. Mint Számlatulajdonos tudomásul veszem, hogy a jelen adatlap aláírása jogosultságot teremt a felhasználó számára, a fent megjelölt bankszámla Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet ESZV- Általános Szerzıdési Feltételei szerinti használatára. Kelt:., év hó nap. Felhasználó aláírása.. Számlatulajdonos (cégszerő) aláírása A Hitelszövetkezet tölti ki! Aláírás rendben! Központnak elküldve/átadva: év hó nap Már rögzített felhasználó esetén új jelszó meglévı jelszó kérése.. ügyintézı Központi nyilvántartásba vétel megtörtént: év hó nap. admin ügyintézı 25

26 3. b. számú melléklet S M S - I N F O S Z O L G Á L T A T Á S R É S Z L E T E Zİ A D A T L A P Új Módosítás Megszüntetés Számlatulajdonos adatai A Hitelszövetkezet tölti ki! Számlatulajdonos EuroBank ügyfélazonosító: Számlatulajdonos neve: ESZV szerzıdés száma: ESZV- - SMS-Info részletezı Tranzakciók köre Terhelés Jóváírás Összeg limit,,,,,, Egyenlegküldés kérése igen nem Mobilszám Számlaszám: A megadott limitnél kisebb összegő üzenetek nem kerülnek kiküldésre A Számlatulajdonnos kifejezetten kijelenti, hogy az adatlapo(ko)n általa megjelölt mobiltelefonszám(ok)ra kéri az általa igényelt információk megküldését, és kötelezi magát arra, hogy a telefonszám megváltozásáról, megszőnésérıl, illetve a mobiltelefonszámhoz mindenkor kapcsolódó mobiltelefon, SIM-kártya elvesztésérıl, ellopásáról, továbbá illetéktelen harmadik személy birtokába jutásáról haladéktalanul értesíti a Hitelszövetkezet. Kelt:., év hó nap. Felhasználó aláírása A Hitelszövetkezet tölti ki! Aláírás rendben! Nyilvántartásba vétel megtörtént:.. Számlatulajdonos (cégszerő) aláírása év hó nap. ügyintézı 26

27 4.a. számú melléklet Kitöltési útmutató az Euro-eBank felhasználó adatlaphoz A Felhasználó Adatlapot minden egyes Euro-eBank felhasználóra kérjük kitölteni! A felhasználók, azok a személyek akik a jövıben a szolgáltatást használni fogják. A megfelelı négyzetben kell megjelölni, hogy új szolgáltatás felvételérıl, meglévı szolgáltatás módosításról, vagy megszüntetésrıl van-e szó. Számlatulajdonos adatai: A szürke színő mezıket az ügyintézı tölti ki! Ide kell beírni a Számlatulajdonos számlavezetı rendszerben képzett ügyfélazonosítóját, nevét, számlaszámát, ESZV szerzıdés számát. Felhasználó adatai: értelemszerően kitöltendı Felhasználó: A Számlatulajdonos által a Hitelszövetkezetnél rendszeresített módon (Felhasználó adatlap) a bankszámlák feletti rendelkezési joggal felruházott természetes személy, akinek a Számlatulajdonos az Euro-eBank szolgáltatáshoz a bejelentett jogosultsági szintnek megfelelı hozzáférést biztosít. Euro-eBank szolgáltatás: A felhasználók részére saját bejelentkezési jelszót adunk, és a Számlatulajdonos által a jelen adatlapon meghatározott jogosultságokat rendelünk. Az Euro-eBank program felhasználói csak elektronikus úton rendelkezhetnek a bankszámla felett a jogosultsági szintjüknek megfelelıen. Jogosultságok: A jogosultság vonatkozhat csak a fıszámlára, illetve a fıszámlára és a lekötött betét alszámlákra együttesen, a jelenlegi és az újonnan nyíló számlákra egyaránt. Az utóbbi esetben betétlekötés és betétmegszüntetés kezdeményezésére is lehetısége van a felhasználónak. A hitel - és elkülönített betét alszámlákra csak lekérdezési jogosultságot adunk. A lekérdezési jogosultsággal számlainformációkat lehet kérni, megbízásokat lehet rögzíteni, azonban a megbízások elküldéséhez nélkülözhetetlen elektronikus aláírás nem lehetséges. A lekérdezési jogosultság az aláírási jog igen 0 ponterı megjelölésével adható. Minden felhasználó személyes jogosultságának a mértéke a hozzájuk rendelt aláírási ponterı (0-10 pont) alapján határozható meg. A megbízási csomagok beküldéséhez minimum 10 pont értékő aláírás szükséges, amely azonban több felhasználó együttes pontértékébıl is összeadódhat. A cégszerő aláírás a program regisztrálásához, a szabad formátumú levelek elküldéséhez használatos. Minden egyes számlához legalább egy 10 pont értékő cégszerő aláírási pontszámmal rendelkezı felhasználóra van szükség. A jelszó boríték átvétele történhet a felhasználó választása szerint személyesen a számlavezetı fiókban, vagy a megadott címre történı postai kézbesítés útján. A postai kézbesítés választása esetén a jelszóboríték ajánlott levélként a címzett saját kezéhez megjelöléssel kerül postázásra, amelyet csak a címzett vehet át. A felhasználói jogosultságok módosítása új Felhasználó Adatlap kitöltésével kezdeményezhetı. Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet 27

28 4.b számú melléklet Kitöltési útmutató az SMS-Info szolgáltatás részletezı adatlaphoz A megfelelı négyzetben kell megjelölni, hogy új szolgáltatás felvételérıl, meglévı szolgáltatás módosításról, vagy megszüntetésrıl van-e szó. Számlatulajdonos adatai: A szürke színő mezıket az ügyintézı tölti ki! Ide kell beírni a Számlatulajdonos számlavezetı rendszerben képzett ügyfélazonosítóját, nevét, számlaszámát, ESZV szerzıdés számát. SMS-Info szolgáltatás igénylése esetén meg kell adni: - Tranzakciók körét: Terhelés/Jóváírás, vagy mindkettı - Összeg limit: a megadott határ alatti összegő üzeneteket a Hitelszövetkezet nem küld ki - Egyenlegkérés: Be kell jelölni, hogy egyenlegközlést kér-e. Lehetısége van csak az egyenlegközlı SMS szolgáltatást igénybe venni, ebben az esetben csak az egyenlegközlésre vonatkozó rovatot kell kitöltenie, a tranzakció körét érintı rovatot üresen kell hagyni. - Mobilszám: mobiltelefon száma, amelyre az üzenetek érkezzenek. Egy folyószámlához 3 db mobiltelefonszám adható meg. A szolgáltatás paramétereinek módosítása új Adatlap kitöltésével kezdeményezhetı. Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet 28

29 5. számú melléklet K L I E N S M O D U L A D A T L A P (Jelenleg nem alkalmazza a hitelszövetkezet.) 6. sz. melléklet Home Bank kliens modul (Jelenleg nem alkalmazza a hitelszövetkezet.) Újratelepítési adatlap (Jelenleg nem alkalmazza a hitelszövetkezet.) 7. sz. melléklet Kliens modul átadási - átvételi (telepítési) jegyzıkönyv (csak új kliens modul igénylése esetén) (jelenleg nem alkalmazzuk!) Jelszóboríték átadás átvételi elismervény (Jelenleg nem alkalmazza a hitelszövetkezet.) 8. sz. melléklet 29

30 J E L S Z Ó A K T I V Á L Á S I A D A T L A P Letiltott bejelentkezési jelszó újraaktiválása Új bejelentkezési jelszó kérése Kezdeti bejelentkezési jelszó kérése Letiltott aláírási jelszó újraaktiválása Aláírási jelszó törlése Számlatulajdonos adatai Számlatulajdonos EuroBank ügyfélazonosító: Számlatulajdonos neve: 9.sz.melléklet A Hitelszövetkezet tölti ki! ESZV szerzıdés száma: Számlaszám: Vezetéknév és utónév: Születési név: ESZV Felhasználó adatai Születési hely, idı: Lakcím: Csoport név: Felhasználó név: Megjegyzés: Kelt:., év hó nap A Hitelszövetkezet tölti ki!. Felhasználó aláírása Aláírás rendben! Központnak elküldve/átadva: év hó nap. ügyintézı Központi nyilvántartásba vétel megtörtént: év hó nap ügyintézı 30

31 10. sz. melléklet JELSZÓ LETILTÁSI ADATLAP Fax: 06-52/ Letiltás hivatkozási száma: Hitelszövetkezet központja tölti ki! Bejelentés körülményei Bejelentés idıpontja: Érkezés: óra perc Hitelszövetkezet tölti ki! Bejelentı vezetékneve és utóneve: év hó nap Bejelentı lakcíme: Bejelentı telefonszáma: Bejelentés módja: Vezetéknév és utónév: Születési név: Születési hely, idı: személyes telefon (Jelenleg még nem használható!) fax Felhasználó adatai Lakcím: Csoport név: Felhasználó név: Számlatulajdonos neve: Számlaszám: Számlatulajdonos adatai Bejelentés alapjául szolgáló esemény 31

32 Esemény leírása, bejelentés indoka: Feltételezett helye: Feltételezett idıpontja: Kéri-e a Felhasználó új jelszó kiadását? Felhasználó végleges letiltása Új bejelentkezési jelszó kérése A Felhasználó haladéktalanul köteles a Hitelszövetkezetnek bejelenteni, ha észlelte, hogy - az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy annak használatához tartozó azonosítókat, jelszavakat jogosulatlan harmadik személy is megismerte, - a bankszámlakivonaton, illetve bankszámlán jogosulatlan mőveletet tüntettek fel. A megtett bejelentés visszavonhatatlan. A Számlatulajdonos jogosult a bejelentés megtétele során: - az InternetBank szolgáltatások használatának megszüntetésére, - bármely Felhasználónak letiltására. A Felhasználó jogosult saját hozzáférésének letiltására. Kelt:., év hó nap. Számlatulajdonos / Felhasználó aláírása A Hitelszövetkezet tölti ki! Aláírás rendben! Központnak elküldve/átadva: év hó nap óra perc. ügyintézı Központi nyilvántartásba vétel megtörtént: év hó nap óra perc. Admin ügyintézı 32

33 11. számú melléklet Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.1.05 Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet 33

34 Tartalomjegyzék Bevezetés...35 I. Program Indítása:...35 II. A program üzemmódjai:...35 III. Számlaegyenleg lekérdezése:...35 IV. Számlakivonatok értesítık letöltése:...37 V. Napi teljesített tranzakciók:...39 VI. Számlatörténet:...40 VII. Forintátutalás készítése:...41 VIII. Beküldött csomagok ellenırzése:...45 IX. Jelszóváltoztatás:

35 15. BEVEZETÉS Az Ügyfélprogram a Windows különbözı változatain (Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP) képes futni. Az Euro-eBank Ügyfélprogram lehetıséget ad a bank ügyfelei számára a bankba beküldendı adatok elıkészítéséhez, az adatok beküldéséhez ill. az ügyfél által igényelt adatok letöltéséhez, a berögzített ill. letöltött adatok vizsgálatához, elemzéséhez (rendezéséhez, szőréséhez, kereséséhez stb.), és biztosítja az adatok védelmét illetéktelenek személyek hozzáférése ellen. Az Electra Ügyfélprogram egy hálózatos program, egyidejőleg több felhasználó is használhatja. I. Program indítása: Az Ügyfélprogram indítása telepítés után, a többi programhoz hasonlóan a program ikonjára való kettıs kattintással történik. A következı ábrán látható a nyitóképernyın lévı gombok magyarázata. Belépés a menüpontokhoz II. A program üzemmódjai: Az Ügyfélprogramnak kétféle használata van: úgynevezett on-line és off-line üzemmód. a. Az (on-line) amikor közvetlen kapcsolatban vagyunk a központtal, ilyenek az információkérés, jelszóbeállítás, bankinformáció letöltés, csomagok beküldése. b. Az (off-line) amikor kapcsolat nélkül dolgozunk, ilyenek, a különbözı csomagok, átutalások készítése, sablon felvitele, már korábban letöltött bankinformáció és számlainformációk megnézése. III. Számlaegyenleg lekérdezése: Menjünk a számlavezetés menüpontra a nyitóoldalon. Jelentkezzünk be a központba, majd menjünk a számlaegyenlegre. (A kapcsolat ideje alatt piros színő a telefon). 35

36 36

37 A következı képernyın megjelenik az aktuális egyenleg. IV. Számlakivonatok értesítık letöltése: Menjünk a nyitóoldalon számlavezetés, kivonatok értesítık menüpontra. A következı képernyıt kapjuk. Menjünk a Számlakivonatok letöltése menüpontra, majd adjuk meg a dátumot. 37

38 A dátum bekéréséhez segítséget ad egy naptár, amibıl áttekinthetıen kiválaszthatjuk a megfelelı dátumot. Ezután menjünk a letöltésre, majd a jobboldali listából nyissuk meg a kivonatot. 38

39 V. Napi teljesített tranzakciók: Menjünk a nyitóoldalon számlavezetés menüpontra. Jelentkezzünk be a Hitelszövetkezetbe (jobb oldalt felül a telefont ábrázoló gomb), majd menjünk a Napi teljesített tranzakciók menüpontra. Itt láthatók az az napi mozgások, terhelések jóváírások. 39

40 15.1. VI. Számlatörténet: Menjünk a számlavezetés menüpontra. Jelentkezzünk be a bank központi gépére (jobb oldalt felül a telefont ábrázoló gomb), majd menjünk a Számlatörténet menüpontra. Itt a letöltés gombra kattintva hasonlóan, mint a kivonatoknál, letölthetı, hogy az adott intervallumban milyen mozgás volt a számlán (ezeket, a sorokat lehet, dupla kattintással részletezni, nyomtatni.). 40

41 VII. Forintátutalás készítése: Menjünk a számlavezetés, megbízási csomagok kezelése, új megbízás bevitele, Forintátutalás menüpontra. Ki kell tölteni a megfelelı mezıket, majd a mentés gombbal rögzíteni a tételt a csomagba. Ezt addig ismételjük, amíg minden tételt fel nem vittük a csomagba, majd a jobb felsı sarokban lévı X-el bezárjuk az ablakot. A sablon készítése gombbal sablont is készíthetünk, így a gép eltárolja az ügyfél, nevét, számlaszámát, vagy ha kell közleményét is. 41

42 A következıkben jelöljük ki a csomagot, hogy fekete legyen, majd menjünk a csomag aláírására. Az aláírás gombbal válasszuk ki, hogy ki szeretne aláírni. A jelszavát kétszer kell beírni. 42

43 Az érvényes és érvénytelen aláírásokat mutatja a program, az utalást akkor fogadja el a Hitelszövetkezet, ha aláírási összpontszám eléri a 10 pontot. A következı lépésben be kell küldeni a csomagot a Hitelszövetkezetbe. Akkor tudjuk beküldeni, ha kapcsolatot hozunk létre a Hitelszövetkezettel! 43

44 Itt még van lehetıségünk utolsó ellenırzésre, nyomtatásra, majd az Elküldés gombbal véglegesen elküldhetjük az utalást. Minden sikeres beküldést követıen a Hitelszövetkezet rendszere ad egy választ, hogy a csomagot a Hitelszövetkezet rendszere megkapta. 44

45 Beküldött csomagok ellenırzése: Menjünk a számlavezetés, Elküldött megbízási csomagok menüpontba. A megbízási csomagok listáján látszanak az elküldött megbízási csomagjaink, a kijelölés után a csomag banki státusza menüponttal ellenırizhetjük az elküldött utalásaink státuszát. Jó státusz! VIII. Jelszóváltoztatás: A rendszerben két jelszót különböztetünk meg. Bejelentkezési jelszót: A program és a menüpontok belépéséhez. Aláírási jelszót: A csomagok aláírásához. 45

46 Mindkét jelszó többször és bármikor módosítható, csak módosításkor kapcsolatba kell lenni a Hitelszövetkezettel. A jelszónál legalább 6 karakter hosszú, bető és szám kombinációt fogad el a rendszer. Jelszó változtatás: Menjünk a Paraméterek beállítása, majd Bejelentkezési jelszó nyomógombra. Itt már egybıl lehet gépelni az új jelszót, majd a rendben gombal elfogadni. Ezt követıen a rendszer kéri a mégegyszeri begépelést, hogy az esetleges gépelési hibákat kiszőrje. 46

47 Ugyanezt kell elvégezni az aláírási jelszó megváltoztatásánál is. Helpdesk: Technikai problémák, program használat: Lekérdezési és számla, jelszó problémák: Hitelszövetkezet június

48 12. sz. melléklet Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Telepítési Leírás v.1.02 Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet 48

49 Tartalomjegyzék I. Electra ügyfélprogram telepítése: CD-ROM:\winelectra \disk1\setup.exe indítása Válasszuk az Új program telepítése nyomógombot Termékazonosító beírása Menjünk a tovább gombra. (Várjunk 100%-ig)...51 A munka könyvtárat tegyük a telepítési könyvtár alá Menjünk a tovább gombra Kommunikáció típusának beállítása Menjünk a tovább gombra Parancsikon elhelyezése az asztalon (TKSZ_Electra)...53 II. Elsı bejelentkezés: Jelentkezzük be a bank központi számítógépére Jelszavak megváltoztatása Regisztrációs megbízás készítése Regisztrációs megbízás beküldése Euro-Maticmigráció: Oktatás: A leírás alapján Telepítési jegyzıkönyv kitöltése a munkalappal együtt

50 I. ELECTRA ÜGYFÉLPROGRAM TELEPÍTÉSE: 1. CD-ROM:\winelectra \disk1\setup.exe indítása. 2. Válasszuk az Új program telepítése nyomógombot. 50

51 3. Termékazonosító beírása. A program telepítési könyvtárát minden esetben hagyjuk a standard állapotban (C:\electra) Menjünk a tovább gombra. (Várjunk 100%-ig) A munka könyvtárat tegyük a telepítési könyvtár alá Menjünk a tovább gombra. 51

52 4. Kommunikáció típusának beállítása. Az Euro-eBank program többféle kommunikációra képes, ki kell választani a számunkra megfelelıt. Lehetıségek: 1. Modem vagy ISDN eszköz (PPP protokol) Ki kell választani a megfelelı modemet, és beírni a telefonszámot. Figyeljünk arra,hogy legyen pipa a Budapestrıl tárcsázok négyzetbe és a telefonszámot jól adtuk e meg. 52

53 2. Internetes Kommunikáció. A beállított IP- címet el kell fogadni Menjünk a tovább gombra. 3. Ne használja a kommunikációt. Ezt a beállítást hálózati beállításkor használjuk olyan gépeknél, akik nem kommunikálnak. A sikeres kommunikáció beállítása esetén a következı üzenetet kapjuk. A beállított paraméterek késıbb a (C:\electra\ebank\electra.ini) be, módosíthatók, megnézhetık. 5. Parancsikon elhelyezése az asztalon (TKSZ_Electra) 53

54 II. ELSİ BEJELENTKEZÉS: 6. Jelentkezzük be a bank központi számítógépére. A bejelentkezı ablakba meg kell adni a kezdeti bejelentkezési azonosítókat Jelszavak megváltoztatása. A rendszerben két jelszót különböztetünk meg. Bejelentkezési jelszót: A program és a menüpontok belépéséhez. Aláírási jelszót: A csomagok aláírásához. Mindkét jelszó többször és bármikor módosítható, csak módosításkor kapcsolatba kell lenni a Hitelszövetkezettel. A jelszónál legalább 6 karakter hosszú, bető és szám kombinációt fogad el a rendszer. Jelszó változtatás: Menjünk a Paraméterek beállítása, majd Bejelentkezési jelszó nyomógombra. 54

55 Itt már egybıl lehet gépelni az új jelszót, majd a rendben gombal elfogadni. Ezt követıen a rendszer kéri a mégegyszeri begépelést, hogy az esetleges gépelési hibákat kiszőrje. Ugyanezt kell elvégezni az aláírási jelszó megváltoztatásánál is. 55

56 8. Regisztrációs megbízás készítése. Menjünk a paraméterek beállítása, Regisztrációs megbízás készítése menüpontra, majd rendben. 56

57 9. Regisztrációs megbízás beküldése. Menjünk a számlavezetés, megbízási csomagok kezelése menüpontra. A következıkben jelöljük ki a csomagot, hogy fekete legyen, majd menjünk a csomag aláírására. 57

58 Az aláírás gombbal válasszuk ki, hogy ki szeretne aláírni. A jelszavát kétszer kell beírni. Az érvényes és érvénytelen aláírásokat mutatja a program, az utalást akkor fogadja el a Hitelszövetkezet, ha aláírási összpontszám eléri a 10 pontot. 58

59 A következı lépésben be kell küldeni a csomagot a banknak. Akkor tudjuk beküldeni, ha kapcsolatot hozunk létre a szerverrel. Itt még van lehetıségünk utolsó ellenırzésre, nyomtatásra, majd az Elküldés gombbal véglegesen elküldhetjük a regisztrációt. Minden sikeres beküldést követıen a Hitelszövetkezet rendszere ad egy választ, hogy a csomagot a Hitelszövetkezet rendszere megkapta. 59

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 38/2010. (XII.14.)

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking)

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Hatálybalépés idıpontja: 2013. február 20. 1 Használt elnevezések

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Takarékszövetkezet: Polgári Takarékszövetkezet (székhelye: 4090 Polgár, Hısök útja 8. cégjegyzékszám: 0902000232) továbbiakban

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleSMS szolgáltatás... 6 3. Az InternetBank

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. 10. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. 10. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat 10. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások Bankszámla: a FÓKUSZ Takarékszövetkezet (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a. cégj.:03-02-000232, a

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Rum és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleInfo szolgáltatás... 5 3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2012. január 01-jétıl

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2012. január 01-jétıl ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2012. január 01-jétıl Fogalom meghatározások Fizetési számla: a PÁTRIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2008. szeptember 22-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleInfo szolgáltatás...

Részletesebben

Elektronikus Számlavezetés Általános Szerződési Feltételek

Elektronikus Számlavezetés Általános Szerződési Feltételek Elektronikus Számlavezetés T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Fogalom meghatározások... 2 2. Általános rendelkezések... 3 2.1. Szolgáltatás megrendelése... 3 2.2. Szolgáltatás aktiválása... 4 2.3. Szolgáltatás

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁM- LÁK ELEKT- RONIKUS SZÁMLAVEZE- TÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁM- LÁK ELEKT- RONIKUS SZÁMLAVEZE- TÉSÉHEZ 12. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁM- LÁK ELEKT- RONIKUS SZÁMLAVEZE- TÉSÉHEZ Hitelszövetkezet: Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 20.) továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Bank: Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. cégjegyzékszám: 09-10-000511), továbbiakban: Bank Bankszámla:

Részletesebben

Bácska Takarékszövetkezet

Bácska Takarékszövetkezet Bácska Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleInfo szolgáltatás... 6 3. A TeleSMS

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K E ( I

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K E ( I Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K E l e k t r o n i k u s s z á m l a v e z e t é s h e z ( I n t e r n e t b a n k s z o l g á l t a t á s h o z ) A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Szigetvári Takarékszövetkezet INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Szigetvári Takarékszövetkezet INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ a Szigetvári Takarékszövetkezet INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: a Szigetvári Takarékszövetkezet (székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19.) Fizetési számla:

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások A SZÉCSÉNY ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1-TŐL Fogalom meghatározások Bankszámla: a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

Internet Bank használati útmutató

Internet Bank használati útmutató Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ SZATYMAZ ES VIDEKE TAKARÉKSZÖVETKEZET TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A Tele-eSMS szolgáltatás...

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48.

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉNEK (ESZV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Igazgatóság a 6/3/2004 sz. határozattal jóváhagyta.

Részletesebben

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzata szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzata szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására 5. számú melléklet Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzata szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására 1. Bevezetés Bevezetı rendelkezések A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Electra szolgáltatás... 3 2.1. Fogalom meghatározások...3 2.2. Az Electronic

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2011. 08. 25-től Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2011. 08. 25-től Fogalom meghatározások 1.sz. melléklet Kifüggesztés napja: 2011.06.25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2011. 08. 25-től Fogalom meghatározások Bankszámla: a Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Electra szolgáltatás... 3 2.1. Fogalom meghatározások...3 2.2. Az Electronic

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HOME BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Hatályos: 2014. március 15.-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HOME BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Hatályos: 2014. március 15.-től L melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HOME BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2014. március 15.-től Fogalom meghatározások Fizetési számla: a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 37.) Bankszámla: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos részére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek INTERNET BANK (Euro-eBANK) SZOLGÁLTATÁSHOZ Bankszámla: a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 06/2011. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendı összeg Nincs - Számlán tartandó minimális

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS,

ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS, 2. sz. melléklet Tiszántúli Elsı Hitelszövetkezet. Fiók ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS, A BANKSZÁMLASZERZİDÉS KIEGÉSZÍTÉSE Szerzıdés azonosító: ESZV- - mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HUNGÁRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HUNGÁRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 14.sz.mell_NETBANK_ASZF20150201mód 14. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HUNGÁRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások Fizetési számla: a HUNGÁRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 37.) Bankszámla: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos részére

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerződési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNETBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Általános Szerződési Feltételek AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNETBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Általános Szerződési Feltételek AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNETBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: az Örkényi Takarékszövetkezet (székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 5. sz. melléklet Fogalom meghatározások Bankszámla: az Duna Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások Bankszámla: a Kinizsi Bank (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET EURO-EBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Általános Szerződési Feltételek A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET EURO-EBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Általános Szerződési Feltételek A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET EURO-EBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: a Bácska Takarékszövetkezet (székhelye: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj:

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrı, Szent István u. 28. H I R D E T M É N Y P é n z f o r g a l m i s z á m l a v e z e t é s, é s a z a h h o z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Érvényes: től

Általános Szerződési Feltételek A ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Érvényes: től Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek A ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Érvényes: 2009.11.01-től Fizetési számla: a Zalavölgye Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szolgáltatási Szerzıdés 7. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz Jelen Üzletszabályzatot Electronic Banking Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ONLINE SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatára való regisztrációval az alábbi feltételeket elfogadottnak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályba lépés: 2016. Szeptember 18., Közzététel: 2016. Szeptember 16. Indoklás: Fogalom meghatározások

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram I. TELEFONBANK Szolgáltatási díj II. SMS SZOLGÁLTATÁS 1. Fizetési számlához

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben