Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány"

Átírás

1 SZÉKHELY: TORNABARAKONY, DÓZSA UTCA 31. LEVELEZÉSI CÍM: 2143 KISTARCSA, UZSOKI U. 5/A. TEL: , FAX: WEB: ADÓSZÁM: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 15.PK /2008/4. SORSZÁM: BANKSZÁMLASZÁM: Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése Székhely: 3765 Tornabarakony, Dózsa György u. 31. Levelezési cím: 2143 Kistarcsa Uzsoki u. 5/a. a kuratórium elnöke 1/12

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alapítványunk a évben a törvényi előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke 855 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a mérlegből és az eredmény-kimutatásból áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2009-ben alapítványunk nem kapott költségvetési támogatást (2. számú melléklet). Az egyéb kapott támogatásokat az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az előző évhez képest az alapítvány tartaléka (vagyona) jelentősen nőtt (873 ezer Ft-tal). Ebben az évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, mely jó alapot képez a 2010-es év működtetéséhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be évben alapítványunk 600 ezer Ft-ért megvásárolt Tornabarakonyban egy közel m 2 -es közművesített) telket, melyen egy gazdasági melléképület és egy működőképes, de felújításra szoruló kemence áll. A telken 2010-ben felépítünk egy közösségi célokat szolgáló csűrt, melynek létrehozását nagyrészt a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozza. A telekvásárlás fedezetét cégek és magánszemélyek adományai biztosították. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Alapítványunk nem nyújtott cél szerinti támogatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben alapítványunk 3917 ezer Ft támogatást kapott, mely több mint hétszerese az előző évben kapott támogatásoknak. A támogatásokból 800 ezer Ft pályázatokból származik, 665 ezer Ft cégek és 416 ezer Ft magányszemélyek adománya. Kiemelten és elkülönítetten kezeljük a Norvég Civil Támogatási Alaptól megnyert támogatási összeget (1658 ezer Ft), melyet a helyi kulturális örökség védelmére használunk fel (felmérő táborok szervezése és lebonyolítása, egy a Cserehátra jellemző csűr rekonstrukciója, felépítése). A cél szerinti támogatások összege ezer Ft volt, melyet a különböző kulturális programjainkra és a felmérő táborok lebonyolítására fordítottunk. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Alapítványunk vezető tisztségviselői ebben az évben kizárólag közlekedési költségtérítésben részesültek, indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Kulturális tevékenység Kiemelt tevékenységként kezeljük településünk kulturális örökségének védelmét, őrzését és ezen értékek továbbadását. Erre hivatott a széles rétegeket érintő és érdeklődésükre számító - kulturális rendezvények szervezése, melyekkel növelhető településünk ismertsége, elősegíthető természeti szépségeinek közkinccsé tétele. Valamennyi programunk díjmentesen volt látogatható, és valamennyi programunkat, rendezvényünket elnyert pályázatokból, illetve vállalatok és magánszemélyek adományaiból finanszíroztuk. A kulturális tevékenység keretében az alábbi tevékenységeket végeztük: Rendezvény a Gömör-Tornai Fesztivál keretében 2009-ben IX. Gömör-Tornai Fesztivál keretében rendezvényhelyszínként szerepeltünk. Programjaink nagy tetszést és elismertséget keltettek mind a látogatók, mind a fesztiválszervezők körében. Ebben az évben Tornabarakony Ruszin nemzetiségű őslakosai előtt kívántunk tisztelegni és emléküket megidézni. Rendezvényünk látogatottsága jelentős mértékben növekedett az előző évhez képest (több mint 500 fő, 2008-ban kb. 300 fő). 2/12

3 A fesztivál programja: Püspöki liturgia, amelyet Kocsis Fülöp püspök, egykori tornabarakonyi görög katolikus lelkész mutatott be. Ruszin kultúrtörténeti és egyházművészeti kiállítás a miskolci Herman Ottó múzeum és Kárpáti László saját anyagából, Kárpáti László rendezésében, megnyitotta Kocsis Fülöp püspök, fellépett a múcsonyi Cservena Rúzsa népdalkör. Badin Ádám meseszínháza ruszin népmesék alapján ( Mátyás a ruszinok királya címmel). A XX. század elejét idéző tornabarakonyi lakóházbelsőt bemutató kiállítás Laki-Lukács László rendezésében. Jozef Peniasko szlovákiai fotóművész barakonyi ünnepekről szóló fotóinak kiállítása. Régi tornabarakonyi textíliák kiállítása Gyarmati Éva által gyűjtött anyagból és rendezésében. Képzőművészeti kiállítás ruszin festőművészek és fiatal képzőművészek anyagából. Liturgikus kórusművek bemutatója a Rákoskeresztúri görög-katolikus egyházközség énekkara által. Fiatal népzenészek bemutatása az alapítvány kemencés dombján (Tilalmas zenekar) Népzenei bemutató Bárdosi Ildikó népdalénekes CD-jének megjelenésére A Máramarosi Técsői Banda koncertje (magyar ruszin - cigány népzene) Táncház a régi iskolában (ruszin dallamok is). Képzőművészeti tábor Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat támogatásával képzőművészeti alkotótábort bonyolítottuk le. A tábor munkájában öt fiatal művésznövendék, a nyíregyházi és a budapesti képzőművészeti szakközépiskola diákjai vettek részt. A tábor sikerét bizonyítják a résztvevők pozitív visszajelzései. Szomszédjaink tisztelete A Viszlói görög-katolikus egyházközség fennállásának 400. évfordulóján Tornabarakony képviseletében részt vettünk Viszló ünnepén és az ünnepi püspöki liturgián. Augusztus 2o-án részt vettünk Komjáti, 22-én pedig Tornaszentandrás falunapján, ahol Faluház -at nyitottak meg. Három falu ünnepe Felismertük, hogy Tornabarakony önmagában nem lehet sikeres, ezért erősítettük a kapcsolatot Tornaszentandrással és Komjátival. Ennek kifejezése volt a án lebonyolított három falu ünnepe, amelynek keretében a Szent Efrém Bizánci Férfikar ajándék kóruskoncertjét a tornaszentandrási Árpád-kori templomban alapítványunk szervezte, a három falu lakosságát pedig a tornaszentandrási önkormányzat látta vendégül. A vacsorához az Árok Zenekar szolgáltatott csereháti dallamokat Kulturális örökség megóvása Tornabarakony sajátossága a mintegy 100 éves múltat megőrző utcakép. A falu a maga 11 fős őslakosságával a 24. órában van. A hajdan 59 portát számláló település ma még 35 lakható házzal bír, de lakók és a karbantartás hiányában az átlag 95 éves házak lassan az idő martalékává válnak. Célunk e pusztulás megállítása úgy, hogy egyrészt olyan lakókat (üdülőtársakat) keresünk, akik megvásárolják és birtokba veszik e házakat és a használat során gondoskodnak az épületek fenntartásáról és megőrzésről, másrészt önkénteseinkkel felmérjük, fotózzuk és dokumentáljuk a lassan eltűnő házakat és ilyen formában őrizzük meg az utókor részére e kulturális örökségünket. Támogatás a Norvég Civil Támogatási Alap részéről 2009-ben a Tornabarakony Alapítvánnyal közösen pályázatot nyújtottunk be az NCTA-nak fenti célkitűzésünk megvalósítására. Pályázatunkkal egy a cserehátra jellemző csűrt kívánunk rehabilitálni és új funkciókkal felruházni. Ezek a régi gazdasági épületek is gyors ütemben mennek tönkre. Tornabarakonyban ma már csak két ilyen épület található, melyből az egyik már menthetetlenül lepusztult. A támogatással fel kívánjuk mérni Tornabarakony házait és gazdasági épületeit, a felmérés eredménye alapján pedig rehabilitálni illetve újjá építeni egy csűrt. A csűrnek közösségi funkciókat szánunk, melyet az önkormányzattal, a falu lakosaival, üdülő tulajdonosaival, és a Tornabarakony Alapítvánnyal közösen kívánunk hasznosítani. 3/12

4 Az NCTA támogatásával ig elvégzett munka Az év végéig kitűzött feladatot a tervezetnek megfelelően végrehajtottuk, melynek lényege a falu értékeit felmérő táborok megszervezése és lebonyolítása volt. A feladatokat a Tornabarakony és a Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány önkéntesei vállalták magukra. A felmérő táborok megvalósítása: I. tábor: től ig (11 fő, a felmért épületek száma: 4 lakóház) II. tábor: től ig (10 fő, a felmért épületek száma: 4 lakóház és egy csűr) Tervezés A felmérés adatainak feldolgozását követően megkezdődött a csűr tervezése 7.3. Tudományos tevékenység, kutatás E programunk keretében kívánjuk elvégezni a falu még fellelhető hagyományainak összegyűjtését, szellemi és tárgyi értékeinek megőrzését, ápolását, továbbadását (helytörténeti kutatás) E programhoz is kapcsolódik a 7.2. pontban ismertetett felmérő táborok szervezése és lebonyolítása, mely túl a megépülő csűrön, egy olyan szellemi tőkét, egy olyan adatbázist hoz létre, mely mintául szolgálhat a következő generáció, az elkövetkező üdülőtulajdonosok számára a falu képének megőrzésére, információt szolgáltat a meglévő lakóházak felújításához, vagy új épületek tervezéséhez, építéséhez. Az ismeretterjesztést segítették elő a fesztivál keretében megnyitott különböző, a település hagyományait, kulturális értékeit bemutató kiállítások és a Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány honlapjának fejlesztése (ismeretterjesztés, információszolgáltatás) 7.4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység Tudatosan törekszünk a szomszédtelepülésekkel való jó kapcsolatok kialakítására, melybe bele értendő a határainkon túl működő egy-egy civilszervezettel, vállalkozással együttműködés is. A fesztivál révén kerültünk kapcsolatba a Rozsnyói Meseszínházzal, a szlovákiai Ilosvai néptáncegyüttessel, szerződést kötöttünk a Galyasági Település szövetséggel, valamint az Aggteleki-karszt és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesülettel népzenei előadások és táncház rendszeres megtartására az alapítvány égisze alatt működő Árok Zenekar közreműködésével. Ide tartozik a Máramarosi Técsői Banda meghívása és koncertje (magyar ruszin - roma zenei kultúra ötvözése és magas színvonalú előadása), valamint Jozef Peniasko szlovákiai fotóművész kiállítása is Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2009-ben másodszor hirdetettünk meg geológiai túrát, melynek célja a Perkupa fölötti Ördög-gát geológiai és turisztikai bemutatása volt. A túra szakavatott vezetője Dr. Fodor László a Magyar Földtani Intézet munkatársa volt. A túrán mintegy 40-en vettek részt ben a LEADER program keretében pályázatot nyújtottunk be a Tornabarakony-Martonyi közötti 6,2 km-es turistaútvonal létrehozására, melynek célja a martonyi Pálos-kolostor Tornabarakony felőli elérése. Ugyancsak a LEADER program keretében együttműködtünk az Önkormányzattal két pályázat elkészítésében. Az egyik a Tornabarakonyban őshonos gyümölcsfajtákat bemutató gyümölcsös, a másik egy Cserehátban honos gyógynövényes kert Turizmusfejlesztés Kihasználva az Országos Kék Túraútvonal adta lehetőségeket, a falu turisztikai vonzerejének növelése érdekében különböző programokat kívánunk indítani és megvalósítani elnyert pályázatok segítségével: túraútvonal kiépítése Tornabarakony és Martonyi között, őshonos gyümölcsös kert kialakítása, helyi kijelölésű (Tornabarakony körüli) túraútvonal gondozása ( A csend útja ) A rendezvényeinkről szóló tájékoztatókat megküldjük az ország számos pontján tevékenykedő turista szövetségeknek, valamint a környék turisztikai szolgáltatóinak, településszövetségeinek és a helyi LEADER szervezetnek. 4/12

5 7.7. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Alapítványunk gondot fordít mind az üdülők, mind az idelátogató táborozó gyerekek egészségére, sportolási lehetőségeinek javítására. A sportolási lehetőségeket pályázatok benyújtásával is bővítettük. Ma már lehetőség van asztaliteniszezésre is és túrakerékpározásra is ben alapítványunk a fesztiválprogramot jelentő (meghirdetett) Ördög-gáti túrán kívül a Baráti kör részére további öt túrát hirdetett meg és bonyolított le, melyek célja egyrészt a közösség erősítése, az egészségmegőrzés, másrészt az új túraútvonalak feltérképezése és kijelölése (GPS) volt. Projektjavaslattal kapcsolódtunk be az Edelényi Kistérség által benyújtott TÁMOP 6.1.2/LHH/9/1 pályázatához, amelynek címe a Lépéssorozat az egészségesebb életért Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Edelényi kistérségben Euroatlanti integráció elősegítése Alapítványunk tudatosan keresi a kapcsolatot határon túli szomszédjainkkal, az ott működő kulturális szervezetekkel, egyesületekkel és törekszünk bevonni őket programjainkba, illetve lehetőségeinkhez mérten részt veszünk hasonló programjaikban. Eddigi eredményeinket a 7.4 pontban mutattuk be Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások 2009-ben ilyen irányú tevékenységet nem folytattunk Együttműködés Alapítványunk tudatosan törekszik mind a saját, mind a szomszédtelepülések Önkormányzataival és civil szervezeteivel való jó kapcsolatok kiépítésére és fenntartására. Kapcsolataink: Együttműködés Tornabarakony, Tornaszentandrás, Martonyi, Komjáti önkormányzatával, az Aggteleki Nemzeti Parkkal, a Csereháti Településszövetséggel, a Galyasági Településszövetséggel, a SZIE Építőmérnöki Karával, a Miskolci Fenntartható Fejlődésért Alapítvánnyal. Együttműködési megállapodás a Tornabarakony Alapítvánnyal és az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal. Tagjai vagyunk az Aggteleki-karszt és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesületnek és a Borsod-Torna-Gömör Egyesületnek. Kapcsolatok és közös rendezvények a helybéli lakosokkal és az üdülőtulajdonosokkal (falunap, kirándulások, közös főzések az alapítványi kemencés dombon, hagyományok felelevenítése és átvétele - húsvét, aratóünnepség, karácsony, közös szilveszter) Pályázatok Alapítványunk 2009-ben az alábbi pályázatokat nyújtotta be MSZA (2 pályázat) Mecénás Pályázat (2 nyertes, elszámolt) Falunapi rendezvényeket támogató és az ÚMVP-t propagáló pályázat (nyertes és elszámolt) NCTA (A kulturális örökség védelmét szolgáló pályázat (felmérő táborok és csűr rehabilitáció nyertes, végrehajtása folyamatban) Egészségprogram projektötlet (folyamatban) Leader turistaút (4 önkormányzattal együttműködve, elbírálás folyamatban). a kuratórium elnöke Záradék: A közhasznúsági jelentést a Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány kuratóriuma január 30-i ülésén az 01/2010.sz.határozatával elfogadta. 5/12

6 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány évi Egyszerűsített éves beszámoló Székhely: 3765 Tornabarakony, Dózsa György u. 31. Levelezési cím: 2143 Kistarcsa Uzsoki u. 5/a. Adószám: Bejegyzési hat. sz.: Nyilvántartási sz.: Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás a kuratórium elnöke Az egyszerűsített éves beszámolót az Alapítvány mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 6/12

7 MÉRLEG A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév A. Befektetett eszközök 612 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 612 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 2 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény -118 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből / közhasznú tev.-ből VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev.-ből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1638 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN /12

8 A tétel megnevezése EREDMÉNY KIMUTATÁS Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 1 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 522 Értékcsökkenési leírás 113 Egyéb ráfordítások 1 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások bérköltség megbízási díjak 0 0 tiszteletdíjak 0 0 személyi jellegű egyéb költségek személyi jellegű költségek közterhei /12

9 Az eredmény kimutatás táblázat folytatása B. Anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Egyéb költségek, ráfordítások 0 1 E. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 ebből: pályázati úton nyújtott támogatások 0 0 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL E Ft-ban Támogatást nyújtó neve / támogatás forrása Kapott támogatás Felhasználás összege időpont célja összege áthozatal előző évi tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje Összesen: /12

10 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklet KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL Megnevezés Előző évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft Változás % Ft Induló tőke Tőkeváltozás -118 Lekötött tartalék Értékesítési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -118 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Megjegyzés E Ft-ban Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen ebből: = adóköteles = adómentes Természetbeni juttatások összesen ebből: = adóköteles = adómentes Egyéb juttatások Összesen Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenységek keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen Juttatás összege előző évi Tárgy évi Mindösszesen 0 0 Változás + % - % + Ft - Ft megjegyzés 10/12

11 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklet Szá m Támogató megnevezése KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogatás összege előző évi E Ftban Változás Tárgy évi + % - % + Ft - Ft Támogatott cél Központi költségvetési szerv FVM UMVP vidéki rendezvények Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása B.A.Z. Megyei önkormányzat sport, kultúra - Gömör-Tornai Feszt Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (Kulturális cél) (ebből 3 eft a BAZ Megyei) Magánszemélyek Egyéni vállalkozók Jogi személyiségű társaságok Jogi személyiség nélküli társ Közhasznú szervezetek Tornabarakony Alapítvány (Csűr) Szja 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5 %-a (önkormányzat) 13. Egyéb Norvég Civil Támogatási Alap (Kulturális örökség védelem) csűr Összesen: /12

12 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések - Természetbeni juttatások - szja mentes - szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi + % - % + Ft - Ft Költségtérítések Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen: E Ft-ban 12/12

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 15. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben