JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület január 19-én órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes üléséről 1/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi indítványként beterjesztett alábbi előterjesztésnél: 5/4. A TÁMOP /2 pályázat benyújtásának támogatása Előterjesztő: Szilágyi Demeter - képviselő 2/2012. (I. 19.) 4 IGEN 12 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem látja indokoltnak a sürgősség okát a sürgősségi indítványként beterjesztett alábbi előterjesztésnél: Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) számú rendeletének módosítására (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) Előterjesztő: Komássy Ákos, Dr. Révész Márta, Molnár György - képviselők 3/2012. (I.19.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 1

2 Napirend: 1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 2. Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására ZÁRT ÜLÉS 3. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői státuszára kiírt pályázat elbírálására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS 4. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai X X. 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról ZÁRT ÜLÉS 2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 1. A Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2. Javaslat az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználására Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelet tervezet véleményezése 3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 1. Corvin Sétány Program / éves terv Előterjesztő: Csete Zoltán Rév8 Zrt. mb. cégvezető 2

3 4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 1. Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében. 2. Javaslat a Belügyminisztérium részére bérlőkijelölési jog biztosítására Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester 3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására Előterjesztő: Vörös Tamás képviselő 4. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és Alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor mb. igazgató 5. Javaslat a Bárka Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester 5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 1. A 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó feladatellátás felülvizsgálata Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 2. A KMOP pályázat keretében épülő új bölcsőde működési feltételeinek kialakítása Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 3. Javaslat a LÉLEK-Programhoz kapcsolódó lakások kijelölésére (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 3

4 4

5 4. A TÁMOP /2 pályázat benyújtásának támogatása Előterjesztő: Szilágyi Demeter - képviselő 6. Egyéb előterjesztések 1. Javaslat a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására Előterjesztő: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző 2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző 3. Beszámoló a kihelyezett hivatali ügyfélszolgálat tevékenységéről Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester 4. Turisztikai pályázat Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 5. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak évi munkájáról 6. Új ügyviteli rendszer beszerzéséhez fedezet biztosítása Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tájékoztatók Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek költségvetéssel összefüggő kérdéseiről (írásbeli tájékoztató) Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről (írásbeli tájékoztató) Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző 5

6 1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések Napirend 1/1. pontja Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 4/2012. (I. 19.) 13 IGEN 3 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület másodfokú jogkörében eljárva úgy dönt, hogy: 1. az első fokú határozatot az alábbi ügyszámon helyben hagyja: / A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az elsőfokú határozatot megváltoztatja oly módon, hogy /2012. ügyszámon a megtérítési kötelezettségének 50 %-át elengedi, és a fennmaradó részre 12 havi részletfizetést engedélyez. Határidő: január 19. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, Pénzügyi Ügyosztály Napirend 1/2. pontja Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására ZÁRT ÜLÉS A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 5/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.)a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat tájékoztassa a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításról. 6

7 3.) a jegyzői állás betöltésére újra pályázatot ír ki a határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal, 4.) felkéri a polgármestert a 3.) pontban foglalt pályázati felhívásnak a és a internetes honlapon történő megjelentetésére, 5.) a jegyzői pályázatok értékelésére 3 tagú előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai: dr. Kocsis Máté polgármester Egry Attila alpolgármester Sántha Péterné alpolgármester 6.) felkéri a polgármestert, hogy az előkészítő bizottság javaslatai alapján a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésre a jegyzői pályázatot elbírálásra terjessze elő. Határidő: 1., 3., 5 pont esetében: január pont esetében: február pont esetében: január pont esetében február 16. Az 5/2012. (I. 19.) számú határozat mellékletét a kivonat 1. számú melléklete tartalmazza. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Napirend 1/3. pontja Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői státuszára kiírt pályázat elbírálására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 6/2012. (I. 19.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői álláspályázatra benyújtott pályázatok alapján február 1-től január 31-ig Dr. Szabó Gábort nevezi ki a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezető igazgatójának. Dr. Szabó Gábor illetményét oly módon állapítja meg, hogy a Kjt. vonatkozó előírásai, időtartama, vezetői megbízatása alapján kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve bruttó ,- F/hó összegű. 7

8 Határidő: január 31. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 1/4. pontja Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai X X. 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról ZÁRT ÜLÉS 7/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület Dr. Kocsis Máté ügyrendi indítványát elfogadva úgy dönt, hogy a Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai X X. 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról c. előterjesztést a következő testületi ülésen kettébontva, nyílt és zárt ülések szerint tárgyalja. 2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések Napirend 2/1. pontja A Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása A A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ 1/2012. (I.24.) SZÁMÚ RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2011. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Napirend 2/2. pontja Javaslat az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználására Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 8

9 8/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. a évi idegenforgalmi adó differenciált kiegészítő támogatás az alábbi célokra kerüljön felhasználásra: a./ turisztikai marketingtevékenység: turisztikai kiadványok készítése, terjesztése, kiadása, Józsefváros honlapjának fejlesztése, kiegészítése turisztikai aloldallal b./ rendezvényekkel kapcsolatos költségek: kulturális, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve támogatása, 2. felkéri a polgármestert az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználási tervének kidolgozására, és előterjesztésére a Humánszolgáltatási Bizottság elé, 3. az 1. pontban meghatározott feladatok fedezete a évben jóváírásra kerülő Ft-os idegenforgalmi adó differenciált kiegészítő támogatása, 4. felkéri a polgármestert, hogy a évi költségvetés tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. Felelős: 1-4. pont esetében: polgármester Határidő: 1. és 3. pont esetében: január pont esetében: február pont esetében: évi költségvetés tervezése A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda, Pénzügyi Ügyosztály Napirend 2/3. pontja A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 9/2012. (I. 19.) 12 IGEN 3 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL 9

10 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének rendelettervezetével. Határidő: január 19. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 10/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. javasolja, hogy a Fővárosi Önkormányzat vizsgálja felül, hogy a működési kiadások között szerepeltetett támogatási típusú szakfeladatok - 5 kód forrásmegosztásba való bevonása nem torzítja-e a kerületek közötti megosztás eredményét, valamint jelölje meg azt a forrást, amelyből az állandó lakóhellyel rendelkezők számát a számításokban szerepeltette, 2. felkéri a polgármestert, hogy a 9/2012. (I.19.) és a 10/2012. (I.19.) számú határozatokat január 25-ig a Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg. Határidő: január 25. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály 3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések Napirend 3/1. pontja Corvin Sétány Program / éves terv Előterjesztő: Csete Zoltán Rév8 Zrt. mb. cégvezető A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 11/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 1. előzetes kötelezettséget vállal évre a Corvin Sétány Program feladataira eft összegű bevételre és eft összegű kiadásra. 10

11 Határidő: január a 660/2008. (XII. 17.) számú határozatának 7. pontját visszavonja. Határidő: január felkéri Rév8 Zrt-t, hogy évben a Corvin Sétány Programra csak éves tervet, éves beszámolót és féléves beszámolót készítsen. Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője Határidő: január 19. éves terv, február 28. éves beszámoló, szeptember 30. féléves beszámoló 4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. Határidő: évi költségvetés tervezése A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt. 4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések Napirend 4/1. pontja Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében. A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 12/2012. (I. 19.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban való elhelyezése érdekében a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének módosítását, amennyiben a zöldfelület aránya nem csökken és a közpark funkció megmarad, 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tervezési szerződés aláírására, amennyiben annak fedezete külső forrásból biztosított. Határidő: 1. pont esetén január 19., 2. pont esetén az egyeztetéseket követő soron következő Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése 11

12 A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda Napirend 4/2. pontja Javaslat a Belügyminisztérium részére bérlőkijelölési jog biztosítására Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ 13/2012. (I. 19.) 2 IGEN 12 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Molnár György módosító indítványát, mely szerint a 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdés a., pontjában meghatározott beköltözhető forgalmi érték 50 %-át, mint bérlőkijelölési jog, ellenértékét számítsák fel, de többszörös bérlő kijelölési jogot engedve ezzel. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ 14/2012. (I. 19.) 14 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 1. a Belügyminisztérium részére bérlőkijelölési jog biztosításával elviekben egyetért az alábbi lakások esetében: a. Dankó utca 16. II. emelet 4. 31,5 nm; 1 szobás; b. Dankó utca 16. III. em ,2 nm; 1 szobás; c. Dankó utca 16. III. em ,2 nm; 1 szobás; d. Dankó utca 20. I. em ,2 nm; 1 szobás; e. Dankó utca 20. II. em ,8 nm; 1 szobás; 2. felkéri a polgármestert a bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodás részleteinek belügyminisztériummal történő egyeztetésére, azzal, hogy a megállapodás tervezetét terjessze be jóváhagyásra a testület elé. Határidő: 1. pont január 19., 2. pont az egyeztetések lezárását követő 30 napon belül. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 4/3. pontja Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 12

13 használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására Előterjesztő: Vörös Tamás képviselő A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A 2/2012. (I.24.) SZÁMÚ RENDELETÉT A JÓZYEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL 24/2009. (IV.21) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Napirend 4/4. pontja Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és Alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor mb. igazgató SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 15/2012. (I. 19.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiratának módosítását tartalmazó okiratát, melynek hatályba lépése február elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatra vonatkozó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melynek hatályba lépése február felkéri a polgármestert az okiratok aláírására. Határidő: azonnal 13

14 A 15/2012. (I. 19.) számú határozat mellékleteit a kivonat 2/1-2/2. számú melléklete tartalmazza. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Napirend 4/5. pontja Javaslat a Bárka Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 16/2012. (I. 19.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. a Ludovika Campus céljainak megvalósítása érdekében - a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben foglaltak figyelembe vételével - ingyenesen felajánlja a Magyar Állam, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kft-ben lévő üzletrészét, 2. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az üzletrész átruházásának lebonyolítása érdekében. Határidő: január 19. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Bárka Nonprofit Kft. 5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések Napirend 5/1. pontja A 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó feladatellátás felülvizsgálata Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 17/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 14

15 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.) elfogadja a Budapest Ferencváros Önkormányzat évi beszámolóját a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátásról, 2.) jóváhagyja, hogy a 0-3 év közötti gyermek átmeneti otthonban történő elhelyezése érdekében megkötött határozatlan idejű ellátási szerződés alapján a Ferencvárosi Önkormányzat részére évben ,- Ft szolgáltatási díjat fizet, 3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Budapest Ferencvárosi Önkormányzatot tájékoztassa, 4.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. Határidő: 1-2. pontok esetében: január pont esetében: január pont esetében: az önkormányzat évi költségvetésének tervezése A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály Napirend 5/2. pontja A KMOP pályázat keretében épülő új bölcsőde működési feltételeinek kialakítása Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 18/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék telephelyeként működő Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u. 19. szám alatti új bölcsőde évi költségvetését az előterjesztés 4. számú melléklete 3. oszlopában részletezettetek szerint fogadja el azzal, hogy a dologi kis értékű szakmai anyagok és szakmai eszközök előirányzata kivételével 15

16 zárolja azt a jogerős működési engedély kiadásának időpontjáig, de legkorábban április 1. napjáig. Határidő: január a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett közalkalmazotti létszámát a jelenlegi 133 főről 157 főre megemeli április 1. napjától. Határidő: április a Tolnai Lajos u. 19. szám alatti bölcsőde közalkalmazotti létszámát 24 főben állapítja meg, melyből 1 f ő bölcsődevezet ő, 1 f ő élelmezésvezet ő, 14 fő kisgyermeknevel ő (közülük egy f ő a vezet ő helyettese), technikai munkatársként 3 f ő takarító, 1 f ő mosó-vasaló munkatárs, 2 f ő szakács, 1 f ő konyhai kisegít ő, 1 fő fűtő-karbantartó. Határidő: április felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét, hogy a működés megkezdésének időpontjára gondoskodjon a határozat 3. pontjában meghatározott szakmai és technikai munkakörök közalkalmazottakkal történő feltöltéséről. Felelős: a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője Határidő: április felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét, hogy a határozat 4. pontjában foglaltak teljesítését követően gondoskodjon a bölcsődei férőhelyek feltöltéséről. Felelős: a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője Határidő: április 1. napjától 6. jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát, és a 2. számú mellékletet képező szakmai programját. 7. felkéri a polgármestert a határozat 6. pontjában foglalt dokumentumok aláírására. 8. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék telephelyeként működő Tolnai Lajos u. 19. szám alatti új 60 férőhelyes bölcsőde működési engedélyének április 1. napjától történő megkérésére és az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 16

17 Határidő: január a év közben igényelhető állami normatív hozzájárulás összegével az önkormányzat évi működési általános tartalék előirányzatát megemeli. 10. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésének tervezésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. Határidő: az önkormányzat évi költségvetés tervezése/elfogadása A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Napirend 5/3. pontja Javaslat a LÉLEK-Programhoz kapcsolódó lakások kijelölésére (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 19/2012. (I. 19.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. az alábbi önkormányzati tulajdonban álló lakások kizárólag a LÉLEK-Program keretében, szolgálati szállás céljára használhatóak fel: Cím alapterület (m2) komfort fokozat 1. Dugonics u. 14. f. em ,16 komfort nélküli 2. Dugonics u. 16. I. em ,75 komfort nélküli 3. Kálvária u. 10/b. I. em komfort nélküli 4. Kálvária u. 26. fszt ,5 komfort nélküli 5. Kőris u. 11. fszt komfort nélküli 6. Magdolna u. 12. fszt ,12 komfort nélküli 7. Magdolna u. 41. fszt ,28 komfort néküli 8. Tömő u. 23/b. fszt ,5 komfortnélküli 9. Tömő u. 56. fszt ,7 komfortos 10. Tömő u. 60. fszt ,7 komfortos 2. a 491/2011. (XII.15.) számú határozat 6. pontjában és ezen határozat 1. pontja szerinti lakásokból 18 db lakás felújítási és berendezési költségének, valamint 2 db lakás felújítási anyag- és berendezési költségének összes felújítási költség ,- Ft, berendezési költség ,- Ft fedezetéül a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, 17

18 30746/2011/SZOCSZOLG iktatószámon kötött támogatási szerződés mellékletét képező költségvetési terv beruházás cím szerinti támogatási összeget jelöli meg. 3. a 491/2011. (XII.15.) számú határozat 1.a) pontja szerinti LÉLEK Ház 20 férőhely bővítésére vonatkozóan úgy dönt, hogy a) a Koszorú u szám alatti szálláshelyet 6 férőhellyel bővíti. b) 14 férőhelyes szálláshelyet alakít ki a hrsz-ú, természetben a Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanban LÉLEK Ház II elnevezéssel és annak feladatai ellátása céljából, melyet a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat telephelyéül jelöl ki. A felújítási és berendezési költség fedezetéül összes felújítási költség e Ft, berendezési költség e Ft - a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, 30746/2011/SZOCSZOLG iktatószámon kötött támogatási szerződés mellékletét képező költségvetési terv beruházás cím szerinti támogatási összeget jelöli meg. E pont szerinti telephely változás az előzetes kötelezettségvállalás összegét, azaz a 491/2011. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozatban meghatározott összegét nem haladhatja meg. c) a LÉLEK Ház II. szálláshelyen a maximálisan eltölthető idő 6 hónap, amely indokolt esetben 1 alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. 4. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatóját a határozat 1-2. pontjában meghatározott lakásokra és a 3. pontban meghatározott felújításokra vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére. 5. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Szerdahelyi u. 5. fsz 1. és a fsz. 3. szám alatti lakások bérlőinek elhelyezésére készítsen előterjesztést a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság február havi második ülésére. 6. a) a határozat 3.b) pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatóját, hogy készítsen előterjesztést a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okirat módosítására a Képviselő-testület évi februári első ülésére. b) a határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatóját, hogy készítsen előterjesztést a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatára a Képviselő-testület február havi második ülésére. 7. a határozat alapján felkéri a polgármestert a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé a támogatási szerződés módosítása iránti kérelem benyújtására. 8. felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződésben foglalt program végrehajtásáról a Képviselő-testület márciusi 2. rendes ülésére készítsen tájékoztatót. Felelős: 1., 2., 3., 7, 8. pont esetén polgármester 4., 5. pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 6. pont esetén Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója Határidő: 1., 2., 3., 4., 7. pont esetén január pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság február havi második ülése 6.a) pont esetén a Képviselő-testület február havi első ülése 18

19 6.b) pont esetén a Képviselő-testület február havi második ülése 8. pont esetén a Képviselő-testület márciusi 2. rendes ülése A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Kisfalu Kft., Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Napirend 5/4. pontja A TÁMOP /2 pályázat benyújtásának támogatása Előterjesztő: Szilágyi Demeter - képviselő 20/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. elvi támogatást nyújt a Salva Vita Alapítvány részére a TÁMOP /2 kódszámú pályázaton való részvételhez, melyhez pénzbeli támogatással nem járul hozzá, 2. a program megvalósulása során gyakorlati helyet biztosít az önkormányzati gazdasági társaságoknál és az önkormányzati költségvetési szerveknél 2x3 hónapos időtartamra 3 fő + kísérő részére heti 3 alkalomra. 3. nyertes pályázat esetén felhatalmazza a gyakorlati helyszínt biztosító szervezet, intézmény vezetőjét, hogy együttműködési megállapodást kössön a Salva Vita Alapítvánnyal a gyakorlati hely biztosítására. 4. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező együttműködési szándéknyilatkozat aláírására. Határidő: 1-2. pont esetében: január pont esetében: december pont esetében: január 25. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 6. Egyéb előterjesztések Napirend 6/1. pontja Javaslat a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására 19

20 Előterjesztő: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 21/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy évre vonatkozóan a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező, a Hivatal minőségirányításából következő kiemelt célokat az alábbiak szerint állapítja meg: a) A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfelelő, megalapozott, a szabályozott leadási határidőben történő előkészítése. b) A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek határidőben történő végrehajtása. c) Közreműködés az Önkormányzat évi költségvetésének megtervezésében és végrehajtásában a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével, újabb bevételi források feltárásával, a költségvetési kiadási előirányzatok betartásával, a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett. d) A vagyongazdálkodási rendszer eredményes működtetése, a vagyonelemekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása. Az önkormányzati beruházások, felújítások, projektek színvonalas lebonyolításának biztosítása, amelyek során kiemelt fontosságú az önkormányzati stratégiai céljaihoz való illeszkedés, a költségek előzetes helyes meghatározása, a gazdaságossági szempontok érvényesítése és a határidők betartása, illetve betartatása. e) A pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és projektek folyamatos készítése. f) Az új önkormányzati törvény végrehajtása során a Hivatal új feladatrendszeréhez illeszkedő szervezeti struktúra és ügyviteli modell megtervezése, kialakítása, az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése, az ezt támogató informatikai alkalmazásokra való zökkenőmentes átállás biztosítása. g) A Hivatal szervezetfejlesztésének folytatása, az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer évi megújító auditjának sikeres teljesítése, az elfogadott fejlesztési terv és a megvalósítását célzó vezetői intézkedések határidőben történő végrehajtása. h) A Hivatal eredmény-mutató képzési programjának folyamatos karbantartása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése március 31-ig. i) Az egységes, korszerű hivatali tudásbázis folyamatos karbantartása, feltöltöttség 80%-ra emelése. 20

21 j) A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg tovább erősítése és az ügyfélbarát igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az ügyintézési határidők betartása, az ügyintézési idő csökkentése, ügyfelek teljes körű tájékoztatása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy az eredményes jogorvoslatok száma csökkenjen, az ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása, a lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése, tisztségviselői, hivatalvezetői válaszlevelek 15 napon belüli előkészítése. k) honlap naprakészségének biztosítása, az ügyintézéshez szükséges tájékoztatók, nyomtatványok és a közérdekű adatok folyamatos karbantartása. Széleskörű és felhasználóbarát hozzáférés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai döntéseihez, a Képviselő-testület előterjesztéseihez, a pótkézbesítéses, vagy helyszíni kiosztású nyílt előterjesztések nyilvánosságának biztosítása. Felelős: jegyzőt helyettesítő aljegyző Határidő: január 31. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: valamennyi hivatali szervezeti egység Napirend 6/2. pontja Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző A A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A 3/2012. (I.24.) SZÁMÚ RENDELETÉT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2009. (V. 06.) ÖNKORMÁNYZATI RENEDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Napirend 6/3. pontja Beszámoló a kihelyezett hivatali ügyfélszolgálat tevékenységéről Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester 21

22 22/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. elfogadja a polgármester beszámolóját a Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15.) épületében kihelyezett hivatali ügyfélszolgálat október december 31. napja közötti tevékenységéről február 01. napjától május 31. napjáig heti 1 alkalommal 4 órában kihelyezett hivatali ügyfélszolgálatot létesít a Kesztyűgyár Közösségi Ház (Budapest VIII. Mátyás tér 15.) épületében. 3. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt a szükséges munkáltatói-munkaügyi intézkedések megtételére az 1. pont szerinti kihelyezett ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges munkaerő biztosítása érdekében. 4. felkéri a polgármestert, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálat tevékenységének eredményeiről a Képviselő-testület júniusi 2. rendes ülésén számoljon be, és terjessze be javaslatát annak további működtetése tekintetében. Felelős: pont esetében polgármester 3. pont esetében jegyzőt helyettesítő aljegyző Határidő: 1. pont esetében: január és 3. pont esetében február pont esetében a képviselő-testület júniusi 2. rendes ülése. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Napirend 6/4. pontja Turisztikai pályázat Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 23/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek számára kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidő: január

23 A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda Napirend 6/5. pontja Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak évi munkájáról 24/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság évi munkájáról szóló, az előterjesztés mellékletét képző beszámolókat elfogadja. Határidő: azonnal A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Napirend 6/6. pontja Új ügyviteli rendszer beszerzéséhez fedezet biztosítása Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 25/2012. (I. 19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. a 458/2011. (XI.03.) számú határozatát visszavonja, 2. a Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszerének beszerezésére bruttó ,- Ft-ot biztosít, mely magába foglalja a rendszer licenc díját, valamint a kiépítést követően és évi utánkövetési díjat, 3. a 2. pontban meghatározott beszerzés fedezetének biztosítása érdekében a évi költségvetés terhére 6.995,1 e Ft, a évi költségvetés terhére 899,2 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, 4. az Ügyviteli rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a NetTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép.) adta, bruttó ,- Ft összegben, 5. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására, 23

24 6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013., évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. Felelős: 1.-4., 6. pont esetén polgármester 5. pont esetén a jegyzőt helyettesítő aljegyző Határidő: pont esetén január pont esetén a 2013., évi költségvetés tervezése A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály Képviselői kérdések: Pintér Attila Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Én vissza szeretnék utalni a múlt héten a VPB ülésre, akkor a Városgazdálkodási Bizottság elvi támogatását adta a Hit Gyülekezete TÁMOP Programjához és én úgy tudom, hogy az ilyen elvi támogatást a Képviselő-testületnek kell megtenni SZMSZ szerint, viszont indokolt esetben ezt a hatáskört gyakorolhatja a Városgazdálkodási Bizottság. Ugyanakkor azzal indokolta az előterjesztés, hogy a Városgazdálkodási Bizottság döntsön e kérdésben, hogy a Hit Gyülekezete hiánypótlásra rendelkezésre álló határideje indokolja ezt. Ugyanakkor az előterjesztésben nem szerepelt ez a határidő és megkérdeztem a Hivatalt, és ők szóbeli tájékoztatás során nem tudták megmondani, hogy mikor jár le ez a határidő. Én azt gondolom, hogy ezzel megtévesztették ezzel az előterjesztéssel ezt a Bizottságot. Megpróbálták szerintem eldugni a Testület nyilvánossága elől a Hit Gyülekezete elvi támogatását. Erre szeretnék választ kapni erre a kérdésemre, hogy mikor járt volna le a Hit Gyülekezetének ez a hiánypótlásra szolgáló határideje? Tudjuk-e ezt, vagy csak beállít hozzánk egy szervezet, kéri az elvi támogatást és azon nyomban kiadjuk nekik? Köszönöm szépen. A kérdésre írásban válaszol: Humánszolgáltatási Ügyosztály Budapest, január dr. Mészár Erika sk. a jegyzőt helyettesítő aljegyző dr. Kocsis Máté sk. polgármester A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 24

25 Dr. Szabó Orsolya aljegyző A jegyzőkönyvi kivonatot készítette: Vidákné Csébi Tímea Szervezési Csoport ügyintézője 25

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára hívom össze. A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. május 02-án (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat munkáltatói intézkedések megtételére. Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat munkáltatói intézkedések megtételére. Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 29-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

61/2013.(IV.02.) sz. HB határozat (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

61/2013.(IV.02.) sz. HB határozat (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2013. április 02-án (kedd) 14,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

255/2011. (VI. 16.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL

255/2011. (VI. 16.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. június 06-án (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2010. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011 június 22-én

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 1. rendes ülését Napirend: ZÁRT: 2008. január 16-án (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011 június 09-én

Részletesebben

1. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal kapcsolatos előterjesztések

1. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. április 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére Készítette: dr. Szeles Gábor jegyző Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Döntés helyi adók működtetéséről (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Döntés helyi adók működtetéséről (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 08-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Népjóléti Bizottság 2010. június 08-án (kedden) 13,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok alapján határozzák meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok alapján határozzák meg. b/ felkéri a Polgármestert, hogy a Kbt. 91. a alapján a nyertes ajánlattevővel kössön szerződést Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2004.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 6. rendkívüli ülését 2008. július 9-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. március

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-177-16/2016. Kivonat a Képviselő-testület 2016. január 25-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat 22 igen szavazattal,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2010. szeptember

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2011. március 16.-án (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 18-án (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. december 6-án 9.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 14-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit Tárgy: Polgármesteri Hivatal részére pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 160/2/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: A vezetői munka értékelése a szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

367/2012. (X.30.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

367/2012. (X.30.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 30-án 08.30 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 6.

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 06-án 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 18-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 205/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. szeptember 07-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. január 25-én (szerdán) 14,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére Iktató szám: Sz-439/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére Tárgy: Az Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 17-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a Jegyzőt Helyettesítő Aljegyző Tárgy: A Magyar

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben