IV. évfolyam 2. szám június. 790 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. évfolyam 2. szám 2008. június. 790 Ft"

Átírás

1 IV. évfolyam 2. szám június 790 Ft

2

3 Tartalomjegyzék SCENI-TECH A GYÔRI NEMZETI SZÍNHÁZBAN (Asztalos Gyula) Többcélúság, transzformálás NYÍRBÁTORI KULTURÁLIS KÖZPONT (Kiss István Szabó-Jilek Iván Vargha Mihály) ban, sokat tudó, rugalmas térformációkkal épült az új Kulturális Központ. A mûködés tapasztalatai. MULTIFUNKCIONÁLIS NÉZÔTEREK (Szabó-Jilek Iván) Egyre gyakoribb az igény a több funkciót, rendezvényt kiszolgálni képes termek iránt. A használhatóság kritériuma a gyors és könnyû átrendezhetôség. A legbonyolultabb feladatot az emelkedô nézôterek sík padlóssá való átalakítása jelenti. A BUDAPESTI OPERABÁL, AVAGY A TÖBBFUNKCIÓS OPERAHÁZ (Borsa Miklós) Hogyan lehet a reprezentatív, díszes épületet bálok, rendezvények fogadására is alkalmassá kell tenni? KODÁLY ZOLTÁN KULTURÁLIS CENTRUM, NYÍREGYHÁZA (Balogh Géza) ben készült el a Nyíregyházi Fôiskola új, többcélú, fô befogadására képes rendezvényterem. Színházi elôadások, hangversenyek, tanévnyitók, diplomaosztók és egyéb rendezvények lebonyolítására alkalmas. Hazai hírek GRATULÁLUNK! Oktatás DÍSZLETTANULMÁNYOK A NEMZETI SZÍNHÁZBAN (Kárpáti Imre) A Magyar Képzômûvészeti Egyetem Látványtervezô Tanszék hallgatóinak kiállítása a budapesti Nemzeti Színházban. Hang-Szín-Ház A HANG SZÍNEI (Mester-Lovas András) Ismerjük meg a hang belsô, intim természetét, hogy képessé válhassunk annak optimális, esztétikus kezelésére színházi, koncerttermi körülmények között. Followspot PROFILFÉNYVETÔK KÖZELÍTÔ MÉRÉSE II. A LEGNÉPSZERÛBB ALAPTÍPUSOK ADATAI (Böröcz Sán dor) A mérési módszer megismerése után bemutatjuk a Magyarországon legelterjedtebb közepes teljesítményû fényvetôk mérési adatait. KIEGÉSZÍTÉS A PROFILFÉNYVETÔK KÖZELÍTÔ MÉRÉSE CIKKHEZ (Simon Ottó) Technikai újdonságok KÖRÜL-NÉZÔ (Szentmártoni Gergely) Hangrezervátum AMIKOR A FELSZERELÉST SZÁLLÍTANI KELL (Szentmártoni Gergely) RENDSZERPROCESSZOROK PROCESSZORRENDSZEREK (Szentmártoni Gergely)...34 Teremakusztika ÚJ MINIRATOR ÉS ACOUSTILYSER AZ NTI-TÔL (Dr. Balogh Géza) Az NTI Minstrument hordozható mûszerei. Többcélú hangrendszerek A COLLEGIUM HUNGARICUM BERLIN ÚJ HANGTECHNIKAI RENDSZERE Az 1924-ben alapított Magyar Intézet 62 év után új épületbe költözött. A sokféle rendezvény kiszolgálásához utólag épült be a hangrendszer. Színpadvilágítás A FRANKFURTI KIÁLLÍTÁS EGY SZELETE (Kiss Péter) Színházi gazdálkodás A SZÍNHÁZ VEZETÉSE (Dr. Venczel Sándor) A színház hatékony mûködéséhez elengedhetetlen vezetôi teendôk. A magyar szcenika történetébôl EGY BOLDOG EMBER 100 ESZTENDEJE SZÜLETETT MÁRK TIVADAR JELMEZTERVEZÔ (Somorjai Olga) Könyvismertetés BATTA ANDRÁS: OPERA (Kárpáti Imre)

4 SCENI TECH 2008 Gyôri Nemzeti Színház IMPRESSZUM SZÍNPAD Elôadómûvészetek technikája IV. évfolyam 2. szám június 1977 májusában Gyulán vettem részt elôször az akkor már harmadik alkalommal megrendezett Színháztechnikai Napokon. Számomra meghatározó volt az akkori körülmények között megrendezett elôadások, vitafórumok, a jelen lévô szakemberek sokasága és sokfélesége. Az elôadók és felszólalók között szerepeltek minisztériumok vezetô beosztású hivatalnokai, kulturális intézmények munkatársai, tervezô és beruházó vállalatok fômérnökei, neves építészek, egyetemi oktatók, munkavédelmi szakemberek. A vitafórumon felszólalt a tûzoltóság képviselôje, színházi gazdasági és mûszaki szakemberek és néhány kivitelezéssel foglalkozó cég vezetôje. Akkor még ôk voltak kisebbségben, a magyar cégek még csak ismerkedtek a színházi világ követelményeivel, elôírásaival. A kiállítások elsôsorban a külföldi cégek akkor szinte elérhetetlen termékeinek megismerését szolgálta. Hagyománya akkor még a magyar szakcégek kiállításának nem volt, a csíra még csak akkor kezdett kifejlôdni. A kiállítási bemutatók, termékek elfértek néhány asztalon, prospektussal csak a legnagyobb állami cégek rendelkeztek. De lelkesedés volt, az elôadókat nem kellet lasszóval fogni, ezen a fórumon rangot, szaktekintélyt jelentett elôadást tartani, szakemberekkel megvitatni a szakmai nézôpontokat. A téma, a tartalom alapvetôen nem változott az elmúlt 30 év alatt. Ma is ugyanúgy témája lehetne az akkori fôcím a mai konferenciának: A közmûvelôdési törvény végrehajtásának mûszaki feltételei. De az elsô rendezvény óta eltelt 35 év alatt nagyot változott a világ. Hol vannak a nagy számban megjelenô színházi vezetôk, mûszakiak? A cégek száma megnôtt, és a korábbi rendezvényeken néha többen voltunk kiállítók, mint a látogatók. Mégis rendszeresen követik egymást a kétévenkénti találkozók és kiállítások. Bár szerintem a nagy kiállítások ideje lejárt a kiállítás nem hozza meg a várt eredményt a részt vevô cégek és látogatók mégis egy olyan fórumot hoznak létre, ami egyedülálló rohanó világunkban. Szinte csak itt van alkalmunk találkozni olyan kollégákkal, partnerekkel, akikkel csak az elôzô rendezvényen futottunk össze. Csak itt van ideje egy színházi mûszakinak leülni valamelyik gyártó cég asztalánál néhány percre, és problémáiról, megoldandó feladatairól, netán jövôbeli terveirôl beszélgetni. Ezeket a találkozásokat nem lehet máshol és másképpen, jobban lebonyolítani. A néhány éve nálunk járt lengyel cég vezetôje irigykedve mondta, amikor a következô kiállításra meghívtam, de jó nektek, hogy nálatok még van ilyen. A kiállító cégek legtöbbje reálisan számol azzal, hogy számottevô közvetlen eredményt nem fog hozni ez a kiállítás sem. Mégis rendszeresen vállalják a költségeket, a szervezéssel járó munkát, hiszen így ôk is támogatják a szövetség munkáját. A megújult Magyar Színház- Technikai Szövetség, hûen évtizedes hazai hagyományunkhoz, most is megszervezte az idei találkozót. Megtartotta a rendezvény függetlenségét, önállóságát, és a gyorsan változó szakmai világunkban értékes tradícióinkat tovább ôrzi. Mindig voltak szabadidejüket a közösség érdekeinek feláldozó társaink, akik a szervezési munkát magukra vállalták, és biztosították a soron következô rendezvény megtartását. Így jött létre a Sceni Tech 2008 az idén is, és remélhetôleg a következô években is hasonlóan megrendezésre kerül! Elismerést érdemelnek azok a színházi vezetôk, akik ilyen gazdasági körülmények mellett is biztosítják mûszaki munkatársaik számára a rendezvényünk látogatását. Becsüljük meg azokat a notórius kiállítókat is, akik szinte minden kiállításon részt vesznek, nemcsak a saját hasznuk reményében, hanem a szakma fennmaradásának biztosítsa érdekében is. Köszönet a szervezôknek, rendezôknek, azoknak is, akik elôadásaikkal készültek, hogy színesebbé tegyék rendezvényünket. Köszönet a Gyôri Nemzeti Színház igazgatóságának és mûszaki csapatának, hogy személyes munkájukkal segítették rendezvényünk sikeres lebonyolítását. Asztalos Gyula Hirdetôink: Art Light & Sound 54. o. Bertaudio 29. o. Bluesound 42. o. Bosh Rexroth Kft. 19. o. Chromatica Kft. 20. o. DP-Music 60. o. Elimex Kft. 37. o. INTERTON 39. o. I Media International 23. o. Jelmez-Art 57. o. La Belle 26. o. LISYS Fényrendszer Rt. 63. o. Logen Bt. 48. o. Luminis 50. o. Miton Bt. 16. o. Pelyhe & Társa Kft. 54. o. A Magyar SzínházTechnikai Szövetség szaklapja HU ISSN Megjelenik: negyedévente (március, június, szeptember, december hóban) Kiadja: a Magyar SzínházTechnikai Szövetség, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Felelôs kiadó: Kiss István, az MSzTSz elnöke. Fôszerkesztô: Szabó-Jilek Iván, Tel./fax: (+36-1) , Szerkesztôbizottság: Kárpáti Imre Kiss Péter Kovács Bálint Rétfalvi János Dr. Sirató Ildikó Szentmártoni Gergely Dr. Venczel Sándor Wettstein Tibor Szerkesztôség: Magyar SzínházTechnikai Szövetség titkársága, 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 79. Tel./fax: Korrektor: Darnay László Grafikai munkák: Atelier 21, Sára Ernô Grafikai Mûterme Tel./fax: (+36-1) , Nyomdai munkák: Demax Mûvek Nyomdaipari Kft. Terjesztés: elôfizetéssel, színházi árusoknál Ár: 790 Ft/példány Elôfizethetô: a szerkesztôség címén évi teljes évfolyam ára 2600 Ft. A tavalyi lapszámok korlátozott számban még kaphatók. Számonként 400 Ft, négy-négy lapszám ára 1600 Ft. Philips Magyarország Kft. 24. o. Piramis Technika 2000 Bt. 37. o. Racional Mérnöki Iroda Kkt. 64. o. Sceni-Tech o. Színháztechnikai Kft. 2. o. Színpad- és Emelôgéptechnika 12. o. Zaj Rendszerház Kft. 50. o. 4

5 Többcélúság, transzformálás Nyírbátori Kulturális Központ Lapunk II. évfolyamának 3. számában, 2006 szeptemberében ismertettük az új Kulturális Központot. Már akkor felmerült a kérdés, hogy a kisvárosban hogyan tudják majd kihasználni a sokat tudó, rugalmas térformációkkal megépült, korszerû mûvelôdési létesítményt? Két év elteltével ennek jártunk utána. A mûködésrôl A városközpontban, a polgármesteri hivatal szomszédságában épült impozáns létesítmény reggeltôl estig nyitva van. Mûködik, él és virul. Nem csoda, hiszen a 800 éves múltra visszatekintô, minegy 14 ezer lakosú városban pezsgô kulturális élet zajlik a nyírbátoriak és a vonzáskörzetükhöz tartozó 20 kistelepülés lakóival. A városban majdnem 3 ezer diák tanul, híres a zeneiskolája, zenei élete. A Kulturális Központ szervesen beépült az ott élôk mindennapi életébe: civilszervezetek irodái, foglalkozásai, e-on Áramszolgáltató és a Nyírségvíz irodái, az ifjúsági klub, kávézó ugyanúgy része a központ életének, mint a Kistérségi Kerekasztal-tanácskozások, lakossági fórumok, tanfolyamok, szakmai rendezvények, konferenciák. Olyan közmûvelôdési centrum, ahol beszélgetni, tárgyalni, tanulni, ügyeket intézni, szórakozni lehet. Van dráma- és színjátszó szakkör felnôtteknek, moderntánc-tanfolyam stb. A többcélúság mégis a multifunkcionális nagyteremnél érvényesül. A filmvetítések, színházi vendégjátékok, fesztiválok, koncertek fôs nézôtérrel rendezhetôk meg. Nemcsak a nagyterem befogadóképessége, de a színpad nagysága is változtatható, és a nagyterem sík padlóval összekapcsolható az elôcsarnokkal. Erre leginkább a bálok, táncmulatságok esetén kerül sor. Ennek a többcélúságnak a kihasználtságára voltunk kíváncsiak, és jólesô érzéssel tapasztaltuk, hogy mûködik és használják. Ottjártunkkor délelôtt egy hangverseny volt a zeneiskola tanulói számára 600 fôs nézôtérrel, este pedig színházi elôadást tartottak 400 fôs nézôtérrel. Az átrendezést a koncert befejezése után három ember bô fél óra alatt lebonyolította, és máris kezdôdhetett a Hegedûs a háztetôn elôadás színpadra állítása. A Kulturális Központ múlt évi kihasználtságát mutatja az alábbi táblázat, rendezvények típusa, gyakorisága és megoszlása szerint: Esemény típusa Gyakoriság Megoszlás Színházi elôadások ebbôl felnôttelôadások gyermekelôadások Koncertek ebbôl komolyzenei koncert könnyûzenei koncert ,49% 1,09% Filmvetítések 90 14,00% Nemzeti ünnepek 3 0,47% Jeles napok, világnapok rendezvényei 7 1,09% Konferenciák, szakmai elôadások 10 1,56% Kiállítások 3 0,47% Céges találkozók ebbôl megbeszélések, találkozók konferenciák nagyrendezvények ,71% Versenyek, vetélkedôk 2 0,31% Iskolai rendezvények 11 1,71% Tanfolyamok ,54% Civil és társadalmi szervezetek találkozói 63 9,80% Egyéb, saját rendezésû programok 5 0,78% ,00% Szétszedhetô lépcsôsor osztja meg a nézôtér fix (balra) és a mobil (jobbra) részét A programok összeállításánál a fiatal vezetés mindig figyelembe veszi a mûszaki munkák idôigényét, így eddig nem volt fennakadás a nagyterem átrendezésénél. A mûszak létszáma 3 fô, melyet szükség szerint a Kulturális Központ üzemeltetésében lévô más intézményekbôl áthívott segítôkkel növelni lehet. A túlórák lecsúsztatására általában a hét elsô, csendesebb napjai lehetôséget biztosítanak. A tapasztalat szerint az új épület ösztönzôen hat a város kulturális életére, egyre több és több rendezvény helyszínévé választják. Kedvelt a lakosság körében, korábban nemigen jártak át a közelség ellenére sem Nyíregyházára vagy Debrecenbe színházba, most lelkesen mennek az emberek az elôadásokra, koncertekre. A központ fenntartója az önkormányzat. Az éves kulturális kiadásoknak mintegy 5%- át teszi ki a létesítmény anyagi támogatása. A Kulturális Központ saját bevételei a támogatás 10-15%-át teszik ki. Ezt az arányt növelni szeretnék, egyik lehetôséget a szolgáltatások bôvítése jelenti. Most épül ki a városban a kábeltévé és internetszolgáltatás vezetékes hálózata, melynek központja és a helyi kis tévéstúdiója a Kulturális Központban lesz. A mûködtetéstôl nyereséget várnak. A városi termál-gyógyfürdô fejlesztése után a turizmus fejlesztését tûzték ki célul, menyben a Kulturális Központnak jelentôs szerepet szánnak. Szabó-Jilek Iván4 5

6 Többcélúság, transzformálás 4 Az üzemeltetésrôl Ismét Nyírbátorban jártam, de most diófát nem láttam. Ha jól emlékszem, kb. 20 éve jártam utoljára itt, akkor még a régi a szoba-konyhás Mûvelôdési Otthon létezett. Azokat a mûvelôdésnek szánt intézményeket hívom szoba-konyhásnak, ahol van egy kb. 5x5 m-es színpad 2 darab kis öltözôvel, amelyek sok esetben irodaként is mûködnek. Az elôadásokhoz komplett hang- és fénytechnikát kellett beépíteni, és örültünk, ha mindezektôl az elektromos hálózat nem füstölt el. Azért emlékszem ennyire jól a régi Mûvelôdési Házra, mert anno még a Budapest Táncegyüttessel tartottunk itt elôadást. Elsô látásra a bepakolás nagyon egyszerûnek tûnt, mivel azt a színpad mögé épített, szabadtéri színpadnak szánt, rámpának is jól funkcionáló részen gondoltuk megoldani. Sajnos az oda vezetô út már, vagy még nem készült el, viszont néhány fiatal diófa nehezítette a teherautó beállását. Olyannyira, hogy a csúszós füvön az autó szerencsétlenül beszorult két fa közé, így se elôre, se hátra nem tudott mozdulni, ezért sajnos ki kellett vágni az egyiket. Ebbôl aztán hetedhét országra szóló botrány kerekedett, mivel diófát csak a tanácselnök engedélyével lehetett volna kivágni. Én majdnem fegyelmit kaptam, de ezért az elôadást nagy sikerrel meg tudtuk tartani. Ennyit a régi emlékekbôl. Mindezt azért meséltem el, mert az új Kulturális Központ, amit két évvel ezelôtt adtak át, az említett ház helyére épült. Nagy várakozással utaztam Nyírbátorba, hogy Délelôtti hangverseny 600 diáknak megnézzük Bán Ferenc újabb, a kultúrát szolgáló épületét. Elöljáróban el szeretném mondani, hogy maga a ház remekül megépített, funkcionálisan jól átgondolt, kitûnô épület. A beépült szcenikai technika (hang, fény, gépészet) a pénzügyi keretek figyelembevételével jó színvonalú. Nagy kár, hogy a generálkivitelezô takarékosságra törekvése elsôsorban a színháztechnikai berendezések megnyirbálását jelentette. Engedtessék meg, hogy szakmai és gyakorló vendégjátékokat lebonyolító szemmel nézve a színháztechnikai megoldásokat, néhány észrevételt tegyek a tanulságok levonása érdekében. Tekintettel arra, hogy bevezetômben a régi Mûvelôdési Ház hajdani pakolási nehézségeirôl beszéltem, így most is ezzel kezdeném a felsorolást: Kár, hogy az épülethez nem készült rakodórámpa, és ezt már utólag sem lehet pótolni. Teherlift van, de mivel a fülke belmagassága kicsi (kb. 2 méter), így a hosszabb dísz- 6

7 Többcélúság, transzformálás leteket csak fektetve lehet beletenni, viszont a lift elhelyezkedése miatt ez nem egyszerû feladat. A szcenikai vezérlôhelyiségek kialakításánál jó lett volna a nézôtér légterébe benyúló hangpáholyt készíteni, ahonnan az elôadások jó minôségû hangosítása sokkal könnyebb lehetne. A Szabolcsi testvérek Gábor és István (világosító, hangosító), említették a beépült fény- és hangtechnikával (Lisys ZRt.) elégedettek, a feszültségszabályozókkal (dimme- Vargha Mihály fiktív, hivatalos nyílt levele: Szabó István úr igazgatóhelyettes részére Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Budapest Tisztelt Szabó István Úr! Engedje meg, hogy ezúton ajánljam figyelmébe a Nyírbátori Kulturális Központot. Nyilván nem ebbôl a levélbôl fog tudomást szerezni arról, hogy már két éve mûködik egy igazi csikicsuki színházi-elôadómûvészeti létesítmény a lakosú nyírségi kisvárosban, ami tényleg nem túlzás minden igényt kielégít. Azért tudom ezt ilyen határozottan állítani, mert április 17-én két kollégával mondhatom, régi harcostársakkal, Kiss Istvánnal, az MSZTSZ elnökével és Szabó-Jilek Ivánnal, a szövetségi szaklap (SZÍNPAD) fôszerkesztôjével volt szerencsém megnézni az épületet (én már másodízben jártam benne), és igen pozitív benyomást gyakorolt ránk a létesítmény. Egy délelôtti diákhangverseny után tanúi lehettünk az átállásnak az esti színházi vendégjátékhoz, így a lehetô legalkalmasabb pillanatban érkeztünk, hogy vizsgálatot folytassunk: hogyan használják a házat? A technikai részletekkel nem szeretném untatni, ám arról feltétlenül be kell számolnom, hogy a Csíki Játékszín tagjai, akik már elôtte több környékbeli helyszínen elôadták Hegedûs a háztetôn produkciójukat, mennyire ámulattal néztek körbe a színpadon és a nézôtéren, elsô alkalommal vendégeskedvén a nyírbátori színházban. Nem túlzás azt állítani: ôszintén le voltak nyûgözve. Azért tartottam fontosnak ezt ilyen formában tudomására hozni, mert Ön a hazai színházi struktúra jó ismerôje mind a szoftvert a társulatokat, mind a hardvert az épületeket tekintve. Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, és már volt is rá példa (nem néztem utána), de azt a javaslatot tenném, hogy mihamarabb, és lehetôleg rendszeresen tartsanak színjátszó fesztivált Nyírbátorban. Akár diáktársulatok, akár határon túli magyar és nem magyar kompániák, akár hivatásos hazai színházak számára lehetne találkozókat rendezni ebben a remek épületben semmi esetre sem feledkezve meg a legfontosabbról, a közönségrôl. Csak megjegyzem, hogy mennyire széles határok között vannak a lehetôségek: 200-tól egészen 600-ig változhat a nézôszám az igények szerint, ami persze többféle színpadmérettel és térbeli elrendezéssel párosul. Kérem, segítsen abban, hogy a színházi szakmában minden illetékes tudomást szerezzen a nyírbátori kiváló lehetôségekrôl, és nem csak egyes produkciókra, hanem igazi tekintélyes fesztiválokra is igénybe vegyék a jól sikerült, többcélú termet. A régi szakmai kapcsolatunkra is alapozva bízom abban, hogy soraimmal ily módon jó ügyet tudtam szolgálni, Üdvözlettel: Vargha Mihály Díszletfelvonó Estére a nézôtér elsô harmada színpaddá válik (Hegedûs a háztetôn elôadás színpadra állítása) 4 7

8 Többcélúság, transzformálás 4rek) azonban jelentkeznek problémák. Idônként bent maradnak a fényvetôk, és ilyenkor csak a betáp megszakításával tudják orvosolni a hibát. A hangrendszernél a centrumsugárzó tûnik kevésnek, ugyanis, ha az erkélyen megfelelô a hangerô, a földszinten megsüketülnek a nézôk. Érdekes összecsengése a dolgoknak, ahogy általában az erkély két hátsó (16 17.) sorát nem tudják eladni, derült ki Karczub Adrienn gazdasági igazgatónô tájékoztatójából. A színpad és a nézôtér variálhatósága, az elképzeléseknek megfelelôen, jól mûködik (Színháztechnika Kft.), ennek valódiságáról sikerült személyesen is meggyôzôdnünk. A fôszínpadi és a zenekari árok süllyedôinek mozgatásával az a gond, hogy a kezelô nem látja a pódiumot, mert a vezérlôgomb rossz helyen van. Munkavédelmi szempontból súlyosabb probléma, hogy az üzemi állapotot sem fény-, sem hangjelzés nem mutatja. A zenekari árok kialakítása kézi úton történik. Márta László épületüzemeltetési koordinátor elmondása szerint ez elég nehéz fizikai munkát igénylô feladat. Nem kifejezetten a színházi mûködéshez tartozik a fûtési rendszer, melyet nem lehet szakaszolni. Energiamegtakarítást jelentene a jobb szabályozhatóság, ha csak azokat a tereket fûthetnék, ahol arra szükség van. A nézôtéren és az elôcsarnokban azonban jól mûködik a klímaberendezés. Hasznos tanulság fôleg a tervezés számára, hogy a többcélú termek eltérô funkcióihoz, minden lehetséges helyzetre nagyon pontosan végig kell gondolni a technológiai rendszerek flexibilitását, kialakítását. Csak így lehet a mûszakilag és gazdaságilag optimális rendszereket kialakítani, Vargha Mihály fiktív, baráti nyílt levele: Bán Ferenc építésznek Nyíregyháza Kedves Ferenc! Most volt szerencsém másodszor is megnézni a nyírbátori kulturális központodat. Bizonyára emlékszel, amikor elôször láthattam, az építész Mesteriskola buszos kirándulócsoportjával, akkor Te is ott voltál. Írtam is az épületrôl az Élet és Irodalom mûbírálat rovatában, ám a használatról, a ház funkcionális alkalmasságáról nem mertem nyilatkozni. A délutáni, alig 1-2 órás bejárás nem nyújtott alapot erre. Most, nagy szerencsénkre, amikor délelôtt megérkeztünk, még szólt egy hangos koncert (dél-amerikai ritmusokkal) középiskolásoknak, majd utána végignézhettük az átállást az esti színházi vendégjátékhoz. Az élmény így majdnem teljes volt az igazi az lett volna, ha este megnézzük az erdélyi társulat Hegedûs a háztetôn elôadását. De enélkül is meggyôzô volt a tapasztalás: a többcélú terem jól mûködik, a háromfôs technikai csoport (ketten közülük testvérek!) összeszokott csapatnak tûnt, akik szeretik a házat, élvezik a munkát. Otthon vannak az épületben, remekül gyakorolják hivatásukat. Hasonló benyomást tettek rám a többiek is, akikkel találkoztunk a házban e verôfényes áprilisi hétköznapon majdnem pontosan két évvel a ház átadása után. Szóval rendben találtuk az épületet, némi idô elôtti elöregedést csupán a nézôtéri mobil dobogóknál láthattunk, sajnos elég silány anyagból gyártották a lépcsôket stb. A hangmester egy dolgot említett, amit jó lett volna másképp csinálni: gond számukra, hogy a hangpultot nem tudják kihelyezni a nézôtér hátsó soraiba. Pedig ez azért sem lenne rossz, mert hát az a tapasztalás, hogy az utolsó 2-3 sor székeire nehezebb eladni a jegyeket. A hangpultkihelyezés ügyén esetleg a jövôben még lehet módosítani. A benyomásaink ettôl eltekintve nagyon-nagyon jók voltak, megismételve csak azt tudom mondani, amit már két éve is: gratulálok az épülethez! Az építészeti megfogalmazás, a jól kigondolt térstruktúra megint csak megtette hatását, és most már mondhatom, hogy a sokoldalú használat remek, két év elteltével abszolút rendben van. Nem mintha a rajzok és a leírás alapján ezt nem sejthettem volna eddig is, de a személyes meggyôzôdést, a jelenlétet mégsem lehet mellôzni, sôt. Zárom soraimat, sok-sok jókívánsággal és baráti üdvözlettel Vargha Mihály A tágas, jól használható öltözô 8

9 Többcélúság, transzformálás megállapítani, hogy hol legyenek a fixen beépített berendezések, és hol lehet alkalmilag, mobil eszközökkel a feladatot ellátni. A kisebb hibáktól függetlenül, nagyon szerencsés a város, hogy új Kulturális Központot kapott. A mai nehéz gazdasági helyzetben kész csoda, hogy van olyan hely, ahol a kultúrára még jutott pénz, és felépülhetett egy ilyen ház. Ez azonban önmagában még kevés lenne, ha nem volna a lelkes, fiatal csapat, amely korát meghazudtoló szakértelemmel mûködteti a házat, szervezi a programokat. Az üzemeltetô kollégáknak, kívánunk sok türelmet és kitartást munkájukhoz. Úgy láttuk és tapasztaltuk, hogy hozzáértô, lelkiismeretes mûszaki személyzete van a helyi kultúrának. Kiss István A Kulturális Központ fôbb adatai Tervezô: A Stúdió Kft. Nyíregyháza, Felelôs építész tervezô: Bán Ferenc Ybl- és Kossuth-díjas Kivitelezô: Baucont ZRt. Budapest (303 nap alatt épült, a munkakezdés idôpontja: június 1., befejezés március 30. A módosított vállalkozási szerzôdés szerint az épület kivitelezési költsége Ft, a teljes bekerülési költség Ft, a különbözet a berendezési, felszerelési tárgyak fedezetére szolgál.) Összes hasznos alapterület: 3216 m 2, klubhelyiségek száma 7, ezekben közel 150 fô tud egyszerre helyet foglalni. Mozgáskorlátozottak számára megközelíthetô, a város elsô panorámaliftje itt található. A ház helyiségeinek bemutatása: A földszinten az épület elsô traktusában egy kávézó és internetkávézó került kialakításra. A földszint hátsó részében található még egy 146 m 2 -es próbaterem, táncterem, mely mozgásos tanfolyamokra és egyéb közösségi rendezvényekre alkalmas. Az elsô emeleten alakították ki az épület üzemeltetéséhez szükséges irodahelyiségeket. Ezen a szinten van még 2 darab 59 m 2 -es öltözô, egy 152 m 2 -es raktár, 2 foglalkoztatóterem, 50 és 85 m 2 -esek, amelyeket oktatásra, civilszervezet szabadidôs tevékenységére lehet használni. Az épület orr-részében ezen a szinten található még egy klubhelyiség. A második emeleten van az akár 600 fô befogadására is alkalmas színház- és moziterem, amely elôtt található a 170 m 2 -es elôtér. Az elôtér rendkívül látványos, esztétikus, monumentális, különlegesen tagolt, melynek funkciója a találkozókon, informálódáson kívül kiállításokra is alkalmas. A színháztér és az elôtér összenyitásával, pedig egy 350 m 2 -es rendezvénytermet lehet kialakítani. Ezen a szinten helyezkedik el a színházi büfé és ruhatár, valamint a dohányzó. A látogatók ezen a szinten egy folyosó segítségével a Polgármesteri Hivatal elsô emeletére is át tudnak jutni. Az épületnek van egy harmadik emelete is, amely speciálisan egy, az épület elôterében lévô függôfolyosón keresztül közelíthetô meg. Ezen a szinten található egy 60 m 2 -es és egy 39 m 2 -es foglalkoztató és egy 18 m 2 -es klubterem. 9

10 Többcélúság, transzformálás Multifunkcionális nézôterek Egyre gyakoribb az igény a több funkciót, rendezvényt kiszolgálni képes termek iránt. A használhatóság kritériuma a gyors és könnyû átrendezhetôség, mely alapvetôen a termek méretétôl, befogadóképességétôl és a gépesítettségtôl függ. A legbonyolultabb feladatot az emelkedô nézôterek sík padlóssá való átalakítása jelenti. Fôleg kisebb településeken van szükség gazdaságosan üzemeltethetô, több célra jól használható, nagy befogadóképességû termekre. A funkciók a színházi elôadásoktól a hangversenyeken keresztül a bálokig, ételek felszolgálását igénylô bankettekig, vagy kisebb sportesemények megrendezéséig terjednek. Nyilvánvaló, hogy ezek az események csak kompromisszumokkal bonyolíthatók le ugyanazon a helyen. Az igénybevételek gyakorisága szerint csoportosíthatók a multifunkcionális termek alaptípusai. A leggyakoribb eseményfajták szerint beszélhetünk: Színházterem (színpadi elôadások) Hangverseny-, konferenciaterem (koncertek, konferenciák) Rendezvényterem (ünnepségek, bankettek, bálok stb.) Sportcsarnok (sportesemények, versenyek) Kiállítási csarnok (mûvészeti és kereskedelmi kiállítások, vásárok stb.) jellegû termekrôl. Az alaptípusok jellegzetes, eltérô építészeti követelményei: Színházterem Jó látást-hallást biztosító emelkedô nézôtér, fix székekkel. Állandó vagy változtatható játéktér, nagy belmagassággal, díszletraktárral és színészöltözôkkel. Hangverseny-, konferenciaterem Emelkedô nézôtér, rögzített székekkel. Állandó vagy változtatható méretû pódium, raktárakkal, zenészöltözôkkel. Rendezvényterem Sík padló, mobil székekkel, asztalokkal. Kis alapterületû pódiummal. A mobil vendéglátás biztosítása (konyhaüzem stb.). Sportcsarnok Fix és mobil lelátók. A sík padlójú küzdôtér mérete igazodik a sportversenyekhez. Sporteszközraktárak, sportöltözôk. Kiállítások Nagy alapterületû sík padló, kapcsolódó raktárakkal. A térbeli oszthatóság biztosítása. Látható, hogy a különbözô eseménytípusok az építészeti térkiképzés alapján aránylag elfogadható megalkuvásokkal összevonhatók, és két alapeset határozható meg: A) Színház-, hangverseny- és konferenciaterem B) Rendezvény-, sport- és kiállítási csarnok. A problémák ott kezdôdnek, amikor a kéttípusú termek alapfunkcióit a megrendelô összepárosítja pl. hangverseny-, konferencia- és rendezvényterem létrehozását kéri. Ebben az esetben alapkövetelménnyé válik a nézôtér variálhatósága. A megoldandó feladat bonyolultsága a terem befogadóképességével együtt nô. Gyakori problémák Alapkövetelmény, hogy a különbözô rendezvények látogatói kényelmesen ülhessenek, és lehetôség szerint a teljes játékteret beláthassák. Mégis általánosak az olyan, többfunkciós csarnokok, melyekben egymásba rakható, labilis székek, gyenge látási viszonyok és kényelmetlenül magas színpadi pódiumok fogadják a résztvevôket. (Otthonukban az igényes multimédiás berendezéseket sokkal jobb körülmények között élvezik.) Képzeljük magunkat a sík padlójú terem 23. sorában, ahol kényelmetlen széken ülve vagy állva a megemelt a színpadon folyó elôadásból alig látunk valamit. Látási feltételek A nézôknek a játékteret teljes egészében be kellene tudniuk látni. A rendezvény jellegétôl függôen a követelmények különbözôek. A balett-táncosokat, színészeket, kosárlabdázókat és más sportolókat a lábukig, míg az elôadókat vagy zenészeket derékig kellene a nézôknek látniuk. Másrészrôl a kosárlabdázók a nézôtéri padlón, a balett-táncosok és a színészek egy cm magas színpadon lépnek fel, a zenészek a nézôtér padlóján (kamarazenénél) vagy a rock- és popkoncerteken 150 cm, a komolyzenei hangversenyek elôadói pedig cm magas pódiumon játszanak. A kihasznált játéktér mélysége szintén különbözô. Ideális esetben a nézô az elôzô sor nézôinek feje fölött át tud nézni. Ez azt jelenti, hogy a nézô szemétôl a játéktér legelsô és legmélyebb pontjáig húzott vonalnak legalább 10 cm-rel az elôzô sor nézôinek szeme fölött kell lennie. A megemelt játéktér nélküli vagy igen mély nézôterû elôadásoknál meredekebb széksoremelkedésre van szükség, mint magasabb színpad vagy kisebb nézôtér esetén. Másrészrôl viszont a nagyobb termekben sem kívánatos a túlzott emelkedés, mert a játékteret elnyomja a nézôtér (pl. egyetemek nagyobb elôadótermei). A nézôk közérzete A nézôk rossz közérzetüket valószínûleg nem hozzák közvetlen kapcsolatba a gyenge feltételekkel, azonban a székek elrendezése és a kényelme mégis befolyásolja az elôadás élvezetét. Ezeket a környezeti ingereket tudat alatt értékeljük, és összehasonlítjuk a repülôgép, a vonat vagy az autó állítható üléseivel, a nappali foteljével vagy a ergonómiailag kialakított irodai székekkel, 1. ábra. Teleszkópos tribün összecsukló székekkel 2. ábra. Szék-kocsi rögzített lépcsôzéssel és székekkel 10

11 Többcélúság, transzformálás 3. ábra. Automatizált rendszer I. Minden széksor külön emelhetô, ezen belül a székek másodlagos süllyesztôvel tüntethetôk el (mint pozitív viszonyítási alap), vagy kevésbé vonzó példaként a konyhaszékekkel, bárszékekkel vagy a sportlelátók üléseivel, padjaival. A billegô székek provizórikus megoldásnak tûnnek, a mûanyag, kemény székek takarékosságra vagy szegénységre utalnak. Míg a kényelmes, stabil, vastagon kárpitozott fotelek kényelmet, a lábaknak elegendô térkomfortot sugallnak. Hasonlóképpen van ez az üléssorok elrendezésénél is: az egyenes sorok anonimitást, tekintélyelvûséget és szabályozottságot jeleznek, a sarkított vagy íves széksorok karakteresek, individuálisak és kommunikatívak. Az ülések csekély megemelése közösségi érzetet kelt, míg a meredekebb lépcsôzés hatása intimebb és individuálisabb. A gondosan kialakított nézôtér szükséges elôfeltétele annak, hogy a nézôk jól érezzék magukat. Ebbôl általában egyenesen következik az állandó, lépcsôzetes nézôtéri kialakítás, így azonban a nézôtér másfajta rendezvényekre alkalmatlanná válik. A sík padlójú csarnokokban a székekkel felszerelt tribünök beépítése hosszadalmas és megfizethetetlen mûvelet. A megoldás az lenne, ha a lapos, üres többfunkciós rendezvényterem gombnyomásra kényelmes, színházi fotelekkel berendezett, lépcsôzetes elrendezésû teremmé lenne alakítható. A plenáris ülések termét könnyedén át lehetne rendezni több kisebb helyiséggé a szekcióülések számára, kiállítások, bankettek és egyéb rendezvények céljaira. Ugyanígy változtathatónak kellene lennie az üléssorok emelkedésének is, hogy kielégíthessük a különbözô látási követelmények igényét. Az emelkedô lépcsôfelületeknek székek nélkül is használhatónak kellene lennie, pl. asztalok elhelyezésére. Mindezt lehetôleg gyorsan és fizikai munka nélkül volna jó végrehajtani. Mûszaki megoldások 4. ábra. Automatizált rendszer II. A süllyeszthetô lépcsôkbe a székek behajthatók. A lépcsôzés gombnyomásra alakítja ki a sík padlót Az ilyen rugalmas rendszerek nem utópisztikus álmok, hanem a piacon jelen vannak és elérhetôk. Azonban rugalmasságuk és költségigényük szempontjából nagy eltéréseket mutatnak. A költségtényezôk között elsôdleges a székmozgató gépezet beszerzési ára, azonban figyelembe kell venni a pótlólagos helyigények, valamint az éppen nem használt székek tárolóhelyének építési költségeit is. A teleszkópos, kihúzható tribünök a legolcsóbbak. Teleszkópos tribünök A kihúzható tribünök egyszerû fajtája a székek nélküli lépcsôzést biztosítja. A mobil székeket a kihúzott lépcsôzésre kell felrakni. Azonban a lépcsôfelületek székek nélkül alig használhatók más célra. A teleszkópos lelátók másik fajtája ezen a problémán úgy próbál segíteni, hogy a kihúzott lépcsök közötti magasság ülômagasság (40 45 cm), lépcsôzésen kárpitozott felületet alakítanak ki, melyeken így padszerû ülések jönnek létre. Léteznek olyan teleszkópos tribünök, amelyek a lépcsôkre szerelt székek betoláskor összecsukódnak. A lépcsômagasságúra (kb. 30 cm) összecsukható, legalább részben kárpitozott székeket lehet elhelyezni, mégis aligha kerülhetô el a sportcsarnoki tribünök enyhe utánérzése. Az összecsukható ülések nem annyira stabilak és kényelmesek, mint a fix színházi ülések. A kihúzható tribünök meredeksége, lépcsôzése nem változtatható. Van olyan megoldás, amelyik szintenként két széksort ajánl, és attól függôen, hogy szintenként egy vagy két széksort helyeznek-e el, laposabb vagy meredekebb soremelkedés érhetô el. A kihúzható tribünök általában max sort tartalmaznak, összecsukva a tribün mélysége 1,1 1,3 m. (Jelentôsebb hazai gyártók: Oktamér Kft., Racional Mérnöki Iroda, Színháztechnika Kft.) Székkocsik A másik gyakran alkalmazott rendszer mozgatható, állandó lépcsôzésû elemekbôl áll, fixen beépített széksorokkal. Az elemeket a terem sík padlóján kézzel vagy gépi úton 5. ábra. Automatizált rendszer III. A transzformáció során minden második lépcsősor felemelkedik annyira, hogy a székek lépcsô alatti forgáspont körül lefordíthatók legyenek. A székeket a vízszintes felület alatt tárolják mozgatják a megfelelô pozícióba. Esetleg a beépített székkocsik ki is emelhetôk. A székcsoportokat általában egyedi gyártással az építészeti és mûszaki követelményeknek megfelelôen gyártják. A sokféle megoldás az egyszerû, három vagy négy széksort tartalmazó kocsiktól a több száz ülést magában foglaló, nézôtéri tribünökig terjed. A székek lehetnek fixen rögzítettek, vagy a lépcsôkre lecsukhatók a kisebb tárolási magasság elérése érdekében. Ezeknél a rendszereknél csak fix soremelkedés lehetséges, többnyire azonban lényegesen kényelmesebb és gazdagabb a kialakításuk és a székek elhelyezése, mint a teleszkópos tribünöké. A fô problémát a székkocsik használaton kívüli tárolása jelenti, mert jelentôs raktárteret igényelnek. Az átépítés gépesítése (süllyedôkkel vagy liftekkel) sem egyszerû feladat, további helyigényt jelent. Automatizált rendszerek Valóban szabad soremelkedést lehetôvé tevô automatizált rendszereket csak néhány gyártó kínál. Az egyik rendszernél a színházi fotelek süllyesztôbôl jutnak fel a pódiumokra. A süllyedôpódiumok is lépcsôzetesen állíthatók a változtatható soremelkedés biztosítása céljából. Egy másik rendszernél a felhajtott ülôlapú ülések résekbôl emelkednek fel a pódiumokban. Ezenkívül a pódiumok is lépcsôzetesek a változtatható soremelkedés biztosítása céljából. Ezek a rendszerek meglehetôsen bonyolultak és költségesek. (Kotobuki/Kyb, Japán) Ügyes és egyszerû szerkezetet kínál a montreali Paco Co./Gala. Ez szintén teljes mértékben változtatható, de a költségei lényegesen kedvezôbbek. A színházi üléseket a kiemelkedô süllyedôpódium padlózata alól forgatják be. A pódiumokat ezek után lépcsôzetesen rendezik el, hogy változtatható üléssor-emelkedést lehessen elérni. Sík padló létrehozásakor az üléseket a mozgatható pódiumok alsó oldalán tárolják. A padlózat alatt szükséges helyigény minimalizálása ér-4 11

12 Többcélúság, transzformálás 4dekében nagyon kompakt emelôegységeket alkalmaznak a pódiumok lépcsôssé alakítására. Szinte mindegyik színházi ülés beszerelhetô ebbe a rendszerbe. Egyébként csak a kocsizó rendszereknél alkalmazható az összes szék- és fotelfajta. A többi berendezésnél a szûk nyílások korlátozzák a használható széktípusokat, amelyek még különleges csapómechanizmusokat is igényelnek, ami az ülés stabilitását és kényelmét hátrányosan befolyásolhatja. A sok elembôl álló, automatizált rendszerek másik hátránya, hogy a székek nélküli, sík padló kialakításakor legalább széksoronként kisebb-nagyobb rések alakulnak ki a padlóban, melyek különösen táncestek esetén hátrányosak. Mozgatható széksorok Az elfogadható látási feltételeket nyújtó, rugalmas székelrendezés mellett legjobb esetben is csak szükségmegoldást jelenthetnek a pódiumokon vagy emelvényeken elhelyezett, egymásba rakható székek. Ezek nem felelnek meg az igényes elôadóterem céljainak, de nem biztosít jó komfortérzetet sem a nézôk számára. Ezek használata csak kisebb, kb. 100 fôs termekben ajánlható. Jobb eredmény érhetô el a spanyol, síneken elhelyezett üléssorokkal (Figueras, Stulwerk). Az egyes sorok kézzel, vagy motorikusan rátolhatók a mögötte lévô széksorra, így harmadára tömöríthetô a nézôtéri ülések helyigénye. Az egyes széksorokat síneken vezetve tolják a tárolóból a felállítás helyére. A padlóba épített sínek, mintegy cm széles, hornyait betétekkel lehet letakarni. A rendszer hátránya, hogy egyenletesen emelkedô nézôtér csak lejtôs felületen alakítható ki. A lejtés mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot. Természetesen a sík padlófelület még nagy terület esetén is gépi úton lejtôsre állítható. Itt is csak néhány speciális széktípus használható. Választási kritériumok A költségek, a látási viszonyok és a használhatóság mérlegelésén kívül még nagyon sok szempontot kell figyelembe venni a legmegfelelôbb rendszer kiválasztásánál. Mennyi idôt vesz igénybe az átrendezés? Elég stabilak-e a széksorok, mennyire megbízható a rendszer? Kielégíti-e a statikai, biztonságtechnikai és építési szabályzat elôírásait? Elfogadható-e a berendezés helyigénye? Milyen mértékben teszi lehetôvé a rendszer a változtatható nézôtér variációkat? Mennyire korlátozza a belsôépítészeket a székek elrendezésénél, a nézôtér kialakításánál? Vonzó-e a rendszer kinézete? Milyen akusztikai kihatásai vannak a rendszernek? Milyenek a takarítási, tisztántartási lehetôségek? A várható költségek figyelembevétele mellett e kérdéseket alaposan meg kell vizsgálni. Gazdasági és egyéb elônyök Szinte az összes flexibilis nézôteret létrehozni képes, gépesített rendszer lényegesen csökkenti az átépítési idôket, és ezzel mérsékli a terem rezsiköltségét. Azonban a munkaerô bérmegtakarítása az amortizáció szempontjából lényegtelen tényezô, mert még heti két átépítéssel számolva is 5 30 év kellene ahhoz, hogy csak ebbôl megtérüljön a beruházás. Másrészrôl, ha az átépítési idô 30 percnél rövidebb idôre csökken, valószínûleg lényegesen magasabb kihasználhatóságot lehet elérni. A többfunkciós termekben a különféle rendezvények gyors egymásutánban történô lebonyolítását az átépítés idôigénye szabja meg. Egy teremben általában két nézôtérátrendezés lehetséges naponta, azaz hetente 14 alkalom. Az automatizált széksorátépítésekkel naponta három átépítés is elképzelhetô, azaz elméletileg 21 különbözô használat egy héten. (Például délelôtt konferencia, délután hangverseny, este bankett.) Figyelemre méltó tapasztalat, hogy a multifunkcionális termek inspirálóan hatnak, újfajta rendezvényeket vonzanak, ezáltal a terem jobb kihasználása érhetô el. A gyors átépítésekbôl eredô elônyök a terembérleti díjban is érvényesíthetôk. A pluszbevételek nagyobb hányada mégis a többféle, gyakoribb rendezvényekbôl származik. A jobb kihasználhatóság miatt a többcélú termek esetében gyorsabb amortizációval lehet számolni. Gazdasági szempontból is valószínûleg nagyobb jelentôsége van a vonzó rendezvényhelyszín piaci pozíciójának. A rendezvény igényeihez tökéletesen illeszkedô és izgalmas környezetet létrehozó, optimális székelrendezések hozzájárulnak a programok sikeréhez. Herrey professzornak, a londoni Színháztechnikai és Építészeti Konferencián elhangzott elôadását felhasználva összeállította Szabó-Jilek Iván 6. ábra. Összetolható széksorok, az ülések távolsága egyharmadára tömöríthetô 12

13 Többcélúság, transzformálás A Budapesti Operabál, avagy a többfunkciós Operaház Elôzetes elmélkedés Sok támadás éri manapság a színházakat, többek között amiatt, hogy csak este mûködnek három-négy órát, egyébként üresen állnak a város közepén. Ez persze így messze nem igaz. Egy átlagos magyar színház heti hat napon játszik, rendszerint csak a hétfô a pihenônap, de van olyan is, hogy gyakorlatilag szünnap nélkül dolgozik egy teátrum. Aki ismeri a színházak mûködését, tudja, hogy a mûszaki munka reggel nyolc órakor kezdôdik, tíztôl próbálnak a színpadon, délután az esti elôadást készítik elô, ami után még szét is szedik a díszletet. Egy színház valójában órát üzemel naponta. Igaz, ebbôl bevételt csak 3-4 óra hoz, a többi a kultúrát, színházat nem szeretô emberek szemében ráfizetés. Azonban ha az egy év alatti tényleges kihasználtságot nézzük, beleértve a nyári szünetet is, kiderül, hogy a színház jóval többet üzemel, mint például bármelyik irodaház, vagy hivatal, és munkájának eredménye, minôsége, sikeressége minden este tapsokkal mérhetôen kiderül, ellentétben a felsoroltak tevékenységével, lásd Shakespeare-nél a hivatalnak packázásait. Ugyanakkor igaz, hogy Magyarországon és nagyon sok külföldi játszóhelyen is, ahol a száz évvel ezelôtti színházak mûemlék épületei állnak, nehéz lenne mit kezdeni a nézôtéri széksorokkal, ha éppen üresen foglalják csak a helyet. Ezért került elôtérbe nemzetközi szinten is a többcélú épületek kérdése, a sokoldalúan használható, változtatható belsô elrendezésû színház, bálterem, konferenciaközpont, kiállítási tér stb. megoldás. Ez ugyan alapvetôen összefügg egy színház mûködési formájával, repertoár, staggione rendszer, befogadó épület, de ennek elemzése nem e cikk keretébe tartozik. A Budapesti Operaház az építéskori szokásoknak megfelelôen rendelkezik fogadások, vacsorák tartására alkalmas helyiségekkel. Ezek állandó, reprezentatív termek, nem a mai értelemben vett többfunkciós rendszer eredményei. Úgyszintén nem tartozik ebbe a körbe az Operabál rendezvénye sem, mert több napig tartó, költséges átalakítást igényel az oda-vissza építés-bontás, ami anyagilag ugyancsak megterhelô, nem beszélve a szükséges díszlet, díszítés költségeirôl. A Budapesti Operabál látványa a közönség érkezése elôtt. Színpadi rész a beépített hátsó színpaddal, alul a nézôtéri részen a királyi páholy alatt a Strauss zenekar emelvénye A lehetôség A kérdés pontosabb megértéséhez szükséges tisztázni, hogy mi a különbség az Operabál és a bál az Operaházban elnevezések között. Bált ugyanis sokat tartottak már a kezdeti idôkben is, többnyire jótékonysági céllal, például Erdély-rész megsegítésére, vagy a tiszai árvízkárosultak támogatására. Ezeket a bálokat az épület dísztermeiben és a színpadon tartották, a változatlan, csak díszített nézôteret a bál elôtti mûsor idején használták. Ilyen manapság például a szilveszteri bál. Az alapvetô különbség a kétfajta esemény között, hogy Operabál esetén a nézôtéri székeket is kiszedik, és helyükre a hátsó színpadig terjedôen hatalmas táncparkett épül, és még sok más is. Mindez négy napot és öt éjszakát igényel, megállás nélküli munkával, benne természetesen a báli vigassággal. A táncparkett lefektetéséhez szükség volt e sorok írójának elôrelátására, jobban mondva arra a fejében motoszkáló gondolatra, hogy a hatalmas gyönyörû tér-4 13

14 Többcélúság, transzformálás 4ben egyszer bált kellene rendezni. Ezért már az újjáépítés ( ) tervezése során sok irányban kellett hadakozni a hatóságokkal, hogy engedélyezzék, a zenekari árok nézôtér felôli mellvédje lehessen 15 cm-rel alacsonyabban a színpad szintjénél. Így lehetett ugyanis késôbb megfelelô áthidalást készíteni. Korábban egyszer volt már rá példa, hogy a széksorokat kiszedték, 1934-ben, az Operaház fennállásának 50. évfordulóján. (Akkor a kiszedett székeket az utcán álló bérelt stráfkocsikban tárolták. Fiatalabbak kedvéért: a stráfkocsi kamionnyi méretû, belül kipárnázott lovas kocsi volt, általában bútorszállításra, költözködéseknél használták). Ez az Operabál még nem volt tökéletes. A színpad lejtett a nézôtér felé, ezért csak jelentôs töréssel lehetett azt a nézôtér irányába folytatni. A kiépítés annál is inkább nehézkes volt, mert a nézôteret egy viszonylag magas, szépen mintázott mozdíthatatlan bronz rivaldatakarás díszítette, közepén nagy oroszlánfejjel. Ennek áthidalásán kívül a zenekari árok befedéséhez is komoly tartószerkezetet kellett építeni. Felül a Csikós Attila tervezte színpadi páholyok, alul a vendéglátásra berendezett nézôtéri páholysorok A mai Operabál követelményrendszere Kedvezô adottság, hogy az újjáépítés óta a színpad vízszintes, és a zenekari árok is a színpad szintjére emelhetô. A hátsó színpad teljes területe szintén igénybe vehetô (régen hatalmas ferde lejtô szabta kétfelé, a díszletek felhordására szolgáló 5 méter szintkülönbségû sóhajok hídja ). A világítási lehetôség is sokszorosa a korábbinak, a többi könnyebbségrôl, pl. felvonók, teherliftek, nem is beszélve. Szintén újkori adottság, hogy a Hajós utca túloldalán álló Üzemház épületét utca alatti alagút köti össze az Operaházzal, így ott oldható meg a közremûködôk jelentôs részének, például az elsô bálozók tömegének öltöztetése. Követelmény az Operaház számos helyiségének, raktárának kiürítése is, hogy a szokottnál jóval nagyobb közönség és a szükséges kiszolgáló rendszerek (pl. melegítôkonyha) elférjenek. Ezért már az Operabált megelôzô és követô elôadásokat úgy szükséges tervezni, ami a bérletrendszer és a külföldi vendégmûvészek kötött idôrendje miatt nem egyszerû, hogy azok lehetôleg könnyû díszletezésû operák vagy balettek legyenek, különösen az utolsó egy-két napon a bál elôtt. Így is napokig folyamatos az Operaház saját anyagának külsô raktárba való szállítása, a megüresedett helyekre pedig azonnal bekerül a bál építéséhez szükséges anyag, felszerelés. Ezeket a beépítés sorrendjében kell beszállítani és tárolni a szûkös helyre és a rövid beépítési idôre tekintettel. Komoly szervezési feladat. Anyagi szempontból nagyon fontos, hogy a tûzrendészetileg lehetséges legtöbb bálozót lehessen fogadni, ami a szokásos nézôlétszámnak nagyjából a duplája. Ezért a színpad két oldalán hatalmas emelvényrendszer épül, ugyanígy a hátsó színpadon is, az ülôhelyek, asztalok névre szólóak, a vacsorát a Gundel adja, akárcsak a szintén külön berendezett eredeti nézôtéri páholyokban. Az ültetett vacsorához igénybe kell venni a két nagy, kiszolgálásához a kisebb balett-termet is a harmadik emeleten. (Bevétel!). Biztosítani kell a jó néhány szponzor cég helyigényét, az ékszereknek szolgáló vitrinektôl kezdve a Zwack cég átalakította nézôtéri nagybüféig. Több játszóhely kell a különbözô zenekaroknak is, mert a tánczenei igény életkor szerint is és az éjszaka elôrehaladtával is változik. A felsoroltak csak töredékét teszik ki annak a hosszú felsorolásnak, aminek egy többcélú épületnek meg kell felelnie. A mûszaki megvalósítás Alapkérdés, hogy a kiszedett nézôtéri székek (melyeket ma már gépezet szállít az alagsori folyosókba) helyére ki kell terjeszteni a színpad vonalát. Szerencsére az Operaház nézôtere csak egy irányba lejt, nem kagylós formájú, így egyszerûbb volt a ferde alapra a kiegészítô acélszerkezeteket megtervezni, gyártani. A járófelület elsô elemei a fémkeretekbe kerülô beszabott, vastag rétegelt lemez lapok, amikre az elsô idôkben famintázatú PVC-szônyeg került, késôbb valódi par- 14

15 Többcélúság, transzformálás helyigénye, a szennyes edények, ételmaradékok elszállításiútvonal-kérdése, hogy ne az ünnepi közönség között egyensúlyozzanak a pincérek, vagy akár a kezelhetetlen parkolási probléma megoldása. Ha belegondolunk, hasonló, csak jóval több gonddal találja magát szembe mindenki, aki többcélú épületet rendel vagy tervez. Parttalan többcélúság nincs A színpadi páholysorok építése, jól látható a dexion-salgó tartórendszer ketta. A tánctér egyenletes simasága alapkövetelmény, nemcsak a botlás, a balesetveszély miatt, hanem a lehetô legtökéletesebb megoldás biztosítása érdekében is. Ezért valamennyi nézôtéri alépítményi acélszerkezet finom menetû csavarokkal állítható, a pontosságot folyamatos mûszeres mérés garantálja. A zenekari vasbeton mellvéd fölötti 15 cm elegendô a biztonságos áthidaláshoz. A nézôtéri táncparkett méretezésnél figyelembe kellett venni, hogy a szokásosnál jóval nagyobb, ritmikus, dinamikus terhelést kap (katonák a hídon). A nézôtér masszív lefedése viszont eltakarja a klíma befúvónyílásait, nagyjából 500 rácsot (minden földszinti szék alatt van egy), ezért, hogy hûtés mégis legyen, a padló nem ér el a körítôfalakig (páholyok), hanem átlagosan 20 cm-rel elmarad azoktól. A kétoldali réseken keresztül biztosítható, ha nem is tökéletesen, de elfogadhatóan a hûtés és a légcsere. A színpad adta vízszintes padló a nézôtér hátsó részén már belemetsz a nézôtéri padozatba, eddig tart a tánctér. A kimaradó területre került a Johann Strauss zenekar emelvényzete, két oldala szolgál a nyitótáncosok bevonulására, vagy a közönség forgalmára. A színpadi és hátsó színpadi nagy építmények terveit Csikós Attila, az Operabál látványtervezôje készítette. Formai elemeiben igazodott az Ybl Miklós tervezte nézôtérhez, de nem íves, hanem egyenes vonalú a rendszer. Ezt egyszerûbb és olcsóbb építeni, kevesebb a kihasználatlan tér, és nagyobb a táncparkett. A végeredmény szemet gyönyörködtetô, impozáns. A díszletszerûen takaró falakat dexion-salgó állványrendszer tartja, természetesen nem a háztartásokban, hanem az ipar és nagy raktárak területén használt méretben. A vázlatosan leírtak csak kis részben adják vissza azt a problémahalmazt, amit egy megváltozott feladatot ellátó épületnek, térnek meg kell oldania. Nem került szóba például a bombafenyegetések elhárításának módja, a kétszeres kapacitású ruhatárak Padlófektetés az elsô Operabálnál A nézôtéri padozat építése a zenekari ároknál Meggyôzôdésem, hogy mindenre alkalmas többcélú épületet nem lehet tervezni. A megbízó talán ad pontos útmutatást, igénylistát, de ez természetesen nem lehet teljes körû, arról nem is beszélve, hogy néhány év múltán más vezetôknek más ötleteik lesznek, változhatnak elôírások, elvárások, divatok. A többcélúság csak nagy vonalakban biztosítható, a részletmegoldások esetiek. El kell dönteni, hogy szmokingot csináltatok-e, vagy könnyû nyári ruhát, mert mindkettô viselésére (használatára) mások az igények, szabályok. Az természetes, hogy a XIX. század maga nemében pompás, de merevebb rendszerû díszes középületeit fel kell, hogy váltsa egy jóval változtathatóbb, többcélú, több funkciót kielégítô épülettípus, de nem szabad azt hinni, hogy egy ilyen (jó) épület minden gondot örökre megold. Minden újabb igény egy korábbinál óhatatlanul kompromisszumra vezet. Az Operabál mûszaki és szervezési megoldásainak példája mutatja, hogy régebbi épületben is lehet újat hozni. Egy eleve többet tudó épület esetében ez nyilván könynyebb, olcsóbb, de bizonyos, épületenként változó korlátokat mindig szem elôtt kell tartani. Parttalan többcélúság nincs. Borsa Miklós 15

16 Többcélság, transzformálás Kodály Zoltán Kulturális Centrum, Nyíregyháza A NYIF digitális világa A Nyíregyházi Fôiskola (NYIF) területén 2007-ben készült el egy új, többcélú rendezvényterem. Az fô befogadására képes terem színházi elôadások, hangversenyek, tanévnyitók, diplomaosztók és egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A termet október 18-án dr. Jánosi Zoltán rektor és Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerzô adta át. Hivatalos neve Kodály Zoltán Kulturális Centrum lett, ezzel is utalva az itt tartandó rendezvények színvonalára és a fôiskolai életben betöltendô szerepére. A Nyíregyházi Fôiskola területének fejlesztése már régóta folyamatosan és rendkívül dinamikusan zajlik. Ezen fejlesztés keretében, építészetileg igen ötletesen, két hoszszú épület közötti terület lefedésébôl jött létre az impozáns rendezvényterem. A terem (aula) alapterülete 800 m 2 a színpad nélkül, a nézôk három szinten foglalhatnak helyet. A nézôszám növelése érdekében a terem körül körfolyosók kerültek kialakításra, a régi épületek belsô udvarra nézô falainak kibontásával. A termet befogadóképessége is kiemeli: a térségben, de talán még az országban sem sok ilyen méretû többcélú terem létezik. A teremakusztikai, valamint az audiovizuális rendszerek terveit az Interton Kft. készítette, a Balázs Tibor vezette B5 Építészstúdió megbízásából. Az audiovizuális és a színpadvilágítási rendszerek I. ütemének kivitelezését a Strabag alvállalkozójaként szintén cégünk végezte. Mostani írásunkban csak az audiovizuális rendszereket mutatjuk be, de a színpadvilágítási rendszer ismertetésére is visszatérünk. A telepítésre került hangosítási rendszer érdekessége, hogy elôször alkalmaztunk teljesen digitális jelátvitelen és jelfeldolgozáson alapuló elektroakusztikai rendszert úgy, hogy a rendszer lelke (szoftver és hardver egyaránt) egyetlen gyártótól, az amerikai QSC-tôl származik. A homogén felépítésû QSC rendszert (hangsugárzók, erôsítôk, CobraNet TM alapú jelátviteli eszközök, rendszervezérlô és monitorozó berendezések) a központi digitális YAMAHA LS9 keverôpult egészíti ki. Az audió jelfolyam, a Magyarországon még ritkán alkalmazott CobraNet TM protokollnak köszönhetôen, a színpadi csatlakozóktól indulva, a keverôpulton át a teljesítményerôsítôkig digitálisan kerül továbbításra. A digitális formátum legnagyobb elônye az analóg változattal szemben a zavarmentes jelátvitel, nem beszélve a rendkívül költséghatékony kábelezési struktúráról (redundáns hálózat esetén mindössze 2 db Cat5 strukturált kábel, az analóg csoportkábelek helyett). A CobraNet TM -es jelátvitel a színpadon és a végfok rackben elhelyezett QSC BASIS egységek és a CobraNet TM interfész kártyával ellátott, szintén teljesen digitális, 32 csatornás Yamaha LS9 keverôpult között valósul meg. Jól mutatja a CobraNet TM rugalmasságát az is, hogy az LS9 keverôt bármelyik végponton, így akár a színpadon is, csatlakoztathatjuk, és a rendszer változtatás nélkül használható. Így, például a keverôvel kitelepülhetünk a nézôtérre, vagy akár a színpadra is. A fôsugárzó rendszert a Magyarországon elsôként itt telepített QSC Installation Line Array (ILA) sorozatú hangsugárzói alkotják, teljes lefedettséget biztosítva a földszinti nézôtéren és az emeleti karzaton. A hangsugárzókat a QSC erôsítôk zászlóshajója, a PowerLight TM 3 sorozatú végerôsítôpark hajtja meg. A H és D osztályú erôsítôk széles sávú átvitellel és igen kis torzítással bírnak, továbbá a több, mint 18 kw szinuszos összteljesítményû erôsítôrendszer össztömege a szabadalmaztatott PowerLight TM technológiának köszönhetôen mindössze 32 kg! Színpadi monitorként ill. mobil hangsugárzóként QSC HPR122i típusú, kétutas aktív hangsugárzókat telepítettünk. A körfolyosókon, a fali LCD televíziók környezetében, TOA álmennyezeti hangsugárzók alkotnak önálló hangrendszert, amelyek a kijelzôkön látható képanyagokhoz tartozó hangot szólaltatják meg ill. a közönség tájékoztatását szolgálják. A terem teljes elektroakusztikai rendszerét a QSControl.Net szoftveren keresztül állíthatjuk be ill. vezérelhetjük, szabályozhatjuk. A QSControl.Net használata tapasztalt felhasználót igényel, ezért a QSCreator nevû rendkívül könnyen használható programmal olyan egyedi (és jelszóval védett) grafikus vezérlôfelületet hoztunk létre, amely csak a szükséges és a helyszínre szabott kezelôszerveket tartalmazza. A QSControl.Net a fentieken kívül lehetôvé teszi a végerôsítôk távoli monitorozását, vezérlését és a fôsugárzók 16

17 Többcélság, transzformálás védelmét, valamint a valós idejû vezérlést egy asztali PC segítségével. Az elôadók hangosításához és egyszerûbb mikrofonozási feladatokhoz TOA vezetékes, és az új WM 5000-es sorozatú vezeték nélküli mikrofonokat alkalmaztuk, külsô aktív antennákkal és antenna elosztóval. A TOA vezeték nélküli rendszer nagy elônye, hogy az adók mindössze egyetlen 1,5 V ceruzaelemmel mûködnek, de természetesen a már szokványosnak számító funkciók sem hiányoznak (LCD kijelzôs diversity vevôk, telep állapot kijelzés stb.). A stúdióhelyiségben Denon CD és Panasonic DVD audio- és videobejátszó eszközök kaptak helyet. Videojelforrásként még két TOA speed dome kamera, valamint egy asztali PC szolgál. Ez utóbbit E-MU 1212M hangkártyával szállítottuk hanganyagok jó minôségû lejátszásához és rögzítéséhez. A megjelenítô rendszer részét képezi a stúdióban elhelyezett 26 -os Panasonic és a folyosókon felszerelt 37 -os Samsung LCD televíziók. A színpadi felett lévô 7 m széles motoros vászonra XGA felbontású, 9000 ANSI lumen fényerejû SANYO PLC- XF42L videoprojektorral lehet vetíteni. A kompozit és VGA videojelek szétosztásáról és kapcsolásáról Kramer eszközök gondoskodnak. Mi tagadás, a digitális jelátviteli rendszer tartogatott meglepetéseket kollégáink számára, és a zökkenômentes mûködésig eltelt néhány hét. Azonban a tapasztalatokkal felvértezve, valamint idôközben a Yamaha és a QSC által tartott tanfolyamokon szerzett ismeretanyag segítségével immár magabiztosan kezdtük meg a hasonló rendszerelvû, de a NYIF-nél jóval komplexebb, második magyarországi installációnkat. A terem korszerû technikai felszereltsége és sokféle berendezhetôségének köszönhetôen megnyitása óta fôiskolai nyílt napnak, számos színházi elôadásnak, komolyzenei- és rockkoncertnek, báloknak, konferenciáknak, sôt bokszmérkôzéseknek adott otthont. A rendezvényterem számos ok miatt (természetesen van köztük anyagi jellegû is), több ütemben kerül majd felszerelésre a tervezôk által megálmodott színháztechnológiával. Az elsô ütem a tervezetthez képest jócskán megnyirbált változat, de ennek ellenére már itt sikerült korszerû alapokat teremtenünk az audiovizuális rendszereknek, és így a késôbbiekben egyszerûen pótolhatók az elmaradt rendszerelemek és könnyen bôvíthetôk a komplexum egyéb szolgáltatásai. Reméljük, hamarosan folytathatjuk! Interton Kft. Vezérlô PC a stúdióban QSC végfok rack CobraNet csatlakozással 17

18 Hazai hírek Gratulálunk! március 15-én az es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke és az Oktatási és Kulturális Minisztérium kitüntetéseket és mûvészeti díjakat adott át az elmúlt idôszakban kiemelkedô teljesítményt nyújtó mûvészeknek. A színházi területen mûködô és lapunk profiljába illô mûvészek közül Jászai Mari-díjat kapott: Bagossy Levente grafikus, díszlettervezômûvész. Számos vidéki és budapesti színház plakát- és díszlettervezôje. Az Ellenfény címû színházi folyóirat tervezô-szerkesztôje. Munkái közül csak a 2007-es évben készítetteket soroljuk fel: Asztalizene (Radnóti Színház), Úrhatnám polgár (Vígszínház), Finitó (Örkény Színház), Don Giovanni (Szegedi Bagossy: Don Giovanni Nemzeti Színház), külföldre is tervez például Göttingen, USA, Zágráb. A Zágrábi Nemzeti Színház részére legutóbb a Lear király elôadásához tervezett díszletet. Önálló kiállításai voltak Budapesten, Pécsen és Zágrábban is. Bagossy: Finito Ferenczy Noémi-díjat kapott Rátkai Erzsébet jelmeztervezômûvész. A Ferenczy Noémi-díjat kiemelkedô iparmûvészeti tevékenység elismeréseként adományozzák. Rátkai Erzsébet jelmeztervezô az elsô, aki a színházi világból került a díjazottak közé. Közel három évtizedes mûvészi tevékenysége igen gazdag. A fôvárosban és vidéken sok színház számára tervezett jelmezt. Minden színpadi mûfajban otthonos prózai és zenés elôadásokhoz, kôszínházi és szabadtéri bemutatókhoz egyaránt tervez. Számos külföldi színház részére is készített jelmezeket, többek között pozsonyi, bécsi, oslói és torontói színházaknak. A mûvésznôt lapunk évi 4. számában mutattuk be olvasóinknak. A színházi világnapon kiosztott szakmai elismerések közül Hevesi Sándor-díjat kapott dr. habil Csanádi Judit DLA, Jászai Mari-díjas díszlettervezô, a Magyar Képzômûvészeti Egyetem Látványtervezô Tanszék vezetôje. Csanádi Judit igen gazdag életpályát tudhat maga mögött, az építészeti, városépítészeti tanulmányoktól közelített a díszlettervezéshez. Kanadában a Banff School of Fine Artsban, ahova azóta tanárként gyakran visszajár vett részt Josef Svoboda mesterkurzusán. Számos színházi, film- és televíziós díszletet tervezett, tôl kezdve a Gyôri Nemzeti Színház díszlettervezôjeként is tevékenykedik. Mint tanszékvezetô egyetemi tanár a szcenika mellett várostörténeti tudományos kutatásokat is folytat. Több rangos nemzetközi kiállításon vett részt. Kitüntetésükhöz gratulálunk, és további sikereket és jó egészséget kíván a Szerkesztôség Csanádi: Hazatérés Rátkai: Kasimir és Karoline Csanádi: Nagyratörô Csanádi: Peer Günt Rátkai: Szöktetés a szerájból Rátkai: Tévedések vígjátéka 18

19

20 képalá

KISOKOS. A-tól Z-ig. céges és egyéb rendezvényekhez, családi eseményekhez. www.barcikaart.hu

KISOKOS. A-tól Z-ig. céges és egyéb rendezvényekhez, családi eseményekhez. www.barcikaart.hu KISOKOS céges és egyéb rendezvényekhez, családi eseményekhez A-tól Z-ig www.barcikaart.hu 2 KISOKOS MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT Többfunkciós rendezvényterem Az impozáns, közművelődési, művészeti funkciókat

Részletesebben

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/ Virtuális túra Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/562-246, fax: 29/562-242 E-mail: ds@dabasnet.hu Web: www.oboarena-dabas.hu A csarnok vezetője: Prohászka Csaba Tel.: 70/321-1653 1 /

Részletesebben

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK SZOLNOK Kulturális Központ Az Aba-Novák Agóra bérelhető termei AJÁNLÓ Önnek melyek a legfontosabb szempontok egy rendezvény helyszínének kiválasztásakor? Bizonyára ügyel arra, hogy vendégei, szakmai partnerei

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló 6726 Szeged, Közép fasor 1-3 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Bemutatkozik a Délvidék Ház DÉLVIDÉK HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: DÉLVIDÉK

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

Pecsa Music Hall A Pecsa Music Hall a rendezvényközpont 2500 fő befogadóképességű nagyterme. Az 1020 négyzetméteres terem 130 négyzetméteres színpaddal rendelkezik. Méretéből adódóan rendkívül variábilis.

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

rendezvényhelyszín Bemutatkozás

rendezvényhelyszín Bemutatkozás rendezvényhelyszín Bemutatkozás 2016 TOKAJ FESZTIVÁLKATLAN MAGUNKRÓL Tokaj Fesztiválkatlan Rendezvénytér Kelet-Magyarország legújabb és legnagyobb rendezvényhelyszíne. Elhelyezkedés Világörökségi helyszínen,

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Lakossági Fórum Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Projekt adatok Projektgazda: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata A projekt pénzügyi adatai:

Részletesebben

Club Vertigo. Hang és fénytechnika, truss rendszer tervezés, telepítés. Ledes megvilágítás tervezés. Zajvédelem.

Club Vertigo. Hang és fénytechnika, truss rendszer tervezés, telepítés. Ledes megvilágítás tervezés. Zajvédelem. Club Vertigo Hang és fénytechnika, truss rendszer tervezés, telepítés. Ledes megvilágítás tervezés. Zajvédelem. Zajmérés hangrendszer tervezés A beruházó 2007. októberében kereste fel cégünket. Feladatunk

Részletesebben

Rendezvények, konferenciák, tanfolyamok kiváló helyszíne a Zsigmond Király Főiskola TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

Rendezvények, konferenciák, tanfolyamok kiváló helyszíne a Zsigmond Király Főiskola TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK Rendezvények, konferenciák, tanfolyamok kiváló helyszíne a Zsigmond Király Főiskola TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK Az intézmény bemutatása A Zsigmond Király Főiskolát 2000-ben alapította kizárólag magyar magántőkéből

Részletesebben

ZARGES fellépők és munkadobogók

ZARGES fellépők és munkadobogók Összecsukható fellépő ZARGES fellépők és munkadobogók sokoldalúak, praktikusak és jól használhatók. Különösen praktikus a kis magasságban végzett munkákhoz. Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

MAGASRAKTÁRI, SILÓ, AKL (MINI-LOAD ) ÉS CSATORNARENDSZERÛ ÁLLVÁNYRENDSZEREK

MAGASRAKTÁRI, SILÓ, AKL (MINI-LOAD ) ÉS CSATORNARENDSZERÛ ÁLLVÁNYRENDSZEREK MAGASRAKTÁRI, SILÓ, AKL (MINI-LOAD ) ÉS CSATORNARENDSZERÛ ÁLLVÁNYRENDSZEREK TARTALOM MAGASRAKTÁRI, SILÓ, AUTOMATA KISALKATRÉSZ-TÁROLÓ (MINI-LOAD, AKL) ÉS CSATORNARENDSZERÛ ÁLLVÁNYRENDSZEREK Silószerkezetû

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI CLOSER TO YOU Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI Intraorális képalkotás Páciens kényelem és könnyű használat A lemez mérete és a pozicionálás megegyezik a tradicionális kisfilmes eljárással,

Részletesebben

A Reflex Hangtechnika tevékenységének rövid összefoglalása:

A Reflex Hangtechnika tevékenységének rövid összefoglalása: Cégünket 1985-ben Reflex Hangtecnikai GMK néven, évtizedes hangtechnikai múlttal, a zene és az akusztika tudománya iránt elkötelezett magánszemélyek alapították. Megbízhatóságának, az élenjáró műszaki

Részletesebben

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár 2013 Budapest Jazz Club 2014. tavasz-nyár MAGUNKRÓL A Budapest Jazz Club egyedi atmoszférájának, csúcsminőségű technikai felszereltségének és több mint ötéves tapasztalatának köszönhetően izgalmas színfoltja

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

BN Office Solution. Egy igazán jó megoldás számodra

BN Office Solution. Egy igazán jó megoldás számodra Portfólió BN Office Solution Egy igazán jó megoldás számodra A BN Office Solution tapasztalt szakértője az irodai belső terek komplett berendezése területén. Legfőbb erősségünk az ügyfeleink teljes körű

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója keretében A Paulinyi Zoltán által tervezett és 1957-ben átadott Szabadtéri Színpad teljes rekonstrukciója keretén belül az alábbiakat szeretnénk

Részletesebben

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR A város közlekedési csomópontjában Az egykori Pattantyús-házak Schlichter Üzletház néven születnek újjá Győr központjában, az Eszperantó utca

Részletesebben

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv MART BEMUTATÓTEREM -KONCEPCIÓTERV A Mart épületgépészeti cég sokrétű piaci megjelenése /szanitertechnika, légtechnika, ipari technológia/ többfunkciós bemutatási felületeket

Részletesebben

LARUS ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

LARUS ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT A 2011 tavaszán megnyílt Larus Étterem és Rendezvényközpont Budapest XII. kerületében, a MOM Kulturális Központ, Sirály utca és a Gesztenyéskert teljesen megújult közterébe

Részletesebben

Építész stúdiónk - GX Design Építész Stúdió Budapest - Építészmérnök tervező iroda

Építész stúdiónk - GX Design Építész Stúdió Budapest - Építészmérnök tervező iroda Építészeti tervezés, építész szakértés, építési műszaki ellenőrzés -Budapest. A Stúdió az építész tervezés mellett a képi, vizuális megjelenítés teljes eszköztárával szolgálja ki megrendelőinket Budapest

Részletesebben

VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK

VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK H A V E S C R E E N, H A V E F U N! A vetítõvásznakról Az optimális vetítõvászon méret meghatározása függ a

Részletesebben

A Gillemot-tanszék nagy korszakai

A Gillemot-tanszék nagy korszakai A Gillemot-tanszék nagy korszakai Reé András 50 éve a tanszék oktatója 100 éve született Gillemot László professzor, BME, 2012. október 8. 1 1963. november 25. A majdnem 50 évből a két dátum közé esik

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

A legújabb generáció. Piacvezető fogászati kezelőegység

A legújabb generáció. Piacvezető fogászati kezelőegység A legújabb generáció Piacvezető fogászati kezelőegység A Belmont abszolút piacvezető a fogászati kezelőegységek legújabb generációjával Szék 1. Állítható pozíció Különösen széles skálán mozgó határértékeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

ZARGES Z 300 / Z 200 termékcsalád egy tökéletes termék minden felhasználási területre.

ZARGES Z 300 / Z 200 termékcsalád egy tökéletes termék minden felhasználási területre. ZARGES / Z 200 termékcsalád egy tökéletes termék minden felhasználási területre. A legtöbb Zarges termék esetében két különböző felépítésű modell között választhat. Mindkét esetben egyértelmű a garantált

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

Tűzjelző rendszerek hálózatban. Fodor Mihály www.prodet.hu

Tűzjelző rendszerek hálózatban. Fodor Mihály www.prodet.hu Fodor Mihály www.prodet.hu Mikor alkalmazzuk Példák Kinek jó ez, ki jut előnyhöz? A beruházó A tervező A hálózat építő A telepítő, üzembe helyező Az üzemeltető A karbantartó Centralizált tűzjelző rendszerek

Részletesebben

Új városi alközpont Érden

Új városi alközpont Érden Új városi alközpont Érden 2014 tavaszán a komplex_1 tárgy keretein belül Érdre, a volt Levente üdülő területére készítettünk beépítési tervet. A feladatkiírás az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet új

Részletesebben

Agóra terem Hangverseny- és el adóterem I. Emelet

Agóra terem Hangverseny- és el adóterem I. Emelet Az Agóra-program keretében megépült Csabagyöngye Kulturális Központ a megyeszékhely és a Dél.Alföldi régió legmeghatározóbb komplex közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézménye lesz a 2013.

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok GERENDAHÁZAK Készházas oldalak Készházak & könnyûszerkezetes otthonok V A JÖVÕ egyik meghatározó építési technológiája. A megbízhatóságot, a kényelmes, kiszámítható építkezést, a minõséget, a stabil árakat,

Részletesebben

Komplett programot kínálunk!

Komplett programot kínálunk! Komplett programot kínálunk! Mechanikus végállású motorok Redõnyök és napellenzõk számára Mechanikus végállású motorok Egyszerûen meggyõzõek Biztonságot adunk Védelem betörés ellen - teljesen automatikusan

Részletesebben

Csak a fantázia szab határt...

Csak a fantázia szab határt... Csak a fantázia szab határt... 2014/1. szám Belsőépítészeti tervezőknek, kivitelezőknek és bútorgyártóknak Különleges színfurnérozott MDF lapok Csomós tölgy fűrészelt felülettel Csomómentes tölgy fűrészelt

Részletesebben

Egy igazán jó megoldás számodra

Egy igazán jó megoldás számodra Portfólió Egy igazán jó megoldás számodra A BN Office Solution tapasztalt szakértője az irodai belső terek komplett berendezése területén. Legfőbb erősségünk az ügyfeleink teljes körű kiszolgálása, a konzultációktól

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

a tökéletes összhang

a tökéletes összhang a tökéletes összhang A CHROMASOUND KFT-RŐL A Chromasound Kft. több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkező fény- és hangtechnika területén működő vállalkozás, mely széleskörű szaktudásának köszönhetően

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐTERJESZTÉS Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐZMÉNY Torbágyon a korábbi években is már gondot okozott az étkezde és a tornaterem zsúfoltsága, mely a további

Részletesebben

Min. asztal magasság (mm) Asztal mérete L x B (mm) 700 x 450 815 x 500 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 830 x 520 1010 x 520 D K W

Min. asztal magasság (mm) Asztal mérete L x B (mm) 700 x 450 815 x 500 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 830 x 520 1010 x 520 D K W HT kézi mûködtetésû mozgatható emelõasztal Ergonómikus megoldás gépek karbantartásához szükséges alkatrészek, szerszámok megfelelõ munkaba emeléséhez. HT: Kézi mûködtetésû emelõasztal. D: Kettõs olló,

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

vonalsugárzók a kiváló beszéd érthetőségért

vonalsugárzók a kiváló beszéd érthetőségért vonalsugárzók a kiváló beszéd érthetőségért Mi megoldjuk a problémáját! HANGOSÍTANI KÖNNYŰ! CSAK BERAKOK NÉHÁNY HANGLÁDÁT, MEG JÓ PÁR MÉLY- NYOMÓT ÉS MÁR KÉSZ IS A RENDSZER. Természetesen ez a sokszor

Részletesebben

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Mohai Ágota és Farkas Károly 2012. október 19. Hajdúszoboszló Előadásunk célja elsősorban gondolatébresztés rámutatni egy-egy olyan területre a

Részletesebben

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ 2011 Február Megközelíthetőség: M1-es metró Hősök tere megállótól 300 méter gyalogosan; 30-as BKV busz, 75 trolibusz, 70 trolibusz, 79 trolibusz KIADÓ IRODÁK KEDVEZMÉNYES

Részletesebben

Viega Advantix Top. Mindent tud a padlók víztelenítéséről. Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen.

Viega Advantix Top. Mindent tud a padlók víztelenítéséről. Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen. Viega Advantix Top Mindent tud a padlók víztelenítéséről Extra gyors lefolyás, variálható magasság, nagy biztonság visszaszívás ellen. Az új Viega Advantix Top: a legjobb tulajdonságok egy termékben. 4

Részletesebben

Audio és video rendszerek a megújuló történelmi épületben

Audio és video rendszerek a megújuló történelmi épületben Audio és video rendszerek a megújuló történelmi épületben Fürjes Andor Tamás Bárdos Tamás 1 Tartalom A produkciós igények áttekintése Általános rendszertechnikai koncepciók Hangfelvételi és utómunka rendszerek

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási

Részletesebben

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/351/zold-marad-a-varosliget-a-vizes-vb-idejen Zöld marad a Városliget a vizes vb idején 2017.03.14. 14:09 CET A Városligeti-tavon, a műjégpálya területén rendezik

Részletesebben

Esküvő brossúra. Anna Grand Hotel**** Wine & Vital Ipoly Residence**** - Executive Hotel Suites

Esküvő brossúra. Anna Grand Hotel**** Wine & Vital Ipoly Residence**** - Executive Hotel Suites Esküvő brossúra Anna Grand Hotel**** Wine & Vital Ipoly Residence**** - Executive Hotel Suites ANNA GRAND HOTEL Vendégvárás és boldogító igen az Anna-bálok helyszínén, a balatonfüredi Anna Grand Hotel

Részletesebben

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére AJÁNLAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gajda Péter Polgármester Úr részére Budapest, 2015. május 27. Havas Henrik Média Ingatlan Kft. Tisztelt Polgármester Úr!

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Hantos 2434, Nagylóki út 3. Tel: 0625-506000 phhantos@invitel.hu. Szakmai anyag

Hantos Község Önkormányzata Hantos 2434, Nagylóki út 3. Tel: 0625-506000 phhantos@invitel.hu. Szakmai anyag Hantos Község Önkormányzata Hantos 2434, Nagylóki út 3. Tel: 0625-506000 phhantos@invitel.hu Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők Hol tartunk? Mikrofon Gitár Dob Keverő Végfok Mi az a keverő? Elektronikus eszköz Audio jelek átalakítása, majd keverése Csatornák erősítése (Hangszínszabályozás)

Részletesebben

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ A Daniella Ipari Park Kft, magyar tulajdonú cég. 2000 óta foglalkozik ipari ingatlanok bérbeadásával. Bérlőink között mind a multinacionális vállalatok, mind a magyar

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú Problémák Megoldás Következmények Koncepció Kötöttség Mobil Kocka Mobilitás Véleményünk szerint a jövő irodájában nem az alaprajzi struktúra, vagy építészeti megoldások fejlődése hoz majd jelentős változást.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA Készítette: Hunet Kft, 2013 Ez az alkotás a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc alá tartozik. A licenc megtekintéséhez

Részletesebben

TEREMBÉRLÉS. Az Esernyős rendezvényhelyszínei Óbuda KIOSZK

TEREMBÉRLÉS. Az Esernyős rendezvényhelyszínei Óbuda KIOSZK TEREMBÉRLÉS Az Esernyős rendezvényhelyszínei Óbuda KIOSZK Mi az Esernyős? Bérelhető tereink KÁVÉZÓ, KÖZÖSSÉGI TÉR, ahol a minőségi kávé, a hagyományos és reform sütemények mellett hetente változó déli

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Egy nagy tapasztalattal rendelkező tervező- és kivitelező kecskeméti cég romániai projektje során szembesült a felharmonikusok elleni védekezés kihívásaival.

Részletesebben

SZÁRAZÉPÍTÉSZETI PADLÓFŰTÉS A szupervékony VarioKomp.

SZÁRAZÉPÍTÉSZETI PADLÓFŰTÉS A szupervékony VarioKomp. www.variotherm.hu SZÁRAZÉPÍTÉSZETI PADLÓFŰTÉS A szupervékony VarioKomp. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. Nem a megszokott módon él? Ha a padlón nem csak járni szokott, hanem élni is, bizonyára élvezni fogja a VarioKomp

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI GYENGEÁRAMÚ MUNKARÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI GYENGEÁRAMÚ MUNKARÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI GYENGEÁRAMÚ MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamossági gyengeáramú tervező: Animative kft. 1135. Budapest, Hun u.2. Bárdos Tamás Felelős

Részletesebben

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során.

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során. , pontosság és biztonság a tűzifavágás során. 29 A rönkhasítók a tűzifa-előkészítés speciális eszközei. Hosszában vágják el a törzseket, így biztosítják könnyű darabolásukat a kazánok, kandallók és kályhák

Részletesebben

reactable interaktív zeneasztal

reactable interaktív zeneasztal reactable interaktív zeneasztal 2(6) - reactable Interaktív zeneasztal reactable Interaktív zeneasztal A reactable interakív asztal egy modern, többfelhasználós elektroakusztikus hangszer. A hangszer kezeléséhez

Részletesebben

DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON

DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON Továbbra sem indult meg a kilábalás a rendezvényes szakma válságából, a 2009 és 2010-es súlyos visszaesés után a gödör mélyén vegetál

Részletesebben

Kerti világítástechnika

Kerti világítástechnika Technoconsult Kft. Kerti világítástechnika Az In-Lite BV holland vállalat a 1999-től aktív szereplője a kerti világítástechnikai piacnak. Az utóbbi évek innovatív mérnöki fejlesztéseinek köszönhetően megbízható,

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

A Manna Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről - szöveges beszámoló - A Manna Egyesület ebben az esztendőben is folytatta megkezdett segítő munkáját: támogatta az alkotókat,

Részletesebben

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával, kiállítások

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Irodai munkahelyek elrendezése tekintettel az ergonómiára és a szervezésre. Tárgyszavak: irodai munka; felületigény; irodatervezés; ergonómia.

Irodai munkahelyek elrendezése tekintettel az ergonómiára és a szervezésre. Tárgyszavak: irodai munka; felületigény; irodatervezés; ergonómia. ERGONÓMIA 5.1 Irodai munkahelyek elrendezése tekintettel az ergonómiára és a szervezésre Tárgyszavak: irodai munka; felületigény; irodatervezés; ergonómia. A képernyős munkahelyek területigényét különbözőképpen

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft.

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft. KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét nagyon kedvező áron kínálunk megjelenési lehetőséget a jövő

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 1. A D A T L A P Megrendelő: TÁPIÓSZECSŐ FC 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya HUSZA GYÖRGY

Részletesebben

Árnyékolás gördülékenyen. biztonsági. redőnyrács Katalógus. www.umbroll.hu

Árnyékolás gördülékenyen. biztonsági. redőnyrács Katalógus. www.umbroll.hu Árnyékolás gördülékenyen biztonsági redőnyrács Katalógus www.umbroll.hu Umbroll - Árnyékolás gördülékenyen Az Umbroll mára Magyarország egyik legismertebb árnyékolástechnikai márkaneve. A fejlesztési kihívások

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS PORT FOL I O A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben