IV. évfolyam 2. szám június. 790 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. évfolyam 2. szám 2008. június. 790 Ft"

Átírás

1 IV. évfolyam 2. szám június 790 Ft

2

3 Tartalomjegyzék SCENI-TECH A GYÔRI NEMZETI SZÍNHÁZBAN (Asztalos Gyula) Többcélúság, transzformálás NYÍRBÁTORI KULTURÁLIS KÖZPONT (Kiss István Szabó-Jilek Iván Vargha Mihály) ban, sokat tudó, rugalmas térformációkkal épült az új Kulturális Központ. A mûködés tapasztalatai. MULTIFUNKCIONÁLIS NÉZÔTEREK (Szabó-Jilek Iván) Egyre gyakoribb az igény a több funkciót, rendezvényt kiszolgálni képes termek iránt. A használhatóság kritériuma a gyors és könnyû átrendezhetôség. A legbonyolultabb feladatot az emelkedô nézôterek sík padlóssá való átalakítása jelenti. A BUDAPESTI OPERABÁL, AVAGY A TÖBBFUNKCIÓS OPERAHÁZ (Borsa Miklós) Hogyan lehet a reprezentatív, díszes épületet bálok, rendezvények fogadására is alkalmassá kell tenni? KODÁLY ZOLTÁN KULTURÁLIS CENTRUM, NYÍREGYHÁZA (Balogh Géza) ben készült el a Nyíregyházi Fôiskola új, többcélú, fô befogadására képes rendezvényterem. Színházi elôadások, hangversenyek, tanévnyitók, diplomaosztók és egyéb rendezvények lebonyolítására alkalmas. Hazai hírek GRATULÁLUNK! Oktatás DÍSZLETTANULMÁNYOK A NEMZETI SZÍNHÁZBAN (Kárpáti Imre) A Magyar Képzômûvészeti Egyetem Látványtervezô Tanszék hallgatóinak kiállítása a budapesti Nemzeti Színházban. Hang-Szín-Ház A HANG SZÍNEI (Mester-Lovas András) Ismerjük meg a hang belsô, intim természetét, hogy képessé válhassunk annak optimális, esztétikus kezelésére színházi, koncerttermi körülmények között. Followspot PROFILFÉNYVETÔK KÖZELÍTÔ MÉRÉSE II. A LEGNÉPSZERÛBB ALAPTÍPUSOK ADATAI (Böröcz Sán dor) A mérési módszer megismerése után bemutatjuk a Magyarországon legelterjedtebb közepes teljesítményû fényvetôk mérési adatait. KIEGÉSZÍTÉS A PROFILFÉNYVETÔK KÖZELÍTÔ MÉRÉSE CIKKHEZ (Simon Ottó) Technikai újdonságok KÖRÜL-NÉZÔ (Szentmártoni Gergely) Hangrezervátum AMIKOR A FELSZERELÉST SZÁLLÍTANI KELL (Szentmártoni Gergely) RENDSZERPROCESSZOROK PROCESSZORRENDSZEREK (Szentmártoni Gergely)...34 Teremakusztika ÚJ MINIRATOR ÉS ACOUSTILYSER AZ NTI-TÔL (Dr. Balogh Géza) Az NTI Minstrument hordozható mûszerei. Többcélú hangrendszerek A COLLEGIUM HUNGARICUM BERLIN ÚJ HANGTECHNIKAI RENDSZERE Az 1924-ben alapított Magyar Intézet 62 év után új épületbe költözött. A sokféle rendezvény kiszolgálásához utólag épült be a hangrendszer. Színpadvilágítás A FRANKFURTI KIÁLLÍTÁS EGY SZELETE (Kiss Péter) Színházi gazdálkodás A SZÍNHÁZ VEZETÉSE (Dr. Venczel Sándor) A színház hatékony mûködéséhez elengedhetetlen vezetôi teendôk. A magyar szcenika történetébôl EGY BOLDOG EMBER 100 ESZTENDEJE SZÜLETETT MÁRK TIVADAR JELMEZTERVEZÔ (Somorjai Olga) Könyvismertetés BATTA ANDRÁS: OPERA (Kárpáti Imre)

4 SCENI TECH 2008 Gyôri Nemzeti Színház IMPRESSZUM SZÍNPAD Elôadómûvészetek technikája IV. évfolyam 2. szám június 1977 májusában Gyulán vettem részt elôször az akkor már harmadik alkalommal megrendezett Színháztechnikai Napokon. Számomra meghatározó volt az akkori körülmények között megrendezett elôadások, vitafórumok, a jelen lévô szakemberek sokasága és sokfélesége. Az elôadók és felszólalók között szerepeltek minisztériumok vezetô beosztású hivatalnokai, kulturális intézmények munkatársai, tervezô és beruházó vállalatok fômérnökei, neves építészek, egyetemi oktatók, munkavédelmi szakemberek. A vitafórumon felszólalt a tûzoltóság képviselôje, színházi gazdasági és mûszaki szakemberek és néhány kivitelezéssel foglalkozó cég vezetôje. Akkor még ôk voltak kisebbségben, a magyar cégek még csak ismerkedtek a színházi világ követelményeivel, elôírásaival. A kiállítások elsôsorban a külföldi cégek akkor szinte elérhetetlen termékeinek megismerését szolgálta. Hagyománya akkor még a magyar szakcégek kiállításának nem volt, a csíra még csak akkor kezdett kifejlôdni. A kiállítási bemutatók, termékek elfértek néhány asztalon, prospektussal csak a legnagyobb állami cégek rendelkeztek. De lelkesedés volt, az elôadókat nem kellet lasszóval fogni, ezen a fórumon rangot, szaktekintélyt jelentett elôadást tartani, szakemberekkel megvitatni a szakmai nézôpontokat. A téma, a tartalom alapvetôen nem változott az elmúlt 30 év alatt. Ma is ugyanúgy témája lehetne az akkori fôcím a mai konferenciának: A közmûvelôdési törvény végrehajtásának mûszaki feltételei. De az elsô rendezvény óta eltelt 35 év alatt nagyot változott a világ. Hol vannak a nagy számban megjelenô színházi vezetôk, mûszakiak? A cégek száma megnôtt, és a korábbi rendezvényeken néha többen voltunk kiállítók, mint a látogatók. Mégis rendszeresen követik egymást a kétévenkénti találkozók és kiállítások. Bár szerintem a nagy kiállítások ideje lejárt a kiállítás nem hozza meg a várt eredményt a részt vevô cégek és látogatók mégis egy olyan fórumot hoznak létre, ami egyedülálló rohanó világunkban. Szinte csak itt van alkalmunk találkozni olyan kollégákkal, partnerekkel, akikkel csak az elôzô rendezvényen futottunk össze. Csak itt van ideje egy színházi mûszakinak leülni valamelyik gyártó cég asztalánál néhány percre, és problémáiról, megoldandó feladatairól, netán jövôbeli terveirôl beszélgetni. Ezeket a találkozásokat nem lehet máshol és másképpen, jobban lebonyolítani. A néhány éve nálunk járt lengyel cég vezetôje irigykedve mondta, amikor a következô kiállításra meghívtam, de jó nektek, hogy nálatok még van ilyen. A kiállító cégek legtöbbje reálisan számol azzal, hogy számottevô közvetlen eredményt nem fog hozni ez a kiállítás sem. Mégis rendszeresen vállalják a költségeket, a szervezéssel járó munkát, hiszen így ôk is támogatják a szövetség munkáját. A megújult Magyar Színház- Technikai Szövetség, hûen évtizedes hazai hagyományunkhoz, most is megszervezte az idei találkozót. Megtartotta a rendezvény függetlenségét, önállóságát, és a gyorsan változó szakmai világunkban értékes tradícióinkat tovább ôrzi. Mindig voltak szabadidejüket a közösség érdekeinek feláldozó társaink, akik a szervezési munkát magukra vállalták, és biztosították a soron következô rendezvény megtartását. Így jött létre a Sceni Tech 2008 az idén is, és remélhetôleg a következô években is hasonlóan megrendezésre kerül! Elismerést érdemelnek azok a színházi vezetôk, akik ilyen gazdasági körülmények mellett is biztosítják mûszaki munkatársaik számára a rendezvényünk látogatását. Becsüljük meg azokat a notórius kiállítókat is, akik szinte minden kiállításon részt vesznek, nemcsak a saját hasznuk reményében, hanem a szakma fennmaradásának biztosítsa érdekében is. Köszönet a szervezôknek, rendezôknek, azoknak is, akik elôadásaikkal készültek, hogy színesebbé tegyék rendezvényünket. Köszönet a Gyôri Nemzeti Színház igazgatóságának és mûszaki csapatának, hogy személyes munkájukkal segítették rendezvényünk sikeres lebonyolítását. Asztalos Gyula Hirdetôink: Art Light & Sound 54. o. Bertaudio 29. o. Bluesound 42. o. Bosh Rexroth Kft. 19. o. Chromatica Kft. 20. o. DP-Music 60. o. Elimex Kft. 37. o. INTERTON 39. o. I Media International 23. o. Jelmez-Art 57. o. La Belle 26. o. LISYS Fényrendszer Rt. 63. o. Logen Bt. 48. o. Luminis 50. o. Miton Bt. 16. o. Pelyhe & Társa Kft. 54. o. A Magyar SzínházTechnikai Szövetség szaklapja HU ISSN Megjelenik: negyedévente (március, június, szeptember, december hóban) Kiadja: a Magyar SzínházTechnikai Szövetség, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Felelôs kiadó: Kiss István, az MSzTSz elnöke. Fôszerkesztô: Szabó-Jilek Iván, Tel./fax: (+36-1) , Szerkesztôbizottság: Kárpáti Imre Kiss Péter Kovács Bálint Rétfalvi János Dr. Sirató Ildikó Szentmártoni Gergely Dr. Venczel Sándor Wettstein Tibor Szerkesztôség: Magyar SzínházTechnikai Szövetség titkársága, 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 79. Tel./fax: Korrektor: Darnay László Grafikai munkák: Atelier 21, Sára Ernô Grafikai Mûterme Tel./fax: (+36-1) , Nyomdai munkák: Demax Mûvek Nyomdaipari Kft. Terjesztés: elôfizetéssel, színházi árusoknál Ár: 790 Ft/példány Elôfizethetô: a szerkesztôség címén évi teljes évfolyam ára 2600 Ft. A tavalyi lapszámok korlátozott számban még kaphatók. Számonként 400 Ft, négy-négy lapszám ára 1600 Ft. Philips Magyarország Kft. 24. o. Piramis Technika 2000 Bt. 37. o. Racional Mérnöki Iroda Kkt. 64. o. Sceni-Tech o. Színháztechnikai Kft. 2. o. Színpad- és Emelôgéptechnika 12. o. Zaj Rendszerház Kft. 50. o. 4

5 Többcélúság, transzformálás Nyírbátori Kulturális Központ Lapunk II. évfolyamának 3. számában, 2006 szeptemberében ismertettük az új Kulturális Központot. Már akkor felmerült a kérdés, hogy a kisvárosban hogyan tudják majd kihasználni a sokat tudó, rugalmas térformációkkal megépült, korszerû mûvelôdési létesítményt? Két év elteltével ennek jártunk utána. A mûködésrôl A városközpontban, a polgármesteri hivatal szomszédságában épült impozáns létesítmény reggeltôl estig nyitva van. Mûködik, él és virul. Nem csoda, hiszen a 800 éves múltra visszatekintô, minegy 14 ezer lakosú városban pezsgô kulturális élet zajlik a nyírbátoriak és a vonzáskörzetükhöz tartozó 20 kistelepülés lakóival. A városban majdnem 3 ezer diák tanul, híres a zeneiskolája, zenei élete. A Kulturális Központ szervesen beépült az ott élôk mindennapi életébe: civilszervezetek irodái, foglalkozásai, e-on Áramszolgáltató és a Nyírségvíz irodái, az ifjúsági klub, kávézó ugyanúgy része a központ életének, mint a Kistérségi Kerekasztal-tanácskozások, lakossági fórumok, tanfolyamok, szakmai rendezvények, konferenciák. Olyan közmûvelôdési centrum, ahol beszélgetni, tárgyalni, tanulni, ügyeket intézni, szórakozni lehet. Van dráma- és színjátszó szakkör felnôtteknek, moderntánc-tanfolyam stb. A többcélúság mégis a multifunkcionális nagyteremnél érvényesül. A filmvetítések, színházi vendégjátékok, fesztiválok, koncertek fôs nézôtérrel rendezhetôk meg. Nemcsak a nagyterem befogadóképessége, de a színpad nagysága is változtatható, és a nagyterem sík padlóval összekapcsolható az elôcsarnokkal. Erre leginkább a bálok, táncmulatságok esetén kerül sor. Ennek a többcélúságnak a kihasználtságára voltunk kíváncsiak, és jólesô érzéssel tapasztaltuk, hogy mûködik és használják. Ottjártunkkor délelôtt egy hangverseny volt a zeneiskola tanulói számára 600 fôs nézôtérrel, este pedig színházi elôadást tartottak 400 fôs nézôtérrel. Az átrendezést a koncert befejezése után három ember bô fél óra alatt lebonyolította, és máris kezdôdhetett a Hegedûs a háztetôn elôadás színpadra állítása. A Kulturális Központ múlt évi kihasználtságát mutatja az alábbi táblázat, rendezvények típusa, gyakorisága és megoszlása szerint: Esemény típusa Gyakoriság Megoszlás Színházi elôadások ebbôl felnôttelôadások gyermekelôadások Koncertek ebbôl komolyzenei koncert könnyûzenei koncert ,49% 1,09% Filmvetítések 90 14,00% Nemzeti ünnepek 3 0,47% Jeles napok, világnapok rendezvényei 7 1,09% Konferenciák, szakmai elôadások 10 1,56% Kiállítások 3 0,47% Céges találkozók ebbôl megbeszélések, találkozók konferenciák nagyrendezvények ,71% Versenyek, vetélkedôk 2 0,31% Iskolai rendezvények 11 1,71% Tanfolyamok ,54% Civil és társadalmi szervezetek találkozói 63 9,80% Egyéb, saját rendezésû programok 5 0,78% ,00% Szétszedhetô lépcsôsor osztja meg a nézôtér fix (balra) és a mobil (jobbra) részét A programok összeállításánál a fiatal vezetés mindig figyelembe veszi a mûszaki munkák idôigényét, így eddig nem volt fennakadás a nagyterem átrendezésénél. A mûszak létszáma 3 fô, melyet szükség szerint a Kulturális Központ üzemeltetésében lévô más intézményekbôl áthívott segítôkkel növelni lehet. A túlórák lecsúsztatására általában a hét elsô, csendesebb napjai lehetôséget biztosítanak. A tapasztalat szerint az új épület ösztönzôen hat a város kulturális életére, egyre több és több rendezvény helyszínévé választják. Kedvelt a lakosság körében, korábban nemigen jártak át a közelség ellenére sem Nyíregyházára vagy Debrecenbe színházba, most lelkesen mennek az emberek az elôadásokra, koncertekre. A központ fenntartója az önkormányzat. Az éves kulturális kiadásoknak mintegy 5%- át teszi ki a létesítmény anyagi támogatása. A Kulturális Központ saját bevételei a támogatás 10-15%-át teszik ki. Ezt az arányt növelni szeretnék, egyik lehetôséget a szolgáltatások bôvítése jelenti. Most épül ki a városban a kábeltévé és internetszolgáltatás vezetékes hálózata, melynek központja és a helyi kis tévéstúdiója a Kulturális Központban lesz. A mûködtetéstôl nyereséget várnak. A városi termál-gyógyfürdô fejlesztése után a turizmus fejlesztését tûzték ki célul, menyben a Kulturális Központnak jelentôs szerepet szánnak. Szabó-Jilek Iván4 5

6 Többcélúság, transzformálás 4 Az üzemeltetésrôl Ismét Nyírbátorban jártam, de most diófát nem láttam. Ha jól emlékszem, kb. 20 éve jártam utoljára itt, akkor még a régi a szoba-konyhás Mûvelôdési Otthon létezett. Azokat a mûvelôdésnek szánt intézményeket hívom szoba-konyhásnak, ahol van egy kb. 5x5 m-es színpad 2 darab kis öltözôvel, amelyek sok esetben irodaként is mûködnek. Az elôadásokhoz komplett hang- és fénytechnikát kellett beépíteni, és örültünk, ha mindezektôl az elektromos hálózat nem füstölt el. Azért emlékszem ennyire jól a régi Mûvelôdési Házra, mert anno még a Budapest Táncegyüttessel tartottunk itt elôadást. Elsô látásra a bepakolás nagyon egyszerûnek tûnt, mivel azt a színpad mögé épített, szabadtéri színpadnak szánt, rámpának is jól funkcionáló részen gondoltuk megoldani. Sajnos az oda vezetô út már, vagy még nem készült el, viszont néhány fiatal diófa nehezítette a teherautó beállását. Olyannyira, hogy a csúszós füvön az autó szerencsétlenül beszorult két fa közé, így se elôre, se hátra nem tudott mozdulni, ezért sajnos ki kellett vágni az egyiket. Ebbôl aztán hetedhét országra szóló botrány kerekedett, mivel diófát csak a tanácselnök engedélyével lehetett volna kivágni. Én majdnem fegyelmit kaptam, de ezért az elôadást nagy sikerrel meg tudtuk tartani. Ennyit a régi emlékekbôl. Mindezt azért meséltem el, mert az új Kulturális Központ, amit két évvel ezelôtt adtak át, az említett ház helyére épült. Nagy várakozással utaztam Nyírbátorba, hogy Délelôtti hangverseny 600 diáknak megnézzük Bán Ferenc újabb, a kultúrát szolgáló épületét. Elöljáróban el szeretném mondani, hogy maga a ház remekül megépített, funkcionálisan jól átgondolt, kitûnô épület. A beépült szcenikai technika (hang, fény, gépészet) a pénzügyi keretek figyelembevételével jó színvonalú. Nagy kár, hogy a generálkivitelezô takarékosságra törekvése elsôsorban a színháztechnikai berendezések megnyirbálását jelentette. Engedtessék meg, hogy szakmai és gyakorló vendégjátékokat lebonyolító szemmel nézve a színháztechnikai megoldásokat, néhány észrevételt tegyek a tanulságok levonása érdekében. Tekintettel arra, hogy bevezetômben a régi Mûvelôdési Ház hajdani pakolási nehézségeirôl beszéltem, így most is ezzel kezdeném a felsorolást: Kár, hogy az épülethez nem készült rakodórámpa, és ezt már utólag sem lehet pótolni. Teherlift van, de mivel a fülke belmagassága kicsi (kb. 2 méter), így a hosszabb dísz- 6

7 Többcélúság, transzformálás leteket csak fektetve lehet beletenni, viszont a lift elhelyezkedése miatt ez nem egyszerû feladat. A szcenikai vezérlôhelyiségek kialakításánál jó lett volna a nézôtér légterébe benyúló hangpáholyt készíteni, ahonnan az elôadások jó minôségû hangosítása sokkal könnyebb lehetne. A Szabolcsi testvérek Gábor és István (világosító, hangosító), említették a beépült fény- és hangtechnikával (Lisys ZRt.) elégedettek, a feszültségszabályozókkal (dimme- Vargha Mihály fiktív, hivatalos nyílt levele: Szabó István úr igazgatóhelyettes részére Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Budapest Tisztelt Szabó István Úr! Engedje meg, hogy ezúton ajánljam figyelmébe a Nyírbátori Kulturális Központot. Nyilván nem ebbôl a levélbôl fog tudomást szerezni arról, hogy már két éve mûködik egy igazi csikicsuki színházi-elôadómûvészeti létesítmény a lakosú nyírségi kisvárosban, ami tényleg nem túlzás minden igényt kielégít. Azért tudom ezt ilyen határozottan állítani, mert április 17-én két kollégával mondhatom, régi harcostársakkal, Kiss Istvánnal, az MSZTSZ elnökével és Szabó-Jilek Ivánnal, a szövetségi szaklap (SZÍNPAD) fôszerkesztôjével volt szerencsém megnézni az épületet (én már másodízben jártam benne), és igen pozitív benyomást gyakorolt ránk a létesítmény. Egy délelôtti diákhangverseny után tanúi lehettünk az átállásnak az esti színházi vendégjátékhoz, így a lehetô legalkalmasabb pillanatban érkeztünk, hogy vizsgálatot folytassunk: hogyan használják a házat? A technikai részletekkel nem szeretném untatni, ám arról feltétlenül be kell számolnom, hogy a Csíki Játékszín tagjai, akik már elôtte több környékbeli helyszínen elôadták Hegedûs a háztetôn produkciójukat, mennyire ámulattal néztek körbe a színpadon és a nézôtéren, elsô alkalommal vendégeskedvén a nyírbátori színházban. Nem túlzás azt állítani: ôszintén le voltak nyûgözve. Azért tartottam fontosnak ezt ilyen formában tudomására hozni, mert Ön a hazai színházi struktúra jó ismerôje mind a szoftvert a társulatokat, mind a hardvert az épületeket tekintve. Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, és már volt is rá példa (nem néztem utána), de azt a javaslatot tenném, hogy mihamarabb, és lehetôleg rendszeresen tartsanak színjátszó fesztivált Nyírbátorban. Akár diáktársulatok, akár határon túli magyar és nem magyar kompániák, akár hivatásos hazai színházak számára lehetne találkozókat rendezni ebben a remek épületben semmi esetre sem feledkezve meg a legfontosabbról, a közönségrôl. Csak megjegyzem, hogy mennyire széles határok között vannak a lehetôségek: 200-tól egészen 600-ig változhat a nézôszám az igények szerint, ami persze többféle színpadmérettel és térbeli elrendezéssel párosul. Kérem, segítsen abban, hogy a színházi szakmában minden illetékes tudomást szerezzen a nyírbátori kiváló lehetôségekrôl, és nem csak egyes produkciókra, hanem igazi tekintélyes fesztiválokra is igénybe vegyék a jól sikerült, többcélú termet. A régi szakmai kapcsolatunkra is alapozva bízom abban, hogy soraimmal ily módon jó ügyet tudtam szolgálni, Üdvözlettel: Vargha Mihály Díszletfelvonó Estére a nézôtér elsô harmada színpaddá válik (Hegedûs a háztetôn elôadás színpadra állítása) 4 7

8 Többcélúság, transzformálás 4rek) azonban jelentkeznek problémák. Idônként bent maradnak a fényvetôk, és ilyenkor csak a betáp megszakításával tudják orvosolni a hibát. A hangrendszernél a centrumsugárzó tûnik kevésnek, ugyanis, ha az erkélyen megfelelô a hangerô, a földszinten megsüketülnek a nézôk. Érdekes összecsengése a dolgoknak, ahogy általában az erkély két hátsó (16 17.) sorát nem tudják eladni, derült ki Karczub Adrienn gazdasági igazgatónô tájékoztatójából. A színpad és a nézôtér variálhatósága, az elképzeléseknek megfelelôen, jól mûködik (Színháztechnika Kft.), ennek valódiságáról sikerült személyesen is meggyôzôdnünk. A fôszínpadi és a zenekari árok süllyedôinek mozgatásával az a gond, hogy a kezelô nem látja a pódiumot, mert a vezérlôgomb rossz helyen van. Munkavédelmi szempontból súlyosabb probléma, hogy az üzemi állapotot sem fény-, sem hangjelzés nem mutatja. A zenekari árok kialakítása kézi úton történik. Márta László épületüzemeltetési koordinátor elmondása szerint ez elég nehéz fizikai munkát igénylô feladat. Nem kifejezetten a színházi mûködéshez tartozik a fûtési rendszer, melyet nem lehet szakaszolni. Energiamegtakarítást jelentene a jobb szabályozhatóság, ha csak azokat a tereket fûthetnék, ahol arra szükség van. A nézôtéren és az elôcsarnokban azonban jól mûködik a klímaberendezés. Hasznos tanulság fôleg a tervezés számára, hogy a többcélú termek eltérô funkcióihoz, minden lehetséges helyzetre nagyon pontosan végig kell gondolni a technológiai rendszerek flexibilitását, kialakítását. Csak így lehet a mûszakilag és gazdaságilag optimális rendszereket kialakítani, Vargha Mihály fiktív, baráti nyílt levele: Bán Ferenc építésznek Nyíregyháza Kedves Ferenc! Most volt szerencsém másodszor is megnézni a nyírbátori kulturális központodat. Bizonyára emlékszel, amikor elôször láthattam, az építész Mesteriskola buszos kirándulócsoportjával, akkor Te is ott voltál. Írtam is az épületrôl az Élet és Irodalom mûbírálat rovatában, ám a használatról, a ház funkcionális alkalmasságáról nem mertem nyilatkozni. A délutáni, alig 1-2 órás bejárás nem nyújtott alapot erre. Most, nagy szerencsénkre, amikor délelôtt megérkeztünk, még szólt egy hangos koncert (dél-amerikai ritmusokkal) középiskolásoknak, majd utána végignézhettük az átállást az esti színházi vendégjátékhoz. Az élmény így majdnem teljes volt az igazi az lett volna, ha este megnézzük az erdélyi társulat Hegedûs a háztetôn elôadását. De enélkül is meggyôzô volt a tapasztalás: a többcélú terem jól mûködik, a háromfôs technikai csoport (ketten közülük testvérek!) összeszokott csapatnak tûnt, akik szeretik a házat, élvezik a munkát. Otthon vannak az épületben, remekül gyakorolják hivatásukat. Hasonló benyomást tettek rám a többiek is, akikkel találkoztunk a házban e verôfényes áprilisi hétköznapon majdnem pontosan két évvel a ház átadása után. Szóval rendben találtuk az épületet, némi idô elôtti elöregedést csupán a nézôtéri mobil dobogóknál láthattunk, sajnos elég silány anyagból gyártották a lépcsôket stb. A hangmester egy dolgot említett, amit jó lett volna másképp csinálni: gond számukra, hogy a hangpultot nem tudják kihelyezni a nézôtér hátsó soraiba. Pedig ez azért sem lenne rossz, mert hát az a tapasztalás, hogy az utolsó 2-3 sor székeire nehezebb eladni a jegyeket. A hangpultkihelyezés ügyén esetleg a jövôben még lehet módosítani. A benyomásaink ettôl eltekintve nagyon-nagyon jók voltak, megismételve csak azt tudom mondani, amit már két éve is: gratulálok az épülethez! Az építészeti megfogalmazás, a jól kigondolt térstruktúra megint csak megtette hatását, és most már mondhatom, hogy a sokoldalú használat remek, két év elteltével abszolút rendben van. Nem mintha a rajzok és a leírás alapján ezt nem sejthettem volna eddig is, de a személyes meggyôzôdést, a jelenlétet mégsem lehet mellôzni, sôt. Zárom soraimat, sok-sok jókívánsággal és baráti üdvözlettel Vargha Mihály A tágas, jól használható öltözô 8

9 Többcélúság, transzformálás megállapítani, hogy hol legyenek a fixen beépített berendezések, és hol lehet alkalmilag, mobil eszközökkel a feladatot ellátni. A kisebb hibáktól függetlenül, nagyon szerencsés a város, hogy új Kulturális Központot kapott. A mai nehéz gazdasági helyzetben kész csoda, hogy van olyan hely, ahol a kultúrára még jutott pénz, és felépülhetett egy ilyen ház. Ez azonban önmagában még kevés lenne, ha nem volna a lelkes, fiatal csapat, amely korát meghazudtoló szakértelemmel mûködteti a házat, szervezi a programokat. Az üzemeltetô kollégáknak, kívánunk sok türelmet és kitartást munkájukhoz. Úgy láttuk és tapasztaltuk, hogy hozzáértô, lelkiismeretes mûszaki személyzete van a helyi kultúrának. Kiss István A Kulturális Központ fôbb adatai Tervezô: A Stúdió Kft. Nyíregyháza, Felelôs építész tervezô: Bán Ferenc Ybl- és Kossuth-díjas Kivitelezô: Baucont ZRt. Budapest (303 nap alatt épült, a munkakezdés idôpontja: június 1., befejezés március 30. A módosított vállalkozási szerzôdés szerint az épület kivitelezési költsége Ft, a teljes bekerülési költség Ft, a különbözet a berendezési, felszerelési tárgyak fedezetére szolgál.) Összes hasznos alapterület: 3216 m 2, klubhelyiségek száma 7, ezekben közel 150 fô tud egyszerre helyet foglalni. Mozgáskorlátozottak számára megközelíthetô, a város elsô panorámaliftje itt található. A ház helyiségeinek bemutatása: A földszinten az épület elsô traktusában egy kávézó és internetkávézó került kialakításra. A földszint hátsó részében található még egy 146 m 2 -es próbaterem, táncterem, mely mozgásos tanfolyamokra és egyéb közösségi rendezvényekre alkalmas. Az elsô emeleten alakították ki az épület üzemeltetéséhez szükséges irodahelyiségeket. Ezen a szinten van még 2 darab 59 m 2 -es öltözô, egy 152 m 2 -es raktár, 2 foglalkoztatóterem, 50 és 85 m 2 -esek, amelyeket oktatásra, civilszervezet szabadidôs tevékenységére lehet használni. Az épület orr-részében ezen a szinten található még egy klubhelyiség. A második emeleten van az akár 600 fô befogadására is alkalmas színház- és moziterem, amely elôtt található a 170 m 2 -es elôtér. Az elôtér rendkívül látványos, esztétikus, monumentális, különlegesen tagolt, melynek funkciója a találkozókon, informálódáson kívül kiállításokra is alkalmas. A színháztér és az elôtér összenyitásával, pedig egy 350 m 2 -es rendezvénytermet lehet kialakítani. Ezen a szinten helyezkedik el a színházi büfé és ruhatár, valamint a dohányzó. A látogatók ezen a szinten egy folyosó segítségével a Polgármesteri Hivatal elsô emeletére is át tudnak jutni. Az épületnek van egy harmadik emelete is, amely speciálisan egy, az épület elôterében lévô függôfolyosón keresztül közelíthetô meg. Ezen a szinten található egy 60 m 2 -es és egy 39 m 2 -es foglalkoztató és egy 18 m 2 -es klubterem. 9

10 Többcélúság, transzformálás Multifunkcionális nézôterek Egyre gyakoribb az igény a több funkciót, rendezvényt kiszolgálni képes termek iránt. A használhatóság kritériuma a gyors és könnyû átrendezhetôség, mely alapvetôen a termek méretétôl, befogadóképességétôl és a gépesítettségtôl függ. A legbonyolultabb feladatot az emelkedô nézôterek sík padlóssá való átalakítása jelenti. Fôleg kisebb településeken van szükség gazdaságosan üzemeltethetô, több célra jól használható, nagy befogadóképességû termekre. A funkciók a színházi elôadásoktól a hangversenyeken keresztül a bálokig, ételek felszolgálását igénylô bankettekig, vagy kisebb sportesemények megrendezéséig terjednek. Nyilvánvaló, hogy ezek az események csak kompromisszumokkal bonyolíthatók le ugyanazon a helyen. Az igénybevételek gyakorisága szerint csoportosíthatók a multifunkcionális termek alaptípusai. A leggyakoribb eseményfajták szerint beszélhetünk: Színházterem (színpadi elôadások) Hangverseny-, konferenciaterem (koncertek, konferenciák) Rendezvényterem (ünnepségek, bankettek, bálok stb.) Sportcsarnok (sportesemények, versenyek) Kiállítási csarnok (mûvészeti és kereskedelmi kiállítások, vásárok stb.) jellegû termekrôl. Az alaptípusok jellegzetes, eltérô építészeti követelményei: Színházterem Jó látást-hallást biztosító emelkedô nézôtér, fix székekkel. Állandó vagy változtatható játéktér, nagy belmagassággal, díszletraktárral és színészöltözôkkel. Hangverseny-, konferenciaterem Emelkedô nézôtér, rögzített székekkel. Állandó vagy változtatható méretû pódium, raktárakkal, zenészöltözôkkel. Rendezvényterem Sík padló, mobil székekkel, asztalokkal. Kis alapterületû pódiummal. A mobil vendéglátás biztosítása (konyhaüzem stb.). Sportcsarnok Fix és mobil lelátók. A sík padlójú küzdôtér mérete igazodik a sportversenyekhez. Sporteszközraktárak, sportöltözôk. Kiállítások Nagy alapterületû sík padló, kapcsolódó raktárakkal. A térbeli oszthatóság biztosítása. Látható, hogy a különbözô eseménytípusok az építészeti térkiképzés alapján aránylag elfogadható megalkuvásokkal összevonhatók, és két alapeset határozható meg: A) Színház-, hangverseny- és konferenciaterem B) Rendezvény-, sport- és kiállítási csarnok. A problémák ott kezdôdnek, amikor a kéttípusú termek alapfunkcióit a megrendelô összepárosítja pl. hangverseny-, konferencia- és rendezvényterem létrehozását kéri. Ebben az esetben alapkövetelménnyé válik a nézôtér variálhatósága. A megoldandó feladat bonyolultsága a terem befogadóképességével együtt nô. Gyakori problémák Alapkövetelmény, hogy a különbözô rendezvények látogatói kényelmesen ülhessenek, és lehetôség szerint a teljes játékteret beláthassák. Mégis általánosak az olyan, többfunkciós csarnokok, melyekben egymásba rakható, labilis székek, gyenge látási viszonyok és kényelmetlenül magas színpadi pódiumok fogadják a résztvevôket. (Otthonukban az igényes multimédiás berendezéseket sokkal jobb körülmények között élvezik.) Képzeljük magunkat a sík padlójú terem 23. sorában, ahol kényelmetlen széken ülve vagy állva a megemelt a színpadon folyó elôadásból alig látunk valamit. Látási feltételek A nézôknek a játékteret teljes egészében be kellene tudniuk látni. A rendezvény jellegétôl függôen a követelmények különbözôek. A balett-táncosokat, színészeket, kosárlabdázókat és más sportolókat a lábukig, míg az elôadókat vagy zenészeket derékig kellene a nézôknek látniuk. Másrészrôl a kosárlabdázók a nézôtéri padlón, a balett-táncosok és a színészek egy cm magas színpadon lépnek fel, a zenészek a nézôtér padlóján (kamarazenénél) vagy a rock- és popkoncerteken 150 cm, a komolyzenei hangversenyek elôadói pedig cm magas pódiumon játszanak. A kihasznált játéktér mélysége szintén különbözô. Ideális esetben a nézô az elôzô sor nézôinek feje fölött át tud nézni. Ez azt jelenti, hogy a nézô szemétôl a játéktér legelsô és legmélyebb pontjáig húzott vonalnak legalább 10 cm-rel az elôzô sor nézôinek szeme fölött kell lennie. A megemelt játéktér nélküli vagy igen mély nézôterû elôadásoknál meredekebb széksoremelkedésre van szükség, mint magasabb színpad vagy kisebb nézôtér esetén. Másrészrôl viszont a nagyobb termekben sem kívánatos a túlzott emelkedés, mert a játékteret elnyomja a nézôtér (pl. egyetemek nagyobb elôadótermei). A nézôk közérzete A nézôk rossz közérzetüket valószínûleg nem hozzák közvetlen kapcsolatba a gyenge feltételekkel, azonban a székek elrendezése és a kényelme mégis befolyásolja az elôadás élvezetét. Ezeket a környezeti ingereket tudat alatt értékeljük, és összehasonlítjuk a repülôgép, a vonat vagy az autó állítható üléseivel, a nappali foteljével vagy a ergonómiailag kialakított irodai székekkel, 1. ábra. Teleszkópos tribün összecsukló székekkel 2. ábra. Szék-kocsi rögzített lépcsôzéssel és székekkel 10

11 Többcélúság, transzformálás 3. ábra. Automatizált rendszer I. Minden széksor külön emelhetô, ezen belül a székek másodlagos süllyesztôvel tüntethetôk el (mint pozitív viszonyítási alap), vagy kevésbé vonzó példaként a konyhaszékekkel, bárszékekkel vagy a sportlelátók üléseivel, padjaival. A billegô székek provizórikus megoldásnak tûnnek, a mûanyag, kemény székek takarékosságra vagy szegénységre utalnak. Míg a kényelmes, stabil, vastagon kárpitozott fotelek kényelmet, a lábaknak elegendô térkomfortot sugallnak. Hasonlóképpen van ez az üléssorok elrendezésénél is: az egyenes sorok anonimitást, tekintélyelvûséget és szabályozottságot jeleznek, a sarkított vagy íves széksorok karakteresek, individuálisak és kommunikatívak. Az ülések csekély megemelése közösségi érzetet kelt, míg a meredekebb lépcsôzés hatása intimebb és individuálisabb. A gondosan kialakított nézôtér szükséges elôfeltétele annak, hogy a nézôk jól érezzék magukat. Ebbôl általában egyenesen következik az állandó, lépcsôzetes nézôtéri kialakítás, így azonban a nézôtér másfajta rendezvényekre alkalmatlanná válik. A sík padlójú csarnokokban a székekkel felszerelt tribünök beépítése hosszadalmas és megfizethetetlen mûvelet. A megoldás az lenne, ha a lapos, üres többfunkciós rendezvényterem gombnyomásra kényelmes, színházi fotelekkel berendezett, lépcsôzetes elrendezésû teremmé lenne alakítható. A plenáris ülések termét könnyedén át lehetne rendezni több kisebb helyiséggé a szekcióülések számára, kiállítások, bankettek és egyéb rendezvények céljaira. Ugyanígy változtathatónak kellene lennie az üléssorok emelkedésének is, hogy kielégíthessük a különbözô látási követelmények igényét. Az emelkedô lépcsôfelületeknek székek nélkül is használhatónak kellene lennie, pl. asztalok elhelyezésére. Mindezt lehetôleg gyorsan és fizikai munka nélkül volna jó végrehajtani. Mûszaki megoldások 4. ábra. Automatizált rendszer II. A süllyeszthetô lépcsôkbe a székek behajthatók. A lépcsôzés gombnyomásra alakítja ki a sík padlót Az ilyen rugalmas rendszerek nem utópisztikus álmok, hanem a piacon jelen vannak és elérhetôk. Azonban rugalmasságuk és költségigényük szempontjából nagy eltéréseket mutatnak. A költségtényezôk között elsôdleges a székmozgató gépezet beszerzési ára, azonban figyelembe kell venni a pótlólagos helyigények, valamint az éppen nem használt székek tárolóhelyének építési költségeit is. A teleszkópos, kihúzható tribünök a legolcsóbbak. Teleszkópos tribünök A kihúzható tribünök egyszerû fajtája a székek nélküli lépcsôzést biztosítja. A mobil székeket a kihúzott lépcsôzésre kell felrakni. Azonban a lépcsôfelületek székek nélkül alig használhatók más célra. A teleszkópos lelátók másik fajtája ezen a problémán úgy próbál segíteni, hogy a kihúzott lépcsök közötti magasság ülômagasság (40 45 cm), lépcsôzésen kárpitozott felületet alakítanak ki, melyeken így padszerû ülések jönnek létre. Léteznek olyan teleszkópos tribünök, amelyek a lépcsôkre szerelt székek betoláskor összecsukódnak. A lépcsômagasságúra (kb. 30 cm) összecsukható, legalább részben kárpitozott székeket lehet elhelyezni, mégis aligha kerülhetô el a sportcsarnoki tribünök enyhe utánérzése. Az összecsukható ülések nem annyira stabilak és kényelmesek, mint a fix színházi ülések. A kihúzható tribünök meredeksége, lépcsôzése nem változtatható. Van olyan megoldás, amelyik szintenként két széksort ajánl, és attól függôen, hogy szintenként egy vagy két széksort helyeznek-e el, laposabb vagy meredekebb soremelkedés érhetô el. A kihúzható tribünök általában max sort tartalmaznak, összecsukva a tribün mélysége 1,1 1,3 m. (Jelentôsebb hazai gyártók: Oktamér Kft., Racional Mérnöki Iroda, Színháztechnika Kft.) Székkocsik A másik gyakran alkalmazott rendszer mozgatható, állandó lépcsôzésû elemekbôl áll, fixen beépített széksorokkal. Az elemeket a terem sík padlóján kézzel vagy gépi úton 5. ábra. Automatizált rendszer III. A transzformáció során minden második lépcsősor felemelkedik annyira, hogy a székek lépcsô alatti forgáspont körül lefordíthatók legyenek. A székeket a vízszintes felület alatt tárolják mozgatják a megfelelô pozícióba. Esetleg a beépített székkocsik ki is emelhetôk. A székcsoportokat általában egyedi gyártással az építészeti és mûszaki követelményeknek megfelelôen gyártják. A sokféle megoldás az egyszerû, három vagy négy széksort tartalmazó kocsiktól a több száz ülést magában foglaló, nézôtéri tribünökig terjed. A székek lehetnek fixen rögzítettek, vagy a lépcsôkre lecsukhatók a kisebb tárolási magasság elérése érdekében. Ezeknél a rendszereknél csak fix soremelkedés lehetséges, többnyire azonban lényegesen kényelmesebb és gazdagabb a kialakításuk és a székek elhelyezése, mint a teleszkópos tribünöké. A fô problémát a székkocsik használaton kívüli tárolása jelenti, mert jelentôs raktárteret igényelnek. Az átépítés gépesítése (süllyedôkkel vagy liftekkel) sem egyszerû feladat, további helyigényt jelent. Automatizált rendszerek Valóban szabad soremelkedést lehetôvé tevô automatizált rendszereket csak néhány gyártó kínál. Az egyik rendszernél a színházi fotelek süllyesztôbôl jutnak fel a pódiumokra. A süllyedôpódiumok is lépcsôzetesen állíthatók a változtatható soremelkedés biztosítása céljából. Egy másik rendszernél a felhajtott ülôlapú ülések résekbôl emelkednek fel a pódiumokban. Ezenkívül a pódiumok is lépcsôzetesek a változtatható soremelkedés biztosítása céljából. Ezek a rendszerek meglehetôsen bonyolultak és költségesek. (Kotobuki/Kyb, Japán) Ügyes és egyszerû szerkezetet kínál a montreali Paco Co./Gala. Ez szintén teljes mértékben változtatható, de a költségei lényegesen kedvezôbbek. A színházi üléseket a kiemelkedô süllyedôpódium padlózata alól forgatják be. A pódiumokat ezek után lépcsôzetesen rendezik el, hogy változtatható üléssor-emelkedést lehessen elérni. Sík padló létrehozásakor az üléseket a mozgatható pódiumok alsó oldalán tárolják. A padlózat alatt szükséges helyigény minimalizálása ér-4 11

12 Többcélúság, transzformálás 4dekében nagyon kompakt emelôegységeket alkalmaznak a pódiumok lépcsôssé alakítására. Szinte mindegyik színházi ülés beszerelhetô ebbe a rendszerbe. Egyébként csak a kocsizó rendszereknél alkalmazható az összes szék- és fotelfajta. A többi berendezésnél a szûk nyílások korlátozzák a használható széktípusokat, amelyek még különleges csapómechanizmusokat is igényelnek, ami az ülés stabilitását és kényelmét hátrányosan befolyásolhatja. A sok elembôl álló, automatizált rendszerek másik hátránya, hogy a székek nélküli, sík padló kialakításakor legalább széksoronként kisebb-nagyobb rések alakulnak ki a padlóban, melyek különösen táncestek esetén hátrányosak. Mozgatható széksorok Az elfogadható látási feltételeket nyújtó, rugalmas székelrendezés mellett legjobb esetben is csak szükségmegoldást jelenthetnek a pódiumokon vagy emelvényeken elhelyezett, egymásba rakható székek. Ezek nem felelnek meg az igényes elôadóterem céljainak, de nem biztosít jó komfortérzetet sem a nézôk számára. Ezek használata csak kisebb, kb. 100 fôs termekben ajánlható. Jobb eredmény érhetô el a spanyol, síneken elhelyezett üléssorokkal (Figueras, Stulwerk). Az egyes sorok kézzel, vagy motorikusan rátolhatók a mögötte lévô széksorra, így harmadára tömöríthetô a nézôtéri ülések helyigénye. Az egyes széksorokat síneken vezetve tolják a tárolóból a felállítás helyére. A padlóba épített sínek, mintegy cm széles, hornyait betétekkel lehet letakarni. A rendszer hátránya, hogy egyenletesen emelkedô nézôtér csak lejtôs felületen alakítható ki. A lejtés mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot. Természetesen a sík padlófelület még nagy terület esetén is gépi úton lejtôsre állítható. Itt is csak néhány speciális széktípus használható. Választási kritériumok A költségek, a látási viszonyok és a használhatóság mérlegelésén kívül még nagyon sok szempontot kell figyelembe venni a legmegfelelôbb rendszer kiválasztásánál. Mennyi idôt vesz igénybe az átrendezés? Elég stabilak-e a széksorok, mennyire megbízható a rendszer? Kielégíti-e a statikai, biztonságtechnikai és építési szabályzat elôírásait? Elfogadható-e a berendezés helyigénye? Milyen mértékben teszi lehetôvé a rendszer a változtatható nézôtér variációkat? Mennyire korlátozza a belsôépítészeket a székek elrendezésénél, a nézôtér kialakításánál? Vonzó-e a rendszer kinézete? Milyen akusztikai kihatásai vannak a rendszernek? Milyenek a takarítási, tisztántartási lehetôségek? A várható költségek figyelembevétele mellett e kérdéseket alaposan meg kell vizsgálni. Gazdasági és egyéb elônyök Szinte az összes flexibilis nézôteret létrehozni képes, gépesített rendszer lényegesen csökkenti az átépítési idôket, és ezzel mérsékli a terem rezsiköltségét. Azonban a munkaerô bérmegtakarítása az amortizáció szempontjából lényegtelen tényezô, mert még heti két átépítéssel számolva is 5 30 év kellene ahhoz, hogy csak ebbôl megtérüljön a beruházás. Másrészrôl, ha az átépítési idô 30 percnél rövidebb idôre csökken, valószínûleg lényegesen magasabb kihasználhatóságot lehet elérni. A többfunkciós termekben a különféle rendezvények gyors egymásutánban történô lebonyolítását az átépítés idôigénye szabja meg. Egy teremben általában két nézôtérátrendezés lehetséges naponta, azaz hetente 14 alkalom. Az automatizált széksorátépítésekkel naponta három átépítés is elképzelhetô, azaz elméletileg 21 különbözô használat egy héten. (Például délelôtt konferencia, délután hangverseny, este bankett.) Figyelemre méltó tapasztalat, hogy a multifunkcionális termek inspirálóan hatnak, újfajta rendezvényeket vonzanak, ezáltal a terem jobb kihasználása érhetô el. A gyors átépítésekbôl eredô elônyök a terembérleti díjban is érvényesíthetôk. A pluszbevételek nagyobb hányada mégis a többféle, gyakoribb rendezvényekbôl származik. A jobb kihasználhatóság miatt a többcélú termek esetében gyorsabb amortizációval lehet számolni. Gazdasági szempontból is valószínûleg nagyobb jelentôsége van a vonzó rendezvényhelyszín piaci pozíciójának. A rendezvény igényeihez tökéletesen illeszkedô és izgalmas környezetet létrehozó, optimális székelrendezések hozzájárulnak a programok sikeréhez. Herrey professzornak, a londoni Színháztechnikai és Építészeti Konferencián elhangzott elôadását felhasználva összeállította Szabó-Jilek Iván 6. ábra. Összetolható széksorok, az ülések távolsága egyharmadára tömöríthetô 12

13 Többcélúság, transzformálás A Budapesti Operabál, avagy a többfunkciós Operaház Elôzetes elmélkedés Sok támadás éri manapság a színházakat, többek között amiatt, hogy csak este mûködnek három-négy órát, egyébként üresen állnak a város közepén. Ez persze így messze nem igaz. Egy átlagos magyar színház heti hat napon játszik, rendszerint csak a hétfô a pihenônap, de van olyan is, hogy gyakorlatilag szünnap nélkül dolgozik egy teátrum. Aki ismeri a színházak mûködését, tudja, hogy a mûszaki munka reggel nyolc órakor kezdôdik, tíztôl próbálnak a színpadon, délután az esti elôadást készítik elô, ami után még szét is szedik a díszletet. Egy színház valójában órát üzemel naponta. Igaz, ebbôl bevételt csak 3-4 óra hoz, a többi a kultúrát, színházat nem szeretô emberek szemében ráfizetés. Azonban ha az egy év alatti tényleges kihasználtságot nézzük, beleértve a nyári szünetet is, kiderül, hogy a színház jóval többet üzemel, mint például bármelyik irodaház, vagy hivatal, és munkájának eredménye, minôsége, sikeressége minden este tapsokkal mérhetôen kiderül, ellentétben a felsoroltak tevékenységével, lásd Shakespeare-nél a hivatalnak packázásait. Ugyanakkor igaz, hogy Magyarországon és nagyon sok külföldi játszóhelyen is, ahol a száz évvel ezelôtti színházak mûemlék épületei állnak, nehéz lenne mit kezdeni a nézôtéri széksorokkal, ha éppen üresen foglalják csak a helyet. Ezért került elôtérbe nemzetközi szinten is a többcélú épületek kérdése, a sokoldalúan használható, változtatható belsô elrendezésû színház, bálterem, konferenciaközpont, kiállítási tér stb. megoldás. Ez ugyan alapvetôen összefügg egy színház mûködési formájával, repertoár, staggione rendszer, befogadó épület, de ennek elemzése nem e cikk keretébe tartozik. A Budapesti Operaház az építéskori szokásoknak megfelelôen rendelkezik fogadások, vacsorák tartására alkalmas helyiségekkel. Ezek állandó, reprezentatív termek, nem a mai értelemben vett többfunkciós rendszer eredményei. Úgyszintén nem tartozik ebbe a körbe az Operabál rendezvénye sem, mert több napig tartó, költséges átalakítást igényel az oda-vissza építés-bontás, ami anyagilag ugyancsak megterhelô, nem beszélve a szükséges díszlet, díszítés költségeirôl. A Budapesti Operabál látványa a közönség érkezése elôtt. Színpadi rész a beépített hátsó színpaddal, alul a nézôtéri részen a királyi páholy alatt a Strauss zenekar emelvénye A lehetôség A kérdés pontosabb megértéséhez szükséges tisztázni, hogy mi a különbség az Operabál és a bál az Operaházban elnevezések között. Bált ugyanis sokat tartottak már a kezdeti idôkben is, többnyire jótékonysági céllal, például Erdély-rész megsegítésére, vagy a tiszai árvízkárosultak támogatására. Ezeket a bálokat az épület dísztermeiben és a színpadon tartották, a változatlan, csak díszített nézôteret a bál elôtti mûsor idején használták. Ilyen manapság például a szilveszteri bál. Az alapvetô különbség a kétfajta esemény között, hogy Operabál esetén a nézôtéri székeket is kiszedik, és helyükre a hátsó színpadig terjedôen hatalmas táncparkett épül, és még sok más is. Mindez négy napot és öt éjszakát igényel, megállás nélküli munkával, benne természetesen a báli vigassággal. A táncparkett lefektetéséhez szükség volt e sorok írójának elôrelátására, jobban mondva arra a fejében motoszkáló gondolatra, hogy a hatalmas gyönyörû tér-4 13

14 Többcélúság, transzformálás 4ben egyszer bált kellene rendezni. Ezért már az újjáépítés ( ) tervezése során sok irányban kellett hadakozni a hatóságokkal, hogy engedélyezzék, a zenekari árok nézôtér felôli mellvédje lehessen 15 cm-rel alacsonyabban a színpad szintjénél. Így lehetett ugyanis késôbb megfelelô áthidalást készíteni. Korábban egyszer volt már rá példa, hogy a széksorokat kiszedték, 1934-ben, az Operaház fennállásának 50. évfordulóján. (Akkor a kiszedett székeket az utcán álló bérelt stráfkocsikban tárolták. Fiatalabbak kedvéért: a stráfkocsi kamionnyi méretû, belül kipárnázott lovas kocsi volt, általában bútorszállításra, költözködéseknél használták). Ez az Operabál még nem volt tökéletes. A színpad lejtett a nézôtér felé, ezért csak jelentôs töréssel lehetett azt a nézôtér irányába folytatni. A kiépítés annál is inkább nehézkes volt, mert a nézôteret egy viszonylag magas, szépen mintázott mozdíthatatlan bronz rivaldatakarás díszítette, közepén nagy oroszlánfejjel. Ennek áthidalásán kívül a zenekari árok befedéséhez is komoly tartószerkezetet kellett építeni. Felül a Csikós Attila tervezte színpadi páholyok, alul a vendéglátásra berendezett nézôtéri páholysorok A mai Operabál követelményrendszere Kedvezô adottság, hogy az újjáépítés óta a színpad vízszintes, és a zenekari árok is a színpad szintjére emelhetô. A hátsó színpad teljes területe szintén igénybe vehetô (régen hatalmas ferde lejtô szabta kétfelé, a díszletek felhordására szolgáló 5 méter szintkülönbségû sóhajok hídja ). A világítási lehetôség is sokszorosa a korábbinak, a többi könnyebbségrôl, pl. felvonók, teherliftek, nem is beszélve. Szintén újkori adottság, hogy a Hajós utca túloldalán álló Üzemház épületét utca alatti alagút köti össze az Operaházzal, így ott oldható meg a közremûködôk jelentôs részének, például az elsô bálozók tömegének öltöztetése. Követelmény az Operaház számos helyiségének, raktárának kiürítése is, hogy a szokottnál jóval nagyobb közönség és a szükséges kiszolgáló rendszerek (pl. melegítôkonyha) elférjenek. Ezért már az Operabált megelôzô és követô elôadásokat úgy szükséges tervezni, ami a bérletrendszer és a külföldi vendégmûvészek kötött idôrendje miatt nem egyszerû, hogy azok lehetôleg könnyû díszletezésû operák vagy balettek legyenek, különösen az utolsó egy-két napon a bál elôtt. Így is napokig folyamatos az Operaház saját anyagának külsô raktárba való szállítása, a megüresedett helyekre pedig azonnal bekerül a bál építéséhez szükséges anyag, felszerelés. Ezeket a beépítés sorrendjében kell beszállítani és tárolni a szûkös helyre és a rövid beépítési idôre tekintettel. Komoly szervezési feladat. Anyagi szempontból nagyon fontos, hogy a tûzrendészetileg lehetséges legtöbb bálozót lehessen fogadni, ami a szokásos nézôlétszámnak nagyjából a duplája. Ezért a színpad két oldalán hatalmas emelvényrendszer épül, ugyanígy a hátsó színpadon is, az ülôhelyek, asztalok névre szólóak, a vacsorát a Gundel adja, akárcsak a szintén külön berendezett eredeti nézôtéri páholyokban. Az ültetett vacsorához igénybe kell venni a két nagy, kiszolgálásához a kisebb balett-termet is a harmadik emeleten. (Bevétel!). Biztosítani kell a jó néhány szponzor cég helyigényét, az ékszereknek szolgáló vitrinektôl kezdve a Zwack cég átalakította nézôtéri nagybüféig. Több játszóhely kell a különbözô zenekaroknak is, mert a tánczenei igény életkor szerint is és az éjszaka elôrehaladtával is változik. A felsoroltak csak töredékét teszik ki annak a hosszú felsorolásnak, aminek egy többcélú épületnek meg kell felelnie. A mûszaki megvalósítás Alapkérdés, hogy a kiszedett nézôtéri székek (melyeket ma már gépezet szállít az alagsori folyosókba) helyére ki kell terjeszteni a színpad vonalát. Szerencsére az Operaház nézôtere csak egy irányba lejt, nem kagylós formájú, így egyszerûbb volt a ferde alapra a kiegészítô acélszerkezeteket megtervezni, gyártani. A járófelület elsô elemei a fémkeretekbe kerülô beszabott, vastag rétegelt lemez lapok, amikre az elsô idôkben famintázatú PVC-szônyeg került, késôbb valódi par- 14

15 Többcélúság, transzformálás helyigénye, a szennyes edények, ételmaradékok elszállításiútvonal-kérdése, hogy ne az ünnepi közönség között egyensúlyozzanak a pincérek, vagy akár a kezelhetetlen parkolási probléma megoldása. Ha belegondolunk, hasonló, csak jóval több gonddal találja magát szembe mindenki, aki többcélú épületet rendel vagy tervez. Parttalan többcélúság nincs A színpadi páholysorok építése, jól látható a dexion-salgó tartórendszer ketta. A tánctér egyenletes simasága alapkövetelmény, nemcsak a botlás, a balesetveszély miatt, hanem a lehetô legtökéletesebb megoldás biztosítása érdekében is. Ezért valamennyi nézôtéri alépítményi acélszerkezet finom menetû csavarokkal állítható, a pontosságot folyamatos mûszeres mérés garantálja. A zenekari vasbeton mellvéd fölötti 15 cm elegendô a biztonságos áthidaláshoz. A nézôtéri táncparkett méretezésnél figyelembe kellett venni, hogy a szokásosnál jóval nagyobb, ritmikus, dinamikus terhelést kap (katonák a hídon). A nézôtér masszív lefedése viszont eltakarja a klíma befúvónyílásait, nagyjából 500 rácsot (minden földszinti szék alatt van egy), ezért, hogy hûtés mégis legyen, a padló nem ér el a körítôfalakig (páholyok), hanem átlagosan 20 cm-rel elmarad azoktól. A kétoldali réseken keresztül biztosítható, ha nem is tökéletesen, de elfogadhatóan a hûtés és a légcsere. A színpad adta vízszintes padló a nézôtér hátsó részén már belemetsz a nézôtéri padozatba, eddig tart a tánctér. A kimaradó területre került a Johann Strauss zenekar emelvényzete, két oldala szolgál a nyitótáncosok bevonulására, vagy a közönség forgalmára. A színpadi és hátsó színpadi nagy építmények terveit Csikós Attila, az Operabál látványtervezôje készítette. Formai elemeiben igazodott az Ybl Miklós tervezte nézôtérhez, de nem íves, hanem egyenes vonalú a rendszer. Ezt egyszerûbb és olcsóbb építeni, kevesebb a kihasználatlan tér, és nagyobb a táncparkett. A végeredmény szemet gyönyörködtetô, impozáns. A díszletszerûen takaró falakat dexion-salgó állványrendszer tartja, természetesen nem a háztartásokban, hanem az ipar és nagy raktárak területén használt méretben. A vázlatosan leírtak csak kis részben adják vissza azt a problémahalmazt, amit egy megváltozott feladatot ellátó épületnek, térnek meg kell oldania. Nem került szóba például a bombafenyegetések elhárításának módja, a kétszeres kapacitású ruhatárak Padlófektetés az elsô Operabálnál A nézôtéri padozat építése a zenekari ároknál Meggyôzôdésem, hogy mindenre alkalmas többcélú épületet nem lehet tervezni. A megbízó talán ad pontos útmutatást, igénylistát, de ez természetesen nem lehet teljes körû, arról nem is beszélve, hogy néhány év múltán más vezetôknek más ötleteik lesznek, változhatnak elôírások, elvárások, divatok. A többcélúság csak nagy vonalakban biztosítható, a részletmegoldások esetiek. El kell dönteni, hogy szmokingot csináltatok-e, vagy könnyû nyári ruhát, mert mindkettô viselésére (használatára) mások az igények, szabályok. Az természetes, hogy a XIX. század maga nemében pompás, de merevebb rendszerû díszes középületeit fel kell, hogy váltsa egy jóval változtathatóbb, többcélú, több funkciót kielégítô épülettípus, de nem szabad azt hinni, hogy egy ilyen (jó) épület minden gondot örökre megold. Minden újabb igény egy korábbinál óhatatlanul kompromisszumra vezet. Az Operabál mûszaki és szervezési megoldásainak példája mutatja, hogy régebbi épületben is lehet újat hozni. Egy eleve többet tudó épület esetében ez nyilván könynyebb, olcsóbb, de bizonyos, épületenként változó korlátokat mindig szem elôtt kell tartani. Parttalan többcélúság nincs. Borsa Miklós 15

16 Többcélság, transzformálás Kodály Zoltán Kulturális Centrum, Nyíregyháza A NYIF digitális világa A Nyíregyházi Fôiskola (NYIF) területén 2007-ben készült el egy új, többcélú rendezvényterem. Az fô befogadására képes terem színházi elôadások, hangversenyek, tanévnyitók, diplomaosztók és egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A termet október 18-án dr. Jánosi Zoltán rektor és Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerzô adta át. Hivatalos neve Kodály Zoltán Kulturális Centrum lett, ezzel is utalva az itt tartandó rendezvények színvonalára és a fôiskolai életben betöltendô szerepére. A Nyíregyházi Fôiskola területének fejlesztése már régóta folyamatosan és rendkívül dinamikusan zajlik. Ezen fejlesztés keretében, építészetileg igen ötletesen, két hoszszú épület közötti terület lefedésébôl jött létre az impozáns rendezvényterem. A terem (aula) alapterülete 800 m 2 a színpad nélkül, a nézôk három szinten foglalhatnak helyet. A nézôszám növelése érdekében a terem körül körfolyosók kerültek kialakításra, a régi épületek belsô udvarra nézô falainak kibontásával. A termet befogadóképessége is kiemeli: a térségben, de talán még az országban sem sok ilyen méretû többcélú terem létezik. A teremakusztikai, valamint az audiovizuális rendszerek terveit az Interton Kft. készítette, a Balázs Tibor vezette B5 Építészstúdió megbízásából. Az audiovizuális és a színpadvilágítási rendszerek I. ütemének kivitelezését a Strabag alvállalkozójaként szintén cégünk végezte. Mostani írásunkban csak az audiovizuális rendszereket mutatjuk be, de a színpadvilágítási rendszer ismertetésére is visszatérünk. A telepítésre került hangosítási rendszer érdekessége, hogy elôször alkalmaztunk teljesen digitális jelátvitelen és jelfeldolgozáson alapuló elektroakusztikai rendszert úgy, hogy a rendszer lelke (szoftver és hardver egyaránt) egyetlen gyártótól, az amerikai QSC-tôl származik. A homogén felépítésû QSC rendszert (hangsugárzók, erôsítôk, CobraNet TM alapú jelátviteli eszközök, rendszervezérlô és monitorozó berendezések) a központi digitális YAMAHA LS9 keverôpult egészíti ki. Az audió jelfolyam, a Magyarországon még ritkán alkalmazott CobraNet TM protokollnak köszönhetôen, a színpadi csatlakozóktól indulva, a keverôpulton át a teljesítményerôsítôkig digitálisan kerül továbbításra. A digitális formátum legnagyobb elônye az analóg változattal szemben a zavarmentes jelátvitel, nem beszélve a rendkívül költséghatékony kábelezési struktúráról (redundáns hálózat esetén mindössze 2 db Cat5 strukturált kábel, az analóg csoportkábelek helyett). A CobraNet TM -es jelátvitel a színpadon és a végfok rackben elhelyezett QSC BASIS egységek és a CobraNet TM interfész kártyával ellátott, szintén teljesen digitális, 32 csatornás Yamaha LS9 keverôpult között valósul meg. Jól mutatja a CobraNet TM rugalmasságát az is, hogy az LS9 keverôt bármelyik végponton, így akár a színpadon is, csatlakoztathatjuk, és a rendszer változtatás nélkül használható. Így, például a keverôvel kitelepülhetünk a nézôtérre, vagy akár a színpadra is. A fôsugárzó rendszert a Magyarországon elsôként itt telepített QSC Installation Line Array (ILA) sorozatú hangsugárzói alkotják, teljes lefedettséget biztosítva a földszinti nézôtéren és az emeleti karzaton. A hangsugárzókat a QSC erôsítôk zászlóshajója, a PowerLight TM 3 sorozatú végerôsítôpark hajtja meg. A H és D osztályú erôsítôk széles sávú átvitellel és igen kis torzítással bírnak, továbbá a több, mint 18 kw szinuszos összteljesítményû erôsítôrendszer össztömege a szabadalmaztatott PowerLight TM technológiának köszönhetôen mindössze 32 kg! Színpadi monitorként ill. mobil hangsugárzóként QSC HPR122i típusú, kétutas aktív hangsugárzókat telepítettünk. A körfolyosókon, a fali LCD televíziók környezetében, TOA álmennyezeti hangsugárzók alkotnak önálló hangrendszert, amelyek a kijelzôkön látható képanyagokhoz tartozó hangot szólaltatják meg ill. a közönség tájékoztatását szolgálják. A terem teljes elektroakusztikai rendszerét a QSControl.Net szoftveren keresztül állíthatjuk be ill. vezérelhetjük, szabályozhatjuk. A QSControl.Net használata tapasztalt felhasználót igényel, ezért a QSCreator nevû rendkívül könnyen használható programmal olyan egyedi (és jelszóval védett) grafikus vezérlôfelületet hoztunk létre, amely csak a szükséges és a helyszínre szabott kezelôszerveket tartalmazza. A QSControl.Net a fentieken kívül lehetôvé teszi a végerôsítôk távoli monitorozását, vezérlését és a fôsugárzók 16

17 Többcélság, transzformálás védelmét, valamint a valós idejû vezérlést egy asztali PC segítségével. Az elôadók hangosításához és egyszerûbb mikrofonozási feladatokhoz TOA vezetékes, és az új WM 5000-es sorozatú vezeték nélküli mikrofonokat alkalmaztuk, külsô aktív antennákkal és antenna elosztóval. A TOA vezeték nélküli rendszer nagy elônye, hogy az adók mindössze egyetlen 1,5 V ceruzaelemmel mûködnek, de természetesen a már szokványosnak számító funkciók sem hiányoznak (LCD kijelzôs diversity vevôk, telep állapot kijelzés stb.). A stúdióhelyiségben Denon CD és Panasonic DVD audio- és videobejátszó eszközök kaptak helyet. Videojelforrásként még két TOA speed dome kamera, valamint egy asztali PC szolgál. Ez utóbbit E-MU 1212M hangkártyával szállítottuk hanganyagok jó minôségû lejátszásához és rögzítéséhez. A megjelenítô rendszer részét képezi a stúdióban elhelyezett 26 -os Panasonic és a folyosókon felszerelt 37 -os Samsung LCD televíziók. A színpadi felett lévô 7 m széles motoros vászonra XGA felbontású, 9000 ANSI lumen fényerejû SANYO PLC- XF42L videoprojektorral lehet vetíteni. A kompozit és VGA videojelek szétosztásáról és kapcsolásáról Kramer eszközök gondoskodnak. Mi tagadás, a digitális jelátviteli rendszer tartogatott meglepetéseket kollégáink számára, és a zökkenômentes mûködésig eltelt néhány hét. Azonban a tapasztalatokkal felvértezve, valamint idôközben a Yamaha és a QSC által tartott tanfolyamokon szerzett ismeretanyag segítségével immár magabiztosan kezdtük meg a hasonló rendszerelvû, de a NYIF-nél jóval komplexebb, második magyarországi installációnkat. A terem korszerû technikai felszereltsége és sokféle berendezhetôségének köszönhetôen megnyitása óta fôiskolai nyílt napnak, számos színházi elôadásnak, komolyzenei- és rockkoncertnek, báloknak, konferenciáknak, sôt bokszmérkôzéseknek adott otthont. A rendezvényterem számos ok miatt (természetesen van köztük anyagi jellegû is), több ütemben kerül majd felszerelésre a tervezôk által megálmodott színháztechnológiával. Az elsô ütem a tervezetthez képest jócskán megnyirbált változat, de ennek ellenére már itt sikerült korszerû alapokat teremtenünk az audiovizuális rendszereknek, és így a késôbbiekben egyszerûen pótolhatók az elmaradt rendszerelemek és könnyen bôvíthetôk a komplexum egyéb szolgáltatásai. Reméljük, hamarosan folytathatjuk! Interton Kft. Vezérlô PC a stúdióban QSC végfok rack CobraNet csatlakozással 17

18 Hazai hírek Gratulálunk! március 15-én az es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke és az Oktatási és Kulturális Minisztérium kitüntetéseket és mûvészeti díjakat adott át az elmúlt idôszakban kiemelkedô teljesítményt nyújtó mûvészeknek. A színházi területen mûködô és lapunk profiljába illô mûvészek közül Jászai Mari-díjat kapott: Bagossy Levente grafikus, díszlettervezômûvész. Számos vidéki és budapesti színház plakát- és díszlettervezôje. Az Ellenfény címû színházi folyóirat tervezô-szerkesztôje. Munkái közül csak a 2007-es évben készítetteket soroljuk fel: Asztalizene (Radnóti Színház), Úrhatnám polgár (Vígszínház), Finitó (Örkény Színház), Don Giovanni (Szegedi Bagossy: Don Giovanni Nemzeti Színház), külföldre is tervez például Göttingen, USA, Zágráb. A Zágrábi Nemzeti Színház részére legutóbb a Lear király elôadásához tervezett díszletet. Önálló kiállításai voltak Budapesten, Pécsen és Zágrábban is. Bagossy: Finito Ferenczy Noémi-díjat kapott Rátkai Erzsébet jelmeztervezômûvész. A Ferenczy Noémi-díjat kiemelkedô iparmûvészeti tevékenység elismeréseként adományozzák. Rátkai Erzsébet jelmeztervezô az elsô, aki a színházi világból került a díjazottak közé. Közel három évtizedes mûvészi tevékenysége igen gazdag. A fôvárosban és vidéken sok színház számára tervezett jelmezt. Minden színpadi mûfajban otthonos prózai és zenés elôadásokhoz, kôszínházi és szabadtéri bemutatókhoz egyaránt tervez. Számos külföldi színház részére is készített jelmezeket, többek között pozsonyi, bécsi, oslói és torontói színházaknak. A mûvésznôt lapunk évi 4. számában mutattuk be olvasóinknak. A színházi világnapon kiosztott szakmai elismerések közül Hevesi Sándor-díjat kapott dr. habil Csanádi Judit DLA, Jászai Mari-díjas díszlettervezô, a Magyar Képzômûvészeti Egyetem Látványtervezô Tanszék vezetôje. Csanádi Judit igen gazdag életpályát tudhat maga mögött, az építészeti, városépítészeti tanulmányoktól közelített a díszlettervezéshez. Kanadában a Banff School of Fine Artsban, ahova azóta tanárként gyakran visszajár vett részt Josef Svoboda mesterkurzusán. Számos színházi, film- és televíziós díszletet tervezett, tôl kezdve a Gyôri Nemzeti Színház díszlettervezôjeként is tevékenykedik. Mint tanszékvezetô egyetemi tanár a szcenika mellett várostörténeti tudományos kutatásokat is folytat. Több rangos nemzetközi kiállításon vett részt. Kitüntetésükhöz gratulálunk, és további sikereket és jó egészséget kíván a Szerkesztôség Csanádi: Hazatérés Rátkai: Kasimir és Karoline Csanádi: Nagyratörô Csanádi: Peer Günt Rátkai: Szöktetés a szerájból Rátkai: Tévedések vígjátéka 18

19

20 képalá

IV. évfolyam 4. szám 2008. december. 790 Ft

IV. évfolyam 4. szám 2008. december. 790 Ft IV. évfolyam 4. szám 2008. december 790 Ft Tartalomjegyzék KIVÁLÓ FIATALJAINK (Szabó-Jilek Iván)...................................................... 4 Színházépítés PAULAY EDE SZÍNHÁZ (Plótár Fatime)........................................................

Részletesebben

T A R T A L O M. Díszlettervezés. Vetítéstechnika. Színpadtechnika. 44 SZÍNPADI FÜGGÖNYRENDSZEREK (Matthias Stelzl)

T A R T A L O M. Díszlettervezés. Vetítéstechnika. Színpadtechnika. 44 SZÍNPADI FÜGGÖNYRENDSZEREK (Matthias Stelzl) T A R T A L O M 4 TUDÁS ÉLMÉNY KÖZÖSSÉG ALKOTÁS (Szente Béla) Agora-program Csabagyöngye Kulturális Központ 5 BÉKÉSCSABA GYÖNGYE AGORA-PROJEKT (Belanka Csaba István) Több mint 2 milliárd forintból épült

Részletesebben

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 945 Ft T A R T A L O M 4 PIAC FELÉ FÉLÚTON (Dr. Venczel Sándor) Bemutatjuk 5 A MOM A MOM Kulturális Központ és Gesztenyéskert funkcióbôvítô fejlesztése 2011 nyarára

Részletesebben

SZÍNPAD. 4 MEGSZÜLETETT (Szabó-Jilek Iván)

SZÍNPAD. 4 MEGSZÜLETETT (Szabó-Jilek Iván) T A R T A L O M 4 MEGSZÜLETETT (Szabó-Jilek Iván) Bemutatjuk 5 A KODÁLY KÖZPONT, PÉCS A Pécs 2010 Európa Kulturális Fôvárosa projekt nagyberuházásaként mintegy 7 milliárd forintból felépült a Pécsi Konferenciaés

Részletesebben

Followspot. 29 MARTIN ÚJDONSÁGOK A LISYSNÉL 30 HIGH END SYSTEMS - DL.3 (Szatmári Sándor) Külföldi hírek

Followspot. 29 MARTIN ÚJDONSÁGOK A LISYSNÉL 30 HIGH END SYSTEMS - DL.3 (Szatmári Sándor) Külföldi hírek T A R T A L O M 4 EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA (Szûcsborus János) avagy gondolatok a Hangfoglalás Sceni-Tech 2010 közös kiállításról. Vetítéstechnika 5 A WATCHOUT-RENDSZER A MADÁCH SZÍNHÁZBAN (Farsang Áron)

Részletesebben

T A R T A L O M. Színpadvilágítás. Gratulálunk

T A R T A L O M. Színpadvilágítás. Gratulálunk T A R T A L O M 4 EGY ÁLOM VALÓRA VÁLIK (Jordán Tamás) Bemutatjuk 5 WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ, SZOMBATHELY 2011. január 21-én megnyílt a Weöres Sándor Színház új otthona a HEMO Mûvelôdési Ház átépítésével

Részletesebben

Kritika. Followspot. Látványtervezés. 44 ÚJ PULT AZ MA-TÓL 44 AVOLITES TITAN MOBILE 44 QSC: CORE250i ÉS CORE500i

Kritika. Followspot. Látványtervezés. 44 ÚJ PULT AZ MA-TÓL 44 AVOLITES TITAN MOBILE 44 QSC: CORE250i ÉS CORE500i T A R T A L O M 4 EGY ÁTALAKULÁS MARGÓJÁRA (Farkas László) Színpadgépészet 5 AZ ÚJJÁSZÜLETETT BOLSOJ (Wolf-Guido Patten) A moszkvai Nagy Színház új színpadtechnikai berendezései. A Bosch Rexroth cég színpadtechnikai

Részletesebben

Paulay Ede Színház, Tokaj

Paulay Ede Színház, Tokaj Paulay Ede Színház, Tokaj Új teátrummal bôvült a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont. 2008. augusztus 30-án avatták fel Tokaj elsô kôszínházát, amely Paulay Ede a város szülöttjének nevét viseli. A

Részletesebben

SZÍNPAD. 4 HAMIS DILEMMA? (Kiss István)

SZÍNPAD. 4 HAMIS DILEMMA? (Kiss István) T A R T A L O M 4 HAMIS DILEMMA? (Kiss István) Bemutatjuk 5 EGY IGAZI SZÍNHÁZI EMBER: GÖTZ BÉLA 70 ÉVES (Szabó-Jilek Iván) A sikeres emberek sorsát látszólag az intelligencia, a tehetség és az ambíció

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY CÍM: A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MARKETINGTEVÉKENYSÉGE Készítette: Baráth

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Cím: NON-PROFIT MARKETING A VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZBAN Készítette: Dallos

Részletesebben

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok (1 pld) 01. Helyszínrajz m = 1:1000 02. Helyszínrajz m = 1:500 03. -2 pince alaprajz

Részletesebben

T A R T A L O M. Kritika. Vetítéstechnika. Hangtechnika. Napi gyakorlat. 46 MIÉRT RECSEG A ROBOTLÁMPA BEKAPCSOLÁS UTÁN?

T A R T A L O M. Kritika. Vetítéstechnika. Hangtechnika. Napi gyakorlat. 46 MIÉRT RECSEG A ROBOTLÁMPA BEKAPCSOLÁS UTÁN? T A R T A L O M 4 VILÁGÍTÁS-TERVEZÉS (Szabó-Jilek Iván) Szabadtéren külföldön 5 SZABADTÉRI SZÍNHÁZ A RÓMAI KÔFEJTÔBEN ST. MARGARETHEN, AUSZTRIA (Szabó-Jilek Iván) A fertôrákosi kôfejtôtôl légvonalban alig

Részletesebben

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete Magyar építõipar A Építõipari melléklete T A R T A L O M Derengõ fény az alagút végén 4 5 Olcsó hitelhez juthatnak a vállalkozások 5 Még az õsszel átadják a Tüskecsarnokot 6 7 Megújul a szombathelyi kórház

Részletesebben

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012.

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. 2 TARTALOMJEGYZÉK Rövid áttekintés...3 A KODÁLY KÖZPONT 2012. ÉVI MŰKÖDÉSE...5 Sikeres létesítmény...5 Szakmai egységek tevékenysége...6

Részletesebben

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos TARTALOMJEGYZÉK Épületgenetikai szakkiállítás 2 Épületautomatikai rendszerek másként 3 Solaraction 4 Foton ablak és ajtó 5 Komfort rádióhullámokkal 6-7 Mire kell odafigyelünk Õsszel? 8 20 éves a Stiebel

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Ramháb Mária A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Kezdjük a rövid élettörténeteddel! Baján születtem, itt éltem 18 éves koromig. Utána volt egy pedagógus pályaszakasz az életemben, és azt

Részletesebben

Mûhely. A Néprajzi Múzeum elhelyezésének kérdései. Balázs György Fejõs Zoltán

Mûhely. A Néprajzi Múzeum elhelyezésének kérdései. Balázs György Fejõs Zoltán 3 Mûhely A Néprajzi Múzeum elhelyezésének kérdései Balázs György Fejõs Zoltán A Néprajzi Múzeum 1872. évi alapítása után évtizedeken át elhelyezési gondokkal küszködött. Leghosszabb ideig, 1924 1973 között

Részletesebben

Ágyõ, hivatali útvesztõ!

Ágyõ, hivatali útvesztõ! www.media13.hu Hírnök online a TV13 mûsorai a legfrissebb hírek XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2012. FEBRUÁR 15. Levelet hozott a posta Sokaknak nem kis meglepetést okozott, hogy

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány 22742 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs XX. évfolyam 14. szám 2012. július 31. Megjelenik: kéthetente Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs BERUHÁZÁS Célegyenesben az Európa Belvárosa Program Újabb uniós

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK A TATAI FESZTIVÁLOK HELYZETE NAPJAINKBAN Konzulens: Lovass Tibor Óraadó

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV Debrecen Belváros ATT 2. sz. melléklete IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára c. projekthez 2008. november 2009. január

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

INGYENES LÁTÁSELLENÔRZÉS JELENTKEZZEN BE MOST! TREND OPTIKA. Gyôr, Baross Gábor út 19. Tel.: 96/488-341 ÉS SZAKTANÁCSADÁS

INGYENES LÁTÁSELLENÔRZÉS JELENTKEZZEN BE MOST! TREND OPTIKA. Gyôr, Baross Gábor út 19. Tel.: 96/488-341 ÉS SZAKTANÁCSADÁS 8 9. oldal Elkészültek annak a sportlétesítmény-együttesnek a tervei, amely otthont ad a győri rendezésű 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak. Megmutatjuk a látványterveket. 7. oldal Még az idén

Részletesebben