SZABADÁRAS DÍJSZABÁS február 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABADÁRAS DÍJSZABÁS. 2014. február 1-től"

Átírás

1 /0/2014 SZABADÁRAS DÍJSZABÁS február 1-től Érvényes: február 1-től

2 2 PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Szabolcs Volán Zrt. Székhelye: Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. Cégjegyzékszáma: Cg Adóig. száma: A céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság. másrészről a (z)... mint megrendelő között az alábbiak szerint. A megrendelő adatai: Cégneve:... Székhelye:.... Cégjegyzék szám/váll. ig. száma: Adóig. száma:.... Pénzforgalmi jelzőszáma: A céget nyilvántartó cégbíróság neve:.... Pénzügyi ügyintéző neve:... telefonszáma:... (A hiányzó adatokat kérjük kitölteni) Igénybe vett szolgáltatás jellege: Fizetési mód: Fizetési határidő: Késedelmi kamat: átutalás a Szabolcs Volán Zrt. által megküldött számla megrendelő általi átvételétől számított 8 banki nap évi 5 % a késedelmes napokra számítva A megrendelő kijelenti, hogy fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt. Késedelmes fizetés esetén a Szabolcs Volán Zrt. jogosult a kiküldött kamatterhelésekre a fenti feltételeket alkalmazni. Fizetési határidő be nem tartása esetén megszűnik a hiteles kiszolgálás. Megszűnt megállapodás esetén a további kiszolgálási mód készpénzes. Nyíregyháza, megrendelő cégszerű aláírása Szabolcs Volán Zrt. cégszerű aláírása

3 3 1. AUTÓBUSZ KÜLÖNJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1.1. A szabadáras díjszabás alkalmazásának esetei: A Szabolcs Volán Zrt. a szabadáras díjtételeket alkalmazza belföldi különjáratok esetén Díjszámítás módja: A szabad árformába tartozó különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az autóbuszok által (garázstól, illetve telephelytől garázsig, illetve telephelyig) megtett km - teljesítményt meg kell szorozni a megfelelő csoportba tartozó kilométer - díjtétellel, továbbá az autóbuszok igénybevételi idejét (az autóbusznak garázstól, illetve telephelytől való indulási idejétől a garázsba, illetve telephelyre való érkezésig eltelt idő) meg kell szorozni az óradíjtétellel és az így nyert két szorzat közül a magasabbik - mely azonban nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel - lesz a fizetendő díj. A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni. A díj kiszámítása szempontjából minden megkezdett kilométer teljes kilométernek és minden megkezdett óra teljes órának számít. Ha a megrendelő különjárati igénye olyan, hogy a különjárati autóbuszt - ugyanazon személyekből álló, zártkörű csoport szállítása céljából - a nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejeztével, autóbuszonként egyszer kell figyelembe venni A Szabolcs Volán Zrt-nél alkalmazható szabadáras különjárati díjtételek: a.) Belföldi különjáratok díjtáblázata (A díjtételek 21,26 % ÁFA-t tartalmaznak) Kategória 1. járműcsoport 2. járműcsoport 3. járműcsoport 4. járműcsoport 5. járműcsoport 6. járműcsoport Jármű Típus IK 250, 256, 260, 263, CREDO EC 11, EN 9,5 IK C56, MAN SL, AUTOSAN, CREDO EC 12 IK 395, Rába, E 94, E 95, E 98, SOLARIS 10 m IK 415, IK 412, SOLARIS 12 m, ALFA IK 280 csuklós, C 80 csuklós, SOLARIS 15 m IVECO KAPENA 65C URBANINO Kilométer díj Óradíj [Ft/óra] Legcsekélyebb fuvardíj [Ft] 420, , ,- 435, , ,- 450, , ,- 500, , ,- 600, , ,- 310, , ,-

4 4 b.) Egyéb díjak és költségek Ha a különjárat teljesítéséhez egyidejűleg két gépkocsivezető szükséges, a díjtételeken kívül 15 % pótlékot is fel kell számítani. A Szabolcs Volán Zrt. fenti díjtételeken felül - felmerülésüktől függően - a különjárat teljesítése érdekében felmerült egyéb díjakat és költségeket is felszámít. - Az autóbuszvezetők kiküldetési és szállásköltségét társaságunk a megrendelőre áthárítja. - A készpénzben felmerülő kiadásokat (parkolási vagy őrzési díjak, útadók, autópálya és kompdíjak stb.), valamint az autóbusz és az autóbuszvezetők éjszakai elhelyezésének biztosításával kapcsolatos díjakat, költségeket a megrendelőnek kell felmerüléskor a helyszínen kiegyenlíteni. Ha ezt elmulasztották és helyette társaságunk teljesítette a költségeket utólag a megrendelőre áthárítjuk. A különjárati megrendelés felvételekor a feladatot és a teljesítésért felszámított díjakat a díjszámítás módszerét pontosan tisztázni kell és a megrendelővel alá kell íratni. Ilyen pl. az alkalmazott díjtétel, valamint a feladat elvégzése érdekében felmerült mellékdíjak részletezése. A hitelezett formában vállalt különjárat visszaigazolása előtt a megrendelővel a mellékelt Pénzügyi Megállapodást is meg kell kötni. Hitelezett fizetés esetén kalkulált fuvardíjat kell megállapítani, melyet a megrendelés visszaigazolásával közölni kell a megrendelővel. Erről előleg számlát kell készíteni, melynek kiegyenlítése a fuvarfeladat elvállalásának feltétele. Készpénzes fizetés esetén a kalkulált fuvardíjat be kell fizettetni, melyről előlegszámlát kell kiállítani. A befizetés elmaradását a megrendeléstől való elállásként kell kezelni. 2. SZERZŐDÉSES AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2.1. Alkalmazási terület: A Szabolcs Volán Zrt. ezt a díjszabást alkalmazza a gazdasági társaságokkal, intézményekkel stb. kötött szerződés alapján azok dolgozóinak (vagy azzal egy tekintet alá eső személyek) munkavégzéssel összefüggő - általában lakóhely (szálláshely) és munkahely közötti - külön autóbusszal történő szállítása (szerződéses járat) esetén.

5 5 2.2 Szerződéses díjtételek: A díjtételek 21,26 % ÁFA-t tartalmaznak: Kategória 1. járműcsoport 2. járműcsoport 3. járműcsoport Jármű Típus Ik 256, 260, 263, 266, C56, MAN SL, CREDO, Autosan IK 415, IK 412, Rába, E94, E95, ALFA, SOLARIS 12 m IK 280, C 80csuklós, SOLARIS 15 m Kilométer díj havi km alatt Kilométer díj havi km felett 430,- 425,- 495,- 490,- 600,- 600, ben kötött új szerződések esetén a fordába beépített járatok esetén az azonos megrendelőnek végzett szerződéses járatok napi elvárásaként a legcsekélyebb díjként minimum 50 km-nek megfelelő díjat kell a szerződésben meghatározni A díjtételek meghatározásához szükséges havi km-teljesítmények megállapítása: A havi km-teljesítmények megállapításánál a szerződéses járati díjszámítás alapját képező teljesítmények kerülnek figyelembevételre. Az autóbuszok meghibásodása vagy valamely más okból szükségessé váló cseréje esetén az eredeti és a pótlásra beállított gépjárműnek a szerződő fél részére azonos hónapban végzett teljesítményét társaságunk együttesen számítja Díjszámítás módja: A személyszállítás díját a díjszámítás alapját képező km-ek és a havi teljesítménynek megfelelő díjtétel szorzata képezi. A díjszámítás alapjába tartoznak: a.) b.) c.) A telepítési km-ek, ha az autóbusz állandó és a járatok lebonyolításához szükséges telephelye nem azonos. A szerződéses mellékletét képező menetrendben feltüntetett járati km-ek, ennek hiányában a szerződő fél rendelkezése szerint teljesített km-ek, a menetlevél igazolt adatai alapján. Az üresen megtett km-ek, ha az autóbusz a garázsból vagy kijelölt telephelyről a menetrend szerinti indulási megállóhelyre, illetve a végállomásról a garázsba kijelölt telephelyre vagy az előírt műszaki szemle céljából a javítóműhelybe közlekedik. A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett km teljes km-nek számít.

6 6 Nem kerül díj felszámításra azokra a km-teljesítményekre, amelyek a következő okok valamelyikéből merülnek fel: - autóbusz meghibásodásával kapcsolatos mentés, - a társaságunknak a szerződéses járatokon, illetőleg a szerződő fél megrendelésein kívüli érdeke, - útvonal bejárás. d.) Ha a fenti számítási módszerrel kiszámított díj a legcsekélyebb díjnál alacsonyabb a szerződéses járatok díjaként a legcsekélyebb díjat kell megállapítani. 3. AUTÓBUSZ BÉRBEADÁS DÍJSZABÁSA (ÁFA nélküli árak) Típus Km díj Napi díj [Ft/nap] Havi díj [Ft/hó] Havi díj harmincad része [Ft/nap] IK 256, 260, 263, 178, , , ,- IK 280 csuklós 230, , , ,- A fenti díjhoz 27 % ÁFA-t kell felszámítani A bérleti díj megállapítása: A bérleti díjat a km-díj és az időarányos díj együttes összege képezi A km díj kiszámítása: A km-díjat a bérlet kezdetétől a befejezésig megtett km-teljesítmény és a bérelt autóbusz típusára meghatározott km-díjtétel szorzata képezi. A megtett kmteljesítményt az autóbusz jól működő km-számláló műszerével kell megállapítani, ennek üzemképtelensége esetén a menetlevélen részletesen feltüntetett és igazolt útvonal alapján Időarányos díj kiszámítása: Havi díjat kell alkalmazni minden teljes naptári hónapra (30 nap), függetlenül attól, hogy a hónap 28 vagy 31 napos. A 30 napot el nem érő bérautóbusz igénybevétele esetén időarányos díjként naptári napokra a napidíjat alkalmazzuk. Az egy hónapot meghaladó bérbeadás esetén az időarányos díjat havi díj alapján állapítjuk meg, a töredék napokra a havi díj harmincad részét számoljuk fel. Díjszámítás szempontjából minden megkezdett nap egész napnak, minden megkezdett km egész km-nek számít Egyéb díjak, költségek: A bérleti díjon felül a bérlőt egyéb - az autóbusz bérbevételével összefüggő - költségek is terhelik.

7 7 Az autóbusz üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag és kenőanyag költségét - felmerüléskor - a bérlő viseli. Ha a bérlet befejezésekor a bérlő az autóbuszt nem tele üzemanyagtartállyal adja vissza, a hiányzó üzemanyag árát - napi áron - társaságunk felszámítja. Az autóbusz napi gondozásának (mosás, takarítás) költsége a bérlőt terheli. A bérleti szerződésben előírt műszaki felülvizsgálat és az esetenkénti javítás céljából az autóbusznak a társaság telepére(ről) történő közlekedés km-teljesítménye a bérleti díj alapját képező teljesítménybe beszámít. Társaságunk a bérlet során az autóbuszban, felszerelési tárgyaiban és az átadott tartozékokban keletkezett sérülések, károk, hiányok pótlásának vagy helyreállításának költségét a bérlő részére felszámítja, kivéve, ha ezeket a biztosító megtéríti. Ez a díjszabás február 1-jén lép életbe. Ezzel egyidőben a október 10-től érvényes díjszabás érvényét veszti. Nyíregyháza, január 24. Készítette: Személyforgalmi Igazgatóság Jóváhagyta: dr. Huba Péter személyforgalmi igazgató sk.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) Adószám : 15300014-2-41 Képviseletében eljáró személy neve : Bordács Csaba mint megrendelő

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Budapest Főváros Közgyűlésének 74/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek 6. szám Tartalomjegyzék 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet 4/2010.

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Különjárati szerződéses feltételek

Különjárati szerződéses feltételek Különjárati szerződéses feltételek Az (eseti) különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli megrendelésével és a Cservák és Társai Kft. Írásbeli visszaigazolásával (hivatkozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK 1.) A bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást (pld. menetlevéltömböt szabályosan vezetni, valamint a menetíró korongot a menetíró készülékbe az

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN Szerződésszám 2-03438-0000-2013 SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben