a vevők/betegek kérésének eleget téve. Az ilyen zel sem egyedi gyógyszerészi hozzáállásra magya rázat lehet. hogy talán még a gyógyszerészek közül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a vevők/betegek kérésének eleget téve. Az ilyen zel sem egyedi gyógyszerészi hozzáállásra magya rázat lehet. hogy talán még a gyógyszerészek közül"

Átírás

1 Több mint egy éve indították útjára az interneten és Bevezelés a vevők/betegek kérésének eleget téve. Az ilyen zel sem egyedi gyógyszerészi hozzáállásra magya kö Takács Gábor, Fiitler András, Boiz Lajos Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban Valóban egészségesebb a patikai só? dúsított. sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is hang az egészséges NaCl bevitel és nő a szervezet számá hogy a YouTube-on többtízezer megtekintést mutat nak már a só-hamisítás témájában készült videók. kg (?) NaCI-ot vásárolt egy gyógyszertárban. Beszá ségben Is. adhatott el gyógyszerkönyvi minőségű sót gyógyszertári eladási adatok alapján egyértelművé embertársaik megsegítésére szakszerű és hiteles gyógyszerészi kezelésére. Írá sunk további részében részletesebben is bemutatott tása szerint zárás előtt tíz perccel személyesen 250 szertári fogadására. patikai feibukkanására, ként terjedő -hálózatok hihetetlen sebességgel az ilyen, és ehhez hasonló kétes eredetű hírek gyógy hogy sokszor mi magunk sem vagyunk felkészülve terjeszthetnek olyan téveszméket is, melyeket a lai resnek gyógyszertári minőségű (Ph. Hg. VIII.) kony tanulságos lenne. Azonban azt is be kelt látnunk. ügyi tanulmányokat folytatott szakember számára. A történet önmagában véve talán jelentéktelennek, számtalan Még azt Is megkockáztatták, hogy szerintük egy gya allergia, vesebetegség, magas vérnyomás). lenőrizetlen internetes honlapok, a gyakran futótűz Hazai gyógyszertári tapasztalatok alapján már molójában azt Is megemlíti, hogy olyan gyógysze re, hogy a betegek/vevők egyre nagyobb számban ke év elején felfigyeltiink arra a meglepő jelenség ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van fogva. betegségnek ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, furcsának, akár badarságnak is tűnhet egy egészség Azonban fel kell ismerni azt is, hogy a szakmailag el kusok sok esetben el is hisznek. Ezt bizonyítja az is, hasót a patikákban. Az egyik szerzőjének álh résztől vette, aki maga is patikai sót használ a fő különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy súlyozták (összeesküvés elméletekhez illően), hogy lázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken ra igen ártalmas Kcl fogyasztása. Ezáltal lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen zéshez. Ez az egyedinek látszó történet önmagában is válik, hogy számos gyógyszertár. akár nagy mennyi írták Gyógyszerészet március 29-én T.A. okleveles villamosmérnök tán számítógépben tévő figyelmeztetés is ezt írja a tését, esetleg engedtek az üzletnek, nem rendelkeztek útra indítóit közel sem könnyű kideríteni. A jelenség okozhatnak. A petíció benyújtói figyelmeztetést is ja wnhevitel esetén EKG ellenőrzés szükséges!. Ezt in doklással igyekeztek alátámasztani: (a) a gyógyszer hogy 2011 tavaszán (a tiszti főgyógyszerész közlemé nyét követően) egy somogyi háziorvos 1000 gramm Jós egészségügyért felelős államtitkárhoz. Feltevéseiknek különböző médiumokban rendszeresen adtak, ad sem hívják fel a lakosság figyelmét a kálisó veszé lyeire, ezáltal egészségkárosodást (mérgezéseket) is lamot teszik felelőssé a lakosságot érő egészségkárosí Legfelsőbb Bírósághoz fordult, mivel megalapozott ridot tartalmaznak. Továbbá a gyártók, forgalmazók sértő sok vannak forgalomban, amelyek kálium-klo és dr. M.P. nyugdíjas gyerrnekgyógvász föorvos már a tásért [2]. nak hangot, ezekben hangsúlyozva, hogy a magyar ál is lehet feltételezni. Ők a Tudományos Rendőrség Egy ilyen robbanásszerűen elterjedt hír kiindulását, nátrium-kloridot normatív támogatással Írt fel receptre a betege számára. A vélhetően teljesen indokolatlan 1]. Nemcsak a lakosságot és a gyógyszerészeket té sát a patikákban, nyomatékosan figyelmeztetve az NaCI alapanyag nem gyógyászati célú /brgalmazá én az országos tiszti főgyógyszerész megtiltotta a ság, hanem az orvosokat Is. Ezt bizonyítja például, sítések terjedését jelezte az is. hogy február Ii. expediálási szabályok betartására a gyógyszertárakat gyógyszeralapanyag-expediálást a gyógyszerész meg tagadta. hátterében többek közül két személy kiemelt szerepét vat-hóhorttal szemben. A gyógyszertári só-értéke PJT nevében petíciót nyújtottak be dr. Szócska Mik- kompetenciának (, gondozásnak ), vagy csak egysze nak, elfogadták a betegek/vevők érveit és kényszerí Is sokan hittek a figyelmeztető mérgezett só teóriá rázat lehet. hogy talán még a gyógyszerészek közül meggyőző érvekkel. nem tekintették gyógyszerészi rűen közömbösek voltak az újabb egészségügyi di vesztette meg az étkezési sók körül zajló bizonytalan nak látták. hogy a hazai üzletekben olyan szahván vasolnak ezért: A napi 1 grammot meghaladó káli 392 (iyógyszerészet július

2 \ 2 DO ivett!... Megtiltották, mg mg mg kg> ppni = rngkg konyhasó nátrium íuuiii(ikui t izstá1,tta( mert kwi1 i,,%d ninhik V, é K (urüilina tartalma í. U1bIÓZUI keztetések vonhatóak le; (c) a kálisó kivégzésekhez is használatos idegméreg. Jóllehet egyértelműen nem július GYÓGYSZERÉSZET 393 mondják ki, hogy mérgezett só lenne a hazai kereske delemben, azonban a kálisót tartalmazó... Kalium Retarci gyógyszerkészítmény esetében; (b) 1950-ben publikált mérési eredményekből ezen követ Termck neve Kálium tartalom ppm = Nátrium tartalom I gramm vizsgált inegsértő étkezési sók megállapításuk feltehetőleg erre utal. Beadványukat a következő gondolatokkal a STOP SO programként kálisót ajánl konyhasó he Castellr asztali só < mc zárják: Tűrhetetlen, hogy az alperes (Magyar Állam,) tarialmu so I torvátli Rozi 30% kal csökkentett nátrium a biztonságosan kálisó mentes konyhasót. Vajon mi alábbi kérdésekre igyekszünk hiteles és bizonyítéko kon alapuló válaszokat adni: SPAR BLIDGET asztali só Kl mg rünket is holt-tengerré tegyék, vagyis, hogy sejtjeinket Solinwest asztali só <10(M) mg COMPLX csökketitett nátrium tartalmú vákuum só 1000 l mg (U1PEX Jódozott tengeri só < mg ért? Azért, hogy a Holt-tengeri sóaránvokkal a vé életképtelenné tegyék?! érintő kérdéseinek a kibontása számos szakmai tanul hogy a só-ügy gyógyszerészeket is közvetlenül ság levonására nyújt lehetőséget. Ezért irásunkkal az Nyírség Étkezési liiiam jódozott só mg 2. Igaz-e az, hogy az üzletekben kapható étkezési cél 1. Valóban megnövekedett-e a magyar lakosság 3. Mi ma a szakmai álláspont a napi ideális NaCI ás referencta) Natrii chloridum PhlÍg.VlIl. Ilungaropharma Zrt. kossági-mérgezés tévkampány kapcsán, körültekin révén a gyógyszerészek egy hasonló helyzetben. a vár hatóan hamarosan következő Újabb csodaszer. la tőbben ás ineggyőzőbben tudnak eljárni. egészségügyi tv. 57. (3)]. intézmény dolgozójaként helytállni [2010. évi CLXIIÍ. A hazai gyógyszertári NaCI (Ni. Hg. VIII.) felhaszná lás alakulását a hazai piac 35-40%-át lefedő nagyke Gyógyszertári nátrium-klorid értékesítés alakulása gyógyszertári (, gyógyszerkönyvi ) só vásárlása a Már e rövid felvezetés alapján is megállapíthatjuk, kétes hitelességű információk hallatára? ra szolgáló konyhasó káliummal szennyezett? KC1 bevite]lel kapcsolatban? Bízunk abban is, hogy az ügy általános tanulságai hogy gyógyszertárak árusítsák szabványt vizsgáltuk meg. Az 1. ábrán a közforgalmú és a kór reskedő (HungaropFiarma Zrt.) eladási adatai alapján házi gyógyszertárak részére történt értékesítések ala en a 100 g-os ás az I kg-os, illetve legfeljebb az 5 kg leztük, hogy a közforgalmú gyógyszertárak jellemző kulása látható januártól áprilisig. Feltéte forgalmának alakulását külön is ábrázoltuk. Az ábrá os kiszerelésű Natrii chloridurn-ot rendelik, ezért ezek ról kitűnik, hogy az eladások tavaly ősszel ugrássze a só vásárlási láz is. Az Országos tiszti főgyógysze rűen megnőttek, azaz éppen akkor, amikor kirobbant visszaesett a korábbi szintre. rész februári intézkedése után pedig a forgalom 1. (Éhr(1 1 \ C! 1111 kcrcskl tlclflhi érwkc%ítéséilci( 4\\.Z O r.r r. rr 1 ((i 1... klilheizi alakmi hi4i 5(.s k.o

3 Az emberi szervezet extracellularis folyadékának elektrolitokra vonatkozó regulációs folyamatait. ológiás tartornánytót való kóros eltérések jellegét. dést is kihontani, hogy Vajon milyen következménnyel den áttekinteni a homeosztázist és az emberi szervezet fogyasztana?. A válasz rnegadásához szükséges rövi járna, ha valaki tényleg nagyobb mennyiségz káliumot A vizsgált jelenséggel kapcsolatban indokolt azt a kér A Na és K kiválasztásának szabályozása nek alapvető szabályozási folyamatait, valamint a analitikai vizsgálatát. a Hungaropharma Zrt. támoga plazma-tömegspektrometria (ICP-MS) mérésekkel minták csekély mennyiségben tartalmaztak káliumot. áttekintsük a nátrium és kálium ionok plazrnaszintjei és egy Ph. [-Ig. VIII. minősítésű Natrii chloridum min A kereskedelemből származó hét különböző mintát Ez alól csak a deklaráltan 30%-kal csökkentett nátri hető reprezentatív mintavételezésnek. azért a. rém talma megfelelő és Szó SincS tömeges káiiumszeny um tartalmú só volt kivétel, mivel ezt szándékosan és ra. Amint az I. tdbláatbó1 is látszik, az asztali só lium tartalom volt kimutatható. Meglepő volt ugyan bi mintában 1000 ppm (mg/kg) mérési határ alatti ká minták kémiai analitikai vizsgálatával kívántuk jel le étkezési konyhasó minőségét több üzletben vásárolt pécsi üzleteiben vásárolt étkezési sóminták (2. ábra) vizsgáló laboratórium végezte. A sóminták nátrium és kálium tartal mának meghatározása induktív csatolású jelzetten káli um-kloriddal hígítják. Valamennyi továb pott eredmények igazolták, hogy a kereskedelmi for szerezhető. a hírek szerint bizonytalan tisztaságú, mezni. A legnagyobb magyarországi áruházláncok történt. melyben a mérések alapján arányaiban Ugyanannyi nátrium volt. mint a többi konyhasó mintában. A ka kereskedelmi konyhasó-/asztalisó-minta nem tekint hír által leírt helyzet tényadatokon alapuló cáfolatára A nem gyógyszertári, kereskedelmi forgalomban be só (elvileg 30%-kal csökkentett nátrium tartalom) is, étkezési sóban? tásával. a Wessling Hungary Kft. (Budapest) minőség mindenképpen alkalmas. bemutatása után ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy Mi van a hazai kereskedeleinbeiz kapható tát kóddal ellátva küldtük meg a vizsgáló labor számá akkor, hogy akadt olyan csökkentett nátrium tartalmú galomból származó hét asztali só nátrium-klorid tar nyezésről. Jóllehet a hét véletlenszerűen választott Az analitikai analízis tanulságos eredményeinek chanizmusok, melyek helyreállítják a ilziológiás körül hormon (ADH), a nátriumot konzerváló renin-angio nátniuretikus peptid ANP). A káliumszint emelkedé aldoszteron elválasztása, amely K-üritéshez és egyide mmol/l feletti szérum nátrium szint esetén hyper hasmenés, extrém fizikai terhelés okozta izzadás, záció miatt több kálium ürül a vastagbélen keresztül. stitialis nephritis, diuretikus kezelés). Fontos hangsú a túlzott mennyiségű gyümölcs vagy káliumban gaz- hormonjai és a nátriumfelesleget kiküszöbölő pitvari lumenbe. Előrehaladott veseelégtelenségben azonban jűleg Na-retencióhoz vezet. tenzin rendszer, a mellékvesekéreg mineralokortikoid [3]. A homeosztatikus folyamatokban, egymással szo és az extracellularis térfogat állandóságát. Az ozmo- és a volumenreguláció során a két szabályozott folyamat a ményeket. A szabályozási folyamatok egymással sekor fokozódik a fő mineralokortikoid hormon, az Amennyiben ezen ingadozások elérnek egy bizonyos J értéket, beindulnak a szükséges el]enregulációs me együttműködve biztosítják az ozmotikus koncentráció termelt vazopresszin, vagy más néven antidiuretikus Amennyiben a szérum nátriumszint 135 mmol/l alá Hypokalaemia oka lehet csökkent orális bevitel, foko sára fokozódik a kálium kiválasztása a tubulus dés). fokozott renalis vesztés (pi.: krónikus inter os káliumbevite] esetén ugyanis az aldoszteron hatá kiszáradással társul. a vízvesztést okozhatja hányás, enteralisan történik. Veseelégtelenségben a kompen hyperkalaemia alig lehetséges. Nagy mennyiségű per A napi káliumbevitel vegyes étrend esetén kb vagy láz. A kálium fiziológiás szintje 3,6-5,0 mmol/l. mmol, a kiválasztás 90%-ban a vesén át, 10%-ban lyozni, hogy ép vesernűködés mellett exogén eredetű natraemia áll fenn. Leginkább volumenhiáirnyal. azaz mények között is kisebb ingadozásokat mutatnak. vízfelvétel és a vesén keresztüli víz- és elektrolitleadás ros kölcsönhatásban részt vesznek a hypothalamus vízforgalmat irányító sejtcsoportjai, valamint az általuk renalis vízkiválasztás ADH általi csökkenésének kö térfogata és elektrolit koncentrációi fizio]ógiás körül csökken, hyponatraemiáról beszélünk. Legtöbbször a vetkezményeként jön létre. Ezzel szemben a 145 zott intestinalis vesztés (pi.: hasmenés, hashajtósze 2. ábra: i izsgá1t étkezéi konl ha%ó minták 394 GYÓGYSZERÉSZET július

4 2300 feltétel, lagos káliumbevitele 3,0, a nőké 2J g/nap, mely érték vonatkozó fejezeteiben ezzel kapcsolatban 5]. A leg klinikai adat található a különböző orvosi tankönyvek lyásoló hatása régi megfigyelés, számos kísérletes és A táplálkozás során bevitt NaC1 vérnyomást befo mennyiséget [4]. egyik nem esetében sem éri cl az ajánlott 3,5 g/nap dag só fogyasztása életveszélyes hyperkalaemiát szerint ugyanakkor a konyhasóbevitel redukciója és a vérnyomáscsökkenés között dózisfüggő egyenes ará szakértő is azon a véleményen van. hogy a jövőben célszerű lenne hosszabb távon, éveken át követni a bolikus paramétereit, valamint a kardiovaszkuláris történéseit. illetve táplálkozásukat. Ez azért is indo vizsgált személyek vérnyomásának alakulását, meta ig, pár hétig regisztrálta a változásokat. Ezért még sok nyosság áll fenn a 3-12 g/nap sóbevitelt jelentő tarto látott vizsgálatok többsége csak viszonylag rövid ide mányban [10]. Meglepő, hogy a témában napvilágot ható [9]. Randomizált vizsgálatok meta-analízisei Azonban. amint azt a következőkben látni fogjuk, a kérdés ennél azért jóval bonyolultabb. A klinikai vizs egyszerűbb megközelítés szerint minél több konyhasót fogyasztunk, annál magasabb lesz a vérnyomásunk július GYÓGYSZERÉSZET 395 gálatok egymásnak helyenként ellentmondó eredmé nyei azt sugallják, hogy ismereteink még ma is hiá rek milliói számára újabb kétséget sem engedő irány nyosak, további kutatások szükségesek, mielőtt embe elveket fogalmazunk meg a konyhasóbevitel és a hypertonia kapcsolatáról. ció mellett is ellenőrizni kell. Hazánkban a férfiak át tes adásakor a szérum káliumszintet normál vesefunk gyógyszerek szintén hyperkalaemizálnak, ezért p1. distalis tubulusokban történő káliumszekréciót gátló okozhat. A renin-angiotenzin rendszert, valamint a ACE-gátlók és káliummegtartó diuretikumok együt Ember elődeink káliumban feltehetően jóval gazda gabb ( mmol naponta), egyben nátriumban szegényebb (1-10 mmol/nap) táplálkozást folytattak. csökkenéséhez vezetett. A szakirodalom szerint mindezek eredményeként a vérnyomás megemelke tak ki a Na konzerválására és a K kiürítésére [6]. Az Ezért alapvető szabályozási mechanizmusok alakul dekben azonban táplálkozásunk jelentősen megválto utóbbi évszázadokban, de különösen az utóbbi évtize demiológiai vizsgálatok [8] igazolták, hogy a kálium bevitel és a vérnyomás alakulása között fordított ará egyre kevesebb gyümölcsöt fogyasztunk. Ez a kony zott. Egyre több feldolgozott, tartósított élelmiszert és nyosság áll fenn, azaz, legalábbis adott tartonlányon belül, a káliumfogyasztás növelése a vérnyomás csök hasóbev itel emel kedéséhez. valamint a káliumbevitel dett. a kardiovaszkuláris megbetegedések, valamint a veseelégtelenség kockázata megnőtt [7]. Korábbi epi Eszsegügyi \iláíszerezet 2000 me F ood and I)rug \dministmtinn 2300 ing 6 g luropean Sociely l CardioIoín 2000 ing 5 g \ lagyar Kardiológiai Táriiasag I 501) merican Heart Ass eiation 1500 ini 4 A sóbevitel ás a hypertonia kapcsolata g k nv1ó L riilbdiil cev kiíiiinyi uick tiei meg Szakmai szervezet Szukínul szervezetek nupi sóbeviteire i nutlwzó ajánlásai kolt, mert a különböző nemzeti és nemzetközi szak mai társaságok, illetve hatóságok határozott állásfog lalásai ellenére, a legmagasabb szintű bizonyitékokon alapuló szakirodalom korántsem egységes az egész vonni, további vizsgálatokat látnak szükségesnek a probléma tisztázása érdekében [13]. A betegek bosszú populációra kiterjedő drasztikus sóbevitel-csökkentés pozitív népegészségügyi hatásainak tekintetében [11, még nem szabadna messzemenő következtetéseket le éveken át betartatni. A sócsökkentő diéta eredmé nyességére vonatkozó adatok értékelése alapján meg távú követését célzó vizsgálatok során kiemelt 12]. Egyes szerzők szerint az eddigi eredményekből nehezen kontrollálható nyomást, de ez a változás statisztikailag nem igazol káliumban gazdagabb étrend csökkenti ugyan a vér kenéséhez vezet. A legújabb adatok szerint azonban a gyasszanak az egyének. Gyakran jelent gondot, hogy csökkentett sótartalmú feldolgozott élelmiszereket fo a szigorú. rögzített sótartalmú diétát roppant nehéz szignifikánsan csökken a vérnyomás a sószegény dié ta hatására [14]. Ugyanakkor a sófogyasztás csökkentése a jelenleg valószínűsíthető g/nap értékről [4] az ajánlott mint normál vérnyomású személyeknél. Cukorbetege állapítható, hogy a hypertoniás betegek vérnyomáscsökkenése a sóbevitel mérséklése után kifejezettebb, zolták, hogy mind l-es, mind II-es típusú diabetesben ken végzett nagyobb klinikai vizsgálatok szintén iga tűnik egyszerűnek. A fejlett országokban a sóbevitel 4-6 grammnyi mennyiségre (lásd IL táblázat nem származik. Ezért a legszerencsésebb stratégia az len 75-80%-a feldolgozott élelmiszerekhez adott sóból natriuni natrium klurid mg 4 6 g \jánlott napi maximális beviwl: hogy folyamatosan II. Idhiózul és

5 ban nem látott sebességgel terjedhetnek napjainkban. ramnak. Ezzel kapcsolatban részletes információkat és tanácsokat találhatunk a Stop Só Nemzeti Sócsökkentő hézség is: a Sós ízt alapvetően kellemes íznek érezzük. súlyú problémává, mert az ál- és rémhírek soha koráb Program honlapján [15]. Van azonban egy további ne volt hiány. Mára ez azért válhatott nagyobb méretű és lek sózásának mérséklése is fontos tényezője e prog át folytatná éveken át, egészen a kívánt célértékek el gyasztók még nem érzékelnének, majd ezt a tendenci kezdve egy 10-20%-os rnérsékléssel, amelyet a té ne, ha az élelmiszeripar fokozatosan csökkentené a feldolgozott élelmiszerekhez adott só mennyiségét, éréséig. Természetesen az otthoni, saját készítésű éte gyógyulást ígérő ajánlás. vagy csak egyszerűen élet rémhírek korábban is voltak, sőt közönségben sem gyógyíthatnak is. Altudományos köntösbe bújtatott Temérdek egészséggel kapcsolatos cikk, csodás sokan cl is hiszik ezeket, sőt a leegyszerűsítő, felületes zik, hogy már valódi tudásra tettek szert, azzal akár felvilágosító anyagokon kiokosodva azt is feltétele kommunikációs hálózatokban. A laikus olvasók közül mentő figyelmeztetés található a világháló kínálta c/ás, hanem ci: in/brmcíció rek látványos lakossági és helyenként gyógyszerészi indokolt mértékben tudná átalakítani a sófogyasztási meretlen szerzők világhálón terjesztett ajánlásait? A lehetséges magyarázat sokrétegű. Napjainkra mintha mányából [17] pedig tudjuk, hogy mára Á média gok által is ajánlott csökkentett nátriumtartalniú sót lában devalválódott volna az utóbbi évtizedekben lét lanok. Ugyanakkor egyre inkább és növekvő számban hír. információ. TokaJi Andrús elgondolkodtató tanul 1akon és blogokon villámgyorsan terjed bárminemű mivel sugalmazottan ők az egészségügyi ellátás finan a hivatalos szakmai állásfoglalások értéke, hitele álta rópai Unió által indított Stop Só sófogyasztás csök preferálják, hanem inkább elfogadják a számukra is lülről is zajlik hazánkban az egészségügyet hivatás tak a j 1ülről Jövő intézkedések, irányinutatások reakciókat váltottak ki. Ugyanakkor hazánkban az Eu kentését célul kitűző program mintha nem a kívánt és sokakban felmerül a kérdés, hogy mi tehet a magyará zata annak, hogy sokan nem az egészségügyi hatósá szerűen gyakorló szakemberek elítélése (.lejáratása ), Ezért mára a szakemberek (is) frusztráltabbak, a bete kapcsolódik életünk az internethez. A közösségi olda gyógyszerkönyvi minőségű NaCI fogyasztására buz dító és a káliummérgezést vizionáló internetes rémhí szokásokat, a forgalmazott termékkört. Valószínűleg rejött Újszerű kommunikációs hírközegben. Sokan vál iránt szkeptikussá. Sok éve sajnálatos módon még fe szírozási gonjainak, ellátási problémáinak az okai. Tanulmányunk felhívja a figyelmet arra, hogy a gek/fogyasztók pedig ezért (is) gyakrabban bizalmat a/apegvsége nem a gondolat, hanem a hi, nem a iu Általános twmlságok és Összegzés leket, italokat tesznek [16]. runk fogyasztója elé erősen sózott illetve édesített éte szeripar is ismeri és maximálisan ki is használja. örömérzetet váltanak ki. Ezt természetesen az élelmi lóan a kábítószerekhez dopamint felszabadítva Többnyire a profit maximalizálása az, ami miatt ko tekintett ízek, például a sós és az édes, aktiválják agyunk dopaminergjutalmazó rendszerét, és hason A megfelelő koncentrációban hedonikusan pozitívnak 1 J. Hypertens. 12, (1999). Plant (2008). 7. ÍZe, F,J. és misai: Ám. The INTERSALT 8. keptar/display image.php?pid=27498cpage= 1 (megtekintve Medicina Könyvkiadó Rt Senimelweis Kiadó Hetil 15, (2007). So/lá,: L.: Kórélettan. EJe, EJ és misai: Physiol. 5. Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, Orv 4. Bíró, L. és rntsai: országos tisztifőgyógyszerészi körlevél. lkt.sz.: OTH/ ). 3. Fonyó. /1.: Az orvosi élettan tankönyve. 2/2011 kelt: február Bódis Lás:lóné: Gyógyszertári só forgalmazása c. IRODALOM Zrt.-nek, hogy a tanulmányhoz szükséges nagykeres kedelmi forgalmi adatokat rendelkezésre bocsátotta, zetét is vállalta. valamint az analitikai vizsgálatok költségeinek fede A szerzők köszönetet nyilvánítanak a Hungaropharma Köszönetnyilvánítás átlagos sófogyasztás még az európai átlagot is számot tevően (kb. 30%-kal) meghaladja. A valóban tragikus alapuló, alattomos eszközökkel kitervelt és kivitelezett sztázisára vonatkozó ismeretek megfelelő kommuni hivatásuk is arra kötelezi, hogy a lakosságot (betege nátriumszegény diéta, illetve tudatos káliwn-rnér szerként történő felhasználása. A gyógyszerészeket ket/fogyasztókat) szakszerűen és hitelesen tájékoztas demográfiai és egészségügyi helyzetünkhöz vezető szerepel a lakosság széles rétegeiriek félrevezetésén nem haladja meg a 0,2%-ot, így tehát teljesen indoko sák. Ehhez szükséges az emberi szervezet homeo tali só nátrium-kloridot tartalmaz, kálium tartalma összetett folyamatok között azonban bizonyosan nem a hazai üzletekben kapható étkezési célra használt asz A bemutatott adatok alapján megállapíthatjuk, hogy lemben vett gyanakvás sem nyújt sokaknál kellő vé dőernyőt. kációja, ezáltal a tévhitek eloszlatása. Hazánkban az hány év alatt alakult ki. így a felkészültség, a jó érte latlan a gyógyszertári (, gyógyszerkönyvi ) só élelmi gezés. Mivel a robbanásszerű terjesztés lehetősége szinte né 396 GYÓGYSZERÉSZET július

6 2011 július GYÓGYSZERÉSZET 397 II study. Ati international co-operative study of electrolyte excretion and blood pressure: furiher results. J Hum Hypertens 3, (1989). 9. Dickinson, H. O. és Intscii: Potass iurn suppiemetitation for the management of prirnary hypertension iii aduits. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issuc 3. Art. No.: CD Re, Fi és n,isczi: ElTect of Ionger-term inodest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Jssue 3. Art. No.: CD liooper L. és mísai: Advice to reduce dietary salt for prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systeniatic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD L. és intsai: BMJ 325(7365) 628 (2002). M.H.: JAMA 303(5), (2010) Hoopei;.Álder,nan, Suckiing, Ki és nilsczi: Altered dietary salt intake for preventin and treating diabetic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. A i. No.. CD STOP SO Nemzeti Sócsökkentő Program. stopso.eul (megtekintve ) mtsai: Physiol. Behav. 94(5), (2008). Morris Mi és 17. Tbkcf1, L: Olvasás az Információs társadalomban, Valóság, 49(11), (2006). Takacs. G.. Fittier, A., Botz, L.:IssaJÍnwre healthy ifyou biiy itfroin apharmacy? Fucis, delusians and controversies about sodium chloride. Alisleading infortnation was dissetnincited un ihe internet about Ihe cuníarninaíion of commercial solt wiih greal, thus toxic quantities ojpotassiwn chloride. hz oui study comnwrcial salt sanzples were ancilyzed andpotassium conteizi was below 0,2% in -egular solt sainples. Hopneostatic regulation ofsodiu,n und potassium wcis reviewed, Curreni concepis cibow ihe optiona/ daily imake of ihese important elecirolytes anti Jiis regarding the correlation beiween solt intake ond hjper1ension i ere discussed. Pécsi Tzidoinánye eíem.íltulános C)rvosludomónyi Kar Gyógyszerészeti Intézet Pécs, Hon éd u Á dolgozathoz turtozo teszjáerdsek az utolso oldalon talalliatok

Valóban egészségesebb a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban

Valóban egészségesebb a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE Kód: pecsi-orv-egyetem-str-120310 Alulírt Tejfalussy András okl. mérnök, a jelen beadvánnyal, mint korábbi országgyűlési méréstani szakértő a Nemzetközi Bírósághoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

www.tejfalussy.com Káliummal mérgezik a sót és a lakosságot Magyarországon? Készült: 2012. szeptember 03 Utolsó frissítés: 2014.

www.tejfalussy.com Káliummal mérgezik a sót és a lakosságot Magyarországon? Készült: 2012. szeptember 03 Utolsó frissítés: 2014. Káliummal mérgezik a sót és a lakosságot Magyarországon? Készült: 2012. szeptember 03 Utolsó frissítés: 2014. augusztus 23 Néhány, szinte a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményét megvalósító ember***

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET

HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET EMAIL-KÖNYV 86. All Rights Reserved! Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc 1036 Budapest, Lajos u. 115. Verőce, 2013. 04. 17. Kód: EmailKonyv86-hatalyon-kivul-kell-helyezni-a-fajirto-izraeli-torvenyeket

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Bizonyítékokra Alapozott Orvoslás A klinikai döntéshozatal egy formája, melynek során az elérhetőlegjobb tudományos bizonyítékok ismeretében,

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

A gyógyszer a daganatos betegek gyógyszerel. Dr. Csapi Bence Magyar Gyógyszerészi Kamara 2013. 02. 05.

A gyógyszer a daganatos betegek gyógyszerel. Dr. Csapi Bence Magyar Gyógyszerészi Kamara 2013. 02. 05. A gyógyszer gyszerész lehetıségei és s felelıss ssége a daganatos betegek gyógyszerel gyszerelésében Dr. Csapi Bence Magyar Gyógyszerészi Kamara 2013. 02. 05. Korábban: A gyógyszer gyszerész helye az egészs

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha 8 Stresszkezelés Mi a stressz? Ha ép pen annyi nyo - más nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és bol dog életet él hetünk. A túl sok stressz beteggé tesz ben nün ket, de a túl kevés kihívás

Részletesebben

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai H-1. A vesemûködés alapjai 1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai 1. Homeosztázis A belsô környezet kémiai stabilitásának megôrzése az egyes komponensek koncentrációjának szabályozása által. Jellegzetesen

Részletesebben

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap 31. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 15/2009. (III. 15.) KE ha tá ro zat Kitüntetés adományozásáról... 7302 16/2009. (III.

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Tartalom KDIGO ajánlás tükrében Krónikus vesebetegségek funkcionális osztályozása

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem Nagy Judit Rheumatológia és rehabilitáció határterületei Harkány,. Vázlat - CKD (krónikus vesebetegségek) mint népegészségügyi probléma - CKD egységesített

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben