a vevők/betegek kérésének eleget téve. Az ilyen zel sem egyedi gyógyszerészi hozzáállásra magya rázat lehet. hogy talán még a gyógyszerészek közül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a vevők/betegek kérésének eleget téve. Az ilyen zel sem egyedi gyógyszerészi hozzáállásra magya rázat lehet. hogy talán még a gyógyszerészek közül"

Átírás

1 Több mint egy éve indították útjára az interneten és Bevezelés a vevők/betegek kérésének eleget téve. Az ilyen zel sem egyedi gyógyszerészi hozzáállásra magya kö Takács Gábor, Fiitler András, Boiz Lajos Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban Valóban egészségesebb a patikai só? dúsított. sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is hang az egészséges NaCl bevitel és nő a szervezet számá hogy a YouTube-on többtízezer megtekintést mutat nak már a só-hamisítás témájában készült videók. kg (?) NaCI-ot vásárolt egy gyógyszertárban. Beszá ségben Is. adhatott el gyógyszerkönyvi minőségű sót gyógyszertári eladási adatok alapján egyértelművé embertársaik megsegítésére szakszerű és hiteles gyógyszerészi kezelésére. Írá sunk további részében részletesebben is bemutatott tása szerint zárás előtt tíz perccel személyesen 250 szertári fogadására. patikai feibukkanására, ként terjedő -hálózatok hihetetlen sebességgel az ilyen, és ehhez hasonló kétes eredetű hírek gyógy hogy sokszor mi magunk sem vagyunk felkészülve terjeszthetnek olyan téveszméket is, melyeket a lai resnek gyógyszertári minőségű (Ph. Hg. VIII.) kony tanulságos lenne. Azonban azt is be kelt látnunk. ügyi tanulmányokat folytatott szakember számára. A történet önmagában véve talán jelentéktelennek, számtalan Még azt Is megkockáztatták, hogy szerintük egy gya allergia, vesebetegség, magas vérnyomás). lenőrizetlen internetes honlapok, a gyakran futótűz Hazai gyógyszertári tapasztalatok alapján már molójában azt Is megemlíti, hogy olyan gyógysze re, hogy a betegek/vevők egyre nagyobb számban ke év elején felfigyeltiink arra a meglepő jelenség ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van fogva. betegségnek ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, furcsának, akár badarságnak is tűnhet egy egészség Azonban fel kell ismerni azt is, hogy a szakmailag el kusok sok esetben el is hisznek. Ezt bizonyítja az is, hasót a patikákban. Az egyik szerzőjének álh résztől vette, aki maga is patikai sót használ a fő különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy súlyozták (összeesküvés elméletekhez illően), hogy lázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken ra igen ártalmas Kcl fogyasztása. Ezáltal lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen zéshez. Ez az egyedinek látszó történet önmagában is válik, hogy számos gyógyszertár. akár nagy mennyi írták Gyógyszerészet március 29-én T.A. okleveles villamosmérnök tán számítógépben tévő figyelmeztetés is ezt írja a tését, esetleg engedtek az üzletnek, nem rendelkeztek útra indítóit közel sem könnyű kideríteni. A jelenség okozhatnak. A petíció benyújtói figyelmeztetést is ja wnhevitel esetén EKG ellenőrzés szükséges!. Ezt in doklással igyekeztek alátámasztani: (a) a gyógyszer hogy 2011 tavaszán (a tiszti főgyógyszerész közlemé nyét követően) egy somogyi háziorvos 1000 gramm Jós egészségügyért felelős államtitkárhoz. Feltevéseiknek különböző médiumokban rendszeresen adtak, ad sem hívják fel a lakosság figyelmét a kálisó veszé lyeire, ezáltal egészségkárosodást (mérgezéseket) is lamot teszik felelőssé a lakosságot érő egészségkárosí Legfelsőbb Bírósághoz fordult, mivel megalapozott ridot tartalmaznak. Továbbá a gyártók, forgalmazók sértő sok vannak forgalomban, amelyek kálium-klo és dr. M.P. nyugdíjas gyerrnekgyógvász föorvos már a tásért [2]. nak hangot, ezekben hangsúlyozva, hogy a magyar ál is lehet feltételezni. Ők a Tudományos Rendőrség Egy ilyen robbanásszerűen elterjedt hír kiindulását, nátrium-kloridot normatív támogatással Írt fel receptre a betege számára. A vélhetően teljesen indokolatlan 1]. Nemcsak a lakosságot és a gyógyszerészeket té sát a patikákban, nyomatékosan figyelmeztetve az NaCI alapanyag nem gyógyászati célú /brgalmazá én az országos tiszti főgyógyszerész megtiltotta a ság, hanem az orvosokat Is. Ezt bizonyítja például, sítések terjedését jelezte az is. hogy február Ii. expediálási szabályok betartására a gyógyszertárakat gyógyszeralapanyag-expediálást a gyógyszerész meg tagadta. hátterében többek közül két személy kiemelt szerepét vat-hóhorttal szemben. A gyógyszertári só-értéke PJT nevében petíciót nyújtottak be dr. Szócska Mik- kompetenciának (, gondozásnak ), vagy csak egysze nak, elfogadták a betegek/vevők érveit és kényszerí Is sokan hittek a figyelmeztető mérgezett só teóriá rázat lehet. hogy talán még a gyógyszerészek közül meggyőző érvekkel. nem tekintették gyógyszerészi rűen közömbösek voltak az újabb egészségügyi di vesztette meg az étkezési sók körül zajló bizonytalan nak látták. hogy a hazai üzletekben olyan szahván vasolnak ezért: A napi 1 grammot meghaladó káli 392 (iyógyszerészet július

2 \ 2 DO ivett!... Megtiltották, mg mg mg kg> ppni = rngkg konyhasó nátrium íuuiii(ikui t izstá1,tta( mert kwi1 i,,%d ninhik V, é K (urüilina tartalma í. U1bIÓZUI keztetések vonhatóak le; (c) a kálisó kivégzésekhez is használatos idegméreg. Jóllehet egyértelműen nem július GYÓGYSZERÉSZET 393 mondják ki, hogy mérgezett só lenne a hazai kereske delemben, azonban a kálisót tartalmazó... Kalium Retarci gyógyszerkészítmény esetében; (b) 1950-ben publikált mérési eredményekből ezen követ Termck neve Kálium tartalom ppm = Nátrium tartalom I gramm vizsgált inegsértő étkezési sók megállapításuk feltehetőleg erre utal. Beadványukat a következő gondolatokkal a STOP SO programként kálisót ajánl konyhasó he Castellr asztali só < mc zárják: Tűrhetetlen, hogy az alperes (Magyar Állam,) tarialmu so I torvátli Rozi 30% kal csökkentett nátrium a biztonságosan kálisó mentes konyhasót. Vajon mi alábbi kérdésekre igyekszünk hiteles és bizonyítéko kon alapuló válaszokat adni: SPAR BLIDGET asztali só Kl mg rünket is holt-tengerré tegyék, vagyis, hogy sejtjeinket Solinwest asztali só <10(M) mg COMPLX csökketitett nátrium tartalmú vákuum só 1000 l mg (U1PEX Jódozott tengeri só < mg ért? Azért, hogy a Holt-tengeri sóaránvokkal a vé életképtelenné tegyék?! érintő kérdéseinek a kibontása számos szakmai tanul hogy a só-ügy gyógyszerészeket is közvetlenül ság levonására nyújt lehetőséget. Ezért irásunkkal az Nyírség Étkezési liiiam jódozott só mg 2. Igaz-e az, hogy az üzletekben kapható étkezési cél 1. Valóban megnövekedett-e a magyar lakosság 3. Mi ma a szakmai álláspont a napi ideális NaCI ás referencta) Natrii chloridum PhlÍg.VlIl. Ilungaropharma Zrt. kossági-mérgezés tévkampány kapcsán, körültekin révén a gyógyszerészek egy hasonló helyzetben. a vár hatóan hamarosan következő Újabb csodaszer. la tőbben ás ineggyőzőbben tudnak eljárni. egészségügyi tv. 57. (3)]. intézmény dolgozójaként helytállni [2010. évi CLXIIÍ. A hazai gyógyszertári NaCI (Ni. Hg. VIII.) felhaszná lás alakulását a hazai piac 35-40%-át lefedő nagyke Gyógyszertári nátrium-klorid értékesítés alakulása gyógyszertári (, gyógyszerkönyvi ) só vásárlása a Már e rövid felvezetés alapján is megállapíthatjuk, kétes hitelességű információk hallatára? ra szolgáló konyhasó káliummal szennyezett? KC1 bevite]lel kapcsolatban? Bízunk abban is, hogy az ügy általános tanulságai hogy gyógyszertárak árusítsák szabványt vizsgáltuk meg. Az 1. ábrán a közforgalmú és a kór reskedő (HungaropFiarma Zrt.) eladási adatai alapján házi gyógyszertárak részére történt értékesítések ala en a 100 g-os ás az I kg-os, illetve legfeljebb az 5 kg leztük, hogy a közforgalmú gyógyszertárak jellemző kulása látható januártól áprilisig. Feltéte forgalmának alakulását külön is ábrázoltuk. Az ábrá os kiszerelésű Natrii chloridurn-ot rendelik, ezért ezek ról kitűnik, hogy az eladások tavaly ősszel ugrássze a só vásárlási láz is. Az Országos tiszti főgyógysze rűen megnőttek, azaz éppen akkor, amikor kirobbant visszaesett a korábbi szintre. rész februári intézkedése után pedig a forgalom 1. (Éhr(1 1 \ C! 1111 kcrcskl tlclflhi érwkc%ítéséilci( 4\\.Z O r.r r. rr 1 ((i 1... klilheizi alakmi hi4i 5(.s k.o

3 Az emberi szervezet extracellularis folyadékának elektrolitokra vonatkozó regulációs folyamatait. ológiás tartornánytót való kóros eltérések jellegét. dést is kihontani, hogy Vajon milyen következménnyel den áttekinteni a homeosztázist és az emberi szervezet fogyasztana?. A válasz rnegadásához szükséges rövi járna, ha valaki tényleg nagyobb mennyiségz káliumot A vizsgált jelenséggel kapcsolatban indokolt azt a kér A Na és K kiválasztásának szabályozása nek alapvető szabályozási folyamatait, valamint a analitikai vizsgálatát. a Hungaropharma Zrt. támoga plazma-tömegspektrometria (ICP-MS) mérésekkel minták csekély mennyiségben tartalmaztak káliumot. áttekintsük a nátrium és kálium ionok plazrnaszintjei és egy Ph. [-Ig. VIII. minősítésű Natrii chloridum min A kereskedelemből származó hét különböző mintát Ez alól csak a deklaráltan 30%-kal csökkentett nátri hető reprezentatív mintavételezésnek. azért a. rém talma megfelelő és Szó SincS tömeges káiiumszeny um tartalmú só volt kivétel, mivel ezt szándékosan és ra. Amint az I. tdbláatbó1 is látszik, az asztali só lium tartalom volt kimutatható. Meglepő volt ugyan bi mintában 1000 ppm (mg/kg) mérési határ alatti ká minták kémiai analitikai vizsgálatával kívántuk jel le étkezési konyhasó minőségét több üzletben vásárolt pécsi üzleteiben vásárolt étkezési sóminták (2. ábra) vizsgáló laboratórium végezte. A sóminták nátrium és kálium tartal mának meghatározása induktív csatolású jelzetten káli um-kloriddal hígítják. Valamennyi továb pott eredmények igazolták, hogy a kereskedelmi for szerezhető. a hírek szerint bizonytalan tisztaságú, mezni. A legnagyobb magyarországi áruházláncok történt. melyben a mérések alapján arányaiban Ugyanannyi nátrium volt. mint a többi konyhasó mintában. A ka kereskedelmi konyhasó-/asztalisó-minta nem tekint hír által leírt helyzet tényadatokon alapuló cáfolatára A nem gyógyszertári, kereskedelmi forgalomban be só (elvileg 30%-kal csökkentett nátrium tartalom) is, étkezési sóban? tásával. a Wessling Hungary Kft. (Budapest) minőség mindenképpen alkalmas. bemutatása után ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy Mi van a hazai kereskedeleinbeiz kapható tát kóddal ellátva küldtük meg a vizsgáló labor számá akkor, hogy akadt olyan csökkentett nátrium tartalmú galomból származó hét asztali só nátrium-klorid tar nyezésről. Jóllehet a hét véletlenszerűen választott Az analitikai analízis tanulságos eredményeinek chanizmusok, melyek helyreállítják a ilziológiás körül hormon (ADH), a nátriumot konzerváló renin-angio nátniuretikus peptid ANP). A káliumszint emelkedé aldoszteron elválasztása, amely K-üritéshez és egyide mmol/l feletti szérum nátrium szint esetén hyper hasmenés, extrém fizikai terhelés okozta izzadás, záció miatt több kálium ürül a vastagbélen keresztül. stitialis nephritis, diuretikus kezelés). Fontos hangsú a túlzott mennyiségű gyümölcs vagy káliumban gaz- hormonjai és a nátriumfelesleget kiküszöbölő pitvari lumenbe. Előrehaladott veseelégtelenségben azonban jűleg Na-retencióhoz vezet. tenzin rendszer, a mellékvesekéreg mineralokortikoid [3]. A homeosztatikus folyamatokban, egymással szo és az extracellularis térfogat állandóságát. Az ozmo- és a volumenreguláció során a két szabályozott folyamat a ményeket. A szabályozási folyamatok egymással sekor fokozódik a fő mineralokortikoid hormon, az Amennyiben ezen ingadozások elérnek egy bizonyos J értéket, beindulnak a szükséges el]enregulációs me együttműködve biztosítják az ozmotikus koncentráció termelt vazopresszin, vagy más néven antidiuretikus Amennyiben a szérum nátriumszint 135 mmol/l alá Hypokalaemia oka lehet csökkent orális bevitel, foko sára fokozódik a kálium kiválasztása a tubulus dés). fokozott renalis vesztés (pi.: krónikus inter os káliumbevite] esetén ugyanis az aldoszteron hatá kiszáradással társul. a vízvesztést okozhatja hányás, enteralisan történik. Veseelégtelenségben a kompen hyperkalaemia alig lehetséges. Nagy mennyiségű per A napi káliumbevitel vegyes étrend esetén kb vagy láz. A kálium fiziológiás szintje 3,6-5,0 mmol/l. mmol, a kiválasztás 90%-ban a vesén át, 10%-ban lyozni, hogy ép vesernűködés mellett exogén eredetű natraemia áll fenn. Leginkább volumenhiáirnyal. azaz mények között is kisebb ingadozásokat mutatnak. vízfelvétel és a vesén keresztüli víz- és elektrolitleadás ros kölcsönhatásban részt vesznek a hypothalamus vízforgalmat irányító sejtcsoportjai, valamint az általuk renalis vízkiválasztás ADH általi csökkenésének kö térfogata és elektrolit koncentrációi fizio]ógiás körül csökken, hyponatraemiáról beszélünk. Legtöbbször a vetkezményeként jön létre. Ezzel szemben a 145 zott intestinalis vesztés (pi.: hasmenés, hashajtósze 2. ábra: i izsgá1t étkezéi konl ha%ó minták 394 GYÓGYSZERÉSZET július

4 2300 feltétel, lagos káliumbevitele 3,0, a nőké 2J g/nap, mely érték vonatkozó fejezeteiben ezzel kapcsolatban 5]. A leg klinikai adat található a különböző orvosi tankönyvek lyásoló hatása régi megfigyelés, számos kísérletes és A táplálkozás során bevitt NaC1 vérnyomást befo mennyiséget [4]. egyik nem esetében sem éri cl az ajánlott 3,5 g/nap dag só fogyasztása életveszélyes hyperkalaemiát szerint ugyanakkor a konyhasóbevitel redukciója és a vérnyomáscsökkenés között dózisfüggő egyenes ará szakértő is azon a véleményen van. hogy a jövőben célszerű lenne hosszabb távon, éveken át követni a bolikus paramétereit, valamint a kardiovaszkuláris történéseit. illetve táplálkozásukat. Ez azért is indo vizsgált személyek vérnyomásának alakulását, meta ig, pár hétig regisztrálta a változásokat. Ezért még sok nyosság áll fenn a 3-12 g/nap sóbevitelt jelentő tarto látott vizsgálatok többsége csak viszonylag rövid ide mányban [10]. Meglepő, hogy a témában napvilágot ható [9]. Randomizált vizsgálatok meta-analízisei Azonban. amint azt a következőkben látni fogjuk, a kérdés ennél azért jóval bonyolultabb. A klinikai vizs egyszerűbb megközelítés szerint minél több konyhasót fogyasztunk, annál magasabb lesz a vérnyomásunk július GYÓGYSZERÉSZET 395 gálatok egymásnak helyenként ellentmondó eredmé nyei azt sugallják, hogy ismereteink még ma is hiá rek milliói számára újabb kétséget sem engedő irány nyosak, további kutatások szükségesek, mielőtt embe elveket fogalmazunk meg a konyhasóbevitel és a hypertonia kapcsolatáról. ció mellett is ellenőrizni kell. Hazánkban a férfiak át tes adásakor a szérum káliumszintet normál vesefunk gyógyszerek szintén hyperkalaemizálnak, ezért p1. distalis tubulusokban történő káliumszekréciót gátló okozhat. A renin-angiotenzin rendszert, valamint a ACE-gátlók és káliummegtartó diuretikumok együt Ember elődeink káliumban feltehetően jóval gazda gabb ( mmol naponta), egyben nátriumban szegényebb (1-10 mmol/nap) táplálkozást folytattak. csökkenéséhez vezetett. A szakirodalom szerint mindezek eredményeként a vérnyomás megemelke tak ki a Na konzerválására és a K kiürítésére [6]. Az Ezért alapvető szabályozási mechanizmusok alakul dekben azonban táplálkozásunk jelentősen megválto utóbbi évszázadokban, de különösen az utóbbi évtize demiológiai vizsgálatok [8] igazolták, hogy a kálium bevitel és a vérnyomás alakulása között fordított ará egyre kevesebb gyümölcsöt fogyasztunk. Ez a kony zott. Egyre több feldolgozott, tartósított élelmiszert és nyosság áll fenn, azaz, legalábbis adott tartonlányon belül, a káliumfogyasztás növelése a vérnyomás csök hasóbev itel emel kedéséhez. valamint a káliumbevitel dett. a kardiovaszkuláris megbetegedések, valamint a veseelégtelenség kockázata megnőtt [7]. Korábbi epi Eszsegügyi \iláíszerezet 2000 me F ood and I)rug \dministmtinn 2300 ing 6 g luropean Sociely l CardioIoín 2000 ing 5 g \ lagyar Kardiológiai Táriiasag I 501) merican Heart Ass eiation 1500 ini 4 A sóbevitel ás a hypertonia kapcsolata g k nv1ó L riilbdiil cev kiíiiinyi uick tiei meg Szakmai szervezet Szukínul szervezetek nupi sóbeviteire i nutlwzó ajánlásai kolt, mert a különböző nemzeti és nemzetközi szak mai társaságok, illetve hatóságok határozott állásfog lalásai ellenére, a legmagasabb szintű bizonyitékokon alapuló szakirodalom korántsem egységes az egész vonni, további vizsgálatokat látnak szükségesnek a probléma tisztázása érdekében [13]. A betegek bosszú populációra kiterjedő drasztikus sóbevitel-csökkentés pozitív népegészségügyi hatásainak tekintetében [11, még nem szabadna messzemenő következtetéseket le éveken át betartatni. A sócsökkentő diéta eredmé nyességére vonatkozó adatok értékelése alapján meg távú követését célzó vizsgálatok során kiemelt 12]. Egyes szerzők szerint az eddigi eredményekből nehezen kontrollálható nyomást, de ez a változás statisztikailag nem igazol káliumban gazdagabb étrend csökkenti ugyan a vér kenéséhez vezet. A legújabb adatok szerint azonban a gyasszanak az egyének. Gyakran jelent gondot, hogy csökkentett sótartalmú feldolgozott élelmiszereket fo a szigorú. rögzített sótartalmú diétát roppant nehéz szignifikánsan csökken a vérnyomás a sószegény dié ta hatására [14]. Ugyanakkor a sófogyasztás csökkentése a jelenleg valószínűsíthető g/nap értékről [4] az ajánlott mint normál vérnyomású személyeknél. Cukorbetege állapítható, hogy a hypertoniás betegek vérnyomáscsökkenése a sóbevitel mérséklése után kifejezettebb, zolták, hogy mind l-es, mind II-es típusú diabetesben ken végzett nagyobb klinikai vizsgálatok szintén iga tűnik egyszerűnek. A fejlett országokban a sóbevitel 4-6 grammnyi mennyiségre (lásd IL táblázat nem származik. Ezért a legszerencsésebb stratégia az len 75-80%-a feldolgozott élelmiszerekhez adott sóból natriuni natrium klurid mg 4 6 g \jánlott napi maximális beviwl: hogy folyamatosan II. Idhiózul és

5 ban nem látott sebességgel terjedhetnek napjainkban. ramnak. Ezzel kapcsolatban részletes információkat és tanácsokat találhatunk a Stop Só Nemzeti Sócsökkentő hézség is: a Sós ízt alapvetően kellemes íznek érezzük. súlyú problémává, mert az ál- és rémhírek soha koráb Program honlapján [15]. Van azonban egy további ne volt hiány. Mára ez azért válhatott nagyobb méretű és lek sózásának mérséklése is fontos tényezője e prog át folytatná éveken át, egészen a kívánt célértékek el gyasztók még nem érzékelnének, majd ezt a tendenci kezdve egy 10-20%-os rnérsékléssel, amelyet a té ne, ha az élelmiszeripar fokozatosan csökkentené a feldolgozott élelmiszerekhez adott só mennyiségét, éréséig. Természetesen az otthoni, saját készítésű éte gyógyulást ígérő ajánlás. vagy csak egyszerűen élet rémhírek korábban is voltak, sőt közönségben sem gyógyíthatnak is. Altudományos köntösbe bújtatott Temérdek egészséggel kapcsolatos cikk, csodás sokan cl is hiszik ezeket, sőt a leegyszerűsítő, felületes zik, hogy már valódi tudásra tettek szert, azzal akár felvilágosító anyagokon kiokosodva azt is feltétele kommunikációs hálózatokban. A laikus olvasók közül mentő figyelmeztetés található a világháló kínálta c/ás, hanem ci: in/brmcíció rek látványos lakossági és helyenként gyógyszerészi indokolt mértékben tudná átalakítani a sófogyasztási meretlen szerzők világhálón terjesztett ajánlásait? A lehetséges magyarázat sokrétegű. Napjainkra mintha mányából [17] pedig tudjuk, hogy mára Á média gok által is ajánlott csökkentett nátriumtartalniú sót lában devalválódott volna az utóbbi évtizedekben lét lanok. Ugyanakkor egyre inkább és növekvő számban hír. információ. TokaJi Andrús elgondolkodtató tanul 1akon és blogokon villámgyorsan terjed bárminemű mivel sugalmazottan ők az egészségügyi ellátás finan a hivatalos szakmai állásfoglalások értéke, hitele álta rópai Unió által indított Stop Só sófogyasztás csök preferálják, hanem inkább elfogadják a számukra is lülről is zajlik hazánkban az egészségügyet hivatás tak a j 1ülről Jövő intézkedések, irányinutatások reakciókat váltottak ki. Ugyanakkor hazánkban az Eu kentését célul kitűző program mintha nem a kívánt és sokakban felmerül a kérdés, hogy mi tehet a magyará zata annak, hogy sokan nem az egészségügyi hatósá szerűen gyakorló szakemberek elítélése (.lejáratása ), Ezért mára a szakemberek (is) frusztráltabbak, a bete kapcsolódik életünk az internethez. A közösségi olda gyógyszerkönyvi minőségű NaCI fogyasztására buz dító és a káliummérgezést vizionáló internetes rémhí szokásokat, a forgalmazott termékkört. Valószínűleg rejött Újszerű kommunikációs hírközegben. Sokan vál iránt szkeptikussá. Sok éve sajnálatos módon még fe szírozási gonjainak, ellátási problémáinak az okai. Tanulmányunk felhívja a figyelmet arra, hogy a gek/fogyasztók pedig ezért (is) gyakrabban bizalmat a/apegvsége nem a gondolat, hanem a hi, nem a iu Általános twmlságok és Összegzés leket, italokat tesznek [16]. runk fogyasztója elé erősen sózott illetve édesített éte szeripar is ismeri és maximálisan ki is használja. örömérzetet váltanak ki. Ezt természetesen az élelmi lóan a kábítószerekhez dopamint felszabadítva Többnyire a profit maximalizálása az, ami miatt ko tekintett ízek, például a sós és az édes, aktiválják agyunk dopaminergjutalmazó rendszerét, és hason A megfelelő koncentrációban hedonikusan pozitívnak 1 J. Hypertens. 12, (1999). Plant (2008). 7. ÍZe, F,J. és misai: Ám. The INTERSALT 8. keptar/display image.php?pid=27498cpage= 1 (megtekintve Medicina Könyvkiadó Rt Senimelweis Kiadó Hetil 15, (2007). So/lá,: L.: Kórélettan. EJe, EJ és misai: Physiol. 5. Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, Orv 4. Bíró, L. és rntsai: országos tisztifőgyógyszerészi körlevél. lkt.sz.: OTH/ ). 3. Fonyó. /1.: Az orvosi élettan tankönyve. 2/2011 kelt: február Bódis Lás:lóné: Gyógyszertári só forgalmazása c. IRODALOM Zrt.-nek, hogy a tanulmányhoz szükséges nagykeres kedelmi forgalmi adatokat rendelkezésre bocsátotta, zetét is vállalta. valamint az analitikai vizsgálatok költségeinek fede A szerzők köszönetet nyilvánítanak a Hungaropharma Köszönetnyilvánítás átlagos sófogyasztás még az európai átlagot is számot tevően (kb. 30%-kal) meghaladja. A valóban tragikus alapuló, alattomos eszközökkel kitervelt és kivitelezett sztázisára vonatkozó ismeretek megfelelő kommuni hivatásuk is arra kötelezi, hogy a lakosságot (betege nátriumszegény diéta, illetve tudatos káliwn-rnér szerként történő felhasználása. A gyógyszerészeket ket/fogyasztókat) szakszerűen és hitelesen tájékoztas demográfiai és egészségügyi helyzetünkhöz vezető szerepel a lakosság széles rétegeiriek félrevezetésén nem haladja meg a 0,2%-ot, így tehát teljesen indoko sák. Ehhez szükséges az emberi szervezet homeo tali só nátrium-kloridot tartalmaz, kálium tartalma összetett folyamatok között azonban bizonyosan nem a hazai üzletekben kapható étkezési célra használt asz A bemutatott adatok alapján megállapíthatjuk, hogy lemben vett gyanakvás sem nyújt sokaknál kellő vé dőernyőt. kációja, ezáltal a tévhitek eloszlatása. Hazánkban az hány év alatt alakult ki. így a felkészültség, a jó érte latlan a gyógyszertári (, gyógyszerkönyvi ) só élelmi gezés. Mivel a robbanásszerű terjesztés lehetősége szinte né 396 GYÓGYSZERÉSZET július

6 2011 július GYÓGYSZERÉSZET 397 II study. Ati international co-operative study of electrolyte excretion and blood pressure: furiher results. J Hum Hypertens 3, (1989). 9. Dickinson, H. O. és Intscii: Potass iurn suppiemetitation for the management of prirnary hypertension iii aduits. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issuc 3. Art. No.: CD Re, Fi és n,isczi: ElTect of Ionger-term inodest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Jssue 3. Art. No.: CD liooper L. és mísai: Advice to reduce dietary salt for prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systeniatic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD L. és intsai: BMJ 325(7365) 628 (2002). M.H.: JAMA 303(5), (2010) Hoopei;.Álder,nan, Suckiing, Ki és nilsczi: Altered dietary salt intake for preventin and treating diabetic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. A i. No.. CD STOP SO Nemzeti Sócsökkentő Program. stopso.eul (megtekintve ) mtsai: Physiol. Behav. 94(5), (2008). Morris Mi és 17. Tbkcf1, L: Olvasás az Információs társadalomban, Valóság, 49(11), (2006). Takacs. G.. Fittier, A., Botz, L.:IssaJÍnwre healthy ifyou biiy itfroin apharmacy? Fucis, delusians and controversies about sodium chloride. Alisleading infortnation was dissetnincited un ihe internet about Ihe cuníarninaíion of commercial solt wiih greal, thus toxic quantities ojpotassiwn chloride. hz oui study comnwrcial salt sanzples were ancilyzed andpotassium conteizi was below 0,2% in -egular solt sainples. Hopneostatic regulation ofsodiu,n und potassium wcis reviewed, Curreni concepis cibow ihe optiona/ daily imake of ihese important elecirolytes anti Jiis regarding the correlation beiween solt intake ond hjper1ension i ere discussed. Pécsi Tzidoinánye eíem.íltulános C)rvosludomónyi Kar Gyógyszerészeti Intézet Pécs, Hon éd u Á dolgozathoz turtozo teszjáerdsek az utolso oldalon talalliatok

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 4. szám 2011. április Könnyítettek az örökbefogadáson 3. oldal Tudatosan vásároljunk

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE

TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK?

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK? Ha egy békát forró vízbe dobunk, az állat hanyatt homlok menekül. Ha azonban egy hideg vízzel teli fazékba tesszük, és lassan kezdjük el melegíteni, a béka megfő anélkül, hogy bármilyen menekülési reakciót

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben