Informatika a felsőoktatásban 2008 Debrecen, augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika a felsőoktatásban 2008 Debrecen, 2008. augusztus 27-29."

Átírás

1 AZ ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER ÉS A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁNAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A GYAKORLATI OKTATÁSÁBAN ENHANCING PRACTICE ORIENTED EDUCATION - COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF DEBRECEN AND THE IT CLUSTER ÉSZAK-ALFÖLD REGION Kovács Zoltán, Kovács Zsigmond Észak-alföldi Informatikai Klaszter Összefoglaló Az előadás fő célja felvázolni az Észak-alföldi Informatikai Klaszter szerepét a régiós informatikai munkaerőpiaci problémák megoldásában. Először bemutatásra kerülnek az Informatikai Klaszter ezzel kapcsolatos céljai, valamint az érzékelt problémához kapcsolódó stratégia felvetése. Klaszterünk a kommunikációnak és a képzésnek tulajdonít nagy jelentőséget, tevékenységünkben pedig ebből is a képzési célok kaptak igazán hangsúlyt. A Klasztermenedzsment a Debreceni Egyetemmel és a Nyíregyházi Főiskolával régóta fennálló jó kapcsolatára alapozva egy rendhagyó együttműködés jött létre az említett intézmények és a klasztertagok között. A tagok oktatókat, tananyagot és szakdolgozattémákat biztosítanak a felsőoktatási intézmények és hallgatóik számára. Az előadás során részletesebben bemutatásra kerülnek az említett akcióink, végül pedig azok értékelése és lehetséges folytatásaik. Kulcsszavak Klaszter, felsőoktatási intézmények, együttműködés, munkaerőpiaci problémák és megoldások Abstract The aim of the presentation is to give you an idea about the role of the IT Cluster Észak-alföld Region in solving the problems of the ITC labour market in our region. First I am going to talk about our aims and then I will give you an outline of our strategy. Education and communicaition are the two keywords and this paper focuses on the former. The management of the cluster has a long standing relationship with both the University of Debrecen and the College of Nyíregyháza. On the basis of this we organize and encourage cooperation between these institutions and members of the cluster. We strongly believe that both parties can benefit from this cooperation. Keywords Cluster, tertiary educational institutions, cooperation, labour market issues and solutions 1

2 1. A Klaszter és a régiós informatikus helyzet Az Észak-alföldi Régió informatikai fejlesztéssel, termékértékesítéssel, képzéssel és kutatással foglalkozó szervezetei már hosszú idő óta együttműködnek a régió koncentrált informatikai iparának fejlesztése érdekében, melynek egyik eredményeként 2007-ben megalapították az ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER-t. A Klaszter fő céljai között szerepelt már a kezdetektől a régiós informatikai munkaerőpiaci kínálat bővítésének elősegítése. Napjainkban ez még inkább előtérbe került. Debrecenben ugyanis krónikus munkaerőhiány van informatikus és szoftvermérnök szakemberekből, mely az elmúlt években meghatározó probléma lett. A probléma igazából az elmúlt egy-két évben vált meghatározóvá, elsősorban néhány nagy, külföldi tulajdonban levő informatikai cég megjelenésével. Ezek a cégek az elmúlt években több száz szoftvermérnököt vettek fel. Ezzel egyrészt nehéz helyzetbe hoztak számos helyi kis- és középvállalkozást (KKV), másrészt így sem sikerült teljesíteniük saját létszámelvárásaikat. Az alábbi táblázat adatai a jelen és közeljövő munkaerő-keresletét szemléltetik. Cég neve Jelenlegi létszám 2 éven belül felvenni kívánt informatikusok/szoftverfejlesztők száma* Debrecenben működő multinacionális IT cégek Helyi szoftverfejlesztő KKV-k * A jelenleg 59 taggal rendelkező Észak-alföldi Informatikai Klaszter felmérése alapján A munkaerőpiaci kínálatnak jelenleg alapvetően két forrása van: 1. A Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán végző informatikushallgatók 2008-ban és 2009-ben összesen mintegy fő 2. Más régiókból/országokból érkező szakemberek maximum fő Ha nem sikerül érdemben csökkenteni a munkaerőhiányt, az nagyon súlyos és hosszan tartó következményekkel járna a város gazdasági életére. A már betelepült nagy informatikai cégek már most folyamatos küzdelemre kényszerülnek a munkaerőért folytatott harcban. Ha ez a helyzet nem változik érdemben, csak idő kérdése, míg ezen cégek valamelyike a kivonulás (vagy egy ezzel egyenértékű nagyarányú leépítés) mellett dönt. 2

3 2. A probléma megoldásának lehetőségei Véleményünk szerint a fennálló informatikus munkaerőhiány megoldása az Észak-alföldi Régióban és más hasonló problémával küzdő régióban sem képzelhető el a különböző piaci és nem piaci szereplők összefogása és összehangolt cselekvése nélkül. A Klaszter bizonyos konkrét tevékenységek elvégzése mellett a koordinátor szerepét is ellátja az erre vonatkozó stratégia megvalósítása során. A problémát és a lehetséges megoldási irányokat a klaszterünk a következőkben határozta meg: A megoldáshoz vezető út két kulcsszava a kommunikáció és a képzés. A kommunikáció elsősorban a jelenlegi vagy jövőbeni, meglévő vagy potenciális munkaerő megszólítását jelenti a régión belül és azon kívül. Ezen kívül a kommunikációs stratégia része a probléma tudatosítása az érintettekben és a döntéshozókban A képzés az informatikai oktatással foglalkozó (különböző szintű) intézmények kibocsátási mennyiségének növelését, illetve újabb képző intézmények megteremtését foglalják magukban. Rövidtávon csak a kommunikáció hozhat jelentős eredményt, közép- és hosszútávon azonban ezt a húzószerepet egyre inkább a képzésnek kell átvennie. A megvalósítás részletesen kidolgozandó stratégiai elemei a következők: Kommunikáció Jelen stratégia terjesztése, előadása különböző fórumokon, tudatosítása a döntéshozókban A hallgatói struktúra felmérése a Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán A Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán tanuló hallgatók aktivizálása a munkaerőpiacon Az informatikai pálya népszerűsítése a középiskolákban Megjelenni azoknál a felsőoktatási intézményeknél, ahol informatikai képzés folyik. Ezen intézmények hallgatóival megismertetni a Debrecen által nyújtott lehetőségeket. Összehangolt város és régiómarketing a munkavállalók idevonzásáért Képzés Piaci igényekre épülő képzési programok, szakirányok, szakok kialakítása a felsőoktatási intézményekben Új képzőhelyek létesítése Átképzések támogatása Az utóbbi hónapokban az Észak-alföldi Informatikai Klaszter is jelentősebb lépéseket tett az iparág munkaerejének fejlesztése érdekében összhangban a klaszter céljaival és az előbbi stratégiai célokkal. 3

4 3. Oktatási intézmények és vállalatok együttműködésének elősegítése Az informatikai vállalatok sikerének legfontosabb zálogát a jól képzett szakemberek jelentik. A felsőfokú informatikai képzés minőségét jelentős mértékben javíthatják az intézmények és vállalatok közötti közvetlen kapcsolatok, amelyeknek fő célja a hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése. A Klaszter közvetítő szerepet játszik a konkrét együttműködési formák kialakításában és megvalósulásában Tagvállalatok aktív részvétele az oktatásban a Debreceni Egyetemen A Klaszter kezdeményezésére a tagvállalatok a 2007/2008-as tanév első félévétől aktívan és közvetlenül is bekapcsolódtak az egyetemi képzésbe. Ennek keretében az adott félévben két cég, az EPAM Systems Kft. és a ROC Development Kft. biztosított előadókat C# oktatáshoz, illetve a Neuron Szoftver Kft. képviselői is előadásokat tartottak a hivatalos egyetemi tanterv részeként. A cégek, a hallgatók és az intézmény szintjén is értékelhető célok az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. Hallgatók Cégek Egyetem lehetőség gyakorlati C# ismeretek megszerzésére közvetlen kapcsolat komoly tapasztalattal rendelkező szoftvermérnökökkel az egyetemmel történő együttműködés kipróbálása a gyakorlati szakmai képzés elősegítése kapcsolatépítés az aktív hallgatókkal naprakész és színvonalas gyakorlati oktatás biztosítása a hallgatók számára Az együttműködést az egyetem és a cégek képviselői is sikeresnek minősítették, amely maximálisan elérte célját. Már lezajlottak az egyeztetések, miszerint 2008 szeptemberétől a tavalyi rend szerint folytatódik a projekt. Amennyiben az egyetem kettőnél több hallgatói csoportot indít, lehetőség van több külsős oktató bevonására is Informatikus hallgatók szakmai gyakorlata a klasztertagoknál a Rendszerfejlesztés Technológiája tárgy keretében A Klaszter közvetítésével a 2007/2008-as tanév első félévében mintegy 30 programtervező matematikus hallgató szerezhetett gyakorlati tapasztalatokat a tagvállalatoknál. A Rendszerfejlesztés technológiája című tárgy keretében a hallgatók kapcsolódva a tantárgy tematikájához gyakorlati feladatokat teljesítettek a cégek telephelyein. Az Észak-alföldi 4

5 Informatikai klaszter 11 tagvállalata által kínált összesen 25 gyakorlati hely mindegyike betöltésre került. A cégek, a hallgatók és az intézmény szintjén is értékelhető célok az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. Hallgatók Cégek Egyetem az előadásokon hallott szakmai ismeretek gyakorlati életben történő alkalmazásának megfigyelése, kipróbálása betekintés egy a piacon működő cég életébe, gyakorlati tapasztalatok megszerzése kapcsolatépítés az Egyetemmel történő együttműködés kipróbálása a gyakorlati szakmai képzés elősegítése kapcsolatépítés az aktív hallgatókkal, a későbbi gyakornoki pozíciók betöltésének elősegítése hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése a nagyszámú hallgatói létszám színvonalas oktatásának támogatása A projekt során a következő informatikai cégek fogadtak hallgatókat (minimum egy, maximum öt hallgatót): Epam Kft. Invictus-Games Kft. Közszolgálati Szoftverház Kft. Kripto Kft. Movi-Net Kft. Neuron Szoftver Kft. Pannon Szoftver Stúdió ROC Development Kft. System Builders Kft. UniWeb Plusz Kft. Web-Server Kft. Mivel a gyakorlat megszervezésére mindössze egy hét állt rendelkezésre szeptemberében, a célokkal és elvárásokkal kapcsolatban volt néhány félreértés. Ezzel együtt már az első félév együttműködése is alapvetően sikeresnek bizonyult mindkét oldalról. A résztvevő vállalkozások kiemelték, hogy sokat fejlődött a hallgatók problémamegoldó képessége. A résztvevők kinyilvánították, hogy szeptemberétől ismét elindítják az RFT tárgy gyakorlati oktatását ebben a formában. 5

6 3.3. A klasztertagok aktív részvétele a tanterv kialakításában a Nyíregyházi Főiskolán A Klaszter közvetítésével a tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Nyíregyházi Főiskola tanrend kialakítása lehetőleg a vállalkozások valós igényeit is szem előtt tartva történjen. A vállalkozások javaslatai a 2008/2009-es tanévtől kezdve közvetlenül beépülnek a tantervbe Szakdolgozati témák kiírása az informatikai vállalkozások által Ez az együttműködési forma a többihez hasonlóan a hallgatók gyakorlati képzéséhez járul hozzá. Lényege, hogy a vállalkozások témakiírásokat fogalmaznak meg, amelyekre hallgatók jelentkezhetnek. A cég biztosítja a külső konzulenst, aki a végigkíséri a teljes folyamatot a téma kiválasztásától az dolgozat értékeléséig. 4. Összegzés Az előbbi lépések talán kicsiknek tűnhetnek a probléma nagyságához képest, de legalább előrelépés történt. Láthatóan csak a kezdeményezők hiányoznak, mert a megvalósításban már minden érintett szervezet aktívan részt vett. Klaszterünk hajlandó felvállalni továbbra is ezt a kezdeményező pozíciót, de a legjobb az lenne, ha minden érintett magáénak érezné az informatikai munkaerőpiac problémáját, és önállóan cselekednének. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy az Észak-alföldi Régió az informatikai kutatásfejlesztés magyarországi bázisa lehet, amennyiben az említett problémát sikerül rövid időn belül rendezni. Régiónk remek adottságokkal rendelkezik: magas az egyetemi végzettségűek aránya, két országgal is határos, mely az exportorientációt segíti, jól képzett és nem drága a munkaerő. Amennyiben sikerül kihasználni az említett adottságokat és megoldani az informatikai munkaerőpiaci problémát, az Észak-alföldi Régióban az informatikai K+F húzóágazattá válhat. 6

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények bázisán működő karrierszolgáltatási rendszerek feltérképezése és elemzése az Egyesült Királyságban és Magyarországon

A felsőoktatási intézmények bázisán működő karrierszolgáltatási rendszerek feltérképezése és elemzése az Egyesült Királyságban és Magyarországon Biró Krisztina Richard Maynard A felsőoktatási intézmények bázisán működő karrierszolgáltatási rendszerek feltérképezése és elemzése az Egyesült Királyságban és Magyarországon 1 BEVEZETÉS Tanulmányunk

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vraskó Tímea 2006 1

SZAKDOLGOZAT Vraskó Tímea 2006 1 SZAKDOLGOZAT Vraskó Tímea 2006 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány ONLINE MARKETING ALKALMAZÁSOK

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

THE ROLE OF THE DIFFERENT COOPERATION FORMS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF JÁSZ- NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY

THE ROLE OF THE DIFFERENT COOPERATION FORMS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF JÁSZ- NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. Hekliné Herbály Katalin 1 A KÜLÖNBÖZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK SZEREPE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GAZDASÁGÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN A Szolnoki Főiskola oktató-kutató-,

Részletesebben

Az Innovatív Turizmus Klaszter Stratégiai Terve 2011-2015

Az Innovatív Turizmus Klaszter Stratégiai Terve 2011-2015 Az Innovatív Turizmus Klaszter Stratégiai Terve 2011-2015 Készítették: Dr. Herbály Katalin Katona Ilona Mondok Anita Szívós László Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 4 1. A stratégia meghatározó külső

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI PARTNERSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR

MUNKAERİ-PIACI PARTNERSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR MUNKAERİ-PIACI PARTNERSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR Munkaerı-piaci barométerjelentés 6. szám 2009. július 7. Tisztelt Olvasónk! Köszöntjük a hatodik és egyben utolsó Székesfehérvári Munkaerő-piaci Barométer olvasói

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. Decoration

CONTENTS TARTALOM. Decoration TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A magyar oktatás előtt álló kihívások Sipos János Minőség és felsőoktatás Mang Béla A kreditrendszer bevezetése ahogyan hallgatóink és oktatóink

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT A Microsoft egyik legfontosabb kötelessége, hogy együttműködjön a különböző országokkal és szervezetekkel a digitális írástudás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT Klaszter és TDM közötti különbség elméletben és gyakorlatban a Dél-alföldi Régióra fókuszálva Konzulens: Dr. Fodor Ágnes

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009.

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009. Munkaerő-piaci felmérés a gazdasági partnerei körében 2009. A tanulmányt készítették: Filep Bálint Kovács Zsolt Tamándl László 1 Tartalomjegyzék 1. A tanulmány célja... 3 2. Módszertan... 4 2.1. A minta

Részletesebben