Megújult a rendelő és környéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújult a rendelő és környéke"

Átírás

1 ÁRPÁDFÖLD. CINKOT MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SSHLOM Megújult a rendelő és környéke Eddig sem volt éppen: eseménytelen, de most 1CÜ1OnÖSen fole1énkült 1cml1etiink élete. Számos fontos bejeliftfésrt 'kaptunk tneghítníst. Iffa dmlirptir ~ljutr6l, a HM ttrirj 1'It1IICSIlk a meg, htmmt a 5-Ifíl bliu- RIERSCH TMÁS Hősök terei szakrendelő küls6 felújítása már tavaly befejewdött, de az önkormányzat az épület homlokzatával. együtt a rendelő kömyezetét is volt a kerületben. Utoljára rendbe tette. z új parkolót és a ban - a Benő utcai ügyelet felújítámár korábban felújított rendelőt sára került sor, a Jókai utcai szakáprilis 5-én adták át. Hősök terei rendelő rekonstrukciója pedig már rendelő felújítása hosszú idő után hat éve, 2005-ben volt. az első egészségügyi beruházás Folytaúís a 3. oldalon Erkölcsi és anyagi elismerés a tehetséges fiataloknak Nem túlzás azt állítani, hogy a képvis~lő-testület egyik idei legfontosabb döntése volt a fiatal tehetségek támogatásáról szóló rendelet megalkotása. Ez ugyanis Budapesten és az egész országban is példaértékű, ráadásul a kerületet is vonzóbbá teheti. RIERSCH TMÁS letet megalkotta volna, a Kerületi. sportvezetókkel is egyeztetett. támogatás ' ötletgazdája - díjat két kategóriában sze Kavács Péter polgármester retnénk átadni: egyrészt a sport, volt, aki, mielőtt a rende- másrészt pedig az irodalom, a kultúra, a zene és a tudomány területén tehetségesnek bizonyuló fiataloknak. cél az, hogy itt tartsuk a tehetségeket 'a kerületben, másrészt, hogy minél több fiatalt tehetsége kibontakoztatá-. sára sarkalljunk, harmadrészt pedig, hogy a máshol é l ők számára is vonzóvá tudjuk tenni a,kerületünket.. Folytatás a 4. oldalon Tovább támogatjuk W az ügyeletes patikát 4. Parkőrök vigyáznak tereink rendjére Vendégünk volt ~ a Fulham edzője

2 képviselő-testületi ülésről jelentjük ONKORMNYZT.. I Maradnak a szabadidős rendőrök március 23-án számos fontos dologról. döntött a testület. B ővítik a térfigyelőkam era-rendszert, újabb egy évig szabadidős rendőri szolgálatot múködtetnek, s támogatni fogják a tehetséges fiatalokat a kerületben. RIERSCH TMÁS Himnusz eléneklése után Kovács Péter polgármester köszöntötte es nikót, aki a március 6-i időközi választások megnyerését követően először képviselhette aid. számú választókörzet polgárait az önkormányzat testületében. Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete. Terelik Tanaás beszámol6ja gében elmondható, hogy a f6városi kerületek között az egyik legbiztonságosabb hely a kertváros. Ennél kevesebb búncselekményt csak a XXll. és az I. kerületben regiszt rendőrségról szóló törvény alap- ráltak Ez a szám azt bizonyílja, ján a rend6rkapitánynak minden hogy a nehézségek ellenére még évben kötelessége beszámolót ké- mindig biztonságos kerületben szíteru a rendőri munkáról az élünk. Ugyancsak jó hír, hogy adott település képvisel6-testüle- drasztikusan csökkent a balesetek tének.terdik Tamás százados e kö- száma (2006-ban még 600, vetelménynek a március 23-i testü- ben már csak 291 volt). Köszönheleti ülésen felelt meg. kerületi ka- t6en a közterületi rendőri jelenlét pitány megbízatása egyidős a kép-. növelésének, illetve a forgalomvisel6-testületével. helyhatósági korlátozásoknak. választásr,a október 3-án, az új kapitány megbízásának kezde- <. tére október 4-én került sor: Ennek megfelel6en Terdik Tamás csak egynegyed részben vállalhatott fe- Szükség van a szabadidős rendőrökre z önkormányzat képvisel6-testülelősséget a tavalyi év rendőri lete 2007-ben döntött a szabadidős munkájáért. rendőri szolgálat létrehozásáról. - számok azt mutalják, hogy a kkor három rendőr szabadidós bűncselekmények száma az előző foglalkoztatását vállalta át az önévi adatokhoz képest stagnált. kormányzat. Ezt a döntést minden legcélszerűbb azonban az, ha nem évben felillvizsgálják. Mivel a szolkét év, hanem öt év adatait hason-. gálatnak kedvezők a tapasztalatai líljuk össze. Ebben az látszik, hogy,- elsősorban az, hogy a szabadidős jelentős a csökkenés. Természete- rendőrökkel j elentő s mértékben sen az 1797 bűncselekmény még növelhető a közterületi rendőri jeígy is sok, tehát a legfontosabb cél lenlét -, ezért a testület úgy határoennek csökkentése. Fejl6dnünk zott, hogy a BRFK-val 2007-ben kell az eredményességi mutatók megkötött együttműködést terén is. jelenlegi 36 százalékról március 31-ig meghosszabbílja. 40 százalék fölé kell emelkednünk. megállapodás alapján munka Gyakorlatilag minden bűncselek- napokon 7-tól 19 óráig 12 órás szolménytípusban. növekedés történt, gálatot látnak el a szabadidejüket a rablásokat kivéve. Ez utóbbiból töltó rend6rök ben 238 munbudapesti színten a legkevesebbet kanapon 707 fő végzett közbizton (2010-ben mindössze 11-et) a XVl. kerületben követték el. ÖSszessé- sági tevékenységet a kerületben. szabadidós rendőr az önkormányzat által finanszírozott időben nem hagyhalja el a kerületet. Sáshalom központját ls bekamerázzák térfigyel6 rendszer kiépítése 2010 ószén kezdódött. z els6 12 kamerát a Jókai lakótelepen és annak környékén helyezték el. kamerák január 3-tól üzemelnek. z eddigi eredmények azt bizonyítják, hogy szükseg van a rendszer bővítésére. Mivel a Veres Péter úti kapitányságon működ ő állomás a jelenlegi 12nelyett 16 kamerát is el-. bírna, a testület ügy döntött, hogy újabb négy kamerát szeréltet fel a kerületben. Ebból három a sashalmi piacra és környékére, egy pedig a Havashalom parkba kerül. beruházás költéségét az Európai Unió is támogalja. z Ifjú tehetségek pályázhatnak. februári ülésen még csak első 01- vasatban tárgyalta a testület a XVl. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló javaslatot. z önkormányzat vezetése az ülés után kikérte a kerületi sportvezetők véleményét is. téma ismét napirendre került a március 23-i ülésen, ahol a képviselők többek között arról döntöttek, hogy a kiemelkedő teljesítményt elért sportolók támogatása nem alanyi jogon jár, hanem a versenyzőknek a támogatásra pályázniuk kell. pályázatokat az önkormányzat kulturális és sportbizottsága bírálja el z elbírálás során előnyt jelent a XVl kerületi bejelentett lakhely, a XVl. kerületi sportegyesületi tagság. Ennek alapján a testület megalk()tta a XVl. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló rendeletet. XVl. kerület Ifjú Tehetsége díj a magyar nyelv és irodalom, a magyar zeneművészet és a magyar tudomány terén elért kimagasló eredményekért adható. z elismerésre érdemes személy egy éven keresztül havi 50 ezer forintos önkormányzati. támogatásban.részesül. XVl. kerület Ifjú Tehetsége sporttámogatás olimpiai és nem olimpiai sportágak esetében is adható. Ez esetben a kiváló sporteredményt elém fiatal sportolók. egy éven keresztül kategóriánként. és életkoronként eltérő pénzbeni. támogatásban részesülnek. Egyéb döntések Néhány szociális rendeletét is módosította a testület. Ezt a böics6dei térítési díjak szeptember 1- jétól való emelése, illetve a területi szociális szolgálat által nyújtott ellátások személyi térítési díjainak kismértékű emelése indokolta. Elfogadta a testület a Kiss Dániel támogatásáról szóló javaslatot is. z Ikarus BSE Európa-bajnoki bronzérmes gátfutóját 2007 óta az tlétikai Reménységekért 1apítványon keresztül támogatta az önkormányzat.. E támogatást újabb egy évvel meghosszabbították. Döntött a testület az önkormányzat tulajdonában levő közterületek használati díjának 10 százalékos emeléséról. módosítás január 1-jétóllépne hatályba. 2013, január 1-jétól és január 1-jétól újabb 10 százalékos emeléseket is megszavazott a testület. kerületi oktatási intézmenyekkel, sportegyesületekkel egyeztetve kidolgozta ai önkormányzat a keiü~ let közötti időszakra vonatkozó sportfejlesztési tervét, testnevelési és sportfeladatait. Ebben a tornatermek és sportudvarok fokozatos felújítása, a kerületi diáksport-versenyrendszer fejlesztése, a tanulók edzettségi állapotának felmérése, a gyógytestnevelés feltételeinek javítása is helyet kapott.

3 KTUÁLIS e Tovább támogatják az ügyeletes patikát Szélesedő együttműködés XN. és a XVI. kerület továbbra is fenntartja az örs vezér téri ügyeletes patikát. E szolgáltatás fontosságát átérezve a két kerület polgármestere és egy-egy alpolgármestere, valamint a gyógyszertár vezetője vett részt azon az összejövetelen, amelyen március 5-én délelőtt a sajtó jelenlétében újabb egy évre meghosszabbították az ügyeletes gyógyszertár közös üzemeltetésére vállalt kötelezettségüket. MÉSZÁROS TIBOR XVI. kerület lakossága a kertváros minden részén elérhető távolságon belül találhat gyógyszertárat, kiválthalja szükséges gyógyszereit. Ez azonban csak a nappali időszakra igaz. Nagy szükség van azonban olyan patikára is, amelyik éjjel-nappal a rászorulók rendelkezésére áll, hiszen a láz, a fájdalom nem igazodik a nyitvatartási időhöz. Már hetedik éve, hogy ilyenkor mentóövként juthat eszünkbe az örs vezér téri gyógyszertár, hiszen már enynyi idő telt el azóta, hogy három kerület összefogott és megteremtette, az anyagi hátterét egy éjjel és ünnepnapokon is nyitva tartó patikának. Közben a X. kerület kihátráit a!llegá1lapodásból, de Zugló és.a XVI. kerület továbbra is fontosnak érezte az éjszakai gyógyszértári ügyelet fenntartását. Először Zugló polgármestere, Papcsák Ferenc mint házigazda mondta" el gondolatait az ügyeletes ügyét meghaladó méretú ~gyüttműködésre lát lehetőséget. két szomszédos kerület a jövóbenkiszélesíti együttműködését, és ez mindkét kerületnek csak hasznára válhat. Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere felidézte, hogy nem is volt könnyű megtalá1ni az ügyelet ellátására alkalmas gyógyszertárát, ám'hozzátette azt is, hogy az gyógyszertár létezésének jelentőségéről. z elmúlt évek tapasztalatait összegezve erősítette meg a XIV. kerület vezetése nevében az örs vezér nevét viselő patilqi a együt1inűködési szándékot. Kovács Péter, kerületünk polgármestere azt emelte ki, hogy a statisztikák tükrében indokolt a gyógyszertár fenntartása. Ráadásul ezután a korábbinál könynyebb lesz a közös munka, hiszen kezdetek óta elismerésre méltóan teljesíti ügyeleti vállalását. Pedig az alkalmazottak olykor még zaklatásnak is ki vannak té.ve a hajléktalanok részéről. Ezen azonban igyekeznek változtatni a rendőrség és a polgárőrség fokozott bevonásával. Papcsák ' Ferenc személyében olyan polgármestere van a XIV. kerületnek, akivel messze a patika Kinics László, a gyógyszertár vezetője először is köszönetet mondott a két kerület vezetőinek, hogy az ügy fontosságának megfelelően támogalják az ügyeleti nyitva tartást, amely csak a két önkormányzattól érkező, egyenként 2,4 millió forint anyagi támogatással tud működni. Saját erőből erre nem volna képes. Végül az ülésrendból következően utolsónak felszólaló Csomor Ervin, kerületünk szociális és egészségügyért felelős alpolgármestere arra iráii.yította rá a figyelmet, hogy az Örs vezér téri ügyeletes gyógyszertár ugyan nem a XVI. kerületben van, a gépkocsival nem rendelkező lakosság számára mégis sokkal könynyebben megközelíthető, plintha a kerületünkön belül, keresztirányban kellene a BKV járataira várakozniuk. beszédek elhangzása után a két polgármester, KovácsPéter és Papcsák Ferenc, valamint a gyógy-. szertár vezetője, Kinics lászló kézjegyévellátta el, majd kölcsönösen kicserélte a háromoldalú szerződést tartalmazó dossziékat, amelyek újil:bb egy évre garantálják az ors vezér téri gyógyszertár éjsza-. kai ügyeletének működését. Címe: 1148 Budapest, Örs vezér tér 1. (a szakrendelő földszinljén, az IKE mögött). Közvetlen telefonszáma: Megújult a Hősök terei rendelő és környéke Folytatás az 1. oldalról Kovács Péter polgármester a tavalyi kampányában többek között a Hősök terei re ndel ő felújítására is ígéretet tett, és ennek az ígéretének már a kampány során eleget is tett, hisz a szentmihalyi egészségügyi intézmény felújítása már októberben megkezdődött. z épület valamennyi nyílászáróját kicserélték, megtörtént a homlokzat hőszigetelése, illetve a tető nagy részének szigetelésére is sor került. Ez utóbbira nagy szükség volt, mert az épület rendszeresen beázott. teljes beruházás költsége nagyjából 56 millió forintba került, amelyet 100 százalékban az. önkormányzat finanszírozott. - Nem elégedtünk meg az épület ~ülső felújításával - mondta Kovács Péter polgármester -, hanem plusz nyolcmillió forintból az épület környezetét is rendbe raktuk. Ezzel remélhetőleg sikerült a rendelő környéki parkolási problémát is megoldanunk. beruházás második fázisában 2x9 parkolót alakítottak ki, és 110 méter hosszú járdaszakaszt burkoltak le. Ez utóbbinak sokan örültek, az április 5-i átadóünnepségen például egy idős férfi is megjelent, aki elmondta, hogy pár hónappal korábban a rossz minőségű járdán elesett, eltörte a vállát, mely azóta sem gyógyult még meg. Nos, ilyen balesetekre remélhetőleg nem kerül már sor, ugyanakkor Csomor Ervin alpolgármester kifejtette, szeretnének még átadási ünnepséget rendezni a Hősök terén. - Szeretnénk, ha előbb vagy utóbb az épület belső felújítására is sor kerülhetne. Hősök terei szakrendelőben a védőnői szolgálaton kívül hat felnő tt háziorvos, négy gyermekorvos, négy felnő tt'fogorvos, öt gyerekfogászat és a fogszabályozás található. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a kerületben nem ez az egyetlen épület, ahol egészségügyi szolgáltatás zajlik. z önkormányzat jó gazda módjára szeretne vigyázni valamennyi ingatlanára, ezért, ahogy a lehetősége ink engedik, folytatni kívánjuk az egészségügyi intézmények felújítását a kerületben. Schiszler István, a kertvárosi egészségügyi szolgálat ve zetője elmondta, hogy a téli hónapokban már é rezhető volt a-felújítás, mert egyrészt melegebb volt az épületben, másrészt a hószigetelésnek hála, a fűtés.számlák is kisebb összegeket tartalmaztak.

4 KTUÁLIS Meg kell becsülni közösen lét r:ehozottértékeinket Parkőrök vigyáznak a rendre z utóbbi években kertvárosunkban gombamód szaporodik azoknak a közterületeknek, játszótereknek a szá 'ma, amelyeket az önkormányzat jelentős anyagi ráfordítással felújíttatott, európai színvonalúra fejlesztett. Így olyan érték keletkezett, amit érdemes védeni. Ezekre a. területekre ezentúl parkőrök vigyáznak. M ÉSZÁROS TIBOR / ' Prilis S-én, az önkormányzat előtti parkban a sajtó tájékoztatására olyan térképet osztottak Ki, amelyen a Fejló-. dő kertváros programnak köszönheh5en már harmincnál is több játszótér, park van bejelölve. z önkormányzat vezetése és a képvise- 16-testület úgy döntött, ezekre a területekre a jövőben szervezetlen is vigyázni kell. Ezért április 1-jétól. nyplc parkőr lesz felelős az említett közterületek rendjéért, akik közül hatan jelentek meg a tájékoztatón. parkőrök heti negyven órában. tartják majd szemmel a rájuk bízott területeket, rugalmasan alkalmazkodva az igénybevételhez. Ez azt jelenti, hogy olyankor tartózkodnak majd a közterületeken, amikor nagyobb az igénybevétel, tehát hét végén is, és nem lesznek jelen, ha ÜTes a park vagy a játszótér. _ Feladataik közé tartozik többek között a rájuk bízott terület tisztm tariisa, állagának megóvása, sőt a -bekerített területek esti bezárása is. környezetvédelmi. iroda vezetője, Zubreczkyné Jármay Katalin kiosztotta a parkőröknek azokat a kulcsokat, amelyekkel ezt megtehetik. tervek szerint a közeljöv6- ben az adott területen illetékes parkőr neve és telefonszárna a kerítésen kis táblácskán fel lesz tüntetve. Kovács Péter, aki Kovács Raymund alpolgármester társabá.- polgánn8star mutatott be a nyolc parkor közül hatot gában vett részt a sajtótájékoztatón elmondta, egyelőre nyolc parkőrt enged meg a kerület költségvetése, de amennyiben a tapasztalato~ kedvezőek lesznek, és pénz is lesz rá, fejlesztik majd a parkőrhálózatot. parkőrök rendőrségi támogatást is kapnak. sajtótájékoztatón ezért részt vett dr. Terdik István százados, kerületünk rendőrkapitánya is, aki elmondta, a p arkőrök a körzeti megbízotton keresztül léphetnek kapcsolatba a rendőrséggel. parkőrök a helyszínen a már említett kulcsokon kívül megkapták a körzeti megbízott elérhetőségét is. Erkölcsi és anyagi. elismerés a tehetséges fiataloknak Folytatás az 1. oldalról vi Ft-os támogatásban ré- rendeletben megfogalmazott szesülnek. két támogatási forma eltér egy- - másik támogatási forma a mástól. "Kerület Ifjú Tehetsé- "Kerület Ifjú Sporttehetsége" elisge" elismerést a díszpolgári cím- merés - ismerteti a rendeletet Kohez és a XVI. Kerületért díj hoz vács Péter - Ez abban különbözik hasonlóan évente egyszer - ok- az előzőtől, hogy nem javaslat, tóber 23-án vagy március ls-én - hanem pályázat alapján kapható adják majd át. díjat három ka- majd. pályázó sportolók két kategóriában (magyar irodalorn- tegóriában, olimpiai (parkultúra, zeneművészet és tudo- alimpiai) és nem olimpiai sportmány terén) egy-egy fiatalnak ágakban kérhetik a támogatást. ítélik oda. kitüntetett szemé- Kezdjük azutóbbival: nem olimlyéről az önkormányzat szakmai piai sportágban az Európa-bajbizottságai, intézményei és ma- nokságon I-III. helyen végzett gánszemélyek javaslatai alapján sportolók helyezéstől függően a képviselő-testület zárt ülésen egy éven át havi , a dönt. díj odaítélésének feltéte- világbajnokságon I-III. helyezett le, hogy a javasolt _fiatal a 12. kerületi sportolók pedig életévét betöltse, de a 35-t ' még forintos támogatást kapne érje el, illetve, hogy XVI. ke- hatnak. z úgynevezett olimpiai rületi lakcímmel rendelkezzen. sportágak esetében.külön kell vá díjazottak a nemzeti ünnep al- lasztani a csapat- és az egyéni kalmából tartandó ünnepi testü- sportokat. z előbbiben az olimleti ülésen egy oklevelet, egy ' piai vagy az egyéb világversenyeerniékplakettet vehetnek majd ken való részvételt egy éven át át, illetve egy éven keresztül ha- havi Ft-tal honoráljuk. Ha a sportoló az országos bajnokságon az I-IV. helyen végzett csapat tagja, akkor Ft-os támogatásban részesül. z egyéni sportok esetében az elbírálás során az életkort is figyelembe vettük. Eszerint más elbírálás alá kerül, ha egy fiatal serdülő vagy feln6tt világversenyen. ér el eredményt. De kezdjük a hazai versenyekkel: ha a kerületi sportoló az országos bajnokságon I-III. helyen végez, akkor év között egy éven át havi Ft, év között helyezéstól függően Ft, 23 és 35 év között pedig ugyancsak helyezéstől függően Ft-os támogatásban részesül majd. nemzetközi eredményeket külön díjazzuk. EszeriI:tt, ha Universiadén, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF-on), Európa-bajnokságon, világbajnokságon' vagy olimpián részt vesz egy kerületi sportoló, akkor év között havi Ft-tal, 16 és 22 év között Ft-tal, 23 és 35 év között pedig Ft-tal támogatjuk. Ha az adott '1ilágversenyen a IV-VIII. helyek valamelyikén végez, akkor ez a támogatás életkoronként Ft-ra emelkedik. Ha pedig a dobogós helyek valamelyikén végez a versenyző, akkor egy éven át ha'{i 80,100 és Ft-os támogatással szeretnénk őt juta1mazni. Kovács Péter polgármester hozzátette, hogy a rendszert úgy alakították ki, ha valaki éveken át magas szinten teljesít, akkor folyamatosan anyagi - és ezáltal erkölcsi - elismerésben részesülhet. - Történhet olyan is, hogy egy ifjú. sportoló egy Európa-bajnokságon helyezett lesz, amiért támogatásban részesül, majd néhány hónappal később ~rmes lesz a világbajnokságon. Onnantól kezdve a magasabb támogatás illeti őt meg. cél az, hogy a kerületben élő tehetségeket itt tudjuk tartani, s hogy érezzék, a lakóhelyük büszke rájuk.

5 KTUÁLIS Másodszorra adták ki a Csillaggyertyafény című könyvet Konfliktuskezelés erőszak nélkül Március 23-án az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében 18 órakor a csak rövid időre érkező Kovács Péter polgármester a következőket mondta: "Még soha semmilyen rendezvény kedvéért nem hagytam ott testületi ülést. Ezúttal azonban okom volt rá, hogy kivételt tegyek és itt legyek." MÉSZÁROS TIBOR zt azért el kell mondani, ha Börönte Márla evangélikus lelkész Csillaggyertyafény címú könyvének második kiadását a költségvetés végszavazásával egy időben mutatták volna be, nyilván Kovács Péter nem lehetett volna jelen. De a 23-i testületi ülésen megtalálta a lehetőséget arra, hogy "elszökjöri" egy rövid időre, és ajánlja azt az általa fontosnak tartott könyvet, amelynek címe már ismer6sen csenghet olvasóinknak. könyvről megjelenésekor már mi is beszámoltunk, és hogy mennyire közérdekú problémákra keresi a megoldást, azt éppen az bizonyítja, hogy szükségessé vált második kiadása is. Csillaggyertyafény az érzelmi válságkezelés kézikönyve. lélek válságainak kezelésére tesz ajánlá- sokat, és ehhez legtöbbször olyan utat javasol, amelyik szeretettel van kikövezve. Bácskai Gábor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hívta fel a figyelmet a könyv erényeire, és javasolta, olyan helyre tegyük, ahol Könyvbemutató és tréning polgármesteri Jelenléttel könnyen elérjük, mert érdemes gyakorta belelapozni. Hiszen eldurvult, törtető világunk tele yan már-már alig elviselhető agresszióval. Ennek levezetésére gyakorlati példákat találunk a Csillaggyertyafény lapjain. kötet újbóli felidézése csak bevezetése volt annak az önismereti tréningnek, amelyet a könyv szerves folytatásaként is felfoghatunk. z eloodás a könyvhöz hasonlóan az agresszió kezelésére tanította a hallgatóságot, de a pedagógia eszközeivel. Katona Erzsébet gyógypedagógus mutatta be Párbeszéd szívtől szívig címmel azt a pedagógusoknak kidolgozott módszertani anyagot, amelynek kulcsszava az együttműködő kommunikáció. nem szakefubereknek is észrevehető volt a párhuzam a lelkész és a kommunikációs tréner törekvései között. Gyakorlati módszereket mutatott ahhoz, hogyan tarthatjuk tiszteletben mások egyéniségét,. nézőpontját,. véleményét anélkül, hogy föladnánk a sajátunkat. Megismertük a szeretetnyelv öt legfontosabb "nyelvjárását", amelyek a következok: elismer6 szavak, a minőségi idő (egymásra figyelve eltöltött idő), ajándékozás, a szívességek és a-testi érintés. z előadást hallgatva kézenfekvőnek tűntek ezek az ajánlások, a gyakorlat mégis azt mutatja, ezekre a módszerekre rá kell irányítani a figyelmet, ha egy élhet6bb világot szeretnénk magunk körül. Mind Börönte Márta könyve, mind Katona Erzsébet pedagógiai tréningje ezt a célt szolgálja. Reagan. elnök elismerést érdemelne Egyre többen vannak, akik megkoszorúzták szobrát a Városligetben. z eseményen Horváth t úgy gondolják, RonaId Reagan elnöknek Magyarországon posztumusz elis docens mondott beszédet, míg a tila - kertvárosban élő - egyetemi merésben kellene részesülnie. Kereszténydemok önkormányzati képviselő hely~zte kerület koszorúját Szahnáry László rata Néppárt ez irányban el az emlékmúnél. már meg is tette a lépéseket. XVI. kerületben a Pázmány Péter Tudományegye Horváth ttila, az ELTE és a Déli Harangszó Baráti Kör tem jogtörténésze volt az eloodója karolta fel az ügyet. a Déli Harangszó Baráti Kör március 22-i Reagan-estjének is. - RIERSCH TMÁS szocialista tábor, azon belül pedig a Szovjetunió bukását négy dolog Március 22-én kora es:e idézte elő : II. János ~~l ~ápa és Ronaid Reagan volt a te- Ronald Reagan munkaja, illetve a ma a Corvin Múvelő dé-. mikrochip és a számítógép megjesi Házban. filmszínészb61 lett lenése - mondta az egyetemi doamerikai elnökről a baráti kör szer- censo - pápa a lengyel nép hitét vezésében emlékeztek meg. adta vissza, nagy szerepe volt a program apropóját az adta, hogy szolidaritási mozgalom felerősö Reagan elnök néhány hete ünne- désében, a technikai forradalom pelte volna századik születésnap- pedig olyan helyzetbe hozta a ját. Ez alkalomból február 6-án szovjeteket, amely végül _a rendszer összeomlásához. vezetett. hhoz, hogy ez megtörténhessen,. Reagan elnök politikája is kellett. Telier Edével közösen kidolgozott Csillagháborús program-nagyban hozzájárult a szovjet birodalom bukásához. Onyestyák György, a baráti kör elnöke szerint még mindig sokan vannak, akik hálával gondolnak az amerikai elnökre. - Ha tehettem, mindig az európai, azon belül a magyar értékrendet helyeztem előtérbe, ám Reagan elnök munkássága mellett nem mehetünk el szó nélkül. mi nemzedékünk évtizedeken át teljes reménytelenségben élte az életét, ám az amerikai elnöknek köszönhet<5en gyökeresen megváltoztak a dolgok. március 22-i előadáson sok mindenről szó esett. Leginkább arról, hogy a történelem során sokszor csalódtunk az amerikaiakban, ám Reagan elnök olyan ellenpont volt, aki kiállt az elnyomás alatt levő kelet-európai államok mellett. z 1956-os magyar forradalmat így értékelte: "Rab nemzet, mely fellépett a gonoszság birodalmávalszemben." Természetesen szó volt az elnök múltjáról is: Ronald Reagan politikai pályafutását megelőz6en ötven (többnyire vadnyugati) filmben szerepelt. Ezenkívül Kali~ forniában vízi ment6ként is dolgozott. Kiváló memóriája volt, amit politikusként is jól kamatoztatott. Kalifornia kormányzója lett, majd elnökjelölt, végül elnök, két ciklusban is. 90-es évek elején, amint az lzheimer-kórt diagnosztizáíták nála, visszavonult, és 2004-ben, családi ~örben halt meg. Magyarországon kezdeményezték, hogy vagy közteret nevezzenek el róla, vagy egy, a városligetinél méltóbb emlékművet állítsanak neki.

6 KTUÁLIS Negyvenegy év a kerületi egészségügy szolgálatában Díszpolgárunk Babay Marietta Mátyásföldön, ahol Habay Marietta 1948 óta lakik, és Rákosszentmihályon, ahol jelenleg is rendel, sokan ismerik a nevét. doktomó eddigi negyvenhárom éves fog9rvosi pályájának negyvenegy évét töltötte a XVI. kerületi egészségügy szolgálatában. M ÉSZÁROS TIBOR B abay Marietta Ungváron született, ami akkor éppen. ismét Magyarországhoz tartozott. Mátyásföldre 1948-ban költözött a család, miután a második világháború porig rombolta pesti lakásukat. z elismerés a vitrinben édesapja kitüntetésének párja lesz z általános iskolát Mátyásföldön végezte, és kézenfekv ő volt, hogy az akkor legendás Corvin Mátyás Gimnáziumban tanuljon tovább. Ma is szeretettel és hálával gondol akkori tanáraira. Gyermekkorától orvosnak készült, és harmadikos gimnazista volt, amikor a politika beleszólt családjuk életébe. Ekkor jött ugyanis Edesapját, akit a BKV akkori elődjének megbecsült dolgozójaként a Nagy-budapesti Központi Munkástanács titkári pozíciójában ért a forradalom, állásfoglalása miatt kis híján kivégezték. V é gül, börtönbüntetés lett belőle, de ez súlyosan kihatott a család további sorsára. z édesapa börtönben, az édesanyát is elbocsátották állásából. Mariettát érettségi után nem vették fel az egyetemre... Ó azonban nem adta fel. Négy évig kórházban dolgozott. Közben folyamatosan jelentkezett az egyetemre, és végül a SOTE fogorvosi karára fel is vették. 1%7- ben kiváló eredménnyel végzett. Állást otthonától 240 kilométerre, Nyíregyházán kapott ben azután fiútestvére is a papa sorsára jutott. Barátaival-a Nemzeti Múzeum lépcsőjén arról a Bauer Sándorról beszélgettek, aki hazánk orosz megszállása elleni tiltakozásul felgyújtotta magát. Emlékére valami keresztfélét is rajzoltak a lépcső oldalára. Rendszeridegen családi háttere és meggy6ződése miatt Babay Mariettának mindis többszörösen kellett teljesítenie. Ed~yját ekkorra már elveszítette, édesapját és két tanuló testvérét támogatta, miköz- ben 1%9-ben Nyíregyházáról sikerült Mátyásföldre kerülnie, ahol a Baross Gábor utcai gyermekfogászaton dolgozott évekig ben felépült a rákosszentmihályi Hősök terén a rendelőintézet, ahol fóorvosi kinevezést kapott ban megszervezte a bölcsőd ékre, óvodákra és iskolákra kiterjedő megelőz ő fogászati szúrővizsgálatokat, ami azóta is nagy sikerrel működik. Ennek köszönhetően a XVI. kerületi gyerekek a főv áros legegészségesebb_ fogú gyerekei közé tartoznak. közelmúltban a XVI. kerületi önkormányzat jelentős támogatásávallezajlott felújítás eredményeképpen, Babay Marietta szakmai felügyelete alatt a fogászati rendelő a legkorszerűbb EU-norrnatíváknak megfelelően, auditálva, ISO-minósítéssel várja a fogorvosi ellátásra szoruló gyerekeket. március 15-én átadott dísz- polgári cím a fent csak épp felvillantott, az itt leírhatónál sokkal gazdagabb életmű, a szakmai tisztesség, a kötelességtudat, a cselekvés lehető~égének minden körülmények közötti felkutatása és humánus, gyógyító szemlélet elismerése. dókedvezmény a gyermekeseknek családok tehermentesítése és a gyermekvállalás ösztönzése érdekében lépett életbe január l-jétól az új családi adórendszer. kedvezmények a személyi j övedelemadóból írható ak le, jövedelemkorláttól mentes en. nagycsaládosok 98.siáialé!<a mentesül az szja fizetése alól. z új adórendszerról Székely Hajnalkát, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) - a XVI. kerületból a szervezet élére került - elnöknójét kérdeztük. RMOCS SZONJ Mit foglal magába pontosan és mennyi kedvezményt biztosít agyennekes családoknak az új rendszer? - Már az egy gyermeket nevel6 családok is kapnak adókedvezményt, gyermekenként 10 ezer forintot lehet leírni a személyi jövedelemadó összegéb6l Két gyermek esetén szintén gyermekenként 10, tehát összesen 20 ezer forint írható le. Ha egy család három gyermeket nevel, akkor gyermekenként 33 ezer forintot lehet leírni. mi tapasztalataink szerint sajnos elég alacsony fizetések jellemz6k a nagycsaládosok körében, többnyire nem tudják jóváírni teljes egészében ezt a három gyermek esetében 100 ezer forintos adókedvezmény t. Ez egy átlagos jövedelem esetén azt jelenti, hogy nem kell szja-t fizetni. amit megtermelnek az aktív dolgokedvezmény megosztható a.két zók, annak egy részét tudják nyugszülő jövedelme között. Ba az díjként kiosztani. Ez a rendszer boegyik szülő nem tudja teljesen le- ru! akkor, ha kevesebb a gyermek, írni és marad bizonyos összeg, ak- hiszen a kevesebb _dolgozó nem kor ezt a másik adójából jóvá tud- tud eltartani több nyugdíjast. z ják írni. NOE törekvése, hogy idősgondozás szintén problémát az, összeg, amit a gyermekek ne-, jelent a gyermekkel nem rendelkevelésére fordítunk, legyen adó- zók esetében, a feladat sokszor az mentes, és ez a feltétel ebben az önkormányzatokra hárul. adórendszerben teljesül., - JllUÍtani fog a helyzeten az új ~ - Mi a kiivetkezménye annak, hogy rendszer? Magyarországon egyre kevesebb gyer- - Mindenképpen. Sok szül6 mek születik? azért nem vállal gyermeket, mert - z, hogy gyermeket nevelünk, elóbb meg akarja teremteni a felnegazdaságilag közvetlenül is jó, veléséhez szükséges körülményemert munkahelyeket teremt: a ket, a nók emiatt egyre később gyerekeket el kell látni, akár a köz- szülnek. gyermekvállalók helyoktatásban, akár az egészségügy- zetét javílja az új adórendszer, és a ben. másik hozadéka gazdasági nagycsaládosoknak is óriási segítszempontból a nyugdíjrendszer: séget jelent.

Uj díj ~pedagógusoknak

Uj díj ~pedagógusoknak ÁRPÁDFÖLD. CINKOT MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SSHLOl'vl, F, Uj díj ~pedagógusoknak "L z idén elosziir ítélték oda az év pedagógusa, az év óvodape~agógusa és az év pedagógiai munkát segítő alltalmazottja

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 5. szám március 15.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 5. szám március 15. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 5. szám március 15. www.budapest16.hu 5 Interjú Patakfalvy Miklóssal 9 A haza nem

Részletesebben

lesben üzemel a térfigyeló

lesben üzemel a térfigyeló ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA ' MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SASHALOM, lesben üzemel a térfigyeló l' RIEASCH TAMÁS ködését dr. Terdik Tamás százados, eljárásban perdöntő bizonyítékként kerületi rendőrkapitájiy mutatta

Részletesebben

Visszaköltözött a piac

Visszaköltözött a piac ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. évfolyam 23. szám 2010. december 4. www.budapest16.hu Visszaköltözött a piac Ígéret szép szó, ha megtartják,

Részletesebben

Ujra a Fidesz győzöt.t

Ujra a Fidesz győzöt.t ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA. MÁTYÁSFÖLD. RÁKOSSZENTMIHÁLY' SASHALOM, Ujra a Fidesz győzöt.t Történelmi gyozelmet aratott a Fidesz-KDNP október 3-án az önkormányzati választásokon: 400 ezerrel több szavazatot gyúltött

Részletesebben

Mátyásföldre figyelt az atlétavilág

Mátyásföldre figyelt az atlétavilág ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 19. szám 2011. október 8. www.budapest16.hu Mátyásföldre figyelt az atlétavilág 2. 4. 7. Cinkotán

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 10. szám 2014. május 21.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 10. szám 2014. május 21. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 10. szám 2014. május 21. www.budapest16.hu A testületi ülésről Óvd a környezetet,

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28. www.budapest16.hu 4-5 Ünnep 6 Mátyásföld új plébánosa Gödölle

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 17. szám szeptember 11.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 17. szám szeptember 11. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 17. szám szeptember 11. www.budapest16.hu 2 Miénk a pálya 6 Öt Falu Viadala 9 Magyarország

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 19. szám október 9.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 19. szám október 9. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 19. szám október 9. www.budapest16.hu 4 Új helyen igényelhető a Kertváros Kártya

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25. www.budapest16.hu 3 Az Önkormányzat rendet akar, nem büntetést

Részletesebben

1956 emléke és az új forradalom

1956 emléke és az új forradalom ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA' MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SASHALOM 1956 emléke és az új forradalom Nemzeti ünnepeinkról már több kisebb emlékhelyen is megemlékeznek kerületünk lakói. Délelőtt a szentmihá-' Iyi

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 13. szám 2014. július 2.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 13. szám 2014. július 2. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 13. szám 2014. július 2. www.budapest16.hu A testületi ülésről Nyeregbe pattannak

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2014. május 7.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2014. május 7. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2014. május 7. www.budapest16.hu Továbbra is a legbiztonságosabb Európai

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SASHALOM

ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SASHALOM ÁRPÁDFÖLD. CINKOTA MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SASHALOM Bőlcsodei bokrétaünnep Január 27-én bokrétaünnepet tartottak a Felsíímalom utcában. Az áprilisra itt elkészülíí bölcsííde a kerület idei legnagyobb

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 9. szám május 9.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 9. szám május 9. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 9. szám május 9. www.budapest16.hu 3 Ebösszeírás 11 Képeskönyv 14 Gabi néni megmutatta

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 3. szám 2012. február 18.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 3. szám 2012. február 18. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 3. szám 2012. február 18. Hidegben is önzetlen Visszatértek 4 gondoskodás 5 a bamakósok

Részletesebben

Családbarát munkahely

Családbarát munkahely ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 23. szám 2011. december 3. www.budapest16.hu Családbarát munkahely 2. 4. 5. A testületi ülésrõl jelentjük

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2012. Január 21.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2012. Január 21. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2012. Január 21. Fejlődő kertváros, Tűzoltók helyett katasztrófavédők 2 tiszta

Részletesebben

Együtt az ország, együtt a kerület

Együtt az ország, együtt a kerület ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 16. szám 2011. augusztus 27. www.budapest16.hu Együtt az ország, együtt a kerület Ünnepeink közül

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 16. szám 2012. szeptember 1.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 16. szám 2012. szeptember 1. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 16. szám 2012. szeptember 1. Felújítják A köszönet a dolgozóknak 2 3 is jár 7 A Kerületgazda

Részletesebben

Köszönet a helytállásért» Szabó Tamás polgármesteri András, a kerület polgári

Köszönet a helytállásért» Szabó Tamás polgármesteri András, a kerület polgári 2 önkormányzat 4 közérdekű 9 mesterségem címere 10-11 múltidéző Személyre szabott segítségnyújtás Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők dr. Csomor Ervin Dallamok szárnyán Interjú Tomhauser Noémivel

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 20. szám október 24.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 20. szám október 24. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 20. szám október 24. www.budapest16.hu 2 Pályázat fűtési támogatásra 5 Ismét találkozott

Részletesebben

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése Civil pályázati felhívás 2 4 6 Lomtalanítás személyre szólóan Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében tisztelettel meghívom önt az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 23. szám december 6.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 23. szám december 6. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 23. szám december 6. 2 A testületi ülésről jelentjük 4 Tovább menetel a gyalog 9 Jótékonyság

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 6. szám 2012. április 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 6. szám 2012. április 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 6. szám 2012. április 28. A testületi ülésről Fejlesztve 2 jelentjük 3 segítenek 7

Részletesebben