Megújult a rendelő és környéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújult a rendelő és környéke"

Átírás

1 ÁRPÁDFÖLD. CINKOT MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SSHLOM Megújult a rendelő és környéke Eddig sem volt éppen: eseménytelen, de most 1CÜ1OnÖSen fole1énkült 1cml1etiink élete. Számos fontos bejeliftfésrt 'kaptunk tneghítníst. Iffa dmlirptir ~ljutr6l, a HM ttrirj 1'It1IICSIlk a meg, htmmt a 5-Ifíl bliu- RIERSCH TMÁS Hősök terei szakrendelő küls6 felújítása már tavaly befejewdött, de az önkormányzat az épület homlokzatával. együtt a rendelő kömyezetét is volt a kerületben. Utoljára rendbe tette. z új parkolót és a ban - a Benő utcai ügyelet felújítámár korábban felújított rendelőt sára került sor, a Jókai utcai szakáprilis 5-én adták át. Hősök terei rendelő rekonstrukciója pedig már rendelő felújítása hosszú idő után hat éve, 2005-ben volt. az első egészségügyi beruházás Folytaúís a 3. oldalon Erkölcsi és anyagi elismerés a tehetséges fiataloknak Nem túlzás azt állítani, hogy a képvis~lő-testület egyik idei legfontosabb döntése volt a fiatal tehetségek támogatásáról szóló rendelet megalkotása. Ez ugyanis Budapesten és az egész országban is példaértékű, ráadásul a kerületet is vonzóbbá teheti. RIERSCH TMÁS letet megalkotta volna, a Kerületi. sportvezetókkel is egyeztetett. támogatás ' ötletgazdája - díjat két kategóriában sze Kavács Péter polgármester retnénk átadni: egyrészt a sport, volt, aki, mielőtt a rende- másrészt pedig az irodalom, a kultúra, a zene és a tudomány területén tehetségesnek bizonyuló fiataloknak. cél az, hogy itt tartsuk a tehetségeket 'a kerületben, másrészt, hogy minél több fiatalt tehetsége kibontakoztatá-. sára sarkalljunk, harmadrészt pedig, hogy a máshol é l ők számára is vonzóvá tudjuk tenni a,kerületünket.. Folytatás a 4. oldalon Tovább támogatjuk W az ügyeletes patikát 4. Parkőrök vigyáznak tereink rendjére Vendégünk volt ~ a Fulham edzője

2 képviselő-testületi ülésről jelentjük ONKORMNYZT.. I Maradnak a szabadidős rendőrök március 23-án számos fontos dologról. döntött a testület. B ővítik a térfigyelőkam era-rendszert, újabb egy évig szabadidős rendőri szolgálatot múködtetnek, s támogatni fogják a tehetséges fiatalokat a kerületben. RIERSCH TMÁS Himnusz eléneklése után Kovács Péter polgármester köszöntötte es nikót, aki a március 6-i időközi választások megnyerését követően először képviselhette aid. számú választókörzet polgárait az önkormányzat testületében. Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete. Terelik Tanaás beszámol6ja gében elmondható, hogy a f6városi kerületek között az egyik legbiztonságosabb hely a kertváros. Ennél kevesebb búncselekményt csak a XXll. és az I. kerületben regiszt rendőrségról szóló törvény alap- ráltak Ez a szám azt bizonyílja, ján a rend6rkapitánynak minden hogy a nehézségek ellenére még évben kötelessége beszámolót ké- mindig biztonságos kerületben szíteru a rendőri munkáról az élünk. Ugyancsak jó hír, hogy adott település képvisel6-testüle- drasztikusan csökkent a balesetek tének.terdik Tamás százados e kö- száma (2006-ban még 600, vetelménynek a március 23-i testü- ben már csak 291 volt). Köszönheleti ülésen felelt meg. kerületi ka- t6en a közterületi rendőri jelenlét pitány megbízatása egyidős a kép-. növelésének, illetve a forgalomvisel6-testületével. helyhatósági korlátozásoknak. választásr,a október 3-án, az új kapitány megbízásának kezde- <. tére október 4-én került sor: Ennek megfelel6en Terdik Tamás csak egynegyed részben vállalhatott fe- Szükség van a szabadidős rendőrökre z önkormányzat képvisel6-testülelősséget a tavalyi év rendőri lete 2007-ben döntött a szabadidős munkájáért. rendőri szolgálat létrehozásáról. - számok azt mutalják, hogy a kkor három rendőr szabadidós bűncselekmények száma az előző foglalkoztatását vállalta át az önévi adatokhoz képest stagnált. kormányzat. Ezt a döntést minden legcélszerűbb azonban az, ha nem évben felillvizsgálják. Mivel a szolkét év, hanem öt év adatait hason-. gálatnak kedvezők a tapasztalatai líljuk össze. Ebben az látszik, hogy,- elsősorban az, hogy a szabadidős jelentős a csökkenés. Természete- rendőrökkel j elentő s mértékben sen az 1797 bűncselekmény még növelhető a közterületi rendőri jeígy is sok, tehát a legfontosabb cél lenlét -, ezért a testület úgy határoennek csökkentése. Fejl6dnünk zott, hogy a BRFK-val 2007-ben kell az eredményességi mutatók megkötött együttműködést terén is. jelenlegi 36 százalékról március 31-ig meghosszabbílja. 40 százalék fölé kell emelkednünk. megállapodás alapján munka Gyakorlatilag minden bűncselek- napokon 7-tól 19 óráig 12 órás szolménytípusban. növekedés történt, gálatot látnak el a szabadidejüket a rablásokat kivéve. Ez utóbbiból töltó rend6rök ben 238 munbudapesti színten a legkevesebbet kanapon 707 fő végzett közbizton (2010-ben mindössze 11-et) a XVl. kerületben követték el. ÖSszessé- sági tevékenységet a kerületben. szabadidós rendőr az önkormányzat által finanszírozott időben nem hagyhalja el a kerületet. Sáshalom központját ls bekamerázzák térfigyel6 rendszer kiépítése 2010 ószén kezdódött. z els6 12 kamerát a Jókai lakótelepen és annak környékén helyezték el. kamerák január 3-tól üzemelnek. z eddigi eredmények azt bizonyítják, hogy szükseg van a rendszer bővítésére. Mivel a Veres Péter úti kapitányságon működ ő állomás a jelenlegi 12nelyett 16 kamerát is el-. bírna, a testület ügy döntött, hogy újabb négy kamerát szeréltet fel a kerületben. Ebból három a sashalmi piacra és környékére, egy pedig a Havashalom parkba kerül. beruházás költéségét az Európai Unió is támogalja. z Ifjú tehetségek pályázhatnak. februári ülésen még csak első 01- vasatban tárgyalta a testület a XVl. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló javaslatot. z önkormányzat vezetése az ülés után kikérte a kerületi sportvezetők véleményét is. téma ismét napirendre került a március 23-i ülésen, ahol a képviselők többek között arról döntöttek, hogy a kiemelkedő teljesítményt elért sportolók támogatása nem alanyi jogon jár, hanem a versenyzőknek a támogatásra pályázniuk kell. pályázatokat az önkormányzat kulturális és sportbizottsága bírálja el z elbírálás során előnyt jelent a XVl kerületi bejelentett lakhely, a XVl. kerületi sportegyesületi tagság. Ennek alapján a testület megalk()tta a XVl. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló rendeletet. XVl. kerület Ifjú Tehetsége díj a magyar nyelv és irodalom, a magyar zeneművészet és a magyar tudomány terén elért kimagasló eredményekért adható. z elismerésre érdemes személy egy éven keresztül havi 50 ezer forintos önkormányzati. támogatásban.részesül. XVl. kerület Ifjú Tehetsége sporttámogatás olimpiai és nem olimpiai sportágak esetében is adható. Ez esetben a kiváló sporteredményt elém fiatal sportolók. egy éven keresztül kategóriánként. és életkoronként eltérő pénzbeni. támogatásban részesülnek. Egyéb döntések Néhány szociális rendeletét is módosította a testület. Ezt a böics6dei térítési díjak szeptember 1- jétól való emelése, illetve a területi szociális szolgálat által nyújtott ellátások személyi térítési díjainak kismértékű emelése indokolta. Elfogadta a testület a Kiss Dániel támogatásáról szóló javaslatot is. z Ikarus BSE Európa-bajnoki bronzérmes gátfutóját 2007 óta az tlétikai Reménységekért 1apítványon keresztül támogatta az önkormányzat.. E támogatást újabb egy évvel meghosszabbították. Döntött a testület az önkormányzat tulajdonában levő közterületek használati díjának 10 százalékos emeléséról. módosítás január 1-jétóllépne hatályba. 2013, január 1-jétól és január 1-jétól újabb 10 százalékos emeléseket is megszavazott a testület. kerületi oktatási intézmenyekkel, sportegyesületekkel egyeztetve kidolgozta ai önkormányzat a keiü~ let közötti időszakra vonatkozó sportfejlesztési tervét, testnevelési és sportfeladatait. Ebben a tornatermek és sportudvarok fokozatos felújítása, a kerületi diáksport-versenyrendszer fejlesztése, a tanulók edzettségi állapotának felmérése, a gyógytestnevelés feltételeinek javítása is helyet kapott.

3 KTUÁLIS e Tovább támogatják az ügyeletes patikát Szélesedő együttműködés XN. és a XVI. kerület továbbra is fenntartja az örs vezér téri ügyeletes patikát. E szolgáltatás fontosságát átérezve a két kerület polgármestere és egy-egy alpolgármestere, valamint a gyógyszertár vezetője vett részt azon az összejövetelen, amelyen március 5-én délelőtt a sajtó jelenlétében újabb egy évre meghosszabbították az ügyeletes gyógyszertár közös üzemeltetésére vállalt kötelezettségüket. MÉSZÁROS TIBOR XVI. kerület lakossága a kertváros minden részén elérhető távolságon belül találhat gyógyszertárat, kiválthalja szükséges gyógyszereit. Ez azonban csak a nappali időszakra igaz. Nagy szükség van azonban olyan patikára is, amelyik éjjel-nappal a rászorulók rendelkezésére áll, hiszen a láz, a fájdalom nem igazodik a nyitvatartási időhöz. Már hetedik éve, hogy ilyenkor mentóövként juthat eszünkbe az örs vezér téri gyógyszertár, hiszen már enynyi idő telt el azóta, hogy három kerület összefogott és megteremtette, az anyagi hátterét egy éjjel és ünnepnapokon is nyitva tartó patikának. Közben a X. kerület kihátráit a!llegá1lapodásból, de Zugló és.a XVI. kerület továbbra is fontosnak érezte az éjszakai gyógyszértári ügyelet fenntartását. Először Zugló polgármestere, Papcsák Ferenc mint házigazda mondta" el gondolatait az ügyeletes ügyét meghaladó méretú ~gyüttműködésre lát lehetőséget. két szomszédos kerület a jövóbenkiszélesíti együttműködését, és ez mindkét kerületnek csak hasznára válhat. Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere felidézte, hogy nem is volt könnyű megtalá1ni az ügyelet ellátására alkalmas gyógyszertárát, ám'hozzátette azt is, hogy az gyógyszertár létezésének jelentőségéről. z elmúlt évek tapasztalatait összegezve erősítette meg a XIV. kerület vezetése nevében az örs vezér nevét viselő patilqi a együt1inűködési szándékot. Kovács Péter, kerületünk polgármestere azt emelte ki, hogy a statisztikák tükrében indokolt a gyógyszertár fenntartása. Ráadásul ezután a korábbinál könynyebb lesz a közös munka, hiszen kezdetek óta elismerésre méltóan teljesíti ügyeleti vállalását. Pedig az alkalmazottak olykor még zaklatásnak is ki vannak té.ve a hajléktalanok részéről. Ezen azonban igyekeznek változtatni a rendőrség és a polgárőrség fokozott bevonásával. Papcsák ' Ferenc személyében olyan polgármestere van a XIV. kerületnek, akivel messze a patika Kinics László, a gyógyszertár vezetője először is köszönetet mondott a két kerület vezetőinek, hogy az ügy fontosságának megfelelően támogalják az ügyeleti nyitva tartást, amely csak a két önkormányzattól érkező, egyenként 2,4 millió forint anyagi támogatással tud működni. Saját erőből erre nem volna képes. Végül az ülésrendból következően utolsónak felszólaló Csomor Ervin, kerületünk szociális és egészségügyért felelős alpolgármestere arra iráii.yította rá a figyelmet, hogy az Örs vezér téri ügyeletes gyógyszertár ugyan nem a XVI. kerületben van, a gépkocsival nem rendelkező lakosság számára mégis sokkal könynyebben megközelíthető, plintha a kerületünkön belül, keresztirányban kellene a BKV járataira várakozniuk. beszédek elhangzása után a két polgármester, KovácsPéter és Papcsák Ferenc, valamint a gyógy-. szertár vezetője, Kinics lászló kézjegyévellátta el, majd kölcsönösen kicserélte a háromoldalú szerződést tartalmazó dossziékat, amelyek újil:bb egy évre garantálják az ors vezér téri gyógyszertár éjsza-. kai ügyeletének működését. Címe: 1148 Budapest, Örs vezér tér 1. (a szakrendelő földszinljén, az IKE mögött). Közvetlen telefonszáma: Megújult a Hősök terei rendelő és környéke Folytatás az 1. oldalról Kovács Péter polgármester a tavalyi kampányában többek között a Hősök terei re ndel ő felújítására is ígéretet tett, és ennek az ígéretének már a kampány során eleget is tett, hisz a szentmihalyi egészségügyi intézmény felújítása már októberben megkezdődött. z épület valamennyi nyílászáróját kicserélték, megtörtént a homlokzat hőszigetelése, illetve a tető nagy részének szigetelésére is sor került. Ez utóbbira nagy szükség volt, mert az épület rendszeresen beázott. teljes beruházás költsége nagyjából 56 millió forintba került, amelyet 100 százalékban az. önkormányzat finanszírozott. - Nem elégedtünk meg az épület ~ülső felújításával - mondta Kovács Péter polgármester -, hanem plusz nyolcmillió forintból az épület környezetét is rendbe raktuk. Ezzel remélhetőleg sikerült a rendelő környéki parkolási problémát is megoldanunk. beruházás második fázisában 2x9 parkolót alakítottak ki, és 110 méter hosszú járdaszakaszt burkoltak le. Ez utóbbinak sokan örültek, az április 5-i átadóünnepségen például egy idős férfi is megjelent, aki elmondta, hogy pár hónappal korábban a rossz minőségű járdán elesett, eltörte a vállát, mely azóta sem gyógyult még meg. Nos, ilyen balesetekre remélhetőleg nem kerül már sor, ugyanakkor Csomor Ervin alpolgármester kifejtette, szeretnének még átadási ünnepséget rendezni a Hősök terén. - Szeretnénk, ha előbb vagy utóbb az épület belső felújítására is sor kerülhetne. Hősök terei szakrendelőben a védőnői szolgálaton kívül hat felnő tt háziorvos, négy gyermekorvos, négy felnő tt'fogorvos, öt gyerekfogászat és a fogszabályozás található. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a kerületben nem ez az egyetlen épület, ahol egészségügyi szolgáltatás zajlik. z önkormányzat jó gazda módjára szeretne vigyázni valamennyi ingatlanára, ezért, ahogy a lehetősége ink engedik, folytatni kívánjuk az egészségügyi intézmények felújítását a kerületben. Schiszler István, a kertvárosi egészségügyi szolgálat ve zetője elmondta, hogy a téli hónapokban már é rezhető volt a-felújítás, mert egyrészt melegebb volt az épületben, másrészt a hószigetelésnek hála, a fűtés.számlák is kisebb összegeket tartalmaztak.

4 KTUÁLIS Meg kell becsülni közösen lét r:ehozottértékeinket Parkőrök vigyáznak a rendre z utóbbi években kertvárosunkban gombamód szaporodik azoknak a közterületeknek, játszótereknek a szá 'ma, amelyeket az önkormányzat jelentős anyagi ráfordítással felújíttatott, európai színvonalúra fejlesztett. Így olyan érték keletkezett, amit érdemes védeni. Ezekre a. területekre ezentúl parkőrök vigyáznak. M ÉSZÁROS TIBOR / ' Prilis S-én, az önkormányzat előtti parkban a sajtó tájékoztatására olyan térképet osztottak Ki, amelyen a Fejló-. dő kertváros programnak köszönheh5en már harmincnál is több játszótér, park van bejelölve. z önkormányzat vezetése és a képvise- 16-testület úgy döntött, ezekre a területekre a jövőben szervezetlen is vigyázni kell. Ezért április 1-jétól. nyplc parkőr lesz felelős az említett közterületek rendjéért, akik közül hatan jelentek meg a tájékoztatón. parkőrök heti negyven órában. tartják majd szemmel a rájuk bízott területeket, rugalmasan alkalmazkodva az igénybevételhez. Ez azt jelenti, hogy olyankor tartózkodnak majd a közterületeken, amikor nagyobb az igénybevétel, tehát hét végén is, és nem lesznek jelen, ha ÜTes a park vagy a játszótér. _ Feladataik közé tartozik többek között a rájuk bízott terület tisztm tariisa, állagának megóvása, sőt a -bekerített területek esti bezárása is. környezetvédelmi. iroda vezetője, Zubreczkyné Jármay Katalin kiosztotta a parkőröknek azokat a kulcsokat, amelyekkel ezt megtehetik. tervek szerint a közeljöv6- ben az adott területen illetékes parkőr neve és telefonszárna a kerítésen kis táblácskán fel lesz tüntetve. Kovács Péter, aki Kovács Raymund alpolgármester társabá.- polgánn8star mutatott be a nyolc parkor közül hatot gában vett részt a sajtótájékoztatón elmondta, egyelőre nyolc parkőrt enged meg a kerület költségvetése, de amennyiben a tapasztalato~ kedvezőek lesznek, és pénz is lesz rá, fejlesztik majd a parkőrhálózatot. parkőrök rendőrségi támogatást is kapnak. sajtótájékoztatón ezért részt vett dr. Terdik István százados, kerületünk rendőrkapitánya is, aki elmondta, a p arkőrök a körzeti megbízotton keresztül léphetnek kapcsolatba a rendőrséggel. parkőrök a helyszínen a már említett kulcsokon kívül megkapták a körzeti megbízott elérhetőségét is. Erkölcsi és anyagi. elismerés a tehetséges fiataloknak Folytatás az 1. oldalról vi Ft-os támogatásban ré- rendeletben megfogalmazott szesülnek. két támogatási forma eltér egy- - másik támogatási forma a mástól. "Kerület Ifjú Tehetsé- "Kerület Ifjú Sporttehetsége" elisge" elismerést a díszpolgári cím- merés - ismerteti a rendeletet Kohez és a XVI. Kerületért díj hoz vács Péter - Ez abban különbözik hasonlóan évente egyszer - ok- az előzőtől, hogy nem javaslat, tóber 23-án vagy március ls-én - hanem pályázat alapján kapható adják majd át. díjat három ka- majd. pályázó sportolók két kategóriában (magyar irodalorn- tegóriában, olimpiai (parkultúra, zeneművészet és tudo- alimpiai) és nem olimpiai sportmány terén) egy-egy fiatalnak ágakban kérhetik a támogatást. ítélik oda. kitüntetett szemé- Kezdjük azutóbbival: nem olimlyéről az önkormányzat szakmai piai sportágban az Európa-bajbizottságai, intézményei és ma- nokságon I-III. helyen végzett gánszemélyek javaslatai alapján sportolók helyezéstől függően a képviselő-testület zárt ülésen egy éven át havi , a dönt. díj odaítélésének feltéte- világbajnokságon I-III. helyezett le, hogy a javasolt _fiatal a 12. kerületi sportolók pedig életévét betöltse, de a 35-t ' még forintos támogatást kapne érje el, illetve, hogy XVI. ke- hatnak. z úgynevezett olimpiai rületi lakcímmel rendelkezzen. sportágak esetében.külön kell vá díjazottak a nemzeti ünnep al- lasztani a csapat- és az egyéni kalmából tartandó ünnepi testü- sportokat. z előbbiben az olimleti ülésen egy oklevelet, egy ' piai vagy az egyéb világversenyeerniékplakettet vehetnek majd ken való részvételt egy éven át át, illetve egy éven keresztül ha- havi Ft-tal honoráljuk. Ha a sportoló az országos bajnokságon az I-IV. helyen végzett csapat tagja, akkor Ft-os támogatásban részesül. z egyéni sportok esetében az elbírálás során az életkort is figyelembe vettük. Eszerint más elbírálás alá kerül, ha egy fiatal serdülő vagy feln6tt világversenyen. ér el eredményt. De kezdjük a hazai versenyekkel: ha a kerületi sportoló az országos bajnokságon I-III. helyen végez, akkor év között egy éven át havi Ft, év között helyezéstól függően Ft, 23 és 35 év között pedig ugyancsak helyezéstől függően Ft-os támogatásban részesül majd. nemzetközi eredményeket külön díjazzuk. EszeriI:tt, ha Universiadén, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF-on), Európa-bajnokságon, világbajnokságon' vagy olimpián részt vesz egy kerületi sportoló, akkor év között havi Ft-tal, 16 és 22 év között Ft-tal, 23 és 35 év között pedig Ft-tal támogatjuk. Ha az adott '1ilágversenyen a IV-VIII. helyek valamelyikén végez, akkor ez a támogatás életkoronként Ft-ra emelkedik. Ha pedig a dobogós helyek valamelyikén végez a versenyző, akkor egy éven át ha'{i 80,100 és Ft-os támogatással szeretnénk őt juta1mazni. Kovács Péter polgármester hozzátette, hogy a rendszert úgy alakították ki, ha valaki éveken át magas szinten teljesít, akkor folyamatosan anyagi - és ezáltal erkölcsi - elismerésben részesülhet. - Történhet olyan is, hogy egy ifjú. sportoló egy Európa-bajnokságon helyezett lesz, amiért támogatásban részesül, majd néhány hónappal később ~rmes lesz a világbajnokságon. Onnantól kezdve a magasabb támogatás illeti őt meg. cél az, hogy a kerületben élő tehetségeket itt tudjuk tartani, s hogy érezzék, a lakóhelyük büszke rájuk.

5 KTUÁLIS Másodszorra adták ki a Csillaggyertyafény című könyvet Konfliktuskezelés erőszak nélkül Március 23-án az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében 18 órakor a csak rövid időre érkező Kovács Péter polgármester a következőket mondta: "Még soha semmilyen rendezvény kedvéért nem hagytam ott testületi ülést. Ezúttal azonban okom volt rá, hogy kivételt tegyek és itt legyek." MÉSZÁROS TIBOR zt azért el kell mondani, ha Börönte Márla evangélikus lelkész Csillaggyertyafény címú könyvének második kiadását a költségvetés végszavazásával egy időben mutatták volna be, nyilván Kovács Péter nem lehetett volna jelen. De a 23-i testületi ülésen megtalálta a lehetőséget arra, hogy "elszökjöri" egy rövid időre, és ajánlja azt az általa fontosnak tartott könyvet, amelynek címe már ismer6sen csenghet olvasóinknak. könyvről megjelenésekor már mi is beszámoltunk, és hogy mennyire közérdekú problémákra keresi a megoldást, azt éppen az bizonyítja, hogy szükségessé vált második kiadása is. Csillaggyertyafény az érzelmi válságkezelés kézikönyve. lélek válságainak kezelésére tesz ajánlá- sokat, és ehhez legtöbbször olyan utat javasol, amelyik szeretettel van kikövezve. Bácskai Gábor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hívta fel a figyelmet a könyv erényeire, és javasolta, olyan helyre tegyük, ahol Könyvbemutató és tréning polgármesteri Jelenléttel könnyen elérjük, mert érdemes gyakorta belelapozni. Hiszen eldurvult, törtető világunk tele yan már-már alig elviselhető agresszióval. Ennek levezetésére gyakorlati példákat találunk a Csillaggyertyafény lapjain. kötet újbóli felidézése csak bevezetése volt annak az önismereti tréningnek, amelyet a könyv szerves folytatásaként is felfoghatunk. z eloodás a könyvhöz hasonlóan az agresszió kezelésére tanította a hallgatóságot, de a pedagógia eszközeivel. Katona Erzsébet gyógypedagógus mutatta be Párbeszéd szívtől szívig címmel azt a pedagógusoknak kidolgozott módszertani anyagot, amelynek kulcsszava az együttműködő kommunikáció. nem szakefubereknek is észrevehető volt a párhuzam a lelkész és a kommunikációs tréner törekvései között. Gyakorlati módszereket mutatott ahhoz, hogyan tarthatjuk tiszteletben mások egyéniségét,. nézőpontját,. véleményét anélkül, hogy föladnánk a sajátunkat. Megismertük a szeretetnyelv öt legfontosabb "nyelvjárását", amelyek a következok: elismer6 szavak, a minőségi idő (egymásra figyelve eltöltött idő), ajándékozás, a szívességek és a-testi érintés. z előadást hallgatva kézenfekvőnek tűntek ezek az ajánlások, a gyakorlat mégis azt mutatja, ezekre a módszerekre rá kell irányítani a figyelmet, ha egy élhet6bb világot szeretnénk magunk körül. Mind Börönte Márta könyve, mind Katona Erzsébet pedagógiai tréningje ezt a célt szolgálja. Reagan. elnök elismerést érdemelne Egyre többen vannak, akik megkoszorúzták szobrát a Városligetben. z eseményen Horváth t úgy gondolják, RonaId Reagan elnöknek Magyarországon posztumusz elis docens mondott beszédet, míg a tila - kertvárosban élő - egyetemi merésben kellene részesülnie. Kereszténydemok önkormányzati képviselő hely~zte kerület koszorúját Szahnáry László rata Néppárt ez irányban el az emlékmúnél. már meg is tette a lépéseket. XVI. kerületben a Pázmány Péter Tudományegye Horváth ttila, az ELTE és a Déli Harangszó Baráti Kör tem jogtörténésze volt az eloodója karolta fel az ügyet. a Déli Harangszó Baráti Kör március 22-i Reagan-estjének is. - RIERSCH TMÁS szocialista tábor, azon belül pedig a Szovjetunió bukását négy dolog Március 22-én kora es:e idézte elő : II. János ~~l ~ápa és Ronaid Reagan volt a te- Ronald Reagan munkaja, illetve a ma a Corvin Múvelő dé-. mikrochip és a számítógép megjesi Házban. filmszínészb61 lett lenése - mondta az egyetemi doamerikai elnökről a baráti kör szer- censo - pápa a lengyel nép hitét vezésében emlékeztek meg. adta vissza, nagy szerepe volt a program apropóját az adta, hogy szolidaritási mozgalom felerősö Reagan elnök néhány hete ünne- désében, a technikai forradalom pelte volna századik születésnap- pedig olyan helyzetbe hozta a ját. Ez alkalomból február 6-án szovjeteket, amely végül _a rendszer összeomlásához. vezetett. hhoz, hogy ez megtörténhessen,. Reagan elnök politikája is kellett. Telier Edével közösen kidolgozott Csillagháborús program-nagyban hozzájárult a szovjet birodalom bukásához. Onyestyák György, a baráti kör elnöke szerint még mindig sokan vannak, akik hálával gondolnak az amerikai elnökre. - Ha tehettem, mindig az európai, azon belül a magyar értékrendet helyeztem előtérbe, ám Reagan elnök munkássága mellett nem mehetünk el szó nélkül. mi nemzedékünk évtizedeken át teljes reménytelenségben élte az életét, ám az amerikai elnöknek köszönhet<5en gyökeresen megváltoztak a dolgok. március 22-i előadáson sok mindenről szó esett. Leginkább arról, hogy a történelem során sokszor csalódtunk az amerikaiakban, ám Reagan elnök olyan ellenpont volt, aki kiállt az elnyomás alatt levő kelet-európai államok mellett. z 1956-os magyar forradalmat így értékelte: "Rab nemzet, mely fellépett a gonoszság birodalmávalszemben." Természetesen szó volt az elnök múltjáról is: Ronald Reagan politikai pályafutását megelőz6en ötven (többnyire vadnyugati) filmben szerepelt. Ezenkívül Kali~ forniában vízi ment6ként is dolgozott. Kiváló memóriája volt, amit politikusként is jól kamatoztatott. Kalifornia kormányzója lett, majd elnökjelölt, végül elnök, két ciklusban is. 90-es évek elején, amint az lzheimer-kórt diagnosztizáíták nála, visszavonult, és 2004-ben, családi ~örben halt meg. Magyarországon kezdeményezték, hogy vagy közteret nevezzenek el róla, vagy egy, a városligetinél méltóbb emlékművet állítsanak neki.

6 KTUÁLIS Negyvenegy év a kerületi egészségügy szolgálatában Díszpolgárunk Babay Marietta Mátyásföldön, ahol Habay Marietta 1948 óta lakik, és Rákosszentmihályon, ahol jelenleg is rendel, sokan ismerik a nevét. doktomó eddigi negyvenhárom éves fog9rvosi pályájának negyvenegy évét töltötte a XVI. kerületi egészségügy szolgálatában. M ÉSZÁROS TIBOR B abay Marietta Ungváron született, ami akkor éppen. ismét Magyarországhoz tartozott. Mátyásföldre 1948-ban költözött a család, miután a második világháború porig rombolta pesti lakásukat. z elismerés a vitrinben édesapja kitüntetésének párja lesz z általános iskolát Mátyásföldön végezte, és kézenfekv ő volt, hogy az akkor legendás Corvin Mátyás Gimnáziumban tanuljon tovább. Ma is szeretettel és hálával gondol akkori tanáraira. Gyermekkorától orvosnak készült, és harmadikos gimnazista volt, amikor a politika beleszólt családjuk életébe. Ekkor jött ugyanis Edesapját, akit a BKV akkori elődjének megbecsült dolgozójaként a Nagy-budapesti Központi Munkástanács titkári pozíciójában ért a forradalom, állásfoglalása miatt kis híján kivégezték. V é gül, börtönbüntetés lett belőle, de ez súlyosan kihatott a család további sorsára. z édesapa börtönben, az édesanyát is elbocsátották állásából. Mariettát érettségi után nem vették fel az egyetemre... Ó azonban nem adta fel. Négy évig kórházban dolgozott. Közben folyamatosan jelentkezett az egyetemre, és végül a SOTE fogorvosi karára fel is vették. 1%7- ben kiváló eredménnyel végzett. Állást otthonától 240 kilométerre, Nyíregyházán kapott ben azután fiútestvére is a papa sorsára jutott. Barátaival-a Nemzeti Múzeum lépcsőjén arról a Bauer Sándorról beszélgettek, aki hazánk orosz megszállása elleni tiltakozásul felgyújtotta magát. Emlékére valami keresztfélét is rajzoltak a lépcső oldalára. Rendszeridegen családi háttere és meggy6ződése miatt Babay Mariettának mindis többszörösen kellett teljesítenie. Ed~yját ekkorra már elveszítette, édesapját és két tanuló testvérét támogatta, miköz- ben 1%9-ben Nyíregyházáról sikerült Mátyásföldre kerülnie, ahol a Baross Gábor utcai gyermekfogászaton dolgozott évekig ben felépült a rákosszentmihályi Hősök terén a rendelőintézet, ahol fóorvosi kinevezést kapott ban megszervezte a bölcsőd ékre, óvodákra és iskolákra kiterjedő megelőz ő fogászati szúrővizsgálatokat, ami azóta is nagy sikerrel működik. Ennek köszönhetően a XVI. kerületi gyerekek a főv áros legegészségesebb_ fogú gyerekei közé tartoznak. közelmúltban a XVI. kerületi önkormányzat jelentős támogatásávallezajlott felújítás eredményeképpen, Babay Marietta szakmai felügyelete alatt a fogászati rendelő a legkorszerűbb EU-norrnatíváknak megfelelően, auditálva, ISO-minósítéssel várja a fogorvosi ellátásra szoruló gyerekeket. március 15-én átadott dísz- polgári cím a fent csak épp felvillantott, az itt leírhatónál sokkal gazdagabb életmű, a szakmai tisztesség, a kötelességtudat, a cselekvés lehető~égének minden körülmények közötti felkutatása és humánus, gyógyító szemlélet elismerése. dókedvezmény a gyermekeseknek családok tehermentesítése és a gyermekvállalás ösztönzése érdekében lépett életbe január l-jétól az új családi adórendszer. kedvezmények a személyi j övedelemadóból írható ak le, jövedelemkorláttól mentes en. nagycsaládosok 98.siáialé!<a mentesül az szja fizetése alól. z új adórendszerról Székely Hajnalkát, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) - a XVI. kerületból a szervezet élére került - elnöknójét kérdeztük. RMOCS SZONJ Mit foglal magába pontosan és mennyi kedvezményt biztosít agyennekes családoknak az új rendszer? - Már az egy gyermeket nevel6 családok is kapnak adókedvezményt, gyermekenként 10 ezer forintot lehet leírni a személyi jövedelemadó összegéb6l Két gyermek esetén szintén gyermekenként 10, tehát összesen 20 ezer forint írható le. Ha egy család három gyermeket nevel, akkor gyermekenként 33 ezer forintot lehet leírni. mi tapasztalataink szerint sajnos elég alacsony fizetések jellemz6k a nagycsaládosok körében, többnyire nem tudják jóváírni teljes egészében ezt a három gyermek esetében 100 ezer forintos adókedvezmény t. Ez egy átlagos jövedelem esetén azt jelenti, hogy nem kell szja-t fizetni. amit megtermelnek az aktív dolgokedvezmény megosztható a.két zók, annak egy részét tudják nyugszülő jövedelme között. Ba az díjként kiosztani. Ez a rendszer boegyik szülő nem tudja teljesen le- ru! akkor, ha kevesebb a gyermek, írni és marad bizonyos összeg, ak- hiszen a kevesebb _dolgozó nem kor ezt a másik adójából jóvá tud- tud eltartani több nyugdíjast. z ják írni. NOE törekvése, hogy idősgondozás szintén problémát az, összeg, amit a gyermekek ne-, jelent a gyermekkel nem rendelkevelésére fordítunk, legyen adó- zók esetében, a feladat sokszor az mentes, és ez a feltétel ebben az önkormányzatokra hárul. adórendszerben teljesül., - JllUÍtani fog a helyzeten az új ~ - Mi a kiivetkezménye annak, hogy rendszer? Magyarországon egyre kevesebb gyer- - Mindenképpen. Sok szül6 mek születik? azért nem vállal gyermeket, mert - z, hogy gyermeket nevelünk, elóbb meg akarja teremteni a felnegazdaságilag közvetlenül is jó, veléséhez szükséges körülményemert munkahelyeket teremt: a ket, a nók emiatt egyre később gyerekeket el kell látni, akár a köz- szülnek. gyermekvállalók helyoktatásban, akár az egészségügy- zetét javílja az új adórendszer, és a ben. másik hozadéka gazdasági nagycsaládosoknak is óriási segítszempontból a nyugdíjrendszer: séget jelent.

7 KTUÁLIS " Mesék, kiállít ás és költészet a teátrum ünnepén Egy hétig volt telihold Holdvilág-napok kerületünk kisebbik színházának, a Holdvilág Kamaraszínháznak egyhetes ünnepe. 12. alkalommal megrendezett előadás-sorozat ezúttal egy cseppnyivel a szokásosnál is több figyelmet fordított a gyerekekre, mert a nyitóünnepség egynapra esett a nemzetközi gyermekszínházi v:ilágnap kezdetével. MÉSZÁROS TIBOR Molnár ildikó Társulat nyitotta március 20-án az ünnepi hét előadásainak sorát. Molnár ildikó maga a társulat, hiszen ő egyedül, felvá1tva mozgatott tíz ember nagyságú bábot. Mátyások és pofonok című el6- adás néz6ivel szemben életnagyságban ott ült maga Mátyás király, hitvese, Beatrice, Kinizsi Pá1, Szilágyi Mihá1y, valamint a kultúra két olasz szolgája, ntonio Bonfini és Galeotto Marcio is. Molnár ildikó - miközben a bábokat mozgatta és beszéltette - kerek kis történelemórát csempészett a színház falai közé Mátyás udvaráról és annak híres személyeiről.. Ezután a néz6k kaptak egy kis pihenőt, majd megtekinthették az Áttetsző világ című kiállítást a színház oldalfolyosóján. Itt a cím-o nek megfelel6en gyönyörű, fémbe foglalt üvegszobrok, és amelléjük társított, gyermekek által rajzolt jelmeztervek várták az érdeklőd6- ket. Mindkett6höz szorosan kapcsolódik Botz Yvett iparművész neve, aki a kiállított üvegszobrok alkotójaként és az á1tala vezetett Grafirka gyermekképzőművészkör vezetőjeként is meghatározó személyisége volt a megnyitónak. Botz Yvett ugyanis tanítványaival elkészítette az Óz a nagy varázsló előadá s háttér- és jelmezterveit. -Csakhogy közben kiderült, az el6- adás elmarad. Hogy a tervek ne vesszenek kárba, kiállítást rendeztek belőlük a színházban, a Holdvilág-napok megnyitójára. Holdvilág-napok megnyitója alkalmat adott a Holdvilág-vándordíj átadására is. színház ezzel a dijjal mond köszönetet kiemelkedő támogatóinak. vándordijat - amely szintén Botz Yvett munká- állítások is kapcsolódtak. szín- divatkiállítás és vásár részeként a hatták be ruhaterveiket, amelyek háztörténeti kiállítás a Rőfösbolt rendezett be az általuk közül a zsűri gondos vá10gatás es évad jelmezeib61 a Magyar árusított textíliákból egy látvá- után huszonegy modellt tartott Színháztörténeti Intézet segítségé- nyös sarkot, de kézművesek, bemutatásra alkalmasnak. Közvel mutatott be válogatást az ula sminkesek és divatkellékeket, ben megtörtént a manökenek kigalériában, Botz Yvett iparművész ajándéktárgyakat árusító vállalko- válogatása, elkészült a színházte~ tanítványai az Óz a nagy varázsló zók is helyet kaptak a ligeti divat- rem közepéig nyúló kifutó, és a jelmezeit tervezték meg és állítot- vásáron. Vaszta Pál rendezvényszervező álták ki a Napfény galériában, Sza- felsoroltak azonban á rendez- tal profi színvonalon összevágott kács Barbara divatfotói pedig a ren- vénynek csak a látható részét ké- indító videó, így március 19-én esja - az idén Béres KIára, a Bérescsepp feltalálójának menye, a tokaji Béres pincészet képviseletében., vehette át. KaIXsolata a Holdvilággal nem új keletű, hiszen a lánya, Melinda által írt Széllel bélelt mesék című művet Koltay Judit társulata mutatta be 2004-ben. megnyitót követő napokon azután gazdagon ragyogott a Holdvilág. Táncon szerzett királyság című előadás a néptánc kedvelőinek okozott örömöt, majd fellépett a Kor-Hinta ~tőr társulat és a Batyu színház is. Morzsa színpad és a Pogácsa az arénában nyilvános foglalkozást tartott. Volt kézműves-bemutató is a Sarkad udvar közreműködésével, és mesejáték Ágacska címmel. De a felnőttek számára is kínáltak csernegéket. Závori ndrea Pilinszky-eslje vagy Mándy ildikó Rés} társulata, a Holdvilág rchivatal előadása, végül pedig az Eről tetett menet című vers-színházi performance Radnóti Miklósnak ajánlva a felnőtt néz6khöz szólt. Divatnapok Mátyásföldön Március 19-e a hölgyek nagy napja volt az Erzsébetligeti Színházban. Záró gálájáho2i érkezett a divatnapok csaknem kéthetes rendezvénysorozata, ami nem érhetett volna véget máshogy, mint egy szemet gyönyörkö dtető divatbemutatóval. MÉSZÁROS TIBOR M int -arról korábban hírt adtunk, a Corvin Művelődés i Ház ruhatervező pá1yázatot hirdetett Celluloid címmel. r endezők e címmel is utalni kívántak arra, hogy olyan pályamunkákat vártak, amelye Világhírü filmek által Ihletett ruhaköltamények, modellek a végsö produkció elöh. divatbemutató sikerét látva mind a résztv"ökben, mind a rendezökbea megfogalmazódoh az Igény a folytatásra. ket világhírű filmek szereplői dezvényt lezáró divatbemutató pezték. kulisszák mögött lázas vagy légköre ihletett.. díszleteként kaptak kiemeit szere- munka folyt. benevezett ruha- ruhatervező pályázathoz ki- pet a színházteremben. tavaszi tervezők két fordulóban mutat tére minden készen állt egy nagyszabású divatshow-hoz. Martinecz ndrea stylist elképzelését megvalósító manökenek számokkal a kezükben, az ál~ taluk megjelenített filmekb6l válogatott zenére vonultak végig a kifut6n. közönségnek többször is alkalma nyílt a több formációban felvonuló hölgyek ruháit szemügyre venni. Végül a zsűri az előzetes válogatás eredményeit és a gálán látott megjelenést öszszegezve az első díjat SZakács lexandrának ítélte, aki ezzel jogot szerzett arra, hogy az RTL Klub és az Ml televízió egy-egy műsorában bemutatkozzon, továbbá a Rőfösbolt értékes vásárlási utalványát és az von ajándékcsomagját is átvehette. második helyezett Prihodszki Kitti lett, a harmadik pedig ntal Szabina és Bauer Magdolna. zsűri különdíját Drubina Karolina vehette át. Globalcharacters különdíja Nahalko Edinát illette. divatbemutató sikerét látva mind a résztvevőkben, mind a rendezőkbe n megfogalmazódott az igény a folytatásra. ki az idén lemaradt, jövőre részt vehet a ligeti divatnapokon.

8 , KULTUR Új helyszínen újraindul a nótakör Hogy unokáink is énekelhessék Kossuth Eszter új helyszínen indítja újra az általa már egyszer felvirágoztatott nótakört. Hogy ez mennyire több egy egyszeru nótázós összejövetelnél, arról az alábbi érvek alapján önök is meggyózódhetnek. MÉSZÁROS TIBOR helyszín Írország, egy. hazánkban is működő. multicég szakmai találkozójának utolsó napja egy színvonalas ír kocsmában. Remek a hangulat, a szakmai tréningek már lezajlottak, már csak a búcsúparti van hátra. z est moderátora megkéri a cég csaknem hetven országából össze gyúlt alkalmazottait, minden nemzet alakítson négy-öt tagú csoporfot, és adjanak elő néhányat nép dalaik közül, esetleg tánccal kísérve. Bolgárok, lengyelek, iinnek, oroszok, görögök és a többiek mind vidáman és büszkén, tán- papa nótáskönyvével colva mutatták be nemzeti kultúrájuk legkedvesebb dalait és táncait, egyedül a magyarok maradtak ülve. Pironkodva néztek egy- ' másra, de a tíz magyar egyike sem tudta végig a szövegét egyetlenegy magyar népdalnak sem. Pedig a magyar l1épdalkincs a világon az egyik leggazdagabb zenei anyag. Része a nemzeti kultúrának. családi hagyományon kívül ez a történet is döntő szerepet játszott abban, hogy Kossuth Eszter nem szeretn.é, ha dalaink eltún- Misi, Borbála és Erzsébet már nének a feledés süllyesztőjében.. egyre több dalt ismernek, de a Hasonló élménye korábban négyéves Marikának is van már édesapjának is volt, aki azt ta- kedvenc nótája. pasztalta, hogy a család fiataljai Kossuth Eszter hóna alá veszi nagy jókedvükben rákezdtek a papa nótáskönyvét, és elindul, volna egy ismert magyar nótára. hogy újból legyen nótakör. ré dallam még csak ment volna gi tagok közül sokan megkeresvalahogy, de a szöveget nem ta- ték. Nem csoda, hiszen aki énelálták hozzá. papa, Kossuth Mi- ' kel, az általában mosolyog is. És luíly, Szikszó főjegyz6je akkor ha- emlékezzünk Kodály tanár úr hítározta el, hogy leírja az összes, res mondatára: "Két ember köáltala ismert népdal és magyar zött a legrövidebb út egy monóta szövegét. Ráment az 1960-as soly". és 1961-es esztendő, de a nagy El6ször április 13-án 17 órakor mű elkészült. Felesége beköttette, csendül fel ismét a nóta a Rákosaranyozott felirattal díszíttette és szentmihályi és Árpádföldi Polaz 1100 nóta és dal most ott sora- gárok Köre székházában, a Rákozik a~ban a súlyos kötetben, kosi út 71. szám alatt. zután foamely Kossuth Eszter féltve őr- lyamatosan, ~den hónap mázött kincse. sodik szerdáján 17 órakor ismét Kossuth családban egyéb- lődik a közös éneklés. Kossuth ként hagyománya van az ének- Eszter mindig ott lesz. És a papa lésnek. Eszter gyermekkorából kifogyhatatlan nótáskönyve is. emlékszik arra, hogy családi és Hiszen akinék Kossuth vezetékbaráti összejövetelek nem múltak nevet adott a sors, nem teheti el nótázás nélkül. Ez ma már az 6 meg, hogy ne ápolja a hagyomá-,családjában is így van. Unokái, nyokat. Szexológiai könyv és kiállítás kamaszoknak RIERSCH TMÁS Rendhagyó kiállítással kezdte az idei évet a sashalmi Maconkai Orosz László Galéria. két kiállító ugyanis Rusz Edit szexológus és férje, Rádóczy Gyannathy Gábor képzőművész volt. március 31-i rendezvény nemcsak egy képzőművészeti kiállítás, hanem egy könyv~ mutató helyszíne is volt. Rusz Edit riadné fonala éímű, kamaszoknak írt könyvét mutatta be a nagyközönségnek. galériában kiállított festmények és grafikák pedig a könyv illusztrációi voltak. rendhagyórerdezvény nagy érdeklődés mellett zajlott.. megnyitó színvonalát két elismert kerületi művész, Hegedús Valér zongoraművész és R. Kárpáti Péter színművész is növelte. kiállítást Kovács Péter polgármester, a könyvet pedig Kiss Csaba nőgyógyász mutatta be a nézóknek. Rádóczy Gyarmati Gábor, Rusz Edit, Kiss Csaba és Kovács Péter, - Imádom a tinédzserek kor- riadné fonala ilyen fogódzkoosztályát - mondta Rusz Edit dó lehet a számukra. könyvet szexológus. - De tisztában kell rendkívül nagy élvezettel írtam, azzal lenni, hogy ebben a kor- s remélem, a kamaszok is haban nagyon árva az ember, és sonló élvezettel fogják majd 01- nagyon segítségre s~orul. z vasni. Rusz Edit elárulta, hogy a jövőben is elsősorban a kamaszokra kíván koncentrálni, ám ezúttal J!kÍS köntösbe rejti majd a tanácsait. szakember ugyanis egy mesekönyvet ír a tinédzsereknek. - Tele vagyok energiával, és érzek még magamban erőt, hogy ne csak a fiatalokkal, hanem az idősebb generációval is foglalkozzak. változókor ugyanis legalább annyi problémát vet fel, mint a kamaszkor, és sokan ebben a korban is segítségre, tanácsra szorulnak. Rádóczy Gyarmathy Gábor alkotásai a kamaszkor vágyódásait, gyötr6déseit fejezik ki. Leginkább a könyvvel együtt lehet megérteni a kiállított képeket, de önállóan is esztétikai élményt jelentenek a közönség számára. z riadné fonala című kiállítás április 12-ig (hétfőt61 csütörtökig 8-17 óra között, pénteken pedig 8-16 óra között) látható a sashalmi Maconkai Orosz László Galériában.

9 OKTTÁS Vizes kísérletek a Pipitér óvodában Március 21. és 25. között a Mátyásföldi Pipitér ÓVodában alaposan kipancsolhatták magukat az óvodások. z egészség hete ebben az évben ugyanis a vízről szólt náluk. hét zárónapján az óvó nénik először az előző napok eseményeiró1 beszélgettek a gyerekekkel. kísérletek. amelyeket ezután végeztek a víz "főszereplésével", ÖVeges professzor játékosan tanító kísérleteit juttatta eszünkbe. lett próbálni. Én nem álltam sorba, hanem átmentem a 7-es csoportba, ahol Etelka nénit állták körül lelkes óvodásai. 6 éppen olajat öntött a vízre. z olaj a víz színén maradt. De ez csak a varázslat kezdete volt. gyerekek nagy ámulattal nézték, ahogy ZSIGMOND bejáratnál a sarokban mosolygós teknősbéka, színes plüsshalacskák, egy befőttesüvegben a Szilaspatakból mert víz; a kézművesteremben hajókiállítás, ~ folyosók falain vízi járművek képei fogadtak minket a Farkashalom utcai óvodában. Kriszti óvó néni a Mazsola csoportban már megkezdte a foglalkozást. nagy asztalt, amelyen titokzatos üvegek, tálak helyezkedtek el, várakozva állták körül a gyerekek. örömmel fedezték fel, hogy a kék és sárga festékes Vízzel teli üvegekb6l a középső üvegbe átvezetett madzag zöldre festette az abban lévő vizet. ztán azt is megállapították, hogy a befőttesüvegbe óvó nénijük élénk piros festéket helyezett vizes szalvéta bepárá- csöpögtet az olajos vízbe. Ennek sította az üveg falát. - Üres-e az hatására az olaj a festékkel kis üres üveg? - hangzott el a becsa- gómbócokká változott, s az üveg pós kérdés. z óvodások egy- aljára süllyedt. - De szép, ahogy szerre kiáltották a helyes vá- fölfelé úsznak! - kiáltotta el malaszt: Nem, leveg6 van benne, gát az egyik kislány. mert bugyborékol, amikor vizet vízre öntött olaj kapcsán szó öntünk bele. víz kikergeti a le-. esett a környezetszennyeződésvegőt. ról is, s aztán következett a várva legnagyobb sikere annak a várt játék. Egy tálba mosolygó varázslatnak volt, amikor Kriszti műanyag virágok kerültek, amenéni az abrakadabra, csiribú-csi- lyek vízzel telítődve a szemünk ribá varázsigék közös elmonno- láttára nyíltak ki, majd onnan ki-. lása után egy zsebkend6vel befe- véve szomorúan hervadtak el. dett ~l teli bef6ttesüveget hir- z élményekkel teli egészséghét telen megfordított, s láss csudát, a utolsó napján ez az egyszeru jávíz engedelmesen az üvegben tékos kísérlet, amelyet tennészemaradt. Ezt a fantasz~us pro- tesen a csoport összes tagja kídukciót - mellyei" Kriszti néni a próbálhatott, szemléletesen fefelületi feszültséget magyarázta - jezte ki a viz nélkülözhetetlenséa csoportban mindenkinek ki kel- gét világunkban.. Két lábat, két szárnyat kérek, csirke nélkül! Tájak, hidak, gátak és keringő Támop-pályázat keretében. tavaly a Balatont járták körül, az idén pedig egy hónapon keresztül a Duna folyt még a csapból is a Jókaiban. Duna-projekt záróakkordjaként március 19-én az iskolában egész napos vetélkedőt rendeztek. ZSIGMOND TÜNDE E bben projektben, amelyet Bakonyvári Judjt tanárnő koordinált, szaktanáraik vezetésével felső tagozatos tanulók vettek részt. fizikátói kezdve a testnevelésen és az irodalmon keresztül egészen a biológiáig alaposan körbejárták a Duna-témát. Most, ezen a szombaton, diákjaink a hatodikos csoportok által összeállított vetélkedőn adhatnak számot a több mint három hét alatt magukba szívott tudásról - tájékoztatott Bohus Mihály iskolaigazgató. csa~ patok sorban felkeresték az állomásokat. Feladat volt például dunai tájakra vonatkozó utazási prospektusok készítése, a ' Duna hídjainak kirakása puzzle-ból, sorrendbe rakásuk. minden tantárgyat átfogó Duna- vetélked6b6l a dal sem maradhatott ki: az egyik feladatban a Hej Dunáról fúj a szél dallamára kellett szöveget írni. Egy kvíz kitöltése után a Kék Duna kering6re a tanulók nagy tetszésnyilvánítása közepette tanáraik is táncra perdültek. verseny keretében a konkrét földrajzi tudnivalók mellett szó esett még a kömyezetvédelemról, a folyó él6világáról, árvízról, árvízvédelemrő l is. Reggeltől délutánig' tartott a vetélkedő, amely változatossága miatt szemmel láthatóan nem fárasztotta, hanem újabb közösségi élménnyel gyarapította a szabadid~jüket a Jókaiba varázsolt Dunánál töltő gyerekeket. gy6ztes csapat papíron ugyan a 8. a. lett, de ennek a versenynek vesztesei csak a távol maradók lehettek. - Nagy eredméilyílek tartom azt, hogy az ilyen és az ehhez hasonló projektek segítségével fels6 tagozatos diákjaink egyegy témát nemcsak egy szempontból, hanem szerteágazóan tudnak szemlélni. Duna körüli képzeletbeli utunk csodálatos volt. Ez az élményekben teli nap bizonyára sokáig megmarad mindannyiunk emlékezetében. Duna-projekt megvalósítása reményeiqk szerint nemc~ a gye~ rekek általános múveltségének gyarapodásához, hanem szül6földjükhöz, s nem utolsósorban iskolájukhoz való kötődésük elmélyüléséhez is hozzájárult - mondta a Jókai Mór Általános Iskola igazgatója. --"

10 JÁNLÓ (1165 Bp., Táncsics utca 10. Kőkuti Lászlóné ) z. Országos Nyugdíjas POlgári Egyesület (ONYPE) április 13-án du. 17 órakor Szőke Lajost, a mátyásföldi mentőállomás vezetőjét látja vendégül Corvini Domini székházában (1165 Bp., Táncsics utca 10.). Téma a mentőszolgálat működése, felszereltsége, az elsőse-gélynyújtás fogásai, valamint teendőink, amíg a mentő megérkezik. Rácz ladár Zeneiskola Déli Harangszó Baráti Kör (Dr. Onyestyák György Tet.: 06-20f "7j. JÚftJIIIZ-5. CsiitIrIOk, 1~.OO 6ra "ÉIl is jértam az Isonzónál" I. llesik István emléktúra: ISon-lÓ, Doberdó, Szlovénia tennészetl szépségei: BIed és Bohinj, Celje.ljubjana, Zágráb, CSák-tomya, Varasd, stb. Útiköltség és fél.. panziós szállás: kb. 39 eft, Jilius Szombat, ~ ra - titokzatos Cserehát - útikö~6g és szállás Forrón: 11 OOO Ft Jelentkezés Szuhaj Pétemt1nél: Kiritldu Iásaink a szokott Jtelyr6I, a Bp XVI. kerijlllt veres PeteI: dt,és a pilóta Utca' sarkáról indulnak. Jel8I1Ik8i6s és 1z OOIWItség befúetése hét-f6nkét és 18.30' ÓTa k6zött a VeresPétet út 27-ben; Csíksomlyói zarándoklat Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület közös zarándoklatot szervez a Kárpát-medence legnagyobb búcsojáró helyére, Csiksomlyóra, június 9 és 1.3. között, ahová az érdeklódóknek minden napra szervezetttúrát biztosit. részvételi dij teljes ellátással várhatóan: Ft/fő, (az üzemanyagdij változásának függ-vényében), amely tartalmazza a különjáratú busz útiköltségét, az étkezések és a szánás teljes költségét. Helyfoglalás az útra előleg befizetésével lehetséges, maximálisan 50 fő részére., Érdeklődni a rakosszentmihályi római katofikus plébánia irodájában, hivatali időben vagy a szervezőknél lehet: Marvai rpád és Solymoskövi Péter ' (1165 Budapest, Sasvár u Tel./fax: ) prilis 16-án, óráig - Húsvéti kézm ű ves, családi nyitott nap a Dr. Kresz Mária la-pítvány, Fazekasközpontjábanban. Tojásfestés, agyagozás, mézeskalács díszítés, kosárka és díszek készítése. Belépő : 600 Ftlfé (4 éves kortól). Dís z íte nd ő tojás helyben is vásárolható Budapest, Sasvár u Tel.:(1) ,

11 KÖZLEMÉNY Szemétszüret a XVI. kerületben (Rákosmenti Mezei Órszolgálat ) Ötödik alkalommal szervez szemétszüretet közösen a RákosmentI Mezei Órszolgálat és a XVI. kerületi Önkormányzat. találkozó április 16- án, szombaton lesz 9.00 órakor az alábbi helyszfneken: Nagyiceei kiserdő - Régi sashal mi temető - Naptás t6- NóOrádverőce utca és Cinkotai lít sarok- Margit utca és SartO utca sarok. munka végén minden résztvevőt szeretettel várunk a Rékosmenti Mezei Ö~lgálat által szervezett bográcsozásra a ~ É~i.az alábbi elérhetőségeken lehet: (RáICOS!JIenti Mezei Órszolgálat). OS;~ (Oláh Csaba i~ &maii: l'ol8í'illtnezelorszolgalatogmall.eonr z Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázatot hirdet a XVI. kerületi Önkormányzat 40/2004. (XI. 18.) rendelete alapján a 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt lévő Szob abé r1ő k Házában üres és megüresedő lakóegységekre. pályázat benyújtásának határideje: áprilisl-től április 29-ig. pályázati adatlapok és a pályázati feltételek a Budapest XVI. ker. önkormányzat polgármesteri hivatala ügyfélszolgálati irodáján (1163 Budapest, Jenőhalom u. 1-3.) április1-től vehetők át. pályázat elbírálásának határideje: május 16. dr. Varga János sk. bizottsági elnök Lakásépítési, felújítási és -vásárlási pályázat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki lakásépités, vásárlás és felújitás céljára igénybe vehető helyi támogatás nyújtása végett. helyi támogatást az Önkormányzat visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában adhatja. helyi támogatás a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2/2009. (I. 27.) rendelete alapján nyújtható. z eredményes pályázathoz a tájékoztató, illetve a rendelet ismerete elengedhetetlen. pályázati adatlap március 23-tól a polgármesteri hivatal igazgatási és ügyfélszolgálati irodájában vehető át, valamint a hivatal honlapjáról letölthető. pályázatot április 29-ig az Ügyfélszolgálati Irodában lehet benyújtani, me ly hatá ridő elmulasztása jogvesztő. pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság május 16-ig bírálja el. Érdeklődni lehet a telefonszámon. Ügyintéző: Reinné Német Orsolya Cinkotáért Közhasznú Egyesület (1164 Bp., Vidámvásár u. 13.) prilis 1Hi órakor - Föld napja -az rt 16 MavéstCsO,port kiál Irtása. MegnyitJa: Kelényi Jstván movészettörténést.1c6sz&d ntcmd Kovács ~ polgájmtster. pruis 1Hn 18 «akor - Játékest: ctivlty, Tabu Kál\la,catan Má,us _ - Magyar Táncház - Népi zenekar, tánctanár I. cinkotai bababörze és jótékonysági nap Április 3O-ánszombaton 1<l-tól16 óráig bababörze helyszfne lesz a cinkotai Evangélikus Gyülekezeti Ház (XVI. ker. Cinkota, Batthyány Ilona utca Részvételi dlj: nincs. Programok: - Vásár (baba és gyermekruhák, játékok, sportaszközók, könyvek, stb.) Nagytani$8i Bábcsoport el/íadása - MeseoIvasás - TeaItál házi süteményekkel Jómulnyságra f81ajánlott dolgokat a WesIey János óvodának szánjuk/allqvá haliéktaian gyellllekek járnak. ki eladni szeretne. kérjük, jelentkttzzen áprtlis 2CHg BaIaRYI K1auőlánál a 3O/ estelefonon vag.; HJ1811ben.a elmen. 11

12 Köl tőládák várják a fészekrakókat a kerületben Először az Erzsébet-ligetben lettem figyelmes a színes kis odúkra. fákon lógó számozott, szárnyas lakókra váró házikók szívderítő látványt nyújtottak a fákon. zt, hogy ki és mikor rakta fel őket, nem volt egyszeru kinyomozni. ZSIGMOND TÜNDE H ét éve lakunk a ligetben, azóta. mindig etetjük a madarakat. Ezek a költőládák f61eg a cinegefélékre várnak - kezdi a történetet a ligetben lakó madárbarát. Resz Károly és társai eddig 35 odút készítettek és raktak fel a kerületi fákra. - költóládákat önerób6l helyeztük ki, anút jeleztünk a Magyar Madártani Egye 'sület (MME) felé, ezzel is segitve munkáját - mondja Reszt Károly, aki 14 éves kora óta "madárbolond". z MME lelkes önkéntese feleségével és barátaival együtt a kerületi maqarakat még legalább ugyanennyi odúval szándékozik meglepni. - madarak az öreg fák kivágása miatt nem találnak fészkelőhelyet, kemény fába pedig nem tudnak odút vájni - veszi át a szót fé~étől Harangozó dina. kis madarászcsapat ez idáig több mint 33 madárfajt számolt össze a ligetben. fiatal pár hétvégenként együtt j~a a kerület zöld területeit. dina ilyenkor lelkesen fotóz. - ŐSszel egy madárbarát napot szervezünk az Erzsébet-ligetben. z MME és az önkormányzat támogatásával egy sétányszerú tanösvényt szeretnénk létrehozni ugyanitt. Naplás-tó környékén is tervezzük további odúk kihelyezését. Ekként hívnánk fel a kertvárosi gyerekek és felnőttek figyeimét arra a gazdag élővilágra, mely a kerületben körülveszi őket. Ha a madárak jól érzik magukat, kétszer is költhetnek számozott odúkat költés után ki kell tisztítani, majd vissza kell helyezni. Ez nem kis munka, v~uk körünkbe az újabb madárbarátokat. Meg fogják látni ők is, hogy ez a szép hobbi milyen sok örömmel jm- - zárja beszélgetésünket Reszt Károly. CIVIL Szép időben. is a zongoránál napsütéses tavaszi délelőttön a Béla utcai, virágokkal teli ház ablakából zongoraszó szúrődik ki. csengetésre vendégiátónk, M ajor Edit tanárnő mosolyogva siet elénk. Benn a szobában kedves arcú szemüveges.fiú áll fel a zongora mellől. - Berecz Mihály - ll\utatkozik be szerényen. ízes zamatú beszéde friss Kossuth-díjas mesemondó édesapjáéra emlékeztet. ZSIGMOND TÜNDE N égy évvel ezelőtt kezdtem Edit nénihez járni, akit sokan, köztük egy közös ismerősünk ajánlott édesapámnak - kezd bele'a tanitvány a mellette álló mesterrel való közös történetbe. - Érdekes volt már az első találkozásunk is - veszi át a szót Misit6l Major Edit, a Rácz ladár Zeneiskola zongoratanára. - Egy nagy tehetségű tanítványom, Borbély úisz/ó előző nap a lisztversenyen Bartók Improvizációk á mű művét játszotta. Másnap jött hozzám Misi. Ugyanazt a darabot kezdte el, amelyet hallás után játszott életében elősz ör. Sok tehetséggel találkoztam már, de ilyen szorgalmas tanítvány, mint anúlyen Misi, ritkaságszámba megy. Emellett kitűnő tanuló, a szemköz- ti Néri Szent Fülöp-~olába jár. Major Edit 48 éve zongoratanárnó. Ez alatt a majd fél évszázados idő alatt a keze alól sok tehetséges művész került ki. - Tavaly áprilisban a művésze ti szakszervezet díjában részesültem. Ennek kapcsán egy kimutatást kért tőlem a zeneiskola igazgatója. Én is meglepódtem, hogy tanitványaim közül 16- an lettek zongoristák. Jelenleg négy növendékem folytatja tanulmányait a liszt Ferenc Zeneakadémián - válaszol vonakodva pályafutására vonatkózókérdésemre Major Edit, aki szerint nem ez a lényeg, hanem az, hogy a zene legyen az ügy, hiszen ebb6l mindenki profitál. versenyek kapcsán újra Misinek adja át a szót. - Idáig egy versenyen vettem részt. Egy évvel ezelőtt Nyíregyháf.án, az országos zongoraversenyen kiemelt első díjban részesültem - mondja a halk szavú zongorista. négygyermekes Berecz családban a mesemondás mellett a tánc és a zene is fontos szerepet já~zik. Ezért náluk senki sem lepődik meg azon, hogy Misi zenei pályára készül. - zongorát én választottam, s a szüleim nem álltak utamba - mondja a 13 éves Berecz Mihály, kinek kezében egy ta~alyi koncerten már kamagyi pálca is volt, idén pedig a Szent István Király Szakiskolában március 22-én adott koncertjén zongoristaként és zeneszerzóként is bemutatkozott a nagyközönség előtt. Eddigieredményeiért Misi hálás köszönettel adózik Major Edit tanárnőnek, akit a zeneiskolás családok - beleértve a mesemondó művész családot is - szinte családtagként tartanak számon. tizenhárom éves Berecz Mihály már zeneszerzöként is bemutatkozott Bringára pattannak a tekergők z Erzsébetligeti Színház dolgozói áprjlis első vasárnapjától várják a biciklizni vágyó kertvárosiakat, hogy nyeregbe ülve együtt fedezzék fel természeti szépségekben gazdag környezetüket. ZSIGMOND z alapító tagok, Mo/nár Mária, Mundi Mónika és Matyasovszky nna, a továbbiakban MMM, a kerékpározás szerelmesei. z ő fejükb6l pattant ki az az ötlet( hogy egészséges és élmény teli hobbijukat meg- éppen most gyerekek számára osszák a többi XVI. kerületi brin- szerkesztett játékos biciklis gással. KRESZ-füzetekkel érkeztem visz- - Első közös utunkon a Naplás- sza a munkahelyemre - mutata tavat céloztuk meg - mondja a te- kezében lévő csomagra Mária, aki tőtől talpig bringás öltözetben hétköznap színházi küldemé- ' pompázó Molnár Mária színházi nyekkel karikázza be a kerületet. futár. z MMM az élvezetes bi- z MMM térképekkel, a Veres ciklitúrák kapcsán egy rendszere- Péter úton saját szervizzel, fénysen találkozó közösséget akar lét- visszaverő mellényekkel és garehozni. - Kezdőket, gyerekeket rantált jó kedvvel v~ a vasárnais várnánk ezekre az utakra. ponként a ligetben és tágabb körkulturált, KRESZ által előírt sza-. nyékén tekergésre kedvet érző jebályos biciklizés p1egtanítására lentkezőket. fontos hangsúlyt fektetünk. Eb- További információ: ben máris segítséget kaptunk a wwwjigetitekergokeoldalhu kerületi rendőrségtől, ahonnan jelszó: bringa....

13 .., HELYTORTENET Szlavkovszky László ( II) Megüresedett egy rákosszentmihá- gi pillanatokról. Emlékezetében szor kell meglátogatnunk, ha minlyi, Batthyány utcai ház. Hiába csön- megőrzött történeteibe egy egész vi- dent tudni akarunk. Mindent nem getnénk, Laci bácsi nem jön elénk, lág fért bele, Rákosszentmihály há- lehet tudni, ~égis, többször kellett hogy csendes mosolyával invitáljon ború előtti élete. z album megőriz- volna felkeresni. Most már nem meaz árnyas kerten keresztül a múlt te az arcokat, Laci bácsi pedig az ar- hetünk hozz~. Laci bácsi is a múlt, a emlékeivel teli házba. Pedig hány- cokhoz tartozó történeteket. Mindig mi történetünk része lett, fehér haját, szor megtörtént már, bent elmerül- valami határozott célhoz kerestünk szelíd tekintetét megőrzi a foto grátünk az édesapa, Szlavkovszky Sán-. képeket, csak részleteket ragadtunk fia, s mi pedig emlékezzünk meg az dor fényképalbumában, Laci bácsi a ki, mégis reng~teg hangulat, ismert életéről. Legyen éz az oldal fóhajtás barnult, múltat őrző papírdarabká- és ismeretlen személy története ke- csendes, szeretettel teli személyisége kon az arcokat fürkészve mesélt a ré- rült elő a múltból. Tudtuk, még sok- előtt. LNTOS NTL -SZÉMN RICHÁRD S zlavkovszky László május 4-én született Rákosszentmihályon, a nagyapja által épített házban, amiben azután egész életét leélte. "Itt gyerekeskedtem az utcában, akkor még nem volt lekövezve, fasoros, gyönyörű utca volt, itt játszottunk, fociztunk. Béla u tcai iskolába jártam négy évet, az iskolát Törőes ik igazgató úr vezette akkoriban. négy elemi után Kóbányára, a Szent LászlQ Gimnáziumba kerültem, nyolc évig tanultam ott ben, pont a háború végén érettségiztem, a legrosszabb idóben. Érettségi után nem kaptam állást, nagyon nehéz volt elhelyezkedni 45- ben. Különböző alkalmi munkákat vállaltam. Kőműves mellé kerültem, majd a Beszkártnál dolgoz tam vágánymunkásként. Mindenfélével foglalkoztam, ami adódott ban bevonultam katonának, akkor még 27 hónapot kellett lehúzni a határőrségnéi. katonaság előtt egy egész rövid ideig dolgoztam a Fiumei úti SZTK-ban. kkor még OH-nak hívták. Édesapám vitt be, amikor leszereltem, oda mentem vissza.. Onnan jöttem haza Szentmihályra dolgozni. mostani R+ épületében egy tanácsi építőipari céget alapítottak, egy ismerősöm bevitt oda, építőipari alapismeretekkel, számlázással foglalkoztam. ttól kezdve az építőiparban maradtam. Különböző öszszevonásokból mindig más építőipari céghez kerültem, a végén egy dömösi vállalattól mentem nyugdíjba. " Így foglalta össze életét, amikor a,házak, életutak címú könyv riportja készült. Életének ez a rövid summája azonban nem szól a legfontosabbról, ami meghatározta egész életét, gondolkodásmódját, ami kialakította (most lakóházak állnak ott), amin személyiségét: a cserkészetről. részt vett a cserkészcsapat fúvósze- 1933cban édesapja vitte el Gödöl- nekar:a. Májusban betiltották a cserlőre a cserkésztalálkozóra, na- készetet. Ezután a cserkész barátagyon megtetszett neki az a vilá~ immal illegalitásba vonultunk. " (Sz. már másnap kérte felvételét a rá- R., i. m.) z illegalitás ebben az kosszentmihályi 929. sz. Szent esetben azt jelentette, hogy elő Mihály cserkészcsapatba. "Föl is ször katolikus énekkarként folyvettek. kkor még nem volt meg az tatták tovább a cserkész szabá. otthonunk,a Szent Imre utcai isko-. lyok szerinti találkozókat, immár lában kaptunk helyet. Késóbb, ahogy egyenruha nélkül, majd mikor fejlődött a csapat, megkaptuk a kato- már ezt sem lehetett, turista likus egyháztól a jelenlegi közösségi szakosztály t alakítottak. Negyházzal szemben l évő területet a ven évig lassan hamvadt, szuny Templom téren. Saját magunk kezd- nyadt a parázs, amikor tünk bele az otthonépítésbe. Tégla- ben újból megalakult a Magyar jegyból szedtük össze a költségeket. Cserkészszövetség. Laci bácsi az kisebb cserkészek hordták a téglát, újrakezdésben e ls őkén t vett a nagyobb cserkészek között sok ipa-. részt. "Összeszedtük a régi cserkéros volt, azok építették fel az otthont. szeket, akik még megtalálhatók vol Majdnem minden szakipari munkát tak, megalakítottuk újból a cserkészaz öregcserkészek végeztek el. Ne- csapatot. Otthon unk nem volt, mert -kem az ifjúságom a cserkészetben azt elad ták, a plébánián, szűkös kömerült ki. hogy végeztünk az isko- rülmények között, de újraindult a lával, mentünk a cserkészotthonba, mozgalom ben hivatalosan is mindig lehetett pingpongozni, sak- megkaptuk az engedélyt, először pakozni, az udvaron focizni, vagy rancsnok helyettes lettem, késóbb egyéb játékot űzni. Ott töltöttem az parancsnok... Két-három éve sikeifjúságomat. Ez májusáig rült egy olyan fiatal társaságot öszment így. Március ls-én még volt szehozni, akik szívvel-lélekkel dolegy nagy ünnepség a sóderbányánál goznak a csapá tért. Nagyon szép eredményeket érnek e!... Szerteágazó, amivel foglalkozunk, elsősorban a természettel, elsósegélynyúj tással, térképészettel, különböző sportokkal, barlangászattai, íjászattai, télen sítúrákkal, korcsolyázással. Nagyon fontos, hogy a cserkészet önkéntes alapon működő mozgalom.., z öregcserkészekkel, akikkel gyerekk0- runkban voltunk együtt, minden hónapban egyszer találkozunk. Fogyunk, de még így is összejövünk tizenketten, tizennyolcan, attól függ ki, hogy tud jönni." (Sz. R., i. m.) Haláláig il csapat parancsnoka volt, valamint a Bagoly őrs őrs vezetője Qen megírta a rákosszentmihályi 929. sz. 'cserkészcsapat 75 éves történetét. régi fényképalbumban maradt néhány fénykép név nélkül, titkot hordozva, talán volt, akire ő sem emlékezett már. zonban ami történetet elmesélt, feljegyeztük, s a néhány képet a régi arcokkal megőrizzük, ezek immár a történelem részévé váltak, helytörténeti füzeteink az 6 segítsége nélkül hiányosabbak lennének. Köszönjük, Laci bácsi!

14 CIVIL régi ifjúsági irodalmat szeretné feltámasztani Karl May mátyásföldi tolmácsa z óta a kerületben é l ő Ossik János több mint hetven éve rajong már Karl Mayért. Számára Winnetou és Old Shatterhand. több volt egyszeru regényhősnél. barátjaként szerette mindkettőjüket. - RIERSCH TMÁS mátyásföldi mű- _ fordító egy életre szóló barátságot kötött a fehér vadásszal és az apacs főnökkel. Ó ugyanis nem csak elolvasta ezeket a regényeket, hanem az eredeti, német szöveget is beszerezte, s mivel a nyelvet kiválóan tudta, felnőttké nt betűről be tűre újraolvasta kedvenc történeteit. Ekkor fedezte fel, hogy a gyerekként olvasott magyar fordítások milyen hevenyészettek, slendriánok voltak. - Haragból és dac ból kezdtem el fordítani - mesélte a civilben híd- és vízműépító technikus, aki immár 15 éve nyugdíjas -, mert miután eredetiben is elolvas tam ezeket a szövegeket, rájöttem, mekkora különbség van a német és a magyar nyelven írt mondatok között. Nem tudtam elfogadni, hogy egy németül megírt 600 oldalas szöveget miképpen lehet 200 oldalon magyarul visszaadni. Os sik János 25 éve próbálja már bebizo-. nyítani az igazát. Negyedszázada még csak magának fordította műveket, azóta azonban már egy kiadó is felkarolta, így a lelkiismeretes Ossik-fordítások már a könyves-. boltok polcain is megtalá1hatók. Ugyanakkor 25 év alatt nagyot változott a világ. Pontosabban nagyon felgyorsultak a dolgok. Ennek köszönhetően ma már kevesebb gyerek ismerkedik meg Winnetou és Old Shatterhand legendás barátságával. mátyásföldi múfordító azonban nem adja fel, és rendületlenül tolmácsolja nekünk Karl May munkáit.. - Magyarországon eddig nagyjából regény lelent meg May Károly életművéből. Ez messze nem az összes, hisz a kiváló német író munkássága 74 kötetre tehető. Ebből már 16-ot sikerült lefordítanom, míg a kiadótól újabb tíz regény lefordítására kaptam lehetősége t. Ossik János pályafutását azonban nem csak Karl May, hanem Jókai Mór és Verne Gyula is alakította. Ennek köszönhető en a 77 e s z tendős könyvrajongó és műfordító számos önálló regényt is írt. E ls ő regényén, egy második világháborús csendes-óceáni történeten tíz évig dolgozott, míg végre kiadásra alkalmasnak találta. zóta. már több western regényt is írt, jelenleg pedig Sir Francis Drake kalandos életútján dolgozik. - z írásaimmal a régi ifjúsági irodalmat szeretném feltámasztani. Sajnos, tisztában kell lennem vele, hogy az ifjúság ma már nem, vagy csak nagyon keveset olvas. z én olva. sótáboromat is elsősorban a 60 év felettiek alkotják. Persze, aki azt gondolja, hogy az id ősek nem tudnak már ilyen dolgokért rajongani, az ' nagyon téved. Van például nem egy év feletti rokommk, aki nem csak a kész könyveket, de már a kézirataimat is elolvassa. Winnetou lassanként már csak az idősebb korosztály apacs főnökének számít, az ó népszerúsítéséhez én kevés vagyok. De reméljük egyszer majd a média is felfedezi magának Verne Gyulát, Karl Mayt, Jókai Mórt, vagy mondjuk az ő XX. századi követőjüket, Rejtő Jenőt, és az ő hatásukra ismét olvasni kezdik majd ezen nagyszerű szerzők műveit. BOMBRIDÓ RENDŐRSÉGEN Március 24-én kor egy ismeretlen férfi azt jelezte a BRFK ÜQYeletének, hogy bombát helyezett el a XVI. kerületi Rendőr-kapitányság Veres Pé ter úti épületében. z ügyelet túzszerészeket irányitott a kerületbe, és elren- dette a kapitányság azonnali klürlt~ét. tt!zszerésuk'kutyákkai VJZSgáIták át az épü1etet, de szerencsére semmilyen robbanészerkezetet nem találtak. z ismeretlen telefonáló ellen közveszéllyel való fenyegetés vétségében in. ditottak vizsgálatot.

15 SPORT kerület vendége volt a Fulham szakvezet őj e ngo~ focisuu Sashalmon tavaly augusztus ban az egy európai színvonalú egyesület majd az FC Fulham szolgálatába nagyon jó a véleményem, a kerület MLTC-pályán megrendezett mindennapjaiba. Fulham pedig állt. Jelenleg a 200l-es születésű pedig gyönyörű. Tavaly összesen Future Cup nemzetközi. utánpótlás-iabdarúgótorna tavaly nyáron'járt a kerületben, és mutatta meg, hogy a 11 éves gyerekekból gyerekek edzője, de "másodállásban" a tavaly Európa-kupa döntőtíz tomán szerepeltem a csapatom mal,. de ezek közül messze a kiemelkedően legjobb csapata az angol Fulham együttese álló csapata milyen játék erőt képvisel. jébe jutott felnőtt csapat mellett is Future Cup volt a legszerveiet. dolgozik. Elsősorban az egyéni tebb. Idén is feltétlenül visszajö volt. Március 25. és Lassan három évre nyúlik képzések és a rehabilitációs trénin- vünk, és szeretnénk megvédeni között a gárda szakvezetője, vissza ez a kapcsolat - mondta gek tartoznak a munkakörébe. bajnoki címünket. Gavin Taylor volt a kerület Czuk Henrik -, de ez volt az első Többször edzette már a magyar. Gavin Taylor szemtanúja volt, vendége. alkalom, hogy az edző, Gavin válogatott csapatkapitányát, Gera amint világbajnoki selejtezőn a Taylor csapat nélkül jöjjön hozzánk. Zoltánt is, akit nagyon jó labdarú- holland labdarúgó válogatott - szakember az itt töltött gónak és nagyszerű embemek tart. könnyedén kétvállra fektette a ma- napok során megismerkedett a kerülettel - Nagyon örülök, hogy ezen a gyar csapatot. Szerinte nem a ké és az egyesületünkkel, sporttelepen tarthattam edzést, pességbeli különbségek döntöttek megtekintette a partnerklubunkat, mert ilyen talajon sokkal jobban a hollandok javára, hanem az, a felcsúti Puskás Ferenc labdarú meglehet tanulni focizni, mint mű- hogy a hollandok sokkal gyorsab RIE RSCH TMÁS Országos szinten is kiemelked ő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a Keringő utcai sporttelepen működő FC Budapest Sólymok. tavalyi Future Cupon olyan csapatok fogadták el a sashalmi fociklub meghívását, mint az FC Barcelona, az ustria Wien, a Slovan BratisIava, a: Brno, a Zilina, illetve a már említett Fulham. Utóbbi klubbal egyébként is jó viszonyt ápol a Czuk Henrik vezette edzói team. z FC Budapest trénerei már jártak Londonban, és' belepillanthattak gó kadémiát, élőben nézhette meg a magyar - holland Európabajnoki selejtezőt, és, ami a legfontosabb, valamennyi csapatunknak több edzést is tartott. Gavin Taylor 17 éves koráig a West Ham United FC profi labdarúgója volt. Egy súlyos sérülés. azonban korán derékba törte a pályafutását. fiatalember azonban nem adta fel, a londoni egyetemen spofttúdományi diplomát szerzett, füvön vagy egy jobb minőségű fü- bak és pontosabbak voltak. ves pályán. z egyébként tévhit, - Nálunk már hétéves korban hogy ngliában nincsenek rossz elkezdjük a gyerekeket képezni. pályák, én ugyanis ennél sokkal Folyamatosan pakoljuk rájuk a terrosszabb talajú pályán nőttem fel. heket, így mire felnőttek lesznek, Ezenkívül jó érzés, hogy más foci- mind fizikálisan, mind technikai kultúrákkal is megismerkedhetem szinten bírják majd a terhelést. Mi (a március végi sashalmí edzésen a egy-egy gyakorlatot sokkal többházigazda csapat mellett a felvidé- ször, sokkal' dinamikusabban véki Dunaszerdahely korosztályos geztetünk el a gyerekekkel, mint a' csapata is részt vett - a szerk.). z magyar edzők, a különbség felnőtt FC Budapest edzőirru, játékosairól korban látszik meg igazán. z első igazi verseny az uszodában Játékos versenyt már többször rendeztek a kerületi uszodákban, és az úszóisk0- la is több alkalommal bemutatkozott, de igazi úszóversenyre először csak az idén, március 24-én került sor. RIERSCH TMÁS z oka rendkívül prózai: a kerületi gyerekek most jutottak arra a szintre, hogy már versenyt rendezhetnek a számukra. Ez ihlette meg a kerületi önkormányzat sportszakembereit, akik az első iskolai váltó úszókupát meghirdették. verseny lényege, hogy a jelentkező iskolák korcsoportonként és nemenként hatfős csapatokat neveztek, mely csapatoknak hatszor. kellett teljesíteniük a 25 méteres, távot. Mivel a versenyre a szülők is elkísérték a gyerekeket, akik szurkolóként rendkívül jó hangu~ Szent-Györgyi Iskola győztes csapata latot varázsoltak az uszodába, a szervezők a lelátóval rendelkező erzsébetligeti uszodát jelölték ki a verseny helyszínéül. z első kerületi úszóversenyre négy iskola közel száz diákja nevezett. résztvevők két korcsoportban osztály (ll. kcs.) és 5-6. (lll kcs.) osztály -, illetve nemenként versenyeztek. II-es korcsoportban a fiúkná1 a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános lskola, a lányoknál a Táncsics csapata, a IIIas korcsoport~ pedig mindkét nemben a Szent-Györgyi váltója volt a legjobb. z összetett versenyt végül a Szent-Györgyi nyerte a Néri, a Táncsics és a Bornemisza csapatai előtt. - Nagyon fontosnak tarljuk, hogy a kerületi sportlétesítményeket minél jobban népszerűsíteni tudjuk a gyerekek körében - mondta Rátonyi Gábor uszodaigazgató. - Ez a verseny is ezt a célt szolgálta. Emiatt is sajnálom, hogy a többi kerületi iskola távol maradt a versenytől. Sajnos az erzsé- ' betligeti strandfocipályát, illetve a Keringő utcai streetballpályát sem fedezték még fel maguknak az iskolák, ezért egyelőre ezek a létesítmények is kihasználatlanok. Hogy ez ne így legyen, arról az uszodaigazgató a következőképe pen gondoskodott: az els6 kerületi úszóverseny valamennyi résztvevőjének egy-egy ingyenes napijegyet ajánlott fel, amely bármelyik kerületi uszodában beváltható.

16 1165 Budapest, Újszász u Segesvár u. 26. Te!': TeL: ITT TVSZ, MOZGÁS IDEJE! Uszodáinkban többek között gyermek és fe l nő tt úszásoktatás, szaunák és pezsgőfiirdő, aquafittnesz. z Erzsébet-ligeti uszodában szolárium, jóga, fitness, masszázs,, fodrász, kozmetika és műkörömépítés, ökobolt, a Szentmibáli u. zodában HIO fitness, masszázs és kozmetika babaúszás, sportbolt, büfé. Gyennekszületésnapok rendezése folyamatosan! 1163 Budapest, Keringő u. 1. sporttelep clubházában helyiségek kiadók. Emeleti bútorozatlan termek: J::... 'r-- ~- l.. '" r, i :' >r,; '/~', Iroda vállalkozás részére: 3Onr.. s és I.-'.~/ _!..-~ 13m 3..s termek. Ár: Ftlhó/m' (tartalmazza a rezsiköltséget). Földszinti bútorozatlan terem már meglév6 sportfoglalkozással váltakozva, sport és egyéb tevékenységre: 50 m'.. s terem,10 m'.. s öltözö. Ár megállappdás szerint Jó közlekedés, csendes környezeti. Erdekl6dni munkanapokon 8 16 óráig 06-20/ , HIRDETES Ügyeletes Patika nyílt a kerületben l<lén januárban új patika nyílt a Veres Péter út 11. szám 31att. Nagyicce Patika március 21- tő l kezdve vállalta, hogy egyedül a XVI. kerületben folyamatos ügyeletet biztosít a rendes nyitva tartási idején túl. Nagyicce Patika a. Veres Péter úton gyorsan és könnyen meg közelíthető és a kerület N agyi~ce Patika lakosai mostantól hamarabb, és rövidebb úton juthatnak a szükséges gyógyszerekhez, a vevőket kényelmes parkolók várják. z éjszakai orvosi ügyeletböl érkező és sürgős receptet kiváltó betegeknek nem kell ügyeleti díjat fizetniük. z új gyógyszertár 170 négyzetméteren széles választékban tartja a forgalmazott gyógyszereket. magisztrális (helyszinen készitett) készitmények mellett szívesen beszerez bármely Magyarországon regisztrált gyógyszert, vagy egyéb gyógyhatású készítményt. Nagyfcce Patika nyitási akcióként jelentős árkedvezménnyel kínálja vevőinek a Novorozal hypo-allergén gyógysampont. Nagyicce Patikában egészségkártyát elfogadnak és bankkártyával is lehet fizetni. gyógyszertár állapotfelmérő gépének használata a vel'ők számára ingyenes. - "Szakmailag magas szinten képzett kollégáink szeretettel várják új és új vevőinket, akár gyógyulás ukért fordulnak hozzánk, akár csak egészségük megőrzésének érdekében! Kedves Vevőink ne habozzanak munkatársainktól tanácsot kérni! -, -,. - i\agyiccc Palika 1163 Bp.. Vcres Pétcr út ll. H.-P.: R-20-ig. S'i'o.: g-13 óráig. Tel.: 40 I~007g LL~DÖ ÜGYELET a nyitva tartási időn kívül! ~yiln,: Vegyes Eladó egy új MEYR kerekesszék 60 E Ft-ért Hintaágy, 4 db összecsukható kerti szék, asztal 2,5 Ftl db áron eladó. Kutyaház ingyen elvihet Munkaruha kollekció rendkívül kedvez6 áronmegkapható Luxus kiviteltl-étkez6-garnitúra eladó. Megegyezés szerint Eladó LOCO tlpusú, nagy babakocsi, mózeskosárral, megkímélt állapotban 21 E Ft-ért Ovális, fehér, cs6vázas asztal. 4 db székkel eladó. 5 E Ft személyes, Rattan fotelok, ESY SHPER kedvez6 áron eladó Régiségek adás-vétel, villanyszerelés anyagok olcsón eladók E Ftl db ~ron bontott tetőcserép eladó Gázpalack és 18 literes kézi permetező eladó Eladó Füles vitrázs függönyök szable fehér anyagból 12 db Ortopéd kemény nyakpáma eladó. 48 x 13 x 26 x IF TGK légkompresszor, garázskompresszor motor nélkül 15 E Ft-ért eladó , r--- -~ ~ , I Lakossagi ingyenes apróhirdetési szelvény az á yz t la "'b I a XV. K rületi Uj, ba Betonkever6, román kisgép 230 V-os 40 E Ft-ért Eladó 2 db gyapjú szőnyeg 300 x 200 cm, 230 x 170 cm szép állapotú Eladó vaskapu kis és nagy szárny 4 mező zárral, postaládával, tartalék kulcsokkal Járókeret 2 E Ft-ért eladó" ugyanitt 1-2,5 évesig lányka ruhák olcsón, újszetil állapotban Gáztűzhely, kültéri bejárati ajtó olcsón elagó Eladó szekrény -kéta]tós, háromajtós, éjjeli, fémvázas sarokétkez6, dolgozó asztal, étkez6asztal Eladó Trabant Limuzinhoz hátsó ablak, gunú, csomagtér ajtó Nyirfa színű, háromrészes szekrénysor eladó. 2 x 140 x 165 cm-es, 20 E Ft-ért Lövérekben a Solar Oub Hotelban 2 személyes apartman ig átadó Ingatlan K6szegen 3 szobás lakás eladó. Orvosi rendel6nek, irod.mak is alkalmas! - bubujegenye freemaii.hu Kiadó örst6l 10 percre családi ház alsó szinten 1 szoba, összkomfort Erzsébet ligetben 62 nm-es, kétszobás, 1 +2 félszoba alakítható, erkélyes, m. emeleti lakás 16,5 M Ft-ért eladó Eladó Árpádföldön családj ház 723 nmes telekkel, 180 nm-es lakótérrel, 110 nm-es alagsor 2 garázzsal. Ipari áram van! Építési telek eladó a Kistarcsai korház mögötti közmű vezett, 100 rim-es pincé-. vel Kiadó 100 nm-es szuterén raktárnak, zöldség gyümölcs boltnak ZEPTER kis Bioptron lámpa szin terápiával, állvánnyal, valamint légterápiás Kiadó 80 nm-es épület irodának, üzletkészülék olcsón eladó nek, lakásnak magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tfzszavas szelvény (a nével6k la, Iaz/ nem számítanak szónak) föladható postán: XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. címre, vasr bed<!b~tó az ugyanitt elhelyezett HIRDE-. TÉSEK XVI. KERÜLETI UJSGB feliratú postaiádába. Várjuk hirdetéseiket a en is, üzleti hirdetés: fonyi Zsuzsa 06-21V Dr. Simonffy Márta neurólógus f6orvos magán rendelése 1161 Budapest, Hasök tere 7. InformácIó. bejelentkezés: 06-30/

17 HIRDETÉS It ÖlI m HIRDfTtsT ft1.ftuttj. lox IEDYUMtHn Kr Z ihnik KMIÁIIl vslolt. HOt KCIÓS TEUlDm IDÓl! 1l0~ Tlz SMLtl KlDYUMÉny KIDÓ IPRI INGTlN B!,lOSS UTC l' 4. (MUtiEL Y, IRODK, RKTRK,PRKOLÓ) Víz,- gáz,- fűtés,- vízóra szerelés ügyintézésse!, fürdőszobák felújítása. Javítások garanciával TÉVÉJVÍTÁS ZONNL, HELY-. SZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával Redőnyök, szúnyoghál6-rendszetekkel, napellenzők szerelése, javltása. BemutatótermUnk: Csömör; u. - Szlovák u. sarok , , Cserépkályha, kandalló tervezés építés, átépítés, tisztítás 10 % J<,edvezmény. GRNCI VL DUGULÁS ELHÁRÍT Ás. FLBONTÁS NÉ.LKÜLI SZKSZER Ü G ÉPI TISZTÍ TÁS. FÁ BIÁN ISTV ÁN Könyvelés, bérszáitúejtés, beszámolók, adóbevallások készftése, teljes körű pénzügyi szolgáltatás , _ Konténeres sitt, 1011\, zöldhulladék, termőföld szállitása 4-6-.B köbméteres, nyitható konténerekkej. Erdei Sándor , ONTENERES SITT-, S. TERMŐFÖ LD SZÁLLÍTÁS.ÉS 8 KÖBMÉTERES KONTÉNERRE , PC-, laptop szerviz ZONNL! IN GYENES, kiszáj.lással Budapesten KERESÜNK-KÍNÁLUNK eladó, kiadó ingatlanokat a XVI. kerületre specializálódva , , Kandalló, cserépkályha építés 10 % kedvezménnyel, Bökényföldi u. 87. bemutató termünkben!1legtekintheti kínálatunkat , Fakivágás elszállítással is, tavaszi metszés, kertrendezés,- építés, füvesítés, fű szellőz tetés. Szakszerúen, olcsón, garanciával KÖNYVEKET.J régit, újabbat) KÖNYVTRK'r előtti kép,eslapokat, fényképeke NTIKV luumunknk vásárolok! Díjtalanul házhoz megyek T: Orosz, olas~ nyelvek oktatását korrepetálását vállalom minden szinten. Házhoz is megyek! Szépségszalonunkba keresünk tapasztalt, kreatív FODRSZT, KOZ METIKUST, MÚKÖRMÖST alkalmazotti vagy vállalkozói munkakörbe. Szalonunk jól megközelíthető, forgalmas helyen van saját parkolóval Új tető ácsolása, régi tető felújítása, garázs, kocsi beálló,terasz tetó készftése,bádogos és tetőfed '::; munkák FESTÉS-MÁZOLÁS-TPÉTÁZÁS garanciával, kedvezménnyel, ingyenes felméréssel , D UG ULÁS ELHÁRÍTÁS F LBONTÁS NÉ LKÜL. VÍZ, GÁZ, F ÚTÉSSZERELÉS , Budapest Főváros XVl Kerületi önkormányzat kétheti lapja Megjelenik példányban Felelős kiadó, fószerkesz!ó: Vitézy Zsófia Tördel6szerkeszt6: Imrik László Levéldm: 1163 Havashalom u szerkesztőségi fogadóóra szerdánként óráig a polgármesteri hivatalban: (1163 HavashaIom u. 43.) Tel./fax: Nyomás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Bt Veszprém, Házgyári u. 12. Felelős vezet6: Jens Dlinhardt Terjeszti: MXI BOX 2007 KFT. Bozsányi Kálmánné 1042 Bp., Rózsa uzca Hirderesfelvétel: vagy hirdetl6 fre .hu szerkeszt6ségunkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjtik meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy - hely hiányában - kihagyására. SZTLOSMUNKÁK-BÚTORKÉSzí TÉS konyhabútorok, javítások és kisebb nagyobb munkák ww. g ozon. ~~ Tetőfed ő-bá dogo d-ács-tet6 s zigete ló munkákat vállalok garanciával, közületeknek is , ZÁRCSERE, JTÓ- BLK JVÍTÁS, SZIGETELÉS, BÚTORJVtTÁS, SZ T LOSMUNKÁK Vasrácsok készítését ablakokra, ajtóra, különféle garázskapuk elkészítését vállalja Véghelyi Imre lakatos mester Telemarketinges munkatársat keresünk kedvezményes, wellness mini vakációk értékesitéséhez, szervezéséhez részmunkaid6ben. HoTelCenter Perfect Kft hónapos Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzést hirdet a Református Szeretetszolgálati J roda felnő ttképzési intézménye! Elhelyezkedési lehetőség: idő s ek, fogyatékosok, pszichiátria; vagy!,zenvedélybetegek gondozásában. r: 180 E Ft + 45 E Ft vizsgadíj

18 Fáj a de? Hála? Lúdtalpas? II ri ínes? il PrébíIJa Id,nem lag csal6dlll lerípiás és t6niiilg lmiiiil QlCIíIISan és J IlIJaIllllOsU o6ijioriiáziall*ld ",. ~ RYN egy új teriwiás lábbeli, ~~..,. ~ használatavál csökkentheti a láb ~'40-- -al a gerinc izületi tájdalmaít. ~~;' ~ klégy.enesedi~ tártása és járása,.!! termeszetessé válik!ll Joya z összes Stretchwalker cipő most Ft helyett CSK Ft- ért kaphatóak a készlet erejéig (más akcióval együtt nem érvényes!) ~ S TRETCH w L K E R HIRDETÉS -$,gj 'ií i j lír E ~ ~ i! NYELVO KTTS Nyelvtanulás profi környezetben. tapasztalt tanárok vezetésével! Mátyásfóld Keret + múaoyaglencse + antireflex és keményített réteg Ft Árpádfóld ngol 1162 Budapest. TImur u. 85. HMiI: tel.: (l) mobil: (30) H-P: ~ z rak +/- 6. dioptrlá. lencsékre 2 cylinderig és az ut. releijokft érvényesek, "-...~ ha ugyanolyan dioptriájú pótszemüvegét is ~ _ _ nálunk csináltat ja. a keretei mi adjuk ajándékba. Kapukulcs 6ra6s t 6bbletdfj.6Ik'ill XVI. ŰLETt m Jus 31-ig J öufelek r68z6re tbielagelet ~ ~ +3& (1) le$] infoopestor.hu. Torony Patika Tel.: Budapest, Clómöri út 117. (Iharfa utc. s.rok) Nyitva: H-P: Szo.: 9-14 órig Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely. KCIÓS TERMÉKEK PRILIS HÓNPBN VlCHY CELLUOESTOCK 2X200 ml (karcsúsltó gél) LU 60 mg kapszula 84x (súlycsökkent6 kapszula) REVUD kapszula 30x (haj-b6r-köröm regeneráló) CENTRUM -Z tuteinnel180x (multlvltainln) 5845 Ft 7635 Ft 1800 Ft 6610 Ft VOLTREN emulgel100 gr (Izületi 6s Izomfjjdalmakra) 1495 Ft Árvai-Barta MEO Egészségcentrum Budapest XVI. ker., Nyílhegy u. 4 www~.hu Hétvégi rendelés FüI- orr - 9égészet Kardiológia - Oohányzásrólleszoktatás - Szlvuttrahang - Csecsemő és felnőtt - TerheJéses EKG hallásvizsgálat - HoIter vizsgálat - llergia kezelés - Gégerák-5ZÚJés. - Fülzúgás és hirtelen halláskiesés kezelés -Oxigénterápia ~ Homeopátiás kezelés B6rgyógyászat - kozmetológia Szülészet - nőgyógyászat - Ultrahang-óJagl1OSZtika. csecsemó és felnőtt (, TeIefonos bejelentkezés: ) 06-1/ (csak rendelési idöben) ~ (mincftg) (!; otpé~f1k Tresánszky István Tel.: Mobil: 06-30/ Lakás-és jelzáloghitelek, felújítási-korszerűsítési hitelek, hitel kiváltás, lakás lízing, OTP Lakástakatékpénztár, Ingyenes ügyintézés otthonáb!!n is. Lengyel Barbara kéze. láb- és körömápolás man ikűr és ped ikűr masszázzsal, hagyományos ma nikű r és pedikűr, paraffinos kéz- és lábépolás, tartós és hagyományos lakkozás lory Stúdió 1164 Bp. Biztató út 11.

19 HIRDETÉS RUSZTIKUS, KLSSZIKUS ÉS MODERN BÚTOROK KIS- ÉS NGYKERESKEDELME Áru h ázu n k: BPi~~C:V~~ 6. Gondtalan építkezés hez partner a POLCSEK Építöanyag Kft. ~eier t6 WienertNWger. Building VaJue VELUX' i (.] : '.24 :IFJ TetO egy évazázadra,, UJ CSEREP Várjuk EPíTÖ NYlj.. MM.LFlacK S TEIN. DESIGN " VILLS.,. baumit.com m, TÖBBET FED JOBB ROM CONSTRUMS ajánlatainkkal! 1165 Bp., rany János utca 53. (az Ikarus ipari parkban) Tel.: , fax: mobil: 06-30/373-6' m.

20 HIRDETÉS VITLITÁS FOGÁSZTI KOZPONT Professzio~li.s lmpjant és Kozmetikai Fogászat INGYENES ~ászati szilmsal és konzultácioval várjuk Önt! Fójdalom mentes kellemes hangulatú kezelések 24 órós folyamatos telefonos segitségnyújtás Fizetési módok: készpénz. bankkártya. egészségpénztár Master of Oral Medicine Implantalágusok Méltó ' k Panoróma rönt gen készítése _ ny?s ara, Fémmentes esztétikus tömések atlagon feluh szmvonall legkorszerúbb cirkónium koronák több ezer elégedett ügyféli 1162 Bp., ttila utca 68. Telefonos bejelentkezés: , G Itr\\ 'lesték '\UJ SZKCZLE'll' 1161 Bp., CsömNri ú 72. TEL/FX: Web:.gurdiofesté.h Nyitvatartás: H-P 6-16:30 Szo: 6-12 Rigips 3-6-os 25 kg Riaips 6-30-as 25 kg 2990,- Héra J Sadolin extra 2 5 I 779,- Széria kg,. PoU-farbe Platinum... 2, ,- Poli-farbe Platinum... S I Poli-farbe febér beltéri falfesték, 4 l 2690,-

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2011. március 23-i ülésére.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2011. március 23-i ülésére. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2011. március 23-i ülésére. Tárgy: Javaslat a XVI. Kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló rendelet megalkotására

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE (hsjsqaz- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 27-i Képviselő-testületi Készítette: Nagy József Sport referens ülésre Tárgy: Javaslat az Atlétikai Reménységekért

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Sportolók Ösztöndíjáról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 11/2011.(VI.17.) számú rendelettel 1 Tárnok Nagyközség

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU.

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU. Ali NYíREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEJ JOGÚ VÁROS 4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83 POLGÁRMESTERI HIVATALA TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586 ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be.

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be. Tanulók produkciói: A programot a szervező iskolák az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola valamint a Benedek Elek EGYMI tanulóinak produkciói színesítették.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1-i Képviselő-testületi Készítette: Nagy József sport referens ülésre Tárgy: Javaslat a 99/2014. (IV. 23.) Kt. határozat alapján

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben