ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén."

Átírás

1 03-3/15-2/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság elnöke, dr. Gulyás Emil a bizottság alelnöke, Bognár László, Haász János és Grób Gábor bizottsági tagok, Barna Béla vezérigazgató, Rádli Erzsébet ügyvezető igazgató, Mezei Sándor eb. elnök, Bocz Tamás gazdasági igazgató (ZSÖK Kft.), Moór Eszter programvezető, Maruzs Erik ügyvezető igazgató, Papp Krisztián az Elszámolóház képviseletében, Pandur Károly, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Magay Miklós főosztályvezető, Csaba Ders osztályvezető, dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető, dr. Kovács Katalin, dr. Berényi Édua, dr. Schmieder Valéria, dr. Sztanics Balázs, Bánkiné dr. Kapi Zsófia, dr. Friedszám Rita, Hajdu Csaba, Kálmán Zsolt, Flórián Judit, Szabó KrisztiánBodorné Lux Viktória ügyintézők és Sámóczi Piroska jegyzőkönyvvezető. Dr. Csizmadia Péter: köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Az ülést 14,00 órakor megnyitja. Ismerteti a napirendet. Kérdése, hogy a kiküldött napirendhez képest van-e módosító javaslat? Bognár László: az előterjesztő nevében kéri a meghívóban a 22. napirendi pontban szereplő Zongora közadakozásból történő beszerzése a Kodály Központba tárgyú előterjesztés visszavonását. Továbbá jelzi, hogy a Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálata című előterjesztést maga képviseli. Dr. Csizmadia Péter: a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatója jelezte felé, hogy az ülésen részt kíván venni, de hivatali elfoglaltsága miatt később érkezik, ezért kéri, hogy a Bizottság a céges előterjesztések végén tárgyalja a Holdingot érintő előterjesztéseket. Elsőként ügyrendi szavazást kér arról, hogy a meghívó szerinti 2., 3., 4., számú napirendi pontokat a Bizottság 12., 13., 14. számú napirendként tárgyalja. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta. (Mötv.46. (2) bek. c.) pontja alapján zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az Önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.)

2 2 A meghívó szerinti zárt ülés napirendjéről kéri a szavazást. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. Kéri, szavazzanak a napirendi sorról a módosításokra figyelemmel. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. Zárt ülés: Nyílt ülés: 1. A Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű projekthez kapcsolódóan digitális tan-anyag leszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (TÁMOP / ) 2. A Leőwey Klára Gimnázium pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása (TÁMOP / ) 3. A Város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 4. A Pécs, Aidinger J. út 1. VII/21. szám alatti (hrsz /A/21) ingatlant terhelő, Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése 1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkaterve 2. Tettye Forrásház Zrt. alapszabályának módosítása 3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések 4. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 5. A Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálata 6. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 7. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által kötendő szerződések jóváhagyása 8. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvétele 9. Csereerdősítési kötelezettségek elvégzésére irányuló pénzeszközátadás a BIOKOM Nonprofit Kft részére 10. Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítására meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala "A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett tárgyú pályázathoz ( KEOP /C/ ) 11. Adásvételi szerződés keretében járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala A hulladékkezelés

3 3 eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekthez (KEOP-1.1.1/C/ ) 12. Pécs Holding Zrt. alapító okiratának módosítása és igazgatósági tag választása 13. Pécs-Pogányi repülőteret működtető Kft. személyi kérdései 14. Az Önkormányzat és a Pécs Holding Zrt. között a víziközművagyon átadás tárgyában megkötött megállapodás 2. számú módosítása 15. A Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (erdő kiváltás) DDOP-2.1.1/E.F-12-k Közszolgáltatási szerződések és egyes gazdasági társaságok tevékenységének vizsgálata 17. Startmunka program keretében közbeszerzési és beszerzési eljárások indítása 18. Ingatlan értékbecslő kiválasztása 19. Pécs keleti városrészén zajló település-rehabilitációs projektek fenntartása 20. A Megyeri út mellett kialakítandó 3685/39 hrsz-ú ingatlan tűzoltó őrs építése céljából térítés-mentes állami tulajdonba adása 21. Pécsi Bőrgyár Zrt. részére engedélyezett halasztott fizetés határidejének meghosszabbítása 22. Az EUROPA CANTAT Pécs Nonprofit Kft. által alapító tagja számára nyújtott tagi kölcsön 23. A Baranya Megyei Kormányhivatal részére történő helyiséghasználat biztosítása a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületében 24. A Pécs István akna 37 sz. alatti épület haszonbérbe adásáról a Khetanipe Egyesület részére 25. A Török István u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra szívességi helyiséghasználati szerződésének megkötése 26. Pécs, Hősök tere 7. száma alatti ingatlan használatba adása a Máltai Szeretetszolgálat és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére 27. Pécs, Szabolcsi u. 61. szám alatti 206 m2 területű helyiség használatba adása a Pécsi Kulturális Központ részére 28. Egyebek Bejelenti, a Bizottság zárt ülésen kezdi munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülést követően: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata 48. (3) bekezdése alapján eljárva a Bizottság a zárt ülésen az alábbi határozatokat hozta:

4 4 Zárt ülésen hozott 6/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a a Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű projekthez kapcsolódóan digitális tananyag leszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról (TÁMOP / ) 1./ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében eljárva az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvek alapján lezárja és eredményesnek nyilvánítja a Bizottság a 460/2014. (11.26.) számú határozatával Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódóan digitális tananyag leszállítása tárgyú, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint: 1.1/ A Bizottság megállapítja, hogy érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevő szervezetek: -VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Zárda u. 13.) - NUVU Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 9.) 1.2/ A Bizottság megállapítja, hogy érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevő szervezetek: - Serenidad Kft. (7761 Kozármisleny, Orgona u. 23.) - Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/a.) - Agmentor Kft. (1223 Budapest, Hunyadi László u. 1/1.) - Keiok Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) - Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) 1.3/ A Bizottság megállapítja, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) Ajánlattevő adta (nettó ,- HUF), ajánlata a Kbt., az Eljárást megindító felhívás és Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ezért Bizottság úgy dönt, hogy az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kerüljön kihirdetésre és PMJVÖ Ajánlatkérő vele kösse meg az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződést. 1.4/ A Bizottság megállapítja, hogy a második legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a NUVU Kft. (1158 Budapest,

5 5 Késmárk u. 9.) Ajánlattevő adta (nettó ,- HUF) ezért Bizottság úgy dönt, hogy a NUVU Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 9.) Ajánlattevő kerüljön kihirdetésre, mint a nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő. 2./ A Bizottság felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás eredményének pontok szerinti kihirdetéséről, illetve az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező adásvételi szerződés 1.3 pontban meghatározott nyertes ajánlattevővel történő megkötésének előkészítéséről. 3./ A Bizottság felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódóan digitális tananyag leszállítása tárgyú adásvételi szerződés aláírására az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) nyertes ajánlattevővel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Páva Zsolt Polgármester Csaba Ders DLA főépítész Dr Merza Péter vezérigazgató Zárt ülésen hozott 7/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a A Leőwey Klára Gimnázium pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról (TÁMOP / ) 1./ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (továbbiakban Bizottság) a Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete (Közbeszerzési Szabályzat) bekezdésében foglalt, a 2. melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörében eljárva az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvek alapján lezárja és eredményesnek nyilvánítja a PMJVÖ Közbeszerzési Szabályzata VII. fejezet 2.c pontja szerinti, A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / számú pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást az alábbiak szerint:

6 6 Érvényes ajánlatot a következő ajánlattevő szervezetek tettek: - Harmat János Károly egyéni vállalkozó (7624 Pécs, Nagy Jenő utca 26. II/8) - Wágner Pocskai Auditor és Szolgáltató Kft. (7634 Pécs, Szőlészdűlő 45.) - TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. (7624 Pécs, Bartók B. u.2) A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot nettó ,- Ft-tal, azaz hárommillió forinttal a TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft.(Székhelye: 7624 Pécs, Bartók B. u.2) ajánlattevő tette, ezért tekintettel arra, hogy az ajánlat összege nem haladja meg az Ajánlatkérő PMJVÖ rendelkezésére álló nettó Ft fedezet összegét a Bizottság úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyi szolgáltatás tekintetében vállalkozási szerződést köt ajánlattevővel. 2./ A Bizottság felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről, illetve az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező megbízási szerződés 1. pontban meghatározott nyertes ajánlattevővel történő megkötésének előkészítéséről. 3. A Bizottság felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert a A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / számú pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés aláírására a TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. nyertes ajánlattevővel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Merza Péter vezérigazgató Csaba Ders DLA főépítész Dr. Merza Péter vezérigazgató Csaba Ders DLA főépítész Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Zárt ülésen hozott 8/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a A Város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról

7 7 1.) A Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt, 2. számú melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Pécs város közigazgatási területén belül, tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján, építési beruházás (kivitelezés) közvilágítás korszerűsítés megvalósítása tárgyú eljáráshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban megindított közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 2.) A Bizottság az eljárás nyertesének a WEBS Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 61.) ajánlattevőt nevezi meg egyösszegű nettó Ft-os ajánlati árral. 3.) A közbeszerzés fedezetéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 345/2014. (12.10.) sz. határozatával nettó Ft + ÁFA, összesen bruttó Ft összeget biztosított. 4.) A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét a nyertes ajánlattevővel történő szerződés előkészítésére. 5.) A Bizottság felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: január 28. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Magay Miklós főosztályvezető Girán János alpolgármester Magay Miklós főosztályvezető Napirend tárgyalása: 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkaterve Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 10/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a

8 8 a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A Bizottság felkéri Dr. Lovász István jegyzőt és az általa az előkészítést végző főosztályok vezetőit, hogy gondoskodjanak a Bizottság évi rendes üléseinek a munkatervben foglalt előkészítéséről. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Lovász István jegyző Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala főosztályvezetői Dr. Lovász István jegyző Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala főosztályvezetői 2.) Tettye Forrásház Zrt. alapszabályának módosítása Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Sztanics Balázs jogász Meghívott: Sándor Zsolt vezérigazgató a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 11/2015. (01.28.) számú a Tettye Forrásház Zrt. alapszabályának módosításáról 1.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés egyetértsen azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatási idejének 2 évre történő csökkentése okán a Tettye Forrásház Zrt. alapszabálya 9.1. és a 9.5. pontjának módosításával, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tettye Forrásház Zrt. soron következő közgyűlésén az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalmú egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását támogatva szavazzon.

9 9 A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Girán János alpolgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 3.) Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Sztanics Balázs jogász Meghívott: Rádli Erzsébet ügyvezető igazgató Moór Eszter programvezető a Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta. 12/2015. (01.28.) számú a közfoglalkoztatással kapcsolatos döntésekről 1.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön úgy, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi Startmunka program keretében vállalt feladatai ellátására a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.-vel - az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt szövegezéssel - közfeladat ellátási szerződést kössön március hó 1. napjától február hó 29. napjáig terjedő határozott időre a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája állásfoglalásának megérkezését követően. 2.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalásának megérkezését követően a közfeladat ellátási szerződést aláírja. Javasolja a Bizottság, hogy a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza továbbá, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda felhívására ha ez szükséges - a szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészítse.

10 10 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a közfeladat ellátási szerződésben foglalt feladatok ellátására a szerződés időtartamára bruttó ,- Ft ellentételezést biztosítson. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az ellentételezés fedezetét a évi és a évi költségvetésben tervezze évre bruttó forintot, évre bruttó forintot. 4.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés utasítsa a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a évi költségvetésben biztosított Ft összeg 30 %-át, Forint összeget február 20. napjáig, a fennmaradó Forint összeget tíz egyenlő részletben a tárgyhó 5. napjáig - utalja át a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. részére. A évi költségvetést terhelő Forint összeget két egyenlő részletben utalja át a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. részére 2016 év 1. és 2. hónapjában. 5.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti használati szerződésben foglalt ingatlanokat és ingó vagyontárgyakat a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. használatába adja 2015.március hó 1. napjától február hó 29. napjáig. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a használati szerződés mellékletében felsorolt ingatlanok és ingóságok jegyzékének elkészültét követően aláírja. 6.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Polgármestert a Startmunka Programhoz kapcsolódó évről áthúzódó beszerzésekkel kapcsolatban, a számviteli szabályoknak megfelelő nyilvántartásba vett eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében történő átadására. Az így átadott eszközök a használati szerződés mellékletét képezik. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Girán János alpolgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 4.) Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: Szabó Krisztián vezető tanácsos Meghívott: Borbás Károly igazgató

11 11 a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 13/2015. (01.28.) számú a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratát, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1-3. sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető 5.) A Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálata Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: Pavlovics Attila művelődési referens Meghívott: Mezei Sándor eb. elnök a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 14/2015. (01.28.) számú

12 12 a Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosításáról és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálatáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy kezdeményezi a Patacsi Művelődési Egyesülettel megkötött 08-8/323-5/2011. számú közművelődési megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek hatalmazza fel Dr. Páva Zsolt polgármestert az előterjesztéshez mellékelt közművelődési megállapodást módosító okirat aláírására. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy a Patacsi Művelődési Egyesülettel a Pécs-Patacs, Fő u. 20. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodást a szerződést a közművelődési megállapodás módosítására tekintettel felmondja. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy kezdeményezi a Mandulafa Egyesülettel a Pécs, Fábián Béla u. 9. számú ingatlanra kötött haszonbérleti szerződés 5.g pontjának közös megegyezéssel történő módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy a Pécs- Patacs, valamint Istenkút városrész közművelődési feladatait a Pécsi Kulturális Központ lássa el és az intézmény 16 fő engedélyezett álláshely számát március 1-jével 1,5 fővel megemeli és 17,5 főben határozza meg. 6.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fenti álláshely-módosításokat a költségvetési rendelettervezet megfelelő mellékletében szerepeltesse. 7.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a többlet álláshelyek fedezetét a évi költségvetés tervezésekor az intézmény költségvetésébe építse be. 8.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek utasítsa a Pécsi Kulturális Központ vezetőjét, hogy a létszámkeret növelésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

13 13 6.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: dr. Berényi Édua jogász Meghívott: Bocz Tamás gazdasági igazgató a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 15/2015. (01.28.) számú a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosításáról 1.) A Bizottság javasolja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdése alapján döntsön a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Alapító okiratát módosító dokumentumot az előterjesztés 1. számú mellékletének, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő szövegezéssel fogadja el. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a jelen határozat 2. pontjában hivatkozott dokumentumokat aláírja. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető

14 14 7.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által kötendő szerződések jóváhagyása Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: dr. Berényi Édua jogász Meghívott: Bocz Tamás gazdasági igazgató a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 16/2015. (01.28.) számú a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által kötendő szerződések jóváhagyásáról 1.) A Bizottság javasolja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., valamint a Business Cleaning Kft. (1136 Budapest, Hollán E. u. 4) és a P.Dussmann Kft. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő épületek takarítási munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében, ,-HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Csepo Bt., (szék-hely: 7625 Pécs, Kisboldogasszony u. 34.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében ,- HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Jánosik és Társai Kft., (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében ,-HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében meg-kötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá.

15 15 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Jánosik és Társai Kft., (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34. ) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 4. része tekintetében, ,- HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a TOTALVIX Kft. (székhely: 7622 Pécs, Móricz Zs. tér 3.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 5. része tekintetében ,- HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 8.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvétele Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: dr. Berényi Édua jogász Meghívott: Bocz Tamás gazdasági igazgató a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 17/2015. (01.28.) számú

16 16 a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvételéről 1.) A Bizottság javasolja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Szigetvári Takarékszövetkezet között megkötendő, ,- Ft (azaz hetvenmillió forint) összegű hitel felvételét célzó HC/14/ számú Folyószámla hitelszerződést és annak mellékleteit ( a HC/14/ /01 ügyletszámú Zálogszerződés követelés elzálogosítására, valamint a HC/14/ /02 ügyletszámú Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződéseket) az előterjesztés 1., 3. és 4. számú mellékletei szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá az előterjesztés 2. számú mellékeltét képező KCB-V0883/ számú Zálogszerződés (ingatlanon történő keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása céljából) elnevezésű szerződésben foglalt ingatlanoknak hitelügylet fedezeti körébe vonását. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, HC/14/ /01 ügyletszámú Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződés 1/a. mellékletét képező Értesítés megnevezésű okirat Követelés Kötelezettjeként történő aláírására abban az esetben, ha a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. nem tesz eleget a HC/14/ /01 ügyletszámú Zálogszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének. Az Értesítésnek a Polgármester által történő aláírásával az Önkormányzat arra, vállal kötelezettséget, hogy a Társaságnak fizetendő bárminemű támogatást, pénzeszközt egy elkülönített számla javára teljesíti. 4.) A Jegyző megvizsgálta a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. hitel felvételének az Önkormányzat likviditási helyzetére gyakorolt lehetséges hatásait. Megállapította, hogy a hitelszerződés, valamint a hitelügylet létrejöttéhez szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának jóváhagyása nem ellentétes az Önkormányzat vagyongazdálkodási irányelveivel és az Önkormányzat gazdálkodására nézve negatív hatása nincs. A folyószámlahitel felvételéhez a Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény módosítása szerint az önkormányzatokra irányadó összegeknek megfelelő értékhatároz kötötten az önkormányzati társaságok hitelfelvétele esetében is előírás a kormányzati hozzájárulás megadása, azonban miután jelen esetben éven belüli működési célú (likvid) hitel felvételéről van szó, ezért hozzájárulás nem szükséges. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg.

17 17 Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 9.) Csereerdősítési kötelezettségek elvégzésére irányuló pénzeszközátadás a BIOKOM Nonprofit Kft részére Előterjesztő: Városüzemeltetési Főosztály Előadó: Róka Róbert környezetvédelmi referens Meghívott: dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató Simon István városüzemeltetési vezető a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 18/2015. (01.28.) számú csereerdősítési kötelezettségek elvégzésére irányuló pénzeszköz átadás a Biokom Nonprofit Kft. részére 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztésben meghatározott feladat évi költségeire a Város évi költségvetéséből Ft fedezetet biztosítson. A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Magay Miklós főosztályvezető 10.) Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítására meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala "A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai

18 18 rendszerének fejlesztése Pécsett tárgyú pályázathoz ( KEOP-1.1.1/C/ ) Előterjesztő: Városüzemeltetési Főosztály Előadó: Róka Róbert környezetvédelmi referens Meghívott: dr. Merza Péter vezérigazgató a Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 19/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítására meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala "A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett tárgyú pályázathoz ( KEOP-1.1.1/C/ ) 1./ A Bizottság úgy dönt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt, 2. számú melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyja az Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítása a KEOP /C/ azonosítószámú, A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és ajánlatkérési dokumentációjának a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály FPF/5970/2/2014 iktatószámú jelentésének megfeleltetett változatait a jelen határozat előterjesztése melléklete szerint. 2./ A Bizottság felhatalmazza a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési tanúsítványának megszerzését követően, a tanúsítványban foglaltak figyelembe vétele mellett gondoskodjon a közbeszerzési eljárás haladéktalan megindításáról. 3./ A Bizottság rögzíti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz szükséges önerő rendelkezésre áll. 4./ A Bizottság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 412/2014. (09.24.) határozatának 5. pontját és az Önkormányzat Közbeszerzési

19 19 Szabályzata II. fejezet 16. pontja alapján az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás bíráló bizottságba a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által megválasztott állandó tagok (Dr. Illés Judith, Dr. Lovász István és Dr. Partos János) mellett az alábbi eseti tagokat delegálja, akik munkájukat díjazás nélkül végzik: - Kilvinger Zsolt - Róka Róbert Határidő: március 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató, Dr. Páva Zsolt polgármester Girán János alpolgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató Dr. Papné Dr. Deák Krisztina főosztályvezető Magay Miklós főosztályvezető 11.) Adásvételi szerződés keretében járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekthez (KEOP-1.1.1/C/ ) Előterjesztő: Városüzemeltetési Főosztály Előadó: Róka Róbert környezetvédelmi referens Meghívott: dr. Merza Péter vezérigazgató a Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 20/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a Adásvételi szerződés keretében járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekthez (KEOP-1.1.1/C/ )

20 20 1./ A Bizottság úgy dönt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt, 2. számú melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyja az Adásvételi szerződés járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére a KEOP-1.1.1/C/ azonosítószámú, A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű Projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és ajánlatkérési dokumentációjának a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály FPF/5970/2/2014 iktatószámú jelentésének megfeleltetett változatait a jelen határozat előterjesztése melléklete szerint. 2./ A Bizottság felhatalmazza a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési tanúsítványának megszerzését követően, a tanúsítványban foglaltak figyelembe vétele mellett gondoskodjon a közbeszerzési eljárás haladéktalan megindításáról. 3./A Bizottság rögzíti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz szükséges önerő rendelkezésre áll. 4./ A Bizottság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 412/2014. (09.24.) határozatának 5. pontját és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata II. fejezet 16. pontja alapján az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás bíráló bizottságba a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által megválasztott állandó tagok (Dr. Illés Judith, Dr. Lovász István és Dr. Partos János) mellett az alábbi eseti tagokat delegálja, akik munkájukat díjazás nélkül végzik - Magay Miklós - Róka Róbert Határidő: március 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató, Dr. Páva Zsolt polgármester Girán János alpolgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató Dr. Papné Dr. Deák Krisztina főosztályvezető Magay Miklós főosztályvezető 12.) Pécs Holding Zrt. alapító okiratának módosítása és igazgatósági tag választása Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Sztanics Balázs jogász Meghívott: Barna Béla vezérigazgató

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. 03-3/15-1/2017. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. 03-3/12-17/2013. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Kővári János elnök, Decsi István, dr. Kóbor

Részletesebben

Összefoglaló. Oszoli Dénes a Bizottság elnöke Huba Csaba bizottsági tag Dr. Keresztes László Lóránt bizottsági tag

Összefoglaló. Oszoli Dénes a Bizottság elnöke Huba Csaba bizottsági tag Dr. Keresztes László Lóránt bizottsági tag 03-3/63-20/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. július 31-én, a Városháza I. emelet 125. számú helyiségében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága E l n ö k e M E G H Í V Ó. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága E l n ö k e M E G H Í V Ó. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága E l n ö k e 03-3/15-34/2015. M E G H Í V Ó A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. december 9-én (szerda) 14.00 órai kezdettel,

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szeptember 24-én (szerda) 14,00 órai kezdettel,

M E G H Í V Ó. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szeptember 24-én (szerda) 14,00 órai kezdettel, Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának E l n ö k e 03-3/18-29/2014. M E G H Í V Ó A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. szeptember 24-én (szerda) 14,00 órai kezdettel, a Városháza I. em. 126. sz. helyiségében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. február 12-I ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. február 12-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/10-2/2015. TÁRGY: BESZÁMOLÓ ÁTRUHÁZOTT HA- TÁSKÖRBEN HOZOTT BIZOTTSÁ- GI DÖNTÉSEKRŐL MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. február

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 362/2016.(11.17.) sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi kérdéseiről 1. A Közgyűlés a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit

Részletesebben

Összefoglaló. az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. június 18-án megtartott üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126.

Összefoglaló. az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. június 18-án megtartott üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. 03-3/9-13/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. június 18-án megtartott üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Dr. Hoppál Péter elnök, Lengvárszky

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság december 21-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott nyílt ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság december 21-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott nyílt ülésén. 03-3/15-34/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. december 21-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 22-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 22-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-10/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. április 22-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság 3 egybehangzó igen szavazattal a napirendet elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság 3 egybehangzó igen szavazattal a napirendet elfogadta. 03-3/32-2/2016. ÖSSZEFOGLALÓ a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2016. január 27-én a Városháza II. emelet 203. számú helységében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztés napirendre történő felvétele A közgyűlés 14

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. május 20-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. május 20-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-15/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. május 20-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának E l n ö k e MEGHÍVÓ. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának E l n ö k e MEGHÍVÓ. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának E l n ö k e 03-3/15-32/2015. MEGHÍVÓ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 18-án (szerda) 14.00 órai kezdettel,

Részletesebben

Összefoglaló. a Kulturális és Köznevelési Bizottság november 18-án megtartott üléséről. Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126.

Összefoglaló. a Kulturális és Köznevelési Bizottság november 18-án megtartott üléséről. Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. 03-3/9-10/2015. Összefoglaló a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. november 18-án megtartott üléséről. Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Bognár László elnök, Vozár

Részletesebben

e-mail cím: jegyzo@ph.pecs.hu

e-mail cím: jegyzo@ph.pecs.hu Tisztségviselők Dr. Páva Zsolt polgármester 533-807 e-mail cím: polgarmester@ph.pecs.hu Girán János alpolgármester 533-819 e-mail cím: giran.janos@ph.pecs.hu Dr. Őri László alpolgármester 533-815 e-mail

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A napirendhez egyéb javaslat hiányában a módosításra figyelemmel kéri annak elfogadását.

A napirendhez egyéb javaslat hiányában a módosításra figyelemmel kéri annak elfogadását. 03-3/9-3/2015. Összefoglaló a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. február 25-én megtartott rendes üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Bognár László elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Népjóléti és Sport Bizottság október 5-ei üléséről

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Készült a Népjóléti és Sport Bizottság október 5-ei üléséről 03-3/11-24/2011. Ö S S Z E F O G L A L Ó Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2011. október 5-ei üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Moór Eszter: köszönti az ülésen megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. április 22-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. április 22-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről 1 03-3/11-8/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. április 22-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről Jelen vannak: Sztojkovics Éva bizottsági elnök,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Összefoglaló. Urbán Eszter jegyzőkönyvvezető

Összefoglaló. Urbán Eszter jegyzőkönyvvezető 03-3/63-11/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. május 7-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Az önkormányzat saját művelésében lévő 179 ha összterületű földterületein

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/22/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Összefoglaló. Oszoli Dénes a Bizottság elnöke Gazdag István bizottsági tag Huba Csaba bizottsági tag Erb József bizottsági tag

Összefoglaló. Oszoli Dénes a Bizottság elnöke Gazdag István bizottsági tag Huba Csaba bizottsági tag Erb József bizottsági tag 03-3/83-19/2014. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2014. július 2-án, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. március 25-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. március 25-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-8/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. március 25-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. H a t á r o z a t

K i v o n a t. H a t á r o z a t 20.4. 4271-86/2011. (IV. 14.) JÜKB. sz.. megtárgyalta Dr. Gyimesi László önkormányzati képviselő által előterjesztett Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2011. (III. 02.)

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 362/2012. (11.15.) számú határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 362/2012. (11.15.) számú határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 362/2012. (11.15.) számú határozata a KEOP-2012-5.5.0 konstrukció keretében megvalósítandó épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága E l n ö k e MEGHÍVÓ. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága E l n ö k e MEGHÍVÓ. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága E l n ö k e 03-3/15-32/2016. MEGHÍVÓ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. december 7-én (szerda) 14.00 órai kezdettel,

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: /2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének november 25. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: /2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének november 25. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-15/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben