ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén."

Átírás

1 03-3/15-2/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság elnöke, dr. Gulyás Emil a bizottság alelnöke, Bognár László, Haász János és Grób Gábor bizottsági tagok, Barna Béla vezérigazgató, Rádli Erzsébet ügyvezető igazgató, Mezei Sándor eb. elnök, Bocz Tamás gazdasági igazgató (ZSÖK Kft.), Moór Eszter programvezető, Maruzs Erik ügyvezető igazgató, Papp Krisztián az Elszámolóház képviseletében, Pandur Károly, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Magay Miklós főosztályvezető, Csaba Ders osztályvezető, dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető, dr. Kovács Katalin, dr. Berényi Édua, dr. Schmieder Valéria, dr. Sztanics Balázs, Bánkiné dr. Kapi Zsófia, dr. Friedszám Rita, Hajdu Csaba, Kálmán Zsolt, Flórián Judit, Szabó KrisztiánBodorné Lux Viktória ügyintézők és Sámóczi Piroska jegyzőkönyvvezető. Dr. Csizmadia Péter: köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Az ülést 14,00 órakor megnyitja. Ismerteti a napirendet. Kérdése, hogy a kiküldött napirendhez képest van-e módosító javaslat? Bognár László: az előterjesztő nevében kéri a meghívóban a 22. napirendi pontban szereplő Zongora közadakozásból történő beszerzése a Kodály Központba tárgyú előterjesztés visszavonását. Továbbá jelzi, hogy a Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálata című előterjesztést maga képviseli. Dr. Csizmadia Péter: a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatója jelezte felé, hogy az ülésen részt kíván venni, de hivatali elfoglaltsága miatt később érkezik, ezért kéri, hogy a Bizottság a céges előterjesztések végén tárgyalja a Holdingot érintő előterjesztéseket. Elsőként ügyrendi szavazást kér arról, hogy a meghívó szerinti 2., 3., 4., számú napirendi pontokat a Bizottság 12., 13., 14. számú napirendként tárgyalja. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta. (Mötv.46. (2) bek. c.) pontja alapján zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az Önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.)

2 2 A meghívó szerinti zárt ülés napirendjéről kéri a szavazást. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. Kéri, szavazzanak a napirendi sorról a módosításokra figyelemmel. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. Zárt ülés: Nyílt ülés: 1. A Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű projekthez kapcsolódóan digitális tan-anyag leszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (TÁMOP / ) 2. A Leőwey Klára Gimnázium pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása (TÁMOP / ) 3. A Város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 4. A Pécs, Aidinger J. út 1. VII/21. szám alatti (hrsz /A/21) ingatlant terhelő, Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése 1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkaterve 2. Tettye Forrásház Zrt. alapszabályának módosítása 3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések 4. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 5. A Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálata 6. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 7. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által kötendő szerződések jóváhagyása 8. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvétele 9. Csereerdősítési kötelezettségek elvégzésére irányuló pénzeszközátadás a BIOKOM Nonprofit Kft részére 10. Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítására meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala "A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett tárgyú pályázathoz ( KEOP /C/ ) 11. Adásvételi szerződés keretében járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala A hulladékkezelés

3 3 eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekthez (KEOP-1.1.1/C/ ) 12. Pécs Holding Zrt. alapító okiratának módosítása és igazgatósági tag választása 13. Pécs-Pogányi repülőteret működtető Kft. személyi kérdései 14. Az Önkormányzat és a Pécs Holding Zrt. között a víziközművagyon átadás tárgyában megkötött megállapodás 2. számú módosítása 15. A Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (erdő kiváltás) DDOP-2.1.1/E.F-12-k Közszolgáltatási szerződések és egyes gazdasági társaságok tevékenységének vizsgálata 17. Startmunka program keretében közbeszerzési és beszerzési eljárások indítása 18. Ingatlan értékbecslő kiválasztása 19. Pécs keleti városrészén zajló település-rehabilitációs projektek fenntartása 20. A Megyeri út mellett kialakítandó 3685/39 hrsz-ú ingatlan tűzoltó őrs építése céljából térítés-mentes állami tulajdonba adása 21. Pécsi Bőrgyár Zrt. részére engedélyezett halasztott fizetés határidejének meghosszabbítása 22. Az EUROPA CANTAT Pécs Nonprofit Kft. által alapító tagja számára nyújtott tagi kölcsön 23. A Baranya Megyei Kormányhivatal részére történő helyiséghasználat biztosítása a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületében 24. A Pécs István akna 37 sz. alatti épület haszonbérbe adásáról a Khetanipe Egyesület részére 25. A Török István u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra szívességi helyiséghasználati szerződésének megkötése 26. Pécs, Hősök tere 7. száma alatti ingatlan használatba adása a Máltai Szeretetszolgálat és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére 27. Pécs, Szabolcsi u. 61. szám alatti 206 m2 területű helyiség használatba adása a Pécsi Kulturális Központ részére 28. Egyebek Bejelenti, a Bizottság zárt ülésen kezdi munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülést követően: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata 48. (3) bekezdése alapján eljárva a Bizottság a zárt ülésen az alábbi határozatokat hozta:

4 4 Zárt ülésen hozott 6/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a a Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű projekthez kapcsolódóan digitális tananyag leszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról (TÁMOP / ) 1./ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében eljárva az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvek alapján lezárja és eredményesnek nyilvánítja a Bizottság a 460/2014. (11.26.) számú határozatával Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódóan digitális tananyag leszállítása tárgyú, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint: 1.1/ A Bizottság megállapítja, hogy érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevő szervezetek: -VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Zárda u. 13.) - NUVU Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 9.) 1.2/ A Bizottság megállapítja, hogy érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevő szervezetek: - Serenidad Kft. (7761 Kozármisleny, Orgona u. 23.) - Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/a.) - Agmentor Kft. (1223 Budapest, Hunyadi László u. 1/1.) - Keiok Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) - Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) 1.3/ A Bizottság megállapítja, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) Ajánlattevő adta (nettó ,- HUF), ajánlata a Kbt., az Eljárást megindító felhívás és Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ezért Bizottság úgy dönt, hogy az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kerüljön kihirdetésre és PMJVÖ Ajánlatkérő vele kösse meg az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződést. 1.4/ A Bizottság megállapítja, hogy a második legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a NUVU Kft. (1158 Budapest,

5 5 Késmárk u. 9.) Ajánlattevő adta (nettó ,- HUF) ezért Bizottság úgy dönt, hogy a NUVU Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 9.) Ajánlattevő kerüljön kihirdetésre, mint a nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő. 2./ A Bizottság felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás eredményének pontok szerinti kihirdetéséről, illetve az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező adásvételi szerződés 1.3 pontban meghatározott nyertes ajánlattevővel történő megkötésének előkészítéséről. 3./ A Bizottság felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert Természettudományos oktatás megújítása a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódóan digitális tananyag leszállítása tárgyú adásvételi szerződés aláírására az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 szeged, Fő fasor 121.) nyertes ajánlattevővel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Páva Zsolt Polgármester Csaba Ders DLA főépítész Dr Merza Péter vezérigazgató Zárt ülésen hozott 7/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a A Leőwey Klára Gimnázium pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról (TÁMOP / ) 1./ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (továbbiakban Bizottság) a Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete (Közbeszerzési Szabályzat) bekezdésében foglalt, a 2. melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörében eljárva az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvek alapján lezárja és eredményesnek nyilvánítja a PMJVÖ Közbeszerzési Szabályzata VII. fejezet 2.c pontja szerinti, A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / számú pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást az alábbiak szerint:

6 6 Érvényes ajánlatot a következő ajánlattevő szervezetek tettek: - Harmat János Károly egyéni vállalkozó (7624 Pécs, Nagy Jenő utca 26. II/8) - Wágner Pocskai Auditor és Szolgáltató Kft. (7634 Pécs, Szőlészdűlő 45.) - TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. (7624 Pécs, Bartók B. u.2) A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot nettó ,- Ft-tal, azaz hárommillió forinttal a TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft.(Székhelye: 7624 Pécs, Bartók B. u.2) ajánlattevő tette, ezért tekintettel arra, hogy az ajánlat összege nem haladja meg az Ajánlatkérő PMJVÖ rendelkezésére álló nettó Ft fedezet összegét a Bizottság úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyi szolgáltatás tekintetében vállalkozási szerződést köt ajánlattevővel. 2./ A Bizottság felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről, illetve az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező megbízási szerződés 1. pontban meghatározott nyertes ajánlattevővel történő megkötésének előkészítéséről. 3. A Bizottság felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert a A Leőwey Klára Gimnázium TÁMOP / számú pályázatához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés aláírására a TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. nyertes ajánlattevővel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Merza Péter vezérigazgató Csaba Ders DLA főépítész Dr. Merza Péter vezérigazgató Csaba Ders DLA főépítész Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Zárt ülésen hozott 8/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a A Város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról

7 7 1.) A Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt, 2. számú melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Pécs város közigazgatási területén belül, tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján, építési beruházás (kivitelezés) közvilágítás korszerűsítés megvalósítása tárgyú eljáráshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban megindított közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 2.) A Bizottság az eljárás nyertesének a WEBS Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 61.) ajánlattevőt nevezi meg egyösszegű nettó Ft-os ajánlati árral. 3.) A közbeszerzés fedezetéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 345/2014. (12.10.) sz. határozatával nettó Ft + ÁFA, összesen bruttó Ft összeget biztosított. 4.) A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét a nyertes ajánlattevővel történő szerződés előkészítésére. 5.) A Bizottság felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: január 28. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Magay Miklós főosztályvezető Girán János alpolgármester Magay Miklós főosztályvezető Napirend tárgyalása: 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkaterve Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 10/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a

8 8 a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A Bizottság felkéri Dr. Lovász István jegyzőt és az általa az előkészítést végző főosztályok vezetőit, hogy gondoskodjanak a Bizottság évi rendes üléseinek a munkatervben foglalt előkészítéséről. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Lovász István jegyző Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala főosztályvezetői Dr. Lovász István jegyző Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala főosztályvezetői 2.) Tettye Forrásház Zrt. alapszabályának módosítása Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Sztanics Balázs jogász Meghívott: Sándor Zsolt vezérigazgató a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 11/2015. (01.28.) számú a Tettye Forrásház Zrt. alapszabályának módosításáról 1.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés egyetértsen azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatási idejének 2 évre történő csökkentése okán a Tettye Forrásház Zrt. alapszabálya 9.1. és a 9.5. pontjának módosításával, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tettye Forrásház Zrt. soron következő közgyűlésén az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalmú egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását támogatva szavazzon.

9 9 A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Girán János alpolgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 3.) Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Sztanics Balázs jogász Meghívott: Rádli Erzsébet ügyvezető igazgató Moór Eszter programvezető a Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta. 12/2015. (01.28.) számú a közfoglalkoztatással kapcsolatos döntésekről 1.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön úgy, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi Startmunka program keretében vállalt feladatai ellátására a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.-vel - az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt szövegezéssel - közfeladat ellátási szerződést kössön március hó 1. napjától február hó 29. napjáig terjedő határozott időre a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája állásfoglalásának megérkezését követően. 2.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalásának megérkezését követően a közfeladat ellátási szerződést aláírja. Javasolja a Bizottság, hogy a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza továbbá, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda felhívására ha ez szükséges - a szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészítse.

10 10 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a közfeladat ellátási szerződésben foglalt feladatok ellátására a szerződés időtartamára bruttó ,- Ft ellentételezést biztosítson. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az ellentételezés fedezetét a évi és a évi költségvetésben tervezze évre bruttó forintot, évre bruttó forintot. 4.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés utasítsa a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a évi költségvetésben biztosított Ft összeg 30 %-át, Forint összeget február 20. napjáig, a fennmaradó Forint összeget tíz egyenlő részletben a tárgyhó 5. napjáig - utalja át a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. részére. A évi költségvetést terhelő Forint összeget két egyenlő részletben utalja át a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. részére 2016 év 1. és 2. hónapjában. 5.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti használati szerződésben foglalt ingatlanokat és ingó vagyontárgyakat a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. használatába adja 2015.március hó 1. napjától február hó 29. napjáig. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a használati szerződés mellékletében felsorolt ingatlanok és ingóságok jegyzékének elkészültét követően aláírja. 6.) A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Polgármestert a Startmunka Programhoz kapcsolódó évről áthúzódó beszerzésekkel kapcsolatban, a számviteli szabályoknak megfelelő nyilvántartásba vett eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében történő átadására. Az így átadott eszközök a használati szerződés mellékletét képezik. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Girán János alpolgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 4.) Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: Szabó Krisztián vezető tanácsos Meghívott: Borbás Károly igazgató

11 11 a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 13/2015. (01.28.) számú a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratát, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1-3. sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető 5.) A Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálata Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: Pavlovics Attila művelődési referens Meghívott: Mezei Sándor eb. elnök a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 14/2015. (01.28.) számú

12 12 a Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosításáról és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálatáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy kezdeményezi a Patacsi Művelődési Egyesülettel megkötött 08-8/323-5/2011. számú közművelődési megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek hatalmazza fel Dr. Páva Zsolt polgármestert az előterjesztéshez mellékelt közművelődési megállapodást módosító okirat aláírására. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy a Patacsi Művelődési Egyesülettel a Pécs-Patacs, Fő u. 20. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodást a szerződést a közművelődési megállapodás módosítására tekintettel felmondja. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy kezdeményezi a Mandulafa Egyesülettel a Pécs, Fábián Béla u. 9. számú ingatlanra kötött haszonbérleti szerződés 5.g pontjának közös megegyezéssel történő módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy a Pécs- Patacs, valamint Istenkút városrész közművelődési feladatait a Pécsi Kulturális Központ lássa el és az intézmény 16 fő engedélyezett álláshely számát március 1-jével 1,5 fővel megemeli és 17,5 főben határozza meg. 6.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fenti álláshely-módosításokat a költségvetési rendelettervezet megfelelő mellékletében szerepeltesse. 7.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a többlet álláshelyek fedezetét a évi költségvetés tervezésekor az intézmény költségvetésébe építse be. 8.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek utasítsa a Pécsi Kulturális Központ vezetőjét, hogy a létszámkeret növelésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

13 13 6.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: dr. Berényi Édua jogász Meghívott: Bocz Tamás gazdasági igazgató a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 15/2015. (01.28.) számú a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosításáról 1.) A Bizottság javasolja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdése alapján döntsön a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Alapító okiratát módosító dokumentumot az előterjesztés 1. számú mellékletének, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő szövegezéssel fogadja el. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a jelen határozat 2. pontjában hivatkozott dokumentumokat aláírja. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető

14 14 7.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által kötendő szerződések jóváhagyása Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: dr. Berényi Édua jogász Meghívott: Bocz Tamás gazdasági igazgató a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 16/2015. (01.28.) számú a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által kötendő szerződések jóváhagyásáról 1.) A Bizottság javasolja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., valamint a Business Cleaning Kft. (1136 Budapest, Hollán E. u. 4) és a P.Dussmann Kft. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő épületek takarítási munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében, ,-HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Csepo Bt., (szék-hely: 7625 Pécs, Kisboldogasszony u. 34.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében ,- HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Jánosik és Társai Kft., (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében ,-HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében meg-kötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá.

15 15 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Jánosik és Társai Kft., (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34. ) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 4. része tekintetében, ,- HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a TOTALVIX Kft. (székhely: 7622 Pécs, Móricz Zs. tér 3.) között, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 5. része tekintetében ,- HUF + Áfa/hó vállalkozási díj ellenében megkötendő szerződés tervezetét jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 8.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvétele Előterjesztő: Humán Főosztály Előadó: dr. Berényi Édua jogász Meghívott: Bocz Tamás gazdasági igazgató a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 17/2015. (01.28.) számú

16 16 a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvételéről 1.) A Bizottság javasolja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Szigetvári Takarékszövetkezet között megkötendő, ,- Ft (azaz hetvenmillió forint) összegű hitel felvételét célzó HC/14/ számú Folyószámla hitelszerződést és annak mellékleteit ( a HC/14/ /01 ügyletszámú Zálogszerződés követelés elzálogosítására, valamint a HC/14/ /02 ügyletszámú Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződéseket) az előterjesztés 1., 3. és 4. számú mellékletei szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá az előterjesztés 2. számú mellékeltét képező KCB-V0883/ számú Zálogszerződés (ingatlanon történő keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása céljából) elnevezésű szerződésben foglalt ingatlanoknak hitelügylet fedezeti körébe vonását. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, HC/14/ /01 ügyletszámú Zálogszerződés követelés elzálogosítására megnevezésű szerződés 1/a. mellékletét képező Értesítés megnevezésű okirat Követelés Kötelezettjeként történő aláírására abban az esetben, ha a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. nem tesz eleget a HC/14/ /01 ügyletszámú Zálogszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének. Az Értesítésnek a Polgármester által történő aláírásával az Önkormányzat arra, vállal kötelezettséget, hogy a Társaságnak fizetendő bárminemű támogatást, pénzeszközt egy elkülönített számla javára teljesíti. 4.) A Jegyző megvizsgálta a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. hitel felvételének az Önkormányzat likviditási helyzetére gyakorolt lehetséges hatásait. Megállapította, hogy a hitelszerződés, valamint a hitelügylet létrejöttéhez szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának jóváhagyása nem ellentétes az Önkormányzat vagyongazdálkodási irányelveivel és az Önkormányzat gazdálkodására nézve negatív hatása nincs. A folyószámlahitel felvételéhez a Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény módosítása szerint az önkormányzatokra irányadó összegeknek megfelelő értékhatároz kötötten az önkormányzati társaságok hitelfelvétele esetében is előírás a kormányzati hozzájárulás megadása, azonban miután jelen esetben éven belüli működési célú (likvid) hitel felvételéről van szó, ezért hozzájárulás nem szükséges. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg.

17 17 Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető 9.) Csereerdősítési kötelezettségek elvégzésére irányuló pénzeszközátadás a BIOKOM Nonprofit Kft részére Előterjesztő: Városüzemeltetési Főosztály Előadó: Róka Róbert környezetvédelmi referens Meghívott: dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató Simon István városüzemeltetési vezető a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 18/2015. (01.28.) számú csereerdősítési kötelezettségek elvégzésére irányuló pénzeszköz átadás a Biokom Nonprofit Kft. részére 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztésben meghatározott feladat évi költségeire a Város évi költségvetéséből Ft fedezetet biztosítson. A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy a fentiek alapján a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Magay Miklós főosztályvezető Dr. Páva Zsolt polgármester Magay Miklós főosztályvezető 10.) Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítására meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala "A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai

18 18 rendszerének fejlesztése Pécsett tárgyú pályázathoz ( KEOP-1.1.1/C/ ) Előterjesztő: Városüzemeltetési Főosztály Előadó: Róka Róbert környezetvédelmi referens Meghívott: dr. Merza Péter vezérigazgató a Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 19/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítására meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala "A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett tárgyú pályázathoz ( KEOP-1.1.1/C/ ) 1./ A Bizottság úgy dönt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt, 2. számú melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyja az Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítása a KEOP /C/ azonosítószámú, A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és ajánlatkérési dokumentációjának a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály FPF/5970/2/2014 iktatószámú jelentésének megfeleltetett változatait a jelen határozat előterjesztése melléklete szerint. 2./ A Bizottság felhatalmazza a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési tanúsítványának megszerzését követően, a tanúsítványban foglaltak figyelembe vétele mellett gondoskodjon a közbeszerzési eljárás haladéktalan megindításáról. 3./ A Bizottság rögzíti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz szükséges önerő rendelkezésre áll. 4./ A Bizottság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 412/2014. (09.24.) határozatának 5. pontját és az Önkormányzat Közbeszerzési

19 19 Szabályzata II. fejezet 16. pontja alapján az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás bíráló bizottságba a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által megválasztott állandó tagok (Dr. Illés Judith, Dr. Lovász István és Dr. Partos János) mellett az alábbi eseti tagokat delegálja, akik munkájukat díjazás nélkül végzik: - Kilvinger Zsolt - Róka Róbert Határidő: március 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató, Dr. Páva Zsolt polgármester Girán János alpolgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató Dr. Papné Dr. Deák Krisztina főosztályvezető Magay Miklós főosztályvezető 11.) Adásvételi szerződés keretében járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekthez (KEOP-1.1.1/C/ ) Előterjesztő: Városüzemeltetési Főosztály Előadó: Róka Róbert környezetvédelmi referens Meghívott: dr. Merza Péter vezérigazgató a Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 20/2015. (01.28.) számú h a t á r o z a t a Adásvételi szerződés keretében járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére meghirdetett közbeszerzési eljárással összefüggő döntések meghozatala A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű projekthez (KEOP-1.1.1/C/ )

20 20 1./ A Bizottság úgy dönt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdésében foglalt, 2. számú melléklet 4. pontjának 13. sorában nevesített átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyja az Adásvételi szerződés járművek, konténer és edényzetek szállítására, valamint üzembe helyezésére a KEOP-1.1.1/C/ azonosítószámú, A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett elnevezésű Projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és ajánlatkérési dokumentációjának a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály FPF/5970/2/2014 iktatószámú jelentésének megfeleltetett változatait a jelen határozat előterjesztése melléklete szerint. 2./ A Bizottság felhatalmazza a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési tanúsítványának megszerzését követően, a tanúsítványban foglaltak figyelembe vétele mellett gondoskodjon a közbeszerzési eljárás haladéktalan megindításáról. 3./A Bizottság rögzíti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz szükséges önerő rendelkezésre áll. 4./ A Bizottság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 412/2014. (09.24.) határozatának 5. pontját és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata II. fejezet 16. pontja alapján az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás bíráló bizottságba a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által megválasztott állandó tagok (Dr. Illés Judith, Dr. Lovász István és Dr. Partos János) mellett az alábbi eseti tagokat delegálja, akik munkájukat díjazás nélkül végzik - Magay Miklós - Róka Róbert Határidő: március 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató, Dr. Páva Zsolt polgármester Girán János alpolgármester Dr. Merza Péter vezérigazgató Dr. Papné Dr. Deák Krisztina főosztályvezető Magay Miklós főosztályvezető 12.) Pécs Holding Zrt. alapító okiratának módosítása és igazgatósági tag választása Előterjesztő: Pénzügyi Főosztály Előadó: dr. Sztanics Balázs jogász Meghívott: Barna Béla vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM 2006. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / 2006. (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / 2006. (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 6-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 6-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Mohács Város Képviselő-testülete 5/2013. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Mohács Város Képviselő-testülete 2013. május 30.-ai üléséről Jelen vannak: Szekó József polgármester Kovácsné Bodor Erika alpolgármester

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2014. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 21/2014.(XI.28.)

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 129 / 2004. (04.22.) Nagy Tibor tű.ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

2014. február 13-i rendes ülésére

2014. február 13-i rendes ülésére 1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben