Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Ikt.szám: 6841/2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Ikt.szám: 6841/2008."

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Ikt.szám: 6841/2008. Javaslat a 220/2007.( XI.27.) Öh. sz. határozat végrehajtását célzó intézkedési terv elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. rendelkezett az önkormányzatok forrásszabályozásáról, amelyre figyelemmel került meghatározásra Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának járandósága a központi költségvetés forrásaiból. Az önkormányzat normatív központi támogatása és az átengedett személyi jövedelemadóból származó bevételének együttes nagysága egyértelműen mutatja azt, hogy az állami források csökkentek, így a közfeladatok ellátása nehezebbé vált. Az önkormányzat saját forrásainak bővítési lehetősége korlátozott, így ez a bevételi többlet nem elégséges az önkormányzati feladatellátás finanszírozására az állami forrásokkal együtt sem. Annak érdekében, hogy a évi önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai egyensúlyba kerüljenek figyelemmel a évi költségvetési koncepcióról szóló 220/2007. (XI.27.) Öh. sz. határozatra, intézkedési terv elfogadása szükséges. Az intézkedési terv tartalmi elemei az alábbiak: A 2008/2009-es nevelési évtől kezdődően a Salgótarjáni Összevont Óvoda jelenleg 4 csoporttal működő Napsugár Tagóvodája megszüntetésre kerül. Ennek indoka, hogy évről évre csökken a Salgótarjánban állandó lakhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek létszáma. Az óvodai nevelés feladata ellátható a Gyermekkert és a Pitypang Tagóvodákban a szünetelő óvodai csoportok újraindításával, illetve a gyermekek áthelyezésével a Mackóvár Központi Óvodába, továbbá az óvodai körzethatárok módosításával.

2 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - az 1/2004. (III.24.) Öh.sz. határozata alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ában meghatározott kötelező és választható tanórai foglalkozások, továbbá az egyéni és tanórán kívüli foglalkozások heti időkeretén túl az intézmények specializációjára, hátránykompenzálásra és tehetséggondozásra fordítható többletórákat biztosított, illetve biztosít. A többletórák keretének megállapítása óta jelentősen csökkent az általános iskolai tanulók létszáma, ennek megfelelően az osztályok száma a évi 163-ról 2008 szeptemberére várhatóan 138-ra módosul. Fontos, hogy a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagiskolái specializációjukat továbbra is megőrizzék, ezért a többlet-órakeret nagyságát csak a tanulók, illetve osztályok száma csökkenésének figyelembe vételével kívánja az önkormányzat módosítani. Így a heti 252 óra helyett 203 óra finanszírozását biztosítja intézményi szinten. A többletórakeret tagiskolák közötti megosztása az intézmény kompetenciájába kerül. Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára az 1/2004. (III.24.) Öh. sz. határozat alapján a városi fenntartású intézményekben integráltan nevelt sajátos nevelési szükségletű gyermekek, tanulók fejlesztésére megállapított 38 többletóra elvonásra kerül. Ennek oka, hogy mivel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 29. pontja alapján lényegesen bővült a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre és száma az Önkormányzat a szakértői véleményekben meghatározott és a szakszolgálat által ténylegesen biztosított gyógypedagógiai ellátás finanszírozását részben az intézmény költségvetésén keresztül (három utazó gyógypedagógus alkalmazásával), részben az erre a célra az önkormányzat költségvetésében rendszeresített céltartalékból biztosítja. A Salgótarján-Mátraszele Intézményfenntartó Társulás feladatellátása okán járó kistérségi normatíva az intézményfenntartó társulási megállapodás megkötése óta jelentős mértékben csökkent azáltal, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CLXIX. törvény szerint szeptember 1-jétől csak az intézményi társulásban részt vevő településekről bejáró tanulók után jár a bejáró 2

3 gyermekek alapján járó támogatás. A Gárdonyi Géza Tagiskolában igen alacsonyak az osztálylétszámok, így a csoportfinanszírozás következtében a feladatellátás ilyen paraméterek között különösen gazdaságtalan. Így Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kimutatható vesztesége keletkezik abból, ha az oktatás a jelenlegi szervezeti keretek között marad. A racionálisabb és költséghatékonyabb feladatellátás kialakítása érdekében szükséges tárgyalásokat kezdeni Mátraszele Község Önkormányzatával a mindkét település számára legkevesebb hátránnyal járó megoldás keresése érdekében, és szükséges az intézményfenntartó megállapodást ennek megfelelően módosítani. A 2008/2009-es tanévtől kezdődően megszüntetésre kerül a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mihálygergén lévő telephelye. Az ott ellátott feladat az intézmény salgótarjáni telephelyeinek valamelyikén kerül ellátásra. Indoka: az ott működő csoportok alacsony tanulói létszáma nem teszi lehetővé a feladat költség -hatékony ellátását. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 53. -ának (3) bekezdése előírja, hogy az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. A törvény meghatározza a feladatra az 1-4. évfolyamon, az 5-8. évfolyamon és a évfolyamon kötelezően biztosítandó időkeretet. A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozás - egy iskolában - több iskola tanulói részére is megszervezhető. A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozás feladatait a kollégiumi foglalkozás keretei között is meg lehet oldani. Ezt figyelembe véve a költséghatékony feladatellátás érdekében a napközis ellátást úgy kell megszervezni, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklete kiegészítő szabályai 10. pontjában meghatározott átlaglétszám teljesüljön. 3

4 A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában a költséghatékonyabb feladatellátás érdekében a pedagógusok számát 1 fővel, az egyéb alkalmazottak számát 2 fővel szükséges csökkenteni. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a közoktatási feladat-ellátási kötelezettségének teljesítése során elsősorban a városban élő gyermekekkel számol. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon működési területén a csökkenő gyermeklétszám miatt kevesebb lesz az indítandó első osztályok száma. A Petőfi Sándor Tagiskolában, és a székhelyen az iskolából kikerülő párhuzamos osztályok száma nagyobb, mint a helyükre lépő osztályok száma. Az iskola több tagintézményében az osztályok átlaglétszáma lényegesen kisebb, mint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében az egyes évfolyamokon meghatározott átlaglétszám, és kisebb a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CLXIX. törvény 3. számú mellékletében szereplő, - a közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylésének feltételeiben megfogalmazott - elvárt átlaglétszámnál is. A közoktatási alap-hozzájárulás csoportot finanszíroz. Amennyiben a csoport/osztály létszáma a törvény által meghatározott érték alatt van, a feladat finanszírozása még a törvény által biztosított mértéket sem éri el. Ezekben az esetekben a költséghatékonyság javítása megköveteli, hogy optimális létszámú osztályok kialakítására kerüljön sor a következő tanévtől valamennyi évfolyamon. Emiatt, valamint a napközis csoportok optimális megszervezése következtében a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban összességében 18 pedagógusi álláshely megszüntetése indokolt. A jelenleg a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban meglévő fél pszichológusi álláshely átkerül az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz, és ezt egy újabb fél álláshellyel megnövelve egy teljes iskola-pszichológusi státusz lesz biztosítva a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban a feladatok ellátásához. Ennek indoka, hogy az eddigi fél állás csak a Bóna Kovács Károly Tagiskolában adódó feladatok ellátására volt elegendő. A 2008-as évtől valamennyi tagintézmény igénybe tudja venni az iskola-pszichológus segítségét. 4

5 A 2008/2009-es tanévtől kezdődően a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által a képzőművészet és táncművészet művészeti ágak oktatását a költséghatékonyabb feladatellátás érdekében tanszakonként egy feladat-ellátási helyen kell megszervezni. A feladat-ellátási hely változás, valamint a mihálygergei telephely megszüntetése miatt a közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógusok létszámát 4 fővel szükséges csökkenteni. A Salgótarjáni Összevont Óvodában a csoportok számának csökkenése miatt 4 óvodapedagógus és 3 dajka álláshely megszüntetése indokolt. A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata szervezetén belül a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban ellátandó feladatok csökkenése miatt 2 takarítói álláshely megszüntetése indokolt. A Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyabbá tétele megkívánja, hogy a jelenlegi létszám emelkedjen. Ez a feladatok elvégzésének minőségi emelkedésén túl, a racionálisabb, és átgondoltabb munkamegosztás garanciája is egyben. Az Egészségügyi- Szociális Központ 2007.évi záró engedélyezett álláshelye 3 fővel csökken az alábbiak szerint. Az általános feladatok körében 2 fő pénzügyes álláshely kerül megszüntetésre, feladat átszervezés miatt. Az egészségügyi alapellátásban 2 fő védőnői álláshely szűnik meg, melyet a Salgótarján közigazgatási területén tapasztalható gyermeklétszám miatt történő körzet átszervezés indokol. A Közgyűlés döntése alapján a 3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetését január 1.-től a Közgyűlés ellenkező tartalmú döntéséig az Egészségügyi- Szociális Központ látja el, ezért az egészségügyi alapellátás tekintetében 1 fő körzeti ápolónő foglalkoztatására kerül sor. A 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet 2 számú melléklete a Hivatásos Tűzoltóság számára évre az intézmény létszámot 96 főként állapította meg. Ennek megfelelően az engedélyezett létszámukat 5 fővel kell növelni a 2008.évi költségvetésben. 5

6 Salgótarján belvárosának parkolási problémái kapcsán az előző önkormányzati ciklusban évben elkészült Salgótarján városközpont parkolási helyzete komplex vizsgálata és parkolási koncepciója című dokumentum, mely a Közgyűlés 171/2006.(VI.29.)Öh. sz. határozatával elfogadásra került, ugyanakkor a végrehajtás első ütemében javasolt parkolóház építés tekintetében nem volt konszenzus a döntéshozók között. A koncepció tényfeltáró vizsgálatának megállapításai ma is helytállóak, a belváros parkolási helyzete kritikus. A probléma továbbra is komplexen kezelendő rövid és hosszú távon egyaránt: a fizetőparkolási rendszer területi kibővítésén túl megoldást kell találni a felszín alatti és/vagy felszín feletti parkolási kapacitás megteremtésére. A szakmai szükségesség mellett a felszíni fizetőparkolási rendszer területi kibővítése az önkormányzati költségvetés szempontjából is meghatározó jelentőségű, hiszen hosszabb távon folyamatosan jelentkező bevételt eredményez. A felszíni fizetőparkolási rendszer területi kibővítésére vonatkozó konkrét javaslatot forgalomtechnikai felülvizsgálat, és a kialakításra vonatkozó tervdokumentáció alapozhatja meg, ezért a Közgyűlés két egymásra épülő döntéssel alakíthatja ki végső álláspontját a kérdésben. Salgótarján Megyei Jogú Város közgyűlése 287/2005(XII.15)sz. határozatával döntött az Erzsébet tér 1-2.sz alatti garzonház energiatakarékos korszerűsítését,felújítását célzó pályázat benyújtásáról. A pályázat eredményes volt. A projekt végrehajtója a Salgó Vagyon Kft. A projekt végrehajtásához szükséges saját erőt ezer forint hitel felvétele biztosította. A többszöri ajánlatkérés és hosszas tárgyalások eredményeként szeptember 29. lépett érvénybe a hitelszerződés. A hitel és tőke és kamat kötelezettségéhez szükséges forrásokat az Önkormányzat biztosítja. Erre vonatkozóan elkülönített előirányzat áll rendelkezésre a költségvetésben. A hitel megkötése óta a hitelezői piac lényegesen kedvezőbb kamatfeltételeket kínál. Példa erre az Önkormányzat 2007-ben közbeszerzési eljárás keretében felvett hitelei. 6

7 Mindezek alapján célszerű megvizsgálni a projekt végrehajtására felvett hitel kedvezőbb kondícióval rendelkező hitellel való kiváltás lehetőségét. Tisztelt Közgyűlés! Ezen előterjesztés a Közgyűlés határozatának megfelelően készült el, hatásai az önkormányzat beterjesztett részletes költségvetésben figyelembe lettek véve. Kérem a határozati javaslat elfogadását annak érdekében, hogy az önkormányzat évi részletes költségvetésének egyensúlya fennmaradjon. 7

8 Határozati javaslat 1. A Közgyűlés az elkövetkezendő nevelési években/tanévekben várható gyermek- és tanulólétszámok, valamint a meglévő óvodai és általános iskolai férőhelyek figyelembe vételével a Salgótarjáni Összevont Óvoda és a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon feladatellátásának felülvizsgálatát rendeli el a működés racionalizálása érdekében. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt és az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát a szervezeti átalakítás szakmai előkészítésére, a szükséges egyeztetések lefolytatására, és a további szakmai döntésekre vonatkozó javaslatok Közgyűlés elé terjesztésére. Határidő: április 30. Felelős: dr. Kádár Zsombor jegyző Reszoly Gusztávné irodavezető 2. A Közgyűlés a 37/1997.(III. 24.) Öh. sz. határozatában foglaltak figyelembevételével a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonnál az intézményi specializációkra fordítható többletórák számát a 2008/2009-es tanévben 165 órában határozza meg. Határidő: szeptember 1. Felelős: Reszoly Gusztávné irodavezető 3. A Közgyűlés a 37/1997.(III. 24.) Öh. sz. határozatában foglaltak figyelembevételével a az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére hátránykompenzálásra fordítható többletórák számát a 2008/2009-es tanévben 19 órában határozza meg. A Közgyűlés az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztésére rendszeresített többletórákat a 2008/2009-es tanévtől kezdődően nem biztosítja. Határidő: szeptember 1. Felelős: Reszoly Gusztávné irodavezető

9 4. A Közgyűlés kezdeményezi a Mátraszele Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodás felülvizsgálatát a feladatellátásból eredő, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő minden többletköltség megtérítése érdekében. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és felkéri a tárgyalások eredményeként megfogalmazott döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztésére. Határidő: azonnal Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 5. A Közgyűlés a 2008/2009-es tanévtől a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mihálygerge Rákóczi út 56. sz alatti telephelyén a feladatellátást megszünteti. A képzőművészet és táncművészet művészeti ágakban tanszakonként városi szinten legfeljebb egy telephelyen lehet csoportot, vagy csoportokat indítani. A csoportok indításának feltétele, hogy a csoport létszáma elérje a 15 főt. A Közgyűlés utasítja az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjét, hogy a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: április 30. Felelős: Reszoly Gusztávné irodavezető 6. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon intézményeiben a napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezésénél a csoportok számának meghatározása a napi igények alapján, csoportonként 25 fő átlaglétszám teljesítésével történjen. Határidő: azonnal Felelős: a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója 7. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008-ban az Önkormányzat intézményeiben végleges létszámcsökkenés, illetve létszámnövekedést rendel el az alábbi táblázat szerint: 9

10 Költségvetési szerv szakalkalmazott (pedagógus) Induló létszám egyéb alkalmazott Összes Végleges létszám változás, álláshely növekedéssel, csökkenéssel szakalkalmazott (pedagógus) egyéb alkalmazott Elrendelt létszámváltozást követő létszám szakalkalmazott (pedagógus) egyéb alkalmazott Összes Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola 44,5 4 48, ,5 4 48,5 Stromfeld A. Gépi., Ép. Ip. és Inf. Szakközépiskola Táncsics M.Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 69 19,75 88, ,75 88,75 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon ,5 338, ,5 320,5 Illyés Gy. Óvoda, Ált.Isk.Sp.,Szakis. és Egységes Ped. Szaksz Váczi Gyula Alapf.Művészetok t. Intézmény Salgótarjáni Összevont Óvoda ,25 178, ,25 171,25 József Attila Műv. és Konf. Központ Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 13 88,75 101, ,75 99,75 Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális központ Hivatásos Tűzoltóság Csarnok és Piacigazg Összesen: 1078,5 269, , ,5 262, ,75 Az önkormányzat vállalja, hogy a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten kívül - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A létszámcsökkentésben érintett dolgozók további foglalkoztatására közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül az önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás feladatátadás következtében önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 10

11 A munkavállalók munkavégzés alóli kötelező felmentésének kezdő időpontja nem lehet később, mint június 30-a. Határidő: értelemszerűen Felelős: Érintett költségvetési szervek vezetői Reszoly Gusztávné irodavezető 8. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a városközpont közterületein lévő parkolók igénybevételének és üzemeltetési rendjének módosítására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: Forgalomtechnikai felülvizsgálatra: május 31. Rendelet-tervezet elfogadására: szeptember 30 Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 9. A Közgyűlés a Garzonház felújításához felvett hitellel kapcsolatosan a jelenleginél kedvezőbb törlesztési feltételek elérését kezdeményezi. Felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ezzel kapcsolatos intézkedés megtételére. Határidő: március 31. Felelős : Salgó-Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója Salgótarján, január 31. dr. Kádár Zsombor jegyző Az intézkedési tervben foglaltakkal és a javaslat Közgyűlés elé terjesztésével egyetértek. Salgótarján, január 31. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 11

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Az esélykülönbséget csökkentő nevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése SNI szakképzés és integrációs pedagógus-felkészítő

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI FELADATOK

NEVELÉSI OKTATÁSI FELADATOK NEVELÉSI OKTATÁSI FELADATOK A Gyömrő Város Önkormányzat alapfeladatai között szereplő óvodai nevelés 618 gyermek, általános iskolai oktatás és nevelés 1.429 gyermek ellátását jelenti. 1. Körzethatárok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata Melléklet a /2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozathoz Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata a "Szervezetfejlesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 150. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89 /324-5 85 Fax: 89/515-083 E-ma il: polgar mester @ p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

á á á áľ ľ ú á á á é ő ľ é ú á á áľ ľ á é ő ĺ ú ü é é ľ á é é ü á á á í á á ó ó ó ö ľ á ó í á á ľő é é ĺ é őł Á á á á á á á á á é é é ü é é é ö ľ á é é é á á ö Ó Á á é ó ó ó é é á é ú á á é é á á á ű ö

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési koncepciójáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC

Részletesebben

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint).

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint). ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14-i ülésére Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben