PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás A Szociális intézmények komponenséhez Kódszám: TIOP A-11/1

2 Felhívjuk tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 2

3 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 5 A.1 Alapvető cél és háttér információ... 5 A.2 Részcélok... 5 A.3 Rendelkezésre álló forrás... 6 A.4 Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére... 8 C. PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések...19 C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások.. 24 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C8.1. Megkezdettség C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓ F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F4.1. Befogadás F4.2. Egyéb követelmények vizsgálata F4.3. A hiánypótlás rendje

4 F4.4. Tartalmi értékelés F4.5. Döntés 67 F4.6. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei F A Támogatási Szerződés módosítása F4.7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F Előleg igénylésének lehetősége F4.8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F4.9. Ellenőrzések F4.10. Az értesítések és határidők számításának szabályai F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Pályázati Útmutató mellékletei

5 A.A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A.1 Alapvető cél és háttér információ A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerőpiaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerőpiaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit. A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények egy része korszerűtlen, nagy létszámú intézményként működik, gyakran az ellátás céljaira alkalmatlan körülmények között. Ez megnehezíti az ellátottak társadalmi integrációját és a családjukkal való kapcsolattartást is. Összhangban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program mal a bentlakásos intézmények kiváltásának célja a lakók életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség megváltoztatása, illetve az életviszonyok humanizálása, társadalmi integrációja és modernizálása révén. A pályázat tartalma összhangban van a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvénnyel, az évi III. törvénnyel és az 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai tartalommal (a továbbiakban: Stratégia, mely az útmutató 21. számú melléklete). A konstrukció célja a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással, összhangban a 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat szerinti Stratégiával. pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással. A.2 Részcélok 50 férőhelynél nagyobb nagy létszámú, bentlakásos intézmények kiváltása lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó lakhatási szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási rendszer formájában. társadalmi integrációt célzó ellátási forma és szolgáltatás kialakítása a tartós támogatást igénylő fogyatékos személyek, pszichiátriai-, szenvedélybetegek számára a 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai tartalommal (a továbbiakban: Stratégia, mely az útmutató 21. számú melléklete). kiváltás eredményeként létrejövő új lakhatási formákba beköltöző és komplex szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak és a velük foglalkozó szakemberek felkészítése az új körülményekre.

6 a pályázat megvalósításához fontos a lakókörnyezet érzékenyítése, a társadalmi integrációhoz a település lakosainak megfelelő felkészítése elengedhetetlen. a kiváltással létrejövő szolgáltatásokkal a célcsoport önálló életvitelének támogatása. A.3 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira 1 rendelkezésre álló keretösszeg 7 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ESZA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A.4 Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 10 db. 1 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

7 B. Pályázók köre Kiváltásra a fogyatékos személyek, pszichiátriai-, szenvedélybetegek számára tartós bentlakást nyújtó intézményi férőhelyeket fenntartó szervezetek pályázhatnak. A célcsoportra (fogyatékos személyek, pszichiátriai-, szenvedélybetegek) vonatkozó székhely/telephely működési engedélyben szereplő összes férőhelyszám figyelembevételével kell pályázni. Egy intézményre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható be. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): Helyi önkormányzat (GFO 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) Központi költségvetési irányító szerv (GFO 311) Központi költségvetési szerv (GFO 312) Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328) Többcélú kistérségi társulás (GFO 326) Egyház (GFO 551) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Egyházi intézmény (GFO 552) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Nonprofit szervezetek (az alábbiak pályázhatnak: Egyéb egyesület GFO 529, Egyéb Alapítvány GFO 569,) Nonprofit gazdasági társaság (az alábbiak pályázhatnak: nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO 572, nonprofit részvénytársaság GFO 573). Jelen pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot az a fenntartó, amely december 31. után jött létre. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, amely az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) által kiadott támogató nyilatkozattal nem rendelkezik, a 1257/2011. (VII.21) kormányhatározat alapján. A testület honlapja: A fenntartó nem nyújthat be pályázatot arra az intézményre vonatkozóan, amely olyan ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) kiváltására pályázik, amely korszerűsítésére a TIOP /1 kiírásban már részesült támogatásban. 7

8 A fenntartó nem nyújthat be pályázatot arra az intézményre vonatkozóan, amely ugyanazon ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) korszerűsítésére (TIOP /1) is pályázik. Amennyiben a fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézmény átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Pályázó a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. A támogatás kizárólag konvergencia célkitűzés alá eső régiók (Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. Az intézmény ellátási területének kell a konvergencia régióban lenni, nem a fenntartó székhelyének. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 8

9 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1.A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 5.3.A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4.Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 9

10 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak. 12. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. 1. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok a. Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki a projekt saját forrásának rendelkezésre állását az Ávr. 72. (3) bekezdés aa)- ad) pontjai szerint nem igazolta; d. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; 10

11 e. akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; f. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; g. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 4 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül h. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. i. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem rendelkezik, kivéve, ha annak az első kifizetési igényléshez történő benyújtását a Pályázati Felhívásban engedélyezik. Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 11

12 C. PÁLYÁZAT TARTALMA Általános elvárások a pályázatokkal szemben: A bentlakásos intézmények kiváltásának célja a lakók életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok megszüntetése és a hiányos felszereltség megváltoztatása, illetve az életviszonyok humanizálása, társadalmi integráció és modernizálás révén. A pályázat tartalma összhangban van a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvénnyel, az évi III. törvénnyel és az 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai tartalommal (a továbbiakban: Stratégia, mely az útmutató 21. számú melléklete). A kiváltás a pályázó fenntartó pályázatában szereplő intézményének székhely/telephely működési engedélyében szereplő, célcsoportot érintő összes férőhelyére és minden épületére vonatkozik. A fejlesztésbe csak olyan épület/épületrész vonható be, amely megfelel a Stratégia céljának, miszerint: Az intézmény kiváltásával létrejött lakhatási formák: lakás, lakóotthon, különösen indokolt esetben lakócentrum az akadálymentesítés szabályainak figyelembe vételével. Lakócentrum esetében feltétel a lakás típusú szerkezetből álló épület/ek együttese. az ellátottak esetleges munkahelyi környezetét elkülönülten különböző helyrajzi számon - szükséges elhelyezni a lakhatás és a napközben szolgáltatás biztosításától. az új lakhatási szolgáltatások kialakításánál az ellátottak igényeit és szükségleteit kell alapul venni. pszichiátriai-, szenvedélybeteg célcsoport esetében a terápiás közösség alapelveire épülő szakmai munkát támogató építészeti környezet megteremtése. A kiváltás során létrejövő új létesítmény (lakás, lakóotthon, lakócentrum) elhelyezkedése megfelel a Stratégiában foglaltaknak, különös tekintettel: a fogyatékos személyek új otthonai a településbe integráltan, belterületen kerülnek elhelyezésre az érintett társasház/településrész (utca) lakosságszámának maximum. 10%-a lehet a lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma lakások/lakóházak esetében azok nem lehetnek egymás közvetlen szomszédságban a támogatott lakhatási szolgáltatásokat minél szélesebb földrajzi területen és eltérő közigazgatási területeken kell létrehozni. A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási terveket is bemutatnia a pályázónak. (10. sz. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei.) A további hasznosítás nem szolgálhatja az eredeti ellátási forma visszaállítását. Minden esetben alapfeltétel, hogy a kiváltással létrehozandó, ellátási célokat szolgáló épületek belterületen, jól megközelíthetően helyezkedjenek el kivéve szenvedélybetegek rehabilitációját megvalósító intézmények esetében. 12

13 A kiváltás a célcsoportra vonatkozó, székhely/telephely működési engedélyében szereplő férőhelyekre terjed ki és nem járhat férőhelybővüléssel! Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati program és a Stratégia célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak és a felmért ellátotti szükségleteken alapulnak. A létrejövő ingatlan(ok) környezetvédelmi és gazdálkodási szempontból legyenek energiatakarékosak, és a beépítésre kerülő épületgépészeti eszközöket a célcsoport tudja kezelni. A létrejövő ingatlan(ok) a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak mind építészeti, mind a Stratégiai szempontjából feleljen(ek) meg a szolgáltatás funkciójának, az ellátottak elhelyezési, ellátási igényeinek. Fogyatékos személyek ellátása - a Stratégiának megfelelően- szükségleteikhez igazodó komplex szolgáltatás alapján történjen. Pszichiátriai-, szenvedélybetegek ellátása az önálló életvitel és a társadalmi integráció szempontjából felmért szükségletekre épüljön. A fejlesztés a pályázati útmutató 10 sz. mellékletét képező Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum szerint elkészített Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum alapján kerüljön megtervezésre. Ennek részeként, a Megvalósíthatósági tanulmány szerint köteles a pályázó bemutatni az általa választott kiváltási forma költséghatékonysági elemzését valamint a kiváltott ingatlanra vonatkozó hasznosítási tervet. Első körben: A pályázat Megvalósíthatósági tanulmányát június 29-ig kell benyújtani jóváhagyásra az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testülethez (IFKKOT) elektronikusan és postai úton is (Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület IFKKOT titkár, 1554 Budapest Pf.: 108.) Második körben: A pályázat Megvalósíthatósági tanulmányát november 30-ig kell benyújtani jóváhagyásra az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testülethez (IFKKOT) elektronikusan és postai úton is (Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület IFKKOT titkár, 1554 Budapest Pf.: 108.) A testület honlapja: Az IFKOTT nyilatkozatát december 27-ig adja ki a pályázónak. A pályázó a lakókörnyezet többféle kommunikációs csatornán keresztüli tájékoztatását a Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum 2. pontja Célcsoportok alpontjában meghatározottak szerint köteles bemutatni és végrehajtani. Amennyiben az alapvető célkitűzésben foglalt fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan, épület nem a pályázó tulajdonában van, azaz bérelt ingatlanon valósul meg úgy: - a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához és megvalósításához; - a pályázónak a fenntartási időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 13

14 évig) szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie (ami a támogatási szerződés megkötésének feltétele) és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a pályázó, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezését adja a pályázat benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez. ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről pont alapján kell eljárni. Amennyiben a projekt eredményeként a fogyatékos személyeket, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó szolgáltatás olyan ingatlan(ok)ban folyik, amely(ek) a pályázat benyújtásakor nem a pályázó tulajdonában volt(ak) úgy ingatlanvásárlás esetén a pályázathoz csatolni kell a fejlesztési célokhoz való illeszkedés alátámasztásaként az alábbiakat : amennyiben a pályázó rendelkezik épülettel, o a tervező költségbecsléssel alátámasztott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van, továbbá amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van a statikus által kiállított igazolást. amennyiben nincs a pályázó tulajdonában ingatlan, akkor o a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatás(ok) nyújtásához megfelelő épülettel. Minden, a projektben érintett ingatlanra vonatkozóan a költséghatékonyság alátámasztására független minősített értékbecslő által készített és hitelesített ingatlan értékbecslői szakvélemény becsatolása szükséges a szakmai terv mellékleteként. A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén a pályázó nevére szóló elvi építési engedély csatolása, nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatóság igazolása arra vonatkozóan, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges az építési engedély köteles tevékenység esetén a pályázó szervezet nevére szóló jogerős építési engedély csatolása, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok csatolása. A pályázónak a projekt megvalósulásának napjára a pályázatban érintett infrastruktúrára vonatkozóan rendelkeznie kell a szociális szolgáltató tevékenység engedélyezéséről szóló szakhatósági engedélyekkel és azokat a projekt záró beszámolóval együtt be kell nyújtania. A pályázónak a projekt záró beszámolóhoz csatolnia kell a beruházással érintett intézmény érvényes és jogerős működési engedélyét, a működési engedélyre kötelezett ellátások tekintetében. Legkésőbb a projekt lezárásának időpontjára az intézménynek/intézményeknek meg kell kezdenie a működést. A pályázatban érintett intézményekkel/telephelyekkel szembeni elvárások: A kiváltás eredményeként, olyan lakások, lakóotthonok és - amennyiben ezt ellátotti szükséglet alátámasztja - lakócentrum jön létre, ami megfelel a Stratégiában foglaltaknak. A kiváltás eredményeként létesített, illetve új intézményegységekkel (telephelyekkel) szembeni elvárások: 14

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben