K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/ Fax: 52/ Szám: /2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből (Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(IX.09.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására 1 A 2010 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. (1) bekezdése az alábbira változik: A képviselő-testület a 2010 évi költségvetés főösszegét eft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét eft működési célú bevétellel, eft működési célú kiadással és eft működési egyenleggel, valamint eft felhalmozási célú bevétellel, eft felhalmozási célú kiadással és eft felhalmozási egyenleggel, így eft hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től a évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. (Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének féléves végrehajtásáról) 166/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben is.

2 Határidő: Felelős: azonnal jegyző (Előterjesztés a településrendezési tervek módosításával kapcsolatos kérdésekről) 167/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítését a területrendezési tervek módosításával érintett területek vonatkozásában. A volt vágóhíd melletti terület övezeti átsorolása kapcsán felmerülő természetvédelmi hatásbecslés elkészítése az ingatlan tulajdonosának érdeke és feladata. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat nem tartja szükségesnek egyéb hatástanulmány készítését. II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csatornakert vonatkozásában mérlegelve a beérkezett észrevételeket és szakmai szempontokat nem kívánja a jelenlegi zártkert rovására növelni a gazdasági zóna területét. Határidő: november 30. Felelős: polgármester, főépítész (Előterjesztés Hajdúszoboszló város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004.(X.01.) számú rendeletének módosításáról) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010 (IX.09.) számú rendelete a 15/2004.(X.01.) rendeletének módosításáról 1. A 15/2004.(X.01.) önkormányzati rendelet 1.. (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket kialakítani, kötelezést előírni csak a Környezet védelmének általános szabályairól szóló Évi LIII. törvény, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény, valamint az e törvény alapján meghatározott, az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Kormány rendelet (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint a T 2, T 2 / 2 és T 2 / 3 jelű Külterületi 2

3 Szabályozási Terv, a T 3 jelű Belterületi Szabályozási Terv, és a jelen Helyi Építési Szabályzat előírásainak együttes figyelembevételével lehet. 2. Ezen módosítás a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. (Előterjesztés általános iskolák pedagógiai programjainak módosításáról) 168/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) f, pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a LXXI. tv. 5. (2) bekezdésének megfelelően hozzájárul a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola, a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, a Bárdos Lajos Általános Iskola és a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, pedagógiai programjának a tanulók teljesítményének értékelésére vonatkozó módosítás tekintetében a jóváhagyásra, bevezetésre vonatkozó általános szabályoktól való eltéréshez. Határidő: december 31. Felelős: jegyző (Előterjesztés az a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatáról) 169/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (2) bek. f, pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztésben részletezett tartalommal. II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (2) bek. f, pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztésben részletezett tartalommal. Határidő: szeptember 9. Felelős: jegyző, intézményvezetők 3

4 (Előterjesztés az egészségügyi alapellátás működésének áthelyezési költségeire) 170/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat z előterjesztést elfogadja és a Járóbeteg-Ellátó Centrum felújításának időtartamára történő egészségügyi alapellátás rendeléseinek áthelyezési költségeihez ,-Ft-os keretösszeget állapít meg. A keretösszeget a városi költségvetés szociálpolitikai feladatok összegéből biztosítja. A keretösszeget a Járóbeteg-Ellátó Centrum számlájára kell utalni, melyről az igazgató-főorvos a keretösszeg felhasználásának részletes elszámolásával tartozik január 31. napjáig. Határidő: szeptember 17., intézményvezető (Előterjesztés a Mátyás király sétány 10. szám (Hotel Béke) villamosenergia ellátása tulajdonosi hozzájárulásával kapcsolatban) 171/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hajdúszoboszlói 3312/1 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mátyás király sétány 10. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátása érdekében az E.On Titász Zrt. (a KT sz., KT sz. nyomvonal kijelölési helyszínrajzban foglaltaknak megfelelően) földkábelt fektessen. - A képviselőtestület a transzformátorállomás létesítéséhez annak függvényében járul hozzá, hogy a kivitelező a /2010 számú közútkezelő hozzájárulásában foglalt feltételeket maradéktalanul betartja. - A kivitelező feladata és kötelessége az ingatlan eredeti rendeltetési állapotának megfelelő helyreállítása. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: október 31. (Előterjesztés Bíró Imre kérelméről) 172/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat 4

5 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő 10264/5 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlan területéből 84 m2 nagyságú ingatlanrész (mely a 9880/1 hrsz-ú zártkert mellett található) Bíró Imre részére történő használatba adásához az alábbi feltételek mellett: - a használati idő hossza határozatlan idejű, 90 napos felmondási határidő mellett, - a kérelmező a 84 m2 nagyságú ingatlanrészt a 9880/1 hrsz-ú zártkert melletti árokszakasz karbantartása fejében használhatja, - kérelmező a használt területet a saját zártkertjéhez hozzákerítheti azzal a feltétellel, hogy a használati idő megszűnésekor a kerítést köteles saját költségén elbontani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: október 31. (Előterjesztés Parti Gyula kérelméről) 173/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az önkormányzat tulajdonában lévő 0283/6 hrsz-ú kivett önkormányzati út és a 0282/7 hrsz-ú kivett csatorna megnevezésű csatorna, tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy Parti Gyula a Hajdúszoboszló 0283/45-49 hrsz-ú ingatlanok vízellátását a 0283/6 hrsz-ú kivett önkormányzati út és a 0282/7 hrsz-ú kivett csatorna nyomvonalát keres ztező felszín alatt létesítendő 160 mm átmérőjű PE P10 fix gerincvezeték fektetésével biztosítsa az esőztető öntözőtelep kialakítását. - Használatba vevő az öntözési lehetőséget a pályázati kiírásban szereplő üzemeltetési kötelezettség időtartamára kapja meg. - A használatba vevő az öntözőcsövet köteles oly módon telepíteni, hogy az nem akadályozza az út biztonságos működését, karbantartását. - Használatba vevő kötelessége a használati idő lejártát követően az ingatlan eredeti állapotának helyreállítása. - A képviselő-testület az esőztető öntözőtelep létesítéséhez annak a függvényében járul hozzá, hogy a kivitelező /2010 számú közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételeket maradéktalanul betartja. - A vezeték meghibásodásából adódó károkért a kérelmező tartozik felelőséggel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 5

6 Határidő: október 31. (Előterjesztés a Gábor Áron utca átépítésével kapcsolatosan) 174/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utca rekonstrukciója I. ütemének megvalósításához szükséges, az E.ON tulajdonában lévő 22 kv-os vezeték kiváltását tudomásul veszi. A hivatal tegye meg a szükséges lépéseket a vezeték-kiváltás pénzügyi terhének csökkentésére. A kiváltás vezetékjogi tervének elkészítéséhez szükséges pénzügyi forrást a évi városi költségvetés beruházások táblázat (13.sz. melléklet) Gábor Áron utca rekonstrukció keretéből biztosítja. A Gábor Áron utca rekonstrukció I. ütemének - útátkötés, burkolatszélesítés, csapadékvíz elvezetés, 0,4 kv és 22 kv-os elektromos vezeték kiváltás - megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a évi városi költségvetésben tervezni szükséges. Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a tervezés azonnali megindítására vonatkozóan. Határidő: december 31. (Előterjesztés a nádudvari kommunális hulladéklerakó évi lerakási díjának meghatározásáról) 175/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat nádudvari hulladéklerakóba beszállítandó települési szilárd hulladék évi lerakási díját - az előterjesztésben vázolt költségek bemutatása mellett - nettó 5.180,-Ft/t (bruttó 6.475,-Ft/t) összegben elfogadja január 01-től visszamenőleg. A testület továbbra is ragaszkodik a költségek tételes és tényszerű áttekintéséhez minden ezutáni díjmegállapításnál is. Éves to beszállított hulladékmennyiséget figyelembe véve a évi városi költségvetésben további bruttó ,-Ft összeget biztosít hitelből a városüzemeltetési tábla nádudvari kommunális hulladék- lerakó lerakási díj rovatában. 6

7 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Nádudvar Város Önkormányzatát, hogy a hulladéklerakó telep átépítésével kapcsolatos műszaki tervekről, a beruházás várható költségeiről, a finanszírozással kapcsolatos elképzeléseiről tájékoztassa. Határidő: folyamatos (Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról) 176/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Ha jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című /ÉAOP-4.1.3/B- 2f / pályázathoz kapcsolódóan a kivitelezés során felmerülő többletköltségekre bruttó 22 Millió Forintot biztosít hitel terhére. Határidő: november 30. (Előterjesztés önkormányzati utak útszőnyegezési és gyalogátkelőhely kialakítási munkálatainak többlet-költség igényéről) 177/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati utak útszőnyegezési és gyalogátkelőhely kialakítási munkálatokra a évi városi költségvetésben rendelkezésre álló 33,8 millió forint keretösszeg 5,7 millió forinttal történő kiegészítését, amely összeget hitel terhére biztosítja. Határidő: december 10. (Előterjesztés évben tervezett fásításról) 178/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja az előterjesztés szerint: 7

8 Szabadgyökerű sorfa (legalább 1,50 m ) telepítése, karózva, dréncsövezve 2 éves utógondozással, összesen 256 db az előterjesztésben felsoroltak szerint. 5%-ot meghaladó faveszteség esetén a Városgazdálkodási Zrt garanciát vállal. A képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Zrt.-t és a hivatalt, hogy a rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig az alább felsorolt helyszíneken kétszer iskolázott, földlabdás, cm törzskerületű szükség esetén cserje fák telepítését végezze el: - Szent István park - Lakótelepi parkok, sorfák A fák beszerzésével és telepítésével a Városgazdálkodási Zrt.-t bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói szerződés aláírására. Határidő: november 30. Felelős: Vg.Zrt vezérigazgató jegyző (Jelentés az Állami Számvevőszék évi ellenőrzéséhez készített intézkedési terv végrehajtásáról) 179/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat z Állami Számvevőszék évi ellenőrzéséhez készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. (Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról) 180/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szeptember hónapban adott jelentést tudomásul veszi. (Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről) 8

9 181/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (Tájékoztatás a szennyvíz-projekt megvalósításának jelenlegi helyzetéről) 182/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat KEOP.1.2.0/2F azonosító számú, Hajdúszoboszló város szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére és szennyvízcsatorna hálózat befejező üteme projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. (Előterjesztés Dede Ernő képviselő úr kérdésére adott válasz kivizsgálására) 183/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szilágyiné Pál Gyöngyi Dede Ernő képviselő játszóterek takarításával kapcsolatos kérdésére adott választ. (Jelentés az önkormányzat évekre elfogadott gazdasági (ciklus) programjának végrehajtásáról) 184/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat évekre elfogadott gazdasági (ciklus) programjának végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 9

10 (Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 185/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. (Válasz a városi hitel évi alakulásával kapcsolatos kérdésre) 186/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lőrincz László Váradi Ferencnek a városi hitel évi alakulásával kapcsolatos kérdésére adott választ. (Válasz megsüllyedt csapadékvíz-elvezető folyókával és eldugult víznyelőkkel kapcsolatos interpellációra) 187/2010. (IX. 09.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szilágyiné Pál Gyöngyi Kocsis Róbertnek a Rákóczi u. 49. sz. előtti folyóka és a Hősök terén eldugult víznyelővel kapcsolatos interpellációjára adott választ. K.m.f. Dr. Sóvágó László sk. polgármester Dr. Vincze Ferenc sk. jegyző A kivonat hiteléül: Hajdúszoboszló, október 4. 10

11 Molnár Viktória leíró 11

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 21024-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 862-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 8978-1/2014. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. (Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságáról)

K I V O N A T. (Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságáról) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 2640/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 25288-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. július 2-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak:dr.sóvágó László polgármester, Holoda Attila

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 28881-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A Képviselő testület

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2013. június 27.. szám R E N D E L E T E K 17/2013. (VI.28.) önk. rendelet Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 133/2007. (V.30.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 133/2007. (V.30.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A 133/2007. (V.30.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 22, 23, 24/2007. ÖK. számú

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben