J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 18-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. február 18-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület"

Átírás

1 Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u (Tel.: 99/ ) 1-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült február 18-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület ülésén. Jelen voltak: Kiss József Kincses Balázs Horváth Judit Tóth Béla Fücsökné Torma Lívia Rózsás Györgyné polgármester képviselő képviselő képviselő jegyző pénzügyi vezető Kiss József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. A határozatképesség megállapítását követően a jegyzőkönyv vezetésére Fücsökné Torma Líviát kérte fel. Elmondta, hogy Ujvári József alpolgármester az ülésről való távolmaradását előre jelezte. Az ülés napirendjére az írásos meghívó szerint tett javaslatot. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatban elfogadta az ülés napirendjét: 7/2014. (II.18.) önkormányzati határozat a február 18-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: N A P I R E N D : 1. Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának évi költségvetése 2. Képviselő-testületi határozatot igénylő ügyek a. Leader tagsággal kapcsolatos nyilatkozat b. Az Önkormányzat évi közbeszerzési terve c. Fajtakísérleti Állomás szennyvíz ügye d. Támogatást megelőlegező hitel iskola belső felújítása e. Térítési díjak f. Óvoda felújítási pályázat

2 g. Alpokalja körút Támogatás iránti kérelem h. Adósságkonszolidációval nem érintett települések támogatása - nyilatkozat 3. Egyéb aktuális feladatok Határidő: azonnal 1. napirendi pont: Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának évi költségvetése (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Rózsás Györgyné pénzügyi vezető tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat évi költségvetésének tervezetéről. Elmondta, hogy a kiadási és bevételi főösszeg e Ft, amelyből 12,9 millió Ft-os költségvetéssel gazdálkodik a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda. Az óvoda működését az állam 10,5 millió Ft-os támogatással biztosítja, Önkormányzatunk további 2,5 millió Ft-tal egészíti ki az állami normatívát. Szólt továbbá arról, hogy a viziközmű lakossági befizetéseket amennyiben ezeket átvállalja az állam továbbítani kell azonnal a központi költségvetés javára. Kiss József polgármester is megerősítette a pénzügyi vezető által elmondottakat, miszerint a viziközmű hitel kiváltás azt jelenti, hogy a banki költségektől szabadulunk, de a lakosság fizetési kötelezettsége ugyanúgy fennáll a következő év végéig. Szólt továbbá arról, hogy a jogszabályi változás történt a vízmű-bérleti díjak tekintetében: az eddigi közös beruházási alap helyett külön, saját kalapban gyűlik a bérleti díj és csak helyben használható fel. Az új konstrukcióban előnyt jelent a településnek, hogy a viszonylag új szennyvízhálózat bérleti díja viszonylag magasabb, viszont a 45 éve épült ivóvízvezeték bérleti díja nagyon alacsony. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a helyi adók bevétele az előző évek szintjén alakul és az állami támogatás alkotta bevételi forrásunkon kívül mással nem számol a költségvetés. A felhalmozási kiadások körében az elnyert pályázataink befejezése, elszámolása az idei év legfontosabb feladata. Szólt továbbá arról, hogy az iskola belső felújítás és a ravatalozók felújítása ütemezése azt kívánja, hogy támogatás megelőlegező hitel igénybe vételét kérjük a számlavezetőtől. Az április közepéig elszámolandó idegenforgalmi adó kiegészítésére elnyert támogatásból a millenniumi kereszt, a wimpassingi emlékmű felújítását és a bolt előtti növénysziget és templom melletti rezsüs oldal növénytelepítését, csepegtető öntözési megoldását kívánjuk megoldani. A járdáink nagyon rossz állapotban vannak, az idei évben annak ütemezett felújítását meg szeretnénk kezdeni. A legrosszabb szakasz a muzsaji buszmegálló környéke és az Önkormányzat épületétől a buszmegállóig terjedő rész. Kincses Balázs véleménye szerint az Ikva hídtól a kastélyig terjedő járdaszakasz is katasztrofális állapotú. A napirendi ponthoz további hozzászólás, vélemény nem volt. Kiss József polgármester javasolta a évi költségvetés elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú, ellenvélemény és tartózkodás nélküli, 4 igen szavazattal elfogadta Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának évi költségvetését.

3 Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet a mellékleteivel együtt a jegyzőkönyvhöz csatolt. 2. napirendi pont: Képviselő-testületi határozatot igénylő ügyek (A napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) a. Leader tagsággal kapcsolatos nyilatkozat A Képviselő-testület egyetértett az előterjesztéssel és egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 8/2014. (II.18.) önkormányzati határozat egyhangúlag elfogadja, hogy az önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületben, aki a térség as programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja. b. Az Önkormányzat évi közbeszerzési terve A Képviselő-testület megerősítette, hogy az idei évben nem tervez olyan beruházást, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozna. Fentiek alapján a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét nemleges formában. 9/2014. (II.18.) önkormányzati határozat megállapítja, hogy Röjtökmuzsaj község Önkormányzata évi közbeszerzési terve nemleges. Határidő: azonnal

4 c. Fajtakísérleti Állomás szennyvíz ügye A Képviselő-testület egyet értett az előterjesztésben foglaltakkal és egyhangú, 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi határozatát: 10/2014. (II.18.) önkormányzati határozat nyilatkozik arról, hogy a község közigazgatási területén, a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24; adószám: ) Röjtökmuzsaji Növényfajta kísérleti Állomása (Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 36., hrsz:014/1.) a település közcsatorna-hálózatára műszakilag gazdaságosan nem megoldható a rákötés, figyelembe véve a gerinchálózat és a Növényfajta-kísérleti Állomás távolságát. Ezen nyilatkozat megküldésre kerül az érintett ingatlan tulajdonosának, valamint a Soproni Vízmű Zrt. részére, a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézéshez felhasználandó dokumentumként. d. Támogatást megelőlegező hitel iskola belső felújítása A évi költségvetés elfogadását követően, illetve ahhoz kapcsolódóan a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a számlavezető pénzintézetnél támogatást megelőlegező hitel felvételét kezdeményezi, hogy a volt iskola épülete belső felújításának támogatási része megérkezéséig a likviditási problémákat elkerülje. Az alábbi határozatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal hozta: 11/2014. (II.18.) önkormányzati határozat úgy dönt, hogy pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztései megvalósítása érdekében a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél támogatást megelőlegező hitelt vesz fel. A hitel összege: Ft, azaz hatmillió forint. A hitel folyósításának kezdő időpontja: március 14.

5 kijelenti, hogy a támogatást megelőlegező hitel folyósításának feltételeit megismerte, a hitel igénybevétele céljából felhatalmazza Kiss József polgármestert a szerződés aláírására. e. Térítési díjak Az Önkormányzat Képviselő-testület felülvizsgálta az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat és úgy döntött, hogy március 1-jétől nem kívánja a térítési díjakat változatni. A felülvizsgálat tárgyában az alábbi határozatot hozta a Testület, 4 igen szavazattal: 12/2014. (II.18.) önkormányzati határozat felülvizsgálta a március 1-jétől hatályos, étkeztetésért fizetendő térítési díjakat és úgy döntött, hogy azok mértékét nem változtatja. f. Óvoda felújítási pályázat A Képviselő-testület egyet értett az előterjesztésben foglaltakkal és egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi döntést fogalmazta meg: 13/2014. (II.18.) önkormányzati határozat az alábbi döntést hozta: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet 2.. (1) bek. b.) pontja alapján az óvodai nevelést végző intézmények infrastrukturális fejlesztésére, felújítására pályázatot nyújt be Röjtökmuzsaj község Önkormányzata, melyet feladatellátási megállapodás alapján működtetett: Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda (9451. Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 19.), az óvoda épületének felújítására. A felújítás költségvetése: Település Felújítás nettó költsége Felújítás áfa költsége Felújítás bruttó költsége Röjtökmuzsaj

6 Vonatkozó BM rendelet 1.. (4) bekezdésének b.) pontja alapján a támogatás intenzitása 80%, így az igényelt támogatás és az önerő mértéke az alábbiak szerint alakul: Igényelt támogatás: Ft Önerő mértéke: Ft A pályázati önerőt, Ft-ot Röjtökmuzsaj község Önkormányzata a évi tartaléka terhére biztosítja. Határidő: azonnal g. Alpokalja körút Támogatás iránti kérelem Kiss József polgármester javasolta a támogatás megállapítását a május 1-jei program finanszírozásához. Kezdeményezte, hogy a helyi Sportegyesület figyelmét a programhoz való csatlakozásra hívjuk fel. A támogatásról a Képviselő-testület az alábbi, 4 igen szavazattal hozott határozata az alábbi: 14/2014. (II.18.) önkormányzati határozat a Fertődért Egyesület (9431. Fertőd, Hodály-major) részére az Alpokalja körút kiadványhoz Ft összegű támogatást állapít meg. Vállalja továbbá a Röjtökmuzsajt is érintő kerékpártúra érdekében a településre szükséges jelzőtábla kihelyezését és költségeinek finanszírozását. Kérelmező a testületi döntésről jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesül. Határidő: május 1. h. Adósságkonszolidációval nem érintett települések támogatása - nyilatkozat Kiss József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a napokban várható annak a belügyminisztériumi rendeletnek a megjelenése, amely az adóssággal nem rendelkező önkormányzatok kompenzálásáról rendelkezik. A fő közötti települések, amelyek közé Röjtökmuzsaj is tartozik, előreláthatólag 6,5 milliós igényt nyújthatnak be a kincstári rendszeren keresztül, tervezetten március első napjaiban. A Képviselő-testületnek arról kell nyilatkoznia, hogy milyen kötelező feladathoz kapcsolódó tevékenységre kívánja a támogatási igényt.

7 A Képviselő-testület a járdafelújítást választotta, ezen célra kívánja a támogatást fordítani. Az alábbi határozatot egyhangú, 4 igen szavazattal hozta meg a Képviselő-testület: 15/2014. (II.18.) önkormányzati határozat a Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációval nem érintett település részére biztosított támogatási igényt az alábbiak szerint kívánja benyújtani: 1. Önkormányzati járda felújítása felhatalmazza Kiss József polgármestert a Magyar Államkincstár rendszerében a támogatási igény feltöltésére. 3. napirendi pont: Egyéb aktuális feladatok a évi rendezvényeink, programjaink A Képviselő-testület egyeztette, hogy a évi falunap időpontja augusztus 2. (szombat). A program összeállítása folyamatban. b. Képviselői hozzászólások, észrevételek Kincses Balázs a tavaszi társadalmi munkához az óvoda udvarán is javasolt tennivalót. Kiss József polgármester is számba vette már a társadalmi munka feladatait, az óvodán túl a játszótéren is van tennivaló, valamint a szemétszedés is nagyon aktuális. Jelezte továbbá, hogy a község elején a 30 km-es sebességkorlátozó tábla már megint eltűnt. Ezt követően még a testület egyeztetett a Röjtöki u. 58. szám melletti önkormányzati út vízelvezetési gondjairól.

8 A napirendi pontok tárgyalását követően kérdés, hozzászólás nem volt, így Kiss József polgármester megköszönte a közreműködést, az ülés bezárása előtt jelezte, hogy zárt ülés következik. Kmf. Kiss József polgármester Fücsökné Torma Lívia jegyző

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sopronkövesd község Önkormányzata SOPRONKÖVESD Kossuth L. u. 77. 9483. (Tel.: 99/536-000) 1-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 23-án Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselőtestületének,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 3/2014. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs képviselők. Lovászpatona Község Önkormányzata 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 112-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 5. napján 18,00

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben