Tantárgyleírások. Angol módszertan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyleírások. Angol módszertan"

Átírás

1 Tantárgyleírások Tantárgy neve Angol módszertan Tantárgy kódja TK 9011L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1 +3 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Kiss Tamás Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy az elméleti és gyakorlati órák szoros kapcsolatára épül. Az első félévben az előadássorozat fő célja elméleti ismeretanyag továbbítása a nyelvtanítás témakörben. A hallgatók elsajátítanak egy átfogó ismeretanyagot, melyre a későbbiek során bátran építhetik gyakorlati tapasztalataikat. A gyakorlati képzés, a szeminárium az előadáson nyújtott ismereteket gyakorlati példákkal támasztja alá, így mintegy kézzelfoghatóvá téve a nyelvtanítás számos aspektusát. A szeminárium ugródeszkaként szolgál a későbbi tanítási gyakorlat sikeres teljesítéséhez. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: Az első félévben az előadások általános képet festenek a különböző nyelvtanítási módszerekről, mintegy lehetőséget teremtve a hallgatók számára, hogy kiválaszthassák a számukra legjobban illő módszert, illetve a különböző módszerek és technikák ütközésével saját stílust alakítsanak ki. Szintén ebben a félévben kerül terítékre az óratervezés is, ami elengedhetetlenül fontos az elkövetkező tanítási gyakorlat sikereihez. Egy másik fontos terület a számonkérés, melynek különböző típusaiból kaphatnak képet a hallgatók a félév során. A gyakorlati képzés során a fő hangsúly a hallgatók felkészítésére kerül a 7. vagy 8. félévben kezdődő tanítási gyakorlatra. Ennek érdekében különböző ötletek megbeszélésre kerül sor. A hallgatóknak lehetősége nyílik, hogy a tanulócsoport keretein belül mikro-tanításokat készítsenek, melyek során társaikat tanítják. Ezeket a tanításokat alkalomszerűen videón is rögzítjük, így mód van alapos elemzésükre. Lehetőség nyílik a különböző munkaformák (pár, csoport, teljes osztály) kipróbálására egy 'biztonságos' környezetben. A hallgatók betekintést nyernek a szótanítás, az új nyelvtani anyag ismertetésének technikáiba is. 1. An introduction to the course. What is a good lesson like? 2. Approaches and methods in ELT 3. Presentation techniques. Instructions. 4. Five minute activities 5. Teaching pronunciation 6. Teaching, Practising and Testing Vocabulary 7. MID TERM TEST. Grammar presentation Grammar presentation 2. preparing for the micro-teaching session 9. MICRO TEACHING on grammar MICRO TEACHING on grammar Classroom management group dynamics

2 12. END TERM TEST. Lesson planning: aims and objectives 13. Lesson planning: aims and objectives 14. Classroom observation - video 15. Revision, evaluation of the term 3. A képzés követelményei: A tananyag jellege megköveteli a megfelelő szintű nyelvi tudást, amelyet az első év végén egy nyelvi alapvizsga mér fel, az ötödik félévben pedig egy nyelvi-nyelvészeti szigorlat. A tárgy két féléven keresztül elméleti (előadás) és gyakorlati (szeminárium) oktatására épül. Az órarendi elfoglaltság mellett a diákok mintegy 2-3 órát töltenek otthoni felkészüléssel (kijelölt szakirodalom olvasása, óraterv készítése, önálló dolgozatok ill. feladatlapok készítése.) 4. Számonkérés módja: gyakorlati jegy 5. Kötelező irodalom jegyzéke: Dubin, F. and Olshtain, E. (1986). Course Design. Cambridge University Press. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman Harmer, J. (1998). How to Teach English. Longman. Hutchinson, T. and Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge University Medgyes, P. & Malderez, A. (eds). (1996). Changing Perspectives in Teacher Education. Macmillan Heinemann. Munby, J. (1978). Communicative Syllabus Design. Cambridge University Press. Nunan, D. (1988). The Learner-Centered Curriculum. Cambridge University Press. Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. CUP. Press. Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Heinemann. Shekan, P. (1989). Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold. Willis, J. (1996). A Framework for Teacher Education. Macmillan Heinemann. Yalden, J. (1987). Principles of Course Design for Language Teaching. Cambridge University Press.

3 Tantárgy neve Brit irodalomtörténet - angol líra Tantárgy kódja AN 4304L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4303L Tantárgyfelelős neve Dr. Ujszászi Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az előadások célja, megismertetni a hallgatókat a költészet sajátos formai kifejezéskincsével, bemutatva az angol líra fejlődésének legfontosabb állomásait és alkotóit a kezdetektől a 20. század elejéig. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Bevezetés a költészet tanulmányozásába, alapfogalmak, a költészet sajátosságai. Alliteratív és metrikus verselés 2 A szonett története a kezdetektől a romantika koráig 3 A szonett a 19. Században 4 Metafizikus költészet 5 A Blank verse története és kiteljesedése Milton Elveszett Paradicsom c. költeményében 6 A Blank verse a preromantika és a romantika korában 7 A népies versforma kultusza. Robert Burns költészete 8 A dal mint lírai műfaj Blake és Wordsworth költészetében 9 A ballada a romantika korában A broadside ballada és a népballada irodalmi változatai Blake: London és Coleridge: A vén tengerész c. művei 10 A hosszabb és bonyolultabb versformák. A romantikus óda: Keats és Shelley 11 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében. R. Browning 12 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében: Tennyson 13 Bevezetés a 20. Századi költészet tanulmányozásába. W. B. Yeats művészete 14 Bevezetés a 20 századi költészet tanulmányozásába. Dylan Thomas és W. Auden költészete 15 Összegzés: Az angol líra fő irányai. Tájékoztatás a vizsgáról. 3. A képzés követelményei: A hallgatók látogassák az előadásokat, és a megadott feladatok szerint tanulmányozzák az előadáson szereplő témákhoz tartozó irodalmi anyagot. 4. Számonkérés módja: kollokvium. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Derek Allen Paul Smith: English and American Literature, La Spiga Languages Roger Gower: Past Into Present, Longman Bertha Csilla: English Literature in the Nineteenth Century and in the First Half of the Twentieth. Tankönyvkiadó

4 Tantárgy neve Brit irodalomtörténet - angol líra Tantárgy kódja AN 4305L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4302L Tantárgyfelelős neve Dr. Ujszászi Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szemináriumok célja, megismertetni a hallgatókat a költészet sajátos formai kifejezéskincsével, bemutatva az angol líra fejlődésének legfontosabb állomásait és alkotóit a kezdetektől a 20. század elejéig. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Bevezetés a költészet tanulmányozásába, alapfogalmak, a költészet sajátosságai. Alliteratív és metrikus verselés 2 A szonett története a kezdetektől a romantika koráig 3 A szonett a 19. Században 4 Metafizikus költészet 5 A Blank verse története és kiteljesedése Milton Elveszett Paradicsom c. költeményében 6 A Blank verse a preromantika és a romantika korában 7 A népies versforma kultusza. Robert Burns költészete 8 A dal mint lírai műfaj Blake és Wordsworth költészetében 9 A ballada a romantika korában A broadside ballada és a népballada irodalmi változatai Blake: London és Coleridge: A vén tengerész c. művei 10 A hosszabb és bonyolultabb versformák. A romantikus óda: Keats és Shelley 11 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében. R. Browning 12 A drámai monológ a Viktoriánus kor költészetében: Tennyson 13 Bevezetés a 20. Századi költészet tanulmányozásába. W. B. Yeats művészete 14 Bevezetés a 20 századi költészet tanulmányozásába. Dylan Thomas és W. Auden költészete 15 Összegzés: Az angol líra fő irányai. Tájékoztatás a vizsgáról. 3. A képzés követelményei: A szemináriumok való aktív részvétel. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Derek Allen Paul Smith: English and American Literature, La Spiga Languages Roger Gower: Past Into Present, Longman Bertha Csilla: English Literature in the Nineteenth Century and in the First Half of the Twentieth. Tankönyvkiadó

5 Tantárgy neve Angol mondattan Tantárgy kódja AN 4211L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja minősített aláírás Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4207L és AN 4208L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az előadások célja, hogy az angol nyelv szintakszisának fő területeit bemutassa. Mind az egyszerű, mind pedig az összetett mondatok formai és funkcionális rendszerének megismerése kívánatos. Az elméleti háttér a mondatok összekapcsolása, a mondat érthetősége és az információ-fókusz vonatkozásában is szükség szerint biztosított az előadások révén. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: The Simple Sentence 1. The study of sentence structure: clause patterns; Syntactic functions of clause elements 2. Semantic roles of clause elements 3. Subject-verb concord; concord of person, other types of concord 4. Sentence types and discourse functions 5. Negation; Questions; Directives, exclamatives, irregular sentences 6. Pro-form and ellipsis The Complex Sentence 7. Coordination 8. Subordination; finite, non-finite and verbless clauses 9. Functional classification of dependent clauses 10. Nominal clauses semantic functions 11. Adverbial clauses semantic functions 12. The verb phrase in dependent clauses 13. Sentence connection 14. Sentence complexity and comprehensibility 15. Information focus 3. A képzés követelményei: A heti 3 óra órarendi elfoglaltság természetesen nem elegendő az angol nyelvtan e nagyon nagy és nehéz területének feldolgozására, ennél több időt igényel az önálló feladatmegoldás és gyakorlás. Szükséges az otthoni gyakorlati feladatok rendszeres elvégzése. Két zárthelyi dolgozat megírása. 4. Számonkérés módja: Az elméleti ismeretekről kollokviumon adnak számot a hallgatók

6 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, J (1987). English Grammar Exercises. Cassell Bozai, Á. (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1994). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R.A. (1975). A Reference Grammar for Students of English. Longman Close, R.A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. Longman Kenesei, I. (szerk). (1993). A Textbook in English syntax. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Quirk, R. et al (1985). A Comprehensive Grammar of the English language. Longman Thomson, A.J., & Martinet, A.V. (1988) A Practical English Grammar - Exercises. OUP

7 Tantárgy neve Angol mondattan Tantárgy kódja AN 4210L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4206L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A gyakorlatokon külön figyelmet fordítunk a magyartól eltérő szerkezetek tudatosítására Az elméleti háttér a mondatok összekapcsolása, a mondat érthetősége és az információfókusz vonatkozásában is szükség szerint biztosított az előadások révén.. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 16. The study of sentence structure: clause patterns; Syntactic functions of clause elements 17. Semantic roles of clause elements 18. Subject-verb concord; concord of person, other types of concord 19. Sentence types and discourse functions 20. Negation; Questions; Directives, exclamatives, irregular sentences 21. Pro-form and ellipsis The Complex Sentence 22. Coordination 23. Subordination; finite, non-finite and verbless clauses 24. Functional classification of dependent clauses 25. Nominal clauses semantic functions 26. Adverbial clauses semantic functions 27. The verb phrase in dependent clauses 28. Sentence connection 29. Sentence complexity and comprehensibility 30. Information focus 3. A képzés követelményei: Az órarendi elfoglaltság természetesen nem elegendő az angol nyelvtan e nagyon nagy és nehéz területének feldolgozására, ennél több időt igényel az önálló feladatmegoldás és gyakorlás. Szükséges az otthoni gyakorlati feladatok rendszeres elvégzése, a szemináriumon való aktív részvétel. Két zárthelyi dolgozat megírása. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5 Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, J (1987). English Grammar Exercises. Cassell Bozai, Á. (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1994). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R.A. (1975). A Reference Grammar for Students of English. Longman Close, R.A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. Longman Kenesei, I. (szerk). (1993). A Textbook in English syntax. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Quirk, R. et al (1985). A Comprehensive Grammar of the English language. Longman Thomson, A.J., & Martinet, A.V. (1988) A Practical English Grammar - Exercises. OUP

8 Tantárgy neve Angol módszertan Tantárgy kódja TK 9013 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgy kód) TK 9011 Tantárgyfelelős neve Kiss Tamás Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy az elméleti és gyakorlati órák szoros kapcsolatára épül. Az első félévben az előadássorozat fő célja elméleti ismeretanyag továbbítása a nyelvtanítás témakörben. A hallgatók elsajátítanak egy átfogó ismeretanyagot, melyre a későbbiek során bátran építhetik gyakorlati tapasztalataikat. Az előadások során a hallgatók megismerkednek a tanítás és a tanulás különböző jellemzőivel, ami későbbi munkájuk során segíti őket gyakorlati problémák megoldásában. A második félévben a feladat lényegében megegyezik az előző előadás sorozatéval. Különbség mindössze abban található, hogy míg az előbbi a nyelvtanítás általános kérdéseivel foglalkozott, addig ez a félév inkább a gyakorlati megközelítésének ad teret. A második félévben a kurzus alapfeladata a különböző technikák megismertetése a hallgatókkal - azonos az előző félévvel. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: A második félév főként a négy alapkészség - az olvasás, írás, hallás utáni megértés és a beszéd-fejlesztésnek és gyakorlásának kérdéseivel foglalkozik. Sor kerül a nyelvi készségek vizsgálatára mind a tanár, mind a diák szemszögéből, a különböző készségek prioritásának megállapítására, illetve ezek öszekapcsolására, integrálására is. Az előző félévben óratervezésből tovább lépnek a hallgatók a teljes tanterv megtervezésének feladatára, ami magában foglalja a tankönyvválasztást illetve adaptálást, saját tananyag készítését és a diákok igényeinek felmérését is. Mivel a második félévben az előadások a nyelvi készségek tanításával foglalkoznak, így a szemináriumok szorosan ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak. Csakúgy, mint az előző félévben lehetőség nyílik az elsajátított módszerek csoporton belüli kipróbálása. 1. What does real-life listening involve? Creating opportunities for real-life listening in the classroom 2. Types of listening activities 3. How do we read? Beginning reading. 4. Types of reading activities Types of reading activities Successful oral practice. The functions of topic and task 7. Types of speaking activities (discussions that work; role play and related techniques) 8. Oral testing and correction 9. Written versus spoken text. Teaching procedures 10. The process of composition. Giving feedback on writing 11. The aim of skills integration 12. What to do in a mixed ability class?

9 13. What is a project? 14. Types and use of different visual aids from the blackboard to the VCR 15. Developing the learners cultural awareness through learning a foreign language 3. A képzés követelményei: A tárgy két féléven keresztül elméleti (előadás) és gyakorlati (szeminárium) oktatására épül. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5. Kötelező irodalom jegyzéke: Dubin, F. and Olshtain, E. (1986). Course Design. Cambridge University Press. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman Harmer, J. (1998). How to Teach English. Longman. Hutchinson, T. and Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge University Medgyes, P. & Malderez, A. (eds). (1996). Changing Perspectives in Teacher Education. Macmillan Heinemann. Munby, J. (1978). Communicative Syllabus Design. Cambridge University Press. Nunan, D. (1988). The Learner-Centered Curriculum. Cambridge University Press. Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. CUP. Press. Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Heinemann. Shekan, P. (1989). Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold. Willis, J. (1996). A Framework for Teacher Education. Macmillan Heinemann. Yalden, J. (1987). Principles of Course Design for Language Teaching. Cambridge University Press.

10 Tantárgy neve Bevezetés az irodalmi tanulmányokba Tantárgy kódja AN 4301L Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám 1+1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve Dr. Ajtay-Horváth Magda Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatók megismerkednek az irodalomelméleti terminológiával, melynek ismerete nélkül nem követhetik az irodalomtörténeti előadásokat, szakszerűen nem fogalmazhatnák meg gondolataikat az irodalmi műalkotásokról. A tanegység tehát irodalomelméleti fogalmakat (az irodalmi kommunikáció sajátosságai, beszéd és fikció, mű és olvasó viszonya, befogadói elváráshorizontok), leíró stilisztikai fogalmakat (trópusok és alakzatok, stílusminőségek, stílus és szöveg kapcsolata szövegszerkesztési eljárások), poétikai fogalmakat (verstani ismeretek) és műfajelméletet (drámai, prózai, lírai műnemek sajátosságai) ötvöz. A kurzus célja az, hogy segítsen a hallgatóknak abban, hogy ők maguk is alkotó olvasókká váljanak, hogy rátalálhassanak azokra a jelkulcsokra, amelyet a mű teremt és kínál. A műelemző, szövegközpontú műelemzések akkor sikeresek, ha megéreztetik a hallgatóval, hogy az értő olvasás folyamán megadatik számukra, hogy az írónak társai legyenek a műalkotás jelentésrétegeinek feltárásában. A szemináriumok a befogadás és megértés mechanizmusának feltárásában nyújtanak alapvető módszereket. 2. A tantárgy tartalma: 1. Az irodalom fogalma. Haszonelvűség és érték 2. Referencia és ábrázolás 3. Az irodalmi mű külső és belső kontextusai 4. Az intertextualitás fogalma 5. Az irodalom és a nyelv 6. Esztétikai érték, művészi hatás 7. Az irodalmi mű, mint komplex modell 8. Konnotáció és denotáció 9. Trópusok (hasonlat, metafora) 10. Szimbólum, metonímia, szinekdoché 11. A lírai műfaj (ritmus, népszerű strófák, rímfajták) 12. A prózai műfaj (a karcolat, novella, regény, regénytípusok) 13. Cselekmény, ábrázolás, szereplők, nézőpont 14. A drámai műfaj (tragédia, komédia, klasszikus dráma, modern dráma, abszurd) 15. Az irodalom és a társművészetek. Azonos témák a különböző jelrendszerekben A szemináriumok anyagát, egy vers és kispróza gyűjteményt, a hallgatók az első szemináriumon megkapják. Az elemzett művek a következők: 1. Poetry: representation of reality opposed to reference to reality:

11 Nothing Gold can Stay, Stopping by Woods on a Snowy Evening (R. Frost) 2. The aesthetic response depending on the recognition of a specific order: Mending Walls, (R. Frost) next to of course god america (e.e. cummings) 3. The Solitary Reaper (W. Wordsworth) The Tide Rises the Tide Falls ( H.W. Longfellow) 4. Sic Vita (H. King), Merry-Go-Round (Langston Hughes), Death be Not Proud Though Some have Called Thee (John Donne) 5. Sonnets: Shall I Compare You to a Summer s Day? My Mistress s Eyes are Nothing Like the Sun (W. Shakespeare) 6. Song: To Celia (Ben Jonhson) 7. Elegy Written With his Own Hand in the Tower before his Execution (Chidiock Tichborne) 8. Tone and Attitude. The motive of snake in poetry. 9. A Narrow Fellow in the Grass (E. Dickinson), Snake (D.H Lawrence) 10. Home (Langston Hughes) 11. Thank You M Am (Langston Hughes) 12. Daisy Miller (Henry James) 13. After Twenty Years (O.Henry) 14. Revision 15. Testpaper 3. Évközi ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy a félév végén két zárthelyi dolgozat és a szemináriumi munka alapján. Órai, otthoni munka aránya 1:2 Heti két óra szeminárium x 2, azaz heti 4 óra 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Bain, C.- WW. Nortron (ed) The Norton Introduction to Literature. New-York: WW. Norton et Company.. Cs. Gyímesi Éva 1983 Teremtett világ. Bukarest: Kriterion. Hasan, Ruqaiya 1990 Linguistics, Language and Verbal Art. Oxford: OUP Jefferson A, Robey David 1987 Modern Literary Theory. Comparative Introduction. London: B.T. Batsford Ltd. Lazar, Gillian 1993 Literature and Language Teaching. Cambridge: CUP. McMahar, Elisabeth (Ed) Literature and the Writing Process. New-York: MacMillan. Miller, R.Greenberg R.A Poetry. London: MacMillan. Szaffkó, Péter 1985 Basic English Literary Terms Budapest: Tankönyvkiadó. Turner, G.W Stylistics. London: Longman. Wellek, R -Warren A Az irodalomelmélet. Bp., Akadémiai. Widdowson H.G Sylistics and the Teaching of Literature. London: Longman Practical Stylistics. Oxford: OUP.

12 Tantárgy neve Morfológia gyakorlat Tantárgy kódja AN 4206L Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4205L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szeminárium szándéka szerint rögzíti az elméleti tudnivalókat, és gyakorlati megközelítésben segíti elő a főnévi szószerkezet átfogó és analitikus elsajátítását. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: Az alapképzés részeként átfogóan megismertet a névszói szerkezettel. Feldolgozza a főnévi szószerkezet struktúráját - alaptag, determinánsok, meghatározó tagok. A kontrasztivitás jegyében kitér a magyartól eltérő jelenségekre. A melléknévi, határozói szerkezeteken kívül foglalkozik az elöljárós szerkezettel is. Bemutatja a szóalkotás legproduktívabb formáit, a szóképzés szabályait. 1. Basic concepts, levels of analysis 2. The basic noun phrase. Noun classes: count, noncount and proper nouns. 3. Central, pre- and postdeterminers 4. Common uses of the articles 5. Gender and Case of Nouns 6. Pronouns central, relative, interrogative 7. Pronouns indefinite; numerals 8. Characteristics and syntactic functions of adjectives 9. Semantic subclassification of adjectives 10. Adverbs 11. The prepositional phrase 12. Prepositional meanings 13. The complex noun phrase postmodification 14. The complex noun phrase premodification 15. Word formation 3. A képzés követelményei: Az elméleti rész elmélyítése vélhetően nem okoz gondot a hallgatónak a Bevezetés a nyelvtudományba c. kurzus után. 4. Számonkérés módja: A folyamatos tananyagfeldolgozás biztosítása érdekében rendszeresen írásbeli feladatot kapnak a hallgatók valmint zárthelyi dolgozatot írnak a nagyobb egységek lezárása után, illetve a kurzus végén. A gyakorlati jegyben a félév során végzett munka folyamatossága és szintje ötvöződik. Az angol nyelvtan tantárgy lezárása az alapképzésben nyelvinyelvészeti szigorlattal történik, amely írásbeli és szóbeli részből áll.

13 5 Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Alak és funkciótan / Parts of Speech: Morphology and Syntax. Budapest: Tankönyvkiadó. Allsop, J. (1987). English Grammar Exercises. London: Cassell. Bozai Ágota (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1981). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R. A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. London: Longman. Dohár, P. (1992). Kis angol nyelvtan. Budapest: Ring-6 Kft. Graver, B.D. (1996). Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press. Kocsis, M. (1989). Igenevek a mai angolban. Budapest: Tankönyvkiadó. Quirk, R. Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English Language. London: Longman. Quirk, R., Greenbaum, s. (1988). A University Grammar of English. London: Longman. Swan, M. (1996). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

14 Tantárgy neve Morfológia elmélet Tantárgy kódja AN 4207L Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4205L Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az előadások ismertetik a morfológiai alapfogalmakat, elveket, irányzatokat és elméleti alapismereteket nyújtanak a főnévi szószerkezet strukturális felosztásának, valamint mondattani és szemantikai funkcióinak tárgykörében. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: Az alapképzés részeként átfogóan megismertet a névszói szerkezettel. Feldolgozza a főnévi szószerkezet struktúráját - alaptag, determinánsok, meghatározó tagok. A kontrasztivitás jegyében kitér a magyartól eltérő jelenségekre. A melléknévi, határozói szerkezeteken kívül foglalkozik az elöljárós szerkezettel is. Bemutatja a szóalkotás legproduktívabb formáit, a szóképzés szabályait. 16. Basic concepts, levels of analysis 17. The basic noun phrase. Noun classes: count, noncount and proper nouns. 18. Central, pre- and postdeterminers 19. Common uses of the articles 20. Gender and Case of Nouns 21. Pronouns central, relative, interrogative 22. Pronouns indefinite; numerals 23. Characteristics and syntactic functions of adjectives 24. Semantic subclassification of adjectives 25. Adverbs 26. The prepositional phrase 27. Prepositional meanings 28. The complex noun phrase postmodification 29. The complex noun phrase premodification 30. Word formation 3. A képzés követelményei: Az elméleti rész vélhetően nem okoz gondot a hallgatónak a Bevezetés a nyelvtudományba c. kurzus után. 4. Számonkérés módja: A folyamatos tananyagfeldolgozás biztosítása érdekében rendszeresen írásbeli feladatot kapnak a hallgatók valmint zárthelyi dolgozatot írnak a nagyobb egységek lezárása után, illetve a kurzus végén. A félév végi kollokvium az elméleti ismeretek rendszerezésének képességét hivatott számonkérni. Az angol nyelvtan tantárgy lezárása az alapképzésben nyelvi-nyelvészeti szigorlattal történik, amely írásbeli és szóbeli részből áll.

15 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Alak és funkciótan / Parts of Speech: Morphology and Syntax. Budapest: Tankönyvkiadó. Allsop, J. (1987). English Grammar Exercises. London: Cassell. Bozai Ágota (szerk). (1993). Rendszeres angol nyelvtan. MA Könyvkiadó. Budai, L. (1981). English Grammar. Budapest: Tankönyvkiadó. Close, R. A. (1989). A University Grammar of English: Workbook. London: Longman. Dohár, P. (1992). Kis angol nyelvtan. Budapest: Ring-6 Kft. Graver, B.D. (1996). Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press. Kocsis, M. (1989). Igenevek a mai angolban. Budapest: Tankönyvkiadó. Quirk, R. Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English Language. London: Longman. Quirk, R., Greenbaum, s. (1988). A University Grammar of English. London: Longman. Swan, M. (1996). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

16 Tantárgy neve Szövegnyelvészet Tantárgy kódja AN 4209L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Összóraszám 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve Dr. Ajtay-Horváth Magda Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy specifikus célkitűzései: A kurzus a szövegnyelvészet alapvető fogalmaival, történetével és kutatási módszereivel ismerteti meg a hallgatókat, s a szöveget a kommunikáció alapegységeként értelmezi. A szövegértés és szövegalkotás készségének fejlesztése a diszciplína gyakorlati célja. Rámutatunk a szövegnyelvészet és más határtudományok (szemiotika, grammatikaelméletek, kommunikációelmélet, beszédtett-elmélet, pragmatika) kapcsolatának összefüggéseire. Hangsúlyos szerepet kap a szöveg és az azt meghatározó kontextus viszonya, valamint a stílus, amely szövegjelenség, azaz a mondatnál nagyobb nyelvi egységek viszonyából fakadó információ. Itt érintjük a regiszter és a dialektus fogalmát is. Szövegnyelvészet, stilisztika és fogalmazás kapcsolatát szintén fontos aspektusnak tartja a kurzus, hiszen a tanárképzésben a szövegnyelvészet gyakorlati haszna éppen szövegalkotás és szövegértés készségének fejlesztése. 2. Évközi ellenőrzés módja: Félévenként két zárthelyi dolgozat, a szemináriumi munka és jelenlét alapján félév végén gyakorlati jegy. Órai, otthoni munka aránya 1:2; 1 óra elmélet+1óra gyakorlat+ 2 óra otthoni munka. 3. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: McCarthy-Roland Carter 1994 Language as Discourse. Perspectives for Language Teaching. London: Longman. Cook, Guy 1992 Discourse. Oxford: OUP. Coulthard, Malcom 1985 An Introduction to Discourse Analysis. Applied Linguistics and Language Study. (Ed.) C.N. Candlin. London: Longman. Halliday M.A.K.- Ruqaia Hasan 1989 Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective. ( A coursebook taught in MA Degree program at Deakin University). Oxford: OUP Discourse, a Scheme for Teacher Education. Oxford: OUP Hasan, Ruqaiya 1989 Linguistics Language and Verbal Art. Oxford: OUP. Hatch, Evelyn 1992 Discourse and Language Education. Cambridge: CUP. Levinson, C.Stephen 1983 Pragmatics. Cambridge: CUP.

17 Tantárgy neve Brit országismeret gyakorlat Tantárgy kódja AN 4403L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4401L Tantárgyfelelős neve Dr. Vraukó Tamás Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szemináriumokon a hallgatók áttekintést nyerhetnek az Egyesült Királyság létrejöttéről és fejlődéséről, magába foglalja a legfontosabb földrajzi és etnikai ismereteket. A hangsúly a társadalom- és művelődéstörténeti kérdésekre helyeződik. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Egyesült Királyság: földrajzi áttekintés 2 Egyesült Királyság: Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország 3 London és más nagyobb városok 4 Történelmi áttekintés a kezdetektől 1215-ig 5 A középkori Anglia 6 A modern Anglia 7 Anglia a XIX-XX században 8 Társadalmi és politikai berendezkedés 9 A királyság intézménye 10 A sajtó, rádió és televízió 11 Az angol iskolarendszer 12 Vallás az Egyesült Királyságban 13 Ipar és mezőgazdaság 14 Művészetek 15 Szabadidős tevékenység 3. A képzés követelményei: Órai, otthoni munka aránya: 1:2. Heti egy óra szeminárium x 1, azaz heti 2 óra 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy a félév végén a zárthelyi dolgozatok és a szemináriumi munka alapján. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Briggs, Asa, A Social History of England, Penguin Books, 1983 Bromhead, Peter, Life in Modern Britain, Longman, 1987 Frank, Tibor Magyarics, Tamás, Handouts for British History, Budapest, 1994 Halliday, F.E, A Concise History of England, Thames and Hudson, 1989 Harvey, Paul-Jones, Rhodri, Britain Explored, Londman, 1992 Laird, E, Faces of Britain, Longman, 1988

18 Mátyás, Klára, British and American Civilization, Budapest, 1988 Morgan, Kenneth, The Oxford Illustrated History of Britain, OUP, 1984 McDowell, David, Britain in Close-up, Longman, 1993 Musman, Richard-Adrian-Vallace, D Arcy. Britain Today, Longman, 1990 Musman, Richard, Britain Today, Longman, 1982 O Driscoll, James, Britain, OUP, 1996 Pálfy, István, Britain Today, Budapest, 1988 Room, Adrian, Az A to Z of British Life, OUP, 1987 Treasures of Britain, Basingstoke, 1980

19 Tantárgy neve Brit országismeret elmélet Tantárgy kódja AN 4404L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgy kód) AN 4401L Tantárgyfelelős neve Dr. Vraukó Tamás Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az előadások célja az angol szakos hallgatóknak az Egyesült Királyságra vonatkozó ismereteinek megalapozása; nyelvi, irodalmi, nyelvészeti és társadalmi-kulturális képzésük történelmi és jelenkori hátterének felrajzolása; az angol kultúra nyelvi megnyilvánulási formáinak bemutatása. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Egyesült Királyság: földrajzi áttekintés 2 Egyesült Királyság: Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország 3 London és más nagyobb városok 4 Történelmi áttekintés a kezdetektől 1215-ig 5 A középkori Anglia 6 A modern Anglia 7 Anglia a XIX-XX században 8 Társadalmi és politikai berendezkedés 9 A királyság intézménye 10 A sajtó, rádió és televízió 11 Az angol iskolarendszer 12 Vallás az Egyesült Királyságban 13 Ipar és mezőgazdaság 14 Művészetek 15 Szabadidős tevékenység 3. A képzés követelményei: Órai, otthoni munka aránya: 1:2. Heti egy óra szeminárium x 1, azaz heti 2 óra 4. Számonkérés módja: Kollokvium. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Briggs, Asa, A Social History of England, Penguin Books, 1983 Bromhead, Peter, Life in Modern Britain, Longman, 1987 Frank, Tibor Magyarics, Tamás, Handouts for British History, Budapest, 1994 Halliday, F.E, A Concise History of England, Thames and Hudson, 1989 Harvey, Paul-Jones, Rhodri, Britain Explored, Londman, 1992 Laird, E, Faces of Britain, Longman, 1988 Mátyás, Klára, British and American Civilization, Budapest, 1988

20 Morgan, Kenneth, The Oxford Illustrated History of Britain, OUP, 1984 McDowell, David, Britain in Close-up, Longman, 1993 Musman, Richard-Adrian-Vallace, D Arcy. Britain Today, Longman, 1990 Musman, Richard, Britain Today, Longman, 1982 O Driscoll, James, Britain, OUP, 1996 Pálfy, István, Britain Today, Budapest, 1988 Room, Adrian, Az A to Z of British Life, OUP, 1987 Treasures of Britain, Basingstoke, 1980

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak) : 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Orbán

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

RAN 0111 Bevezetés az angol nyelvészetbe Féléves óraszám: őszi

RAN 0111 Bevezetés az angol nyelvészetbe Féléves óraszám: őszi Dr. Csides Csaba PhD Dr. Csides Csaba Dr. Nagy Andrea Dr. Pődör Dóra Prof. dr. habil. Pavel Stekauer RAN 0111 Bevezetés az nyelvészetbe 3 őszi I. Értékelés módszere: A hagyományos nyelvleírás szintjeit

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ A specializáció célja A jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan nyelvi

Részletesebben

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar 0BTANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi asszisztens képzés 2. A tantárgy neve: Szakmai angol

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben

Vargáné Kiss Katalin tantárgyprogramjai

Vargáné Kiss Katalin tantárgyprogramjai Vargáné Kiss Katalin tantárgyprogramjai Oeconom szakmai nyelvvizsgára felkészítő szóbeli I. NGB_IT 011_1, tantárgykód Szóbeli kurzus: heti 2 óra (írásbeli kurzust lásd külön) Kreditpont: 5 (írásbeli kurzussal

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Általános előadások magyarul Könyvtár és informatikai alapismeretek Filozófiatörténet Bevezetés a társadalomismeretbe Bevezetés az irodalomtudományba Bevezetés

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2011. augusztus 9-ig) EDDIGI BEOSZTÁSOK 1996 - Egyetemi adjunktus (Angol Nyelvoktatási Tanszék /2011-

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével Vargáné Dr. Kiss Katalin és Göncz Hajnalka Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet

Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet Dr. Sankó Gyula egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2014. szept. 9-ig) EDDIGI BEOSZTÁSOK 1996 - Egyetemi adjunktus (Angol Nyelvoktatási Tanszék /2011-

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen Szita Szilvia* Görbe Tamás** ELÕSZÓ HELYETT A Nyelvtani mozaik címû, új gyakorlati magyar nyelvtan bemutatása Bevezetés Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen feltétele

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2015. március 25.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2015. március 25. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2015. március 25. Szemináriumok: Business Communication o o Techniques and Applications (meetings, presentations, team-building)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org 120 perces módszertani workshopok 2008 tavasza óta 80+ alkalom Résztvevők

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek tanóra Előfeltétel* Kredit NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció Tantárgyi programok meghatározása 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti két óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi

Részletesebben