ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások"

Átírás

1 ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS Manuscript Editing Instructions (short version, see also the examples given in the full Hungarian version)

2 ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások Az anyag teljes terjedelme (táblázatokkal, ábrákkal stb. együtt) maximum 6 oldal lehet. Az anyagot floppy-n, valamint nyomtatott formában is kérjük megküldeni az alábbiak szerint: Az oldalszámozást ceruzával kérjük megjelölni! Papírméret: A/4-es, lehetıleg álló lapok Margók: felsı: 2,5 cm alsó: 2,5 cm bal: 2,5 cm jobb: 2,5 cm kötésben: 0 cm élıfej: 1,25 cm élıláb: 1,25 cm Betőtípus: Times New Roman A teljes anyagot sorvégi szóelválasztás nélkül, pontosan sorközzel, 11-es értékkel, az anyag szöveges részét pedig 10- es betőmérettel, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es elsı sor behúzásával kérjük elkészíteni. Az anyagban lévı felsorolásokat számozással, illetve felsorolási jelekkel jelöljék, 0,5 cm-es függı behúzással. Az anyag fıcímei: 10-es betőméret, félkövér dılt, nagybető, sorkizárással. Az anyag alcímei: 10-es betőméret, félkövér, sorkizárással. További alcímek: 10-es betőméret, tetszıleges betőstílus, sorkizárással. A dolgozat címe: 12-es betőméret, félkövér, középre helyezve. Szerzı(k) neve: 10-es betőméret, félkövér, középre helyezve. Ki kell írni a szerzı teljes nevét (több szerzı esetén azokat gondolatjellel elválasztani), a doktori vagy más címek, beosztás stb. megjelölése nélkül. Több szerzı esetén, ha azok nem ugyanazon munkahelyen dolgoznak, akkor közvetlenül (szóköz kihagyásával) a név után felsı indexbe kérjük a szerzıket beszámozni. Közvetlenül a szerzı(k) neve alá Munkahely(ek): A munkahely pontos megnevezése, székhelye, az elsı szerzı címe 8-as betőméret, normál, középre helyezve. Több szerzı esetén, ha azok nem ugyanazon munkahelyen dolgoznak, akkor közvetlenül (szóköz kihagyásával) a munkahely megnevezése elıtt felsı indexbe kérjük azokat beszámozni. Két sor kihagyása után Kulcsszavak: magyarul Keywords: angolul Összefoglalás:

3 8-as betőméret, félkövér dılt, nagybető, középre helyezve. Összefoglalás szövege: 8-as betőméret, dılt, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es elsı sor behúzásával. Summary: 8-as betőméret, félkövér dılt, nagybető, középre helyezve. Summary szövege: 8-as betőméret, dılt, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es elsı sor behúzásával. A dolgozat angol címe, illetve idegen nyelvő közleményeknél a magyar címe egy külön lapon legyen feltüntetve! Idegen nyelvő közleményeknél csak a Summary szükséges, magyar Összefoglalás nem! Táblázatok: Mindent, ami a táblázatra vonatkozik (táblázat száma, címe, táblázatban lévı címszavak, adatok, forrás,megjegyzés, angol fordítás stb.) 8-as betőmérettel kérjük elkészíteni. Maga a táblázat lehetıleg 7,6 cm szélességő, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 16 cm szélességő, vonalvastagság pedig 0,5 pt legyen. A táblázat száma a táblázat címe fölé, dılt betővel, jobbra igazítva. A táblázat címe a táblázat fölé, félkövér betővel, középre igazítva. A táblázat forrását, megjegyzését a táblázat alá, normál betővel, balra igazítva. Mindent, ami a táblázatra vonatkozik, le kell fordítani angolra. Közvetlenül a lefordítandó szöveg mellé (szóköz kihagyásával) zárójelben kérjük beszámozni a címszavakat. A címet és a táblázat számát nem kell beszámozni! Az angolra fordított táblázat számát, címét kettısponttal elválasztva (dılt betővel), valamint a fordításokat vesszıvel elválasztva (normál betővel) a fent leírtaknak megfelelı számozásokkal együtt a táblázat alatt kérjük feltüntetni. Ábrák: Mindent, ami az ábrára vonatkozik (ábra száma, címe, ábrában lévı címszavak, adatok, forrás, megjegyzés, angol fordítás stb.) 8-as betőmérettel kérjük elkészíteni. Maga az ábra lehetıleg 7,6 cm szélességő, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 16 cm szélességő legyen. Az ábra száma dılt betővel, az ábra címe félkövér betővel (egymástól kettısponttal elválasztva) az ábra fölé kerüljön, középre igazítva. Az ábra forrását, megjegyzését az ábra alá, normál betővel, balra igazítva. Mindent, ami az ábrára vonatkozik, le kell fordítani angolra. Közvetlenül a lefordítandó szöveg mellé (szóköz kihagyásával) zárójelben kérjük beszámozni a címszavakat. A címet és az ábra számát nem kell beszámozni! Az angolra fordított ábra számát, címét kettısponttal elválasztva (dılt betővel), valamint a fordításokat vesszıvel elválasztva (normál betővel) a fent leírtaknak megfelelı számozásokkal együtt az ábra alatt kérjük feltüntetni. Az idegen nyelvő anyagoknál az elıbb leírtaknak megfelelıen kell eljárni, de fordítani nem kell! Mind a táblázatokra, mind pedig az ábrákra a szövegben hivatkozni kell, s azokat dılt betővel kell kiemelni!

4 Az ábrákat lehetıleg Excel formátumban kérjük elkészíteni és beilleszteni a szöveg közé tehát nem képként beszúrni, hogy azok szükség esetén szerkeszthetık legyenek. Vagy ha mégis képként illesztik be a szövegbe, akkor még külön egy Excel file-ban is kérjük megküldeni az ábrákat a hozzá tartozó adatforrásaival együtt, hogy azok elérhetık legyenek. Irodalom: Az anyag végére kerüljön. 8-as betőméret, félkövér dılt, nagybető, középre helyezve. Irodalom szövege: 8-as betőméret, normál, sorkizárással, 0,5 cm-es függı behúzással. Minta: Kukovics S.-Molnár A.-Ábrahám M.-Gál T. (1999): A juhtej szomatikus sejtszámát befolyásoló tényezık. Állattenyésztés és Takarmányozás, Az anyagban hivatkozni kell az irodalomban szereplı szerzıkre! Minta: Egy szerzı esetén: Pethı (1999) vagy (Pethı, 1999) Két szerzı esetén: Szendrı és Szijjártó (1979) vagy (Szendrı és Szijjártó, 1979) Három, vagy több szerzı esetén: Hajós és mtsai (1996) vagy (Hajós és mtsai, 1996) vagy Hajós et al. (1996) vagy (Hajós et al., 1996) Ha több hivatkozás van felsorolva egy témánál, akkor azokat pontosvesszıvel kell elválasztani egymástól! További elıírások: A százalékjelet mindig közvetlenül a szám mellé kell írni, ha tizedes jegy is szerepel az értékben, akkor magyar szövegnél vesszıvel (pl. 87,4%), angol szövegnél ponttal (pl. 87.4%) jelöljük. A gondolatjel közé szánt szöveget hosszú gondolatjelek közé írjuk (pl. ). Az idézıjeleknél a nyitó lent ( ), a záró fent ( ) legyen. Az anyagok hasábos formátumban fognak megjelenni, melyek szerkesztését kollektívánk vállalja. Ezért is szükséges a táblázatoknál, illetve az ábráknál leírtakat figyelembe venni! Az anyagokkal, illetve a szerkesztéssel kapcsolatban bıvebb felvilágosítás: Horváth Anikó Tel: 52/ (88521)

5 Minták:

6

7 ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS Manuscript Editing Instructions (short version, see also the examples given in the full Hungarian version) Total number of pages including tables and figures is maximum 6. The manuscript should be submitted on CD and in one hard copy. Formal instructions Paper size: A/4, preferably standing position Margins: top: 2.5 cm, bottom: 2.5 cm, left: 2.5 cm, right: 2.5 cm header: 1.25 cm, footer: 1.25 cm Font type: Times New Roman At the line end, words should not be divided, manuscript should be written with linespacing exactly of 11, and text should be written with font size of 10, justified, with 0.5 cm first line indent of a paragraph. Titles in the text: font size of 10, bold, Italic, capital, justified. Subtitles in the text: font size of 10, bold, justified. Further subtitles: font size of 10, justified. Title of the manuscript: font size of 12, bold, aligned in center. Name(s) of author(s): Font size of 10, bold, aligned in center. Whole name should be given, without any titles (e.g. Prof., Dr., PhD, etc.) In case of more than one author, if their institutions are different, names should be numbered in superscript (without space), after the name. Institution(s): Exact name and address of the institution(s) and the address of the first author should be given with font size of 8, normal type, aligned in center. In case of more than one author, if their institutions are different, institutions should be numbered in superscript (without space), before the name of the institution. Keywords: in English Summary: font size of 8, bold, Italic, aligned in center. Text of summary: font size of 8, Italic, justified, with 0.5 cm first line indent of a paragraph. Tables: Size of a table: width of 7.6 cm, or 16 cm with line thickness of 0.5 pt. Figures: Size of a figure: width of 7.6 cm, or 16 cm. Tables and figures should be cited within the text, and should be written with Italic font. Figures should be created in Excel, and inserted into the text. References: Should be given at the end of the manuscript, with font size of 8, bold, Italic, capital, aligned in center. References should be cited within the text.

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK. Polanyiana 2002/1-2. 199

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK. Polanyiana 2002/1-2. 199 HÍREK, KÖZLEMÉNYEK Polanyiana 2002/1-2. 199 A SZJA 1 %-NAK FELAJÁNLÁSA Az APEH 2002 szeptember elején arról értesitette a PMSZFT-t, hogy a szja 1 %-os felajánlás összege: 1991-ben 9800.-Ft volt, amelyet

Részletesebben

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012.

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012. Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010 Szabadka, 2012. Bevezető Szeretnénk lépésről-lépésre, az alapoktól kezdve, a Word részeit és parancsait bemutatni. Segítséget és gyakorlati tanácsokat adni

Részletesebben

Útmutató a NYME SEK BDPK Anglisztika tanszékén írott szakdolgozatok elkészítéséhez

Útmutató a NYME SEK BDPK Anglisztika tanszékén írott szakdolgozatok elkészítéséhez Útmutató a NYME SEK BDPK Anglisztika tanszékén írott szakdolgozatok elkészítéséhez TÉMAKÖRÖK: 1. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1.1. A szakdolgozat tagolása 1.2.

Részletesebben

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA 1 BGF PSZFK ZALAEGERSZEGI INTÉZETE ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁHOZ Kereskedelmi Szakmenedzser Szak végzős hallgatói számára A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11.

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya Kiadás dátuma 00. Kiadás 2012. 02. 01. A szakdolgozat (diplomadolgozat) témájának kiválasztása 1. (1) A tanszékek/intézetek témajavaslataikat

Részletesebben

DOKUMENTUMSZERKESZTÉS

DOKUMENTUMSZERKESZTÉS DOKUMENTUMSZERKESZTÉS 2015. június 3., Budapest Jakó Zoltán Tudományos segédmunkatárs BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Labor) BME I. épület IB

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program LilyPond Használat A kottaszedő program A LilyPond fejlesztőcsapata Ez a dokumentáció ismerteti, hogyan kell a LilyPond 2.19.25 verziójához tartozó programokat futtatni, valamint tanácsokat ad azok hatékony

Részletesebben

Webszerkesztés Dreamweaver használatával

Webszerkesztés Dreamweaver használatával Dreamweaver történelem Webszerkesztés Dreamweaver használatával 1996-ban mutatta be először a Macromedia szoftverház az első WYSIWYG ( What You See Is What You Get = Amit látsz, azt kapod) webszerkesztő

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben

Abakus első számolóeszköz, amelynek ősi formái szinte minden ókori kultúrában

Abakus első számolóeszköz, amelynek ősi formái szinte minden ókori kultúrában Számítógép Számítógépes ismeretek Alapfogalmak Programok végrehajtására alkalmas gép. Hardver + szoftver Hardver a számítógép fizikailag megfogható részeinek összessége Szoftver számítógépen végrehajtható

Részletesebben

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Nemzetközi Kutató és Vizsgáló Szervezet a Környezetbarát Textíliákért OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Kérelem OEKO-TEX Standard

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek

Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alapismeretek A számítógép fogalma, felhasználási területei A számítógép fogalma Számítógép tágabb értelemben minden olyan berendezés, amely képes bemenı adatok (input) fogadására, ezeken

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága 2012 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI VIZSGA. É R E T T S É G I V I Z S G A 2014. október 17. 2014. október 17. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI VIZSGA. É R E T T S É G I V I Z S G A 2014. október 17. 2014. október 17. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA maximális Szövegszerkesztés 1. Izzócsere 40 Prezentáció, grafika és weblapkészítés 2. Papír 30 Táblázatkezelés 3. Magyarország városai 30 Adatbázis-kezelés 4. Középiskolai felvételi 20 A gyakorlati vizsgarész

Részletesebben

Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat? TARTALOMJEGYZÉK

Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat? TARTALOMJEGYZÉK Almasi Pal: Hogyan szerkesszunk HTML-lapokat? Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat? TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Bevezetô HTML-struktúra Fejléc

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

HTML szerkesztés. HTML bevezetés

HTML szerkesztés. HTML bevezetés HTML szerkesztés HTML bevezetés Az internet fogalma: egy világméretű számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok összekapcsolódásából áll össze, a hálózatok hálózata, mely adatok továbbítását teszi lehetővé

Részletesebben

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék Tartalomjegyzék HTML alapok... 3 HTML űrlapok... 9 JavaScript alapok... 12 Apache PHP - MySQL... 16 PHP alapok... 21 Űrlapok feldolgozása PHP-vel... 26 Adatbázis

Részletesebben

Szövegszerkesztői, tipográfiai, technikai szerkesztési alapismeretek a záródolgozati szemináriumhoz

Szövegszerkesztői, tipográfiai, technikai szerkesztési alapismeretek a záródolgozati szemináriumhoz Szövegszerkesztői, tipográfiai, technikai szerkesztési alapismeretek a záródolgozati szemináriumhoz A szövegszerkesztés első lépéseként célszerű meghatározni, hogy mekkora és milyen betűvel, milyen bekezdésformátummal,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. október 17. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÓBUDAI EGYETEM Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 1 ÓBUDAI EGYETEM Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2 A SZAKDOLGOZAT KÜLSŐ MEGJELENÉSE A szakdolgozatot keménytáblás

Részletesebben

Azonosító jel: Informatika emelt szint. 1. Jó étek

Azonosító jel: Informatika emelt szint. 1. Jó étek 1. Jó étek Manapság egyre több társaság foglalkozik ebédszállítással. Egy ilyen cégnek kell elkészítenie a heti menüt bemutató weboldalát és a megrendelőlapját. A megrendelőlap elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS MICROSOFT WORD 2007 ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. A munkahelyén egy vezetői pozíció megüresedett. A vezetőség egy önéletrajzot és egy motivációs levelet kér benyújtásra. Wordben készítse

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozatok megírásához

Útmutató a szakdolgozatok megírásához SZTE JGYPK Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak Honlap: www.jgypk.u-szeged.hu/stilus E-mail: stilus@jgypk.u-szeged.hu Útmutató a szakdolgozatok megírásához Tisztelt Hallgatók! Az alábbi tájékoztató

Részletesebben

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória Oktatási Hivatal A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a

Részletesebben