Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés"

Átírás

1 Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

2 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Vezető tervező: Tervezők: Vaszócsik Vilja Devecseri Anikó Faragóné Huszár Szilvia Hamar József Majorné Vén Mariann Sárdi Anna Schneller Krisztián Osztályvezető: Ügyvezető: Göncz Annamária Barkóczi Zsolt Ez a dokumentáció a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. szellemi terméke. A hozzá kötődő a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényben meghatározott vagyoni jogok a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.-t illetik. Budapest, március

3 Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETI ÉRTKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA... 5 I.1. Előzmények... 5 I.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás... 5 I.3. A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a program alakulására... 6 I.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembe vétele, az indokok összefoglalása... 6 I.5. A környezeti értékelés készítése során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok... 7 II. A PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE... 9 II.1. A program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése... 9 III. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA III.1. A program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása III.2. A program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése III.3. A környezeti következmények alapján a program értékelése IV. A program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a programban szereplő beavatkozások környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges beavatkozásokra V. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a program által befolyásolt más dokumentumban figyelembe kell venni VI. A program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre VII. Közérthető összefoglaló... 93

4 BEVEZETÉS A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatósága 2012-ben elkészítette Fejér megye területfejlesztési koncepciójának Feltáró-értékelő vizsgálatát, amelyet a megyei közgyűlés 129/2012. (XI.29.) határozatával jóváhagyott. A tervezési munka Fejér megye területfejlesztési koncepciójának elkészítésével folytatódott, amelyet széleskörű egyeztetés és a stratégiai környezeti vizsgálat után a megyei közgyűlés 87/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata elfogadott. A megye területfejlesztési koncepció elfogadása után elindult a Fejér Megyei Területfejlesztési Program készítése. A megyei területfejlesztési program részletes tartalmát a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk részletes szabályairól a 3. sz. mellékletében írja elő. A területfejlesztési program középtávra szól, amelynek stratégiai program fejezetében a célkitűzések megfogalmazása, az operatív programban pedig az intézkedések kidolgozása történik. Jelen munka célja a Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelésének elkészítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

5 I. A KÖRNYEZETI ÉRTKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA I.1. Előzmények Jelen környezeti vizsgálat elsődleges célja, hogy a Fejér megyei területfejlesztési program kedvezőtlen környezeti hatásait minimalizálja. Ezt a koncepcionális tervezés és a környezeti vizsgálat készítése során folyamatos egyeztetéssel, iterációs módszerrel, valamint a tervezésbe bevont szereplők, véleményezők észrevételeinek maximális összehangolásával, komplexitás növelésével érte el. A Fejér megye területfejlesztési koncepció készítése során 2013 novemberében elkészült a koncepció környezeti értékelése. Tekintettel, arra, hogy a területfejlesztési program a koncepció célrendszerének középtávú megvalósításának kereteit rögzíti, ezért a területfejlesztési program a területfejlesztési koncepció folytatásának tekinthető. E feltételeknek megfelelően jelen környezeti értékelés is a Fejér megye területfejlesztési koncepciója stratégiai környezeti vizsgálatához készített környezeti értékelés folytatásának, illetve kiegészítésének tekinthető. I.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás A területfejlesztési programozás és a környezeti vizsgálat időbeli összehangolása az alábbiak szerint történik: Fejér megye területfejlesztési koncepciójának és programjának ütemezése 1. A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata egyeztetési változatának elkészítése A 218/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti egyeztetés A beérkezett vélemények feldolgozása, az észrevételek átvezetése A véglegesített feltáró-értékelő anyag, valamint a véleményeket a tervezői válaszokkal együtt tartalmazó táblázat dokumentálása 5. A feltáró-értékelő anyag Fejér Megyei Közgyűlés általi jóváhagyása (129/2012. (XI.29.) határozat) A koncepció célrendszerének járásonkénti egyeztetése A koncepció célrendszerének szakterületenkénti egyeztetése A koncepció egyeztetési anyagának elkészítése A 218/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti egyeztetés A beérkezett vélemények feldolgozása, az észrevételek átvezetése A véglegesített, a környezeti vizsgálat alapjául szolgáló koncepció, valamint a véleményeket a tervezői válaszokkal együtt tartalmazó táblázat dokumentálása 5

6 12. A véglegesített, a környezeti vizsgálat eredményeinek megfelelően átdolgozott koncepció Fejér Megyei Közgyűlés általi jóváhagyása. 13. A területfejlesztési program egyeztetési anyagának kidolgozása 14. A területfejlesztési programmal kapcsolatos szakági és járási egyeztetések 15. A területfejlesztési program egyeztetési anyagának véglegesítése A 218/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti egyeztetés A beérkezett vélemények feldolgozása, az észrevételek átvezetése 18. A véglegesített, a környezeti vizsgálat eredményeinek megfelelően átdolgozott program Fejér Megyei Közgyűlés általi jóváhagyása. Környezeti vizsgálat tervezett ütemezése 1. Tematikai javaslat tervezői összeállítása A környezeti értékelés tematikájának szakhatósági véleményezésre bocsátása (a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján), nyilvánosságra hozatal 3. Vélemények feldolgozása, a tematika véglegesítése az észrevételek alapján 4. Környezeti hatásvizsgálat kidolgozása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásai és a jóváhagyott tematika szerint A környezeti értékelés megküldése a környezet védelméért felelős szerveknek, nyilvánosságra hozatal Egyeztetés Beérkezett vélemények feldolgozása, tervezői válaszok A környezeti értékelés véglegesítése a beérkezett vélemények átvezetésével A Fejér megyei területfejlesztési program környezeti értékelésnek megfelelő átdolgozása A környezeti értékelés nyilvánosságra hozatala I.3. A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a program alakulására A környezeti vizsgálat lezárásaként kidolgozandó összefoglaló fejezet. I.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembe vétele, az indokok összefoglalása A környezeti értékelés javasolt tematikája (a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján) Az érintett szakhatóságoknak került kiküldésre: 6

7 o Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség o Nemzeti Park Igazgatóságok (DINPI, DDNP) o Fejér megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nyilvánosságra hozása történt a Fejér megyei Önkormányzat weboldalán. A kiküldött tematikára két válasz érkezett: Fejér megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az egyeztetésre kiküldött tematikát szakmai szempontból megfelelőnek tartotta. Az elkészült környezeti értékelést egyeztetési dokumentációját véleményezésre: megküldi az érintett szakhatóságoknak: o Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság, o Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség o Nemzeti Park Igazgatóságok (DINPI, DDNP) o Fejér megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nyomtatott sajtóban nyilvánosságra hozza: o Fejér megyei Területfejlesztési Program célját, o a Fejér megyei Területfejlesztési Programot és a Környezeti értékelést tartalmazó dokumentáció hol és mikor tekinthető meg, o milyen módon és időpontig lehet észrevételeket tenni. Fejér megyei Önkormányzat weboldalán elérhetővé teszi a Fejér megyei Területfejlesztési Programot és a Környezeti értékelést tartalmazó dokumentációt. Az észrevételek fogadása elektronikus úton zajlik, minimum 30 napos határidővel. A környezeti értékelés véglegesítése a beérkezett vélemények átvezetésével és a Fejér megyei Területfejlesztési Program környezeti értékelésnek megfelelő átdolgozásával történik. I.5. A környezeti értékelés készítése során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok A környezeti értékelés legfőbb információs bázisa a Fejér megyei területfejlesztési programnál használt adatok voltak, amelyek az alábbi forrásokból származtak: Országos Területrendezési Terv térinformatikai alapadatbázis a DTA50 alapján Az OTrT-ről szóló évi XXVI. tv. felülvizsgálata során javasolt térszerkezeti és övezeti módosítások Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Központi Statisztikai Hivatal Fejér megyei Önkormányzat adatgyűjtése Összhangban Európával: az EU2020 Stratégia (NGM, 2010) Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014. január 3.) 7

8 A as időszakra vonatkozó operatív programok társadalmi egyeztetési anyagai: o Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) o Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) o Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP). o Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) o Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) o Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) o Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) o Vidékfejlesztési Program (VP) Az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok A területfejlesztési program az évi XXI. a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvénynek megfelelően a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv. A területfejlesztési programban a koncepció által kitűzött célok elérését szolgáló konkrét beavatkozásokat, azok ütemezését, támogatási forrását, a végrehajtás módját és felelősét kell meghatározni. Ugyanakkor, bár némely esetben megjelennek a területfejlesztési programban is konkrét beruházások (jellemzően utak, iparterület fejlesztések), azok környezeti hatásait a beruházás tervezésének részét képező környezeti vizsgálatnak kell feltárni. Fejér megye területfejlesztési koncepciójának elfogadásakor elkészült környezeti értékelés ennek megfelelően a stratégiai környezeti hatásokat már értékelte, a programban azokhoz képest konkrétabb hatások csak esetenként fogalmazhatók meg, a felmerülő konkrét beruházások részletes környezeti hatásainak vizsgálata pedig nem feladata jelen dokumentációnak. A területfejlesztési tervek egymásra épülésének megfelelően, ahogy a területfejlesztési koncepció és program szorosan összefüggő, egymást kiegészítő dokumentumok, így jelen környezeti értékelés is csupán kiegészítése a 2013 decemberében elkészült területfejlesztési koncepció környezeti értékelésének. Jelen dokumentum, a tartalmi követelményeknek megfelelő módszertannak csupán azokat a fejezeteit tartalmazza, amely kiegészítik az elkészült területfejlesztési koncepció környezeti értékelését. Ezt a javasolt tematikát a szakhatóságok a 2014 februárjában lezajlott egyeztetések során elfogadták. 8

9 Hálózati együttműködések fejlesztése Vállalkozó innovatív társadalom megteremtése Befektetés az emberekbe Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása Természeti erőforrások védelme Versenyképes vállalatok támogatása Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása II. A PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE II.1. A program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése Fejér megye területfejlesztési koncepciója a megye társadalmi, gazdasági és környezeti folyamataiból, állapotából és erőforrásaiból kiindulva jelöl ki hosszú távú jövőképet, amelynek eléréséhez a tervezési-pénzügyi időszakra célrendszert határoz meg. A területfejlesztési program középtávon határozza meg a koncepcióban rögzített elvek megvalósításának keretfeltételeit és lépéseit. A megye területfejlesztési célrendszerének kialakítására alapos vizsgálat és helyzetértékelés valamint széleskörű szakmai és társadalmi egyezetés után került sor. Jövőkép FEJÉR MEGYE PANNÓNIA SZÍVE Fejér megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai szerepköreinek fenntartható és innovatív fejlesztése egyenrangú nagytérségi együttműködéssel, kiváló termőhelyi adottságainak bázisán, a természeti örökségének jövőtudatos kezelésével Horizontális elvek és célok Város vidék együttműködésének erősítése A fejlesztési programok hatékonyságának növelése Fenntarthatóság Esélyegyenlőség Foglalkoztatás növelése A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése Átfogó célok A helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség erősítése, a vállalkozó innovatív társadalom megteremtése Stratégiai célok Az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások védelme A gazdasági vezető szerep megőrzése és további pozícióerősítés, kiegyenlített gazdasági fejlődés megvalósítása 9

10 A megyei területfejlesztési programok részletes tartalmát a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól írja elő 3. számú mellékletében. Ennek megfelelően a Fejér megyei területfejlesztési program tartalma: I. Stratégiai program 1 I.1. A tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása I.2. Fejér megye területfejlesztési célrendszere: jövőkép, átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok meghatározása, viszonyrendszerének bemutatása I.2.1. Fejér megye célrendszere I.2.2. A megyei célrendszer belső és külső koherenciájának vizsgálata I A célrendszere egymás közötti vizsgálata I A célrendszer kapcsolódása a területi és ágazati OP-khoz I A célrendszernek a határos megyék fejlesztési dokumentumaival való összhangja I.3. Területi és horizontális prioritások I.4. A célok és prioritások közötti kapcsolat bemutatása I.5. Tervezés kísérő eljárások dokumentációja I.6. Végrehajtásban közreműködő szervezetek közötti munkamegosztás, együttműködés és információcsere meghatározása, az érdekérvényesítés rendszere I.7. A végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása I.8. Monitoring és értékelési terv I.9. Az ágazati operatív programokban megvalósítani javasolt kulcsprojektek bemutatása I.10. A Területi Operatív Programban megvalósítani javasolt kulcsprojektek megnevezése II. Operatív program II.1. Intézkedések bemutatása. Minden intézkedésre egy úgynevezett adatlap került kidolgozásra, amely a tartalmazza: Intézkedés címét; az általános célokat, amelyek a koncepcióban kitűzött általános és specifikus céloknak felelnek meg; az intézkedés szükségességének indoklását, amely összefoglalja az intézkedés szempontjából fontos megyei sajátosságokat, az előírt kötelezettségeket és a tervezett beavatkozások indoklását; a más intézkedésekkel való kapcsolatot; az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendeletének megfelelő tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz való kapcsolódást; 1 NTH: Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához című dokumentum alapján 10

11 a jövőben támogatott beavatkozásoknak körét, azok javasolt területi hatályát és a kedvezményezettek körét; a céloknak megfelelő, a megvalósítás során alkalmazandó, speciális projekt kiválasztási kritériumokat; A megvalósuló fejlesztések megvalósulásának monitorját szolgáló outputmutatókat, az ismert célértékkel együtt; A megvalósult fejlesztés hatását mérő eredménymutatókat, a kiindulási értékekkel és a bázisév feltüntetésével; A beavatkozások becsült forrásigényét, amely az indulásra kész (tervvel rendelkező) projektek ismeretében ra konkrét összegeket tartalmaz, míg a ra szóló összes forrásigény a szakértők számításait és az beérkezett projektötletek összegzését jelentik. II.2. Összefoglaló táblázatok II.2.1. Vállalkozások fejlesztési tervei II.2.2. Támogatás segítségével megvalósuló programok II Európai Uniós támogatással megvalósuló programok TOP-ból megvalósuló programok Ágazati OP-ból megvalósuló programok Egyéb uniós és nemzetközi finanszírozással megvalósuló programok Közvetlen brüsszeli finanszírozású programok Transznacionális együttműködési programok finanszírozásával megvalósuló programok II Hazai forrásból megvalósuló programok II.2.3. A megyei operatív program megye felelősségén túlmutató fejlesztési igényei 11

12 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet III. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA III.1. A program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása Az Fejér megyei Területfejlesztési koncepció környezeti értékelése folyamán a koncepcióban javasolt összes intézkedésnek megvizsgáltuk, hogy milyen közvetlen vagy közvetett hatást gyakorol a környezetre. Jelen környezeti vizsgálatban, már csak azon intézkedések részletes vizsgálatát folytatjuk le, amelyek a koncepció környezeti vizsgálatában kiválasztásra kerültek. (Az intézkedések számozása az operatív program számozását követi) 2 Ezek intézkedések esetén az operatív programban meghatározott beavatkozások külön értékelésre kerülnek. Az beavatkozások megvalósulása és az adott környezeti elem, rendszer közötti kapcsolat ++ erős, közvetlen kapcsolat + közvetett kapcsolat 0 nincs kapcsolat Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások 2. Duna nemzetközi integráló szerepének kamatoztatása 2.1. Dunai közlekedési folyosó hasznosítása, kikötőfejlesztés Közforgalmú kikötő építése Személyforgalmi kikötő építése Új multimodális logisztikai központok kialakítása Némely intézkedés a programozás során kiegészítésre, átfogalmazásra, pontosításra, vagy összevonásra került. Ezeket a javításokat az alábbi táblázatba átvezettük. 12

13 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások 3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése 4. Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések 3.1. Helyi és kisközösségi identitásfejlesztés, közösségi programok szervezése, helyi sajátosságokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó nevelési programok kialakítása 4.1. Gyorsforgalmi- és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat fejlesztése, elkerülő szakaszok kiépítése 4.2. Multimodális logisztikai központok fejlesztése 4.3. Közforgalmú, közösségi közlekedés elősegítése, feltételeinek javítása, rendszerek összehangolása, intermodális közösségi közlekedési csomópontok kiépítése, egységes tarifarendszer megszervezése A koncepció fázisban relevánsnak jelölt intézkedés a részletes tervezés (beavatkozások meghatározása) során kikerült a vizsgálandó körből Autópálya fejlesztés Csomópont fejlesztés Főúti elkerülők kiépítése Főutak fejlesztése Vasútvonalak fejlesztése Vasútállomás komplex fejlesztése Meglévő multimodális logisztikai központok infrastruktúrájának fejlesztése Új multimodális logisztikai központok kialakítása Logisztikai központok szolgáltatásainak fejlesztése Autóbusz/vasút pályaudvarok fejlesztése Autóbusz/vasút megállók fejlesztése Elővárosi/helyközi autóbusz/vasúti közlekedés szervezésének fejlesztése menetrendi összehangolás, viszonylatok rendezése Elővárosi/helyközi autóbusz közlekedés eszközeinek fejlesztése járművek, utasforgalmi, tájékoztató és tájékozódási

14 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások 5. A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása 5.1. A hagyományos településrészek és arculat újraélesztése és revitalizációja, új funkcióval történő hasznosítása (épített örökség fenntartható hasznosítása) 5.2. Együtt tervezendő térségekre (agglomerációk) integrált fejlesztésirendezési tervek és településrehabilitációs tervek készítése berendezések Kerékpáros és közösségi közlekedés metszéspontjainak fejlesztése kerékpártárolók Vasútvonalak fejlesztése villamosítás, felújítás, biztosító berendezések, közúti kapcsolatok Fenti beavatkozások tervezése Városok, községek hagyományos településrészei, településközpontjai felmérési, komplex revitalizációs terveinek, beépítési terveinek elkészítése Településrészek rehabilitációja (alulhasznosított, vagy használaton kívüli területek újbóli településszerkezetbe illesztésére és e területek funkcióváltásának elősegítés) Barnamezős területek revitalizációja, új funkciók kialakítása Településközpontok nyitott közösségi térré alakítása A települések klímaadaptációs képességének javítása Városi vonzáskörzetekhez tartozó települések együttes tervezése (koncepciók, településrendezési eszközök) Városok, községek fizikailag is leromlott, slumösödött településrészeinek komplex rehabilitációját célzó tervek elkészítése

15 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások 7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével 8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása 7.1. Ipari központok üzleti infrastruktúrájának fejlesztése, üzemeinek, telephelyeinek technológiai fejlesztése, korszerűsítése, versenyképességének javítása 7.5. A megújuló energia részarányának növelése, alternatív energia berendezések gyártása, zöldgazdaság fejlesztése 8.1. Kulturális örökség hasznosítására, funkcióval való megtöltésére vonatkozó stratégia kialakítása Kihasználatlan barnamezős területek funkcióváltásának támogatása Ipari parkok, iparterületek infrastrukturális fejlesztése Új ipari parkok, iparterületek kialakítása Ipari parkok, iparterületek üzleti szolgáltatásainak fejlesztése Telephelyek, fejlesztése Inkubátorházak fejlesztése A K+F+I tevékenységek az energiahatékonyság érdekében A vállalkozások energiahatékonysági fejlesztése A termelési, technológiai folyamatok energiaellátását biztosító megújuló alapú energiafelhasználás, valamint ezekhez kapcsolódóan a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosítása Kiemelt és hálózatos kulturális örökségi beruházások (épületek, épületegyüttesek és egyéb objektumok, terek felújítása, korszerűsítése. építése, látogathatóvá tétele) Helyi léptékű kulturális örökségi beruházások (épületek, épületegyüttesek és egyéb objektumok, terek felújítása, korszerűsítése. építése, látogathatóvá tétele)

16 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások 9. Zöld klaszter kialakítása a Mezőföldön 8.3 Diverzifikált, adottságokra épülő turisztikai kínálat erősítése, rendezvények szervezése 9.5. A tájhasználat-váltás, a mezőgazdaság diverzifikációjának ösztönzése Vidéki térségek kulturális örökségeinek hasznosítása falusi turizmus, kulturális értékek bemutatása) Kulturális termékek kialakítása (kulturális értékek bemutatása, gasztro-, borturizmus, vallási turizmus) Az üzleti turizmus eszközeinek fejlesztése és támogatása Hazai és nemzetközi hálózatba illeszkedő nemzeti kulturális kínálatfejlesztés (zarándokutak, kegyhelyek, kulturális tematikus utak, kulturális rendezvények) Hazai és nemzetközi hálózatba illeszkedő természeti értékek megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása Nemzeti szintű természetjáró program megvalósítása, túra és kerékpáros turizmus ösztönzése Egészség- és rekreációs turizmus fejlesztése ( termál- és gyógyfürdők, strandok fejlesztése) Szelíd turizmus fejlesztése (lovas, horgász, vízi, falusi) Vízisport kikötők kialakítása Gasztro-, borturizmus fejlesztése A kertészeti ágazat szerepének erősítése Állattartás szerepének növelése és állatjóléti beruházások megvalósítása

17 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások 10. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata Felszín alatti vízkészletek védelme, racionális vízhasználat elterjesztése Felszíni vízkészletek fenntartható, szabályozott és összehangolt használata, a megfelelő vízgazdálkodás biztosítása Ökológiai gazdálkodás fejlesztése Belterületi jó vízvédelmi gyakorlatok kialakítása Állattartótelepek korszerűsítése, a trágya elhelyezés és hasznosítás megoldása Vízhasználatok módosítása technológiai korszerűsítések a takarékos vízhasználatokért Engedély nélküli illetve engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszüntetése, felülvizsgálata Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása, meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása Vállalati technológia-fejlesztések az ipari közvetlen szennyvízbevezetések és használtvíz bevezetések módosítása, szűrőmezők kialakítása Vízfolyások és állóvizek mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása Vízfolyások és állóvizek medrének fenntartása, üledék eltávolítás, meder rehabilitáció Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja vízfolyások esetében Völgyzárógátas tározók hasznosításának, üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével

18 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások Megyei öntözési- és aszálystratégia kialakítása és a szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Vízfolyások medrében épült műtárgyak üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével Velence-tavi partfalak felújítása, átépítése, védelme; mederkotrás, tóparti felszíni vízelvezetés infrastruktúrájának fejlesztése Jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat megvalósítása Természetes fürdőhelyek minőségének biztosítása Vízgazdálkodási (öntöző, kettős működésű csatornák, térségi vízszétosztó, vízkormányzó rendszerek) infrastruktúra átalakítása, fejlesztése A területen visszatartott víz mennyiségének növelésére alkalmas tározók kialakítása A szárazságtűrő növények termesztésének ösztönzése Üzemen belüli víz-és energiatakarékos öntözőművek létesítése és felújítása Üzemen belüli melioratív beavatkozások (mélylazítás, vízelvezető árkok, vápák, tereprendezés, teraszírozás, vízvisszatartó es szabályozó létesítmények stb.) Az öntöző víz felhasználás és hatékonyság fokozása, víztakarékos technológiák elterjesztése A takarékos vízfelhasználás ösztönzése (gazdasági szabályozók, vízjogi engedélyek)

19 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás, valamint környezeti kármentesítés támogatása 11. Társadalmi befogadás erősítése Civil hálózatépítés és civil szervezetek támogatása forrásallokációval 12. Munkaerő-piaci mobilitás támogatása Kerékpárút-hálózat szabványos fejlesztése és kiszolgáló infrastruktúra kiépítése (kerékpáros turizmus, Víztakarékos technológiai fejlesztések ösztönzése a háztartásokban (pl.: szürke vízhasználat) Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése Önkormányzatok árvízi biztonságának növelése az önkormányzat hatáskörében működtetett zápor-, és egyéb működésű tározók kialakításával Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése Vízfolyások, állóvizek medrének rendezése, árhullámok levezetésének biztosítása Vízkormányzási művek fejlesztése A belvíz-rendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) Duna menti magaspartok, löszfalak védelme Vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési Program) Civil szervezetek működési támogatása Belterületi kerékpárutak felújítása Kerékpáros nyomvonalak kialakítása - kerékpárutak kiépítése, kerékpár sávok

20 Talaj Levegő Víz Táj, tájkép Ökológiai rendszer Épített környezet Fejér megye területfejlesztési koncepció prioritásai Fejér megye területfejlesztési program intézkedései Az intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások 13. A természeti és épített környezet megóvása települések közötti kapcsolatok) kialakítása, kisforgalmú úton vezetett nyomvonal Kerékpárút-hálózat kiszolgáló Mellékúthálózat állapotának javítása, hiányzó hálózati elemek (összekötő utak, zsáktelepülések) kiépítése Egészség- és környezettudatos életmódra nevelés, szemléletformálás és a kapcsolódó infrastrukturális háttér támogatása infrastruktúrájának kiépítése Kerékpáros közösségi közlekedés szervezése, eszközeinek beszerzése, üzemeltetése településeket összekötő utak kiépítése - mellékutak mellékutak burkolatának felújítása, vízelvezetés megoldása csomópontok fejlesztése főút-mellékút és mellékutak egymással való kereszteződése, körforgalom, autóbuszöböl mellékúton híd- és aluljáró építés, vasúti átjárók átépítése mellékutak menti védelmi célú beruházások véderdő, vadvédőrács, településkapu kialakítása, jelzőlámpa, forgalomlassító sziget fenti támogatható tevékenységek tervezése Az egészséges és környezettudatos életmódot népszerűsítő rendezvények szervezésének és megvalósításának támogatása Sportolást, aktív szabadidő-eltöltést szolgáló létesítmények létesítése, felújítása, korszerűsítése, bővítése Erdei iskolák kialakítása, ill. fejlesztése

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával Miskolc, 2014. Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben