Intézményvezetői pályázat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezetői pályázat"

Átírás

1 Intézményvezetői pályázat a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) intézményvezetői állására A pályázó neve beosztása : Fábián Zoltán : igazgatóhelyettes Lakcím 1117 Budapest Szerémi sor 12./a Tel: Mobil: Címzett Budapest Főváros Önkormányzata Központi Ügyfélszolgálati Iroda 1052 Budapest, Bárczy u február 08. 1

2 Vezetői program Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1097 Budapest, Timót u. 3. Nem az számít honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni. (Anthony Robbins) 2

3 TARTALOM 1. Bevezetés Személyes motiváció Az intézmény múltja Az intézmény megnevezése, jogi státusa Helyzetelemzés ( ) Az iskola hagyományai Az intézmény profiljának változása A tanulói létszámok változása A nevelőtestület létszámának alakulása A beiskolázás Tárgyi feltételek A szervezeti struktúra Kulturális élet Közismereti oktatás Szakmai képzés A felnőttoktatás, felnőttképzés helyzete Az iskola kapcsolatrendszere Gazdálkodás A működtetés költségei A fejlesztések finanszírozása A törvényi változások 2012 től Vezetői célkitűzéseim Adminisztratív és szervezeti változtatások, szervezetfejlesztés Vezetői stílus Az iskola vezetése Gazdasági célok, együttműködés a GSZ vezetőségével

4 4.3 Együttműködés az iskola nevelési oktatási munkáját segítő dolgozókkal Közép és hosszú távú fejlesztések Az iskolai élet információinak hozzáférése Tárgyi fejlesztések A barátságos iskola projekt A hatékony nevelés oktatás feltételeinek biztosítása A fejlesztések finanszírozása Az iskola nevelési programja és a hozzá kapcsolódó feladatok Általános pedagógiai célok Kapcsolat a szülőkkel Diákönkormányzat Közösségépítés Hátrányos helyzetűek kezelése, drogprevenció, agresszió Létszámok, beiskolázás Iskolamarketing Közismereti oktatás Humán terület, magyar nyelv és irodalom, történelem Idegen nyelvek oktatása Természettudományok, matematika Informatika Testnevelés és sport A TISZK jövőjéről, a szakmai oktatásról Szakmai gyakorlatok szervezése Továbbtanulás, elhelyezkedési esélyek, nyomkövetés Épületgépészet Gépészet CAD CAM Informatika, távközlés

5 Elektronika, orvosi elektronika, automatika, robotika Nyomdaipar Felnőttoktatás Felnőttképzés Környezet, a kapcsolatok ápolása Kollégium A pedagógiai munka minősége, továbbképzés Elektronikus, adminisztratív rendszerek Mérés értékelés Záró gondolatok

6 1. Bevezetés 1.1 Személyes motiváció Kimondani is sok, de huszonöt évet töltöttem el az oktatás világában, ebből huszonhármat a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskolában. Tanári és oktatásvezetői tapasztalatot szereztem egyéb intézményekben is. Az elmúlt két tanévben a Petrik Lajos Szakközépiskola igazgatóhelyetteseként, valamint az iskola és TISZK üzemeltetésének gyakorlati résztvevőjeként még szélesebb kitekintéssel rendelkezem a magyar, azon belül a budapesti oktatásügy időszerű kérdéseiben. Jól ismerem a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola oktatásban betöltött helyét és lehetőségeit, és most már és kellő távolságból látom a perspektívákat nagy múltú és remélhetőleg nagy jövő előtt álló anyaiskolám minél hatékonyabb további működtetésére. Ez a cél motivált, hogy ismét beadjam intézményvezetői pályázatomat. Teszem ezt azért, mert úgy érzem, hogy itt vagyok igazán otthon. Mindezek a tapasztalatok azonban alapvető pedagógiai hitvallásomat csakis erősítették. Fontosnak tartom az alábbi értékeket: hivatástudat, hivatásszeretet a problémák hatékony megoldása nyíltság határozottság demokratikus szellem elkötelezettség tisztelet a diákokkal, a kollégákkal, a szülőkkel szemben segítő szándék A 21. század olyan kihívások elé állítja a magyar munkaerőpiacot, amelynek itthon csak a jól képzett felnőttek tudnak eleget tenni. Magyarország az elmúlt két évtizedben folyamatosan átalakult, a munkahelyek korántsem biztosítják a 6

7 munkavállalók számára a hosszú távú biztos állást, ezért fontos lett a munkavállalók számára az egész életen át tartó tanulás. A modern iskolának erre kell felkészítenie a diákjait. Fontosnak tartom az alábbi területeken az iskolák hatékonyabb működését: A tanulási nehézségekkel küzdő diákok olvasásértésének magasabb szintre emelését. A diákok humán nevelését, és ezen keresztül is a nemzeti tudat formálását. Országunk polgárai számára az Európai Unió tagjaként fontos a diákok idegen nyelvi képzése. A modern társadalom minden szegmensét átszövő informatika hozzáértő felhasználása érdekében fontos az informatikai eszközök biztonságos és készségszintű kezelésének elsajátíttatása. A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében fontos a természettudományos képzés, és azon belül is a problémamegoldás, a gyakorlati megközelítés. A fenntartható fejlődés érdekében fontosnak tartom a környezettudatos életre nevelést. A sport, az egészséges életre való nevelés a közösségépítés egyik legjobb eszköze. A társadalomban egyre gyakrabban megjelenő intoleráns viselkedés ellen fel kell lépni, a diákokkal meg kell ismertetni a kisebbségek és más népek kultúráját. Biztosítani szükséges a hátrányos helyzetű diákok számára a felzárkózás lehetőségét, és pozitív motivációval késztetni őket a sikeres teljesítményekre. Az iskola pótolni kénytelen a szülői ház nevelési hiányosságait. Erre csak jól képzett, önmagukat rendszeresen továbbképző pedagógusokból álló nevelőtestület képes. Az iskola feladata a diák felkészítése a munkába állásra, hiszen a diákok túlnyomó többsége a középiskola elvégzése után a munkaerőpiacon jelenik meg munkavállalóként. 7

8 A szakközépiskoláknak és szakiskoláknak fontos szerepük van abban, hogy a közismereti tárgyak által megszerzett általános tudnivalókon kívül megszerettessék a tanult szakmát a dákokkal és biztosítsák a választott szakma magas szintű elsajátítását, hiszen a társadalomnak egyre nagyobb szüksége van a szakmájukhoz értő szakmunkásokra. A nevelőtestület tagjainak a közösen elfogadott pedagógiai programmal azonosulni kell, annak céljait magukévá téve dolgozni a megvalósulásért. A felnőtt életre nevelés, a személyiségfejlesztés, a demokratikus társadalmi értékek jobb megértése, az önálló cselekvés megtanulása, a tolerancia elsajátítása és sok egyéb képesség megszerzésének fontos módja a hatékony diákönkormányzati munka. Az iskola dolgozói és diákjai idejük jelentős részét az iskolában töltik, amit második otthonuknak tekinthetnek. A hasznos, értelmes tevékenységek pozitív kötődést alakítanak ki a diákokban, amit a visszajáró öregdiákok is igazolnak, és ez egyértelműen növeli az iskola társadalmi beágyazottságát. Fontosnak tartom az intézmény és a partnerei szoros kapcsolatát. Ezért célomnak tartom o a szülőkkel való kapcsolattartás megerősítését, o a fenntartóval való minél jobb kapcsolatrendszer kiépítését, o a szakmai szervezetekkel való együttműködést, o az iskola környezetével való szorosabb együttműködést, o a civil társadalom szereplőivel való együttműködést. Összefoglalva a fentieket: az a célom, hogy széles látókörű, gondolkodni tudó, általános műveltséggel és magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező, stabil értékrenddel felvértezett, nyitott fiatalokat bocsásson ki az intézményünk. 8

9 1.2 Az intézmény múltja A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium több mint 100 éves múltra tekint vissza, mint az ifjúság képzését és nevelését folytató intézmény, és ebből az utolsó 60 évben folyamatosan közoktatási intézményként működött. Ezekben az évtizedekben az iskola a folyamatosan alkalmazkodva a változó gazdasági, kulturális és politikai környezethez mindig adekvát válaszokat adott a kor kihívásaira. Ennek következtében szakmunkásképző intézetből Budapest egyik meghatározó szakképző központjává vált sz. Iparitanuló Intézet Bordás András Szakmunkásképző Intézet (Kizárólag szakmunkástanulókat képzett.) 1983 tól Bordás András Szakközépiskola és Szakmunkásképző intézet 1987 Az első érettségiző osztály végez Külföldi kapcsolatokon keresztül az oktatás modernizálása céljából együttműködés a hollandiai SOM intézménnyel CAD CAM oktatás területén 1992 Az első technikusi osztály végez. A technikusi képzések beindulásával az iskola egyre jobb helyezéseket ért el az országos listákon, népszerűsége növekedett, és meglehetősen jó tanári gárdával rendelkezett Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakmunkásképző, Gimnázium és Diákotthon 1993 Elindul a gimnáziumi képzés 1995 Világbanki informatikai képzés beindítása 1998 Szily Kálmán Műszaki Középiskola és Informatikai Szakkollégium 2002 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium 2003 Mérnökasszisztens képzések beindulása 2004 túl Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2007 A Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola befogadó iskolája 9

10 2008 tól Szily TISZK megalakulása A TISZK et alkotó tagiskolák Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Középiskola Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2011 Megalakult a Szily TISZK Gazdasági Szervezete 10

11 2. Az intézmény megnevezése, jogi státusa Az intézmény megnevezése Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosítója Az intézmény fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata Felügyeleti szerve: Budapest Főváros Közgyűlése Az intézmény típusa: szakközépiskola szakiskola gimnázium kollégium felnőttképzés, nappali tagozatos általános tantervű gimnázium Térségi Integrált Szakképzési Központ 11

12 3. Helyzetelemzés ( ) Minden változásnak a szervezetek sikeres működésének, vagy a személyiség eredményes fejlődését célul tűző pedagógiai folyamatok sikerének is az alapja a helyzetelemzés. Akár a szervezet, akár az egyes diákok személyiségének, képességeinek, tudásának adott állapota ugyanis az a kiindulási pont, amely alapján meg tudjuk fogalmazni céljainkat és meg tudjuk tervezni azt az utat, amely elvezet ezek megvalósításához. Az időről időre alkalmazott helyzetelemzés, diagnózis a változás milyenségét is megmutatja: bizonyítja, vagy cáfolja a fejlődést. Azért tekintjük a hatalom, vagyis az emberek befolyásolása egyik eszközének, mert nemcsak tükröt tart a szervezet elé, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy a tükörkép a valóságot mutassa, és ne azt, amit gondolunk róla. Előnye, hogy jelentősen hozzájárul a pedagógiai munka tudatosabbá válásához. 3.1 Az iskola hagyományai Az 1983 tól a 2004 es évig terjedő időszakban iskolánk egyre jobb beiskolázással, és ennek nyomán egyre több olyan végzett diákkal büszkélkedhetett, akik akár a főiskolai, illetve egyetemi oktatásban, akár az országos szakmai és közismereti tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket értek el. Ebben az időszakban végeztek olyan diákok, akik később visszatértek középiskolás életük színhelyére, és itt tanítottak vagy éppen tanítanak a mai napig is. Az iskola mindig is valóságos alma matere volt tanulóinak, és ezt a hagyományt a jövőben is meg kell őrizni. Az intézmény a magyar közoktatás és szakképzés hullámzó döntéshozatali kihívásait sikerrel véve, innovatív módon, rugalmasan reagálva kivívta méltó helyét a hazai közoktatásban és szakképzésben. Gazdag hagyományokra tett szert, amit a nevelőtestület, a tanulók ápoltak és ápolnak a mai napig is. 12

13 3.2 Az intézmény profiljának változása Az intézmény kezdetben gépipari szakmákat tanított. A világbanki program indulásával, 1995 től az informatikai szakmacsoport részévé vált. A 90 es évek második felétől a gépészeti szakmák iránti kereslet csökkenésével az iskola nyitott az épületgépészeti szakmacsoport irányába is. Az országos demográfiai változások és a szakképzési koncepció változásával az intézmények száma a Fővárosban csökkent, ennek kapcsán 2007 szeptemberében a Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola befogadásával a Szily profilja is kibővült. Ekkor került az elektrotechnika elektronika valamint a nyomdaipari szakmacsoport is az iskola képzési profiljába. A 2008 as tanév során a megszűnő Kelenföldi Szakközépiskola tevékenységét átvéve a Szily a távközlési és informatikai hálózatszerelő, továbbá a távközlési technikus szakmákat is a szakmai profiljába illesztette szeptember 1 jétől pedig a Kolos Richárd Szakközépiskolától vette át az elektronikai műszerész szakmák oktatásának feladatát. A Fővárosi Önkormányzat a júniusi szakképzés fejlesztési tanulmányában nyomán létrehozta a es tanévben a TISZK eket, ennek következtében az 1840/2007. (XI.29 sz.) Fővárosi Közgyűlési Határozat alapján megalakult a Szily TISZK. Jelenleg tehát az alábbi szakmacsoportokban folytathat képzést az intézmény: Gépészeti szakmacsoport Informatikai szakmacsoport Nyomdaipari szakmacsoport Elektrotechnika elektronikai szakmacsoport Összesen 24 féle szakma és azok leágazásainak képzése lehetséges az intézményben. 13

14 3.3 A tanulói létszámok változása A strukturális változásokkal párhuzamosan az iskola tanulói létszáma is változott: A képzésekben résztvevők száma Szakiskola (9 10. évfolyam) Gimnázium Szakközépiskola Szakképzés Összesen táblázat: Tanulói létszámok változása A fenti értékekből jól látható, hogy az intézmény képzési struktúrája jelentős mértékben változott. Az iskola tanulói létszáma a as tanévben mintegy másfélszeresére bővült, majd fokozatosan a közoktatási létszámok csökkenésével visszaállt a 2006 előtti szintek közelébe. A korábbi években jellemző közismereti, szakközépiskolai és szakiskolai képzés, valamint a gimnáziumi képzés minimalizálódott, a szakközépiskolai képzés is 30% ra csökkent, a szakképzés mértéke 71% os. Szakközépiskola; ; 744 Szakképzés; ; 793 Szakközépiskola; Szakképzés; ; ; 644 Szakképzés; 2010 Szakiskola ( ; évfolyam) 556 Szakközépiskola; Szakközépiskola; ; ; Gimnázium 461 Szakiskola (9 10. Szakközépiskola; Szakközépiskola évfolyam); ; Szakközépiskola; 362 Szakiskola (9 10. Szakképzés; 2008; Szakiskola (9 10. Szakképzés ; 276 évfolyam); ; 239 Szakiskola (9 10. Gimnázium; 2006 évfolyam); ; 194 évfolyam); 2009 Szakiskola ( ; 136 Gimnázium; ; 186 Szakképzés; 2006 Szakképzés; 2010; 153 évfolyam); Szakiskola 2010 ( ; 89 Gimnázium; ; ; évfolyam); 2011; ; Gimnázium; 2009 Gimnázium; ; ; 2012; ábra: A tanulói létszámok alakulása 1 A es adatok az októberi állapotot tükrözik 14

15 Az osztályok számának, az átlagos osztálylétszámoknak alakulása: Osztályok és osztálylétszámok Osztályok száma Az átlagos osztálylétszámok táblázat: Az osztályok és osztálylétszámok alakulása Az osztályok száma a as tanévben maximális volt, azóta folyamatosan csökken. Az viszont még elszomorítóbb tény, hogy az átlagos osztálylétszámok is folyamatosan csökkennek. Ennek minden bizonnyal az a magyarázata, hogy az iskola megtartó ereje nem elég jó, számos diák kimarad a tanév során. Ezt mutatja a 2011 es év eleji adat is, vagyis az beiratkozások idejében az osztálylétszámok megfelelőek, hiszen az induló osztályokat maximálisan feltölti az intézmény, de feltűnően magas a lemorzsolódás. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az intézmény egy tanítási évben átlagosan diákot veszít el. Ez figyelemre méltó és intézkedést igénylő tény, amit a jövőre vonatkozó terveimben részletesen kifejtek. 3.4 A nevelőtestület létszámának alakulása A tanulói létszámok változásával együtt mozgott a nevelőtestület létszáma is: A pedagógusok létszáma 3. táblázat: A nevelőtestület létszámának változása A számokból kitűnik, hogy a jelen helyzetben a tanulói létszámok változásával arányban változott a nevelőtestület létszáma és összetétele is től kezdve a közoktatási tantárgyakat tanító kollégák folyamatosan távoztak, és helyükre több szakmai tanár került. Ez a tendencia annyiban folytatódott, hogy az elmúlt tanév végén más TISZK ekhez hasonlóan a központi iskolákból el kellett bocsátani további közismereti tanárokat. 2 A es adatok az októberi állapotot tükrözik 15

16 Az iskolavezetés ezt a kérdést nyugdíjazásokkal oldotta meg, illetve egyes tanárok a kollégiumban találtak új munkahelyet. Az iskola nevelőtestülete többségében stabil, nagy tudású, tapasztalt pedagógusból áll. Ez az erény azonban más területen hátrány is. Az egészséges tanári korfa kialakítása az iskolában alapvető cél. A jövőben törekszem arra, hogy több ifjú pedagógust alkalmazzon az iskola az innováció, a megújulás és a jövőbeni sikerek érdekében. 3.5 A beiskolázás Az intézmény fő beiskolázási körzete Budapest, elsősorban Dél Pest, illetve Csepel területe. A beiskolázott diákok mintegy 50% a erről a területről származik, de nagy létszámban érkeznek tanulók az agglomerációból is. A VIII., IX., és X. kerületből származó diákok jelentős része egyes felmérések szerint 60 70% a egyszülős családból származik. Gyakori a gyerekek családjaiban a munkanélküliség is. Sűrűn előforduló jelenség, hogy a tanulóknak képzésük befejezése előtt családfenntartói szerepet kell betölteniük. Ezek a problémák fokozottabban jelentkeznek a 18. életévüket betöltők és az OKJ s képzésben résztvevők esetében. Ezen okokból a TISZK koordinációs irodára fontos szerep hárul, és mivel az iroda munkatársai nyilvánvalóan kisebb figyelmet tudnak szentelni a feladatmegosztás komplexitása miatt az egyes intézményeknek, ezért az ifjúságvédelemmel kapcsolatos teendők a pedagógusok munkájában is fontosabbá válnak. Az utóbbi évtizedben eluralkodó agresszív megnyilvánulások kezelése, a hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók létszámának emelkedése további nagy terhet ró a tantestület tagjaira. Iskolánk dolgozói több olyan továbbképzésen is részt vettek, amely ezt a problémakört célozza kezelni, de gyakran ezek a rendezvények csak elméleti képzéseket adtak, adhattak. Az új iskolavezetésnek több gyakorlati jellegű képzést kell biztosítani az említett területeken. 16

17 Az iskola nevelőtestületének évről évre komoly erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy a megfelelő beiskolázási létszámok meglegyenek. Ez egész éves, folyamatos tennivalót jelent a nevelőtestület számára. A leghatékonyabb vonzerő maga a színvonalas, elismert szaktanári tevékenység, melynek szájhagyomány útján terjedő híre hatékonyabb lehet bármely papír alapú vagy elektronikus úton közzétett propagandaanyagnál. A szakiskolai beiskolázások sem túl sikeresek. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a szülők a gépipari képzéseket nem tartják megfelelőnek, biztos és jó egzisztenciát teremtőnek. Ennek következtében ezekben az osztályokban az elégséges rendű tanulók a beiskolázás során már megfelelőnek számítanak. A kompetenciamérések adataiból látszik, hogy a Szily a 9. évfolyam rossz eredményei ellenére a 10. évfolyamra szignifikáns javulást tud elérni a matematikai kompetenciák terén, ami a tanárok hozzáértését bizonyítja. A diákok neveltségi szintje gyakran nagyon alacsony, többségük az általános viselkedési normákkal sincs tisztában. A szakközépiskolába a korábbi években jellemzően olyan tanulók jelentkeztek, akik az általános iskolát átlagos eredménnyel végezték, az érettségi megszerzését tekintették elsődleges célnak és számítottak az érettségi utáni szakképzésben való részvételre. Többen közülük a felsőoktatásba is eljutottak, jellemzően műszaki illetve informatikai területre, ahol többnyire sikeresen helytálltak. A gimnáziumi osztályok kifutása kapcsán a jobb képességű diákok fokozatosan elfogytak az iskolából, a szakközépiskolai osztályok számának lecsökkenésével pedig a szakképző évfolyamok beiskolázása vált egyre nehézkesebbé. Pályázatom írásakor az intézménynek a jövő évi beiskolázási engedélyei már megvannak, ennek alapján minden szakmacsoportban szándékozik 9 es osztályt indítani az intézmény (informatika, elektrotechnika elektronika, gépészet és nyomdaipar). 17

18 Ahogy ezt a 2010 ben beadott pályázatomban is kifejtettem: hosszú távon csak akkor látom biztosítottnak a szakképzés megfelelő minőségű folytatását, ha minden szakmacsoportban legalább egy szakközépiskolai osztály indul. A szakképzési beiskolázás kapcsán határozott célként képviselem azt az elvet, hogy a TISZK társintézményeivel együttműködve megtaláljuk azt az optimális feladatmegosztást, amely a megfelelő szakmák oktatását a megfelelő helyen végzi, hosszú távon, figyelembe véve a rendelkezésre álló tárgyi és humán erőforrásokat. Csak az így kialakított szakmai együttműködés eredményezhet olyan kedvező mutatókat, amelyek elvezetnek a sikeres szakképzési beiskolázáshoz. Meg kell jegyeznem, hogy a szakképző iskolák számára a Fővárosi Önkormányzat által kidolgozott Budapest modell is a szakképzés szorosabb központi szervezésének irányába mutat, amit személy szerint üdvözlendőnek tartok. Célom, hogy a jövőben jobb kompetenciákkal rendelkező diákokat tudjunk beiskolázni és a beiskolázottak kompetenciáit minden létező szakmapedagógiai eszközzel fejlesszük. Ezt csakis kitartó, következetes munkával és hosszú távon elkötelezve lehet elérni. 3.6 Tárgyi feltételek Az iskola székhelye a XI. kerületi Timót utcában 4,5 hektár területen helyezkedik el. Megközelítése tömegközlekedéssel nehézkes. A környezetében egykor kizárólag ipari létesítmények voltak, illetve a Dzsumbuj néven ismert lakótelep a szomszédja. A környék változóban van, és véleményem szerint a közelben újra megtelepedett kisebb nagyobb cégek érdekes együttműködési lehetőségeket jelentenek az intézmény jövőjére nézve is. A telephelyen iskolaépület, kollégium, a Bagolyvár, hegesztő vizsgaközpont, tanműhely, illetve a gazdasági épület helyezkedik el. Ez utóbbi jelenleg kihasználatlan, de határozott elképzeléseim vannak az épület új funkcióinak kialakításáról. 18

19 Az iskolaépület megfelelő paraméterekkel rendelkezik ahhoz, hogy a közismereti, illetve elméleti óráknak otthont adjon. Az 1986 ban átadott épület a kornak megfelelő szabványok alapján, az akkori elképzelések mentén épült. Mintegy 1000 fő oktatására tervezték. Az iskola tanműhelye a KMOP projekt kapcsán teljes felújításon esett át, ami a kor követelményeinek megfelelő gyakorlati munkahelyet eredményezett. A 200 fős kollégiumban az iskola és más intézmények diákjai laknak. Egyes helyiségeit az iskola kiscsoportos nyelvi oktatásra használja. Az épület a 2000 es évek második felében teljes felújításon esett át, így korunk követelményeinek alapvetően megfelel. A Bagolyvárban az elmúlt években a távközlési szakmák részére alakult ki egy komoly technikai háttéren alapuló gyakorlati oktatási központ. A nagy szabad tér jó feltételeket biztosít az iskolai sportélet számos ágazatának művelésére is. Ez olyan lehetőség, amely több belvárosi intézmény esetében csak részben van meg. Ezt az erőforrást a diákok és az iskola érdekében a jövőben jobban ki kell használnunk. Az Tolnai Lajos utcai telephely a város szívében, a Blaha Lujza tér mellett található. Az épület jó állapotú, egyaránt alkalmas az ott folyó elméleti és gyakorlati oktatás céljaira. A nyomdaipari szakmacsoportba tartozó osztályok képzése, illetve felnőttképzés folyik ezen a telephelyen. A nagy terület, a szakképzési feladatok magas anyag és energiafelhasználása, az üzemeltetés, valamint a takarítás (épületek és udvar) viszonylag magas rezsiköltséget indukál. Összességében: az intézmény alapvetően megfelelő a feladatai ellátására. Azonban vannak olyan teendők, amelyeket folyamatosan el kell végezni a 21. századi, modern, környezettudatos feltételrendszer biztosítása érdekében. 19

20 3.7 A szervezeti struktúra A vezetési struktúra, a vezetésen belüli munkamegosztás a Szervezeti és Működési Szabályzatban megtalálható, annak néhány jellegzetességét megemlítem. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek feladatai egyrészt szervezési, igazgatási, másrészt szakmai irányító, koordináló tevékenységekből állnak. (Minden adminisztratív jellegű feladatnak felelős gondozója van. A vezetés a pedagógiai központ szerepét is betölti.) A gyakorlati oktatást irányítja a gyakorlati oktatásvezető és helyettese. A Tolnai Lajos utcai épület működtetését a tagozatvezető és helyettese végzi. A kollégiumot a kollégiumvezető igazgatja. A szakmai munkaközösségek szakmai alapon szerveződnek Az iskola szervezete mátrix szervezetnek is tekinthető, mivel számos feladatkört a speciális terület felelőseiből álló teamek kezelnek. A tervkészítések (tantárgyfelosztás, tanév rendje stb.) alulról építkező technikával, munkaközösségi szinten megfogalmazott javaslatok összegyűjtésével és a vezetőség összehangolásával valósulnak meg. 3.8 Kulturális élet A 9. osztályba beiskolázott diákok általános műveltségi szintje igen alacsony. A tanulás, a teljesítmény hiánya elfogadott a diákok köreiben. Az igénytelenség sok esetben normát jelent számukra. Közismert tény, hogy a hazai fiatalok nem olvasnak szépirodalmat, és egyáltalán: a szövegértéssel és a számolási készséggel alapvető bajok vannak. Az iskola jó eredményeinek záloga az érettségit adó képzés újraindítása és sikeressé tétele. Az intézményben három helyen áll rendelkezésre könyvtár, amelyben több mint kikölcsönözhető kötet található. Szépirodalom, szakmai anyagok, ismeretterjesztő és egyéb források is a diákok kulturált könyvtárhasználati szokásait fejlesztik. A Tolnai Lajos utcai épületben található az Országos Nyomdaipari Szakkönyvtár. Ez egy olyan magyarországi unikum, aminek hosszú távú fenntartása és fejlesztése elemi célunk. 20

21 3.9 Közismereti oktatás A 2007 óta megváltozott tendenciák a közismereti képzés eredményeit negatívan befolyásolták. A diákságban egyre kisebb a fogékonyság az elméleti képzés iránt. Egy évtizeddel ezelőtt még természetesnek mondható alapvető kompetenciákkal manapság gyakran csak egyes tanulócsoportok legjobbjai rendelkeznek. Szakközépiskola Szakiskola Intézményi Kompetenciamérések Országos átlag eredményei 3 átlag index index index index Matematika Timót u Tolnai u Szövegértés Timót u Tolnai u Kompetenciamérések eredményei Alapszint alatt teljesítő tanulók Országos Timót utca Tolnai utca Budapesti átlag % % % % Matematika Szakközépiskola 44,0% 40,9% 65,2% 44,8% Szakiskola 82,9% 83,4% 80,7% Szövegértés Szakközépiskola 25,9% 32,2% 55,8% 21,7% Szakiskola 70,7% 91,7% 69,6% 4. táblázat: A 2010 es kompetenciamérés eredményei A kompetenciamérések adatai azt bizonyítják, hogy az intézmény a mért kompetenciák tekintetében csak a szakközépiskolások matematikai képességeit illetően nem marad el az országos átlagtól. A társadalomban, különösen az életmódban lezajló változásokon kívül a Szily esetében a beiskolázási bázisból származó diákok szociokulturális háttere okozza ezeket az adatokat. Az intézmény nyelvi oktatása jó színvonalú. Az angol nyelv tanítása minden iskolatípusban fontos, mert a világ közvetítő nyelve ma egyértelműen az angol, és a szakirodalom jelentős része is csak angol nyelven található meg. 3 Intézményi összefoglaló

22 Az informatikai szakmacsoportos osztályok nyelvi előkészítősek, az elektrotechnika elektronika, informatika és nyomdaipar szakmacsoportokban angol nyelvű szakmai képzés is folyik. A két tanítási nyelvű osztályokban a német a preferált idegen nyelv, mivel az épületgépészet szakirodalma elsősorban német. Bár országosan a német nyelv tanítása visszaszorulóban van, de tekintettel arra, hogy Magyarország legnagyobb külkereskedelmi partnere Németország, a német nyelv tanítását a jövőben jobban szorgalmaznám Szakmai képzés Az idei tanévben a 43 osztály közül 3 szakiskolai évfolyamos, 3 szakképző (az előrehozott szakképzési program alapján), 8 szakképző (8. évfolyamra épülő, 16. évet betöltött tanulók számára), 5 szakképző (10. évfolyamra épülő, 16. életévét betöltöttek számára), 5 informatika szakmacsoportos, angol nyelvi előkészítős, 6 szakközépiskolai 4 évfolyamos, 13 érettségi utáni szakképző osztály van. A TISZK beli együttműködés keretein belül négy tanulócsoport kihelyezett osztályként működik a Pataky István és a Ganz Ábrahám Szakközépiskolákban az informatikai szakmacsoport keretén belül. A szakmai képzés színvonala ellentmondásos. Egyes szakmacsoportokban és szakmákban a diákok motiválatlanok, alacsony színvonalú munkát végeznek, nagy a lemorzsolódás, míg más területeken a korábbiakhoz hasonló magas szintű eredményeket érnek el. Az intézmény sok képzési területen rendelkezik jogosítványokkal. Az iskola érdeke, hogy a munkaerőpiac igényeihez igazodva minden saját szakképzési területen folytasson képzést. Az egyes területek helyzetét és a fejlesztési irányokat később jelölöm meg. 22

23 A szakiskolai képzésben részesülő diákok részére működő ösztöndíj program keretében a gépészet és az elektrotechnika elektronikai területeken tanuló diákok megfelelő eredmények elérése esetén egyszeri beiskolázási ösztöndíjban részesülhetnek. A Szily TISZK ben tanuló diákok jelenetős részének az iskola a korábbi években rendszeresen szervezett szakmai gyakorlatokat, még abban az esetben is, ha a szakma vizsgakövetelményei nem írták elő a kötelező szakmai gyakorlatot (pl. Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakma esetén). A gyakorlatok keretében a diákok az üzleti élet szereplőinél végeztek szakmai jellegű munkát. A szakmai gyakorlatokon a diákok megtapasztalták a munka világában érvényesülő helyzeteket, normákat, és időnként a gyakorlat helyszíne később az első munkahelyük helyszínévé is vált. Az intézménynek nincsen pontos képe a végzett diákok további pályájáról, de az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján becslésem szerint a végzett diákok mintegy 40 60% a helyezkedik el tanult szakmájában. Erre vonatkozóan nincsenek megbízható információk, ezért pályakövető rendszer létrehozását tervezem, amit később részletezek A felnőttoktatás, felnőttképzés helyzete Az intézmény a felnőttképzés területén többféle módon is jelen van: A Tolnai utcai telephelyen érettségit adó oktatás, az úgynevezett ifjúsági tagozat formájában Saját felnőttképzési tanfolyamok formájában az épületgépészet területén Más cégek kihelyezett felnőttképzési tanfolyamainak formájában E téren kiaknázatlan erőforrásokkal rendelkezik az iskola, például az informatika szakmacsoportban vagy a távközlés területén nagy hangsúlyt helyezek az ilyen irányú fejlesztésekre. 23

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

tagintézmény-vezetői munkakörének betöltésére.

tagintézmény-vezetői munkakörének betöltésére. Pa lya zat a Budapesti Ge pe szeti Szakke pze si Centrum Szily Ka lma n Mu szaki Szakko ze piskola ja, Szakiskola ja e s Kolle giuma (1097 Budapest Timo t u. 3.) tagintézmény-vezetői munkakörének betöltésére.

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben