Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Kapcsolódó indikátor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Kapcsolódó indikátor:"

Átírás

1 Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Kapcsolódó indikátor: A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Dokumentum: Tanácsadói tevékenység: Back Office 2. Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Nyékládháza Város Önkormányzata

2 Tartalom Bevezetés... 4 A fejlesztési folyamat második fázisának fókusza és célkitűzése... 4 Fókusz... 4 Célkitűzés... 5 A fejlesztési folyamat hatóköre... 6 Szervezeti hatókör... 6 Feladat hatókör... 6 A fejlesztési folyamat második fázisának módszertana... 6 A stratégiaalkotás folyamata... 6 A Városgondnokság feladatainak részletes áttekintése... 7 A Városgondnokság kiválasztott feladat ellátási folyamatainak ismertetése A gazdálkodási, gazdasági szolgáltatás folyamata A Városgondnokság feladat végrehajtási folyamataiban talált kritikus elemek összesítése A feltárt problémás folyamatok Folyamat leírások Szerződéskötések Számlaigazolások Könyvelési folyamatok Pénzkezelési folyamatok Készlet és egyéb nyilvántartások Jelentések... 19

3 A gazdálkodásba bevont humán erőforrás Összesítés Felvetések és javaslatok a kritikusnak talált folyamatok megváltoztatására Alapvető felvetés Szerződések Könyvelés Pénzkezelés, nyilvántartások Vezetői információs rendszer kialakítása Munkaköröket érintő változások A javasolt változtatások hatásai A változtatás veszélyei Cselekvési terv Feladat Gyenge pontok Feladat Szabályzatok Feladat Irányelvek, eljárásrendek Feladat Vagyon-nyilvántartás Feladat Vezetői információs rendszer... 26

4 Bevezetés Nyékládháza Város Önkormányzatánál az ÁROP 1.A Államreform Operatív Program keretében Szervezetfejlesztés Nyékládháza Város Önkormányzata részére címmel lebonyolított projekt során szervezett interaktív szemináriumok és back office tanácsadói tevékenység eredményeinek összefoglalását tartalmazza jelen dokumentum. A Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly fejlesztési projekt elem első fázisában vezetői konzultációk, személyes interjúk és back office tanácsadói munka eredményeként meghatároztuk azt a fejlesztési területet, amelynek megfelelő pontján történő beavatkozással az Önkormányzat gazdálkodásban nagyobb mértékben biztosíthatjuk a költségvetési egyensúly megtartását és a fenntartható gazdálkodás feltételeit. Fókusz A fejlesztési folyamat második fázisának fókusza és célkitűzése A folyamat első fázisban kiválasztottuk az önkormányzati feladatok ellátása szempontjából azt a területet, amelynek bizonyos működési eleme rendszerelméleti szempontból kritikus pontnak tekinthető. Kritikus pont egy rendszer azon pontja, ahol már kis beavatkozás, változás, hiba is nagy változást okoz a rendszer működésében, kimenetében. Jelen esetben a kritikusságot a fenntarthatóság és a költségvetési egyensúly szempontjából vizsgáltuk. A kritikus pontok száma, és azok kritikusságának mértéke szerint lehet a rendszerek működését robusztus, vagy sérülékeny kategóriákba sorolni. Minél kevesebb kritikus ponttal rendelkezik egy rendszer és azok kritikusságának mértéke minél kisebb, annál robusztusabb egy rendszer. A robusztusságot lehet vizsgálni a hibatűrő képesség alapján, és a külső hatásokkal szembeni stabilitás szempontjából is. Általános esetben célszerű mindkét szempontot figyelembe venni. A fejlesztési folyamat első fázisának összegző és elemző munkája eredményeként kiválasztott terület a Városgondnokság, amely Nyékládháza Város Önkor-

5 mányzatának költségvetési szerve. Az első fázis tanácsadói dokumentumában összefoglaló módon ismertettük a Városgondnokság tevékenységét. A második fázis interaktív szemináriumainak és interjúinak fókuszban a Városgondnokság intézményi gazdálkodását segítő tevékenysége volt. Ezen a részterületen belül találtunk az elemzés során több olyan pontot, amelyek kritikusságának mértéke elérte azt a szintet, amelynél az Önkormányzati gazdálkodás rendszerének hibatűrő képessége veszélyeztetheti a hosszú távú fenntarthatóságot és átmeneti zavarokat okozhat a költségvetési egyensúly megtartásában is. Tehát a fejlesztési folyamat e szakaszának fókusza a Városgondnokság kritikusnak ítélt gazdálkodást segítő folyamatain lesz. Célkitűzés A fejlesztési folyamat második fázisában két fő célt tűztünk ki. A munka első célja a kijelölt terület kritikus pontjainak leírása, pontos azonosítása, részleteinek feltárása. A második cél olyan felvetések, javaslatok megfogalmazása, amelyeknek megvalósításával, gyakorlatba ültetésével a kritikusság mértékét a legtöbb ponton csökkenteni tudjuk. Ily módon az Önkormányzati gazdálkodás rendszerét robusztusabb állapotba hozhatjuk.

6 Szervezeti hatókör A fejlesztési folyamat hatóköre A második fázis hatóköre elsősorban a Városgondnokság. Más szervezetek (intézmények, költségvetési szervek), elsősorban a Polgármesteri Hivatal is a hatókörön belül kerülhetnek, amennyiben a vizsgált folyamatok azokat érintik. Feladat hatókör A fejlesztési folyamat második fázisában a Városgondnokság intézményi gazdálkodást segítő feladataira fókuszálunk. A vizsgálatokat nem terjesztjük a teljes feladatkörre. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátást ugyanezen program 4. számú elemében vizsgáljuk, ezért itt nem foglalkozunk vele. A fejlesztési folyamat második fázisának módszertana A tanácsadási folyamat második fázisában az interaktív szeminárium módszerét a résztvevőket 3 fős kiscsoportokra bontva alkalmaztuk, kiegészítve a tanácsadási rendezvényeket interjú jellegű konzultációkkal. Gyors-SWOT analízist alkalmaztunk a kritikus pontok, folyamatok felderítésére, amely három kérdésválasz egységből állt és az előzetesen elkészített SWOT analízisből indult ki. A vizsgált területeket páros hatás-analízissel szűkítettük és választottuk ki A stratégiaalkotás folyamata A következőkben egy gyors betekintést adunk Nyékládháza Város Önkormányzatának stratégiaalkotási folyamatába. Azért tartjuk ezt szükségesnek, hogy látható legyen, hogy a javasolt intézkedések hogyan illeszkednek a folyamatba. A hosszú és középtávú stratégiát meghatározza az állam azonos távra szóló stratégiája és annak módosításai. A hosszú távú stratégiát a különféle pályázati elvek nagymértékben befolyásolják, hiszen a beruházások forrásait ezek jelentik. Így a településfejlesztési stratégiát is ennek megfelelően kell elkészíteni. A rövid távú stratégia a rendelkezésre álló, meglévő forrásokra támaszkodik.

7 A stratégiai tervezésben a polgármester, a jegyző és az intézmények vezetői vesznek részt. A stratégiai elemeket csak szeptember körül építik be a költségvetési koncepcióba. Az intézmények költségvetését a vezetők és a Városgondnokság munkatársai tervezik és készítik el, amelyet azután a Polgármesteri Hivatal munkatársaival egyeztetve építenek be az Önkormányzat költségvetés tervezetébe. Mivel a költségvetési törvény csak november december magasságában jelenik meg, ekkor válnak ismeretessé a sarokszámok. Ekkor lehet a stratégiát illeszteni az állami stratégiához, az állami támogatásokhoz. A stratégia megvalósulásának nyomon követése negyedéves beszámolókkal történt. Ez bizonyos rugalmatlanságot jelentett. Szükség esetén rendkívüli, köztes beszámoló elkészítésével lehetett csak ellenőrizni egy adott beruházás állapotát. A stratégia tervezésénél és a nyomon követésnél is megjelent a Városgondnokság szerepe. A Városgondnokság feladatainak részletes áttekintése A következőkben a Városgondnokság összes feladatát áttekintjük, hogy a feladat ellátás nagyságrendjét és struktúráját bemutathassuk. Ezt tekintjük kiindulásnak, ebből fogjuk szűkíteni a fókuszt kritikus pontokra. Személyzeti-munkaügyi és egyéb humánerő-gazdálkodási feladatokat lát el. Elvégzi a hozzá tartozó önállóan működő intézmények pénzügyi- számviteligazdálkodási feladatainak hatályos jogszabályok szerinti ellátását. Közreműködik a költségvetési koncepció elkészítésében és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási beszámoló elkészítésében. A normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásához adatokat szolgáltat. Elvégzi az önállóan és nem önállóan működő költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak, bevételi forrásainak áttekintését és annak alapján a költségvetési koncepció kialakítását. Gondoskodik az előző évi pénzmaradványok elszámoltatásáról, az elszámolások felülvizsgálatáról, a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szervek pénzellátásáról.

8 A költségvetési készítéséhez kapcsolódóan elkészíti a tájékoztatást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról. Elkészíti a pénzügyi szabályzatokat és gondoskodik azok karbantartásáról. Adatokat szolgáltat adóhatóságok a MÁK és a statisztikai adatokat feldolgozó szervek felé. Feladata a javaslatkészítés a költségvetési szervezési és ellenőrzési rendszerére, a működés értékelése és folyamatos javítása. Részt vesz a tervkoncepciók, tervfeladatok kialakításában, a tervfejezetek kidolgozásának koordinálásában, azok összhangjának biztosításában, és döntésre előkészítésében. Részt vesz a vezetői információs rendszer kialakításában, karbantartásában. Gondoskodik a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények bérügyeinek intézéséről. Ellátja a humánpolitikai feladatokat. A létszám, a bér, alakulásának figyelemmel kíséri és javaslatokat készít a beavatkozási döntésekre. Ellátja a Központi Statisztikai Hivatal és más hatóságok által kötelezően előírt statisztikai feladatokat. Részt vesz a beruházások és fejlesztések gazdasági megalapozásában, várható gazdasági hatásának elemzésében. Közreműködik a beruházások, fejlesztések gazdaságossági értékelésében. Ellátja a költségvetési szerv pénztárosi feladatait. Ellátja a szemétszállítással, hulladékkezeléssel kapcsolatos ügyek intézését, díjbeszedést. Ellátja az intézmény irodahelyiségeinek, vizesblokkjainak és egyéb helyiségeinek takarítását. Pénzügyi feladatok A költségvetési szerv pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. A költségvetési szerv pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása. Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése. A költségvetési szerv pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások, beszedési megbízások, stb.). A házipénztár készpénzforgalmának lebonyolítása. Pénzszállítások intézése. Költségvetési kötelezettségek teljesítése.

9 Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra. Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása. Szállítói késedelmes kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése. Fizetési viták rendezése. Gondoskodás a költségvetési szerv fizetőképességének megtartásáról. A költségvetési szerv vagyon- és biztosítási ügyeinek intézése. Számviteli feladatok Számviteli politika kidolgozása, karbantartása. A számlarend elkészítése, alkalmazása, karbantartása. Tárgyi- és forgóeszközök nyilvántartása, értékcsökkenés számítása. Könyvelési munkák elvégzése. Analitikák készítése. Zárlati munkák elvégzése. Főkönyvi kivonatok készítése. Kimenő és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Éves mérleg elkészítése. Éves beszámoló elkészítése. Vagyon és eredmény kimutatás elkészítése. Adóbevallások elkészítése. Adó befizetése, adóelőlegek, adó visszaigénylésének meghatározása. Folyószámla egyeztetések. Aktiválások lebonyolítása. Önköltség számítási szabályzat elkészítése, karbantartása. Leltárszabályzat elkészítése, leltározás előkészítése, irányítása, leltár kiértékelése. Selejtezések (jegyzőkönyvezés, könyvelés, tárgyi eszköz kivezetés). A bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése. Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk ellenőrzése. Mérlegelemzés, költségelemzés.

10 Üzemeltetési feladatok Közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatása, közmunka programok lebonyolítása A város területén található közterületi parkok és egyéb közterületek gondozása, ápolása, parképítés Út- és parkfenntartási tevékenység ellátása, kézi és gépi szerszámok javítása A költségvetési szerv telephelyének fenntartási, karbantartási és javítási munkái. A karbantartó műhely üzemeltetése. Elvégzendő munkákhoz anyagok, eszközök és alkatrészek beszerzése. Árvízvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel. Illegális szeméttelepek felszámolása Temető fenntartás Önkormányzati kezelésben lévő utak, járdák, hidak és a hozzájuk tartozó műtárgyak karbantartása, felújítása, pótlása. Önkormányzati kezelésben lévő kül- és belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása. Állategészségügyi feladatok ellátása (kóbor ebek befogatása, elhullott állatok eltakarítása a közterületekről). Az intézményektől beérkezett megrendelt munkák előzetes felmérése, árajánlat és költségvetés készítése, művezetés. Munkagépek üzemképes állapotának biztosítása, üzemeltetése. Napi szállítási feladatok végzése, az ehhez szükséges eszközök, gépkocsik üzemképes állapotának biztosítása. Vízvezeték- és központi fűtés szerelési munkák végzése. A költségvetési szerv feladat- és hatáskörébe tartozó villanyszerelési munkák elvégzése, kézi és gépi szerszámok javítása. A költségvetési szerv feladat- és hatáskörébe tartozó lakatos, kőműves, festő munkák elvégzése. Szolgáltatási feladatok A költségvetési szerv városüzemeltetési körzetébe tartozó feladatoknak a megkötött szerződések szerinti biztosítása. Üzemi adatok folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele. Optimális üzemi paraméterek beállítása.

11 Gondoskodik a szervezeti egységének műszakbeosztásáról, a készenlét biztosításáról. Kapcsolattartás az esetleges külső szolgáltatási egységekkel. Kezelési, technológiai utasításokat elkészíti, rendszeresen felülvizsgálja, aktualizálja. Kapcsolatot tart a lakossággal, intézményekkel. Biztosítja az üzemviteli létesítmények, berendezések ellenőrzését. Ellátja az üzemviteli nyilvántartások vezetését. A panasz bejelenéseket nyilvántartja, intézkedik elhárításukról. Karbantartási feladatok Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, illetve szállítására vonatkozó technológiai, munkavédelmi utasítások elkészítése, elkészíttetése. Technológiai előírások, műveleti utasítások készítése, karbantartása. Az előírt technológiai utasítások betartásának ellenőrzése, technológia jellegű problémák megoldása. Technológiai folyamatokhoz kapcsolódó munkavédelmi előírások kidolgozása. Túlórák jogosultságának elbírálása, utalványozása. A szerszámok meghibásodásának, elhasználódásának figyelemmel kísérése, elemzése és értékelése, szükség szerinti selejtezése, felhasználási és készletnormák kidolgozása, illetve karbantartása Családsegítő szolgálat A Családsegítő Szolgálat célja szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás. A családgondozások folyamán a családokban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásának elősegítése. Nehéz élethelyzetekben élő családok segítése. Együttműködés a humán jellegű civil szervezetekkel. Tartós és fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, és a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása. Családlátogatások alkalmával észlelt veszélyeztetettség és krízishelyzet jelzése, ennek megelőzése érdekében együttműködik az egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a gondozási központokkal, egyházzal, civil szervezetekkel.

12 Gyermekjóléti szolgálat Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Általában segíti a gyermekek nevelését, segíti a gyermekek jogainak érvényesítését, szociális ellátásban való részvételüket. Alapellátás keretében gondozza, látogatja a hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetben élő gyermekeket, azok családjait Elvégzi a gyermekek jólétével kapcsolatos egyéb, az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatokat és kapcsolatot tart a gyermekjóléti tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel. Védőnői szolgálat A lakosság egészségügyi ellátásában közreműködik a tájékoztatásban, a nővédelmi vizsgálatok megszervezésében, az újszülött gondozásban, védőoltások megszervezésében. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás Bizonyos egészségügyi vizsgálatokhoz szükséges előkészítéseket, vér- és vizelet mintavételt végez és mintákat szállít. Leleteket kezel. Élelmezési feladatok Ellátja a közétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív teendőket. Ellátja az óvodai és iskolai intézményi étkeztetést. Szociális étkeztetést biztosít a rászorultaknak. Munkahelyi és vendégétkeztetést biztosít. A fenti feladat ellátási tevékenységek közül a legnagyobb költségevetési súllyal a gyermekétkeztetés, míg legkisebbel a temető fenntartás bír.

13 A Városgondnokság kiválasztott feladat ellátási folyamatainak ismertetése A városgondnokság feladatai közül a fenntartható gazdálkodásra és költségvetési egyensúlyra gyakorolt hatását az intézmények részére végzett gazdasági és gazdálkodási szolgáltatást választottuk a fejlesztési folyamat célterületeként. A gazdálkodási, gazdasági szolgáltatás folyamata Az intézmények költségvetés tervezetét (a sajátjával együtt) a Városgondnokság készítette el. A költségvetést a Képviselő-testület fogadta el. A végrehajtás az intézményvezetők felelőssége. Munkájukat a Városgondnokság segítette a teljesítésről szóló információkkal. A beszámolókat a Városgondnokság készítette el. A pénzügyi-számviteli feladatokat a Városgondnokság önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervként végezte önmagának és 3 intézménynek (Idősek Klubja, Óvoda, Művelődési Ház). A Városgondnokság az intézmények részére a könyvelést teljesen elkülönült könyvelési rendszerben, saját belső szabályzatok alapján végezte. Az intézményi bérelszámolás, az intézmények szerződéskötései, a kötelezettségvállalások a Városgondnokságon keresztül történtek. A Városgondnokság végezte az intézmények pénzügyi ellátmányozását és a pénztár feladatait is ott látták el. A számlákat a Városgondnokságnál igazolták. A kimenő számlák kiállítása is a Városgondnokságon történt. Ugyanezen feladatokat a Polgármesteri Hivatal is ellátta önmaga és az Önkormányzat vonatkozásában elkülönült, illetve önálló könyvelési rendszert használva. A Tatigazd központi könyvelési rendszert elkülönült adatállománnyal használták mindkét helyen.

14 A folyamat egyszerűsített blokkdiagramját az alábbi ábra szemlélteti.

15 A Városgondnokság feladat végrehajtási folyamataiban talált kritikus elemek összesítése A következőkben a vizsgálatot azokra a feladatokra, illetve folyamatokra szűkítettük le, amelyek az Önkormányzat gazdálkodására nézve kritikusak lehetnek. A feltárt problémás folyamatok Azt találtuk, hogy a legkritikusabb feladat az intézmények gazdálkodását segítő tevékenység. A gazdálkodást támogató folyamatok az Önkormányzat működésében egyszerre centralizáltak és szétosztottak voltak. Centralizáltak, mert a szerződéskötések nagy része és az intézményi gazdálkodás a Városgondnokság feladatkörébe tartozott, a pénztárak kezelése a Városgondnokságnál volt és a pénzt is ott vették fel az intézmények, a számlák a Városgondnoksághoz érkeztek, a számlaigazolások is ott történtek. Szétosztott, mert a teljes gazdálkodás központi nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban, az intézmények könyvelése és a nyilvántartások egy része a Városgondnokságnál, másik része az intézményeknél volt vezetve, a szerződéskötés és szerződések kezelése részben a Városgazdálkodásnál, részben az intézményeknél és részben a Polgármesteri Hivatalban történt. A folyamatok elosztottságát az alábbi, túloldalon szereplő ábra szemlélteti, ahol a főbb folyamat elemeket és az egyes szervezetekhez való kapcsolódását mutatjuk be.

16

17 A vizsgálatok azt mutatták, hogy ez a kettősség a folyamatokban nemcsak a vezetést nehezítette meg, hanem figyelembe veendő mértékű lehetőséget biztosított a hibázásra is. Például a szerződések egy részénél előfordult, hogy az előzetes kontroll valamelyik része (pénzügyi, vagy jogi) elmaradt. Ebben a rendszerben a folyamatok és folyamatok kapcsolódása, valamint a munkák elosztása, a feladatkörök nem voltak egzaktul definiálva. Ennek a rendszernek a legfőbb hiányossága az volt, hogy a tervezési, ellenőrzési, vezetési folyamatok nem váltak külön az operatív, megvalósítási folyamatoktól. Ennek az volt az egyik következménye, hogy a vezetés nem látta át a teljes gazdálkodási folyamatot, lényeges információk csak akkor bukkantak elő, amikor negyedéves, vagy féléves összesítésekre került sor. Ugyanakkor azt is negatív következménynek tekinthetjük, hogy csak negyedévente lehetett megismerni a különféle futó projektek, beruházások pontos állapotát. A közbenső időszakra csak pontatlan adatok álltak rendelkezésre. A vezetői információs rendszerben tehát nem az aktuális, döntéshozatalt valóban támogató, megalapozó információk álltak az Önkormányzat vezetésének rendelkezésére. Elemzésünk rávilágított arra is, hogy az elkülönült könyvelési, különböző nyilvántartási rendszerek használata nehezítette az adatok átadását és feldolgozását. Lényegesen több időre és emberi erőforrásra volt szükség az egyszerű adatcserékhez is, mintha egységes rendszert használtak volna. Ez a heterogén szoftverhasználat a papír felhasználását is megnövelte, amely már a környezeti fenntarthatóság kérdéskörébe tartozik. A könyvelési és nyilvántartási rendszerek különbözősége miatt a vezetői információs rendszer vagy a nem megfelelő adatokat tartalmazta, vagy egyes adatokat nem is tartalmazott. Folyamat leírások A feltárt folyamatok részletes leírása segít a hibák megértésében és sokszor a megoldást is hamarabb észrevesszük.

18 Szerződéskötések A szerződések megkötésénél az intézményvezetők és a Városgondnokság vezetője, gazdasági vezetője közreműködtek. Különféle tartalmú és formai elrendezésű szerződések kerültek megkötésre. A szerződés előkészítés folyamatában nem volt hozzáférhető egy egységes, megfelelő szerződésminta készlet. Sok esetben elmaradtak a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásért, pénzügyekért felelős munkatársaival történő egyeztetések, vagy a jogi ellenőrzés, kivéve az olyan pénzügyi megrendeléseket, ahol a fedezetet igazolni kellett. A szerződések nyilvántartása nem egy helyen, nem egységesen történt. Számlaigazolások A számlaigazolásokat a Városgondnokságon végezték. A számlaigazolások rendje is tartalmazott a szükségesnél kicsivel nagyobb bonyolultságot, azonban úgy ítéltük meg, hogy annak nincs kihatása a gazdálkodás hatékonyságára, vagy a költségvetési egyensúlyra. Könyvelési folyamatok A könyvelés az intézménytől érkező adatokból és a pénzügyi-számviteli tevékenység bizonylataiból vette az információkat. Egy független, önálló könyvelő szoftver alkalmazásával könyvelték a Városgondnokságnál az intézmények gazdasági műveleteit. A szoftverből papír alapú jelentések készítésével adták át az adatokat az Önkormányzat könyvelésére. Azon kívül, hogy az adatáramlás időben szakaszos és tartalmában is korlátozott volt, a papír alapú jelentések feldolgozás többlet időt vett igénybe és növelte az Önkormányzat papírfelhasználását. Pénzkezelési folyamatok Az intézmények pénztárát a Városgondnokság kezelte. A Városgondnokságon működtetett pénztárból látták el készpénzzel az intézményeket, a készpénzes számlák elszámolása ott történt. Készlet és egyéb nyilvántartások A különböző készletnyilvántartásokat, feladathoz kapcsolódó analitikákat egyrészt az intézmények, másrészt a Városgondnokság kezelte. A nyilvántartások különböző szoftverekkel, vagy papír alapon történtek. Gyors állapotjelentés készítésére ez a megoldás nem alkalmas, így a vezetői információs rendszer számára az adatok csak igen kis része hozzáférhető.

19 Jelentések A Városgondnokság az intézményfinanszírozásról, segélykifizetések egyeztetéséről, havi pénzforgalmi jelentéseket küldött. Az időszaki beszámolók, költségvetés tervezés, előirányzat módosítás alkalmával, jellemzően negyedévente küldte meg a gazdálkodás részletes jelentéseit. A gazdálkodásba bevont humán erőforrás A rendszer működtetéséhez szükséges erőforrások átcsoportosításával hatékonyabbá is tehető a rendszer. Azt kívánjuk elérni, hogy a későbbi optimalizálás révén a humán erőforrás kapacitás kihasználása jobb legyen. Összesítés Összesítve tehát elmondhatjuk, hogy egy helyileg és szervezetileg szétosztott, egyes folyamatok esetében centralizált rendszert találtunk, amelynek nyilvántartási, könyvelési feladatait több helyen, különféle, nem kompatibilis szoftverekkel végezték. A vezetés-irányítás és ellenőrzés nem volt szétválasztva a végrehajtástól. Az Önkormányzat vezetésének nem volt rálátása az intézményi pénzügyekre, a szerződésekre a feladat végrehajtás gazdálkodási vonatkozásaira. Részletekbe menően csak a Városgondnokságnál lehetett látni a folyamatot, azonban néhány részfolyamat ott sem volt áttekinthető.

20 Felvetések és javaslatok a kritikusnak talált folyamatok megváltoztatására Alapvető felvetés Első és leglényegesebb felvetés az irányítás és végrehajtás szétválasztása. Mivel a Városgondnokságon több operatív, feladat végrehajtási folyamat van, ezért nem célszerű a pénzügyi, stratégiai irányítást ott tartani. A Polgármesteri Hivatal vezetőinek a teljes önkormányzati gazdálkodás áttekinthetősége miatt szükségük van az intézmények gazdálkodásának lehetőség szerint naprakész - átlátására. Ezt figyelembe véve úgy láttuk, hogy az irányítási feladatot a Polgármesteri Hivatalban célszerű ellátni. Amint előbb már utaltunk is rá, az Önkormányzat már hamarabb felismerte a változtatás szükségességét, bár akkor még nem látták az alkalmazott rendszer minden hátrányát. Még 2014 első negyedévében döntöttek arról, hogy átalakítják a Városgondnokság működésének mechanizmusát. A jelen ÁROP projekt ennek továbbfejlesztésére kiváló alkalmat biztosított. Már a projekt menedzsment elkezdte kidolgozni a lehetséges változtatási módokat, majd a megkezdett tanácsadási folyamatban a részletek is kidolgozásra kerültek. A képviselő-testületi határozatba is foglalt Önkormányzati döntés miatt a fejlesztési folyamat során megfogalmazott változási javaslatok folyamatosan gyakorlatba ültetésre kerültek. Jelen dokumentum készítésekor már csak néhány javaslati elem vár megvalósításra. Ezek egy részét a gyakorlatba ültetett javaslatok tesztelése, finomhangolása után lehet megvalósítani, némelyüket csak 2015-ben. Elsődleges javaslatként azt fogalmaztuk meg, hogy a gazdálkodás irányítási és az operatív végrehatási folyamatait különítsék el egymástól szervezetileg is. Ez összhangban van a megkezdett változtatásokkal. Tehát nem csak a szerződéskötést és pénzkezelést, hanem a teljes irányítási folyamatot célszerű egy kézben tartani, vagyis áthelyezni a Polgármesteri Hivatalba. Szerződések Felvetettük a szerződéskötések sztenderdizálásának bevezetését is. Ez először is egy formai egységesítést, majd egy tartalmi harmonizációt jelent. A szerződéskötés protokolljának kidolgozására is szükség van. Ebben mind a formai, mind a tartalmi részekre egyértelmű utalások szerepelnek, ahogy az előzetes pénzügyi és jogi kontroll módját és feltételeit is pontosan rögzítik benne.

21 Célszerű elkészíteni egy általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentumot, amelybe az előforduló szerződések mindegyikében (többségében) megjelenő elemek és állandó szerződéses kellékek szerepelnek. Egy másik dokumentum a speciális egyedi feltételek beillesztésének mintáját tartalmazza, amit akár űrlapként is lehet használni szerződéskötéskor. Könyvelés Az egyik leglényegesebb lépésként egy egységes, megfelelő kapacitású könyvelő program beszerzését vetettük fel. Az új könyvelési rendszerrel szemben jogszabályban megfogalmazott új követelmények is vannak, például csak arra a sorra lehet könyvelni, amelyen előirányzat van. Megfelelő program segítségével a teljes könyvelést naprakészen lehet tartani, az adatok strukturáltan lekérdezhetők. A jól megválasztott szoftver egy később felállítandó vezetői információs rendszer pénzügyi bemenő adatait is tudja szolgáltatni. Több számítást szoftveren belül lehet elvégezni, pl. a költségek feladatra osztását, stb. A könyvelés, szoftverüzemeltetés célszerűen a Polgármesteri Hivatalban történhet. Törekedni kell a többi nyilvántartó szoftver kompatibilitásának a biztosítására és végül egy teljesen integrált rendszert célszerű kialakítani. Mivel a jogszabályi megfelelőség biztosítására egyébként is szoftverbeszerzést kellett végrehajtani, az Önkormányzat az EPER rendszer bevezetése mellett döntött. A javaslat szerinti központi könyvelésre ez a szoftver mindenben megfelelő. Az EPER rendszer segítségével a gazdálkodás analitikus nyilvántartásait is egységesen lehet kezelni, ahogy azt javasoltuk. Így el is kezdődött a könyvelés átvitele a Városgondnokság könyveléséből. A javaslat gyakorlatba ültetése hamarosan befejeződik. Még nem valósult meg az adott tevékenységre eső költségek felosztása, például étkeztetés közvetlen és közvetett költségeinek a számítása és az egyes étkeztetésekre történő felosztása a rendszerben. Pénzkezelés, nyilvántartások Az alkalmazott rendszer hibája a különálló pénztárak kezeléséből adódó párhuzamos pénzmozgások. Felvetésünk szerint a pénztárakat egybe kell vonni fizikailag és azokat a Polgármesteri Hivatalba helyezni. Itt felmerül a Hivatal helyiségek kihasználtsága, mint akadály, amely még külön vizsgálatra szorul.

22 Ennek a javaslatnak a gyakorlatba ültetése szintén elkezdődött, még néhány átmeneti megoldással ugyan, de már működik az új pénztári rendszer. A javaslat szerint az intézmények pénztárai a Polgármesteri Hivatal pénztárába kerültek (formálisan elkülönítve). Az intézményeknél, Városgondnokságnál beszedett díjakat az ügyintéző itt fizeti be. A Városgondnokságnál még egy kihelyezett pénztár működik, ahova hetente kétszer kimegy a pénztáros és a befizetéseket, elszámolásokat, a készpénzes igényeket kezeli, rendezi. Ezen a rendszeren még finomítani kell. A Polgármesteri Hivatal alapterületének nagysága és helyiségeinek elosztása miatt jelenleg jobb megoldást nem tudtunk javasolni. A nyilvántartások Polgármesteri Hivatalban történő vezetésére tett javaslat gyakorlatba ültetése folyamatban van. A pénzügyi, számviteli nyilvántartások nagy része már a Polgármesteri Hivatalhoz került. A számlázás gyakorlati okok miatt a Városgondnokságnál marad. Az utalványozás rendjén is szükséges módosítani. Az utalványozás a Polgármesteri Hivatalhoz került és a 100 ezer forint feletti kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését is a Polgármesteri Hivatalban végzik. Tehát a javaslat nagy részben már gyakorlatba ültetésre került a fejlesztési folyamat során. Javasoljuk, hogy kerüljön megfogalmazásra egy kötelezettségvállalási irányelvek dokumentum. Ebben lehetőleg röviden, néhány pontban pénzügyi és jogi szempontok figyelembe vételével fogalmazzák meg, milyen feltételeknek kell teljesülnie, kiknek a jóváhagyása szükséges, milyen előzetes tájékoztatás szükséges, miben és kitől kell konzultációt kérni, milyen minimális adattartalom, milyen utólagos tájékoztatás szükséges, milyen nyilvántartásokba, hogyan kerüljön be. Fontos szempont: lehető legkisebb erőforrás felhasználás (emberi, anyagi, pénzügyi) legyen szükséges magának a folyamatnak a lefutásához (vagyis folyamat megközelítésű legyen a protokoll leírása). Vezetői információs rendszer kialakítása Távolabbi, stratégia fejlesztési célként felvetettük egy olyan vezetői információs rendszer kialakítását, amely az alkalmazandó, könyvviteli és ügyviteli szoftverre, mint a pénzügyi adatok forrására alapul, ugyanakkor nemcsak pénzügyi adatok lesznek a bemeneti információk, hanem a gazdálkodás és a feladat ellátás minőségére vonatkozó releváns, racionális döntéshozatalhoz szükséges adatok is. Annak ellenére, hogy egy ilyen rendszer kialakítása nem tárgya a jelen fejlesztési folyamatnak, érdemes a javaslatokat úgy megfogalmazni, hogy gyakorlatba ülte-

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Vép Város Önkormányzata és Bozzai Község Önkormányzata 2013. évi április 23-án tartandó ülésének 7. napirendi pontjához. Vép Város Önkormányzat GAMESZ munkájáról beszámoló Tisztelt

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben