Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Kapcsolódó indikátor:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Kapcsolódó indikátor:"

Átírás

1 Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Kapcsolódó indikátor: A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Dokumentum: Tanácsadói tevékenység: Back Office 2. Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Nyékládháza Város Önkormányzata

2 Tartalom Bevezetés... 4 A fejlesztési folyamat második fázisának fókusza és célkitűzése... 4 Fókusz... 4 Célkitűzés... 5 A fejlesztési folyamat hatóköre... 6 Szervezeti hatókör... 6 Feladat hatókör... 6 A fejlesztési folyamat második fázisának módszertana... 6 A stratégiaalkotás folyamata... 6 A Városgondnokság feladatainak részletes áttekintése... 7 A Városgondnokság kiválasztott feladat ellátási folyamatainak ismertetése A gazdálkodási, gazdasági szolgáltatás folyamata A Városgondnokság feladat végrehajtási folyamataiban talált kritikus elemek összesítése A feltárt problémás folyamatok Folyamat leírások Szerződéskötések Számlaigazolások Könyvelési folyamatok Pénzkezelési folyamatok Készlet és egyéb nyilvántartások Jelentések... 19

3 A gazdálkodásba bevont humán erőforrás Összesítés Felvetések és javaslatok a kritikusnak talált folyamatok megváltoztatására Alapvető felvetés Szerződések Könyvelés Pénzkezelés, nyilvántartások Vezetői információs rendszer kialakítása Munkaköröket érintő változások A javasolt változtatások hatásai A változtatás veszélyei Cselekvési terv Feladat Gyenge pontok Feladat Szabályzatok Feladat Irányelvek, eljárásrendek Feladat Vagyon-nyilvántartás Feladat Vezetői információs rendszer... 26

4 Bevezetés Nyékládháza Város Önkormányzatánál az ÁROP 1.A Államreform Operatív Program keretében Szervezetfejlesztés Nyékládháza Város Önkormányzata részére címmel lebonyolított projekt során szervezett interaktív szemináriumok és back office tanácsadói tevékenység eredményeinek összefoglalását tartalmazza jelen dokumentum. A Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly fejlesztési projekt elem első fázisában vezetői konzultációk, személyes interjúk és back office tanácsadói munka eredményeként meghatároztuk azt a fejlesztési területet, amelynek megfelelő pontján történő beavatkozással az Önkormányzat gazdálkodásban nagyobb mértékben biztosíthatjuk a költségvetési egyensúly megtartását és a fenntartható gazdálkodás feltételeit. Fókusz A fejlesztési folyamat második fázisának fókusza és célkitűzése A folyamat első fázisban kiválasztottuk az önkormányzati feladatok ellátása szempontjából azt a területet, amelynek bizonyos működési eleme rendszerelméleti szempontból kritikus pontnak tekinthető. Kritikus pont egy rendszer azon pontja, ahol már kis beavatkozás, változás, hiba is nagy változást okoz a rendszer működésében, kimenetében. Jelen esetben a kritikusságot a fenntarthatóság és a költségvetési egyensúly szempontjából vizsgáltuk. A kritikus pontok száma, és azok kritikusságának mértéke szerint lehet a rendszerek működését robusztus, vagy sérülékeny kategóriákba sorolni. Minél kevesebb kritikus ponttal rendelkezik egy rendszer és azok kritikusságának mértéke minél kisebb, annál robusztusabb egy rendszer. A robusztusságot lehet vizsgálni a hibatűrő képesség alapján, és a külső hatásokkal szembeni stabilitás szempontjából is. Általános esetben célszerű mindkét szempontot figyelembe venni. A fejlesztési folyamat első fázisának összegző és elemző munkája eredményeként kiválasztott terület a Városgondnokság, amely Nyékládháza Város Önkor-

5 mányzatának költségvetési szerve. Az első fázis tanácsadói dokumentumában összefoglaló módon ismertettük a Városgondnokság tevékenységét. A második fázis interaktív szemináriumainak és interjúinak fókuszban a Városgondnokság intézményi gazdálkodását segítő tevékenysége volt. Ezen a részterületen belül találtunk az elemzés során több olyan pontot, amelyek kritikusságának mértéke elérte azt a szintet, amelynél az Önkormányzati gazdálkodás rendszerének hibatűrő képessége veszélyeztetheti a hosszú távú fenntarthatóságot és átmeneti zavarokat okozhat a költségvetési egyensúly megtartásában is. Tehát a fejlesztési folyamat e szakaszának fókusza a Városgondnokság kritikusnak ítélt gazdálkodást segítő folyamatain lesz. Célkitűzés A fejlesztési folyamat második fázisában két fő célt tűztünk ki. A munka első célja a kijelölt terület kritikus pontjainak leírása, pontos azonosítása, részleteinek feltárása. A második cél olyan felvetések, javaslatok megfogalmazása, amelyeknek megvalósításával, gyakorlatba ültetésével a kritikusság mértékét a legtöbb ponton csökkenteni tudjuk. Ily módon az Önkormányzati gazdálkodás rendszerét robusztusabb állapotba hozhatjuk.

6 Szervezeti hatókör A fejlesztési folyamat hatóköre A második fázis hatóköre elsősorban a Városgondnokság. Más szervezetek (intézmények, költségvetési szervek), elsősorban a Polgármesteri Hivatal is a hatókörön belül kerülhetnek, amennyiben a vizsgált folyamatok azokat érintik. Feladat hatókör A fejlesztési folyamat második fázisában a Városgondnokság intézményi gazdálkodást segítő feladataira fókuszálunk. A vizsgálatokat nem terjesztjük a teljes feladatkörre. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátást ugyanezen program 4. számú elemében vizsgáljuk, ezért itt nem foglalkozunk vele. A fejlesztési folyamat második fázisának módszertana A tanácsadási folyamat második fázisában az interaktív szeminárium módszerét a résztvevőket 3 fős kiscsoportokra bontva alkalmaztuk, kiegészítve a tanácsadási rendezvényeket interjú jellegű konzultációkkal. Gyors-SWOT analízist alkalmaztunk a kritikus pontok, folyamatok felderítésére, amely három kérdésválasz egységből állt és az előzetesen elkészített SWOT analízisből indult ki. A vizsgált területeket páros hatás-analízissel szűkítettük és választottuk ki A stratégiaalkotás folyamata A következőkben egy gyors betekintést adunk Nyékládháza Város Önkormányzatának stratégiaalkotási folyamatába. Azért tartjuk ezt szükségesnek, hogy látható legyen, hogy a javasolt intézkedések hogyan illeszkednek a folyamatba. A hosszú és középtávú stratégiát meghatározza az állam azonos távra szóló stratégiája és annak módosításai. A hosszú távú stratégiát a különféle pályázati elvek nagymértékben befolyásolják, hiszen a beruházások forrásait ezek jelentik. Így a településfejlesztési stratégiát is ennek megfelelően kell elkészíteni. A rövid távú stratégia a rendelkezésre álló, meglévő forrásokra támaszkodik.

7 A stratégiai tervezésben a polgármester, a jegyző és az intézmények vezetői vesznek részt. A stratégiai elemeket csak szeptember körül építik be a költségvetési koncepcióba. Az intézmények költségvetését a vezetők és a Városgondnokság munkatársai tervezik és készítik el, amelyet azután a Polgármesteri Hivatal munkatársaival egyeztetve építenek be az Önkormányzat költségvetés tervezetébe. Mivel a költségvetési törvény csak november december magasságában jelenik meg, ekkor válnak ismeretessé a sarokszámok. Ekkor lehet a stratégiát illeszteni az állami stratégiához, az állami támogatásokhoz. A stratégia megvalósulásának nyomon követése negyedéves beszámolókkal történt. Ez bizonyos rugalmatlanságot jelentett. Szükség esetén rendkívüli, köztes beszámoló elkészítésével lehetett csak ellenőrizni egy adott beruházás állapotát. A stratégia tervezésénél és a nyomon követésnél is megjelent a Városgondnokság szerepe. A Városgondnokság feladatainak részletes áttekintése A következőkben a Városgondnokság összes feladatát áttekintjük, hogy a feladat ellátás nagyságrendjét és struktúráját bemutathassuk. Ezt tekintjük kiindulásnak, ebből fogjuk szűkíteni a fókuszt kritikus pontokra. Személyzeti-munkaügyi és egyéb humánerő-gazdálkodási feladatokat lát el. Elvégzi a hozzá tartozó önállóan működő intézmények pénzügyi- számviteligazdálkodási feladatainak hatályos jogszabályok szerinti ellátását. Közreműködik a költségvetési koncepció elkészítésében és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási beszámoló elkészítésében. A normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásához adatokat szolgáltat. Elvégzi az önállóan és nem önállóan működő költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak, bevételi forrásainak áttekintését és annak alapján a költségvetési koncepció kialakítását. Gondoskodik az előző évi pénzmaradványok elszámoltatásáról, az elszámolások felülvizsgálatáról, a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szervek pénzellátásáról.

8 A költségvetési készítéséhez kapcsolódóan elkészíti a tájékoztatást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról. Elkészíti a pénzügyi szabályzatokat és gondoskodik azok karbantartásáról. Adatokat szolgáltat adóhatóságok a MÁK és a statisztikai adatokat feldolgozó szervek felé. Feladata a javaslatkészítés a költségvetési szervezési és ellenőrzési rendszerére, a működés értékelése és folyamatos javítása. Részt vesz a tervkoncepciók, tervfeladatok kialakításában, a tervfejezetek kidolgozásának koordinálásában, azok összhangjának biztosításában, és döntésre előkészítésében. Részt vesz a vezetői információs rendszer kialakításában, karbantartásában. Gondoskodik a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények bérügyeinek intézéséről. Ellátja a humánpolitikai feladatokat. A létszám, a bér, alakulásának figyelemmel kíséri és javaslatokat készít a beavatkozási döntésekre. Ellátja a Központi Statisztikai Hivatal és más hatóságok által kötelezően előírt statisztikai feladatokat. Részt vesz a beruházások és fejlesztések gazdasági megalapozásában, várható gazdasági hatásának elemzésében. Közreműködik a beruházások, fejlesztések gazdaságossági értékelésében. Ellátja a költségvetési szerv pénztárosi feladatait. Ellátja a szemétszállítással, hulladékkezeléssel kapcsolatos ügyek intézését, díjbeszedést. Ellátja az intézmény irodahelyiségeinek, vizesblokkjainak és egyéb helyiségeinek takarítását. Pénzügyi feladatok A költségvetési szerv pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. A költségvetési szerv pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása. Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése. A költségvetési szerv pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások, beszedési megbízások, stb.). A házipénztár készpénzforgalmának lebonyolítása. Pénzszállítások intézése. Költségvetési kötelezettségek teljesítése.

9 Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra. Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása. Szállítói késedelmes kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése. Fizetési viták rendezése. Gondoskodás a költségvetési szerv fizetőképességének megtartásáról. A költségvetési szerv vagyon- és biztosítási ügyeinek intézése. Számviteli feladatok Számviteli politika kidolgozása, karbantartása. A számlarend elkészítése, alkalmazása, karbantartása. Tárgyi- és forgóeszközök nyilvántartása, értékcsökkenés számítása. Könyvelési munkák elvégzése. Analitikák készítése. Zárlati munkák elvégzése. Főkönyvi kivonatok készítése. Kimenő és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Éves mérleg elkészítése. Éves beszámoló elkészítése. Vagyon és eredmény kimutatás elkészítése. Adóbevallások elkészítése. Adó befizetése, adóelőlegek, adó visszaigénylésének meghatározása. Folyószámla egyeztetések. Aktiválások lebonyolítása. Önköltség számítási szabályzat elkészítése, karbantartása. Leltárszabályzat elkészítése, leltározás előkészítése, irányítása, leltár kiértékelése. Selejtezések (jegyzőkönyvezés, könyvelés, tárgyi eszköz kivezetés). A bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése. Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk ellenőrzése. Mérlegelemzés, költségelemzés.

10 Üzemeltetési feladatok Közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatása, közmunka programok lebonyolítása A város területén található közterületi parkok és egyéb közterületek gondozása, ápolása, parképítés Út- és parkfenntartási tevékenység ellátása, kézi és gépi szerszámok javítása A költségvetési szerv telephelyének fenntartási, karbantartási és javítási munkái. A karbantartó műhely üzemeltetése. Elvégzendő munkákhoz anyagok, eszközök és alkatrészek beszerzése. Árvízvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel. Illegális szeméttelepek felszámolása Temető fenntartás Önkormányzati kezelésben lévő utak, járdák, hidak és a hozzájuk tartozó műtárgyak karbantartása, felújítása, pótlása. Önkormányzati kezelésben lévő kül- és belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása. Állategészségügyi feladatok ellátása (kóbor ebek befogatása, elhullott állatok eltakarítása a közterületekről). Az intézményektől beérkezett megrendelt munkák előzetes felmérése, árajánlat és költségvetés készítése, művezetés. Munkagépek üzemképes állapotának biztosítása, üzemeltetése. Napi szállítási feladatok végzése, az ehhez szükséges eszközök, gépkocsik üzemképes állapotának biztosítása. Vízvezeték- és központi fűtés szerelési munkák végzése. A költségvetési szerv feladat- és hatáskörébe tartozó villanyszerelési munkák elvégzése, kézi és gépi szerszámok javítása. A költségvetési szerv feladat- és hatáskörébe tartozó lakatos, kőműves, festő munkák elvégzése. Szolgáltatási feladatok A költségvetési szerv városüzemeltetési körzetébe tartozó feladatoknak a megkötött szerződések szerinti biztosítása. Üzemi adatok folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele. Optimális üzemi paraméterek beállítása.

11 Gondoskodik a szervezeti egységének műszakbeosztásáról, a készenlét biztosításáról. Kapcsolattartás az esetleges külső szolgáltatási egységekkel. Kezelési, technológiai utasításokat elkészíti, rendszeresen felülvizsgálja, aktualizálja. Kapcsolatot tart a lakossággal, intézményekkel. Biztosítja az üzemviteli létesítmények, berendezések ellenőrzését. Ellátja az üzemviteli nyilvántartások vezetését. A panasz bejelenéseket nyilvántartja, intézkedik elhárításukról. Karbantartási feladatok Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, illetve szállítására vonatkozó technológiai, munkavédelmi utasítások elkészítése, elkészíttetése. Technológiai előírások, műveleti utasítások készítése, karbantartása. Az előírt technológiai utasítások betartásának ellenőrzése, technológia jellegű problémák megoldása. Technológiai folyamatokhoz kapcsolódó munkavédelmi előírások kidolgozása. Túlórák jogosultságának elbírálása, utalványozása. A szerszámok meghibásodásának, elhasználódásának figyelemmel kísérése, elemzése és értékelése, szükség szerinti selejtezése, felhasználási és készletnormák kidolgozása, illetve karbantartása Családsegítő szolgálat A Családsegítő Szolgálat célja szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás. A családgondozások folyamán a családokban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásának elősegítése. Nehéz élethelyzetekben élő családok segítése. Együttműködés a humán jellegű civil szervezetekkel. Tartós és fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, és a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása. Családlátogatások alkalmával észlelt veszélyeztetettség és krízishelyzet jelzése, ennek megelőzése érdekében együttműködik az egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a gondozási központokkal, egyházzal, civil szervezetekkel.

12 Gyermekjóléti szolgálat Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Általában segíti a gyermekek nevelését, segíti a gyermekek jogainak érvényesítését, szociális ellátásban való részvételüket. Alapellátás keretében gondozza, látogatja a hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetben élő gyermekeket, azok családjait Elvégzi a gyermekek jólétével kapcsolatos egyéb, az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatokat és kapcsolatot tart a gyermekjóléti tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel. Védőnői szolgálat A lakosság egészségügyi ellátásában közreműködik a tájékoztatásban, a nővédelmi vizsgálatok megszervezésében, az újszülött gondozásban, védőoltások megszervezésében. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás Bizonyos egészségügyi vizsgálatokhoz szükséges előkészítéseket, vér- és vizelet mintavételt végez és mintákat szállít. Leleteket kezel. Élelmezési feladatok Ellátja a közétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív teendőket. Ellátja az óvodai és iskolai intézményi étkeztetést. Szociális étkeztetést biztosít a rászorultaknak. Munkahelyi és vendégétkeztetést biztosít. A fenti feladat ellátási tevékenységek közül a legnagyobb költségevetési súllyal a gyermekétkeztetés, míg legkisebbel a temető fenntartás bír.

13 A Városgondnokság kiválasztott feladat ellátási folyamatainak ismertetése A városgondnokság feladatai közül a fenntartható gazdálkodásra és költségvetési egyensúlyra gyakorolt hatását az intézmények részére végzett gazdasági és gazdálkodási szolgáltatást választottuk a fejlesztési folyamat célterületeként. A gazdálkodási, gazdasági szolgáltatás folyamata Az intézmények költségvetés tervezetét (a sajátjával együtt) a Városgondnokság készítette el. A költségvetést a Képviselő-testület fogadta el. A végrehajtás az intézményvezetők felelőssége. Munkájukat a Városgondnokság segítette a teljesítésről szóló információkkal. A beszámolókat a Városgondnokság készítette el. A pénzügyi-számviteli feladatokat a Városgondnokság önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervként végezte önmagának és 3 intézménynek (Idősek Klubja, Óvoda, Művelődési Ház). A Városgondnokság az intézmények részére a könyvelést teljesen elkülönült könyvelési rendszerben, saját belső szabályzatok alapján végezte. Az intézményi bérelszámolás, az intézmények szerződéskötései, a kötelezettségvállalások a Városgondnokságon keresztül történtek. A Városgondnokság végezte az intézmények pénzügyi ellátmányozását és a pénztár feladatait is ott látták el. A számlákat a Városgondnokságnál igazolták. A kimenő számlák kiállítása is a Városgondnokságon történt. Ugyanezen feladatokat a Polgármesteri Hivatal is ellátta önmaga és az Önkormányzat vonatkozásában elkülönült, illetve önálló könyvelési rendszert használva. A Tatigazd központi könyvelési rendszert elkülönült adatállománnyal használták mindkét helyen.

14 A folyamat egyszerűsített blokkdiagramját az alábbi ábra szemlélteti.

15 A Városgondnokság feladat végrehajtási folyamataiban talált kritikus elemek összesítése A következőkben a vizsgálatot azokra a feladatokra, illetve folyamatokra szűkítettük le, amelyek az Önkormányzat gazdálkodására nézve kritikusak lehetnek. A feltárt problémás folyamatok Azt találtuk, hogy a legkritikusabb feladat az intézmények gazdálkodását segítő tevékenység. A gazdálkodást támogató folyamatok az Önkormányzat működésében egyszerre centralizáltak és szétosztottak voltak. Centralizáltak, mert a szerződéskötések nagy része és az intézményi gazdálkodás a Városgondnokság feladatkörébe tartozott, a pénztárak kezelése a Városgondnokságnál volt és a pénzt is ott vették fel az intézmények, a számlák a Városgondnoksághoz érkeztek, a számlaigazolások is ott történtek. Szétosztott, mert a teljes gazdálkodás központi nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban, az intézmények könyvelése és a nyilvántartások egy része a Városgondnokságnál, másik része az intézményeknél volt vezetve, a szerződéskötés és szerződések kezelése részben a Városgazdálkodásnál, részben az intézményeknél és részben a Polgármesteri Hivatalban történt. A folyamatok elosztottságát az alábbi, túloldalon szereplő ábra szemlélteti, ahol a főbb folyamat elemeket és az egyes szervezetekhez való kapcsolódását mutatjuk be.

16

17 A vizsgálatok azt mutatták, hogy ez a kettősség a folyamatokban nemcsak a vezetést nehezítette meg, hanem figyelembe veendő mértékű lehetőséget biztosított a hibázásra is. Például a szerződések egy részénél előfordult, hogy az előzetes kontroll valamelyik része (pénzügyi, vagy jogi) elmaradt. Ebben a rendszerben a folyamatok és folyamatok kapcsolódása, valamint a munkák elosztása, a feladatkörök nem voltak egzaktul definiálva. Ennek a rendszernek a legfőbb hiányossága az volt, hogy a tervezési, ellenőrzési, vezetési folyamatok nem váltak külön az operatív, megvalósítási folyamatoktól. Ennek az volt az egyik következménye, hogy a vezetés nem látta át a teljes gazdálkodási folyamatot, lényeges információk csak akkor bukkantak elő, amikor negyedéves, vagy féléves összesítésekre került sor. Ugyanakkor azt is negatív következménynek tekinthetjük, hogy csak negyedévente lehetett megismerni a különféle futó projektek, beruházások pontos állapotát. A közbenső időszakra csak pontatlan adatok álltak rendelkezésre. A vezetői információs rendszerben tehát nem az aktuális, döntéshozatalt valóban támogató, megalapozó információk álltak az Önkormányzat vezetésének rendelkezésére. Elemzésünk rávilágított arra is, hogy az elkülönült könyvelési, különböző nyilvántartási rendszerek használata nehezítette az adatok átadását és feldolgozását. Lényegesen több időre és emberi erőforrásra volt szükség az egyszerű adatcserékhez is, mintha egységes rendszert használtak volna. Ez a heterogén szoftverhasználat a papír felhasználását is megnövelte, amely már a környezeti fenntarthatóság kérdéskörébe tartozik. A könyvelési és nyilvántartási rendszerek különbözősége miatt a vezetői információs rendszer vagy a nem megfelelő adatokat tartalmazta, vagy egyes adatokat nem is tartalmazott. Folyamat leírások A feltárt folyamatok részletes leírása segít a hibák megértésében és sokszor a megoldást is hamarabb észrevesszük.

18 Szerződéskötések A szerződések megkötésénél az intézményvezetők és a Városgondnokság vezetője, gazdasági vezetője közreműködtek. Különféle tartalmú és formai elrendezésű szerződések kerültek megkötésre. A szerződés előkészítés folyamatában nem volt hozzáférhető egy egységes, megfelelő szerződésminta készlet. Sok esetben elmaradtak a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásért, pénzügyekért felelős munkatársaival történő egyeztetések, vagy a jogi ellenőrzés, kivéve az olyan pénzügyi megrendeléseket, ahol a fedezetet igazolni kellett. A szerződések nyilvántartása nem egy helyen, nem egységesen történt. Számlaigazolások A számlaigazolásokat a Városgondnokságon végezték. A számlaigazolások rendje is tartalmazott a szükségesnél kicsivel nagyobb bonyolultságot, azonban úgy ítéltük meg, hogy annak nincs kihatása a gazdálkodás hatékonyságára, vagy a költségvetési egyensúlyra. Könyvelési folyamatok A könyvelés az intézménytől érkező adatokból és a pénzügyi-számviteli tevékenység bizonylataiból vette az információkat. Egy független, önálló könyvelő szoftver alkalmazásával könyvelték a Városgondnokságnál az intézmények gazdasági műveleteit. A szoftverből papír alapú jelentések készítésével adták át az adatokat az Önkormányzat könyvelésére. Azon kívül, hogy az adatáramlás időben szakaszos és tartalmában is korlátozott volt, a papír alapú jelentések feldolgozás többlet időt vett igénybe és növelte az Önkormányzat papírfelhasználását. Pénzkezelési folyamatok Az intézmények pénztárát a Városgondnokság kezelte. A Városgondnokságon működtetett pénztárból látták el készpénzzel az intézményeket, a készpénzes számlák elszámolása ott történt. Készlet és egyéb nyilvántartások A különböző készletnyilvántartásokat, feladathoz kapcsolódó analitikákat egyrészt az intézmények, másrészt a Városgondnokság kezelte. A nyilvántartások különböző szoftverekkel, vagy papír alapon történtek. Gyors állapotjelentés készítésére ez a megoldás nem alkalmas, így a vezetői információs rendszer számára az adatok csak igen kis része hozzáférhető.

19 Jelentések A Városgondnokság az intézményfinanszírozásról, segélykifizetések egyeztetéséről, havi pénzforgalmi jelentéseket küldött. Az időszaki beszámolók, költségvetés tervezés, előirányzat módosítás alkalmával, jellemzően negyedévente küldte meg a gazdálkodás részletes jelentéseit. A gazdálkodásba bevont humán erőforrás A rendszer működtetéséhez szükséges erőforrások átcsoportosításával hatékonyabbá is tehető a rendszer. Azt kívánjuk elérni, hogy a későbbi optimalizálás révén a humán erőforrás kapacitás kihasználása jobb legyen. Összesítés Összesítve tehát elmondhatjuk, hogy egy helyileg és szervezetileg szétosztott, egyes folyamatok esetében centralizált rendszert találtunk, amelynek nyilvántartási, könyvelési feladatait több helyen, különféle, nem kompatibilis szoftverekkel végezték. A vezetés-irányítás és ellenőrzés nem volt szétválasztva a végrehajtástól. Az Önkormányzat vezetésének nem volt rálátása az intézményi pénzügyekre, a szerződésekre a feladat végrehajtás gazdálkodási vonatkozásaira. Részletekbe menően csak a Városgondnokságnál lehetett látni a folyamatot, azonban néhány részfolyamat ott sem volt áttekinthető.

20 Felvetések és javaslatok a kritikusnak talált folyamatok megváltoztatására Alapvető felvetés Első és leglényegesebb felvetés az irányítás és végrehajtás szétválasztása. Mivel a Városgondnokságon több operatív, feladat végrehajtási folyamat van, ezért nem célszerű a pénzügyi, stratégiai irányítást ott tartani. A Polgármesteri Hivatal vezetőinek a teljes önkormányzati gazdálkodás áttekinthetősége miatt szükségük van az intézmények gazdálkodásának lehetőség szerint naprakész - átlátására. Ezt figyelembe véve úgy láttuk, hogy az irányítási feladatot a Polgármesteri Hivatalban célszerű ellátni. Amint előbb már utaltunk is rá, az Önkormányzat már hamarabb felismerte a változtatás szükségességét, bár akkor még nem látták az alkalmazott rendszer minden hátrányát. Még 2014 első negyedévében döntöttek arról, hogy átalakítják a Városgondnokság működésének mechanizmusát. A jelen ÁROP projekt ennek továbbfejlesztésére kiváló alkalmat biztosított. Már a projekt menedzsment elkezdte kidolgozni a lehetséges változtatási módokat, majd a megkezdett tanácsadási folyamatban a részletek is kidolgozásra kerültek. A képviselő-testületi határozatba is foglalt Önkormányzati döntés miatt a fejlesztési folyamat során megfogalmazott változási javaslatok folyamatosan gyakorlatba ültetésre kerültek. Jelen dokumentum készítésekor már csak néhány javaslati elem vár megvalósításra. Ezek egy részét a gyakorlatba ültetett javaslatok tesztelése, finomhangolása után lehet megvalósítani, némelyüket csak 2015-ben. Elsődleges javaslatként azt fogalmaztuk meg, hogy a gazdálkodás irányítási és az operatív végrehatási folyamatait különítsék el egymástól szervezetileg is. Ez összhangban van a megkezdett változtatásokkal. Tehát nem csak a szerződéskötést és pénzkezelést, hanem a teljes irányítási folyamatot célszerű egy kézben tartani, vagyis áthelyezni a Polgármesteri Hivatalba. Szerződések Felvetettük a szerződéskötések sztenderdizálásának bevezetését is. Ez először is egy formai egységesítést, majd egy tartalmi harmonizációt jelent. A szerződéskötés protokolljának kidolgozására is szükség van. Ebben mind a formai, mind a tartalmi részekre egyértelmű utalások szerepelnek, ahogy az előzetes pénzügyi és jogi kontroll módját és feltételeit is pontosan rögzítik benne.

21 Célszerű elkészíteni egy általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentumot, amelybe az előforduló szerződések mindegyikében (többségében) megjelenő elemek és állandó szerződéses kellékek szerepelnek. Egy másik dokumentum a speciális egyedi feltételek beillesztésének mintáját tartalmazza, amit akár űrlapként is lehet használni szerződéskötéskor. Könyvelés Az egyik leglényegesebb lépésként egy egységes, megfelelő kapacitású könyvelő program beszerzését vetettük fel. Az új könyvelési rendszerrel szemben jogszabályban megfogalmazott új követelmények is vannak, például csak arra a sorra lehet könyvelni, amelyen előirányzat van. Megfelelő program segítségével a teljes könyvelést naprakészen lehet tartani, az adatok strukturáltan lekérdezhetők. A jól megválasztott szoftver egy később felállítandó vezetői információs rendszer pénzügyi bemenő adatait is tudja szolgáltatni. Több számítást szoftveren belül lehet elvégezni, pl. a költségek feladatra osztását, stb. A könyvelés, szoftverüzemeltetés célszerűen a Polgármesteri Hivatalban történhet. Törekedni kell a többi nyilvántartó szoftver kompatibilitásának a biztosítására és végül egy teljesen integrált rendszert célszerű kialakítani. Mivel a jogszabályi megfelelőség biztosítására egyébként is szoftverbeszerzést kellett végrehajtani, az Önkormányzat az EPER rendszer bevezetése mellett döntött. A javaslat szerinti központi könyvelésre ez a szoftver mindenben megfelelő. Az EPER rendszer segítségével a gazdálkodás analitikus nyilvántartásait is egységesen lehet kezelni, ahogy azt javasoltuk. Így el is kezdődött a könyvelés átvitele a Városgondnokság könyveléséből. A javaslat gyakorlatba ültetése hamarosan befejeződik. Még nem valósult meg az adott tevékenységre eső költségek felosztása, például étkeztetés közvetlen és közvetett költségeinek a számítása és az egyes étkeztetésekre történő felosztása a rendszerben. Pénzkezelés, nyilvántartások Az alkalmazott rendszer hibája a különálló pénztárak kezeléséből adódó párhuzamos pénzmozgások. Felvetésünk szerint a pénztárakat egybe kell vonni fizikailag és azokat a Polgármesteri Hivatalba helyezni. Itt felmerül a Hivatal helyiségek kihasználtsága, mint akadály, amely még külön vizsgálatra szorul.

22 Ennek a javaslatnak a gyakorlatba ültetése szintén elkezdődött, még néhány átmeneti megoldással ugyan, de már működik az új pénztári rendszer. A javaslat szerint az intézmények pénztárai a Polgármesteri Hivatal pénztárába kerültek (formálisan elkülönítve). Az intézményeknél, Városgondnokságnál beszedett díjakat az ügyintéző itt fizeti be. A Városgondnokságnál még egy kihelyezett pénztár működik, ahova hetente kétszer kimegy a pénztáros és a befizetéseket, elszámolásokat, a készpénzes igényeket kezeli, rendezi. Ezen a rendszeren még finomítani kell. A Polgármesteri Hivatal alapterületének nagysága és helyiségeinek elosztása miatt jelenleg jobb megoldást nem tudtunk javasolni. A nyilvántartások Polgármesteri Hivatalban történő vezetésére tett javaslat gyakorlatba ültetése folyamatban van. A pénzügyi, számviteli nyilvántartások nagy része már a Polgármesteri Hivatalhoz került. A számlázás gyakorlati okok miatt a Városgondnokságnál marad. Az utalványozás rendjén is szükséges módosítani. Az utalványozás a Polgármesteri Hivatalhoz került és a 100 ezer forint feletti kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését is a Polgármesteri Hivatalban végzik. Tehát a javaslat nagy részben már gyakorlatba ültetésre került a fejlesztési folyamat során. Javasoljuk, hogy kerüljön megfogalmazásra egy kötelezettségvállalási irányelvek dokumentum. Ebben lehetőleg röviden, néhány pontban pénzügyi és jogi szempontok figyelembe vételével fogalmazzák meg, milyen feltételeknek kell teljesülnie, kiknek a jóváhagyása szükséges, milyen előzetes tájékoztatás szükséges, miben és kitől kell konzultációt kérni, milyen minimális adattartalom, milyen utólagos tájékoztatás szükséges, milyen nyilvántartásokba, hogyan kerüljön be. Fontos szempont: lehető legkisebb erőforrás felhasználás (emberi, anyagi, pénzügyi) legyen szükséges magának a folyamatnak a lefutásához (vagyis folyamat megközelítésű legyen a protokoll leírása). Vezetői információs rendszer kialakítása Távolabbi, stratégia fejlesztési célként felvetettük egy olyan vezetői információs rendszer kialakítását, amely az alkalmazandó, könyvviteli és ügyviteli szoftverre, mint a pénzügyi adatok forrására alapul, ugyanakkor nemcsak pénzügyi adatok lesznek a bemeneti információk, hanem a gazdálkodás és a feladat ellátás minőségére vonatkozó releváns, racionális döntéshozatalhoz szükséges adatok is. Annak ellenére, hogy egy ilyen rendszer kialakítása nem tárgya a jelen fejlesztési folyamatnak, érdemes a javaslatokat úgy megfogalmazni, hogy gyakorlatba ülte-

Nyékládháza Város Önkormányzata

Nyékládháza Város Önkormányzata Tanácsadási tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Dokumentum: Tanácsadás: Back Office Értékelés és javaslatok megfogalmazása Tanácsadói dokumentum

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata 10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önkormányzata Ügyfél Kerekegyháza Város Önkormányzata Cím Alcím

Részletesebben

Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum:

Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadói tevékenység: Back Office 1. tanácsadói dokumentum: Koncepció beágyazása ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési,

Részletesebben

Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott tevékenység átszervezése

Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott tevékenység átszervezése Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott tevékenység átszervezése Dokumentum: Tanácsadói dokumentum három reprezentatív folyamat újraszervezése Készült: Debrecen Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM III-IV. MÉRFÖLDKŐ HALMAJ KÖRJEGYZŐSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP 1.A.2) 2009. NOVEMBER 30. Halmaj Körjegyzőség polgármesteri

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja Szakmai koncepció Kisújszállás Város Önkormányzat című pályázathoz, amely az ÁROP-1.A.5-2013 kiírásra kerül benyújtásra Kisújszállás, 2013. július 30. Készítette: Kiss Endre osztályvezető 1/29 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési szabályzata

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési szabályzata Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési szabályzata Tartalomjegyzék: I. A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje 3. oldal

Részletesebben

Humánerőforrás-gazdálkodási javaslattétel az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök átalakulásával kapcsolatban

Humánerőforrás-gazdálkodási javaslattétel az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök átalakulásával kapcsolatban Humánerőforrás-gazdálkodási javaslattétel az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 Készült: Szombathely, 2010. május-szeptember

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

... 7... 7... 11... 23

... 7... 7... 11... 23 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 1 Szakmai összefoglaló Szervezetfejlesztés Gyomaendrődd Város Önkormányzatánál Árop-1.A.5-2013-2013-0065 2014. november 26. Szervezetfejlesztéss

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

17. célterület. I.em.

17. célterület. I.em. Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 17. célterület Új költségvetés tervezési éss végrehajtási technikák alkalmazása Folyamat leírás Új költségvetési metódusok leírása Készítette:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben