Határozat nyilvántartás január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 10. napon megtartott 1 Napirend elfogadása 2 Képviselő-testület felhatalmazza a t a KEOP /A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázat beadására amennyiben az Opus Team Kft. (4028 Debrecen, Nyíl utca 46.) az energetika tanulmány készítését, bruttó Ft-ot, saját költségére bevállal. Bóta Barbara aljegyző 3 4 Képviselő-testület úgy határozott, a KEOP /A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázathoz szükséges engedélyes terv költségét, bruttó Ft-ot valamint a hatósági díjak költségét bruttó Ft-ot amennyiben a pályázat benyújtásra kerül a fejlesztési célú hitel terhére biztosítja. A hitel fedezete a könyvtár épülete (4069 Egyek, Hunyadi u 48/f.) A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. Szekeres Bóta Barbara aljegyző Képviselő-testülete felhatalmazza a t az önkormányzat tulajdonában lévő utak melletti vágásérett fák, illetve a belterületen veszélyessé vált fák kivágására. A kivágott fák a i Hivatal udvarán kerüljenek elhelyezésre.

2 nyilvántartás január 10. napon megtartott 6 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tájékoztatóját a zúzott kő vásárlásáról tudomásul veszi Képviselő-testület úgy határozott, hogy Dr. Hegedüs Béla állatorvos (4069 Egyek, Béke u. 34.) 104/2013. sz. kérelmét támogatja január 12-én délelőtt óráig az önkormányzat tulajdonát képező 4067 Egyek-Telekháza Gagarin u. 1. szám alatti ingatlan (mozi) előterét ebek elektronikus transzponderrel (chip) történő megjelöléséhez díjmentesen használatba adja. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069 Egyek, Fő u. 3.) 364/2013. sz. kérelmét támogatja. A Tűzoltóság részére elkülönített évi működési támogatásából Ft előleget biztosít. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 365/2013. iktatószámú kérelmét január 31-én tartandó ülésén újra tárgyalja Szekeres Czinege Zoltán

3 nyilvántartás január 14. napon megtartott 10 Napirend elfogadása 11 Képviselő-testülete a kezdeményezésére Major Péterné elhalt részére a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 21/2009.(V.05.) sz. rendelet 25.. (10) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve közéleti sírhelyet adományoz. Felhatalmazza t a szükséges intézkedések megtételére. Hegyi Elemérné temetkezés vállalkozó

4 nyilvántartás január 31. napon megtartott 12 Napirend elfogadása 13 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A vérvétellel kapcsolatban a tiszafüredi laborral kell felvenni a kapcsolatot, az orvos hiánnyal kapcsolatban pedig a háziorvosi intézettel. 14 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. 15 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felülvizsgálja a Képviselő-testület bizottságait, illetve megnyilatkoztatja a képviselőket arra vonatkozóan, hogy a jövőben, melyik bizottságban, milyen módon kívánnak részt venni február Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetésére kötött szerződést felülvizsgálja.

5 nyilvántartás január 31. napon megtartott 17 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy készüljön tételes kimutatás az önkormányzat kötelezően ellátandó, és a nem kötelezően ellátandó feladatairól, és hogy milyen egyéb megoldás van a feladat ellátására az eddigihez képest. 18 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t és a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a február havi soros ülésre dolgozzanak ki a évi költségvetésre vonatkozóan megtakarítási javaslatokat február február 28. Csepreginé Kocsis Nóra Szekeres Szekeres 19 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. orvosi körzetben az asszisztens biztosítására 1 álláshelyet létesít addig, amíg a körzet praxisjoga értékesítésre kerül. 20 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről és a Közoktatási Megállapodásban foglaltak teljesüléséről a szeptember 1. és december 31. közötti időszak vonatkozásában a beszámolót elfogadja. 21 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

6 nyilvántartás január 31. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy az UNILEVER KFT. által felajánlott és az Egyek Fejlesztéséért Közalapítványtól üzemeltetésre, kezelésre átvett Egyek, Óvoda u. 2. szám, HRSZ: 1661/2 területen elhelyezett játszótéri eszközök átvételéről készüljön jegyzőkönyv, illetve a játszótér és a játszótéri eszközök kerüljenek be a vagyonbiztosításba március 31-ig. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A kistérség finanszírozásról véglegesen a költségvetés elfogadásakor dönt március február 28. Szekeres Szekeres Ákos Kuratórium elnöke Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház évi munkatervét jóváhagyja. Gábor Istvánné Könyvtárvezető 26 Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Húsvéti kézműves foglalkozás időpontját a munkatervben április 4-5-ről március 28-ra módosítsa.

7 nyilvántartás január 31. napon megtartott 27 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Bóta Barbara Aljegyző 28 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: - A Képviselő-testületi ülés napja február 14. helyett február Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kérdések, interpellációk c. napirend tárgyalása során Dr. Tóth Sándor részre megadja a szót. Holló János Al 30 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069 Egyek, Fő u. 3.) kérelmét, - melyben Ft egyszeri rendkívüli működési támogatást kér - elviekben támogatja, a kérelemben foglaltakról a költségvetés tárgyalásakor a költségvetési számok ismeretében dönt február 28. Czinege Zoltán Tűzoltóparancsn ok 31 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elviekben támogatja a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház (4069 Egyek, Hunyadi u. 48/f.) plusz kiadásaira vonatkozó kérelmét. A kérelemben foglaltakról a költségvetés tárgyalásakor a költségvetési számok ismeretében dönt február 28.

8 nyilvántartás január 31. napon megtartott 32 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata mint átadó/használatba adó/üzemeltető és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal mint átvevő/használatba vevő közötti Balmazújvárosi Járási Hivatallal kapcsolatos üzemeltetési megállapodást jóváhagyja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy utólag jóváhagyja a i Hivatal és Adorjáni Zsolt egyéni között létrejött vállalkozási szerződést a i Hivatal házasságkötő termébe megrendelt 100 db Nevara típusú székre bruttó Ft összegben, egyben eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól (3 hivatalos árajánlat bekérése). Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy utólag jóváhagyja a i Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) KA-SZI Kft. (4069 Egyek, Gólya u. 9.) között létrejött vállalkozási szerződést a i Hivatal házasságkötő termébe megrendelt 9 db tárgyalóasztal gyártására bruttó Ft összegben, egyben eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, hrsz.) kazánrendszer kiépítésére, beüzemelésére adott árajánlatát abban az esetben fogadja el, ha az ajánlattevő a kazánt leszállítja többletköltség nélkül március 15. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Aljegyző 36 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 3700/2 hrsz-on lévő kivett ipartelep megnevezésű ingatlan értékesítését támogatja az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően. Jegyző

9 nyilvántartás január 31. napon megtartott 37 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY (1439 Budapest, Pf.: 679.) forráshiány miatt nem tudja támogatni. 38 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zrínyi utca és Ősz utca lakóinak kérelme c. napirendet a későbbiekben tárgyalja meg. A kérdés eldöntéséhez további információ szükséges február 28. Jegyző Közgazdasági irodavezető 39 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi napirendet megtárgyalja: Holló János Al Meghatalmazás a VÉROSZ-al és az UTTS EGTC-vel kapcsolatos egyeztetésekre, tárgyalásokra és előkészítő munkálatokra Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Hegyesi Kálmán képviselőt, hogy a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete, Egyek Nagyközség Önkormányzata illetőleg az Ung-Tisza-Túr-Sajó Korlátolt sségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás és Egyek Nagyközség Önkormányzata között a jövőben létrejövő gazdasági, kereskedelmi együttműködés lehetőségeit felkutassa, az esetleges további szerződések megkötését előkészítse. Egyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP pályázati konstrukció keretében, a szennyvízhálózat bővítése és a szennyvíztelep áthelyezése tárgyban február 28. Dr. Hegyesi Kálmán Képviselő Aljegyző

10 nyilvántartás január 31. napon megtartott 42 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos kiadásaira Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére február 28. Közgazdasági irodavezető 43 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP /A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázat engedélyes terveinek költségére maximum bruttó Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére február 28. Közgazdasági irodavezető 44 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a környezetvédelmi alapban megmaradt összeget a működésre fordítja február 28. Közgazdasági irodavezető 45 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Vincze Zoltán praxisát ingyenesen meghirdeti. 46 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy április 30-át követően a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról csak abban az esetben gondoskodik, ha a költségvetésében fedezetet tud rá biztosítani február 15. Közgazdasági irodavezető

11 nyilvántartás február 14. napon megtartott 47 Napirend elfogadása 48 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatot május 1-től továbbra is el kívánja látni február 15.

12 nyilvántartás február 28. napon megtartott 49 Napirend elfogadása 50 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 15. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 51 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Tűzoltóság gazdasági, könyvelési feladatait a i Hivatal láthassa el. Jegyző Közgazdasági irodavezető 52 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy a temetőben lévő utak felújítására keresni kell a lehetőséget, illetve ültessenek facsemetéket a temető területén. Megkezdi az újra meg nem váltott sírhelyek értékesítését. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Felkéri a Jegyzőt, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló rendelet módosítását készítse elő a közéleti sírhelyek megszüntetésére vonatkozóan. 53 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja.

13 nyilvántartás február 28. napon megtartott 54 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: helypénzbeszedő 55 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 56 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 57 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására 2012-június 1-i hatállyal kötött megállapodást felülvizsgálta azt továbbra is hatályában tartja. 58 Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határozott, hogy Telekházán az utcanévváltozással érintett utcák kihelyezett névtábláit le kell szerelni a csomópontokban Széles Szilvia Ügyvezető

14 59 nyilvántartás február 28. napon megtartott A Képviselő-testület a Somogyi Béla utcát illetően állásfoglalást kér a Magyar Tudományos Akadémiától Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítására a legelőnyösebb árajánlatot adó Tempus Class Kft-ét (4025 Debrecen, Piac utca 77.) bízza meg bruttó Ft összegben. Bóta Barbara Aljegyző 61 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a illetve az általa kijelölt személy átmeneti vagy tartós akadályoztatása idejére a helyi önkormányzat terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására a jegyzőt/aljegyzőt jelöli ki. Jegyző Aljegyző Közgazdasági irodavezető 62 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi startmunka mintaprogramok keretein belül foglalkoztatottakra vonatkozó Munka- és védőruha juttatási szabályzatot az alábbi módosítással fogadja el: Aljegyző 63 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzat és a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye között án létrejött Használati Szerződés 7) pontját az alábbi mondattal egészíti ki:

15 64 65 nyilvántartás február 28. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 4069 Egyek, Óvoda u. 2. szám alatti (hrsz: 1661/2) rendőrőrs épület magastető ráépítésének munkálatainak elvégzésére az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét (4069 Egyek, Fő u. 3.) bízza meg bruttó Ft összegben. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dorogmai úttal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi Széles Szilvia Ügyvezető 66 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a CAMINUS ügyével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Szűcs Péter ügyvéd (4024 Debrecen, Kossuth u. 38. fsz. 1.) által készített állásfoglalást és elfogadja az ügyvéd által készített egyezséget, amely arra irányul, hogy ha az Önkormányzat eláll a szerződésből eredő követelésétől, akkor a CAMINUS Zrt. (6000. Kecskemét, Izzó u. 2.) 2 millió forinttal támogatja az Önkormányzat alapítványát. Egyek Nagyközség Önkormányzata elfogadja Zsibók István felajánlását a Tiszaszőlő út 4. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. Cserébe az ingatlan helyreállítását a Szöghatár Kft. közreműködésével elvégzi összesen Ft-os anyagköltségen.

16 nyilvántartás február 28. napon megtartott 69 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy forráshiány miatt nem kívánja megvásárolni a Debrődiné Kovács Margit által felajánlott 4069 Egyek, Arany J. u. 13. szám alatt ingatlant. 70 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Petőfi utca lakóinak útstabilizálásra vonatkozó 1466/2013. iktatószámú beadványát. 71 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Székely zászlót kihelyezi a i Hivatal épületének homlokzatára. 72 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistérségi startmunka keretében megvalósuló kazánprogram megvalósulása érdekében eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól, azaz a három árajánlat bekérésétől. 73 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistérségi startmunka keretében megvalósuló kazánprogram megvalósulása érdekében elfogadja a CSÓKA BUILER Kft. (2730 Albertirsa, Tó út 28/1.) árajánlatát bruttó Ft összegben szerelt kémény és apríték kazán bekötésére Aljegyző

17 74 nyilvántartás február 28. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) és Adorjáni Zsolt egyéni vállalkozó (3593 Hejőbába, Széchenyi u. 60.) között a i Hivatal házasságkötő termébe 100 db Nevara típusú szék megrendelésére létrejött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét meghosszabbítja március 31-ig Jegyző 75 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 290/2012.(VIII.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 76 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 302/2012.(VIII.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 77 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja Aljegyző 78 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: Aljegyző

18 79 nyilvántartás február 28. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. közbeszerzési eljárás keretében az alábbi ajánlattevő cégeket hívja meg: Aljegyző 80 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bérleti szerződés elfogadása a víztorony tekintetében c. napirendet a március havi soros testületi ülésén tárgyalja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ árajánlatát az Egyek (Egyek-Félhalom, Egyek- Telekháza) település szennyvízelvezetése során szükséges Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére Ft + áfa összegben. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól, azaz a három árajánlat bekérésétől az Egyek Nagyközség szennyvíztelep technológiai fejlesztése során szükséges Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése kapcsán. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ árajánlatát az Egyek Nagyközség szennyvíztelep technológiai fejlesztése során szükséges Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére Ft + áfa összegben. illetve illetve

19 nyilvántartás március 14. napon megtartott 84 Napirendek elfogadása Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól eltekint a évi közfoglalkoztatási mintaprojektekre vonatkozó beszerzések vonatkozásában. Felhatalmazza a t, hogy a megfelelő számú árajánlatok bekérést követően döntsön a megrendelésekről. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Móra Ferenc Általános Iskola felvételi körzetét Egyek Nagyközség közigazgatási területében állapítsa meg Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eltekint az 55/2013.(II.28.) számú határozatában foglaltaktól és hozzájárul, hogy a Probitas Plus Kft. (4069 Egyek, Ősz u. 7.) a i Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) kistárgyalótermét 800,- Ft/óra bérleti díjért igénybe vegye idegen nyelvi tanfolyam oktatása céljából től ig. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 0392/2 hrsz-ú kivett saját használatú út megjelölésű ingatlanon Grézné Kemény Piroska (4069 Egyek, Fő u. 91.) villamos energia ellátására fogyasztói tulajdonú középfeszültségű leágazást és 22/0,4kV-os transzformátorállomást létesítsen. Ellenszolgáltatásként egyszeri, egyösszegű végleges kártalanításként ,- Ft + áfa összeget határoz meg. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

20 nyilvántartás 2013.március 14. napon megtartott 89 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jogszabályok és az önkormányzat helyi rendeletének betartása mellett Kemény István Egyek, Fő utca 64. szám alatti lakos részére ,- Ft összegért értékesíti a tulajdonát képező 0327/4 hrsz-on található 3840 m2 nagyságú kivett sporttelep ingatlant. 90 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2888/5 hrsz. alatt nyilvántartott 1141m2 területű utat nem értékesíti, de hozzájárul annak rendeltetésszerű használatához. Kéri, a terület használóját, Kádár László Károlyt (Értesítési cím: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 19.) ha eltérő módon kívánja használni a területet, azt előzetesen jelezze az önkormányzat felé. 91 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás területén lévő kommunális hulladéklerakó rekultivációs munkálataihoz szükséges utak használatára az alábbi alternatívákat javasolja a DG Konzorcium (konzorciumvezető Duna Aszfalt Kft., konzorciumi tag Geohidroterv Kft.) részére, mint leendő kivitelező részére: -0827/ /1-0823/4-0823/8-Tagi út -Vasút-Hunyadi-Tópart-Béke-Tagi út -Fő-Csokonai-Béke-Tagi út

21 92 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott Napirendek elfogadása. 93 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről c. napirend kapcsán Dr. Tóth Sándor részére megadja a szót. 94 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség évi közbiztonsági helyzetéről készült beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: - A gépkocsival járőröző rendőrök részére mobil elérhetőség biztosítása. - Az iskola rendőr programban több megelőző tájékoztatás tartása. - A prevenció előtérbe helyezése a rendőrség munkájában. 95 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baptista Szeretet Szolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki u. 34/b.) Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 96 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4029 Debrecen Csapó u.71. 2/2) évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

22 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott 97 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Petropál Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 98 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján elfogadja. Elrendeli a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkéri a t, hogy egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek küldje meg Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 100 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. Széles Szilvia ügyvezető 101 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzat évi zárszámadási rendelet 10. számú mellékletében feltüntetett Ft visszafizetési kötelezettség fedezeteként a következőkben felsorolt előirányzatokat nevezi meg: működési célú hitel. A jogtalan igénybevétel miatt fizetendő kamat fedezetét, melynek várható összege: Ft a következő előirányzat biztosítja: működési célú hitel. Szekeres

23 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott 102 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja. 103 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosítását elfogadja. Varga Péter belső ellenőr Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét elfogadja. 105 A Képviselőtestület a előterjesztésére a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján dönt arról, hogy Bíráló Bizottság szakvéleményének megfelelően a NAP-GYŰJTŐ Kft., a FOTOZOOM Kft. és a TRANZIT PACK Kft. ajánlattevők alkalmasak a közbeszerzés alapján kötendő szerződés teljesítésére és velük szemben kizáró ok nem áll fenn. 106 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a víztorony tekintetében a mobilszolgáltatók és az internetszolgáltatók részére külön díjat állapít meg. Bérleti díjként annyi összeget határoz meg egységesen minden bérlő részére, amennyit a Vízmű Zrt. a legmagasabb összeget fizető internet illetve mobil szolgáltatótól beszedett.

24 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott 107 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, hrsz.: 0827/14, 0827/15 ingatlanok megvásárlásának szándékával egyetért. Meg kell keresni a legoptimálisabb lehetőséget az adásvétel lebonyolítására a környezetvédelmi és a környezetterhelési szempontok figyelembevételével. 108 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egészségház felújítására megkötött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó igényérvényesítés c. napirend kapcsán Dr. Tóth Sándor részére megadja a szót. 109 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Báthori Sándor igazságügyi szakértő által készített szakvéleményt küldjék meg a Rózsaép Kft. részére, hogy pontonként válaszolják meg a felvetett problémákat. A napirendet ezt követően tárgyalja újra a Képviselő-testület. Az ügyet adják át Dr. Kovács Tibor József (4026 Debrecen, Darabos u. 37.) részére. 110 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hozzájárul a kazánprogram által kiírt március 30. napra szóló teljesítési határidőt a DOLINA Kft. által közölt nem várt akadályok miatt április 19-re módosítsák Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újpest Önkormányzatának (1041 Budapest, István út 14.) tanulók utáni hozzájárulás megfizetésére irányuló kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni.

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. április 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014.

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/2013.(I.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2013.(I. 3.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Energetikai

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben