Határozat nyilvántartás január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 10. napon megtartott 1 Napirend elfogadása 2 Képviselő-testület felhatalmazza a t a KEOP /A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázat beadására amennyiben az Opus Team Kft. (4028 Debrecen, Nyíl utca 46.) az energetika tanulmány készítését, bruttó Ft-ot, saját költségére bevállal. Bóta Barbara aljegyző 3 4 Képviselő-testület úgy határozott, a KEOP /A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázathoz szükséges engedélyes terv költségét, bruttó Ft-ot valamint a hatósági díjak költségét bruttó Ft-ot amennyiben a pályázat benyújtásra kerül a fejlesztési célú hitel terhére biztosítja. A hitel fedezete a könyvtár épülete (4069 Egyek, Hunyadi u 48/f.) A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. Szekeres Bóta Barbara aljegyző Képviselő-testülete felhatalmazza a t az önkormányzat tulajdonában lévő utak melletti vágásérett fák, illetve a belterületen veszélyessé vált fák kivágására. A kivágott fák a i Hivatal udvarán kerüljenek elhelyezésre.

2 nyilvántartás január 10. napon megtartott 6 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tájékoztatóját a zúzott kő vásárlásáról tudomásul veszi Képviselő-testület úgy határozott, hogy Dr. Hegedüs Béla állatorvos (4069 Egyek, Béke u. 34.) 104/2013. sz. kérelmét támogatja január 12-én délelőtt óráig az önkormányzat tulajdonát képező 4067 Egyek-Telekháza Gagarin u. 1. szám alatti ingatlan (mozi) előterét ebek elektronikus transzponderrel (chip) történő megjelöléséhez díjmentesen használatba adja. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069 Egyek, Fő u. 3.) 364/2013. sz. kérelmét támogatja. A Tűzoltóság részére elkülönített évi működési támogatásából Ft előleget biztosít. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 365/2013. iktatószámú kérelmét január 31-én tartandó ülésén újra tárgyalja Szekeres Czinege Zoltán

3 nyilvántartás január 14. napon megtartott 10 Napirend elfogadása 11 Képviselő-testülete a kezdeményezésére Major Péterné elhalt részére a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 21/2009.(V.05.) sz. rendelet 25.. (10) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve közéleti sírhelyet adományoz. Felhatalmazza t a szükséges intézkedések megtételére. Hegyi Elemérné temetkezés vállalkozó

4 nyilvántartás január 31. napon megtartott 12 Napirend elfogadása 13 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A vérvétellel kapcsolatban a tiszafüredi laborral kell felvenni a kapcsolatot, az orvos hiánnyal kapcsolatban pedig a háziorvosi intézettel. 14 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. 15 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felülvizsgálja a Képviselő-testület bizottságait, illetve megnyilatkoztatja a képviselőket arra vonatkozóan, hogy a jövőben, melyik bizottságban, milyen módon kívánnak részt venni február Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetésére kötött szerződést felülvizsgálja.

5 nyilvántartás január 31. napon megtartott 17 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy készüljön tételes kimutatás az önkormányzat kötelezően ellátandó, és a nem kötelezően ellátandó feladatairól, és hogy milyen egyéb megoldás van a feladat ellátására az eddigihez képest. 18 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t és a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a február havi soros ülésre dolgozzanak ki a évi költségvetésre vonatkozóan megtakarítási javaslatokat február február 28. Csepreginé Kocsis Nóra Szekeres Szekeres 19 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3. sz. orvosi körzetben az asszisztens biztosítására 1 álláshelyet létesít addig, amíg a körzet praxisjoga értékesítésre kerül. 20 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda tevékenységéről és a Közoktatási Megállapodásban foglaltak teljesüléséről a szeptember 1. és december 31. közötti időszak vonatkozásában a beszámolót elfogadja. 21 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

6 nyilvántartás január 31. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy az UNILEVER KFT. által felajánlott és az Egyek Fejlesztéséért Közalapítványtól üzemeltetésre, kezelésre átvett Egyek, Óvoda u. 2. szám, HRSZ: 1661/2 területen elhelyezett játszótéri eszközök átvételéről készüljön jegyzőkönyv, illetve a játszótér és a játszótéri eszközök kerüljenek be a vagyonbiztosításba március 31-ig. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A kistérség finanszírozásról véglegesen a költségvetés elfogadásakor dönt március február 28. Szekeres Szekeres Ákos Kuratórium elnöke Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház évi munkatervét jóváhagyja. Gábor Istvánné Könyvtárvezető 26 Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Húsvéti kézműves foglalkozás időpontját a munkatervben április 4-5-ről március 28-ra módosítsa.

7 nyilvántartás január 31. napon megtartott 27 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Bóta Barbara Aljegyző 28 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: - A Képviselő-testületi ülés napja február 14. helyett február Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kérdések, interpellációk c. napirend tárgyalása során Dr. Tóth Sándor részre megadja a szót. Holló János Al 30 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069 Egyek, Fő u. 3.) kérelmét, - melyben Ft egyszeri rendkívüli működési támogatást kér - elviekben támogatja, a kérelemben foglaltakról a költségvetés tárgyalásakor a költségvetési számok ismeretében dönt február 28. Czinege Zoltán Tűzoltóparancsn ok 31 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elviekben támogatja a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház (4069 Egyek, Hunyadi u. 48/f.) plusz kiadásaira vonatkozó kérelmét. A kérelemben foglaltakról a költségvetés tárgyalásakor a költségvetési számok ismeretében dönt február 28.

8 nyilvántartás január 31. napon megtartott 32 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata mint átadó/használatba adó/üzemeltető és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal mint átvevő/használatba vevő közötti Balmazújvárosi Járási Hivatallal kapcsolatos üzemeltetési megállapodást jóváhagyja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy utólag jóváhagyja a i Hivatal és Adorjáni Zsolt egyéni között létrejött vállalkozási szerződést a i Hivatal házasságkötő termébe megrendelt 100 db Nevara típusú székre bruttó Ft összegben, egyben eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól (3 hivatalos árajánlat bekérése). Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy utólag jóváhagyja a i Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) KA-SZI Kft. (4069 Egyek, Gólya u. 9.) között létrejött vállalkozási szerződést a i Hivatal házasságkötő termébe megrendelt 9 db tárgyalóasztal gyártására bruttó Ft összegben, egyben eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, hrsz.) kazánrendszer kiépítésére, beüzemelésére adott árajánlatát abban az esetben fogadja el, ha az ajánlattevő a kazánt leszállítja többletköltség nélkül március 15. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Aljegyző 36 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 3700/2 hrsz-on lévő kivett ipartelep megnevezésű ingatlan értékesítését támogatja az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően. Jegyző

9 nyilvántartás január 31. napon megtartott 37 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY (1439 Budapest, Pf.: 679.) forráshiány miatt nem tudja támogatni. 38 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zrínyi utca és Ősz utca lakóinak kérelme c. napirendet a későbbiekben tárgyalja meg. A kérdés eldöntéséhez további információ szükséges február 28. Jegyző Közgazdasági irodavezető 39 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi napirendet megtárgyalja: Holló János Al Meghatalmazás a VÉROSZ-al és az UTTS EGTC-vel kapcsolatos egyeztetésekre, tárgyalásokra és előkészítő munkálatokra Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Hegyesi Kálmán képviselőt, hogy a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete, Egyek Nagyközség Önkormányzata illetőleg az Ung-Tisza-Túr-Sajó Korlátolt sségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás és Egyek Nagyközség Önkormányzata között a jövőben létrejövő gazdasági, kereskedelmi együttműködés lehetőségeit felkutassa, az esetleges további szerződések megkötését előkészítse. Egyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP pályázati konstrukció keretében, a szennyvízhálózat bővítése és a szennyvíztelep áthelyezése tárgyban február 28. Dr. Hegyesi Kálmán Képviselő Aljegyző

10 nyilvántartás január 31. napon megtartott 42 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos kiadásaira Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére február 28. Közgazdasági irodavezető 43 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP /A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázat engedélyes terveinek költségére maximum bruttó Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére február 28. Közgazdasági irodavezető 44 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a környezetvédelmi alapban megmaradt összeget a működésre fordítja február 28. Közgazdasági irodavezető 45 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Vincze Zoltán praxisát ingyenesen meghirdeti. 46 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy április 30-át követően a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról csak abban az esetben gondoskodik, ha a költségvetésében fedezetet tud rá biztosítani február 15. Közgazdasági irodavezető

11 nyilvántartás február 14. napon megtartott 47 Napirend elfogadása 48 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatot május 1-től továbbra is el kívánja látni február 15.

12 nyilvántartás február 28. napon megtartott 49 Napirend elfogadása 50 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 15. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 51 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Tűzoltóság gazdasági, könyvelési feladatait a i Hivatal láthassa el. Jegyző Közgazdasági irodavezető 52 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy a temetőben lévő utak felújítására keresni kell a lehetőséget, illetve ültessenek facsemetéket a temető területén. Megkezdi az újra meg nem váltott sírhelyek értékesítését. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Felkéri a Jegyzőt, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló rendelet módosítását készítse elő a közéleti sírhelyek megszüntetésére vonatkozóan. 53 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja.

13 nyilvántartás február 28. napon megtartott 54 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: helypénzbeszedő 55 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 56 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 57 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására 2012-június 1-i hatállyal kötött megállapodást felülvizsgálta azt továbbra is hatályában tartja. 58 Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határozott, hogy Telekházán az utcanévváltozással érintett utcák kihelyezett névtábláit le kell szerelni a csomópontokban Széles Szilvia Ügyvezető

14 59 nyilvántartás február 28. napon megtartott A Képviselő-testület a Somogyi Béla utcát illetően állásfoglalást kér a Magyar Tudományos Akadémiától Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítására a legelőnyösebb árajánlatot adó Tempus Class Kft-ét (4025 Debrecen, Piac utca 77.) bízza meg bruttó Ft összegben. Bóta Barbara Aljegyző 61 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a illetve az általa kijelölt személy átmeneti vagy tartós akadályoztatása idejére a helyi önkormányzat terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására a jegyzőt/aljegyzőt jelöli ki. Jegyző Aljegyző Közgazdasági irodavezető 62 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi startmunka mintaprogramok keretein belül foglalkoztatottakra vonatkozó Munka- és védőruha juttatási szabályzatot az alábbi módosítással fogadja el: Aljegyző 63 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzat és a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye között án létrejött Használati Szerződés 7) pontját az alábbi mondattal egészíti ki:

15 64 65 nyilvántartás február 28. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 4069 Egyek, Óvoda u. 2. szám alatti (hrsz: 1661/2) rendőrőrs épület magastető ráépítésének munkálatainak elvégzésére az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét (4069 Egyek, Fő u. 3.) bízza meg bruttó Ft összegben. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dorogmai úttal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi Széles Szilvia Ügyvezető 66 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a CAMINUS ügyével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Szűcs Péter ügyvéd (4024 Debrecen, Kossuth u. 38. fsz. 1.) által készített állásfoglalást és elfogadja az ügyvéd által készített egyezséget, amely arra irányul, hogy ha az Önkormányzat eláll a szerződésből eredő követelésétől, akkor a CAMINUS Zrt. (6000. Kecskemét, Izzó u. 2.) 2 millió forinttal támogatja az Önkormányzat alapítványát. Egyek Nagyközség Önkormányzata elfogadja Zsibók István felajánlását a Tiszaszőlő út 4. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. Cserébe az ingatlan helyreállítását a Szöghatár Kft. közreműködésével elvégzi összesen Ft-os anyagköltségen.

16 nyilvántartás február 28. napon megtartott 69 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy forráshiány miatt nem kívánja megvásárolni a Debrődiné Kovács Margit által felajánlott 4069 Egyek, Arany J. u. 13. szám alatt ingatlant. 70 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Petőfi utca lakóinak útstabilizálásra vonatkozó 1466/2013. iktatószámú beadványát. 71 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Székely zászlót kihelyezi a i Hivatal épületének homlokzatára. 72 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistérségi startmunka keretében megvalósuló kazánprogram megvalósulása érdekében eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól, azaz a három árajánlat bekérésétől. 73 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistérségi startmunka keretében megvalósuló kazánprogram megvalósulása érdekében elfogadja a CSÓKA BUILER Kft. (2730 Albertirsa, Tó út 28/1.) árajánlatát bruttó Ft összegben szerelt kémény és apríték kazán bekötésére Aljegyző

17 74 nyilvántartás február 28. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) és Adorjáni Zsolt egyéni vállalkozó (3593 Hejőbába, Széchenyi u. 60.) között a i Hivatal házasságkötő termébe 100 db Nevara típusú szék megrendelésére létrejött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét meghosszabbítja március 31-ig Jegyző 75 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 290/2012.(VIII.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 76 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 302/2012.(VIII.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 77 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja Aljegyző 78 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: Aljegyző

18 79 nyilvántartás február 28. napon megtartott Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. közbeszerzési eljárás keretében az alábbi ajánlattevő cégeket hívja meg: Aljegyző 80 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bérleti szerződés elfogadása a víztorony tekintetében c. napirendet a március havi soros testületi ülésén tárgyalja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ árajánlatát az Egyek (Egyek-Félhalom, Egyek- Telekháza) település szennyvízelvezetése során szükséges Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére Ft + áfa összegben. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eltekint a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól, azaz a három árajánlat bekérésétől az Egyek Nagyközség szennyvíztelep technológiai fejlesztése során szükséges Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése kapcsán. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ árajánlatát az Egyek Nagyközség szennyvíztelep technológiai fejlesztése során szükséges Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére Ft + áfa összegben. illetve illetve

19 nyilvántartás március 14. napon megtartott 84 Napirendek elfogadása Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól eltekint a évi közfoglalkoztatási mintaprojektekre vonatkozó beszerzések vonatkozásában. Felhatalmazza a t, hogy a megfelelő számú árajánlatok bekérést követően döntsön a megrendelésekről. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Móra Ferenc Általános Iskola felvételi körzetét Egyek Nagyközség közigazgatási területében állapítsa meg Képviselő-testülete úgy határozott, hogy eltekint az 55/2013.(II.28.) számú határozatában foglaltaktól és hozzájárul, hogy a Probitas Plus Kft. (4069 Egyek, Ősz u. 7.) a i Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) kistárgyalótermét 800,- Ft/óra bérleti díjért igénybe vegye idegen nyelvi tanfolyam oktatása céljából től ig. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 0392/2 hrsz-ú kivett saját használatú út megjelölésű ingatlanon Grézné Kemény Piroska (4069 Egyek, Fő u. 91.) villamos energia ellátására fogyasztói tulajdonú középfeszültségű leágazást és 22/0,4kV-os transzformátorállomást létesítsen. Ellenszolgáltatásként egyszeri, egyösszegű végleges kártalanításként ,- Ft + áfa összeget határoz meg. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

20 nyilvántartás 2013.március 14. napon megtartott 89 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jogszabályok és az önkormányzat helyi rendeletének betartása mellett Kemény István Egyek, Fő utca 64. szám alatti lakos részére ,- Ft összegért értékesíti a tulajdonát képező 0327/4 hrsz-on található 3840 m2 nagyságú kivett sporttelep ingatlant. 90 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2888/5 hrsz. alatt nyilvántartott 1141m2 területű utat nem értékesíti, de hozzájárul annak rendeltetésszerű használatához. Kéri, a terület használóját, Kádár László Károlyt (Értesítési cím: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 19.) ha eltérő módon kívánja használni a területet, azt előzetesen jelezze az önkormányzat felé. 91 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás területén lévő kommunális hulladéklerakó rekultivációs munkálataihoz szükséges utak használatára az alábbi alternatívákat javasolja a DG Konzorcium (konzorciumvezető Duna Aszfalt Kft., konzorciumi tag Geohidroterv Kft.) részére, mint leendő kivitelező részére: -0827/ /1-0823/4-0823/8-Tagi út -Vasút-Hunyadi-Tópart-Béke-Tagi út -Fő-Csokonai-Béke-Tagi út

21 92 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott Napirendek elfogadása. 93 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről c. napirend kapcsán Dr. Tóth Sándor részére megadja a szót. 94 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség évi közbiztonsági helyzetéről készült beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: - A gépkocsival járőröző rendőrök részére mobil elérhetőség biztosítása. - Az iskola rendőr programban több megelőző tájékoztatás tartása. - A prevenció előtérbe helyezése a rendőrség munkájában. 95 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baptista Szeretet Szolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki u. 34/b.) Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 96 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4029 Debrecen Csapó u.71. 2/2) évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

22 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott 97 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Petropál Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 98 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján elfogadja. Elrendeli a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkéri a t, hogy egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek küldje meg Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 100 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a i jelentést elfogadja. Széles Szilvia ügyvezető 101 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzat évi zárszámadási rendelet 10. számú mellékletében feltüntetett Ft visszafizetési kötelezettség fedezeteként a következőkben felsorolt előirányzatokat nevezi meg: működési célú hitel. A jogtalan igénybevétel miatt fizetendő kamat fedezetét, melynek várható összege: Ft a következő előirányzat biztosítja: működési célú hitel. Szekeres

23 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott 102 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja. 103 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosítását elfogadja. Varga Péter belső ellenőr Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét elfogadja. 105 A Képviselőtestület a előterjesztésére a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján dönt arról, hogy Bíráló Bizottság szakvéleményének megfelelően a NAP-GYŰJTŐ Kft., a FOTOZOOM Kft. és a TRANZIT PACK Kft. ajánlattevők alkalmasak a közbeszerzés alapján kötendő szerződés teljesítésére és velük szemben kizáró ok nem áll fenn. 106 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a víztorony tekintetében a mobilszolgáltatók és az internetszolgáltatók részére külön díjat állapít meg. Bérleti díjként annyi összeget határoz meg egységesen minden bérlő részére, amennyit a Vízmű Zrt. a legmagasabb összeget fizető internet illetve mobil szolgáltatótól beszedett.

24 nyilvántartás 2013.március 28. napon megtartott 107 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, hrsz.: 0827/14, 0827/15 ingatlanok megvásárlásának szándékával egyetért. Meg kell keresni a legoptimálisabb lehetőséget az adásvétel lebonyolítására a környezetvédelmi és a környezetterhelési szempontok figyelembevételével. 108 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egészségház felújítására megkötött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó igényérvényesítés c. napirend kapcsán Dr. Tóth Sándor részére megadja a szót. 109 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Báthori Sándor igazságügyi szakértő által készített szakvéleményt küldjék meg a Rózsaép Kft. részére, hogy pontonként válaszolják meg a felvetett problémákat. A napirendet ezt követően tárgyalja újra a Képviselő-testület. Az ügyet adják át Dr. Kovács Tibor József (4026 Debrecen, Darabos u. 37.) részére. 110 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hozzájárul a kazánprogram által kiírt március 30. napra szóló teljesítési határidőt a DOLINA Kft. által közölt nem várt akadályok miatt április 19-re módosítsák Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újpest Önkormányzatának (1041 Budapest, István út 14.) tanulók utáni hozzájárulás megfizetésére irányuló kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni.

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 129/2016. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 29-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A JANUÁR 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A JANUÁR 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 10-én 16:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 24-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

75/2015. (IV.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

75/2015. (IV.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 75/2015. (IV.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2016. március 22-én megtartott

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2015.01.21 i rendes testületi ülésről: 1/2015. (I.21.) számú határozat Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja napirendre tett

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 10-én 14,20 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 10-én 14,20 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-én 14,20 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, dr. Kaszásné Sarkadi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/681-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-21/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 49/2012.(III.07.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a lakásfenntartási támogatás természetben való nyújtására vonatkozóan az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Oktatási intézmények fejlesztése

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tartott ülése könyvéből 80/2014. (XII.02.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról A Képviselő-testület: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 89/2012. (X. 18.) számú képviselő testületi határozat a Faddi Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben