Lipóti HÚSVÉT KISBÍRÓ oldal NÉGY ÉV NÉGY CSODA AMIVEL LIPÓT GAZDAGABB LETT. Lipót községi Önkormányzat Képviselô-testületének kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lipóti HÚSVÉT KISBÍRÓ. 4 5. oldal NÉGY ÉV NÉGY CSODA AMIVEL LIPÓT GAZDAGABB LETT. Lipót községi Önkormányzat Képviselô-testületének kiadványa"

Átírás

1 1 oldal Lipóti KISBÍRÓ Lipót községi Önkormányzat Képviselô-testületének kiadványa XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM MÁRCIUS HÚSVÉT 4 5. oldal NÉGY ÉV NÉGY CSODA AMIVEL LIPÓT GAZDAGABB LETT 2. oldal ÓVODÁSAINK ÉLETÉBÔL 6. oldal III. LIPÓTI 8. oldal KENYÉR- ÉS HALFESZTIVÁL

2 2 oldal 2 LipótiKISBÍRÓ NÉGY ÉV, NÉGY CSODA AMIVEL LIPÓT GAZDAGABB LETT Ôszintén megmondom, nekem is naptárat kellett a kezembe venni ahhoz, hogy bele ne keveredjek a dátumokba. Négy éve már, hogy 2009-ben olyan léptékû beruházásokat indítottunk a településen, amelyekrôl azelôtt álmodni is nehéz lett volna. A tervek szerint ez év július 19-én (pénteken) négy, számunkra komoly projekt ünnepélyes átadását tervezzük. ELSÔKÉNT ÍRHATOK ARRÓL A PROJEKTRÔL, amelyet Dunaremete mellé állva, irányító szervként, gesztorként viszünk a hátunkon. A szigetközi falvakat a Felvidékkel összekötô, a Duna menti Turistaközpontok és Utak Összekötése Kompjárattal Bôs (Gabcikovo) és Dunaremete között címû projektünk megvalósulásáról. A programban e két településen kívül Bôs és Nagyszombat megye vesz részt. E program keretében a régió egy turisztikai impulzust kap a dunai közlekedés beindításával, Lipót és Dunaremete utakkal, kikötôépülettel gazdagodik a 95%-os állami támogatású pályázatnak köszönhetôen. A megépülô komp holt idôben olyan fakultatív programokra, mint dunai hajózás is alkalmas lesz. A beruházás összköltsége 3,2 millió euró, ennek valamivel több mint negyede érinti Lipótot. Az önrészt már kifizettük, úgy gondoljuk, hogy a beruházás sínen van. IDÔRENDI SORRENDBEN A MÁSODIK PROJEKT A FOCIVAL ÁLL KAPCSOLATBAN. Az OLLÉ Program keretében egy olyan sportcentrum átadására készülünk amely két nemzetközi szintû (füves-mûfüves) futballpályával és a hozzátartozó infrastruktúrával rendelkezik, amelynek a termálvízzel történô aláfûtésére a rendszer kiépített, az üzemeltetés lehetôsége adott. A meglévô két pálya mellett egy a szomszédos szigeten további öt pálya építése van folyamatban. Szeretnénk kihasználni településünk kedvezô adottságait, Bécs, Pozsony és Budapest közelségét, a bennünket körülvevô vadregényes természeti környezet. A futball edzôtáborok szervezését megkezdtük, jelenleg már komoly referenciával rendelkezünk. Februárban egy szlovák elsô osztályú csapat, az FC Ruzomberok tartotta nálunk felkészülését. Örömünkre a nemzeti ligaválogatott mellett a korosztályos válogatott utánpótlás csapatok veszik igénybe pályáinkat. Az idei évben 14 csapat készül fel Lipóton a tavaszi idényre. A sportcentrum-beruházásra felvett kedvezményes hitel törlesztését a magyar állam átvállalta, így településünk ennek a nyereséges beruházásnak mára már haszonélvezôje. ÖRÖMMEL SZÁMOLOK BE HARMADIK FEJLESZTÉSÜNKRÔL IS. Másfél évvel ezelôtt újraindítottuk egykor bezárt iskolánkat, ahol jelenleg magyar-angol két tanítási nyelvû oktatás folyik felmenô rendszerben. A magyar állam segítségével - hisz a kisiskolák újraindítása pályázaton 30 millió forintot nyertünk a volt iskolaépületet felújítottuk. Ezen felül emeletráépítéssel újabb 3 tantermet alakítottunk ki ben településünk adott helyet a II. Nemzeti Tanévnyitónak. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a kis 700 lelkes településünk iskolájába a környék 7 falujából járnak tanulni a gyerekek. Az önkormányzatnak az iskola fenntartása nem kerül pénzébe, hiszen az állami normatíva feletti hiányt a Proteus Gold kft. által is támogatott Lipót Jövôjéért Alapítvány finanszírozza. AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK MELLETT, A LIPÓTI PÉKSÉG CÉGCSOPORT AZ IDEI NYÁRRA EGY OLYAN KENYÉRGYÁRRAL LESZ GAZDAGABB, AMELY SZINTÉN PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL, ÖSSZESEN MINTEGY 340 MILLIÓ FORINTBÓL ÉPÜLT. Az új üzemcsarnokban egy másik pályázat segítségével 330 millió forint miniszterelnök úr jelenlétében átadni. Ezt figyelembe véve, a július 19- értékben vásároltunk páratlan technológiai szintû gépeket. A ét (pénteket) tervezzük az III. Lipóti gyárban az érdeklôdôk, a látogatók az Kenyér és Halfesztivál nyitónapjának, emeleten elhelyezkedô kávézóból és ezen a napon adnánk át a fent konferencia terembôl figyelhetik az részletesen körülírt négy beruházást. üzemet. Nyártól akár idegenvezetés A beruházások ünnepi átadására formájában is látható lesz, hogy szeretettel várjuk a község lakóit, hogyan készül a lipóti kenyér. azok hozzátartozóit, az elszármazott Ezt a négy projektet szeretnénk a lipótiakat is. Lipóti Kenyér és Halfesztivál elsô TÓTH PÉTER napján terveink szerint a POLGÁRMESTER MEGÚJULT KÖNTÖSBEN Talán elsôre kicsit meglepôdik a Kedves Olvasó, amikor kezében tartja a Lipóti Kisbíró legújabb számát. Nem tévedés, nem a Kisalföld egyik melléklete került elô, ezentúl ebben a köntösben jelenik meg a faluújság. Miért? Erre nem nehéz válaszolni. Mert szerettünk volna ezen a téren is fejleszteni, fejlôdni. Mert úgy gondoltuk, hogy az adókat rendesen fizetô polgárainknak kijár egy kulturált, igényes, informatív helyi újság. Mert a település aktív közszereplôi megérdemlik, hogy színes, minôségi oldalakon számolhassanak be a településért, az ott élôkért végzett többségében társadalmi munkájukról. Mert szeretnénk, ha a településre látogató turisták, a családjaikhoz hazatérô, a faluból elszármazott lipótiak is színvonalas médiumból értesüljenek szülôföldjük jelenérôl. Hogy miben lesz más az újság? Ezt majd az idô dönti el. Ha lendületünk kitart, akkor szebb, színesebb, információ gazdagabb, rendszeresen, évente négy alkalommal megjelenô újságot fogunk Önhöz eljuttatni. Kérem fogadják szeretettel próbálkozásainkat, amennyiben észrevételeikkel segíteni tudják a munkánkat, kérem keressék képviselôiket illetve az önkormányzat munkatársait. DR. TÓTH ZOLTÁN, SZERKESZTÔ

3 3 oldal 3 ÉRDEMREND A NAGY TERVEK MEGÁLMODÓJÁNAK A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta a minap gazdaság- és munkahelyteremtô tevékenységéért Tóth József Péter lipóti vállalkozó, polgármester. Büszke arra, hogy a faluban szinte nincs munkanélküli. Mindig elôregondolkodom és a megoldást keresem vallja Tóth József Péter a Lipóti Pékség tulajdonosa, a falu polgármestere. Vélhetôen ez is közrejátszott abban, hogy magas rangú állami kitüntetést a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapott a napokban Cséfalvay Zoltántól a nemzetgazdasági minisztérium államtitkárától. Az indoklásban a gazdaság és munkahelyteremtést említik: a Lipóti Pékség, mint termelôüzem és a 180 mintabolt közvetve több ezer embernek ad munkát. Ha a családom mellett még valamire büszke vagyok, akkor az az, hogy szinte nincs munkanélküli a faluban mondta. Hozzátette: a célja az, hogy a környékben sem legyenek munkanélküliek, ezért indult el a településen két éve a két tannyelvû iskola. A jövôben idegenforgalmi fejlesztéseinkre alapozva lehetôség szerint a Szigetközben szeretnénk képzett, nyelvet beszélô munkaerôt találni mondta. A családban, az önkormányzatban és a vállalkozásban is ugyanazt a szemléletet követem: elôregondolkodunk a jövô érdekében. Az iskola elindítása is bennünket igazolt: a tanintézmény három új tanteremmel bôvült, ôsztôl megint legalább húsz gyerekkel leszünk többen, most is hét településrôl érkeznek hozzánk a diákok. A legboldogabb pillanatok közé tartozik, amikor egyegy rendezvényen számot adnak tudásukról, hisz itt a jövôt adjuk át nekik mondta. A lipóti beruházások már ebben az évben is milliárdos volumenûek: a pékség felújítása, a komp elindítása, a sportcentrum felfuttatása és a már említett iskola bôvítése mind a település, mind a térség fejlôdését szolgálja. A sportcentrum egyre több itt táborozó csapatot hoz a településre határon innen és túl: elégedett vagyok, de ez még csak az út kezdete. Hamarosan újabb öt futballpálya készül el: jó úton járunk. A válság idején vágtunk bele a komp-pályázatba is. A határkapcsolat mellett az idegenforgalmi fakultatív programok lehetôségét is bôvíti, meghosszabbíthatjuk a vendégéjszakák számát. A pékség fejlesztése is valamelyest öszszekapcsolódik az idegenforgalommal: látogatható lesz ugyanis az üzem, bemutatjuk, miként készülnek a lipóti termékek, a mindennapi kenyerünk. Erre eddig is nagy lett volna az igény mondta. Tóth József Péter kiemelte a falu Virágos Magyarország versenyen elért kiváló eredményét, a helyben mûködô nyolc civil szervezetet, melynek élén és tagjai között lokálpatrióták állnak. Sok dolog nem pénz, hanem szemlélet kérdése: önkéntesek által a település hulladékmentesítése, vagy a buszmegállóban a virágok locsolása csupán kérés és köszönet eredménye. Hiszek benne, hogy Lipót lehetôségei korlátlanok, s helyi összefogással ezt kihasználhatjuk: polgármesterként is mindig a megoldást keresem. Szeretném, ha Lipót rövid idôn belül Magyarország egyik legszebb települése lenne. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE Magyarország évi új alaptörvényének 9. cikk (4) pontja értelmében a köztársasági elnök törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje magyar és külföldi állampolgárnak adható kitüntetés, amely a nemzet szolgálatában, az ország fejlôdésének elôsegítésében, a haza érdekeinek elômozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál. A Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt az Osztrák Magyar Monarchia szétesését követôen a régi hagyományokon alapuló, de az akkori magyar elismerési rendszer kiemelkedô kitüntetéscsaládja volt június 14-én alapította Horthy Miklós kormányzó. Az alapítást követôen több alkalommal kiegészítették és módosították a kitüntetéseket tôl rendszeresítették a kisdíszítményt tôl egyidejûleg több fokozat is viselhetôvé vált ben megszüntették a Magyar Érdemkereszt V. osztályát ben a rendi lánc rendszeresítése mellett a kitüntetés hadi kitüntetésként való adományozását is lehetôvé tették. A kitüntetés a rendszerváltás óta adományozható Magyar Köztársasági Érdemrend elôdjeként is felfogható és küllemében, valamint az adományozás módjában is hasonlóságot mutatnak. Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Köztársasági Érdemrendnek a fokozata. Eleinte a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje néven került kiosztásra. A polgári tagozat lovagkeresztjének a háromszög alakban öszszehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles piros sáv szegélyezi. DR. TÓTH ZOLTÁN

4 4 oldal 4 LipótiKISBÍRÓ Amikor ezeket a sorokat írom, odakint tombol a tél. Mintha most múlt volna el karácsony ünnepe, és elôtte volnánk még a jeges januárnak, februárnak. Elgondolkozom azon, ha nem fúj már a jeges szél, elmúlnak a hideg napok, vajon hogyan látjuk viszont az árnyékos, napsütötte kertek duzzadni kezdô rügyeit, a tulipán 20 centis leveleit, s kibírta-e a már nyíló ibolya kékje ezt a március-közepei telet? Abban bízom, hogy a hóvirág, nevéhez híven bírja a terhelést. Mindenki visszahúzódott otthonába s csak az ablakokon át kémleljük, hordja-e még a havat az orkánszerû szél? Azért is szokatlan ez, mert a hónap végén húsvét lesz. A lehetô legkorábban van az idén: március 31-én. Csak bízhatunk benne, hogy a szokott módon ünnepelhetjük, vagyis húsvéti örömünkkel kimehetünk a templomon kívülre, mert szeretnénk tudtára a nagyvilágnak is, hogy föltámadt Krisztus, és megújult az élet! A mostani hideget párhuzamba hozhatjuk azzal az egyre fagyosabbá váló légkörrel, amely az Úr Jézust is körülvette. Ellenfelei nemcsak egyre gyanakvóbb szemmel, hanem egyre erôsebb gyûlölettel figyelték minden szavát, lépését. Egyre feszültebbé vált közte és a zsidó vezetôk közötti viszony. Tetôpontjára akkor hágott, amikor Jézus HÚSVÉT HABEMUS PAPAM!... Nehéz feladatot rótt rám dr. Tóth Zoltán, amikor felkért arra, hogy írjak a pápaválasztásról. Azon töprengtem, hogy mit írjak olyan eseményrôl, amivel a rádió és a televízió is sokat foglalkozott és nyugodtan írhatom, az egész földkerekség errôl beszélt. Elôször a megdöbbenésünkrôl, amit XVI. Benedek pápa okozott a lemondásával, és így okozója volt annak, hogy összeüljön a pápaválasztó bíborosok testülete az a bizonyos 115 bíboros, akiknek a feladata volt az ô utódának a megválasztása. Ez is megtörtént, legalább akkora meglepetést okozva, mint a lemondás. Azóta ízekre szedik I. Ferenc pápánkat. Bámulandó dolgokat tudtunk meg róla. Buenos Aires bíboros-érseke jezsuita szerzetes, és a tömegközlekedési eszközöket használta, mert nem volt autója. Meccset nézett, maga fôzte ennivalóját (itt vette hasznát vegyészmérnöki diplomájának). Garzonlakásban élt és nem a püspöki palotában. Legjobb ismerôsei a nyomornegyedek lakói voltak, akik között biciklivel járt, amikor csak tehette. Óriási dolog ez, hiszen Buenos Airesnek (a Jó Levegô városának) annyi lakosa van, ahány magyar él a földkerekségen: 15 millió.

5 5 oldal LipótiKISBÍRÓ 5 kijelentette, hogy Ô az Isten Fia. Ez már sok volt az Ôt amúgy is nehezen tûrô fôpapoknak és véneknek. Még azt is megtiltották, hogy a nevét kiejtsék. A nép is értesült minderrôl, és nem értették, hogy miért is viselkednek így a Názáretivel szemben, hiszen mindent jól tesz: a szegényekre odafigyel, a vakokat látókká teszi, a bénákat egészségessé mondták. Az Úr Jézus pedig egyre határozottabban nézett szembe az ellenerôvel, amely a pusztulását kívánta. A sok esemény közül a templom megtisztítását említem. Mikor megkérdezték tôle a fôpapok, hogy milyen jogon cselekszi ezeket, azt válaszolta, hogy bontsák le a templomot és ô harmadnapra felépíti azt. Hitetlenkedô moraj járta át a tömeget. Mondták is neki, hogy 46 évig épült ez a templom és te három nap alatt újjáépítenéd? Csakhogy Ô teste templomáról, vagyis föltámadásáról beszélt (Jn 2,19-22). (Pilinszky Harmadnapon c. verssorait érzem idevalónak: És felzúgnak a hamuszín egek megérzik a fényt a gyökerek mert megölhették hitvány zsoldosok harmadnapra legyôzte a halált... Húsvétkor az élet gyôzelmét ünnepeljük, mert az élet az örök. A Teremtô megajándékozott minket a föltámadás valóságával. Testi életünk a halálunkban alakul át, hogy ami romlandó, az magára ölthesse a romolhatatlant, ami halandó, a halhatatlant. (v.ö. Szent Pál 1Kor. 15,51) Testünk anyagi valósága szükségszerûen bomlik alkotóelemeire. Megfáradnak alkatrészeink. Isten nem cseréli azokat, hanem átalakítja úgy, hogy a megújult immár sosem pusztul el. Ennek záloga a föltámadt Krisztus. Ôt magát vesszük magunkhoz: megdicsôült teste-lelke bennünk a halandóság gyógyszere, a halhatatlanság záloga. Ezért olyan fontos a szentáldozás. Most húsvétkor és máskor is. Ezért fontos a szentmise (nemcsak húsvétkor!), mert az Úr Jézus áldozatában lesz jelenvalóvá Isten szeretete, aki halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette (Bölcs 2,23). VAN PÁPÁNK! A PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG ÉLETÉRÔL Január 14-én megtartottuk a képviselô-testület gyóntatószéket csináltatunk, amelynek tervét gyûlését. Annak pénzügyi vonatkozásait Vadász Péter nagyon szépen megcsinálta. ismertettem a Kedves Hívekkel. Talán még Kivitelezôk árajánlatát várjuk. Helyéül a bejárat emlékeznek rá: mivel a tavalyi évben nagyobb melletti teret választottuk. A hirdetô tábla falsíkja kiadásaink nem voltak, viszonylag szép maradványnyal rendelkezünk. Ezért is gondoltunk arra, hogy a szerdai és szombati szentmisék elôtt a lelkipásztor elé kerül, jól illeszkedik a belsô templomtérbe. Így a sekrestye tetejét felújítjuk, mert beázik. Az egész beülhet a gyóntatószékbe. A Hívek láthatják majd, tetôzetet le kell bontani, belül pedig visszaállítjuk hogy van lehetôség szentgyónásra. Ez lassan meghozhatja azt a gyümölcsöt, hogy rendszeressé eredeti formájában. Közben pályázati lehetôség adódott. Az idôt ilyenkor mindig rövidre szabják. tehetjük szentgyónásainkat. Ez nagyon fontos a Sietni kellett. Mivel én igen gyarló vagyok a hitélet szempontjából! Megváltoztathatja azt a számítógép használatában, a pályázatot viszont gyakorlatot, hogy csak karácsonyra és húsvétra csak ezúton lehetett benyújtani, segítséget kértem kell gyónnunk. Talán majd többen megérzik, hogy igazából ajándék ez a Lôrinczi Mátétól, majd a polgármesteri hivatalból kis Alicétôl, s segített lehetôség. Blümmelné Mária is. Ôk továbbították Mivel húsvét elôtt jelenik meg a is azt, s közben megérkezett a viszszajelzés, hogy rögzítették húsvét vasárnap reggelre Kisbíró, jelezzük, hogy éppen pályázatunkat. térünk vissza a természetes, A sekrestye belsô átalakítása miatt idôszámításra. Ez egy órával most nyárinak mondott megrövidíti az éjszakánkat Húsvét hetétôl a szerdai és szombati szentmisék órakor kezdôdnek. Április 14-én kor lesz a bérmálás itt, Lipóton. Kilenc ásványrárói és 4 lipóti fiatal bérmálkozik. Pontosabban: egyikük édesanyja származik innét. Az elsôáldozás pedig pünkösd vasárnap lesz, szintén órakor. Hét lipóti gyermek várja ezt a bensôséges eseményt. A Hívek imádságos megemlékezését kérjük érettük! Németh László lelkipásztor rovata A médiában sok érdekességrôl hallhattunk: például a konklávéról, a névválasztásról, a szavazások számáról, a fehér füstrôl, sôt még a harangszóról is. Ezek, más egyebekkel együtt hozzátartoznak a pápaválasztás eseményéhez. Az, hogy ez mennyire az események központjába kerülhet, azt láthattuk a tévében. A Szent Péter teret több, mint százezer ember töltötte meg. Feszültségük még a készülékeken át is ránk ragadt, s talán csak a templomhoz legközelebb lakó lipótiak hallották, hogy a megválasztás hírére templomunk harangjai is megszólaltak. A konklávé már majdnem személynévként hat, pedig egy esemény. A cum clave latin kifejezésbôl ered és annyit jelent: kulcsra zárni. Viterbo város kapitányának köszönhetjük, aki megelégelte, hogy az akkori bíborosi testület az 1270-es évek körül hónapokon át nem tudott megegyezni a pápa személyében. Több cselekedete mellett rájuk zárta az ajtót, s mert még ekkor is nehezen ment a dolog, még a tetôt is lebontották fejük fölül. Ez hatott! A konklávék sorában ez a viterboi volt a leghosszabb. A legrövidebbet 1939-ben tartották, mert már a harmadik szavazáson megválasztották azt az Eugenio Pacellit, aki XII. Piusnak nevezte magát. Ô volt a Budapesti Eucharisztikus Kongresszus pápai követe, és nagyon megszerette népünket. I. Ferenc pápához visszatérve: hallhattuk, hogy Szent József ünnepén iktatják be hivatalába. Ma már nincsen koronázás. A tiarát (hármas koronát) már nem használják a pápák. Utoljára VI. Pál pápát koronázták meg. Hármas koronáját elárvereztette, árát szétosztotta a szegények között, és eltörölte a koronázást. Szent József ünnepe pedig azért érdemel említést, mert ô az Anyaszentegyház fôpátrónusa. Közbenjárása segítse pápánkat, mert bíboros társai a földkerekség legnehezebb keresztjét tették a vállára, amikor ôrá adták szavazatukat. Sokan szeretik majd, örülnek döntéseinek, de bírálni is fogják!

6 6 oldal 6 LipótiKISBÍRÓ A NEVELÉSI ÉVBEN 31 KISGYERMEK JÁR ÓVODÁNKBA: KÖZÜLÜK 18 NAGYCSOPORTOS, 5 KÖZÉPSÔ CSOPORTOS, 8 KIS- CSOPORTOS. EZ A LÉTSZÁM NAGYON MAGAS, ÍGY A GYEREKEK NEVELÉSÉRE, GONDOZÁSÁRA NAGY FIGYELMET FORDÍTUNK, HOGY SOKOLDALÚ, HARMONIKUS FEJLÔDÉSÜKET ELÔSEGÍTSÜK. Az óvodai nevelésünk feladata a gyermekek testi, lelki szükségleteik kielégítése képességfejlesztéssel, a kompetenciák kialakításával. Sokoldalú tevékenységeinkkel biztosítjuk a gyerekek optimális fejlôdését, a családi nevelés kiegészítését. Segítjük az iskolai közösségbe történô beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlôdését. Valljuk, hogy az óvodáskorú gyermekek fejlôdésének az alapja a játék, amelyen keresztül kapcsolatot teremt környezetével. Az együttes öröm, együttgondolkodás párbeszéddé alakul. Az idei nevelési évben a szülôkkel megbeszélve minden nap kétszer, a fô étkezések elôtt friss gyümölcsöt kapnak a gyerekek, melyet a szülôk biztosítanak nekik. Ezzel is az egészséges táplálkozásra szeretnénk nevelni a gyermekeket. A kultúrházban kialakított tornatermet is örömmel használjuk, a tágas teremben kedvezô körülmények között tarthatjuk a testnevelés foglalkozásokat, és a néptáncot. A nagy- és középsô csoportos gyerekekkel bábszínházba járunk, ahol színvonalas elôadásokon veszünk részt. A kicsiknek helybe hívtunk bábelôadást, a Kincsesláda Bábszínház adott elô nekik szóló meséket. Márciusban zsonglôr szórakoztatta gyerekeinket. Ezekkel a programok segítségével még vidámabbá, színesebbé akarjuk tenni óvodai életüket. Az óvodai nevelésünk szerves része a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvözve tovább él a népi kultúra, a mai gyermekek megtalálják a szépséget, örömet és a követendôt. A farsang is egy ilyen néphagyományunk, mely évenként megismétlôdô rövidebb, hosszabb ideig tartó idôszak. A vízkereszttôl hamvazószerdáig tartó idôszaknak az elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományosan magyar nevén a farsang farka. Ezen idôszakon a nagy mulatságok közepette valójában a telet búcsúztatjuk. A gyerekekkel tréfás verseket, dalokat, rigmusokat mondunk, álarcokat készítünk. Bálunkra a szülôk szendvicseket csináltak, melyeket ötletesen díszítettek katicabogaras, lepkés zöldség kreációkkal, hogy a gyerekek szívesebben fogyasszák. Finom süteményekkel is hozzájárultak a bál sikeres lebonyolításához. A gyerekek jelmezeihez illô arcfestésrôl Hegyi Evelin gondoskodott. A báli hangulatot színvonalas bohócmûsor és gyerek diszkó is emelte. A jól sikerült karneválnak késô délután lett vége. Pár gondolatot a jövôrôl, felújításokról: óvodánk épületét minden évben alakítjuk, csinosítjuk. Ahogy szépül falunk, úgy az óvoda is kívül-belül egyre otthonosabb, esztétikusabb lesz. Mivel mindenki tudja, ez az épület eredetileg nem óvodának épült, ezért a meglévô adottságait figyelembe véve lehet alakítani, felújítani ben lecseréltettük a radiátorokat, így tovább korszerûsítettük a fûtését. A csoportszobában a lambéria helyére esztétikus falburkolatot tetettünk. A parkettát felcsiszolták és újralakkozták. Az átalakítások még mindig nem fejezôdhettek be. Idén a szociális helyiségek korszerûsítése az egyik legfontosabb feladatunk. Ilyen magas gyereklétszám mellett ez a helység nem tudja biztosítani a mai kornak megfelelô követelményeket. Még egy adalék óvodánkról. Amikor vendég jön az oviba, mindig csodálkozva jegyzi meg, hogy nem gondolta volna, hogy ilyen szép, esztétikus az óvodánk ÓVODÁSAINK ÉLETÉBÔL és ezek a dicséretek nagyon jól esnek nekünk. Végül, de nem utolsó sorban amirôl soha nem szoktam írni ezen újság lapjain, pedig azt gondolom az óvodánk életének, a rólunk alkotott képnek egyik legfontosabb tényezôje: az itt dolgozó emberek. A mi kis közösségünk több mint 25 éve dolgozik együtt, mi, óvónénik 30 éve. Tudom, van akinek a szemében ez nem érdem, de én úgy gondolom egy jó közösség kialakulásához hosszú, együtt töltött évek kellenek, és elkötelezettség az itt folyó munka iránt. Mi a legjobb tudásunk szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket Vajon miért is írok most errôl? Mert ennek az egy emberöltônyi együtt töltött idônek idén sajnos vége lesz. BOGDÁN KÁLMÁNNÉ

7 7 oldal LipótiKISBÍRÓ 7 NYÍLT ÓRÁK AZ ISKOLÁBAN Mint egy gondos gazda, aki még be sem takarította földjének termését, de már a következô évi vetômagokat vásárolja, mi is a jövôre készülve hirdettük meg nyílt óráinkat. Lehetôséget adtunk az érdeklôdô szülôknek, hogy elsô kézbôl tájékoztatást kapjanak a képzésrôl, az eddig elért eredményekrôl, személyesen megtapasztalhassák az iskola légkörét és láthassák-hallhassák az 1. és 2. osztályosok angol tudását. A megjelentek száma már most biztosíték a folytatásra, s szeptembertôl körülbelül újabb 20 kisdiák kezdheti meg iskolás éveit a teljesen elkészülô épületben. A célul kitûzött minôségi oktatás magasabb osztálylétszám mellett nem valósítható meg. Az országosan meghatározott beiratkozási napok - április 8. és 9.- után derül ki, hogy végül hányan kezdhetik meg tanulmányaikat a két tanítási nyelvû képzés keretében. Addig viszont még három, úgynevezett sulira hangoló foglalkozásokra várjuk a gyermekeket. Kézmûveskedésre, mozgásra, játékra, angol mondókák tanulására, éneklésére nyílik lehetôségük pedagógusaink vezetésével. Köszönjük a pékségnek a finom tízórait! GICZI FERENCNÉ KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT Ezúton is szeretnénk megköszönni Böröndi Gyulának, Horváth Lászlónak, Dobrovics Lászlónak és munkatársaiknak segítôkész munkáját, a havas utcák gyors megtisztításáért. Lipóti önkormányzat SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS A lipóti önkormányzat nemrégiben köszöntötte fel Böröndi Jóska bácsit 90. születésnapja alkalmából. Sok boldogságot és további jó egészséget kívánunk! Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a kis településen ennyi idôs ember él közöttünk. Idén még három másik helyi lakó köszöntését tervezi az önkormányzat.

8 8 oldal 8 LipótiKISBÍRÓ III. LIPÓTI KENYÉR- ÉS HALFESZTIVÁL JÚLIUS Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az idén harmadszor megrendezendô Lipóti Kenyér- és Halfesztiválra. A fesztivál 3 napja alatt mindenki megismerkedhet Lipót természeti kincseivel és a Szigetköz ôsi mesterségeivel. Hogy ne csak az ismeretek gyarapodjanak halászléfôzô versennyel, horgászattal, friss kenyérrel és sok- sok fellépôvel készülünk. A háromnapos fesztivál pénteken a hagyományos horgászversennyel veszi kezdetét. Szombaton tartjuk a nagy sikerû hallé fôzô versenyt, amelyen a zsûri által leginkább eredeti, ízvilágában szigetközi halászlé diadalmaskodik. A horgászversenyre és a halászléfôzô versenyre elôzetes regisztráció szükséges, amelynek díja: 5000 forint horgászhely, amely tartalmazza a horgászversenyen való részvételt 2 bottal regisztrált hely, a fesztivál ideje alatti horgászatot ( délután 15 órától vasárnap 19 óráig ), tûzifát, vizet és szombaton a fôzéshez egy parasztkenyeret. A péntek délelôtti horgászversenyre a horgászhelyeket péntek reggel a regisztráció ideje alatt ( óra között) sorsolják ki. A délutáni horgászat és a másnapi halászléfôzô verseny helyszínét pedig kérjük, hogy a honlapra feltett térkép számozása alapján elôre kiválasztani szíveskedjenek az elôzetes regisztráció során, amely helyeket péntek 15 órától lehet elfoglalni.a versenyen kifogott halakat mérlegelés után visszaengedik, nem elvihetôk! A halászlé fôzô versenyre a halat a péntek 15 órától induló horgászattal lehet kifogni másnap reggelig, a fôzés kezdetéig, és azt a helyszínen meg kell fôzni, haza nem vihetô. A fôzôversenyre máshonnan származó hal is behozható. A versenyeket követôen kifogott halak visszaengedése a tóba kötelezô. Vasárnap egy regisztrált helyrôl négy hal elvihetô, de a szákban maximum három halat lehet tárolni. Terveink szerint a horgászverseny mellett ezen a pénteken kerül sor a sportcentrum, az iskola, a kompvalamint a pékség-beruházások ünnepélyes átadására is. Amenynyiben e tervünk létrejön, úgy este a élvezze a festôi környezetet és kóstoljon bele a helyi finomságokba. Csak az emlékek felidézése miatt sportcentrumban Lipóti Kenyér és Halfesztivált a három említjük meg, hogy 2012-ben a II. a székelyföldi nap alatt több ezren keresték fel az ország minden tájáról. polgármesterek válogatottja csap össze a parlamenti A pénteki hûvös, esôs idô ellenére 110 képviselôk csapatával. Szombaton horgászhelyen ültek pecások a Kengyártó tó partján, és közel ugyanennyi számos program várja a fesztiválra kilátogatókat. A színpadon egymást bográcsban rotyogott másnap a váltják a fellépôk, a gyerekek fesztivál helyszínén halászlé, vagy szórakoztatásáról külön valamilyen szabad tûzön készített étel. gondoskodunk. Este a Bikini együttes A halászléfôzô verseny zsûrije végül a zenél, utána utcabál következik. KVA csapatát hirdette ki gyôztesnek, Vasárnap szentmise keretében kerül második lett a szolnoki Lipóti sor az ország kenyerének megáldására. Látogasson le hozzánk, Szig-Vas Bt. gárdája mintabolt, míg a harmadik helyen a végzett. FALUNAP Hagyományainkhoz hûen idén is megrendezzük a Lipóti Falunapot, melyet július 6-án tartunk. Ezúton kérnénk a kedves lipóti lakosokat, hogy észrevételeikkel, ötleteikkel segítsék a falunap megszervezését. Elsôsorban a délutáni programokra és az esti fellépôre VÁRJUK JAVASLATAIKAT A CÍMEN, VAGY A LIPOTFALU OLDALON. A II. Lipóti Kenyér és Halfesztiválon külön erre a célra épített kemencében többször is sütöttek óriás parasztkenyeret, amit szombaton a helyszínen kapkodtak szét a látogatók, vasárnap pedig ünnepi szentmisén szentelte meg a több mint félmázsás kenyeret Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetôje. A háromnapos ingyenes rendezvényen színpadra lépett Fenyô Miklós, a Zanzibár, és a Naptár Színház is bemutatta az István a király címû rockoperát. Vasárnap délután a Lipóti Sportcentrumban az ETO-Fradi öregfiúk focimeccsen több mint ezer nézô szurkolt. KUN ADRIENN

9 9 oldal LipótiKISBÍRÓ 9 NEMZETI ÜNNEPÜNKRÔL Az 1840-es évek második felében a radikális értelmiség képviselôi: Petôfi és társai a polgári átalakulás forradalmi megoldását sürgették februárjában Párizsban, majd Olaszországban, és március 13-án, Bécsben is kitört a forradalom. Pesten március 15-én a radikális ifjúság, Petôfi, Vasvári, Jókai és társaik 12 pontban foglalták össze követeléseiket. A pesti ifjúság vezette forradalom lázba hozta az egész országot, a forradalomtól szorongatott bécsi kormány engedményekre kényszerült. V. Ferdinánd április 7-én kinevezte az elsô felelôs magyar kormányt, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök vezetésével. A kormány szentesítette a polgári átalakulás alapjait és Magyarország önállóságát rögzítô áprilisi törvényeket. A bécsi udvar, azonban soha nem nyugodott bele a rebellis magyarok függetlenségi törekvéseibe, és katonai eszközökkel próbálta az országot a birodalom engedelmes alattvalójává kényszeríteni, amit csak az orosz cár katonai segítségével tudott megvalósítani. A világosi fegyverletétel után megkezdôdött a megtorlás, a miniszterelnök, az aradi vértanúk kivégzése. Van egy másik nemzeti ünnepünk is, október 23- a. 108 évvel késôbb, október 23-án ismét forradalmi lázban égett Budapest és az ország. A magyar nép szabadságvágya újra fellángolt, és ismét idegen segítséggel, csikorgó lánctalpak taposták el a forradalmat. A hasonlatosság a megtorlásokra és a kivégzésekre vonatkozóan ugyanúgy mûködött, mint 1849-ben, de ez már egy másik történet A mindenkori hatalom gyanakodva tekintett március 15-ére. A nemzeti ünnep nem volt munkaszüneti nap, csak az iskolában volt tanítási szünet. Az 1860-as években a fennálló rendszer kreatúrája volt, a Forradalmi Ifjúsági Napok (március 15., március 21., április 4.), melynek a célja a nemzeti érzés tompítása, és az úgynevezett szocialista hazafiasság elmélyítése volt. Igazából, csak a rendszerváltás óta nyerte el méltó szerepét és helyét március 15-e. Ezen a napon, mi kései utódok, tisztelettel adózunk a márciusi ifjak, az 1848-as forradalom hôseinek emléke elôtt, mert egy független Magyarország kivívása volt a céljuk, példát állítva más nemzetek fiai számára is, a szabadság olthatatlan szeretetére. SULYOK ATTILA Lipóti Horgászbál április 13., szombat a New Brothers Duo-val A Lipóti Sporthorgász Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves Családját, Barátait április 13- án, szombaton 19:30 kezdettel az Orchidea Hotel Éttermében tartandó Lipóti Horgászbálba. Érkezés: 19:00 és 19:30 között, Vacsora: 20:00 VACSORAAJÁNLATAINK: Halászlé 1. menüajánlat: Üdvözlôital Harcsapaprikás kapros túrós csuszával Franciakrémes 2. menüajánlat: Üdvözlôital Csirkemájjal töltött pulykamell rántva vegyes körettel Franciakrémes Éjféli vacsora: Zsíros kenyér lipóti gúnarak májával, lila hagymával A fergeteges hangulatról a New Brothers Duo gondoskodik. Tombolaárusítás egész este, értékes nyereményekkel! A belépô ára 4000 forint fô, amely tartalmazza a vacsorákat. A jegyek elôvételben megvásárolhatók az Orchidea Hotel recepcióján április 8-ig! A jegyek megvásárlásakor kérjük, hogy adják le vacsorára vonatkozó menüválasztásukat! A tombolatárgy felajánlásokat köszönettel elfogadjuk. A tombolavásárlással a Lipóti Horgász Egyesületet támogatja. MINDEN KEDVES ÉRDEKLÔDÔT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! A LIPÓTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET VEZETÔSÉGE

10 10 oldal 10 LipótiKISBÍRÓ LIPÓTI HORGÁSZ EGYESÜLET Tavaly 5552 kilogramm hal került a Lipóti Sporthorgász Egyesület vizeibe. Tavasszal harcsafogó versenyt szerveznek, s Kengyátó iszapkiszedésére pályáznának. Január 12-én volt az egyesületi közgyûlésünk, az ott elhangzottakból emelnék ki néhány gondolatot. Elôször is köszönetet mondok azoknak, akik valamilyen módon segítették az egyesületünk munkáját az elmúlt években. Külön köszönjük az SZJA 1 %-át felajánlóknak, a 138 ezer 434 forintot. Ezt az alapszabálynak megfelelôen használtuk fel. Tavaly kilogramm hal került a horgászvizeinkbe (ebben benne van Tóth Péter által a Kenyér- és Halfesztiválra telepített hala, és a Püski HE Bokrosi tóba hozott hala is). Elkészült a holt-dunai halrács is az elmúlt évben, ezzel értelmet nyert ebbe a vízbe is jelentôsebb mennyiségû halat telepíteni. Vásároltunk két Stihl fûkaszát, ezek nagy segítséget jelentenek a tóparti fûnyírásban. Április-májusban egy nagyon jól sikerült horgászversenyt, és az Orchidea Hotelben horgászbált rendeztünk. A Kenyér és Halfesztivál szervezésében és lebonyolításában a ránk esô feladatokat elvégeztük. Ez jól indult, de a nagy esôzés azért nem tett jót neki. Még egy fontos infó: elkészült az egyesületünk honlapja (www.lipotishe.hu). Ebben minden fontosabb információ szerepel (alapszabály, fegyelmi szabályzat, telepítések, társadalmi munkák, jegyárak, jegykiadások, horgászverseny, és egyéb rendezvények). Idén hasonló mennyiségben szeretnénk halat telepíteni a vizeinkbe, mint az elmúlt években. Csukát, kárászt, jelentôsebb mennyiségben, ha tudunk keszeget is jó lenne vásárolni. Hasonló programokat is tervezünk, mint tavaly, reméljük a Kenyér és Halfesztiválon az idô is kegyesebb lesz hozzánk. Társadalmi munkánál annyi változás történt, hogy a munka megváltását a duplájára emeltük. Az mégsem volt normális dolog, hogy mindig ugyanaz a huszonöt, huszonnyolc ember vett részt a munkában. A tervezett munkák: márciusban szemétszedés, májusban a horgászverseny környékén a tavak környezetének rendbe tétele, júliusban a fesztivállal kapcsolatos munkák, ôsszel, 1-2 alkalommal szemétszedés, és a fûnyírás szükség szerint. Még egy dolog, amiben szeretnénk valamit lépni. A nagy melegben a vízminôség romlik, az algásodás is egyre jelentôsebb. Figyeljük a pályázati lehetôségeket, ha lesz rá mód, szeretnénk sikeresen pályázni a vízminôség javítására. A tavasszal egy harcsafogó versenyt tervezünk a Holt-Dunára. Jónéhány nagy harcsáról tudunk, ami veszélyezteti a jelentôs halállományt. Létszámunkról: Lipót legnagyobb civil szervezete vagyunk, 150 fô körüli az állandó létszámunk. Lipóti lakosokat természetesen minden korlátozás nélkül felveszünk, ôket szeretettel várjuk a sorainkba. A nem lipótiaknak is van lehetôségük éves területi jegyet váltani és horgászni a vizeinken. Végezetül: szeretnénk az eddigi, vagy ennél is jobb Kengyátóban egyre nagyobb az iszap felrakódás. A színvonalon mûködni. HEGYI TAMÁS KIRÁNDULÁS NYUGDÍJASOKNAK Képviselôtestületünk a hagyományainkhoz híven az idei évben is megszervezi nyugdíjasaink részére a kirándulást. Idôpontja: Május 6 (hétfô) Úticél: Kôszeg. Mindenkit szeretettel várunk.

11 11 oldal LipótiKISBÍRÓ 11 TÁJÉKOZTATÓ január 1-én a járások kialakításáról szóló évi törvény hatálybalépése miatt a lakosok államigazgatási ügyeinek intézése megváltozott, az alábbi ügycsoportok hatáskörei a települési jegyzôtôl a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalához kerültek át : Közgyógyellátási feladatok; Alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása; Idôskorúak járadékával kapcsolatos ügyintézés; Hadigondozottak, nemzeti gondozottak ellátásával kapcsolatos ügyintézés; A mindennapi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy meghatározott ügyfélfogadási idôben Mosonmagyaróvári Járási Hivatal ügysegéde veszi át Önöktôl a kérelmeket, beadványokat, valamint adja ki az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat. A települési jegyzôktôl a gyámhivatalhoz kerülô ügyek intézésével kapcsolatban az ügysegéd fog tájékoztatást adni az érintett ügyfeleknek. A tényleges ügyintézés a járási hivatalban történik majd. Lipót településén dolgozó ügysegéd Dr. Cseh Szilvia. Ügyfélfogadási ideje: Hétfô: Az átállással kapcsolatos esetlegesen elôforduló nehézségekért türelmüket, megértésüket kéri mind az önkormányzat, mind a járási hivatal szervezete. VEILANDICS ESZTER JEGYZÔ GÓLYAHÍR PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lipót Község Önkormányzat Képviselô-testülete A bérlemény hasznosításának módja: Kemping pályázatot ír ki a Lipót Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévô hrsz-ú Kemping Pályázat benyújtási határideje: április 15. céljára történô hasznosítás. bérleti szerzôdés útján történô hasznosítására. Az ajánlati ár: minimum Ft. Bôvebb felvilágosítás: illetve A bérleti szerzôdés idôtartama 6 hónap: május Önkormányzat Hivatala telefonszámon október 31. KÉPVISELÔ-TESTÜLET NIKE PREMIER KUPA LIPÓTON LIPÓT ÚJ LAKÓJA: Hédl Kevin január harmadikán született Mosonmagyaróváron, s most a Lipóti Kisbíró olvasóinak is megmutatta magát. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és a szülôknek. Lipóti KISBÍRÓ IMPRESSZUM LIPÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Megjelenik negyedévente Szerkesztôk: dr. Tóth Zoltán Szabó Alice Szabóné Vejtey Alice Elérhetôségek: Holnap: Nyomda: Palatia INGYENES KIADVÁNY LIPÓTON RENDEZTÉK A NIKE PREMIER KUPA U15-ÖS UTÁNPÓTLÁSTORNA REGIONÁLIS DÖNTÔJÉT. A SZIGETKÖZI TELEPÜLÉSEN NYOLC EGYESÜLET KÖZÖTTÜK A GYÔRI ETO FC KOROSZTÁLYOS CSAPATAI LÉPTEK PÁLYÁRA. Hazánkban tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Nike Premier Kupát. A három régióban (Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország, Budapest) és tíz helyszínen tartott tornákról több csapat jutott tovább a regionális döntôkbe. A nyugat-magyarországi finálét Lipóton rendezték, ahonnan az országos döntôbe lehet jutni, melynek elsô helyezettje képviseli majd Magyarországot a Premier Kupa európai döntôjében. A lipóti regionális döntô résztvevôit két csoportba osztották. Az A csoportban a Videoton, az Illés Akadémia, a Puskás Akadémia és a Szekszárd gárdái mérték össze erejüket. A B csoportban a Gyôri ETO FC, a Siófok, a Pécsi MFC és a Zalaegerszeg korosztályos együttesei szerepeltek. Lipót számára megtiszteletetés volt, hogy a regionális döntôt rendezhette: az illusztris vendégek között szerepelt ifjabb Mezey György, az MLSZ képviseletében Tajti József, de itt volt a Videoton korábbi két játékosa, Szabó és Hartyányi Gábor is.

12 12 oldal 12 LipótiKISBÍRÓ NÁLUNK EDZÔTÁBOROZTAK Legyen tényszerû ez az írás, haladjunk szépen idôrendi sorrendben a 2013 telén nálunk edzôtáborozó csapatokat illetôen. A LIPÓTI CSAPAT Elsôként január 20-án a szlovák Gabcikovo együttese utazott hozzánk a szomszédos Bôsrôl. Hat napig edzôtáboroztak Lipóton és nagyon kemény munkát végeztek a bizony csikorgó januári hidegben. A csapat edzôje a sokszoros szlovák válogatott és gólkirály Lubomir Luhovy, aki a pályafutása során Franciaországban és Japánban is játszott, nagyon elismerôen nyilatkozott a lipóti körülményekrôl. Rendszeresen vendégünk a magyar nôi labdarúgó válogatott, akik idén elôször február elsô napjaiban edzôtáboroztak nálunk. Fontos esemény volt ez a számunkra, hiszen az idén új vezetôedzôvel és stábbal érkeztek hozzánk a nôi játékosok. A Vágó Attila vezette stáb úgy tûnik, hogy ugyanúgy megkedvelte a lipóti helyszínt, mert február végén (együtt a nôi utánpótlás válogatottal, tehát közel 50 labdarúgóval) és március közepén ismét nálunk készültek. Február ötödikétôl, tíz napon át a szlovák élvonalbeli Ruzomberok gárdája volt a vendégünk. Egy elsô osztályú csapat téli felkészülésének lebonyolítása, rendkívül komoly, tartalmas feladat volt a számunkra. A rózsahegyiek évekig Törökországba jártak ebben az idôszakban és az elsô profi csapatként vállalkoztak arra, hogy nálunk készüljenek fel a télen. Ez a szokatlanul hideg és havas tél, csak egyszer segített nekünk az idén, de akkor nagyon sokat. A szlovákok telt házas edzômérkôzését a Ferencváros ellen a füves centerpályán tudtuk megrendezni, február hatodikán, szikrázó napsütésben. Fegyelmezett, korrekt együttest ismertünk meg a Ruzomberok együttesében, akik jó hírünket vitték Szlovákiába és azt ígérték jövôre visszajönnek. Az elutazásuk napján megérkezett hozzánk Erdélybôl a Sepsiszentgyörgy csapata, így azon a napon három csapat, azaz közel száz sportember étkezett egy idôben az Orchidea Hotel éttermében. Kék melegítôben a szlovák labdarúgók és vezetôk, fehérben az aznapi edzômérkôzésük ellenfele a Pápa szintén élvonalbeli csapata és pirosban az erdélyi magyar sportolók. Emlékezetes nap volt számunkra és talán egy kis igazolás is arra, hogy a labdarúgó csapatok edzôtáboroztatása hasznos tevékenység lehet Lipót számára. A sepsiszentgyörgyiek egy hétig dolgoztak nálunk és a szorgalmukkal, szerénységükkel és figyelmességükkel azonnal közkedvelt vendégekké váltak a pályán és a hotelben egyaránt. Nagy szerepe volt ebben Siklódi Ferenc tanár úrnak, aki edzôként vezette az erdélyi csapatot és sokat mesélt nekünk az ottani magyar emberek, sportolók életérôl. Február közepétôl március közepéig, tehát egy hónapon át pedig osztrák csapatok töltöttek nálunk hosszú hétvégéket. Csütörtöktôl vagy péntektôl vasárnap délutánig két alacsonyabb osztályú csapat is edzett a pályákon és étkezett, pihent az Orchidea Hotelben. Az edzômérkôzéseiket is egymás ellen játszották le így Lipót volt a helyszíne a Rechnitz Pernitz, a Gunskirchen Viedorph és a Pichl Kirshlag felkészülési rangadó mérkôzéseknek is. Menet közben edzett és tôlünk indult útra a spanyolországi La Mangára a magyar U 18 as válogatott. Mészöly Géza együttese is rendszeres vendége Lipótnak, hiszen 2014 ben Magyarország rendezi a korosztály Európa bajnokságát. A felnôtt nôi válogatott a Slovan Bratislava csapat ellen játszott felkészülési mérkôzést és március 20-án itt Lipóton mérkôztek meg a nyugati országrész legjobb 16 éves csapatai, hogy közülük a gyôztes hazánkat képviselje majd a NIKE torna döntôjében, amelyre az egész világon neveztek csapatok ebben a korosztályban. Szeretném felhívni a tisztelt olvasók figyelmét, hogy a Lipót Football Centrum új honlapján, a oldalon sok képet és információt találnak az edzôtáborozásokról. Magam mégis inkább azzal zárnám ezt az írást, hogy mindezek mellett, minden szombaton és vasárnap, kora reggeltôl késô estig pattogott a labda és sportoltak a környékbeli fiatalok is a téli hónapokban. Fantasztikus lehetôség a lipóti mûfüves pálya hiszen ebben az idôszakban, egy ilyen létesítmény nélkül lehetetlen volna igazi futball mérkôzést játszani. Lipóton azonban egy pillanatra sem pihent a pálya és sorra játszották a mérkôzéseket a csapatok, amiért köszönet jár annak a maroknyi embernek, akik ezt lehetôvé tették, a kemény havazások és hidegek ellenére. Felbecsülhetetlen értéket jelent az, hogy Lipót környékén hozzásegíti ez a létesítmény az embereket egy egészséges, sportos életvitelhez. Annyiszor lehet fôvel számolni ezeknek a számát, amennyi amatôr gárda megfordult itt nálunk 2013 telén egyszer, de jórészt inkább két - három alkalommal, a következô csapatok felsorolásában: Ásványráró, Bezenye, Bezi, Bernolákovo (SL), Darnózseli, Dunakiliti, Dunaszeg, Dunasziget, Felpéc, Gyôr Ménfôcsanak, Gyôrújbarát, Gyôrújfalu, Gunskirchen (AU), Halászi, Hédervár, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kirschlag (AU), Kunsziget, Levél, Lébény, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Neudorf (AU), Nickelsdorf (AU), Nyúl, Öttevény, Pamhagen (AU), Pannonhalma, Pernitz (AU), Pichl (AU), Podersdorf (AU), Püski, Rechnitz (AU), Sepsiszentgyörgy (RO), Strobl (AU), Tatten (AU), Viedorph (AU), Wallern (AU). ROKOB PÉTER

Felgyúlnak az ünnep fényei

Felgyúlnak az ünnep fényei KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXV. évfolyam 5. szám 2013. december 17. Felgyúlnak az ünnep fényei Közmeghallgatás - LENDVAI IVÁNNÉ - A 2013-ban végzett tevékenységéről számolt

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Pilismarót a legfontosabb

Pilismarót a legfontosabb A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JANUÁR XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Pilismarót a legfontosabb Pilismaróti Hírek utolsó megjelenése óta több mint fél év eltelt. A A maróti emberek

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2013. JANUÁR 19. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2012. októberében elérkeztünk a négyéves önkormányzati ciklus félidejébe.

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2012. december 15. I. évfolyam 1. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Álmok, célok, remények lehetőségek Az Őrség legnagyobb intézménye Élet a Katica Óvodában Programok a Művelődési Házban Változatos

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.)

A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.) A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.) Egészségnevelés és karácsonyi kiállítás az iskolában (Cikkünk a 13. oldalon.) Kedves Bábolnai Lakosok! Itt az idő, fordítani kell egyet a lejárt

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Õrzõk, vigyázzatok a strázsán A Magyar Kultúra

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a Hírforrás minden kedves régi és új olvasóját!

Szeretettel köszöntöm a Hírforrás minden kedves régi és új olvasóját! KÖZÉLETI LAP 2. évfolyam, 2. szám Szeretettel köszöntöm a Hírforrás minden kedves régi és új olvasóját! Heves záporokkal, zivatarokkal búcsúzott tőlünk a virágos tavasz. Beléptünk a nyárba a megújulás,

Részletesebben

Tóth Tamás, Bittenbinder Miklós, Pálffy Tamás

Tóth Tamás, Bittenbinder Miklós, Pálffy Tamás BÜKI ÚJSÁG A büki önkormányzat lapja XVII. évfolyam 2. szám 2015. Február 20. Megszülettek a költségvetés fő számai Bük Város Önkormányzata januári ülésén foglalkozott a város 2015. évi költségvetésével.

Részletesebben

Lébény III. ÉVFOLYAM 17. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény III. ÉVFOLYAM 17. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2009. december Ingyenes kiadvány III. ÉVFOLYAM 17. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN A hatalmas, láthatatlan teremtő Isten emberi alakban megjelent a saját, teremtett világában, a saját képére

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2014. január - április XIV. évfolyam 1. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót húsvét ünnepén és kívánok áldást, örömet a Feltámadott Jézus köszöntésével:

Részletesebben

Kedves Nagyvenyimiek!

Kedves Nagyvenyimiek! 2013. december Tartalom Idősek Karácsonya 2. oldal Karácsonyi koncert 2. oldal A belvíz gondok enyhítésére 3. oldal Elismerés Nagyvenyimnek 3. oldal Csatorna: nagy erőkkel dolgozik a kivitelező 3. oldal

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 10. szám www.fonyod.hu 2014. október Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2014. április Önkormányzati Hírek Óvodaépület bővítése és korszerűsítése 2014 április 7-én elkezdődött az óvodaépület bővítése és korszerűsítése.

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben