A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa május 15-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2014. május 15-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt:"

Átírás

1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/ szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 4 Személyi hírek 10 Bizottsági hírek 14 Intézeti hírek 14 Hallgatói hírek 27 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa május 15-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Kari kitüntetések adományozása Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. Adjunktusi pályázat Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 3. Javaslat címzetes főiskolai tanári cím adományozására dr. Varga Imre részére Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. Szakalapítás és indítás: Sportvezető szakirányú továbbképzési szak Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Szakindítások: - Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 6. Specializáció engedélyeztetése: Szociálpedagógia szak, Gyermekés Ifjúságvédelmi specializáció Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 7. VMT engedélyeztetése: Tanító alapszak angol VMT levelező tagozaton való indítása I. A KARI TANÁCS ÜLÉSEI Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 8. Hálóterv módosítása: a 2014/2015- ös tanévben belépő tanító szakos hallgatókra vonatkozó tanterv-módosítási javaslat (TÓKI Matematika Szakcsoport) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 9. Hallgatói költségtérítés összege a 2015/2016-os tanévtől Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 10. Kari Tanulmányi Ügyrend kiegészítése Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 11. Az SZTE JGYPK SZTTK Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió szervezeti egység nevének módosítása Mozgóképkultúra Szakcsoportra Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 12. Az új felsőoktatási szakképzések gyakorlati félévének lebonyolítása, szervezése Előterjesztő: Dr. Pukánszky Béla általános és tudományos dékánhelyettes

2 13. Díszoklevelek adományozása Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 14. Az SZTE JGYPK Kari Tanács választása Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 15. Az SZTE JGYPK Kari Tanács választásának lebonyolítása Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 16. Egyebek Pedagógusképző Kar Tanácsa június 12-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Előzetes szóbeli tájékoztató az SZTE Gazdasági Bizottságának költségvetési javaslatairól Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. Szóbeli tájékoztató az új Kari Tanács választásáról (1. forduló, jelölés) Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 3. Szakalapítási kérelem Felsőfokú magyar és idegennyelvű titkárságvezető felsőoktatási szakképzés alapítása 4. Szakindítási kérelmek 4.1. Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA) indítása 4.2. Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak indítása 4.3. Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítása órás Pedagógus-továbbképzések indítása 5.1. Fogyasztói tudatosság megjelenítése Technika és életvitel órákon pedagógus továbbképzés 5.2. Profesorul modelul elevului /A tanár példakép a tanuló számára/ Román anyanyelvi komplex tanár-továbbképzési program nemzetiségi oktatásban részt vevő pedagógusok számára 5.3. Anyanyelv és irodalom továbbképző program az 5-12 évfolyamon tanító szlováktanárok számára 6. Szakirány indítása: Műszaki szakoktató alapszak Környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakirány indítása 7. Differenciált szakmai modul indítása Angol nyelvű bébiszitter differenciált szakmai modul indítása az óvodapedagógus alapszak keretein belül 8. Módosítási kérelmek 8.1. Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés Felsőfokú hulladék-gazdálkodási agrármérnök-asszisztens szakmai záróvizsga részeivel és az Összefüggő szakmai gyakorlatra bocsátás feltételével kapcsolatban módosítás kérése 8.2. Germanisztika BA német nemzetiségi szakirány hálóterv módosítása 9. A JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió szervezeti egység nevének módosítása Mozgóképkultúra Szakcsoportra 10. Adjunktusi pályázat Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 11. Egyebek / szám

3 Pedagógusképző Kar Tanácsa június 30-án kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. Dékáni hivatalvezetői pályázatok véleményezése Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 3. A JGYPK évi költségvetési beszámolója Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. A JGYPK évi költségvetési irányelvei (szóbeli) Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 5. Tájékoztató a 2014/2015. tanévre tervezett kötelező óraszámokról Előterjesztők: Dr. Marsi István dékán, Dr. Pukánszky Béla dékánhelyettes, Dr. Tarkó Klára dékánhelyettes 6. A záróvizsga-bizottságok külső elnökeinek díjazása 7. Javaslat a 2014/2015-ös tanévben a felsőbb éves hallgatókra vonatkozó költségtérítés összegére 8. Oktatási együttműködési megállapodás jóváhagyása az SZTE ÁJTK-val és GTKval a Sportvezető szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása tárgyában 9. Tájékoztató az új Kari Tanács választásáról (szóbeli) Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 10. Egyebek Pedagógusképző Kar Tanácsa július 17-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar évi költségvetése Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. A JGYPK Szervezeti és Működési Ügyrend 3. számú mellékletének módosítása (A Kari Tanács választásának eljárási rendje: a póttanácstagok választására vonatkozó szabályozás) Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 3. Egyebek Pedagógusképző Kar Tanácsa október 14-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Műszaki szakoktató alapképzési szak, Környezetvédelmi, vízgazdálkodási specializáció indítása Oktatási együttműködési megállapodás megkötésére irányuló szándék jóváhagyása az SZTE ÁJTK-val 2. Műszaki szakoktató alapképzési szak, Biztonságtechnikai specializáció indítása Oktatási együttműködés megkötésére irányuló szándék jóváhagyása az SZTE ÁJTK-val és az SZTE TTIK-val 3. A JGYPK Kari Kreditátviteli Bizottságának módosított Ügyrendje és Eljárási Rendje 4. A JGYPK Kari Költségtérítési Szabályzat Ügyrendjének kiegészítése 5. Az Oktatási Bizottság új elnökének megválasztása Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 6. Egyebek 3

4 II. HATÁROZATOK A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának május 15. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 35/a/2014. (V. 15.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 36/2014. (V. a Sportvezető Szakirányú Továbbképzési Szak alapítását és indítását a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 37/2014. (V. a Gyógypedagógus szakvizsga indítását a JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 38/2014. (V. a Csecsemő- és kisgyermeknevelő Felsőoktatási Szakképzés indítását a JGYPK Tanító-és Óvóképző Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 39/2014. (V. a Szociálpedagógia szak, Gyermek- és Ifjúságvédelmi specializáció indítását a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 40/2014. (V. a Kiegészítő műveltségterületi képzés indítását Tanítói oklevéllel rendelkezők számára Angol nyelv az Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Angol Szakcsoportnál. Pedagógusképző Kar Tanácsa 41/2014. (V. a 2015-ös tanévben belépő Tanító szakos hallgatókra vonatkozó tanterv-módosítási javaslatát a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika Szakcsoport hálótervében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 42/2014. (V., hogy a hallgatói költségtérítés összege a 2015/2016-os tanévtől változatlan maradjon. Pedagógusképző Kar Tanácsa 43/2014. (V. a Kari Tanulmányi ügyrend kiegészítését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 44/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal prof. dr. Seres László ny. egyetemi tanárnak Honor Pro Meritis kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 45/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Varga István ny. főiskolai tanárnak Honor Pro Meritis kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 46/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal prof / szám

5 dr. Nánai László egyetemi tanárnak Pro Facultate kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 47/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal prof. dr. Pukánszky Béla egyetemi tanárnak Pro Educatione kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 48/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet főiskolai tanárnak Pro Iuventute emlékplakett kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 49/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Nagyné. dr. Sulyok Hedvig egyetemi docensnek Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 50/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Kovács Gábor főiskolai docensnek Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 51/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Csapó Judit oktatásszervezőnek Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 52/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Csüllögné Bogyó Katalin könyvtáros tanárnak Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 53/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Vass Zoltánnénak Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 54/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Radács Marianna főiskolai docensnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 55/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Jójárt Balázs főiskolai docensnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 56/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Kiss Mária Rita főiskolai docensnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 57/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Faragó Zita osztályvezető-helyettesnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 58/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Dobó József technikusnak Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 59/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Keneseyné Eperjesi Jusztina szakvezető tanítónak Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 60/2014. (V. 5

6 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Juhász Mária előadónak tanácsosi címet adományozott június 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 61/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Annus Gábor irodavezetőnek tanácsosi címet adományozott június 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 62/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Kovács Krisztina Ágnes adjunktusi kinevezését a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportjába határozatlan időre július 1. napjától. Pedagógusképző Kar Tanácsa 63/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Varga Imre számára a címzetes főiskolai tanári cím adományozását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 64/2014. (V. a díszoklevelek adományozását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 65/2014. (V. a Kari Tanács választására beterjesztett javaslatot. Pedagógusképző Kar Tanácsa 66/2014. (V. a Kari Tanács választásának lebonyolítására beterjesztett javaslatot. Pedagógusképző Kar Tanácsa 67/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal megválasztotta dr. Kovács Keve tanácstagot a Választást Előkészítő Bizottság tagjának. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának június 12. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 68/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 69/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek és az adományozás rendje szabályzat tartalmi részének módosítását a 35/2014. KT. számú határozatban foglaltakhoz képest. Pedagógusképző Kar Tanácsa 70/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA) indítását az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportban. Pedagógusképző Kar Tanácsa 71/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak indítását a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 72/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítását a JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén / szám

7 Pedagógusképző Kar Tanácsa 73/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyíltszavazattal támogatta a Fogyasztói tudatosság megjelenítése Technika és életvitel órákon pedagógus továbbképzés indítását az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 74/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Profesorul modelul elevului /A tanár példakép a tanuló számára/ Román anyanyelvi komplex tanár-továbbképzési program alapítását a nemzetiségi oktatásban részt vevő pedagógusok számára a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanárképző Központ és a Román Nyelv Tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 75/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Műszaki szakoktató alapszak Környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakirány indítását az SZTE JGYPK ATTI Környezet Biológia és Környezeti Nevelési Tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 76/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az Anyanyelv és irodalom továbbképző program az 5-12 évfolyamon tanító szlováktanárok számára a Nemzetiségi Intézet, Szlovák nyelv és irodalom tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 77/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az Angol nyelvű bébiszitter differenciált szakmai modul indítását az óvodapedagógus alapszak keretein belül az Alkalmazott Humántudományi Intézet, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék és a Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző szakcsoportban. Pedagógusképző Kar Tanácsa 78/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés Felsőfokú hulladékgazdálkodási agrármérnök-asszisztens szakmai záróvizsga részeivel, és az Összefüggő szakmai gyakorlatra bocsátás feltételével kapcsolatos módosítását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 79/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Germanisztika BA német nemzetiségi szakirány hálóterv módosítását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 80/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, a JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió szervezeti egység nevének módosítását Mozgóképkultúra Szakcsoportra. Pedagógusképző Kar Tanácsa 81/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Kórus Péter adjunktusi kinevezését a Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika szakcsoportba. 7

8 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának június 30. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 82/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvi hitelesítőket. Pedagógusképző Kar Tanácsa 83/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 84/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta prof. dr. Pukánszky Béla tudományos dékánhelyettesi kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 85/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettesi kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 86/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 2 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettesi kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 87/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 11 igen, 3 nem, 1 érvénytelen titkos szavazattal támogatta Tóth Károly hivatalvezetői kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 88/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK évi költségvetési beszámolóját. Pedagógusképző Kar Tanácsa 89/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK évi költségvetési irányelveit. Pedagógusképző Kar Tanácsa 90/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK 2014/2015. tanévre tervezett kötelező óraszámokról szóló rendelkezését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 91/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK 2014/2015. tanévre a záróvizsgabizottságok külső elnökeinek díjazását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 92/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta az SZTE JGYPK 2014/2015. tanévben a felsőbb éves hallgatókra vonatkozó költségtérítés összegét. Pedagógusképző Kar Tanácsa 93/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az oktatási együttműködési megállapodást az SZTE ÁJTK-val a Sportvezető szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása tárgyában. Pedagógusképző Kar Tanácsa 94/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az oktatási együttműködési megállapodást az SZTE GTK-val a Sportvezető szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása tárgyában / szám

9 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának július 17. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 95/2014. számú HATÁROZATÁVAL 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 96/2014. számú HATÁROZATÁVAL 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta az SZTE JGYPK 2014-es költségvetését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 97/2014. számú HATÁROZATÁVAL 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta az SZTE JGYPK Kari Tanács választásának eljárási rendje 17. pontjának kiegészítését. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának október 14. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 98/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvi hitelesítőket. Pedagógusképző Kar Tanácsa 99/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 100/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a Műszaki szakoktató alapképzési szak, Környezetvédelmi, vízgazdálkodási specializáció indítását az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszéken. Pedagógusképző Kar Tanácsa 101/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, Oktatási együttműködési megállapodás megkötését az SZTE ÁJTK-val a Műszaki szakoktató alapképzési szak, Környezetvédelmi, vízgazdálkodási specializáció indítása tárgyában. Pedagógusképző Kar Tanácsa 102/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a Műszaki szakoktató alapképzési szak Biztonságtechnikai specializáció indítását az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszéken. Pedagógusképző Kar Tanácsa 103/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, az Oktatási együttműködési megállapodás megkötését az SZTE TTIK-val a Műszaki szakoktató alapképzési szak, Biztonságtechnikai specializáció indítása tárgyában. Pedagógusképző Kar Tanácsa 104/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 22 igen, 1 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatta a JGYPK Kari Kreditátviteli Bizottságának módosított Ügyrendjét és Eljárási Rendjét. Pedagógusképző Kar Tanácsa 105/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, a JGYPK Kari Kreditátviteli Bizottság oktató tagjainak összetételét. Pedagógusképző Kar Tanácsa 106/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támo- 9

10 gatta a JGYPK Költségtérítési Szabályzat Kari Ügyrendje 4. pont b) kiegészítését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 107/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 22 igen, 1 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadta a JGYPK Oktatási Bizottság elnökének dr. Kakuszi Péter főiskolai tanárt. III. SZEMÉLYI HÍREK Személyi változások 2013/2014. tanévben évben kiadott vezetői megbízások OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTESI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Tarkó Klára főiskolai docens IFJÚSÁGI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS DÉKÁNHELYETTESI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTESI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Prof. Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár HIVATALVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Tóth Károly hivatalvezető, Dékáni Hivatal INTÉZETVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Balogh László egyetemi docens, Testnevelési és Sporttudományi Intézet TANSZÉKVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Prof. Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár, Ének-zene Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Karancsi Zoltán egyetemi docens, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Krész Miklós főiskolai tanár, Informatika Alkalmazásai Tanszék július 1-től június 30-ig Lászlóné dr. Gálfi Márta főiskolai tanár, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Gombos József főiskolai tanár, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék július 1-től december 21-ig Dr. Szabó Klára főiskolai docens, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék július 1-től június 30-ig ideiglenes vezetői megbízást kapott Dr. Csallner András Erik főiskolai tanár, Kémiai Informatika Tanszék Óvodavezetői megbízást kapott január 1-től december 31-ig Tímár Marietta óvodapedagógus, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZAKCSOPORTVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport / szám

11 2014. július 1-től június 30-ig Dr. Bácskai Mihály egyetemi docens, Francia Szakcsoport Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ideiglenes vezetői megbízást kapott augusztus 1-től július 31-ig Annus Gábor Oktatói előlépések évben főiskolai docensi kinevezés (2014. szeptember 1-től): Dr. Bakti Mária Angol szakcsoport Dr. Jancsák Csaba Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Dr. Szőri Milán Kémiai Informatika Tanszék Belső áthelyezések Dombi Edina tanársegéd augusztus 1-től áthelyezésre került a Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központból a Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékre. Döbörné Fizel Natasa tanársegéd augusztus 1-től áthelyezésre került az Interaktív Természetismereti Tudástárból a Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékre. Gyovai Ágnes tanársegéd augusztus 1-től áthelyezésre került a Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportból a Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékére. Kékes Szabó Marietta tanársegéd július 1-től áthelyezésre került a Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékéről az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézethez. Új oktatók (2013. szeptember 1. után) Osváth Viola tanársegéd, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, től Klippel Rita tanársegéd, Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, től Nagy Tibor gyakorlati oktató, Alkalmazott Természettudományi Intézet Általános és Környezetfizika Tanszék, től Vincze Nándor tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Informatika Alkalmazásai Tanszék, től Dávid Balázs tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Informatika Alkalmazásai Tanszék, től Molnár-Tóth Alinka tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet, től Szíj Kamilla tanársegéd, Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék, től Orosz Klára adjunktus, Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék, től Dr. Kórus Péter adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika Szakcsoport, től Dr. Kovács Krisztina Ágnes adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport, től Asztalos Kata tanársegéd, Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport, től Dr. Gáldiné dr. Gál Andrea főiskolai docens, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, től Bene Zoltánné Pusztai Virág tanársegéd, Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ, től Új pedagógusok (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája): Nádas Nóra angoltanár, től Katona Réka tanító, től Szabó Imréné óvodapedagógus, től 11

12 Ternainé Fodor Marianna óvodapedagógus, től Kisházi Gábor Zoltán tanító, től Munkaviszonya megszűnt: Bencze Erika szakpszichológus, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, én Dr. Kulacsik Julianna adjunktus, Alkalmazott Humántudományi Intézet Orosz Szakcsoport, én Dr. Pitrik József főiskolai tanár, Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszék, án Szandi-Varga Péter tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék, én Hornyák Sándor tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék, én Ruzsics Ilona tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet, én Csupor Zsolt Jánosné tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet, én Dr. Sanda István Dániel adjunktus (helyettes), Tanító- és Óvóképző Intézet Alk. Ped. és Pszich. Tanszék, én Csomortáni Domonkos Zoltán adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Alk. Ped. és Pszich. Tanszék, én Molnár Péter adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Alk. Ped. és Pszich. Tanszék, án Dr. Sztanáné dr. Babics Edit főiskolai tanár, Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport, én Katona Zsolt adjunktus, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Szilágyi Nóra tanársegéd, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Dr. Gáldiné dr. Gál Andrea főiskolai docens, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Dr. Rétsági Erzsébet főiskolai tanár, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Szűcs Istvánné óvodapedagógus, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája, én Madarászné Szász Éva tagintézmény vezető, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája, án Bátorfi Edit tanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája, én Felmentését tölti: Dr. Szabó Tibor főiskolai tanár, munkaviszonya megszűnik án Kitüntetettek A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa CÍMZETES FŐISKOLAI TANÁRI CÍMET adományozott Dr. Varga Imre tanár úrnak A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa PRO UNIVERSITATE-DÍJ-at adományozott Dr. Szalay István tanár úrnak Tudományos fokozatot szerzett 2013/2014. tanévben Angol szakcsoport: Bernáth András (honosított) PhD Ének-zene Tanszék: Varjasi Gyula PhD Felnőttképzési Intézet: Patkósné Hanesz Andrea PhD / szám

13 Testnevelési és Sporttudományi Intézet: Borkovits Margit PhD Rajz- művészettörténeti Tanszék: Nátyi Róbert PhD Habilitált: Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet: Dr. Tarkó Klára Német és Német Nemzetiségi Tanszék: Dr. Propszt Eszter Kari Közlöny 2013/ szám (Különkiadás) kiegészítése DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁS AUGUSZ- TUS ÓRA A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa gyémánt díszoklevelet adományoz a következő kollegáknak: Fekete Pál tanár úr 1928-ban született Sárospatakon. Orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját 1954-ben szerezte Szegeden. Pedagógus pályáját Békéscsabán a Petőfi utcai általános iskolában kezdte ban a Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökévé választották november 4-én elhurcolták, majd hatévi börtönre ítélték ben rehabilitálták. A Magyar Köztársaság aranyéremmel tüntette ki, Békéscsaba pedig díszpolgárrá avatta március 15- én. Az események ellenére ma is pedagógusnak vallja magát. Nyugdíjasként orosz, német, francia nyelvórákat ad, idegen nyelvből fordít könyveket ban jelent meg Az utolsó szó jogán c. könyve a Püski Kiadónál. Rimafalvy Jánosné Jávori Teréz Xénia tanárnő 1933-ban született Bakonyjákón. Matematika-kémia szakos diplomáját az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán szerezte 1954-ben ig Romándon tanított ig Románd szomszéd falujában az akkor induló gyógypedagógus intézetben működött. Itt levelezőn a gyógypedagógiai tanári oklevelet is megszerezte ben Budapestre került, ahol nyugdíjazásáig tanított. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa arany díszoklevelet adományoz a következő kollegának: Dr. Sohajda Imréné Benkő Ildikó tanárnő 1942-ben született Budapesten ben a Szegedi Tanárképző Főiskola matematikakémia-rajz szakán, 1982-ben a JATE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakon kitüntetéses oklevelet szerzett. A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tól 2004-ig, nyugdíjazásáig tanította a matematikát és tantárgypedagógiát, valamint tanítási gyakorlatot vezetett. Rendszeresen tartott előadást az Óvodapedagógiai Nyári Egyetemen, valamint továbbképzést a Megyei Továbbképzési Intézetek felkérésére. Munkáját elismerés övezte: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj. DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁS AUGUSZ- TUS ÓRA A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa rubin díszoklevelet adományoz a következő kollegának: Dr. Bérciné Bozóki Margit tanárnő ben született Szegeden. Tanítói oklevelét 1949-ben szerezte. Első munkahelye Ásotthalom (akkori Várostanya) egyik határszéli iskolában volt. 5 év után Dócra, majd Mórahalom-Nagyszéksori iskolához került. 12 év után előbb Szegeden a Madách utcai Ált. Iskolában, majd 22 évig a Gutenberg utcai Ált. Iskolában folytatta munkáját nyugdíjazásáig. Nyugdíj után a Tanárképző Főiskola II. sz. Gyakorló Iskolájában is tevékenykedett. 13

14 IV. BIZOTTSÁGI HÍREK A JGYPK Tudományos Diákköri Bizottsága és Művészeti Diákköri Tanácsa 2014 júniusában megvalósította a Lépések a tudományos élet felé az SZTE JGYPK tehetségsegítő programja a középiskolai oktatásban résztvevők számára NTP-TÚP pályázatot, melynek során a kari TDK és MDK csoportok tartottak ismertető előadásokat, bemutatókat szegedi középiskolások számára április 28-án a végzős hallgatók számára TDK konferenciát szerveztünk, amelyről 11 hallgató XXXII. OTDK-ra való továbbjutását javasolta a szakmai zsűri. A kari fordulón a Tanítóés Óvóképző Intézet, a Felnőttképzési Intézet, valamint az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék TDK csoportjai képviseltették magukat ősze a november 19-én megrendezendő kari TDK és MDK konferenciára való felkészülés jegyében telik, amelyről a 2015 áprilisában sorra kerülő XXXII. OTDK-ra juthatnak tovább a hallgatók. V. INTÉZETI, TANSZÉKI HÍREK, RENDEZVÉNYEK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet A JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézete által meghirdetett, Család és életmód a Visegrádi Négyek országaiban I. című, Visegrad University Studies Grant (No ) által finanszírozott kurzus keretében tartott előadást május 8-án Doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., a csehországi Hradec Královéi Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, Egészséges életmód címmel. Dr. habil. Tarkó Klára, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet főiskolai docense és 19. között részt vett a Nemzetközi Szociológiai Társaság XVIII. Világkongresszusán, melynek címe Facing an unequal world. Challenges for global sociology volt. Az RC 13 Sociology of Leisure kutatócsoport Leisure in an Unequal World: Global Reflections c. elnöki szekciója keretében adta elő dr. habil. Benkő Zsuzsanna intézetvezető főiskolai tanárral közös, meghívott előadását Education For Lifestyle (Leisure) Counselling In An Unequal World (Szeged, Hungary) címmel, valamint társelnöki feladatokat látott el a Leisure and the Pursuit of Health and Happiness in an Unequal World c. szekció keretében. Az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetnek a társaság keretében végzett nemzetközi tevékenysége elismeréseként dr. habil Tarkó Klárát az International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Leisure RC13, Executive Committee, Általános Elnökhelyettesévé választották a as periódusra / szám

15 Kékes Szabó Marietta, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet tanársegédje augusztus 26. és 30. között részt vett az Európai Egészségpszichológiai Társaság (Conference of the European Health Psychology Society, EHPS) 28. nemzetközi konferenciáján, amely Innsbruckban került megrendezésre. Kékes Szabó Marietta Psychosomatic Symptoms and Dysfunctional Family Organization címmel poszter formájában mutatta be kutatási eredményeit a rendezvényen. Kékes Szabó Marietta, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetének tanársegédje szeptember között, a Madridban megrendezésre került Pszichiátriai Világkonferencián előadást tartott Symptom-extension, or the two faces of heavy breathing címmel és közös posztert mutatott be Object use in autism and in typical development. A longitudinal study címmel. 15

16 Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szabad Könyvklub. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz című könyve volt a témája a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken a szeptember 29-én megtartott Szabad Könyvklub rendezvényének. A következő ülés (október 20) könyve: Anna Gavalda: Szerettem őt október 3-5. között Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán rendezte meg a Magyar Szemiotikai Társaság a Semiotica Agriensis konferenciasorozat 12. ülését. Tájszemiotika szemiotikai tájképek címmel. Karunkat négy oktató képviselte a következő előadásokkal: Propszt Eszter (Nemzetiségi Intézet): Egy különös táj szemiotikája (Terézia Mora Különös anyag című kötetének elbeszélései); Szirmai Éva (Felnőttképzési Intézet): Áll egy ifjú nyírfa az orosz festészeti és irodalmi tájkép jelei; Tóth Szergej (Alkalmazott Humántudományi Intézet): Városi tünettan: Moszkva; Újvári Edit (Felnőttképzési Intézet): A tájkép jelentésváltozatai a keresztény ikonográfiában. Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Dr. Karancsi Zoltán egyetemi docens május 16-tól június 4-ig az OTKA támogatásával tanulmányúton járt az USA-ban, ahol a Nyugati part legszebb nemzeti parkjait (Yosemite-től Yellowstone-ig), azok különleges felszínformáit és felszínalakító folyamatait tanulmányozta. Emellett biogeográfiai, tájesztétikai megfigyeléseket is végzett. Tapasztalatait számos előadáson és fotókiállításon mutatja be, amely jelenleg is megtekinthető a Tudástár folyosóján / szám

17 Informatika Alkalmazásai Tanszék Az Informatika Alkalmazásai Tanszék kétnapos konferenciát szervezett október 9- én és 10-én SWORDS 2014 Szeged WORkshop on Discrete Structures címmel. A rendezvény a Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium (TÁMOP C- 11/1/KONV ) projekt támogatásával valósult meg. A konferencián tíz ország huszonhárom intézményéből összesen csaknem ötvenen vettek részt, a diszkrét matematika és a kombinatorikus optimalizálás nemzetközi élvonalába tartozó kutatók közül számosan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Az elhangzott huszonnyolc előadás témái között éppúgy megtalálhatóak voltak a diszkrét módszerek legmodernebb elméleti eredményei, mint a már gyakorlatban is bevezetett alkalmazás-orientált megoldások. Felnőttképzési Intézet május én az Andragógiai és Közösségi Kulturális Tanulmányok Szakbizottsági ülés került megrendezésre. 10 intézmény 15 képviselője vett részt a két napos ülésen, melyet Marsi István Dékán Úr, T. Molnár Gizella, a Felnőttképzési Intézet vezetője és Farkas Éva, az Andragógiai és Közösségi Kulturális Tanulmányok Szakbizottság elnöke nyitott meg. A plenáris előadás témája a felsőoktatás helyzete, a felnőttkép- 17

18 zés szerepe a felsőoktatásban és az andragógia szak(ok) története volt. A közös döntések mellett kerekasztal-beszélgetés keretén belül vitatták meg a szakemberek többek közt az andragógia szak(ok) jelenlegi helyzetét, fejlesztési lehetőségeit, az új felnőttképzési törvény hatását és az ESRALE (European Studies and Research in Adult Learning and Education) projekttel való együttműködést. Műhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitűzéseinek témájában szak- és felnőttképzési szakemberek számára. A Tempus Közalapítvány az Oktatási Hivatal megbízásából június 17- én és június 18-án két egynapos, azonos programú műhelymunkát szervezett a szakés felnőttképzés fejlesztése témában, fókuszálva a globális gazdaság és munkaerőpiac felől érkező főbb kihívásokra az OECD és az Európai Unió képességpolitikájának tükrén keresztül. A műhelymunkák célja a szak- és felnőttképzési végzettségek hazai és nemzetközi versenyképességének növeléséhez szükséges ismeretek átadása és készségfejlesztés a képzések tervezése terén. A résztvevők megismerhették a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) és az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) fejlesztési célkitűzéseit, valamint megvitatásra került, hogy ezek az eszközök hogyan járulhatnak hozzá a szakképzés és felnőttképzés rugalmasságának és átjárhatóságának növeléséhez. A Műhelymunkában előadást tartott Intézetünk oktatója, Farkas Éva Tanulási eredmény-alapú gondolkodás a képzési programok tervezésében gyakorlati példákon keresztül címmel, és vezette a Felnőttképzési szakértői műhelyt szeptember 20. Európai Kulturális Örökség Napok Szegeden. A hagyományokhoz híven az Intézet kulturális mediáció MA II. évfolyamos hallgatói tanári koordinációval kulturális sétát vezettek. Az idei séta témája: a történelmi emlékezet nyomában Szeged köztéri szobrai a historizmus jegyében, az I. világháború centenáriuma és a holokauszt 70. évfordulója. Dr. Szirmai Éva főiskolai docens alkotói szabadsága idején (2014. január július 31.) az International Researcher Mobility Programme founded by the Institute for Advanced Study in Humanities and Technology (RIAS) of Sholokhov Moscow State University for the Humanities kutatói ösztöndíjának támogatásával az intézmény vendégtanáraként tevékenykedett. Előadást tartott a Pedagógiai Kar Hallgatóinak: «Что такое массовая культура и почему неприлично ею наслаждаться?» (Mi az a tömegkultúra, és miért nem illik szeretni?) 14/unikalnoe-sobytie-italyanskayateleradiokompaniya-rai-snimaet-otkrytyelekcii. Előadást tartott az Институт гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга által rendezett konferencián: Киберметрика высказываний венгров о "Евромайдане" (A magyarok Majdan-képének kibermetrikája), valamint a Политические исследования России и постсоветского пространства konferencián: Политика памяти: оккупация пространства (Emlékezetpolitika: a tér elfoglalása) 14/nauchno-prakticheskaya-konferenciyapoliticheskie-issledovaniya-rossii-i Publikációk: - A név hatalma a hatalom nevei (The power of names the names of authority); in BAUKO, JANOS (ed.): The Semiotics of Names Conference Papers. Faculty of Central European Studies Constantine the Philosopher University in Nitra (SK) and Hungarian Society of Semiotics, Budapest - The Expropriation of Spaces Memorypolitics on public spaces (in International Journal of Cultural Policy publikálásra elfogadva) / szám

19 - Lokalitás a globális térben, avagy létezik-e szegedi identitás? (Locality in the global space does an identity of Szeged exist?) in SZIRMAI ÉVA, UJVÁRI EDIT (ed.): The Semiotics of Identity of the Groups; University of Szeged and Hungarian Society of Semiotics, Budapest - PRAVIKOVA L., SZIRMAI É., SZIGETI M.: Egyenes adás... Az ukrajnai események megjelenése a magyar blogszférában (2013. november június) (Live streaming... Отображение украинских событий в венгерской блогосфере (ноябрь 2013 июнь 2014) előkészületben Dr. Szirmai Éva a Szegedi Tudományegyetem és a Sholokhov Moscow State University között megkötött együttműködési szerződés aláírásának előkészítésében is részt vett. A Gyógypedagógus-képző Intézet oktatóinak konferenciái, egyéb tevékenységei Meggyesné Hosszu Tímea: Konferenciák: MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, április előadás címe: Meggyesné Hosszu Tímea Lesznyák Márta: A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon Az Esélyegyenlőség világnapja az SZTE-en, Szeged, május 5. Megvalósult a TÁMOP C- 12/1/KONV Harmadik generációs össze-hangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél- Kelet Magyarországon pályázat keretein belül. Előadás címe: Meggyesné Hosszu Tímea-Máténé Homoki Tünde: Oktatók is tanulhatják? Oktatók esélyegyenlőségi képzésének tapasztalatai III. Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira szakmai konferencia, Szeged, SZAB Székház, május 15. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szekcióelnök: Meggyesné Hosszu Tímea Speciális tevékenység: Esélyegyenlőségi képzés vezetése az SZTE-en oktatók számára XXXIX. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Megyei fordulóján zsűri elnök (Kalocsa, Nebuló EGYMI) Csupor Zsolt Jánosné: Konferencia: A Szakképzési Szakértők Továbbképzésén előadás tartása 7 alkalommal az ország különböző helyszínein: Előadás címe: Sajátos nevelési igényű fiatalok a szakképzésben címmel Dr. Szabó Mihály: Konferenciák: Gyermekkori hasi sebészet, Szeged, március Magyar Gyermeksebész Társaság évi Kongresszusa, Budapest, május

20 Ének-zene Tanszék Művészeti Intézet július 19-én a kari diplomaosztó ünnepségen Raffai Éva, a tanszék 2. éves hallgatója énekelt (tanára: Laczi Júlia) júliusában a tanszéki Argenteus Vegyeskar dr. Kovács Gábor vezetésével Goroziában Nemzetközi Kórusversenyen vett részt, ahol elismerő oklevelet kaptak. A fesztivál keretében öt koncertet adtak különböző városokban szeptember 24-én az egyetemi Erasmus napon fellépett hallgatóink: Jakobicz Dorottya és Banyó Enikő (tanáruk: dr. Varjasi Gyula). A tanszék szeptember án tartotta 15. nemzetközi konferenciáját Évfordulós művészek címmel. A konferenciát Dr. Marsi István dékán nyitotta meg, a tanszék oktatóin kívül (dr. Asztalos Bence, dr. Dombi Józsefné, Gyovai Ágnes, dr. Kovács Gábor, Laczi Júlia, dr. Varjasi Gyula) előadást tartott dr. Máté Zsuzsanna (JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék), prof. dr. Párducz Árpád, Sándor János és dr. Tóth Péter. Külföldről érkezett előadók voltak: dr. Coca Gabriela, dr. Fekete Miklós és dr. Péter Éva (Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár), Martin Heidecker (Pädagogische Hochschule Freiburg), prof. Irena Medňanská, doc. Karol Medňansky, dr. Marta Polohová (Univerzita Prešov), dr. Boros-Konrád Erzsébet (Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad), Regina Stummer (Pädagogische Hochschule Krems), Dace Bickovska (Riga), Judita Kučerová (Brno). A kétnapos rendezvényen 22 előadás hangzott el. A konferenciához kapcsolódó nemzetközi hangversenyen közreműködtek: Dace Bickovska (Riga), Boros-Konrád Erzsébet (Nagyvárad), Martin Heidecker (Freiburg), Regina Stummer (Krems), Judita Kučerová (Brno), Dombi Józsefné, Laczi Júlia, Maczelka Noémi, Varjasi Gyula, a tanszék Argenteus Vegyeskara Kovács Gábor vezetésével. A tanszék október között Stephanie Stegfellnert, a klagenfurti Pädagogische Hochschule oktatóját fogadta Erasmus vendégtanárként, aki az ének-zene BA szakos, valamint a tanító szakos hallgatók számára tartott órákat. Programját prof. Maczelka Noémi, dr. Dombi Józsefné dr. és Diamant Ágnes (Gyakorló iskola) szervezte. A tanszék október ig dr. Boros- Konrád Erzsébetet (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad) fogadja Erasmus vendégtanárként, aki magánénekórákat tart és órákat látogat. Programját dr. Dombi Józsefné és dr. Asztalos Bence szervezi október 9-én Maczelka Noémi zongoraestjét rendezték meg az Egyetemi Kulturális Fesztivál keretében a rektori épület dísztermében október között a Visegrád program keretében Slupskba, a pomerániai egyetemre utazott dr. Maczelka Noémi, dr. Dombi Józsefné dr. és dr. Asztalos Bence, ahol előadást tartottak és koncerten szerepeltek október én a Brnoi Masaryk Egyetem által szervezett Viva Musica Zenei Konferencián vett részt dr. Dombi Józsefné szeptember 1-től három tanéven keresztül a tanszék német, francia és cseh partnerekkel Erasmus+ KA2 szektorközi együttműködésben vesz részt Musik kreativ+ címmel. A Pädagogische Hochschule Freiburg vezetésével megvalósuló pályázati program magyar koordinátora dr. Asztalos Bence főiskolai docens. A program részeként október között dr. Asztalos Bence és dr. Maczelka Noémi Freiburgba utazik október 28-án prof. Pukánszky Béla és dr. Dombi Józsefné dr. kamaraestjét rendezték meg az Egyetemi Kulturális Fesztivál keretében a rektori épület dísztermében / szám

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2008. 2. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2008. 2. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2008. 2. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/10. 2. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/10. 2. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2009/10. 2. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK 1 Pedagóguspályán? Mint pedagógusképzõ kart, a JuGyut elkényeztették konferenciák terén az idei évben. Fókuszba került a pedagógiai értékelés és az oktatáskutatás, valamint a gyógypedagógia is, remek lehetõséget

Részletesebben

b) Főiskolai docensi pályázat véleményezése

b) Főiskolai docensi pályázat véleményezése A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2011/12. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Közlemények 4 Nemzetközi kapcsolatok 7 Az SZTE

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév SZTE JGYPK 2009 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója SZTE JGYPK 2008 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi Pedagógusképzõ

Részletesebben

2006. november 21-2007. január 20-ig

2006. november 21-2007. január 20-ig 2006. november 21-2007. január 20-ig 1. A budapesti Tinta Könyvkiadó "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozatának 57. köteteként megjelent dr. Őrsi Tibor, a Francia Tanszék docensének angol

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató 2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305 Havi hírek Sajtótájékoztató A főiskola havi sajtótájékoztatójának az Amerikai Kuckó adott otthont. A főiskola szokásos havi sajtótájékoztatója ezúttal

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Győr * 2015 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. 1 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ... 5 1. A KAR TÖRTÉNETE... 8 2. SZERVEZETI

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981 T Á J É K O Z T A T Ó A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL Szerkesztette: T Ö R Ö K G Á B O R 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA SZOMBATHELYI

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

2013. szeptember HÍREK

2013. szeptember HÍREK Tanévnyitó ünnepség a Budapesti Gazdasági Főiskolán A BGF központi tanévnyitó ünnepségére 2013. szeptember 9-én került sor a Pénzügyi és Számviteli Karon. Az ünnepséget Sándorné dr. Kriszt Éva, a Budapesti

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április.

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április. Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÖRÖSMARTY TÉR 4. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ

Részletesebben