A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa május 15-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2014. május 15-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt:"

Átírás

1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/ szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 4 Személyi hírek 10 Bizottsági hírek 14 Intézeti hírek 14 Hallgatói hírek 27 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa május 15-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Kari kitüntetések adományozása Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. Adjunktusi pályázat Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 3. Javaslat címzetes főiskolai tanári cím adományozására dr. Varga Imre részére Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. Szakalapítás és indítás: Sportvezető szakirányú továbbképzési szak Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Szakindítások: - Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 6. Specializáció engedélyeztetése: Szociálpedagógia szak, Gyermekés Ifjúságvédelmi specializáció Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 7. VMT engedélyeztetése: Tanító alapszak angol VMT levelező tagozaton való indítása I. A KARI TANÁCS ÜLÉSEI Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 8. Hálóterv módosítása: a 2014/2015- ös tanévben belépő tanító szakos hallgatókra vonatkozó tanterv-módosítási javaslat (TÓKI Matematika Szakcsoport) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 9. Hallgatói költségtérítés összege a 2015/2016-os tanévtől Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 10. Kari Tanulmányi Ügyrend kiegészítése Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 11. Az SZTE JGYPK SZTTK Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió szervezeti egység nevének módosítása Mozgóképkultúra Szakcsoportra Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 12. Az új felsőoktatási szakképzések gyakorlati félévének lebonyolítása, szervezése Előterjesztő: Dr. Pukánszky Béla általános és tudományos dékánhelyettes

2 13. Díszoklevelek adományozása Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 14. Az SZTE JGYPK Kari Tanács választása Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 15. Az SZTE JGYPK Kari Tanács választásának lebonyolítása Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 16. Egyebek Pedagógusképző Kar Tanácsa június 12-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Előzetes szóbeli tájékoztató az SZTE Gazdasági Bizottságának költségvetési javaslatairól Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. Szóbeli tájékoztató az új Kari Tanács választásáról (1. forduló, jelölés) Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 3. Szakalapítási kérelem Felsőfokú magyar és idegennyelvű titkárságvezető felsőoktatási szakképzés alapítása 4. Szakindítási kérelmek 4.1. Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA) indítása 4.2. Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak indítása 4.3. Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítása órás Pedagógus-továbbképzések indítása 5.1. Fogyasztói tudatosság megjelenítése Technika és életvitel órákon pedagógus továbbképzés 5.2. Profesorul modelul elevului /A tanár példakép a tanuló számára/ Román anyanyelvi komplex tanár-továbbképzési program nemzetiségi oktatásban részt vevő pedagógusok számára 5.3. Anyanyelv és irodalom továbbképző program az 5-12 évfolyamon tanító szlováktanárok számára 6. Szakirány indítása: Műszaki szakoktató alapszak Környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakirány indítása 7. Differenciált szakmai modul indítása Angol nyelvű bébiszitter differenciált szakmai modul indítása az óvodapedagógus alapszak keretein belül 8. Módosítási kérelmek 8.1. Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés Felsőfokú hulladék-gazdálkodási agrármérnök-asszisztens szakmai záróvizsga részeivel és az Összefüggő szakmai gyakorlatra bocsátás feltételével kapcsolatban módosítás kérése 8.2. Germanisztika BA német nemzetiségi szakirány hálóterv módosítása 9. A JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió szervezeti egység nevének módosítása Mozgóképkultúra Szakcsoportra 10. Adjunktusi pályázat Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 11. Egyebek / szám

3 Pedagógusképző Kar Tanácsa június 30-án kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. Dékáni hivatalvezetői pályázatok véleményezése Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 3. A JGYPK évi költségvetési beszámolója Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. A JGYPK évi költségvetési irányelvei (szóbeli) Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 5. Tájékoztató a 2014/2015. tanévre tervezett kötelező óraszámokról Előterjesztők: Dr. Marsi István dékán, Dr. Pukánszky Béla dékánhelyettes, Dr. Tarkó Klára dékánhelyettes 6. A záróvizsga-bizottságok külső elnökeinek díjazása 7. Javaslat a 2014/2015-ös tanévben a felsőbb éves hallgatókra vonatkozó költségtérítés összegére 8. Oktatási együttműködési megállapodás jóváhagyása az SZTE ÁJTK-val és GTKval a Sportvezető szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása tárgyában 9. Tájékoztató az új Kari Tanács választásáról (szóbeli) Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 10. Egyebek Pedagógusképző Kar Tanácsa július 17-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar évi költségvetése Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 2. A JGYPK Szervezeti és Működési Ügyrend 3. számú mellékletének módosítása (A Kari Tanács választásának eljárási rendje: a póttanácstagok választására vonatkozó szabályozás) Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, a Választást Előkészítő Bizottság elnöke 3. Egyebek Pedagógusképző Kar Tanácsa október 14-én kari tanácsülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Műszaki szakoktató alapképzési szak, Környezetvédelmi, vízgazdálkodási specializáció indítása Oktatási együttműködési megállapodás megkötésére irányuló szándék jóváhagyása az SZTE ÁJTK-val 2. Műszaki szakoktató alapképzési szak, Biztonságtechnikai specializáció indítása Oktatási együttműködés megkötésére irányuló szándék jóváhagyása az SZTE ÁJTK-val és az SZTE TTIK-val 3. A JGYPK Kari Kreditátviteli Bizottságának módosított Ügyrendje és Eljárási Rendje 4. A JGYPK Kari Költségtérítési Szabályzat Ügyrendjének kiegészítése 5. Az Oktatási Bizottság új elnökének megválasztása Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 6. Egyebek 3

4 II. HATÁROZATOK A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának május 15. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 35/a/2014. (V. 15.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 36/2014. (V. a Sportvezető Szakirányú Továbbképzési Szak alapítását és indítását a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 37/2014. (V. a Gyógypedagógus szakvizsga indítását a JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 38/2014. (V. a Csecsemő- és kisgyermeknevelő Felsőoktatási Szakképzés indítását a JGYPK Tanító-és Óvóképző Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 39/2014. (V. a Szociálpedagógia szak, Gyermek- és Ifjúságvédelmi specializáció indítását a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 40/2014. (V. a Kiegészítő műveltségterületi képzés indítását Tanítói oklevéllel rendelkezők számára Angol nyelv az Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Angol Szakcsoportnál. Pedagógusképző Kar Tanácsa 41/2014. (V. a 2015-ös tanévben belépő Tanító szakos hallgatókra vonatkozó tanterv-módosítási javaslatát a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika Szakcsoport hálótervében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 42/2014. (V., hogy a hallgatói költségtérítés összege a 2015/2016-os tanévtől változatlan maradjon. Pedagógusképző Kar Tanácsa 43/2014. (V. a Kari Tanulmányi ügyrend kiegészítését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 44/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal prof. dr. Seres László ny. egyetemi tanárnak Honor Pro Meritis kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 45/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Varga István ny. főiskolai tanárnak Honor Pro Meritis kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 46/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal prof / szám

5 dr. Nánai László egyetemi tanárnak Pro Facultate kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 47/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal prof. dr. Pukánszky Béla egyetemi tanárnak Pro Educatione kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 48/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet főiskolai tanárnak Pro Iuventute emlékplakett kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 49/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Nagyné. dr. Sulyok Hedvig egyetemi docensnek Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 50/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Kovács Gábor főiskolai docensnek Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 51/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Csapó Judit oktatásszervezőnek Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 52/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Csüllögné Bogyó Katalin könyvtáros tanárnak Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 53/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Vass Zoltánnénak Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 54/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Radács Marianna főiskolai docensnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 55/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Jójárt Balázs főiskolai docensnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 56/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal dr. Kiss Mária Rita főiskolai docensnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 57/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Faragó Zita osztályvezető-helyettesnek Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 58/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Dobó József technikusnak Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 59/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Keneseyné Eperjesi Jusztina szakvezető tanítónak Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Pedagógusképző Kar Tanácsa 60/2014. (V. 5

6 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Juhász Mária előadónak tanácsosi címet adományozott június 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 61/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal Annus Gábor irodavezetőnek tanácsosi címet adományozott június 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 62/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Kovács Krisztina Ágnes adjunktusi kinevezését a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportjába határozatlan időre július 1. napjától. Pedagógusképző Kar Tanácsa 63/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Varga Imre számára a címzetes főiskolai tanári cím adományozását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 64/2014. (V. a díszoklevelek adományozását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 65/2014. (V. a Kari Tanács választására beterjesztett javaslatot. Pedagógusképző Kar Tanácsa 66/2014. (V. a Kari Tanács választásának lebonyolítására beterjesztett javaslatot. Pedagógusképző Kar Tanácsa 67/2014. (V. 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal megválasztotta dr. Kovács Keve tanácstagot a Választást Előkészítő Bizottság tagjának. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának június 12. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 68/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 69/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek és az adományozás rendje szabályzat tartalmi részének módosítását a 35/2014. KT. számú határozatban foglaltakhoz képest. Pedagógusképző Kar Tanácsa 70/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA) indítását az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportban. Pedagógusképző Kar Tanácsa 71/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak indítását a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 72/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítását a JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén / szám

7 Pedagógusképző Kar Tanácsa 73/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyíltszavazattal támogatta a Fogyasztói tudatosság megjelenítése Technika és életvitel órákon pedagógus továbbképzés indítását az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 74/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Profesorul modelul elevului /A tanár példakép a tanuló számára/ Román anyanyelvi komplex tanár-továbbképzési program alapítását a nemzetiségi oktatásban részt vevő pedagógusok számára a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanárképző Központ és a Román Nyelv Tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 75/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Műszaki szakoktató alapszak Környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakirány indítását az SZTE JGYPK ATTI Környezet Biológia és Környezeti Nevelési Tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 76/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az Anyanyelv és irodalom továbbképző program az 5-12 évfolyamon tanító szlováktanárok számára a Nemzetiségi Intézet, Szlovák nyelv és irodalom tanszékén. Pedagógusképző Kar Tanácsa 77/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az Angol nyelvű bébiszitter differenciált szakmai modul indítását az óvodapedagógus alapszak keretein belül az Alkalmazott Humántudományi Intézet, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék és a Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző szakcsoportban. Pedagógusképző Kar Tanácsa 78/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés Felsőfokú hulladékgazdálkodási agrármérnök-asszisztens szakmai záróvizsga részeivel, és az Összefüggő szakmai gyakorlatra bocsátás feltételével kapcsolatos módosítását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 79/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, a Germanisztika BA német nemzetiségi szakirány hálóterv módosítását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 80/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, a JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió szervezeti egység nevének módosítását Mozgóképkultúra Szakcsoportra. Pedagógusképző Kar Tanácsa 81/2014. (VI. 12.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Kórus Péter adjunktusi kinevezését a Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika szakcsoportba. 7

8 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának június 30. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 82/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvi hitelesítőket. Pedagógusképző Kar Tanácsa 83/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 84/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta prof. dr. Pukánszky Béla tudományos dékánhelyettesi kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 85/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettesi kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 86/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 2 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal támogatta dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettesi kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 87/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 11 igen, 3 nem, 1 érvénytelen titkos szavazattal támogatta Tóth Károly hivatalvezetői kinevezését július 1-től június 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 88/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK évi költségvetési beszámolóját. Pedagógusképző Kar Tanácsa 89/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK évi költségvetési irányelveit. Pedagógusképző Kar Tanácsa 90/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK 2014/2015. tanévre tervezett kötelező óraszámokról szóló rendelkezését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 91/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az SZTE JGYPK 2014/2015. tanévre a záróvizsgabizottságok külső elnökeinek díjazását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 92/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta az SZTE JGYPK 2014/2015. tanévben a felsőbb éves hallgatókra vonatkozó költségtérítés összegét. Pedagógusképző Kar Tanácsa 93/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az oktatási együttműködési megállapodást az SZTE ÁJTK-val a Sportvezető szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása tárgyában. Pedagógusképző Kar Tanácsa 94/2014. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, az oktatási együttműködési megállapodást az SZTE GTK-val a Sportvezető szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása tárgyában / szám

9 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának július 17. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 95/2014. számú HATÁROZATÁVAL 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 96/2014. számú HATÁROZATÁVAL 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta az SZTE JGYPK 2014-es költségvetését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 97/2014. számú HATÁROZATÁVAL 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta az SZTE JGYPK Kari Tanács választásának eljárási rendje 17. pontjának kiegészítését. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának október 14. napján tartott ülésén hozott HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 98/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvi hitelesítőket. Pedagógusképző Kar Tanácsa 99/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 100/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a Műszaki szakoktató alapképzési szak, Környezetvédelmi, vízgazdálkodási specializáció indítását az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszéken. Pedagógusképző Kar Tanácsa 101/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, Oktatási együttműködési megállapodás megkötését az SZTE ÁJTK-val a Műszaki szakoktató alapképzési szak, Környezetvédelmi, vízgazdálkodási specializáció indítása tárgyában. Pedagógusképző Kar Tanácsa 102/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadta a Műszaki szakoktató alapképzési szak Biztonságtechnikai specializáció indítását az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszéken. Pedagógusképző Kar Tanácsa 103/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, az Oktatási együttműködési megállapodás megkötését az SZTE TTIK-val a Műszaki szakoktató alapképzési szak, Biztonságtechnikai specializáció indítása tárgyában. Pedagógusképző Kar Tanácsa 104/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 22 igen, 1 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatta a JGYPK Kari Kreditátviteli Bizottságának módosított Ügyrendjét és Eljárási Rendjét. Pedagógusképző Kar Tanácsa 105/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, a JGYPK Kari Kreditátviteli Bizottság oktató tagjainak összetételét. Pedagógusképző Kar Tanácsa 106/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támo- 9

10 gatta a JGYPK Költségtérítési Szabályzat Kari Ügyrendje 4. pont b) kiegészítését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 107/2014. (X. 14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 22 igen, 1 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadta a JGYPK Oktatási Bizottság elnökének dr. Kakuszi Péter főiskolai tanárt. III. SZEMÉLYI HÍREK Személyi változások 2013/2014. tanévben évben kiadott vezetői megbízások OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTESI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Tarkó Klára főiskolai docens IFJÚSÁGI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS DÉKÁNHELYETTESI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTESI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Prof. Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár HIVATALVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Tóth Károly hivatalvezető, Dékáni Hivatal INTÉZETVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Balogh László egyetemi docens, Testnevelési és Sporttudományi Intézet TANSZÉKVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Prof. Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár, Ének-zene Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Karancsi Zoltán egyetemi docens, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Krész Miklós főiskolai tanár, Informatika Alkalmazásai Tanszék július 1-től június 30-ig Lászlóné dr. Gálfi Márta főiskolai tanár, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Gombos József főiskolai tanár, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék július 1-től június 30-ig Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék július 1-től december 21-ig Dr. Szabó Klára főiskolai docens, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék július 1-től június 30-ig ideiglenes vezetői megbízást kapott Dr. Csallner András Erik főiskolai tanár, Kémiai Informatika Tanszék Óvodavezetői megbízást kapott január 1-től december 31-ig Tímár Marietta óvodapedagógus, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZAKCSOPORTVEZETŐI megbízást kapott július 1-től június 30-ig Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport / szám

11 2014. július 1-től június 30-ig Dr. Bácskai Mihály egyetemi docens, Francia Szakcsoport Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó ideiglenes vezetői megbízást kapott augusztus 1-től július 31-ig Annus Gábor Oktatói előlépések évben főiskolai docensi kinevezés (2014. szeptember 1-től): Dr. Bakti Mária Angol szakcsoport Dr. Jancsák Csaba Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Dr. Szőri Milán Kémiai Informatika Tanszék Belső áthelyezések Dombi Edina tanársegéd augusztus 1-től áthelyezésre került a Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központból a Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékre. Döbörné Fizel Natasa tanársegéd augusztus 1-től áthelyezésre került az Interaktív Természetismereti Tudástárból a Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékre. Gyovai Ágnes tanársegéd augusztus 1-től áthelyezésre került a Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportból a Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékére. Kékes Szabó Marietta tanársegéd július 1-től áthelyezésre került a Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékéről az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézethez. Új oktatók (2013. szeptember 1. után) Osváth Viola tanársegéd, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, től Klippel Rita tanársegéd, Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, től Nagy Tibor gyakorlati oktató, Alkalmazott Természettudományi Intézet Általános és Környezetfizika Tanszék, től Vincze Nándor tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Informatika Alkalmazásai Tanszék, től Dávid Balázs tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Informatika Alkalmazásai Tanszék, től Molnár-Tóth Alinka tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet, től Szíj Kamilla tanársegéd, Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék, től Orosz Klára adjunktus, Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék, től Dr. Kórus Péter adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika Szakcsoport, től Dr. Kovács Krisztina Ágnes adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport, től Asztalos Kata tanársegéd, Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport, től Dr. Gáldiné dr. Gál Andrea főiskolai docens, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, től Bene Zoltánné Pusztai Virág tanársegéd, Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ, től Új pedagógusok (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája): Nádas Nóra angoltanár, től Katona Réka tanító, től Szabó Imréné óvodapedagógus, től 11

12 Ternainé Fodor Marianna óvodapedagógus, től Kisházi Gábor Zoltán tanító, től Munkaviszonya megszűnt: Bencze Erika szakpszichológus, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, én Dr. Kulacsik Julianna adjunktus, Alkalmazott Humántudományi Intézet Orosz Szakcsoport, én Dr. Pitrik József főiskolai tanár, Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszék, án Szandi-Varga Péter tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék, én Hornyák Sándor tanársegéd, Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék, én Ruzsics Ilona tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet, én Csupor Zsolt Jánosné tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet, én Dr. Sanda István Dániel adjunktus (helyettes), Tanító- és Óvóképző Intézet Alk. Ped. és Pszich. Tanszék, én Csomortáni Domonkos Zoltán adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Alk. Ped. és Pszich. Tanszék, én Molnár Péter adjunktus, Tanító- és Óvóképző Intézet Alk. Ped. és Pszich. Tanszék, án Dr. Sztanáné dr. Babics Edit főiskolai tanár, Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport, én Katona Zsolt adjunktus, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Szilágyi Nóra tanársegéd, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Dr. Gáldiné dr. Gál Andrea főiskolai docens, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Dr. Rétsági Erzsébet főiskolai tanár, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, én Szűcs Istvánné óvodapedagógus, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája, én Madarászné Szász Éva tagintézmény vezető, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája, án Bátorfi Edit tanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája, én Felmentését tölti: Dr. Szabó Tibor főiskolai tanár, munkaviszonya megszűnik án Kitüntetettek A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa CÍMZETES FŐISKOLAI TANÁRI CÍMET adományozott Dr. Varga Imre tanár úrnak A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa PRO UNIVERSITATE-DÍJ-at adományozott Dr. Szalay István tanár úrnak Tudományos fokozatot szerzett 2013/2014. tanévben Angol szakcsoport: Bernáth András (honosított) PhD Ének-zene Tanszék: Varjasi Gyula PhD Felnőttképzési Intézet: Patkósné Hanesz Andrea PhD / szám

13 Testnevelési és Sporttudományi Intézet: Borkovits Margit PhD Rajz- művészettörténeti Tanszék: Nátyi Róbert PhD Habilitált: Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet: Dr. Tarkó Klára Német és Német Nemzetiségi Tanszék: Dr. Propszt Eszter Kari Közlöny 2013/ szám (Különkiadás) kiegészítése DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁS AUGUSZ- TUS ÓRA A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa gyémánt díszoklevelet adományoz a következő kollegáknak: Fekete Pál tanár úr 1928-ban született Sárospatakon. Orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját 1954-ben szerezte Szegeden. Pedagógus pályáját Békéscsabán a Petőfi utcai általános iskolában kezdte ban a Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökévé választották november 4-én elhurcolták, majd hatévi börtönre ítélték ben rehabilitálták. A Magyar Köztársaság aranyéremmel tüntette ki, Békéscsaba pedig díszpolgárrá avatta március 15- én. Az események ellenére ma is pedagógusnak vallja magát. Nyugdíjasként orosz, német, francia nyelvórákat ad, idegen nyelvből fordít könyveket ban jelent meg Az utolsó szó jogán c. könyve a Püski Kiadónál. Rimafalvy Jánosné Jávori Teréz Xénia tanárnő 1933-ban született Bakonyjákón. Matematika-kémia szakos diplomáját az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán szerezte 1954-ben ig Romándon tanított ig Románd szomszéd falujában az akkor induló gyógypedagógus intézetben működött. Itt levelezőn a gyógypedagógiai tanári oklevelet is megszerezte ben Budapestre került, ahol nyugdíjazásáig tanított. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa arany díszoklevelet adományoz a következő kollegának: Dr. Sohajda Imréné Benkő Ildikó tanárnő 1942-ben született Budapesten ben a Szegedi Tanárképző Főiskola matematikakémia-rajz szakán, 1982-ben a JATE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakon kitüntetéses oklevelet szerzett. A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tól 2004-ig, nyugdíjazásáig tanította a matematikát és tantárgypedagógiát, valamint tanítási gyakorlatot vezetett. Rendszeresen tartott előadást az Óvodapedagógiai Nyári Egyetemen, valamint továbbképzést a Megyei Továbbképzési Intézetek felkérésére. Munkáját elismerés övezte: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj. DÍSZOKLEVÉL ÁTADÁS AUGUSZ- TUS ÓRA A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa rubin díszoklevelet adományoz a következő kollegának: Dr. Bérciné Bozóki Margit tanárnő ben született Szegeden. Tanítói oklevelét 1949-ben szerezte. Első munkahelye Ásotthalom (akkori Várostanya) egyik határszéli iskolában volt. 5 év után Dócra, majd Mórahalom-Nagyszéksori iskolához került. 12 év után előbb Szegeden a Madách utcai Ált. Iskolában, majd 22 évig a Gutenberg utcai Ált. Iskolában folytatta munkáját nyugdíjazásáig. Nyugdíj után a Tanárképző Főiskola II. sz. Gyakorló Iskolájában is tevékenykedett. 13

14 IV. BIZOTTSÁGI HÍREK A JGYPK Tudományos Diákköri Bizottsága és Művészeti Diákköri Tanácsa 2014 júniusában megvalósította a Lépések a tudományos élet felé az SZTE JGYPK tehetségsegítő programja a középiskolai oktatásban résztvevők számára NTP-TÚP pályázatot, melynek során a kari TDK és MDK csoportok tartottak ismertető előadásokat, bemutatókat szegedi középiskolások számára április 28-án a végzős hallgatók számára TDK konferenciát szerveztünk, amelyről 11 hallgató XXXII. OTDK-ra való továbbjutását javasolta a szakmai zsűri. A kari fordulón a Tanítóés Óvóképző Intézet, a Felnőttképzési Intézet, valamint az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék TDK csoportjai képviseltették magukat ősze a november 19-én megrendezendő kari TDK és MDK konferenciára való felkészülés jegyében telik, amelyről a 2015 áprilisában sorra kerülő XXXII. OTDK-ra juthatnak tovább a hallgatók. V. INTÉZETI, TANSZÉKI HÍREK, RENDEZVÉNYEK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet A JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézete által meghirdetett, Család és életmód a Visegrádi Négyek országaiban I. című, Visegrad University Studies Grant (No ) által finanszírozott kurzus keretében tartott előadást május 8-án Doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., a csehországi Hradec Královéi Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, Egészséges életmód címmel. Dr. habil. Tarkó Klára, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet főiskolai docense és 19. között részt vett a Nemzetközi Szociológiai Társaság XVIII. Világkongresszusán, melynek címe Facing an unequal world. Challenges for global sociology volt. Az RC 13 Sociology of Leisure kutatócsoport Leisure in an Unequal World: Global Reflections c. elnöki szekciója keretében adta elő dr. habil. Benkő Zsuzsanna intézetvezető főiskolai tanárral közös, meghívott előadását Education For Lifestyle (Leisure) Counselling In An Unequal World (Szeged, Hungary) címmel, valamint társelnöki feladatokat látott el a Leisure and the Pursuit of Health and Happiness in an Unequal World c. szekció keretében. Az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetnek a társaság keretében végzett nemzetközi tevékenysége elismeréseként dr. habil Tarkó Klárát az International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Leisure RC13, Executive Committee, Általános Elnökhelyettesévé választották a as periódusra / szám

15 Kékes Szabó Marietta, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet tanársegédje augusztus 26. és 30. között részt vett az Európai Egészségpszichológiai Társaság (Conference of the European Health Psychology Society, EHPS) 28. nemzetközi konferenciáján, amely Innsbruckban került megrendezésre. Kékes Szabó Marietta Psychosomatic Symptoms and Dysfunctional Family Organization címmel poszter formájában mutatta be kutatási eredményeit a rendezvényen. Kékes Szabó Marietta, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetének tanársegédje szeptember között, a Madridban megrendezésre került Pszichiátriai Világkonferencián előadást tartott Symptom-extension, or the two faces of heavy breathing címmel és közös posztert mutatott be Object use in autism and in typical development. A longitudinal study címmel. 15

16 Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szabad Könyvklub. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz című könyve volt a témája a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken a szeptember 29-én megtartott Szabad Könyvklub rendezvényének. A következő ülés (október 20) könyve: Anna Gavalda: Szerettem őt október 3-5. között Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán rendezte meg a Magyar Szemiotikai Társaság a Semiotica Agriensis konferenciasorozat 12. ülését. Tájszemiotika szemiotikai tájképek címmel. Karunkat négy oktató képviselte a következő előadásokkal: Propszt Eszter (Nemzetiségi Intézet): Egy különös táj szemiotikája (Terézia Mora Különös anyag című kötetének elbeszélései); Szirmai Éva (Felnőttképzési Intézet): Áll egy ifjú nyírfa az orosz festészeti és irodalmi tájkép jelei; Tóth Szergej (Alkalmazott Humántudományi Intézet): Városi tünettan: Moszkva; Újvári Edit (Felnőttképzési Intézet): A tájkép jelentésváltozatai a keresztény ikonográfiában. Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Dr. Karancsi Zoltán egyetemi docens május 16-tól június 4-ig az OTKA támogatásával tanulmányúton járt az USA-ban, ahol a Nyugati part legszebb nemzeti parkjait (Yosemite-től Yellowstone-ig), azok különleges felszínformáit és felszínalakító folyamatait tanulmányozta. Emellett biogeográfiai, tájesztétikai megfigyeléseket is végzett. Tapasztalatait számos előadáson és fotókiállításon mutatja be, amely jelenleg is megtekinthető a Tudástár folyosóján / szám

17 Informatika Alkalmazásai Tanszék Az Informatika Alkalmazásai Tanszék kétnapos konferenciát szervezett október 9- én és 10-én SWORDS 2014 Szeged WORkshop on Discrete Structures címmel. A rendezvény a Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium (TÁMOP C- 11/1/KONV ) projekt támogatásával valósult meg. A konferencián tíz ország huszonhárom intézményéből összesen csaknem ötvenen vettek részt, a diszkrét matematika és a kombinatorikus optimalizálás nemzetközi élvonalába tartozó kutatók közül számosan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Az elhangzott huszonnyolc előadás témái között éppúgy megtalálhatóak voltak a diszkrét módszerek legmodernebb elméleti eredményei, mint a már gyakorlatban is bevezetett alkalmazás-orientált megoldások. Felnőttképzési Intézet május én az Andragógiai és Közösségi Kulturális Tanulmányok Szakbizottsági ülés került megrendezésre. 10 intézmény 15 képviselője vett részt a két napos ülésen, melyet Marsi István Dékán Úr, T. Molnár Gizella, a Felnőttképzési Intézet vezetője és Farkas Éva, az Andragógiai és Közösségi Kulturális Tanulmányok Szakbizottság elnöke nyitott meg. A plenáris előadás témája a felsőoktatás helyzete, a felnőttkép- 17

18 zés szerepe a felsőoktatásban és az andragógia szak(ok) története volt. A közös döntések mellett kerekasztal-beszélgetés keretén belül vitatták meg a szakemberek többek közt az andragógia szak(ok) jelenlegi helyzetét, fejlesztési lehetőségeit, az új felnőttképzési törvény hatását és az ESRALE (European Studies and Research in Adult Learning and Education) projekttel való együttműködést. Műhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitűzéseinek témájában szak- és felnőttképzési szakemberek számára. A Tempus Közalapítvány az Oktatási Hivatal megbízásából június 17- én és június 18-án két egynapos, azonos programú műhelymunkát szervezett a szakés felnőttképzés fejlesztése témában, fókuszálva a globális gazdaság és munkaerőpiac felől érkező főbb kihívásokra az OECD és az Európai Unió képességpolitikájának tükrén keresztül. A műhelymunkák célja a szak- és felnőttképzési végzettségek hazai és nemzetközi versenyképességének növeléséhez szükséges ismeretek átadása és készségfejlesztés a képzések tervezése terén. A résztvevők megismerhették a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) és az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) fejlesztési célkitűzéseit, valamint megvitatásra került, hogy ezek az eszközök hogyan járulhatnak hozzá a szakképzés és felnőttképzés rugalmasságának és átjárhatóságának növeléséhez. A Műhelymunkában előadást tartott Intézetünk oktatója, Farkas Éva Tanulási eredmény-alapú gondolkodás a képzési programok tervezésében gyakorlati példákon keresztül címmel, és vezette a Felnőttképzési szakértői műhelyt szeptember 20. Európai Kulturális Örökség Napok Szegeden. A hagyományokhoz híven az Intézet kulturális mediáció MA II. évfolyamos hallgatói tanári koordinációval kulturális sétát vezettek. Az idei séta témája: a történelmi emlékezet nyomában Szeged köztéri szobrai a historizmus jegyében, az I. világháború centenáriuma és a holokauszt 70. évfordulója. Dr. Szirmai Éva főiskolai docens alkotói szabadsága idején (2014. január július 31.) az International Researcher Mobility Programme founded by the Institute for Advanced Study in Humanities and Technology (RIAS) of Sholokhov Moscow State University for the Humanities kutatói ösztöndíjának támogatásával az intézmény vendégtanáraként tevékenykedett. Előadást tartott a Pedagógiai Kar Hallgatóinak: «Что такое массовая культура и почему неприлично ею наслаждаться?» (Mi az a tömegkultúra, és miért nem illik szeretni?) 14/unikalnoe-sobytie-italyanskayateleradiokompaniya-rai-snimaet-otkrytyelekcii. Előadást tartott az Институт гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга által rendezett konferencián: Киберметрика высказываний венгров о "Евромайдане" (A magyarok Majdan-képének kibermetrikája), valamint a Политические исследования России и постсоветского пространства konferencián: Политика памяти: оккупация пространства (Emlékezetpolitika: a tér elfoglalása) 14/nauchno-prakticheskaya-konferenciyapoliticheskie-issledovaniya-rossii-i Publikációk: - A név hatalma a hatalom nevei (The power of names the names of authority); in BAUKO, JANOS (ed.): The Semiotics of Names Conference Papers. Faculty of Central European Studies Constantine the Philosopher University in Nitra (SK) and Hungarian Society of Semiotics, Budapest - The Expropriation of Spaces Memorypolitics on public spaces (in International Journal of Cultural Policy publikálásra elfogadva) / szám

19 - Lokalitás a globális térben, avagy létezik-e szegedi identitás? (Locality in the global space does an identity of Szeged exist?) in SZIRMAI ÉVA, UJVÁRI EDIT (ed.): The Semiotics of Identity of the Groups; University of Szeged and Hungarian Society of Semiotics, Budapest - PRAVIKOVA L., SZIRMAI É., SZIGETI M.: Egyenes adás... Az ukrajnai események megjelenése a magyar blogszférában (2013. november június) (Live streaming... Отображение украинских событий в венгерской блогосфере (ноябрь 2013 июнь 2014) előkészületben Dr. Szirmai Éva a Szegedi Tudományegyetem és a Sholokhov Moscow State University között megkötött együttműködési szerződés aláírásának előkészítésében is részt vett. A Gyógypedagógus-képző Intézet oktatóinak konferenciái, egyéb tevékenységei Meggyesné Hosszu Tímea: Konferenciák: MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, április előadás címe: Meggyesné Hosszu Tímea Lesznyák Márta: A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon Az Esélyegyenlőség világnapja az SZTE-en, Szeged, május 5. Megvalósult a TÁMOP C- 12/1/KONV Harmadik generációs össze-hangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél- Kelet Magyarországon pályázat keretein belül. Előadás címe: Meggyesné Hosszu Tímea-Máténé Homoki Tünde: Oktatók is tanulhatják? Oktatók esélyegyenlőségi képzésének tapasztalatai III. Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira szakmai konferencia, Szeged, SZAB Székház, május 15. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szekcióelnök: Meggyesné Hosszu Tímea Speciális tevékenység: Esélyegyenlőségi képzés vezetése az SZTE-en oktatók számára XXXIX. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Megyei fordulóján zsűri elnök (Kalocsa, Nebuló EGYMI) Csupor Zsolt Jánosné: Konferencia: A Szakképzési Szakértők Továbbképzésén előadás tartása 7 alkalommal az ország különböző helyszínein: Előadás címe: Sajátos nevelési igényű fiatalok a szakképzésben címmel Dr. Szabó Mihály: Konferenciák: Gyermekkori hasi sebészet, Szeged, március Magyar Gyermeksebész Társaság évi Kongresszusa, Budapest, május

20 Ének-zene Tanszék Művészeti Intézet július 19-én a kari diplomaosztó ünnepségen Raffai Éva, a tanszék 2. éves hallgatója énekelt (tanára: Laczi Júlia) júliusában a tanszéki Argenteus Vegyeskar dr. Kovács Gábor vezetésével Goroziában Nemzetközi Kórusversenyen vett részt, ahol elismerő oklevelet kaptak. A fesztivál keretében öt koncertet adtak különböző városokban szeptember 24-én az egyetemi Erasmus napon fellépett hallgatóink: Jakobicz Dorottya és Banyó Enikő (tanáruk: dr. Varjasi Gyula). A tanszék szeptember án tartotta 15. nemzetközi konferenciáját Évfordulós művészek címmel. A konferenciát Dr. Marsi István dékán nyitotta meg, a tanszék oktatóin kívül (dr. Asztalos Bence, dr. Dombi Józsefné, Gyovai Ágnes, dr. Kovács Gábor, Laczi Júlia, dr. Varjasi Gyula) előadást tartott dr. Máté Zsuzsanna (JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék), prof. dr. Párducz Árpád, Sándor János és dr. Tóth Péter. Külföldről érkezett előadók voltak: dr. Coca Gabriela, dr. Fekete Miklós és dr. Péter Éva (Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár), Martin Heidecker (Pädagogische Hochschule Freiburg), prof. Irena Medňanská, doc. Karol Medňansky, dr. Marta Polohová (Univerzita Prešov), dr. Boros-Konrád Erzsébet (Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad), Regina Stummer (Pädagogische Hochschule Krems), Dace Bickovska (Riga), Judita Kučerová (Brno). A kétnapos rendezvényen 22 előadás hangzott el. A konferenciához kapcsolódó nemzetközi hangversenyen közreműködtek: Dace Bickovska (Riga), Boros-Konrád Erzsébet (Nagyvárad), Martin Heidecker (Freiburg), Regina Stummer (Krems), Judita Kučerová (Brno), Dombi Józsefné, Laczi Júlia, Maczelka Noémi, Varjasi Gyula, a tanszék Argenteus Vegyeskara Kovács Gábor vezetésével. A tanszék október között Stephanie Stegfellnert, a klagenfurti Pädagogische Hochschule oktatóját fogadta Erasmus vendégtanárként, aki az ének-zene BA szakos, valamint a tanító szakos hallgatók számára tartott órákat. Programját prof. Maczelka Noémi, dr. Dombi Józsefné dr. és Diamant Ágnes (Gyakorló iskola) szervezte. A tanszék október ig dr. Boros- Konrád Erzsébetet (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad) fogadja Erasmus vendégtanárként, aki magánénekórákat tart és órákat látogat. Programját dr. Dombi Józsefné és dr. Asztalos Bence szervezi október 9-én Maczelka Noémi zongoraestjét rendezték meg az Egyetemi Kulturális Fesztivál keretében a rektori épület dísztermében október között a Visegrád program keretében Slupskba, a pomerániai egyetemre utazott dr. Maczelka Noémi, dr. Dombi Józsefné dr. és dr. Asztalos Bence, ahol előadást tartottak és koncerten szerepeltek október én a Brnoi Masaryk Egyetem által szervezett Viva Musica Zenei Konferencián vett részt dr. Dombi Józsefné szeptember 1-től három tanéven keresztül a tanszék német, francia és cseh partnerekkel Erasmus+ KA2 szektorközi együttműködésben vesz részt Musik kreativ+ címmel. A Pädagogische Hochschule Freiburg vezetésével megvalósuló pályázati program magyar koordinátora dr. Asztalos Bence főiskolai docens. A program részeként október között dr. Asztalos Bence és dr. Maczelka Noémi Freiburgba utazik október 28-án prof. Pukánszky Béla és dr. Dombi Józsefné dr. kamaraestjét rendezték meg az Egyetemi Kulturális Fesztivál keretében a rektori épület dísztermében / szám

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 3. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 6 Bizottsági hírek 14 Kari hírek

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató Főigazgatósági Tájékoztató SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató A Főigazgatósági Tájékoztató RTF formátumban letölthető a JGYTF

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2010/11. 1. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny pdf-formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2012. évi határozatai Győr 2012 1/2012. (01.18.) SZ. HATÁROZAT szavazással - a Kar 2010-2011. évi tevékenységéről készült beszámolót

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2007. 2. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2007. 2. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2007. 2. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 3488-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. (Jn 15,20) A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Meghívó A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. május 28-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. május 28-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2015/16. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 3 Személyi hírek 7 Bizottsági hírek 9 Kari hírek

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

A Kari Tanács január 13-i ülésének napirendjei és határozatai

A Kari Tanács január 13-i ülésének napirendjei és határozatai A Kari Tanács 2015. január 13-i ülésének napirendjei és határozatai 1. Tanársegédi pályázatok véleményezése 2. Kari képviselő választása a Szenátusba 3. 2015. februári záróvizsganaptár 4. Változások a

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2014. évi határozatai Győr 2014 1/2014. (03.05.) SZ. HATÁROZAT személyére (Balogh István, Venesz Norbert) tett 2/2014. (03.05.) SZ.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei:

Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei: Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei: Név Végzettség: Továbbképzés dátuma 2002.11.04 Tanúsítvány Megnevezés Téma Óra Az olvasás-írászavar diagnosztikája és redukációja. 2004.06.24

Részletesebben

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016.

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016. 85/2016. (XII. 14.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Szervezteti és Működési Rend (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról 1. elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 4/2012. (V.29.)

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 4/2012. (V.29.) Ikt.sz.: TKTK/91-5/2012 Határozat Főiskolai docensi pályázatok véleményezése című előterjesztésről A határozat száma: 4/2012. (V.29.) a TKTK Tanács elnöke Ikt.sz.: TKTK/91-6/2012 Határozat Tanársegédi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE. tanító / tanítóképző főiskola

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE. tanító / tanítóképző főiskola Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz szakos tanárképző nevelőtanár / tanárképző háztartástan tanár / tanárképző földrajz szakos közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga / tanárképző

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ EGYETEMI TANÁCS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ EGYETEMI TANÁCS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM. ELŐTERJESZTÉS AZ EGYETEMI TANÁCS 2016. OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE III. napirend Tárgy: Személyi ügyek III.1. Javaslat vezetői pályázatok kiírására III.2. Javaslat oktatói pályázatok kiírására

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai A Kari Tanács 2010. április 29-ei ülésének határozatai 36/2009/2010. sz. KT határozat A Kari Tanács 21 érvényes szavazattal az alábbi arányban jóváhagyta a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet részére

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai 2007. év TARTALOMJEGYZÉK 2007. január 17... 2 2007. február 14.... 5 1 Kari Tanácsának határozatai 2007. év 2007. január 17. A szavazati joggal rendelkezők

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva.

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva. Oktazon Név Szakképzettségek 76998676601 77170903439 77285741518 71626111199 75876851872 79320074129 74027487099 78376708878 73039759028 71654221049 71374092370 Afonyi Lászlóné Asztalos Enikő Bánhegyi

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2013. február 26-i ülésének napirendjei és határozatai 1. A szakirányválasztás szabályzata 2. Oktatási kérdések 3. Egyebek RKK-KT-XXXIV/1/2013 A 13 igen 0 nem és 0 tartózkodó -elektronikus úton- leadott

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-88 Fax: 487-8196 ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Készült 2015. november 26-án,

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa december 10-én ülést tartott.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa december 10-én ülést tartott. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2015/16. 2. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 3 Személyi hírek 9 Pedagógusnapi köszöntések,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának 2013. január 28-ai üléséről OE-RH-221/2013 Az emlékeztető röviden és tömören összefoglalja a Szenátus ülésén elhangzottakat. Az ülésről videofelvétel készült,

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG Titkárságvezető CSÁNYINÉ dr. FEJES TEKLA (62/54-64-17) Kari adminisztrátor TÓTH JÁNOSNÉ (62/54-50-25) Ügyviteli alkalmazott ZSINDELY JÁNOS PÁLNÉ (62/54-50-25) Elérhetőségek

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2013. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2013 1/2013. (I.8.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 36 igen egyhangú szavazattal

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

CV - Dr. Bús Imre Ph.D

CV - Dr. Bús Imre Ph.D CV - Dr. Bús Imre Ph.D Dr. Bús Imre Ph.Dfõiskolai tanár Pedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 203. irodatelefon: 74/528-300/1208Email: bus@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre PhD Beosztás,

Részletesebben

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanács A BMF RKK 2009. évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai Kari Tanács 2009. január 20-i ülésének

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

A január 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2007. január 24-i SZE 338/3.3/2007. (I.24.) határozat: Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D magasabb vezetői (rektori) pályázatának elbírálásáról SZE: 27 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 339/3.4/2007. (I.24.) határozat:

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

A Kari Tanács január 12-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács január 12-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2010. január 12-i ülésének napirendjei és 1. Záróvizsga bizottságok elnökei 2. Tantervi módosítások, oktatásszervezési javaslatok 3. SZMSZ Kari kiegészítés módosítása 4. Egyebek RKK-KT-XXVI/1/10 A 15

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend forma i idő helye i terület L K wellness-tanácsadó kéthetente péntek délután, szombat délelőtt és délután Szeged

Részletesebben

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8.

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8. Gelencsérné Tarpál Mária Takácsné Husz Ildikó igazgató helyettes megbízott intézményvezető általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatási vezető és matematika, technika szakos általános

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai 1/2014. sz. (2014.01.14.) KT határozat: A Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 10 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS mellett támogatja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2010. évi határozatai Győr 2010 1 1/2010. (02.17.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Tanácsa a

Részletesebben