TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex"

Átírás

1 TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex EKX_4_0 1 / 7 (rev től)

2 1. Az alapok A TÜV Rheinland (valamennyi, a TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.v. kapcsolt vállalkozása és a TÜV Rheinland Holding AG) globális társaság. A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) ennek a globális társaságnak a része. Ennek megfelelően magatartásunk sok szempontból meg kell, hogy feleljen egy globális vállalatcsoport magatartásának. Célunk, hogy a csoportszintű vállalati kultúra további fejlesztésével növeljük az ügyfél- és alkalmazotti elégedettséget, és ennek köszönhetően növekedjen a piaci részesedésünk és a tevékenységünkből származó nyereség. Összességében azt szeretnénk, ha biztosítani tudnánk a TRI, és ezáltal a TÜV Rheinland sikeres gazdasági fejlődését. Az ügyfelek, a kollégák és a nyilvánosság bizalma nagymértékben függ az egyes személyek megbízhatóságától, korrekt magatartásától és elkötelezettségétől. Minden egyes alkalmazott magatartása egyben a TÜV Rheinland arculatát is közvetíti, és képet ad arról, hogy cégünk hogyan képviseli magát a piacon. Célunk, hogy mindenben megfeleljünk az egyedi és fenntartható vállalati küldetésünknek. Ennek érdekében az ENSZ Globális Megállapodásban és az IFIA-ban (Nemzetközi Vezető Tanúsító Szervezetek Egyesülete) történő részvételünk által kialakítottunk egy csoportszintű értékrendszert és felelősségvállalási politikát, amely ezen szabványoknak megfelel és amelyek alapján értékeljük a konkrét mindennapi üzletmenet során tett lépéseinket. Vállalati küldetésünk, csoportszintű irányelveink, korrupcióellenes és szponzorációs politikánk mind elengedhetetlen, a magatartásunk kereteit meghatározó dokumentumok. Az Etikai kódex olyan iránymutatás, amely erősíti a kölcsönös egyetértést, támogat minket a mindennapi munkánk ellátásában és elősegíti, hogy sikeres szolgáltatóként működjünk a globális piacokon. A dokumentumban lefektetett alapelvek azok a minimális elvárások, amelyek a TÜV Rheinland alkalmazottaira és vezetőire világszerte érvényesek. Céljuk, hogy segítsék a mindennapi munka során felmerülő jogi és etikai kihívások kezelését és így növeljék a TRI szolgáltatásaiba és integritásába fektetett bizalmat. Kérdésével vagy információigényével bármely alkalmazott felkeresheti feletteseit vagy a helyi megfelelőségi megbízottat. A munkavállalók egy anonim Etikai vonalon ( helpline -on) keresztül, bizalmas csatornán keresztül tudnak tájékoztatást adni, vagy bejelentést tenni. A már életbe léptetett előírásoknak történő megfelelést a Megfelelőségi Tanács és a megfelelésért felelős Igazgató biztosítják. Konfliktus esetén a helyi megfelelőségi megbízott adhat tanácsot. A helyi megfelelőségi megbízott kivizsgálja az adott eseteket és végigköveti azokat. Szükség esetén az eset megoldásához szükséges lépéseket a Megfelelőségi Tanács határozza meg a megfelelőségi irányelv alapján. 2. Hatály Szakmai kérdésekben minden alkalmazottunk megbízható módon, személyének és a TRI-nél végzett munkájának feddhetetlenségét biztosítva, képességei legjavát nyújtva kell, hogy eljárjon. Valamennyi alkalmazottunknak törekednie kell arra, hogy fenntartsa a TRI és a TÜV-csoport kiváló hírét és elkerüljön minden olyan helyzetet, amely negatív hatással lehet a TRI-re, vagy a TÜV Rheinland Csoport egészére. Az alkalmazott megnevezés a TÜV Rheinland InterCert Kft. valamennyi férfi és nőnemű, teljes- és részidős alkalmazottjára, vezetőjére, menedzserére, valamint Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjára vonatkozik. A jelen Etikai kódex a TRI és valamennyi többségi (legalább 51%-os) tulajdonban lévő vállalata minden alkalmazottjára nézve kötelező. Azon társaságoknál, amelyekben a TRI a részvények kevesebb, mint 51%-ának tulajdonosa, a Vezérigazgatói Tanács javaslatot tesz a TRI Etikai kódexének és Megfelelőségi rendszerének átvételére. Egyetlen személy sem kivétel a jelen etikai kódex alól és nem áll jogában attól eltérni, hacsak azt jogi vagy egyéb indokolt körülmény szükségessé nem teszi. 3. Általános alapelvek Alapelvként valamennyi ránk vonatkozó jogszabályt és törvényi előírást betartunk. Valamennyi alkalmazott köteles megfelelni a jogi előírásoknak és egyéb követelményeknek (pl. akkreditációs kritériumoknak), belső irányelveknek, útmutatásoknak és üzleti szabályzatoknak. Nem veszünk részt semmilyen olyan tevékenységben, amelynek nyilvánvaló célja a jogi vagy egyéb előírások manipulációja. Tisztában vagyunk a működésünk helyén érvényes és ránk vonatkozó valamennyi jogszabállyal és előírással, melyeket működésünk során maximálisan betartunk, kivéve, ha azok EKX_4_0 2 / 7 (rev től)

3 ellentétesek az általános etikai alapelvekkel. Ahol arra lehetőségünk adódik, szakmai és kritikai támogatással segítjük ezek fejlesztését. Valamennyi alkalmazottunktól elvárjuk a társaság ingatlanjainak és eszközeinek felelősségteljes használatát. 4. Adatbiztonság és titoktartás A személyes ügyféladatok biztonsága és az adatok bizalmas kezelése kiemelkedő fontosságú és mindenkor biztosított kell, hogyan legyen, mind a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtását megelőzően, mind a szolgáltatás nyújtása közben és azt követően. Ide értendők többek között a műszaki és tervezési adatok, védjegybejegyzések, stratégiák, beruházások, értékesítési és marketingtervek, pénzügyi előrejelzések, ügyféladatbázisok, stb. Gondoskodni kell arról, hogy a bizalmas információkhoz harmadik személy, illetve az ügyben nem érintett kolléga ne férjen hozzá. Azon alkalmazottak, akiknek hozzáférése, illetve kezelési jogosultsága van a bizalmas vagy védett információkhoz, kötelesek megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni a visszaélések és az adatok nyilvánosságra kerülésének elkerülése érdekében. Jogosulatlan személyek által bizalmas információkhoz való hozzáférésre tett kísérlet a jelen Etikai kódex megsértésének minősül és ennek tényét jelenteni szükséges a menedzsernek, adatvédelmi- vagy biztonsági felelősnek. Az alkalmazottak tájékoztatására, irányítására vagy értékelésére szánt belső, illetve személyes információk ideértve a belső eljárásokat és szabályzatokat is bizalmas információnak minősülnek függetlenül attól, hogy azok hogyan kerültek rögzítésre (adattároló eszközön, nyomtatva, stb.), hacsak arról valamely illetékes szerv másképp nem rendelkezik, illetve azt közzé nem teszi. 5. Egyenlő elbánás Valamennyi alkalmazottól elvárjuk a személyes méltóság, magánélet és személyes jogok tiszteletben tartását. Nem toleráljuk a megkülönböztetést semmilyen alapon, legyen az életkor, nem, szexuális beállítottság, faj, vallás vagy fogyatékosság. Tiltott a személyes és szexuális zaklatás, rágalmazás és pszichológiai nyomás. Nem megengedett továbbá az erőszak vagy az erőszakkal történő fenyegetés, illetve a fizikai bántalmazás. 6. Összeférhetetlenség Az alkalmazottak lehetőség szerint kerüljék el az összeférhetetlenséget eredményező helyzeteket. Az elkerülhetetlenül összeférhetetlenséget eredményező helyzetekről minden esetben tájékoztatni kell az alkalmazott felettesét. Kétség esetén egy felelős vezető bevonása kérhető Személyes és üzleti érdekek összeférhetetlensége Az alkalmazottainktól elvárjuk, hogy kerüljék el a személyes és üzleti érdekek összefonódását eredményező helyzeteket. Alkalmazottainknak a következő szabályokat kell figyelembe venni: Ajánlattétel és szerződéskötés kizárólag a piaci verseny és az üzleti érdekek érvényesítése érdekében lehetséges. A beszerzéseket a csoportszintű beszerzési és vásárlási szabályok alapján kell végezni. Személyes gazdasági érdekeltség vagy haszon valamely ügyfél, beszállító, alvállalkozó vagy egyéb üzleti partner vállalkozásában ellentétes a TRI, vagy a TÜV Rheinland Csoport alapelveivel. Az alvállalkozókban, ügyfelekben vagy felvásárolni kívánt társaságokban fennálló közvetlen pénzügyi érdekeltség összeférhetetlenségi helyzetet eredményezhet. Az érvényben lévő szabályokkal ellentétes értékelések, tesztek vagy igazolások kiadása nem megengedett Juttatások, ajándékok felajánlása és elfogadása Szakmai feladataik elvégzése során az alkalmazottak nem ajánlhatnak fel, illetve fogadhatnak el juttatásokat vagy ajándékokat. Tevékenységünk során korlátozni kell az üzleti partnereknek adott ajándékokat és meghívókat, és ezek szándékolt, vagy külső fél által érzékelt célja nem lehet valamely üzleti döntés befolyásolása. Az ajándékok és meghívók korlátozása az általános üzleti gyakorlaton alapszik, amely az aktuális helyi viszonyoknak megfelelően változhat. Néhány ide vonatkozó korlátozást a korrupcióellenes irányelvek részletesebben is tárgyalnak, míg másokat külön határoznak meg a szokásos helyi gyakorlat alapján. A helyi törvények szerinti határértéket meghaladó értékű ajándékok és meghívók nem megengedettek. EKX_4_0 3 / 7 (rev től)

4 6.3. Korrupció Tevékenységünk során törekedni kell a köztisztviselők pártatlanságának és feddhetetlenségének megvédésére. Ezért a köztisztviselőknek, állami képviselőknek, szabályozó hatóságok képviselőinek, politikusoknak vagy egyéb közintézmény képviselőinek nem ajánlható fel olyan ajándék, ebéd- vagy vacsorameghívás, illetve eseményre történő meghívás, amely sértheti pártatlanságukat vagy feddhetetlenségüket. Ebéd- és vacsorameghívások csak a helyi törvények és szokások által megengedett keretek között tehetők. Kerülendő olyan benyomást kelteni, mintha juttatást kínálnánk fel vagy fogadnánk el. A hatóságoknak és azok képviselőinek semmilyen szolgáltatás, vagy feladat ellátásával kapcsolatban nem lehet pénzt vagy egyéb juttatást adni, illetve arra ígéretet tenni, sem maguk, sem harmadik fél számára. Nem tartozik ide a hatósági bírságok és díjak kifizetése, amelyeket nyilvánosan közzé kell tenni. Semelyik alkalmazott sem ajánlhat fel szolgáltatást térítés nélkül, illetve garantálhatja valamely teszt vagy tanúsítási folyamat eredményét. Tevékenységünk során nem törekszünk ügynök, vagy közvetítő alkalmazására és rajta keresztül befolyás szerzésére. A vesztegetés és csúszópénz adása tilos. Ennek megfelelően tilos harmadik félnek való fizetés révén ügyfelet szerezni, vagy megtartani. A korrupció bűncselekmény és rendszerint feljelentést és büntetőeljárást von maga után. 7. Pénzmosás Saját hatáskörén belül minden alkalmazottól elvárjuk, hogy biztosítsa, hogy a TRI szolgáltatásait és vállalatait, valamint az összeolvadási és felvásárlási folyamatokat nem használják jogellenes pl. pénzmosási célokra. Az alkalmazottak kötelesek az üzletkötést megelőzően információt begyűjteni a tranzakció és az adott ügyfél által felajánlott partneri kapcsolat célját illetően. Az információ-gyűjtés kiterjed az ügyfél, illetve lehetséges partner jó hírnevére, valamint az ügyfél, illetve partner saját partnereire, anya- és leányvállalataira. A szponzorációs és adományozási irányelvek által megengedett mértékben és az ott szabályozott módon megengedett az ellenszolgáltatás nélküli pénzügyi-, anyagi- és nem anyagi támogatás (szponzoráció, adományozás). Ilyen esetekben az átadott erőforrásokról és azok céljáról egyértelmű leírást kell adni és azt a teljes vállalatcsoport rendelkezésére kell bocsátani. Kétség esetén a kijelölt központi szervtől (pl. a pénzügyi osztálytól, adóosztálytól) vagy a helyi megfelelőségi megbízottól lehet tanácsot kérni. 8. A tisztességes piaci versenyre és piacszerzésre vonatkozó szabályok betartása A TRI tartja magát a pénzügyi és kereskedelmi célok tisztességes és jogszerű úton történő elérésére vonatkozó alapelvhez. Hiszünk a szabad piacban és a szociális felelősség érvényesítésében. Nem veszünk részt semmilyen olyan tevékenységben, amely kereskedelmi előny illegális vagy etikátlan úton történő megszerzésére irányul. Kifejezetten tiltott a versenytársakkal történő árrögzítés, illetve megállapodás vagy egyeztetés a versenytársakkal a területek, ügyfelek és beszerzési források felosztásáról. Tiltott továbbá az olyan jellegű információcsere a versenytársakkal, amely az árakra, az árak változtatására, kedvezményekre vagy ár-elemekre, feltételekre, költségekre, kapacitásra, műszaki fejlesztésekre és beruházásokra, ajánlattételre és az ajánlat tartalmára, illetve a beszállítókkal vagy ügyfelekkel szembeni közös fellépésre vonatkozó megállapodásnak minősülhet. Továbbá nem törekszünk arra, hogy tartósan önköltségi ár alatt nyújtsunk szolgáltatásokat a piaci pozíció erősítése érdekében. 9. Ügyfél-orientáltság és üzleti partnereink Ügyfeleink jelentik a TRI üzleti sikerének kulcsát. Ügyfeleink irányába tisztességes és tiszteletteljes üzleti magatartást kell tanúsítani és számukra a legmagasabb szakmai színvonalú tanácsot és támogatást kell megadni. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy ügyfeleink a TRI szolgáltatásai alapján megfelelő információval rendelkezzenek üzleti döntéseik meghozatalához. Üzleti partnereink, különösen beszállítóink, ügynökeink, független értékesítési partnereink és szolgáltatásaink hivatalos kereskedelmi ügynökei a lehető legnagyobb mértékben meg kell, hogy feleljenek a jelen Etikai kódexnek. EKX_4_0 4 / 7 (rev től)

5 10. Szolgáltatásaink átláthatósága Az elvégett vizsgálatok eredményei és a leadott jelentésekben foglalt adatok kizárólag megállapításokat és tényeket tartalmaznak, nem utolsósorban azért, mert mindezek jelentős hatást gyakorolhatnak az ügyfeleink termékeit és szolgáltatásait a jövőben használó személyek biztonságára és egészségére. Éppen ezért külön figyelmet kell fordítani a jelentéseinkben foglalt adatok összeállítására, olvashatóságára, feddhetetlenségére, rendelkezésre állására és bizalmas jellegének fenntartására. A TRI a vizsgálati eredményeket és jelentéseket mindig a teljesség és a pontosság szempontjainak megfelelően, az aktuális műszaki és szakmai szabványok figyelembevételével készíti el. Tilos szándékosan téves vagy félrevezető információt, illetve bejegyzést tenni dokumentumokban, eredményekben, jelentésekben, kimutatásokban és magyarázatokban. Valamennyi információ és eredmény egyértelmű, érthető és reprodukálható kell, hogy legyen. Ügyfeleink számára kötelesek vagyunk minden szükséges információt és részletes magyarázatot megadni azzal kapcsolatban, hogy hogyan jutottunk el egy adott eredményre. Az ügyfél kérésére az eredményt alátámasztó folyamatokat és szakmai tudást kötelesek vagyunk velük megosztani. A szakértői véleményeket egyértelműen kell megjelölni. 11. A tájékoztatás és kommunikáció feddhetetlensége Minden dokumentumot, aktát és jelentést helyes és hivatalos módon kell kezelni és azok kizárólag pontos, helytálló, megbízható és jóváhagyott információt tartalmazhatnak. Ez különösen igaz a társaság mérlegére és egyéb olyan iratokra, melyek a számvitel témaköréhez kapcsolódnak, ideértve a számlákat is. Az üzleti adatokat, információkat és szellemi tulajdont jogszerűen kell megszerezni, tárolni, megosztani, felhasználni és megsemmisíteni. A média képviselői felé tett hivatalos bejelentések, valamint a befektetőkkel és a pénzügyi piacot képviselő szervezetekkel történő kommunikáció a Vezérigazgatói Tanács, illetve annak helyi képviselője kizárólagos hatáskörébe tartozik és abban csak az arra felhatalmazott alkalmazottak vehetnek részt. A külső megkereséseket ezen felhatalmazott alkalmazottaknak kell továbbítani. Ugyanez vonatkozik a kormányzati képviselők és hivatali tisztségviselők felé tett nyilatkozatokra. Általános elvként valamennyi hivatalos külső kommunikációt egy, annak elkészítésében részt nem vevő személy kell, hogy átnézzen és ellenjegyezzen ( négy szem elve ). 12. Kizárás és elhatárolódás Tekintettel arra, hogy a TRI meghatározott etikai alapelvek és értékek mentén, a jogszabályok és egyéb szabályok, sztenderdek betartásával végzi üzleti tevékenységét, a TRI nem tart fenn üzleti kapcsolatot olyan társaságokkal, amelyek ezen értékeket szándékosan megsértik. Irányelveink az ENSZ Globális Megállapodáson és az IFIA (Nemzetközi Vezető Tanúsító Szervezetek Egyesülete) szabályzatán alapszanak. Ezek megtalálhatók saját, globális Értékekre és Felelősségvállalásra vonatkozó Csoportszintű Irányelvünkben. Kerüljük az együttműködést az olyan társaságokkal, melyek fő profilja aknák vagy tömegfegyverek gyártása. Kifejezetten elhatároljuk magunkat az olyan társaságoktól, melyek rendszeresen megsértik a személyiségi jogokra vonatkozó törvényt, támogatják a rabszolgaságot és a kényszermunkát, illetve amelyek üzleti modelljük részeként rendszeresen alkalmaznak gyermek-munkaerőt. Az erre vonatkozó információkról értesíteni kell a megfelelőségi megbízottat. Akár az üzleti kapcsolat felbontásához is vezethet, amennyiben tudomásunkra jut, hogy partnerünk rendszeresen megsérti a környezetvédelmi előírásokat, súlyos környezeti kárt okoz, vagy ismételten alkalmaz a környezetre ártalmas módszereket. Az erre vonatkozó információkról értesíteni kell a megfelelőségi megbízottat. A megfelelőségi megbízottat tájékoztatni szükséges, amennyiben az üzleti kapcsolat létrejötte után a TRI az üzleti partner valamely súlyos, etikába ütköző cselekedetről értesül. Ezt követően a megfelelőségi megbízott dönt a további lépésekről. Amennyiben egyértelművé válik, hogy az ügyfél/partner viselkedése valószínűleg hamarosan nem változik meg, az üzleti kapcsolatot fel kell bontani. A TRI általános szerződési feltételeibe bele kell foglalni egy erre vonatkozó kikötést. Gondoskodni kell arról, hogy ezen kikötés a szerződéses kapcsolat szerves részévé váljon. 13. Környezetvédelem A TRI aktív szerepet vállal a környezetvédelemben és ezt küldetésében, környezetvédelmi irányelveiben, EKX_4_0 5 / 7 (rev től)

6 környezetvédelmi céljaiban és az Értékekre és Felelősségvállalásra vonatkozó Csoportszintű Irányelvében ki is emeli. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy üzleti tevékenységünket annak emberi és környezeti következményeinek tudatában végezzük, így a TRI arra ösztönzi munkavállalóit, hogy mindig vegyék figyelembe cselekedeteik emberekre, a környezetre és a társadalomra kifejtett hatását. Valamennyi alkalmazottnak tisztában kell lennie tevékenysége környezetre gyakorolt hatásaival és hatáskörén belül gondoskodnia kell arról, hogy elkerülje, illetve minimalizálja a környezeti kárt. 14. Adományozás és szponzorálás A vállalati adományozásban, szponzorálásban, illetve jótékonysági eseményeken történő részvétel kizárólag az érvényes jogi szabályozás és a TRI belső irányelvei által megengedett mértékben lehetséges. Az oktatási, tudományos, művészeti vagy kulturális szervezeteknek, illetve szociális projekteknek történő adományozás esetén a kedvezményezett szervezet meg kell, hogy feleljen a hasznosság és a támogathatóság alapvető feltételeinek. A politikai pártoknak történő adományozás kizárólag a Vezérigazgatói Tanács írásbeli jóváhagyása alapján megengedett. Ahol csak lehetséges, az adományozásról nyugtát kell kérni. 15. Alkalmazottaink védelme A munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági szabályok valamennyi alkalmazottat védik. Erre vonatkozóan az ide vonatkozó helyi törvények és nemzetközi egyezmények, valamint a Csoport és az alkalmazottakat képviselő szervezetek/szakszervezetek közötti belső megállapodások előírásai alkalmazandók, melyek valamennyi alkalmazott számára rendelkezésre állnak. Tevékenységünk során törekszünk munkatársainkkal való jogszerű szerződéses viszony kialakítására, elkerülve a színlelt megbízási szerződéseket. 16. Munkahelyi környezet Azon munkavállalók, akik annak ellenére is járművet vezetnek, vagy gépeket működtetnek, hogy olyan gyógyszeres kezelés alatt állnak, amely befolyásolja vezetési, illetve gépkezelési képességeiket, saját maguk mellett másokat is veszélyeztetnek. Az alkoholizmus és a kábítószerfüggőség veszélyezteti a munkahelyi biztonságot és csökkenti a teljesítményt. A TRI ilyen esetekben segítséget nyújt tanácsadó vagy szakmai (orvosi) segítség felkutatásában. 17. Végrehajtás, reklamáció és az etikátlan viselkedés jelentése Valamennyi munkavállaló köteles tiszteletben tartani a jelen Etikai kódexben foglalt szabályokat és alapelveket és ezen előírások szerint eljárni. A vezető beosztású munkatársak felelősek azért, hogy a csapatuk tagjai megismerjék a jelen Etikai kódexet és az ebben foglalt előírásokat rendszeres jelleggel áttekintsék. A vezető beosztású munkatársaknak példát kell mutatniuk az elvek képviselésében és szemléltetniük kell azt a magatartást, amelyet saját területükön elvárnak. Bármely alkalmazott kérhet tanácsot a vezető beosztású munkatársaktól, illetve a megfelelőségi megbízottól, amennyiben számára nem egyértelmű a jelen Etikai kódex, vagy más belső irányelv végrehajtása. Amennyiben az alkalmazottak olyan jellegű eltérést tapasztalnak a jelen Etikai kódex előírásaitól, vagy olyan súlyos szabálysértés jut tudomásukra különös tekintettel a csalás, korrupció, versenytörvény áthágása, nem valós pénzügyi adatok közlésének eseteire, amely bűnvádi eljárást vonhat maga után vagy a vonatkozó jogszabály megsértésének minősül, úgy arról kötelesek tájékoztatni felettesüket vagy a kijelölt szervet, ideértve az anonim telefonszolgálatot is ( helpline, lásd 1. pont). Az információt bizalmasan kezeljük, és azt az eset alapos kivizsgálására és a megfelelő és szükséges javító intézkedések életbeléptetésére használjuk fel. Súlyos esetekben a társaságnak okozott kár elkerülése érdekében belső intézkedéseket foganatosítunk, illetve tájékoztatjuk az ügyészséget. Minden alkalmazottnak, ügyfélnek, partnernek és képviselő szervnek jogában áll reklamációt, vagy bejelentést tenni a kijelölt kapcsolattartóknál. A kapcsolattartók kötelesek feldolgozni a reklamációt és értesíteni a bejelentőt a javító intézkedésekről. A reklamációt nyilvántartásba vesszük és a kapcsolódó statisztikákat hozzáférhetővé tesszük. EKX_4_0 6 / 7 (rev től)

7 Az etikátlan viselkedésről vagy szabálysértésről bejelentést tevő alkalmazottakat nem érheti a bejelentés miatt semmiféle hátrány, hacsak ki nem derül, hogy szándékosan, illetve ártó szándékkal hamis információt szolgáltattak. Azon túl, hogy az etikátlan viselkedés árthat a TRI és a TÜV Rheinland Csoport jó hírnevének, az Etikai kódex megsértése fegyelmi vagy jogi eljárást vonhat maga után, amelynek pénzügyi vagy egyéb bírság, vagy büntetés is következménye lehet. A kijelölt ombudsman és az alkalmazottak feddhetetlenségének védelme érdekében a Csoport Vezérigazgatói Tanácsa teljes mértékben lemondott az ilyen jellegű tájékoztatásra vonatkozó jogosultságáról. 18. Záró megjegyzések Jelen Etikai kódex előírásai összhangban állnak a globális Etikai kódex ( Code of Conduct for TÜV Rheinland ) iránymutatásaival, igazodva a hazai üzleti környezethez és kultúrához. Ennek megfelelően a globális szabályozás engedélyezi és támogatja a jelen Etikai kódex életbelépését és végrehajtását. A szakszervezetek jogai érintetlenek maradnak. Jelen Etikai kódex végrehajtását felügyeljük, felülvizsgálata időről-időről indokolttá válhat. A felelős vezető beosztású munkatársaktól kötelesek gondoskodni arról, hogy az Etikai kódex aktuális változatát valamennyi alkalmazott megismerje. Az Etikai kódex az általános alkalmazotti képzés és a személyes oktatás és képzés része. Budapest, december TÜV Rheinland InterCert Kft. H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b telefon telefax: EKX_4_0 7 / 7 (rev től)

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Coordination Committee Meeting for the SIGNAL Iduna Group A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez www.hu.schindl er.com Schindler Hungária Kft. Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez Oldal 1/6 Ezek az Irányelvek szerves részét képezik a Magatartás Kódexnek, és segítenek annak megértésében mit is

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

2. 3. Az ISO 26000 kialakulása. Minden kontinensen jelen vagyunk. ISO 26000 A stratégia eszköze

2. 3. Az ISO 26000 kialakulása. Minden kontinensen jelen vagyunk. ISO 26000 A stratégia eszköze Minden kontinensen jelen vagyunk 17.000 munkatárs, 500 telephely, 62 országban Világszerte Partnereink szolgálatában! ISO 26000 A stratégia eszköze Vezérelvünk a felelősség és a bizalom CSR jelentések

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció. Alexa Noémi október 11.

Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció. Alexa Noémi október 11. Figyelő Top 200 Üzleti etika és korrupció Alexa Noémi 2012. október 11. Nemzeti integritásrendszer kutatás Az egyes országok legfőbb intézményei, amelyek lényegesek a korrupció elleni fellépés szempontjából

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS ILPEA - - Kft. 5100 Jászberény, Ipartelep út 3. : 5101 Jászberény. Pf.: 202. : 57/515-150 fax: 57/515-152 E-mail: profext@profext.hu Internet: www.profext.hu MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS Jóváhagyta az Industrie

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

A Supplier of the Year

A Supplier of the Year A Supplier of the Year - 2016 Versenyszabályzata 1. Általános versenyfelhívás A verseny célja: Üzleti partneri, beszállítói fontosak a LeasePlan Hungária Zrt-nek (továbbiakban: LeasePlan)! Termékeinek

Részletesebben