TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex"

Átírás

1 TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex EKX_4_0 1 / 7 (rev től)

2 1. Az alapok A TÜV Rheinland (valamennyi, a TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.v. kapcsolt vállalkozása és a TÜV Rheinland Holding AG) globális társaság. A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) ennek a globális társaságnak a része. Ennek megfelelően magatartásunk sok szempontból meg kell, hogy feleljen egy globális vállalatcsoport magatartásának. Célunk, hogy a csoportszintű vállalati kultúra további fejlesztésével növeljük az ügyfél- és alkalmazotti elégedettséget, és ennek köszönhetően növekedjen a piaci részesedésünk és a tevékenységünkből származó nyereség. Összességében azt szeretnénk, ha biztosítani tudnánk a TRI, és ezáltal a TÜV Rheinland sikeres gazdasági fejlődését. Az ügyfelek, a kollégák és a nyilvánosság bizalma nagymértékben függ az egyes személyek megbízhatóságától, korrekt magatartásától és elkötelezettségétől. Minden egyes alkalmazott magatartása egyben a TÜV Rheinland arculatát is közvetíti, és képet ad arról, hogy cégünk hogyan képviseli magát a piacon. Célunk, hogy mindenben megfeleljünk az egyedi és fenntartható vállalati küldetésünknek. Ennek érdekében az ENSZ Globális Megállapodásban és az IFIA-ban (Nemzetközi Vezető Tanúsító Szervezetek Egyesülete) történő részvételünk által kialakítottunk egy csoportszintű értékrendszert és felelősségvállalási politikát, amely ezen szabványoknak megfelel és amelyek alapján értékeljük a konkrét mindennapi üzletmenet során tett lépéseinket. Vállalati küldetésünk, csoportszintű irányelveink, korrupcióellenes és szponzorációs politikánk mind elengedhetetlen, a magatartásunk kereteit meghatározó dokumentumok. Az Etikai kódex olyan iránymutatás, amely erősíti a kölcsönös egyetértést, támogat minket a mindennapi munkánk ellátásában és elősegíti, hogy sikeres szolgáltatóként működjünk a globális piacokon. A dokumentumban lefektetett alapelvek azok a minimális elvárások, amelyek a TÜV Rheinland alkalmazottaira és vezetőire világszerte érvényesek. Céljuk, hogy segítsék a mindennapi munka során felmerülő jogi és etikai kihívások kezelését és így növeljék a TRI szolgáltatásaiba és integritásába fektetett bizalmat. Kérdésével vagy információigényével bármely alkalmazott felkeresheti feletteseit vagy a helyi megfelelőségi megbízottat. A munkavállalók egy anonim Etikai vonalon ( helpline -on) keresztül, bizalmas csatornán keresztül tudnak tájékoztatást adni, vagy bejelentést tenni. A már életbe léptetett előírásoknak történő megfelelést a Megfelelőségi Tanács és a megfelelésért felelős Igazgató biztosítják. Konfliktus esetén a helyi megfelelőségi megbízott adhat tanácsot. A helyi megfelelőségi megbízott kivizsgálja az adott eseteket és végigköveti azokat. Szükség esetén az eset megoldásához szükséges lépéseket a Megfelelőségi Tanács határozza meg a megfelelőségi irányelv alapján. 2. Hatály Szakmai kérdésekben minden alkalmazottunk megbízható módon, személyének és a TRI-nél végzett munkájának feddhetetlenségét biztosítva, képességei legjavát nyújtva kell, hogy eljárjon. Valamennyi alkalmazottunknak törekednie kell arra, hogy fenntartsa a TRI és a TÜV-csoport kiváló hírét és elkerüljön minden olyan helyzetet, amely negatív hatással lehet a TRI-re, vagy a TÜV Rheinland Csoport egészére. Az alkalmazott megnevezés a TÜV Rheinland InterCert Kft. valamennyi férfi és nőnemű, teljes- és részidős alkalmazottjára, vezetőjére, menedzserére, valamint Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjára vonatkozik. A jelen Etikai kódex a TRI és valamennyi többségi (legalább 51%-os) tulajdonban lévő vállalata minden alkalmazottjára nézve kötelező. Azon társaságoknál, amelyekben a TRI a részvények kevesebb, mint 51%-ának tulajdonosa, a Vezérigazgatói Tanács javaslatot tesz a TRI Etikai kódexének és Megfelelőségi rendszerének átvételére. Egyetlen személy sem kivétel a jelen etikai kódex alól és nem áll jogában attól eltérni, hacsak azt jogi vagy egyéb indokolt körülmény szükségessé nem teszi. 3. Általános alapelvek Alapelvként valamennyi ránk vonatkozó jogszabályt és törvényi előírást betartunk. Valamennyi alkalmazott köteles megfelelni a jogi előírásoknak és egyéb követelményeknek (pl. akkreditációs kritériumoknak), belső irányelveknek, útmutatásoknak és üzleti szabályzatoknak. Nem veszünk részt semmilyen olyan tevékenységben, amelynek nyilvánvaló célja a jogi vagy egyéb előírások manipulációja. Tisztában vagyunk a működésünk helyén érvényes és ránk vonatkozó valamennyi jogszabállyal és előírással, melyeket működésünk során maximálisan betartunk, kivéve, ha azok EKX_4_0 2 / 7 (rev től)

3 ellentétesek az általános etikai alapelvekkel. Ahol arra lehetőségünk adódik, szakmai és kritikai támogatással segítjük ezek fejlesztését. Valamennyi alkalmazottunktól elvárjuk a társaság ingatlanjainak és eszközeinek felelősségteljes használatát. 4. Adatbiztonság és titoktartás A személyes ügyféladatok biztonsága és az adatok bizalmas kezelése kiemelkedő fontosságú és mindenkor biztosított kell, hogyan legyen, mind a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtását megelőzően, mind a szolgáltatás nyújtása közben és azt követően. Ide értendők többek között a műszaki és tervezési adatok, védjegybejegyzések, stratégiák, beruházások, értékesítési és marketingtervek, pénzügyi előrejelzések, ügyféladatbázisok, stb. Gondoskodni kell arról, hogy a bizalmas információkhoz harmadik személy, illetve az ügyben nem érintett kolléga ne férjen hozzá. Azon alkalmazottak, akiknek hozzáférése, illetve kezelési jogosultsága van a bizalmas vagy védett információkhoz, kötelesek megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni a visszaélések és az adatok nyilvánosságra kerülésének elkerülése érdekében. Jogosulatlan személyek által bizalmas információkhoz való hozzáférésre tett kísérlet a jelen Etikai kódex megsértésének minősül és ennek tényét jelenteni szükséges a menedzsernek, adatvédelmi- vagy biztonsági felelősnek. Az alkalmazottak tájékoztatására, irányítására vagy értékelésére szánt belső, illetve személyes információk ideértve a belső eljárásokat és szabályzatokat is bizalmas információnak minősülnek függetlenül attól, hogy azok hogyan kerültek rögzítésre (adattároló eszközön, nyomtatva, stb.), hacsak arról valamely illetékes szerv másképp nem rendelkezik, illetve azt közzé nem teszi. 5. Egyenlő elbánás Valamennyi alkalmazottól elvárjuk a személyes méltóság, magánélet és személyes jogok tiszteletben tartását. Nem toleráljuk a megkülönböztetést semmilyen alapon, legyen az életkor, nem, szexuális beállítottság, faj, vallás vagy fogyatékosság. Tiltott a személyes és szexuális zaklatás, rágalmazás és pszichológiai nyomás. Nem megengedett továbbá az erőszak vagy az erőszakkal történő fenyegetés, illetve a fizikai bántalmazás. 6. Összeférhetetlenség Az alkalmazottak lehetőség szerint kerüljék el az összeférhetetlenséget eredményező helyzeteket. Az elkerülhetetlenül összeférhetetlenséget eredményező helyzetekről minden esetben tájékoztatni kell az alkalmazott felettesét. Kétség esetén egy felelős vezető bevonása kérhető Személyes és üzleti érdekek összeférhetetlensége Az alkalmazottainktól elvárjuk, hogy kerüljék el a személyes és üzleti érdekek összefonódását eredményező helyzeteket. Alkalmazottainknak a következő szabályokat kell figyelembe venni: Ajánlattétel és szerződéskötés kizárólag a piaci verseny és az üzleti érdekek érvényesítése érdekében lehetséges. A beszerzéseket a csoportszintű beszerzési és vásárlási szabályok alapján kell végezni. Személyes gazdasági érdekeltség vagy haszon valamely ügyfél, beszállító, alvállalkozó vagy egyéb üzleti partner vállalkozásában ellentétes a TRI, vagy a TÜV Rheinland Csoport alapelveivel. Az alvállalkozókban, ügyfelekben vagy felvásárolni kívánt társaságokban fennálló közvetlen pénzügyi érdekeltség összeférhetetlenségi helyzetet eredményezhet. Az érvényben lévő szabályokkal ellentétes értékelések, tesztek vagy igazolások kiadása nem megengedett Juttatások, ajándékok felajánlása és elfogadása Szakmai feladataik elvégzése során az alkalmazottak nem ajánlhatnak fel, illetve fogadhatnak el juttatásokat vagy ajándékokat. Tevékenységünk során korlátozni kell az üzleti partnereknek adott ajándékokat és meghívókat, és ezek szándékolt, vagy külső fél által érzékelt célja nem lehet valamely üzleti döntés befolyásolása. Az ajándékok és meghívók korlátozása az általános üzleti gyakorlaton alapszik, amely az aktuális helyi viszonyoknak megfelelően változhat. Néhány ide vonatkozó korlátozást a korrupcióellenes irányelvek részletesebben is tárgyalnak, míg másokat külön határoznak meg a szokásos helyi gyakorlat alapján. A helyi törvények szerinti határértéket meghaladó értékű ajándékok és meghívók nem megengedettek. EKX_4_0 3 / 7 (rev től)

4 6.3. Korrupció Tevékenységünk során törekedni kell a köztisztviselők pártatlanságának és feddhetetlenségének megvédésére. Ezért a köztisztviselőknek, állami képviselőknek, szabályozó hatóságok képviselőinek, politikusoknak vagy egyéb közintézmény képviselőinek nem ajánlható fel olyan ajándék, ebéd- vagy vacsorameghívás, illetve eseményre történő meghívás, amely sértheti pártatlanságukat vagy feddhetetlenségüket. Ebéd- és vacsorameghívások csak a helyi törvények és szokások által megengedett keretek között tehetők. Kerülendő olyan benyomást kelteni, mintha juttatást kínálnánk fel vagy fogadnánk el. A hatóságoknak és azok képviselőinek semmilyen szolgáltatás, vagy feladat ellátásával kapcsolatban nem lehet pénzt vagy egyéb juttatást adni, illetve arra ígéretet tenni, sem maguk, sem harmadik fél számára. Nem tartozik ide a hatósági bírságok és díjak kifizetése, amelyeket nyilvánosan közzé kell tenni. Semelyik alkalmazott sem ajánlhat fel szolgáltatást térítés nélkül, illetve garantálhatja valamely teszt vagy tanúsítási folyamat eredményét. Tevékenységünk során nem törekszünk ügynök, vagy közvetítő alkalmazására és rajta keresztül befolyás szerzésére. A vesztegetés és csúszópénz adása tilos. Ennek megfelelően tilos harmadik félnek való fizetés révén ügyfelet szerezni, vagy megtartani. A korrupció bűncselekmény és rendszerint feljelentést és büntetőeljárást von maga után. 7. Pénzmosás Saját hatáskörén belül minden alkalmazottól elvárjuk, hogy biztosítsa, hogy a TRI szolgáltatásait és vállalatait, valamint az összeolvadási és felvásárlási folyamatokat nem használják jogellenes pl. pénzmosási célokra. Az alkalmazottak kötelesek az üzletkötést megelőzően információt begyűjteni a tranzakció és az adott ügyfél által felajánlott partneri kapcsolat célját illetően. Az információ-gyűjtés kiterjed az ügyfél, illetve lehetséges partner jó hírnevére, valamint az ügyfél, illetve partner saját partnereire, anya- és leányvállalataira. A szponzorációs és adományozási irányelvek által megengedett mértékben és az ott szabályozott módon megengedett az ellenszolgáltatás nélküli pénzügyi-, anyagi- és nem anyagi támogatás (szponzoráció, adományozás). Ilyen esetekben az átadott erőforrásokról és azok céljáról egyértelmű leírást kell adni és azt a teljes vállalatcsoport rendelkezésére kell bocsátani. Kétség esetén a kijelölt központi szervtől (pl. a pénzügyi osztálytól, adóosztálytól) vagy a helyi megfelelőségi megbízottól lehet tanácsot kérni. 8. A tisztességes piaci versenyre és piacszerzésre vonatkozó szabályok betartása A TRI tartja magát a pénzügyi és kereskedelmi célok tisztességes és jogszerű úton történő elérésére vonatkozó alapelvhez. Hiszünk a szabad piacban és a szociális felelősség érvényesítésében. Nem veszünk részt semmilyen olyan tevékenységben, amely kereskedelmi előny illegális vagy etikátlan úton történő megszerzésére irányul. Kifejezetten tiltott a versenytársakkal történő árrögzítés, illetve megállapodás vagy egyeztetés a versenytársakkal a területek, ügyfelek és beszerzési források felosztásáról. Tiltott továbbá az olyan jellegű információcsere a versenytársakkal, amely az árakra, az árak változtatására, kedvezményekre vagy ár-elemekre, feltételekre, költségekre, kapacitásra, műszaki fejlesztésekre és beruházásokra, ajánlattételre és az ajánlat tartalmára, illetve a beszállítókkal vagy ügyfelekkel szembeni közös fellépésre vonatkozó megállapodásnak minősülhet. Továbbá nem törekszünk arra, hogy tartósan önköltségi ár alatt nyújtsunk szolgáltatásokat a piaci pozíció erősítése érdekében. 9. Ügyfél-orientáltság és üzleti partnereink Ügyfeleink jelentik a TRI üzleti sikerének kulcsát. Ügyfeleink irányába tisztességes és tiszteletteljes üzleti magatartást kell tanúsítani és számukra a legmagasabb szakmai színvonalú tanácsot és támogatást kell megadni. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy ügyfeleink a TRI szolgáltatásai alapján megfelelő információval rendelkezzenek üzleti döntéseik meghozatalához. Üzleti partnereink, különösen beszállítóink, ügynökeink, független értékesítési partnereink és szolgáltatásaink hivatalos kereskedelmi ügynökei a lehető legnagyobb mértékben meg kell, hogy feleljenek a jelen Etikai kódexnek. EKX_4_0 4 / 7 (rev től)

5 10. Szolgáltatásaink átláthatósága Az elvégett vizsgálatok eredményei és a leadott jelentésekben foglalt adatok kizárólag megállapításokat és tényeket tartalmaznak, nem utolsósorban azért, mert mindezek jelentős hatást gyakorolhatnak az ügyfeleink termékeit és szolgáltatásait a jövőben használó személyek biztonságára és egészségére. Éppen ezért külön figyelmet kell fordítani a jelentéseinkben foglalt adatok összeállítására, olvashatóságára, feddhetetlenségére, rendelkezésre állására és bizalmas jellegének fenntartására. A TRI a vizsgálati eredményeket és jelentéseket mindig a teljesség és a pontosság szempontjainak megfelelően, az aktuális műszaki és szakmai szabványok figyelembevételével készíti el. Tilos szándékosan téves vagy félrevezető információt, illetve bejegyzést tenni dokumentumokban, eredményekben, jelentésekben, kimutatásokban és magyarázatokban. Valamennyi információ és eredmény egyértelmű, érthető és reprodukálható kell, hogy legyen. Ügyfeleink számára kötelesek vagyunk minden szükséges információt és részletes magyarázatot megadni azzal kapcsolatban, hogy hogyan jutottunk el egy adott eredményre. Az ügyfél kérésére az eredményt alátámasztó folyamatokat és szakmai tudást kötelesek vagyunk velük megosztani. A szakértői véleményeket egyértelműen kell megjelölni. 11. A tájékoztatás és kommunikáció feddhetetlensége Minden dokumentumot, aktát és jelentést helyes és hivatalos módon kell kezelni és azok kizárólag pontos, helytálló, megbízható és jóváhagyott információt tartalmazhatnak. Ez különösen igaz a társaság mérlegére és egyéb olyan iratokra, melyek a számvitel témaköréhez kapcsolódnak, ideértve a számlákat is. Az üzleti adatokat, információkat és szellemi tulajdont jogszerűen kell megszerezni, tárolni, megosztani, felhasználni és megsemmisíteni. A média képviselői felé tett hivatalos bejelentések, valamint a befektetőkkel és a pénzügyi piacot képviselő szervezetekkel történő kommunikáció a Vezérigazgatói Tanács, illetve annak helyi képviselője kizárólagos hatáskörébe tartozik és abban csak az arra felhatalmazott alkalmazottak vehetnek részt. A külső megkereséseket ezen felhatalmazott alkalmazottaknak kell továbbítani. Ugyanez vonatkozik a kormányzati képviselők és hivatali tisztségviselők felé tett nyilatkozatokra. Általános elvként valamennyi hivatalos külső kommunikációt egy, annak elkészítésében részt nem vevő személy kell, hogy átnézzen és ellenjegyezzen ( négy szem elve ). 12. Kizárás és elhatárolódás Tekintettel arra, hogy a TRI meghatározott etikai alapelvek és értékek mentén, a jogszabályok és egyéb szabályok, sztenderdek betartásával végzi üzleti tevékenységét, a TRI nem tart fenn üzleti kapcsolatot olyan társaságokkal, amelyek ezen értékeket szándékosan megsértik. Irányelveink az ENSZ Globális Megállapodáson és az IFIA (Nemzetközi Vezető Tanúsító Szervezetek Egyesülete) szabályzatán alapszanak. Ezek megtalálhatók saját, globális Értékekre és Felelősségvállalásra vonatkozó Csoportszintű Irányelvünkben. Kerüljük az együttműködést az olyan társaságokkal, melyek fő profilja aknák vagy tömegfegyverek gyártása. Kifejezetten elhatároljuk magunkat az olyan társaságoktól, melyek rendszeresen megsértik a személyiségi jogokra vonatkozó törvényt, támogatják a rabszolgaságot és a kényszermunkát, illetve amelyek üzleti modelljük részeként rendszeresen alkalmaznak gyermek-munkaerőt. Az erre vonatkozó információkról értesíteni kell a megfelelőségi megbízottat. Akár az üzleti kapcsolat felbontásához is vezethet, amennyiben tudomásunkra jut, hogy partnerünk rendszeresen megsérti a környezetvédelmi előírásokat, súlyos környezeti kárt okoz, vagy ismételten alkalmaz a környezetre ártalmas módszereket. Az erre vonatkozó információkról értesíteni kell a megfelelőségi megbízottat. A megfelelőségi megbízottat tájékoztatni szükséges, amennyiben az üzleti kapcsolat létrejötte után a TRI az üzleti partner valamely súlyos, etikába ütköző cselekedetről értesül. Ezt követően a megfelelőségi megbízott dönt a további lépésekről. Amennyiben egyértelművé válik, hogy az ügyfél/partner viselkedése valószínűleg hamarosan nem változik meg, az üzleti kapcsolatot fel kell bontani. A TRI általános szerződési feltételeibe bele kell foglalni egy erre vonatkozó kikötést. Gondoskodni kell arról, hogy ezen kikötés a szerződéses kapcsolat szerves részévé váljon. 13. Környezetvédelem A TRI aktív szerepet vállal a környezetvédelemben és ezt küldetésében, környezetvédelmi irányelveiben, EKX_4_0 5 / 7 (rev től)

6 környezetvédelmi céljaiban és az Értékekre és Felelősségvállalásra vonatkozó Csoportszintű Irányelvében ki is emeli. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy üzleti tevékenységünket annak emberi és környezeti következményeinek tudatában végezzük, így a TRI arra ösztönzi munkavállalóit, hogy mindig vegyék figyelembe cselekedeteik emberekre, a környezetre és a társadalomra kifejtett hatását. Valamennyi alkalmazottnak tisztában kell lennie tevékenysége környezetre gyakorolt hatásaival és hatáskörén belül gondoskodnia kell arról, hogy elkerülje, illetve minimalizálja a környezeti kárt. 14. Adományozás és szponzorálás A vállalati adományozásban, szponzorálásban, illetve jótékonysági eseményeken történő részvétel kizárólag az érvényes jogi szabályozás és a TRI belső irányelvei által megengedett mértékben lehetséges. Az oktatási, tudományos, művészeti vagy kulturális szervezeteknek, illetve szociális projekteknek történő adományozás esetén a kedvezményezett szervezet meg kell, hogy feleljen a hasznosság és a támogathatóság alapvető feltételeinek. A politikai pártoknak történő adományozás kizárólag a Vezérigazgatói Tanács írásbeli jóváhagyása alapján megengedett. Ahol csak lehetséges, az adományozásról nyugtát kell kérni. 15. Alkalmazottaink védelme A munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági szabályok valamennyi alkalmazottat védik. Erre vonatkozóan az ide vonatkozó helyi törvények és nemzetközi egyezmények, valamint a Csoport és az alkalmazottakat képviselő szervezetek/szakszervezetek közötti belső megállapodások előírásai alkalmazandók, melyek valamennyi alkalmazott számára rendelkezésre állnak. Tevékenységünk során törekszünk munkatársainkkal való jogszerű szerződéses viszony kialakítására, elkerülve a színlelt megbízási szerződéseket. 16. Munkahelyi környezet Azon munkavállalók, akik annak ellenére is járművet vezetnek, vagy gépeket működtetnek, hogy olyan gyógyszeres kezelés alatt állnak, amely befolyásolja vezetési, illetve gépkezelési képességeiket, saját maguk mellett másokat is veszélyeztetnek. Az alkoholizmus és a kábítószerfüggőség veszélyezteti a munkahelyi biztonságot és csökkenti a teljesítményt. A TRI ilyen esetekben segítséget nyújt tanácsadó vagy szakmai (orvosi) segítség felkutatásában. 17. Végrehajtás, reklamáció és az etikátlan viselkedés jelentése Valamennyi munkavállaló köteles tiszteletben tartani a jelen Etikai kódexben foglalt szabályokat és alapelveket és ezen előírások szerint eljárni. A vezető beosztású munkatársak felelősek azért, hogy a csapatuk tagjai megismerjék a jelen Etikai kódexet és az ebben foglalt előírásokat rendszeres jelleggel áttekintsék. A vezető beosztású munkatársaknak példát kell mutatniuk az elvek képviselésében és szemléltetniük kell azt a magatartást, amelyet saját területükön elvárnak. Bármely alkalmazott kérhet tanácsot a vezető beosztású munkatársaktól, illetve a megfelelőségi megbízottól, amennyiben számára nem egyértelmű a jelen Etikai kódex, vagy más belső irányelv végrehajtása. Amennyiben az alkalmazottak olyan jellegű eltérést tapasztalnak a jelen Etikai kódex előírásaitól, vagy olyan súlyos szabálysértés jut tudomásukra különös tekintettel a csalás, korrupció, versenytörvény áthágása, nem valós pénzügyi adatok közlésének eseteire, amely bűnvádi eljárást vonhat maga után vagy a vonatkozó jogszabály megsértésének minősül, úgy arról kötelesek tájékoztatni felettesüket vagy a kijelölt szervet, ideértve az anonim telefonszolgálatot is ( helpline, lásd 1. pont). Az információt bizalmasan kezeljük, és azt az eset alapos kivizsgálására és a megfelelő és szükséges javító intézkedések életbeléptetésére használjuk fel. Súlyos esetekben a társaságnak okozott kár elkerülése érdekében belső intézkedéseket foganatosítunk, illetve tájékoztatjuk az ügyészséget. Minden alkalmazottnak, ügyfélnek, partnernek és képviselő szervnek jogában áll reklamációt, vagy bejelentést tenni a kijelölt kapcsolattartóknál. A kapcsolattartók kötelesek feldolgozni a reklamációt és értesíteni a bejelentőt a javító intézkedésekről. A reklamációt nyilvántartásba vesszük és a kapcsolódó statisztikákat hozzáférhetővé tesszük. EKX_4_0 6 / 7 (rev től)

7 Az etikátlan viselkedésről vagy szabálysértésről bejelentést tevő alkalmazottakat nem érheti a bejelentés miatt semmiféle hátrány, hacsak ki nem derül, hogy szándékosan, illetve ártó szándékkal hamis információt szolgáltattak. Azon túl, hogy az etikátlan viselkedés árthat a TRI és a TÜV Rheinland Csoport jó hírnevének, az Etikai kódex megsértése fegyelmi vagy jogi eljárást vonhat maga után, amelynek pénzügyi vagy egyéb bírság, vagy büntetés is következménye lehet. A kijelölt ombudsman és az alkalmazottak feddhetetlenségének védelme érdekében a Csoport Vezérigazgatói Tanácsa teljes mértékben lemondott az ilyen jellegű tájékoztatásra vonatkozó jogosultságáról. 18. Záró megjegyzések Jelen Etikai kódex előírásai összhangban állnak a globális Etikai kódex ( Code of Conduct for TÜV Rheinland ) iránymutatásaival, igazodva a hazai üzleti környezethez és kultúrához. Ennek megfelelően a globális szabályozás engedélyezi és támogatja a jelen Etikai kódex életbelépését és végrehajtását. A szakszervezetek jogai érintetlenek maradnak. Jelen Etikai kódex végrehajtását felügyeljük, felülvizsgálata időről-időről indokolttá válhat. A felelős vezető beosztású munkatársaktól kötelesek gondoskodni arról, hogy az Etikai kódex aktuális változatát valamennyi alkalmazott megismerje. Az Etikai kódex az általános alkalmazotti képzés és a személyes oktatás és képzés része. Budapest, december TÜV Rheinland InterCert Kft. H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b telefon telefax: EKX_4_0 7 / 7 (rev től)

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Etikai Kódex ENI. 2008. április

Etikai Kódex ENI. 2008. április Etikai Kódex ENI 2008. április 1 Etikai Kódex Jóváhagyta az Eni S.p.A. Igazgatósága 2008. március 14-én A szöveg az olasz nyelvű hivatalos etikai kódex fordítása. A két verzió közötti bármilyen probléma

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt.

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. BEVEZETÉS 3 Felelôsségvállalásunk 3 Az etikai kódex címzettjei 3 2 1. AZ AUCHAN CSOPORT JÖVÔKÉPE 4 KÜLDETÉSÜNK, ÉRTÉKEINK ÉS ALAPELVEINK 4 A JÖVÔKÉPÜNK 4 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata javítani az életkörülményeket többet termelni többet megőrizni javítan nyeket többet termelni többet megőrizni javítani az életkörülményeke bbet megőrizni javítani az életkörülményeket többet termelni

Részletesebben

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex A mi alapelveink Cargill etikai kódex A szó kötelez. mindig is ez az irányelv vezérelte üzleti tevékenységünket. Bevezető Tartalomjegyzék John MacMillan, Sr., 1923. Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 2 Erőforrások...

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Mylan Globális Megfelelőség Üzleti magatartási és etikai kódex EMEA Region - magyar Mylan Globális Megfelelőség 2010 június Üzleti magatartási és etikai kódex Alapvető koncepciók és értékek Küldetésünk

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben