ária nfo Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek."

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 9. szám szeptember Október 1-jén az Idősek Világnapján szeretettel köszöntjük községünk szépkorú lakóit! Kívánunk jó egészséget, fáradhatatlanságot, türelmet. Az alábbi verssel köszöntjük őket! Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek. Kedves arcukon ott látható Az élet nehéz barázdái, Érett, kedves mosolyukban A nehéz sorsukat lehet látni. Gyermekeket, unokákat és dédunokákat neveltek. Becsületes, dolgos embereket Adtak e földi életnek. Az öregek még szeretnének Meleg családi körben élni Szívből kívánom, az öregkort Egyszer, mindenki meg tudja érni Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete

2 MáriaInfo szeptember HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 29-én (hétfőn), órai kezdettel Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével együttes testületi ülést tartott, ahol elfogadták a Körjegyzőség I. fél-évi beszámolóját, továbbá engedélyez-ték a Körjegyzőség évi előirányzat módosítását augusztus 29-én (hétfőn), az együttes ülést követően Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános testületi ülést tartott. Aképviselő-testület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, vala-mint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a Festetics Kristóf Általános Iskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját, - az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A képviselő-testület felhatalmazta és felkérte a polgármestert, hogy a Nyír- Alfaker Bt. (Szeged) kártérítési ügyében (a Marcali Városi Bíróságon 1.P /2011/1. számon folyamatban lévő ügyben) képviselje az Önkormányzatot, továbbá folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. A képviselő-testület megismerte a Libella Műszaki Szolgáltató Bt., (Kaposvár) által elkészített, évi (Rákóczi utcai) hídvizsgálati szakvéleményt, és felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a híd felújításával kapcsolatos munkálatok elvégzésére kérjen árajánlatokat. A képviselő-testület megismerte dr. Vittay Szilárd és dr. Vittayné dr. Panta Zsuzsanna vajszlói lakosoknak, a Balatonmáriafürdő, Csatornapart utca felújítására vonatkozó közérdekű bejelentését. A képviselő-testület tisztában van az út állapotával. Az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé az útfelület teljes felújítását, csak a minimális karbantartást tudja elvégezni. Amennyiben a későbbiekben lesz pályázati lehetőség utak, járdák építésére, illetőleg felújítására, abban az esetben tudja a jelzett problémát megoldani. A képviselő-testület Balatonmáriafürdő kialakulásának 115. évfordulójára, köz- séggé alakulásának 86. évfordulójára emlékművet kíván állítani Gróf Széchényi Imrének, községünk alapítójának. Az emlékmű helyének a Gróf Széchényi Imre teret jelöli meg. A testület felkérte a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat az emlékmű elkészítésére. A képviselőtestület az emlékmű megvalósításáról a beérkezett árajánlatok, költségek, és támogatások függvényében, a szeptember havi ülésén dönt. A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításáról szóló döntést a Társulás munkaszervezetének vezetője részére küldje meg. A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Tengerdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (Balatonmáriafürdő) kérelmét, melyben a február 6-án kelt megállapodás megszüntetését kérte, tekintettel arra, hogy a körülmények megváltoztak és részükre a parkolási lehetőség biztosított. A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételét forinttal módosította. A képviselő-testület támogatta az Európa a Polgárokért, Testvérvárosok polgárainak találkozói program megvalósítását és felkérte a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját erő forrást az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A program csak sikeres pályázat esetén valósítható meg. A képviselő-testület a Dr. Varga Zsuzsanna háziorvos praxisában levő éves hölgyek mammográfiás emlőrák szűréséhez a Volántól megrendelt autóbusz költségét az OEP 60 %-os utólagos visszatérítése mellett, 40 %-ban biztosítja, melynek költsége cca Ft. A képviselő-testület módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendeletét. A képviselő-testület soron következő ülése szeptember 26-án (hétfőn), órakor lesz. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készí- tett jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a honlapon. Galácz György sk. polgármester Tájékoztató az általános iskolások tankönyvtámogatásáról és a középiskolások iskolakezdési támogatásáról A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 22/2010. (X. 28.) önkormányzati rendelet alapján Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a balatonmáriafürdői lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére a tankönyvek árát átvállalta. Az önkormányzati rendeletnek megfelelően a Festetics Kristóf Általános Iskolában tanuló gyermekek tankönyveinek ára az iskola részére átutalásra került. Azon általános iskolás tanulók részére, akik nem az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járnak, a támogatás összege készpénzben kerül kifizetésre, a tankönyvköltséget igazoló számla alapján. A támogatást az önkormányzat házipénztárában (Körjegyzőség 10. számú iroda) lehet felvenni szeptember 1. és október 31. között. A határidő elmulasztása jogvesztő. A képviselő-testület a augusztusi ülésén döntött a középiskolás tanulók iskolakezdési támogatásáról. A képviselő-testület a Balatonmáriafürdőn lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középiskolás tanulók részére Ft/fő összegű iskolakezdési támogatást állapított meg. A támogatás kifizetésének feltétele a tanulóviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás leadása. A támogatás az önkormányzat házipénztárából vehető fel (Körjegyzőség 10. számú iroda) szeptember 1-től október 31-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. Schenkné Gaál Zsuzsanna sk. szociális ügyintéző Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 82.sz. alatti Épületgépészeti boltban a megszokott termékek mellett Ariel mosószer, tisztítószerek és zokni kapható! Várom kedves vásárlóimat! Farkas Zsuzsanna

3 MáriaInfo szeptember KÖZÉLET Augusztus 20-án A strandon a szabadtéri színpad környékén idén is sok száz helyi és nyaraló vett részt a mise utáni közös ünnepségen! Megáldotta az új kenyeret Vaslabán Csaba plébános úr. A helyi művészeti csoportok szórakoztatták a közönséget. A szép este tűzijátékkal ért véget. Szemelvények Galácz György polgármester ünnepi beszédéből Tisztelt ünneplő közönség! Ma, augusztus 20-án a magyar történelem egyik legfontosabb személyiségére, Szent István királyunkra emlékezünk. A kenyérszentelés szép szokásával pedig a mindennapi kenyerünkért is hálát adunk. Évről évre felidézzük István nagy tettét, a magyar királyság megalapítását, amellyel a magyaroknak biztos helyet készített Európában, és felidézzük, hogy ennek köszönhetjük megmaradásunkat. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpátmedencére kiterjedő keresztény magyar államot. Az ezer éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat, nevéhez fűződik a tudományosság magyarországi kezdete is. Szent István nemcsak hitében volt erős és következetes, hanem törvényeiben is. Olyan jogi alapra építette államát, mely ezer év távlatából is példát mutathat, tartást adhat nekünk...istván üzeneteit sokan lefordították már a ma nyelvére, hogy melyek azok az alapvető vonások egyéniségében és művében, amelyeket ma meg kell értenünk, amelyekre szüksége van jövőnknek is. Az intelmei, tanácsai a ma embere számára is érthetőek: - A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. - Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. - A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. - Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. - Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlöltség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!.Első királyunkban a legnagyobb magyar államférfit tiszteljük, aki olyan alapra helyezte a nemzet életét, amelyen nem fogtak a történelmi viharok. Szent István azt üzeni, hogy ezek az alapok a jelenben is érvényesek és szükségesek, hogy az eredményes jövőnket tudjuk szolgálni Örüljünk annak, hogy az államalapítás ünnepe egybe esik az aratás végével és az új kenyeret is most ünnepelhetjük. A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyér, kifejezi, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Nálunk hagyomány, hogy ilyenkor megszegjük és megízleljük az új kenyeret, mely hitünket jelzi, a bizakodást, hogy jövőre is lesz kenyerünk. Mindenkinek kívánom, hogy így legyen! Kenyér- és kalácssütő verseny 13 termékkel neveztek. Azsűri elnöke: Böröndi Nándor pék A zsűri tagjai: Käsz Józsefné és Gaál Károlyné A díjakat Galácz György Balatonmáriafürdő polgármestere adta át. Kenyérsütő verseny: Első helyezett: Gyöngyvirág Népdalkör - Ica gombás, snidlinges, szezámmagos fehér kenyér Második helyezett: Gorzóné Lázár Edina teljes kiőrlésű búzalisztből készült krumplis, sajtos biokenyér Harmadik helyezett: Váraljai István paraszt kenyér Kalácssütő verseny: Első helyezett: Ősz Idő Nyugdíjas Klub - Bolla Gézáné finom foszlós kalács Második helyezett: Ősz Idő Nyugdíjas Klub - Gunglné Vasvári Ágnes diós kalács Harmadik helyezett: Ősz Idő Nyugdíjas Klub - Kázsmér Sándorné kakaós kalács A zsűri különdíjat is adott a legkülönlegesebb pékáruért. A különdíjat nyerte Baliné Somodi Írisz napraforgó kalács. Azok sem távoztak üres kézzel, akik nem értek el helyezést. Őket egy-egy emléklappal jutalmaztuk: 1. Kovács Tiborné fonott kalács 2. Regens Wagner Ház lakói fahéjas foszlós kalács 3. Gyöngyvirág Népdalkör - Magdus perec-fánk 4. Ősz Idő Nyugdíjas Klub Peceli Jánosné édesfánk. Balatonmáriafürdő első bírója Melhard Ambrus ( ), Marcali születésű építési vállalkozó volt, aki svájci eredetű családból származott. Az édesapja, Melhard Ferenc mellett tanulta ki az asztalosipari szakmát, amelyben dolgozott Ausztriában, Svájcban, Német-, Francia- és Olaszországban között Marcaliban önállóan működött, többek között ő készítette a szecessziós izraelita templom berendezéseit is ban. A Sztelek- Csomós építész családdal közösen vett részt a kisváros polgári házainak a felépítésén (Mayer-ház, Kopári üzletház, Istlház).

4 MáriaInfo szeptember KÖZÉLET Az első világháborúban, között az olasz és orosz fronton harcolt ahol megsebesült, ami miatt az építőiparral fel kellett hagynia Ezután gazdálkodott, főleg szőlő-, gyümölcstermeléssel és kertészettel foglalkozott Balatonmáriafürdőn ben építette a Turul villát (Rákóczi utca, II. szakasz). Lánytestvérét az a Wenczel építőmester vette feleségül, aki a máriai villák építését kivitelezte. Melhard Ambrus egyik legjobb barátja Hikman Béla műlakatos mester volt, aki szintén sokat dolgozott a község lakóházain. (Ő 1936-ban építette a modern bauhaus stílusú villát a Keszeg utcában. Ma Szabó Béla festőművész tulajdona.) A fejlődésnek indult Mária-telepen lelkesen vette ki a részét a közéletből. Az önállósult Balatonmáriafürdő első községi bírójává választották, amely tisztséget között töltötte be és 1944 között községi képviselő volt. Ebben az időben ő fizette a legtöbb adót a községben. Az első községi képviselők voltak: Dr. Szigethy Károly, szálloda tulajdonos, Matis Sámuel vendéglős, Dr. Jakabfy Ernő, Gorzó István, Pesti János, vendéglős Gombocz Vendel, Komáromi Zsigmond, Borok Gyula, Horváth József, Csom Ferenc, Tisza István, Fekete Zsigmond ezredes. Az első jegyző Dáan Miklós volt, aki később Kéthelyre került. Melhard Ambrus 1932-től Üdülőhelyi biztos, 1936-tól a Növényvédelmi Bizottság, 1938-tól a Községi Utak Állandó Felügyeleti Bizottságának a tagja volt között közgyám, 1940-től pedig az Üdülőhelyi Bizottság tagja volt. A Balatoni Szövetség (mai megfelelője a Balatoni Fejlesztési Tanács) igazgatósági választmányának a tagjaként és a balatonkeresztúri római katolikus egyházközség gondnokaként is tevékenykedett a balatonmáriai kápolnában. A Balaton kultusz előmozdítása, a község és a fürdőegyesület fejlesztésének az érdekében számos alkalommal ajánlott fel a tulajdonában álló parcellákból földterület. Kiváló közösségi ember volt. Aknamentesítés közben halt meg 1945 tavaszán. Huszár Mihály történész a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum munkatársa Magyar Életrajzi Lexikon : Széchényi Imre, gróf (Horpács, márc. 31. Somogyvár, nov. 25.): agrárpolitikus, ~ Lajos gr. ( ) unokája. Tanulmányai végeztével ben hosszabb utazást tett Amerikában. Hazatérte után részt vett Somogy vm. politikai, főként gazdasági életében, több éven át a megye közgazdasági előadója volt. A 90-es években az agrárius mozgalom egyik irányítója. Homokszőlőtelepítési kormánybiztos. Főrendiházi tag volt. Az MTA megbízásából megírta Somogy vm. gazdasági monográfiáját. Főleg agrárpolitikai kérdésekkel, a népesedési viszonyokkal foglalkozott; részt vett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének alapításában, megindítója volt a dunántúli egykeellenes mozgalom-nak. F. m. Amerikai levelek (Bp., 1883); Somogy megye monográphiája (Bp., 1892); Telepítési törekvések (Bp., 1893); Az egyke (Bp., 1906). Felhívás! Ebben az évben ünnepeljük Balatonmáriafürdő kialakulásának 115., községgé alakulásának 86. évfordulóját. Ebből az alkalomból méltó emléket kívánunk állítani községünk alapítójának Gróf Széchényi Imrének. A képviselő-testület kezdeményezi az alapító mellszobrának elkészítését, melyet közadakozásból kíván megvalósítani. Előzetes árajánlat kérés alapján a várható költség kb. 2 millió Ft. Az emlékművet december 7- én, községünk születésnapján ünnepélyes keretek között avatjuk fel a Gróf Széchényi Imre téren. Kérjük községünk lakosságát, üdülőtulajdonosait, vállalkozót, barátainkat, támogassák kezdeményezésünket. Adományaikat a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet balatonmáriafürdői fiókjába várjuk a számlaszámra, számlanév: Gróf Széchényi Imre emlékmű Támogatásukat előre is köszönjük: Balatonmáriafürdő Képviselő-testülete Aktuális pályázati lehetőségek A Balatoni Integrációs Kft. tisztelettel ajánlja partnerei figyelmébe az alábbi lehetőségeket - egyúttal a pályázatok elkészítésében is az érdeklődők szíves rendelkezésére áll. Telephelyfejlesztés/DDOP-1.1.1/D-11, KDOP-1.1.1/C-11, NYDOP-1.3.1/D-11 A támogatás célja: A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (Foglalkoztatási Hivatal felhívása) Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz/ GOP A támogatás célja: a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok kiszolgálása logisztikai központok fejlesztésével. Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, hogy tudásunkat és tapasztalatainkat mielőbb szervezete javára fordíthassuk. Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft Siófok, Batthyány u. 1. Telefon/Fax: 06/ Pályázók figyelmébe! Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy szeptember 30-tól van lehetőség LEADER pályázatok benyújtására. Fontos tudnivaló, hogy ebben a benyújtási időszakban csak azok az ügyfelek nyújthatnak be pályázatot, akik előzetes bírálatra benyújtják projekt ötletüket a Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Helyi Bíráló Bizottsága számára. A bíráló bizottság soron következő ülésének időpontja: szeptember 19., ezt követően legközelebb október elején ül össze a HBB. Az ülésen csak azokat a projekt ötleteket tárgyalhatja a bizottság, amelyek az ülést megelőző 3. napig hiánytalan formában benyújtásra kerültek. A projekt adatlapok benyújtásának végső határideje szeptember 29. A LEADER pályázati lehetőségekről és a tudnivalókról bővebben a weboldalon tájékozódhatnak. Dr. Kollmann Gergely igazgatóság elnöke

5 MáriaInfo szeptember KÖZÉLET Pályázóknak, érdeklődőknek! Az IKSZT-ben (Közösségi Ház) Balatonmáriafürdő, Faluház utca szeptember 14-én, 14 órakor, szerdán a havi szokásos havi vidékfejlesztés programsorozat aktuális témája: a határidős Leader pályázatok benyújtása - adatlapok kitöltése, átvétele, tanácsadás Előadó: Gál Zsuzsanna, munkaszervezet vezető. Várjuk a vállalkozók érdeklődését! A Balatonmáriafürdői információs iroda július elején nyitott meg belföldi- és külföldi turisták, utazók és helyi lakosok számára. Az iroda közvetlenül a balatonmáriafürdői központi strand mellett található. Létrehozását a Balatonmáriafürdői Önkormányzatnak köszönhetjük. Az iroda működtetését egyesületünk végzi. Az iroda szolgáltatásai között szerepelt a naprakész programkínálat mellett a szállásközvetítés is. Fontosnak tartjuk az együttműködést, a kohéziót a helyi szolgáltatókkal, vállalkozókkal és egy szervezett együttműködési hálózatot szeretnénk kialakítani munkatársammal nyilatkozta Sárkány Dániel, a Turisztikai Információs Iroda vezetője. Sok pozitív visszajelzést kaptunk irodánkkal és honlapunkkal kapcsolatban helyi lakosoktól és a betérő külföldi vendégektől egyaránt, annak ellenére, hogy kevés anyagi háttérből kellett ezeket előállítanunk. Irodánk dekorációjaként választott fényképeket a balatonkeresztúri Szabó Eszter készítette a településekről és honlapunk fejlesztését pedig a balatonújlaki Nagy Ádám diák segítségével készítettük el. A fiatal alkalmazottak ötleteiket sikerekkel valósították meg: balatonmáriafürdői és balatonkeresztúri térképet készítettek a betérő vendégek számára, a nyári programokról fényképes és videós tájékoztatást kaptak az érdeklődők online, illetve youtube internetes videómegosztón. Emellett augusztusban egy facebook-os nyereményjáték is készült, amelyben a résztvevők a játék közben a település adta lehetőségeket és szálláskínálatokat is megismerhették - ezáltal a települések ismertségét próbáltuk növelni az országban. Ez a nyereményjáték sikeresen zárult, amely nem jött volna létre a 7 szállásadó felajánlása nélkül, amelyek a következőek voltak: Hajas Família Kiadó Szobák Maestro, Judit Vendégház Brillante, Szabó Nyaraló Maestoso,Horváth Ház Primo Nemes Ház Piacevolle Pelso Panzió Show Brass Band, Viktor Bor- és Vendégház Dixiland Band. A nyereményjátéknak 14 nyertese volt, ami úgy jött ki, hogy minden szállásadónál 2 fő tölthet el 2 éjszakát ingyen Nyaralnék a Zenefaluban játékunk a facebookos oldalunkon zajlott augusztus 10-től augusztus 23-ig, amelynek a lényege az volt, hogy pár napon keresztül segítők bevonásával játékban részt venni kívánókat fényképeztük különböző településeken a Balaton nyugati és déli partján. Balatonmáriafürdő, Keszthely, Gyenesdiás, Balatonfenyves illetve Fonyód területén készítettük a résztvevőkről a képeket, összesen 69 játékos vágott bele a játékba. A fotók augusztus 10-én felkerültek oldalunkra egy külön fotóalbumba, ahol a játékosok ismerősei kedvelhették a kedvencük fotóit egészen 13 napon keresztül. A 7 legtöbbet kedvelt fényképen látható személyek lehettek a büszke nyertesek. A szállásokat helyezéstől függően választhatták ki, azaz az első helyezettek prioritást élvezve a 7 közül választhattak, míg az utolsóknak már nem volt választási lehetősége. A szavazás kezdetekor 150 a lezárásával már 2000 ismerős csatlakozott honlapunkhoz, aminek nagyon örültünk, mert így sokkal több embert tudtunk ellátni információval településeink programjairól, szolgáltatásairól A játék kigondolása illetve megvalósítása Strausz Júlia irodai alkalmazottnak köszönhető, amelyben segédkezett Sárkány Dániel is. Szeretnénk, ha az újság olvasói, akik rendelkeznek facebook elérhetőséggel, csatlakoznának oldalunkhoz, ezzel megkönnyítve a helyi, illetve térségbeli programokról való információ szerzésüket. Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi tér 9. Strausz Júlia és Sárkány Dániel Animáció Balatonmáriafürdő Központi Fizető Strand, Hajókikötői Szabad Strand (július 1.- augusztus 20.) Az animációs tevékenységünk célja az volt, hogy a vendégeknek maradandó élményt nyújtsunk. Úgy gondoljuk, hogy ezt a célt meg is valósítottuk, hiszen a programok lebonyolításán keresztül a résztvevőktől pozitív visszajelzések érkeztek. Segítettük az üdülővendégek tartalmas, hasznos, értelmes szabadidő eltöltését sport- és kulturális programok keretében. Lehetőséget biztosítottunk a megszokottól eltérő kikapcsolódásra családok, egyedül állok részére egyaránt. / íjászat, állatsimogató/ Feladatunknak tekintettük a közös tevékenységre való biztatást, felhívást, ráhangolódást, ez legtöbbször sikerrel járt. Megvalósult animációs szabadidős tevékenységeink: - MOZGÁS, SPORT: íjászat, strandröplabda, asztalitenisz bajnokság, zenés aerobik, játékos akadályverseny, ügyességi játékok, trambulin. -HOBBI ÉS KREATÍV TEVÉKENY- SÉGEK: agyagozás, lufi hajtogatás, testfestés, mozaik készítés, mézeskalács díszítés, origami, aszfaltrajz. - KALAND: kincskeresőtúra, ismerkedés a faluval, tájséta, póni lovaglás, állat simogató - PIHENÉS: mesedélután, zenés-verses kulturális programok, gitár zene A programokon fényképek készültek. Ízelítőként néhányat itt bemutatunk. Köszönjük a helyi lakosok, valamint az itt nyaralók aktív részvételét. Minden érdeklődőt szeretettel várunk jövőre is. Buxbaum Tiborné Meretei Jánosné Eladná ingatlanát, vagy venni szeretne? Magyarország legsikeresebb ingatlanközvetítő hálózata a Duna House segít Önnek! 113 irodában, 1100 értékesítő várja kedves ügyfeleit! Akár elad, akár vesz a Duna House mindig a segítségére lesz! Készpénzes ügyfeleimnek keresek eladó családi házakat, nyaralókat! Bízom abban, hogy Önnek is segíthetek! Duna House Keszthely Kosmann Zsuzsanna értékesítő Balatonmáriafürdő +36-/

6 MáriaInfo szeptember SZÉPKORÚAK OLDALA HÁZUNK TÁJÁRÓL Őszidő Nyugdíjas Klub Vendégek voltunk Aulebenben Balatonmáriafürdő partnertelepülése, Auleben, augusztus között falunapi ünnepséget rendezett. Erre az ünnepségre a Balaton M.&K. Fúvószenekaron kívül más vendégeket is meghívtak. Ennek a látogató csoportnak az Ősz Idő Nyugdíjas Klub néhány tagja is részese volt. A hosszú utazás után az esti órákban érkeztünk meg. Családoknál voltunk elszállásolva, házigazdáink nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Este egy közös vacsorán vettünk részt, melyen Heringen város polgármestere Maik Schröter köszöntötte a magyar vendégeit. A rendezvények a Schlossplatzon és a 400 éves Alter Rüxleber Hof-ban kerültek megrendezésre. A fúvosok nagy sikert arattak. Menetzenével körbejártuk Auleben utcáit, jelezve, hogy az ünnepség megkezdődött. A helyiek is szép műsorral kedveskedtek a jelenlevőknek. Az Urbach falu önkéntes tűzoltói egy 1925-ös évjáratú fecskendővel egy vidám jelenetet adtak elő. Felléptek az óvodások és a templomi kórusok, mellett más fúvós zenekarok is. ARüxleber hof-ban (rüxleber udvar) volt bolhapiac, grill sátor, sörsátor, bodzabor kóstoló. Éhen, szomjan nem maradt senki. Heringenben is jártunk, ahol a polgármester megmutatta a város nevezetességeit. Természetesen elsőnek a polgármesteri hivatalt, a munkahelyét látogattuk meg, amely nemrégen lett átalakítva, felújítva. Nagyon szép, a polgármester büszke is rá. Sajnos egy nap sem múlott el eső nélkül. A rendezvényeket is többször félbe kellett hagyni miatta. Ennek ellenére jól éreztük magunkat, hiszen barátok közt voltunk. / Käsz Józsefné/ Október 1. Idősek világnapja Mindannyian szembesülünk az időskorunkkal és sokkal hamarabb mind szeretnénk! Iván László, gerontológus: A világot globálisan három nagy robbanás rázkódtatja a XXI. század elejére: a népességrobbanás, a hosszabbéletűség és az információrobbanás......magyarországon mára minden ötödik ember betöltötte 60. életévét és növekszik az egyedül élő idősek száma....magyarország az időskorúak és nyugdíjasok társadalma lett A nyugdíjasok a létszámukhoz mérten is kiemelkedő társadalmi aktivitásban vesznek részt. Civil szervezeteik mindenütt a legaktívabb közösségteremtő szerveződések, gondoljunk csak a mi helyi egyesületeinkre és a községben betöltött örvendetesen kiemelkedő szerepükre. Dr. Iván László Professzor 2002-ben az Országos Idősügyi Tanács elnökeként 30 pontban fogalmazott meg megszívlelendő ajánlásokat ( ebből emelek ki pár gondolatot). 1. Nem a naptári évek, hanem saját személyes életünk szerint öregszünk.. 2. Vegyük tudomásul, hogy a JÓ ÖREGEDÉST megszabják: az egészség, tevékenység, érzelmi- hangulati állapotunk, ön- és közbizalmunk, - társas kapcsolódásunk, valakihez, valamihez, valahová, tartozásunk, anyagi-biztonsá- gunk, - hasznosságunk tudata és a folyamatos érdeklődéssel kísért tanulás, kíváncsiság,- ezért ezek karbantartása SAJÁT FELADAT is. 4. Testi- lelki változásaink és panaszaink egészséges idősödésünkkel is velejárhatnak, ezért ne essünk pánikba,- kérjünk orvosunktól tanácsot, - lehetőleg ne "diagnosztizáljuk magunkat". 6. Lehetőség szerint kerüljük a több órás passzív TV nézést, a közbeni nassolgatást, sörözgetést, vagy egyéb iddogálást, félóránkként áldjunk fel, mozgassuk meg végtagjainkat. 7. Hallgassunk naponta kellemes és megnyugtató zenét, ha tudunk, akár mi magunk is muzsikáljunk. 8. Ne dohányozzunk. Többször és kevesebbet, örömmel együnk, még csekélységeket is 12. Naponta legalább fél órát tempósan gyalogoljunk, ahová csak lehet, gyalog járjunk. 13. Az általánosan ajánlott "ideális testsúlyt" 10%-nál többel ne haladjuk túl. Naponta, hacsak nincs orvosi ellenjavallat, legalább 6-8 pohár (2 dl-s) vizet fogyaszszunk el, fogyasszunk rendszeresen magvakat. Nincs szükség alkoholos italra, nyugtatókra és altatókra - kivéve az orvosi javaslatot. 17. Ne csak testünket, hanem szellemünket is tartsuk frissen, edzésben! Lehetőségek: ismétlődő tanulás, új tanulás (nyelvek, számítógép, aktív tevékenységek), társasjátékok, sakk, kártya, dominó, keresztrejtvény, tudáserősítés, tudásfejlesztés, beszélgetések, tanácsadó tevékenység, klubtevékenység, munkavállalás, korrepetálás, egyéb szellemi tréningek, írás, önéletírás, naplóírás. 18. Hetente legalább egyszer gondoljuk át, hogyan tudtunk megküzdeni a gondokkal, elmélkedjünk. 19. Legyünk érdeklődőek szeretteink, barátaink, ismerőseink, rokonaink lakó- és szomszédsági társaink iránt,vegyünk részt a közösséget érintő ügyekben. 21. Este azzal feküdjünk le, hogy holnap mindent újra kezdhetünk, és hittel, bizakodással vágunk bele a holnapba. 22. Mások bajait és gondjait ne "átvegyük", hanem szükség szerint álljunk segítségükre. 26. Éljük bele magunkat abba az öntudatba, hogy voltunk és vagyunk valakik, - hogy szerves részesei és meghatározó láncszemei voltunk és vagyunk történelmünknek, - nemzedékek kapcsolat-hálózatában. A magány nem törvényszerű, magunk társai is vagyunk. 27. A hívő ember előnyben van a hitével, - mert végső kérdésekre válaszai vannak, bizonyossága és biztonsága segíti a végső elbúcsúzáshoz.

7 MáriaInfo szeptember CIVIL HÍREINK 28. Megoldatlan dolgainkat akár bízzuk az időre. Célkitűzéseinket, programjainkat mindig mérjük önmagunk lehetőségeihez, - mert a csalódások, kudarcok rontják életkilátásainkat. 30. Ne kiszolgálói legyünk szeretteinknek, hanem együtt érző és segítő társaik. Ismerkedés a számítógéppel! Érdeklődés esetén ismét lesz tanfolyam a Közösségi Házban. Előadók a Marcali Könyvtár munkatársai Jelezze részvételi szándékát! Tel: Lakásfelújítás támogatása A Habitat for Humanity Magyarország célja, hogy minden ember számára elérhető legyen a tisztességes és fenntartható otthon. Több már futó projektünk mellett idén egy új programot indítottunk, melynek keretében alacsony jövedelemmel rendelkező magánszemélyeknek/családoknak nyújtunk lakásbővítéshez, felújításhoz forintos kölcsönt, az idei évben Békés, Hajdú-Bihar, Somogy és Zala megyékben. A kölcsön feltételei lényegesen kedvezőbbek a pénzügyi piacon megszokottaknál, a részletekről a csatolt információs anyagban olvashatnak. Ingyenesen hívható információs vonal a as számon. Habitat for Humanity ZÖLD HÍREK Elfogytak a komposztáló ládák Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata ismét sikeres pályázatot tudhat magáénak. AKEOP-6.2.0/A azonosítószámú, Házi komposztálás népszerűsítése Balatonmáriafürdőn című pályázatunk a végére ért. A projekt novemberében vette kezdetét. Az egyes előkészítő munkákat követően április 16-án tartottuk a projekt tájékoztató rendezvényét, ahol ugyan még kisszámú érdeklődő volt a komposztáló ládákat illetően. Az árajánlatkérések illetve egyéb szervező munkákat követően június 8-án érkezett meg a 250 db komposztáló községünkbe. A ládák kiosztását június 10- én kezdtük meg. Ekkoriban még szintén csekély érdeklődés mutatkozott. Később, mikor már megtelt a település, sorban jöttek a nyaralótulajdonosok is, legjobb reklám az volt, hogy a szomszédban hallották, látták. A ládák tehát elfogytak, a pályázat a záró jelentéshez érkezett. Ezúton tisztelettel köszönöm minden helyi és nyaraló tulajdonosnak, hogy részt vettek a projektben és hazavittek egy-egy ládát. A komposztáláshoz kiosztott tájékoztató kiadványok továbbra is elérhetők a oldalon. /Mátrai Eszter/ A Túravitorlás Egyesület nyári programjai A szezon elején, a falunap estéjén lampionos felvonulást szerveztünk a tűzijáték előtt, melyhez az Önkormányzat lampionokkal járult hozzá. Magunk is elővettünk mindent, ami világít és akik a partról látták, többször megállítottak bennünket, hogy elmondják, milyen szép látvány volt. A július várakozással telt el, mert a " Balatonátúszást" többször is halasztották, végül szép időben, szerencsésen lezajlott a nagy esemény, máriai hajók részvételével, segítségével. Volt közülünk is aki úszott. A klubhelyiségünk felújítása is megkezdődött, melyet a szezon idejére felfüggesztettünk és ezekben a napokban fejezzük be. Igyekeztünk a környezethez, a hajóállomáshoz, a felújított sétányhoz illeszkedő külsőt kialakítani. Szeptember 3-án, a "Holnap halnap" délelőttjén a Máriai és Keresztúri Horgászegyesülettel közösen megtartottuk az első "Evezős találkozónkat". Kajakkal és hagyományos balatoni csónakokkal eveztünk a Horgászegyesület csónakkikötőjétől a Keszeg utcai hídig, az alatta elhelyezett bójánál fordultunk vissza. Egy kör ötszáz méter és aki vállalta a hosszabb távot kettőt is megtett. Indultak gyermek, ifjúsági, felnőtt és szenior kategóriában és családi csapataink is voltak. A jó hangulatú verseny végén 18 oklevelet és 12 emléklapot adhattunk át a lelkes résztvevőknek. A következő szezon falunapjának délelőttjére Mária - Györök átevezést tervezünk az Önkormányzatok, a Horgászegyesület és a Vitorlás klub összefogásával. Célunk a helybeliek, nyaralótulajdonosok számára sportolási lehetőségeket, közösségteremtő programokat szervezni. Vitorlásversenyeinkről, pl a viharos "Kékszalagról"a következő számban szeretnénk beszámolni. / Joó Tamás / EMLÉKEZTETŐ Változik a hulladékszállítás időpontja Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy október 4. december 31. időpontok között a hulladékszállítás hétfői napokon, heti egy alkalommal történik. A kihelyezés időpontja: hétfő, 6.00 óráig. Lomtalanítás Kihelyezés: szeptember október 02. időpontok között. Szállítás napja: október 3. A lomtalanításra építési törmelék, járműroncs, biohulladék, rendszeres háztartási szilárd hulladék nem helyezhető ki. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a település köztisztaságának megőrzése érdekében a fenti időpontban helyezzék ki a lomokat.

8 MáriaInfo szeptember KözHáz augusztus Operaest Kivételes élményben volt részük azoknak, aki eljöttek a Közösségi Ház opera estjére. Tóth Árpád művész úr kalauzolásával szellemes ismertetőket hallhattunk a felcsendülő zenékről, így azok is érthették és élvezhették, akiknek eddig nem volt alkalmuk találkozni a műfajjal. Az operazene korszakaiba, legnagyobb szerzőinek műveibe engedett bepillantást. Halhattunk önálló áriákat, kettősöket, egész jeleneteket, drámai részleteket és könnyedebb hangvételű "sláger-darabokat", melyeket felállva tapsolt a hálás publikum. Az általunk látott műsor bármely színpadon megállná a helyét. Az énekesek nemcsak a hangjukkal és művészetükkel, de kedvességükkel és személyiségükkel is elbűvöltek bennünket. Megtisztelő ajándékot kaptunk, a művészi varázslat részesei voltunk. Az est végén fényesebb lélekkel mentünk haza. Köszönjük a Magyar Állami Operaház művészeinek! Horváth Erika - szoprán Farkas Gábor - basszus, címzetes magánénekes, C. Tóth Gábor - bariton, Tóth Árpád - tenor. Zongorán kísért: Kovács Ágnes. Könyvbemutató és kiállítás Némi túlzással "irodalmi művészeti szalon" vendégei voltak a látogatók Balatonmáriafürdőn. EZ TÖRTÉNT NÁLUNK... Nagy közönség érdeklődés mellett nyílt meg Kovács Mária a helyi festőművész kiállítása. A művésznő klasszikus stílusban fest tájképeket, csendéleteket. Azt ragadja meg, ami szívének kedves. Meleg színekkel, energikus ecsetkezeléssel, biztos ízléssel alkot. Ez alkalommal mutatkozott be írásaival Nagyné Gyánó Ágota író-költő is. Beszélt eddigi írói alkotói pályájáról. Elhangzottak Márián született, vagy helyi témájú versei. A felolvasásban Greffer Kinga működött közre és zenélt a közönségnek Abai Renáta a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar fiatal klarinétosa. Ízelítő a KözHáz őszi terveiből - Vitorlabontó túra - hajózzunk a Túravitorlás egyesülettel! - Portré - Beszélgetés Vlado Schmidt úrral - Irodalmi délután - Vass Albert - Számítógépes tanfolyam - Egészségünk védelmében - előadás - Fórum vállalkozóknak: szezonértékelés, tanulságok - Iskolakezdő buli - fiataloknak - Kézműves kör Holnap Halnap! Nyárbúcsúztató retro délután Az önkormányzat rendezésében ismét vidám szezonzáró rendezvényen vettek részt a helyi civil szervezetek, egyesületek, baráti társaságok! Sok-sok bográcsban főtt a halászlé, sült a finom keszeg. A nosztalgia jegyében zajlott a műsor: népdalcsokrot adott elő a Gyöngyvirág népdalkör, a születésnapos Balaton Old Boys zenélt, és Balaton M&K mindenkinek elfújta a nótáját. A Fergeteges Forgatag műsorát retro divatbemutatóval és fürdőruhabemutatóval fejezték be. Az este a Lorenzo együttes műsorával már sötétedés után ért véget. Sok nyaralóvendég és látogató is bekapcsolódott a programba. Fogyott a sok palacsinta és sorban állás volt a lángosért. Ismét megállapíthattuk, hogy senki sem tud Gaál Ilonka néninél finomabb halat sütni. A polgármester köszöntötte a vattacukor árust, Boglári Ferencet, aki 40 éve örvendezteti Márián a gyerekeket. Várjuk, hogy kisüljön a lángos! Limbo! Csíkos és pettyes nosztalgia Köszönjük a szervezőknek és közreműködőknek a feledhetetlen délutánt! Képek: Mátrai Eszter Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007., ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

ária nfo Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 2011. augusztus 20. rendezvény keretébe Nevezési kategóriák:

ária nfo Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 2011. augusztus 20. rendezvény keretébe Nevezési kategóriák: M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 8. szám 2011. augusztus Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Községek képviselő testülete meghívja Önöket Államalapításunk

Részletesebben

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa V. évfolyam VI. szám 2011. június SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo 2 2011. június HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

ária nfo Húsvéti huncutságok

ária nfo Húsvéti huncutságok M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el

Részletesebben

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MáriaInfo. Boldog Új Évet!

MáriaInfo. Boldog Új Évet! MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa Kányádi Sándor : Ballag már Ballag már az esztendõ, vissza-visszanézve, nyomában az öccse jõ, vígan fütyörészve. Beéri az öreget

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek!

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam X. szám 2010. október Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! Elkészült a Közösségi Ház! Szeptember 30-án ünnepélyesen megnyílt

Részletesebben

ária nfo A képek július 18-tól a Közösségi Ház kiállításán láthatók.

ária nfo A képek július 18-tól a Közösségi Ház kiállításán láthatók. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 7. szám 2011. július A képek július 18-tól a Közösségi Ház kiállításán láthatók. Balatoni sportesemények, rendezvények,

Részletesebben

ária nfo Program: NYÁR 2009 2009. augusztus 20-ra (csütörtök) a Gróf Széchényi Imre térre (központi strand előtt) Fotó: Benczik Ildikó

ária nfo Program: NYÁR 2009 2009. augusztus 20-ra (csütörtök) a Gróf Széchényi Imre térre (központi strand előtt) Fotó: Benczik Ildikó M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa III. évfolyam VIII. szám 2009. augusztus NYÁR 2009 Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. április HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN A hölgyek éppen a frissen mosott-vasalt szép terítőket igazgatják.

Részletesebben

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA. Gróf Széchenyi István születésnapjára emlékeztünk

NAGYCENK KÖZÉLETI LAPJA. Gróf Széchenyi István születésnapjára emlékeztünk XI. XI. évfolyam 7. 5. szám Nem volt kerek az évforduló, mégis gazdag és értékes rendezvényekkel ünnepelhettük Nagycenken Gróf Széchenyi István születésének 219. évfordulóját. A rendezõ Gyõr-Moson- Sopron

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

ária nfo Őszi fények

ária nfo Őszi fények M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 11. szám 2011. november Őszi fények MáriaInfo 2 2011. november HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap 2011. szeptember 17-én került megrendezésre - a Mezőberény Piac téren - a Közlekedésbiztonsági nap. A változatos program keretén belül a mezőberényi és a környező

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 100.- Ft I m á d o m a z e l e v e n g y e r e k e t Folytatódik a megkezdett m u n k a Kisbéren Tartalomból:

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala

Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala 2008. október VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ XIX. évfolyam 10. sz. Mindszenty rendíthetetlen hite máig ható példa 1956. októbere a magyar erkölcs diadala Pásztó Város Önkormányzatának az 1956-os Forradalom

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén BAJNOK CSAPAT! Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 7. szám Jánoshalmi Napok 2011 A Gara elleni 1:0-ás hazai győzelem

Részletesebben