ária nfo Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek."

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 9. szám szeptember Október 1-jén az Idősek Világnapján szeretettel köszöntjük községünk szépkorú lakóit! Kívánunk jó egészséget, fáradhatatlanságot, türelmet. Az alábbi verssel köszöntjük őket! Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek. Kedves arcukon ott látható Az élet nehéz barázdái, Érett, kedves mosolyukban A nehéz sorsukat lehet látni. Gyermekeket, unokákat és dédunokákat neveltek. Becsületes, dolgos embereket Adtak e földi életnek. Az öregek még szeretnének Meleg családi körben élni Szívből kívánom, az öregkort Egyszer, mindenki meg tudja érni Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete

2 MáriaInfo szeptember HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 29-én (hétfőn), órai kezdettel Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével együttes testületi ülést tartott, ahol elfogadták a Körjegyzőség I. fél-évi beszámolóját, továbbá engedélyez-ték a Körjegyzőség évi előirányzat módosítását augusztus 29-én (hétfőn), az együttes ülést követően Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános testületi ülést tartott. Aképviselő-testület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, vala-mint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a Festetics Kristóf Általános Iskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolóját, - az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A képviselő-testület felhatalmazta és felkérte a polgármestert, hogy a Nyír- Alfaker Bt. (Szeged) kártérítési ügyében (a Marcali Városi Bíróságon 1.P /2011/1. számon folyamatban lévő ügyben) képviselje az Önkormányzatot, továbbá folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. A képviselő-testület megismerte a Libella Műszaki Szolgáltató Bt., (Kaposvár) által elkészített, évi (Rákóczi utcai) hídvizsgálati szakvéleményt, és felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a híd felújításával kapcsolatos munkálatok elvégzésére kérjen árajánlatokat. A képviselő-testület megismerte dr. Vittay Szilárd és dr. Vittayné dr. Panta Zsuzsanna vajszlói lakosoknak, a Balatonmáriafürdő, Csatornapart utca felújítására vonatkozó közérdekű bejelentését. A képviselő-testület tisztában van az út állapotával. Az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé az útfelület teljes felújítását, csak a minimális karbantartást tudja elvégezni. Amennyiben a későbbiekben lesz pályázati lehetőség utak, járdák építésére, illetőleg felújítására, abban az esetben tudja a jelzett problémát megoldani. A képviselő-testület Balatonmáriafürdő kialakulásának 115. évfordulójára, köz- séggé alakulásának 86. évfordulójára emlékművet kíván állítani Gróf Széchényi Imrének, községünk alapítójának. Az emlékmű helyének a Gróf Széchényi Imre teret jelöli meg. A testület felkérte a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat az emlékmű elkészítésére. A képviselőtestület az emlékmű megvalósításáról a beérkezett árajánlatok, költségek, és támogatások függvényében, a szeptember havi ülésén dönt. A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításáról szóló döntést a Társulás munkaszervezetének vezetője részére küldje meg. A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Tengerdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (Balatonmáriafürdő) kérelmét, melyben a február 6-án kelt megállapodás megszüntetését kérte, tekintettel arra, hogy a körülmények megváltoztak és részükre a parkolási lehetőség biztosított. A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételét forinttal módosította. A képviselő-testület támogatta az Európa a Polgárokért, Testvérvárosok polgárainak találkozói program megvalósítását és felkérte a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját erő forrást az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A program csak sikeres pályázat esetén valósítható meg. A képviselő-testület a Dr. Varga Zsuzsanna háziorvos praxisában levő éves hölgyek mammográfiás emlőrák szűréséhez a Volántól megrendelt autóbusz költségét az OEP 60 %-os utólagos visszatérítése mellett, 40 %-ban biztosítja, melynek költsége cca Ft. A képviselő-testület módosította a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendeletét. A képviselő-testület soron következő ülése szeptember 26-án (hétfőn), órakor lesz. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készí- tett jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a honlapon. Galácz György sk. polgármester Tájékoztató az általános iskolások tankönyvtámogatásáról és a középiskolások iskolakezdési támogatásáról A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 22/2010. (X. 28.) önkormányzati rendelet alapján Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a balatonmáriafürdői lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére a tankönyvek árát átvállalta. Az önkormányzati rendeletnek megfelelően a Festetics Kristóf Általános Iskolában tanuló gyermekek tankönyveinek ára az iskola részére átutalásra került. Azon általános iskolás tanulók részére, akik nem az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járnak, a támogatás összege készpénzben kerül kifizetésre, a tankönyvköltséget igazoló számla alapján. A támogatást az önkormányzat házipénztárában (Körjegyzőség 10. számú iroda) lehet felvenni szeptember 1. és október 31. között. A határidő elmulasztása jogvesztő. A képviselő-testület a augusztusi ülésén döntött a középiskolás tanulók iskolakezdési támogatásáról. A képviselő-testület a Balatonmáriafürdőn lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középiskolás tanulók részére Ft/fő összegű iskolakezdési támogatást állapított meg. A támogatás kifizetésének feltétele a tanulóviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás leadása. A támogatás az önkormányzat házipénztárából vehető fel (Körjegyzőség 10. számú iroda) szeptember 1-től október 31-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. Schenkné Gaál Zsuzsanna sk. szociális ügyintéző Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 82.sz. alatti Épületgépészeti boltban a megszokott termékek mellett Ariel mosószer, tisztítószerek és zokni kapható! Várom kedves vásárlóimat! Farkas Zsuzsanna

3 MáriaInfo szeptember KÖZÉLET Augusztus 20-án A strandon a szabadtéri színpad környékén idén is sok száz helyi és nyaraló vett részt a mise utáni közös ünnepségen! Megáldotta az új kenyeret Vaslabán Csaba plébános úr. A helyi művészeti csoportok szórakoztatták a közönséget. A szép este tűzijátékkal ért véget. Szemelvények Galácz György polgármester ünnepi beszédéből Tisztelt ünneplő közönség! Ma, augusztus 20-án a magyar történelem egyik legfontosabb személyiségére, Szent István királyunkra emlékezünk. A kenyérszentelés szép szokásával pedig a mindennapi kenyerünkért is hálát adunk. Évről évre felidézzük István nagy tettét, a magyar királyság megalapítását, amellyel a magyaroknak biztos helyet készített Európában, és felidézzük, hogy ennek köszönhetjük megmaradásunkat. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpátmedencére kiterjedő keresztény magyar államot. Az ezer éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat, nevéhez fűződik a tudományosság magyarországi kezdete is. Szent István nemcsak hitében volt erős és következetes, hanem törvényeiben is. Olyan jogi alapra építette államát, mely ezer év távlatából is példát mutathat, tartást adhat nekünk...istván üzeneteit sokan lefordították már a ma nyelvére, hogy melyek azok az alapvető vonások egyéniségében és művében, amelyeket ma meg kell értenünk, amelyekre szüksége van jövőnknek is. Az intelmei, tanácsai a ma embere számára is érthetőek: - A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. - Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. - A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. - Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. - Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlöltség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!.Első királyunkban a legnagyobb magyar államférfit tiszteljük, aki olyan alapra helyezte a nemzet életét, amelyen nem fogtak a történelmi viharok. Szent István azt üzeni, hogy ezek az alapok a jelenben is érvényesek és szükségesek, hogy az eredményes jövőnket tudjuk szolgálni Örüljünk annak, hogy az államalapítás ünnepe egybe esik az aratás végével és az új kenyeret is most ünnepelhetjük. A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyér, kifejezi, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Nálunk hagyomány, hogy ilyenkor megszegjük és megízleljük az új kenyeret, mely hitünket jelzi, a bizakodást, hogy jövőre is lesz kenyerünk. Mindenkinek kívánom, hogy így legyen! Kenyér- és kalácssütő verseny 13 termékkel neveztek. Azsűri elnöke: Böröndi Nándor pék A zsűri tagjai: Käsz Józsefné és Gaál Károlyné A díjakat Galácz György Balatonmáriafürdő polgármestere adta át. Kenyérsütő verseny: Első helyezett: Gyöngyvirág Népdalkör - Ica gombás, snidlinges, szezámmagos fehér kenyér Második helyezett: Gorzóné Lázár Edina teljes kiőrlésű búzalisztből készült krumplis, sajtos biokenyér Harmadik helyezett: Váraljai István paraszt kenyér Kalácssütő verseny: Első helyezett: Ősz Idő Nyugdíjas Klub - Bolla Gézáné finom foszlós kalács Második helyezett: Ősz Idő Nyugdíjas Klub - Gunglné Vasvári Ágnes diós kalács Harmadik helyezett: Ősz Idő Nyugdíjas Klub - Kázsmér Sándorné kakaós kalács A zsűri különdíjat is adott a legkülönlegesebb pékáruért. A különdíjat nyerte Baliné Somodi Írisz napraforgó kalács. Azok sem távoztak üres kézzel, akik nem értek el helyezést. Őket egy-egy emléklappal jutalmaztuk: 1. Kovács Tiborné fonott kalács 2. Regens Wagner Ház lakói fahéjas foszlós kalács 3. Gyöngyvirág Népdalkör - Magdus perec-fánk 4. Ősz Idő Nyugdíjas Klub Peceli Jánosné édesfánk. Balatonmáriafürdő első bírója Melhard Ambrus ( ), Marcali születésű építési vállalkozó volt, aki svájci eredetű családból származott. Az édesapja, Melhard Ferenc mellett tanulta ki az asztalosipari szakmát, amelyben dolgozott Ausztriában, Svájcban, Német-, Francia- és Olaszországban között Marcaliban önállóan működött, többek között ő készítette a szecessziós izraelita templom berendezéseit is ban. A Sztelek- Csomós építész családdal közösen vett részt a kisváros polgári házainak a felépítésén (Mayer-ház, Kopári üzletház, Istlház).

4 MáriaInfo szeptember KÖZÉLET Az első világháborúban, között az olasz és orosz fronton harcolt ahol megsebesült, ami miatt az építőiparral fel kellett hagynia Ezután gazdálkodott, főleg szőlő-, gyümölcstermeléssel és kertészettel foglalkozott Balatonmáriafürdőn ben építette a Turul villát (Rákóczi utca, II. szakasz). Lánytestvérét az a Wenczel építőmester vette feleségül, aki a máriai villák építését kivitelezte. Melhard Ambrus egyik legjobb barátja Hikman Béla műlakatos mester volt, aki szintén sokat dolgozott a község lakóházain. (Ő 1936-ban építette a modern bauhaus stílusú villát a Keszeg utcában. Ma Szabó Béla festőművész tulajdona.) A fejlődésnek indult Mária-telepen lelkesen vette ki a részét a közéletből. Az önállósult Balatonmáriafürdő első községi bírójává választották, amely tisztséget között töltötte be és 1944 között községi képviselő volt. Ebben az időben ő fizette a legtöbb adót a községben. Az első községi képviselők voltak: Dr. Szigethy Károly, szálloda tulajdonos, Matis Sámuel vendéglős, Dr. Jakabfy Ernő, Gorzó István, Pesti János, vendéglős Gombocz Vendel, Komáromi Zsigmond, Borok Gyula, Horváth József, Csom Ferenc, Tisza István, Fekete Zsigmond ezredes. Az első jegyző Dáan Miklós volt, aki később Kéthelyre került. Melhard Ambrus 1932-től Üdülőhelyi biztos, 1936-tól a Növényvédelmi Bizottság, 1938-tól a Községi Utak Állandó Felügyeleti Bizottságának a tagja volt között közgyám, 1940-től pedig az Üdülőhelyi Bizottság tagja volt. A Balatoni Szövetség (mai megfelelője a Balatoni Fejlesztési Tanács) igazgatósági választmányának a tagjaként és a balatonkeresztúri római katolikus egyházközség gondnokaként is tevékenykedett a balatonmáriai kápolnában. A Balaton kultusz előmozdítása, a község és a fürdőegyesület fejlesztésének az érdekében számos alkalommal ajánlott fel a tulajdonában álló parcellákból földterület. Kiváló közösségi ember volt. Aknamentesítés közben halt meg 1945 tavaszán. Huszár Mihály történész a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum munkatársa Magyar Életrajzi Lexikon : Széchényi Imre, gróf (Horpács, márc. 31. Somogyvár, nov. 25.): agrárpolitikus, ~ Lajos gr. ( ) unokája. Tanulmányai végeztével ben hosszabb utazást tett Amerikában. Hazatérte után részt vett Somogy vm. politikai, főként gazdasági életében, több éven át a megye közgazdasági előadója volt. A 90-es években az agrárius mozgalom egyik irányítója. Homokszőlőtelepítési kormánybiztos. Főrendiházi tag volt. Az MTA megbízásából megírta Somogy vm. gazdasági monográfiáját. Főleg agrárpolitikai kérdésekkel, a népesedési viszonyokkal foglalkozott; részt vett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének alapításában, megindítója volt a dunántúli egykeellenes mozgalom-nak. F. m. Amerikai levelek (Bp., 1883); Somogy megye monográphiája (Bp., 1892); Telepítési törekvések (Bp., 1893); Az egyke (Bp., 1906). Felhívás! Ebben az évben ünnepeljük Balatonmáriafürdő kialakulásának 115., községgé alakulásának 86. évfordulóját. Ebből az alkalomból méltó emléket kívánunk állítani községünk alapítójának Gróf Széchényi Imrének. A képviselő-testület kezdeményezi az alapító mellszobrának elkészítését, melyet közadakozásból kíván megvalósítani. Előzetes árajánlat kérés alapján a várható költség kb. 2 millió Ft. Az emlékművet december 7- én, községünk születésnapján ünnepélyes keretek között avatjuk fel a Gróf Széchényi Imre téren. Kérjük községünk lakosságát, üdülőtulajdonosait, vállalkozót, barátainkat, támogassák kezdeményezésünket. Adományaikat a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet balatonmáriafürdői fiókjába várjuk a számlaszámra, számlanév: Gróf Széchényi Imre emlékmű Támogatásukat előre is köszönjük: Balatonmáriafürdő Képviselő-testülete Aktuális pályázati lehetőségek A Balatoni Integrációs Kft. tisztelettel ajánlja partnerei figyelmébe az alábbi lehetőségeket - egyúttal a pályázatok elkészítésében is az érdeklődők szíves rendelkezésére áll. Telephelyfejlesztés/DDOP-1.1.1/D-11, KDOP-1.1.1/C-11, NYDOP-1.3.1/D-11 A támogatás célja: A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (Foglalkoztatási Hivatal felhívása) Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz/ GOP A támogatás célja: a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok kiszolgálása logisztikai központok fejlesztésével. Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, hogy tudásunkat és tapasztalatainkat mielőbb szervezete javára fordíthassuk. Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft Siófok, Batthyány u. 1. Telefon/Fax: 06/ Pályázók figyelmébe! Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy szeptember 30-tól van lehetőség LEADER pályázatok benyújtására. Fontos tudnivaló, hogy ebben a benyújtási időszakban csak azok az ügyfelek nyújthatnak be pályázatot, akik előzetes bírálatra benyújtják projekt ötletüket a Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Helyi Bíráló Bizottsága számára. A bíráló bizottság soron következő ülésének időpontja: szeptember 19., ezt követően legközelebb október elején ül össze a HBB. Az ülésen csak azokat a projekt ötleteket tárgyalhatja a bizottság, amelyek az ülést megelőző 3. napig hiánytalan formában benyújtásra kerültek. A projekt adatlapok benyújtásának végső határideje szeptember 29. A LEADER pályázati lehetőségekről és a tudnivalókról bővebben a weboldalon tájékozódhatnak. Dr. Kollmann Gergely igazgatóság elnöke

5 MáriaInfo szeptember KÖZÉLET Pályázóknak, érdeklődőknek! Az IKSZT-ben (Közösségi Ház) Balatonmáriafürdő, Faluház utca szeptember 14-én, 14 órakor, szerdán a havi szokásos havi vidékfejlesztés programsorozat aktuális témája: a határidős Leader pályázatok benyújtása - adatlapok kitöltése, átvétele, tanácsadás Előadó: Gál Zsuzsanna, munkaszervezet vezető. Várjuk a vállalkozók érdeklődését! A Balatonmáriafürdői információs iroda július elején nyitott meg belföldi- és külföldi turisták, utazók és helyi lakosok számára. Az iroda közvetlenül a balatonmáriafürdői központi strand mellett található. Létrehozását a Balatonmáriafürdői Önkormányzatnak köszönhetjük. Az iroda működtetését egyesületünk végzi. Az iroda szolgáltatásai között szerepelt a naprakész programkínálat mellett a szállásközvetítés is. Fontosnak tartjuk az együttműködést, a kohéziót a helyi szolgáltatókkal, vállalkozókkal és egy szervezett együttműködési hálózatot szeretnénk kialakítani munkatársammal nyilatkozta Sárkány Dániel, a Turisztikai Információs Iroda vezetője. Sok pozitív visszajelzést kaptunk irodánkkal és honlapunkkal kapcsolatban helyi lakosoktól és a betérő külföldi vendégektől egyaránt, annak ellenére, hogy kevés anyagi háttérből kellett ezeket előállítanunk. Irodánk dekorációjaként választott fényképeket a balatonkeresztúri Szabó Eszter készítette a településekről és honlapunk fejlesztését pedig a balatonújlaki Nagy Ádám diák segítségével készítettük el. A fiatal alkalmazottak ötleteiket sikerekkel valósították meg: balatonmáriafürdői és balatonkeresztúri térképet készítettek a betérő vendégek számára, a nyári programokról fényképes és videós tájékoztatást kaptak az érdeklődők online, illetve youtube internetes videómegosztón. Emellett augusztusban egy facebook-os nyereményjáték is készült, amelyben a résztvevők a játék közben a település adta lehetőségeket és szálláskínálatokat is megismerhették - ezáltal a települések ismertségét próbáltuk növelni az országban. Ez a nyereményjáték sikeresen zárult, amely nem jött volna létre a 7 szállásadó felajánlása nélkül, amelyek a következőek voltak: Hajas Família Kiadó Szobák Maestro, Judit Vendégház Brillante, Szabó Nyaraló Maestoso,Horváth Ház Primo Nemes Ház Piacevolle Pelso Panzió Show Brass Band, Viktor Bor- és Vendégház Dixiland Band. A nyereményjátéknak 14 nyertese volt, ami úgy jött ki, hogy minden szállásadónál 2 fő tölthet el 2 éjszakát ingyen Nyaralnék a Zenefaluban játékunk a facebookos oldalunkon zajlott augusztus 10-től augusztus 23-ig, amelynek a lényege az volt, hogy pár napon keresztül segítők bevonásával játékban részt venni kívánókat fényképeztük különböző településeken a Balaton nyugati és déli partján. Balatonmáriafürdő, Keszthely, Gyenesdiás, Balatonfenyves illetve Fonyód területén készítettük a résztvevőkről a képeket, összesen 69 játékos vágott bele a játékba. A fotók augusztus 10-én felkerültek oldalunkra egy külön fotóalbumba, ahol a játékosok ismerősei kedvelhették a kedvencük fotóit egészen 13 napon keresztül. A 7 legtöbbet kedvelt fényképen látható személyek lehettek a büszke nyertesek. A szállásokat helyezéstől függően választhatták ki, azaz az első helyezettek prioritást élvezve a 7 közül választhattak, míg az utolsóknak már nem volt választási lehetősége. A szavazás kezdetekor 150 a lezárásával már 2000 ismerős csatlakozott honlapunkhoz, aminek nagyon örültünk, mert így sokkal több embert tudtunk ellátni információval településeink programjairól, szolgáltatásairól A játék kigondolása illetve megvalósítása Strausz Júlia irodai alkalmazottnak köszönhető, amelyben segédkezett Sárkány Dániel is. Szeretnénk, ha az újság olvasói, akik rendelkeznek facebook elérhetőséggel, csatlakoznának oldalunkhoz, ezzel megkönnyítve a helyi, illetve térségbeli programokról való információ szerzésüket. Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi tér 9. Strausz Júlia és Sárkány Dániel Animáció Balatonmáriafürdő Központi Fizető Strand, Hajókikötői Szabad Strand (július 1.- augusztus 20.) Az animációs tevékenységünk célja az volt, hogy a vendégeknek maradandó élményt nyújtsunk. Úgy gondoljuk, hogy ezt a célt meg is valósítottuk, hiszen a programok lebonyolításán keresztül a résztvevőktől pozitív visszajelzések érkeztek. Segítettük az üdülővendégek tartalmas, hasznos, értelmes szabadidő eltöltését sport- és kulturális programok keretében. Lehetőséget biztosítottunk a megszokottól eltérő kikapcsolódásra családok, egyedül állok részére egyaránt. / íjászat, állatsimogató/ Feladatunknak tekintettük a közös tevékenységre való biztatást, felhívást, ráhangolódást, ez legtöbbször sikerrel járt. Megvalósult animációs szabadidős tevékenységeink: - MOZGÁS, SPORT: íjászat, strandröplabda, asztalitenisz bajnokság, zenés aerobik, játékos akadályverseny, ügyességi játékok, trambulin. -HOBBI ÉS KREATÍV TEVÉKENY- SÉGEK: agyagozás, lufi hajtogatás, testfestés, mozaik készítés, mézeskalács díszítés, origami, aszfaltrajz. - KALAND: kincskeresőtúra, ismerkedés a faluval, tájséta, póni lovaglás, állat simogató - PIHENÉS: mesedélután, zenés-verses kulturális programok, gitár zene A programokon fényképek készültek. Ízelítőként néhányat itt bemutatunk. Köszönjük a helyi lakosok, valamint az itt nyaralók aktív részvételét. Minden érdeklődőt szeretettel várunk jövőre is. Buxbaum Tiborné Meretei Jánosné Eladná ingatlanát, vagy venni szeretne? Magyarország legsikeresebb ingatlanközvetítő hálózata a Duna House segít Önnek! 113 irodában, 1100 értékesítő várja kedves ügyfeleit! Akár elad, akár vesz a Duna House mindig a segítségére lesz! Készpénzes ügyfeleimnek keresek eladó családi házakat, nyaralókat! Bízom abban, hogy Önnek is segíthetek! Duna House Keszthely Kosmann Zsuzsanna értékesítő Balatonmáriafürdő +36-/

6 MáriaInfo szeptember SZÉPKORÚAK OLDALA HÁZUNK TÁJÁRÓL Őszidő Nyugdíjas Klub Vendégek voltunk Aulebenben Balatonmáriafürdő partnertelepülése, Auleben, augusztus között falunapi ünnepséget rendezett. Erre az ünnepségre a Balaton M.&K. Fúvószenekaron kívül más vendégeket is meghívtak. Ennek a látogató csoportnak az Ősz Idő Nyugdíjas Klub néhány tagja is részese volt. A hosszú utazás után az esti órákban érkeztünk meg. Családoknál voltunk elszállásolva, házigazdáink nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Este egy közös vacsorán vettünk részt, melyen Heringen város polgármestere Maik Schröter köszöntötte a magyar vendégeit. A rendezvények a Schlossplatzon és a 400 éves Alter Rüxleber Hof-ban kerültek megrendezésre. A fúvosok nagy sikert arattak. Menetzenével körbejártuk Auleben utcáit, jelezve, hogy az ünnepség megkezdődött. A helyiek is szép műsorral kedveskedtek a jelenlevőknek. Az Urbach falu önkéntes tűzoltói egy 1925-ös évjáratú fecskendővel egy vidám jelenetet adtak elő. Felléptek az óvodások és a templomi kórusok, mellett más fúvós zenekarok is. ARüxleber hof-ban (rüxleber udvar) volt bolhapiac, grill sátor, sörsátor, bodzabor kóstoló. Éhen, szomjan nem maradt senki. Heringenben is jártunk, ahol a polgármester megmutatta a város nevezetességeit. Természetesen elsőnek a polgármesteri hivatalt, a munkahelyét látogattuk meg, amely nemrégen lett átalakítva, felújítva. Nagyon szép, a polgármester büszke is rá. Sajnos egy nap sem múlott el eső nélkül. A rendezvényeket is többször félbe kellett hagyni miatta. Ennek ellenére jól éreztük magunkat, hiszen barátok közt voltunk. / Käsz Józsefné/ Október 1. Idősek világnapja Mindannyian szembesülünk az időskorunkkal és sokkal hamarabb mind szeretnénk! Iván László, gerontológus: A világot globálisan három nagy robbanás rázkódtatja a XXI. század elejére: a népességrobbanás, a hosszabbéletűség és az információrobbanás......magyarországon mára minden ötödik ember betöltötte 60. életévét és növekszik az egyedül élő idősek száma....magyarország az időskorúak és nyugdíjasok társadalma lett A nyugdíjasok a létszámukhoz mérten is kiemelkedő társadalmi aktivitásban vesznek részt. Civil szervezeteik mindenütt a legaktívabb közösségteremtő szerveződések, gondoljunk csak a mi helyi egyesületeinkre és a községben betöltött örvendetesen kiemelkedő szerepükre. Dr. Iván László Professzor 2002-ben az Országos Idősügyi Tanács elnökeként 30 pontban fogalmazott meg megszívlelendő ajánlásokat ( ebből emelek ki pár gondolatot). 1. Nem a naptári évek, hanem saját személyes életünk szerint öregszünk.. 2. Vegyük tudomásul, hogy a JÓ ÖREGEDÉST megszabják: az egészség, tevékenység, érzelmi- hangulati állapotunk, ön- és közbizalmunk, - társas kapcsolódásunk, valakihez, valamihez, valahová, tartozásunk, anyagi-biztonsá- gunk, - hasznosságunk tudata és a folyamatos érdeklődéssel kísért tanulás, kíváncsiság,- ezért ezek karbantartása SAJÁT FELADAT is. 4. Testi- lelki változásaink és panaszaink egészséges idősödésünkkel is velejárhatnak, ezért ne essünk pánikba,- kérjünk orvosunktól tanácsot, - lehetőleg ne "diagnosztizáljuk magunkat". 6. Lehetőség szerint kerüljük a több órás passzív TV nézést, a közbeni nassolgatást, sörözgetést, vagy egyéb iddogálást, félóránkként áldjunk fel, mozgassuk meg végtagjainkat. 7. Hallgassunk naponta kellemes és megnyugtató zenét, ha tudunk, akár mi magunk is muzsikáljunk. 8. Ne dohányozzunk. Többször és kevesebbet, örömmel együnk, még csekélységeket is 12. Naponta legalább fél órát tempósan gyalogoljunk, ahová csak lehet, gyalog járjunk. 13. Az általánosan ajánlott "ideális testsúlyt" 10%-nál többel ne haladjuk túl. Naponta, hacsak nincs orvosi ellenjavallat, legalább 6-8 pohár (2 dl-s) vizet fogyaszszunk el, fogyasszunk rendszeresen magvakat. Nincs szükség alkoholos italra, nyugtatókra és altatókra - kivéve az orvosi javaslatot. 17. Ne csak testünket, hanem szellemünket is tartsuk frissen, edzésben! Lehetőségek: ismétlődő tanulás, új tanulás (nyelvek, számítógép, aktív tevékenységek), társasjátékok, sakk, kártya, dominó, keresztrejtvény, tudáserősítés, tudásfejlesztés, beszélgetések, tanácsadó tevékenység, klubtevékenység, munkavállalás, korrepetálás, egyéb szellemi tréningek, írás, önéletírás, naplóírás. 18. Hetente legalább egyszer gondoljuk át, hogyan tudtunk megküzdeni a gondokkal, elmélkedjünk. 19. Legyünk érdeklődőek szeretteink, barátaink, ismerőseink, rokonaink lakó- és szomszédsági társaink iránt,vegyünk részt a közösséget érintő ügyekben. 21. Este azzal feküdjünk le, hogy holnap mindent újra kezdhetünk, és hittel, bizakodással vágunk bele a holnapba. 22. Mások bajait és gondjait ne "átvegyük", hanem szükség szerint álljunk segítségükre. 26. Éljük bele magunkat abba az öntudatba, hogy voltunk és vagyunk valakik, - hogy szerves részesei és meghatározó láncszemei voltunk és vagyunk történelmünknek, - nemzedékek kapcsolat-hálózatában. A magány nem törvényszerű, magunk társai is vagyunk. 27. A hívő ember előnyben van a hitével, - mert végső kérdésekre válaszai vannak, bizonyossága és biztonsága segíti a végső elbúcsúzáshoz.

7 MáriaInfo szeptember CIVIL HÍREINK 28. Megoldatlan dolgainkat akár bízzuk az időre. Célkitűzéseinket, programjainkat mindig mérjük önmagunk lehetőségeihez, - mert a csalódások, kudarcok rontják életkilátásainkat. 30. Ne kiszolgálói legyünk szeretteinknek, hanem együtt érző és segítő társaik. Ismerkedés a számítógéppel! Érdeklődés esetén ismét lesz tanfolyam a Közösségi Házban. Előadók a Marcali Könyvtár munkatársai Jelezze részvételi szándékát! Tel: Lakásfelújítás támogatása A Habitat for Humanity Magyarország célja, hogy minden ember számára elérhető legyen a tisztességes és fenntartható otthon. Több már futó projektünk mellett idén egy új programot indítottunk, melynek keretében alacsony jövedelemmel rendelkező magánszemélyeknek/családoknak nyújtunk lakásbővítéshez, felújításhoz forintos kölcsönt, az idei évben Békés, Hajdú-Bihar, Somogy és Zala megyékben. A kölcsön feltételei lényegesen kedvezőbbek a pénzügyi piacon megszokottaknál, a részletekről a csatolt információs anyagban olvashatnak. Ingyenesen hívható információs vonal a as számon. Habitat for Humanity ZÖLD HÍREK Elfogytak a komposztáló ládák Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata ismét sikeres pályázatot tudhat magáénak. AKEOP-6.2.0/A azonosítószámú, Házi komposztálás népszerűsítése Balatonmáriafürdőn című pályázatunk a végére ért. A projekt novemberében vette kezdetét. Az egyes előkészítő munkákat követően április 16-án tartottuk a projekt tájékoztató rendezvényét, ahol ugyan még kisszámú érdeklődő volt a komposztáló ládákat illetően. Az árajánlatkérések illetve egyéb szervező munkákat követően június 8-án érkezett meg a 250 db komposztáló községünkbe. A ládák kiosztását június 10- én kezdtük meg. Ekkoriban még szintén csekély érdeklődés mutatkozott. Később, mikor már megtelt a település, sorban jöttek a nyaralótulajdonosok is, legjobb reklám az volt, hogy a szomszédban hallották, látták. A ládák tehát elfogytak, a pályázat a záró jelentéshez érkezett. Ezúton tisztelettel köszönöm minden helyi és nyaraló tulajdonosnak, hogy részt vettek a projektben és hazavittek egy-egy ládát. A komposztáláshoz kiosztott tájékoztató kiadványok továbbra is elérhetők a oldalon. /Mátrai Eszter/ A Túravitorlás Egyesület nyári programjai A szezon elején, a falunap estéjén lampionos felvonulást szerveztünk a tűzijáték előtt, melyhez az Önkormányzat lampionokkal járult hozzá. Magunk is elővettünk mindent, ami világít és akik a partról látták, többször megállítottak bennünket, hogy elmondják, milyen szép látvány volt. A július várakozással telt el, mert a " Balatonátúszást" többször is halasztották, végül szép időben, szerencsésen lezajlott a nagy esemény, máriai hajók részvételével, segítségével. Volt közülünk is aki úszott. A klubhelyiségünk felújítása is megkezdődött, melyet a szezon idejére felfüggesztettünk és ezekben a napokban fejezzük be. Igyekeztünk a környezethez, a hajóállomáshoz, a felújított sétányhoz illeszkedő külsőt kialakítani. Szeptember 3-án, a "Holnap halnap" délelőttjén a Máriai és Keresztúri Horgászegyesülettel közösen megtartottuk az első "Evezős találkozónkat". Kajakkal és hagyományos balatoni csónakokkal eveztünk a Horgászegyesület csónakkikötőjétől a Keszeg utcai hídig, az alatta elhelyezett bójánál fordultunk vissza. Egy kör ötszáz méter és aki vállalta a hosszabb távot kettőt is megtett. Indultak gyermek, ifjúsági, felnőtt és szenior kategóriában és családi csapataink is voltak. A jó hangulatú verseny végén 18 oklevelet és 12 emléklapot adhattunk át a lelkes résztvevőknek. A következő szezon falunapjának délelőttjére Mária - Györök átevezést tervezünk az Önkormányzatok, a Horgászegyesület és a Vitorlás klub összefogásával. Célunk a helybeliek, nyaralótulajdonosok számára sportolási lehetőségeket, közösségteremtő programokat szervezni. Vitorlásversenyeinkről, pl a viharos "Kékszalagról"a következő számban szeretnénk beszámolni. / Joó Tamás / EMLÉKEZTETŐ Változik a hulladékszállítás időpontja Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy október 4. december 31. időpontok között a hulladékszállítás hétfői napokon, heti egy alkalommal történik. A kihelyezés időpontja: hétfő, 6.00 óráig. Lomtalanítás Kihelyezés: szeptember október 02. időpontok között. Szállítás napja: október 3. A lomtalanításra építési törmelék, járműroncs, biohulladék, rendszeres háztartási szilárd hulladék nem helyezhető ki. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a település köztisztaságának megőrzése érdekében a fenti időpontban helyezzék ki a lomokat.

8 MáriaInfo szeptember KözHáz augusztus Operaest Kivételes élményben volt részük azoknak, aki eljöttek a Közösségi Ház opera estjére. Tóth Árpád művész úr kalauzolásával szellemes ismertetőket hallhattunk a felcsendülő zenékről, így azok is érthették és élvezhették, akiknek eddig nem volt alkalmuk találkozni a műfajjal. Az operazene korszakaiba, legnagyobb szerzőinek műveibe engedett bepillantást. Halhattunk önálló áriákat, kettősöket, egész jeleneteket, drámai részleteket és könnyedebb hangvételű "sláger-darabokat", melyeket felállva tapsolt a hálás publikum. Az általunk látott műsor bármely színpadon megállná a helyét. Az énekesek nemcsak a hangjukkal és művészetükkel, de kedvességükkel és személyiségükkel is elbűvöltek bennünket. Megtisztelő ajándékot kaptunk, a művészi varázslat részesei voltunk. Az est végén fényesebb lélekkel mentünk haza. Köszönjük a Magyar Állami Operaház művészeinek! Horváth Erika - szoprán Farkas Gábor - basszus, címzetes magánénekes, C. Tóth Gábor - bariton, Tóth Árpád - tenor. Zongorán kísért: Kovács Ágnes. Könyvbemutató és kiállítás Némi túlzással "irodalmi művészeti szalon" vendégei voltak a látogatók Balatonmáriafürdőn. EZ TÖRTÉNT NÁLUNK... Nagy közönség érdeklődés mellett nyílt meg Kovács Mária a helyi festőművész kiállítása. A művésznő klasszikus stílusban fest tájképeket, csendéleteket. Azt ragadja meg, ami szívének kedves. Meleg színekkel, energikus ecsetkezeléssel, biztos ízléssel alkot. Ez alkalommal mutatkozott be írásaival Nagyné Gyánó Ágota író-költő is. Beszélt eddigi írói alkotói pályájáról. Elhangzottak Márián született, vagy helyi témájú versei. A felolvasásban Greffer Kinga működött közre és zenélt a közönségnek Abai Renáta a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar fiatal klarinétosa. Ízelítő a KözHáz őszi terveiből - Vitorlabontó túra - hajózzunk a Túravitorlás egyesülettel! - Portré - Beszélgetés Vlado Schmidt úrral - Irodalmi délután - Vass Albert - Számítógépes tanfolyam - Egészségünk védelmében - előadás - Fórum vállalkozóknak: szezonértékelés, tanulságok - Iskolakezdő buli - fiataloknak - Kézműves kör Holnap Halnap! Nyárbúcsúztató retro délután Az önkormányzat rendezésében ismét vidám szezonzáró rendezvényen vettek részt a helyi civil szervezetek, egyesületek, baráti társaságok! Sok-sok bográcsban főtt a halászlé, sült a finom keszeg. A nosztalgia jegyében zajlott a műsor: népdalcsokrot adott elő a Gyöngyvirág népdalkör, a születésnapos Balaton Old Boys zenélt, és Balaton M&K mindenkinek elfújta a nótáját. A Fergeteges Forgatag műsorát retro divatbemutatóval és fürdőruhabemutatóval fejezték be. Az este a Lorenzo együttes műsorával már sötétedés után ért véget. Sok nyaralóvendég és látogató is bekapcsolódott a programba. Fogyott a sok palacsinta és sorban állás volt a lángosért. Ismét megállapíthattuk, hogy senki sem tud Gaál Ilonka néninél finomabb halat sütni. A polgármester köszöntötte a vattacukor árust, Boglári Ferencet, aki 40 éve örvendezteti Márián a gyerekeket. Várjuk, hogy kisüljön a lángos! Limbo! Csíkos és pettyes nosztalgia Köszönjük a szervezőknek és közreműködőknek a feledhetetlen délutánt! Képek: Mátrai Eszter Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007., ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 10/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 52/2014. (VII. 02.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén.

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén. H o r v á t N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t H i d e g s é g H r v a t s k a S a m o u p r a v a V e d e š i n 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u.1., Tel/Fax: 99/540-042 E-mail: hidegseg@hidegseg.hu

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2015. november. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Kedves Nagypalliak!

2015. november. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Kedves Nagypalliak! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Kedves Nagypalliak! Minden évben a téli hónapokban ismét gazdagabb programokkal várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre. Miután a betakarításoknak

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben