Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót mely az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2011. (II.14.) számú Ör. rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet öt alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege ezer forint volt. A bevételi előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, mely az év folyamán ezer forintra módosult. A teljesítés ezer forint, ami 96,99 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, amit az év folyamán ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés ezer forint, ami 98 %-os teljesítés.

2 Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel ezer forint (98,53%-os teljesítés). Ebből befolyt építményadó: ezer forint telekadó: ezer forint kommunális adó: ezer forint iparűzési adó: ezer forint. Átengedett központi adóból származó bevétel ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron ezer forint bevételünk keletkezett (87 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül: igazgatási szolgáltatási díj 561 ezer forint talajterhelési díj: ezer forint pótlék, bírság ezer forint egyéb sajátos bevétel ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ezer forint, egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatás ezer forint, szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása ezer forint, kulturális feladatok támogatása ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás ezer forint, kiegészítő támogatás ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (86 %-os teljesítés). Ez az összeg az ÉTV Kft-ben való részesedés utáni osztalék. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése ezer forint (100,17%-os teljesítés). ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege ezer forint: a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: ezer forint építéshatósági társulásból befolyt bevétel ezer forint közterület-felügyelet társulásból származó bevétel ezer forint hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 917 ezer forint közcélú foglalkoztatás támogatása ezer forint agrártámogatás mezőőri szolgálathoz ezer forint nyári diákmunkához kapott támogatás ezer forint. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert pályázatokból kettő teljesítése az elmúlt év során is folytatódott: KEOP-5.3.0/A/ számú energetikai korszerűsítés pályázata befejeződött és az elnyert támogatást kifizette a támogató a kivitelezőnek, ami ezer forint gyarapodást jelentett az önkormányzatnak. KMOP számú bölcsőde építési pályázatra ezer forint előleget kaptunk. 2

3 A Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázatokon a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra 161 ezer forintot, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra 37 ezer forintot kaptunk. Kiegészítések, visszatérülések soron az intézményektől elvont évi pénzmaradvány visszautalt összegét vettük figyelembe, ami összességében ezer forint. Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata ezer forint, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 90 ezer forint volt, amely 365 ezer forintra módosult. A teljesítés 364 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Pénzforgalom nélküli bevételek, azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat, ami ezer forintra módosult. A teljesítés ezer forint, ebből ezer forint működési pénzmaradvány felhasználás, ezer forint felhalmozási pénzmaradvány felhasználás évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata ezer Ft, amely az év folyamán ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült (70 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 82 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata ezer forint volt, amely az év folyamán ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra ezer forintot költöttünk (99 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata ezer forint volt, ami ezer forintra lett módosítva. A teljesítés ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (94 %) Támogatás értékű kiadásokra ezer forint lett elszámolva, a 12. számú melléklet részletezése szerint. Végleges pénzeszköz átadásként ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. Ellátottak pénzbeli juttatásaira ezer forintot fizettünk ki (98%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított évi III. tv. (Szociális törvény), az évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Ápolási díj (normatív) Foglalkoztatás helyettesítő támogatás e Ft 150 e Ft e Ft e Ft 948 e Ft e Ft e Ft

4 Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Idősek karácsonya Köztemetés e Ft e Ft e Ft 97 e Ft e Ft e Ft 600 e Ft Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés (62 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások az eredeti költségvetésben nem szerepeltek. A módosított előirányzat ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés ezer forint kiadást jelent (54 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre szintén módosított előirányzatként került jóváhagyásra. Az előirányzat összege ezer forint volt. A teljesítés ezer forint (179%). Ebből a KSK részére testületi döntés alapján fizetett pályázati önrész ezer forint, az ÉTH Kft részére átadott ezer forint tagi kölcsön, mely üzletrész vásárlássá lett átalakítva. Felújítási kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosítás után az előirányzat ezer forintra változott. A felújítási kiadások teljesítése ezer forint (96 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA év elején a nettó állományi érték ezer forint volt. A évi záró nettó állományi érték ezer forint. A változás: nettó ezer forint. Immateriális javak állománya csökkent ezer forinttal. A vagyonkezelésbe adott eszközök miatt. Tárgyi eszközök állománya ezer forinttal csökkent. A változás a vagyonkezelésbe adott számítógépek értékéből adódik. Befektetett pénzügyi eszközök állományának változása ezer forint. A változást elsősorban a tartós részesedések növekedése okozza. Üzemeltetésre átadott eszközök állományának változása ezer forint, ami az általános iskola vagyonkezelésbe adásából adódik. Követelések állománya ezer forinttal változott. A vevő követelések állománya ezer forinttal csökkent, az adósokkal szembeni követelések állománya ezer forinttal nőtt, ez a jelentősebb két tényező, ami a változást okozza. Pénzeszközök állományváltozása ezer forint, ebből forint idegen pénzeszközök állományváltozása és ezer forint a bankszámlák állományának változása. Ebből ezer forintot a Magyar Államkincstár számlájára fizettünk az adósságkonszolidáció során ezer forintot a Raiffeisen Banknak utaltunk tőketörlesztésként. Aktív pénzügyi elszámolások állományváltozása ezer forint. 24

5 A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk CHF volt. A évi adósságkonszolidáció során névértékben CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció tényleges összege forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a rendelet-tervezet 5. sz. melléklete az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványa ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a évi költségvetési rendelet módosításakor dönt. FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre megrongálódás, megsemmisülés miatt ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: ) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: ) 25

6 Az Önkormányzat évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A évi zárszámadás teljes anyagát a január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma évben 129 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, április 17. törvényességi ellenőrzés Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző 26

7 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

8 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a értelmében az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja 1. Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően eft teljesített bevételi főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel, e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel eft teljesített kiadási főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi kiadás e Ft a finanszírozási kiadás és e Ft a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e Ft szabad pénzmaradvány jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat Bevételek és kiadások részletezése (1) Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben, (2) kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) Az Önkormányzat évi működési mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi felhalmozási mérlegét a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9 3 4. A képviselő-testület (1) Az Önkormányzat évi költségvetés egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat a évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításában dönt. 5. (1) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá (3) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá A képviselő-testület 6. (1) Tárnok Nagyközség Önkormányzata által adott támogatás értékű kiadásokat a 12 számú melléklet a) táblája szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi végleges pénzeszköz átadását a 12. számú melléklet b.) táblája szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat évi pénzforgalom egyeztetését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá (4) Az Önkormányzat évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az Önkormányzat intézményi és sajátos működési bevételeit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással végrehajtandó beruházásairól szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak teljesítéséről szóló tájékoztatást a 18., 19. és 20. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

10 4 (9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária jegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. -i ülésén fogadta el. Kifüggesztési záradék Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:

11 5 Mellékletek: 1. számú táblázat Az Önkormányzat évi bevételei 2. számú táblázat Az Önkormányzat évi kiadásai 3. számú táblázat Az Önkormányzat évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása 4. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Egyszerűsített Mérlege 5. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése 6. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás 7. számú táblázat Az Önkormányzat évi Pénzforgalom Egyeztetése 8. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Vagyonkimutatása 9. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi működési mérlege 10. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013 évi felhalmozási mérlege 11. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának évi címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak teljesítése 12. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának évi támogatás értékű működési kiadásai és végleges pénzeszköz átadásai 13. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése 14. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése 15. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése 16. számú táblázat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek évben 17. számú táblázat Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 18. számú táblázat Kötelező önkormányzati feladatok 19. számú táblázat Önként vállalt önkormányzati feladatok 20. számú táblázat Államigazgatási feladatok 21. számú táblázat Közvetett támogatások évben 22. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságokban való részesedése.

12 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 11. számú melléklet e Ft Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés Telj %-a évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés Telj %-a évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó módosított módosított Telj évi eredeti évi eredeti Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés %-a előirányzat előirányzat III. hó III. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások % % % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % Dologi és egyéb folyó kiadások % % % Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) % % % Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) % % % Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (12+14) % % % Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 22. ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Függő, átfutó, kiegyenlítő Kiadások összesen (15+28) % % % BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek % % % Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések % % Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás % % % Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % % Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) % % % Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (45+46) Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(44+47) % % % Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés

13

14

15

16

17 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Tárnok Nagyközség Önkormányzatának állandó jelleggel működő és ülésező bizottságai a következők: Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Sport Bizottság Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Az előbb felsorolt bizottságok megtárgyalták az elnök által elkészített évi munkáról szóló előterjesztést és jóváhagyták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 47. (2) bekezdésére tekintettel egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bizottságok - határozat mellékletét képező évi beszámolóját. Tárnok, Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző Szolnoki Gábor Polgármester

18 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) (23) Fax: 06 (23) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18, Szerda: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület június 24-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására és a évi pénzmaradvány felhasználására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) szakasza kimondja, hogy A képviselő testület ( ) - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése. A képviselő testület elfogadta a évi zárszámadásról szóló rendeletet. A rendelet tartalmazta Tárnok Nagyközség Önkormányzat Egyszerűsített Pénzmaradványkimutatását, mely szerint a évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a évi szabad pénzmaradvány eft eft. Pénzmaradvány évről Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 367 Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Összesen:

19 Kötött felhasználású pénzmaradvány Működési Szállítói tartozások kiegyenlítése Előző évi működési céltartalék Bolha Focitanoda előző évről áthúzódó támogatása Köz-Ért Kft előző évről áthúzódó jóváhagyott támogatása Környezetvédelmi Alap Vízügyi Alap Összesen Ebből az eredeti költségvetésben tervezve Felhalmozási Előző évi felhalmozási céltartalékból Csatorna Társulás támogatásának önrésze Szabad kötvényrész fejlesztésre Viziközmű társulattól 2012-ben átvett pénzeszköz Értékpapírból származó bevétel Intézményfejlesztési pályázat önrésze 60/2013 (IV. 25) Bölcsőde építés előleg KMOP (ASP pályázat) 163/2013 (XII. 12) Szobor felújítás Útépítési tervek 806 HÉSZ módosítás 193 Térinformatika Ifjúsági központ látványterv Közvilágítás fejlesztése Dózsa Gy.u építése 249 Óvodaépítés Honlapfejlesztés 500 Csatornaépítés Dózsa Gy. U Bölcsöde építés Bölcsődeépítés önrész Lakossági csatorna befizetés Kötött felhasználású felhalmozási pénzmaradvány Eredeti költségvetésben tervezett fejlesztési pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

20 A szabad pénzmaradvány felhasználásáról a képviselőtestület jelen rendelet módosításával dönthet. A szabad pénzmaradvány felhasználására az alábbi javaslatot terjesztem a képviselő testület elé: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Rákóczi Szövetség 100 MKKSZ 150 Kataszteri prg állományfrissítés 448 Közvilágítás fejlesztés Ortofotó vásárlás (FÖMI) 125 Ortofotó használati díj 20 Figyelőkutak vizsgálata 762 Kemence építés Benta-híd járdaépítés Közlekedés-fejlesztési koncepció Templommal szemben padka szélesítés 200 Dózsa György u. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon víz, villany továbbvezetés Idősek Otthona 4 db Kandelláber 700 Digitális kamera vásárlás 900 Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás 30 Konyha és kiegészítő helyiségek tisztasági festés 500 Konyha Szárazáru raktár burkolása 250 Konyha Szárazáru raktár belső falazat javítása 200 Konyha Hulladéktárolók alá betontálca 80 Konyha Saválló acél csepegtető 100 Konyha zöldségtároló lapozás és festés 90 Konyha olajos lábazatfestés 25 Konyha Udvar kátyúzása 35 Idősek Napközi Otthona bejáró aszfaltozás INO ereszcsatorna és lefolyó javítás 200 INO belső festés 650 INO járólap-csempe javítása 60 Óvodaépítés/Pitypang Pitypang /ÁNTSZ vizesblokk felújítás 1 200

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 7. 8.12013.(IV.26.)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben