Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út ELŐTERJESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót mely az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 1/2011. (II.14.) számú Ör. rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata a kötelező feladatait évben is az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a hivatal és intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása. Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon ezer forint volt. Az év folyamán Képviselő Testület a költségvetési rendeletet öt alkalommal módosította. A módosított előirányzat főösszege ezer forint volt. A bevételi előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült. A pénzforgalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az önkormányzat sajátos működési bevételei és az önkormányzat költségvetési támogatása teszik ki. Intézményi működési bevételek (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, mely az év folyamán ezer forintra módosult. A teljesítés ezer forint, ami 96,99 %-os teljesítés. Önkormányzat sajátos működési bevételei (15. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat ezer forint volt, amit az év folyamán ezer forintra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés ezer forint, ami 98 %-os teljesítés.

2 Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel ezer forint (98,53%-os teljesítés). Ebből befolyt építményadó: ezer forint telekadó: ezer forint kommunális adó: ezer forint iparűzési adó: ezer forint. Átengedett központi adóból származó bevétel ezer forint (100%-os teljesítés). Ez teljes egészében a gépjárműadó helyben maradó része. Bírság és egyéb sajátos bevételek soron ezer forint bevételünk keletkezett (87 %-os teljesítés), ami kissé elmarad a tervezettől. Ezen belül: igazgatási szolgáltatási díj 561 ezer forint talajterhelési díj: ezer forint pótlék, bírság ezer forint egyéb sajátos bevétel ezer forint Önkormányzat költségvetési támogatása: a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra, támogatásokra, mint például óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás, szociális ellátás, közcélú munkaerő támogatás stb. Az eredeti előirányzat ezer forint volt, ami az év folyamán történt módosításokkal ezer forintra változott. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ezer forint, egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatás ezer forint, szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása ezer forint, kulturális feladatok támogatása ezer forint, központosított előirányzatokból származó támogatás ezer forint, kiegészítő támogatás ezer forint. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (86 %-os teljesítés). Ez az összeg az ÉTV Kft-ben való részesedés utáni osztalék. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat ezer forintra változott. Az előirányzat teljesítése ezer forint (100,17%-os teljesítés). ezen belül: Működési célú támogatás értékű bevételek összege ezer forint: a Védőnői Szolgálat OEP támogatása: ezer forint építéshatósági társulásból befolyt bevétel ezer forint közterület-felügyelet társulásból származó bevétel ezer forint hulladéklerakó fenntartásához Érd önkormányzatának hozzájárulása 917 ezer forint közcélú foglalkoztatás támogatása ezer forint agrártámogatás mezőőri szolgálathoz ezer forint nyári diákmunkához kapott támogatás ezer forint. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege ezer forint. Az Európai Unió által meghirdetett és általunk elnyert pályázatokból kettő teljesítése az elmúlt év során is folytatódott: KEOP-5.3.0/A/ számú energetikai korszerűsítés pályázata befejeződött és az elnyert támogatást kifizette a támogató a kivitelezőnek, ami ezer forint gyarapodást jelentett az önkormányzatnak. KMOP számú bölcsőde építési pályázatra ezer forint előleget kaptunk. 2

3 A Magyar Államkincstárhoz benyújtott pályázatokon a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra 161 ezer forintot, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra 37 ezer forintot kaptunk. Kiegészítések, visszatérülések soron az intézményektől elvont évi pénzmaradvány visszautalt összegét vettük figyelembe, ami összességében ezer forint. Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: eredeti előirányzata ezer forint, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (100%). Ez az összeg felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, lakossági közműbefizetés a csatornára. Támogatási kölcsönök visszatérülése: eredeti előirányzata 90 ezer forint volt, amely 365 ezer forintra módosult. A teljesítés 364 ezer forint (100%), a lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztése. Pénzforgalom nélküli bevételek, azaz az előző évi pénzmaradvány felhasználásnak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat, ami ezer forintra módosult. A teljesítés ezer forint, ebből ezer forint működési pénzmaradvány felhasználás, ezer forint felhalmozási pénzmaradvány felhasználás évi kiadások alakulása és azok teljesítése (2. sz. melléklet) A kiadások eredeti előirányzata ezer Ft, amely az év folyamán ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat december 31-ei forduló nappal ezer forintra teljesült (70 %-os teljesítés). Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 82 százaléka került kifizetésre működési kiadás címen. Személyi juttatások eredeti előirányzata ezer forint volt, amely az év folyamán ezer forintra lett módosítva. A személyi juttatásokra ezer forintot költöttünk (99 %-os teljesítés). A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata ezer forint volt, ami ezer forintra lett módosítva. A teljesítés ezer forint volt, ami 96 %-os teljesítés. Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés ezer forint (94 %) Támogatás értékű kiadásokra ezer forint lett elszámolva, a 12. számú melléklet részletezése szerint. Végleges pénzeszköz átadásként ezer forint került kifizetésre, ezt szintén a 12. sz. melléklet részletezi. Ellátottak pénzbeli juttatásaira ezer forintot fizettünk ki (98%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított évi III. tv. (Szociális törvény), az évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Ápolási díj (normatív) Foglalkoztatás helyettesítő támogatás e Ft 150 e Ft e Ft e Ft 948 e Ft e Ft e Ft

4 Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rászorultságtól függő norm kedv (gyermekétk) Idősek karácsonya Köztemetés e Ft e Ft e Ft 97 e Ft e Ft e Ft 600 e Ft Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosított előirányzat ezer forint. A teljesítés (62 %-os teljesítés). Ezen belül az önkormányzati beruházások az eredeti költségvetésben nem szerepeltek. A módosított előirányzat ezer forint összegben lett jóváhagyva. A teljesítés ezer forint kiadást jelent (54 %-os teljesítés). Az önkormányzati beruházások alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre szintén módosított előirányzatként került jóváhagyásra. Az előirányzat összege ezer forint volt. A teljesítés ezer forint (179%). Ebből a KSK részére testületi döntés alapján fizetett pályázati önrész ezer forint, az ÉTH Kft részére átadott ezer forint tagi kölcsön, mely üzletrész vásárlássá lett átalakítva. Felújítási kiadások eredeti előirányzata ezer forint volt, a módosítás után az előirányzat ezer forintra változott. A felújítási kiadások teljesítése ezer forint (96 %-os teljesítés). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA év elején a nettó állományi érték ezer forint volt. A évi záró nettó állományi érték ezer forint. A változás: nettó ezer forint. Immateriális javak állománya csökkent ezer forinttal. A vagyonkezelésbe adott eszközök miatt. Tárgyi eszközök állománya ezer forinttal csökkent. A változás a vagyonkezelésbe adott számítógépek értékéből adódik. Befektetett pénzügyi eszközök állományának változása ezer forint. A változást elsősorban a tartós részesedések növekedése okozza. Üzemeltetésre átadott eszközök állományának változása ezer forint, ami az általános iskola vagyonkezelésbe adásából adódik. Követelések állománya ezer forinttal változott. A vevő követelések állománya ezer forinttal csökkent, az adósokkal szembeni követelések állománya ezer forinttal nőtt, ez a jelentősebb két tényező, ami a változást okozza. Pénzeszközök állományváltozása ezer forint, ebből forint idegen pénzeszközök állományváltozása és ezer forint a bankszámlák állományának változása. Ebből ezer forintot a Magyar Államkincstár számlájára fizettünk az adósságkonszolidáció során ezer forintot a Raiffeisen Banknak utaltunk tőketörlesztésként. Aktív pénzügyi elszámolások állományváltozása ezer forint. 24

5 A 2008-ban kibocsátott kötvényállományunk CHF volt. A évi adósságkonszolidáció során névértékben CHF tartozást a Raiffeisen Bank Zrt felé átvállalt a Magyar Állam. Az adósságkonszolidáció tényleges összege forint volt, ami 65%-os konszolidációt jelentett. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a rendelet-tervezet 5. sz. melléklete az önkormányzat egyszerűsített vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA Az önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványa ezer Ft. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról jelen testületi ülésen, a évi költségvetési rendelet módosításakor dönt. FEUVE BESZÁMOLÓ A Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik. Tájékoztató adatok: Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük, a számlatükröt a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk. Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. Értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk. Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre megrongálódás, megsemmisülés miatt ha van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma: ) és Diósi Zsuzsa (regisztrációs száma: ) 25

6 Az Önkormányzat évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A évi zárszámadás teljes anyagát a január 1-jétől megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft, személyében dr. Printz János végzi. A foglalkoztatottak létszáma évben 129 fő volt. Tárgyévi kiadás összesen : ezer forint Tárgyévi bevétel összesen: ezer forint Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, április 17. törvényességi ellenőrzés Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző 26

7 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

8 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a értelmében az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja 1. Bevételek és kiadások alakulása A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően eft teljesített bevételi főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel, e Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel eft teljesített kiadási főösszeggel, melyből e Ft költségvetési pénzforgalmi kiadás e Ft a finanszírozási kiadás és e Ft a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e Ft szabad pénzmaradvány jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat Bevételek és kiadások részletezése (1) Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben, (2) kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) Az Önkormányzat évi működési mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi felhalmozási mérlegét a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9 3 4. A képviselő-testület (1) Az Önkormányzat évi költségvetés egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat a évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításában dönt. 5. (1) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá (3) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá A képviselő-testület 6. (1) Tárnok Nagyközség Önkormányzata által adott támogatás értékű kiadásokat a 12 számú melléklet a) táblája szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat évi végleges pénzeszköz átadását a 12. számú melléklet b.) táblája szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat évi pénzforgalom egyeztetését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá (4) Az Önkormányzat évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az Önkormányzat intézményi és sajátos működési bevételeit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással végrehajtandó beruházásairól szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak teljesítéséről szóló tájékoztatást a 18., 19. és 20. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

10 4 (9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szolnoki Gábor Polgármester dr. Simon Mária jegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület a április A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. -i ülésén fogadta el. Kifüggesztési záradék Kifüggesztés napja: Kifüggesztési levét napja:

11 5 Mellékletek: 1. számú táblázat Az Önkormányzat évi bevételei 2. számú táblázat Az Önkormányzat évi kiadásai 3. számú táblázat Az Önkormányzat évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása 4. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Egyszerűsített Mérlege 5. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése 6. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás 7. számú táblázat Az Önkormányzat évi Pénzforgalom Egyeztetése 8. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi Vagyonkimutatása 9. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi működési mérlege 10. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013 évi felhalmozási mérlege 11. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának évi címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak teljesítése 12. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának évi támogatás értékű működési kiadásai és végleges pénzeszköz átadásai 13. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése 14. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése 15. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése 16. számú táblázat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek évben 17. számú táblázat Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 18. számú táblázat Kötelező önkormányzati feladatok 19. számú táblázat Önként vállalt önkormányzati feladatok 20. számú táblázat Államigazgatási feladatok 21. számú táblázat Közvetett támogatások évben 22. számú táblázat Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságokban való részesedése.

12 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 11. számú melléklet e Ft Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés Telj %-a évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés Telj %-a évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó módosított módosított Telj évi eredeti évi eredeti Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés %-a előirányzat előirányzat III. hó III. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások % % % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % Dologi és egyéb folyó kiadások % % % Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) % % % Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) % % % Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (12+14) % % % Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 22. ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Függő, átfutó, kiegyenlítő Kiadások összesen (15+28) % % % BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek % % % Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések % % Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás % % % Pf. Költségvetési bevételek ( ) % % % Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) % % % Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (45+46) Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(44+47) % % % Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat III. hó Teljesítés

13

14

15

16

17 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Tárnok Nagyközség Önkormányzatának állandó jelleggel működő és ülésező bizottságai a következők: Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Sport Bizottság Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Az előbb felsorolt bizottságok megtárgyalták az elnök által elkészített évi munkáról szóló előterjesztést és jóváhagyták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 47. (2) bekezdésére tekintettel egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bizottságok - határozat mellékletét képező évi beszámolóját. Tárnok, Törvényességi felügyelet: dr. Simon Mária jegyző Szolnoki Gábor Polgármester

18 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) (23) Fax: 06 (23) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18, Szerda: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület június 24-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására és a évi pénzmaradvány felhasználására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) szakasza kimondja, hogy A képviselő testület ( ) - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése. A képviselő testület elfogadta a évi zárszámadásról szóló rendeletet. A rendelet tartalmazta Tárnok Nagyközség Önkormányzat Egyszerűsített Pénzmaradványkimutatását, mely szerint a évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a évi szabad pénzmaradvány eft eft. Pénzmaradvány évről Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 367 Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Összesen:

19 Kötött felhasználású pénzmaradvány Működési Szállítói tartozások kiegyenlítése Előző évi működési céltartalék Bolha Focitanoda előző évről áthúzódó támogatása Köz-Ért Kft előző évről áthúzódó jóváhagyott támogatása Környezetvédelmi Alap Vízügyi Alap Összesen Ebből az eredeti költségvetésben tervezve Felhalmozási Előző évi felhalmozási céltartalékból Csatorna Társulás támogatásának önrésze Szabad kötvényrész fejlesztésre Viziközmű társulattól 2012-ben átvett pénzeszköz Értékpapírból származó bevétel Intézményfejlesztési pályázat önrésze 60/2013 (IV. 25) Bölcsőde építés előleg KMOP (ASP pályázat) 163/2013 (XII. 12) Szobor felújítás Útépítési tervek 806 HÉSZ módosítás 193 Térinformatika Ifjúsági központ látványterv Közvilágítás fejlesztése Dózsa Gy.u építése 249 Óvodaépítés Honlapfejlesztés 500 Csatornaépítés Dózsa Gy. U Bölcsöde építés Bölcsődeépítés önrész Lakossági csatorna befizetés Kötött felhasználású felhalmozási pénzmaradvány Eredeti költségvetésben tervezett fejlesztési pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

20 A szabad pénzmaradvány felhasználásáról a képviselőtestület jelen rendelet módosításával dönthet. A szabad pénzmaradvány felhasználására az alábbi javaslatot terjesztem a képviselő testület elé: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Rákóczi Szövetség 100 MKKSZ 150 Kataszteri prg állományfrissítés 448 Közvilágítás fejlesztés Ortofotó vásárlás (FÖMI) 125 Ortofotó használati díj 20 Figyelőkutak vizsgálata 762 Kemence építés Benta-híd járdaépítés Közlekedés-fejlesztési koncepció Templommal szemben padka szélesítés 200 Dózsa György u. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon víz, villany továbbvezetés Idősek Otthona 4 db Kandelláber 700 Digitális kamera vásárlás 900 Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás 30 Konyha és kiegészítő helyiségek tisztasági festés 500 Konyha Szárazáru raktár burkolása 250 Konyha Szárazáru raktár belső falazat javítása 200 Konyha Hulladéktárolók alá betontálca 80 Konyha Saválló acél csepegtető 100 Konyha zöldségtároló lapozás és festés 90 Konyha olajos lábazatfestés 25 Konyha Udvar kátyúzása 35 Idősek Napközi Otthona bejáró aszfaltozás INO ereszcsatorna és lefolyó javítás 200 INO belső festés 650 INO járólap-csempe javítása 60 Óvodaépítés/Pitypang Pitypang /ÁNTSZ vizesblokk felújítás 1 200

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben