A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: június 11.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: 2010. június 11.)"

Átírás

1 Aktív Üzletág

2 A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: június 11.) A Zalavölgye Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) éven belüli és éven túli lejáratú, általános rendeltetésű, illetve speciális céljellegű (refinanszírozott) kölcsönöket, hiteleket és hitelkonstrukciókat, valamint egyéb aktív bankügyleteket bocsát ügyfelei rendelkezésére. Az itt leírt konstrukciókról, továbbá az itt, illetve külön Hirdetményben leírt feltételekről további, részletes tájékoztatást tudnak adni a munkatársaink egységeinkben. I. Lakosság, fogyasztók részére nyújtott hitelek I.1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret A lakossági fizetési számlához számlahitel nyújtható a Számlatulajdonosoknak. A fizetési számla hitelkeret lejárata a Szerződésben foglaltak szerint egy év, amely amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárat előtt minimum 15 nappal nem mondja fel automatikusan újabb egy-egy évvel meghosszabbodik. A kölcsön kamata rögzített vagy változó/változtatható. I.2. Fogyasztási hitel Fogyasztási hitel terméknek minősül a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez a természetes személy részére nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy (fogyasztó) nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. Fogyasztási kölcsön felvételére kérelmet a Takarékszövetkezet az alábbi feltételekkel nyújt. A fogyasztási hitel futamideje: maximum 60 hónap lehet. A kölcsön kamata rögzített vagy változó/változtatható. A Takarékszövetkezet a fogyasztási hitel alábbi típusait különbözteti meg: I.2.1. Áru(vásárlási) hitel (2005. szeptember 01-től, illetve március 01-től nem folyósítható!) Áruvásárlási kölcsönt egyes (magasabb értékű) tartós fogyasztási cikk beszerzésére lehet nyújtani. Saját erő mértéke: 0 %. I Nem támogatott áruhitelek I Hagyományos hitelleveles ügyintézés keretében lebonyolított áruvásárlási hitel (2009. március 01-től nem folyósítható!) I Gyorsított ügyintézés keretében lebonyolított áruvásárlási hitel (2009. március 01-től nem folyósítható!) I Támogatott áruhitelek I Ifjú házasok, fiatal családok áruvásárlási hitele (2005.szeptember 1-től nem folyósítható!) Kedvezményes feltételű, áruvásárlási kölcsönt vehettek igénybe azok a fiatal házasok, akik a kölcsönigény benyújtás idején nem töltötték be a 35. életévet. A családalapító fiatalok Ft-ig terjedő kölcsönt vehettek igénybe saját erő befizetése nélkül. Ha a vásárolt áru értéke ezt az összeget meghaladta, a különbözetet, mint saját erőt kell bevételezni. A kölcsön folyósítása csak hitellevél útján - "családalapító hitel" megjelöléssel - történhetett. A vásárlás helyeitől függően több hitellevél is kiállítható volt. I Ifjúsági takarékbetét utáni, lakáscélú megtakarítók áruvásárlási hitele (2005. szeptember 1-től nem folyósítható!) Kölcsönben azok voltak részesíthetők, akik az ifjúsági betétszerződésben foglalt kötelezettségüknek / 5 éves időtartam, a vállalt összeg befizetése/ eleget tettek és lakásépítéshez, lakás vásárlásához külön kölcsönt nem, vagy csak részösszeget vettek igénybe. Az áruvásárlási kölcsön igénybevételének - eltérően az építési /vásárlási/ kölcsönöknél szabályozottaktól - nem volt feltétele a betétösszeg felvétele. Az 5 év letelte után - az addig befizetett kamattal növelt összeg erejéig - a külön kölcsön engedélyezhető volt. Ha a betéttulajdonos szerződését további 5 évvel meghosszabbította, vagy önként további befizetéseket eszközölt, részére a betét felvételét követő 3 éven belül, a különbözet erejéig újabb áruvásárlási, illetve lakásépítési /vásárlási/ kölcsön volt engedélyezhető. A kölcsön összege a kamattal növelt betét erejéig ,- Ft-ig terjedhetett. A minimális havi törlesztő részlet 1.000,- Ft. A kamat évi 6,5 %. A kölcsön igénybevételekor kötelező saját erőt befizetni nem kellett.

3 I.2.2. Gépjármű hitel (2006. augusztus 11-től nem folyósítható!) A hitelkonstrukció új és használt személy és haszonjárművekre terjedt ki. Saját erő; új személygépjármű esetében : 20 %, új haszonjármű esetében: 30 % használt személygépjármű esetében: 30 %, használt haszonjármű esetében: 40 % A maximális bruttó vételár, valamint a maximális kölcsön összege a gépjármű kereskedőkkel történt megállapodások alapján változó. Minimálisan finanszírozható összeg: ,- Ft, ha a vételár legalább ,- Ft összeget elérni. A személygépjármű életkora a kölcsönszerződés lejáratakor nem haladhatja meg a 15, haszonjármű esetén a 8 évet. Amennyiben a gépjármű a fenti éveknél idősebb, akkor személyi hitelből finanszírozható, természetes személyek igénye esetén. Kölcsön kamata: változó I.2.3. Személyi kölcsön Általában szabad felhasználású fogyasztási hitel értendő alatta. Főbb szükséges nyomtatványok kölcsönigénylés nyilatkozat(ok) munkabér igazolás(ok) közüzemi v. ilyen jellegű számla és fizetés igazolása Házastársak csak együttes kötelezettség vállalás mellett vehetik igénybe a kölcsönt. I.2.4. STANDARD forint személyi kölcsön és JOKER kölcsön Az igényelhető kölcsön kondíciói, különösen a kölcsön futamideje eltér a Fogyasztási hitelnél leírtaktól. A vonatkozó kondíciók külön Hirdetményben részletesen fel vannak tűntetve.

4 I.3. Jelzáloghitel A fogyasztó részére vagyonra, különösen: ingatlanra alapított jelzálog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett; jellemzően szabad felhasználásra, nyújtott hitel. A vonatkozó kondíciók külön Hirdetményben részletesen fel vannak tűntetve. I.4. Lakáscélú hitelek Új lakásépítés, Lakás- és ingatlanvásárlás, Lakás felújítás, korszerűsítés, Közműhitelek,(telefon, víz, szennyvíz, gáz) Fundamenta, Kompakt előhitel I.4.1. Új lakásépítési hitel Főbb szükséges nyomtatványok jogerős építési engedély és tervrajz költségvetés 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap kölcsönigénylés munkabér igazolás(ok) nyilatkozat 5 éven belüli lakásértékesítésről jegyzői igazolás a jogosultságról nyilatkozat köztartozásokról befogadó nyilatkozat bejelentés az elvégzett munkáról Lejárata/futamidő: maximum 30 év Igényelhető hitel összege: ,- Ft Sajáterő mértéke: 30 % I.4.2. Lakás- és ingatlanvásárlási hitel Főbb szükséges nyomtatványok ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés kölcsönigénylés munkabér igazolás(ok) telekkönyvi széljegyzet a takarékszövetkezet bejegyzési kérelméről Lejárata/futamidő: maximum 15 év Maximálisan felvehető hitel összege: ,- Ft Sajáterő mértéke: 30% I.4.3. Lakás felújítási, korszerűsítési, toldaléképítési hitel Főbb szükséges nyomtatványok 1 millió forint hitel összegig saját készítésű költségvetés 1 millió forint hitel felett a hivatalos költségvetésen kívül tulajdoni lap és összeghatártól függetlenül jelzálogbejegyzés az építkezés befejezésekor végszámla toldaléképítés esetén jogerős tervrajz és építési engedély tulajdoni lap (adott esetben) befejezéskor használatbavételi engedély kölcsönigénylés munkabér igazolás(ok) Gáz- és szennyvízbekötésnél 300 ezer forintig tervrajz is szükséges, 300 ezer forint felett számlákkal igazolni kell a felhasználást; kamat a kondíciós lista szerint. Egyéb felújítási, korszerűsítési, toldaléképítési hitelek felső határa 5 millió forint, lejárata maximum 15 év; kamat a kondíciós lista szerint. Sajáterő mértéke 30%

5 I.4.4. Közműhitelek (telefon, víz, szennyvíz, gáz) Főbb szükséges nyomtatványok közmű szerződés kölcsönigénylés munkabér igazolás(ok) A szerződésben szereplő összeg a hitel összege; kamat a kondíciós lista szerint. I.4.5. Kompakt hitel Lakás-előtakarékosság fedezetével adható hitel. Lakás-előtakarékossággal kombinált jelzáloghitel. I.5. Speciális hitelek I.5.1. Diákhitel Külön Hirdetményben részletes leírás található! I.6. Lombard I. hitel A kölcsön konstrukció keretében a kölcsönnyújtás, az állam által kibocsátott (kockázatmentes) értékpapírok, a Takarékszövetkezet saját illetve más bank által kibocsátott speciális megtakarítási formái, tőzsdén jegyzett értékpapírok, lakossági kötvények, befektetési jegyek, valamint a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek (megtakarítások) fedezetéül történő bevonása mellet történik. I.7. Deviza hitelek és deviza alapú forint hitelek Természetes személy (fogyasztó) számára nyújtható, szabad vagy (lakás)célhoz kötött felhasználású jelzáloghitel. A vonatkozó kondíciók külön Hirdetményben részletesen fel vannak tűntetve.

6 II. Vállalkozók és vállalkozások részére nyújtott hitelek II.1. Éven belüli hitelügyletek Az éven belüli hitelek maximális futamideje 365 nap. A Takarékszövetkezet éven belüli lejáratra a következő hiteltípusokat biztosítja ügyfeleinek: II.1.1. Általános jellegű hitelek II Rövid lejáratú (eseti) hitel A gazdálkodási folyamatok során a forgóeszközök átmeneti növekedése, vagy a források átmeneti csökkenése esetén jelentkező forgótőke-igény finanszírozására, valamint a rövid ideig fennálló a bevételek és a kiadások időbeli eltolódásából adódó pénzszükséglet kiegészítő forrásainak biztosítására a Takarékszövetkezet rövid lejáratú eseti hitelt nyújt. A rövid lejáratú eseti hitelt a jogi és nem jogi személy gazdasági társaságok, a szövetkezetek és az egyéb gazdálkodó szervezetek, továbbá az egyéni vállalkozók, egyéni cégek és a mezőgazdasági őstermelők (ideértve a mezőgazdasági kistermelőket is) vehetik igénybe. Amennyiben a rövid lejáratú (eseti) hitel felhasználási célhoz kötött hitel, a Takarékszövetkezet az Ügyfélnek elszámolási kötelezettséget írhat elő. A hitel futamideje 12 hónap, de az ügyfél igénye szerint rövidebb futamidővel is engedélyezhető. A törlesztés történhet egy összegben a futamidő végén, illetőleg havonta, negyedévente (vagy ettől eltérő időpontokban is) résztörlesztések formájában. A törlesztés ütemezése a hitelszerződésben foglaltak szerint történik. II Fizetési (pénzforgalmi) számla hitelkeret A számlahitel-hitelkeret engedélyezhető a fizetési kötelezettségeiket rendszeresen teljesítő ügyfeleknek, amelyek teljes körűen, vagy meghatározó részben a Takarékszövetkezetnél vezetik a pénzforgalmi számlájukat és legalább féléves számlavezetési kapcsolatban állnak (ettől eltérni csak a Takarékszövetkezet üzleti érdekeit miatt lehet). Az engedélyezhető hitelkeret felső határa differenciált, amelyet a fizetési számla hitelezés szabályzata tartalmaz. A hitelkeret maximum 12 hónapos időtartamra engedélyezhető azzal a kikötéssel, hogy a Takarékszövetkezet a pénzpiaci változásoknak, valamint az ügyfél fizetési fegyelmének és minősítésének figyelembevételével az engedélyezett hitelkeret fenntartását félévente felülvizsgálhatja. A Takarékszövetkezet fenntartja magának azt a jogot, hogy a féléves felülvizsgálat alapján az engedélyezett hitelkeretet egyoldalúan csökkentse, de erről az Adóst haladéktalanul értesítenie kell. A maximális futamidő engedélyezésének feltétele, hogy az ügyfél minősítése nem romolhat és a cenzúradöntésben előírt nagyságú számlaforgalmat bonyolítsa le a pénzforgalmi számláján. Különleges esetben a Takarékszövetkezet üzleti érdekeinek figyelembevételével engedélyezhető a hitelkeret a 6 hónapot el nem érő számlakapcsolat, vagy a jelentős forgalommal járó új számlakapcsolat létesítése esetén is, de az engedélyezés ilyenkor mindig a megfelelő döntési fórum hatáskörébe tartozik (az ún. felbuktatási rendszer szabályai szerint). A hitelkeretre vonatkozó szerződésekben is feltételként kell kikötni, hogy ha az ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségeinek esedékességkor nem tesz eleget, vagy ha a Takarékszövetkezet megítélése szerint az adós gazdaságipénzügyi helyzetében olyan romlás áll be, ami miatt veszélybe kerül(het) kötelezettségeinek teljesítése, továbbá ha az ügyfél minősítése romlik és az engedélyezésben előírt számlaforgalmat nem éri el, akkor a Takarékszövetkezet a hitelt azonnali hatállyal felmond(hat)ja. A szerződésben külön feltételként kell rögzíteni a Takarékszövetkezet azon jogosultságát is, hogy tartozás-elismerő nyilatkozatot kérhet az adóstól. A hitelkeretet a vállalkozások (jogi személy és nem jogi személy gazdasági társaságok), a szövetkezetek és az egyéb gazdálkodó szervezetek, továbbá az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők vehetik igénybe. A hitelkeret általában felhasználási célhoz nem kötött. II.1.2. Speciális céljellegű hitelek II Lombard hitel Ez a hiteltípus elsősorban éven belüli lejárattal a Takarékszövetkezet által meghatározott egyes érték- és állampapírok, forint-, valamint devizabetétek fedezete mellett folyósítható. A hitel futamideje a biztosítékként befogadott értékpapír lejáratától függ. A Takarékszövetkezet a hitel fedezeteként az állampapírokat, saját kibocsátású értékpapírjait, továbbá meghatározott gazdasági társaságok közraktárjegyeit fogadja el. A fedezetként elfogadható értékpapírok köre és ezen értékek beszámításának aránya kockázati tényezők alapján változhat. A Takarékszövetkezet az értékpapírok típusától függően a hitelkonstrukciónak két fajtáját alkalmazhatja: Lombard I. hitel (állampapír, más értékpapírok, forint-, valamint devizabetét fedezete mellett) és Lombard II. hitel (közraktárjegy fedezete mellett).

7 II.2. Éven túli hitelügyletek Az éven túli hitelek maximális futamideje a konstrukciótól függően 1-15 év között van és ezen belül a türelmi idő legfeljebb 2 év lehet. Az ilyen típusú hiteleknél a kötelező saját erő hozzájárulás mértéke általában 30 %. A Takarékszövetkezet éven túli lejárattal a következő hiteltípusokat biztosítja ügyfeleinek: II.2.1. Általános jellegű hitelek II Beruházási hitel Különböző vállalkozási célú fejlesztések megvalósításához a tervezett anyagi-műszaki összetétel szerinti tartalommal, a tárgyi eszközök körébe tartozó vagyoni eszközök (gépek, berendezések, járművek stb.) beszerzésének, valamint létesítmények építésének finanszírozására a Takarékszövetkezet beruházási hitelt nyújt. Lejárata maximum: 60 hónap /Kivételesen, indokolt esetben a Takarékszövetkezet üzleti érdekeit is figyelembe véve, Központi Cenzúra Bizottsági döntéssel, hosszabb lejáratra is!/ Saját erő: 30 % A Takarékszövetkezet saját döntése alapján, az Ügyfél költségére műszaki ellenőrt jelölhet ki a beruházás műszaki és a benyújtott számlák tartalmi és formai ellenőrzésére (kollaudálására). II Középlejáratú forgóeszközhitel A vállalkozások fejlesztési céljaira a tartós jellegű eszköznövekedés finanszírozási forrásainak kiegészítésére a Takarékszövetkezet középlejáratú forgóeszközhitelt nyújt. Ezek a hitelek rendszerint egy beruházási hitelcél megvalósításához kapcsolódnak, de külön is adhatók. Engedélyezésük egyedi elbírálás alapján történik, egyes kivételes, indokolt esetben nyújtott hitel. Futamideje maximum: 36 hónap. II Vállalkozói deviza és deviza alapú forint hitelek (Külön Hirdetményben részletes leírás található.) II Széchenyi-Kártya hitel (Külön Hirdetményben részletes leírás található.) II Gazdakártya Hitel Gazdakártya hitel (Külön Hirdetményben részletes leírás található.) II.2.2. Speciális céljellegű hitelek (refinanszírozott konstrukciók) II MFB és egyéb szervezetek által meghirdetett állami támogatás melletti hitelprogramok (Pl.: Sikeres Magyarországért vállalkozásfejlesztési hitelprogram, Új Magyarország hitelprogramok.) II Vízközmű hitel Vízközmű-társulatoknak nyújtható beruházási konstrukció. Az állam kamattámogatást ad a hitelfelvevőnek. A hitellel finanszírozott projekt lehet vízhálózat, szennyvízhálózat, szennyvíztisztító mű létesítése, vagy belterületi vízrendezés. A hitel folyósítása a területileg illetékes önkormányzat készfizető kezesség-vállalása mellett nyújtható. A hitel futamideje 5 év, amely egyedi elbírálás alapján módosulhat. A konstrukció változó kamatozású, kamatfeltételeit az ügyfél minősítését, valamint az ügylet kockázatát figyelembe véve mindenkor az aktuális kondíciós lista alapján kell meghatározni.

8 II.3. Egyéb aktív bankügyletek II.3.1. Faktoring A faktorálás mindazon rövid lejáratú követelések ellenérték fejében történő engedményezése, amelyek áruszállításból, illetve szolgáltatás nyújtásából erednek. Ez az aktív bankügylet általában bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt, azokkal igazolt pénzkövetelésre szóló engedményezést jelent. (Egyéb járulékos követelések, mint pl. kamat, késedelmi kamat, kötbér stb. nem vásárolhatók meg.) A Takarékszövetkezet faktoring szolgáltatás nyújtása keretében kizárólag gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek egymással szemben fennálló, pénzfizetésre szóló követeléseket vásárolja meg. Vitatott, peresített, lejárt, értékpapírban megtestesülő valamint elévült követeléseket a Takarékszövetkezet nem vásárol meg. A Takarékszövetkezet nem vásárolja meg továbbá a követeléseket akkor, ha az engedményezni kívánt követelés jogosultjának a kötelezettel szemben valamilyen kötelezettsége áll fenn, és ezért a követelés kötelezettje beszámítással élhet a követelés mindenkori jogosultjával szemben. A Takarékszövetkezet nem vásárol olyan követelést, amelynek jogosultja vagy kötelezettje felszámolás, csőd vagy végelszámolás alatt áll. A Takarékszövetkezet abban az esetben nyújt faktoring szolgáltatást, ha a követelés kötelezettje, és az Ügyfél megfelelnek a Takarékszövetkezet által meghatározott feltételeknek. A követelések engedményezését és a követelés kötelezettjének értesítését követően a kötelezett kizárólag a Takarékszövetkezetnek teljesíthet és a Takarékszövetkezetet a kötelezettel szemben mindazok a jogok megilletik, amelyek az Ügyfelet a követelés engedményezését megelőzően megillették. A Takarékszövetkezetet, mint faktort megilletik a követelés nyilvántartásával és a kintlévőségek beszedésével kapcsolatos jogok. A követelést engedményező Ügyfél felel a követelések valódiságáért és azok behajthatóságáért. A követelést engedményező Ügyfél szerződés eltérő rendelkezése hiányában készfizető kezességet vállal az engedményezett követelés kötelezettjének teljesítéséért az engedményezett követelés teljes összegének és járulékainak erejéig. A faktoring szolgáltatás ellenértékét a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. II.3.2. Bankgarancia és bankkezesség A bankgarancia vállalásával a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek esetén, a kedvezményezettnek, a kötelezett helyett fizetést fog teljesíteni. A bankkezesség vállalásával a Takarékszövetkezet a kedvezményezettel szemben arra kötelezi magát, hogy amennyiben a kötelezett kötelességét nem teljesítené, úgy a Takarékszövetkezet fog helyette fizetni. II.3.3.Értékesítés céljára lakást építők hitele A vállalkozások kivitelezésében, szervezésében megvalósuló lakás építésére, építtetésére, vagy terület előkészítésére a mindenkor érvényes rendelet alapján forgóeszköz hitelt nyújthat a Takarékszövetkezet. II.3.4. Jelzáloghitel Vagyontárgy fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású hitel. A kondíciók külön Hirdetményben részletesen fel vannak tűntetve. Zalavölgye Takarékszövetkezet

9 Üzletszabályzat a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (Hatályba lépés: június 11.) A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) illetve a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010.(III.25.) Kormány rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó hitel esetén figyelemmel a mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelősségre az alábbi szabályokat alkalmazza a Zalavölgye Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet). 1. Fogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve A hitel teljes díja: a Takarékszövetkezet által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a R. szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet A hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső összeghatára Fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Hitel: a hitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás Hitelszerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel Devizahitel: Forinttól eltérő pénznemben folyósított és törlesztett hitel Deviza alapú hitel: Devizában nyilvántartott, de forintban folyósított vagy törlesztett hitel Kereskedelmi kommunikáció: A vállalkozás (Takarékszövetkezet) önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől. 2. Hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció 2.1. Általános szabályok A Fhtv. értelmében a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét minden esetben feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, jogszabályban rögzített tizedesjegy pontossággal kell megadni Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is: a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat, vagy mindkettő), b) a hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót, c) a hitel teljes összege, d) a hitel futamideje, e) a teljes hiteldíj mutató, f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészletek összege.

10 Jelen pontban és alpontjaiban írtakat jelzáloghitelre és pénzügyi lízingre nem kell alkalmazni Ha a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a Takarékszövetkezet (hitelező) ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt jelzi a Takarékszövetkezet Ha a kereskedelmi kommunikációba szerepel a THM, annak értékét a R.-nek megfelelve az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hitelre határozza meg a Takarékszövetkezet: a) a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 5 év, b) más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje 20 év, c) hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege forint, futamideje 1 év, d) 1 millió forintos összeghatárig nyújtott az a) c) pontba nem tartozó hitelnél a hitel összege forint, futamideje 3 év, e) 1 millió forint feletti az a) c) pontba nem tartozó hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 5 év A Takarékszövetkezet a nem egyenletes törlesztésű hitelnél is kötelezően alkalmazza a pontban meghatározott feltételeket, és ebben az esetben az eltérő törlesztési módot feltűnő módon jelzi Ha az adott hitelt a Takarékszövetkezet nem nyújtja a pontban meghatározott feltételekkel és a Takarékszövetkezet által kínált feltételek érdemben attól eltérőek, abban az esetben a THM számításakor a pontban említett feltételekhez legközelebbi a hiteltípusra létező összeget és futamidőt veszi figyelembe a Takarékszövetkezet. Ezt a kereskedelmi kommunikációban feltűnő módon jelzi A pont alkalmazásában egyenletes törlesztésű hitel az a legfeljebb 6 hónapos türelmi idejű hitel, amelynek visszafizetése havonta, azonos összegű törlesztéssel történik. Azonos összegű törlesztés alatt értendő minden olyan kölcsöntörlesztés, amely esetében a tőketörlesztési időszakban a tőketörlesztés és a kamat forintban vagy devizában meghatározott együttes összege állandó Jelzáloghitelre vonatkozó különös szabályok Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban szerepel a hitel kamata, bármilyen költsége, törlesztőrészlete vagy ezekkel összefüggésbe hozható bármilyen utalás, közvetlenül ezt követően a THM értékének is a rövidítés feltüntetésével szerepelnie kell legalább ugyanakkora méretben és megegyező megjelenítésben vagy jól érthetően el kell hangzania A jelzáloghitelre vonatkozó nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek feltűnő módon tartalmaznia kell a THM értékét azzal a kiegészítéssel, hogy a) a THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, b) a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, c) a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A b) pontot deviza alapú kölcsönöknél, a c) pontot változó kamatozású kölcsönöknél kell alkalmazni Lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzáloghitel esetén a kereskedelmi kommunikációban a THM értékét a legrövidebb megtakarítási idejű lakás-takarékpénztári termék figyelembe vételével, havi 20 ezer forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kell meghatározni. 3. Hitelszerződést megelőző tájékoztatás 3.1. A Fhtv. értelmében a Takarékszövetkezet azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni a fogyasztót a Fhtv-ben felsoroltak mellett a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével.

11 3.2. A hitelszerződést megelőző tájékoztatás keretében az Fhtv. előírása szerint a Takarékszövetkezet az Fhtv. mellékletei szerinti formanyomtatvány kitöltésével különösen az Fhtv.-ben és mellékleteiben előírt adatokról tájékoztatja a fogyasztót. 4. Hitelszerződés formai és tartalmi követelményei 4.1. A hitelszerződés a Fhtv.-ben felsorolt tartalmi elemek mellett egyértelműen és tömören kell, hogy tartalmazza: a teljes hiteldíj mutatót a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételével Semmis az a szerződés, amelyik nem tartalmazza az Fhtv.-ben meghatározott tartalmi elemeket. A szerződés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 5. A teljes hiteldíj mutató meghatározására és számítására vonatkozó szabályok 5.1. Általános szabályok A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet (a továbbiakban: hitelező) számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket (pl.: kölcsönösszeg harmadik személy részére való átutalásának díját, amennyiben a hitelszerződés tartalmazza vagy a jogviszonyból következik, hogy a kölcsönösszeg a szerződésben meghatározott harmadik személy részére utalandó és annak díja az Ügyfelet terheli) az pont f) pontjában foglalt kivétellel, d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját (pl.: a tulajdoni lap másolatának igazgatási szolgáltatási díját, amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelbírálathoz, illetve a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelösszeg folyósításának feltételeként a tulajdoni lap másolatának beszerzését előírja), valamint f) a biztosítás és garancia díját a pontban foglalt kivétellel Az pont c) pontjának alkalmazásánál, ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a hitelezőnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szükséges A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a közjegyzői díj, e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitelszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt a szerződés szerint kerül teljesítésre A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni: a) ha a hitelszerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; b) ha a szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; c) ha a visszafizetés ütemezése nincs meghatározva, akkor a hitel lejárati időtartamát 1 (egy) évnek kell tekinteni és 12 (tizenkettő) egyenlő részletben, havonta történő törlesztéssel kell számolni;

A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: 2011. augusztus 01.)

A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: 2011. augusztus 01.) Aktív Üzletág A Zalavölgye Takarékszövetkezet hitel- és aktív ügyletei, forgalmazott hitelkonstrukcióiról (Hatályba lépés: 2011. augusztus 01.) A Zalavölgye Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 44/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. július 01. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 110. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 26., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 110. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 26., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 26., hétfõ Tartalomjegyzék 2011. évi CXXI. törvény Az otthonvédelemmel összefüggõ egyes törvények módosításáról 28666 2011.

Részletesebben

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 28666 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 110. szám II. Tör vé nyek 2011. évi CXXI. törvény az otthonvédelemmel összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 -

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - 2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 K E R E S K E D E L M I H I T E L Ü G Y L E T E K Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A I. Általános rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, www:felsozsolcatakarek.hu A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2012.01.01. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről A MNB TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 2011. évi CXXII. törvény a

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 104/2015.08.14. számú határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben