Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület január 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület január 27-i ülésére 336/2010.(VIII.06.)Kt.sz. Polgármesteri Hivatalban CAF bevezetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ÁROP 1.A.2./A kódszámú pályázatban vállaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalban bevezetésre kerüljön a CAF ( Európai Unió által kidolgozott Közös Értékelési Keretrendszer ). A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző A Polgármesteri Hivatalban a CAF Közös Értékelési Keretrendszer bevezetésre került, működtetése folyamatban van. 361/2010.(IX.14.)Kt.sz. Közművelődési feladatellátás szakfelügyelete Jánoshalma Város Képviselő-testülete a fejlesztés befejezését követően újragondolja a közművelődési feladat ellátását. A helyi közművelődési rendeletét felülvizsgálja az ellátandó feladatok tekintetében. Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátáshoz az anyagi lehetőségeinek szem előtt tartásával az biztosítja költségvetésében a megfelelő fedezetet. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: január 13. A polgármester a szükséges intézkedéseket megtette, illetőleg július 30-ig az új Kulturális Központ befejezéséig hosszabbítást kértünk az intézkedések megtételéhez.

2 368/2010.(IX.14.)Kt.sz. Torma János Múzeum megkeresése Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Lajtha Kft. ügyvezető igazgatóját és a Polgármesteri Hivatal kulturális kapcsolattartásért felelős ügyintézőjét, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény jövőbeni sorsával kapcsolatosan vegye fel az ügyben érintettekkel és döntési jogosultsággal rendelkező személyekkel a kapcsolatot és folytassa le az egyeztetéseket. Az egyeztetés eredményét terjessze be a decemberi Képviselő testületi ülésre. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A polgármester a szükséges egyeztetéseket megtette. 425/2010.(X.21.)Kt.sz. Lajtha Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak január 1.-től június 30. napjáig terjedő időre a következő személyeket: Sere Mihály Molnár Istvánné Herceg Edit Nyulas Réka A képviselő-testület a bizottsági tagok számára díjazást nem állapít meg. Sere Mihály és Molnár Istvánné Herceg Edit a Felügyelő Bizottsági tagságot elvállalták. Nyulas Réka nem vállalta, ezért helyette Vándorné Rozsnyai Franciska került megválasztásra. 426/2010.(X.21.)Kt.sz. Lajtha Kft. Alapító Okiratának módosítása

3 Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Művészeti, Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának a Felügyelő Bizottság tagjainak változása miatti módosítását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele megtörtént. 439/2010.(XI.11.)Kt.sz. Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítását a Felügyelő Bizottság új tagjának megbízása és a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása miatt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele megtörtént. 454/2010.(XI.11.)Kt.sz. Parkolók kialakítása az Egészségügyi Központnál Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Városgazda Kft-t a K&H Bank előtti parkoló folytatásaként parkoló kiépítésével. Fedezete: a évi költségvetésben a városgazdálkodási feladatoknál a járdakészítés maradványa. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A Városgazda Kft. a K&H Bank előtti parkoló folytatásaként a parkolókat kiépítette.

4 456/2010.(XI.11.)Kt.sz. Parkolók kialakítása az Egészségügyi Központnál Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Városgazda Kft-t a K&H Bank előtti parkoló folytatásaként az úttal párhuzamos parkolással parkoló kiépítésével. Fedezete: a évi költségvetésben a Képviselő-testület 620 ezer forint összeget átcsoportosít a városgazdálkodási feladatoknál a járdakészítés maradványából. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Az átcsoportosítás a városgazdálkodási feladatoknál a járdakészítés maradványából megtörtént. 461/2010.(XI.11.)Kt.sz. Közcélú foglalkoztatás helyzete városunkban Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete december hónapban nem valósítja meg a Közfoglalkoztatási Tervbe betervezett létszámot, amennyiben a november 30-ig érvényben lévő mértéknél alacsonyabb szintű támogatási forrást kap a közcélú foglalkoztatáshoz. A polgármester jóváhagyásával december hónapban kerülhetnek szerződések meghosszabbításra. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A szerződések meghosszabbítása megtörtént december hónapban összesen 64 fő dolgozott közcélú munkásként. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklete II.1/c. pontja alapján a közcélú munka december hónapra járó, január hónapban kifizetendő munkabér és közterheinek 95%-át a központi költségvetés utólagosan, igénylés alapján megtéríti. A december hónapban foglalkoztatott 64 fő bére+ közterhe összesen ezer Ft volt, ennek 95%-a igényelhető az állami költségvetésből (5.027 ezer Ft), az önkormányzat költségvetését 5% terheli, mely 265 ezer Ft.

5 475/2010.(XI.11.)Kt.sz. Lajtha László Művészeti és Kulturális Közhasznú Non-profit Kft. Alapító Okiratának módosítása 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottsági tagságáról lemondott Nyulas Réka helyett megbízza a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagjának november 11.-től június 30. napjáig terjedő időre Vándorné Rozsnyai Franciska (sz.: Kisszállás, május 05. an.: Grósz Erzsébet) Jánoshalma Orczy u sz. alatti lakost. 2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának a Felügyelő Bizottság tagjának változása miatti módosítását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele összevonva a korábbi módosítással - megtörtént. 478/2010.(XII.15.)Kt.sz. 348/2010.(IX.14.) Kt. számú határozat módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete módosítja a 348/2010.(IX.14.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Képviselő testület határozatának száma: Tervezett fejlesztés: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés elszámolható összköltsége: Jánoshalma Város Önkormányzata 213/2010.(V.26.) Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a Jánoshalmi Általános Iskolában HUF

6 Pénzügyi ütemezése: 2010 év 2011 év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. /Kihagyva a kihagyandókat/ A fenti határozat-módosításra az EU Önerő alap pályázatunk kapcsán érkezett hiánypótlási felhívás miatt volt szükség (a Képviselő-testület eredeti határozata a támogatás-értesítő levél szerinti összegekre épült. A végleges, aláírt DAOP Támogatási Szerződés azonban ettől eltérő összegeket rögzített.). A módosított határozatot december 16-án postáztuk a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére. 479/2010.(XII.15.)Kt.sz. 349/2010.(IX.14.) Kt. számú határozat módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete módosítja a 349/2010.(IX.14.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő testület határozatának száma: 80/2010.(II.25.) Tervezett fejlesztés: Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: Pénzügyi ütemezése: programmal kezelendő LHH kistérségekben Buszpályaudvar Jánoshalmán HUF 2010 év 2011 év 2012 év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai

7 Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. A fenti határozat-módosításra az EU Önerő alap pályázatunk kapcsán érkezett hiánypótlási felhívás miatt volt szükség (a Képviselő-testület eredeti határozata a támogatás-értesítő levél szerinti összegekre épült. A végleges, aláírt DAOP Támogatási Szerződés azonban ettől eltérő összegeket rögzített.). A módosított határozatot december 16-án postáztuk a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére. 480/2010.(XII.15.)Kt.sz. Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tagjának megválasztása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Gáspár Zsolt Gábor képviselőt az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tagjai közé válassza. Gáspár Zsolt Gábor képviselő az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságban munkáját megkezdte. 481/2010.(XII.15.)Kt.sz. Beszámoló a Hunyadi Népe újság és a Jánoshalma honlap üzemeltetéséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Zsikor Bt. beszámolóját a Hunyadi Népe újság megjelentetéséről és a Jánoshalma honlap üzemeltetéséről. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zsikor Bt. képviselőjét értesítse. Határidő: A döntésről a Zsikor Bt. képviselőjét értesítettük.

8 487/2010.(XII.15.)Kt.sz. Jánoshalma Város Önkormányzata és Intézményei I-III. negyedéves gazdálkodása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma Város Önkormányzata és Intézményei I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 489/2010.(XII.15.)Kt.sz. Borota Községnek átadott eszközök elszámoltatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának 1.2 pontjában felsorolt fióktelepei közül törli a Borota Felszabadulás u. 57. sz. fióktelepet. Jánoshalma Város Képviselő-testülete felkéri a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát, hogy Borota Községet az idősek napközbeni ellátása, a házi segítségnyújtás szakfeladatok kiválásából adódóan, a feladatok ellátására átadott eszközökkel szigorúan számoltassa el. A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát a döntésről értesítettük. A kérést napirendre tűzték és olyan határozat született, mely szerint Borota Község az átadott eszközöket térítésmentesen használhatja a továbbiakban is. 490/2010.(XII.15.)Kt.sz. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szakmai Programja Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szakmai Programját, a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal A Szakmai Program elfogadásáról az intézmény értesítése megtörtént, a dokumentum a működési engedély módosításához megküldésre került. 491/2010.(XII.15.)Kt.sz. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény SZMSZ

9 Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Az SMSZ elfogadásáról az intézmény értesítése megtörtént, a dokumentum a működési engedély módosításához megküldésre került 492/2010.(XII.15.)Kt.sz. Pelikán Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak január 1.-től május 31. napjáig terjedő időre a következő személyeket: -Malustyikné dr. Király Ibolya (sz.: Jánoshalma, , an: Keresztes Margit) Jánoshalma, Kinizsi u. 6. sz. alatti lakos, -Ferenczi László (sz.: Jánoshalma, , an: Miskolczi Mária) Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 64. sz. alatti lakos, -Kiss Józsefné Lábadi Teréz (sz.: Jánoshalma, , an: Dobos Franciska) Jánoshalma, Jókai u. 98. sz. alatti lakos. A Képviselő-testület a bizottsági tagok számára díjazást nem állapít meg. A Felügyelő Bizottsági tagok a munkát elvállalták és megkezdték. 493/2010.(XII.15.)Kt.sz. Felügyelő Bizottsági tagok munkájának elismerése Jánoshalma Város Képviselő-testülete felkéri Czeller Zoltán polgármestert, hogy Jánoshalma Város Önkormányzata nevében köszönje meg a korábban Felügyelő Bizottsági

10 tagságot ellátó személyek munkáját minden önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében. A polgármester által aláírt köszönő levelet minden korábbi Felügyelő Bizottsági tag megkapta. 494/2010.(XII.15.)Kt.sz. Szalontai Könyvvizsgáló Bt-vel kötött szerződés meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete január 1.-től május 31. napjáig terjedő időre meghosszabbítja a Szalontai Könyvvizsgáló Betéti Társasággal (6000. Kecskemét, Bercsényi u. 7.) a Pelikán Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződést. Díjazása: bruttó Ft / hó. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása ügyében a szükséges intézkedést tegye meg. Szalontai Máriát a döntésről értesítettük, a feladatot elvállalta. A szerződés aláírására várhatóan január hó végéig sor kerül. 496/2010.(XII.15.)Kt.sz. Pelikán Kft. Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának a Borota Felszabadulás u. 57. sz. fióktelephely megszűnése, a Felügyelő Bizottság tagjainak változása, az ügyvezető és a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása miatti módosítását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának intézése folyamatban van az ügyvédeknél.

11 497/2010.(XII.15.)Kt.sz. Tanulásban Akadályozottak Tagozatának ideiglenes átköltözése Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelmével egyezően az intézmény a Hunyadi u. 16. sz. alatti telephelyét január 1-től kezdődően a 2010 / 2011-es tanév végéig oktatási célra ne használja. A Tanulásban Akadályozottak Tagozata ideiglenesen költözzön be a Jánoshalma Béke tér 11. sz. épületbe. A Hunyadi utcai ingatlan helyiségeiben iratok, szemléltető eszközök, bútorok helyezhetők el az általános iskola felújítása idejére. A Képviselő-testület az átköltözéssel keletkezett megtakarításból (rezsi és bér költségek) engedélyezi biztonsági őr foglalkoztatását a Béke tér 11. sz. alatti telephelyen. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az iskola igazgatóját értesítse. Határidő: A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tanulásban Akadályozottak tagozata január 3-tól a 2010 / 2011-es tanév végéig ideiglenesen beköltözött a Jánoshalma Béke tér 11. sz. épületbe. A Hunyadi utcai ingatlan helyiségeibe től kezdődően megkezdődik az iratok, szemléltető eszközök, bútorok elhelyezése az általános iskola felújítása idejére. A Képviselő-testület döntése alapján az átköltözéssel keletkezett megtakarításból (rezsi és bér költségek) tól az intézmény alkalmaz biztonsági őrt a Béke tér 11. sz. alatti telephelyen. 499/2010.(XII.15.)Kt.sz évi rendezvénykeret kiegészítése Jánoshalma város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Napok rendezvény keretmaradványa terhére ,- Ft támogatást biztosít a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. részére a november december havi városi rendezvények megszervezéséhez az alábbiak szerint: ,- Ft Egészséghét rendezvény (szórólap, meghívó, plakát) ,- Ft Gyermekkarácsony (műsor)

12 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Mizser Attila ügyvezető urat és gondoskodjon a Közművelődési megállapodás jelen határozat szerinti módosításáról. Határidő: december 23. A rendezvénykeret kiegészítése és a közművelődési megállapodás módosítása megtörtént. A Lajtha Kft részére a ,- Ft december 27-én átutalásra került 501/2010.(XII.15.)Kt.sz évi munkaterv és munkaprogram Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a évi munkatervet és munkaprogramot, az alábbi módosításokkal együtt. - február 15. Jánoshalma Város Önkormányzatának rendelettervezete a évi költségvetésről, - február 22. Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ülése, - február 28. Képviselő-testület ülése. A évi munkaterv és munkaprogram kihirdetésre és az érdekelteknek megküldésre került. 502/2010.(XII.15.)Kt.sz évi közbeszerzési terv módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Jánoshalma Város évi Közbeszerzési tervének módosítását, a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A évi Közbeszerzési terv módosítását Jánoshalma város honlapján való közlésre megküldtük. 503/2010.(XII.15.)Kt.sz. Ajánlattételi felhívás írásbeli konzultációra

13 Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján jóváhagyja, hogy az ajánlattételi felhívás a HBF Hungaricum Kft Kecskemét, Vacsi Köz 8/a. sz. alatti nyertes ajánlattevő részére legyen megküldve, valamint jóváhagyja az ajánlattételi felhívásban szereplő ajánlattételi határidőket és a határnapokat. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. HBF Hungaricum Kft. részére december 16-án elküldtük az ajánlattételi felhívást melyre az ajánlattevő december 23-án 9 órára ajánlatát benyújtotta. Konzultációs eljárásra került január 6-án, ez alapján előterjesztés készült a Képviselő-testület felé az eljárás nyertesével a HBF. Hungaricum Kft-vel történő szerződések megkötésére. 504/2010.(XII.15.)Kt.sz. Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy dr. Bogdán Gusztáv fogorvos január 1. és december 31. között a volt védőnői szolgálat rendelőjét, váróját és vizesblokkját bérelje a Jánoshalma Arany J. u. 13. sz. alatt. Bérleti díj: Ft / hó A rezsi fogyasztás megtérítése a novemberi, decemberi mérőórákon leolvasott átlagfogyasztás alapján történjen. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a bérleti szerződést írja alá. Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos a volt védőnői szolgálat rendelőjébe átköltözött, munkáját megkezdte. 505/2010.(XII.15.)Kt.sz. Projektkezelési szabályzat elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Projektkezelési Szabályzatot. Szabályzatot meg kell küldeni az Önkormányzat által

14 fenntartott intézményeknek, Társaságoknak és minden Szabályzatban érintett személynek, kötelező alkalmazásáról gondoskodni kell. és folyamatosan Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző A Projektkezelési Szabályzat megküldésre került az Önkormányzat által fenntartott intézményeknek, társaságoknak és minden Szabályzatban érintett személynek, azzal, hogy kötelező alkalmazásáról gondoskodjon. 506/2010.(XII.15.)Kt.sz. Helyi adó rendeletek felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem emeli a helyi adók mértékét. A Polgármesteri Hivatal dolgozói a döntést tudomásul vették. 507/2010.(XII.15.)Kt.sz. Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítása Jánoshalma város Képviselő-testülete a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatási program keretében, annak kiegészítéseként vizesblokk kialakítását tervezi a Batthyány utcai óvoda épületében. A fejlesztési program fentiek szerinti kiegészítését a Belügyminisztérium jóváhagyta. A tervezett fejlesztés pénzügyi forrása a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése program keretében a Batthyány utcai óvoda épületét érintően megvalósított fejlesztés keretösszegének ,- Ft-os maradványa. Ebből ,- Ft a központi költségvetésből kapott támogatás maradványa, ,- Ft az önkormányzati saját erő maradványa. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyában az Önkormányzati Minisztériummal április 8- án kötött Támogatási Szerződés jelen határozat szerinti módosításának aláírására.

15 A Támogatási Szerződés módosításának aláírása megtörtént. A kivitelezésre árajánlatok bekérése ezt követően történik. 508/2010.(XII.15.)Kt.sz. Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítására fedezet biztosítása Jánoshalma város Képviselő-testülete ,- Ft pótelőirányzatot biztosít a Batthyány utcai óvodában megvalósult korszerűsítési munka során felmerült többletkiadásokra (közbeszerzési eljárás költsége, műszaki ellenőr díja, pótmunkák). Az összeg fedezete: évi költségvetés fejlesztési tartaléka ( kötvénypénz ) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A pótlólagosan biztosított ,- Ft a évi költségvetési rendelet IV. sz. módosítása során épül be a költségvetési előirányzatok közé, ennek előterjesztése a februári ülésre tervezett. 509/2010.(XII.15.)Kt.sz. Fedezet biztosítása síkosság mentesítésre Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft keretösszeget biztosít téli síkosság mentesítésre és hóeltakarításra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Fedezet: Rőzse- és törmeléklerakó bekerítése A biztosított ,- Ft a évi költségvetési rendelet IV. sz. módosítása során épül be a költségvetési előirányzatok közé, ennek előterjesztése a februári ülésre tervezett december hónapban gépi hóeltakarítással, útsózással kapcsolatos számla nem érkezett. A járdák, átjárók síkosság mentesítésére saját homokbányánkból került kiszállításra homok a város meghatározott helyeire.

16 510/2010.(XII.15.)Kt.sz. Fedezet biztosítása zúzott beton rostálására Jánoshalma Város Képviselő-testülete ,- Ft keretösszeget biztosít zúzott beton rostálására és szükség szerinti zúzott beton vásárlására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Fedezet: Digitális közmű térkép frissítése A biztosított ,- Ft a évi költségvetési rendelet IV. sz. módosítása során épül be a költségvetési előirányzatok közé, ennek előterjesztése a februári ülésre tervezett dec. 31-ig tényleges kiadásként bruttó ,- Ft merült fel a zúzott beton gépi rakodása címén. A beton rostálásáról számla nem érkezett. 511/2010.(XII.15.)Kt.sz. Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezése Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja ,- Ft összeggel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezését, mely szerint támogatja egy károsult család albérletének költségeit. Fedezet: vis maior tartalék A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot a döntésről értesítettük, ahonnan köszönő levél érkezett. Az 50.00,- Ft támogatás december 27-én átutalásra került.

17 512/2010.(XII.15.)Kt.sz. Immocool Kft. ingatlan felajánlása A határozatról az Immocool Kft-t értesítettük. Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem vásárolja meg a Pomáz Árvalányhaj u. 1671/5 székhelyű Immocool Kft. tulajdonát képező jánoshalmi 906 hrsz-ú, valóságba Jánoshalma Szondy u. 37/a. sz. alatti ingatlant. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Immocool Kft-t értesítse. 513/2010.(XII.15.)Kt.sz. Ispánovits József ingatlan felajánlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem fogadja el Ispánovits József Békéscsaba Árpád sor 2/3. sz. alatti lakos által ajándékba felajánlott jánoshalmi 2891 hrsz-ú, valóságban Jánoshalma Áchim A. u. 4. sz. alatti ingatlanban lévő ½ tulajdoni hányadát. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Ispánovits Józsefet értesítse. A határozatról Ispánovits Józsefet értesítettük. 514/2010.(XII.15.)Kt.sz. Tanuszoda üzemszünete évben Jánoshalma Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tanuszoda évben január, február és december hónapban legyen üzemszünet miatt zárva. A Városgazda Kft. az ott foglalkoztatott személyeket ezekben a hónapokban egyéb feladatokkal bízza meg. A tanuszoda év január, február és december hónapban üzemszünet miatti zárva tartásával kapcsolatban a Városgazda Kft-vel kötött megállapodás módosításra került.

18 515/2010.(XII.15.)Kt.sz. Tanuszoda évi jegyárai Jánoshalma Város Képviselő-testülete év január 1-től (amennyiben a tanuszoda január, február hónapban zárva lesz március 1-től) megemeli a városi tanuszoda jegyárait a következők szerint: Reggeli úszójegy: (6-8 óráig) Felnőtt Diák 500 Ft 300 Ft Reggeli úszóbérlet 10 alkalomra: (6-8 óráig) Felnőtt 3000 Ft Diák 1800 Ft Napi belépő: ( óráig) Felnőtt 700 Ft Diák 420 Ft Napi bérlet 10 alkalomra: ( óráig) Felnőtt 4900 Ft Diák 3000 Ft Havi bérlet: Felnőtt 6900 Ft Diák 3900 Ft Csoportos belépő: (szervezetten min. 10 fő vagy felette) Óvodás 150 Ft Diák 350 Ft (6-18 évesig) Felnőtt 550 Ft Tanuszoda bérlet: (igénybejelentés 30 nappal előtte) 8750 Ft/óra Kategóriák: Óvodás 6 éves korig Diák 6-18 éves korig Felnőtt 18 éves kor felett Egyéb szabályok: 6 év alatti gyermek belépése ingyenes. 6 év alatti gyermek az uszodában csak kísérővel tartózkodhat! Az árak érvényesek: től visszavonásig. A belépőjegy egyszeri belépésre alkalmas! Az árak Ft-ban értendők és az áfát tartalmazzák. A szauna használatának díja a szauna nyitvatartási idejében a belépő árában benne van. A már megváltott bérletek továbbra is érvényesek.

19 A döntésről a Városgazda Kft.-t értesítettük. 517/2010.(XII.15.)Kt.sz. Köztemető üzemeltetésére kötött megállapodás meghosszabbítása A megállapodás aláírásra került. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező a kistemető köztemetőként üzemelő részének kezelésére vonatkozó Csényi és Társa Kft. és Jánoshalma Város Önkormányzata között kötött megállapodást. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a megállapodás aláírására. 518/2010.(XII.15.)Kt.sz. Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére a tagi kölcsön kamatának elengedése Jánoshalma város Képviselő-testülete helyt ad a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft kérelmének és elengedi a Kft részére március 02-án kelt szerződés alapján nyújtott ,- Ft összegű tagi kölcsön kamatát. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Dr. Horváth Endre ügyvezető urat és gondoskodjon a tagi kölcsön szerződés jelen határozat szerinti módosításáról. Határidő: december 23. A döntésről a Kft t a határozati kivonat megküldésével értesítettük. 519/2010.(XII.15.)Kt.sz. Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagi kölcsöne Jánoshalma város Képviselő-testülete elutasítja a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmét és fenntartja a április 22-én megkötött szerződés alapján fennálló ,- Ft összegű tagi kölcsön követelését.

20 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Dr. Horváth Endre ügyvezető urat. Határidő: december 23. A döntésről a Kft t a határozati kivonat megküldésével értesítettük. 520/2010.(XII.15.)Kt.sz. CKÖ kérelme a cigány gyermekek karácsonyi ajándékozásáról Jánoshalma város Képviselő-testülete nem engedélyezi, hogy a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 120/2009.(IV.30.) Kt. hat. alapján a cigány tanulók tanulásképesség-vizsgálatra, ill. pszichológiai vizsgálatra való utaztatásához biztosított ,- Ft támogatási összeg maradványát (17.000,- Ft-ot) a cigány gyermekek karácsonyi ajándékozására használja fel. A Képviselő-testület a pénzösszegnek az eredeti cél szerinti felhasználását támogatja, javasolja, hogy az utaztatásra jövő évre is keretösszeg kerüljön meghatározásra a évi költségvetés tárgyalásakor, a ,- Ft értékű maradvány kerüljön kiegészítésre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Kolompár Lászlót, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Határidő: december 20. A határozatról Kolompár Lászlót, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét értesítettük. 522/2010.(XII.15.)Kt.sz. Taskovics Tibor fakivágási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testületet hozzájárul ahhoz, hogy Taskovics Tibor Jánoshalma Kiss Ernő utca 90. sz. alatti lakos, a Kiss Ernő 90. sz. lakóház előtti közterületen lévő 3 db. vadszilvafát kivágja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben