Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület január 27-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület január 27-i ülésére 336/2010.(VIII.06.)Kt.sz. Polgármesteri Hivatalban CAF bevezetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ÁROP 1.A.2./A kódszámú pályázatban vállaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalban bevezetésre kerüljön a CAF ( Európai Unió által kidolgozott Közös Értékelési Keretrendszer ). A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző A Polgármesteri Hivatalban a CAF Közös Értékelési Keretrendszer bevezetésre került, működtetése folyamatban van. 361/2010.(IX.14.)Kt.sz. Közművelődési feladatellátás szakfelügyelete Jánoshalma Város Képviselő-testülete a fejlesztés befejezését követően újragondolja a közművelődési feladat ellátását. A helyi közművelődési rendeletét felülvizsgálja az ellátandó feladatok tekintetében. Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátáshoz az anyagi lehetőségeinek szem előtt tartásával az biztosítja költségvetésében a megfelelő fedezetet. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: január 13. A polgármester a szükséges intézkedéseket megtette, illetőleg július 30-ig az új Kulturális Központ befejezéséig hosszabbítást kértünk az intézkedések megtételéhez.

2 368/2010.(IX.14.)Kt.sz. Torma János Múzeum megkeresése Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Lajtha Kft. ügyvezető igazgatóját és a Polgármesteri Hivatal kulturális kapcsolattartásért felelős ügyintézőjét, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény jövőbeni sorsával kapcsolatosan vegye fel az ügyben érintettekkel és döntési jogosultsággal rendelkező személyekkel a kapcsolatot és folytassa le az egyeztetéseket. Az egyeztetés eredményét terjessze be a decemberi Képviselő testületi ülésre. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A polgármester a szükséges egyeztetéseket megtette. 425/2010.(X.21.)Kt.sz. Lajtha Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak január 1.-től június 30. napjáig terjedő időre a következő személyeket: Sere Mihály Molnár Istvánné Herceg Edit Nyulas Réka A képviselő-testület a bizottsági tagok számára díjazást nem állapít meg. Sere Mihály és Molnár Istvánné Herceg Edit a Felügyelő Bizottsági tagságot elvállalták. Nyulas Réka nem vállalta, ezért helyette Vándorné Rozsnyai Franciska került megválasztásra. 426/2010.(X.21.)Kt.sz. Lajtha Kft. Alapító Okiratának módosítása

3 Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Művészeti, Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának a Felügyelő Bizottság tagjainak változása miatti módosítását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele megtörtént. 439/2010.(XI.11.)Kt.sz. Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítását a Felügyelő Bizottság új tagjának megbízása és a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása miatt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele megtörtént. 454/2010.(XI.11.)Kt.sz. Parkolók kialakítása az Egészségügyi Központnál Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Városgazda Kft-t a K&H Bank előtti parkoló folytatásaként parkoló kiépítésével. Fedezete: a évi költségvetésben a városgazdálkodási feladatoknál a járdakészítés maradványa. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A Városgazda Kft. a K&H Bank előtti parkoló folytatásaként a parkolókat kiépítette.

4 456/2010.(XI.11.)Kt.sz. Parkolók kialakítása az Egészségügyi Központnál Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Városgazda Kft-t a K&H Bank előtti parkoló folytatásaként az úttal párhuzamos parkolással parkoló kiépítésével. Fedezete: a évi költségvetésben a Képviselő-testület 620 ezer forint összeget átcsoportosít a városgazdálkodási feladatoknál a járdakészítés maradványából. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Az átcsoportosítás a városgazdálkodási feladatoknál a járdakészítés maradványából megtörtént. 461/2010.(XI.11.)Kt.sz. Közcélú foglalkoztatás helyzete városunkban Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete december hónapban nem valósítja meg a Közfoglalkoztatási Tervbe betervezett létszámot, amennyiben a november 30-ig érvényben lévő mértéknél alacsonyabb szintű támogatási forrást kap a közcélú foglalkoztatáshoz. A polgármester jóváhagyásával december hónapban kerülhetnek szerződések meghosszabbításra. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A szerződések meghosszabbítása megtörtént december hónapban összesen 64 fő dolgozott közcélú munkásként. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklete II.1/c. pontja alapján a közcélú munka december hónapra járó, január hónapban kifizetendő munkabér és közterheinek 95%-át a központi költségvetés utólagosan, igénylés alapján megtéríti. A december hónapban foglalkoztatott 64 fő bére+ közterhe összesen ezer Ft volt, ennek 95%-a igényelhető az állami költségvetésből (5.027 ezer Ft), az önkormányzat költségvetését 5% terheli, mely 265 ezer Ft.

5 475/2010.(XI.11.)Kt.sz. Lajtha László Művészeti és Kulturális Közhasznú Non-profit Kft. Alapító Okiratának módosítása 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottsági tagságáról lemondott Nyulas Réka helyett megbízza a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagjának november 11.-től június 30. napjáig terjedő időre Vándorné Rozsnyai Franciska (sz.: Kisszállás, május 05. an.: Grósz Erzsébet) Jánoshalma Orczy u sz. alatti lakost. 2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának a Felügyelő Bizottság tagjának változása miatti módosítását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele összevonva a korábbi módosítással - megtörtént. 478/2010.(XII.15.)Kt.sz. 348/2010.(IX.14.) Kt. számú határozat módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete módosítja a 348/2010.(IX.14.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Képviselő testület határozatának száma: Tervezett fejlesztés: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés elszámolható összköltsége: Jánoshalma Város Önkormányzata 213/2010.(V.26.) Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a Jánoshalmi Általános Iskolában HUF

6 Pénzügyi ütemezése: 2010 év 2011 év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. /Kihagyva a kihagyandókat/ A fenti határozat-módosításra az EU Önerő alap pályázatunk kapcsán érkezett hiánypótlási felhívás miatt volt szükség (a Képviselő-testület eredeti határozata a támogatás-értesítő levél szerinti összegekre épült. A végleges, aláírt DAOP Támogatási Szerződés azonban ettől eltérő összegeket rögzített.). A módosított határozatot december 16-án postáztuk a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére. 479/2010.(XII.15.)Kt.sz. 349/2010.(IX.14.) Kt. számú határozat módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete módosítja a 349/2010.(IX.14.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő testület határozatának száma: 80/2010.(II.25.) Tervezett fejlesztés: Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: Pénzügyi ütemezése: programmal kezelendő LHH kistérségekben Buszpályaudvar Jánoshalmán HUF 2010 év 2011 év 2012 év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai

7 Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. A fenti határozat-módosításra az EU Önerő alap pályázatunk kapcsán érkezett hiánypótlási felhívás miatt volt szükség (a Képviselő-testület eredeti határozata a támogatás-értesítő levél szerinti összegekre épült. A végleges, aláírt DAOP Támogatási Szerződés azonban ettől eltérő összegeket rögzített.). A módosított határozatot december 16-án postáztuk a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére. 480/2010.(XII.15.)Kt.sz. Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tagjának megválasztása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Gáspár Zsolt Gábor képviselőt az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tagjai közé válassza. Gáspár Zsolt Gábor képviselő az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságban munkáját megkezdte. 481/2010.(XII.15.)Kt.sz. Beszámoló a Hunyadi Népe újság és a Jánoshalma honlap üzemeltetéséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Zsikor Bt. beszámolóját a Hunyadi Népe újság megjelentetéséről és a Jánoshalma honlap üzemeltetéséről. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zsikor Bt. képviselőjét értesítse. Határidő: A döntésről a Zsikor Bt. képviselőjét értesítettük.

8 487/2010.(XII.15.)Kt.sz. Jánoshalma Város Önkormányzata és Intézményei I-III. negyedéves gazdálkodása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma Város Önkormányzata és Intézményei I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 489/2010.(XII.15.)Kt.sz. Borota Községnek átadott eszközök elszámoltatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának 1.2 pontjában felsorolt fióktelepei közül törli a Borota Felszabadulás u. 57. sz. fióktelepet. Jánoshalma Város Képviselő-testülete felkéri a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát, hogy Borota Községet az idősek napközbeni ellátása, a házi segítségnyújtás szakfeladatok kiválásából adódóan, a feladatok ellátására átadott eszközökkel szigorúan számoltassa el. A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát a döntésről értesítettük. A kérést napirendre tűzték és olyan határozat született, mely szerint Borota Község az átadott eszközöket térítésmentesen használhatja a továbbiakban is. 490/2010.(XII.15.)Kt.sz. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szakmai Programja Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szakmai Programját, a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal A Szakmai Program elfogadásáról az intézmény értesítése megtörtént, a dokumentum a működési engedély módosításához megküldésre került. 491/2010.(XII.15.)Kt.sz. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény SZMSZ

9 Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Az SMSZ elfogadásáról az intézmény értesítése megtörtént, a dokumentum a működési engedély módosításához megküldésre került 492/2010.(XII.15.)Kt.sz. Pelikán Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása Jánoshalma Város Képviselő-testülete megbízza a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak január 1.-től május 31. napjáig terjedő időre a következő személyeket: -Malustyikné dr. Király Ibolya (sz.: Jánoshalma, , an: Keresztes Margit) Jánoshalma, Kinizsi u. 6. sz. alatti lakos, -Ferenczi László (sz.: Jánoshalma, , an: Miskolczi Mária) Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 64. sz. alatti lakos, -Kiss Józsefné Lábadi Teréz (sz.: Jánoshalma, , an: Dobos Franciska) Jánoshalma, Jókai u. 98. sz. alatti lakos. A Képviselő-testület a bizottsági tagok számára díjazást nem állapít meg. A Felügyelő Bizottsági tagok a munkát elvállalták és megkezdték. 493/2010.(XII.15.)Kt.sz. Felügyelő Bizottsági tagok munkájának elismerése Jánoshalma Város Képviselő-testülete felkéri Czeller Zoltán polgármestert, hogy Jánoshalma Város Önkormányzata nevében köszönje meg a korábban Felügyelő Bizottsági

10 tagságot ellátó személyek munkáját minden önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében. A polgármester által aláírt köszönő levelet minden korábbi Felügyelő Bizottsági tag megkapta. 494/2010.(XII.15.)Kt.sz. Szalontai Könyvvizsgáló Bt-vel kötött szerződés meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete január 1.-től május 31. napjáig terjedő időre meghosszabbítja a Szalontai Könyvvizsgáló Betéti Társasággal (6000. Kecskemét, Bercsényi u. 7.) a Pelikán Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződést. Díjazása: bruttó Ft / hó. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása ügyében a szükséges intézkedést tegye meg. Szalontai Máriát a döntésről értesítettük, a feladatot elvállalta. A szerződés aláírására várhatóan január hó végéig sor kerül. 496/2010.(XII.15.)Kt.sz. Pelikán Kft. Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának a Borota Felszabadulás u. 57. sz. fióktelephely megszűnése, a Felügyelő Bizottság tagjainak változása, az ügyvezető és a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása miatti módosítását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. Az Alapító Okirat módosításának intézése folyamatban van az ügyvédeknél.

11 497/2010.(XII.15.)Kt.sz. Tanulásban Akadályozottak Tagozatának ideiglenes átköltözése Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelmével egyezően az intézmény a Hunyadi u. 16. sz. alatti telephelyét január 1-től kezdődően a 2010 / 2011-es tanév végéig oktatási célra ne használja. A Tanulásban Akadályozottak Tagozata ideiglenesen költözzön be a Jánoshalma Béke tér 11. sz. épületbe. A Hunyadi utcai ingatlan helyiségeiben iratok, szemléltető eszközök, bútorok helyezhetők el az általános iskola felújítása idejére. A Képviselő-testület az átköltözéssel keletkezett megtakarításból (rezsi és bér költségek) engedélyezi biztonsági őr foglalkoztatását a Béke tér 11. sz. alatti telephelyen. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az iskola igazgatóját értesítse. Határidő: A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tanulásban Akadályozottak tagozata január 3-tól a 2010 / 2011-es tanév végéig ideiglenesen beköltözött a Jánoshalma Béke tér 11. sz. épületbe. A Hunyadi utcai ingatlan helyiségeibe től kezdődően megkezdődik az iratok, szemléltető eszközök, bútorok elhelyezése az általános iskola felújítása idejére. A Képviselő-testület döntése alapján az átköltözéssel keletkezett megtakarításból (rezsi és bér költségek) tól az intézmény alkalmaz biztonsági őrt a Béke tér 11. sz. alatti telephelyen. 499/2010.(XII.15.)Kt.sz évi rendezvénykeret kiegészítése Jánoshalma város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Napok rendezvény keretmaradványa terhére ,- Ft támogatást biztosít a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. részére a november december havi városi rendezvények megszervezéséhez az alábbiak szerint: ,- Ft Egészséghét rendezvény (szórólap, meghívó, plakát) ,- Ft Gyermekkarácsony (műsor)

12 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Mizser Attila ügyvezető urat és gondoskodjon a Közművelődési megállapodás jelen határozat szerinti módosításáról. Határidő: december 23. A rendezvénykeret kiegészítése és a közművelődési megállapodás módosítása megtörtént. A Lajtha Kft részére a ,- Ft december 27-én átutalásra került 501/2010.(XII.15.)Kt.sz évi munkaterv és munkaprogram Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a évi munkatervet és munkaprogramot, az alábbi módosításokkal együtt. - február 15. Jánoshalma Város Önkormányzatának rendelettervezete a évi költségvetésről, - február 22. Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ülése, - február 28. Képviselő-testület ülése. A évi munkaterv és munkaprogram kihirdetésre és az érdekelteknek megküldésre került. 502/2010.(XII.15.)Kt.sz évi közbeszerzési terv módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Jánoshalma Város évi Közbeszerzési tervének módosítását, a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A évi Közbeszerzési terv módosítását Jánoshalma város honlapján való közlésre megküldtük. 503/2010.(XII.15.)Kt.sz. Ajánlattételi felhívás írásbeli konzultációra

13 Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján jóváhagyja, hogy az ajánlattételi felhívás a HBF Hungaricum Kft Kecskemét, Vacsi Köz 8/a. sz. alatti nyertes ajánlattevő részére legyen megküldve, valamint jóváhagyja az ajánlattételi felhívásban szereplő ajánlattételi határidőket és a határnapokat. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. HBF Hungaricum Kft. részére december 16-án elküldtük az ajánlattételi felhívást melyre az ajánlattevő december 23-án 9 órára ajánlatát benyújtotta. Konzultációs eljárásra került január 6-án, ez alapján előterjesztés készült a Képviselő-testület felé az eljárás nyertesével a HBF. Hungaricum Kft-vel történő szerződések megkötésére. 504/2010.(XII.15.)Kt.sz. Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy dr. Bogdán Gusztáv fogorvos január 1. és december 31. között a volt védőnői szolgálat rendelőjét, váróját és vizesblokkját bérelje a Jánoshalma Arany J. u. 13. sz. alatt. Bérleti díj: Ft / hó A rezsi fogyasztás megtérítése a novemberi, decemberi mérőórákon leolvasott átlagfogyasztás alapján történjen. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a bérleti szerződést írja alá. Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos a volt védőnői szolgálat rendelőjébe átköltözött, munkáját megkezdte. 505/2010.(XII.15.)Kt.sz. Projektkezelési szabályzat elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Projektkezelési Szabályzatot. Szabályzatot meg kell küldeni az Önkormányzat által

14 fenntartott intézményeknek, Társaságoknak és minden Szabályzatban érintett személynek, kötelező alkalmazásáról gondoskodni kell. és folyamatosan Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző A Projektkezelési Szabályzat megküldésre került az Önkormányzat által fenntartott intézményeknek, társaságoknak és minden Szabályzatban érintett személynek, azzal, hogy kötelező alkalmazásáról gondoskodjon. 506/2010.(XII.15.)Kt.sz. Helyi adó rendeletek felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem emeli a helyi adók mértékét. A Polgármesteri Hivatal dolgozói a döntést tudomásul vették. 507/2010.(XII.15.)Kt.sz. Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítása Jánoshalma város Képviselő-testülete a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatási program keretében, annak kiegészítéseként vizesblokk kialakítását tervezi a Batthyány utcai óvoda épületében. A fejlesztési program fentiek szerinti kiegészítését a Belügyminisztérium jóváhagyta. A tervezett fejlesztés pénzügyi forrása a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése program keretében a Batthyány utcai óvoda épületét érintően megvalósított fejlesztés keretösszegének ,- Ft-os maradványa. Ebből ,- Ft a központi költségvetésből kapott támogatás maradványa, ,- Ft az önkormányzati saját erő maradványa. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyában az Önkormányzati Minisztériummal április 8- án kötött Támogatási Szerződés jelen határozat szerinti módosításának aláírására.

15 A Támogatási Szerződés módosításának aláírása megtörtént. A kivitelezésre árajánlatok bekérése ezt követően történik. 508/2010.(XII.15.)Kt.sz. Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítására fedezet biztosítása Jánoshalma város Képviselő-testülete ,- Ft pótelőirányzatot biztosít a Batthyány utcai óvodában megvalósult korszerűsítési munka során felmerült többletkiadásokra (közbeszerzési eljárás költsége, műszaki ellenőr díja, pótmunkák). Az összeg fedezete: évi költségvetés fejlesztési tartaléka ( kötvénypénz ) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A pótlólagosan biztosított ,- Ft a évi költségvetési rendelet IV. sz. módosítása során épül be a költségvetési előirányzatok közé, ennek előterjesztése a februári ülésre tervezett. 509/2010.(XII.15.)Kt.sz. Fedezet biztosítása síkosság mentesítésre Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft keretösszeget biztosít téli síkosság mentesítésre és hóeltakarításra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Fedezet: Rőzse- és törmeléklerakó bekerítése A biztosított ,- Ft a évi költségvetési rendelet IV. sz. módosítása során épül be a költségvetési előirányzatok közé, ennek előterjesztése a februári ülésre tervezett december hónapban gépi hóeltakarítással, útsózással kapcsolatos számla nem érkezett. A járdák, átjárók síkosság mentesítésére saját homokbányánkból került kiszállításra homok a város meghatározott helyeire.

16 510/2010.(XII.15.)Kt.sz. Fedezet biztosítása zúzott beton rostálására Jánoshalma Város Képviselő-testülete ,- Ft keretösszeget biztosít zúzott beton rostálására és szükség szerinti zúzott beton vásárlására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Fedezet: Digitális közmű térkép frissítése A biztosított ,- Ft a évi költségvetési rendelet IV. sz. módosítása során épül be a költségvetési előirányzatok közé, ennek előterjesztése a februári ülésre tervezett dec. 31-ig tényleges kiadásként bruttó ,- Ft merült fel a zúzott beton gépi rakodása címén. A beton rostálásáról számla nem érkezett. 511/2010.(XII.15.)Kt.sz. Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezése Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja ,- Ft összeggel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezését, mely szerint támogatja egy károsult család albérletének költségeit. Fedezet: vis maior tartalék A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot a döntésről értesítettük, ahonnan köszönő levél érkezett. Az 50.00,- Ft támogatás december 27-én átutalásra került.

17 512/2010.(XII.15.)Kt.sz. Immocool Kft. ingatlan felajánlása A határozatról az Immocool Kft-t értesítettük. Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem vásárolja meg a Pomáz Árvalányhaj u. 1671/5 székhelyű Immocool Kft. tulajdonát képező jánoshalmi 906 hrsz-ú, valóságba Jánoshalma Szondy u. 37/a. sz. alatti ingatlant. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Immocool Kft-t értesítse. 513/2010.(XII.15.)Kt.sz. Ispánovits József ingatlan felajánlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem fogadja el Ispánovits József Békéscsaba Árpád sor 2/3. sz. alatti lakos által ajándékba felajánlott jánoshalmi 2891 hrsz-ú, valóságban Jánoshalma Áchim A. u. 4. sz. alatti ingatlanban lévő ½ tulajdoni hányadát. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Ispánovits Józsefet értesítse. A határozatról Ispánovits Józsefet értesítettük. 514/2010.(XII.15.)Kt.sz. Tanuszoda üzemszünete évben Jánoshalma Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tanuszoda évben január, február és december hónapban legyen üzemszünet miatt zárva. A Városgazda Kft. az ott foglalkoztatott személyeket ezekben a hónapokban egyéb feladatokkal bízza meg. A tanuszoda év január, február és december hónapban üzemszünet miatti zárva tartásával kapcsolatban a Városgazda Kft-vel kötött megállapodás módosításra került.

18 515/2010.(XII.15.)Kt.sz. Tanuszoda évi jegyárai Jánoshalma Város Képviselő-testülete év január 1-től (amennyiben a tanuszoda január, február hónapban zárva lesz március 1-től) megemeli a városi tanuszoda jegyárait a következők szerint: Reggeli úszójegy: (6-8 óráig) Felnőtt Diák 500 Ft 300 Ft Reggeli úszóbérlet 10 alkalomra: (6-8 óráig) Felnőtt 3000 Ft Diák 1800 Ft Napi belépő: ( óráig) Felnőtt 700 Ft Diák 420 Ft Napi bérlet 10 alkalomra: ( óráig) Felnőtt 4900 Ft Diák 3000 Ft Havi bérlet: Felnőtt 6900 Ft Diák 3900 Ft Csoportos belépő: (szervezetten min. 10 fő vagy felette) Óvodás 150 Ft Diák 350 Ft (6-18 évesig) Felnőtt 550 Ft Tanuszoda bérlet: (igénybejelentés 30 nappal előtte) 8750 Ft/óra Kategóriák: Óvodás 6 éves korig Diák 6-18 éves korig Felnőtt 18 éves kor felett Egyéb szabályok: 6 év alatti gyermek belépése ingyenes. 6 év alatti gyermek az uszodában csak kísérővel tartózkodhat! Az árak érvényesek: től visszavonásig. A belépőjegy egyszeri belépésre alkalmas! Az árak Ft-ban értendők és az áfát tartalmazzák. A szauna használatának díja a szauna nyitvatartási idejében a belépő árában benne van. A már megváltott bérletek továbbra is érvényesek.

19 A döntésről a Városgazda Kft.-t értesítettük. 517/2010.(XII.15.)Kt.sz. Köztemető üzemeltetésére kötött megállapodás meghosszabbítása A megállapodás aláírásra került. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező a kistemető köztemetőként üzemelő részének kezelésére vonatkozó Csényi és Társa Kft. és Jánoshalma Város Önkormányzata között kötött megállapodást. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a megállapodás aláírására. 518/2010.(XII.15.)Kt.sz. Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére a tagi kölcsön kamatának elengedése Jánoshalma város Képviselő-testülete helyt ad a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft kérelmének és elengedi a Kft részére március 02-án kelt szerződés alapján nyújtott ,- Ft összegű tagi kölcsön kamatát. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Dr. Horváth Endre ügyvezető urat és gondoskodjon a tagi kölcsön szerződés jelen határozat szerinti módosításáról. Határidő: december 23. A döntésről a Kft t a határozati kivonat megküldésével értesítettük. 519/2010.(XII.15.)Kt.sz. Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagi kölcsöne Jánoshalma város Képviselő-testülete elutasítja a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmét és fenntartja a április 22-én megkötött szerződés alapján fennálló ,- Ft összegű tagi kölcsön követelését.

20 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Dr. Horváth Endre ügyvezető urat. Határidő: december 23. A döntésről a Kft t a határozati kivonat megküldésével értesítettük. 520/2010.(XII.15.)Kt.sz. CKÖ kérelme a cigány gyermekek karácsonyi ajándékozásáról Jánoshalma város Képviselő-testülete nem engedélyezi, hogy a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 120/2009.(IV.30.) Kt. hat. alapján a cigány tanulók tanulásképesség-vizsgálatra, ill. pszichológiai vizsgálatra való utaztatásához biztosított ,- Ft támogatási összeg maradványát (17.000,- Ft-ot) a cigány gyermekek karácsonyi ajándékozására használja fel. A Képviselő-testület a pénzösszegnek az eredeti cél szerinti felhasználását támogatja, javasolja, hogy az utaztatásra jövő évre is keretösszeg kerüljön meghatározásra a évi költségvetés tárgyalásakor, a ,- Ft értékű maradvány kerüljön kiegészítésre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Kolompár Lászlót, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Határidő: december 20. A határozatról Kolompár Lászlót, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét értesítettük. 522/2010.(XII.15.)Kt.sz. Taskovics Tibor fakivágási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testületet hozzájárul ahhoz, hogy Taskovics Tibor Jánoshalma Kiss Ernő utca 90. sz. alatti lakos, a Kiss Ernő 90. sz. lakóház előtti közterületen lévő 3 db. vadszilvafát kivágja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 02 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 02 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2015. július 02 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. szeptember 11 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. szeptember 11 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 11 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére 338/2009.(XI.12.)Kt.sz. 2010. évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére 447/2010.(XI.11.)Kt.sz. Beszámoló a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2013. február 28- i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2013. február 28- i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű okról a Képviselő-testület 2013. február 28- i ülésére 336/2012.(XI.15.)Kt.sz. 2013. évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete elfogadja

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 25-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 25-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-én tartandó

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület május 26 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület május 26 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. május 26 - i ülésére 171/2015.(X.22)Kt. sz. Renner Bt. Kiserdő tanya 78. sz. alatti telephelyén áthúzódó út kiváltásáról Jánoshalma

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 170/2013 Zárt ülés elrendelése 172/2013 Nemzetközi pályázat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésére 276/2011.(VI.30.)Kt.sz. Berzsenyi utcában ingatlan vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete bruttó 430.000

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni.

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni. 130/2015.(VIII.18.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés fejlesztési és általános tartalékát

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben