A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke"

Átírás

1 A.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának.évi bevételei és kiadásai /mérleg/.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.melléklet -re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék.melléklet Költségvetési szervek.évi költségvetéséről és támogatásáról.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak.évi előirányzata.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök.évi előirányzata.melléklet - évekre vonatkozó gördülő tervezés.melléklet.évi felhalmozási mérleg.melléklet A.évi C.tv.és.melléklete szerinti támogatások.melléklet Előirányzat felhasználási terv

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg).melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C Ssz. Megnevezés Előirányzat B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Működési bevételek II. Közhatalmi bevételek. - építményadó. - idegenforgalmi adó. - iparűzési adó. - gépjárműadó önkormányzatot megillető része. - egyéb közhatalmi bevételek II. Közhatalmi bevételek (+ +) en III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. Tel. önkormányzatok működésének támogatása. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám.. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok. Egyéb működési célú támogatások III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (+ +) en IV. Működési célú pénzeszközök átvétele A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+ +IV.) en V. Felhalmozási bevételek. Ingatlan (telek) értékesítése V. Felhalmozási bevételek en: VI. Felhalmozási célú támogatások VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) en Pénzforgalmi bevételek en: VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele C. Finanszírozási bevételek en: (VIII.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) Ssz. Megnevezés Előirányzat K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési kiadások. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadások. Ellátottak pénzbeli juttatása. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék I. Működési kiadások (+ +-.) en: II. Felhalmozási kiadások. Beruházási kiadások. Felújítási kiadások. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Felhalmozási céltartalék II. Felhalmozási kiadások /+./ en: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+ +III.) /.oldal

3 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Műk.célú Felh.célú Költségvetési Működési Közhatalmi Működési célú Felhalmozási Felh.célú Ssz Intézmény pénzeszközök pénzeszközök maradvány Összesen bevételek bevételek támogatások bevételek támogatások átvétele átvétele igénybevétele I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ /.oldal

4 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Műk.célú Felh.célú Költségvetési Ssz Intézmény Működési Közhatalmi Működési célú Felhalmozási Felh.célú pénzeszközök pénzeszközök maradvány bevételek bevételek támogatások bevételek támogatások Összesen átvétele átvétele igénybevétele V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

5 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde /.oldal

6 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen /.oldal

7 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok eft M Ű K Ö D É S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I A. BEVÉTELEK KIADÁSOK. Működési bevételek. Személyi juttatások. Közhatalmi bevételek. Munkaadókat terhelő járulékok. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. Dologi és egyéb folyó kiadások. Működési célú pénzeszközök átvétele. Ellátottak pénzbeli juttatása. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I B. BEVÉTELEK KIADÁSOK. Felhalmozási bevételek. Beruházások. Felhalmozási célú támogatások. Felújítások. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Felhalmozási céltartalék ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK - EGYENLEGE: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN: C. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /.oldal

8 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Létszám (fő) Intézmény/feladat Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Önkormányzat * Város és községgazdálokdás Egészségügyi alapellátás ÖSSZESEN: Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal Anyakönyv Igazgatás Építésügy Adóügyi igazgatás ÖSSZESEN: NMVK és SKMGY Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Intézményműködtető Központ Intézményi vagyon működtetése Építményüzemeltetés Gyermekélelmezés ÖSSZESEN: Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés Sport ÖSSZESEN: /.oldal

9 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M..-én Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN:..-től Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata :, fő (átlaglétszám) ~ : órában foglalkoztatott, fő, órában foglalkoztatott :, fő /.oldal

10 Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma -ig után Összesen: Kölcsön és járulék.. előző évek Összesen: /.oldal

11 A B C Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adat: eft Sorszám Megnevezés Összeg. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben). Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen: /.oldal

12 Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G adat: ezer Ft-ban Megnevezés... Következő ÖSSZESEN évek I. Szolgáltatások./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij) éves fogy.árindex-szel növelt összeg./ Munka-Med Kft megállapodás szerint./ Békés Manifest Kft. igénybejelentés szerint./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade megállapodás szerint./ VeszterKert Kft.(Zöldterület gondozás) -..-ig./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. -. és Tildy u. -.önk.lakások vízdíjhátraléka./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás éves fogy.árindex-szel növelt összeg./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete./ Derivál Bt. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység határozatlan idejű./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként határozatlan idejű./ Konica Minolta Magyarország Kft. II. Támogatások, átadott pénzeszközök./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása tárgyévi költségvetés alapján ÖSSZESEN: /.oldal

13 A B C D E. melléklet a /.(II. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés Adatok forintban! Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP..-/-- Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: /.oldal

14 EU-s projekt neve, azonosítója: A B C D E Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-../-- - Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: /.oldal

15 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G -re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása Helyi önkormányzat Szab.tér /.bérlakás felújítása Helyi önkormányzat Járdaépítés Helyi önkormányzat Érmellék - sárrázók építése Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék Helyi önkormányzat Labdarúgó pálya építés Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása Helyi önkormányzat Farkasfok - útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása Helyi önkormányzat Dózsa úti iskola - ablakcsere Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Eszközök beszerzése Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. Helyi önkormányzat Céltartalék Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: * Bruttó értékben /.oldal

16 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J A költségvetési szervek.évi támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Kiadások Bevételek, központi támogatás nélkül Bevétel aránya a kiadásokhoz % Többlet/hiány Központi támogatásból Intézményfinanszírozás % Önkorm. kiegészítésből. Polgármesteri Hivatal, -,,. Intézményműködtető Központ, -,,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ, -,,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - -,,. NMVK és SKMGY, -,, ÖSSZESEN:,,, % /.oldal

17 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H Ellátottak pénzbeli juttatásainak. évi előirányzata Nyugdíjminimum..-től:. Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (hónap). Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély (fogl.ment.) Ft Ft Ft Ft - Rendszeres szociális segély (.év felett) Ft Ft Ft Ft - Rendszeres szociális segély (eg.kár.) Ft Ft Ft Ft. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Ft Ft Ft Ft. Lakásfenntartási támogatás. évi fajl. összeggel Ft Ft Ft Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) Ft Ft Ft Ft. Óvodáztatási támogatás Ft Ft Ft Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft Ft Ft. Önkormányzati segélyek Ft Ft Ft. Köztemetés Ft Ft Ft Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) Ft Ft Ft Ft. Bursa Hungarica Ft Ft Ft. Nyugdíjas és tanuló bérlet Ft Ft Ft. Idősek támogatása (karácsonyi segély) Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft. Újszülöttek támogatása* Ft Ft Ft MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft * átadott pénzeszközök között szerepel /.oldal

18 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök.évi előirányzata.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I.. Kulturális és sporttámogatás. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás. DAREH-nak. Többcélú Társulásnak - működési hj.. Többcélú Társulásnak - ügyvédi díj. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH. Újszülöttek támogatása. Polgárőrség támogatása. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás. Békés Manifest Kft.- díjkompenzáció I. Egyéb működési célú kiadás II.. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./. Diplomások letelepedési támogatása Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne II. Egyéb felhalmozási célú kiadás MINDÖSSZESEN : /.oldal

19 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások -. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ssz. ÉVEK I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek en (+ +) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások en (+ +) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek en (+ +) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások en (+ +) Önkormányzat bevételei en (+) Önkormányzat kiadásai en (+) /.oldal

20 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK. Ingatlanértékesítés. Érmellék - közművesítés. Felhalmozási célú támogatások. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Erdőfelújítás. Labdarúgó pálya építése. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria). Játszóterek felújítása. Szennyvízrendszer rekonstrukció. Járdaépítés/felújítás. Érmellék - sárrázók építése. Felhalmozási céltartalék. Szabadság tér /. bérlakás felújítása. Dózsa úti iskola -ablakcsere. Farkasfok - útfelújítás. Várhelyi tábor felújítása. Gyepmesteri telep korszerűsítése. Szivattyútelepek felújítása. Önkormányzati lakások felújítása. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés. Óvoda - eszközök beszerzése. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése. MKP - eszközök beszerzése. IMK - eszközök beszerzése. Egyéb felhalmozási célú kiadások - helyi támogatás - munkáltatói támogatás (PMH). Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása - Ivóvízminőség javító program ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: /.oldal

21 A B C D ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv..melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft A.évi C.tv..és.melléklete szerinti támogatások JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft. I..a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **. I..b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása***. I..c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***. I..d) Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása ***. I..e) Üdülőhelyi feladatok támogatása***. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN INFO SOR Beszámítás összege. II. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****. II.. Óvodaműködtetési támogatás**** II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:. III.. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése *. - rendszeres szociális segély***. - lakásfenntartási támogatás***. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás***. - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény **. - óvodáztatási támogatás***. III.. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***. III..a Családsegítés #. III..b Gyermekjóléti központ működtetése #. III..c Szociális étkeztetés #. III..d Házi segítségnyújtás #. III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #. III..f Időskorúak nappali ellátása #. III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #. III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #. III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)****. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #. III..b Intézményüzemeltetési támogatás #. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****. III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. IV..d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (+++++.sorok) * kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás /.oldal

22 A B C D ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv..melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft.mellékletnél **** Óvodánál figyelembe vett támogatás ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása Összesen: /.oldal

23 A B C D E F G H I J K L M N O ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv..melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. MEGNEVEZÉS Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Működési bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről IV. Működési célú pénzeszközök átvétele V. Felhalmozási bevételek VI. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. BEVÉTELEK MINDÖ.: I. Személyi kiadások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak p.beli jutt. V. Egyéb működési célú kiadások VI. Beruházási kiadások VII. Felújítási kiadások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások IX. Tartalékok KIADÁSOK MINDÖ.: /.oldal

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1. számú melléklet Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben