A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke"

Átírás

1 A.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának.évi bevételei és kiadásai /mérleg/.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.melléklet -re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék.melléklet Költségvetési szervek.évi költségvetéséről és támogatásáról.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak.évi előirányzata.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök.évi előirányzata.melléklet - évekre vonatkozó gördülő tervezés.melléklet.évi felhalmozási mérleg.melléklet A.évi C.tv.és.melléklete szerinti támogatások.melléklet Előirányzat felhasználási terv

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg).melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C Ssz. Megnevezés Előirányzat B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Működési bevételek II. Közhatalmi bevételek. - építményadó. - idegenforgalmi adó. - iparűzési adó. - gépjárműadó önkormányzatot megillető része. - egyéb közhatalmi bevételek II. Közhatalmi bevételek (+ +) en III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. Tel. önkormányzatok működésének támogatása. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám.. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok. Egyéb működési célú támogatások III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (+ +) en IV. Működési célú pénzeszközök átvétele A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+ +IV.) en V. Felhalmozási bevételek. Ingatlan (telek) értékesítése V. Felhalmozási bevételek en: VI. Felhalmozási célú támogatások VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) en Pénzforgalmi bevételek en: VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele C. Finanszírozási bevételek en: (VIII.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) Ssz. Megnevezés Előirányzat K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési kiadások. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadások. Ellátottak pénzbeli juttatása. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék I. Működési kiadások (+ +-.) en: II. Felhalmozási kiadások. Beruházási kiadások. Felújítási kiadások. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Felhalmozási céltartalék II. Felhalmozási kiadások /+./ en: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+ +III.) /.oldal

3 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Műk.célú Felh.célú Költségvetési Működési Közhatalmi Működési célú Felhalmozási Felh.célú Ssz Intézmény pénzeszközök pénzeszközök maradvány Összesen bevételek bevételek támogatások bevételek támogatások átvétele átvétele igénybevétele I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ /.oldal

4 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Műk.célú Felh.célú Költségvetési Ssz Intézmény Működési Közhatalmi Működési célú Felhalmozási Felh.célú pénzeszközök pénzeszközök maradvány bevételek bevételek támogatások bevételek támogatások Összesen átvétele átvétele igénybevétele V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

5 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde /.oldal

6 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen /.oldal

7 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok eft M Ű K Ö D É S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I A. BEVÉTELEK KIADÁSOK. Működési bevételek. Személyi juttatások. Közhatalmi bevételek. Munkaadókat terhelő járulékok. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. Dologi és egyéb folyó kiadások. Működési célú pénzeszközök átvétele. Ellátottak pénzbeli juttatása. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I B. BEVÉTELEK KIADÁSOK. Felhalmozási bevételek. Beruházások. Felhalmozási célú támogatások. Felújítások. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Felhalmozási céltartalék ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK - EGYENLEGE: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN: C. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /.oldal

8 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Létszám (fő) Intézmény/feladat Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Önkormányzat * Város és községgazdálokdás Egészségügyi alapellátás ÖSSZESEN: Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal Anyakönyv Igazgatás Építésügy Adóügyi igazgatás ÖSSZESEN: NMVK és SKMGY Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Intézményműködtető Központ Intézményi vagyon működtetése Építményüzemeltetés Gyermekélelmezés ÖSSZESEN: Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés Sport ÖSSZESEN: /.oldal

9 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M..-én Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN:..-től Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata :, fő (átlaglétszám) ~ : órában foglalkoztatott, fő, órában foglalkoztatott :, fő /.oldal

10 Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma -ig után Összesen: Kölcsön és járulék.. előző évek Összesen: /.oldal

11 A B C Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adat: eft Sorszám Megnevezés Összeg. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben). Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen: /.oldal

12 Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G adat: ezer Ft-ban Megnevezés... Következő ÖSSZESEN évek I. Szolgáltatások./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij) éves fogy.árindex-szel növelt összeg./ Munka-Med Kft megállapodás szerint./ Békés Manifest Kft. igénybejelentés szerint./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade megállapodás szerint./ VeszterKert Kft.(Zöldterület gondozás) -..-ig./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. -. és Tildy u. -.önk.lakások vízdíjhátraléka./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás éves fogy.árindex-szel növelt összeg./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete./ Derivál Bt. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység határozatlan idejű./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként határozatlan idejű./ Konica Minolta Magyarország Kft. II. Támogatások, átadott pénzeszközök./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása tárgyévi költségvetés alapján ÖSSZESEN: /.oldal

13 A B C D E. melléklet a /.(II. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés Adatok forintban! Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP..-/-- Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: /.oldal

14 EU-s projekt neve, azonosítója: A B C D E Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-../-- - Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források en: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: /.oldal

15 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G -re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása Helyi önkormányzat Szab.tér /.bérlakás felújítása Helyi önkormányzat Járdaépítés Helyi önkormányzat Érmellék - sárrázók építése Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék Helyi önkormányzat Labdarúgó pálya építés Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása Helyi önkormányzat Farkasfok - útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása Helyi önkormányzat Dózsa úti iskola - ablakcsere Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Eszközök beszerzése Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. Helyi önkormányzat Céltartalék Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: * Bruttó értékben /.oldal

16 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J A költségvetési szervek.évi támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Kiadások Bevételek, központi támogatás nélkül Bevétel aránya a kiadásokhoz % Többlet/hiány Központi támogatásból Intézményfinanszírozás % Önkorm. kiegészítésből. Polgármesteri Hivatal, -,,. Intézményműködtető Központ, -,,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ, -,,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - -,,. NMVK és SKMGY, -,, ÖSSZESEN:,,, % /.oldal

17 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H Ellátottak pénzbeli juttatásainak. évi előirányzata Nyugdíjminimum..-től:. Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (hónap). Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély (fogl.ment.) Ft Ft Ft Ft - Rendszeres szociális segély (.év felett) Ft Ft Ft Ft - Rendszeres szociális segély (eg.kár.) Ft Ft Ft Ft. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Ft Ft Ft Ft. Lakásfenntartási támogatás. évi fajl. összeggel Ft Ft Ft Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) Ft Ft Ft Ft. Óvodáztatási támogatás Ft Ft Ft Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft Ft Ft. Önkormányzati segélyek Ft Ft Ft. Köztemetés Ft Ft Ft Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) Ft Ft Ft Ft. Bursa Hungarica Ft Ft Ft. Nyugdíjas és tanuló bérlet Ft Ft Ft. Idősek támogatása (karácsonyi segély) Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft. Újszülöttek támogatása* Ft Ft Ft MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft * átadott pénzeszközök között szerepel /.oldal

18 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök.évi előirányzata.melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I.. Kulturális és sporttámogatás. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás. DAREH-nak. Többcélú Társulásnak - működési hj.. Többcélú Társulásnak - ügyvédi díj. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH. Újszülöttek támogatása. Polgárőrség támogatása. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás. Békés Manifest Kft.- díjkompenzáció I. Egyéb működési célú kiadás II.. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./. Diplomások letelepedési támogatása Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne II. Egyéb felhalmozási célú kiadás MINDÖSSZESEN : /.oldal

19 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások -. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ssz. ÉVEK I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek en (+ +) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások en (+ +) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek en (+ +) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások en (+ +) Önkormányzat bevételei en (+) Önkormányzat kiadásai en (+) /.oldal

20 .melléklet a /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK. Ingatlanértékesítés. Érmellék - közművesítés. Felhalmozási célú támogatások. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Erdőfelújítás. Labdarúgó pálya építése. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria). Játszóterek felújítása. Szennyvízrendszer rekonstrukció. Járdaépítés/felújítás. Érmellék - sárrázók építése. Felhalmozási céltartalék. Szabadság tér /. bérlakás felújítása. Dózsa úti iskola -ablakcsere. Farkasfok - útfelújítás. Várhelyi tábor felújítása. Gyepmesteri telep korszerűsítése. Szivattyútelepek felújítása. Önkormányzati lakások felújítása. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés. Óvoda - eszközök beszerzése. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése. MKP - eszközök beszerzése. IMK - eszközök beszerzése. Egyéb felhalmozási célú kiadások - helyi támogatás - munkáltatói támogatás (PMH). Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása - Ivóvízminőség javító program ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: /.oldal

21 A B C D ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv..melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft A.évi C.tv..és.melléklete szerinti támogatások JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft. I..a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **. I..b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása***. I..c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***. I..d) Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása ***. I..e) Üdülőhelyi feladatok támogatása***. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN INFO SOR Beszámítás összege. II. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****. II.. Óvodaműködtetési támogatás**** II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:. III.. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése *. - rendszeres szociális segély***. - lakásfenntartási támogatás***. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás***. - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény **. - óvodáztatási támogatás***. III.. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***. III..a Családsegítés #. III..b Gyermekjóléti központ működtetése #. III..c Szociális étkeztetés #. III..d Házi segítségnyújtás #. III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #. III..f Időskorúak nappali ellátása #. III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #. III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #. III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)****. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #. III..b Intézményüzemeltetési támogatás #. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****. III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. IV..d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (+++++.sorok) * kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás /.oldal

22 A B C D ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv..melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft.mellékletnél **** Óvodánál figyelembe vett támogatás ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása Összesen: /.oldal

23 A B C D E F G H I J K L M N O ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv..melléklet a /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. MEGNEVEZÉS Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Működési bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről IV. Működési célú pénzeszközök átvétele V. Felhalmozási bevételek VI. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. BEVÉTELEK MINDÖ.: I. Személyi kiadások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak p.beli jutt. V. Egyéb működési célú kiadások VI. Beruházási kiadások VII. Felújítási kiadások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások IX. Tartalékok KIADÁSOK MINDÖ.: /.oldal

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a.évi költségvetés mellékleteihez A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának.évi bevételei és kiadásai /mérleg/.melléklet Ahelyi önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 11 1 1 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 1 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos: ! " # $ # % & ' ( ' ) * + (, ( (, -. / * 0 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ' > '? 4 ' / * / 0 5.? @, ( 4 : A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) ' : / B ( 0 5 B ( B C D E E F 7 9 : G H I I I

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 213 214 MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 711 23 74 I.1.a)

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. Leányvár Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése,

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás CÍM ALCÍM 1. melléklet a./... (.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS I II III IV 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 3 Dér István Általános Iskolai Tagintézmény 4 Bölcsődei

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti 1. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti 1. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok:

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben