Jegyzőkönyv A Képviselő-testület március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: március órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Dr. Sződi Károly osztályvezető Dr. Czukor János hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a 8 fő megjelent képviselővel testületi ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek ajánlom dr. Galambos Eszter és Petőné Horváth Éva képviselőket. Kérem, hogy aki egyetért dr. Galambos Eszter képviselő személyével, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kérem, hogy aki egyetért Petőné Horváth Éva képviselő személyével, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt dr. Répás József A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 108/2011. (III. 25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Szennyvízpályázat önrészét biztosító hitelkeret felvételéhez kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal Soós Zsoltné Bírálóbizottság elnöke 2., Bárdi Autó Zrt-vel kötendő szolgalmi alapításáról szóló megállapodás vonatkozásában döntéshozatal PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 3., Bárdi Autó Zrt-vel történő együttműködésről szóló határozat vonatkozásában döntéshozatal PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 4., Reptér értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerződés vonatkozásában döntéshozatal 1

2 5., Egyebek 1. napirend Soós Zsoltné A szennyvízpályázat önrészét biztosító Ft-os hitelkeretre kiírt közbeszerzési pályázatra három ajánlat érkezett. Az Erste Bank Zrt-től, az OTP Bank Nyrt-től és az Unicredit Bank Zrt-től. Hiánypótlásra szólítottuk fel az Erste Bank Zrt-ét és az Unikredit Bank Zrt-t, hogy objektív alapú indoklást kérjünk a megajánlott árra, mert ez nagyon alacsony volt. A hiánypótlás határideje március óra. A hiánypótlás határidejének lejártakor a Bírálóbizottság értékelte az ajánlatokat. Megállapította, hogy az Unicredit Bank Zrt a hiánypótlást nem teljesítette, ezért az ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. A Bírálóbizottság a közbeszerzési pályázat nyerteseként javasolja kihirdetni az Erste Bank Hungary Zrt, másodikként pedig az OTP Bank Nyrt.-t. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt 109/2011. (III. 25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő döntéseket hozza: a) a Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása tárgyú, KEOP sz. pályázat II. fordulója (KEOP-1.2.0/09-11) önrészét biztosító Ft-os hitelkeretre kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt; b) az eredményes közbeszerzési eljárása nyertesének a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbb.) 91. (1) bekezdése alapján az Erste Bank Hungary Zrt-t nyilvánítja, felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre, a jegyzőt annak ellenjegyzésére; c) az eredményes közbeszerzési eljárás második helyezettjének az OTP Bank Nyrt-t (1051 Budapest, Nádor u. 16.) nyilvánítja, és a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vele köt szerződést, a Kbt. 91. (2) bekezdése alapján; d) érvénytelennek nyilvánítja az Unicredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ajánlatevő ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján. Soós Zsoltné jegyző Dr. Szabó Attila képviselő megérkezett a képviselői létszám 9 fő. 2. napirend dr. Répás József Ez a napirend a Bárdi Autó Zrt-vel kötendő szolgalmi alapításáról szóló megállapodással kapcsolatos döntéshozatal. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén mindenki részt vett, ahol egy együttműködési megállapodás keretében felvetődött egy peren kívüli egyezség lehetőségének kérdése. Dr. Mód Kristóf ügyvéd úr jelen volt az ülésen, ahol a jelenlegi tényállást és jogi helyzetet egyértelműen és világosan felvázolta, mely szerint a II.fokú tárgyalás alapján komoly esély van arra, hogy az 2

3 Önkormányzat nyertesként tudjon az ügyből kiszállni. A bizottságok azt az állásfoglalást támogatták, hogy ne történjen peren kívüli egyezség, hanem az április 7-i tárgyalás eredményét várjuk meg. Maximálisan támogatom, amit Polgármester úr elmondott, peren kívüli egyezségnek addig helye nincs, amíg reális esély van arra, hogy ezt a pert az Önkormányzat megnyerheti. Ha nincs más hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 8 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 110/2011. (III. 25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a dr Mód Kristóf ügyvéd úrtól kapott tájékoztatásban foglaltakra úgy dönt, hogy nem kíván peren kívüli egyezséget kötni a Bárdi Autó Zrt-vel a Kiskunlacháza külterület 0579/51, 0579/52, 0579/53, 0579/55 helyrajzi számú és Apaj külterület 0146 helyrajzi számú ingatlanok, mint uralkodó telkek javára, a Kiskunlacháza külterület 0579/43, 0579/44 és 0579/45 helyrajzi számú ingatlanok, mint szolgáló telkek terhére szolgalmi jog alapításáról. 3. napirend Áttérünk a Bárdi Autó Zrt-vel kapcsolatos együttműködésről szóló határozatra. Az okokat, tényeket mindenki tudja, a két bizottság egyhangún támogatta a javaslatot. Van-e kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 8 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 111/2011. (III. 25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bárdi Autó Zrt. által együttműködési szándék kinyilatkoztatására vonatkozó javaslatot a benyújtott formában nem fogadja el, mivel az abban megfogalmazottak pontosításra szorulnak. A Képviselő-testület meg kívánja vizsgálni, hogy a Bárdi Autó Zrt. fejlesztési elképzelései és az Önkormányzat jövőbeni céljai között milyen egyezés mutatkozik. Amennyiben ezen tervek között az összhang megteremthető, a Képviselő-testület kifejezi szándékát a Bárdi Autó Zrt. felé, a jövőben kölcsönös együttműködés tekintetében. A 4. napirend vonatkozásában zárt ülés következik, majd folytatódik a nyílt ülés. 3

4 5. napirend dr. Répás József Tegnap az összevont bizottsági ülésen többek által elhangzott, hogy a repülőtéri ingatlan sokkal többet ér, mint amit jelen állás szerint a lehetséges vevő ezért kínál. Ha a Képviselőtestület tagjait megnyugtatja az, hogy ismételten értékbecslést kérünk a területre további két értékbecslőtől, akkor kérjük meg az ingatlan összehasonlító értékbecslését. Ennek költsége nincs beépítve a költségvetésbe, azt meg kell jelölni. Korábban értékbecslésre még két ajánlat érkezett, ezt az ajánlati árat a szakértők továbbra is fenntartják. Az ingatlan forgalmi értékét a piaci értéke határozza meg. Az ingatlankataszter nyilvántartás szerint 3,1 milliárd Ft-ot ér ez az ingatlan. Javaslom, hogy ha a Tisztelt Képviselő-testület úgy gondolja, megrendelhetjük ezt a két értékbecslést kiegészítésképen. Kérdés, hogy ez mikorra készülne el és ez a szerződéskötést mennyivel csúsztatja. Április 5-ig elkészülhetne. Volt egy beszerzésünk, a győztese elkészítette az értékbecslést, ezért nem értem és nem fogom megszavazni ezt a kiadást. Mi lesz, ha elkészítettjük ezt az értékbecslést s ennek alacsonyabb vagy magasabb lesz az összege? Petőné Horváth Éva Mikor én azt nyilatkozom, hogy kevésnek találom az összeget, nem a saját nevemben nyilatkozom, hiszen én soha nem becsültem ingatlant. Én Kiskunlacházán bárkivel beszéltem, hívogatnak telefonon, nehogy aláírjam ennyiért. Nem találkoztam olyan emberrel, aki ezt támogatta volna. Dr. Galambos Eszter Keresgéltem a régi testületi anyagokban és kezembe került a Sacret Hungaria Kft február 5-én kelt levele, melyben 2 ha-ra tesz ajánlatot a repülőtéri ingatlan vonatkozásában, 40 millió Ft-ot kínál érte. Nagy a szórás, ha más nem, akkor ez megállapítható ebből. Körbenéztem ez ügyben az ingatlanpiacon és a tapasztalatok alapján is kétségem volt az Euro Immo Kft értékbecsléséről. Megnyugtató lenne, ha lenne ellenértékbecslés is. A Sacter Hungária Kft, a válság előtt tett az ingatlanra ajánlatot. Pont a zöldmezős részt jelölte ki, minden más be van építve. Itt egy átalányár van, hiszen bontani is kell. Ennek ellenére nem vagyok ellene újabb értékbecslésnek. Nagyon sok mindent meghatároz egy ingatlan fekvése. Az Ecorist Kft által készített tanulmányban is 2oo millió Ft-os értéket határoztak meg erre a területre a válság előtt. Azért, hogy megnyugodjon mindenki, azért tettem ezt a javaslatot. Petőné Horváth Éva Nézegettük a jelzáloghiteleket és az egyik épületre 45o millió Ft-os jelzálog volt ráterhelve. Az csak a terhelés egy része volt, nem arra volt ráterhelve az egész. 4

5 Tóth Imre Ha azon lett volna a 45o millió Ft, akkor a hitelt nem kellett volna visszafizetnünk és a bank elviszi, már jól jártunk volna. Ha valaki ebben olyan nagy üzletet látott volna, hogy megveszi és többért továbbadja, már versenyeztek volna érte. Van egy versenytárgyalás, aminek van egy eredménye, ami szabályos, ezt mi nem szeghetjük meg. A vevő követelheti, hogy tegyünk eleget a kötelezettségünknek. Van egy érvényes határozatunk, amit csak akkor vehetünk figyelmen kívül, ha az Autoshop 2004 Kft nem teljesíti a feltételeket. Dr. Fábián Miklós Lehet, hogy többen nem voltak kint a repülőtéren és nem tudják, hogy ott milyen állapotok vannak. Ilyen szempontból is mérlegeljünk. Javaslom, hogy csütörtökön 18 órakor tartsunk egy bejárást a repülőtéren, azoknak, akik nem ismerik a repülőteret. A választópolgárok többsége nem tudja, milyen ott kint a helyzet, nem volt kint, nem tudja, mik vannak az ingatlanon. Tények és információk birtokában kell meghoznunk a szükséges döntéseket. Foki Vilmos Szerintem nem kell értékbecslés, erre már nem érdemes pénzt költeni. Előjött a repülőtér, foglalkoztunk vele, nem lehet mondani, hogy nem foglalkozott vele a testület. Ami az Autóshop 2004 Kft-vel történt, elállhatunk az eladástól, most szavaztuk meg a hitelt, a hiánypótlást ezzel teljesítettük. Nincs lépéskényszerünk. Ha ez most nem tűnik jó üzletnek, akkor azt is el kell, hogy ismerjük. Nyugodtan lehet ezzel a dologgal várakozni, nem hajt a tatár. Vannak évek óta beégett ingatlanok, amiket évek óta hirdetnek és vannak a piacképes ingatlanok, ez mindig kereslet-kínálat függvénye volt. Ezen a területen nincs közmű plusz a bontási költség hozzávetőlegesen 3oo millió Ft-nál kezdődik. Ha elállunk a szerződéstől és ez jogellenes, akkor van egy többszázezer Ft kiesés is, amit perel rajtunk a vevő. Az én választóim ütik a hátamat, hogy igenis ezt ennyiért el kell adni. Ha valaki, akkor én ismerem a repülőtér ezen részét. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy kérjünk értékbecslőtől újabb szakvéleményt, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 3 fő igen szavazat, 2 fő tartózkodás, 3 fő ellenszavazat 113/2011. (III. 25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a repülőtér önkormányzati tulajdonban lévő részére vonatkozóan újabb értékbecslést nem kíván végeztetni. 5

6 Olyan szemmel is kell nézni ennek az ingatlannak az értékesítését, hogy ott reményeink szerint olyan típusú beruházások történnek, melyek munkahelyet teremtenek. Hosszú távon erre is figyelemmel kell lenni. Megköszönöm mindenkinek a részvételt, a testületi ülést bezárom. A testületi ülés vége:14.50.h. Kmf. polgármester Soós Zsoltné jegyző Dr. Galambos Eszter képviselő Petőné Horváth Éva képviselő 6

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2015.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben