Etikai és magatartási kódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etikai és magatartási kódex"

Átírás

1 Sojitz Group Etikai és magatartási kódex Working with integrity. Building trust.

2 Üzenet a Sojitz Corporation vezérigazgatójától Kedves munkatársaink! Vállalatunk már több mint egy évszázada megingathatatlan elkötelezettséggel tisztességes üzleti gyakorlatot folytat. Elveinkhez hű, jogkövető és etikus magatartásunkkal világszerte elismerést vívtunk ki, és megerősítettük a részvényesek bizalmát. Úgy gondoljuk, hogy az elért eredményeink mellett ugyanilyen fontos az is, ahogyan ezeket elértük éppen ezért mindig arra törekszünk, hogy működési területeink sokféleségét és globális rálátásunkat kiaknázva a helyi közösségek javát szolgáló, társadalmilag is felelősséget vállaló üzletvitelt folytassunk. Szeretném, ha egytől egyig büszkék lennénk arra, hogy a Sojitz Grouphoz tartozunk, és ez a büszkeség a munkavégzésünkben is tükröződne. Az Önök munkaköri döntései beosztástól függetlenül cégünk egészének hírnevére is kihatnak, és döntő fontosságúak a növekedésünk és fejlődésünk szempontjából. Ez az etikai és magatartási kódex (kódex) tartalmazza azokat az alapelveket és magas etikai normákat, amelyek a világ minden táján irányadóak a vállalat alkalmazottai számára. Arra bátorítok mindenkit, hogy használja a kódexben megjelölt forrásokat, mert ezek segítenek az itt leírt elvek és a napi munka összefüggéseinek megértésében. Igyekszünk olyan pozitív munkakörnyezetet és a nyílt kommunikáció olyan kultúráját megteremteni és fenntartani, amelyben bárki bátran, tétovázás nélkül tehet fel kérdéseket vagy jelezhet problémákat. Megkérek mindenkit, hogy szánjon elég időt a kódex elolvasására és megértésére, és a megszerzett ismereteket használja fel, ha esetleg egy kényes helyzetben találja magát. Tisztességes munkával megbízható üzleti partneri hírnevünket tovább növelhetjük, és dinamikus vállalkozásunk még sok éven át sikerrel fog működni. Yutaka Kase Vezérigazgató Sojitz Corporation 2

3 ÜZLETI MAGATARTÁSUNK 11 Kereskedelmi szabályozás 12 Tartalomjegyzék Az ellátási lánc szabálykövetése Termékfelelősség Kormányzati információkérések 33 Az Etikai és magatartási kódex (kódex) Verseny 18 Bennfentes kereskedés 34 öt fejezetből áll, és a végén egy tartalmi összefoglaló is található. Minden fejezet tartalmaz általános információkat, melyeket a napi munkára vonatkozó konkrét iránymutatás és utasítások követnek az ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS, a FIGYELEM és a KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK bekezdésben. Különösen fontosak a fejezetek FIGYELEM bekezdései, mert olyan konkrét helyzeteket mutatnak be, amelyek a munka során előfordulhatnak. Hasonló helyzetekben a vállalati forrásokra támaszkodva átgondolt, helyes döntéseket kell hozni. A vezérigazgató üzenete ÉRTÉKEINK Küldetésünk és alapértékeink Érdekütközések Ajándékok és szórakoztatás Megvesztegetés és korrupció A pénzmosás és a zsarolások megelőzése Közösségi és politikai tevékenység MEGFELELŐSÉGI PROGRAMUNK A megfelelőségi programról Etikus döntéshozatal Szabálysértések jelentése Vizsgálati eljárás KÓDEX ÖSSZEFOGLALÓ *Ez a kódex a cégcsoport minden alkalmazottjára vonatkozik. A kódexben a vállalatunk, mi, minket stb. megnevezés alatt cégcsoportunk különböző helyeken található üzleti egységeit és leányvállalatait értjük. A vállalat társadalmi felelőssége ALKALMAZOTTAINK Pozitív környezet ESZKÖZEINK ÉS INFORMÁCIÓINK Jogvédett és bizalmas információk Adatvédelem Informatikai biztonság AZ ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX ALKALMAZHATÓSÁGA ÉS SZÁMON-KÉRHETŐSÉGE 43 Egészség és biztonság 10 Üzleti feljegyzések készítése és kezelése 29 Befektetői és médiakapcsolatok 31 3

4 Értékeink Életünk és munkánk során döntéseinket és magatartásunkat bizonyos alapértékek határozzák meg, amelyekhez ragaszkodunk. Számunkra fontos, hogy felelős és jó vállalati polgárok legyünk, és az általunk folytatott nemzetközi kereskedelem szociális kihatásainak kezelésére is fordítsunk kellő időt és erőforrást. 4

5 Sojitz Group Nyilatkozat A Sojitz Group azáltal teremt új értékeket, hogy a méltányosság szellemében kapcsolatot teremt a világgazdaság egyes részei, kultúrák és emberek között. A Sojitz Group jelmondata 5

6 Küldetésünk és alapértékeink Küldetésünknek tekintjük, hogy megismerjük a világ különböző pontjain élő részvényesek igényeit és elvárásait, és becsülettel megfeleljünk ezeknek az igényeknek és elvárásoknak. Igyekszünk minden részvényesünkkel nagyságuktól függetlenül bizalmi kapcsolatot kiépíteni és ápolni, új módon kínálva új értékeket. CV Küldetésünk megvalósításában jóhiszeműen a következőkre törekszünk: Ragaszkodunk a legmagasabb etikai normákhoz, és mindenféle ügyben becsületesen járunk el. Minden erőnkkel próbáljuk Az üzleti tevékenységeinkre összhangban tartani az üzleti vonatkozó törvények és eredményeket a részvényesek előírások betűjét és szellemét elégedettségével és sikerével. egyaránt betartjuk. Óvjuk alkalmazottaink egészségét és biztonságát, méltóságukat tiszteletben tartjuk, és a munkahelyünket felelősen és kellő tisztelettel kezeljük. Olyan világban élünk, amelyben gyorsan változnak a kapcsolatok, új valóságok jelennek meg és nagyobb nyomás nehezedik ránk egyénenként és a globális közösség tagjaként. Etikai irányvonalunk megtartása érdekében szilárd, tartós és időtálló központi értékekre alapozunk. 6

7 A vállalat társadalmi felelőssége (CSR; Corporate Social Responsibility) Sojitz Group CSR-irányelv Igyekszünk vállalkozásunkat összhangba hozni a társadalommal és a környezettel, mindig szem előtt tartva a Sojitz Group Nyilatkozatot. Sojitz Group Nyilatkozatunk és Sojitz Group CSR-irányelvünk szellemében a CSR-t vezetési prioritásnak és vállalati értéknek tekintjük, felismerve hogy ennek a kötelezettségnek a teljesítése része vállalati küldetésünknek. A szociális érzékenység nem csak a jogi követelmények teljesítését jelenti, hanem a megfelelőség túlhaladását és a humán erőforrásokba, a környezetbe és a részvényesekkel való kapcsolatokba tett befektetését is. CSR CSR-irányelvünk értelmében a társadalmi felelősségvállalás nem merül ki a jogi elvárásoknak való megfelelésben, hanem túlmutat az egyszerű szabálykövetésen, és többet fektet be a humántőkébe, a környezetbe és a részvényesekkel fenntartott kapcsolatokba. Az alapvető jogi kötelezettségek túlteljesítése közvetlen hatással van a termelékenységre is, mert utat nyit a változás kezeléséhez, és a szociális fejlődés és a jobb versenyképesség összebékítéséhez. A globális közösség tagjaként, illetve jó és felelős vállalati polgárként jóhiszeműen a következőkre kell törekednünk: A CSR üzleti stratégiába, vezetési rendszerbe és működésünkbe való integrálásával hozzá kell járulnunk a fenntartható társadalom építéséhez. Támogatnunk kell a globális környezet védelmét, valamint a szegénységgel és az emberi jogok megsértésével kapcsolatos problémák megoldását. Üzleti tevékenységeinkben becsületesen járunk el és mérlegelünk, fellépve az alkalmazottak bőrszín, vallás, nem, várandóság, nemzetiség, életkor, fogyatékosság, társadalmi helyzet vagy bármilyen más, törvény által védett tulajdonsága alapján történő, törvénybe ütköző megkülönböztetése vagy megfélemlítése ellen. Vállalati tevékenységeink során meg kell akadályoznunk a megvesztegetés és a korrupció minden formáját. A CSR-rel kapcsolatban további információkért kattintson a Corporate Social Responsibility hivatkozásra a vagy a címen. 7

8 Alkalmazottaink Az egyik legértékesebb és legfontosabb értékünk a saját munkaerőnk. Felkaroljuk az egyes munkavállalóink egyedülálló tehetség, tapasztalat és perspektíva kombinációját, ez pedig a sikereinket is lehetővé teszi. Olyan munkahelyi környezet létrehozása a célunk, amely befogadó, tiszteletteljes, biztonságos és egészséges, valamint lehetővé teszi munkatársaink számára a lehető legjobb teljesítmény elérését. 8

9 Pozitív környezet Pozitív, az emberi jogokat és az adatok védelmét tiszteletben tartó munkahelyi környezet kialakítására törekszünk. Elkötelezett hívei vagyunk egy olyan, zaklatásmentes munkahely kialakításának, ahol az embereket nem különböztetik meg bőrszín, vallás, nem, várandóság, nemzetiség, életkor, fogyatékosság, társadalmi helyzet vagy bármilyen más, törvény által védett tulajdonság alapján. Emellett folyamatosan keressük a megoldást arra, hogyan tehetjük munkahelyeinket még nyitottabbá. Ennek érdekében a különböző háttereinket figyelembe véve kifejezett hangsúlyt fektetünk az egyes munkavállalók, vezetőik és az összes munkavállaló közötti kommunikációra, hogy mindenki jobban és nagyobb kölcsönös megbecsüléssel és bizalommal végezhesse a munkáját. Megértjük és fontosnak tartjuk, hogy a munka és a magánélet között meg kell teremteni az egyensúlyt, ezen törekvéseikben alkalmazottainkat is támogatjuk. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Foglalkoztatási esélyegyenlőség. Cégpolitikai elveink közé tartozik, hogy esélyegyenlőséget biztosítunk alkalmazottaink és a felvételre jelentkezők számára, azon országok törvényei szerint, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Munkáltatói gyakorlat. Tisztességes munkáltatói gyakorlatot folytatunk, és különösen fontosnak tartjuk, hogy nem alkalmazunk gyermekmunkásokat, sem kényszerből, sem szerződéses formában. Kölcsönös megbecsülés. Olyan munkahelyi környezet megteremtése mellett szállunk síkra, amelyben mindenki megbecsülést élvez. Nem tűrjük meg a zaklatás semmilyen formáját, korlátozások nélkül ide értve az eket, gesztusokat vagy egyéb támadó, nemkívánatos, fenyegető tevékenységeket is, amelyek zavarják a munkahelyi teljesítményt, vagy más emberek számára fölösleges kellemetlenséget, megalázást vagy sérelmeket okoznak. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: Közvetlen munkatársam kérdéseket tesz fel és viccelődik egy más nemzetiségű munkatársunk bőrszínéről, eléggé egyértelműen nem pusztán érdeklődésből. Az érintett kollégát ez nem különösebben érdekli. Problémát jelent ez ilyen esetben is? Válasz: Igen, ez a fajta viselkedés nem egyeztethető össze a normáinkkal. Gondoljunk csak vissza, hogy a mások személyes jellemzőire vonatkozó, nem megfelelő utalások megkülönböztetésnek vagy zaklatásnak minősülhetnek. Kérjük, hogy a helyzet megvitatásához vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztállyal, még akkor is, ha az érintett munkatárs semmit nem kifogásolt. (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: Hatalommal való visszaélés valamely vezető részéről egy beosztott fölött, amikor a hatalom gyakorlása túllépi az elfogadható mértéket Nem kívánt szexuális közeledés más munkatárs vagy olyan személy felé, akivel Ön együtt dolgozik 9

10 Egészség és biztonság Az alkalmazottak egészségének és biztonságának védelme egyik alapértékünk. A vezetőink példamutatásával és munkatársaink együttműködésével határozottan kiállunk amellett, hogy biztonságos, a munkavégzést elősegítő munkahelyeink legyenek. Saját magunk, munkatársaink és ügyfeleink védelme érdekében mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy az érvényes egészségügyi és munkabiztonsági törvényeket, rendeleteket, gyakorlatokat és óvintézkedéseket betartsuk még közvetlenül a gyártásban résztvevőkét is. Úgy hisszük, mindannyiunk számára fontos, hogy munkanapjainkat jó egészségben és biztonsággal fejezhessük be. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Nem biztonságos tevékenység. Bármely személy egészségét vagy biztonságát fenyegető, bármely nem biztonságos tevékenységet, veszélyes magatartást, majdnem bekövetkezett vagy nemkívánatos kitettségeket haladéktalanul hozza a felettese tudomására. Teendők sérülés esetén. Haladéktalanul és pontosan tegyen jelentést minden sérülésről. A haladéktalanul és pontosan elkészített jelentések segítségével elkerülhetjük újbóli előfordulásukat. Az elmulasztott jelentéstétel a sérülésekről növelheti az újbóli bekövetkezés kockázatát, késleltetheti a megfelelő orvosi kezelést, valamint vállalatunkat jelentős felelősségre vonással és büntetésekkel sújthatja. Alkalmasság a munkavégzésre. Nem engedélyezzük az illegális szerek vállalatunk telephelyein való birtoklását, használatát vagy értékesítését, valamint az alkohol vagy illegális szerek hatása alatt történő munkavégzést. Munkahelyi erőszak. Tilos a fenyegetés, fenyegető magatartás, megfélemlítés, lőfegyverek vagy más fegyverek birtoklása vállalatunk telephelyein, valamint a vállalatunkkal kapcsolatos bármely tevékenység során. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: Véletlenül meghallottam, amint egyik munkatársunk egy másik kollégát megfenyegetett, utóbbi pedig félt attól, hogy az esetet bejelentse. Mit tegyek? Válasz: Azonnal beszélje meg az esetet a felettesével vagy a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztállyal. Nem tűrjük a fenyegetést és a fenyegető magatartást, és minden jelentést megfelelő módon, gondosan kivizsgálunk. (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: A vállalati szabályzat és a vonatkozó munkaügyi törvények megsértése a munkaidő-korlátozásokkal kapcsolatban Nem biztonságos munkatevékenységek és -feltételek, beleértve az alábbiakat a helyi közlekedési jogszabályok be nem tartása, beleértve a gépjárművek irányítását alkohol fogyasztása után személyi védőfelszerelés használatának vagy a vállalati biztonsági normák betartásának elmulasztása gépek és berendezések biztonsági és védelmi funkciójának manipulálása, vészkijáratok elzárása A vállalati szabályzat be nem tartása veszélyes anyagok és vegyszerek szállítása és ártalmatlanítása esetén 10

11 Üzleti magatartásunk A bizalom, a kölcsönös tisztelet és az etikus magatartás lényeges elemei az üzleti partnereinkkel, ügyfeleinkkel, munkatársainkkal és más részvényesekkel kialakított kapcsolatainknak. Ezen kapcsolataink során az etika és tisztesség legmagasabb szintű normáinak megfelelően kell folytatni tevékenységeinket a jó üzleti ítélőképesség gyakorlatát folytatva, a vállalati irányelvek és a vonatkozó törvények és jogszabályok betűjével és szellemével mindig azonosságot mutató magatartással. 11

12 Kereskedelmi szabályozás Vállaljuk, hogy megfelelünk az érvényes kereskedelmi szabályozásoknak és egyéb törvényeknek azokban az országokban, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, valamint eleget teszünk a nemzetközi béke és biztonság megteremtését célzó nemzeti és regionális kormányzati programoknak is. A kereskedelmi szabályozásra vonatkozó törvények nemcsak az áruszállításra vonatkoznak, hanem a javak, szolgáltatások és technológiák nemzeti határokat átlépő mozgására is, és üzletvitelünk számos területén alkalmazandók. A nemzeti határokon belüli és kívüli információcsere szintén a kereskedelmi szabályozás hatálya alá esik, beleértve az eket és internetes tartalmakhoz való hozzáférést is. A kereskedelmi szabályozásra vonatkozó törvények nemcsak az áruszállításra vonatkoznak, hanem a javak, szolgáltatások és technológiák nemzeti határokat átlépő mozgására is, és üzletvitelünk számos területén alkalmazandók. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Pontos kereskedelmi besorolás. A termékek és szolgáltatások besorolása mindig a megfelelő tarifakód szerint történjék, hogy a vámés adókötelezettség pontosan megállapítható legyen. Soha ne feledjük, hogy tilos az áruk alulértékelése a kereskedelmi dokumentumokon, vagy a vámkedvezmény programokban való helytelen részvételből fakadóan gazdasági előny szerzésének megkísérlése a vámok és adók csökkentésével. Export besorolás. Ellenőrizni kell az export besorolást a termékek, szoftverek vagy technológiák kivitele előtt, annak meghatározására, hogy szükség van-e különleges hatósági engedélyre, például kiviteli engedélyre. Tranzakciók szűrése. Szűrni kell a tranzakciókat azon érvényes előírások szerint, amelyek korlátozzák a szankciókkal sújtott országokkal és személyekkel történő, illetve a tiltott felhasználási célú tranzakciókat. Üzleti partnerek szűrése. Szűrni kell a tranzakciókban résztvevő üzleti partnereket, beszállítókat és egyéb résztvevő feleket a hatóságok által megadott megfigyelési listák alapján és megfelelő elővigyázatossággal kell kezelni a termékek és szolgáltatások végfelhasználóit. Ezen kívül ellenőrizni kell, hogy a tranzakciók lebonyolítása ne közvetítőkön keresztül történjék, azzal a szándékkal, hogy a kereskedelem hatályos jogi szabályozásait megkerüljék. Vállalatcsoporton kívüli vámügynökségek alkalmazása. Nem szabad túlzottan függővé válni a vállalatcsoporton kívüli vámügynökségektől és szolgáltatóktól, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, hogy magunk és saját ügynökeink pontos és teljes körű információt nyújtsunk a hatóságok felé az áruk értékéről, a származási országról és egyéb szükséges jellemzőkről; különösen olyan tranzakciók esetében, amelyben importőrként vagy exportőrként mi vagyunk a kockázatviselők. 12

13 (!) FIGYELEM Kereskedelmi szabályozás (folytatás) KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Legyen éber az alábbi helyzetekben: Az Egyesült Államokban gyártott, kettős vagy katonai célú termékeket, szolgáltatásokat és technológiákat importáló vagy exportáló üzletfelek, akik nem veszik teljes gondossággal figyelembe az USA export hatósági szabályzatát vagy az USA nemzetközi hadianyag-kereskedelmi szabályzatát (ITAR). Kérdés: Megrendelést kaptunk egy új ügyféltől szokatlan mennyiségű speciális üzemanyag leszállítására. Az ügyfél székhelye olyan országban van, ahová szállíthatunk, viszont tudomásunkra jutott, hogy közeli kapcsolatban lehet egy harmadik országban kormányzó rezsimmel, ahová nincs engedélyünk a szállításra. Nagy üzletről lenne szó, a helyi képviselőnk azt mondja, hogy nincs ok az aggodalomra. Feltételezhetjük, hogy az üzemanyag abban az országban lesz felhasználva, ahová szállítjuk, vagy ezt mégis problémának kell tekinteni? Válasz: Az információk alapján felmerülhet a gyanú, hogy az üzemanyag akár tiltólistás országba is kerülhet. A figyelmeztető jelek kritikus mennyiségéből úgy látjuk, hogy bármiféle továbblépés előtt tanácsot kell kérni az üggyel kapcsolatban a területileg illetékes jogi és/ vagy megfelelőségi osztálytól. Olyan üzletfelek, akik akár rajta vannak a kormány által nyújtott megfigyelési listán, akár nincsenek, illetve olyan tevékenységek, amelyek kapcsán felmerül a gyanú, hogy összekapcsolhatók biológiai, vegyi vagy nukleáris fegyverek, vagy más tömegpusztító fegyverek fejlesztésével, használatával és/vagy tárolásával Importált javak ellentmondásos számlái, ahol a feltüntetett ár nem tükrözi a javak és/vagy a szállítás és biztosítás teljes értékét, vagy az áru leírása nem teljes, vagy a származási ország nincs megfelelően azonosítva Transzferárak az érintett felek között (Sojitz csoporton belüli partnerek esetén), amelyek nem fedezik a megfelelő költségeket és profitokat Kifizetések az eladó/exportőr részére, vagy olyan juttatások az eladó/exportőr részére, amelyek nincsenek a számlaösszegen feltüntetve, vagy egyéb módon dokumentálva ALAPÉRTÉK CV Olyan tranzakciók, amelyekben új és ismeretlen üzleti terület vagy üzleti partner érintett, ismeretlen piacon történik a kereskedés, gyanús a kifizetés, vagy egyéb tranzakciókról, szempontokról van szó, amelyek aggo dalomra adhatnak okot Több jogszabály hatálya alá eső termékek. Meg kell ismerni A legmagasabb etikai szabványok részleteiben a kivitelre és behozatalra vonatkozó törvényeket betartása és integritás-teljes és egyéb szabályozó alkalmazásokat azon országra vonat végrehajtás. kozóan, ahol import vagy export tevékenységet végzünk, kor látozások nélkül ide értve a környezetvédelmi, adózási és élelmi szerekkel kapcsolatos törvényeket is 13

14 Az ellátási lánc szabálykövetése Beszállítói hálózatunkra és ellátási láncunk tagjaira támaszkodva minőségi termékeket és színvonalas szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek. Elengedhetetlen, hogy beszállítóink és ellátási láncunk tagjai hozzánk hasonló becsületes, biztonságos, törvényes, hatékony és tisztességes üzleti gyakorlatot folytassanak. Ennek az elkötelezettségnek a tiszteletben tartásával a beszállítóinkkal és az ellátási láncunk tagjaival fenntartott kapcsolatok nem ronthatják a hírnevünket. Elengedhetetlen, hogy beszállítóink és ellátási láncunk tagjai hozzánk hasonló becsületes, biztonságos, törvényes, hatékony és tisztességes üzleti gyakorlatot folytassanak. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Törvényesség. A beszállítókkal és az ellátási lánc tagjaival való együttműködés során ügyelni kell a vonatkozó munkaügyi, környezetvédelmi, egészségügyi, munkabiztonsági és kereskedelmi szabályozási jogszabályok betartására. Megfelelő kockázatalapú biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni a teljes ellátási láncban a termékek gyártási helyétől a nemzetközi szállítási útvonalon át a rendeltetési helyre való megérkezésig. Szűrés. A beszállítók és az ellátási lánc tagjainak kiválasztásakor egy előzetes szűrést kell végezni, ellenőrizve hogy az adott cégnek jó-e a híre, rendelkezik-e a kellő szakértelemmel, és képes-e megfelelni az elvárt fizikai és biztonsági követelményeknek. Ehhez a beszállítókat és az ellátási lánc tagjait értékelni és engedélyezni kell, mielőtt bármilyen alapanyagot, alkatrészt, terméket vagy szolgáltatást rendelnénk tőlük. A kiválasztott szállítók esetében részletes szállítói szerződéssel kell biztosítani, hogy a megbízás tárgya egyértelmű, a teljesítés jól dokumentálható legyen. Érdekütközések kizárása. Ügyelni kell arra, hogy egy beszállító vagy egy ellátási lánc tagjának alkalmazása ne okozzon tényleges vagy látszólagos érdekütközést. Jogvédett és bizalmas információk védelme. Az általunk kezelt személyes adatokat és egyéb bizalmas jellegű vagy jogvédett információkat titoktartási szerződéssel kell védeni, és ugyanígy védeni kell a szállítóktól kapott, titoktartási szerződéssel védett személyes adatokat és egyéb információkat. 14

15 (!) FIGYELEM Az ellátási lánc Szabálykövetése (folytatás) KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Kérdés: Egyik beszállítónk versenyképes árú, jó minőségű, megbízható termékeket szállít, de a beszállító egyik üzemében dolgozó egyik munkástól hallottam, hogy problémák vannak a munkakörülményekkel. Ettől az alkalmazottól megtudtam, hogy ez a beszállító nem biztosít elfogadható munkakörülményeket és munkakörnyezetet a dolgozóknak, és a munkabér is jelentősen kevesebb, mint amennyit az adott szektorban, az adott földrajzi régióban más cégeknél fizetnek. Semmit nem tervezek tenni ezzel az üggyel kapcsolatosan, hiszen egy beszállítóról van szó, nem egy leányvállalatról. Jól teszem, ha nem foglalkozom az üggyel? Válasz: Ezzel az üggyel foglalkozni kell. Először is beszélje meg az üzleti egységén belül, illetve az érintett egyéb osztályokon dolgozó munkatársakkal, hogy megfelelő eszközökkel fel lehet-e lépni a beszállítóval szemben a helyzet rendezése érdekében. Ha szükségét érzi, tárja a problémát a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztály elé, és vitassák meg a lehetőségeket. Ez egy súlyos probléma, ugyanis ránk is rossz fényt vet, ha kiderül, hogy olyan beszállítókkal állunk üzleti kapcsolatban, akik a munkavállalóikat és a szűkebb környezetüket nem az elvárható felelősséggel kezelik.? Legyen éber az alábbi helyzetekben: Együttműködési lehetőség olyan beszállítókkal és ellátási lánc tagokkal, akik különös figyelmet szentelnek a környezetvédelmi kérdéseknek és problémáknak, környezetbarát politikát és gyakorlatot folytatnak, és általában véve kiemelten kezelik a globális környezet védelmét Szállítók szerződtetése kellően alapos előzetes értékelés nélkül, illetve ésszerűen megtervezett, nyílt versenyeztetési eljárás nélkül Kormányzati szerződésekkel teljesítésekor, illetve amikor feltétel, hogy a beszállítók és az ellátási lánc tagok jól ismerjék a kormányzati beszerzésekre vonatkozó előírásokat, és betartsák azokat a kormányzati szerződések teljesítéséhez szükséges anyagok beszerzésekor és az ilyen célú szolgáltatások igénybe vételekor ALAPÉRTÉK CV Az üzleti tevékenységeinkre alkalmazható törvények és szabályozások betűjének és szellemének a betartása. 15

16 ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Termékfelelősség Arra törekszünk, hogy ügyfeleinket mindig biztonságos és kiváló minőségű termékekkel lássuk el. Nemzetközi ügyfeleinknek olyan termékeket is szállítunk, amelyek gyártásában nem volt közvetlen szerepünk. Ilyen esetekben is biztosítanunk kell a termékek biztonságát és minőségét, és az ellátási lánc minden szakaszára vonatkozóan a gyártó, az ügyfél és saját magunk közötti szerződésekkel kell megelőzni az esetleges termékfelelősségi vitákat. Törvényesség. Alaposan át kell tanulmányozni a vonatkozó jogszabályokat, a termékcímkézési és garanciális előírásokat, a biztonsági és minőségellenőrzési normákat, a termékfelelősségi reklamációk kezelésének eljárásait, továbbá a gyártóktól az ügyfelekhez továbbított termékekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdéseket. A termékfelelősség kezelése. Az ügyfeleknek forgalmazott összes termékhez előírásszerű gyártói termékgaranciát kell adni a vállalati biztosítás nem helyettesítheti a kereskedelmi ügyletek megfelelő garanciális védelmét. Fontos számunkra a termékbiztonság és minőség ellenőrzése, valamint a potenciális termékfelelősségi események kezelése az ellátolánc minden egyes szakaszában. Termékfelelősséggel kapcsolatos reklamációk. Termékfelelősséggel kapcsolatos reklamáció esetén minden információt meg kell osztani a vállalaton belül az illetékesekkel, haladéktalanul ki kell vizsgálni a fennálló helyzetet, és különösen a közbiztonságot veszélyeztető esetekben a vállalati illetékesekkel egyetértésben olyan intézkedéseket kell tenni, amelyekkel elháríthatók a közbiztonságot veszélyeztető tényezők, és megelőzhetők a további, termékfelelősséggel kapcsolatos reklamációk. A vállalatnév termékeken való feltüntetése. A vállalatnév eladóként, kereskedelmi ügynökként, gyártóként, importőrként és egyéb hasonló minőségben történő feltüntetésének jogi jelentősége is van. A nem kívánt jogi felelősségvállalás elkerülése érdekében az üzleti partnerek csak akkor használhatják vállalatunk nevét, ha azt a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztály jóváhagyta. 16

17 Termékfelelősség (folytatás) KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Kérdés: Vállalatunk különféle termékeket vásárol, értékesít és forgalmaz. Úgy gondolom, hogy minket nem érinthet semmilyen termékfelelősségi probléma vagy kártérítés, hiszen egyik termék közvetlen gyártásában sincsen szerepünk. Ugye jól gondolom? Válasz: Sajnos nem jól gondolja. Egyes országokban az importőrök jogszabályokban rögzített termékfelelősséggel tartoznak. Ha nincs is egy adott országban ilyen jogi kötelezettségünk, mivel az egyéni vásárlókat kiszolgáló helyi boltoknak mi adtuk el a termékeket, kötelezhetők vagyunk kártérítést fizetni, hiszen a helyi boltnak és egyéni vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata a gyártóval. A termékfelelősséggel kapcsolatos viták elkerülése érdekében az egyéni vásárlóknak eladott termékekhez is gyártói garanciát kell adni, és a garanciának egyértelműen tartalmaznia kell a gyártói felelősség területi és tárgyi hatályát, továbbá a gyártóval szembeni jogérvényesítés feltételeit. A kereskedelmi ügyletek garanciális és egyéb védelmével kapcsolatban a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztálytól lehet szaktanácsot kérni.? (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: Nem megfelelő minőségellenőrzés a gyártó vagy beszállító üzemében, korlátozás nélkül ideértve az élelmiszer- és biztonsági termékek minőségellenőrzését Ha a gyártó megtagadja, hogy előírásszerű gyártói termékgaranciát adjon az általa gyártott és forgalmazott termékekhez Termékek vásárlása és értékesítése pusztán a megrendelésekkel dokumentálva, anélkül hogy a gyártó előbb termékgaranciát adna és eleget tenne az egyéb kockázatvállalási kötelezettségeinek Dokumentálás nélküli ügyletek a vállalat és a leányvállalatok közötti termékforgalomban ALAPÉRTÉK CV A munkavállalók egészségének, biztonságának és méltóságának védelme, valamint munkahelyünk felelősségteljes és tiszteletteljes kezelése. 17

18 Verseny (!) FIGYELEM Hiszünk a szabad és tiszta verseny elvében. Működési területünk országainak többségében olyan versenytörvények vannak érvényben, amelyek a szabad, nyílt versenypiacot hivatottak biztosítani, továbbá: Legyen éber az alábbi helyzetekben: Tiltják a versenytársak közötti, versenyt aláásó írásbeli vagy szóbeli megállapodást (például kartellek alakítását vagy a körbenyerést). Szabályozzák a piacon meghatározó szerephez jutott vállalkozások visszaélési lehetőségeit (például a felfaló árazást, az árukapcsolást és az árrögzítést). Jelentési, előzetes felülvizsgálati és egyes esetekben engedélyezési kötelezettséget írnak elő a versenyt ellehetetlenítő vagy jelentősen csökkentő cégegyesítésekre, felvásárlásokra és egyéb ügyletekre. A versenytörvények bonyolultak és nemzetközi hatályúak. Ezek a jogszabályok a különféle esetekben másképp alkalmazandók, ezért az új kereskedelmi kezdeményezések fejlesztésébe már a korai szakaszban be kell vonni a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztályt. A versenytörvények megsértése súlyos következményekkel járhat a vállalatra és az alkalmazottakra nézve is. A büntetés tetemes bírságoktól egyes országokban akár szabadságvesztésig terjedhet. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS A versenytársakkal kapcsolatban. Tilos bármilyen megállapodást ajánlani vagy kötni legyen az nyílt vagy burkolt, hivatalos vagy nem hivatalos, írásbeli vagy szóbeli vagy tárgyalni a versenytársakkal a következő témákban: árak, árképzési módszerek, ár minimuma vagy maximuma, árak rögzítése; korábbi, aktuális vagy jövőbeni készletszint, termelési szint, értékesítési kapacitás vagy mennyiség, beleértve a kapacitáscsökkentésekkel kapcsolatos megállapodásokat; piaci részesedés; értékesítési és hitelfeltételek; költségek, nyereség vagy haszonkulcsok; termékek vagy szolgáltatások kereslete, elosztási módszerek. Bármilyen féllel kapcsolatban. Tilos bármilyen megállapodást ajánlani vagy kötni legyen az nyílt vagy burkolt, hivatalos vagy nem hivatalos, írásbeli vagy szóbeli vagy tárgyalni bárkivel (beleértve a versenytársakat, ügynököket, brókereket, ügyfeleket stb.) a következő témákban: olyan ajánlattétel vagy ajánlat előkészítése, amelynek nem az adott üzleti lehetőség elnyerése a célja; az ár korlátozása vagy rögzítése, ügyfelek vagy termékvonalak felosztása, piac vagy földrajzi terület felosztása, illetve olyan feltételek kikötése, amelyekkel mi vagy egy vevőnk harmadik félnek továbbértékesítheti a termékeket vagy szolgáltatásokat. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: Egy versenytársunk alkalmazottja megkeres minket azzal, hogy egy új termékkel kapcsolatban cseréljünk árinformációkat. Igazából engem is érdekelne, hogy a másik cég milyen árakkal dolgozik. Megoszthatom az információkat, ha a vállalatunknál nem hatásköröm az árak megállapítása? Válasz: Nem, semmiféle árral kapcsolatos információt nem szabad ilyen helyzetben kiadni vagy átvenni. Az árakkal kapcsolatos információk megosztását könnyen árrögzítési megállapodás kezdeményezésének vagy konkrét megállapodásnak vélhetik. Kedvezményes vagy korábbi ár megadása egyes ügyfeleknek Árukapcsolás árucikkek vagy szolgáltatások kapcsolása (pl. olyan szerződés, amely egy adott terméket beszerezni kívánó vásárló számára előírja egy másik, kapcsolt termék megvásárlását) Olyan ágazati adatgyűjtés teljesítése, amelyben árakkal összefüggő információkat kérnek be Kereskedelmi társulások, szövetségek tagságának elfogadása, illetve részvétel ilyen szervezetek által szponzorált találkozókon Kizárólagossági rendelkezések árucikkek vagy szolgáltatások vásárlásakor (pl. olyan szerződések, amelyekben ki van kötve, hogy egy vállalkozás csak a mi vállalatunktól vásárolhat, illetve csak nekünk értékesíthet) 18

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex A mi alapelveink Cargill etikai kódex A szó kötelez. mindig is ez az irányelv vezérelte üzleti tevékenységünket. Bevezető Tartalomjegyzék John MacMillan, Sr., 1923. Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 2 Erőforrások...

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata javítani az életkörülményeket többet termelni többet megőrizni javítan nyeket többet termelni többet megőrizni javítani az életkörülményeke bbet megőrizni javítani az életkörülményeket többet termelni

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23.

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. Helping all people live healthy lives Kedves Munkatársaink! Munkakörnyezetünk folyamatosan, gyors ütemben változik. A vállalatok

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Mylan Globális Megfelelőség Üzleti magatartási és etikai kódex EMEA Region - magyar Mylan Globális Megfelelőség 2010 június Üzleti magatartási és etikai kódex Alapvető koncepciók és értékek Küldetésünk

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

MetLife Magatartási Kódex

MetLife Magatartási Kódex MetLife Magatartási Kódex A jelen Magatartási Kódexben szereplő MetLife és Társaságunk kifejezés a MetLife Inc. céget és annak összes leányvállalatát jelenti. A Leányvállalat bármely olyan leányvállalatot,

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Richard Reese, CEO, üzenete Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Kedves Kolléga! Döntéseinkkel és tetteinkkel mindennap vállalatunk hírnevét és jövőbeli sikerét formáljuk. Az AbbVie összes alkalmazottja együtt alkotja meg a vállalat etikai tartását,

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben