Etikai és magatartási kódex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etikai és magatartási kódex"

Átírás

1 Sojitz Group Etikai és magatartási kódex Working with integrity. Building trust.

2 Üzenet a Sojitz Corporation vezérigazgatójától Kedves munkatársaink! Vállalatunk már több mint egy évszázada megingathatatlan elkötelezettséggel tisztességes üzleti gyakorlatot folytat. Elveinkhez hű, jogkövető és etikus magatartásunkkal világszerte elismerést vívtunk ki, és megerősítettük a részvényesek bizalmát. Úgy gondoljuk, hogy az elért eredményeink mellett ugyanilyen fontos az is, ahogyan ezeket elértük éppen ezért mindig arra törekszünk, hogy működési területeink sokféleségét és globális rálátásunkat kiaknázva a helyi közösségek javát szolgáló, társadalmilag is felelősséget vállaló üzletvitelt folytassunk. Szeretném, ha egytől egyig büszkék lennénk arra, hogy a Sojitz Grouphoz tartozunk, és ez a büszkeség a munkavégzésünkben is tükröződne. Az Önök munkaköri döntései beosztástól függetlenül cégünk egészének hírnevére is kihatnak, és döntő fontosságúak a növekedésünk és fejlődésünk szempontjából. Ez az etikai és magatartási kódex (kódex) tartalmazza azokat az alapelveket és magas etikai normákat, amelyek a világ minden táján irányadóak a vállalat alkalmazottai számára. Arra bátorítok mindenkit, hogy használja a kódexben megjelölt forrásokat, mert ezek segítenek az itt leírt elvek és a napi munka összefüggéseinek megértésében. Igyekszünk olyan pozitív munkakörnyezetet és a nyílt kommunikáció olyan kultúráját megteremteni és fenntartani, amelyben bárki bátran, tétovázás nélkül tehet fel kérdéseket vagy jelezhet problémákat. Megkérek mindenkit, hogy szánjon elég időt a kódex elolvasására és megértésére, és a megszerzett ismereteket használja fel, ha esetleg egy kényes helyzetben találja magát. Tisztességes munkával megbízható üzleti partneri hírnevünket tovább növelhetjük, és dinamikus vállalkozásunk még sok éven át sikerrel fog működni. Yutaka Kase Vezérigazgató Sojitz Corporation 2

3 ÜZLETI MAGATARTÁSUNK 11 Kereskedelmi szabályozás 12 Tartalomjegyzék Az ellátási lánc szabálykövetése Termékfelelősség Kormányzati információkérések 33 Az Etikai és magatartási kódex (kódex) Verseny 18 Bennfentes kereskedés 34 öt fejezetből áll, és a végén egy tartalmi összefoglaló is található. Minden fejezet tartalmaz általános információkat, melyeket a napi munkára vonatkozó konkrét iránymutatás és utasítások követnek az ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS, a FIGYELEM és a KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK bekezdésben. Különösen fontosak a fejezetek FIGYELEM bekezdései, mert olyan konkrét helyzeteket mutatnak be, amelyek a munka során előfordulhatnak. Hasonló helyzetekben a vállalati forrásokra támaszkodva átgondolt, helyes döntéseket kell hozni. A vezérigazgató üzenete ÉRTÉKEINK Küldetésünk és alapértékeink Érdekütközések Ajándékok és szórakoztatás Megvesztegetés és korrupció A pénzmosás és a zsarolások megelőzése Közösségi és politikai tevékenység MEGFELELŐSÉGI PROGRAMUNK A megfelelőségi programról Etikus döntéshozatal Szabálysértések jelentése Vizsgálati eljárás KÓDEX ÖSSZEFOGLALÓ *Ez a kódex a cégcsoport minden alkalmazottjára vonatkozik. A kódexben a vállalatunk, mi, minket stb. megnevezés alatt cégcsoportunk különböző helyeken található üzleti egységeit és leányvállalatait értjük. A vállalat társadalmi felelőssége ALKALMAZOTTAINK Pozitív környezet ESZKÖZEINK ÉS INFORMÁCIÓINK Jogvédett és bizalmas információk Adatvédelem Informatikai biztonság AZ ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX ALKALMAZHATÓSÁGA ÉS SZÁMON-KÉRHETŐSÉGE 43 Egészség és biztonság 10 Üzleti feljegyzések készítése és kezelése 29 Befektetői és médiakapcsolatok 31 3

4 Értékeink Életünk és munkánk során döntéseinket és magatartásunkat bizonyos alapértékek határozzák meg, amelyekhez ragaszkodunk. Számunkra fontos, hogy felelős és jó vállalati polgárok legyünk, és az általunk folytatott nemzetközi kereskedelem szociális kihatásainak kezelésére is fordítsunk kellő időt és erőforrást. 4

5 Sojitz Group Nyilatkozat A Sojitz Group azáltal teremt új értékeket, hogy a méltányosság szellemében kapcsolatot teremt a világgazdaság egyes részei, kultúrák és emberek között. A Sojitz Group jelmondata 5

6 Küldetésünk és alapértékeink Küldetésünknek tekintjük, hogy megismerjük a világ különböző pontjain élő részvényesek igényeit és elvárásait, és becsülettel megfeleljünk ezeknek az igényeknek és elvárásoknak. Igyekszünk minden részvényesünkkel nagyságuktól függetlenül bizalmi kapcsolatot kiépíteni és ápolni, új módon kínálva új értékeket. CV Küldetésünk megvalósításában jóhiszeműen a következőkre törekszünk: Ragaszkodunk a legmagasabb etikai normákhoz, és mindenféle ügyben becsületesen járunk el. Minden erőnkkel próbáljuk Az üzleti tevékenységeinkre összhangban tartani az üzleti vonatkozó törvények és eredményeket a részvényesek előírások betűjét és szellemét elégedettségével és sikerével. egyaránt betartjuk. Óvjuk alkalmazottaink egészségét és biztonságát, méltóságukat tiszteletben tartjuk, és a munkahelyünket felelősen és kellő tisztelettel kezeljük. Olyan világban élünk, amelyben gyorsan változnak a kapcsolatok, új valóságok jelennek meg és nagyobb nyomás nehezedik ránk egyénenként és a globális közösség tagjaként. Etikai irányvonalunk megtartása érdekében szilárd, tartós és időtálló központi értékekre alapozunk. 6

7 A vállalat társadalmi felelőssége (CSR; Corporate Social Responsibility) Sojitz Group CSR-irányelv Igyekszünk vállalkozásunkat összhangba hozni a társadalommal és a környezettel, mindig szem előtt tartva a Sojitz Group Nyilatkozatot. Sojitz Group Nyilatkozatunk és Sojitz Group CSR-irányelvünk szellemében a CSR-t vezetési prioritásnak és vállalati értéknek tekintjük, felismerve hogy ennek a kötelezettségnek a teljesítése része vállalati küldetésünknek. A szociális érzékenység nem csak a jogi követelmények teljesítését jelenti, hanem a megfelelőség túlhaladását és a humán erőforrásokba, a környezetbe és a részvényesekkel való kapcsolatokba tett befektetését is. CSR CSR-irányelvünk értelmében a társadalmi felelősségvállalás nem merül ki a jogi elvárásoknak való megfelelésben, hanem túlmutat az egyszerű szabálykövetésen, és többet fektet be a humántőkébe, a környezetbe és a részvényesekkel fenntartott kapcsolatokba. Az alapvető jogi kötelezettségek túlteljesítése közvetlen hatással van a termelékenységre is, mert utat nyit a változás kezeléséhez, és a szociális fejlődés és a jobb versenyképesség összebékítéséhez. A globális közösség tagjaként, illetve jó és felelős vállalati polgárként jóhiszeműen a következőkre kell törekednünk: A CSR üzleti stratégiába, vezetési rendszerbe és működésünkbe való integrálásával hozzá kell járulnunk a fenntartható társadalom építéséhez. Támogatnunk kell a globális környezet védelmét, valamint a szegénységgel és az emberi jogok megsértésével kapcsolatos problémák megoldását. Üzleti tevékenységeinkben becsületesen járunk el és mérlegelünk, fellépve az alkalmazottak bőrszín, vallás, nem, várandóság, nemzetiség, életkor, fogyatékosság, társadalmi helyzet vagy bármilyen más, törvény által védett tulajdonsága alapján történő, törvénybe ütköző megkülönböztetése vagy megfélemlítése ellen. Vállalati tevékenységeink során meg kell akadályoznunk a megvesztegetés és a korrupció minden formáját. A CSR-rel kapcsolatban további információkért kattintson a Corporate Social Responsibility hivatkozásra a vagy a címen. 7

8 Alkalmazottaink Az egyik legértékesebb és legfontosabb értékünk a saját munkaerőnk. Felkaroljuk az egyes munkavállalóink egyedülálló tehetség, tapasztalat és perspektíva kombinációját, ez pedig a sikereinket is lehetővé teszi. Olyan munkahelyi környezet létrehozása a célunk, amely befogadó, tiszteletteljes, biztonságos és egészséges, valamint lehetővé teszi munkatársaink számára a lehető legjobb teljesítmény elérését. 8

9 Pozitív környezet Pozitív, az emberi jogokat és az adatok védelmét tiszteletben tartó munkahelyi környezet kialakítására törekszünk. Elkötelezett hívei vagyunk egy olyan, zaklatásmentes munkahely kialakításának, ahol az embereket nem különböztetik meg bőrszín, vallás, nem, várandóság, nemzetiség, életkor, fogyatékosság, társadalmi helyzet vagy bármilyen más, törvény által védett tulajdonság alapján. Emellett folyamatosan keressük a megoldást arra, hogyan tehetjük munkahelyeinket még nyitottabbá. Ennek érdekében a különböző háttereinket figyelembe véve kifejezett hangsúlyt fektetünk az egyes munkavállalók, vezetőik és az összes munkavállaló közötti kommunikációra, hogy mindenki jobban és nagyobb kölcsönös megbecsüléssel és bizalommal végezhesse a munkáját. Megértjük és fontosnak tartjuk, hogy a munka és a magánélet között meg kell teremteni az egyensúlyt, ezen törekvéseikben alkalmazottainkat is támogatjuk. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Foglalkoztatási esélyegyenlőség. Cégpolitikai elveink közé tartozik, hogy esélyegyenlőséget biztosítunk alkalmazottaink és a felvételre jelentkezők számára, azon országok törvényei szerint, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Munkáltatói gyakorlat. Tisztességes munkáltatói gyakorlatot folytatunk, és különösen fontosnak tartjuk, hogy nem alkalmazunk gyermekmunkásokat, sem kényszerből, sem szerződéses formában. Kölcsönös megbecsülés. Olyan munkahelyi környezet megteremtése mellett szállunk síkra, amelyben mindenki megbecsülést élvez. Nem tűrjük meg a zaklatás semmilyen formáját, korlátozások nélkül ide értve az eket, gesztusokat vagy egyéb támadó, nemkívánatos, fenyegető tevékenységeket is, amelyek zavarják a munkahelyi teljesítményt, vagy más emberek számára fölösleges kellemetlenséget, megalázást vagy sérelmeket okoznak. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: Közvetlen munkatársam kérdéseket tesz fel és viccelődik egy más nemzetiségű munkatársunk bőrszínéről, eléggé egyértelműen nem pusztán érdeklődésből. Az érintett kollégát ez nem különösebben érdekli. Problémát jelent ez ilyen esetben is? Válasz: Igen, ez a fajta viselkedés nem egyeztethető össze a normáinkkal. Gondoljunk csak vissza, hogy a mások személyes jellemzőire vonatkozó, nem megfelelő utalások megkülönböztetésnek vagy zaklatásnak minősülhetnek. Kérjük, hogy a helyzet megvitatásához vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztállyal, még akkor is, ha az érintett munkatárs semmit nem kifogásolt. (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: Hatalommal való visszaélés valamely vezető részéről egy beosztott fölött, amikor a hatalom gyakorlása túllépi az elfogadható mértéket Nem kívánt szexuális közeledés más munkatárs vagy olyan személy felé, akivel Ön együtt dolgozik 9

10 Egészség és biztonság Az alkalmazottak egészségének és biztonságának védelme egyik alapértékünk. A vezetőink példamutatásával és munkatársaink együttműködésével határozottan kiállunk amellett, hogy biztonságos, a munkavégzést elősegítő munkahelyeink legyenek. Saját magunk, munkatársaink és ügyfeleink védelme érdekében mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy az érvényes egészségügyi és munkabiztonsági törvényeket, rendeleteket, gyakorlatokat és óvintézkedéseket betartsuk még közvetlenül a gyártásban résztvevőkét is. Úgy hisszük, mindannyiunk számára fontos, hogy munkanapjainkat jó egészségben és biztonsággal fejezhessük be. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Nem biztonságos tevékenység. Bármely személy egészségét vagy biztonságát fenyegető, bármely nem biztonságos tevékenységet, veszélyes magatartást, majdnem bekövetkezett vagy nemkívánatos kitettségeket haladéktalanul hozza a felettese tudomására. Teendők sérülés esetén. Haladéktalanul és pontosan tegyen jelentést minden sérülésről. A haladéktalanul és pontosan elkészített jelentések segítségével elkerülhetjük újbóli előfordulásukat. Az elmulasztott jelentéstétel a sérülésekről növelheti az újbóli bekövetkezés kockázatát, késleltetheti a megfelelő orvosi kezelést, valamint vállalatunkat jelentős felelősségre vonással és büntetésekkel sújthatja. Alkalmasság a munkavégzésre. Nem engedélyezzük az illegális szerek vállalatunk telephelyein való birtoklását, használatát vagy értékesítését, valamint az alkohol vagy illegális szerek hatása alatt történő munkavégzést. Munkahelyi erőszak. Tilos a fenyegetés, fenyegető magatartás, megfélemlítés, lőfegyverek vagy más fegyverek birtoklása vállalatunk telephelyein, valamint a vállalatunkkal kapcsolatos bármely tevékenység során. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: Véletlenül meghallottam, amint egyik munkatársunk egy másik kollégát megfenyegetett, utóbbi pedig félt attól, hogy az esetet bejelentse. Mit tegyek? Válasz: Azonnal beszélje meg az esetet a felettesével vagy a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztállyal. Nem tűrjük a fenyegetést és a fenyegető magatartást, és minden jelentést megfelelő módon, gondosan kivizsgálunk. (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: A vállalati szabályzat és a vonatkozó munkaügyi törvények megsértése a munkaidő-korlátozásokkal kapcsolatban Nem biztonságos munkatevékenységek és -feltételek, beleértve az alábbiakat a helyi közlekedési jogszabályok be nem tartása, beleértve a gépjárművek irányítását alkohol fogyasztása után személyi védőfelszerelés használatának vagy a vállalati biztonsági normák betartásának elmulasztása gépek és berendezések biztonsági és védelmi funkciójának manipulálása, vészkijáratok elzárása A vállalati szabályzat be nem tartása veszélyes anyagok és vegyszerek szállítása és ártalmatlanítása esetén 10

11 Üzleti magatartásunk A bizalom, a kölcsönös tisztelet és az etikus magatartás lényeges elemei az üzleti partnereinkkel, ügyfeleinkkel, munkatársainkkal és más részvényesekkel kialakított kapcsolatainknak. Ezen kapcsolataink során az etika és tisztesség legmagasabb szintű normáinak megfelelően kell folytatni tevékenységeinket a jó üzleti ítélőképesség gyakorlatát folytatva, a vállalati irányelvek és a vonatkozó törvények és jogszabályok betűjével és szellemével mindig azonosságot mutató magatartással. 11

12 Kereskedelmi szabályozás Vállaljuk, hogy megfelelünk az érvényes kereskedelmi szabályozásoknak és egyéb törvényeknek azokban az országokban, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, valamint eleget teszünk a nemzetközi béke és biztonság megteremtését célzó nemzeti és regionális kormányzati programoknak is. A kereskedelmi szabályozásra vonatkozó törvények nemcsak az áruszállításra vonatkoznak, hanem a javak, szolgáltatások és technológiák nemzeti határokat átlépő mozgására is, és üzletvitelünk számos területén alkalmazandók. A nemzeti határokon belüli és kívüli információcsere szintén a kereskedelmi szabályozás hatálya alá esik, beleértve az eket és internetes tartalmakhoz való hozzáférést is. A kereskedelmi szabályozásra vonatkozó törvények nemcsak az áruszállításra vonatkoznak, hanem a javak, szolgáltatások és technológiák nemzeti határokat átlépő mozgására is, és üzletvitelünk számos területén alkalmazandók. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Pontos kereskedelmi besorolás. A termékek és szolgáltatások besorolása mindig a megfelelő tarifakód szerint történjék, hogy a vámés adókötelezettség pontosan megállapítható legyen. Soha ne feledjük, hogy tilos az áruk alulértékelése a kereskedelmi dokumentumokon, vagy a vámkedvezmény programokban való helytelen részvételből fakadóan gazdasági előny szerzésének megkísérlése a vámok és adók csökkentésével. Export besorolás. Ellenőrizni kell az export besorolást a termékek, szoftverek vagy technológiák kivitele előtt, annak meghatározására, hogy szükség van-e különleges hatósági engedélyre, például kiviteli engedélyre. Tranzakciók szűrése. Szűrni kell a tranzakciókat azon érvényes előírások szerint, amelyek korlátozzák a szankciókkal sújtott országokkal és személyekkel történő, illetve a tiltott felhasználási célú tranzakciókat. Üzleti partnerek szűrése. Szűrni kell a tranzakciókban résztvevő üzleti partnereket, beszállítókat és egyéb résztvevő feleket a hatóságok által megadott megfigyelési listák alapján és megfelelő elővigyázatossággal kell kezelni a termékek és szolgáltatások végfelhasználóit. Ezen kívül ellenőrizni kell, hogy a tranzakciók lebonyolítása ne közvetítőkön keresztül történjék, azzal a szándékkal, hogy a kereskedelem hatályos jogi szabályozásait megkerüljék. Vállalatcsoporton kívüli vámügynökségek alkalmazása. Nem szabad túlzottan függővé válni a vállalatcsoporton kívüli vámügynökségektől és szolgáltatóktól, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, hogy magunk és saját ügynökeink pontos és teljes körű információt nyújtsunk a hatóságok felé az áruk értékéről, a származási országról és egyéb szükséges jellemzőkről; különösen olyan tranzakciók esetében, amelyben importőrként vagy exportőrként mi vagyunk a kockázatviselők. 12

13 (!) FIGYELEM Kereskedelmi szabályozás (folytatás) KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Legyen éber az alábbi helyzetekben: Az Egyesült Államokban gyártott, kettős vagy katonai célú termékeket, szolgáltatásokat és technológiákat importáló vagy exportáló üzletfelek, akik nem veszik teljes gondossággal figyelembe az USA export hatósági szabályzatát vagy az USA nemzetközi hadianyag-kereskedelmi szabályzatát (ITAR). Kérdés: Megrendelést kaptunk egy új ügyféltől szokatlan mennyiségű speciális üzemanyag leszállítására. Az ügyfél székhelye olyan országban van, ahová szállíthatunk, viszont tudomásunkra jutott, hogy közeli kapcsolatban lehet egy harmadik országban kormányzó rezsimmel, ahová nincs engedélyünk a szállításra. Nagy üzletről lenne szó, a helyi képviselőnk azt mondja, hogy nincs ok az aggodalomra. Feltételezhetjük, hogy az üzemanyag abban az országban lesz felhasználva, ahová szállítjuk, vagy ezt mégis problémának kell tekinteni? Válasz: Az információk alapján felmerülhet a gyanú, hogy az üzemanyag akár tiltólistás országba is kerülhet. A figyelmeztető jelek kritikus mennyiségéből úgy látjuk, hogy bármiféle továbblépés előtt tanácsot kell kérni az üggyel kapcsolatban a területileg illetékes jogi és/ vagy megfelelőségi osztálytól. Olyan üzletfelek, akik akár rajta vannak a kormány által nyújtott megfigyelési listán, akár nincsenek, illetve olyan tevékenységek, amelyek kapcsán felmerül a gyanú, hogy összekapcsolhatók biológiai, vegyi vagy nukleáris fegyverek, vagy más tömegpusztító fegyverek fejlesztésével, használatával és/vagy tárolásával Importált javak ellentmondásos számlái, ahol a feltüntetett ár nem tükrözi a javak és/vagy a szállítás és biztosítás teljes értékét, vagy az áru leírása nem teljes, vagy a származási ország nincs megfelelően azonosítva Transzferárak az érintett felek között (Sojitz csoporton belüli partnerek esetén), amelyek nem fedezik a megfelelő költségeket és profitokat Kifizetések az eladó/exportőr részére, vagy olyan juttatások az eladó/exportőr részére, amelyek nincsenek a számlaösszegen feltüntetve, vagy egyéb módon dokumentálva ALAPÉRTÉK CV Olyan tranzakciók, amelyekben új és ismeretlen üzleti terület vagy üzleti partner érintett, ismeretlen piacon történik a kereskedés, gyanús a kifizetés, vagy egyéb tranzakciókról, szempontokról van szó, amelyek aggo dalomra adhatnak okot Több jogszabály hatálya alá eső termékek. Meg kell ismerni A legmagasabb etikai szabványok részleteiben a kivitelre és behozatalra vonatkozó törvényeket betartása és integritás-teljes és egyéb szabályozó alkalmazásokat azon országra vonat végrehajtás. kozóan, ahol import vagy export tevékenységet végzünk, kor látozások nélkül ide értve a környezetvédelmi, adózási és élelmi szerekkel kapcsolatos törvényeket is 13

14 Az ellátási lánc szabálykövetése Beszállítói hálózatunkra és ellátási láncunk tagjaira támaszkodva minőségi termékeket és színvonalas szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek. Elengedhetetlen, hogy beszállítóink és ellátási láncunk tagjai hozzánk hasonló becsületes, biztonságos, törvényes, hatékony és tisztességes üzleti gyakorlatot folytassanak. Ennek az elkötelezettségnek a tiszteletben tartásával a beszállítóinkkal és az ellátási láncunk tagjaival fenntartott kapcsolatok nem ronthatják a hírnevünket. Elengedhetetlen, hogy beszállítóink és ellátási láncunk tagjai hozzánk hasonló becsületes, biztonságos, törvényes, hatékony és tisztességes üzleti gyakorlatot folytassanak. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Törvényesség. A beszállítókkal és az ellátási lánc tagjaival való együttműködés során ügyelni kell a vonatkozó munkaügyi, környezetvédelmi, egészségügyi, munkabiztonsági és kereskedelmi szabályozási jogszabályok betartására. Megfelelő kockázatalapú biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni a teljes ellátási láncban a termékek gyártási helyétől a nemzetközi szállítási útvonalon át a rendeltetési helyre való megérkezésig. Szűrés. A beszállítók és az ellátási lánc tagjainak kiválasztásakor egy előzetes szűrést kell végezni, ellenőrizve hogy az adott cégnek jó-e a híre, rendelkezik-e a kellő szakértelemmel, és képes-e megfelelni az elvárt fizikai és biztonsági követelményeknek. Ehhez a beszállítókat és az ellátási lánc tagjait értékelni és engedélyezni kell, mielőtt bármilyen alapanyagot, alkatrészt, terméket vagy szolgáltatást rendelnénk tőlük. A kiválasztott szállítók esetében részletes szállítói szerződéssel kell biztosítani, hogy a megbízás tárgya egyértelmű, a teljesítés jól dokumentálható legyen. Érdekütközések kizárása. Ügyelni kell arra, hogy egy beszállító vagy egy ellátási lánc tagjának alkalmazása ne okozzon tényleges vagy látszólagos érdekütközést. Jogvédett és bizalmas információk védelme. Az általunk kezelt személyes adatokat és egyéb bizalmas jellegű vagy jogvédett információkat titoktartási szerződéssel kell védeni, és ugyanígy védeni kell a szállítóktól kapott, titoktartási szerződéssel védett személyes adatokat és egyéb információkat. 14

15 (!) FIGYELEM Az ellátási lánc Szabálykövetése (folytatás) KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Kérdés: Egyik beszállítónk versenyképes árú, jó minőségű, megbízható termékeket szállít, de a beszállító egyik üzemében dolgozó egyik munkástól hallottam, hogy problémák vannak a munkakörülményekkel. Ettől az alkalmazottól megtudtam, hogy ez a beszállító nem biztosít elfogadható munkakörülményeket és munkakörnyezetet a dolgozóknak, és a munkabér is jelentősen kevesebb, mint amennyit az adott szektorban, az adott földrajzi régióban más cégeknél fizetnek. Semmit nem tervezek tenni ezzel az üggyel kapcsolatosan, hiszen egy beszállítóról van szó, nem egy leányvállalatról. Jól teszem, ha nem foglalkozom az üggyel? Válasz: Ezzel az üggyel foglalkozni kell. Először is beszélje meg az üzleti egységén belül, illetve az érintett egyéb osztályokon dolgozó munkatársakkal, hogy megfelelő eszközökkel fel lehet-e lépni a beszállítóval szemben a helyzet rendezése érdekében. Ha szükségét érzi, tárja a problémát a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztály elé, és vitassák meg a lehetőségeket. Ez egy súlyos probléma, ugyanis ránk is rossz fényt vet, ha kiderül, hogy olyan beszállítókkal állunk üzleti kapcsolatban, akik a munkavállalóikat és a szűkebb környezetüket nem az elvárható felelősséggel kezelik.? Legyen éber az alábbi helyzetekben: Együttműködési lehetőség olyan beszállítókkal és ellátási lánc tagokkal, akik különös figyelmet szentelnek a környezetvédelmi kérdéseknek és problémáknak, környezetbarát politikát és gyakorlatot folytatnak, és általában véve kiemelten kezelik a globális környezet védelmét Szállítók szerződtetése kellően alapos előzetes értékelés nélkül, illetve ésszerűen megtervezett, nyílt versenyeztetési eljárás nélkül Kormányzati szerződésekkel teljesítésekor, illetve amikor feltétel, hogy a beszállítók és az ellátási lánc tagok jól ismerjék a kormányzati beszerzésekre vonatkozó előírásokat, és betartsák azokat a kormányzati szerződések teljesítéséhez szükséges anyagok beszerzésekor és az ilyen célú szolgáltatások igénybe vételekor ALAPÉRTÉK CV Az üzleti tevékenységeinkre alkalmazható törvények és szabályozások betűjének és szellemének a betartása. 15

16 ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Termékfelelősség Arra törekszünk, hogy ügyfeleinket mindig biztonságos és kiváló minőségű termékekkel lássuk el. Nemzetközi ügyfeleinknek olyan termékeket is szállítunk, amelyek gyártásában nem volt közvetlen szerepünk. Ilyen esetekben is biztosítanunk kell a termékek biztonságát és minőségét, és az ellátási lánc minden szakaszára vonatkozóan a gyártó, az ügyfél és saját magunk közötti szerződésekkel kell megelőzni az esetleges termékfelelősségi vitákat. Törvényesség. Alaposan át kell tanulmányozni a vonatkozó jogszabályokat, a termékcímkézési és garanciális előírásokat, a biztonsági és minőségellenőrzési normákat, a termékfelelősségi reklamációk kezelésének eljárásait, továbbá a gyártóktól az ügyfelekhez továbbított termékekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdéseket. A termékfelelősség kezelése. Az ügyfeleknek forgalmazott összes termékhez előírásszerű gyártói termékgaranciát kell adni a vállalati biztosítás nem helyettesítheti a kereskedelmi ügyletek megfelelő garanciális védelmét. Fontos számunkra a termékbiztonság és minőség ellenőrzése, valamint a potenciális termékfelelősségi események kezelése az ellátolánc minden egyes szakaszában. Termékfelelősséggel kapcsolatos reklamációk. Termékfelelősséggel kapcsolatos reklamáció esetén minden információt meg kell osztani a vállalaton belül az illetékesekkel, haladéktalanul ki kell vizsgálni a fennálló helyzetet, és különösen a közbiztonságot veszélyeztető esetekben a vállalati illetékesekkel egyetértésben olyan intézkedéseket kell tenni, amelyekkel elháríthatók a közbiztonságot veszélyeztető tényezők, és megelőzhetők a további, termékfelelősséggel kapcsolatos reklamációk. A vállalatnév termékeken való feltüntetése. A vállalatnév eladóként, kereskedelmi ügynökként, gyártóként, importőrként és egyéb hasonló minőségben történő feltüntetésének jogi jelentősége is van. A nem kívánt jogi felelősségvállalás elkerülése érdekében az üzleti partnerek csak akkor használhatják vállalatunk nevét, ha azt a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztály jóváhagyta. 16

17 Termékfelelősség (folytatás) KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Kérdés: Vállalatunk különféle termékeket vásárol, értékesít és forgalmaz. Úgy gondolom, hogy minket nem érinthet semmilyen termékfelelősségi probléma vagy kártérítés, hiszen egyik termék közvetlen gyártásában sincsen szerepünk. Ugye jól gondolom? Válasz: Sajnos nem jól gondolja. Egyes országokban az importőrök jogszabályokban rögzített termékfelelősséggel tartoznak. Ha nincs is egy adott országban ilyen jogi kötelezettségünk, mivel az egyéni vásárlókat kiszolgáló helyi boltoknak mi adtuk el a termékeket, kötelezhetők vagyunk kártérítést fizetni, hiszen a helyi boltnak és egyéni vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata a gyártóval. A termékfelelősséggel kapcsolatos viták elkerülése érdekében az egyéni vásárlóknak eladott termékekhez is gyártói garanciát kell adni, és a garanciának egyértelműen tartalmaznia kell a gyártói felelősség területi és tárgyi hatályát, továbbá a gyártóval szembeni jogérvényesítés feltételeit. A kereskedelmi ügyletek garanciális és egyéb védelmével kapcsolatban a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztálytól lehet szaktanácsot kérni.? (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: Nem megfelelő minőségellenőrzés a gyártó vagy beszállító üzemében, korlátozás nélkül ideértve az élelmiszer- és biztonsági termékek minőségellenőrzését Ha a gyártó megtagadja, hogy előírásszerű gyártói termékgaranciát adjon az általa gyártott és forgalmazott termékekhez Termékek vásárlása és értékesítése pusztán a megrendelésekkel dokumentálva, anélkül hogy a gyártó előbb termékgaranciát adna és eleget tenne az egyéb kockázatvállalási kötelezettségeinek Dokumentálás nélküli ügyletek a vállalat és a leányvállalatok közötti termékforgalomban ALAPÉRTÉK CV A munkavállalók egészségének, biztonságának és méltóságának védelme, valamint munkahelyünk felelősségteljes és tiszteletteljes kezelése. 17

18 Verseny (!) FIGYELEM Hiszünk a szabad és tiszta verseny elvében. Működési területünk országainak többségében olyan versenytörvények vannak érvényben, amelyek a szabad, nyílt versenypiacot hivatottak biztosítani, továbbá: Legyen éber az alábbi helyzetekben: Tiltják a versenytársak közötti, versenyt aláásó írásbeli vagy szóbeli megállapodást (például kartellek alakítását vagy a körbenyerést). Szabályozzák a piacon meghatározó szerephez jutott vállalkozások visszaélési lehetőségeit (például a felfaló árazást, az árukapcsolást és az árrögzítést). Jelentési, előzetes felülvizsgálati és egyes esetekben engedélyezési kötelezettséget írnak elő a versenyt ellehetetlenítő vagy jelentősen csökkentő cégegyesítésekre, felvásárlásokra és egyéb ügyletekre. A versenytörvények bonyolultak és nemzetközi hatályúak. Ezek a jogszabályok a különféle esetekben másképp alkalmazandók, ezért az új kereskedelmi kezdeményezések fejlesztésébe már a korai szakaszban be kell vonni a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztályt. A versenytörvények megsértése súlyos következményekkel járhat a vállalatra és az alkalmazottakra nézve is. A büntetés tetemes bírságoktól egyes országokban akár szabadságvesztésig terjedhet. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS A versenytársakkal kapcsolatban. Tilos bármilyen megállapodást ajánlani vagy kötni legyen az nyílt vagy burkolt, hivatalos vagy nem hivatalos, írásbeli vagy szóbeli vagy tárgyalni a versenytársakkal a következő témákban: árak, árképzési módszerek, ár minimuma vagy maximuma, árak rögzítése; korábbi, aktuális vagy jövőbeni készletszint, termelési szint, értékesítési kapacitás vagy mennyiség, beleértve a kapacitáscsökkentésekkel kapcsolatos megállapodásokat; piaci részesedés; értékesítési és hitelfeltételek; költségek, nyereség vagy haszonkulcsok; termékek vagy szolgáltatások kereslete, elosztási módszerek. Bármilyen féllel kapcsolatban. Tilos bármilyen megállapodást ajánlani vagy kötni legyen az nyílt vagy burkolt, hivatalos vagy nem hivatalos, írásbeli vagy szóbeli vagy tárgyalni bárkivel (beleértve a versenytársakat, ügynököket, brókereket, ügyfeleket stb.) a következő témákban: olyan ajánlattétel vagy ajánlat előkészítése, amelynek nem az adott üzleti lehetőség elnyerése a célja; az ár korlátozása vagy rögzítése, ügyfelek vagy termékvonalak felosztása, piac vagy földrajzi terület felosztása, illetve olyan feltételek kikötése, amelyekkel mi vagy egy vevőnk harmadik félnek továbbértékesítheti a termékeket vagy szolgáltatásokat. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: Egy versenytársunk alkalmazottja megkeres minket azzal, hogy egy új termékkel kapcsolatban cseréljünk árinformációkat. Igazából engem is érdekelne, hogy a másik cég milyen árakkal dolgozik. Megoszthatom az információkat, ha a vállalatunknál nem hatásköröm az árak megállapítása? Válasz: Nem, semmiféle árral kapcsolatos információt nem szabad ilyen helyzetben kiadni vagy átvenni. Az árakkal kapcsolatos információk megosztását könnyen árrögzítési megállapodás kezdeményezésének vagy konkrét megállapodásnak vélhetik. Kedvezményes vagy korábbi ár megadása egyes ügyfeleknek Árukapcsolás árucikkek vagy szolgáltatások kapcsolása (pl. olyan szerződés, amely egy adott terméket beszerezni kívánó vásárló számára előírja egy másik, kapcsolt termék megvásárlását) Olyan ágazati adatgyűjtés teljesítése, amelyben árakkal összefüggő információkat kérnek be Kereskedelmi társulások, szövetségek tagságának elfogadása, illetve részvétel ilyen szervezetek által szponzorált találkozókon Kizárólagossági rendelkezések árucikkek vagy szolgáltatások vásárlásakor (pl. olyan szerződések, amelyekben ki van kötve, hogy egy vállalkozás csak a mi vállalatunktól vásárolhat, illetve csak nekünk értékesíthet) 18

19 Érdekütközések Érdekütközésről akkor beszélünk, ha valakinek a személyes érdekei nyilvánvalóan vagy vélhetően ellentétesek a vállalat érdekeivel. Üzleti döntések meghozatalakor csak a vállalat tisztán felfogott érdekei lehetnek szem előtt, háttérbe szorítva bármiféle személyes nyereséget. Mindig a vállalat érdekében kell eljárni, tárgyilagosan és hatékonyan. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Személyes pénzügyi érdekek. Érdekütközést okozhat, ha egy alkalmazottunknak vagy egy rokonának pénzügyi érdekeltsége van egy versenytársunknál, beszállítónknál, forgalmazónknál vagy szállítónknál, illetve a felsoroltak alkalmazzák vagy igazgatótanácsukba választják. Érdekütközést okozhat továbbá, ha egy alkalmazottunknak vagy egy rokonának jelentős pénzügyi befektetése van egy olyan vállalatnál, amely versenytársunk, üzleti kapcsolatban áll vagy üzleti kapcsolatban szeretne állni vállalatunkkal. Minden alkalmazottunk jelenteni köteles a felettesének, ha neki vagy rokonának pénzügyi érdekeltsége, állása vagy pozíciója van egy versenytársunknál, beszállítónknál, forgalmazónknál vagy szállítónknál. Kapcsolatban álló felek. Érdekütközés keletkezhet, ha valaki egy családtagjával vagy egy közeli személyes kapcsolatban álló személlyel dolgozik egy osztályon vagy egy vezetői csoportban. Ezeket a helyzeteket körültekintően kell kezelni. Külső üzleti tevékenységek. Érdekütközést okozhat, ha valakinek olyan második munkahelye vagy saját vállalkozása van, amely nem egyeztethető össze a vállalaton belül ellátott feladatkörrel. Nem lehet olyan állást vállalni, amelynek betöltése kihat a vállalatnál végzett munkára, és adott esetben ilyen jellegű tevékenység végzéséhez engedélyt kell kérni a vállalatnál. Ilyen lehet például külső üzleti tevékenység végzése munkaidőben, a vállalat tulajdonát képező eszközök vagy információk felhasználása nem vállalati célokra, illetve különmunka vállalása egy beszállítónál, versenytársnál vagy szállítónál. Kérjen tanácsot az illetékes humánerőforrás-felelőstől, vagy tanulmányozza az alkalmazotti kézikönyvben az idevágó irányelveket. Vállalati lehetőségek. Érdekütközés keletkezhet, ha valaki személyes lehetőségeket teremt magának olyan információk felhasználásával, amelyeket a vállalaton belül, ügyfelektől, beszállítóktól, szerződött partnerektől, tanácsadóktól vagy más üzleti partnerektől kapott. Egy alkalmazott sem konkurálhat a vállalattal, és tilos személyes célokra felhasználni azokat a lehetőségeket, melyekkel pozíciójuknak köszönhetően, illetve a vállalat tulajdonához vagy információihoz hozzáférve élhetnek. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: A főnököm öccse nemrég alapított egy céget, amely a vállalatunknak konkurenciát jelentő termékekkel foglalkozik. A felettesem gyakran érintkezik az öccsével, és úgy tűnik, üzleti témákról beszélnek. Mit tegyek? Válasz: Értesítsen egy felsőbb vezetőt vagy az illetékes jogi és/ vagy megfelelőségi osztályt. Ők majd megállapítják, hogy fennáll-e érdekütközés, és eldöntik, mit kell tenni. (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: Igazgatótanácsi tagság vagy részvénytulajdon olyan vállalkozásnál, amely vállalatunkkal üzleti kapcsolatban áll, és Ön ezt a kapcsolatot befolyásolni tudja Közreműködés olyan vállalkozások megbízáshoz juttatásában, amelyekben a rokonai vagy közel álló személyek érdekeltek Részmunkaidős állások, amelyek ütköznek a vállalat érdekeivel még akkor is, ha a munkaidőben végzett tevékenységeket ez nem befolyásolja Termékek vagy szolgáltatások értékesítése olyan vállalkozáson keresztül, amelyben Ön, egy rokona vagy egy Önhöz közel álló személy érdekelt vállalatunk ügyfeleinek 19

20 Ajándékok és szórakoztatás Sok kultúrában az üzlettől elválaszthatatlan a partnerek iránti figyelmesség, amely például kisebb ajándékok adásában vagy szórakoztatási lehetőségek biztosításában fejeződik ki. Más kultúrákban az ajándékozás és az üzleti partnerek szórakoztatása szigorúan tilos. Ajándékozásnak vagy a szórakoztatásnak számíthat bármi, aminek értéke van: készpénz, árengedmény, kölcsön, szolgáltatás, nyeremény, szállítás, másik vállalat járművének használata, üdülőhely használata, részvények és egyéb értékpapírok, vacsora, részvétel sporteseményeken, golfparti, színházjegy vagy ajándékutalvány. Ezek a helyzetek is az érdekütközés lehetőségét rejtik. Nem engedélyezett ajándékok és szórakoztatás nyújtása vagy elfogadása károkat okozhat a vállalkozásunknak, ronthatja a hírnevünket, és törvénybe ütköző is lehet. Ajándékok és szórakoztatás nyújtása és/vagy elfogadása nem megfelelő, ha lekötelező jellegű, az üzleti döntések befolyásolásának szándékával történik, illetve ha az ajándékozót vagy a megajándékozottat olyan helyzetbe hozza, hogy az egymással szembeni különleges elbánást vált ki. ALAPVETŐ IRÁNYMUTATÁS Megfelelés a vonatkozó jogszabályoknak és az ágazati normáknak. Meg kell felelni a helyi jogszabályoknak, előírásoknak, ágazati normáknak és szokásoknak, vagy a helyi műveletekhez kapcsolódó sokkal szigorúbb, üzleti osztályra vagy regionális irányelvre vonatkozó irányelveknek. Az ajándékokról és szórakoztatásról szóló szabályzat hatálya. Az ajándékokról és szórakoztatásról szóló szabályok egész évben érvényesek, beleértve a munkaszüneti napokat is, és nemcsak az alkalmazottakra vonatkoznak, hanem azok házastársára, élettársára és családtagjaira is. Ha valaki nem engedélyezett ajándékot kap. Ha valakinek nem engedélyezett ajándékot akarnak átadni, azt vissza kell utasítania. Ha olyan helyzet adódik, hogy az ajándék visszautasítása kellemetlen helyzetbe hozná vagy megsértené az ajándékozót, akkor az ajándék elfogadható a vállalat nevében, de az esetet jelenteni kell a felettesnek. A befolyásolás látszatának elkerülése. Kenőpénz vagy hálapénz adásának vagy elfogadásának még a látszatát is el kell kerülni, és kerülendők az olyan helyzetek, amelyekben a döntések során a vállalat érdekeit vélhetően nem lehet maradéktalanul szem előtt tartani. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? Kérdés: Egy beszállító küldött nekem egy digitális fényképezőgépet abban az időszakban, amikor értékeltem az egyik nagyobb beszerzésünkre beérkezett pályázatokat, köztük ennek a beszállítónak a pályázatát. Elfogadhatom ezt az ajándékot? Válasz: Nem, mert ez gátolhatná az igazságos és kiegyensúlyozott üzleti döntések hozatalában. Nem szabad elfogadni ezt az ajándékot. Kérdés: Szeretném egyik ügyfelünkkel ápolni a kapcsolatokat, ezért az adott cég néhány munkatársát meghívom ebédelni. Elfogadható-e ez? Válasz: A vonatkozó vállalati szabályzattól és az ügyfél saját szabályzatától függően előfordulhat, hogy a két cég képviselői részt vehetnek egy nem túl költséges ebéden, akár még munkaidőben is. Ha kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon a területileg illetékes jogi és/vagy megfelelőségi osztályhoz. (!) FIGYELEM Legyen éber az alábbi helyzetekben: Személyes pénzügyi források felhasználása az ajándékokról és szórakoztatásról szóló szabályzat kijátszására Ajándékozás olyan időszakban, amikor beszerzési döntések meghozatala van soron vagy pályázatok értékelése van folyamatban 20

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, február 18. Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, február 18. Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2016. február 18. Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Bevezető: miért is van exportellenőrzés? Tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos az

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

Kiadás / utolsó felülvizsgálat dátuma:

Kiadás / utolsó felülvizsgálat dátuma: 2016. október 1/6. oldal I. A CÉL Jelen szabályzat célja egyértelmű elvárások és követelmények megfogalmazása az akár kapott, akár nyújtott ajándékokról és szórakoztatásról (ezek közé étkezések és utazás

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben