TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA DUNAVARSSÁNY TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1

2 Hosszú virágfüzér, Kéztől kézig ér, Valamennyi kézen át Kezdettől végig ér. Átléptünk a hegyen, Fogjátok a füzért Mindkét hegyoldalon. Lejtünk a tengeren, Fogjátok a füzért Mindkét partvonalon. Szállunk az égen át A csillagok között, Hosszú a virágfüzér, Kéztől kézig ér, Valamennyi kézen át Kezdettől végig ér. (Részlet Weöres Sándor Rongyszőnyeg II. Vers ciklusából) TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Programunk Fábián Katalin Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja A program hatályba lépésének időpontja: október 21. A programot jóváhagyta: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 169/2009 (X. 20.) Kt. határozatával

3 TARTALOM I. BEVEZETŐ 3. II. ÓVODÁNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 5. III. ÓVODÁNK EMBERI ÉRTÉKEI 6. IV. TEV.KÖZP.Ú ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI 7. V. A TEVÉKENYSÉGEK SZEREPE A NEVELÉSI CÉL ELÉRÉSÉBEN 10. VI. A PROGRAMUNK MEGVALÓSULÁSÁNAK SIKERKRITÉRIUMAI 23. VII. AZ ÓVODA ELVÁRÁSAI, AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 26. VIII. AZ ÓVODA ÉS AZ ÓVODAI ÉLET 27. IX. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 32. X. A NEVELÉS TERVEZÉSE, ÉS IDŐKERETEI 33. XI. AZ ÓVODAKEZDÉS ÉS ISKOLAKÉSZÜLTSÉG BIOLÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI JELLEMZŐI 36. XII. AZ INTÉZMÉNY GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 39. XIII. ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE 41. XIV. ÓVODAI ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 47. XV. AZ ÓVODA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE- ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 49. XVI. PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS AZ INTEGRÁCIÓ INKLÚZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 50. 2

4 Kedves szülők, kollégák! Szeretettel köszöntjük óvodánkban! Megtiszteltetés számunkra, hogy érdeklődik nevelési programunk iránt. Kérem, ismerje meg terveinket, legyen partnerünk céljaink megvalósításában. Tegyük együtt széppé, emlékezetessé gyermekeink itt töltött életét. Legyen ez az óvoda olyan, ahová mindenki szívesen, jó érzéssel lép be. I. BEVEZETŐ A közoktatási törvény előírja az óvodák számára a foglalkozási program előkészítését, elfogadtatását és nyilvánosságra hozatalát. Az Óvodai Nevelési Program az óvoda alapdokumentuma. Ez a fokmérő, melyhez a fenntartó igazítja értékeléseit, elvárásait, fejlesztési támogatásait. Ez az a tájékoztató, melyből az óvoda igénybevevője (pl. szülők) megtudja, milyen értékeket közvetít az óvoda, s milyen fejlődési szintre juttatja óvodásait. Egy Óvodai Nevelési Programot elolvasva minden érdeklődő tájékozódhat egy óvoda nevelési filozófiájáról, gyakorlatáról, tárgyi, személyi, anyagi helyzetéről, valamint egyéb speciális szolgáltatásairól. A Helyi Nevelési Program az óvoda törekvéseinek fényképe, reális tükörkép az óvodáról Helyzetképünk Óvodánk jelenleg 3 épületben működik. Dunavarsányban, az Árpád utcába 2 épületben, 8 csoporttal, a Bartók B. utcában, 1 épületben 2 csoporttal várjuk az óvodánkba érkező gyermekeket. A fő épület 1910-ben épült, és a háború után alakították át óvodának. Ez az épület 1997-ben bővítve és korszerűsítve lett ben lett átadva az Árpád utcai II. épület 3 csoporttal bővítve és 2006-ban további 1 csoporttal és tornateremmel bővült. A folyamatosan növekvő igények kielégítése céljából november 06.-án megépült az új két csoportos óvoda Nagyvarsányban, a Bartók Béla utcában. Ezzel az épülettel már 10 csoportra bővült óvodánk. A lakosság számának folyamatos emelkedése, és ezzel a gyermeklétszám növekedése meghatározó jelentőséggel bír a nevelőmunkára. Az óvodába járó gyermekek életkörülményei változóak, ezért az óvodánkban dolgozó nevelők mindent megtesznek a 3-7 (8) éves korosztály személyre szóló fejlesztésének elősegítésére, az esélyegyenlőség biztosítására. Mivel tágas udvar övezi óvodánkat, nagy hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn való tartózkodásra, mozgásra, játékra. Településünket körülvevő erdőkben, tavaknál lehetőség nyílik a természet változásainak megfigyelésére, és gyermekeink lakóhelyéhez fűződő pozitív érzelmek kialakulására. 3

5 Az óvoda jellemző adatai: Hivatalos elnevezése: Weöres Sándor Óvoda Elérhetőségeink: / Az intézmény székhelye: 2336 Dunavarsány, Árpád u / Tagóvoda: 2336 Dunavarsány, Bartók Béla u / Az óvoda fenntartója: DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u / Az Óvoda vezetője: Baráti Ildikó Óvodánk társadalmi környezete Óvodánk Pest megyében Budapesttől 25km-re helyezkedik el. A település két részből áll, a kisebb része a Duna mentén terül el (1378 lélekszámú), a nagyobb terület a vasút mentén épült (4300 lélekszámú). Kutatások szerint a város neve (Varsány) a hasonló nevű perzsa-alán eredetű néptörzs töredékéhez kapcsolódik, akik a magyar honfoglalókkal együtt érkeztek hazánkba. A Duna előtag a múlt század közepén kapcsolódott a településnévhez a többi Varsány településtől való megkülönböztetés miatt. A település a XII. sz. elején jelentősen fejlődött, amely azonban a tatárjárás idején teljesen elpusztult. A település első fennmaradt írásos emléke 1269-bõl származik. A gyéren lakott területet V. István 1270-ben a nyúl szigeti apácáknak adományozta, Hunyadi János kormányzósága idején átkerült Fejér megyéből a Pest-Pilis-Solt vármegyéhez. I. Lipót császár a török hódoltság után Thüringiai svábokat telepített a környékre, munkáját I. József és Mária Terézia is folytatta. A falu a XIX. század közepétől a taksonyiak birtokához tartozott, önállóságát 1946-ban nyerte vissza szeptember 18-án Dunavarsányt várossá avatták. Dunavarsány az elmúlt évszázadban rendkívül dinamikusan fejlődött. Az 1990-es évek után kezdődött az ivóvíz-, szennyvíz- gáz- és telefonhálózat kiépülése, melyek túlnyomó többségét Dunavarsány koordinálta kistérségi szinten is. A település teljes alapellátást biztosít lakóinak nyarán a németországi Gemmingennel, 2002 márciusában a szlovákiai Szalóccal került sor testvérvárosi szerződés aláírására. Azóta számos közös rendezvény keretei között igyekszik a város nemzetközi kapcsolatait ápolni. Szeretnénk mi is fölvenni a német óvodával a kapcsolatot, tapasztalatcsere céljából. 4

6 II. ÓVODÁNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: Az óvoda élén egy kinevezett óvodavezető áll. Munkáját két óvodavezető helyettes és egy minőségbiztosítási TEAM vezető segíti. Intézményünkben logopédus is foglalkozik a gyermekek fejlesztésével. Tárgyi feltételek terén mind az óvoda épületében, mind az udvar vonatkozásában törekszünk a folyamatos fejlesztésre, modernizálásra, eszközbővítésre, kiemelten a balesetvédelmi és egészségügyi szabályok érvényesülésére. A három épületben kettő tornaterem áll rendelkezésünkre. Minden épületben melegítő konyha üzemel, a gyermekek étkezését a városunkban működő Árpád Fejedelem Általános Iskola főzőkonyhája segítségével oldjuk meg. Már több éve alkalmazzuk a HACCP rendszert. Minden épülethez parkosított, tágas udvar tartozik, melyek felszerelését folyamatosan korszerűsítjük Novemberében kaptunk új, korszerű az európai szabványnak megfelelő udvari játékokat. Az épületek javítási, szerelési munkáit az önkormányzat Városgazdálkodás csoportja végzi. Az óvoda személyi feltétele Diplomás óvónők 21 Szakvizsgázott óvónők 2 Szakvizsga folyamatban 1 Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák száma 6 Pedagógiai munkát segítő szakképzetlen dajkák száma 7 Érettségizett-, egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozók száma (dajka, 6 óvodatitkár) Szükség esetén kikérjük az Országos Beszédvizsgáló, a Nevelési Tanácsadó szakértői véleményét. Az integrált neveléshez szükséges további személyi feltétel Kistérségi Együttműködési megállapodás keretében utazó szakember hálózatán keresztül, vagy egyéb megbízási szerződéssel biztosítjuk. Az óvoda tárgyi feltétele (eszközjegyzéket csatoltam a végén) Mindhárom óvoda épülete felújított illetve a Bartók Béla utcai egy teljesen új minden előírásnak megfelelő épület. Még sikerült felvenni minden hozzánk jelentkező kisgyermeket, de már látni lehet, hogy a jövőben szükség lesz újabb bővítésre. Az óvoda eszközrendszerét, tárgyi feltételeinek javítását reméljük, hogy a Magyar Közlöny 1998/68. számában megjelent és törvénybe iktatott kötelező Eszközjegyzék folyamatos biztosításával a közeljövőben már meg lehet oldani. A csoportszobák bútorzatai hiányosak, régi, elavult darabok, amiket már nem érdemes felújítani. Szülői segítséggel négy csoportba tudtunk új bútorokra szert tenni. A csoportszobák játékainak és foglalkozási eszközeinek pótlására, és új eszköz beszerzésére, ha szűkösen is, de évről-évre jutott valamennyi. Az óvodát sikerült felszerelni olyan riasztóvédelmi eszközökkel, amely remélhetőleg biztosítja az óvoda védelmét. Mindhárom óvoda központi helyen helyezkedik el, és nagy tágas udvar tartozik hozzá. Biztosítva van homokos, betonozott és zöld terület egyaránt. Kaptunk új, korszerű, Európai Uniós szabványnak megfelelő udvari játékokat. 5

7 III. ÓVODÁNK EMBERI ÉRTÉKEI Küldetésünk: a gyermekek egyéni képességeit felfedezve és megismerve, az eltérő fejlődés ütemét figyelembe véve, meleg, elfogadó légkörben, változatos tevékenységek biztosításával, korszerű szemlélettel, a személyiségük kibontakoztatása, pozitív irányú fejlesztése. Óvodakép A mi óvodánk külső, belső esztétikuma gyermek-közeli, barátságos, biztonságos. Nevelési elveinkben szorosan együttműködünk a legközvetlenebb nevelési partnereinkkel: a családdal és az iskolával. A már kialakult hagyományainkra építve biztosítjuk alapvető feladatainkat, az óvó, védő nevelési és szociális feladatokat a szülői igények figyelembevételével, a sajátos szervezeti keretek, formák között. Az esélyegyenlőség jegyében biztosítjuk és javítjuk az óvodába járó gyermekek nevelési feltételeit, megteremtjük a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a tehetséges gyermekek differenciált fejlesztésének lehetőségét is. Az óvodai nevelőmunkába bevonjuk a különböző társadalmi, közművelődési, egészségügyi szervezetek képviselőit. Kapcsolódunk, valamint teret engedünk azoknak a tevékenységeknek, melyek az óvodai program célkitűzéseit segítik, és hatékonyabbá teszik a gyermek iskolai életre való felkészítését. Gyermekképünk keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy Önmaga lehessen. (Janese Korczak) Célunk: hogy az óvodában felnövekvő gyermekek sokszínű egyénisége harmonikusan illeszkedjék az európai uniós értékrendhez. Melyek azok az értékrendek, amit elvár a társadalom? Változásokra, fejlődésre való rugalmas alkalmazkodás, befolyásolás képessége, Kritikus gondolkodás, döntésképesség, Konfliktuskezelő képesség A környezet alakítása, védelme, A kultúra, a szülőföld ismerete, védelme, A technikai és tudományos fejlődés követése, Emberi kapcsolatok humánus alakítása, Az egyén és társadalom jogainak és szükségleteinek egyenrangú tisztelete. Olyan gyermekeket szeretnénk óvodánkból elengedni, aki rendelkezik a humanista értékek alapjaival, kreatív, érdeklődő, együttműködésre, teljes életre képes. 6

8 Pedagóguskép Programunk sikeres megvalósítása olyan pedagógust feltételez, aki kreatív, folyamatosan megújulni képes, a nemzeti és emberi értékeket pozitívan közvetíti, együttműködő, kísérletező, toleráns, a gyermekek szükségleteit követő, empátiára alkalmas, a szakmáért kiálló személyiségjegyekkel rendelkezik. Arra törekszünk, hogy pedagógusaink a következő személyiségjegyekkel rendelkezzenek: A gyermekekkel szemben együtt érző, odafigyelő, szeretetteljes magatartást tanúsító Szakértelmét, pedagógiai, pszichológiai ismereteit gyakorlati jártassága tükrözi Önmaga továbbfejlesztésének igénye minden területen megnyilvánul A vele kapcsolatba kerülő személyekkel szemben tisztelettudó, feladat- és probléma érzékeny, titoktartó Tiszteletben tartja a gyermeki jogokat Az óvónők bevonják a dajkákat a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megtervezésébe, megvalósításába. A közösség tagjaként valamennyien felelősséget vállalnak a közösen kitűzött célok- és feladatok megvalósításáért. A szakmai munkában, munkatársi kapcsolatban, őszinte, nyílt véleménnyel segítik a legjobb megoldás kialakítását. Szülőkép Feltételezzük, hogy óvodánkba olyan szülő hozza gyermekét, aki érdeklődik programunk iránt, szeretné megismeri elképzeléseinket, a gyermeke érdekében együttműködő, érdeklődő, tevékenyen vesz részt óvodai életünkben, pozitívan viszonyul az egész közösséghez. IV. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Az óvoda, nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. CÉL: a 3 8 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése. Ez a cél a következő tevékenységrendszereken keresztül valósul meg: - Játék- és tanulási tevékenység - Társas- és közösségi tevékenység 7

9 - Munkatevékenység - Szabadidős Tevékenység E tevékenységi formák megválasztásával a gyermekek adott fejlettségi szintjéhez igazodó készségfejlesztés, illetve különböző képességek alapjainak lerakása történik. Programunk vallja, hogy a gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. Mire orientálhat az óvoda? A szélesen értelmezett életfeladatokra! Az óvoda feladata tehát nem a szűken vett iskolai feladatokra való felkészítés. Azt mondjuk, hogy az életre való felkészítés csak valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg. A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében A gyermek, fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős, hiszen a család az első szocializációs szintér, amely a kisgyermeket formálja. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van (lehet) az elsődleges szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Az óvodás korú gyermek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. Az érzelmi alapigények kielégítése, pl. biztonságérzet, védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek környezete iránt érdeklődést mutasson, kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Az óvodapedagógus nagyon eltérő kívánalmakkal találkozik. Az óvodában a gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadni, és empátiakészséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik a neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása. Az érzelmi nevelés feladatai: - A szeretet és kötődés képességének fejlesztése - A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése - Az élménybefogadás képességének fejlesztése - Az érzelmek kifejezőképességének fejlesztése - Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése - Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése A fejlesztés tehát az után kezdődik, miután a gyermek beilleszkedett a csoportba, jól érzi magát, alapvetően derűs, vidám légkör veszi körül, megismerkedett a felnőttekkel, gyermekekkel, biztonságosan mozog az őt körülvevő környezetben. A gyermekek gondozása az óvodai nevelőmunka alapvető feladata: olyan sajátos nevelési feladat, melynek színvonalas megvalósítása nemcsak a gyermek személyiségének fejlesztését alapozza meg, de lehetővé teszi annak a környezeti hatásnak a kialakulását, ami a gyermek további fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul. Óvónő- gyermek kapcsolatában ki kell alakítani a szereteten és kötődésen alapuló együttműködést. Ennek alapja az empátiakészség, valamint azok pozitív élmények, amelyek hozzájárulnak egy boldog alaphangulathoz. A fejlesztést a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával és a közös élmények (színház, kirándulás, játszóházak, stb.) biztosításával érjük el. Kiemelten kezeljük az együttünneplést (születésnap, névnapok, jeles napok). Az óvónői példaértékű modellt elengedhetetlennek tartjuk. 8

10 Óvónő- szülő együttműködése elengedhetetlen a gyermekkel való egyéni óvodai bánásmód megvalósításához, ugyanakkor a felnőttek kapcsolata példaértékű a gyermeknek (tisztelet, tolerancia egymás iránt). Kapcsolatuk segítése érdekében a szülői és gyermeki elégedettséget vizsgáljuk. Az óvodapedagógus a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást ad a szülőnek. Egyéni problémák esetében a szülői kapcsolattartás és konfliktuskezelés egyéb formáit alkalmazzuk (személyes beszélgetés), és ha szükséges segítségnyújtással, nevelési tanácsokkal erősíthetjük a gyermek és a szülő harmonikus kapcsolatának kialakítását. Lehetőséget biztosítunk a szülőnek, hogy az óvoda életébe tevékenyen, érzelmileg is bekapcsolódjon (nyílt napon bemutathatják a foglalkozásukat; játszóházak alkalmával; óvodai program szervezésében való részvétellel). Gyermek- gyermek kapcsolata során alakul ki a gyermekben az alkalmazkodás, a társas kapcsolatok erkölcsi normái, az érzelmi alapokon létrejövő kooperáció és kommunikáció. Hosszabb távon preferáljuk a részben osztott, ill. osztatlan csoportok szervezését, valamint törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára egyre szélesebb körű átjárhatóságot biztosítsunk. Osztatlan csoportban a gyerekek jelentős egyéni fejlődésbeli különbségei következtében összetett interperszonális kapcsolatok jönnek létre, a szocializáció bonyolultabb, a gyermekek testvérkapcsolat pótló kötődéseket élhetnek meg. A nagyobb gyermekeknek a kicsik, ill. a sajátos nevelési igényű védtelenebbek iránt érzett felelőssége megsokszorozódik, oltalmazó magatartásuk egyben az óvónő értékrendjének közvetítését is jelentik. A nagyok és egészségesek pozitív, látványos sikerei pedig vonzó, követendő példát jelentenek a rászorultaknak. Feladatunk: Visszamaradó iskoláskorú gyermekek illetve testvérek érzelmi biztonsága érdekében részben osztott és osztatlan csoportok lehetőségének biztosítása Érzelmileg hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek kiszűrése és folyamatos segítése az óvodai csoportban. Szociometria- társas kapcsolatok vizsgálata (peremhelyzetű gyermekek okainak megkeresése, beilleszkedésük segítése) Az életkori sajátosságokat tükröző társas együttélés és az én-tudat alakulása folyamatos fejlődésen, az óvónők által segített fejlesztésen megy keresztül A csoportban kialakult helyzet felmérése A mások akaratának tudomásulvétele Konfliktushelyzetek kezelése, megoldása és saját teljesítményének ismerete alapján A programunk alapelve Szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével nevelhető. Az óvodapedagógusaink hisznek abban, hogy minden gyermek egyedi, különleges emberi lény, aki szeretetteljes közegben formálható, nevelhető. Az ország különböző tájairól érkező lakosok különféle igényeket mutatnak, melyek figyelembevételével, de a hagyományainkhoz hű nevelési elvek hangsúlyozása mellett 9

11 állítottuk össze programunkat. Az óvodai nevelés nyelve a magyar, a nevelés teljes egészében magyarul történik. Intézményünk rendelkezik az óvodai program megvalósításához szükséges feltételekkel. Az óvodapedagógusok képzettsége, szakmai elhivatottsága garancia a program célkitűzéseinek megvalósítására. A dajkák minden csoportban fontos szerepet töltenek be, nevelést segítő partnerek. V. A TEVÉKENYSÉGEK SZEREPE A NEVELÉSI CÉL ELÉRÉSÉBEN Játék A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játék nem csak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. Jót és jól játszani- ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén, indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet; az amit a kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. A Tevékenységközpontú Program alapelve, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. Főbb feladatok Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek biztosítása a játék fejlesztése érdekében A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel Anyanyelvi nevelés Célunk: az irodalom iránt érdeklődő, igényesen válogató, majdan szívesen olvasó, színházat, múzeumot látogató, egyértelműen kommunikáló személyiség megalapozása Főbb feladatok: Változatos lehetőségeinek megteremtése által az irodalom megszerettetése, pozitív érzelmek alakítása, A kommunikáló képesség fejlesztése, A könyvtár használatának megismertetése, A gyermekek vágyának felébresztése a színház, Múzeum iránt, A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése, beszédhibák javítása. 10

12 Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek közötti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. Ha tehát az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk, és a gyermeket nyelvi fejlesztésben részesítjük, akkor nemcsak tisztábban és jobban fog beszélni, hanem a gondolkodása is fejlődik. A helyes és szép beszéd mélyíti a gyermek érzelmeit, fejleszti esztétikai érzékét, előkészíti őt az irodalmi értékek befogadására. Az óvodáskor végére az anyanyelvi nevelés hatására aktív és passzív szókincse bővül, mondatszerkesztésük nyelvtanilag helyessé válik, kialakul az összefüggő beszéd, a beszédfegyelem. Az óvónő személyes példáján keresztül, illetve fejlesztőjátékok kapcsán segíti elő a metakommunikációs eszköztár bővülését. A metakommunikatív elemek jelzik az egymás iránti érzelmeket, nemcsak kísérik, hanem módosítják a beszéd jelentését. Az óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van. Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését. A rossz kifejezőképességgel rendelkező, beszédében gátolt gyermek, gondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni. Ugyanakkor egy kevésbé intelligens gyermek jó kifejezőkészség birtokában jobb teljesítményt fog felmutatni. Ezért fordul elő gyakran, hogy a fejletlen beszédképességű gyermeket gyakran teljesítménye alatt értékelik. Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. Az óvoda fejlesztési feladata tehát a család, a környezet megismeréséből indul ki, és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül fejti ki hatását. A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve lehet értelme. Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítania, hogy nyugodt légkörben, életszerű helyzetekben minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. Az óvoda tevékenységben gazdag élete, a kellemes, nyugodt légkör alapvetően meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését. Ilyen körülmények között a gyerekek szívesen és gyakran beszélnek. A nap folyamán bármikor adódhat lehetőség a beszélgetésre. A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad. Különösen fontos, hogy az óvodapedagógus ügyeljen beszédének stílusára, a hanglejtés, a dinamika a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszéde legyen érthető, egyszerű és világos. Figyeljen arra, hogy a gyermekek mindig választ kapjanak a kérdéseikre. Nem vesszük el a gyermek kedvét állandó javítással és figyelmeztetéssel a folyamatos beszédtől. Dicsérjük és bíztatjuk a bátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a beszédre. A gyermekek anyanyelvi fejlettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük. Figyelünk arra a gyermekre, amelyik beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzd. Szükség esetén szakember segítségét kérjük. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén Kialakul az igényük a mesehallgatásra. Ismernek legalább 10 mesét, 8 mondókát, 15 verset. Kedvelt tevékenységük a bábozás, dramatizálás, ismerik technikáját. Saját maguk is tudnak mesét, versikét kitalálni, ezeket előadni (egyénileg vagy közösen) Szívesen szerepelnek ünnepélyeken. Tudnak történeteket, mesét befejezni, képről történetet elmondani. Szívesen vesznek részt könyvtárfoglalkozásokon, ismerik a könyvhasználat szabályait. 11

13 Készítenek saját mesekönyvet, leporellót, gyűjteményeket. A szülők bevonásának lehetőségei: Irodalmi alkotások gyűjtése Bábok, szemléltető eszközök készítése Könyvek ajánlása, a könyvtár bővítése Programajánlatok, jegyek beszerzése Nyelvi játékok otthoni alkalmazása Együttműködés a logopédussal Művészeti tevékenységek Mese, vers, dramatizálás, bábozás A mese a csend szigete. Pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet, segít az élmények feldolgozásában, a gyermek világképének alakulásában. A versben a játék, a szöveg és a dallam, mozgás, beszédritmus és hangulat megbonthatatlan egységet alkot. Az a jó kiválasztás, amikor a versre rááll a fülük és a szájuk. A mese és a vers szervezeti formái: A mese csendet kíván, odafigyelő közösséget. Célszerű a körülményeket úgy alakítani, hogy mire a mesébe kezdünk, minden gyerek várja azt, a mese kedvéért elcsendesedjen. A verset néhány gyermekkel is elkezdhetjük, akár játékzajok közepette, hiszen az érdekes verses játék is mozgással, beszéddel jár. A játszó csoport létszáma megváltozhat közben. Az óvónő pedagógiai szabadsága az, hogy eldönthesse (a kiválasztott mese, vers; a gyermekcsoport szokásai; pillanatnyi helyzet figyelembevételével), hogy a verset vagy mesét csendben, vagy a gyermekek játéka mellett kívánja elmondani. A különböző óvodai tevékenységek közben, az óvónőnek célszerű kidolgozni olyan hívogató formaságokat, amelyek motivációul szolgálnak a meséléshez, verseléshez. Ilyenek lehetnek, pl.: gyertyagyújtás, mesepárna, meseszőnyeg. Verseknél, mondókáknál, pl.: bábkészítés, rajzolás, festés, gyurmázás közben, valamint ritmikus mozgással és séták alkalmával. Nem szükséges a foglalkozási kereten belül maradni, hiszen a mese az óvodás gyermek alapszükséglete, ami bármikor kielégíthető. A válogatás alapelvei: Sokkal többet kell ismerni, mint amit felhasználunk A 3-7 évesek igényein túl kell látnunk, a bölcsődések, a babakor és a 6-10 évesek, az iskolás kor verseit, meséit is figyelemmel kell kísérni. Folyamatosan olvasni, tájékozódni kell, mert irodalmi ízlésünk attól a háttérműveltségtől függ, amit, mint felnőttek gondozunk, építünk magunknak. A könyvnélküli szövegtudás az óvodai mese elengedhetetlen feltétele. 12

14 A 3-7(8) éves gyermekeknek többször mondhatjuk ugyanazt a mesét, mert az ismétlés által válik élvezhetővé a szöveg. A kép is a gyermekkönyv lényeges alkotó eleme. Azokat a képeket szeretik a gyermekek, melyek jól felismerhetően ábrázolnak tárgyakat, mesei szereplőket, jeleneteket. A mese-vers kiválasztásának szempontjai: A mese- és verskezdeményezéseknek anyagát elsősorban a népmesekincs és a klasszikus, míves gyermekversek adják. A szövegek kiválasztása a kisgyermekek esetében a pedagógus kezében van. Az ő irodalmi ízlése erősen befolyásolja a gyermekirodalmi ízlésének alakulását. A versek, mesék kiválasztásánál figyelembe vesszük az óvodába kerülő kisgyermek életkori sajátosságait, érdeklődését, a csoport fejlettségét, összetételét. A spontán verselések, mondókázások során a gyermekek által már ismert (otthonról hozott) mondókákat elevenítjük fel közösen, ezáltal a többiek is megismerik azokat. Az egyszerű mondókákat, nyúlfarknyi rögtönzött történeteket, halmozó láncmeséket, az állatok beszédének dramatizálását, az egyszerű állatmeséket szeretik hallgatni, amelyekben ismétlések, alliteráló kifejezések vannak. Ismerkedjenek meg az évszakokhoz kapcsolódó, az évszak hangulatát idéző és az ünnepek köszöntését segítő mesékkel, versekkel. A mindennapi mese- és vershallgatáson kívül a gyermekek a délutáni pihenés megkezdésekor is hallgassanak mesét. Ez megnyugtató, ráhangoló hatást jelent számukra. A csoportszobában állandó helye van a mese-, vershallgatásnak, a bábozásnak. Kialakul egy sajátos, mesét hallgató viselkedésmód. Az odafigyelésen kívül várja a gyermek a rendkívülit, a csodálatosat, és kilép a hétköznapokból. A szabad meseválasztás lehetőséget teremt, hogy legyenek kedvenc meséik, melyeket a délutáni pihenés előtt is, vagy spontán módon kérhetnek. Célunk, hogy egy-egy mesét többször halljanak, melynek következtében újra és újra átélhetik a mese okozta élményeket. Az óvodáskor vége felé tartalmát tekintve a mesék, versek történetei a tágabb környezetről szólnak. Erdei állatok élete, a cirkusz, az utca, a család, a gyermekek világa a téma. A bonyolultabb tréfás állatmesék, a tündérmesék, néhány kiváló író meséje, elbeszélése, meseregénye is elmondásra kerül. A dramatizáláshoz sokszor hallott, rövid jellegzetes szófordulatokat, tartalmazó meséket tervezünk. A mese-vers anyag összeállításánál egész nevelési évben gondolkodunk. 13

15 Konkrét verset, mesét nem ajánlunk, azt minden óvodapedagógus egyénileg állítsa össze, saját egyénisége, környezete jellegének megfelelően. Bábozás: A bábjáték képszerű, mozgásra épül a cselekménye, művészi erejű, érzelmi jellegű. A gyermek azonosul a bábbal, közben kiélheti elfojtott vágyait, indulatait, különösen akkor, ha cselekvője a játéknak. Bábjáték segítségével megismerhetjük a gyermekek fejlődését, megismerő- és alkalmazkodóképességét, szociális érettségét. A bábozás legyen jelen a nap minden szakaszában. Nevelési helyzeteket oldhatunk meg a bábbal. Kis- és középső csoportban mondókázás közben, mesemotivációként használhatjuk a bábot. Megtanítjuk a gyermekeket már a beszoktatás ideje alatt a bábok használatára, az óvónő bábokkal való bánásmódja, mintául szolgál a gyermekeknek. Nagycsoportosoknál a bábkészítés anyagául szolgálhatnak kedvenc verses meséik. Rajzolás, mintázás, kézimunka Célja: az esztétikai nevelés- a humanizmus szellemében- olyan ember formálását szolgálja, aki igényli az esztétikumot, azt elfogadja, szépet hoz létre, és a környezet esztétikus átalakítására képes. Főbb feladatok: Rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás a kézimunka különböző fajtáinak, valamint a népi kismesterségek, a népművészetünk megismertetése A képi kifejezőképesség alakulásának segítése, élmény és fantáziaviláguk megalapozása Az egyén érettségének megfelelő képi-plasztikai kifejezőképesség alakítására, elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó és rendezői képességének fejlesztése A különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal való megismertetés Az eszközök használatának, karbantartásának, a munkaszervezés képességének kialakítása Szín- és formavilág gazdagítása Szóbeli értékelés formájának megismertetése, gyakoroltatása a csodálkozás, öröm lehetőségének biztosítása A környezetesztétika fogalmával, gyakorlatával való megismertetés A művészeti tevékenységek sorában fontos szerepe van a vizuális tevékenykedésnek, melyeken keresztül a gyermekek megismerhetik a világ szépségeit. E tevékenységek közben fejlődnek manuális képességeik, megismerhetik az anyagok tulajdonságait, alakul gondolkodásuk, gazdagodik érzelemviláguk, esztétikai értékrendjük. Fejlődik kreativitásuk és nyelvi kifejezőképességeik is. A pedagógusnak mindennapi feladatai közé tartozik olyan nyugodt, harmonikus, esztétikus környezet kialakítása, melyben a gyermek szívesen tevékenykedik, és átadhatja magát az alkotás örömének. Feladatok: Megfelelő eszközök elhelyezése olyan helyen, hogy bármikor elérhető legyen a gyermekek számára. Az óvodáskor elején ismerkedés könnyen kezelhető rajzeszközökkel, ezek helyes használatával, firkálgatás nagy felületen. A rajzkészség továbbfejlesztéseként, a rajzolt formák gazdagítása, díszítése, később a 14

16 A fejlődés várható eredménye: ceruza, zsírkréta használatának bővítése még színesebb élményrajzok, megjelenítését teszi lehetővé. Ismerkedés a só-liszt gyurmával, alaptechnikák elsajátítása,- ezek gyakorlása, a formák megnevezése (gyúrás, gömbölyítés, lapítás, sodrás, csípés), később előre meghatározott formák kialakítása. A későbbiekben gyakorlás szabadon, illetve kisebb figurák, gyümölcsök, állatok, témák megformálása. Az óvodáskor vége felé emberforma mintázása, jellemző arányok megjelenítése. Felületfestés technikájának megismerése, gyakorlása, festéssel kapcsolatos fogások gyakorlása. Színek bővítése, kitartó, gondos, tiszta munkára való törekvés. A későbbiekben festés elképzelés alapján, szabadon- színek komponálása, érdekes technikák felhasználása. Nyomattechnikával a nyomhagyás öröme, sorminták, díszítő elemek megjelenítése, nagyobbaknál a saját elképzelés megjelenítése. Ismerkedés a barkácsolással, majd bővebb ismeretek szerzése, megfelelő eszközhasználat, kollektív munkák készítése természetes anyagok felhasználása. Tépés gyűrés vágás - ragasztás Ismerkedés a hajtogatás művészetével. Gipszformák, díszek öntése és festése. Varrás, szövés, fonások alapok kialakítása. Kialakul az egyéni látásmód, a sajátos alkotási forma Meg tudják valósítani saját elképzeléseiket A formagazdagságon túl, a színek változatos használatára törekszenek A teret kitöltik, az arányok a valósághoz közelítenek Örülnek a közösen elkészített kompozíciónak, egyéni alkotásaiknak Egyéniek, részletezők a plasztikai, térbeli munkáik Építésben, téralakításban közösen vesznek részt Rácsodálkoznak a szépre, pozitívan értékelik azt Az alkotásokról tudnak beszélgetni, megfogalmazzák érzéseiket Játékukhoz kiegészítő eszközöket készítenek Megbecsülik saját és mások munkáját A szülők bevonásának lehetőségei Képek, könyvek gyűjtése, kölcsönadása az óvodának Segítségnyújtás kiállítások rendezésében Programjavaslat (oda-vissza) Népi kismesterségek bemutatása kincsek gyűjtése (kagylók, csigák, kövek, stb.) Közös barkácsolás A csoportszoba közös szépítése Ének-zene, énekes játék 15

17 A néphagyomány ápolása ebben az életkorban kétszeresen indokolt. Egyrészt mert a gyermek ugyanolyan észrevétlenül tanulja meg a mondókákat és gyermekdalokat, mint az anyanyelvét Másrészt mert a néphagyomány a zenét a szöveg és dallam tökéletes egységében tárja a beszélni tudó gyermek elé Célunk: Forrai Katalin módszereire építve hagyományápoló, énekelni, játszani, zenét hallgatni szerető személyiség megalapozása. Főbb feladatok: A gyermek zenei érdeklődésének felkeltése és fenntartása Zenei hallás, ritmusérzék megalapozása, fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembevételével Esztétikus, harmonikus mozgás kialakítása a néptánc elemeivel Zenei kultúra alakítása igényes zenehallgatással Az alkotás vágyának felkeltése hangszerkészítéssel, ritmuskitalálással A zenei nevelés elsősorban a művészeti nevelés körébe tartozik, és csak egy része az óvodai nevelésnek, de erőteljesen befolyásolja a gyermekek általános fejlődését. Feladata: A zenei élménynyújtáson, a zenei ízlés, és a harmonikus nevelésen túl, a zenei hallás, a ritmusérzék, a harmonikus szép mozgás fejlesztése, a zenei anyanyelv megalapozása. Célja: A zene megszerettetése, a befogadásra való képesség megalapozása, egészséges lelkű, kultúrált, boldog emberré nevelés. A feladatok sikeres végrehajtása elősegíti a gyermek biztonságérzetének növekedését, gátlásainak feloldását. A kisgyermek ritmusérzéke, hallása, a rendszeres játék és éneklés hatására spontán fejlődik, éneklési készsége kialakul. A zene közvetlenül váltja ki az érzelmeket, de hat értelmére is. Fejleszti gondolkodását, emlékezetét, képzeletét, fantáziáját, belső hallását, alkotókedvét, akaratát, mozgását, stb. Az óvónő fontos feladta, hogy kezdettől fogva sokat énekeljen a gyerekeknek. A gyermeket a természet adta utánzó ösztöne arra serkenti, hogy a sokszor hallott dallamot együtt énekelje az előadóval, később magában is dúdolgatja, gyakorolja. A kisgyermek szívesen fogadja a ritmikus mozgásokhoz társuló, ritmikusan lüktető dalokat, mondókákat. Érdeklődését megragadja a szép énekhang, a lágytónusú hangszerhang, a szöveg hangzóinak játékos összecsengése, a cselekmény megjelenítése, az eszközök alkalmazása. A népi játékok és a népdalok alkalmazása komoly szerepet játszik a zenei anyanyelv megalapozásában. A képességek és készségek kialakulásához első feladat az ismeretnyújtás. Érzékeltetik tapsolással, beszéddel, énekléssel a halk hangos, a gyors lassú közötti különbséget. A magas mély hangokat megkülönböztetik, térben is érzékeltetik. Az ének zene anyagának kiválasztásában elsődlegesen a gyermek életkori sajátosságait, és a nevelői célkitűzéseket kell figyelembe venni. 16

18 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor különböző szakaszaiban: Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport Hangterjedelem 3-5 hang 3-6 hang 3-6 hang Éneklés módja Az óvónő segítségével, csoportosan Dalanyag s - m l - s m s m d m r d l s m r d m r d l d l s r d l s m r d l - s 3-4 dal 3-4 dal 2-3 dal 1 dal Az óvónő indításával, a csoport önállóan, tisztán, jó szövegkiejtéssel 2-3 dal 2-3 dal 1-2 dal 2-3 dal 1 dal 1-2 dal Önálló indítással, csoportosan, és egyénileg, helyes kezdőmagasságban és tempóban. Dallam és motívumok visszaéneklése egyénileg is. 2 dal 2 dal 1-2 dal 2-4 dal 6-8 dal 2 dal 2 dal 2 dal Mondóka népdal 2-3 műdal népdal 3-4 alkalmi dal Ritmus Egyenletes lüktetés Ritmus Szöveg Játékos ismétlődő szavak Játékos mozgás Álló helyzet, kéz és lábmozgás, álló körforma, ismétlődő játékos mozdulatok. A szülők bevonásának lehetőségei: Lemezek, kazetták biztosítása Eszköz, hangszerkészítés Közös éneklés, játék Programokon való részvétel Testnevelés - mozgás Állati- virág- ünnepialkalmi játékok, szövegek Kör, csigavonal, hullámvonal, guggolás, taps, utánzó mozdulatok. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés népdal 5-6 műdal A téma bővül a gyermekek környezeti ismereteinek bővülésével, alkalmiünnepi szövegek Bonyolultabb játékok, párcsere. Hidas kapus sorgyarapító fogyó játékok, fogócskák. 17

19 A mozgás azokon a mozgásformákon alapuló fejlesztő tevékenységek összessége, amelyek a gyermekek természetes mozgásformáit veszi alapul (csúszás, mászás, futás, ugrás, dobás). A tervszerű ráhatások a gyermeki szervezet megóvása, gondozása, egészséges fejlődése, a testi képességek kibontakoztatása, valamint a mozgáskészségek fejlesztése érdekében tudatosan hatnak a gyermekek szervezetére. A családban és az óvodában egyaránt gondoskodnunk kell az életkornak megfelelő mozgásformák kialakításáról, a mozgásigény kielégítéséről. A tervszerű, rendszeres mozgás, kedvezően befolyásolja a szervezet növekedését, hozzájárul a légzőszervek, a keringési rendszer és a csont- és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez. A mozgás, fontos szerepet játszik az egészség megóvásában, a szervezet biológiai egyensúlyának fenntartásában. A gondozás, és az egészséges életmódra nevelés hatását felerősíti és kiegészíti. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segíti a térben és időben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, fejleszti az alkalmazkodóképességet. Így készíti elő az ábrázoló-, a matematikai-, a zenei-, és a környezet megismerésére nevelés fontos, kapcsolódó feladatait, ezzel is fejleszti a gyermekek személyiségét. A testnevelés foglalkozások során az óvónő igen sok ismeretet nyújt a testgyakorlatok elsajátítása közben. Ugyanakkor alakítja az erkölcsi tulajdonságokat is (akarat, bátorság, önuralom, fegyelmezett magatartás, közösségi szellem). A testnevelési foglalkozások, és a szabadban való játék alkalmat kínál a népi hagyományok ápolására is a körjátékokon, énekes játékokon, mondókákon, kiszámolókon keresztül. Feladatok: Természetes mozgásformák gyakoroltatásával fejlesszük a gyermekek ügyességét, gyorsaságát, állóképességét, erejét. Keltsük fel a gyermekek érdeklődését a mozgás iránt úgy, hogy közben élményhez juttatjuk őket az együttes mozgás során, kielégítve természetes mozgásigényüket. A mozgásformák gyakorlása által váljék pontosabbá mozgásérzékelésük, téri és időbeli tájékozottságuk, mozgáskoordinációjuk. Mindezek következtében fejlődjön önállóságuk, közösségi magatartásuk, leleményességük és kezdeményezőképességük. A mozgásformák gyakorlása során juttassuk a gyermekeket örömhöz és sikerélményhez. Szerettessük meg a közös tevékenységet és tegyük mindennapi igényükké az esztétikus, szép mozgást. Mindennapos együttmozgás- mindennapi testnevelés A 3-7 (8) éves gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el rendszeres, a napirendbe beillesztett csoportos tevékenység nélkül, amely kiterjed a csoport minden tagjára. Magába foglalja a láb- és tartásjavító torna rendszeres alkalmazását is. A testnevelés foglalkozások testgyakorlatainak anyaga Atlétikai jellegű gyakorlatok: Járások: Természetes járás, járás ütemtartással, irányváltoztatással, különböző kartartásokkal, Tárgyak és személyek megkerülésével. 18

20 Torna jellegű gyakorlatok Labdagyakorlatok Futások: lassú, közepes iramú, belegyorsuló és gyors futás, futás irányváltoztatással és tempóváltással, tárgyak és személyek ki- és megkerülésével, térd és sarokemeléssel. Ugrások: távol- és magasugrás helyből és nekifutásból. Dobások: függőleges és vízszintes célba kislabdával és babzsákkal. Szabadgyakorlatok (állások, ülések, térdelések, kéz- és lábtámaszok a kiinduló helyzetei ezeknek, a gyakorlatoknak): kar-, törzs-, lábmozgások, szökdelések, járások, testsúly áthelyezések, ugrások, fordulatok, forgások, kéziszer-gyakorlatok (babzsák, labda, kötél, szalag, bot és karika gyakorlatok). Talajgyakorlatok: Hossztengely körüli gurulás, gurulóátfordulás előre és hátra, kézállásba fellendülés előkészítő gyakorlata (kiscsikók). Egyensúlyozó járások: talajon és padon, eszközzel és eszköz nélkül. Természetes támaszgyakorlatok kúszás, csúszás, mászás talajon és padon. Szerugrások: felugrás zsámolyra és padra, zsugorkanyarulati-átugrás előkészítő gyakorlata. Játékok Matematika Gurítás állásból, ülésből a társnak. Átadás kézzel, lábbal. Feldobás, elkapás, labdapattogtatás. Futójátékok sorban, körben, szétszórtan Fogó, küzdő játékok Egyéni és csoportos versengések Sor és váltó versenyek Kézi szerrel történő játékok Célunk: olyan matematikai ismeretekhez juttatni gyermekeinket a környezetünkben végzett közvetlen tevékenységek során, mely alapján képesek a matematika nyelvén kommunikálni. Főbb feladatok: A matematikai érdeklődés felkeltése, közvetlen megfigyelések által, Érzékelés, észlelés differenciálása, pontosabbá tétele, Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, ok-okozati összefüggések megláttatása, ítéletek alkotása, Egyéni tapasztalatszerzéssel, szabad alkotásokkal a gyermekek verbális képességeinek fejlesztése, szociális képességeik alakítása. Az óvodai nevelés feladatai a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, érdeklődésének felkeltése, szinten tartása. Ennek hatékony eszköze a matematikai nevelés. A 19

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Hosszú virágfüzér, Kéztől kézig ér, Valamennyi kézen át Kezdettől végig ér. Átléptünk a hegyen, Fogjátok a füzért Mindkét hegyoldalon. Lejtünk a tengeren, Fogjátok a füzért Mindkét partvonalon. Szállunk

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben