Anyagmozgatás és gépei. 2. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyagmozgatás és gépei. 2. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék."

Átírás

1 Anyagmozgatás és gépei tantárgy 2. témakör Egyetemi szintű gépészmérnöki szak II. félév MISKLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

2 - 1 - Termelési-szolgáltatási- műveletek (ember-gép rendszer) Logisztikai folyamat Információáramlás i-edik állapot Anyag-, eszköz- és emisszióáramlás (i+1)-edik állapot Energiaáramlás Értékáramlás Pénzáramlás Munkaerőáramlás 1. ábra A fogalmi rendszere Alapanyag Beszállító Alapanyag Raktár FŐ TEVÉKENYSÉG Késztermék Raktár Végső fogyasztó anyagáramlás információáramlás 2. ábra Logisztikai rendszer anyagáramlások, készletek és rájuk vonatkozó információk integrációja

3 - 2 - Gyártástechnika, -technológia Anyagáramlás technológia Anyagáramlás technika Közlekedés technika, -techn. Matematika, Számítástechnika Szolgáltatástechnika Informatika A tudomány-integráló szerepe Energetika Rendszertechnika Elektrotechnika, Automatizálás Vállalatgazdaságtan, Menedzsertan Marketing Kommunikációs technika 3. ábra A, mint integrált tudomány Logisztikai alapelvek: a megfelelő minőségű anyag, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyről, a megfelelő helyre, a megfelelő módon és eszközzel, a megfelelő időben, a megfelelő költséggel.

4 - 3 - A szállítási határidők rövidítése A hatékonyság fokozása Az átfutási idők csökkentése A vevői megelégedettség növelése A kapacitások maximális kihasználása A nemzetközi együttműködés fokozása Nagyfokú szállítóképesség elérése Logisztikai célok A ráfordítások csökkentése, gazdaságosság növelése A rugalmasság megteremtése és fokozása A környezetbarát technológiák alkalmazása Az áttekinthetőség növelése Alacsony környezet-terhelés (emisszió) A minőség biztosítása Belső- és külső újrahasznosítás fejlesztése 4. ábra Logisztikai célok A i szervezet felépítése A vevői megelégedettség növelése A termékstruktúra meghatározása Újrahasznosítás Együttműködés, kooperáció (belső, külső) Ellenőrzés (controlling) A stratégiai elemei Eszközstruktúra (termelési, szállítási, raktározási stb.) Az információs adatcsere (EDI) Az információs rendszer struktúrája A termelés mélysége II. ( outsourcing= gyártáskihelyezés) A termelés mélysége I. ( make or buy= gyártani vagy vásárolni) 5. ábra A i célok elérésének főbb stratégiai elemei

5 - 4 - Szállítás Rakodás Energiaáramlás Csomagolás Tárolás, Raktározás Egységrak. kezelés Munkahelyi kezelés Pénzügyi tevékenys. Logisztikai műveletek Gyűjtés. elosztás Információ feldolg. Menedzsment Ellenőrzés Kommunikálás 6. ábra Logisztikai műveletek

6 táblázat A i állapotváltozási mátrix Logisztikai műveletek Művelet Hely Idő Menynyiség Á l l a p o t v á l t o z á s Minőség Energia Információ változás Értékváltozás Emisszió Anyag- Áramlás Információáramlás Ener gia Szállítás xx xx xx xx xx Rakodás x x x x x x Tárolás-rakodás xxx x x x Csomagolás x x xx x x x ERKE képzésbontás x xx (x) x x x Gyűjtés, osztályozás x x xx x x x Ellenőrzés, x x xx állapotfelügyelet Információ gyűjtés, áramoltatás, feldolgozás x x xxx és tárolás Kommunikálás a x x xx rendszerrel Energiaáramlás x x

7 - 6 - Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás) Bér- és munkaügy Humán politika Vállalati i rendszer Beszerzési (ellátási) Termelési (gyártási) Elosztási (értékesítési) Hulladékkezelés, újrahasznosítás logisztikája Marketing Beszerzési piac Elosztó raktár Értékesítési piac 7. ábra Termelő vállalat i rendszerének kapcsolatai

8 - 7 - Multinacionális vállalat i menedzsmentje A. Leányvállalat i menedzsmentje B. Leányvállalat i menedzsmentje Multinacionális vállalat Beszerzési Termelési Elosztási Taktikai operatív szint A. Leányvállalat Beszerzési Termelési Elosztási Beszerzési Termelési Elosztási B. Leányvállalat Taktikai operatív szint 8. ábra Multinacionális vállalat i rendszere

9 ábra Termelő vállalatok szolgáltatásokkal bővített i rendszere

10 - 9 - beszerzés beszállítás alapanyag raktár kiszállítás készáru raktár termelés értékesítés megrendelés feldolgozás megrendelés információ áramlás anyagáramlás 10. ábra Az egyszerűsített üzemi i rendszer anyag- és információáramlása R 1 R 3 R 5 R n+1 Alapanyag BT M 1 T 1 S 1 S 2 S n+1 R 2 R 4 R n R n+2 M n KT Késztermék, hulladék 11. ábra Termelési folyamat anyagáramlása Ahol: BT - Bemenő tároló KT - Kimenő tároló M i - Technológiai művelet (anyag, termék tulajdonsága megváltozik) [i=1... n] S i - Szállítási művelet [i=1... n+1] R i - Rakodási művelet [i=1... n+2] Ű T i - Tárolási művelet [i=1... m]

11 LGISZTIKA Makro Közlekedési Kereskedelmi Postai Logisztikai szolgáltató központ Mikro Vállalati Vállalati Beszerzési Termelési Elosztási Hulladékkezelési és újrahasznosítási Szolgáltatási Katonai Raktár 12. ábra A i rendszerek tagozódása I. LGISZTIKAI RENDSZEREK Inter (Belső ) Extern (Külső ) Termelő vállalat Szolgáltató vállalat Egészségügyi Kommunális Kereskedelmi Közlekedés Posta Pénzintézet Karbantartás Kultúrális rszágon belüli Közigazgatás City Település Régió Hálózatszerű Termelőszolgáltató Euro Áruellátás Kultúra, oktatás, egészségügy, sport Katasztrófa elhárítás Építkezések, közlekedés építés Közlekedés, posta, pénzellátás Turizmus, vendéglátás Hulladék, elhasznált termék gyűjtése Rendfenntartás, biztonság rszágok között Globális 13. ábra A i rendszerek tagozódása II.

12 NLSZ 1 NLSZ i NLSZ k hulladék q A q E BEMENŐ RAKTÁR AR ER HULLADÉK RAKTÁR hulladék q H LSZ 1 LSZ j LSZ m hulladék Jellemzők: nincs anyagkilépés csak hulladék egy telephely Példa: kórház, szálloda Jelölések: AR - alapanyagraktár ER - elhasznál termékek raktára LSZj - i szolgáltató NLSZj - nem i szolgáltató 14. ábra Szolgáltatások i rendszere (1. modell) LSZ 1 LSZ 2 LSZ 3 hulladék q A q EE BEMENŐ RAKTÁR AR ER HULLADÉK RAKTÁR hulladék q H LSZ 4 LSZ j LSZ m hulladék Jellemzők: Belépés: anyag (q A ), eszköz (q E ) Kilépés: anyag, áru (q A ), hulladék (q H ) A szolgáltatás az anyagra is irányul egy telelphely Jelölések: AR - alapanyagraktár ER - elhasznál termékek raktára LSZj - i szolgáltató KILÉPŐ ÁRU áru q T 15. ábra Szolgáltatások i rendszere (2. modell)

13 ábra Szolgáltatás i rendszere (3. modell) R 1 R 3 R 5 R n+1 Elhasznált termék, eszköz Termék, eszköz BT SZ 1 T SZ n S 1 1 S 2 S n+1 R 2 R 4 R n R n+2 KT Termék, eszköz, hulladék 17. ábra Szolgáltatási folyamat anyagáramlása Ahol: BT - Bemenő tároló KT - Kimenő tároló M i - Szolgáltatási művelet (nincs anyag, termék átalakulás, csak használódás) [i=1... n] S i - Szállítási művelet [i=1... n+1] R i - Rakodási művelet [i=1... n+2] T i - Tárolási művelet [i=1... m]

14 Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű i irányítás információs kapcsolatai Vállalati szintű irányítás Vállalati szintű információs kapcsolat Vállalati szintű i irányítás információs kapcsolatai Ellátás Gyártás Elosztás Rakodás, belső mozgatás irányítása Alapanyagraktár irányítása Gyártásirányítás Készáruraktár irányítás Rakodás, szállításirányítás Logisztikai alapfolyamatok 18. ábra A i információs hálózat felépülése

15 Hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató rendszerek logisztikája Minek a következtében jöttek létre a hálózatszerű i rendszerek? Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a gazdaság struktúrája, felépítése, a benne termelési ill. szolgáltatási tevékenységet befolyásoló szervezetek, szerződések és jelentős átalakuláson mentek át. Ha megvizsgáljuk a gazdaság átstruktúrálódásának mutató rugóját, akkor a következők nevezhetők meg: a termékeknél a fogyasztói piacok által megkövetelt rendkívüli mértékben differenciált igények a termékek rövid élettartam ciklusai nem teszik versenyképessé, ha csak nemzet igényire alakítanánk ki a termelést, ezért az egész világra kiterjedő multinacionális cégek jönnek létre, a nemzeti piacok helyett nemzetközi piacok alakulnak ki, létrejött a termelés globalizációja, a vállalatok versenyképességének a fokozása szükségessé teszi, hogy szabaduljon meg minden olyan tevékenységtől, amely a meghatározó feladataitól csak kisebb hatékonysággal tudja végezni, így általánossá vált a termelés melységének a csökkentése, amelyek eredményezik, hogy kis túlzással a termelő vállalatok két csoportba sorolhatók: összeszerelő vállalatok és beszállítók, a tevékenységek egy részét vállalkozásokba adják ki (outsourcing), fokozódik, mert az információs technológia fejlődésével lényegesen hatékonyabbá vált a vállalatok közötti kooperáció (telekooperáció) a szolgáltatásokat végző egységeknél is jelentős integrációjátszódott le, nagy méretű nemzetközi szolgáltató szervezetek jöttek létre (pl. áruház láncok, energiaszolgáltatások, kommunális szolgáltatók, karbantartó szervezetek),

16 a termelési- és szolgáltatási feladatok kis- és középvállalatok, vállalkozások, csak akkor tudnak versenyképessé válni, ha szoros együttműködést alakítanak ki, virtuális vállalatokat, ill. virtuális hálózatokat alakítanak ki, a fenntartható fejlődés következtében a gazdaság nyitott láncból zártláncú gazdasággá alakul át, amelyek következtében ki kell alakítani a hulladékok elhasznált termékek újrahasznosítását,amelyhez a termelő-, szolgáltató vállalatokat, közületeket és a háztartásokat gyűjtő rendszerbe, hálózatokba kell szervezni. Az előzőekben leírtakból következik, hogy a termelési szervezetekre napjainkban nem jellemző az egy telephelyes elhelyezés, hanem hasonlóan a szolgáltatásokhoz sok telephelyek egyre fokozódó méretű hálózatokká alakultak, sokszor a nemzeti határokon túlnőve. A hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató igen jelentős mértékben megnövekszik a szerepe, mert az anyagáramlás viszonylatai kiterjednek, összehangolásuk csak fejlett információs technológiai eszközök felhasználásával képzelhető el. Ezért a hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató (nem i szolgáltatót értve) rendszert csak logisztikával integráltan kell és lehet értelmezni. A hálózatszerűen működő, logisztikával integrált rendszerek sajátosságai a következők: jelentős mértékben megnövekszik az extern (külső) szerepe, de szigorúan az intern (belső) logisztikával integráltan, összehangoltan kell kezelni, az intern nem lehet fekete doboz, megsokszorozódnak a i szolgáltató vállalatok, a i szolgáltató vállalatok hatékony működtetése sok esetben olyan virtuális vállalat hálózat kialakítását kívánja meg, amelyben jelen vannak a termelő, szolgáltató, felhasználó (fogyasztó) és i egységek, a hálózatszerű működés lehetővé teszi az ellátási lánc működtetését, előnyeinek érvényesítését.

17 beszállítók B 1 B i B n alkatrész, szerelvény elosztó raktárak AER 1 AER j AER m összeszerelő üzemek SZÜ 1 SZÜ λ SZÜ p készáru elosztó raktárak KER 1 KER ε KER r felhasználók F 1... F ω... F u 19. ábra Hálózatszerűen működő logisztikával integrált termékösszeszerelő rendszer felépítése

18 ábra A globalizált temelésellátási-elosztási lánc elemei

19 DSC P P B C C T VLC T C C DSC B DSC T DSC anyagáram informinformációáram VLC: Virtuális Logisztikai Központ P: termelõ vállalat DSC: gyûjtõ- és elosztó raktárközpont T: szállítási vállalat C: vevõ B: bank 21. ábra A virtuális vállalat modellje

20 SZ SZ K LV R VLC B R SZ K LV B SZ VLC SZ LV B K R Virtuális Logisztikai centrum Szétszerelt objektum Szakértő Logisztikai vállalat Alkatrész, eszköz beszállító Karbantartó egység Raktár Információáramlás Személy, anyag és eszközáramlás 22. ábra Szétszórt objektumok műszaki felügyeletét működtető Virtuális Logisztikai Centrum

21 ábra A klaszter, mint regionális i központ rendszere

22 Klaszter, mint virtuális i központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében, a kis és középvállalatok (BKV) i potenciáljainak a növelése: szervezi, diszponálja a BKV alapanyag ellátását: közvetlen a segédbeszállítóktól SB beszállítva, alapanyag elosztó raktárakon (AER) keresztül látja el a BKV-t, ütemezi, diszponálja a szállítójárműveket: SB-AER SB-BKV AER-BKV viszonylatokban a Logisztikai Vállalatot igénybevéve. piaci igények ismerete alapján elosztja a BKV által gyártott részegységeket, szerelvényeket: közvetlenül a nagy felhasználó vállalatot az NFV ellátja alkatrésszel, részegységgel, elosztó raktáron (KER) keresztül szállít be az NFV-nek, ütemezi, diszponálja a szállítójárműveket a a BKV - KER a BKV - NFV a KER - NFV viszonylatokban, a Logisztikai Vállalat igénybevételével. A klaszter Virtuális Logisztikai Központja: INTRANET tel tart fenn a klaszter maghatározott elemei között, igénybe veszi a E-commerce-t, ill. EDI-t, felhasználja az INTERNET-et, kapcsolódik és együttműködik a Logisztikai Központtal, telekoperációkat szervez, outsourcing, ill. sourcing feladatokat hoz létre, kiterjedt marketing tevékenységet lát el, megteremti a JIT elvű beszállítás i és informatikai feltételeit.

23 Vevő Vevő Vevő Logisztikai vállalat Boltok E-bolt raktárai Gyártók, forgalmazók raktára E-bolt Gyártók, forgalmazók raktára E-bolt raktárai Boltok Logisztikai vállalat Anyagáram Információ áram Vevő Vevő Vevő 24. ábra Az E-Bolt általános modellje

24 Logisztikával integrált elektronikus piacterek a) Közvetlen kapcsolaton és liciten alapuló elektronikus piacterek a 1 ) Piramis modell: vevői piactér a 2 ) Pillangó modell: eladói piactér 25. ábra Nagy számú: eladó, Nagy számú: vevő, i szolgáltatók. i szolgáltatók. Kis számú: vevő Kis számú: eladó Eladók, i szolgáltatók licitálnak Vevők, i szolgáltatók licitálnak Vevők: külön-külön döntenek, Eladók: külön-külön döntenek, ki az eladó, ki a logisz- ki a vevő, ki a logiszti- tikai szolgáltató kai szolgáltató

25 Logisztikával integrált virtuális Business Centrum, mint közvetítő elektronikus piactér 26. ábra Jellemzői: nagy számú: eladó, vevő és i szolgáltató, a Virtuális B+L Centrum optimalizálja az üzleti és a kapcsolódó i folyamatokat (szállítás, tárolás, csomagolás, egységrakomány képzés stb.), a Virtuális B+L Centrum megvalósítja az elektronikus piacteret.

26 ábra A zártláncú gazdaság virtuális i rendszere

27 Termelő vállalat tárolójáról felhasználó vállalathoz lakossági fogyasztóhoz LF R 1 R 3 S 1 S 4 TVT T n FVT T 1 T 2 R 5 R 7 R 2 R 4 R 6 R 6 LF 28. ábra Szállítási lánc anyagáramlási folyamata TVK termelő vállalat tárolója Meta: R 1 -R 7 rakodás a i láncot megvalósító i S 1 -S 7 szállítás rendszer, amelyben önálló, független vállalatok T 1 -T n tárolás vesznek részt (termelő vállalat, szállí- LF lakossági fogyasztó tó vállalat, fuvaroztató, raktározó vállalat FVT felhasználó vállalat tárolója és felhasználó vállalat).

28 Vevõi igények Raktározás Raktározás Raktározás Raktározás Alapanyag elõállítás Ellátási Alapanyag feldolgozás Ellátási Építõelem, alaktrész gyártás Ellátási Késztermék gyártás Ellátási Raktározás Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Ellátás Logisztikai szolgáltatás Gyûjtõhely Gyûjtõhely Raktározás Raktározás Ellátási Szervíz szolgáltatás Ellátási Újrafeldolgozás Végfelhasználó vevõ Ellátási Ellátási Kiskereskedelem Nagykereskedelem Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Logisztikai szolgáltatás Vevõi igények 29. ábra Ellátási lánc (supply chain)

29 Ellátási lánc alapelve: az alapanyag előállításától a késztermék végfelhasználóhoz való eljuttatásig ill. a meghibásodott, elhasznált termék felújításáig, újrahasznosításig a teljes i lánc együtt menedzselhető, irányítható, széleskörű munkamegosztást és kooperációt kíván, világméretű i információs hálózat, széleskörben használható szoftverek szükségesek, a teljes ellátási lánc szűkíthető, akkor ha a szűkített ellátási lánc optimális rendszer jellemzői nem javíthatók ha bővítjük az ellátási láncot. Ellátási lánc menedzsment (SMC) előnyei: rövidíthető az átfutási idő, kapacitások jól konvertálhatók, jól kihasználhatók, kapacitások beruházásnál nélkül növelhetők, a vevőigények a legmagasabb szinten kielégíthetők, az optimális outsourcing ill. kooperáció alakítható ki, fejlesztések költségei megoszthatók, a fejlesztések összehangolhatók.

1. Logisztikai alapok modul

1. Logisztikai alapok modul LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET 1. Logisztikai alapok modul A logisztika fogalma és története: A logisztika szó görög eredetű, a logo ~ gondolkodni (logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni) szóból

Részletesebben

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius

Részletesebben

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008.

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. LOGISZTIKA oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK... 5 1.1. A LOGISZTIKA FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE... 5 1.1.1. A logisztika

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Termelési-szolgáltatási-logisztika mûveletek (ember-gép rendszer) Információáramlás. i-edik állapot. (i+1)-edik állapot.

Termelési-szolgáltatási-logisztika mûveletek (ember-gép rendszer) Információáramlás. i-edik állapot. (i+1)-edik állapot. SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKÁJA - FÓLIÁK Logisztikai alapok A logisztika fogalma: A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához szükséges anyagáramlás, illetve a hozzá kapcsolódó információ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE 1 Bevezetés Bármely cél elérése csak tudatos emberi tevékenységek láncolatával, folyamatokkal lehetséges. Az emberek a

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egy konkrét vállalat logisztikai elemzése

Egy konkrét vállalat logisztikai elemzése DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar Egy konkrét vállalat logisztikai elemzése Témavezető: Dr. Hernádi László egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Barbara gazdaságinformatikus Debrecen 2010 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT)

I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT) A proect kidolgozásában részt vett a Kassai Műszaki Egyetem Logisztikai- és Gyártórendszerek Tanszéke (KME-LGYT), valamint a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke (ME-ALT). A proekt céla

Részletesebben

Logisztikai szolgáltatók menedzsmentje és informatikája

Logisztikai szolgáltatók menedzsmentje és informatikája Logisztikai szolgáltatók menedzsmentje és informatikája Összeállította: Dr. Bokor Zoltán, főiskolai docens NYF Általános Közgazdaságtudományi Tanszék I. Logisztikai szolgáltatók, szolgáltatások 1. Logisztikai

Részletesebben

AZ E-LOGISZTIKA KAPCSOLATA A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOKKAL

AZ E-LOGISZTIKA KAPCSOLATA A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOKKAL IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu AZ E-LOGISZTIKA KAPCSOLATA A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOKKAL Absztrakt Az elmúlt évtizedek során végbement technológiai fejlődés,

Részletesebben

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban Cservenyi Dóra 1 cservenyi.dora@hm.gov.hu AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI A TERMÉKKÓD HELYE ÉS SZEREPE AZ ANYAG- ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS RENDSZERÉBEN Absztrakt A vállalati információs

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

Termelési logisztika

Termelési logisztika Termelési logisztika Termelési (gyártási) logisztika A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól - a termelési folyamaton keresztül a késztermék-raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi,

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET: STRATÉGIAI TERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETE H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Telefon: (82)-428-048 Fax: (82)-429-699 E-mail: keller_gabor@t-online.hu Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/

Részletesebben

Innovatív citylogisztika a koncepciótól a megvalósulásig

Innovatív citylogisztika a koncepciótól a megvalósulásig Innovatív citylogisztika a koncepciótól a megvalósulásig Dr. Tánczos Lászlóné Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest Bertalan L. u. 2. ktanczos@kgazd.bme.hu Az előadás az EU kutatási

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása BME OMIKK LOGISZTIKA 10. k. 3. sz. 2005. május június. p. 22 65. Tanulmánytár * Szállítási logisztika Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA Készítette:

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A magyar gazdaság állandóan változó és egyben fejlődő ágazata a kereskedelem. A piac bővülésével, az Európai Unióhoz csatlakozással,

Részletesebben

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai

Részletesebben

Gyógyszeripari logisztika

Gyógyszeripari logisztika 2008.06.25. Szilágyi Gyula Gyógyszeripari logisztika Termelésirányítási és logisztikai igazgató A logisztika szó eredete A görög logo (főnévi igenév) = gondolkodni szóból származik. Logizomai (ige) = számolni,

Részletesebben

INVERZ LOGISZTIKAI LÁNCOK MŰKÖDÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSI SZINTJEI

INVERZ LOGISZTIKAI LÁNCOK MŰKÖDÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSI SZINTJEI MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * INVERZ LOGISZTIKAI LÁNCOK MŰKÖDÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSI SZINTJEI Az inverz logisztika kiemelten jelentős gazdasági tevékenységek összessége a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés

Részletesebben

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA Fő fejezetek: Vezetői összefoglaló A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája Stratégiai

Részletesebben