A Synergon hat értéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Synergon hat értéke"

Átírás

1 é v e s j e l e n t é s 1999

2 A Synergon hat értéke A Synergon Közép-Európa legjobb informatikai megoldásszállítója kíván lenni, meghatározó részt vállalva a régió e-gazdaságának kialakításában. Sikereink titka a technológiai és üzleti tudás, valamint azon értékek együttese, melyek nem csupán a Synergon jövôképét, de mindennapi mûködését is meghatározzák, vevôink, befektetôink, partnereink és kollégáink megelégedésére. Vevôk Mindig olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel a legjobban tudjuk támogatni vevôink üzleti céljainak megvalósítását. Megértjük vevôink üzleti folyamatait, és elkötelezett együttmûködésben dolgozunk velük, prioritásaik és lehetôségeik széles körû figyelembevételével. Feladatunknak tekintjük, hogy vevôinket felkészítsük az új gazdaság kihívásaira és partnereik legyünk az azokra adott optimális válaszok kialakításban. Azért dolgozunk, hogy elôsegítsük vevôink üzleti eredményességének javulását. Innováció Az információs társadalomban hónapok alatt újulnak meg termékek és technológiák. Mindenkor a legkorszerûbb minôségi termékeket és szolgáltatásokat kínáljuk vevôinknek, melyekkel a piac innovatív üzleti és cégvezetési trendjeit követjük. Az információtechnológia stratégiai jelentôségét felismerve a Synergon belsô folyamatait is innovatív megoldásokkal támogatjuk. Sikereink biztosítéka az innovációs képesség megôrzése, ezért munkatársainkat is arra ösztönözzük, hogy megôrizzék és fejlesszék ezen képességüket. A Synergon fejlôdésével együtt járó szakmai-üzleti változások a vállalat megújulásának zálogai. Munkatársak Olyan munkahelyet teremtünk, mely a folyamatos kihívások mellett anyagi biztonságot, nyitott légkört és a személyes karrier építésének lehetôségét biztosítja. Munkatársainktól elvárjuk, hogy minden munkanapjukat annak tudatában kezdjék: a kihívásoknak csak képzéssel, az elsajátított információ és tudás növekedésével, valamint annak hasznosításával lehet megfelelni. Munkatársainktól megköveteljük, hogy mindenkor az üzleti tisztesség elveit és a vevôk érdekeit tartsák szem elôtt. Csapatmunka Ahogy az informatikai megoldás egy rendszer különbözô komponenseinek tökéletes együttmûködését jelenti, úgy cégünk is munkatársai és funkcionális egységei együttmûködése által teljesíti céljait. A csapatban mindenki felelôs a saját munkájáért és felelôsséggel tartozik saját csapata és a Synergon sikeréért is. A csapatmunka vezérelvei: a szolidaritás és az építô kritika. A Synergon legfôbb erejét az összetartó csapat jelenti, amelyet a legjobb szakemberek alkotnak. Eredményesség A Synergon tradíciója a tervszerû, stabil növekedés. A jövôben is ennek jegyében tevékenykedünk, nem feledve, hogy a növekedés nem csak mennyiséget, hanem - különösen az eredményesség, a hatékonyság és a szervezettség terén - minôséget is jelent. A piaci verseny kihívásainak hosszú távon csak egy ügyfélorientált, erôs, eredményes cég felelhet meg. Eredményességünket az iparág élvonalának megfelelô ütemben növeljük. Eredményességünk alapja tudásunk minôsége és mûködésünk hatékonysága. Társadalmi felelôsség Felelôsséggel vállalunk részt tágabb közösségünk életében. Szívesen szolgálunk és ismerünk el értékteremtô célokat. Támogatjuk a karitatív tevékenységet, a sportot és a kultúrát, különösen a kortárs magyar mûvészetet. Munkatársainkat következetesen támogatjuk közösségi tevékenységükben. A Synergon kiemelt figyelmet fordít a természeti környezetre, tiszteli és óvja azt. Hisszük, hogy közösségünk szolgálatával a vállalatok társadalmi szerepvállalásának területén is innovatív szerepet tölthetünk be. 2

3 Tisztelt Részvényesünk! Az 1999-es év jelentôségét, hatását nehéz volna túlbecsülni a Synergon Informatika Rt. életében. Hosszú évek céltudatos munkájának gyümölcse érett be az elmúlt évben: a Synergon több lépcsôben megvalósított tôkebevonást követôen nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, és a hazai információtechnológiai cégek között elsôként részvényei megjelentek a Budapesti Értéktôzsdén, valamint a londoni elektronikus tôzsdén, a SEAQ-on is. A tôzsdei megjelenés jelentôs változásokat eredményezett a Synergon mûködésében. A korábbinál nagyságrendekkel nagyobb figyelem irányul ránk, és azt is hamar meg kellett szoknunk, hogy részvényeink árfolyamának alakulására komoly hatással vannak azok a szeszélyes nemzetközi árfolyammozgások, amelyek fôként az információtechnológiai szektor papírjait mozgatják. Az év folyamán emellett egy speciális nehézséggel is meg kellett birkóznunk: a 2000-es év dátumváltási problémájának (Y2K) elôre nem látható hatásaként a magas szolgáltatástartalmú, komplex projektek helyett a hardverközpontú beruházások kerültek elôtérbe. Az év második felében mindez negatív hatást gyakorolt a társaság eredményességére. Befektetôinket a folyamatok felismerését követôen idôben, teljes körûen tájékoztattuk ezekrôl a fejleményekrôl. Úgy érezzük, hogy ennek is meghatározó szerepe volt abban, hogy sikerült megôriznünk, sôt megerôsítenünk a piac bizalmát. Az informatika szerepe a gazdasági fejlôdésben várhatóan tovább erôsödik a következô években. Ebben a helyzetben a Synergon legfontosabb célja, hogy segítsen megtalálni azokat az eszközöket, amelyek jelentôsen elôsegítik ügyfelei piaci fejlôdését, és hatékony válaszokat adnak a folyamatosan felmerülô kihívásokra. Büszkék vagyunk eddigi eredményeinkre: arra, hogy Magyarországon immár egy évtizede járulunk hozzá a legkorszerûbb technológiák meghonosításához. Büszkék vagyunk arra, hogy közremûködésünkkel valósul meg az e-gazdaság a régióban. Kilátásaink biztatóak: a hazai IT piac jelentôs fejlôdés elé néz. A vállalatok hatékony mûködésének elengedhetetlen feltétele a korszerû információtechnológia alkalmazása. A közigazgatási intézményeknek már most meg kell kezdeniük felkészülésüket a közelgô EU csatlakozásra. A termelô és szolgáltató szektorok szereplôit az egyre élesedô piaci verseny kényszeríti a korszerû informatikai rendszerek alkalmazására. Ezeket a várakozásainkat erôteljesen növekvô rendelésállományunk is egyértelmûen alátámasztja. A web-alapú kommunikáció tömeges elterjedése hatalmas fejlôdést eredményez az eddig szigetszerûen mûködô vállalati informatikai rendszerek területén; a jelentôs hatékonyságjavulással járó fejlesztési lehetôségek ma még jószerével beláthatatlanok. Miközben társaságunk folyamatosan erôsíti pozícióit az immár hagyományosnak tekinthetô vállalati rendszerintegrációs területen, a évben erôsítjük az e-gazdasággal kapcsolatos tevékenységünket (e-commerce és e-business szolgáltatások). Amint azt Éves Jelentésünkben is olvashatják, már jelenleg is számos olyan megoldást kínálunk, amelyeknek alkalmazásával a magyar cégek az EU vállalataival azonos információtechnológiai feltételek mellett tudnak mûködni. Arra számítunk, hogy a gyorsan növekvô piaci igények hamarosan jelentôs felfutást biztosítanak számunkra ezen a szegmensen is. Az idei esztendô másik nagy célkitûzése a régió más országaiban való terjeszkedés. Ezáltal kívánjuk biztosítani azt, hogy a társaság meghatározó pozíciókat építsen ki az erôteljesen globalizálódó piaci környezetben is. Mint látható, az idei év jelentôs feladatokat tartogat a Synergon számára. Bízunk benne, hogy ezek megvalósításában a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is élvezhetjük majd az Ön töretlen bizalmát is. Tisztelettel: Czakó Ferenc vezérigazgató-helyettes Gyurós Tibor elnök Szalóczy Zsolt vezérigazgató

4 Tisztelt Részvényesünk! Az 1999-es év jelentôségét, hatását nehéz volna túlbecsülni a Synergon Informatika Rt. életében. Hosszú évek céltudatos munkájának gyümölcse érett be az elmúlt évben: a Synergon több lépcsôben megvalósított tôkebevonást követôen nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, és a hazai információtechnológiai cégek között elsôként részvényei megjelentek a Budapesti Értéktôzsdén, valamint a londoni elektronikus tôzsdén, a SEAQ-on is. A tôzsdei megjelenés jelentôs változásokat eredményezett a Synergon mûködésében. A korábbinál nagyságrendekkel nagyobb figyelem irányul ránk, és azt is hamar meg kellett szoknunk, hogy részvényeink árfolyamának alakulására komoly hatással vannak azok a szeszélyes nemzetközi árfolyammozgások, amelyek fôként az információtechnológiai szektor papírjait mozgatják. Az év folyamán emellett egy speciális nehézséggel is meg kellett birkóznunk: a 2000-es év dátumváltási problémájának (Y2K) elôre nem látható hatásaként a magas szolgáltatástartalmú, komplex projektek helyett a hardverközpontú beruházások kerültek elôtérbe. Az év második felében mindez negatív hatást gyakorolt a társaság eredményességére. Befektetôinket a folyamatok felismerését követôen idôben, teljes körûen tájékoztattuk ezekrôl a fejleményekrôl. Úgy érezzük, hogy ennek is meghatározó szerepe volt abban, hogy sikerült megôriznünk, sôt megerôsítenünk a piac bizalmát. Az informatika szerepe a gazdasági fejlôdésben várhatóan tovább erôsödik a következô években. Ebben a helyzetben a Synergon legfontosabb célja, hogy segítsen megtalálni azokat az eszközöket, amelyek jelentôsen elôsegítik ügyfelei piaci fejlôdését, és hatékony válaszokat adnak a folyamatosan felmerülô kihívásokra. Büszkék vagyunk eddigi eredményeinkre: arra, hogy Magyarországon immár egy évtizede járulunk hozzá a legkorszerûbb technológiák meghonosításához. Büszkék vagyunk arra, hogy közremûködésünkkel valósul meg az e-gazdaság a régióban. Kilátásaink biztatóak: a hazai IT piac jelentôs fejlôdés elé néz. A vállalatok hatékony mûködésének elengedhetetlen feltétele a korszerû információtechnológia alkalmazása. A közigazgatási intézményeknek már most meg kell kezdeniük felkészülésüket a közelgô EU csatlakozásra. A termelô és szolgáltató szektorok szereplôit az egyre élesedô piaci verseny kényszeríti a korszerû informatikai rendszerek alkalmazására. Ezeket a várakozásainkat erôteljesen növekvô rendelésállományunk is egyértelmûen alátámasztja. A web-alapú kommunikáció tömeges elterjedése hatalmas fejlôdést eredményez az eddig szigetszerûen mûködô vállalati informatikai rendszerek területén; a jelentôs hatékonyságjavulással járó fejlesztési lehetôségek ma még jószerével beláthatatlanok. Miközben társaságunk folyamatosan erôsíti pozícióit az immár hagyományosnak tekinthetô vállalati rendszerintegrációs területen, a évben erôsítjük az e-gazdasággal kapcsolatos tevékenységünket (e-commerce és e-business szolgáltatások). Amint azt Éves Jelentésünkben is olvashatják, már jelenleg is számos olyan megoldást kínálunk, amelyeknek alkalmazásával a magyar cégek az EU vállalataival azonos információtechnológiai feltételek mellett tudnak mûködni. Arra számítunk, hogy a gyorsan növekvô piaci igények hamarosan jelentôs felfutást biztosítanak számunkra ezen a szegmensen is. Az idei esztendô másik nagy célkitûzése a régió más országaiban való terjeszkedés. Ezáltal kívánjuk biztosítani azt, hogy a társaság meghatározó pozíciókat építsen ki az erôteljesen globalizálódó piaci környezetben is. Mint látható, az idei év jelentôs feladatokat tartogat a Synergon számára. Bízunk benne, hogy ezek megvalósításában a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is élvezhetjük majd az Ön töretlen bizalmát is. Tisztelettel: Czakó Ferenc vezérigazgató-helyettes Gyurós Tibor elnök Szalóczy Zsolt vezérigazgató

5 A Synergon Informatika Rt. tevékenysége

6 Az információtechnológia világszerte a gazdaság fejlôdésének egyik legmeghatározóbb hajtóereje. Ma már nyilvánvaló tény, hogy a XXI. század küszöbén nem képzelhetô el modern, sikeres, piackonform cég jól mûködô, teljes mûködési körét átfogó informatikai háttér nélkül. A Synergon Informatika Rt. legfôbb célja, hogy segítséget nyújtson a hazai és a régióbeli vállalatoknak ahhoz, hogy ezeknek a követelményeknek minél hatékonyabban tehessenek eleget. Ennek érdekében nem az egyes rendszerek eszköz- vagy szoftverelemeit kínálja ügyfeleinek, hanem megoldást igyekszik szállítani: szolgáltatásainak köre a rendszerek megtervezésén és felépítésén kívül többek között a gazdaságos üzemeltetést, a változások menedzselését és az alkalmazók oktatását is szervesen magában foglalja. 1999: tôzsdei jelenlét A Synergon vezetô hazai megoldásszállító vállalkozás. Az Optotrans és a Rolitron egyesülésébôl 1997-ben létre jövô társaság az elmúlt néhány évben tapasztalható rohamos fejlôdését erôs nemzetközi mezônyben, magyar cégként érte el. Ennek a fejlôdésnek jelentôs fejezete volt az 1999 áprilisában végrehajtott nyilvános részvénykibocsátás, amelynek eredményeképpen a Synergon részvényei megjelentek a Budapesti Értéktôzsde nyílt kereskedési rendszerében, valamint a londoni SEAQ-on is. Az A kategóriás Synergon-részvények még az év folyamán helyet kaptak a BUX-kosárban, sôt, május 1-jétôl a CESI kosarában is szerepelnek. A részvénykibocsátás megteremtette a további növekedés feltételeit: a Synergon a nyilvános részvénykibocsátás révén befolyt friss tôkét saját vállalati infrastruktúrájának megerôsítésére, meglévô divízióinak fejlesztésére, valamint új üzletágak indítására és nemzetközi terjeszkedésének megkezdésére fordítja. Stratégiai célkitûzések Amellett, hogy aktívan részt vesz a magyar informatikai piac átrendezésében, a Synergon rövidesen megindítja tevékenységét a régió piacain is. Az akvizíciós terjeszkedés során elsôsorban a környezô országok informatikai vállalkozásait célozza meg, miközben nem mond le a magyarországi akvizíciókról sem. A régió országai közül mindenekelôtt Horvátországban, Romániában vagy Szlovákiában várható vállalatfelvásárlás. Az 1999-es évtôl kezdve minden jelentôsebb prognózis az Internettel kapcsolatos termékek és szolgáltatások iránti piaci igények ugrásszerû növekedésével számol. Ezért a Synergon jelentôsen növelni kívánja jelenlétét ezen a területen, elsôsorban a megoldásintegrációra koncentrálva. A társaság kiemelt célként fogalmazta meg ügyfeleinek felkészítését és támogatását az e-business típusú kapcsolatok kialakítása területén. Az outsourcing (erôforrás-kihelyezés) terjedése már Magyarországon is megkezdôdött, a piac dinamikája az igények stabil növekedését és a szerzôdéskötések lassú felfutását jelzi elôre. A hagyományos erôforrás-kihelyezéssel szemben a Synergon olyan együttmûködési konstrukciókat is kínál, melyekben a partner nem csupán elvárásait fogalmazza meg, de a projektek aktív résztvevôjeként saját erôforrásaival is részt vesz. Társadalmi elkötelezettség A Synergon ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy tevékenységével ne csak Magyarország informatikai fejlôdéséhez, s az informatikát alkalmazók sikereihez járuljon hozzá, hanem olyan közcélokra is áldozzon, amelyek a társadalom szélesebb rétegeinek nyújtanak élményt és szórakozást. Ennek jegyében új kezdeményezést indított útjára a kultúra támogatásának érdekében ban életre hívta a Synergon Kortárs Galériát, amellyel az anyagi támogatás mellett a magyar mûvészet ismertségét is növelni szeretné. A kultúra támogatásán túl a Synergon fontosnak tartja a sportvilág ígéretes fiataljainak támogatását. A társaság emellett immár közismert támogatója az NB I-ben játszó váci nôi kézilabdacsapatnak is. Tevékenységi körök A Synergon a közép- és nagyvállalatok informatikai igényeit kielégítô szolgáltatásportfóliót alakított ki, amely egyesíti a számítástechnikát, a kommunikációs és az Internet-technológiát, így hatékonyságot növelô, költségcsökkentô rendszereket hoz létre kiemelkedô minôségû alkotóelemekbôl. A Synergon tevékenységi köre az integrált vállalatirányítási és döntéstámogatási rendszerektôl az elektronikus üzleti megoldásokon és az intelligens épületek kommunikációs rendszerein keresztül az egyedi optikai és speciális hálózatokig, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokig széles területet ölel fel. A könnyebb áttekinthetôség kedvéért a következôkben a tevékenységeket az alábbi csoportosítás szerint foglaljuk össze: 6

7 kommunikációs rendszerek, hardver rendszerek, üzleti megoldások, szoftvertanácsadás és -fejlesztés, valamint támogatási (support) tevékenységek. A mátrix szervezetben a szakmai üzletágakat a kereskedelmi szervezet illetve a projektmenedzsment fogja össze. A projektmenedzsment központi helyen szerepel a projekt teljes életciklusa alatt. Szorosan együttmûködik a kereskedelmi, illetve a mûszaki szervezetekkel egyaránt. E-business A Synergon kiemelt jelentôséget tulajdonít az e-business és e-commerce megoldások nyújtásának. Meghatározása szerint az elektronikus kereskedelem (e-commerce) lényege az elektronikus tranzakció-kezelés az Interneten vagy egyéb kereskedelmi rendszeren (EDI) keresztül úgy, hogy a megrendelések folyamata nincs összekapcsolva a vállalati back office rendszerekkel. Az e-business rendszer lényegesen összetettebb: teljes üzleti folyamatokat támogat a vevô, az eladó és annak beszállítói közötti kétirányú információáramlás biztosításával. A Synergon célja, hogy ügyfelei részére olyan megoldáscsomagokat kínáljon, mellyel hosszabb-rövidebb idô alatt képesek kialakítani e-business alapú rendszerüket és erre tudják felépíteni és formálni üzleti kapcsolataikat. Kommunikációs rendszerek Az elmúlt évek lendületes informatikai fejlôdése a kommunikációs rendszerek területén is jelentôs változásokat idézett elô. A rendszereszközök robbanásszerû kapacitásbôvülése egyre növekvô igényeket támasztott ezen a területen is: a puszta adatátvitel mellett mind nagyobb a szükséglet a multimédiás kommunikációra is. A kommunikációs rendszerek egyre komplexebbé válnak, ezért az eszközök telepítése során már nagy szükség van az olyan rendszerintegrációs tevékenységekre, mint a szoftverek fejlesztése, azok oktatása, az eszközök állandó felügyelete, valamint a hibák gyors észlelése és kijavítása. A Synergon mind a helyi és szélesebb körû hálózatokon, mind az Interneten keresztül zajló kommunikációra széles körben kínál korszerû megoldásokat. Az internetes technológiára épülô üzleti megoldásokban egyre növekszik a gyorsaság és az átvitt adatok minôsége iránt támasztott igény. A világban vezetô piaci helyet betöltô partnercégekkel együttmûködve a Synergon lépést tart az informatikai világ napi kihívásaival, a legkorszerûbb technológiákat alkalmazza minden területen. A Synergon Magyarországon elsôként kapta meg a Cisco Certified Gold Partner minôsítést. Ez a cím a Cisco akkreditációs rendszere szerint a legmagasabb elnyerhetô elismerés, amely tükrözi a cég Cisco-rendszerekben jártas mérnökeinek számát és képzettségét; a Cisco eszközökbôl rendelkezésre álló készletek szintjét és a huszonnégy órás szervizszolgáltatás képességét. Optikai kábelhálózatok tervezésével, telepítésével, bérelt vonalak kiépítésével a Synergon a nagyobb sávszélesség iránti igényt elégíti ki, amire a hang-, kép- és adatátvitelben elérhetô jobb minôség érdekében van szükség. A kommunikációs hálózatok kiterjesztése, kiépítése sok esetben fizikai akadályokba ütközött, ennek áthidalására születtek meg a nem vezetékes adatátviteli lehetôségek (lézersugaras, mikrohullámú és egyéb megoldások). A Synergon kínálata kiterjed ezekre a technológiai megoldásokra, valamint a kapcsolódó komplex szolgáltatásokra is. A hálózatok egyidejûleg több felhasználó közötti kommunikációt tesznek lehetôvé. A vezeték nélküli hálózatok nem csak a pont-pont közötti, hanem a pont-multipontos felhasználást is lehetôvé teszik. Az optikai és csillagpontos kábeltelevíziós hálózatok a technológia használati lehetôségeinek kiszélesítése révén jelentôs piaci potenciállal rendelkeznek. A Synergon tetszôleges részegységek biztosítása mellett nagy volumenû, összetett projektek fôvállalkozói lebonyolítását is végrehajtja. Kínálatába tartozik a legkorszerûbb pay TV, többcsatornás videorendszerek, pont-multipont összeköttetések megvalósítása. A videokommunikációs eszközök használata a gazdaság globalizációjával terjedt el. Ezek az eszközök a személyes kommunikáció igényét elégítik ki partnerek közötti nagy távolságok, valamint az üzleti életvitelben fennálló idôhiány áthidalásával. A Synergon a rendszerek megtervezésén és kivitelezésén túl a videokonferencia-összeköttetés eseti megvalósítását is vállalja, akár a megrendelô által kijelölt helyszínrôl is. A multimédiás kommunikációs rendszerek segítségével pedig új lehetôségek nyílnak a távmegfigyelés, a távgyógyászat és a távoktatás területén. Az Intelligens Épületek Koncepció (IBC) a Synergon egyik hagyományos szakterülete, amely az épületek teljes körû informatikai mûködtetését teszi lehetôvé. A szolgáltatások magukba foglalják a tanácsadást, a kábelezés megtervezését, leszállítását és telepítését (különösen az informatikai és kommunikációs rendszereket támogató strukturált és optikai kábeleket), biztonsági és beléptetô berendezéseket (köztük interkom rendszereket, zárt láncú videó és kábeltelevíziós megoldásokat), riasztó és tûzjelzô, valamint személyhívó és nyilvános tájékoztató rendszereket. E rendszereken belül az

8 összes könnyûáramú kábelezés (telefon, informatika, biztonságtechnika) megoldódik, és az épület használata során további bontással járó kábelezésre nincs szükség. Az IBC megoldások egyik speciális területe az integrált szállodai megoldás. A megoldáscsomag hardverés szoftverelemei lefedik a hotelek informatikai és gyengeáramú rendszerigényeinek egészét és biztosítják az ügyfélközpontú mûködés feltételeit. Hardver rendszerek A nagyvállalati hardverigények ma már nagyon sokrétûek: az asztali számítógépektôl és perifériáktól a vállalati rendszerek biztos alapját nyújtó szerverekig terjednek. A Synergon nagy gyakorlattal rendelkezik az eszközök kiválasztásában, szállításában, telepítésében, rendszerintegrációjában és az alkalmazások futtatásához szükséges hangolásokban. A megkívánt számítási és tárolókapacitásnak, a biztonsági és a rendelkezésre állási feltételeknek legmegfelelôbb hardver- és szoftvermegoldás kiválasztását a világ vezetô gyártóival fennálló partneri együttmûködése garantálja. A színvonalas szolgáltatás további biztosítéka munkatársainak üzemeltetési tapasztalata a Unix és Microsoft operációs rendszerek területén, Intel és RISC platformokon egyaránt. A társaság nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy színvonalas tanácsadási tevékenységgel egybekötve segítse ügyfeleinek munkáját. A gazdaságban megnövekedett adatmennyiség kezelésére a Synergon a Fiber Channel szabványt alkalmazza, amely a nagyobb sebességû összeköttetést biztosítja. A protokoll segítségével optikai alapon egy speciálisan a háttértárolók részére dedikált hálózat (SAN - Storage Area Network) köti össze a szervereket és a háttértároló rendszereket. A növekvô adatmennyiség hatásain túl a kiemelkedô üzembiztonság iránti igény tette szükségessé a háttértároló-konszolidáció kidolgozását. Az új koncepció lényege, hogy az eddig szétszórtan telepített adattároló eszközöket egy központi, rugalmasan bôvíthetô, minden típusú szerverhez egyaránt csatlakoztatható, nagy teljesítményû, és nagy üzembiztonságot nyújtó diszkszerverrel váltják ki. Ez a megoldás hosszú távon jelentôsen csökkenti a háttértároló rendszerek üzemeltetési költségeit és a központosítás következtében a rendszermenedzsment-költségeket is. A Synergon mûködteti Magyarországon az egyetlen Open Storage Solution Center-t (OSSC), ahol az ügyfelek a gyakorlatban is találkozhatnak a vegyes környezetbe is beilleszthetô tárolóeszközökkel és az ezekbôl összeállított rendszerrel. A teljes rendszer gazdaságos és egyszerû üzemeltetéséhez elengedhetetlen a rendszermenedzsment. A nagy szoftvercégek kivétel nélkül komoly hangsúlyt fektetnek a Storage Management megoldások fejlesztésére és implementálására. A menedzsmentrendszer összehangolja a SAN egyes építôelemeinek mûködését, és végeredményképpen egy rendkívül hatékonyan üzemelô infrastruktúrát biztosít a felhasználó számára. A rendszerek adat- és üzembiztonságával kapcsolatos követelmények annál inkább elôtérbe kerülnek, minél intenzívebben használ informatikai eszközöket egy cég mindennapi tevékenysége során, hiszen a felhasználók informatikai rendszereinek megfelelô üzemelése, illetve az azokon tárolt adatok védelme alapvetô feltétele az intézmény mûködtetésének. A biztonsági megoldások alkalmazásának célja nemcsak az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és hitelességének védelme, hanem a mûködés biztonságának megteremtése is. A Synergon a hazai piacon kiemelkedô tapasztalattal rendelkezik a tényleges megvalósítás, valamint a hálózat- és rendszerfelügyelet terén. Egy biztonsági rendszer kialakításának elsô és nagyon fontos része a testre szabott biztonsági vizsgálat, amely igazodik a hazai és nemzetközi biztonsági követelményrendszerekhez (ITB, Cobit, ITSEC), ugyanakkor technikai oldalról is kellô mélységû. A vizsgálat során pontos kép rajzolódik ki a rendszer biztonsági hiányosságairól, amelyre alapozva kialakítható a biztonsági politika. Ennek alapján készíthetô el az informatikai stratégia, kiegészítve informatikai rendszeraudittal, a projektek és rendszerek minôségbiztosításával, felülvizsgálatával és üzletmenet-folytonossági tervek készítésével. A rendszerfelügyelet küldetése a rendszerek, hálózatok és alkalmazások jelenlegi és jövôbeli kezelési feladatainak megoldása. A kihívások nagyok: kézben tartani a rendszert úgy, hogy közben ne akadályozzuk annak mûködését, és biztosítani a létfontosságú szolgáltatásokat az erôforrások pazarlása nélkül. A kis- és nagykereskedelemben hatékonyan alkalmazható informatikai rendszerek telepítése, oktatása, felügyelete, karbantartása és szervizelése szintén fontos része a Synergon tevékenységi körének. A Synergon ezen a területen úgy alakította ki portfólióját, hogy minden kereskedelmi ügyfelének tudjon megoldást kínálni, szükség esetén egyedi fejlesztésekkel alakítva a rendszert olyanná, ami a megrendelô szemszögébôl a leghatékonyabb. Kis- és nagykereskedelmi rendszerek területén a Synergon kizárólag APEH engedélyes rendszereket telepít: töltôállomás elszámolási rendszereket, illetve kereskedelmi értékesítési és elszámolási rendszereket (J-POS 2000). A kereskedelmi megoldásokhoz a hardver összetevôket - pénztárgépeket, szkennereket, számítógépeket (munkaállomásokat, szervereket, hordozható kézi terminálokat), vonalkód-nyomtatókat stb. és a szoftvereket biztosítja, emellett kiépíti az informatikai adatkommunikációs hálózatot, telepíti a felhasználói alkalmazásokhoz a szükséges háttér-szoftvereket, biztosítja a konzultációt és 8

9 betanítja a leendô kezelôket. Termékei kiválasztásánál fontos szempont - a dinamikus fejleszthetôség, a kompatibilitás és integrálhatóság miatt - a nemzetközi szabványokhoz való alkalmazkodás. Az elementtár tárgyieszköz-nyilvántartó és leltározó rendszer, amely a Synergon saját fejlesztésû terméke, a vállalatok/intézmények állóeszközeivel kapcsolatos problémára nyújt teljes körû megoldást. Üzleti megoldások A Synergon informatikai alapra helyezett átfogó üzleti megoldásokat nyújt ügyfeleinek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a globalizáció miatt dinamikusan változó piacok kihívásainak megfeleljenek. Az IT stratégia elkészítése a Synergon megoldásszállítói tevékenységeinek fontos eleme. Az IT stratégia magában foglalja az informatikai rendszertôl elvárt követelményeket, és leírja azt, hogy a rendszer hogyan felelhet meg ezeknek. Emellett ütemtervet tartalmaz a szükséges intézkedések (fejlesztés, licence vásárlás, outsourcing stb.) megtételére. E körbe tartozik még az informatikai rendszerek mûködésbiztonságának felülvizsgálata, auditálása, intézkedési tervek elkészítése, illetve az elôbbiekkel kapcsolatos szolgáltatások megvalósítása. Az informatikai audit nemzetközileg elfogadott szabványok (COBIT, ISACA ajánlások) és módszerek alapján zajlik. A felgyorsuló üzleti világ megköveteli a rugalmas vállalati szervezetet. Az üzleti folyamatok újratervezése (BPR, Business Process Reengineering) egyrészt ezen folyamatok felmérését, dokumentálását, átalakítását teszi lehetôvé, másrészt az új folyamatok és a szükséges intézkedések bevezetésének megtervezését annak érdekében, hogy a vállalati mûködés hatékonyabbá váljék. A felmerülô vevôi igények és elvárások gyorsabb és jobb teljesítéséhez érdemes szabványosított minôségbiztosítási rendszert alkalmazni. A minôségbiztosítási pre-auditot a megrendelô által kidolgozott és bevezetett minôségbiztosítási rendszer, valamint az ISO 9000 szabvány elôírása alapján végzi el a Synergon. Az integrált vállalatirányítási rendszerek és az ezekhez szorosan kapcsolódó speciális rendszerek elengedhetetlenül szükségesek az optimális üzleti folyamatok kialakításához, mivel ezek a megoldások biztosítják a vállalat gazdasági tevékenységének informatikai alapjait. A Synergon több nemzetközi fejlesztôcég megoldásaiból állította össze portfólióját. A termékeket felkészült tanácsadó-csapat, sikeres rendszerbevezetési és projektvezetési módszertan támogatja. A Synergon a nagy forgalmú disztribúciós hálózatoknak és költségérzékeny termékek gyártóinak megoldást kínál a raktárgazdálkodás, a pénzügyi-számviteli és kontrolling folyamatok, a humán erôforrások kezelésére, valamint az ezeket kiszolgáló teljes beszerzési, készletezési, gyártási, és értékesítési lánc informatikai problémáira egyaránt. E filozófiának megfelelôen a Synergon komplett projekteket vállal különbözô vállalatirányítási rendszerek bevezetésére, mind az alapfunkciókra, mind pedig az iparági speciális modulokra. Az egyes rendszerek nyitottságát kihasználva külsô rendszerek és egyedi fejlesztések rendszerbe integrálásával a különleges vevôi igények is maradéktalanul kielégíthetôk. Az összetett gyártástechnológiát használó termelô vállalatok termelésirányítási feladataira is átfogó, teljes körû vállalatirányítási rendszert kínál a Synergon. Az élelmiszer- és vegyipar speciális igényeit szolgálják a rendszerekbe épített ISO 9000 minôségbiztosítási funkciók (lejárati határidôk, vizsgálati eredmények), ezek bizonylatolása, illetve a párhuzamos mértékegység-kezelés, szétszerelô technológia, költségfelosztás stb. A speciális gyártási feladatok tervezési és költségelszámolási lehetôségei naprakész gazdálkodást tesznek lehetôvé. A Synergon integrált rendszerei a nagyvállalatok igényein túl teljes körû megoldást kínálnak a középméretû vállalatok számára is. Az ágazati különbözôségekre fókuszálva nyújtja a Synergon azokat a szektorspecifikus szolgáltatásokat, melyek közül kiemelendô a pénzintézeti tanácsadás és az ipari tanácsadás. A pénzintézeti tanácsadói szolgáltatás két fô piaci terület támogatását tûzte ki célul. A szolgáltatásban egyrészt a hitelintézetek, másrészt az értékpapír-forgalmazással foglalkozó vállalkozások részére nyújtott szakmai tanácsadás, valamint a számítástechnikai és ügyviteli rendszerek implementációja, kiválasztása szerepel. Ezen kívül napjainkban az e-business alkalmazása miatt szükségessé vált a meglévô banki rendszerek kapcsolatainak biztonságosabbá tétele. Ez a fejlôdés hívta elô a middleware rendszerek használatát, amelyek segítségével a fenti igények könnyen megvalósíthatóak. Az ipari tanácsadói tevékenység az ügyfelek logisztikai tevékenységeinek optimalizálására, modernizálására fókuszál. A humánerôforrás-gazdálkodás egyre inkább a vállalatok mûködésének alappillérévé válik. A Synergon által nyújtott önálló vagy modulos megoldások teljes körûen támogatják a vállalat humánerôforrás feladatainak informatikai leképzését. A szervezetfejlesztési tanácsadás a Synergon üzleti partnerei informatikai projektjeinek megvalósítása során nyújt támogatást a változásmenedzsment oldaláról.

10 Szoftvertanácsadás és -fejlesztés A web-alapú kommunikáció tömeges elterjedésével a könnyen hozzáférhetô, nyílt szabványokon alapuló világ a gazdaság egyre több szereplôjét köti össze. Ezzel új értelmet kapnak az eddig szigetszerûen mûködô vállalati informatikai rendszerek. Ezen a területen a Synergon jelentôs támogatást képes nyújtani a hazai cégeknek abban, hogy az Európai Unióhoz történô csatlakozás küszöbén a piac által egyre erôteljesebben megkövetelt e-megoldások alkalmazásával az EU vállalataival azonos feltételek mellett vehessék fel a versenyt. A Synergon egyik legfontosabb stratégiai célkitûzése az Internethez kapcsolódó termékek és szolgáltatások értékesítésének növelése. A cég elsôsorban azokra a területekre koncentrál, ahol stratégiailag erôs pozíciói vannak, illetve nagy jövôbeli felfutás várható. Két terület külön is kiemelkedik ezek közül: az e-commerce és a teljes körû e-business megoldások biztosítása. Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) területén kiterjesztett funkciókkal bíró online kis- és nagykereskedelmi megoldásokat kínál a Synergon. A vállalatok közötti (business to business) illetve a vállalat és fogyasztó közötti (business to costumer) elektronikus kereskedelmi megoldásokban teljes e-boltot alakít ki, miközben különös hangsúlyt fektet a világháló biztonsági szempontjaira. Az elektronikus értékesítési megoldások olyan figyelemre méltó egyéb, hasznos lehetôségeket kínálnak, mint pl. a hirdetés, piackutatás lehetôsége, ügyfél-információk gyûjtése, kapcsolattartás az ügyféllel stb. Az összetettebb folyamatokat kezelô e-business rendszer teljes üzleti folyamatokat támogat a vevô, az eladó és annak beszállítói közötti kétirányú információáramlás biztosításával. Ez a koncepció az együttmûködô vállalatok e-kereskedelmi megoldásainak, a vállalatirányítási rendszerek pénzügyi, logisztikai stb. moduljainak, adattárházaknak, döntéstámogató rendszereknek stb. integrációja útján teljesedik ki. A standard rendszerek mellett a meg nem oldott illesztési feladatokra, illetve a nem standardizálható teljes megoldásokra is egyedi szoftverfejlesztést biztosít a Synergon. Az ügyfelek gondozásával kapcsolatos problémák megfelelô kezelése a gazdaság számtalan területén vált stratégiai céllá a piac telítettsége miatt. A meglévô nyereséges ügyfélkör megtartását olyan ügyfélkapcsolati megoldások segítik, amelyek lehetôvé teszik, hogy a felhasználó ügyfelei viselkedését jobban megismerje és folyamatosan figyelje. Ezek az alkalmazások internetes alapokon teremtik meg az ügyféladatbázisok központosított nyilvántartását és kezelését, s ezáltal jelentôsen megnövelik a vállalatok értékesítési tevékenységének hatékonyságát. Az ECR (Efficient Customer Relationship, hatékony válasz a vásárlói igényekre) üzletviteli modell megoldásai a nem tartós fogyasztási cikkeket (FMCG) gyártó és azokkal kapcsolatban álló kis- és nagykereskedelmi cégek együttmûködését támogatják. A kategóriamenedzsment, a polchely-gazdálkodási és a CRP (Continuous Replenishment Program, folyamatos készletfeltöltés) megoldásokat a Synergon tanácsadással, projektvezetéssel és akár teljes körû stratégia kialakításával egészíti ki. Az e-kereskedelem egyik speciális alapformája, az elektronikus adatcsere (EDI, Electronic Data Interchange) megoldás az internet alapú kereskedelmi és beszerzési rendszerekkel integrálva hatékony és a legkülönbözôbb igényeket kielégítô, sokszereplôs rendszert alkothat. A Synergon az üzleti megoldásokhoz olyan megbízható, alacsony költséggel járó infrastrukturális alapokat (levelezés, rendszermenedzsment stb.) kínál, melyek jelentôsen erôsítik a fenti szoftverek alkalmazásának pozitív hatásait. Az Intranet/Internet alapú távoktatás hatékony megoldást jelent akár egy szervezet alkalmazottainak képzésében, akár az üzleti célú képzésben. Alkalmazásával az oktatás egységesen, költséghatékony formában, szinkron és aszinkron rendszerben egyaránt folyamatosan bonyolítható le. A döntéstámogató rendszerek a közép- és felsô vezetôket segítik abban, hogy a vállalathoz számos csatornán keresztül eljutó értékes adatokból releváns információkat nyerhessenek ki a cégstratégiának megfelelô döntések meghozatalához. Ezek a rendszerek kész alkalmazásokkal támogatják az értékesítési és marketing, kontrolling illetve pénzügyi tervezési területeket, emellett speciális elvárásoknak megfelelô egyedi rendszerek is kialakíthatók. A szintén ebbe a körbe tartozó adatbányászati (data-mining) megoldások az adatok közötti rejtett összefüggésekre deríthetnek fényt. A papírmentes iroda célkitûzés egyre jobb megközelítését teszik lehetôvé a Synergon ismeretkezelési megoldásai, amelyekkel a fejekben és az irattárakban évek alatt felgyülemlô adathalmazok tudássá alakíthatók, információs vagyonná válnak, miközben a folyamatok egyszerûbben, tisztázott formában zajlanak. Informatikai rendszerek támogatása A Synergon hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására törekszik. Célja, hogy olyan együttmûködést alakítson ki partnereivel, melynek keretében részt vállal az informatikai rendszerek kialakításában, mûködtetésében és menedzselésében. A Call Center ügyfélszolgálati rendszer heti 168 órában, a nap mind a 24 órájában fogadja a hibabejelentéseket, szerzôdéstôl függôen, akár Interneten keresztül is. A Call Center szolgáltatás a bejelentkezések gyors és pontos nyomon követését biztosítja. Ez a forródrót (hotline vagy helpdesk) szolgáltatás egyik alapeleme a rendelkezésre állási szolgáltatásoknak. 10

11 A rendelkezésre állási szolgáltatások a rendszer-üzemeltetés gondját és felelôsségét osztják meg a szállítóval és magas szintû szakmai, hozzáadott értékû támogatást nyújtanak. A Synergon folyamatosan fejleszti szakmai kapcsolatait, szakembereit gyártók speciális tanfolyamain képezteti tovább, és bekapcsolódik a szállítók partnerprogramjaiba is. Az üzemeltetési szolgáltatás számos megoldást nyújt a fellépô kritikus esetek kezelésére: 24 órás rendelkezésre állást, valamint a rendellenességek távoli menedzselésének különbözô formáit. A Synergon outsourcing megoldásai fejlettebb formában veszik le az ügyfelek válláról az üzemeltetés munkafolyamatát. Elsô lépcsôfoka, amikor a Synergon rendelkezésre állási szerzôdést kínál, ezt gyakran facility management szolgáltatás (üzemeltetés) váltja fel. Az eggyel magasabb szintû együttmûködés, az operatív lízing, keretében a megállapodás már a lízingelt informatikai eszközök folyamatos upgrade-jét is tartalmazza. A teljes körû outsourcing megállapodás keretében az ügyfél nem szerez be eszközöket (vagy megválik tôlük), azok üzemeltetését nem saját munkatársai végzik, hanem teljes körû informatikai szolgáltatást kér a Synergontól. Az informatikai iparág gyorsan fejlôdô technológiai megoldásai alapvetô követelménnyé tették az ehhez értô szakemberek és felhasználók folyamatos képzését. Az informatikai oktatást a Synergon stratégiailag kiemelt területként kezeli az alapvetô felhasználói tanfolyamoktól kezdve egészen a high-tech informatikusi kurzusokig. A Synergon tanfolyamain a felhasználók igényeinek megfelelôen, speciális tananyag alkalmazásával kerül sor az oktatásokra a hatékony irodai munka lehetôségének biztosítása mellett. Fôbb partnercégek: Acer Algorithmic Research APC Axent BICC Bosch Brokat CheckPoint Cisco Cognos Compaq CyberGuard Cylink Doms EXFO Harbinger Harmonic Hewlett-Packard IBM Influe Intactix J.D. Edwards LanOptics Lotus Merant Microsoft Netscape Newbridge Nortel Networks Novell Oracle Otas Rebus Software RSA Security Ross SAP SCO Sun Microsystems Symantec Telxon Toshiba West End 3M Fôbb minôsítések: APC Certified Power Partner Compaq System Reseller Cisco Gold Certified Partner 1998-tól Cisco TAC (Cisco Technical Assistance Center) Cisco WAN Partner IBM Center of Excellence C.S.E. Business Partner Computer Associates VIP Channel Partner Fenestrae Authorised Reseller DataSYS Value Added Reseller HP Value Added Reseller Lotus Premium Partner 1997-tôl Lotus Authorised Education Center Lotus Authorised System Integrator Lotus Authorised Professional Developer Microsoft Certified Solution Provider Partner Microsoft CTEC (Certified Technical Education Center) MCSC (Microsoft Certified Support Center) Microsoft Large Account Reseller Oracle Certified Partner Premier IBM Software Business Partner IBM Advanced Member Novell Business Expert SCO Value Added Reseller Sun Competency 2000 Level 1000 Symantec Software Partner Referenciák ÁB-AEGON Rt. APEH ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. Budapest Bank Rt. Budapesti Értéktôzsde Budapesti Közlekedési Rt. CA IB Értékpapír Rt. DÉLTÁV Rt. Dunamenti Erômû Rt. Digitel 2002 Rt. DKG-East Rt. EGIS Gyógyszergyár Rt. GE Lighting Tungsram Rt. Generali-Providencia Rt. GTS Magyarország Távközlési Rt. Magyar Államkincstár Magyar Villamos Mûvek Rt. Magyar Aluminíum Rt. MATÁV Rt. MATÁVCom Rt. MÁV Rt. MOL Rt. MTI-ECO Kft. Paksi Atomerômû Rt. Pannon GSM Rt. PartnerCom Rt. Prímagáz Rt. Shell Hungary Rt. SVT-Wamsler Rt. Szociális és Családügyi Minisztérium UPC Magyarország Rt. Vivendi Telecom Hungary Rt. Westel 900 Rt.

12

13 A Synergon Informatika Rt. pénzügyi éve 1999.

14 Akorábbi évekhez hasonlóan a Synergon Informatika Rt ben is jelentôsen növelte értékesítési árbevételét. A Társaság eredményeinek alakulásában a tôzsdei megjelenés mellett - meghatározó szerepet játszottak az elsô félévben lezajlott, a 2000-es év dátumváltási problémájához (Y2K) kapcsolódó piaci folyamatok, valamint az informatikai piacon megszokott szezonalitás is. Az 1999-es év eredményei alapján a Synergon Rt. stratégiai célkitûzései változatlanok maradtak. A Társaság továbbra is törekszik magasabb szintû és nagyobb hozzáadott értékû szolgáltatások értékesítésére, illetve magyarországi piaci részesedésének további növelésére. A 2000-ik évtôl fontos elemmé válik a közép-kelet-európai régióban történô terjeszkedés felgyorsítása, a dinamikusan növekvô középvállalatok igényeinek kiszolgálása és az Internethez kapcsolódó termékek és szolgáltatások értékesítése is. Értékesítési árbevétel A Synergon Informatika Rt. - a konszolidálási körbe tartozó leányvállalatokat is beleértve - az 1999-es év folyamán millió forint árbevételt ért el. Ez az eredmény az elôzô év millió forintos árbevételéhez képest 22%-os emelkedést mutat. Az év során a Társaság sikeresen növelte az értékesítés szolgáltatástartalmát, amely az 1998-as 26%-os szintrôl 29%-ra nôtt. A kiemelkedô elsô félév után a második félévben - a dátumváltás elôzményeként - az ügyfelek oldaláról a hardver központú beruházások kerültek elôtérbe. A Synergon Rt. vezetése úgy látja, hogy a 2000-es évben várható az elmaradt, magas szolgáltatástartalommal bíró IT-projektek megvalósítása, illetve az új, hasonló jellegû projektek számának növekedése is. Ennek elsô jele, hogy a Társaság megrendelésállománya a év kezdetekor 35%-kal magasabb volt, mint 1999 januárjában. Az ügyfelek naptári évekhez kötôdô költségvetési tervei miatt - a korábbi évekhez hasonlóan ben is jelentôs szezonális piaci hatás érvényesült. Ez tükrözôdik a Társaság negyedéves árbevétel-megoszlásában is. Az árbevétel emelkedéshez elsôsorban a Társaság legnagyobb divíziója, az Informatikai Rendszerek és Szolgáltatások Divízió járult hozzá. Ez mindenekelôtt a különféle hálózatok és hálózati eszközök iránt megnyilvánuló nagy keresletnek, illetve a hardvercserélô beruházásoknak volt köszönhetô. A Társaság az év végén értékesítette az Integra leányvállalat részvényeinek többségi csomagját. Az értékesítés közvetlen oka az volt, hogy a szoftverfejlesztéssel foglalkozó leányvállalat alacsony eredményességgel mûködött, és megmaradt tevékenységi köre nem illeszkedett a Synergon stratégiai elképzeléseibe illetve szolgáltatásainak portfóliójába. Jelentôs növekedést mutatott ugyanakkor az Értéknövelt Disztribúciós Divízió, emellett -adá- tumváltás okozta piaci folyamatok lecsengése után - továbbra is jó piaci lehetôségekkel rendelkezik az Üzleti Megoldások Divízió értékesítési árbevétel (MFt) árbevétel negyedévenként (MFt) 14

15 ISS BSD SDD VAD Konszolidáció 4% 80% 5% 15% árbevétel divíziónként (megoszlás %) -4% Az ISS (Informatikai Rendszerek és Szolgáltatások) divízió vállalati átlagot meghaladó növekedését elsôsorban a Microsoft, az Intel, a Hálózati Kommunikáció és az Intelligens Épületek üzletágak teljesítménye eredményezte. A Microsoft Üzletág árbevétel-növekedését mind a licencek, mind pedig az üzletág szolgáltatásai (pl. rendszertervezés, rendszermenedzsment tervezés és bevezetés, és levelezési rendszer-bevezetés) iránt az év során megnyilvánuló nagy kereslet is elôsegítette. Az Intel Üzletág növekedését a nagyobb komplexitású rendszerek és magasabb rendelkezésre állású rendszerek iránti igények, illetve az alkalmazott szoftverek fejlôdô hardverigénye határozta meg. A Hálózati Kommunikáció üzletág volt 1999-ben is a Synergon Rt. legnagyobb árbevételt biztosító üzletága. Ez mindenekelôtt a Magyarországon tapasztalható nagymértékû telekommunikációs és informatikai hálózati beruházások megvalósításának köszönhetô. Szintén az informatikai infrastruktúra oldaláról érkezô igények, illetve a biztonságtechnikai szolgáltatások és berendezések iránti kereslet eredményezték az Intelligens Épületek üzletág rendszerei iránt megnyilvánuló igények növekedését. Az elsôsorban komplex vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével foglalkozó BSD (Üzleti Megoldások Divízió) értékesítésében a J. D. Edwards és az EC/EDI üzletág javuló eredménye állt szemben az SAP, a Ross és a Kiskereskedelmi Rendszerek iránt mutatkozó keresletcsökkenéssel. A divízió értékesítésének szolgáltatástartalma jelentôsen, az 1998-as 55%-ról 1999-re 72%-ra növekedett. A szoftverfejlesztési divízió (SDD) egyes tevékenységeinek az anyavállalatba történt integrálása után került sor az akkor már a Synergon stratégiai céljaitól eltérô tevékenységgel foglalkozó leányvállalat részvényeinek értékesítésére 1999 végén. A Synergon 100%-os leányvállalataként mûködô Értéknövelt Disztribúciós Divíziónak (VAD) a nagymértékû magyarországi hálózatépítési tevékenységbôl eredô keresletet kihasználva 54%-kal sikerült növelnie árbevételét. Az értékesítési költségek elsôsorban az értékesített termékekbôl, az alapanyagokból, az alvállalkozói kifizetésekbôl és a közvetlen élômunka költségeibôl tevôdnek össze. Az értékesítési költségek 26%-kal emelkedve, millió forintot tettek ki az 1999-es év folyamán. Az értékesítési költségek az árbevételt meghaladó mértékben emelkedtek. Ennek az oka az, hogy az árbeárbevétel szektoronként (megoszlás %) % Telekommunikáció Bank, biztosító Ipar Közmû Államigazgatás nettó fedezet (MFt) 0 32% 15% % % 1999 Az értékesítés szektoronkénti lebontásában szorosan tükrözôdnek a piaci trendek. Az idôszakban a telekommunikációs szektor 32%-os részarányt ért el az 1998-as 27%-hoz képest. A pénzügyi szektor az elôzô évben elért 16%-ról 8%-ra esett vissza 1999-ben, elsôsorban a dátumváltáshoz kapcsolódó törvényi szabályozás miatt. Az iparvállalatok és az egyéb kategóriába esô vállalatok számára történô értékesítés 35%-kal, a közmûszektor 10%-kal, míg az állami szervek számára történô értékesítés 15%-kal képviseltette magát. Értékesítési költségek Nettó fedezet A kiemelkedô elsô félév után - a dátumváltás elôzményeként - a magas szolgáltatástartalmú, komplex projektek helyett a hardverközpontú beruházások kerültek elôtérbe. Ez a harmadik és a negyedik negyedévben egyaránt negatívan érintette a Társaság kapacitás-kihasználtságát és eredményességét, annak ellenére, hogy az értékesítés szolgáltatástartalma az 1998-as 26%-ról 29%-ra növekedett.

16 vétel-emelkedés elsôsorban a hardverorientált értékesítést folytató ISS (Informatikai Rendszerek és Szolgáltatások) és VAD (Értéknövelt Szolgáltatások) divízióknál jelentkezett. Ezen területeken az értékesítési költségek megközelítôleg az árbevétellel párhuzamosan változnak, míg a magas fix jellegû élômunka-költséggel mûködô területeken (elsôsorban a BSD esetében) keresleti okokból kihasználatlan kapacitások alakultak ki. Mivel a Társaság általában magasabb árrést ér el a szolgáltatások nyújtásán, az értékesítés szolgáltatás-tartalmának növekedése a nettó fedezet növekedéséhez járul hozzá. Az ISS divíziók közötti növekvô súlya (76%-ról 80%-ra) és a szolgáltatás-orientált tevékenységeknél kialakuló kihasználatlan kapacitások azonban a szolgáltatá- 50 sok növekedésével ellentétes hatást eredményeztek. Így a nettó fedezet növekedése elmaradt az árbevétel-emelkedés mértékétôl A nettó fedezet az 1998-as millió forinthoz képest 1999-ben millió forintot ért el, ami - 13%-os növekedést jelent. Az árbevétel emelkedésétôl elmaradó 1997 növekedési ütem az értékesítési költségek emelkedésének az eredménye. A fenti tendenciák eredményeként az árbevétel arányában számított nettó fedezethányad pénzügyi eredmény (MFt) az 1998-as 29%-ról 27%-ra csökkent. Adózott eredmény A Társaság adózott eredményét a nettó fedezetbôl kiindulva az egyéb mûködési költségek és az adófizetési kötelezettség, illetve a nettó pénzügyi eredmény egyenlege alakította ki Az egyéb mûködési költségek az 1998-as millió forinthoz képest 44%-ot emelkedve 1999-ben elérték a millió forintot. Az árbevétel növekedését meghaladó mértékû emelkedés elsôdleges oka az év folyamán végrehajtott projektek (IPO, Synergon integrált vállalatirányítási rendszer - J. D. Edwards - bevezetés) egyszeri költségeinek terhe Az értékesítési költségek és az egyéb mûködési költségek növekedése meghatározta az üzemi eredmény változását is. Az 1999-es 448 millió forintos szint, 52%-os csökkenést jelent az 1998-as 938 millió forinthoz képest. A pénzügyi mûveletek nettó eredménye valamint az egyéb bevétel és egyéb ráfordítás különbözeteként az 1998-as 120 millió forintos veszteség után ben 191 millió forint eredményt mutatott. A pozitív mérleget elsôsorban az alaptôke-emelésbôl származó, az állampapírokban tartott összegek után kapott, és az év eleji, illetve a folyószámlahitel után fizetett kamatok nettó 235 millió forintos összege, a nettó devizaárfolyam-veszteség 33 millió forintos összege, valamint az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások 11 millió forintos különbözete alakította ki adózott eredmény (MFt) EPS (Ft) 16

17 A magyar számviteli szabályok szerint a részvénykibocsátáshoz kapcsolódó költségek csökkentették a Társaság adóalapját. Ennek következtében - az 1998-as 142 millió forinthoz képest - a konszolidált adófizetési kötelezettség 32 millió forintra csökkent, így a Synergon Informatika Rt ben 607 millió forint adózott eredményt ért el, amely 10%-os csökkenés az elôzô évi 676 millió forinthoz képest pénz és pénzjellegû eszközök változása (MFt) mérlegfôösszeg (MFt) 120% 105% 100% 1999 Az alaptôke-emelés eredményeként megemelkedett részvény-darabszámot figyelembe véve az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 69 forintra csökkent az 1998-as 96 forinthoz képest. Cash flow A Synergon Rt. pénz- és pénzjellegû eszközei 238 millió forinttal növekedtek 1999-ben, szemben az 1998-as 639 millió forintos csökkenéssel. Ezen belül a mûködésbôl származó cash flow millió forint volt, amire elsôsorban a komplexebb projektek által igényelt 222 millió forinttal magasabb készletszint, a növekvô árbevétel illetve magasabb szolgáltatástartalommal rendelkezô projektek által kialakított millió forinttal magasabb követelés és egyéb forgóeszköz-állomány, az adózott eredmény, és a 454 millió forintos értékcsökkenés volt hatással. A befektetési tevékenységhez felhasznált millió forint cash flow-t elsôsorban az millió forint értékû tárgyi eszköz beszerzés, és a millió forint értékû rövid távú befektetések alakították ki. A finanszírozási tevékenységbôl származó millió forint cash flow-t elsôsorban az alaptôke-emelésbôl eredô millió forint növelte, illetve a hitelállomány 402 millió forintos csökkenése, valamint a sajátrészvény-vásárlásra fordított 251 millió forintos összeg alakította ki. Mérleg december 31-én a Synergon-csoport mérlegfôösszege millió forint volt, míg december 31-én ez millió forintot tett ki. A növekmény legjelentôsebb eleme a saját tôke változása, amely elsôsorban az évközi alaptôke-emelés eredménye. Az alaptôke emelésével függ össze a Synergon eladósodottsági mutatójának jelentôs javulása is. 80% 78% 60% 40% 25% 20% eladósodottsági mutató (%)

18

19 Auditált konszolidált éves beszámoló december 31.

20 Ernst & Young Kft Budapest, Váci út. 20. Hungary Telefon: Fax: Független könyvvizsgálói jelentés A Synergon Informatika Rt. tulajdonosai részére Elvégeztük a Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai (a csoport) és december 31-i konszolidált mérlegeinek konszolidált eredménykimutatásainak, saját tôke változás-kimutatásainak, valamint cash flow kimutatásainak (együttesen: éves beszámolók) vizsgálatát. A beszámolók elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk a beszámolók véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványokkal összhangban hajtottuk végre. E szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a beszámoló összeállításának értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés kiadásához. Véleményünk szerint, az és december 31-i éves beszámolók a csoport pénzügyi helyzetérôl, mûködésének eredményérôl, a saját tôke változásairól, valamint az idôszakokra vonatkozó cash flow-járól megbízható, valós képet nyújtanak a nemzetközi számviteli szabványokkal összhangban. Ernst & Young Budapest, február

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től június 30-ig tartó félévének pénzügyi eredményei

A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től június 30-ig tartó félévének pénzügyi eredményei A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től június 30-ig tartó félévének pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált, Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint összeállított adatok www.synergon.hu A

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től március 31-ig tartó negyedévének pénzügyi eredményei

A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től március 31-ig tartó negyedévének pénzügyi eredményei A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től március 31-ig tartó negyedévének pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált, Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint összeállított adatok www.synergon.hu

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től szeptember 30-ig tartó háromnegyed évének pénzügyi eredményei

A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től szeptember 30-ig tartó háromnegyed évének pénzügyi eredményei A Synergon Informatika Rt. 2001. január 1-től szeptember 30-ig tartó háromnegyed évének pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált, Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint összeállított adatok www.synergon.hu

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Minőségi megoldások IT infrastruktúra üzemeltetésre és felügyeletre

Minőségi megoldások IT infrastruktúra üzemeltetésre és felügyeletre CNW Rendszerintegrációs Zrt. Kozma Csaba vezető tanácsadó Minőségi megoldások IT infrastruktúra üzemeltetésre és felügyeletre Cégbemutató 2012. március 27.» Budapest CNW Rendszerintegrációs Zrt. 1994 óta

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben