Faiskolai értesítô 2009/4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faiskolai értesítô 2009/4."

Átírás

1 Faiskolai értesítô 2009/4.

2 Termesztô közegek profiknak! PINDSTRUP MOSEBRUG A/S DÁNIA Az Ön igényéhez szabott, egyedi receptek! Több, mint 100 éves tapasztalat! Szállítás közvetlenül a gyártótól! Számlázás euróban, ÁFA nélkül! Képviselô Aradi László 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 51. Mobil: 20/

3 Hírek 2010 évi közgyûlés Egyesületünk 2010 február én (csütörtökpéntek) Sárváron, a Park Inn szállodában rendezi az éves közgyûlését és konferenciáját. A rendezvényre a meghívót január elején küldjük. Honlap Elkezdtük honlapunk megújítását, mely várhatóan a közgyûlésre elkészül. Több tagunk véleményét is kikérve, igyekszünk jól kezelhetô, könnyen átlátható, informatív, a jelenkor igényeinek és elvárásainak is megfelelô honlapot készíteni. Érdekképviselet A Magyar Szaporítóanyag Termesztôk Szövetsége és Terméktanács (MSzTSzT) tagjai nevében hosszú ideje próbál eredményt elérni a faiskolai- és dísznövény termesztôi szektort érintô problémák megoldására, vagy legalábbis enyhítésére. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szakállamtitkárával 2009 szeptember 23-án történt tanácskozáson az alábbi gondok felvetése történt meg: 1. A tárgyban szereplô termelési ágazatok tevékenységét szabályozó végrehajtási rendeletek korszerûsítése, a termelôket ellenôrzô hatóság (MgSzH) tevékenységének egyszerûsítése és a költségek csökkentése. Válasz: ami a díszfaiskolai rendeletet illeti: annak ellenére, hogy nemrég módosították az eredeti jogszabályt, nem látják akadályát az ismételt módosításnak ha az valóban szükséges. 2. A nemzeti agrárkár-enyhítésrôl és hozzájárulásról szóló évi CI törvény végrehatásáról szóló 32/2009 (III.31.) sz. FVM rendelet egyes elôírásainak, a faiskolákra nézve hátrányos volta. Válasz: jogos az észrevétel a vonatkozó rendeletnek azt a részét kell megváltoztatni, amely a faiskolások számára is kötelezôvé teszi a fizetést. 3. Az erdôtörvény elôírása szerint er dô sí téshez és pótláshoz csak igazolt származású erdészeti csemetét szabad felhasználni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az erdô telepítôk és a pótlást végzôk ezt az elôírást nem minden esetben tartják be és a hatóság sem ellenôrzi az erdô tulajdonosok ebbéli tevékenységét. Válasz: fel kell venni a kapcsolatot az FVM illetékesével, és kérni az intézkedést az ellenôrzés fokozása érdekében. 4. Az MgSzH közzéteszi honlapján az országos erdészeti csemete leltárt amely sérti az erdészeti csemete termelôk érdekeit, mert a piaci versenyben a nemzetközi piacon ezzel hátrányos helyzetbe kerülnek. Válasz: ha van arra példa, hogy más EU tagországok sem szerepeltetik ezeket az adatokat, akkor mielôbb vegye le honlapjáról az MgSzH is az országos erdészeti csemete leltárt. 5. Az erdészeti csemete termelôkre nem vonatkozik a növény-egészségügyi ellenôrzések állami támogatása. Ezt mintegy 1,5 évvel ezelôtt írásban szóvá tettük az FVM illetékes fôosztályánál kérve az egyenlô bánásmód megteremtését, de levelünket még csak válaszra sem méltatta a fôosztály. Válasz: sajnos az e célra fordítható támogatási keret rendkívül szûk. Félô, hogy a támogatási jogcím kiterjesztése folytán nem lesz elegendô a rendelkezésre álló forrás és esetleg más talán fontosabb terület is elesik a támogatástól. Faiskolai értesítô 2009/4. 3

4 Magyar Rózsa Egyesület 2009-ben elkészült a Kecskeméti Boldogaszszony Rózsakert koncepció terv. (Kecskemét, Boldogasszony tér-2340/2 hrsz.) Tervezte: a Mester Land Kft. Dr. Petrekovich Perjés András okl. táj- és kertépítész, Városépítési és városgazdasági szakmérnök vezetésével ban Kecskeméten a Geschwind Rudolf emlékére megrendezésre került Nemzetközi Rózsakonferencia eredményeként a rendezvénynek helyt adó Kecskemét város vezetése úgy döntött, hogy... miért ne lehetne Kecskemétnek is egy új nevezetessége és turisztikai látványossága... EGY RÓZSAKERT! Ezért az elôterjesztések alapján a évi költségvetésben a képviselôtestület a Kecskemét Megyei Jogú Város Mária-városrészben levô Béke teret (több mint 6000 m 2 ) jelölte ki az új rózsakert megépítéséhez. A tervezéshez és az infrastukturális beruházás megkezdéséhez is nyújtott támogatást a testület. A tér egyidejûleg visszakapta a háború elôtti nevét: Boldogasszony térnek visszakeresztelték, ahol az ötvenes évek elején a Boldogasszony katedrális épült, amit késôbb alapjáig elbontottak és anyagát a tér temetô felöli oldalán a Béke-téri általános iskola építéséhez használták fel. Hosszú évek összehangolt munkájára és sok-sok pénzre lesz szükség az elkövetkezô években, hogy a rózsakert megvalósuljon és a fenntartása is biztosítva legyen. A közhasznú cél a RÓZSAKERT megvalósításának érdekében a civil szakmai szervezetek is megkezdték munkájukat és érdekeiket egyeztetni az Önkormányzat szakmai képviselôjével Nagy Ágnes Kecskemét fôkertészével. Hegedûs Ágoston MRE Rózsakert Kertépítészeti Koncepcióterv A Faiskolai értesítôben lehetôség van hirdetéseket, PR cikkeket megjelentetni. Bôvebb információ: 30/ Faiskolai értesítô 2009/4.

5 Kiállításokon való részvétel a Dísznövény Szövetség szervezésében A Magyar közösségi stand az Indagra Farm kiállításon Az idei Hortus Hungaricuson újra lehetôségünk nyílt közösségi standok berendezésére, amikkel nagy sikert értünk el. Ezen és az eddigi sikeres külföldi megjelenéseink példáján újra felbuzdultunk és részt vettünk a bukaresti Indagrán. A hagyományosan novemberben megrendezésre kerülô kiállítás nemzetközileg jegyzett és elismert agrárvásár Romániában. Az idén 14. alkalommal került megrendezésre, október 14. és 18. között, óráig volt látogatható a Romexpo csarnokaiban kísérôrendezvényével, a nemzetközi turisztikai kiállítással együtt ban a magyar termékeket a központi pavilonban, a francia kiállítók mellett lehetett megtekinteni. Magyarországról 20 cég érkezett, akik nagy része virág- és dísznövény kategóriában állított ki, legtöbben szétszórva a csarnok területén! A magyar kiállítók szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy a lehetôségek biztatóak, a vásár részükre sikeres volt és nagy lehetôséget látnak a román piacon. Azért, hogy 2009-ben a kiállítók számára látványosabb, és eredményesebb legyen a részvétel és nem utolsósorban a közös szervezéssel, építéssel, bontással, valamint a kiállítási áru kiszállításával a költséget tudjunk megtakarítani, ezért a DSZTT és az Ex Horto Kft. közös szervezésében közösségi magyar standon jelentünk meg ben 21 országból, a mezôgazdaság 13 területérôl összesen 475 kiállító érkezett, akik négyzetméteren mutatkoztak be, több mint látogató elôtt. A központi pavilonban idén a turisztikai kiállítás kapott helyet, a magyar stand a 14-es pa- vilonban épült fel néhány faiskola, szaporítóanyag termesztô, vetômaggal és tápanyagellátással foglalkozó cég standja között. Egy másik pavilonban közösségi standon volt jelen a spanyol agrár háttéripar és Franciaország agrártermékeivel, de a leglátványosabb megint Magyarország volt! Magyarázható ez a sokszínûséggel, a rendhagyó építéssel, mert ez alkalommal használtunk ugyan syma-elemeket, de csak háttérként, mintegy keretet adva a megjelenésnek, nem a cégek egymástól való elhatárolására. A stand koncepcióját jellemezte egy fô vonal, ami indult a faiskolai termékektôl és a cserepes beltéri növényeken, krizantémokon, vágott virágokon keresztül jutott el a kellékekig, dekorációs anyagokig. A mezôgazdaságban érdekelt közvetítôk, szaklapok, bankok, vagy éppen integrált megoldásokat kínáló tanácsadó cégek sokasága is jelen volt a kiállításon. A kísérôrendezvényeken az érdeklôdôk számos elôadást hallgathattak meg, amelyeken a román nemzeti vidékfejlesztési terv és az uniós vidékfejlesztési alap programjait mutatták be, ugyanakkor betekintést lehetett nyerni a román mezôgép-kutatóintézet munkájába. De olyan speciális szakterületeket is érintettek, mint a magvak hûtéses tartósítása, környezetbarát új mûtrágyák és bio takarmányadalékok, új sertéshibridek nemesítése, az izraeli szakminisztérium fórumot szervezett, a biotermékek külön pavilonban voltak megtekinthetôk. A magyar közösségi stand a Dísznövény Szövetség és az Ex Horto Kft. szervezésével valósult meg. A hazai faiskolai ágazatot a Tahi Faiskola Kft. és a Profi Partner 2003 Kft. képviselte növényanyaggal, valamint katalógussal az Alsótekeresi Faiskola Kft. és a Nyu- Faiskolai értesítô 2009/4. 5

6 gat dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete volt jelen. Balogh Zoltán Faiskolája gyümölcsfa oltványokat, a Noske Kertészet cikláment és mikulásvirágot mutatott be. A Flora Hungaria Nagybani Virágpiac vágott- és cserepes virágokat hozott tagjaitól, az Óbuda Kert Kft. energianádat és krizantémokat, a Spicc Blumen Kft. hatalmas fejû kolumbiai rózsákat. A virágkötészeti kellék témakört a Decoration&Design Kft. teljesen feldíszített karácsonyfájával és a Nyester Kft. kaspóival és kosár szettjeivel képviselte. A kaspókba és kosarakba az azáleákat a Transford Kft. biztosította. Bemutatkozó anyagoknak is volt hely a stand információs pultján, ilyen formán részt vett velünk a Pannon Matic Kft. virágautomatáival, a Sum és Társa Kft., valamint a Szép Kertészet. Nem csak azért bizonyult szûkösnek a 30 négyzetméternyi hely, mert a kiállító társak túlbiztosították magukat kiállítási anyaggal, hanem a nagy érdeklôdés miatt a látogatóknak is több helyet kell a jövôben hagynunk. A román nyelv nélkül adódhattak volna nehézségek, de a képviselôvel is megjelenô kiállítók románul beszélô kollégákat küldtek, akik segítettek a nyelvi nehézségekkel küszködôknek. Az idei tapasztalataink is hasonlóak az elmúlt évekéhez, van helye a magyar kertészet, a faiskola termékeinek, a dekorációs kellékeknek is a román piacon. Egybehangzó a véleménye nemcsak a közösségi standon kiállítóknak, hanem az önállóan részt vevô Beppler Kft, a Pax 96 Kft, a Juniperus Parkerdészet és a Hegedûs Faiskola képviselôinek is. Természetesen az eredmény nem azonnal mérhetô, egy kiállításon csak információcserére van lehetôség. A kapcsolatápolásnak is szerepe van, ahogy azt Hegedûs Adika is elmondta, hiszen a Hegedûs Faiskola meglévô partnereivel ilyenkor van alkalom hosszabb beszélgetésre. A leendô üzleti kapcsolatok késôbb bontakoznak ki, az Indagrán elôzetes egyeztetések, névjegykártya cserék történtek. 6 Faiskolai értesítô 2009/4. Az Indagra, sok román rendezvénnyel ellentétben, megôrizte kiállítás jellegét. A Hor tus hoz hasonlóan, külön területen folyt az árusítás, nem akarták a vásárolni vágyók már elsô nap lebontani a magyar standot. Az árak valamivel alacsonyabbak, mint Magyarországon, amit nem csak a vásáron, hanem a virágpiacon is tapasztaltunk. A vágott virágok minôsége megegyezik a nálunk kaphatókkal, de a cserepes import növények alacsonyabb minôségi kategóriát képviselnek. A dekorációs kellékekre és a csokrokra nem a legújabb trend jellemzô ezért következô alkalommal fel lehetne hívni a román nagyközönség figyelmét a mi virágkötôinkre, akár a standon rendezett bemutató segítségével. Elôzetesen kiküldött meghívók, román szaklapokban megjelentetett hirdetések is eredményezhetnek fokozottabb érdeklôdést a magyar kertészet termékei iránt, de egy nagyobb, akár négyzetméteres közösségi standnak a kiállítás egy látványos területén lehet a legnagyobb figyelemfelkeltô hatása! október Benedek Orsolya Dísznövény Szövetség

7 PlovdivAgra 2010 Évek óta sikeresen vesznek részt a hazai faiskolások az IPM Essen-en, idén jártak kertészeink a Dísznövény Szövetség és Terméktanács szervezésével Temesváron, a PlovdivAgra-n és Bukarestben közösségi standdal, valamint a Hortus Hungaricuson mindig jelen vagyunk. A bulgáriai PlovdivAgra, február között kerül megrendezésre. Jó helyet jó áron csak akkor kaphatunk, ha idôben jelezzük területigényünket. Addig is kedvcsinálónak, csatoljuk az idei részvételünk rövid összefoglalóját. Bulgária legjelentôsebb mezôgazdasági kiállítására hívjuk Önöket, amelyen idén megközelítôleg 800 cég mutatkozott be 40 országból, több mint látogató elôtt. Bulgária unióba való belépése felgyorsította a gazdasági folyamatokat az üzleti szféra fejlôdése különösen gyorssá vált. A bôvítés jelentôs hatást gyakorolt a mezôgazdasági életre is, hiszen a nagyobb és egységesebb piac a régi és az új tagállamok esetében egyaránt ösztönzi a növekedést. A Dísznövény Szövetség és Terméktanács, a dísznövény ágazat helyzetét vizsgálva rövid távú stratégiaként a hazai termékek kelet-európai piac hódítását tûzte ki célul. A téma fontosságát igazolta az a felmérés, amit a Szövetség az AMC támogatásával készített a bulgár- magyar kereskedelmi kapcsolatokról és piaci lehetôségekrôl. Rendkívül fontos, hogy a hazai termékek szervezett formában, széles választékban és megfelelô kiszerelésben kerüljenek a külföldi vásárlók elé, hiszen a versenytársaink a nyugat-európai uniós tagállamok. A közös megjelenésre a szakmai civil szervezeteket, egyesületeket hívtuk, hívjuk most is, hogy teljes keresztmetszetében mutassuk be a magyar termékeket, mint ahogy ezt a külföldi szakmai szervezetek teszik, látványos, négyzetméteres standon képvise- lik országukat. Az elképzelésünket nem sikerült teljes mértékben megvalósítani, mert az egyesületek, nem kívántak valódi közösségi standon részt venni, kivétel a Cserepes Dísznövénytermesztôk Egyesülete, akik termékeikkel, és a Nyugat-Dunántúli Faiskolások Egyesülete, akik bemutatkozó anyagokkal vettek részt. Az elôkészületek során hatalmas érdeklôdés mutatkozott a bulgáriai kiállítás iránt, a szakma minden területérôl biztatatást kaptunk, hogy kezdjük a szervezést. A kiállítás helyszíne és szervezettsége nyugat európai színvonalú volt, az egyik legnagyobb csarnokban egy szigetstandot kaptunk, leszônyegezve, nagyon praktikus hazai fejlesztésû papír bútorokkal. A Magyar Szárazvirág Kft maga készítette el a termékeiket bemutató, rendkívül látványos kiállított részt és estére megérkeztek a Profi Partner és a Prenor képviselôi is, az ô segítségükkel végeztük el az utolsó simításokat. A kiállítás megnyitóján derült ki, hogy Bulgáriában 2009-ben Magyar Év van. A kiállítást a bolgár mezôgazdasági miniszter nyitotta meg és a magyar nagykövetasszonnyal meglátogatták a magyar közösségi standot is, aminek nagy sikere volt, a kiállított termékeket ezúton is köszönjük a résztvevô cégeknek, mert kiváló termékeikkel sikerült a látogatók figyelmének középpontjába kerülnünk! A nagykövetasszony nagyon büszke volt Magyarország ilyen színvonalas megjelenésére, teljes együttmûködésérôl biztosított minket. A kiállítás látogatottsága magas volt, az elsô naptól kezdve már vásárolni akartak a látogatók, tehát érdemes a kiállításon árusítani is. Nagy volt az érdeklôdés a magyar termékek iránt, volt, aki régi kapcsolatait emlegette. Sokan nem hitték, hogy máshol is, nemcsak Hollandiában és Olaszországban lehet szép növényeket kapni! Többen jelezték, hogy Faiskolai értesítô 2009/4. 7

8 szükség lett volna a feliratokat cirill betûkkel is elkészíteni, a jövôre nézve erre mindenképpen készülni fogunk. Ugyanígy a bemutatkozó anyagokkal is. Ha nem is minden cég tud idegen nyelvû prospektust készíteni, egy közös kiadványra szükség lesz. De nem csak kiadványra, hanem közös termékkatalógusra, árlistára is szükség lesz, mert az érdeklôdôk nem egyéni cégekkel kívánnak kereskedelmi kapcsolatot létesíteni. A kérdések nagy része az volt, hogy Bulgáriában a kiállított termékeket hol lehet megvásárolni, van e képviseletünk? Általános sajtóanyagot fogunk készíteni több nyelven, mert hatalmas érdeklôdés volt a bolgár média irányából, a bolgár tolmács nagy segítségünkre volt, az angollal, némettel nem boldogultunk volna. Sok névjegykártyát gyûjtöttünk különbözô érdeklôdési területekrôl, amiket rendszereztünk és továbbítottunk a kiállítóinknak. Egy ötlet a jövôre nézve, amit nem csak külföldön lehet alkalmazni: meg kell keresni ben, szakmai újságokon keresztül az adott kiállítási városban, annak környékén a virágboltokat, gardencentereket, kertépítôket, meg kell ôket hívni a magyar standra, esetleg egy kis ajándékkal, bemutatóval kedveskedve nekik, még jobban felhívhatnánk a figyelmüket a magyar kertészeti termékek kiválóságára! Bízunk benne, hogy nem csak látványos, helyszíni sikerünk volt, hanem egy hosszú távú és eredményes kereskedelmi kapcsolat elsô lépését tettük meg közösen! Második lépésként pedig vegyünk újra részt, együtt 2010-ben is! Benedek Orsolya Dísznövény Szövetség Magyar holland dán szeminárium A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ valamint a Dísznövény Szövetség és Terméktanács Gyakorlatias piaci ismeretek dísznövénytermesztôk számára címmel magyar holland dán szemináriumot szerevezett december 8-án a Flora Hungaria Nagybani Virágpiac területén, Szigetszentmiklóson. Dr. Flamm Benedek László osztályvezetô (FVM) megnyitójában hangsúlyozta, hogy a támogatások mellett kiemelt fontossággal bír a humán erôforrás megfelelô szinten tartása, oktatása, képzése, a hasznos tapasztalatok átvétele a nálunk elôbbre járó országok közvetlenül a termelésben, értékesítésben, marketingben, kereskedelemben jártas képviselôitôl. A szép számú érdeklôdök Torben Lippert (Dansk Gartneri), kertészeti szaktanácsadó és Miranda van Kester (Mirakuleus, Hollandia) elôadásában az alábbi témakörökben juthattak érdekes és értékes információkhoz: 8 Faiskolai értesítô 2009/4. Mi jellemzi az európai dísznövény piacot? Miért Hollandia és Dánia? A holland és dán dísznövénykertészet helyzete sikerek és nehézségek Értékesítés, marketing és keresletnövelés a holland és dán példa Termelôi Értékesítô Szövetkezetek holland és dán példái

9 Elsôként Torben Lippert, több éves kertészeti, növényegészségügyi, EU gyakorlattal ren delke zô szaktanácsadó elôadását hallgathattuk meg, aki a dán dísznövényhelyzetrôl tartott elôadást, melynek összefoglalója az alábbiakban olvasható: Dansk Gartneri: termelôk és kereskedôk szervezete a szakma politikai és gazdasági érdekeit védi nemzeti és európai szinten is a gyümölcs és zöldségfélék fôleg a belföldi piacra kerülnek a dísznövények 75%-át exportálják tagja és közremûködôje a dán Me zô gazdasági és Élelmiszeripari Tanácsnak Dan Ornamentals (dán cserepes dísznövény) alszektor a tagság tulajdonában lévô szervezet Floradania marketing a dán cserepes növények piacra jutását segítô szervezet DANPOT DATA kb. 350 dísznövény terme lô és 30 értékesítô cég elektronikus nyilvántartási és értékesítési rendszere. Együtt dolgozik még: Faiskolák, fák és cserjék termelôi Üvegházi zöldségfélék Szabadföldi gyümölcs- és zöldségfélék Jelenlegi helyzet Termelési érték (mill. dkkr. 1s = 7,5 dkkr) üvegház (teljes) zöldségfélék vágott virág cserepes növények szabadföld zöldségfélék gyümölcsök faiskolák gomba mindösszesen: Politikai tennivaló: a növényvédôszerek felhasználásának csökkentése a mûtrágyák környezeti káros hatásának csökkentése a CO 2 kibocsátás csökkentése jobb életminôség és kedvezôbb környezet biztosítása munkalehetôség biztosítása alacsonyabb képzettségû emberek számára Gazdasági helyzet: magas bér min. 19 E/óra energiafelhasználás CO 2 adó a termelési érték viszonylag alacsony növekedése kemény verseny az európai piacon 2008-ban alig, vagy nem volt nyereség a bankszektor válsága miatt nehéz a finanszírozás Munkaerô helyzet Dániában: az alacsony munkanélküliségtôl 2,6 % nehéz munkaerôt találni munkaerô részben Kelet-Európából biztosított közvetlen vagy munkaközvetítô irodán keresztüli alkalmazás melyik olcsóbb Faiskolai értesítô 2009/4. 9

10 a növekvô munkanélküliséghez 4,2 % 5 6 % lesz vagy magasabb? ennek ellenére még mindig nem könnyû munkaerôt találni a friss munkanélküliek nem akarnak a mezôgazdaságban dolgozni alacsonyabb a bérekre gyakorolt nyomás Cserepes növény értékesítés módjai Dániában helyi piacon (Koppenhága) magas árak (minél északabbra megyünk, annál magasabb) korlátozott piacon Az értékesítés útjai: A régi GASA 1929 : közvetlen eladás árverésen korlátozott termelés gyakran alacsony árak Az új GASA erôs kereskedelmi szervezet szövetkezése képes, hogy megjelenjen az exportpiacon korlátlan piac a növekvô termelés mögött álló siker A GASA Group 2004 : közös részvénytársaság a részvények 56%-a a DLG, a termelôk alkotta szövetkezet birtokában van néhány termelô szintén részvényes nagyobb üzlet 2008-ban a GASA Group árbevétele 1,6 milliárd DKK az értékesítés 18%-a belföldön (Dániában) az értékesítés 82%-a export a vállalat legújabb befektetése Dániában levô benzinkutakon dísznövény árusítása A második legnagyobb exportvállalat a Bog Madsen AG, árbevétele 0,8 milliárd DKK Közvetlen eladás a Flora Holland-on keresztül Logisztika A Danpot értékesítési rendszer on-line rendszer kiszolgálás a termelôk és a kereskedô cégek leadott rendelései alapján számlázó, címkézô és követô rendszer tulajdonosai a termelô és értékesítô cégek 30 kereskedô és 350 termelô használja ezt a rendszert CC konténer rendszer A kiskereskedelmi piac s/fô Ország Vágóvirág Dísznövény Összesen Norvégia Dánia Hollandia Németország Ausztria Magyarország Lehetôség: A statisztikát nézve, és annak tendenciáját változatlannak feltételezve: Magyarország kiskereskedelmi piaca Ausztria szintjére eljutva a 250 millió s-val szemben 750 millió s-ra bôvülhet. Tekintettel a szomszédos országokra is, a bôvülés lehetôsége még nagyobb. 10 Faiskolai értesítô 2009/4. A cserepes dísznövények marketingje Floradania A termelô és értékesítô cégek tulajdonában van. Cél a dán gazdaságban megfelelô tárgyalási pozíció elérése a jelentôs piacok mind egyikén.

11 Belsô tevékenységek stratégiai piaci felmérés árinformáció/index utazásszervezés kiállításokra bemutatóterem Külsô tevékenységek: Az év újdonságdíja Tendenciaprojekt belsô építészet támogatása Sajtóanyagok, szóróanyagok, új növények történetek Kiállítások, IPM-Essen, Franciaország, Olaszország Piac Katalógusok Különleges kampányok a fiatalok ér deklô désének felkeltése a növények iránt Kertészeti Marketing Tanács mûködésének finanszírozása: a termelôk támogatják, az éves támogatás összegét jogszabály határozza meg Növényvédôszerek adójából kapott viszszatérítés Dán ExportTanács Termelôi csoportok: Living Colours 7 közepes méretû, különbözô termékeket elôállító faiskola szövetsége együttmôködés: internetes megjelenés (honlap) kereskedelmi reklámanyag kiállítások Lady Bird Flowers Fools 4 Flowers Group Unique megszûnt Egyedi termelôk marketingje PKM faiskola, a nagy faiskola Sikerességének oka: kiváló termelés kiváló vezetôk állandóan képes újdonságokat elôállítani állandóan képes minôséget termelni Kristian Madsen személyesen felügyeli a marketinget A jövô kihívásai magasabb energiaköltség és adó magas munkabérköltség komoly verseny az exportpiacon Hollandia és egyéb EU országok termesztése kevesebb de nagyobb, és jobban szakosodott termelô a dán piac behatárolt terjeszkedés közös marketing az egyéni termesztôknek nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a marketingre több közvetlen értékesítés a végfogyasztóknak több közvetlen értékesítés a holland árveréseken Landgard megjelenése Dániában! ez elsôsorban kihívás a GASA Group és Bog-Madsen számára Összegezés a GASA Group sikeres volt! a Danpot és CC sikeres A Floradania marketing sikeres a jövô sikere a néhány nagy specializálódó faiskola lesz Az elôadásban szereplô szervezetekrôl több információ az alábbi honlapokon található: Marketing a mezôgazdaságban Miranda van Kester (Mirakuleus tulajdonosa, Hollandia) Mi a Mirakuleus? Mit csinál a Mirakuleus? A Mirakuleus tervezô és reklám ügynökség, Faiskolai értesítô 2009/4. 11

12 amely cégek arculatának, egységes csomagolásának, honlapon történô megjelenésének fejlesztésén dolgozik. Olyan ügynökség, ahol találkozik a stratégia, a kommunikáció és a design. Ügyfeleik 60%-át a mezôgazdasági cégek (dísznövény és zöldségtermesztôk) adják. 1. A piac fejlesztése Hollandiában/Magyarországon A piac életciklusa: kezdet növekedés érettség telítettség Hollandia a telítettség fázisában van Fogyasztói igény: minôségi termék, jutányos áron vásárlás: 30 s/fô/év a jövedelem 0,17%-a A termék mellett a hozzá kapcsolódó élményre is szükség van! A vásárolt növények 60%-a saját felhasználásra kerül fogyasztási cikk Magyarország a növekedési fázisban van Fogyasztói igény: alacsony ár vásárlás: 7 s/fô/év a jövedelem 0,13%-a A termék kell csak (körítés nélkül de nemsokára ez is eljön) A növények többnyire ajándékként, kisebb részben saját felhasználásra kerülnek megvásárlásra A piac fejlôdése Hollandia magas termelés, magas növekedés nyomott kereslet és ár a válság miatt 2008 magas energiaköltségei a befektetések megtérülését nem tették lehetôvé, szerencsére ez a helyzet 2009-ben normalizálódott Fogyasztás Hollandiában (elôrejelzések alapján) Növény: 2009: 477 millió Euro 2014: 477 millió Euro (nincs emelkedés!) Virág: 2009: 899 millió Euro 2014: 945 millió Euro (a legfontosabb emelkedô értékesítési csatorna a szupermarketek) Fogyasztás Magyarországon (elôrejelzések alapján) Növény: 2009: 113 millió Euro 2014: 152 millió Euro (26% emelkedés!) Virág: 2009: 191 millió Euro 2014: 245 millió Euro (22% emelkedés!) Értékesítési csatornák Hollandiában Garden Center 48% 50% legnagyobb csatorna 2. Virágboltok 25% 22% 3. Szupermarket 11% 13% legfontosabb emelkedô értékesítési csatorna 4. piac + utcai árusítás 5% 5% 5. egyéb 11% 10% Értékesítési csatornák Magyarországon Virágboltok 75 % 70 % legnagyobb csatorna 2. piac + utcai árusítás 10 % 8 % 3. Szupermarket 5 % 8 % fontos emelkedés 4. DIY 5 % 7 % fontos emelkedés 5. Garden Center 4 % 5 % 12 Faiskolai értesítô 2009/4.

13 Hollandia Magyarország A magyar piacon 60%-ban holland növények találhatók! Verseny? Magyar termék elônye: helyben van alacsony ár Holland termék elônye: gazdagabb kínálat jobb marketing A vállalat és a termékének bemutatása saját arculat csomagolás (termék arculat) értékesítési koncepció (termék megkülönböztetése a hozzáadott érték által) Miért fontos a kommunikáció? vagy másként: figyelünk a termékre, az árra, a helyre, miért figyeljünk a reklámra is? A céged arculatával és termékeid csomagolásával, te alkotsz képet magadról! Csak e mellett következik a minôség, szolgáltatás, stb. Mit nyújt a kommunikáció? (cég arculat, csomagolás) felismerhetôség különbözôség másnak kell lenni a többi ek tôl. Az eladást segíti a jó kapcsolat a vevôvel. Nem csak a minôség és az ár, hanem az ügyfélkapcsolat is nagyon fontos! hozzáadott érték Hollandiában nagy a verseny a termelôk között a piacért, tehát vagy jobb arculat kell, vagy jobb termék. Eredmény: elônyös helyzet a piacon, jobb ár, folyamatosság az üzletmenetben Lépésrôl-lépésre terv a helyes kommunikáció érdekében saját szegmens meghatározása te mint cég ki vagy és milyen terméket állítasz elô a megfelelô megjelenés kialakítása Marketing költség nélkül nem lehet betörni a piacra! Faiskolai értesítô 2009/4. 13

14 Példák a vállalati arculatra és a csomagolásra SION Orchids Az egyik legnagyobb termelô, saját maguk fejlesztették az arculatot és logót. Értékesítési koncepció Elsô helyen a marketinget, ezt követôen promóciót jelenti. Ezen a módon olyan új terméket lehet bevezetni a piacra, melyet mindenki szívesen fogad és a végsô felhasználó, azaz a vásárló igényeit is kielégíti. (Ismerd meg és válaszd ki a piacot!) Négy havonta megváltoztatják az etiketteket a növényeken, a házfalakon évszakonként cserélik az óriásplakátokat az arculat miatt kedvelik a termékeiket. J+P TEN HAVE (Begonia) Megváltoztatta a növény csomagolását. Elôször a kék és fehér színek domináltak, de mivel a növények feminin jellegûek, és fôleg nôk vásárolják (a termelôk pedig férfiak), áttért a nôi színekre, (rózsaszín, zöld) sikeresebb eladást eredményezett. Hollandiában nem csak terméket (növényt), hanem hozzá kapcsolódó élményt is akarnak vásárolni. Az elôadások után elhangzott kérdésekre adott válaszok közül néhány felsorolásszerûen: Hollandiában erôs a közösségi marketing, mert Európában csak így lehet piacot szerezni és bôvíteni. (Hogy mennyire központi kérdés ez, alátámasztja az is, hogy a szemináriumon jelen volt a holland nagykövetség tanácsosa a szerk.) A szövetkezeti formákat kell Magyarországon is követni, mert jobb eredményeket lehet elérni. Dániában mindeni tudja, hogy fontos a marketing. Jó marketing biztos siker. Marketing költség kb. 1% a jövôben nem biztos, hogy elég lesz. Faiskolai Értesítô 2009/4. (december) Kiadja a Nyugat dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Izer Gábor Titkár, fôszerkesztô: Tóth Péter Tel.: 30/ , Fax: 94/ Honlap: Címlap: Viburnum bodnantense Down Fotó: Tóth Péter 14 Faiskolai értesítô 2009/4.

15 Boldog, békés karácsonyt és sikeres új évet kíván a Nyugat dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete.

16 Controlled Release Fertilizer Controlled Release Fertilizer Controlled Release Fertilizer Controlled Release Fertilizer Az Osmocote Pro kiemelkedik az összes 2. generációs versenytárs közül megbízhatóságával, mert: Scotts burkolási technológiával készül, Nincs tápanyaghiány és perzselés, Megemelt mikroelemszint, Nitrogén és kálium hangsúlyos összetételek is vannak, Négy hatástartammal készül, Scotts szakmai háttér támogatással kínáljuk Felhasználása: költségérzékeny növények nevelésénél szerves anyagot, kerti talajt tartalmazó földkeverékeknél alacsonyabb dózisú felhasználáshoz, pl.: tápoldatozási program kiegészítéséhez dózisai a hatástartam és a növénykultúra tápanyagigénye szerint változnak Alapvetôen az Osmocote Exact standard használatával megegyezô mennyiségekben javasoljuk kiadagolni. Bôvebb információ, aktuális akciók a oldalon. AMI VÁLTOZATLAN: ÁLLANDÓ MEGBÍZHATÓ MINÔSÉG! Gyártó képviselete: Scotts International B.V. H-2092 Budakeszi Pf.: Importôr: Prenor Kft. H-9700 Szombathely, Béke tér 1. Tel.: 94/ , Fax: 94/

Faiskolai értesítô 2011/2 3.

Faiskolai értesítô 2011/2 3. Faiskolai értesítô 2011/2 3. Faiskolai Börze 2011 Faiskolai Börze 2011 Egyesületi hírek Egyesületünk utolsó vezetôségi ülése 2011. május 19-én, az alábbi napirendi pontokkal volt. 1. Faiskolai Börze 2011.

Részletesebben

Magyar díszkertészet ágazati stratégia

Magyar díszkertészet ágazati stratégia Magyar díszkertészet ágazati stratégia 2014. március 26. A stratégiát a Magyar Díszkertészek Szövetsége állította össze, a szerzők: Csikor Julianna Gyuris Attila Hajnal Sándor Izer Gábor Kirrné Feith Ágnes

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok

Egyesületi hírek. 14. Faiskolai Börze. Szombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnok Egyesületi hírek Szakigazgatási Hivatal: Az új Dísznövény Szaporítóanyag törvény tervezetébe többszöri tárgyalás eredményeként számos egyszerûsítés került. A közös EU gyakorlatot: EGY (a növény-egészségügyi)

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVII. évfolyam, 2010. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból ESA közgyűlés: fókuszban a szellemi tulajdon és a nemesítői jogok védelme 2 Hogyan járjunk

Részletesebben

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal IV. évfolyam 2. szám 2012. március április Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal Egészség, hagyomány, munka Példák Európából 16. oldal Sokan nyitottak

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi tevékenységről. Budapest, 2013. május

BESZÁMOLÓ a 2012. évi tevékenységről. Budapest, 2013. május BESZÁMOLÓ a 2012. évi tevékenységről Budapest, 2013. május Tisztelt Tagtársaim, kedves Kollégák,... 3 1. Az MMSZ szervezete... 5 1. 1. Közgyűlés... 5 1. 2. Titkárság... 5 1.3. Klubok, Tagozatok... 5 1.4.

Részletesebben

SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL

SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara H-6722 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2012/2013. ÉVI VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉSE

A TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2012/2013. ÉVI VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉSE A TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2012/2013. ÉVI VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉSE TARTALOMJEGYZÉK TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2013 Vezérigazgatói köszöntő 5 Jelentésünkről 8 1 Működési környezetünk 9

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ROMSICS ERIKA

SZAKDOLGOZAT ROMSICS ERIKA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Logisztika Szakirány SZAKDOLGOZAT ROMSICS ERIKA Az orosz és ukrán gazdasági potenciál erősödésének kihasználása, és a kelet-európai

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 3. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Tanácskozás az ESTA vetőmag-csávázási rendszer hazai bevezetéséről 2 Az aktív részvétel

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 2.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 2. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XXI. évfolyam, 2014. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tartalomból Határozott célok a kutatóintézeti hálózat előtt 2 Jubileumi rendezvény az Akadémián 3 Szakmaközi

Részletesebben

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia Zöldség- Gyümölcs Piac és Technológia XIV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2010. június Vásároljon itthonról otthonra minőségi zöldséget, gyümölcsöt! Garantáltan megbízhatóak az alábbi termelői szervezetek termékei

Részletesebben

2008. márciusi hírek

2008. márciusi hírek Diszkriminatív az új klaszterpályázat-kiírás? Mikrofinanszírozás: siker és kockázat 2008. márciusi hírek Új! Max. 60%-os támogatás vállalkozásoknak: Környezetvédelem és innováció. Brüsszeli pályázat 2008-ban

Részletesebben

III. évfolyam, 2. szám

III. évfolyam, 2. szám III. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Régóta érdekel, hogy honnan származik az étel, ami a tányéromra kerül. Hogy kik és milyen körülmények között termelték meg, állították elő, hogy mennyit

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés

Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Vállalati Felelôsségvállalási Jelentés a 2008/2009. üzleti évrôl 3köszöntô 4 PILLANATKÉP 6 Vállalati felelôsségvállalás: célunk, elveink, megközelítésünk 6 A Tesco-Global Áruházak

Részletesebben