ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET"

Átírás

1 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET A SUCCESS INSIGHTS MÓDSZER AZ ÉRTÉKESÍTÔI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉRE Frank M. Scheelen

2 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET A SUCCESS INSIGHTS MÓDSZER AZ ÉRTÉKESÍTÔI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉRE Frank M. Scheelen HVG KÖNYVEK

3 A könyv eredeti címe: Frank M. Scheelen: So gewinnen Sie jeden Kunden Redline Wirtschaft an Imprint of Redline GmbH, Frankfurt am Main, Germany. A Sueddeutcher Verlag Hueting Fachinformationen leányvállalata. Minden jog fenntartva. Frank M. Scheelen, 2002 Hungarian translation: Bozai Ágota Fordította: Bozai Ágota Szerkesztette: Rácz Judit Borító: Czeizel Balázs ISBN Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, Felelôs kiadó: Szauer Péter Nyomdai elôkészítés és nyomás: HVG Press Kft. Felelôs vezetô: Erényi Ágnes

4 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 7 I. rész: Milyen az optimális értékesítési stílusom? 1. Ismerjük meg erôsségeinket! A SUCCESS INSIGHTS rendszer Milyen a saját stílusom? Értékesítôi kompetenciák fejlesztése Milyennek látnak az ügyfeleim? Milyen stílusú értékesítô vagyok? Milyen stílusú az ügyfél? Hogyan lehetek kiváló értékesítô? 127 II. rész: Hatékony, meggyôzô értékesítés 8. Mirôl ismerhetem fel az ügyfél stílusát? A tárgyalások elôkészítése meglévô és leendô ügyfelekkel Kompetencia és önbizalom tárgyalás Piros (D) stílusú ügyfelekkel Nyílt és kifejezô viselkedés tárgyalás Sárga (I) stílusú ügyfelekkel Bizalom megnyerése tágyalás Zöld (S) stílusú ügyfelekkel A legapróbb részlet is fontos tárgyalás Kék (C) stílusú ügyfelekkel 227

5 6 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET 14. Ha stresszes az ügyfél mi a teendô? A természetes ellenvetések legyôzése Telefonos értékesítés Értékesítés vásárokon Az ideális értékesítési csapat összeállítása 281 Zárszó 293

6 BEVEZETÉS Az értékesítés manapság összetettebb és nagyobb követelményeket támasztó feladat, mint valaha. A vevôk egyre tájékozottabbak és igényesebbek. Sokkal több választási lehetôségük van, mint korábban. Ami azonban nem változott: emberbôl vannak, következésképpen az értékesítôknek emberi kapcsolatteremtéssel kell rávenni ôket, hogy megvásárolják a terméket, igénybe vegyék szolgáltatást. A bemutatandó módszer segítségével a legkülönbözôbb típusú és habitusú, meglévô és leendô ügyfelet kevesebb idô alatt és kevesebb stressz árán lehet befolyásolni. Évek óta alkalmazzuk ezt a módszert. Tanítjuk értékesítési szakembereknek, tapasztalt értékesítési trénereknek, oktatóknak, menedzsereknek, cégvezetôknek, és visszajelzéseink minden esetben pozitívak. A hatékonyabb értékesítést elôsegítô SUCCESS INSIGHTS módszer könnyen megtanulható, igen gyakorlati, rendkívül sikeres technika. Aki ezt alkalmazza, az Szakértôvé válhat az emberi kapcsolatok terén. Megtanulhatja, hogyan lehet célzottan szabályozni a vevôkkel való kapcsolattartást. Képes lesz felmérni, hogyan viszonyulnak hozzá ügyfelei és az ügyfelek speciális viselkedésbeli elvárásaihoz igazíthatja értékesítôi stílusát mindezt meggyôzôen, nyitottan, hitelesen. Több ügyféllel köthet üzletet, mert megfelelô módon befolyásolja ôket és ez az értékesítési mutatókban is hamarosan megmutatkozik.

7 8 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET A sikeresen értékesítô cégek tudják, hogy versenyképességük alapvetô feltétele termékeik, értékesítési folyamataik, valamint értékesítôik fellépésének rendszeres megújítása. Az, hogy az értékesítôk milyen hatékonyak a vevôkapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, döntô tényezô minden piaci szereplô sikerében. Az elektronikus kereskedelem és az internetes értékesítési technikák térnyerése ellenére hisszük, hogy a megfelelô emberi hozzáállás a jövôben is az értékesítési siker leglényegesebb meghatározója lesz. Minél több a hasonló termék, ár, fejlesztés és reklám, annál fontosabb lesz az értékesítôi szakértelem a vevôkapcsolatok terén. Aki felismeri, hogy ez az elvont tényezô értékesítési lépéselônyt eredményezhet, már jó úton halad. Manapság az ügyfél elvárja, hogy mindent tudjunk ahogy versenytársak is mindent tudnak a kínált termékrôl. Versenytársaink közül személyiségünkkel emelkedhetünk ki. Nem valamiféle karizmáról beszélünk hiszen az vagy van az embernek, vagy nincs. Értékesítési és vezetôi tanácsadóként szerzett tapasztalatunk azt mutatja, hogy a személyiségtényezôbôl származó versenyelôny az értékesítô önismeretére vezethetô vissza. Azok, akik pontosan tudják, milyen hatást gyakorolnak a másik emberre, sokkal magabiztosabb, nyugodtabb és meggyôzôbb ember benyomását keltik. A személyiség fejlesztésébe fektetett energia és az értékesítôi kompetenciák ennek megfelelô javulása meghozza gyümölcsét: könnyebben, gördülékenyebben tárgyalunk, az így megtakarított idôt pedig vagy új ügyfelek becserkészésére, vagy a meglévôkkel fennálló kapcsolatok gondosabb ápolására fordíthatjuk. Ebbôl egyenesen következik értékesítôi teljesítményünk növekedése. Legyünk tehát olyan értékesítôk, akikkel mindenki szeret üzletet kötni! AZ ÉRTÉKESÍTÉS JELENE Mi az, ami manapság a legfontosabb az értékesítésben? A sikeres értékesítési munka feltételei és az ügyfelek is megváltoztak. Az értékesítôk új helyzettel állnak szemben:

8 BEVEZETÉS 9 Az ügyfelek tájékozottabbak. Az értékesítô tudása már nem feltétlenül alaposabb, mint a vásárlóé. Manapság az ügyfelek számos forrásból gyûjthetnek információt, még mielôtt az üzleti találkozóra sor kerülne. Rendelkezésükre állnak a szakmai lapok, az internet és saját cégeik szakértôi. Valószínûleg más számos információ birtokában vannak, mielôtt bármiféle üzletrôl, ügyletrôl tárgyalásokba bocsátkoznak. Képzett beszerzôk. A cégek ugyanolyan fontosságot tulajdonítanak a beszerzô, mint az értékesítô csapatuk képzésére. Az elavult értékesítési technikák nem bizonyulnak meggyôzônek. Igen kevés beszerzôt lehet megnyerni régimódi eladási módszerekkel. A reklám iránti bizalmatlanság. Az üzletfelek nem szeretik, ha a tömegközönség részének tekintik ôket. A helyzet odáig jutott, hogy szinte mindenkiben kifejlôdött bizonyos fokú ellenállás a reklámok és egyéb rafinált kereskedelmi üzenetek iránt. Senki nem veszi jó néven, ha manipulálni akarják. Az üzletfelek elvárják, hogy partnerként bánjunk velük. Láthatatlan, elérhetetlen döntéshozók. Könnyen lehet, hogy az értékesítô nem is találkozik a döntéshozóval, vagy pedig az a személy, akivel az üzleti tárgyalást lefolytatja, csak egy a döntéshozók közül. Ez nagyon is valós helyzet lehet a mai világban, mikor a vállalati struktúrák jellemzôen egyre összetettebbekké és egyre kevésbé átláthatóvá válnak. Mégis meg kell találni a módját, hogy az ajánlat eljusson a láthatatlan döntéshozóhoz. Az értékesítés egyre összetettebb feladattá válik. Az üzletfelek elvárják, hogy az értékesítô különleges, cégre, személyre szabott ajánlattal álljon elô, különben mástól szerzik be az árut, szolgáltatást. Legyünk tehát a legjobbak között, akik felismerik, mi az, ami számít. Értékesítôként akkor lehetünk sikeresek, ha a legjobb módszert alkalmazva ügyfeleinket sikerül hosszú távú üzletipartner-kapcsolatba vonni. A személyiség lehet az a tényezô, ami kiemel a többiek közül. Természetesen cégünk terméke és szolgáltatása is nagyon fontos tényezô, de a versenytársak ebben a tekintetben mindenképp a sarkunkban

9 10 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET vannak. Ha azonban sikerül elérnünk, hogy az üzletfelek ránk, mint ideális üzleti partnerre esküsznek, a konkurencia behozhatatlan hátrányba kerül. Ha a vevô elfogad, már régen megkötöttük az üzletet, mielôtt a versenytársak felocsúdnak. Ez megteremti a bizalmat, és elfogadják érveinket, ha egy adott konkrét megoldást ajánlunk. Hitelességi mutatónk növekedése az értékesítési adatokban is megmutatkozik. Na persze, gondolhatnánk, könnyû ezt mondani, ám megvalósítani korántsem egyszerû, hiszen nincs két egyforma ügyfél, minden eset más. Az üzletfelek elképzelései lényegesen eltérhetnek a tekintetben, hogy milyen a megfelelô üzleti magatartás és a kellemes tárgyalópartner. Az egyik vevô szeret arról csevegni, hol, hogyan, miként töltötték az éppen letelt szabadságukat, csak aztán van kedve üzletrôl beszélgetni. Más egyáltalán nem óhajt mellébeszélést, a tényeket akarja, csak a tényeket, és semmi mást, csak a kínált termékekrôl, szolgáltatásokról szóló tényeket, mégpedig a lehetô legegyszerûbben, legtömörebben. Általánosságban elmondható, hogy ha nem tudjuk elôre, milyen magatartást és milyen tárgyalási légkört vár el az ügyfél, nagy a kockázat, hogy rossz hangnemet ütünk meg és az elsô két percben eljátszszuk az üzletkötés lehetôségét. Ám az sem a megfelelô módszer, ha tipikus konfliktuskerülô módon mindent ráhagyunk az ügyfélre, mindenre igent mondunk. Az átlagos üzletfél számára teljesen mindegy, milyen a személyiségünk, és hogy személy szerint milyen stílusban szeretjük végezni értékesítôi munkánkat. Ha üzletet akarunk, az ügyfél stílusához kell alkalmazkodnunk. Mit lehet tenni? Hogyan válhatunk kiváló értékesítôvé úgy, hogy közben ne kelljen közben folyton kaméleonként átalakulni? A SUCCESS INSIGHTS ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER A SUCCESS INSIGHTS értékesítési rendszer személyiségünk és képességeink fontos aspektusainak feltárásával lehetôséget ad arra,

10 BEVEZETÉS 11 hogy képességeink optimalizálásával professzionális értékesítôvé válhassunk. Az alábbiakban (1. ábra) felvázolt, három fô részbôl álló modell megmutatja, hogy értékesítési képességeink mely pontokon illeszkednek az általános személyiségképbe. TANULT KÉPESSÉGEK Mit? Tapasztalat Környezet Intelligencia Képzettség Készségek Érzelmi intelligencia: a teljesítmény ÖSZTÖNZÔI VISELKEDLÉS Hogyan? Temperamentum: a megfigyelhetô viselkedés MOTIVÁCIÓ Miért? Az értékesítési kompetencia modell a magas szintû értékesítési teljesítmény meghatározásának, mérésének és fejlesztésének kerete, melynek segítségével lehetôvé válik a legfontosabb értékesítôi kompetenciák azonosítása, megtanulása és használata. 1. ábra: Értékesítési kompetencia modell Az elsô dimenzió a temperamentum vagy természetes viselkedésmód. Ez a könyv fókusza. Ez arról szól, HOGYAN adjuk el a terméket, szolgáltatást. A második személyiségdimenzió a motiváció, azaz a cselekvéseink mögött álló MIÉRTeket fedi fel. A teljesítmény sikerét gyakran a rejtett motiváció vagy érzelmi tényezôk befolyásolják. Számos motiváció-központú értékesítési tankönyv alapozott erre az aspektusra. Az

11 12 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET értékesítés viselkedésbeli tényezôivel más források kimerítôen foglalkoznak. Az értékesítési képesség harmadik dimenziója a tanult képességeket, az intelligenciát, a környezeti hatásokat és a tapasztalatokat foglalja magában. Ez a MIT tanultunk, mit tudunk kategória a tanulással szerzett gyakorlat. Az értékesítési kompetencia nem más, mint a természetes viselkedés, magatartás, hozzáállás, értékek, érzelmi intelligencia és tanult képességek olyan kombinációja, mellyel a hatékony értékesítô kimagasló értékesítési teljesítményt tud elérni. E könyv azt vizsgálja, hogy az értékesítô temperamentuma természetes, veleszületett, megfigyelhetô viselkedése milyen hatást gyakorol az értékesítési teljesítményre. A SUCCESS INSIGHTS rendszer és a gyakorlatok segítségével meghatározhatjuk saját természetes értékesítési stílusunkat, és olyan módszereket sajátíthatunk el, melyeket sikerrel alkalmazhatunk a gyakorlatban. Ez semmiképpen nem azt jeleni, hogy mindig ugyanahhoz a módszerhez kell folyamodni! Mindemellett rövid idôn belül megtanulhatjuk felismerni meglévô és leendô üzletfeleink viselkedésmintáit is. Ezáltal tudni fogjuk, milyen hatással van rájuk viselkedésünk, milyen viselkedésmódokat kedvelnek, s a velük való kapcsolattartás során eszerint alakíthatjuk fellépésünket, stílusunkat. A SUCCESS INSIGHTS rendszer megtanít arra, hogy az ügyfél nyelvén beszéljünk, ezáltal eredményes kapcsolatot alakíthatunk ki. Ettôl nem változik a személyiségünk, de alkalmazkodni tudunk az ügyfél stílusához és könnyebben, világosabban megértetejük magunkat velük. Biztosra vesszük, hogy e könyv olvasása és a tanultak gyakorlati alkalmazása során többször is aha-élményben lesz részünk. Megértjük, miért van problémánk egyes ügyfelekkel: azért, mert a problémás ügyfelek színe általában éppen a sajátunk ellenkezôje. Megtanuljuk, hogyan módosítsunk hozzáállásunkon és módszerünkön annak érdekében, hogy ezekkel a problémás ügyfelekkel is sikeres tárgyalásokat és ügyleteket bonyolíthassunk. A SUCCESS INSIGHTS értékesítési rendszer alapja, hogy az emberek bizonyos viselkedési stílusok szerint csoportosíthatók. Egyes

12 BEVEZETÉS 13 emberek hasonlóképpen viselkednek, és viselkedésük egyértelmûen megkülönbözteti ôket másoktól. Az emberi viselkedés világos és egyértelmû megnyilvánulások alapján csoportosítható. Ez egyáltalán nem felszínes általánosítás. A csoportba sorolás célja, hogy az emberi viselkedés spektrumáról minél tisztább képet kapjunk. Minél többet tudunk ügyfelünk temperamentumáról, motivációiról, félelmeirôl, kommunikációs stílusáról, kétségeirôl és aggodalmairól, annál jobban tudjuk kiszolgálni, annál inkább meg tudunk felelni elvárásainak, sôt esetleg a vártnál is többet tudunk nyújtani. A SUCCESS INSIGHTS értékesítési rendszer keretében bemutatjuk az emberi viselkedés négy kategóriáját. A négy alapcsoportba tartozó emberek viselkedése, kommunikációja és munkastílusa nagyon eltérô. A C. G. Jung, William Marston, Jolande Jacobi kutatásain és megállapításain valamint a Myers/Briggs típusbesoroláson alapuló módszerrel olyan modell jött létre a SUCCESS INSIGHTS kerék, amely értékesítési és vállalatvezetési szituációkban, valamint az optimális team összeállításában is sikerrel alkalmazható. A négy személyiség-alaptípus szemléletesebbé, könnyebb alkalmazhatóvá tétele érdekében a SUCCESS INSIGHTS rendszer egy-egy színt rendelt az egyes típusokhoz. Az alaptípusok legfôbb jellemzôi a következôk: Piros: A cselekvô Sárga: A kifejezô Zöld: A kapcsolatépítô Kék: Az elemzô A SUCCESS INSIGHTS módszer elsajátításának kezdeti szakaszában elegendô ezt a négy stílust megkülönböztetni. A való életben azonban ez a négy típus csak ritkán jelentkezik ilyen tiszta, árnyalatlan formában. A legtöbb ember személyisége legalább két stílus jegyeivel jellemezhetô. Késôbb tehát finomítunk a meghatározáson és bemutatjuk a vegyes típusokat. A szakmai életben minden színcsoport jól társítható az alábbi nyolc szakmai szerep (típus) közül eggyel vagy kettôvel:

13 14 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET IRÁNYÍTÓ MEGGYÔZÔ KAPCSOLATÉPÍTÔ EGYÜTTMÛKÖDÔ TÁMOGATÓ ÖSSZEHANGOLÓ ELEMZÔ MEGVALÓSÍTÓ MIBEN LEHET SEGÍTSÉGÜNKRE A SUCCESS INSIGHTS RENDSZER? E rendszer segítségével meghatározhatjuk, melyik személyiségtípusba tartozunk. Felismerjük személyiségbeli erôsségeinket és gyengeségeinket. Ezt a tudást arra használhatjuk, hogy tudatosítsuk, milyennek látnak bennünket mások, így elkerülhetjük a félreértéseket. Ezáltal nemcsak önbizalmunk, hanem üzletfeleink elôtti hitelességünk is növekszik. Könnyebben tudjuk azonosítani, hogy ügyfelünk melyik színcsoportba tartozik. Tudni fogjuk, mit szeret, mit nem szeret, hogyan reagál stresszes helyzetekre, milyen implicit és explicit kifejezésmódot ért és használ. A bemutatott stratégiák segítenek a tárgyalásokra és prezentációkra való felkészülésben. Nyugodtan és nagyon szakszerûen viselkedhetünk, és sikerünk az értékesítési mutatókban is jelentkezik. Sôt mi több, a SUCCESS INSIGHTS rendszer arra is alkalmas, hogy kiderítsük: Vajon a jelenlegi munkánk elvárásrendszere megfelel-e személyes képességeinknek. Vajon természetes személyiségvonásaink érvényesülhetnek-e a munkánkban vagy munkakörünk miatt kénytelenek vagyunk igazi sze-

14 BEVEZETÉS 15 mélyiségünktôl eltérôen viselkedni. Ez hosszú távon munkaalkalmassági problémákhoz vezethet, amelyek így még idejében felismerhetôk és kiküszöbölhetôk. Az értékesítés mely részterülete illik leginkább hozzánk, és egy értékesítési csapatban milyen pozícióban nyújtjuk a legjobb teljesítményt. KINEK SZÓL EZ A KÖNYV? Elôször és legfôképpen értékesítésôknek, vezetôknek, trénereknek, tanácsadóknak. A négy színnel jelzett négyféle viselkedésminta azonban természetesen nem csak az értékesítési csapatok tagjaira jellemzô. A személyiségfejlôdés iránt érdeklôdôk is találhatnak ebben a könyvben kommunikációs képességeiket fejlesztô érdekes megállapításokat és ötleteket. Végül is mindenki el akar adni valamit. Mindenki befolyásolni akar valakiket. Mindenki kommunikál. Vagy meg kell gyôznie másokat valamirôl. Ne felejtsük: Ha ismerjük a személyiségünkbôl fakadó képességeinket, hatékonyabban tudjuk alkalmazni ezeket. Az értékesítés területén akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, ha ezt a személyiségünkbôl fakadó természetes képességeinket kihasználva tesszük. Ezért született ez a könyv. A világ több mint 20 országában hatalmas minta bizonyította e rendszer hatékonyságát. A módszer titka különbözô vállalatoknál, iparágakban, kultúrákban egyaránt érvényes. A siker alapja a személyiségünkbôl fakadó természetes képességeinkben való hit és az, hogy szeretjük a munkánkat. Ám tanuljuk meg tisztelni és tanulmányozzuk gondosan a saját természetes stílusunkkal ellentétes magatartásformákat is, hiszen ebben hatalmas lehetôségek rejlenek. Arról van szó, hogy a minket irritáló másik ember megnyilvánulásait más szempontból kell megközelítenünk, mert az általa okozott ingerültség és bosszúság lehet a végsô

15 16 ISMERJÜK MEG ÖNMAGUNKAT, ISMERJÜK MEG ÜGYFELEINKET legyôzendô akadály ahhoz, hogy kiteljesítsük személyiségünket és sikeres értékesítôvé válhassunk. Ha képesek vagyunk elôre látni, milyen feszültségekkel és konfliktusokkal kell szembenéznünk, máris lehetôségünk van arra, hogy kiküszöböljük ôket. Annak, ha meglévô vagy reménybeli ügyfeleink nem vásárolnak tôlünk, és nem sorolnak minket a szakma legjobbjainak felsô 10%-ába, a legfôbb oka az, hogy nem hisznek bennünk, nem tartják hitelesnek, amit elmondunk, ezért nem tudnak 100%- os bizalommal kiállni az ajánlatunk mellett. A vele való személyes kapcsolatban van valami disszonancia a kommunikáció nem a lehetô/szükéges legideálisabb módon bonyolódik. A SUCCESS INSIGHTS rendszer olyan, mint valami szabályozó szelep: optimalizálja az értékesítô és ügyfele közti kapcsolatot. A kommunikáció évszázados aranyszabálya: Úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy mások bánjanak veled. Az értékesítés világára alkalmazva: Úgy adj el, ahogyan vásárolni szeretsz. Ám ez a szabály mára már elavult. A SUCCESS INSIGHTS szabálya szerint: Úgy adj el, ahogyan ügyfeleid vásárolni szeretnek. Ez a könyv a módszerrel kapcsolatban szerzett tapasztalatainkat adja közre. Az emberek, ahogy az országok is, különbözôségeik ellenére sok hasonlóságot mutatnak. A világ számos részén számtalan munkanapot töltöttünk azzal, hogy ezekrôl a gondolatokról beszélgettünk, és nagy örömünkre szolgált e könyv létrehozása. Reméljük, minden olvasóját jobb teljesítményre ösztönzi. Adjuk önmagunkat, s hozzuk ki magunkból a legjobbat! Frank M. Scheelen

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Ügyfélelégedettségi vizsgálat eredményei. 5. oldal

Ügyfélelégedettségi vizsgálat eredményei. 5. oldal 2008 2010 1. oldal Összegyűjteni azokat a stratégiai törekvéseket illetve változásokat (külső belső), amelyek fejlesztési igényeket generálnak vezetői szinten és az értékesítésben Meghatározni azokat a

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Tóth Éva Mária KARRIERISKOLA

Tóth Éva Mária KARRIERISKOLA Tóth Éva Mária KARRIERISKOLA Tóth Éva Mária KARRIERISKOLA Karrieriskola Szöveg Tóth Éva Mária, 2007 Szerkesztette: Falcsik Mari Könyvterv: Batki Anita Ábrák: Pataki Imre ISBN 978-963-9686-236 Minden jog

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program A SZERVEZETI TUDATOSSÁG KITERJESZTÉSE Olyan támogatott (díjmentes) fejlesztési programot kínálunk 30 kis- és középvállalkozás számára, amelyben most a költségek helyett a tartalmakra fókuszálhatnak! Résztvevőként

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot?

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? A fordítás alapja: John-Paul Flintoff: How to Change the World. Macmillan, New York, 2012. All

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004.

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Kis- és középvállalati kategória I. helyezett Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság Hewitt Inside I. 1 A NAGY MENETELÉS 1994.04.01.-től A padlón lévő önkormányzati vállalatból

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Vajon, hogyan működne vállalata, ha a lehető leghatékonyabban használná ki a gyártás, logisztika során erőforrásait

Vajon, hogyan működne vállalata, ha a lehető leghatékonyabban használná ki a gyártás, logisztika során erőforrásait Gondolt már arra, hogy még a legjobban szervezett folyamatok mellett is van tartalék cégében? Tudta, hogy a kihasználatlan erőforrásokban - melyek értéke akár 30% is lehet - mennyi pénz rejtőzik? Vajon,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista Ki fog itt dolgozni 20 év múlva? Kik? (lásd korábban) -Y és Z generáció integrálása az általunk ismert munka világába (20 év múlva a munkaerőpiac

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén Az egyén kapcsolódása a jövő szervezetéhez Gyenese Balázs EY, MENA HR Director Middle East and North Africa Kürti László Aon Hewitt, Szenior tanácsadó Szalay

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari Competences for Innovation in the Metal Sector DEFINITION OF LEARNING OUTCOMES Ország: Vállalat: Képesítés: Ausztria bfi Steiermark Az innováció fejlesztői és elősegítői

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára avagy milyen módszerekkel dolgoznak az EUban a piacvezetõ cégek A hiánygazdaság megszûnt. A piacgazdaságot

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség.

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség. A MARKETING TERÜLETEI Többcsatornás értékesítés Németországban A német vállalatok 40%-a négy vagy ennél is több értékesítési csatornát használ. A hagyományos értékesítési csatornák mellett a (helyhez kötött)

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA) A Duális Képzésbe bevont specializációk: Külgazdasági

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

5 ok, amiért a válságban még fontosabb a CRM

5 ok, amiért a válságban még fontosabb a CRM 5 ok, amiért a válságban még fontosabb a CRM A válságban nem elég keményebben dolgozni, sokkal okosabban is kell. Vállalkozása a CRM stratégiai alkalmazásával nyereségesebbé válhat és hatékonyabban szolgálja

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve:

STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve: STRATÉGIA Egyoldalas Stratégiai Üzleti Terv Szervezet neve: Alkalmazottak Személyek (Kapcsolati serkentők) Ügyfelek Részvényesek...... Alapértékek/Hitek (Kellene/Nem kellene) Cél (Miért) Célok (- éven

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

ocrm rendszer bevezetése a QUAESTOR Csoportnál

ocrm rendszer bevezetése a QUAESTOR Csoportnál ocrm rendszer bevezetése a QUAESTOR Csoportnál Milyen QUAESTOR-t szeretnénk pár év múlva? József Hentesüzlete QUAESTOR Csoport Mielőtt válaszolunk, néhány elgondolkodtató kérdés: Egyikük személyesen ismeri

Részletesebben

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Folyamat ésszerűsítés Hidak a jövőbe Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Küldetésünk Ön műszakilag igényes termékeket vagy alkatrészeket készít. Mi a gyártás hatékonyságáról és megbízhatóságáról,

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet I. KÉRDÉS SOR: MINTA Töltsd ki az alábbi táblázatot a jelenlegi gondolataid, tudásanyagod, feltételezéseid alapján.

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A döntéstámogatás területén a 90-es évek főárama a tudásbázisú rendszerek fejlesztése. A tudásbázisú rendszer az első olyan döntéstámogató módszer, am

A döntéstámogatás területén a 90-es évek főárama a tudásbázisú rendszerek fejlesztése. A tudásbázisú rendszer az első olyan döntéstámogató módszer, am Fogalmakat is kezelni tudó számítógépes döntéstámogatás Starkné Dr. Werner Ágnes A döntéstámogatás területén a 90-es évek főárama a tudásbázisú rendszerek fejlesztése. A tudásbázisú rendszer az első olyan

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ Kasza Tamás: Ne Vetődj Árnyékra 6 napos lezárási program Kasza Tamás 2011. Minden jog fenntartva. Kizárólag a 6 napos program résztvevőinek. Mi működik, ami bonyolult,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben