ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK melyek a internetes oldalon (a továbbiakban: Honlapon ) keresztül az Igénybevevők és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek ) között létrejövő, az oldalon található Termékek elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében történő vásárlásával keletkező jogviszonyok részletszabályait, a Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Igénybevevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Honlapon a Szolgáltató által értékesített Terméket vásárol, illetve aki/amely a Honlapra a jelen ÁSZF 5. fejezete alapján érvényesen regisztrál; 1.2. Szolgáltató: a jelen ÁSZF 3. fejezetében meghatározott gazdasági társaság; 1.3. Termék: minden a Honlapon a Szolgáltató által értékesített és az Igénybevevő által megvásárolható a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény Értelmező rendelkezéseiben meghatározott áru; 1.4. ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti; 1.5. Rendelet: a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet; 2. A JELEN ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁS 2.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya az Igénybevevőre, valamint a Szolgáltatóra terjed ki A jelen ÁSZF időbeli hatálya vonatkozásában Felek rögzítik és az egyes Igénybevevők tudomásul veszik, hogy minden egyes Termék elektronikus kereskedelmi szolgáltatással a Honlapon keresztül lebonyolított vásárlására, a vásárlás időpontjában érvényes és hatályos ÁSZF vonatkozik A jelen ÁSZF tárgyi hatályával kapcsolatban Felek rögzítik, hogy az a Szolgáltató által a Honlapon keresztül üzemeltetett webáruházban értékesítés céljából feltöltött Termékre terjed ki Felek megállapodnak és az Igénybevevők tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani azzal, hogy arról köteles az Igénybevevőket a regisztráció során megadott elektronikus levélcímen haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a módosításokról értesíteni. 3. A HONLAPOT ÜZEMELTETŐ SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÉS SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI 3.1. Szolgáltató neve: Karker Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 3.2. Szolgáltató székhelye: 7143 Őcsény, Lehel utca Szolgáltató telephelye: 7143 Őcsény, külterület 0267/4. hrsz Szolgáltató elektronikus levélcíme: 3.5. Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg Szolgáltató nyilvántartásba vételére illetékes hatóság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 3.7. Szolgáltató adószáma: Szolgáltató tagsága szakmai-érdekképviseleti szervben: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3.9. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága által szabályosan bejegyzett és a magyar jogszabályok, valamint a társasági szerződése szerint érvényesen működő gazdasági társaság, vele szemben semmilyen a jelen távértékesítési rendszer keretében történő

2 tevékenységet akadályozó vagy korlátozó bírósági vagy más hatósági eljárás, illetőleg csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a vezető tisztségviselői rendelkeznek mindazon felhatalmazással, cselekvő- és jogképességgel, melyek a jelen ÁSZF által szabályozott távértékesítési rendszer keretében történő értékesítéshez szükségesek Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a távértékesítési rendszer keretében történő értékesítési tevékenységet minden jogszabályi követelmény betartásával és hatósági engedély birtokában folytatja. 4. AZ ÁSZF TÁRGYA 4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF tárgya, hogy az Igénybevevő a Szolgáltató által a Honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében értékesített Termék felett a Rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt távollévők között létrejött szerződés létrejötte alapján kizárólagos tulajdont szerezzen annak teljes, a Honlapon meghatározott vételára megfizetését követően. 5. A HONLAP HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓ 5.1. Szolgáltató a jelen ÁSZF 7.5 pontjában foglaltak figyelembevételével kijelenti és szavatolja, hogy a Honlap tartalma minden internetkapcsolattal rendelkező természetes, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet részére a Honlapon való regisztráció nélkül elérhető, azonban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében történő vásárlás kizárólag előzetes a jelen fejezetben meghatározott regisztráció lefolytatásával, a jelen ÁSZF és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek elfogadását követően lehetséges Felek rögzítik, hogy a Honlapon a böngészés megkezdésekor nem szükséges haladéktalanul elvégezni a regisztrációt, ugyanis a vásárlás folyamatában is bármikor megadhatóak a regisztrációhoz szükséges személyes adatok. Amennyiben az Igénybevevő a vásárlás megkezdése előtt végrehajtja a Honlapra történő regisztrációt, úgy azt a Regisztráció menüpontban teheti meg Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció lefolytatása esetén mindenképpen köteles megadni a teljes nevét, elektronikus levélcímét és a regisztrációval létrejövő igénybevevői felület kizárólagos hozzáférhetőséghez szükséges jelszavát. Mindezen túlmenően Igénybevevő tudomásul veszi azt is, hogy a regisztráció részeként köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Honlap Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerni, és azokat magára nézve kötelező erejűnek elfogadni Szolgáltató rögzíti, hogy az Igénybevevő regisztrációjának befejezéseképpen a Szolgáltató automatikusan elektronikus levelet küld az Igénybevevő által megadott elektronikus levélcímre az általa a regisztráció során megadott személyes adatokról és a Honlapon való regisztrációról Felek megállapodnak, hogy az 5.4. pontban meghatározott időponttól kezdve igénybevevői felülettel rendelkezik a Honlapon, mely felületbe a jelen ÁSZF 7.5 pontjában foglaltak figyelembevételével bármikor bejelentkezhet a Honlapra látogatva a Bejelentkezés menüpont alatt az elektronikus levélcíme és a jelszava megadásával Felek rögzítik, hogy az Igénybevevő az érvényes regisztrációját követően jogosult a Termékek vonatkozásában az alábbi 6. fejezetben meghatározottak szerint a Szolgáltató által távértékesítéssel nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe venni. 6. A VÁSÁRLÁS MENETE 6.1. Felek rögzítik, hogy a vásárlás akként történik, hogy az Igénybevevő az általa a Honlapon értékesítésre szánt, a Szolgáltató által feltöltött Terméket arra kattintva kiválasztja, mely kiválasztással behelyezi egy virtuális kosárba. Igénybevevőnek erre mindaddig lehetősége van, ameddig a számára megfelelő mennyiségű Termék a kosárba nem kerül Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a 6.1. pontban foglalt virtuális kosárban lévő Termékeket a Vásárlás/megrendelés gombra kattintva rendelheti meg a Szolgáltatótól azzal, hogy a megrendelés az

3 Igénybevevő szállítási mód kiválasztásával és annak Szolgáltató általi az Igénybevevő által a regisztráció során megadott elektronikus levélcímen történő haladéktalan, de legkésőbb 48 órán belüli visszaigazolásával teljesül Felek rögzítik és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon feltűntetett Termékek illusztrációk, azok kinézete és formája kisebb mértékben eltérhet a Honlapon szereplő képtől Felek rögzítik továbbá azt is, hogy amennyiben a Szolgáltató a fenti 6.2. pontban meghatározott határidőben nem igazolja vissza az Igénybevevő rendelését, úgy az Igénybevevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 7. FIZETÉSI FELTÉTELEK 7.1. Felek megállapodnak és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a fenti 6. fejezetben meghatározottak szerint megrendelt Termék vételárát annak a jelen ÁSZF 8. fejezetében meghatározott átvételekor köteles készpénzben, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében megtéríteni Felek megállapodnak abban is, hogy a Termék vételárán kívül köteles az Igénybevevő a 8.1. pontban meghatározott esetben a szállítási díjat is megfizetni a Szolgáltató részére, melyről a Szolgáltató a 6.2. pontban meghatározott visszaigazoló elektronikus levélben tájékoztatást nyújt Igénybevevő tudomásul veszi azt is, hogy a Termék átvétele kizárólag a jelen fejezetben meghatározott vételár, illetőleg adott esetben a szállítási díj megfizetését követően lehetséges Amennyiben Igénybevevő a vételárat, illetőleg az adott esetben előforduló szállítási díjat nem vagy csak részben hajlandó megfizetni, úgy a Termék átvételét a szállító nem bocsátja rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy ilyen vagy ehhez hasonló esetben a Szolgáltató felelőssége kizárt, a távértékesítés útján történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás kizárólag az Igénybevevőnek felróható okból hiúsul meg Felek rögzítik azt is, hogy amennyiben a Honlapon bármilyen technikai meghibásodás folytán a Termékek vételára nyilvánvalóan, feltűnően értékaránytalan, úgy a Szolgáltató jogosult a távértékesítés útján történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, vagy azt az Igénybevevőnek amennyiben a vásárlás továbbra is az érdekében áll a szokásos piaci értéken értékesíteni. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy az ilyen vagy ehhez hasonló technikai meghibásodást küldő elháríthatatlan körülménynek minősítik, azért a Szolgáltató felelősségre nem vonható. 8. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, TERMÉK ÁTVÉTELE 8.1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Igénybevevő által a 6. fejezetben meghatározottak szerint megrendelt Terméket a Magyar Posta Zrt. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata pontjában meghatározott utánvétel igénybevételével (a továbbiakban: postai utánvétel ) szállíttatja ki az Igénybevevő által a vásárlás menete során megadott szállítási címre Felek rögzítik, és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a 8.1. pontban meghatározott postai utánvétel esetén a szállításra elsősorban a Magyar Posta Zrt. Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak irányadóak Igénybevevő a fenti 8.2. pontjában meghatározottakkal kapcsolatban kötelezettséget vállal arra, hogy a 6.2. pontban foglaltak alapján a vásárlás menete akként módosul, hogy köteles a teljes nevét és a szállítási címét a Szolgáltató részére egy Szállítási adatlap kitöltése útján megadni, egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatait a Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. részére adatszolgáltatás keretében kiadja Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Szállítási adatlapon szereplő adatok helyességéért ez által a megrendelt Termék kézbesíthetőségéért kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltatónak, egyúttal tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató irányában kárfelelősséggel tartozik az ilyen vagy ehhez hasonló téves adatközlésért a Szolgáltató felmerült kára összegéig.

4 8.5. Szolgáltató 8.2. pontban foglaltakra vonatkozóan kijelenti és szavatolja, hogy a Magyar Posta Zrt.- vel a postai utánvételre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban áll, mely szerződéses jogait és kötelezettségeit a jelen távértékesítési rendszeren keresztül történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásból eredő kötelezettségeit nem korlátozza vagy hiúsítja meg. Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik a jelen pontban meghatározott kötelezettsége elmulasztásáért az Igénybevevő által a 6. fejezetben meghatározottak szerint vásárolt Termék vételára összegéig Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben az Igénybevevő megrendelésének összege meghaladja a Honlap Szállítás menüpontjában meghatározott értékhatárt, úgy a postai utánvétellel járó szállítási díj megfizetésére a Szolgáltató vállal kötelezettséget, az Igénybevevő kizárólag a Termék vételárát köteles megfizetni Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a 8.1. pontban meghatározott postai utánvétel esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 6.2. pontban meghatározott visszaigazoló elektronikus levél Igénybevevőhöz történő megérkezésétől számított 3-7 munkanapon szállíttatja ki a megrendelt Terméket az Igénybevevő részére Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítás teljesítésével egyidejűleg a vásárlás igazolása érdekében, arról a számvitelről szóló évi C. törvényben meghatározottaknak megfelelő számlát állít ki az Igénybevevő részére, Igénybevevő pedig kijelenti és szavatolja, hogy a számlát és a Terméket azok megtekintése és szemrevételezését követően veszi át Felek a jelen ÁSZF pontjában foglaltakra tekintettel megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben az Igénybevevő által vásárolt Termék vételára önállóan is meghaladja a ,- Ft. azaz Tízezer forint összeget, úgy a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.8. pontban meghatározottakon túlmenően az Igénybevevő rendelkezésére bocsátja a Termék jótállási jegyét is, melynek átvételére az Igénybevevő kötelezettséget vállal. 9. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TELJESÍTÉSE 9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződés nem írásbeli szerződés, az a Termék megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre Felek rögzítik, hogy a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződés a Szolgáltató szállításával és az Igénybevevő által annak ellenértékének megfizetésével és a Termék átvételével jön létre. 10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS ERRE AZ ESETRE IRÁNYADÓ ELJÁRÁS Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződés megszűnhet: annak a 9.2. pontban meghatározott teljesülésével; az Igénybevevő halálával; elállással Felek megállapodnak, hogy az Igénybevevő a Rendelet 4. (1) bekezdése és a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározottak alapján a Termék átvételétől számított 8 napon belül indoklás nélkül írásban elállhat. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató 6.2. pontban meghatározott visszaigazoló elektronikus levelet nem küldi el határidőn belül az Igénybevevőnek, úgy ezen visszaigazoló levél kézhezvételétől számított 8 napon belül legfeljebb azonban a Termék kézhezvételének napjától számított 3 hónap elteltéig, figyelemmel a Rendelet 4. (3) bekezdésére jogosult elállni a szerződéstől Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató jogosult a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződéstől elállni és a Termék szállításának teljesítését a Termék átadásával megtagadni, amennyiben annak vételárát az Igénybevevő az átvételkor nem vagy csak részben kívánja megfizetni.

5 10.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés pont alapján a pont szerint szűnik meg, úgy az Igénybevevő köteles ezen elállását írásbeli nyilatkozattal a Szolgáltató felé haladéktalanul közölni, egyúttal a Terméket a saját költségén a Szolgáltatónak a fenti 3. fejezetben meghatározott postacímére visszaküldeni. Szolgáltató pedig köteles az Igénybevevő elállását követő 30 napon belül a Termék vételárát a 12.1 pontban foglaltakra figyelemmel visszaküldeni, amennyiben azt az Igénybevevő már megfizette számára, vagyis annak elállása a szállításnak a Szolgáltató teljesítését követően történt. 11. BIZTOSÍTÉKOK ÉS PANASZKEZELÉS Felek megállapodnak, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 1. számú Mellékletének 25. pontja alapján, amennyiben az Igénybevevő által megrendelt és megvásárolt egyes Termékek vételára egyenként meghaladja a ,- Ft, azaz Tízezer forint összeget, úgy a Szolgáltató jótállási kötelezettséget vállal ezen Termékre vonatkozóan annak az Igénybevevő átvételétől számított egy éven belül Felek megállapodnak, és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a jótállási igényét határidőn belül, a jótállási jegy és a jelen ÁSZF 8.8. pontjában meghatározott számla bemutatásával érvényesítheti Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy az Igénybevevőt a jótálláson túlmenően, illetőleg bármely Termék vonatkozásában, a Szolgáltató a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény a szerinti hibás teljesítése esetén az átvételtől számított 6 hónapon belül kérheti, hogy Szolgáltató a hibát javítsa ki, amennyiben ez nem lehetséges, a hibás Terméket 15 napon belül cserélje ki, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hibás Termék vételárát szállítsa le, végső esetben amennyiben a fenti lehetőségek mindegyikét kimerítette és a Szolgáltató és közte létrejött jogviszony fenntartása már nem áll érdekében a szerződéstől elállni és kérni a vételár visszatérítését Felek rögzítik, hogy a jótállási igénye érvényesítése során szintén a fenti pontban meghatározott eszközöket vehet igénybe az Igénybevevő a Szolgáltatóval szemben Szerződő Felek rögzítik, hogy az Igénybevevő jogosult és első körben egyben köteles panaszt tenni, amennyiben a jelen fejezetben meghatározott biztosítékaiból eredő igényeit kívánja érvényesíteni, vagy a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással kapcsolatban elégedetlen Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a fenti pontban meghatározott esetekben a panaszát megteheti a Szolgáltató székhelyén vagy telephelyén, a Honlapon meghatározott ügyfélfogadási időben; a jelen ÁSZF 3.4. pontjában meghatározott elektronikus levélcímen írásban; a jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott postai levélcímen írásban, a Panasz jelige feltűntetésével Felek megállapodnak és a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénybevevő panaszát, amennyiben az rögtön orvosolható, azonnal, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 5 napon belül orvosolja Amennyiben a fenti pontban meghatározott eljárási rend nem alkalmazható, vagyis a panasz orvoslása az ott meghatározott határidőnél több időt vesz igénybe, úgy a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a panaszt, annak beérkezésétől számított 30 napon belül orvosolja, és arról az Igénybevevőt haladéktalanul tájékoztatja írásban, elektronikus levél vagy postai levél útján.

6 11.9. Szolgáltató tudomásul veszi és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénybevevő panaszáról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel, mely jegyzőkönyv egy példányát a rendelkezésére bocsát a 11.8 pontban meghatározott határidőben Szolgáltató kijelenti, Igénybevevő pedig tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató fenti pontokban meghatározott panaszkezelésével nem elégedett, illetőleg a panasza továbbra is fennáll, jogosult a Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségén eljárást kezdeményezni a Szolgáltatóval szemben. 12. KÁRTÉRÍTÉS Szerződő Felek rögzítik és az Igénybevevő tudomásul veszi a Rendelet 4. (6) bekezdése alapján, hogy pontban meghatározott elállás esetén amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Terméket nem rendeltetésszerűen használta és ennek tudatában élt a törvényes elállási jogával határidőn belül, úgy a Szolgáltató kártérítésre jogosult Felek rögzítik azt is, az Igénybevevő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. általi károkozásokért, azokat az Igénybevevő a Magyar Posta Zrtvel szemben érvényesítheti. 13. VEGYES RENDELKEZÉSEK Igénybevevő kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik mindazon cselekvő- és jogképességgel, illetőleg mindazon felhatalmazással, hogy a jelen jogügyletben eljárjon Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen lenne, úgy az nem vonatkozik a teljes ÁSZF-re, kizárólag az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezésre. Felek rögzítik azt is, hogy az ilyen vagy ehhez hasonló esetekben, a kölcsönös és egybehangzó akaratuknak megfelelően, a legközelebbi jogszabályi helyet veszik irányadónak Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-re a fentieken kívül a magyar jog irányadó, arra a Magyarországon hatályos és érvényes jogszabályok vonatkoznak, így különösen a Rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, valamint a Ptk. vonatkozik Felek rögzítik azt is, hogy a közöttük felmerülő egyes jogvitákra kikötik a Szolgáltató székhelyes szerint illetékes bíróságot, törvényszéket, illetőleg a Kúriát. Őcsény,

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Angel Sex Shop webáruház (a továbbiakban: webáruház) az internet hálózatán a www.angelsexshop.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Mozgásban tart. 2013. 05.01. OMV Refining & Marketing 1/3. 1. Az üzemeltető

Vásárlási feltételek. Mozgásban tart. 2013. 05.01. OMV Refining & Marketing 1/3. 1. Az üzemeltető Vásárlási feltételek 2013. 05.01 OMV Refining & Marketing 1. Az üzemeltető A www.omv.hu domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a YES Certified Merchandise

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. november 18 -tól Tartalomjegyzék: 1. A Szolgáltató adatai... 2 2. A szolgáltatás igénybevétele... 2 3. A szerződéskötés lépései... 3 4. Vételár és fizetési

Részletesebben

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23. ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról 2015. július 23. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK 1.1 A ROSSMANN Webáruházat ( Webáruház ) a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) tartalmazza a Média-Star Kft. (Üzemeltető) és a természetesen személy (Megrendelő) között fellépő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely:

Részletesebben

1. Alapvető rendelkezések:

1. Alapvető rendelkezések: Általános Szerződési Feltételek Minimobaby Webshop 1. Alapvető rendelkezések: A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös

Részletesebben

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VISZONTELADÓK RÉSZÉRE Tartalom: 1. Felek 2. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók 3. A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza az Tutiholmik webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: www.tutiholmik.hu 1. A Szolgáltató

Részletesebben

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.)

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.) Általános Szerződéses Feltételek Kérjük, hogy a megrendelés előtt mindenképpen olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket, mivel az a 45/2014. (II.26. ) Kormányrendelet "a fogyasztó és a vállalkozás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF") tartalmazzák a cégadatokat. (székhely:.., adószám:...), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára

Részletesebben

ÁSZF. www.jatekliget.hu

ÁSZF. www.jatekliget.hu ÁSZF. www.jatekliget.hu Kedves Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük a JATEKLIGET.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőinek adatai: Cégnév: Nyilas Judit és Társai Bt. Székhely: 1111 Bp, Kruspér utca 1/b. Cégjegyzékszám: 01-06-411992 Adószám: 28556662-1-43,

Részletesebben

Pingdigital.hu. Általános Szerződési Feltételek

Pingdigital.hu. Általános Szerződési Feltételek Pingdigital.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.ROLLING.HU, a http://62.201.97.198/, http://81.183.221.85 http://81.183.221.85/webshop/ címeken elérhető WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2014. NOVEMBER 20-TÓL Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Általános Szerződéskötési Feltételek

Általános Szerződéskötési Feltételek Általános Szerződéskötési Feltételek A jelen Általános Szerződéskötési Feltételek(továbbiakban: szerződés) tartalmazza ayuva Kft., mint szolgáltó által forgalmazott Green Energy System csomag értékesítésére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alarm Wachter Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alarmwachter.hu weboldalon

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben