ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK melyek a internetes oldalon (a továbbiakban: Honlapon ) keresztül az Igénybevevők és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek ) között létrejövő, az oldalon található Termékek elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében történő vásárlásával keletkező jogviszonyok részletszabályait, a Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Igénybevevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Honlapon a Szolgáltató által értékesített Terméket vásárol, illetve aki/amely a Honlapra a jelen ÁSZF 5. fejezete alapján érvényesen regisztrál; 1.2. Szolgáltató: a jelen ÁSZF 3. fejezetében meghatározott gazdasági társaság; 1.3. Termék: minden a Honlapon a Szolgáltató által értékesített és az Igénybevevő által megvásárolható a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény Értelmező rendelkezéseiben meghatározott áru; 1.4. ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti; 1.5. Rendelet: a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet; 2. A JELEN ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁS 2.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya az Igénybevevőre, valamint a Szolgáltatóra terjed ki A jelen ÁSZF időbeli hatálya vonatkozásában Felek rögzítik és az egyes Igénybevevők tudomásul veszik, hogy minden egyes Termék elektronikus kereskedelmi szolgáltatással a Honlapon keresztül lebonyolított vásárlására, a vásárlás időpontjában érvényes és hatályos ÁSZF vonatkozik A jelen ÁSZF tárgyi hatályával kapcsolatban Felek rögzítik, hogy az a Szolgáltató által a Honlapon keresztül üzemeltetett webáruházban értékesítés céljából feltöltött Termékre terjed ki Felek megállapodnak és az Igénybevevők tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani azzal, hogy arról köteles az Igénybevevőket a regisztráció során megadott elektronikus levélcímen haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a módosításokról értesíteni. 3. A HONLAPOT ÜZEMELTETŐ SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÉS SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI 3.1. Szolgáltató neve: Karker Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 3.2. Szolgáltató székhelye: 7143 Őcsény, Lehel utca Szolgáltató telephelye: 7143 Őcsény, külterület 0267/4. hrsz Szolgáltató elektronikus levélcíme: 3.5. Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg Szolgáltató nyilvántartásba vételére illetékes hatóság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 3.7. Szolgáltató adószáma: Szolgáltató tagsága szakmai-érdekképviseleti szervben: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3.9. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága által szabályosan bejegyzett és a magyar jogszabályok, valamint a társasági szerződése szerint érvényesen működő gazdasági társaság, vele szemben semmilyen a jelen távértékesítési rendszer keretében történő

2 tevékenységet akadályozó vagy korlátozó bírósági vagy más hatósági eljárás, illetőleg csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a vezető tisztségviselői rendelkeznek mindazon felhatalmazással, cselekvő- és jogképességgel, melyek a jelen ÁSZF által szabályozott távértékesítési rendszer keretében történő értékesítéshez szükségesek Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a távértékesítési rendszer keretében történő értékesítési tevékenységet minden jogszabályi követelmény betartásával és hatósági engedély birtokában folytatja. 4. AZ ÁSZF TÁRGYA 4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF tárgya, hogy az Igénybevevő a Szolgáltató által a Honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében értékesített Termék felett a Rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt távollévők között létrejött szerződés létrejötte alapján kizárólagos tulajdont szerezzen annak teljes, a Honlapon meghatározott vételára megfizetését követően. 5. A HONLAP HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓ 5.1. Szolgáltató a jelen ÁSZF 7.5 pontjában foglaltak figyelembevételével kijelenti és szavatolja, hogy a Honlap tartalma minden internetkapcsolattal rendelkező természetes, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet részére a Honlapon való regisztráció nélkül elérhető, azonban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében történő vásárlás kizárólag előzetes a jelen fejezetben meghatározott regisztráció lefolytatásával, a jelen ÁSZF és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek elfogadását követően lehetséges Felek rögzítik, hogy a Honlapon a böngészés megkezdésekor nem szükséges haladéktalanul elvégezni a regisztrációt, ugyanis a vásárlás folyamatában is bármikor megadhatóak a regisztrációhoz szükséges személyes adatok. Amennyiben az Igénybevevő a vásárlás megkezdése előtt végrehajtja a Honlapra történő regisztrációt, úgy azt a Regisztráció menüpontban teheti meg Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció lefolytatása esetén mindenképpen köteles megadni a teljes nevét, elektronikus levélcímét és a regisztrációval létrejövő igénybevevői felület kizárólagos hozzáférhetőséghez szükséges jelszavát. Mindezen túlmenően Igénybevevő tudomásul veszi azt is, hogy a regisztráció részeként köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Honlap Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerni, és azokat magára nézve kötelező erejűnek elfogadni Szolgáltató rögzíti, hogy az Igénybevevő regisztrációjának befejezéseképpen a Szolgáltató automatikusan elektronikus levelet küld az Igénybevevő által megadott elektronikus levélcímre az általa a regisztráció során megadott személyes adatokról és a Honlapon való regisztrációról Felek megállapodnak, hogy az 5.4. pontban meghatározott időponttól kezdve igénybevevői felülettel rendelkezik a Honlapon, mely felületbe a jelen ÁSZF 7.5 pontjában foglaltak figyelembevételével bármikor bejelentkezhet a Honlapra látogatva a Bejelentkezés menüpont alatt az elektronikus levélcíme és a jelszava megadásával Felek rögzítik, hogy az Igénybevevő az érvényes regisztrációját követően jogosult a Termékek vonatkozásában az alábbi 6. fejezetben meghatározottak szerint a Szolgáltató által távértékesítéssel nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe venni. 6. A VÁSÁRLÁS MENETE 6.1. Felek rögzítik, hogy a vásárlás akként történik, hogy az Igénybevevő az általa a Honlapon értékesítésre szánt, a Szolgáltató által feltöltött Terméket arra kattintva kiválasztja, mely kiválasztással behelyezi egy virtuális kosárba. Igénybevevőnek erre mindaddig lehetősége van, ameddig a számára megfelelő mennyiségű Termék a kosárba nem kerül Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a 6.1. pontban foglalt virtuális kosárban lévő Termékeket a Vásárlás/megrendelés gombra kattintva rendelheti meg a Szolgáltatótól azzal, hogy a megrendelés az

3 Igénybevevő szállítási mód kiválasztásával és annak Szolgáltató általi az Igénybevevő által a regisztráció során megadott elektronikus levélcímen történő haladéktalan, de legkésőbb 48 órán belüli visszaigazolásával teljesül Felek rögzítik és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon feltűntetett Termékek illusztrációk, azok kinézete és formája kisebb mértékben eltérhet a Honlapon szereplő képtől Felek rögzítik továbbá azt is, hogy amennyiben a Szolgáltató a fenti 6.2. pontban meghatározott határidőben nem igazolja vissza az Igénybevevő rendelését, úgy az Igénybevevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 7. FIZETÉSI FELTÉTELEK 7.1. Felek megállapodnak és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a fenti 6. fejezetben meghatározottak szerint megrendelt Termék vételárát annak a jelen ÁSZF 8. fejezetében meghatározott átvételekor köteles készpénzben, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében megtéríteni Felek megállapodnak abban is, hogy a Termék vételárán kívül köteles az Igénybevevő a 8.1. pontban meghatározott esetben a szállítási díjat is megfizetni a Szolgáltató részére, melyről a Szolgáltató a 6.2. pontban meghatározott visszaigazoló elektronikus levélben tájékoztatást nyújt Igénybevevő tudomásul veszi azt is, hogy a Termék átvétele kizárólag a jelen fejezetben meghatározott vételár, illetőleg adott esetben a szállítási díj megfizetését követően lehetséges Amennyiben Igénybevevő a vételárat, illetőleg az adott esetben előforduló szállítási díjat nem vagy csak részben hajlandó megfizetni, úgy a Termék átvételét a szállító nem bocsátja rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy ilyen vagy ehhez hasonló esetben a Szolgáltató felelőssége kizárt, a távértékesítés útján történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás kizárólag az Igénybevevőnek felróható okból hiúsul meg Felek rögzítik azt is, hogy amennyiben a Honlapon bármilyen technikai meghibásodás folytán a Termékek vételára nyilvánvalóan, feltűnően értékaránytalan, úgy a Szolgáltató jogosult a távértékesítés útján történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, vagy azt az Igénybevevőnek amennyiben a vásárlás továbbra is az érdekében áll a szokásos piaci értéken értékesíteni. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy az ilyen vagy ehhez hasonló technikai meghibásodást küldő elháríthatatlan körülménynek minősítik, azért a Szolgáltató felelősségre nem vonható. 8. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, TERMÉK ÁTVÉTELE 8.1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Igénybevevő által a 6. fejezetben meghatározottak szerint megrendelt Terméket a Magyar Posta Zrt. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata pontjában meghatározott utánvétel igénybevételével (a továbbiakban: postai utánvétel ) szállíttatja ki az Igénybevevő által a vásárlás menete során megadott szállítási címre Felek rögzítik, és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a 8.1. pontban meghatározott postai utánvétel esetén a szállításra elsősorban a Magyar Posta Zrt. Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak irányadóak Igénybevevő a fenti 8.2. pontjában meghatározottakkal kapcsolatban kötelezettséget vállal arra, hogy a 6.2. pontban foglaltak alapján a vásárlás menete akként módosul, hogy köteles a teljes nevét és a szállítási címét a Szolgáltató részére egy Szállítási adatlap kitöltése útján megadni, egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatait a Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. részére adatszolgáltatás keretében kiadja Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Szállítási adatlapon szereplő adatok helyességéért ez által a megrendelt Termék kézbesíthetőségéért kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltatónak, egyúttal tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató irányában kárfelelősséggel tartozik az ilyen vagy ehhez hasonló téves adatközlésért a Szolgáltató felmerült kára összegéig.

4 8.5. Szolgáltató 8.2. pontban foglaltakra vonatkozóan kijelenti és szavatolja, hogy a Magyar Posta Zrt.- vel a postai utánvételre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban áll, mely szerződéses jogait és kötelezettségeit a jelen távértékesítési rendszeren keresztül történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásból eredő kötelezettségeit nem korlátozza vagy hiúsítja meg. Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik a jelen pontban meghatározott kötelezettsége elmulasztásáért az Igénybevevő által a 6. fejezetben meghatározottak szerint vásárolt Termék vételára összegéig Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben az Igénybevevő megrendelésének összege meghaladja a Honlap Szállítás menüpontjában meghatározott értékhatárt, úgy a postai utánvétellel járó szállítási díj megfizetésére a Szolgáltató vállal kötelezettséget, az Igénybevevő kizárólag a Termék vételárát köteles megfizetni Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a 8.1. pontban meghatározott postai utánvétel esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 6.2. pontban meghatározott visszaigazoló elektronikus levél Igénybevevőhöz történő megérkezésétől számított 3-7 munkanapon szállíttatja ki a megrendelt Terméket az Igénybevevő részére Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítás teljesítésével egyidejűleg a vásárlás igazolása érdekében, arról a számvitelről szóló évi C. törvényben meghatározottaknak megfelelő számlát állít ki az Igénybevevő részére, Igénybevevő pedig kijelenti és szavatolja, hogy a számlát és a Terméket azok megtekintése és szemrevételezését követően veszi át Felek a jelen ÁSZF pontjában foglaltakra tekintettel megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben az Igénybevevő által vásárolt Termék vételára önállóan is meghaladja a ,- Ft. azaz Tízezer forint összeget, úgy a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.8. pontban meghatározottakon túlmenően az Igénybevevő rendelkezésére bocsátja a Termék jótállási jegyét is, melynek átvételére az Igénybevevő kötelezettséget vállal. 9. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TELJESÍTÉSE 9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződés nem írásbeli szerződés, az a Termék megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre Felek rögzítik, hogy a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződés a Szolgáltató szállításával és az Igénybevevő által annak ellenértékének megfizetésével és a Termék átvételével jön létre. 10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS ERRE AZ ESETRE IRÁNYADÓ ELJÁRÁS Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződés megszűnhet: annak a 9.2. pontban meghatározott teljesülésével; az Igénybevevő halálával; elállással Felek megállapodnak, hogy az Igénybevevő a Rendelet 4. (1) bekezdése és a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározottak alapján a Termék átvételétől számított 8 napon belül indoklás nélkül írásban elállhat. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató 6.2. pontban meghatározott visszaigazoló elektronikus levelet nem küldi el határidőn belül az Igénybevevőnek, úgy ezen visszaigazoló levél kézhezvételétől számított 8 napon belül legfeljebb azonban a Termék kézhezvételének napjától számított 3 hónap elteltéig, figyelemmel a Rendelet 4. (3) bekezdésére jogosult elállni a szerződéstől Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató jogosult a közöttük távértékesítési rendszeren keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében létrejövő szerződéstől elállni és a Termék szállításának teljesítését a Termék átadásával megtagadni, amennyiben annak vételárát az Igénybevevő az átvételkor nem vagy csak részben kívánja megfizetni.

5 10.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés pont alapján a pont szerint szűnik meg, úgy az Igénybevevő köteles ezen elállását írásbeli nyilatkozattal a Szolgáltató felé haladéktalanul közölni, egyúttal a Terméket a saját költségén a Szolgáltatónak a fenti 3. fejezetben meghatározott postacímére visszaküldeni. Szolgáltató pedig köteles az Igénybevevő elállását követő 30 napon belül a Termék vételárát a 12.1 pontban foglaltakra figyelemmel visszaküldeni, amennyiben azt az Igénybevevő már megfizette számára, vagyis annak elállása a szállításnak a Szolgáltató teljesítését követően történt. 11. BIZTOSÍTÉKOK ÉS PANASZKEZELÉS Felek megállapodnak, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 1. számú Mellékletének 25. pontja alapján, amennyiben az Igénybevevő által megrendelt és megvásárolt egyes Termékek vételára egyenként meghaladja a ,- Ft, azaz Tízezer forint összeget, úgy a Szolgáltató jótállási kötelezettséget vállal ezen Termékre vonatkozóan annak az Igénybevevő átvételétől számított egy éven belül Felek megállapodnak, és az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a jótállási igényét határidőn belül, a jótállási jegy és a jelen ÁSZF 8.8. pontjában meghatározott számla bemutatásával érvényesítheti Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy az Igénybevevőt a jótálláson túlmenően, illetőleg bármely Termék vonatkozásában, a Szolgáltató a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény a szerinti hibás teljesítése esetén az átvételtől számított 6 hónapon belül kérheti, hogy Szolgáltató a hibát javítsa ki, amennyiben ez nem lehetséges, a hibás Terméket 15 napon belül cserélje ki, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hibás Termék vételárát szállítsa le, végső esetben amennyiben a fenti lehetőségek mindegyikét kimerítette és a Szolgáltató és közte létrejött jogviszony fenntartása már nem áll érdekében a szerződéstől elállni és kérni a vételár visszatérítését Felek rögzítik, hogy a jótállási igénye érvényesítése során szintén a fenti pontban meghatározott eszközöket vehet igénybe az Igénybevevő a Szolgáltatóval szemben Szerződő Felek rögzítik, hogy az Igénybevevő jogosult és első körben egyben köteles panaszt tenni, amennyiben a jelen fejezetben meghatározott biztosítékaiból eredő igényeit kívánja érvényesíteni, vagy a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással kapcsolatban elégedetlen Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a fenti pontban meghatározott esetekben a panaszát megteheti a Szolgáltató székhelyén vagy telephelyén, a Honlapon meghatározott ügyfélfogadási időben; a jelen ÁSZF 3.4. pontjában meghatározott elektronikus levélcímen írásban; a jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott postai levélcímen írásban, a Panasz jelige feltűntetésével Felek megállapodnak és a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénybevevő panaszát, amennyiben az rögtön orvosolható, azonnal, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 5 napon belül orvosolja Amennyiben a fenti pontban meghatározott eljárási rend nem alkalmazható, vagyis a panasz orvoslása az ott meghatározott határidőnél több időt vesz igénybe, úgy a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a panaszt, annak beérkezésétől számított 30 napon belül orvosolja, és arról az Igénybevevőt haladéktalanul tájékoztatja írásban, elektronikus levél vagy postai levél útján.

6 11.9. Szolgáltató tudomásul veszi és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénybevevő panaszáról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel, mely jegyzőkönyv egy példányát a rendelkezésére bocsát a 11.8 pontban meghatározott határidőben Szolgáltató kijelenti, Igénybevevő pedig tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató fenti pontokban meghatározott panaszkezelésével nem elégedett, illetőleg a panasza továbbra is fennáll, jogosult a Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségén eljárást kezdeményezni a Szolgáltatóval szemben. 12. KÁRTÉRÍTÉS Szerződő Felek rögzítik és az Igénybevevő tudomásul veszi a Rendelet 4. (6) bekezdése alapján, hogy pontban meghatározott elállás esetén amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Terméket nem rendeltetésszerűen használta és ennek tudatában élt a törvényes elállási jogával határidőn belül, úgy a Szolgáltató kártérítésre jogosult Felek rögzítik azt is, az Igénybevevő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. általi károkozásokért, azokat az Igénybevevő a Magyar Posta Zrtvel szemben érvényesítheti. 13. VEGYES RENDELKEZÉSEK Igénybevevő kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik mindazon cselekvő- és jogképességgel, illetőleg mindazon felhatalmazással, hogy a jelen jogügyletben eljárjon Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen lenne, úgy az nem vonatkozik a teljes ÁSZF-re, kizárólag az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezésre. Felek rögzítik azt is, hogy az ilyen vagy ehhez hasonló esetekben, a kölcsönös és egybehangzó akaratuknak megfelelően, a legközelebbi jogszabályi helyet veszik irányadónak Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-re a fentieken kívül a magyar jog irányadó, arra a Magyarországon hatályos és érvényes jogszabályok vonatkoznak, így különösen a Rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, valamint a Ptk. vonatkozik Felek rögzítik azt is, hogy a közöttük felmerülő egyes jogvitákra kikötik a Szolgáltató székhelyes szerint illetékes bíróságot, törvényszéket, illetőleg a Kúriát. Őcsény,

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.philament.eu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

1.2. A NOT12 Webshopban történő vásárlás előfeltétele a regisztráció kitöltése, és a jelen Üzletszabályzat elfogadása.

1.2. A NOT12 Webshopban történő vásárlás előfeltétele a regisztráció kitöltése, és a jelen Üzletszabályzat elfogadása. A NOT12 KFT WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA (v1.0) A jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a NOT12 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rastaclat.hu honlap (a továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) üzemeltetője a Be Positive Ppl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

RABOMATIK WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA

RABOMATIK WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA RABOMATIK WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a Rabomatik Ipari Automtizálási Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÁSZF. 4.A matrac.gtportal.eu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

ÁSZF. 4.A matrac.gtportal.eu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. ÁSZF A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lineaflex-Bútor Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 84. cégjegyzékszám:01-09-883360 (FB) ; adószáma: 13986946-2-43;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az ÁSZF tartalmazza a Bakelit Art Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 1-7., adószám: 23022812-2-41), mint szolgáltató ( Szolgáltató ) által üzemeltetett webáruház

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: www.kemshop.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a Horváth és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1046 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

A GYEGÉP KFT. WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA (v1.0)

A GYEGÉP KFT. WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA (v1.0) A GYEGÉP KFT. WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA (v1.0) A jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a Gyegép Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul.

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul. Webáruház Általános Szerződési Feltételek Amennyiben megrendelője, vásárlója kíván lenni web áruházunknak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Szolgáltatásainkat kizárólag

Részletesebben

Hardver Birodalom 1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

Hardver Birodalom 1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK: Hardver Birodalom 1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK: 1.1. A Hardverbirodalom Bt. (székhely: 1071 Budapest, Nekeress utca 16.., telefon: 06-1- 555-5555, e-mail: info@harverbirodalom.hu, adószám: 21321321-2-92,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja.

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja. ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vásárlóink Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy Általános Szerződési Feltételek a www.gerincem.hu webáruházból történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.gerincem.hu webáruház és a weblap üzemeltetője: Cégnév: Oláh Viktor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása A jelen általános szerződési feltételek a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Eladó ), mint Eladó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződés tárgya a Beyond Beauty Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ GABLINI KFT. Általános Szerződési Feltételei fogyasztónak nem minősülő személyek részére Webáruházunkból történő vásárlás

Részletesebben

ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek www.jamsport.hu Üzemeltetői adatok: Nesztin Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 1164 Budapest, Szabadföld út 24. Adószám: 21921667-2-42 Cégj.szám: 01-06-763569 Bankszla: 10102244-58174500-01000001

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek A jelen feltételek tartalmazzák a www.moonbasanails.hu (Vizolmix Kft.) webáruházban forgalomba hozott termékeket megrendelők a www.moonbasanails.hu -val szemben érvényesíthető

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

A gumiabroncsok.net által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a

A gumiabroncsok.net által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a A gumiabroncsok.net által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a gumiabroncsok.net domain név alatt működő

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az YNET KFT. (székhelye: 8800 Nagykanizsa Miklósfai u. 73..; Adószám: 12668379-2-20, cégjegyzékszám: 20-06-036305;

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

Á ltala nos szerzo de si felte telek

Á ltala nos szerzo de si felte telek Á ltala nos szerzo de si felte telek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nowton Bt. (székhely: 3532 Miskolc, Szerdahelyi Kálmán utca 11., adószám: 24967527-2-05), mint szolgáltató

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Not Twelve Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott kereskedelmi szolgáltatás Üzletszabályzata/ Általános Szerződési Feltételei a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1. A szerződési feltételek alapfogalmai Általános szerződési feltételek 1,A szerződési feltételek alapfogalmai 2,Webáruház szerződési feltételek célja: 3,A Webáruház-szolgáltatás: 4,A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása: 5,A vásárló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (www.itaruhaz.hu Informatikai webáruház)

Általános szerződési feltételek (www.itaruhaz.hu Informatikai webáruház) Általános szerződési feltételek (www.itaruhaz.hu Informatikai webáruház) A www.itaruhaz.hu Domain név alatt található IT Áruházban, elektronikus úton való, online vásárlás feltételei és a szerződés feleinek

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészítési-, Fejlesztési és Alkalmazási Kft. (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános szerződési feltételek hatálya A jelen Általános Szerződési Feltételek a Bonyai és Balogh Online Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szabó Attila egyéni vállalkozó mint webáruház-üzemeltető

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója: Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek A web-áruház üzemeltetője és a termék forgalmazója a Móksha Gyógyír Zrt. székhely: 2161 Csomád, Szent István u 5. levelezési cím: 9401 Sopron, Pf. 91. email cím: info@mokshacsepp.hu Panaszkezelésre a következő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a felveteliokosan.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Fenntartjuk azt a jogot, hogy a web áruházban megjelenő esetleges hibás árakat, azok tudomásunkra jutása esetén kijavítsuk.

Fenntartjuk azt a jogot, hogy a web áruházban megjelenő esetleges hibás árakat, azok tudomásunkra jutása esetén kijavítsuk. Cégnév: Lumax Pro Kft Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 267. Cégjegyzékszám: 01-09-732975/16 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Budapest Adószám: 13393672-2-41 Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 267. Telefon:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 24-TŐL A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szerződési feltételek alapfogalmai: Szolgáltató adatai ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cég neve: TELMEX NOWY STYL ZRT. Cég képviselő neve: Wasilewski Maciej elnök-vezérigazgató Cég székhelye: H-2000 Szentendre,

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Dénes Krisztián Patrik E.V. Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. Adószám: 66916686-1-31 Nyilvántartási szám: 40876088 Bejegyző: Okmányiroda,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szor-Szer-Ször meséi Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben