hírlevél TARTALOMJEGYZÉK AKTUALITÁSOK 8 NET SAROK 1 hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírlevél TARTALOMJEGYZÉK AKTUALITÁSOK 8 NET SAROK 1 hírlevél"

Átírás

1 november hírlevél hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI HÍREK 1 AKTUALITÁSOK 8 NET SAROK 1 ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK KÖZLEMÉNYEI 11 Senior programok 11 TAGOZATOK, TERÜLETI hírlevél SZERVEZETEK Közlekedési jubileumok 2011 november 12 PROGRAMJA 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 13 Emlékeztető Országos Titkári értekezletről 2 LAPSZEMLE 15 ELŐRE MEG NEM HIRDETETT RENDEZVÉNY 4 Közlekedéstudományi Szemle 2011/5. hirlevélh SZERVEZETI HÍREK A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: november 8. (kedd) 9.30 óra. A Hírlevéllel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, a decemberi Hírlevélben megjelentetni kívánt anyagokat a hhhírlevél megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni. A Közlekedéstudományi Egyesület Országos Intéző Bizottsági ülése november 8- án órakor a MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) VII sz. tanácstermében kerül megrendezésre. NET SAROK - A Fővárosi Bíróság végzésével elfogadott Alapszabály honlapunkon olvasható. - Szervezeti működés dokumentumai cím alatt a Küldöttközgyűlés, Országos Elnökség, Vezetői Tanács, Intéző Bizottság emlékeztetői olvashatók - Az aktuális Hírlevél és Hírlevél archívum májustól honlapunkon olvasható - A gyors és olcsó elektronikus postázás lehetőségét kihasználva, ha Ön a hírlevelet -en kéri, regisztráljon a honlapon - Az cím változást kérjük bejelenteni a KTE Titkárságán TAGOZATOK, TERÜLETI SZERVEZETEK PROGRAMJA november 16. szerda 9:00 Tudományos Diákköri Konferencia, BME Építőmérnöki Kar, Közlekedés-építőmérnöki szekció: Elnök: Kisgyörgy Lajos (PhD), okl. építőmérnök, programozó matematikus, egyetemi docens. Témák: 1. Kőrizs András László: P+R hálózati rendszer, Budapest. Fej-lesztési javaslatok ArcGIS segítségével. 2. Sági Szilvia: Az intermodális központok jellemzői 3. Dudás Mária: Az új budapesti vasúti főpályaudvar. A fő változatok értékelése a közösségi közlekedés szempontja alapján. 4. Simon Gábor: Elérhetőségi vizsgálatok ArcGIS térinformatikai program segítségével. A budapesti metróhálózat 5. Farkas Márta Zsófia: Újbuda Kulturális Városközpont kiterjesztése 6. Háznagy Andor Gellért: A villamoshálózat fejlesztési lehetősé-geinek vizsgálata Budapesten. ArcGIS elérhetőségi modell 7. Idei Dániel Gábor: Vossloh W-Tram 130 közúti vasúti leerő-sítési rendszer vizsgálata 8. Ádám Mátyás: Dinamikus vasúti menetrend bevezethetősége 9. Szabó Sára Borbála: Budapesti 4-es metró; a Top-Down vágányépítési technológia bemutatása Bp. Műegyetem rkp. 3. BME, K épület 3. emelet 389. (korábban ~370) [~délkeleti sarok] [Nehéz bármilyen szabad parkolóhelyet találni.]

2 KTE hírlevél november november 16. szerda november 22. kedd óra Téma: A Budapesti vasúti főpályaudvar kialakítási lehetőségeinek vizsgálata. Realitások a nemzetközi tapasztalatok és a Széll Kálmán terv tükrében. Előadók és felkért hozzászólók: Orosz Csaba (PhD) egyetemi docens, Liegner Nándor (PhD) egyetemi docens, Bocz Péter (PhD) adjunktus, Kazinczy László (PhD) K egyetemi docens, Káldi István főtanácsos MÁV Zrt, Mr. Ambrosius BAANDERS szakértő, Hollandia (írásos vélemény tömor ismertetése. Moderátorok: Pásti Imre BFFH Városüzemeltetési Főosztály Közlekedési Osztály, KTE szakosztály elnök, Orosz Csaba elnökhelyettes. Városi Közlekedési Tagozat Közlekedéstervezési és Szervezési Szakosztálya rendezésében előadás. Téma: Városi arculatok, közlekedési megoldások szerte a világban és Budapesten. Előadó: Molnár László ny. elnök igazgató Levezető elnök: Pásti Imre elnök, BFFH Városüzemeltetési Főosztály Közlekedési Osztály BME, Oltay terem, Geodézia Tanszék Bp. Műegyetem rkp. 3. K épület f26. (korábban Kmf. 16.) [északnyugati sarok] [Nehéz bármilyen szabad parkolóhelyet találni.] FŐMTERV Zrt Budapest, Lövőház u. 37. MAKADÁM KLUB Emlékeztető Országos Titkári értekezlet hó 27-e, Szirák Helyszín: A kihelyezett titkári értekezlet, helyszíne Szirák. Időpont: hó 27-e órától ig. Dr. Tóth János Főtitkár úr köszöntötte a megjelent titkárokat és meghívottakat. Átadta a szót Kecskés Zoltánnénak a KTE Nógrád Megyei Titkárának, aki előadásában bemutatta Nógrád Megyét, valamint a Területi Szervezet munkáját. Fontos lenne az innovációs járulék jogszabályi hátterét pontosítani, a KTE ebbe a feladatba bekapcsolódva, anyagi bevételeit is növelhetné. Fontos ehhez a KTE szabályzatait ennek megfelelően módosítani. Szücsné Posztovics Ilona: Az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy az eredeti bizonylatoknak ott kell lenni, ahol a könyvelést végzik. Nagyrendezvényeket csak a központon keresztül lehet rendezni, de ez megváltoztatható. Át kell nézni az Alapszabályt az SZMSZ valamint a pénzkezelési Dr. Tóth János: Főtitkár úr a várható változásokról adott tájékoztatást, valamint az eddig történt intézkedésekről (pld: az autó eladása, nagyobb kifizetés a gazdasági vezető végkielégítése.) Dr. Hinfner Miklós: Ügyvezető Úr tájékoztatót adott a KTE gazdasági és pézügyi helyzetéről. A megbízásos munkák megélénkültek, 2. db. realizálódott, és újabb 3.db. folyamatban van. Az Egyesület működési költségeinek csökkentése érdekében számos intézkedés történt. (pl. a nyugállományba vonult pénzügyi munkatárs feladatait részben a titkársági munkatársak, részben a könyvelő cég vette át. szabályzatot és szükség szerint módosítani, aktualizálni kell. Dr. Tóth János: Főtitkár úr a tagdíj befizetése a Területi Szervezeteknél jól működik, a június 30.-ai határidőt betartják. A Tagozatoknál nagyon sok a probléma, a jelenlegi befizetési rend náluk nem működik, valami más módszert kell kitalálni.

3 KTE hírlevél november Javasolta, hogy a KTE ne küldjön delegáltat a bizottságba. Kiss Béla: BAZ Megyei Titkár, az elmúlt években nagy változásokat kellett átélni. A politikai változások is igen komolyan érintették a szervezet működését is. Segíteni kell a megválasztott új titkárok munkáját, a régiós szervezet titkárainak. Pl: Nógrád, Borsod, Heves régió, segíti egymást, jó a kapcsolatuk. A tagi azonosító szám bevezetését javasolja, a jelenlegi nyilvántartási számok helyett. Folyamatossá kell tenni a kihelyezett titkári értekezleteket. Az EDC-kártya kedvezményt is be lehetne vonni a tagság ösztönzésére. Ezt vizsgálni kell. Milyen léptékű központot tud eltartani a Tagozat és a Területi Szervezet. Fontos a szabályzatok áttekintése és módosítása. Bíró József: Főtitkárhelyettes úr, a Közlekedésbiztonsági Tagozat létrehozásáról tartott tájékoztatót, legalább 50 fő új KTE tagot szerveznek be. Szakosztályt egyenlőre nem hoznának létre. Továbbá beszámolt az Egyesületnek a Közlekedésbiztonság területén elért eredményeiről. A tagdíjbefizetés a tagok részére kötelező, be kell tartani az alapszabályban előírtakat. A tagozati titkárok kell, hogy aktivizálják magukat a tagdíjak befizetésénél. Aktualizálni kell folyamatosan a tagok névsorát. Előfordulhat, hogy a KTE tag Tagozatban illetve a Területi Szervezetbe is tag kíván lenni. A többes tagság lehetőségének vizsgálatáról is gondolkodni kellene. Tóthné Temesi Kinga: Főtitkárhelyettes asszony hozzászólásában kiemelte, működésünk folyamatossága a jelenlegi szabályok mellett is biztonságos. A jelenlegi SZMSZ-t 2009-ben fogadta el a Küldött Közgyűlés. Vállalta, hogy szervez maga köré egy csapatot, átnézik az Alapszabályt a Pénzkezelési Szabályzatot. Fontos lenne az aktualizált számviteli rend. Várja a Titkároktól ben a javaslatokat. Szeretné minél hamarabb az OIB elé vinni a módosításokat. Majd ezt követően az Elnökség elé, illetve elfogadáshoz a Küldött Közgyűlésnek a határozata szükséges. Vándor Pál: Senior felelős, Már az as években is probléma volt a Tagozatokkal, a tagdíj fizetéssel és a szervezeti élettel is. Budapesten akkor sem sikerült megoldani a problémákat. Azóta eltelt 50-év és a helyzet semmit sem változott. A seniorok tagozata jól működik, a rendezvényekre meghívásokat kapnak. Életkori sajátosságukból adódóan több a szabadidejük. A Területeken működött MTESZ-k megszűnésével nincs ingyenes helyiség, ahol találkozhatnának. A MTESZ-nek volt segélyezési bizottsága, ami most már szinte nem működik és nincs is szükség rá. Menyhért László: Gazdasági Bizottság részéről, tájékoztatást adott a Titkári Kézikönyv aktualizált digitális változatáról. A jövőben Titkári segédlet lesz a megnevezése. Pendrive-on kapják meg a titkárok. Dr. Tóth János: Javasolta, hogy a segédlet az eredeti céloknak megfelelően kézikönyvvé alakuljon, szerepeljenek benne a titkárok éves menetrend szerinti feladatai. Bősze Sándor: Főtitkárhelyettes, tájékoztatást adott 2011-évben megtartott rendezvényekről. Első félévben 5 db volt, a második félévben 3 db. Egyre nehezebb a nagyrendezvények szervezése. Több nagyvállalat, cég saját maga rendezi meg szakmai továbbképzés címmel, az addig KTE által szervezetteket. Pl: Útügyi napok, Pályafenntartási konferencia. Egységes számítógépes rendszer kidolgozása fontos lenne. Katona János: Csongrád Megyei Területi Szervezet Titkára, szerint nagy munkával de jó színvonalon sikerült megrendezni KTE nélkül - a Pályafenntartási konferenciát. A rendezvény új neve Pályafenntartási Szakmai Továbbképzés A jövőben a vasút egyedül rendezi meg, belső keretein belül ezeket a szakmai napokat. (volt konferenciák) Dr. Tóth János: Főtitkár Úr végezetül megköszönte a titkároknak és a meghívottaknak az aktív részvételét, összefoglalva az alábbiakra tett javaslatot:

4 KTE hírlevél november A tagnyilvántartásnál a törzsszám kidolgozásának lehetőségét meg kell vizsgálni, A tagsági kártya bevezetésének lehetősége, pénzügyi vonzata (költségek) Az innovációs járulék mint egyesület tudnánk befogadni, munkával, tartalommal megtölteni. Alapszabály módosítás és egyéb pénzügyi szabályzat kidolgozása. Szerződésminta készítése, Titkárok feladata a Titkári segédlet digitális - a területükre vonatkozó tartalmi részek feltöltése. Az általános részt a KTE készíti illetve tölti fel. Többes tagság kérdésének vizsgálata, várja a javaslatokat, A nagyobb cégekkel együttműködési megállapodást kellene kötni. (Jogi és pártoló tagok megkeresése) Valamennyi itt felsorolt témában várja a Titkárok javaslatát észrevételét. Tóthné Temesi Kinga Főtitkárhelyettes asszony vállalta, hogy összefogja az Alapszabály a Pénzkezelési Szabályzat illetve valamennyi a szervezeti életünkkel foglalkozó szabályzat módosításával kapcsolatosan érkező javaslatokat. Bejelentette, hogy dr. Hinfner Miklós ügyvezető úr, közös megegyezéssel nyugdíjba vonul. Az utolsó nap a KTE létszámában december 30.-a. Megköszönte az eddigi munkáját, jó egészséget kívánt. Kmf. Kecskés Zoltánné sk. jegyzőkönyvvezető Dr. Tóth János sk. főtitkár ELŐRE MEG NEM HÍRDETETT RENDEZVÉNYEK Látogatás a koperi kikötőben Szlovéniában töltött három napot a KTE Baranya Megyei Területi Szervezetének 49 főnyi csoportja. A szokásos őszi szakmai kirándulás célpontja a koperi kikötő volt. Szakmai szemmel nagyon érdekes volt élőállat, a gabonafélék, energiahordozók, megszemlélni a kikötő 12 terminálját, ahol nagyon sok magyar kamionnal és vasúti kocsival találkozhattunk. Kísérőnktől megtudtuk, hogy a legtöbb áru Ausztriából és Magyarországról érkezik. Örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt évhez viszonyítva a kikötő forgalma 42 %-kal nőtt. Valamennyi közlekedési ág tevékenysége összpontosul itt. A vasúti hálózat hossza 32 km, évente db konténer fordul meg a terminálon. Az áruforgalomban sok áruféleség van a vasárú, az személygépkocsik. A faáru továbbításánál jelenleg gondot okoz a Líbiába irányuló exportban, hogy az ottani politikai és gazdasági helyzet miatt kiszámíthatatlan az áru átvétele. A személygépkocsi terminál db autó befogadására alkalmas. Látogatásunk idején autó parkolt ott. A kikötőben kísérleti jelleggel hétvégén személyszállítással is foglalkoznak. A tapasztalatok kedvezőek. A hajók fő-ig terjedő befogadóképességűek. Ettől az üzletágtól is fellendülést várnak. A kikötőben törekszenek a környezet védelmét meghonosítani. Több helyen is látható volt, hogy

5 KTE hírlevél november olajfákat ültettek. A termést kisajtolják, és az így nyert olivaolajat egyedi üvegekbe töltve reklámajándékként adják partnereiknek. A kikötőt az elkövetkező öt évben szeretnék fejleszteni, ennek a helyét már ki is jelölték. A jövő évben kezdődnek a kivitelezési munkálatok. A kirándulás során megtekintettük Szlovénia nevezetességeit, a skocjanskei barlangot, elmentünk Piranba és Mariborba és átmentünk Triesztbe is, ahol szakmai szemmel néztük meg a vasúti pályaudvar szolgáltatásait és működését. Beszámoló a KTE B.-A.-Z. Megyei Szervezetének évi Észak-Erdélyi (Partium) Szakmai Tanulmányútjáról. Igazán szakmai kuriózum volt a Wasser (Vasér) völgyében. Reggel busszal Felső-Visóra utaztunk, ahonnan a vonatozás következett, Erdély egyik Észak-Erdélyben jártunk Vasér völgye (a vonatozás) utolsó keskeny nyomtávú (760 mm) erdei vasútján. A vadregényes tájon, Vasér folyó völgyében zakatoló gőzvasút, melyet a helyiek is csak kávédaráló néven emlegetnek között épült, erdőkitermelési céllal. Eredeti funkciója mellett 2004 óta egy lelkes svájci támogatónak köszönhetően, turisztikai látványosság. A ma már eredeti célját kevésbé szolgáló vasút a svájci vállalkozónak köszönhetően virágzó turisztikai objektum. Két gőzmozdony vontatta szerelvény szállítja a Máramarossziget (Börtön Múzeum) kirándulókat a gyönyörű tájakon keresztül, szédítő 10 km/h sebességgel, 970 m szintkülönbséget legyőzve. Utazás közben érdekes volt belegondolni, hogy az ősvadonban kanyargó 60 kilométer hosszú völgy telepei és a külvilág között ez a keskeny nyomtávú vonal az egyetlen összekötő kapocs, hiszen még egy rossz földút, de még csak egy gyalogösvény sem fér el a völgyben. Az ebédet is melyet félúton Paltinban fogyasztottunk el a szerkocsival hozták a vendéglátók, és terítették, tálalták frissen. A vadregényes tájakon a nosztalgikusutazás, a Vasér völgye nem csak Máramaros, hanem egész Európa egyik izgalmas turisztikai látványossága, mindnyájunkban kedves emlékeket hagyott. Kiss Béla József KTE megyei titkár Mobil: Barcánfalva (a kolostor parkolójában) Hajózási Tagozat látogatása Mohácson Szeptember 22.-én Mohácsra a Schengeni határkikötőbe látogatott el a Hajózási Tagozat (1.kép). Megismerhettük a Dunai kikötő működését, forgalmát, előadást tartott részünkre a határvizsgálatot végző rendészeti egység több munkatársa. Bauer József tagtársunk kezdeményezése alapján nem mulasztottuk el a Mohácsi Fogadalmi Templomban megkoszorúzni a hősi halált halt tengerész emlékhelyét (2.kép). A templom baloldalában lévő Szent László kápolna második ablakánál, amely Szent Lászlót, mint a keresztes hadak megválasztott fővezérét mutatja és Hainess Elemér tengerésztiszt emlékét szolgálja, aki a Fekete Tengeren halt hősi halált 1941 november 9.-én. (A szakmai útról bővebb beszámoló a Magyar Horgász következő lapszámában olvasható!)

6 KTE hírlevél november Békés Megyei Területi Szervezet kirándulása Prágába A Közlekedéstudományi Egyesület Békés Megyei Területi Szervezete október 6-9 között szakmai kirándulást szervezett a Cseh Világörökségek és a Száztornyú Prága megtekintésére. Első utunk Pozsonyban a ferdekábeles aszimmetrikus Duna-hídhoz (mai neve Új-híd) vezetett, amely egyedülálló mérnöki alkotás, ugyanakkor magas esztétikai követelményeket is kielégít. A forgalomnak 1972-ben adták, ma ez a híd a szlovák főváros újkori szimbóluma. Az acélszerkezetet a Pozsonyi Műszaki Egyetem tervezte Árpád Tesár professzor vezetésével. Sajnos a rajta áthaladó útpálya a történelmi városrészt kettészeli, és a forgalmat bevezeti a városközpontba, amelyet viszont a közlekedési szakemberek kritizálnak. Két autóbuszos csoportunkkal Telc érintése után érkeztünk Prágába, ahol a tömegközlekedés és a metró építés tanulmányozása mellett jutott időnk a Hradzsinon belül a Szent Vitus katedrális, Sárkányölő Szent György szobra, Királyi Palota, Szent György Bazilika, Aranyművesek utcája megtekintésére, továbbá a Károly hídon a barokk szobrok között, főtéren a híres Orloj óra alatt és a Vencel téren egy rövid sétára.

7 KTE hírlevél november Programunkat színesítette, hogy felkerestük Karlovy Vary festői központját, ivókútjait. A Cseh Paradicsomban a Prachové Skaly (Porladó Sziklák) természetvédelmi területét, valamint a visszaúton Brnó történelmi városközpontját is felkerestük. A két nagyszerűen felkészült és fáradhatatlan idegenvezetőnk nagyban hozzájárult a 93 fős csoport sikeres szakmai kirándulásához. Karsai Mihály KTE Békés Megyei Területi Szervezete titkára Jelentős Közlekedési Tudományos Konferencia Varsóban Az Európai Közlekedéstudományi Platform és a Lengyel Közlekedési Minisztérium,valamint több lengyel egyetem és főiskola közös szervezésében október között Varsóban került megrendezésre a IX. EUROTRANS Versenyképes és Fenntartható Közlekedés címet viselő tudományra, a kormányzatokra és az üzleti szektorra gyakorolt hatása. A rendezvényen a lengyel résztvevők mellett a Platform számos tagországa (egyesülete) Nemzetközi Konferencia. A konferencián melynek védnökségét Sim Kallas úr az Európai Bizottság alelnöke, az EU Közlekedési Biztosa és Cezary Grabarczyk úr Lengyelország infrastruktúráért felelős minisztere vállalta a Közlekedéstudományi Egyesület küldöttsége is részt vett. A Dr. Tóth János főtitkár vezette delegáció tagja volt Dr. Heinczinger Mária a KTE nemzetközi bizottságának képviselője, Dr. Török Ádám ifjúsági lelős és Dr. Hinfner Miklós az egyesület ügyvezetője. A konferencia kiemelt témája az Európai Unió új, 2020-ig érvényes közlekedéspolitikája volt, annak a képviseltette magát. A konferencia keretében 4 panelben (Fenntartható Közlekedés, Infrastrukturális Beruházások, Versenyképes Közlekedés és az EU Fehér Könyvében foglalt célok megvalósíthatósága) kerültek megvitatásra a kérdések. A konferencián mutatkozott be a KTE újonnan megválasztott ifjúsági felelőse Dr. Török Ádám, illetve az egyesület főtitkára Dr. Tóth János. A KTE képviselői pozitívan reagáltak a Platform azon felvetésére, hogy a KTE kész lenne-e vállalni a évi következő konferencia megrendezését.

8 KTE hírlevél november Szakmai kirándulás Záhonyba Széles vágányok átépítése és bemutatása 2011.október 12-én A KTE Hajdú-Bihar- Megyei Területi Szervezete az Egy lépéssel előrébb c. előadás-sorozat keretében szakmai kirándulást szervezett Záhonyba. Célunk a közel 20 mrd. Ft értékű beruházás részleteinek, a kivitelezés ütemének, a már megvalósított, ill. építés alatt lévő részének megismerése volt. A 25 fős rendezvényen a Borsod Abaúj Zemplén megyei társszervezetünk kollégái is részt vettek. Vonattal utaztunk Záhonyba, ahol Kovács István projektvezető, Bali János műszaki ellenőr ismertette a részleteket. Ezután egy széles nyomtávú vasúti járművel - Deregi János műszaki szakértő kalauzolásával - beutaztuk Záhony körzetet, ahol az átépítés már megtörtént, ill. ahol az még folyamatban van. A szakmai kirándulást egy ebéd elfogyasztásával zártuk, ahol a beutazás közben felvetődött kérdéseinkre is válasz kaphattunk a jelen lévő szakemberektől. Demkó László titkár AKTUALITÁSOK KÖZLEMÉNY Világszínvonalú légiforgalmi irányító képzés indul Budapesten Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár köszöntötte az első hallgatókat az Entry Point Central nemzetközi légi navigációs akadémián szeptember 27-én, Budapesten. A szakoktatási intézmény a HungaroControl és a skandináv Entry Point North együttműködésében, a szervezetek tavasszal aláírt megállapodása alapján jött létre. Az ünnepélyes tanévnyitón Völner Pál kiemelte: Magyarország az uniós elnökségi időszak kedvező tapasztalatainak birtokában változatlanul arra törekszik, hogy a közlekedés területén is megerősítse nemzetközi kapcsolatait. A HungaroControl és az Entry Point North példaértékű partnersége nagyon fontos területen, az oktatásban hoz létre az egész régió érdekeit szolgáló, a határokon átívelő szakmai együttműködést. A magyar légiforgalmi szolgálat és Európa egyik legnevesebb képzési központja által alapított akadémia kezdetben csak magyar diákokat oktat, de szívesen fogad más országokból érkező hallgatókat is. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Cecilia Björner Svédország, Siri Ellen Sletner Norvégia és Mads Sandau-Jensen Dánia budapesti nagykövete is. Az államtitkár beszédében hangsúlyozta: a magyar Kormány határozott törekvése, hogy a HungaroControlnak minél nagyobb szerep jusson a régiós légiközlekedési együttműködésekben. A magyar légiforgalmi irányítás a rendelkezésére álló tudás és műszaki adottságok birtokában magas minőségű szakemberképzést biztosíthat a térség egésze számára. Az Entry Point Central nemzetközi légi navigációs akadémia megalapítása érdemi előrelépést jelent a társaság szolgáltatási kínálatának bővítésében, a képzés színvonalának növelésében. Az intézmény hallgatói nemzetközi tananyag és különleges módszertan alapján két év alatt, angol nyelven sajátítják el a sikeres légiforgalmi irányítói pályafutást megalapozó ismereteket. A diákok az elméleti oktatással párhuzamosan, már a kezdetektől gyakorlati feladatokat is kapnak, amelyeket modern radar- és torony szimulátorokon végeznek el. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály

9 KTE hírlevél november K O M M U N I K Á C I Ó S A J T Ó K Ö Z L E MÉ N Y Vasúton érkezik az alkatrész a Mercedes-Benz gyárba A MÁV Zrt., a MÁVGÉP Kft. és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ünnepélyes keretek között átadta Kecskeméten az új Mercedes autógyárat és a Cegléd Szeged vasúti fővonalat összekötő vágányt. A Mercedes-Benz üzemhez vezető 906,07 méter hosszú vágány jelentőségét az adja, hogy kapcsolatot teremt a Cegléd Szeged vasútvonal és a manufaktúra belső vasúthálózata között, így az alkatrészek közvetlenül, köztes megálló beiktatása nélkül érkezhetnek a termelési csarnokokba. Az összekötővágányt a MÁV Zrt. 100 százalékos leányvállalata, a MÁVGÉP Kft. építette. A megvalósítás 450 millió forintos költségét a MÁV Zrt. és a Mercedes Benz Manufacturing Hungary (MBMH) Kft. között létrejött Vasútfejlesztési Együttműködési Megállapodás alapján Vasútfejlesztési Hozzájárulás formájában az MBMH Kft. viselte. A német autógyár környezettudatosan végzi tevékenységét, és fontosnak tartja, hogy a gyártáshoz szükséges nyersanyagok és a gyártott termékek nagy részét közvetlenül vasúton szállítsák. A most átadott összekötővágány épp ezt teszi lehetővé, valamint azt, hogy a későbbiekben Kecskeméten gyártott gépjárművek egy része is adja, hogy a jelentős produktivitású gyárat beköti a nemzetközi vasúti vérkeringésbe. gördülő országúton hagyja el a telepet. A szűkebb és távolabbi környezetére tudatosan figyelő, arra tekintettel lévő gyár ugyanis be- és kiszállításainak minél nagyobb részét a környezetkímélő vasútra kívánta alapozni. A zöldmezős beruházás a régió gazdasági fellendülését mozdítja előre. Továbbá a környezetkímélő vasúti infrastruktúra ezen projekthez kapcsolódó, későbbi fejlesztéseivel a környezeti szempontból is élhetőbb környezet megteremtését támogatja. A környezet terhelése szempontjából a legkisebb externáliát jelentő közlekedési mód a vasút. Amikor a kötöttpályás közlekedés szerepéről beszélünk, akkor ezt a kedvező adottságot is figyelembe kell venni. Továbbá a költségeket: a vasút nem csak környezetkímélőbb, csökkenti a környezet CO2-terhelését, de különösen a jelenlegi üzemanyagárak mellett olcsóbb is mondta dr. Mosóczi László az összekötő vágány ünnepélyes átadásán. A MÁV Zrt. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettese hozzátette: Az összekötővágány nemzetgazdasági jelentőségét az A gyár helyszínének kiválasztásában kiemelt szempontot játszott a jó közlekedési lehetőség is, a Ferihegyi repülőtér viszonylagos közelsége, az M5 autópálya jó elérhetősége, valamint a jó csatlakozási lehetőség a nemzetközi kapcsolatokat is nyújtó Cegléd Szeged vasútvonalhoz. A leendő gyár és a MÁV szakértői között az első kapcsolatfelvételre január 23-án, az ITDH közvetítésével került sor. Hosszas, de eredményes tárgyalások, egyeztetések során alakult ki az a koncepció, mely lehetővé teszi napi több, just in time irányvonat közlekedtetését a gyárba. Ennek érdekében sokrétű fejlesztést kell végrehajtani a térség vasúthálózatában is. A gyáron belüli vasútépítéseket az MBMH Kft. saját hatáskörében intézi. A térségben végrehajtandó összes vasúti fejlesztés tervezését a MÁVTI Kft. végezte. Az MBMH-val megkötött Együttműködési Megállapodás szerint a fenti fejlesztéseket ez év szeptember 30-ig úgy kellett befejezni, hogy a próbaüzem elkezdődhessen.

10 KTE hírlevél november A közel 800 millió euró volumenű és mintegy új munkahely megteremtésével járó zöldmezős beruházás sikeréhez, a 2012 első negyedévére prognosztizált gyártás megkezdéséhez és a gyár kiszolgálásához számos további fejlesztésre van szükség egyrészt a gyár környezetében, másrészt pedig a közeli állomáson mondta el ünnepi beszédében a MÁV Zrt. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettese. Dr. Mosóczi László részletesen kifejtette, hogy a vágányhoz kapcsolódóan új, Mercedes elágazás nevű szolgálati helyet kell létesíteni, melynek működtetése a mintegy 7 km-re lévő Kecskemét állomásról fog történni. Az új elágazás a kiágazó kitérő beépítésén kívül az érintett szakaszon a vonali biztosítóberendezési és felső vezetéki rendszeren is kisebb átalakításokat kell végezni. A gyár kiszolgálása Kecskemét állomáson is szükségessé tesz fejlesztéseket. Ennek mintegy 1 milliárd forint értékű első ütemében a gyárba érkező, illetve onnan induló irányvonatok kezelése, a szükségszerű vontatási nem váltás (villamos/dízel) érdekében átépül két tehervonati vonatfogadó vágány, a csatlakozó kitérőkkel. Az elkészült létesítmény közforgalmú vasútként a Magyar Állam MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság tulajdonába kerül, s kezelője a Magyar Államvasutak Zrt. lesz. A Mercedes-Benz gyár Kecskemétre településének hatására megélénkült a térségben a vasúti fejlesztések tervezése. Az elkövetkező 7 év európai uniós támogatással megvalósuló közlekedésfejlesztéseit megalapozó operatív program keretében a város lehetőséget kapott az állomáson intermodális közlekedési központ tervezésére, illetve az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének tervezésére. A KÖZOP átfogó stratégiai céljainak a Fehér Könyv célkitűzéseit is szem előtt tartva megfelelően elsősorban a versenyképesség támogatását, és a környezeti fenntarthatóság javítását szolgálva Kecskemét főutcája, a Rákóczi út tengelyébe tervezett létesítményben is elhelyezésre kerülnek a vasútállomás személyszállítási funkciói, ide költözik a Noszlopi Gáspár parkból a helyközi és a Széchenyi térről a helyi autóbusz pályaudvar is. Szükséges a továbbiakban is a MÁV és a város által tervezett projektek közötti összhang megteremtése. Erre esélyt ad az a jó kapcsolat, mely a város és a vasút vezetése, illetve operatív szinten a megbízott tervezők a Közlekedés Kft. és a MÁVTI Kft. között mára kialakult. S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Decembertől Parkolj és Vonatozz Gödöllőn! P+R és B+R parkolókat alakít ki a MÁV és Gödöllő a vasútállomás mellett Gödöllő, október 19. A parkoló-fejlesztési projekt keretében újabb parkolók és kerékpártárolók létesülnek Gödöllő vasútállomásán is, az Állomás utca mellett fellelhető közösségi közlekedési csomópontban, a vasútállomás és a HÉV végállomás közvetlen szomszédságában. Az állomás környezete rendezettebbé és biztonságosabbá válik az 1800 négyzetméteren kialakított zöldfelületnek, valamint a térfigyelő kameráknak és közvilágításnak köszönhetően. A közösségi közlekedés szerepének erősítése, fejlesztése mind Gödöllő, mind a Kistérség, mind a vonatkozó Operatív Programok egyik kiemelt fejlesztési iránya. Ennek egyik módja P+R, illetve B+R parkolók kialakítása közösségi közlekedési csomópontokban. A P+R (park and ride - parkolj és utazz), valamint B+R (bike and ride) elvének gyakorlati megvalósítása kiemelt helyen szerepel mind az Európai Unió fejlesztési és támogatási politikájában, mind pedig az Új Széchenyi Terv Közlekedésfejlesztési Programjában, amely a vasúti közösségi közlekedés fejlesztésének egyik legfontosabb elemei között említi. Mindezidáig ez a funkció hiányzott Gödöllőről. A kialakításra kerülő parkoló kapacitás növeli a vasúton és a HÉV-en utazók számát, ezáltal a környezeti terhelés illetve közúti balesetek számának csökkenése várható. Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere a sajtótájékoztatón reményét fejezte ki, az időjárás az építkezésre való tekintettel kedvező lesz, így a projekt még ebben az évben lezárulhat. Szarka László, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta: "Ahhoz, hogy a vasút minden szempontból versenyképes és vonzó alternatívát nyújtson az egyéni közlekedéssel szemben, az korábban elmaradt fejlesztések pótlására van szükség - e téren a MÁV vezetése a forrásokat elsősorban az utas kiszolgáláshoz fűződő értékláncra, így a gördülő állomány minőségére, az eljutási idők csökkentésére és az állomási szolgáltatások fejlesztésére koncentrálja. A helyi önkormányzatok és a MÁV Zrt. együttműködésévében, uniós forrásokból megvalósuló agglomerációs P+R és B+R szolgáltatások sok ezer család életminőségének javításához járulnak hozzá." A kényelmes és biztonságos parkolási lehetőség megteremtése, az első lépése, a belépő feltétele annak, hogy minél többen választhassák a vonatot mindennapi, vagy akár hosszabb, alkalmi utazásuk eszközeként. Bízunk benne, hogy a hamarosan elkészülő, korszerű P+R és B+R parkolók, egyre több autóst csábítanak majd át hozzánk. Ezzel nem csak a vasút, hanem a főváros és környéke légszennyezettségének, zsúfoltságának enyhítése

11 KTE hírlevél november mellett is leteszik voksukat, hiszen mindazok, akik autójukat itt hagyják majd, célállomásukra megérkezve, a közösségi közlekedés egyéb formáit, vagy akár a gyaloglást választva, már biztosan nem szennyezik tovább Budapest levegőjét mondta el a P+R és B+R létesítmények építésének kezdetéről tájékoztató sajtóeseményen Monszpart Zsolt, a MÁV- START Zrt. vezérigazgatója. A P+R parkoló 3770 négyzetméteres területén 109 személygépkocsi parkoló, ebből 4 akadálymentes parkoló létesül. A parkoló teljes területén kiépítik a térvilágítási rendszert és a 24 órás őrzés-védelmet egységes térfigyelési rendszer biztosítja majd. A B+R parkoló egy régi, használaton kívüli raktárépület felújításával és részbeni átépítésével valósul meg 104 férőhelyes kerékpártároló kialakításával. Az épület teljes alapterülete mintegy 243 négyzetméter, a férőhelyek közül 6 akadálymentesített lesz, 12 hely pedig speciális igények kielégítésére alkalmas pl. gyerek utánfutós, tandem stb. Az épületben helyet kap egy pihenőteakonyha-mosdó egység is. A közbeszerzés eljárás keretében kivitelezőkként kiválasztott Magyar Aszfalt Kft. a P+R, az AKL Mérnökiroda Kft. pedig a B+R parkolókat építi. A beruházás Gödöllő Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. együttműködésének, valamint az Európai Unió költségtámogatásának köszönhető. A projekt a Közép-magyarországi Operatív Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége 49 millió forint, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosította. A projekt beruházási feladatait a MÁV Zrt. végzi, a parkolók 10 éves kötelező fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat vállalta. Főbb adatok: P+R férőhely: 109 (4 db parkoló a mozgáskorlátozottak számára) B+R férőhely: 104 (6 db parkoló akadálymentesített, 12 db speciális igények kielégítésére alkalmas pl.: gyerek utánfutós, tandem stb.) Konzorciumi tagok: Gödöllő Város Önkormányzata, MÁV Zrt., Biztonsági beruházás: közvilágítási és a térfigyelő rendszer Tereprendezési beruházás: 1800 m 2 zöldterület ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK KÖZLEMÉNYEI SENIOR PROGRAMOK A KTE Vas Megyei Senior Szakcsoport szervezésében előadás XI. 7. GYSEV vasutak fejlesztése Előadó: Weinberger Károly Bővebb felvilágosítást ad: Sparing László tel: 06-20/ A KTE Volán Vállalatok Senior Csoport összejövetele XI órakor a MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) IV sz. termében Szervező: Jankó Piroska A KTE Vas Megyei Senior Szakcsoport szervezésében XI. 21. Vizeink Nyugat-Magyarországon Előadó: Gaál Róbert Bővebb felvilágosítást ad: Sparing László tel: 06-20/ Közlekedési jubileumok november 1791 november 19 Dunai-jégzajlás elsodorta a pest-budai hajóhíd egy részét november 25 Uralkodói rendelkezés a fiumei kikötő kiépítésének költségvetéséről november 13 Árpád gőzhajó próbaútja Pestről Pozsonyba.

12 KTE hírlevél november 1841 november 1 A Ferenc-csatorna állami kezelésbe-vétele. 22 Pest-megye közgyűlése a balparti vasút támogatására szólította fel az ország megyéit november 1 Uralkodói-jóváhagyás Bruck kereskedelmi miniszter vasút-fejlesztési tervére. 16 Vasútüzemi üzletrendtartás. 21 Uralkodói-rendelkezés közlekedési főigazgatóság létesítéséről november 1 Erdélyben útvámszedési-jog korlátozása illetve eltörlése. 10 A Tiszavidéki Vasút tulajdonába került az állami-építkezésben épülő Szolnok-Debrecen és Püspökladány-Nagyvárad vonalak november 19 Hunfalvy János előadása a Magyar Tudományos Akadémián a hazai közlekedési-hálózat fejlesztéséről. 24 A Buda-Pest és Fiume személyhajók vízrebocsájtása november 20 Megnyílt a Magyar Keleti Vasút Gyulafehérvár-Marosvásárhely 108 km-es vonalszakasza november 1 Megnyílt a Nyitravölgyi Vasút Nagysurány-Ivánka 19 km-es vonalszakasza. 19 Megnyílt a Nyitravölgyi Vasút Ivánka-Nyitra 6 km-es vonalszakasza november 25 Honvédelmi Miniszteri rendelkezés a szekérállomány országos összeírásáról november 14 Megjelent a Magyar királyi Államvasútak Hivatalos Lapja november 7 Villamos-világítás a fiumei kikötőben. 9 Megnyílt a Dunántuli hév Pozsony-Porpác 123 km-es vonalszakasza. Megnyílt az Esztergom-füzitői hév Esztergom-Almásfüzitő 42 km-es vonala. 14 Kassán ló- és gőzvontatású közúti-vasút. 30 Megnyílt a Brassó-háromszéki hév Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely 45 km-es vonalszakasza 1896 november 2 Villamos-közlekedés a Teleky-tér és az Üllői-út között. 3 Megnyílt a MÁV Ó-Buda Budapest-Angyalföld 4 km-es vonalszakasza. 17 Megnyílt a Komárom-dunaszerdahelyi hév 53 km-es vonala. 19 Megnyílt a Temesvár-buziási hév Kissoda-Buziás 31 km-es vonala.megnyílt a tokaji közúti-híd. Megnyílt a Zólyombrézó-breznóbánya-tiszolci hév Erdőköz-Tiszolc 16 km-es vonalszakasza november 6 Megindult a villamos-közlekedés a Nagymező-utcában. 11 Megnyílt az Arad-hegyaljai motoros hév Arad-Gyorok-Pankota és Gyorok-Máriaradna vonalai 58 km hosszban november 4 Első magyar pilóta Prodám Guidó repülése Budapest felett. 8 Megnyílt a gombosi Duna-híd november 19 Megnyílt a Zabok-stubicai hév Zabok Krapinske-Toplice Gornja Stubica 14 km-es vonala november 16 Kisujszállás kövezetvám-szedési joga. 24 Kaposvár kövezetvám-szedési joga november 6 Fővárosi kezelésbe került a Fogaskerekű vasút november 6 Újabb kísérlet a Mezőhegyes-Orosháza motorvonat kisiklasztására. 17 Megszüntették az autóbusz-közlekedést a Király-utcában. 20 Automobil szerelés-javítás képesítéshez-kötött iparrá vált november 9 Budapesten is életbelép a jobbos-közlekedés. Az Umgvár Duna-tengerjáró a Fekete-tengeren aknára futott és 12 fős személyzetével elsüllyedt november 4 MASZOVLET szegedi járata november 1 Murakereszturnál megszünt Jugoszlávia felé a nemzetközi vasúti-forgalom. 4 Megnyílt a Galgamácsa-Vácrátót MÁV vonalszakasz. 7 Dunapentele vasútállomás új neve: Sztálinváros. 16 Kiskunfélegyházán helyi autóbusz-közlekedés indult november 3 Szovjet csapatok elfoglalták a záhonyi állomást. 4 Ferihegy szovjet parancsnokság alá került november 30 6 gazdasági vasúton megszűnt a forgalom november 5 Magyar-jugoszláv megállapodás szerint Gyékényes közös határállomás lesz. 30 Megszűnt a forgalom a Baja-Gara MÁV-vonalszakaszon november 6 Kálvin- és Felszabadulás-téri gyalogos aluljárók november 30 Monoron súlyos vonat-autóbusz karambol. 17 halott november 26 Magyar-szovjet vasúti határforgalmi-egyezmény november 3 Vukovár térségében magyar hajókra lőttek. 12 Országos Taxis Kamara.

13 KTE hírlevél november PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közúti Szakemberekért Alapítvány Kuratóriuma a fiatal mérnökök például állítható egyéni teljesítményük elismerésére, képességfejlesztésük támogatására Az év fiatal mérnöke elismerő címet adományoz, amelyet pályázat útján lehet elnyerni. Az elismerő címre minden olyan fiatal (35 év alatti) mérnök pályázhat, aki a közúti szakterületen (kivitelezőként, tervezőként, lebonyolítóként, közútkezelőként, kutatóként) dolgozik és az elmúlt években önálló munkájaként értékelhető feladatot teljesített, amely országos megmérettetésre alkalmas. A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma értékeli, melynek alapján odaítéléséről dönt. 3 főnek Az év fiatal tervező, kivitelező, lebonyolító, stb. - mérnöke cím Az év fiatal - - mérnöke cím átadása - ebben az évben december hó első felében a Makadám Klubban történik (a díjazottak külön névre szóló értesítést kapnak). Az év fiatal mérnöke elismerő díszoklevelet kap és egyenként ,- Ft ,- Ft anyagi elismerésben is részesül. Az év fiatal mérnöke címre történő pályázat tartalmi követelménye: - pályázhat minden 35 év alatti mérnök, aki a közúti szakterületen kivitelező, tervező, lebonyolító, közútkezelő, vagy kutatói munkát végez és mérnöki létesítményhez kötődő teljesítményét úgy lehet értékelni, hogy méltó a cím odaítélésére. - A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a fiatal szakember egyéni pályafutásának lényeges állomásait, valamint az utolsó év olyan kiemelkedő tevékenység leírását (létesítményhez, eseményhez, stb. kapcsolódóan), amely a cím odaítélésére érdemesnek tartható. - A pályázat minimum öt, maximum tíz oldal terjedelmű lehet, amelyből megítélhető a pályázó egyéni teljesítménye. Tetszés szerinti mellékletekkel színesebbé lehet tenni a pályázatot (fénykép, egyéb dokumentum), amelyet a Kuratórium is értékel. - A pályázathoz csatolni kell a pályázó munkahelyi vezetőjének véleményét a fiatal mérnök tevékenységéről és a pályázat minőségéről. - A pályázatot november 15-ig kell beküldeni postán és elektronikus levelezéssel a Közúti Szakemberekért Alapítvány címére: 1141 Budapest, Álmos vezér köz 5. dr. Karsay László a Kuratórium elnöke dr. Törőcsik Frigyes alapító HÍRDETÉS

14 KTE hírlevél november A BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KARA 2012 februárban a bolognai képzéshez igazodva, megújult formában ismételten indít szakirányú továbbképzést a másfél éves ALAPSZINTŰ KÖZLEKEDÉSI GAZDASÁGI SZAKMÉRNÖK SZAKON BSC, ill. főiskolai végzettséggel rendelkező mérnökök részére, és a két éves MESTERSZINTŰ KÖZLEKEDÉSI GAZDASÁGI SZAKMÉRNÖK SZAKON MSC, ill. egyetemi végzettséggel rendelkező mérnökök részére. A kitűnő minősítésű, akkreditált szakirányú képzések a közlekedés, a logisztika, a szállítmányozás különböző szakterületein dolgozók számára biztosítanak operatív, illetve stratégiai szintű vezetési feladatok ellátásához szükséges gazdasági, vállalkozói, marketing, pénzügyi, számviteli, humánpolitikai, döntésmódszertani, fuvarjogi és egyéb ismereteket. A hallgatók az alábbi menedzsment szakirányokból választhatnak: Általános közlekedés, Vasúti közlekedés, Közúti közlekedés, Légi közlekedés, Logisztika és Szállítmányozás. A szakirány beindításához min.10 fő jelentkezése szükséges. Mindkét képzés záróvizsgával, diplomafeladat készítéssel és annak megvédésével zárul. A diplomamunka megvédése után a hallgatók ALAPSZINTŰ KÖZLEKEDÉSI GAZDASÁGI SZAKMÉRNÖK, ill. MESTERSZINTŰ KÖZLEKEDÉSI GAZDASÁGI SZAKMÉRNÖK szakirányú szakképzettséget igazoló diplomát kapnak. A kedvező árú ( Ft/félév), kredit rendszerű képzés keretében a korábban megszerzett mérnöki ismeretek folyamatos munkavégzés mellett, egyéni igényekhez illesztett, rugalmas formában, eurokompatibilis szakirányú ismeretekkel egészíthetők ki, frissíthetők, ill. korszerűsíthetők Jelentkezés folyamatos, határideje: november 30. Bővebb információ a Szak vezetőtől, Prof. Dr. Tánczos Lászlónétól a Kar Dékáni Hivatalában a szakfelelőstől, Uracsné Szatényi Krisztinától (Tel: ; fax: ; vagy a szakot irányító Közlekedésgazdasági Tanszék vezetőjétől, Dr. Bokor Zoltán egyetemi docenstől kapható. LAPSZEMLE Közlekedéstudományi Szemle 2011/5. szám Közlekedéspolitika, közlekedéstervezés és közlekedésfejlesztés a Közlekedéstudományi Szemlében Prof. Dr. Holló Péter: Gondolatok a közúti közlekedésbiztonsági teljesítménymutatókról Dr. habil. Gáspár László: A közútjainkra irányuló vagyongazdálkodás egyes időszerű feladatai, külföldi tapasztalatokra is támaszkodva Prof. Dr.-Ing. habil. Palocz-Andresen Mihály Szalay Dóra: Klímaváltozás és a bioüzemanyag-előállítás összefüggései Magyarországon Balogh Imre Felczán Margit Hernesz Csilla- Somogyvári Zsolt: AZ 1, 70, 80a, 120a, 142, 150-es vasútvonalak mentén, a Budapesti Közlekedési Szövetség területén KÖZOP forrásból a NIF Zrt. beruházásában építendő parkolók és autóbusz-fordulók tervezési tapasztalatai Szabó Róbert Lénárt Balázs: Űrlogisztika, azaz interplanetáris ellátási lánc tervezése Szabó Lajos: Kötöttpályás hálózati vizsgálatok dunántúli régiók Kövesné Dr. Gilicze Éva: Új hangsúlyok a forgalomtechnika és a közlekedéstervezés oktatásában és a kutatásban.

15 KTE hírlevél november Vas- és aranydiplomákat adományoztak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen A Közlekedéstudományi Szemle a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) lapja Megjelenik kéthavonta, 64 oldalon B/5 formában Szerkesztőség: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Telefon: Fax: Előfizetési díja egy évre: Ft. egy lapszám ára: 1380,- Ft. A lapszámok tartalomjegyzéke megtekinthető a megjelenés időpontjában a KTE honlapján a kiadványaink menüpont alatt. Lapunk példányonként megvásárolható a Közlekedéstudományi Egyesület Titkárságán, VÁROSI KÖZLEKEDÉS A Budapesti Közlekedési Részvénytársaság és a Közlekedéstudományi Egyesület lapja Megjelenik kéthavonta, 64 oldalon A/4 formában Szerkesztőség: 1980 Budapest, Akácfa u. 15. V. em Telefon: 1/ Fax: Előfizetési díja egy évre: 3000,- Ft, egy lapszám ára: 500,- Ft. A lapszámok tartalomjegyzéke megtekinthető a megjelenés időpontjában a BKV honlapján a kiadványaink menüpont alatt. Lapunk példányonként megvásárolható a Földalatti Vasúti Múzeumban Deák téri aluljáró, nyitva: egész évben, hétfő kivételével óráig. HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! Hirdetési tarifáink: Első oldalon (A5 méret) Hátsó oldalon (A5 méret) Belső oldalon (A5 méret, vagy szórólap) A jogi tagvállalataink 20% kedvezményt kapnak. Cím: Közlekedéstudományi Egyesület Titkárság Budapest, V., Kossuth L. tér 6-8. IV Tel/Fax: , Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA

16 KTE hírlevél november KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. IV Tel/Fax.: , ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ LAP Régi adat: NÉV: Lakcím:...Tel.:... Munkahely:... Címe:...Tel.:... Beosztása:... Új adat: NÉV: Lakcím:...Tel.:... Munkahely:... Címe:...Tel.:... Beosztása:... Kelt: aláírás Közlekedéstudományi Egyesület Levélcím: 1372 Budapest 5. Pf Budapest, V. Kossuth Lajos tér 6-8. IV Telefon/fax: , Felelős szerkesztő: Imre Lászlóné Vasúti: Hírlevél és Honlap Bizottság Internet: elnöke