A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret"

Átírás

1

2

3 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret Copyright by Margit Sandemo, 1987 All rights reserved Hungarian translation Kerekes Mariann, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős kiadó és szerkesztő: Nagy Árpád A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Előkészítés: Seszták Sándor Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt., a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Egyesülés és a regionális részvénytársaságok, valamint alternatív lap és könyvterjesztők Ára: 392 Ft Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatóságánál (1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban (1. a könyv 239. oldalát), a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, Budapest XIII., Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest, telefon: ), és vidéken a postahivatalokban, valamint a sorozat kiadójánál. (A megrendelőlapok az előfizetéshez a kötet végén találhatók.)

4 A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat harmincötödik kötete. A sorozat Margit Sandemo norvég írónő alkotása Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az ördöggel kötött szövetséget Vándorlás a sötétben Spanyolország Marismas nevű lápvidékén egy botcsinálta zeneszerző varázserejű dallamot komponál. A mű nem készül el teljesen, de már egy-két hang is elegendő Gonosz Tengelnek az ébredéshez. A Jéghegyek Népéből származó Vetlének azonnal indulnia kell, hogy megsemmisítse a kottát, mielőtt tragédia történnék. Ám Tengel is félelmetes szolgálót küld a szinte még gyermek Vetle ellen

5 GONOSZ TENGEL régesrégen, többszáz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozószemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfeletti hatalommal ruházta fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és ezután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Vagy talán mégsem így történt? Valójában úgy esett, hogy Gonosz Tengel felkereste az élet forrását, és ivott a gonoszság vizéből. Örök életet és az emberiség feletti hatalmat ígértek neki, ha ennek fejében eladja utódai lelkét a Gonosznak. De számára rossz idők jártak akkoriban a földön. Ezért csendes szendergésbe vonult vissza, hogy kivárja, amíg eljön az ő ideje. Az üst, amelyről annyit regéltek, nem is üst, hanem korsó, melyet elásott a gonoszság vizével. Most türelmetlenül vár a jelre, hogy felébressze szendergéséből. Valamikor a XVI. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberek. Ez a történet az ő családjáról szól, legkivált családjának nőtagjaitól. Közülük az egyiknek, Shirának 1742-ben sikerült eljutnia az élet forrásához. Merített tiszta vizéből, amely

6 feloldja a sötét forrásvíz gonosz hatalmát. De az elásott korsót senki nem találta meg idáig. A nemzetség tagjai attól félnek, hogy Gonosz Tengel idő előtt felébred, még mielőtt megtalálnák. Annyit tudnak csupán, hogy valahol Dél-Európában rejtőzik, és csak egy varázserejű furulya képes felébreszteni. Ezért a Jéghegyek Népe retteg a furulyák szavától.

7 1. fejezet HALKAN ZÖRRENTEK LÉPTEIK a kaviccsal borított járatban. Óvatosan haladtak előre. A karbidlámpa sistergett. Ha megszólaltak, hangjuk elveszett lent messze a távolban, vagy nekiütközött a láthatatlan falaknak. Kongó visszhang keletkezett. Ekkor már a hatalmas, vagy ötven méter magasan föléjük tornyosuló boltozatok közt folytatták az utat. Ahogy a három fiatalember lassan haladt előre, döbbenetesen szép kép tárult eléjük. Fantasztikus formájú cseppkőoszlopok követték egymást. Az egyik tompa fényű, félig leégett gyertyára hasonlított, a másik akár valami alvó troll. A tetőről fehér, aranyszínű, vagy szinte áttetszően vöröses mészkőnyúlványok meredeztek ragyogva. A barlang talapzatából hasonló oszlopok emelkedtek ki. Itt-ott szédítő magasságokba nyúltak, máshol viszont annyira parányiak voltak, hogy úgy tűnt, bármelyik pillanatban összeroppannak. Pedig így álltak ott már több ezer éve. A három fiatalember figyelmét nemigen kötötték le ezek a kőalakzatok. A hatalmas barlangrendszernek ez a része ekkoriban már a turistáké volt. Untig ismert, feltérképezett járatokban haladtak, más, izgalmasabb részek felé. Egy helybéli vezető kísérte őket, különben nem kaptak volna engedélyt, hogy ebben a végtelen sötétségben kutassanak. A vezető jól ismerte őket,

8 nem most először vándoroltak együtt lent a sötétben. Jóval előttük járt, a három fiatalember csak a hátát látta a barlang homályában. A vezető jobban hozzá volt szokva a járatok göröngyös talajához. A sziklát az erózió kitartó munkája barázdálta, az ősidők folyója mindent lemosott, kopáran hagyva a barlang köves földjét. Nem szóltak egymáshoz. Csöndben, határozottan mentek végig a már ismert szakaszokon. Ezután egy olyan rész következett, ami még a vezető számára is ismeretlen volt. A HELYSZÍN Adelsberg, Szlovénia et írunk. Adelsberg a falu osztrák-magyar neve ben itt végezték ki Sölve Lindet, a Jéghegyek Népének sarját, itt siratta sorsát szerencsétlenül járt kicsi fia, Heike. A világon egyedül ő volt képes sajnálatot érezni a Jéghegyek Népéből származott Sölve iránt. A falu szlovén nevén Postojna. Itt fekszik Európa legnagyobb és legszebb cseppkőbarlangja. Már az 1200-as években is ismert volt Öregbarlang néven. Halála pillanatában Sölve tekintetét a barlang bejáratára emelte és minden megvilágosodott előtte ban fedezték fel, hogy a barlangrendszer sokkal hosszabb, mint addig hitték. Valamikor a Piuca folyó folyt itt, és addig mosta és mosta a mészkövet, hogy barlangot vájt bele. A Piuca most eltűnik egy vízmosásban, a föld alatti járatok és barlangok hálózata között, a hegy gyom-

9 rában ben, mikor az ifjú kutatók és vezetőjük a sötétben tapogatóztak előre, a barlang nagy része még felfedezetlen volt. A vezető megállt és bevárta őket. Németül szólalt meg: Egy keskeny vájathoz értünk. Még szerencse, hogy maguk mindannyian kicsik és vékonyak. Használnunk kell a kötelet, mert bár a bejáratnál egyenesnek tűnik, hirtelen nagyon meredek lesz, meg aztán egy szakadék is van ott, mielőtt elérnénk a következő szintet. Fogukat összeszorítva bólintottak, és nekikészültek. Hozzászoktak már, hogy ismeretlen részekre ereszkedjenek alá. Egymás után, óvatosan érkeztek le az új járat talajára és követték tovább a vezetőt a megközelíthetetlen járatban, ahol a törmelék léptennyomon elzárta az utat. A vezető megállt. Ezt az ágat idáig ismerjük mondta halkan. Én és még valaki járt már egy kicsit beljebb, de visszafordultunk. Volt ott valami torlasz? Nem járható az út. Többet nem mondott. Erről nem. Viszont hozzátette: Azt mondják, más is járt már itt, vagy huszonöt évvel ezelőtt. Nyilván nekik is vissza kellett fordulniuk. Ugyanazért?

10 Nemigen tudok mást elképzelni. Közvetlenül az eset után meghaltak, így aztán nem volt alkalmunk megkérdezni tőlük. De mi továbbmegyünk, igaz? szólt bátran a legfiatalabb. Ez természetes válaszolták a többiek meggyőződéssel. A vezető nem szólt semmit. A következő törmeléktorlaszt igen nehéz volt eltávolítani, ahogyan a felborult kőoszlopokat is. Néhol olyannyira beszűkült a járat, hogy úgy kellett magukat átpréselni, máshol meg annak a nyoma látszott, hogy valaki darabokat vésett ki a sziklafalból, hogy átjárót csináljon. Az egyik lámpás kialudt és nem is mutatott semmi hajlandóságot, hogy újra meggyulladjon. Tulajdonosa egészen elveszettnek érezte magát. Mikor aztán nagy nehezen tovább tapogatóztak a sötétben és úgy érezték, mintha a csípőjüket, térdüket, könyöküket már ezer éve horzsolná a szikla, egyszerre csak megálltak. Ez meg mi? kérdezte egyikük elhűlten. Mindnyájan beleszimatoltak a levegőbe. Te jó isten! dünnyögött a másik. Micsoda bűz! szólalt meg a harmadik. Gyerünk tovább! A bűz egyre erősödött. Végül az egyikük megállt. Nem bírom tovább. Rosszul leszek. A többiek köhögtek. Csak eddig jönnek? kérdezte a vezető.

11 Nem, nem, egyáltalán nem! Mi lehet ez? Megpróbálták megállapítani, honnan eredhet ez a hányingert keltő bűz. Még hasonlót sem éreztem soha mormolta az egyik férfi. Miféle vegyület lehet? Nem hinném, hogy döglött állat, bár eléggé rothadásszagú. Ha nem tudnánk, hogy nincsenek sárkányok, azt hihetnénk, hogy sárkány barlangjába jöttünk. Visszafordulunk mondta a másik. Menjünk még egy pár métert könyörgött a harmadik. Én nem megyek közölte a vezető. Oda egyedül mennek. Rövid tanácskozást tartottak. A legfiatalabb tett néhány lépést előre, és maga elé világított. Nem megyünk tovább mondta tompa hangon. A többiek felé fordultak. Lámpása fényénél látták, hogy a lábánál egy sűrű sötétségbe vesző gödör szája tátong. Innen áradt a bűz. Később, mikor már újra kint voltak a friss levegőn, meg mertek volna esküdni, hogy valami porszerű pára szállt fel a mélyből. Soha többé nem mentek oda. Mások sem. A vezető már ott elbarikádozta a járatot, ahová a kötélen érkeztek. Felállított egy táblát és a következőket írta rá: Átkutatva. Életveszély. Értéktelen zóna Furcsa módon egyiküknek sem volt kedve arról beszélni, mit is éltek át odabent. Nem is igen tehették. Egyiküket valami titokza-

12 tos kór támadta meg, gyulladásos hólyagok keletkeztek a testén, a nyirokmirigy-működése legyengült. A betegség rövid időn belül elvitte. A másik szédülékeny lett, egy barlangmászás alkalmával elveszítette az egyensúlyát, lezuhant és halálra zúzta magát. A harmadikat annyira megviselte az a bűz ő mocsárgáznak hívta hogy a tüdeje teljesen tönkrement. Ugyanez történt a vezetővel is. Így aztán nem maradt tanúja az eseményeknek. A NAGY SPANYOL FOLYÓ a torkolatánál az évezredek alatt olyan hatalmas deltát, végeláthatatlanul nagy lápvidéket alakított ki, hogy át sem lehet látni az egyik oldalról a másikra, A lápvidéket itt-ott domborulatok tarkítják. Magas, fűvel benőtt dombocskák, vagy kopár sziklák. Az egyik ilyen dombon egy kastély állt. Kicsiny, kipusztulóban lévő erdős területre építették, amely olyan mocsaras, ingoványos volt, hogy alig lehetett rajta szilárd talajra bukkanni. Az erdő ma már nincsen meg, a kastélynak jóformán csak a romjai látszanak, a lápos területet árkokkal vették körül és lecsapolták. De 1914-ben még minden a régi volt. A kastély a spanyolországi mór uralom nyomait viselte magán. Kívülről elhanyagoltnak tűnt, a vakolat lemállott és belepotyogott a mocsárba. Belül viszont minden ugyanolyan szép volt, mint azelőtt. Az inasok az önző várúr és családja minden kívánságát teljesítették. Sevilla nem esett túlságosan messze, így aztán a

13 várúr, aki zenekedvelő, muzikális lélek volt, gyakran látogatott el a városba hangversenyre. Ő maga is játszott furulyán. Sőt még zeneszerzéssel is próbálkozott, bár nem bizonyult túl tehetségesnek. Rettentően érdekelte viszont az új hangzásvilág, és ezen kedvtelésének szívesen hódolt. Képes volt a csúszásszerű átmeneteket a furulyáján órákig gyakorolni, rengeteg kottapapírt elhasznált, soha nem dobott el semmit. Hiszen minden, amit írt, természetesen nagyon értékes volt! Néha tudott is valami használhatót papírra vetni, de többnyire minden stílust és szépséget mellőző, üres ütemek sikeredtek csak. A kastélyt körülvevő mocsár valóban ijesztő volt. Az embernek nagyon kellett ismernie ahhoz, hogy odamerészkedjen. Csupán egyetlenegy út vezetett a lápon át a dombhoz, amelyen a kastély állt, ott pedig, ahol az út kezdődött, a kapus háza, hatalmas, mérges kutyákkal. A kastély tökéletesen védett volt, így felelt meg a várúrnak, don Miguelnek, ennek a nagyon önző embernek, aki azt képzelte magáról, hogy ő a világ közepe, kitéve mások irigységének és gyilkos szándékának. Válogatott, hűséges szolgálói voltak, kitűnő fegyverviselők, semmibe nem ütötték bele az orrukat. Don Miguel az évszázad zsenijének tartotta magát. Ki a csuda az a Schönberg, vagy Sztravinszkij? Ugyan! Don Miguel kottáit senki nem kaparinthatta meg, de nem is hallhatta senki a zenéjét! Senki nem méltó arra, hogy dicsérhesse az ő munkáját!

14 Kissé különös gondolkodásmóddal áldotta meg a sors. Egy napon épp egy témát gyakorolt furulyáján. Egy izgalmas témát. Nyilvánvaló volt, hogy az alapötlet, az atonalitás Schönbergtől származik, bár maga a hangsor don Miguel sajátja volt. Nem játszott túl sokáig, nem is volt türelme az ötlet kidolgozásához. Csak néhány fura, megfoghatatlan taktust játszott le. A két rövid ütem hangjegyei papírra kívánkoztak, így még egyszer eljátszotta Leírt még egy-két hangjegyet Lejátszani már nem tudta őket, ugyanis bejött az egyik szolga és emlékeztette rá, hogy a városba készült. A kocsi kint várta. Don Miguel a maga nemtörődöm módján bedobta a kottapapírt egy csomó másik közé egy szépen faragott ládikába és el is feledkezett róla. De azt a két taktust már lejátszotta MESSZE, valahol messze innen Visszhangot hoz a szél? Egy dallam. Régesrégóta várt dallam. Évszázadok, korok múltak el. Végre! Nyugvóhelyén Gonosz Tengel résnyire nyitotta keskeny, sárgás-szürke szemét. Hallgatta a visszhangot, amely még mindig ott vibrált a postojnai barlangok legmélyebb árkában. Gonosz Tengel zaklatott lett. Ez biztosan csak a

15 kezdet. Folytasd hát! Játssz tovább! De a zene abbamaradt. Már csak a visszhang rezgett a levegőben. Folytasd! Ennyi még nem elég! Tovább, tovább, különben nem tudok De nem volt folytatás. A kezdet Épp a megfelelő kezdet! Aztán semmi több. Gonosz Tengel sokáig várt, várt iszonytató, dühödt türelmetlenséggel. Várt csak várt Mikor már elég hosszú idő telt el, be kellett látnia, hogy csak felpiszkálták. Valaki, aki meg tudta tenni. Kicsoda? Hol? Ezt most nem tudta végiggondolni. Azt kellett felmérnie, hogy a dallamnak ez a pár hangja milyen változást bír véghezvinni elátkozott testén. Az utóbbi évtizedekben gyakran volt ébren. Megmozdulni viszont soha nem volt képes. Nagyon zavarta a kiválasztott hegységében mostanában érzékelhető nyugtalanság. Az emberek csapatostul nyüzsögtek búvóhelye közelében, amelyre még az 1200-as években bukkant. Akkor bezzeg még nyugalom uralta ezt a vidéket. Nyugalom, az már nincs többé. Néha szinte bemerészkedtek az ő vermébe. Nem volt nehéz átkot szórni rájuk, hogy soha ne beszélhessenek a barlangról, de azért, az igazat megvallva, mindez zavarta Gonosz Tengelt. Mint ezek a mostaniak is az idén. Olyan átkozottul közel jöttek, hogy szinte érezte őket ott fenn, a lyuk pereménél. Már mindegy, meghaltak, nincsenek többé. De jöhetnek még mások

16 Gonosz Tengel fel akart kelni és ki akart jutni. Olyan rettentően elege volt már az örökös mozdulatlanságból. Elérkezett az idő, hogy cselekedjen, hogy uralkodjon végre, szétárassza a világon a gonoszságot. A saját gonoszságát, hogy minden rosszat, ami az emberben van, ő irányítson, az úgynevezett jókat pedig rabszolgává tegye. Vagy egyszerűen megsemmisítse őket. Sokan voltak, akik alig várták, hogy szolgálhassák, ha elérkezik az idő. Most Talán most sikerülni fog? Nem, hogyan is sikerülhetne? Attól a szánalmas kis dallamtól? Lassan, nagyon lassan mély lélegzetet vett. Meg merjen mozdulni? Mi lesz, ha nem sikerül? Fel kellene emelnie a kezét? Óvatosan kiszabadította az egyik mutatóujját, és megpróbálta megmozdítani. Az iszonytatóan hoszszú, karommá vastagodott körme akadályozta ugyan, de sikerült! Mozgatni tudta az ujját! Persze úgy érezte, mintha valami rozsdás vasalatot mozgatna, de sikerült! Még egy ujját kipróbálja Gonosz Tengel egyre csak hadakozott saját ellenálló testével. A másik ujja is megmozdult. És az egész keze? Igen! Igen, sikerült, mozgott, az egész kezét fel tudta emelni!

17 Kritikus ponthoz ért. Gonosz Tengel egyre kitartóbban kapaszkodott mindkét kezével, hogy fel tudjon állni. Lassan, mintha éledező múmia lenne ami nem is állt olyan távol az igazságtól, felemelte a fejét majd ezeréves vackából. Egyszerre rothadó, bűzös felhő tört elő belőle. Nem nagyon zavarta. Évszázadok óta együtt élt vele, megszokta már. Még azt is alig vette észre, hogy a sziklás talaj szinte szétlövellt körülötte, az apró kövek végigcsörögtek az egész barlangrendszeren, a bűz felcsapott az üregbe, majd onnan tovább, keresztül a járatokon. A barlang járható részében tartózkodó turisták rémülten menekültek vissza a napvilágra. De Gonosz Tengel méltóságán alulinak tartotta, hogy ezzel foglalkozzon. Felült! 1295 óta, amikor idemenekült, először. Különös érzés volt. Csak úgy fortyogott benne a gonoszság, végtelenül erősnek érezte magát! Most elérkezett az ő ideje! És ez az idő sokáig fog tartani. Vagy talán nem ígértek neki örök életet? Most majd megmutatja a világnak, mire képes Gonosz Tengel! Jaj, de minden annyira lassan ment! Alig bírt mozogni, és a gondolkodás is olyan kínkeservesnek tűnt. Mindegy, nem számít, most abból a forrásból kell erőt merítenie, ami mindezek ellenére a birtokában maradt. Most vagy soha! Keservesen próbált feltápászkodni.

18 Az egész olyan volt, mintha egy hatalmas oszlopot agyagtalapzatra kellene helyezni. Egyetlen porcikája sem engedelmeskedett, minden egyes apró mozdulat megerőltető volt a számára, és még így is hosszú pihenőket kellett tartania. Átoksújtotta Jéghegyek Népe! Az ő utódai! Most majd megfizetnek! Pedig ők voltak azok, akiben a legjobban bízott. Aztán felbukkant az a névrokona is egyszer, aki mindenkit ellene fordított! Igen, azelőtt a Jó Tengel előtt (a jó szóra megrándult az arca) még voltak böcsületes gonoszok. Nem sokan, de ők Őrjöngő düh fojtogatta. Nem volt szabad az erejét fölösleges dolgokra fecsérelnie. Most milyenek a Jéghegyek Népének tagjai, mivel kell megküzdenie? Van-e vajon köztük valaki, aki veszélyes lehet a számára? Az az átkozott Benedikte. Még mindig él. De a következő generációban nem volt egyetlen elátkozott sem. Egy fiút, aki az ő vére volt, megöltek az egyik fjordnál. Vagyis, nem ölték meg, meghalt. Kár! A nemzedék többi, még élő tagjával nem foglalkozott. Az csak selejt. Ó, ő aztán mindent tudott az utódokról. Kivéve Kivéve egyet? Azt, amelyik rejtőzködött. Ki lehet az? Az, amelyik néha-néha olyan ügyesen ellene dolgozik, az, akit nem tud elkapni? Nem valamelyik ős, hanem egy az élők közül! Átkozott alak, hol bujkálsz?

19 Vagy lehet, hogy többen vannak? Gonosz Tengel sokáig ült ott vadul gyűlölködve, és ez rengeteg erőt kiszívott belőle. Förtelmes ábrázata felragyogott. Már amennyire ilyen esetekben ragyogásról beszélhetünk. Van még valakije. Egy szolga, egy hűséges bérenc! Valaki, akiről nem tud a Jéghegyek Népe. Persze volt még egy sor hasonló alattvalója, akikre gondosan odafigyelt, de őket még nem akarta mozgósítani, őket arra az időre tartogatta, amikor majd a világot kell meghódítania. Nem, eggyel is kitűnően fog boldogulni. A kicsi, förtelmes, az időtől és a gonoszságtól szürkészölddé vált lény felnézett és megpróbálta felmérni erejét. Az eredmény nem volt valami bíztató, ezt el kellett ismernie. Segítségül hívhatja-e vajon agyának különleges képességét? Ezt a képességet a gonoszság fekete forrásánál szerezte. A sötétség, az éjszaka ereje volt ez. Leguggolt, majd ugrott egyet. Ha most nem sikerül, minden elveszett. Ez volt az egyetlen lehetőség. Gonosz Tengel, mint valami felemelkedni készülő varjú, lassan és nehézkesen kapaszkodott a tetőn lévő nyílás felé. A valamikor fekete, poros-szürke köpeny ott lobogott körülötte, ahogy kinyújtotta karomra emlékeztető kézben végződő karját, hogy nagyobb lendületet vegyen. A borzalmas, bűzös por az egész barlangot megtöltötte, de Tengelnek sikerült feljutnia. Vékony, ráncos nyakát hihetetlen akarattal nyúj-

20 togatta, hogy elérje a nyílást és egyszer csak ott volt. Diadalmasan, bosszút szomjazva ért a felső járatba, ahol legutóbb az a négy ember megállt. Bárcsak kicsit fürgébb lenne a lába! De végtagjai nem akartak engedelmeskedni; türelmetlenül és felbőszülten vonszolta magát keresztül a járatokon. Végül ahhoz a nyíláshoz ért, amelyet a vezető egy táblával elbarikádozott. Gonosz Tengel egy dühödt mozdulattal mindent félresöpört az útjából, majd megállt, hogy kifújja magát, mivel a mozdulat megterhelő volt alig éledő erejéhez mérten. Káromkodott, amiért minden olyan nehézkesen megy. Átkozott legyen az a semmirekellő, aki nem játszotta végig azt a dallamot. Neki kell először meghalnia, mámorító érzés lesz megsemmisíteni azt az alakot! Persze először kénytelen lesz végigjátszani a strófát. Tengel összeszedte magát. Tovább tudott menni. Szeme a sötétséget kutatta, orra az éjszaka levegőjét szimatolta, az utat Az utat akarta megtalálni! Mi történt ezzel a heggyel? Mi ez az egész? Mindenütt emberi beavatkozás nyomai. Mindegy, minek foglalkozzon most a barlanggal? Ki akar jutni, már csak egy lépés választja el a szabadságtól Így! Végre, miután keservesen, merev léptekkel előrejutott, gyenge fényt pillantott meg maga előtt. Az utolsó szakaszon már csak vonszolta magát.

21 Ha tényleg kijut innen, el kell rejtőznie, valami varázslat mögé kell bújnia, hogy senki ne fedezhesse fel az ottlétét. Senki! Ez nagyon fontos. Most pedig most pedig itt van! Az égbolt. Csillagok. Hatszáztizenkilenc év elteltével Gonosz Tengel kint volt a világban, amit maga alá fog tiporni. Már most az övé. Az emberiség feletti hatalom volt az egyik ígéret, amit a gonoszság forrásánál kapott. A másik pedig az örök élet.

22 2. fejezet BELGRÁDBÓL JÖTTEK, Szarajevó felé tartottak. Egy csapat felkelő diák, és más szerbek. A titkos nacionalista szervezet tagjai csapást akartak mérni az Osztrák-Magyar Monarchiára és annak országuk fölötti uralmára. A saját szakállára dolgozó kis terrorista csoport a Fekete kéz nevet viselte. Volt köztük egy Gavrilo Princip nevezetű húszéves bosnyák diák. Ő beírta nevét a történelembe. A világban hosszú idő óta nőttön-nőtt a feszültség. Az események Európának ezen a felén gyorsan követték egymást. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1908-ban magához csatolta a többségében szerbek lakta Boszniát és Hercegovinát. Ezenközben a németek Törökország védelmezőinek kiáltották ki magukat. Az oroszok egyre növekvő nyugtalansággal figyelték a németek törekvéseit; az angolok féltették a Szuezi csatornát, ezenkívül India meghódításával voltak elfoglalva. Bécsben attól tartottak, hogy a szerbek az oroszok támogatásával túl nagy erőre tesznek szert. Szerbiában, Boszniában és Hercegovinában rengeteg délszláv keresett menedéket. Feszült volt a hangulat. A Fekete Kéz nevű kis csoport Bosznia szerb határhoz közel fekvő fővárosa, Szarajevó felé tartott. Azért indultak oda, hogy tanúi lehessenek az osztrák-magyar trónörökös pár pompázatos látoga-

23 tásának. Hogy gyűlölködhessenek és hogy végre tegyenek már valamit. Az volt a céljuk, hogy a szerbeket nemzetállamban egyesítsék. Ferenc Ferdinánd Habsburg főhercegnek merőben más elképzelései voltak. Ő mindenkit a Monarchiában szeretett volna tudni. Egy szerb vezérkari tiszt a csoportot rendesen ellátta fegyverekkel: több bombát vittek magukkal, puskát és pisztolyokat, mert a terrorcsoport eszméit titokban Szerbia és Bosznia magas pozícióban lévő emberei is magukénak vallották. Persze erről senki nem beszélt. A csoport tagjai inkább fanatikusok voltak, mint józanul gondolkodó emberek. A gyűlöleten és azon kívül, hogy tenni kéne már valamit, semmiféle terv nem fogalmazódott meg bennük. Egyelőre még nem. A gyűlölködésben kiválóak voltak, a királyi látogatás körülményeiről viszont semmit sem tudtak. Éppen ideje volt, hogy végre valami tervet kovácsoljanak maguknak. GONOSZ TENGEL ráncos madárfejét lassan forgatta egyik oldalról a másikra. Hallgatózott, valamire felfigyelt és megértette. Most nem tudott a Jéghegyek Népével foglalkozni. Most valami más kötötte le a figyelmét. Az, aki félbehagyta a dallamot. Hol van, hol bujkálhat az a csúszómászó? A förtelmes száj iszonyatos, gyűlölködő fintorra húzódott. A szörny borzalmas, sárga szemrésében a

24 kegyelemnek nyoma sem látszott, csak valami végtelen bosszú- és rombolási vágy izzott benne. Feje, dögkeselyűére emlékeztető ráncos, foltos, tömzsi nyakán, most nyugat felé fordult. Ez az arról jött a dallam, ebben egészen biztos volt. Valahonnan nagyon messziről. Ennek nem örült. Olyan iszonytatóan lassan mozgott, hogy egy örökkévalóságig tartana odaérni. De hát mire valók az ő képességei? Összeszedte hihetetlen koncentrálóerejét, hogy leképezze azt az embert, aki a zenét játszotta, meg akart tudni róla valamit. Egy lápvidék. Hatalmas mocsaras területet látott, amelyet benőtt a gaz, kicsavarodott fák és vízimadarak ezrei jelentek meg előtte. Látta a mocsárból kiemelkedő dombokat és magas sziklaszirteket. Az egyiken pedig a kastélyt. Ez az! Gonosz Tengel a kastélyon belül folytatta a keresést. A kastély pazar volt, fényűző épület, boltíves ajtókkal, folyosókkal, és telis-tele mór díszítésekkel. Gonosz Tengel távolban kutató pillantása rábukkant a kastély urára. Egy díszesen faragott oszlopokkal és súlyos selyem függönnyel körülvett hatalmas baldachinos ágyban feküdt. Tengelnek birtokában volt az erő, hogy megsemmisítse ezt az embert. De hogyan csinálja? Elképzelni sem tudta, miért épp ez a féreg játszotta az ő jelét és hogy hol lehet a furulyája? De még életben kell hagynia, hogy újra játszhasson. Utána aztán megölheti a nyomorultat. Amiért

25 olyan elvetemült volt, hogy szórakozni merészelt vele, és csak egy rövid strófát játszott! Tengel nem tudta megérteni, mi köze lehetett ennek az embernek az ő jeléhez. Az nyilvánvaló volt, hogy nem a Jéghegyek Népének leszármazottja. Akkor viszont kicsoda? És hogyan lehetne rávenni, hogy folytassa a dallamot? A gonosz teremtmény Szlovénia éjjeli csendjében újra elfordította a fejét. Volt valami, ami megzavarta, nem tudott a távoli kastélyra koncentrálni. Gonoszság érződött a levegőben. A halál gondolata. A gaztett csodálatos érzete. Ez volt az ő világa. Az érzés teljesen magával ragadta. Olyan volt ez neki, mint egy vámpírnak, ha vért ihat: erőt adó, megfiatalító, kéjes gyönyör! Gonosz Tengel kicsit felemelkedett. Vagy fél méterre lehetett a lába a talajtól, de ebben a helyzetben szédítő sebességgel tudott haladni. A lábát nem is mozdította, csak úgy csúszott, ahová akarta. Ez az! Így már jobb. Nem felejtette el még a régi tudományt, újra ő volt a Hatalmas. A kicsi, ördögien gonosz szemű, szörnyszerű figura, megpróbált tovább haladni célja felé, a bűn, a gyász és a halál csalogató jelzéseit követve. Lehet, hogy ő maga még nem volt elég erős, de számíthatott másokra. Valamit tennie kell, hogy a gonoszságuk határtalan legyen. Gonosz Tengel élvezte az eseményeket. Végre történik valami! Végre lehet gyűlöletet kelteni és tragédiát okozni!

26 Csodálatos lesz, csodálatos. A CSOPORT MINDEN TAGJA ébren volt. Túlságosan zaklatottak voltak ahhoz, hogy el tudjanak aludni. Körben ültek a száraz füvön a hegyoldalban, és izgatottan beszélgettek. Így aztán egyikük sem látta, amint egy fura teremtmény, ami lehetett ember is, állat is, leszáll a domboldalban a fejük felett. Nagyon ügyelt rá, hogy égre vetődő árnyéka észrevétlen maradjon. Szerencsére a háttér ugyanolyan áthatolhatatlanul sötét volt, mint ő maga. Szemeit félig lecsukta, nehogy a benne szikrázó sárga fény elárulja. A szörny a csoport beszélgetését hallgatta. Nem, ezt nem tehetjük meg, mondta az egyik türelmetlenül. Nem mutatkozhatunk és nem használhatunk jelszót. Egyszerűen csak érzékeltetjük a jelenlétünket. De hogyan? Nekem tetszett a javaslat szólt egy másik. Csak dobjunk le egy bombát vagy egy füstbombát a lovak elé, az lenne csak az igazi! A lovak megbokrosodnának, sőt, ha szerencsénk van, a trónörökös pár ki is eshet a kocsiból. Nem szabad észrevenniük, mondtam! Nem szabad a szervezetet leleplezni. Fúj, mi ez a bűz? Valami rohadt hal? A többiek is beleszimatoltak a levegőbe és undorodó képet vágtak. Nem, nem tudom, mi lehet ez a szag. Ilyet még soha nem éreztem. Néhányan összerázkódtak, mintha valami fenyegető, vészjósló dolog került volna közéjük.

27 Biztosan a szél hozta magával. Tehát, az épületben kell valaminek történni? Nem, nem. Csakis kint az utcán. Gonosz Tengel mindegyiküket jól megfigyelte. A beszédjüket is megértette, hiszen a föld összes nyelvét ismerte. Berozsdásodott agyával kétségbeesetten próbált áthatolni a ködön, amely elnehezítette a gondolatait. Azok ott lent olyan puhányak, a bennük izzó erős gyűlölet valós ugyan, de nem képesek igazán kegyetlen tervet szőni. Te! suttogta végül magában Tengel és karmaival egy igen fiatal fiúra mutatott. Te gondolj rá, te akarjad, te eléggé megszállottnak tűnsz. Csak még nem mered kimondani. Mondjad. Most mondjad?' Én megteszem szólt Gavrilo Princip. Mit? kérdezték a többiek Kaptunk pisztolyokat, nem? Gavrilo! Ez képtelenség! Gondolj bele; a nyílt utcán?! Fogd be a szád!' gondolta Tengel, és gyilkos pillantást vetett az akadékoskodóra. A férfi elhallgatott. Egy másik talpra ugrott. Valami ragadozó szeme villant fel ott fent az előbb, aztán megint eltűnt! Tengel teljesen összeszorította a szemét. Szerencsétlenségére túl kíváncsi volt és nagyon elővigyázatlan. Akkor biztos az ilyen szörnyen büdös dörmögte valamelyikük. Gyújtsunk tüzet. Egy jó darabig a tűzrakással foglalatoskodtak.

28 Ezenközben Tengel gondolatai működésbe léptek. Félelmetes lassúsággal, erőlködve, de a hatás nem maradt el. Mikor a csoport tagjai elhelyezkedtek a tűz körül, már mindannyiukban ott munkálkodott Gonosz Tengel akarata. Hogyan akarod véghezvinni, Gavrilo? Gavrilo, Gonosz Tengel gondolataitól vezérelve, magyarázni kezdte. Nem túl bölcs elgondolás vetette oda egyikük, miután barátja ecsetelte a tervet. Nem fogsz tudni elmenekülni. Dehogynem. Elvegyülök a tömegben. Tengel halkan, hörögve nevetett magában. Tényleg így gondolod? Bár a te sorsod nem érdekel engem. Én csak annyit akarok, hogy útjára indíts valami végzetes szörnyűséget. Katasztrófát akarok! Ez az egyetlen célom! Gyászolók tömegét akarom látni! Világégést akarok! Te meg csak az eszköz vagy ehhez. Lent a tűz kellemetlen fényénél most mindanynyian egyetértettek. Előszedték a fegyvereket, tanulmányozták őket, kézbe fogták, méricskélték, céloztak velük. Gavrilo Princip nyugtalan volt, felajzottságában alig tudott várni. Saját halálának lehetősége most teljesen jelentéktelennek tűnt számára. Gonosz Tengel nem örült a tűznek, nem akart tovább ott maradni. Felállt, karját fenyegetően nyújtotta a csoport felé. Tudat alatt megérezték, Tengel látta, hogy riadtan közelebb húzódnak egymáshoz, de azt nem tudták megmondani, mi okozta hirtelen riadalmukat.

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

humorpakk10.txt 2 nő beszélget

humorpakk10.txt 2 nő beszélget 2 nő beszélget humorpakk10.txt 1. Szia! 2. Szia! 1. Mi van? 2. Zűr. 1. Veled? 2. Nem. 1. Hanem? 2. Hallgatsz? 1. Hallgatok. 2. Esküdj! 1. Esküszöm! 2. Válnak. 1. Kik? 2. Olgáék. 1. Ok? 2. Rájött. 1. Olga?

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Szemle. Péterfy Gergely

Szemle. Péterfy Gergely 44 Szemle Péterfy Gergely KÉT KIS NYOMOZÁS Elsõ xoktóberének végén Szadai András, egy frissen végzett fiatal 1954xxorvos, aki csak néhány hónappal korábban foglalta el körzeti orvosi állását egy Szeged

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben