ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A vásárlás feltételei, a Hangfalmania.hu /Technika Market Kft. asz.: cégjegyzékszám: , bejegyezve a Fővárosi cégbíróságon: / (továbbiakban: Kereskedő) és ügyfeleink között (továbbiakban: Vevő) viszony leírásárára, szabályozására szolgál, elkerülendő a későbbi félreértéseket, jogvitákat. Az itt nem részletezett kérdésekben a PTK. megfelelő paragrafusai az irányadóak. A hangfalmania.hu oldalon feltüntetett árak: A Hangfalmania.hu internetoldalon megjelölt árak, tájékoztató jelleggel feltűntetett, bruttó kiskereskedelmi árak. A hangfalmania.hu weboldalon megtalálható, használt és demo termékek árai kivételt képeznek, melyek árainak Áfa tartalma 0%. Minden ilyen esetben, ha a termék nem a Használt Készülékek rovatban található meg, Kereskedő, a termék bemutató szövegezésében külön megjelöli, hogy BIZOMÁNYOS vagy HASZNÁLT, illetve DEMÓ készüléket kínál eladásra. Vásárlás módja: Vevő, az általa kiválasztott termékekről, regisztrálás illetve bejelentkezés után pontos árajánlatot kérhet Kereskedőtől. Amennyiben az árajánlatot számára nem megfelelőnek találja, visszajelzésében módja van más termékösszetételű árajánlatot kérni, tájékozódásmegrendelés céljából. Amennyiben megfelel vevőnek az árajánlat, megrendelést adhat le rá. Vevő, a megrendelése leadásáról elektronikus, vagy papírformájú levélben visszaigazolást kap Kereskedőtől, melyben a vásárláshoz szükséges feltételek teljesítése is részletezve van. A visszaigazolás elküldése élesíti a megrendelést. Vevő egy esetleges rendelés-szállítás menetéről adott feltételekkel előre is információt kérhet. Vevő a kiválasztott termék(ek)et előre utalással, vagy átvételkor készpénzes fizetéssel vásárolhatja meg. Kereskedő, postai kézbesítéses, csomagküldéses megrendelést csak előre utalásos fizetés esetén teljesít! A Hangfalmania.hu Shop-jából kiválasztott, és megrendelt Visaton termékek esetében, ha Vevő nem kívánja megvárni Kereskedő saját rendelését, Kereskedő csomagdíj ellenében expressz megrendelést teljesít Vevő felé. A csomagdíj a megrendelés nagyságától függ, viszont áruvisszavétel esetén, a vételárból levonásra kerül, mint teljesített szolgáltatás. Postacsomag-küldés díjának meghatározása a Magyar Posta, belföldi postacsomag díjtáblázata alapján kerül meghatározásra, értékbiztosítással együtt. A postaköltség a megrendelés nagyságától függ, viszont áruvisszavétel esetén, a vételárból levonásra kerül, mint teljesített szolgáltatás ÁSZF,

2 Figyelem! Az érzékenyebb, nagyobb értékű, vagy nagyméretű terméke(ke)t, mint pl.: vetítő, egyedi hangfal, nem postázza ki a Kereskedő, ilyenkor az árajánlat tartalmazza a helyszínre szállítás és/vagy helyszíni telepítést költségét is. Vevő, esetleges részletfizetési lehetőségekről, Kereskedőtől informálódhat. Mit tartalmaz az árajánlat? Az árajánlat tartalmazza: - a készülékek, kiegészítők árát, - a kiszállás és a telepítés- vagy munkadíj árát, - illetve egyedi igény esetén további opciókat, mint pl.: ütemezett tárolás, telepítés, - az előre fizetendő díjakat, - az előleg vagy foglaló összegét. Az árajánlat nem tartalmazza: - a telepítés vagy egyedi termék építésének megkezdése utáni és utólagos módosítások (plusz kiszállás, visszabontás - helyreállítás stb.) költségeit. Ha a telepítés megkezdése után a Vevő mindenképpen módosításokra tart igényt, a telepítés addig nem folytatódik, amíg a plusz műveletek feláráról megegyezés nem születik. Rendelésre készülő termékekre vonatkozó ajánlatkérés esetén előre fizetendő tervezési díjakat számítunk fel: Mélysugárzó (szub) tervezése: Ft-tól, hangfal tervezése: Ft-tól, házimozi hangfalszett tervezése (szatellitek + szub): Ft-tól, szélessávú házimoziszett tervezése (frontok full-range + szub): Ft-tól, házimozi hangfalszetthez 2-utas dipol sorround hangsugárzó tervezése: Ft-tól, komplett rendszer(ek) tervezésének- és installálási tervének ára, Vevővel történő egyeztetés alapján kerül megállapításra: Ft-tól, LED világítás-rendszer tervezésének ára, Vevővel történő egyeztetés alapján kerül megállapításra: Ft-tól. A felsorolásban szereplő díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, és nem helyettesítik az előleget vagy foglalót. Díjszabásainkban a minimum ár változtatásának jogát fenntartjuk. A díjszabás hangfaltervezési díjai nem vonatkoznak a meglévő modellekre. A megrendelés volumenétől függően, Kereskedő saját belátása szerint e díjakat, azok adóterhektől mentesített értékéig, részben vagy teljes egészben jóváírja egy-egy megrendelés ÁSZF,

3 létrejöttével a vételárból, abban az esetben, ha a Vevő által leadott megrendelésben megjelölt termékek és az átadott terv-árajánlatban leírt-megjelölt termék(ek), rendszer(ek) azonosak. Amennyiben Kereskedő árajánlatot ad, de nem jön létre megrendelés - vagyis Vevő eláll a vásárlástól Kereskedő, a fent említett tervezési díj(ak)-ról, számlát állít ki Vevő részére. Kiszállási- és kiszállítási, valamint várakozási díj: A hangfalmania.hu székhelye: Budapest, Angyalföld. Kereskedő, a kiszállási- és kiszállítás díjait a távolság függvényében határozza meg. Kereskedő a gépkocsival történő kiszállítás kilométerdíját, az NAV e célra rendszeresített rendszeresen frissülő tarifa táblázata alapján állapítja meg. Kereskedő a helyszínre szállítás után, az óradíja 60%-nak megfelelő helyszíni várakozási díjat számíthat fel, amennyiben Vevő 40 percnél tovább váratja, és arról Kereskedőt helyszínre érkezése előtt időben nem tájékoztatja. A várakozási díj számlázása 30 perces egységekben történik. Megrendelés: Kereskedő megrendelésnek minősít minden elektronikus- vagy papír alapon íródott igényt, melyben a feladó (Vevő), a Kereskedőtől való vásárlási szándékának tárgyaként jelöl meg egy vagy több, konkrétan megnevezett terméket a Kereskedő által forgalmazott kínálatból, és a feladó (Vevő), a nevét, valamint a számlázási és postázási címét is feltűntette rajta. Ez, egyben azt is jelenti, hogy Kereskedő csak az ilyen formában leadott rendelést tekinti önmagára nézve teljesítendő tételnek. Az elektronikus formában íródott megrendelésről biztonsági mentés készül, és ugyanolyan megrendelésnek minősül, mint a levél alapú. Megrendelést és teljesítést vitás esetben - Kereskedő ezekkel, a levelekkel, és a kiadott számlák másod- és tőpéldányaival, tudja igazolni. Kereskedő, től áru átadásakor a számla másodpéldányára átvételi elismervényt irat Vevővel, vagy meghatalmazottjával személyes átvételkor. Az elismervény: A számlán részletezett terméke(ke)t mennyiségben és minőségben átvettem. Szöveget, valamint az átvevő aláírását, alatta nevét nyomtatva, valamint személyigazolvány számát tartalmazza. Ezeket, az adatokat Kereskedő kizárólag arra használja föl, hogy igazolja, az árú átadását. Az árú átvételéről Kereskedő a számla kiadása után, - és ha átvevő személye nem egyezik meg a Vevővel, vevőtől -ben is visszaigazolást kér. Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy visszamondjon megrendelés teljesítést. Ilyen esetben Kereskedőt, kártérítési kötelezettség a Vevő felé nem terheli ÁSZF,

4 Megrendelés visszamondása: Vevő, komplett rendszer megrendelésének leadásától számított 3 munkanapon belül elállhat vásárlási szándékától, de ekkor a foglalóit elveszti, és - ha ez idő alatt a teljesítés már megkezdődött, a következő bekezdésben részletezett díjtételeket is meg kell fizetnie Kereskedő részére. Ha Vevői hibából félbeszakad egy kivitelezés: - technikai ok miatti visszalépés, - árajánlat elfogadása utáni árlealkudozás sikertelen kísérlete következtében visszamondott megrendelés, - telepítés gyártás megkezdése után a megrendeléstől való indok nélküli visszalépés, akkor Vevő köteles az addig elvégzett munkával részarányos bruttó munka- és kiszállási díjakat megfizetni, valamint az addig átadott, felhasznált, szerelési anyagok, be illetve felszerelt kiegészítők bruttó kiskereskedelmi árát kifizetni Kereskedőnek. Ha ilyen esetben a megrendelés kifizetése a teljes vételár előre átutalásával történt, akkor a fent említett tételek levonása után, és az átutalás költségével megterhelve kerül az abból visszamaradó összeg visszautalásra, Vevő számlájára. A levont tételekről Kereskedő részletes elszámolást készít, és számlát állít ki Vevő nevére. Ha egy előre egyeztetett időpontban a telepítés nem kivitelezhető, mert a Vevő nem tudja a Kereskedő rendelkezésére bocsátani a telepítés helyszínét, vagy valamely kivitelező elmaradásának okán a helyszín nem megközelíthető vagy nincs telepítésre kész állapotban, akkor Vevő köteles erről Kereskedőt egy nappal, vagyis 24 órával a telepítés megkezdése előtt tájékoztatni. Amennyiben Vevő ezt elmulasztja, akkor Kereskedő a kiszállási díjon felül napi Ft készenléti díjat számlázhat Vevő felé, de ettől egyedi belátása szerint el is tekinthet. Kereskedő saját megítélése alapján beszámít használt cikke(ke)t egy-egy megrendelés vételárába, ha a beszámítás értéke nem haladja meg a rendelés végösszegének 12%-át. A be nem számítás csak akkor jelent jogos indokot Vevő számára a vásárlástól való elállásra, ha megrendelése leadása előtt megegyezett Kereskedővel a készülék(ek) beszámításában. Kereskedő a megrendelt, kész, előre kifizetett, de át nem vett terméke(ke)t megrendeléstől számított 14 napig díjmentesen, utána naponta 400Ft/készülék áron tárolja (maximum 60 napig) azután újraértékesíti az(oka)t. Vevő ezután csak a felszámított tárolási díj kiegyenlítésével juthat a készülék(ei)hez ÁSZF,

5 A megrendelt termék(ek) mindaddig Kereskedő tulajdonát képezik, amíg azok vételárát Vevő száz százalékig ki nem egyenlíti Kereskedő felé, függetlenül az előre befizetett előleg vagy foglaló értékétől. Ha Vevő a teljes vételárat előre utalásban fizeti meg, úgy a Vevő, a termék(ek) Kereskedő által Vevő részére történő átadásának pillanatától a termék(ek) fölött száz százalékos tulajdonjoggal rendelkezik. Kereskedőt, jogkövető magatartása, és a törvény kötelezi az áru 8 napon belüli indok nélküli visszavételére. Ekkor viszont a teljesített szolgáltatások, mint a csomagdíj, postaköltség, és a számla törlésének költsége kiszámlázásra kerülnek megrendelő felé, és a vételár ezekkel, a költségekkel csökkentve kerül visszatérítésre Vevőnek. Vevő, ezt a költségcsökkentett vételárat, csak akkor kapja meg, ha visszaszolgáltatja az árút és az adásvételhez tartozó számlá(ka)t. Az áru visszavásárlási tranzakció létrejöttnek pillanatától Vevő elismeri, hogy az áru újra 100%-ban Kereskedő tulajdonát képezi. Kereskedő, a Vevő által megvásárolt új termékekre a kereskedelmi törvény által - az adott termékjellegre - előírt garanciát ad. Kereskedő a hangdobozok szerkezetére 6 év garanciát ad. FIGYELEM! Megrendelése leadásával minden Vevő kijelenti, hogy önszántából döntött termékünk megvásárlása mellett, annak használati utasításában- adatlapján leírtakat értelmezni és követni képes, annak félreértelmezéséből fakadó és/vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákkal és balesetekkel járó következményeket egyedüli felelősként vállalja, és tudomásul veszi, hogy ezekért, a következményekért Kereskedőt semmilyen felelősség nem terheli, és azok miatt vele szemben kártérítési igény nem támasztható. Ügyfeleink védelmében: Amennyiben Vevő természetes személy, kijelenti, hogy a megrendelésben megjelölt teljes vételár kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszeggel szabadon rendelkezik. Ha a Vevő kiskorú - tehát még nem töltötte be 18. életévét - kijelenti, hogy a vásárlásához írásos szülői engedéllyel is rendelkezik, és azt be tudja mutatni Kereskedőnek. Amennyiben a Vevő jogi személy, és a vásárlást megbízottján vagy alkalmazottján keresztül bonyolítja le, a megbízott vagy alkalmazott kijelenti, hogy a kifizetéséhez, az Öt megbízó Vevő írásos megbízásával rendelkezik, és azt be tudja mutatni Kereskedőnek, valamint magát vásárláskor Kereskedőnek azonosítja ÁSZF,

6 Kereskedőt semmilyen felelősség nem terheli az érdeklődők böngészők, és a Vevőt ért hangfalmania.hu domain-en vagy annak küldőjén keresztüli vírus- vagy hackker támadás következtében elszenvedett káraiért. Rendelése elküldésével, leadásával Megrendelő kijelenti, hogy az itt leírtakat elolvasta, értelmezte, megértette és elfogadja. A felsorolt díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Ha további kérdése merülne fel, kérjük, küldjön t vagy hívjon! Kellemes termékböngészést kívánunk! Hangfalmania.hu +36/ ÁSZF,